FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT. Trend outsourcingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT. Trend outsourcingu"

Transkript

1 Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. František Klíma, CSc 2011 FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 1/46 Trend outsourcingu s růstem významu IS/ICT roste i význam kvality řízení IS/ICT vývoj a provoz IS/ICT - činnosti náročné na kvalifikaci pracovníků a na objem lidských a finančních zdrojů tradiční model rozvoje a provozu: nákup HW, SW licencí, implementačních a konzultačních služeb, lidí a provoz vlastními zdroji není pro řadu podniků efektivní pro mnohé podniky je finančně a personálně neúnosné, aby všechny činnosti zajišťovaly vlastními silami kooperace se specializovanou firmou outsourcing vývoje / provozu IS/ICT, resp. využití ASP Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 2/46 1

2 Statistiky Poměr výdajů na outsourcing z celkových IT rozpočtů méně než 10% 23% 18% 10-25% 11% 25-50% neví 27% 8% 13% 50-75% % zdroj: PMP CRM, 2007 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 3/46 Pořadí důvodů pro dle Outsourcing Institute (2005) 1. Snížení a kontrola nákladů 2. Soustředění se na hlavní činnost podniku 3. Získání přístupu k možnostem a schopnostem na světové úrovni 4. Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely 5. Získání přístupu ke zdrojům, které nejsou přístupné interně 6. Rozšíření přínosů restrukturalizace 7. Ošetření činností, které jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu 8. Sdílení rizik 9. Uvolnění kapitálových prostředků 10. Přísun peněz Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 4/46 2

3 1. Zvýšit zaměření na hlavní činnost podniku odsunutí komplementárních činností vně podniku - aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost management se může soustředit na problémy související s hlavní činností (čas pracovníků je vynakládán účinněji) IS/ICT: právě tato oblast bývá v některých podnicích vnímána jako komplementární a obtížně zvládnutelná vlastními silami (finanční vyčerpání podniku výběrem nevhodného IS, obtížné získávání a stabilizace specialistů,...) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 5/46 2. Přístup k schopnostem a možnostem na vysoké úrovni udržení světové úrovně v komplementárních oblastech je velmi nákladné a obtížné výhody outsourcingu: permanentní přístup k novým technologiím mizí náklady spojené s doháněním světové úrovně a školením prac. není nutné sledovat do detailu změny legislativy týkající se dané funkční oblasti např. při outsourcingu HR přístup k zobecněným průmyslovým znalostem, které poskytovatel získal z řešení oblasti pro ostatní klienty Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 6/46 3

4 3. Rychlejší řešení nových požadavků na funkční oblast změna funkční oblasti zajišťovaná vlastními zdroji časově náročná výhody outsourcingu: jestliže poskytovatel má řešení k dispozici výrazně se zkracuje doba projektu IS/ICT: zvláště typický důvod (projekty systémové integrace vedoucí k provozu IS/ICT pomocí vlastních zdrojů jsou i několikaleté) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 7/46 4. Rozšíření přínosů BPR (spec. případ 3. důvodu) outsourcing - vedlejším produktem BPR část nového procesu přesunuta na externí organizaci, která požadovanou činnost již nyní provozuje na požadované úrovni IS/ICT: je-li výsledkem BPR požadavek na zcela nový IS/ICT - outsourcing může být výhodnějším řešením Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 8/46 4

5 5. Sdílení rizik rizika rozdělena do sítě několika podniků poskytovatel - efektivnější ošetření rizik outsourcing však přináší nová rizika IS/ICT: redukuje rizika - rychlý vývoj IT, změny komunikačních standardů a legislativy, výpadky systému nová rizika - vyplývají ze závislosti na poskytovateli, jeho serióznosti a stabilitě Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 9/46 6. Uvolnění zdrojů pro jiné účely přesun zdrojů z okrajových funkčních oblastí do oblasti hlavní činnosti - zde se nejvíce odrazí jak ve službách zákazníkovi, tak ve své návratnosti nejčastěji přesunutými zdroji - lidské zdroje. Zaměstnanci, kteří byli zaměřeni dovnitř podniku, jsou zaměřeni externě na zákazníka IS/ICT: tento důvod nebývá při častý - specializované zdroje (analytici, programátoři, hardware,...) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 10/46 5

