FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT. Trend outsourcingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT. Trend outsourcingu"

Transkript

1 Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. František Klíma, CSc 2011 FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 10 Sourcing v ICT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 1/46 Trend outsourcingu s růstem významu IS/ICT roste i význam kvality řízení IS/ICT vývoj a provoz IS/ICT - činnosti náročné na kvalifikaci pracovníků a na objem lidských a finančních zdrojů tradiční model rozvoje a provozu: nákup HW, SW licencí, implementačních a konzultačních služeb, lidí a provoz vlastními zdroji není pro řadu podniků efektivní pro mnohé podniky je finančně a personálně neúnosné, aby všechny činnosti zajišťovaly vlastními silami kooperace se specializovanou firmou outsourcing vývoje / provozu IS/ICT, resp. využití ASP Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 2/46 1

2 Statistiky Poměr výdajů na outsourcing z celkových IT rozpočtů méně než 10% 23% 18% 10-25% 11% 25-50% neví 27% 8% 13% 50-75% % zdroj: PMP CRM, 2007 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 3/46 Pořadí důvodů pro dle Outsourcing Institute (2005) 1. Snížení a kontrola nákladů 2. Soustředění se na hlavní činnost podniku 3. Získání přístupu k možnostem a schopnostem na světové úrovni 4. Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely 5. Získání přístupu ke zdrojům, které nejsou přístupné interně 6. Rozšíření přínosů restrukturalizace 7. Ošetření činností, které jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu 8. Sdílení rizik 9. Uvolnění kapitálových prostředků 10. Přísun peněz Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 4/46 2

3 1. Zvýšit zaměření na hlavní činnost podniku odsunutí komplementárních činností vně podniku - aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost management se může soustředit na problémy související s hlavní činností (čas pracovníků je vynakládán účinněji) IS/ICT: právě tato oblast bývá v některých podnicích vnímána jako komplementární a obtížně zvládnutelná vlastními silami (finanční vyčerpání podniku výběrem nevhodného IS, obtížné získávání a stabilizace specialistů,...) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 5/46 2. Přístup k schopnostem a možnostem na vysoké úrovni udržení světové úrovně v komplementárních oblastech je velmi nákladné a obtížné výhody outsourcingu: permanentní přístup k novým technologiím mizí náklady spojené s doháněním světové úrovně a školením prac. není nutné sledovat do detailu změny legislativy týkající se dané funkční oblasti např. při outsourcingu HR přístup k zobecněným průmyslovým znalostem, které poskytovatel získal z řešení oblasti pro ostatní klienty Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 6/46 3

4 3. Rychlejší řešení nových požadavků na funkční oblast změna funkční oblasti zajišťovaná vlastními zdroji časově náročná výhody outsourcingu: jestliže poskytovatel má řešení k dispozici výrazně se zkracuje doba projektu IS/ICT: zvláště typický důvod (projekty systémové integrace vedoucí k provozu IS/ICT pomocí vlastních zdrojů jsou i několikaleté) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 7/46 4. Rozšíření přínosů BPR (spec. případ 3. důvodu) outsourcing - vedlejším produktem BPR část nového procesu přesunuta na externí organizaci, která požadovanou činnost již nyní provozuje na požadované úrovni IS/ICT: je-li výsledkem BPR požadavek na zcela nový IS/ICT - outsourcing může být výhodnějším řešením Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 8/46 4

5 5. Sdílení rizik rizika rozdělena do sítě několika podniků poskytovatel - efektivnější ošetření rizik outsourcing však přináší nová rizika IS/ICT: redukuje rizika - rychlý vývoj IT, změny komunikačních standardů a legislativy, výpadky systému nová rizika - vyplývají ze závislosti na poskytovateli, jeho serióznosti a stabilitě Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 9/46 6. Uvolnění zdrojů pro jiné účely přesun zdrojů z okrajových funkčních oblastí do oblasti hlavní činnosti - zde se nejvíce odrazí jak ve službách zákazníkovi, tak ve své návratnosti nejčastěji přesunutými zdroji - lidské zdroje. Zaměstnanci, kteří byli zaměřeni dovnitř podniku, jsou zaměřeni externě na zákazníka IS/ICT: tento důvod nebývá při častý - specializované zdroje (analytici, programátoři, hardware,...) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 10/46 5

