Insourcing v praxi. Martin Ambler

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Insourcing v praxi. Martin Ambler"

Transkript

1 Insourcing v praxi Martin Ambler

2 Mercury $700 Dodavatel SW a spojených služeb pro BTO Založena 1989 Globální působnost - 26 zemí, 3000 lidí Centrála Mountain View, CA, USA 1993 NASDAQ 100 S&P 500 Gartner s only Strong Positive 88% Fortune % Podíl trhu 2004 obrat $686m $ Revenue in Millions $

3 Historie firmy 1957 založení firmy 1967 uvedení do provozu prvníbetonárky 1987 založení hlavního sídla firmy vpöchlarnu 1992 založení Lasselsberger Holding International 1998 získání majoritního podílu CHKZ 1999 získání majoritního podílu HOB 2002 získání majoritního podílu RAKO 2004 získání podílů KERKO, ZALAKERÁMIA, SANEX, CERAMICA LIGURE

4 Lasselsberger Ceramics

5 IT Agenda pro rok 2005 Strategic Sourcing Strategické plánování zdrojů Compliance Soulad IT s předpisy a vyhláškami IT Complexity Boj s komplexností 5

6 Outsourcing on the Rise Cost: 44% Strategic Sourcing Quality: 53% Economist Intelligence Unit, Oct.,

7 Evropská čísla Investiční plány pro rok Aplikační Management (27%) 2. Bezpečnost (21%) 3. Testování vývoje aplikací (19%) Top 3 výzvy IT Management 1. Zvyšování kvality IT (69%) 2. Měřitelnost obchodních přínosů IT (63%) 3. Snižování nákladů na IT (56%) 7

8 Outsourcing nebo Insourcing Co chtějí dodavatelé IT outsourcingu a co potřebují uživatelé IT? IT jako jeden z nástrojů pro realizaci Business plánu IT je interní event. externí služba kvalita, funkčnost, nákladovost Odlišnosti v přístupu dle odvětví 8

9 STRATEGIC SOURCING Výhody/nevýhody: Výhody pro podnik Outsourcing nové technologie bez prvotních nákladů, využití je rychlejší odpovědnost za oblast mimo firmu optimalizace skladby nákladů (rozložení a redukce investic) snadnější přístup ke světové úrovni Insourcing vysoká operabilita, flexibilita snadnější získávání informací menší riziko úniku interních informací Nevýhody pro podnik Outsourcing obtížné změny rozhodnutí složitější řízení vztahu toky vnitřních informací mimo podnik obtížně kvantifikovatelné přínosy Insourcing odpovědnost za oblast a její řízení zůstává nutnost investic do oblasti riziko stagnace oblasti 9

10 STRATEGIC SOURCING Strategické plánování zdrojů v Evropě Výhody očekávané od outsourcingu: 1. Snižování nákladů na IT (50%) 2. Využití know-how externích specialistů (47%) 3. Měřitelnost podnikatelské hodnoty IT (39%) 4. Zlepšení kvality IT (35%) 5. Zabezpečení a ochrana kritických dat (33%) Nezáleží jen na nákladech. 10

11 Před klíčovým rozhodnutím získejte přehled, abyste mohli Efektivně zvládat smíšené portfolio in-house i outsourcovaných IT projektů v návaznosti na business cíle Ujistit se, zda outsourcované IT iniciativy jsou testovány a následně použity s cílem dosáhnout alespoň stejné kvality a výkonu jako inhouse aplikace Průběžně monitorovat a řídit outsourcing i insourcing podle obchodních metrik a SLA Modelovat a optimalizovat pracovní týmy z interních i externích zdrojů Komplexní rozhodnutí vyžaduje pečlivou přípravu 11

12 Největší pochybnosti: STRATEGIC SOURCING Evropské limity outsourcingu =1. Udržení přehledu nad rozptýlenými operacemi (54%) =1. Riziko poklesu kvality služeb (54%) 3. Závislost na třetích stranách (47%) Nejdůležitější faktory úspěchu: 1. Transparentnost úrovní služeb (61%) 2. Správná priorizace úkolů (56%) 3. Záruka toho, že dodavatel služby bude schopen vyhovět budoucím požadavkům (56 %) Přehled je klíčovým faktorem 12