6 7. Zdroje nejsou dostupné interně když je nutné určitou funkční oblast vystavět od základů outsourcing lákavá alternativa při geografickém rozšiřování podniku a při reorganizaci, která podnik oddálí od zdroje když se podniku nedaří získat a udržet potřebné odborníky IS/ICT: aplikovatelné, ale pozor na standardní řešení celého IS, resp. na standardizaci rozhraní, využití ASP Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 11/46 8. Zvýšení pružnosti vytěsněním okrajové funkční oblasti, se podnik obvykle stává více flexibilním (konkurenci, poptávce, legislativě, finančním podmínkám či technologiím) snadněji se přizpůsobuje změnám objemu a frekvence: při zmenšení nezůstávají vysoké fixní náklady IS/ICT: odpadají investiční špičky (pořízení technologie) snadnější škálování - změny počtu licencí, transakcí, objemu dat, počtu potřebných odborníků,... zkrácení doby zavedení flexibilní musí být i kontrakt Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 12/46 6

7 9. Standardizace řešení funkční oblasti standardizace (Vytěsnit má smysl to, co může poskytovatel dodávat ve standardizované podobě více zákazníkům. Doma by mělo naopak zůstat co, čím chce být podnik jedinečný. ) standardizace řešení zajištěním jednoho poskytovatele celosvětově IS/ICT: obvyklý důvod pro outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 13/ Přísun peněz (odprodej aktiv) outsourcing - přesunu aktiv (stroje a zařízení, software, licence) od podniku k poskytovateli prodej - přísun peněz odpovídající hodnotě prodaných aktiv prodej obvykle za účetní hodnotu - ta často vyšší než tržní hodnota (což platí zvlášť v oblasti IT) rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou je de facto půjčka, kterou podnik poskytovateli splácí v ceně služeb v průběhu kontraktu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 14/46 7

8 11. Uvolnění kapitálových prostředků outsourcing je cestou snížení investic do okrajových funkčních oblastí místo investic - neinvestiční (operativní) výdaje IS/ICT: velmi významný faktor Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 15/ Snížení celkových nákladů a průhledné plánování podnik, který vše dělá interně - větší náklady na funkční oblast než specializovaný podnik vyšší náklady musí být přesunuty na zákazníka (konkurenceschopnost?!) poskytovatel úspory nákladů z rozsahu poskytovaných služeb poskytovatel je prostředníkem sdílení nákladů - na budovy, stroje, zařízení, na získání a udržování kvalifikace Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 16/46 8

9 13. Organizační důvody zeštíhlení podniku: reorganizace a zploštění organizační struktury likvidace přílišné závislosti na jedné nebo několika málo osobách snížení počtu pracovníků Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 17/ Některé činnosti těžko zvladatelné nebo mimo kontrolu outsourcing - jedno z možných řešení obtížné zvládnutelnosti funkční oblasti, rizika se přesouvají na dodavatele typický důvod při outsourcingu vývoje aplikace Ale pozor! může vést ke zklamání, neznalost oblasti - problémy s kontraktem a s komunikací s externím poskytovatelem činnosti jaké znalosti musí o vytěsněné oblasti zůstat i na straně zákazníka? - přesné vymezení služby, kontrola dodané služby Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 18/46 9

10 průzkum (*) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 19/46 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka nenajdeme na trhu partnera, který danou oblast zvládá lépe zvýšení závislosti na externích partnerech, jejich efektivnosti, serióznosti a stabilitě zvýšení průběžné doby (díky komplikovanému rozhraní poskytovatel zákazník, u IS (ICT např. prodloužení doby řešení změn) poskytovatel neinovuje služby a technologii únik citlivých informací konflikt různých podnikatelských kultur obtížnost/nemožnost návratu do původního stavu nezvládnutí jiného způsobu řízení vytěsněné oblasti nízká zralost organizace pro tento typ obchodního vztahu nízká flexibilita vztahu (smlouvy) k měnícím se požadavkům zákazníka a ke změnám technologie a trhu ztráta specializovaných znalostí Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 20/46 10

11 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Rizika se nesmí podceňovat dle průzkumu z r (x) 43% outsourcingových kontraktů bylo předčasně ukončeno viz např. JP Morgan Chase s (*) Dvě varianty možného řešení: změna outsourcera existuje takový? je spolehlivější a nabídne lepší služby? insourcing jak získáme všechny potřebné zdroje? jaké budou náklady? jaký bude dopad do podnikové kultury a morálky? Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 21/46 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Rizika outsourcingu dle průzkumu Centra pro outsourcing IT z r Průměr Outsourcing vede ke zvyšování závislosti na dodavateli 5 Převést outsourcované činnosti zpět je velmi obtížné 4,8 Změnit dodavatele trvá vždy velmi dlouho 4,6 Outsourcing vede k možnosti ztráty firemních tajemství a 4,1 intelektuálního majetku Hledání dodavatele outsourcingu a další vyjednávání přináší velké náklady Je velmi těžké vysvětlit dodavateli outsourcingu potřeby společnosti 3,1 3,7 Dodavatel nebude schopen v dostatečně krátké době zajišťovat služby v kvalitě a rozsahu, odpovídajícím současnému stavu 3,0 Outsourcing vede ke ztrátě kontroly nad kvalitou projektů 2,7 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 22/46 11