6 7. Zdroje nejsou dostupné interně když je nutné určitou funkční oblast vystavět od základů outsourcing lákavá alternativa při geografickém rozšiřování podniku a při reorganizaci, která podnik oddálí od zdroje když se podniku nedaří získat a udržet potřebné odborníky IS/ICT: aplikovatelné, ale pozor na standardní řešení celého IS, resp. na standardizaci rozhraní, využití ASP Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 11/46 8. Zvýšení pružnosti vytěsněním okrajové funkční oblasti, se podnik obvykle stává více flexibilním (konkurenci, poptávce, legislativě, finančním podmínkám či technologiím) snadněji se přizpůsobuje změnám objemu a frekvence: při zmenšení nezůstávají vysoké fixní náklady IS/ICT: odpadají investiční špičky (pořízení technologie) snadnější škálování - změny počtu licencí, transakcí, objemu dat, počtu potřebných odborníků,... zkrácení doby zavedení flexibilní musí být i kontrakt Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 12/46 6

7 9. Standardizace řešení funkční oblasti standardizace (Vytěsnit má smysl to, co může poskytovatel dodávat ve standardizované podobě více zákazníkům. Doma by mělo naopak zůstat co, čím chce být podnik jedinečný. ) standardizace řešení zajištěním jednoho poskytovatele celosvětově IS/ICT: obvyklý důvod pro outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 13/ Přísun peněz (odprodej aktiv) outsourcing - přesunu aktiv (stroje a zařízení, software, licence) od podniku k poskytovateli prodej - přísun peněz odpovídající hodnotě prodaných aktiv prodej obvykle za účetní hodnotu - ta často vyšší než tržní hodnota (což platí zvlášť v oblasti IT) rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou je de facto půjčka, kterou podnik poskytovateli splácí v ceně služeb v průběhu kontraktu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 14/46 7

8 11. Uvolnění kapitálových prostředků outsourcing je cestou snížení investic do okrajových funkčních oblastí místo investic - neinvestiční (operativní) výdaje IS/ICT: velmi významný faktor Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 15/ Snížení celkových nákladů a průhledné plánování podnik, který vše dělá interně - větší náklady na funkční oblast než specializovaný podnik vyšší náklady musí být přesunuty na zákazníka (konkurenceschopnost?!) poskytovatel úspory nákladů z rozsahu poskytovaných služeb poskytovatel je prostředníkem sdílení nákladů - na budovy, stroje, zařízení, na získání a udržování kvalifikace Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 16/46 8

9 13. Organizační důvody zeštíhlení podniku: reorganizace a zploštění organizační struktury likvidace přílišné závislosti na jedné nebo několika málo osobách snížení počtu pracovníků Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 17/ Některé činnosti těžko zvladatelné nebo mimo kontrolu outsourcing - jedno z možných řešení obtížné zvládnutelnosti funkční oblasti, rizika se přesouvají na dodavatele typický důvod při outsourcingu vývoje aplikace Ale pozor! může vést ke zklamání, neznalost oblasti - problémy s kontraktem a s komunikací s externím poskytovatelem činnosti jaké znalosti musí o vytěsněné oblasti zůstat i na straně zákazníka? - přesné vymezení služby, kontrola dodané služby Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 18/46 9

10 průzkum (*) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 19/46 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka nenajdeme na trhu partnera, který danou oblast zvládá lépe zvýšení závislosti na externích partnerech, jejich efektivnosti, serióznosti a stabilitě zvýšení průběžné doby (díky komplikovanému rozhraní poskytovatel zákazník, u IS (ICT např. prodloužení doby řešení změn) poskytovatel neinovuje služby a technologii únik citlivých informací konflikt různých podnikatelských kultur obtížnost/nemožnost návratu do původního stavu nezvládnutí jiného způsobu řízení vytěsněné oblasti nízká zralost organizace pro tento typ obchodního vztahu nízká flexibilita vztahu (smlouvy) k měnícím se požadavkům zákazníka a ke změnám technologie a trhu ztráta specializovaných znalostí Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 20/46 10

