ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN Outsourcing. & cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN 2015. Outsourcing. & cloud"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN 2015 Outsourcing & cloud

2 Jak se neztratit v sourcingové konkurenci Příklon zákazníků k insourcingu, in -house integrace IT služeb a občasná nezbytnost si své zákazníky vychovávat jsou důležitými výzvami současnosti, které stojí před poskytovateli outsourcingových služeb. VÍT PETRJANOŠ Trend příklonu zákazníků zpět k insourcingu mohou outsourcéři považovat za hrozbu svému byznysu. Významní hráči na českém trhu však hodnotí tento trend spíše jako výzvu a příležitost prosadit se vysokou přidanou hodnotou. Firmy úzce specializované jen na outsourcing to jako ohrožení vnímat mohou, uvažuje Karel Fišnar, ředitel divize cloudových řešení a služeb společnosti Infinity, a dodává: Ale takových moc není a v brzké době ani nebude. Trh je neúprosný, pokud se neadaptujete na trendy, jste rychle z kola venku. Insourcing můžeme vnímat spíše jako výzvu. A to výzvu využít a zúročit zkušenosti z vlastních projektů a nabídnout zákazníkům profesionální pomoc. Co se týče technologických kapacit outsourcingových poskytovatelů, Fišnar radí dodavatelům dát na stůl velmi atraktivní možnost: rozdělit rizika použitím outsourcingu jako záložního řešení nebo přímo jako platformy pro provoz části služeb. Určitě nejde o hrozbu, je to jednoznačně příležitost. Proč? Jednoduše proto, že jde o cyklus a další vývojovou generaci outsourcingu, tvrdí Jan Drbohlav, ředi tel IT produkce v T -Mobilu. Poskytovatele to podle něj nutí k inovaci a novým produktům, k posunu od fixních, dlouhodobých outsourcingových smluv ke cloud -based, pay -as-you-go, selektivním a task outtaskingovým službám. To je pochopitelně z hlediska získání a udržení zákazníka a predikce výpočetní zátěže těžší model, přesto velmi dobře funguje. Pro určitou skupinu zákazníků je outsourcing ICT stále výhodnější variantou, a to jak finančně, tak i v jiných aspektech, oponuje Jindřich Šaur z firmy ACMT. V sektoru malých a středních firem je a pořád bude dost zákazníků, kteří si obě varianty (interní IT versus externí) umějí spočítat. A jsou tu také ti, kteří se technickými problémy prostě nechtějí zabývat. Přejí si dělat to, co je baví, co jim generuje zisk, co umějí. Také Jiří Fiala, manažer pro rozvoj obchodu a strategický poradce HP, podotýká, že současní zákazníci HP chtějí současné outsourcingové služby spíše rozšiřovat a nacházet nové synergie a inovace, které by jim pomohly posunout současnou úroveň služby o stupínek výše. Nadto stále více menších firem na našem trhu zjišťuje, že se vyplatí přesunout IT služby k partnerovi, který spravuje desítky tisíc pracovních stanic, serverů a ostatních zařízení, uvádí Fiala. Jiří Bíba, člen představenstva Cleverlance Group, vnímá příklon k insourcingu spíše jako příležitost, která z trhu odfiltruje firmy, jež nabízejí IT služby s malou přidanou hodnotou. Specializovaná IT společnost, která má více klientů a dlouhodobě se soustřeďuje na určité oblasti, má i více zkušeností z implementací u různých klientů. Příklon k insourcingu může podle Bíby v konečném důsledku přispět ke vzniku nekonkurenčního prostředí v IT části firmy, kdy z principu nejsou nebo nemohou být porovnávány nabídky ze strany inovativních IT společností. To i s dopady na byznys organizace. Pro většinu menších, v některých případech i větších společností se stále nevyplatí udržovat si specialistu, kterého vytíží pouze na patnáct až dvacet procent, souhlasí Jiří Endršt, technický specialista divize DataGuard společnosti PCS. U obecné služby lze příklon k insourcingu zdůvodnit možnou fluktuací zaměstnanců externí firmy, která může mít dopady na kvalitu a zkušenosti nakupovaného člověka. Společnost si tím nemůže zajistit stoprocentní kontinuitu, upozorňuje Endršt. In -house integrace IT služeb Zákazníci, kteří zamýšlejí zavádět in -house integraci IT služeb, mohou při tomto procesu využít i zkušenosti a znalosti outsourcingových firem. Karel Fišnar, ředitel divize cloudová řešení a služby, Infinity, podotýká, že cloudový a outsourcingový byznys obecně jsou na integraci IT služeb založeny. Dodavatel, a v tomto případě spíše partner, může těžit ze zkušeností z mnoha realizovaných projektů v různých odvětvích. Samozřejmě mluvíme o již etablované firmě. Tyto zkušenosti vlastních specialistů jsou pak ve prospěch zákazníka zúročeny hned několikrát: v hladké integraci, ve