12 Client Perspective Vendor Perspective Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Threats to Success Outsourcing Risks (Vendor opportunistic behavior, Interpretation of requirements, Contract monitoring) - Aspect of Success Traditional In-house Project Risks Project Management Risks Solution Risks Technology Risks Relationship Risks Environment Risks - Project Outcome Success + Outsourcing Outcome Risks (Client-side & vendor-side risks, location risks, package risks) - Outsourcing Relationship Risks (Client expectations, trust, bad news, organizational culture) - Project Process Success + Vendor s Future Business Outsourcing Environment Risks (Vendor s competition, reputation, legal & credit risk, contract terms) - Commercial Environment Success + Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 23/46 V čem je problém? Současná situace Neexistuje jedna cesta optimální pro všechny Je třeba uvážit všechny možné varianty řešení Rozumíme dobře kritickým faktorům různých variant? Klíč k úspěchu: dobře zkombinovat vlastní kompetence a zdroje s kompetencemi a zdroji partnerů, vhodné použít model identifikující potřebné služby, procesy a zdroje Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 24/46 12

13 Selektivní outsourcing IS/ICT kategorizace dle Gartner Software as a Service (SAAS) Infrastructure Utilities (sdílená IT infrastruktura zajišťující služby podle požadavků, cena je na bázi rozsahu použité služby) Storage as a service (Zajištění nebo alokaci paměťové kapacity podle využití) Grid computing (Sada výpočetních zdrojů řady vlastníků seskupená tak, aby řešila společný problém) Utility Computing (soustředí se na infrastrukturu serverů, která umožní internímu útvaru IT dodávat transparentní služby a měnit tyto služby podle stanovených pravidel) Capacity on demand (Možnost aktivovat a deaktivovat procesory, paměti a vstupní/výstupní systémy okamžitě podle požadavků) Remote management services (Externě zajišťovaná údržba a provoz přes vzdálené sítě) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 25/46 Selektivní outsourcing IS/ICT kategorizace dle Gartner Web 2.0 Approaches Community source (Objevující se možnost koordinovat práci IT organizací, které mají stejnou náplň a požadavky. Toto je validní alternativou komerčním aplikacím a zákaznickém vývoji) Software streaming (distribuuje aplikace za použití trvalého úložiště jako cache nebo využití pouze systémové paměti) Communications as a Service (Nabídky služeb, které realizují komunikace s připojením na IT služby. např. IP telefonie, videokonference, kontaktní centra a sjednocené komunikační služby) User-owned devices (Zaměstnanci jsou odpovědní za poskytování své vlastní technologie, kterou potřebují k dokončení úkolů spojených s jejich prací) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 26/46 13

14 Hype cycle variant outsourcingu dle Gartner Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 27/46 Jeden z možných pohledů na ICT komponenty pro selektivní outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 28/46 14

15 Selektivní outsourcing v ČR výsledky průzkumu CoIT z r.2005 Webové služby 64% Telekomunikační a hlasové služby Zotavení při nehodách Provoz datových sítí 56% 50% 50% Vývoj softwaru Provoz PIS Vzdělávání a trénink v IT Plánování Provoz aplikací Provoz OS Provoz koncových stanic Tiskové řešení Help-desk Datové centrum Call center, Hot-Line 26% 22% 18% 18% 16% 34% 34% 34% 50% 48% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 29/46 Varianty sourcingu dle vlastnictví zdrojů poskytování služby subjektem nemusí nutně znamenat, že tento subjekt musí sám vlastnit všechny potřebné zdroje Například podnik může sám provozovat svůj IS/ICT, ale servery a koncové stanice může mít pronajaté. Poskytování informatických služeb může zajišťovat externí dodavatel, ale potřebné hardwarové a softwarové zdroje mohou být ve vlastnictví podniku nebo dokonce ve vlastnictví třetího subjektu. vlastnictví zdroje a zodpovědnost za proces, který zdroj využívá, jsou dva samostatné problémy. Ale zvolený typ outsourcingu indikuje co vlastnit a co ne např. některé garance poskytovatele se zajišťují obtížně bez vlastnictví a správy určitých zdrojů (např. dostupnost bez správy technologické infrastruktury) Kritické faktory pro podnik právní korektnost (SW licence) náklady vlastnictví/pronájmu (investice vers. provozní náklady, daně) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 30/46 15