11 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Rizika se nesmí podceňovat dle průzkumu z r (x) 43% outsourcingových kontraktů bylo předčasně ukončeno viz např. JP Morgan Chase s (*) Dvě varianty možného řešení: změna outsourcera existuje takový? je spolehlivější a nabídne lepší služby? insourcing jak získáme všechny potřebné zdroje? jaké budou náklady? jaký bude dopad do podnikové kultury a morálky? Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 21/46 Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Rizika outsourcingu dle průzkumu Centra pro outsourcing IT z r Průměr Outsourcing vede ke zvyšování závislosti na dodavateli 5 Převést outsourcované činnosti zpět je velmi obtížné 4,8 Změnit dodavatele trvá vždy velmi dlouho 4,6 Outsourcing vede k možnosti ztráty firemních tajemství a 4,1 intelektuálního majetku Hledání dodavatele outsourcingu a další vyjednávání přináší velké náklady Je velmi těžké vysvětlit dodavateli outsourcingu potřeby společnosti 3,1 3,7 Dodavatel nebude schopen v dostatečně krátké době zajišťovat služby v kvalitě a rozsahu, odpovídajícím současnému stavu 3,0 Outsourcing vede ke ztrátě kontroly nad kvalitou projektů 2,7 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 22/46 11

12 Client Perspective Vendor Perspective Rizika outsourcingu z pohledu zákazníka Threats to Success Outsourcing Risks (Vendor opportunistic behavior, Interpretation of requirements, Contract monitoring) - Aspect of Success Traditional In-house Project Risks Project Management Risks Solution Risks Technology Risks Relationship Risks Environment Risks - Project Outcome Success + Outsourcing Outcome Risks (Client-side & vendor-side risks, location risks, package risks) - Outsourcing Relationship Risks (Client expectations, trust, bad news, organizational culture) - Project Process Success + Vendor s Future Business Outsourcing Environment Risks (Vendor s competition, reputation, legal & credit risk, contract terms) - Commercial Environment Success + Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 23/46 V čem je problém? Současná situace Neexistuje jedna cesta optimální pro všechny Je třeba uvážit všechny možné varianty řešení Rozumíme dobře kritickým faktorům různých variant? Klíč k úspěchu: dobře zkombinovat vlastní kompetence a zdroje s kompetencemi a zdroji partnerů, vhodné použít model identifikující potřebné služby, procesy a zdroje Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 24/46 12

13 Selektivní outsourcing IS/ICT kategorizace dle Gartner Software as a Service (SAAS) Infrastructure Utilities (sdílená IT infrastruktura zajišťující služby podle požadavků, cena je na bázi rozsahu použité služby) Storage as a service (Zajištění nebo alokaci paměťové kapacity podle využití) Grid computing (Sada výpočetních zdrojů řady vlastníků seskupená tak, aby řešila společný problém) Utility Computing (soustředí se na infrastrukturu serverů, která umožní internímu útvaru IT dodávat transparentní služby a měnit tyto služby podle stanovených pravidel) Capacity on demand (Možnost aktivovat a deaktivovat procesory, paměti a vstupní/výstupní systémy okamžitě podle požadavků) Remote management services (Externě zajišťovaná údržba a provoz přes vzdálené sítě) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 25/46 Selektivní outsourcing IS/ICT kategorizace dle Gartner Web 2.0 Approaches Community source (Objevující se možnost koordinovat práci IT organizací, které mají stejnou náplň a požadavky. Toto je validní alternativou komerčním aplikacím a zákaznickém vývoji) Software streaming (distribuuje aplikace za použití trvalého úložiště jako cache nebo využití pouze systémové paměti) Communications as a Service (Nabídky služeb, které realizují komunikace s připojením na IT služby. např. IP telefonie, videokonference, kontaktní centra a sjednocené komunikační služby) User-owned devices (Zaměstnanci jsou odpovědní za poskytování své vlastní technologie, kterou potřebují k dokončení úkolů spojených s jejich prací) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 26/46 13

14 Hype cycle variant outsourcingu dle Gartner Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 27/46 Jeden z možných pohledů na ICT komponenty pro selektivní outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 28/46 14

15 Selektivní outsourcing v ČR výsledky průzkumu CoIT z r.2005 Webové služby 64% Telekomunikační a hlasové služby Zotavení při nehodách Provoz datových sítí 56% 50% 50% Vývoj softwaru Provoz PIS Vzdělávání a trénink v IT Plánování Provoz aplikací Provoz OS Provoz koncových stanic Tiskové řešení Help-desk Datové centrum Call center, Hot-Line 26% 22% 18% 18% 16% 34% 34% 34% 50% 48% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 29/46 Varianty sourcingu dle vlastnictví zdrojů poskytování služby subjektem nemusí nutně znamenat, že tento subjekt musí sám vlastnit všechny potřebné zdroje Například podnik může sám provozovat svůj IS/ICT, ale servery a koncové stanice může mít pronajaté. Poskytování informatických služeb může zajišťovat externí dodavatel, ale potřebné hardwarové a softwarové zdroje mohou být ve vlastnictví podniku nebo dokonce ve vlastnictví třetího subjektu. vlastnictví zdroje a zodpovědnost za proces, který zdroj využívá, jsou dva samostatné problémy. Ale zvolený typ outsourcingu indikuje co vlastnit a co ne např. některé garance poskytovatele se zajišťují obtížně bez vlastnictví a správy určitých zdrojů (např. dostupnost bez správy technologické infrastruktury) Kritické faktory pro podnik právní korektnost (SW licence) náklady vlastnictví/pronájmu (investice vers. provozní náklady, daně) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 30/46 15