13 Strategic Sourcing bývá nejlepší praktika pro IT Supply Chain Management Rozhodnutí Definice Návrh Vývoj Testy Zavedení Správa Vývoj Provoz Strategické Kandidáti pro outsourcing 13

14 STRATEGIC SOURCING Kandidáti pro insourcing : Výstupní produkt je zásadní pro vytvoření konkurenční výhody (př. Dell Computer a jeho supply chain ) Bezpečnostní aspekty vyžadují interní supervizi Pokud ušetříte peníze (Není nutno slepě věřit trendům pečlivá finanční a analýza problému a predikce scénářů může ukázat insourcing jako nejlepší variantu) 14

15 Mercury Optimalizace IT sourcingu Klient Transparentnost a visibilita IT Governance Quality/ Performance Management Business Availability Management Kontrola projektů a aplikací, společné řízení Outsourcer 15

16 Největší překážky v oblasti IT outsourcingu Odpovědi dle regionů TOTAL Belgie - Holandsko Česko Dánsk o Finsko Francie Německo Izrael Itálie Norsko Španělsko Švédsko GB Závislost na třetí straně 53% 50% 61% 60% 43% 52% 44% 50% 57% 41% 40% 37% 48% Nebezpečí snížení kvality služeb 53% 60% 39% 53% 50% 58% 52% 58% 47% 45% 57% 50% 62% Průhlednost IT operací 46% 47% 36% 67% 63% 56% 56% 31% 40% 59% 53% 70% 62% Dodržování předpisů 40% 40% 36% 50% 40% 38% 44% 38% 47% 45% 47% 47% 30% Neprůhlednost podnikatelského přínosu 37% 33% 32% 27% 47% 46% 40% 19% 40% 34% 23% 43% 30% Bezpečnost interních dat 31% 23% 75% 13% 20% 8% 8% 65% 40% 24% 47% 10% 30% Nesouhlas ostatních pracovníků s offshoringem práce 30% 47% 14% 30% 37% 42% 56% 31% 30% 52% 33% 43% 38% 16

17 Outsourcing poznatky z praxe Co bude předmětem IT outsourcingu (komunikace, HW, ERP, ) Strategické rozhodnutí nemůže dělat IT manažer Outsourcing neznamená se zbavit odpovědnosti Výhody/nevýhody obecně platí, při aplikaci na konkrétní oblasti IT platit nemusí Překážky outsourcingu nebo Důvody, proč není outsourcing IT úspěšný jako např. outsourcing úklidových služeb? Teritoriální outsourcing

18 INSOURCING IT ve střední Evropě Časté překážky pro teritoriální insourcing IT v CEE: Lokalizace, jazykové odchylky ( desítky jazyků na malém území ) Právní odchylky (záruky a definice rizik, přístup k datům a autorizace, bezpečnost) Různorodost zavedeného klíčového proprietárního SW v různých částech firmy Nestejné metriky a SLA modely Infrastrukturní technologie je roztříštěná Zavedení dodavatelé, modely outsourcingu Operativní sdílení zdrojů (doprava, komunikace, ) 18

19 INSOURCING Nástroje, které pomáhají Kvalitní definice SLA Reálná data pro infrastrukturní i uživatelské parametry Korektní prioritizace IT podle business procesů Online informace (pro každého ty správné) Monitory plnění SLA, čerpání zdrojů, zdraví projektů, hlavní rizika, finanční ukazatele, Interní helpdesk a self-service Průběžná online optimalizace pro řešení vysokých priorit Pružné, ověřitelné změnové procesy a nástroje Interní katalog služeb Kdo a jak je může konzumovat, kolik stojí jaké úrovně Flexibilita a škálovatelnost infrastruktury Rychlá reakce na On demand požadavky Schopnost vnitřního accountingu IT zdrojů 19

20 Centralizace je optimalizace? Rozdělené IT zdroje Technologickéostrovy BU IT Tým A BU IT Tým B Praha Tým Insource Centralizované strategie, procesy, technologie Aplikace podle rolí Dillí Tým Offshore Centralizovaná Infrastruktura Corp IT Tým C Projekt Tým D Mnichov Team Moskva Team Insource Sdílené Procesy & Expertiza Outsourcing 20