16 Varianty sourcingu z hlediska těsnosti vztahu BPO Dodavatel business infrastruktury - standardizované podnikové procesy za nízkou cenu Služba jako komodita Dodavatel IT infrastruktury - standardizované IT služby za nízkou cenu Strategický business partner - klientská orientace, sdílení přínosů/rizik Strategický IT partner - klientská orientace, sdílení přínosů/rizik Customizované služby IT Outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 31/46 Varianty sourcingu dle rozsahu 1. outsourcing podnikového procesu 2. outsourcing komplexního IS/ICT 3. částečný (selektivní) outsourcing IS/ICT informatické služby informatického procesu informatického zdroje Udělej si sám!? Tj. toto členění je kombinací kategorizace outsourcingu dle předmětu služby a dle rozsahu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 32/46 16

17 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Hlavní proces "1" Hlavní proces "p" SLA a související metriky Neinformatická služba / Podpůrný proces Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 33/46 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Př. outsourcing účetnictví, HR, stravování, dopravy, vymáhání pohledávek na externího dodavatele převáděn podpůrný podnikový proces týká se i ICT služeb, procesů a zdrojů určených k podpoře vytěsňovaného podnikového procesu poskytovatel odpovídá za customizaci procesu tak, aby produkoval výstupy, jejichž obsah, objem a kvalita jsou ve shodě s SLA je typický pro procesy, které nejsou integrální a real-time součástí hlavního podnikového procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 34/46 17

18 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Kritické faktory pro podnik výběr vytěsněného procesu (nesníží BPO flexibilitu podniku?) správná definice SLA vytěsňovaného procesu minimalizovat integrační nároky soustředit se na využívání vlastních zdrojů - zdroje podniku by měly být efektivněji využívány, protože jsou převážně konzumovány hlavními procesy, ve kterých je podnik nejkonkurenceschopnější integrace vytěsněného procesu s podnikovými procesy integrace vytěsněné části IS/ICT se zbytkem IS/ICT Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 35/46 Outsourcing komplexního IS/ICT Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Neinformatická služba / Podpůrný proces Vytěsněná část Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 36/46 18

19 Outsourcing komplexního IS/ICT Př. Služba-1: informatická podpora účetnictví (ale proces účtování zůstává v podniku) Služba 2: podpora kancelářských prací, na poskytovatele se přesouvá vývoj a provoz všech informatických služeb a souvisejících informatických procesů a informatických zdrojů tzn. že většina IT rozpočtu (vice jak 75%) je dedikovaná na nákup externích služeb v zodpovědnosti poskytovatele je vývoj a provoz IS/ICT (včetně customizace a integrace všech zdrojů, procesů a služeb) tak, aby zákazníkovi byly dodávány všechny informatické služby dle sjednaných SLA nepřesouvají podnikové procesy, na jejichž podporu IS/ICT slouží je typické pro SME a pro ty podniky, kde ICT není integrální součástí hlavního procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 37/46 Outsourcing komplexního IS/ICT Kritické faktory pro podnik dobře rozhodnout co je a co není core business, tato varianta může vést ke ztrátě technologických znalostí potřebných pro core business definovat a řídit dodávku všech informatických služeb tak, aby služby optimálně podporovaly podnikové procesy za přijatelnou cenu schopnosti vlastníků podnikových procesů schopnosti manažera informatických služeb (CIO) vystupuje v roli koordinátora informatických služeb transformace na míru šitých, resp. doma vyvinutých aplikací v případě outsourcingu na jednoho poskytovatele nedostat se do přílišné závislosti Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 38/46 19

20 Outsourcing komplexního IS/ICT u zákazníka u poskytovatele "pevná" konfigurace sdílení kapacit pro více zákazníků malá rezerva výkonu - skokové přírůstky vysoká rezerva - inkrementální přírůstky nesystematické sledování zátěže je ve standardu obvykle není záložní systém záložní systém standardem servisní odstávky trvalá vysoká dostupnost testování obnovy dat se často je ve standardu neprovádí objekt provozu není obvykle speciálně komplexní zabezpečení objektu zabezpečen Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 39/46 Příklady outsourcingu IS/ICT Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Neinformatická služba / Podpůrný proces Neinformatická služba / Podpůrný proces Neinformatická služba / Podpůrný proces Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Outsourcing informační, resp. aplikační služby Outsourcing ICT procesu Outsourcing zdroje a jeho údržby Př: Outsourcing CRM, el. pošty Př: Outsourcing vývoje, implementace ERP, integrace IS/ICT, servisního střediska, správy aplikace běžící na infrastruktuře zákazníka Pozor není Byznys procesu Př: Outsourcing datového centra, LAN/WAN, koncových stanic, nájem odborníků Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 40/46 20