16 Varianty sourcingu z hlediska těsnosti vztahu BPO Dodavatel business infrastruktury - standardizované podnikové procesy za nízkou cenu Služba jako komodita Dodavatel IT infrastruktury - standardizované IT služby za nízkou cenu Strategický business partner - klientská orientace, sdílení přínosů/rizik Strategický IT partner - klientská orientace, sdílení přínosů/rizik Customizované služby IT Outsourcing Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 31/46 Varianty sourcingu dle rozsahu 1. outsourcing podnikového procesu 2. outsourcing komplexního IS/ICT 3. částečný (selektivní) outsourcing IS/ICT informatické služby informatického procesu informatického zdroje Udělej si sám!? Tj. toto členění je kombinací kategorizace outsourcingu dle předmětu služby a dle rozsahu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 32/46 16

17 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Hlavní proces "1" Hlavní proces "p" SLA a související metriky Neinformatická služba / Podpůrný proces Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 33/46 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Př. outsourcing účetnictví, HR, stravování, dopravy, vymáhání pohledávek na externího dodavatele převáděn podpůrný podnikový proces týká se i ICT služeb, procesů a zdrojů určených k podpoře vytěsňovaného podnikového procesu poskytovatel odpovídá za customizaci procesu tak, aby produkoval výstupy, jejichž obsah, objem a kvalita jsou ve shodě s SLA je typický pro procesy, které nejsou integrální a real-time součástí hlavního podnikového procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 34/46 17

18 Outsourcing podnikového procesu (BPO) Kritické faktory pro podnik výběr vytěsněného procesu (nesníží BPO flexibilitu podniku?) správná definice SLA vytěsňovaného procesu minimalizovat integrační nároky soustředit se na využívání vlastních zdrojů - zdroje podniku by měly být efektivněji využívány, protože jsou převážně konzumovány hlavními procesy, ve kterých je podnik nejkonkurenceschopnější integrace vytěsněného procesu s podnikovými procesy integrace vytěsněné části IS/ICT se zbytkem IS/ICT Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 35/46 Outsourcing komplexního IS/ICT Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Neinformatická služba / Podpůrný proces Vytěsněná část Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 36/46 18

19 Outsourcing komplexního IS/ICT Př. Služba-1: informatická podpora účetnictví (ale proces účtování zůstává v podniku) Služba 2: podpora kancelářských prací, na poskytovatele se přesouvá vývoj a provoz všech informatických služeb a souvisejících informatických procesů a informatických zdrojů tzn. že většina IT rozpočtu (vice jak 75%) je dedikovaná na nákup externích služeb v zodpovědnosti poskytovatele je vývoj a provoz IS/ICT (včetně customizace a integrace všech zdrojů, procesů a služeb) tak, aby zákazníkovi byly dodávány všechny informatické služby dle sjednaných SLA nepřesouvají podnikové procesy, na jejichž podporu IS/ICT slouží je typické pro SME a pro ty podniky, kde ICT není integrální součástí hlavního procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 37/46 Outsourcing komplexního IS/ICT Kritické faktory pro podnik dobře rozhodnout co je a co není core business, tato varianta může vést ke ztrátě technologických znalostí potřebných pro core business definovat a řídit dodávku všech informatických služeb tak, aby služby optimálně podporovaly podnikové procesy za přijatelnou cenu schopnosti vlastníků podnikových procesů schopnosti manažera informatických služeb (CIO) vystupuje v roli koordinátora informatických služeb transformace na míru šitých, resp. doma vyvinutých aplikací v případě outsourcingu na jednoho poskytovatele nedostat se do přílišné závislosti Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 38/46 19