využití nejmodernějších technologií, vyzkoušených procesů a z toho všeho vyplývající úspoře finančních prostředků, říká Fišnar. Dodavatel pak může profitovat nejen z kvalitní reference, ale i z případné další budoucí spolupráce. Jde o proces, který outsourcér musí znát a ovládat jako malou násobilku, tvrdí Drbohlav z T -Mobilu a pokračuje: Každý outsourcing někdy začíná a končí, proto to musí mít minimálně procesně, smluvně a personálně podchyceno, připraveno, zvládnuto. Zkušený outsourcér to musí být schopen efektivně nabídnout a dodat jako službu nebo její části, podle aktuálních potřeb zákazníka. Návrh, integrace a procesní, kvalitativní, projek tové a finanční řízení včetně zaškolení personálu jsou podle Drbohlava DNA opravdu seriózní outsourcingové firmy se zkušeností z komplexních zakázek. Skoro bych se chtěl zeptat, zda může mít někdo v této oblasti větší zkušenosti. Nutné ale je, aby to outsourcingová společnost pochopila jako příležitost, ne jako hrozbu, míní Drbohlav. Podle Šaura z ACMT je největší pomocí pro zákazníka to, že mu dodavatel pomůže spočítat skutečné náklady na provoz interního IT oddělení. Nejde jenom o platy, které jsou v oboru IT nadprůměrné, protože IT a finance jsou dva nejperspektivnější obory. Ale je nutné počítat i s vybavením, rozšiřováním kvalifikace a v neposlední řadě i s pracovním místem, říká Šaur. Zákazník ví, kolik ho stojí jeden čtvereční metr pronajatých kancelářských prostor, a určitě si dovede i spočítat, zda je pro něj lepší, když u pracovního stolu bude sedět někdo, kdo mu peníze vydělává, nebo někdo, kdo peníze pouze spotřebovává. Outsourcér může určitě pomoci oponenturou navrhovaného přechodu k in -house řešení, transformační analýzou a kontrolou provedení, uvádí Fiala z HP. Bohužel se velmi často stává, že onen přechod zpět byl dříve špatně smluvně ošetřen, a spousta i větších firem zjišťuje, že nemá téměř žádné smluvní mechanismy, jež by hladký přechod služeb umožnily. Podle Bíby z Cleverlance Group mohou outsourcingové firmy zákazníkům výrazně pomoci zvýšit flexibilitu jejich interních kapacit, tak aby při větších byznys projektech bylo interní IT schopné pokrýt špičky v požadavcích na zdroje. Interní IT management zákazníka musí tuto flexibilitu plánovat dlouhodobě, nikoli z kvartálu na kvartál. Dodavatel, který nemá know -how určité domény byznys aplikací a IT systémů zákazníka, II COMPUTERWORLD

3 není schopen efektivně a rychle navýšit interní kapacity IT, varuje Bíba. Proto je důležité, aby si zákazníci vybrali dlouhodobé partnery, dohodli se s nimi na modelu, kdy dodavatel bude mít ekonomicky udržitelný přístup k systémům zákazníka, například ve formě dlouhodobě nasmlouvaných několika málo, ale klíčových rolí (architekt, vedoucí vývojářského týmu). Jinak je pro každého dodavatele nebo interní IT oddělení zaškolení dodatečných kapacit drahé. Outsourcingové společnosti mají zkušenost s provozem komplexního technologického vybavení, přístup k novým trendům a technologiím, z tohoto pohledu by měly mít rozsáhlé znalosti, které mohou zákazníkům chybět. Poradenství s přechodovou fází, monitoring technologických patchů a updatů by pro zákazníka mohly být zajímavými službami, míní Petr Plecháček, manažer oddělení IT poradenství společnosti EY v ČR. Znalosti a kompetence zákazníků Aby spolupráce s poskytovatelem outsourcingu přinesla své plody, měli by mít interní IT zaměstnanci klienta dostatečné znalosti a kompetence. Stačí pouze technické znalosti, nebo je třeba i něco více? To je zajímavá otázka, přemítá Fišnar z Infinity a pokračuje: Svádí k jednoduché odpovědi, že žádné vše přece zařídí kvalitní outsourcing. Ale to by bylo výhodné jen pro jednu stranu, stranu poskytovatele. Vždyť co je lepší než naprostá závislost zákazníka. Ale já se domnívám, že to tak docela pravda není. Pokud nemá klient odpovídající odborníky se znalostí jeho prostředí a procesů, vzájemná spolupráce nemusí dopadnout k oboustranné spokojenosti. Dodavatelé budou mít těžkou hlavu s dodáním služby bez kvalitního protějšku na druhé straně, spokojenost odběratele logicky klesá, zatímco náklady zákazníka na službu stoupají. Interní IT oddělení znalé lokálních procesů a prostředí bude vždy potřeba. Ale na druhou stranu zbytečně nákladné odbornostní kompetence je možné svěřit specializovanému dodavateli, upřesňuje Fišnar. Téměř bych použil masarykovské Nebát se a nekrást! a dále Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat, říká Drbohlav z T -Mobilu. Podle něj záleží na hloubce