21 Jaká je nejlepší cesta k centralizaci? Úroveň 4 Úroveň 0 Procesy jsou v rané fázi Úroveň 1 Základní automatizace Infrastruktura / Projekt Úroveň 2 Sila s centralizovanými aplikacemi Úroveň 3 Sdílené procesy & znalosti Interní Managed Service Nabídka Mercury 21

22 INSOURCING Resource management Přehled o zdrojích Viditelnost všech zdrojů v organizaci, dynamické mapování a organizační strukturu Aktuální znalosti a dovednosti, alokaci na projektech a činnostech, dostupnost a interní cena Modelování zdrojů Hledání optimálního scénáře pro nové projekty z hlediska obsazení konkrétních znalostí nebo přímo jmenovitých zdrojů Přímé napojení na strategické řízení portfolia, schvalovací procesy programů a budgeting Celopodnikový vyhledávání zdrojů Optimalizační a změnové mechanismy Průběžná online optimalizace pro řešení vysokých priorit Pružné, ověřitelné změnové procesy a nástroje 22

23 INSOURCING Resource management 23

24 Insourcing poznatky z praxe Bod zvratu ekonomické výhodnosti Insourcingu/Outsourcingu krátkodobé a dlouhodobé hledisko Překážky pro teritoriální Insourcing IT je řešením teritoriální Outsourcing? Centralizace jako forma interního Outsourcingu Řízení zdrojů je klíčový faktor úspěchu Insourcingu

25 Kde pro Vás může být IT outsourcing v příštích dvou letech nejpřínosnější? Redukce nákladů a zvyšování kvality IT Redukce nákladů Zvyšování kvality IT Redukce nákladů TOTAL Rakousko - Švýcarsko Česko Fran cie Německo Velká Británie Zvyšování kvalityit TOTAL Rakousko - Švýcarsko Česko Francie Německo Velká Británie 1 - nízká priorita 10% 3% 13% 10% 1 - nízká priorita 9% 7% 6% 6% 8% 2 19% 10% 23% 20% 4% 20% 2 22% 17% 23% 36% 34% 31% 3 27% 20% 23% 40% 16% 26% 3 30% 27% 53% 30% 28% 35% 4 26% 40% 23% 30% 36% 26% 4 27% 27% 20% 18% 20% 16% 5 - maximální priorita 18% 27% 17% 10% 44% 18% 5 - maximální priorita 13% 23% 3% 10% 12% 10% 25

26 Kde pro Vás může být IT outsourcing v příštích dvou letech nejpřínosnější? Externí know-how a měřitelnost podnikatelských přínosů Získání externího know-how Měřitelnost podnikatelské hodnoty IT Spolupráce s IT specialisty, kteří nejsou "in house" 1 - nízká priorita maximální priorita TOTA L 6% 18% 27% 29% 19% Rakousko - Švýcarsko 7% 10% 17% 30% 37% Česko 11% 54% 32% 4% Franci e 10% 24% 20% 26% 20% Německo 8% 24% 22% 20% 26% Velká Británi e 8% 34% 26% 26% 6% Měřitelnost podnikatelské hodnoty IT (business value) 1 - nízká priorita maximální priorita TOTAL 14% 21% 29% 24% 12% Rakousko - Švýcarsko 17% 30% 7% 27% 20% Česko 17% 27% 23% 30% 3% Fran cie 22% 28% 20% 22% 8% Německo 10% 24% 26% 22% 18% Velká Británie 10% 12% 36% 32% 10% 26

27 Business Technology Optimization Governance Compliance Business Value Applications Complexity Governance Strategic Sourcing Quality Performance Availability 27

28 Závěrečné doporučení IT jako nedílná součást podnikové obchodní strategie Insourcing / Outsourcing v kombinaci Klíčové rozhodnutí přijímat dle procesů IT odděleně (HW, ERP, komunikace atd.)

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2011

Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2011 Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2011 1 Osnova přednášek I. Úvod do strategie řízení II. IS/ICT v současném podnikatelském prostředí III. Faktory úspěchu a rizika neúspěchu IS IV.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013

Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013 Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013 KOMIX - Základní informace Systémový integrátor, který působí na trhu více než 20 let

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Nábytkářství. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Nábytkářství. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Nábytkářství Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Nábytkářství Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace Nábytkářství,

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : : Ing. Roman Hauptvogl : Ing. Alena Buchalcevová,

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více