20 Outsourcing komplexního IS/ICT u zákazníka u poskytovatele "pevná" konfigurace sdílení kapacit pro více zákazníků malá rezerva výkonu - skokové přírůstky vysoká rezerva - inkrementální přírůstky nesystematické sledování zátěže je ve standardu obvykle není záložní systém záložní systém standardem servisní odstávky trvalá vysoká dostupnost testování obnovy dat se často je ve standardu neprovádí objekt provozu není obvykle speciálně komplexní zabezpečení objektu zabezpečen Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 39/46 Příklady outsourcingu IS/ICT Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Hlavní proces 1 Hlavní proces "p" Neinformatická služba / Podpůrný proces Neinformatická služba / Podpůrný proces Neinformatická služba / Podpůrný proces Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatická služba 1 Informatická služba "s" Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Informatický proces1 Informatický proces 2 Informatický proces j Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj "z" Vytěsněná část Outsourcing informační, resp. aplikační služby Outsourcing ICT procesu Outsourcing zdroje a jeho údržby Př: Outsourcing CRM, el. pošty Př: Outsourcing vývoje, implementace ERP, integrace IS/ICT, servisního střediska, správy aplikace běžící na infrastruktuře zákazníka Pozor není Byznys procesu Př: Outsourcing datového centra, LAN/WAN, koncových stanic, nájem odborníků Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 40/46 20

21 Částečný outsourcing IS/ICT outsourcing vývoje Př. zakázkový vývoj aplikačního SW přesouvá na externí firmu vývoj některých zdrojů IS/ICT, které pak podnik sám ve vlastí režii provozuje do vytěsněných činností obvykle spadá i údržba/upgrade, customizace a integrace zdroje podnik zodpovídá jen za provoz zdroje a jeho optimální využití v informatických procesech je výhodný pro ty podniky, které se rozhodly provozovat celé nebo část IS/ICT vlastními silami. Umožňuje jim využít kapacit a know-how externích dodavatelů v těch případech, kdy vlastní kapacity a know-how jsou nedostatečné Kritické faktory pro podnik kvalitní definice požadavků na vyvíjený zdroj zaintegrování dodaného zdroje do IS/ICT podniku transfer znalostí a dovedností flexibilita dodavatele při řešení změn Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 41/46 Volba outsourcingu z pohledu kontextu Business Success Cena za měrnou IT jednotku Úroveň služby Business Efficiency Transformation Hodnota IT pro byznys IT Efficiency Enhancement Návratnost investice Změna podílu na trhu Efficiency Cena za měrnou IT jednotku Operativní náklady z pohledu obchodních útvarů Doba uvedení do živého provozu Relevance obchodní metriky Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 42/46 21

22 Varianty outsourcingu shrnutí ve vývoji a provozu IS/ICT se stále více prosazuje kooperace viz dodavatelské řetězce mnoho variant neexistuje univerzálně optimální řešení dosud často náhodná volba bez kvalitní analýzy možných variant volba vhodné varianty vývoje a provozu IS/ICT patří do strategického řízení podniku (Sourcingová strategie) každá varianta má jiné CSF a jiné SLA zde popsaný model může být vhodným pomocníkem při určování a vyhodnocování různých variant outsourcingu IS/ICT Trend: produkty se vracejí zpět k jejich výrobcům, kteří je provozují a rozvíjejí a kteří na těchto produktech poskytují služby zákazníkům (v ICT se týká HW, SW i komunikace) viz např. smlouva mezi HP a BT (1) Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 44/46 Témata k zapamatování Jaké jsou důvody pro otsourcing Jaká jsou rizika outsourcingu Co je to selektivní outsourcing Varianty outsourcingu Outsourcing byznys procesu Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 45/46 22

23 Použité zdroje Gartner, Light Sourcing Model, 2007 CoIT, Selektivní outsourcing, 2005 Jiří Voříšek, přednáška Sourcing, 2009 Centrum pro Outsourcing IT, Průzkum využití outsourcingu IT v českých průmyslových podnicích 2004 Ing. František Klíma, CSc (ČVUT FIT) MI-FRI, 2011, Přednáška 10, 46/46 23

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ľ - - - T-f * t \ ^ ^ "ľ/s MAS^ OUTSOURCING V PODNIKOVÉM OPATROVANÍ r r Outsourcing in the enterprise procurement

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Outsourcing informačních technologií

Outsourcing informačních technologií Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Outsourcing informačních technologií Bakalářská práce Autor: Jiří Dufek Informační technologie Vedoucí

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více