21 Částečný outsourcing IS/ICT outsourcing vývoje Př. zakázkový vývoj aplikačního SW přesouvá na externí firmu vývoj některých zdrojů IS/ICT, které pak podnik sám ve vlastí režii provozuje do vytěsněných činností obvykle spadá i údržba/upgrade, customizace a integrace zdroje podnik zodpovídá jen za provoz zdroje a jeho optimální využití v informatických procesech je výhodný pro ty podniky, které se rozhodly provozovat celé nebo část IS/ICT vlastními silami. Umožňuje jim využít kapacit a know-how externích dodavatelů v těch případech, kdy vlastní kapacity a know-how jsou nedostatečné Kritické faktory pro podnik kvalitní definice požadavků na vyvíjený zdroj zaintegrování dodaného zdroje do IS/ICT podniku transfer znalostí a dovedností flexibilita dodavatele při řešení změn Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 41/46 Volba outsourcingu z pohledu kontextu Business Success Cena za měrnou IT jednotku Úroveň služby Business Efficiency Transformation Hodnota IT pro byznys IT Efficiency Enhancement Návratnost investice Změna podílu na trhu Efficiency Cena za měrnou IT jednotku Operativní náklady z pohledu obchodních útvarů Doba uvedení do živého provozu Relevance obchodní metriky Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 42/46 21

22 Varianty outsourcingu shrnutí ve vývoji a provozu IS/ICT se stále více prosazuje kooperace viz dodavatelské řetězce mnoho variant neexistuje univerzálně optimální řešení dosud často náhodná volba bez kvalitní analýzy možných variant volba vhodné varianty vývoje a provozu IS/ICT patří do strategického řízení podniku (Sourcingová strategie) každá varianta má jiné CSF a jiné SLA zde popsaný model může být vhodným pomocníkem při určování a vyhodnocování různých variant outsourcingu IS/ICT Trend: produkty se vracejí zpět k jejich výrobcům, kteří je provozují a rozvíjejí a kteří na těchto produktech poskytují služby zákazníkům (v ICT se týká HW, SW i komunikace) viz např. smlouva mezi HP a BT (1) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 44/46 Témata k zapamatování Jaké jsou důvody pro otsourcing Jaká jsou rizika outsourcingu Co je to selektivní outsourcing Varianty outsourcingu Outsourcing byznys procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 45/46 22

23 Použité zdroje Gartner, Light Sourcing Model, 2007 CoIT, Selektivní outsourcing, 2005 Jiří Voříšek, přednáška Sourcing, 2009 Centrum pro Outsourcing IT, Průzkum využití outsourcingu IT v českých průmyslových podnicích 2004 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 46/46 23

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

V IS/ICT jsou dva trendy

V IS/ICT jsou dva trendy Sourcing v podnikové informatice Úvod Výrazným rysem současného hospodářství je kooperativní společnost Propojení podniků do aliancí, dodavatelských řetězců, V IS/ICT jsou dva trendy Roste význam Roste

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Základní princip Východisko návrhu Technologická architektura Uživatelské

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz Logos Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic Tel +420 225 281 811 Outsourcing: Přínosy a úskalí Michal Hanus Business Development Direstor Michal.hanus@logos.cz Logos a.s. Poděbradská 55/88 198

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Model S-P-S-P-R, ITIL

Model S-P-S-P-R, ITIL Model S-P-S-P-R, ITIL Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 35 1 MODEL S-P-S-P-R aktuálně vyvíjen prof. Voříškem a kolektivem na katedře informačních technologií, VŠE v Praze. Cílem modelu S-P-S-P-R

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději 25. 9. 2013 František Mikeš Managing Director Realita dnešních dnů z pohledu IT útrat Český trh IT služeb nadále stagnuje, jak podniky odkládají

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Keep your hands free for strategy!

Keep your hands free for strategy! Outsourcing projektového řízení Jan Juříček Keep your hands free for strategy! (Uvolněte si své ruce pro strategii!) 3/29/2011 Kdy vzniká potřeba projektového řízení (příklady) Interní projekty Externí

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností Jiří Voříšek ČSSI Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz http://nb.vse.cz/~vorisek/ 1 Řízení IS VS klíčové pojmy (vrstvená

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více