a komplexnosti outsourcingu, ale principiálně jde hlavně o finanční, procesní a projektové řízení se schopností uvažovat, analyzovat, řídit a rozhodovat v souvislostech s výhledem na dva plánovací cykly a dále. Podle Šaura z ACMT vždy záleží na konkrétní formě spolupráce, míře a formě poskytovaných služeb. Na jedné straně může dodavatel figurovat pouze jako konzultant při složitějších operacích, které interní IT zaměstnanec nezvládá. Na druhé straně mohou být pracovníci zákazníka metály ověšení, úzce profilovaní špičkoví odborníci ve svém oboru, kteří ale nedokážou doplnit papír v kopírce. Pracovníci zákazníka by měli disponovat hlavně dostatečnou šíří znalostí a schopností pochopit přesah z jednotlivých domén IT, říká Fiala z HP. Pokud například jednáme o zavedení řešení BYOD a migraci aplikací, architekt na straně zákazníka musí být schopen pochopit přesah do interních procesů firmy, změnu práce uživatelů, vidět návaznost na celkovou infrastrukturu a znát minimálně tříletý plán samotné společnosti. Jinak je to opět jedna kostička mezi ostatními bez přidané hodnoty. Úroveň IT zaměstnanců zákazníka by měla být v zásadě stejná jako u našich specialistů. Musí mít tzv. tvrdé znalosti, to znamená, že musí znát své řemeslo, podotýká Bíba z Cleverlance Group. To je ale podle něj jen základ, který se stále více vyrovnává. Rozdíly v tom, zda bude pracovník dosahovat dobrých či špatných výsledků (a je jedno, jestli na straně dodavatele nebo zákazníka), jsou v tom, jak dokáže komunikovat se svým okolím, zdali je motivovaný nebo čeká, že ho někdo zvenku bude motivovat, jestli je otevřený a chce se nechat inspirovat nebo si myslí, že už všechno zná a umí a vše ví nejlépe, zda si dá tu práci a bude naslouchat svým kolegům a ze všech sil se snažit pochopit jejich přání a požadavky nebo si řekne, že chtějí nesmysly a že to je jejich problém, vypočítává Bíba. Inzerce S námi se v IT neztratíte Dělejte to, co umíte a co Vás baví, a nechte na nás, aby Vám informační technologie řádně sloužily. Pro naše klienty vytváříme nejen nová IT řešení, ale přebíráme i jejich stávající řešení, která nefungují, jak mají. Zjistíme, v čem je problém, ten odstraníme a postaráme se o řádné fungování. Zajistíme také nasazení nových funkčností podle aktuálních potřeb a požadavků. To vše s garancí funkčního IT řešení ve stanoveném čase a rozpočtu. Ukazujeme tak našim klientům cestu k efektivnímu využívání IT, které jim umožní dělat to, co umí a co je baví. To je ovšem jenom jedna z mnoha věcí, jež za posledních 20 let udělaly z Unicorn Systems renomovanou společnost, která dnes poskytuje ty největší informační systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu, obchodu i veřejném sektoru po celé Evropě. COMPUTERWORLD.CZ III

4 Cloud je forma outsourcingu Cloudové služby skýtají nové příležitosti pro poskytovatele klasického outsourcingu. Jsme totiž stále v době, kdy poměrně malé procento zákazníků opravdu nakupuje a využívá cloudové služby ve velkém měřítku, říká Jindřich Jašek, outsourcing sales executive ze společnosti Hewlett- -Packard. VLASTIMIL CHLUPATÝ Jaký je mezi českými firmami zájem o klasickou podobu outsourcingu? Studie většiny analytických společností shodně předpokládají dlouhodobý růst v tomto segmentu služeb, a to i pro region střední a východní Evropy včetně České republiky. Mohu potvrdit, že stále více firem zvažuje outsourcing jako jednu z možností pro zajištění potřebných IT služeb. A to především pro oblasti, které nejsou z pohledu obchodních činností strategické a klíčové. Jednou z nich je typicky správa prostředí koncových uživatelů. V jejím rámci dochází k posunu, kdy zákazníci nechtějí jen správu koncových stanic a tiskového řešení, ale začínají vyžadovat přechod na mobilní a cloudové technologie. Poskytovatelé budou muset včas zahrnout do svých standardních nabídek pro správu koncových stanic základní komponenty v cloudovém provedení. Jde především o helpdesk, e -mailové řešení a nástroje pro sdílení dokumentů a komunikaci. Jedině tak budou pro zákaz níky atraktivní, protože jim mohou nabídnout inovativní řešení v oblasti podpory uživatelů. V době, kdy je populární se zabývat myšlenkou bimodálního IT, právě outsourcing může nabíd nout roli bezpečného a stabilního garanta služeb. Zákazníci tak mohou získat potřebnou kapacitu interních zdrojů a využít je v oblastech, které jim pomohu rychleji generovat obchodní výsledky společnosti, například formou agilního vývoje aplikací. Problematika správy koncových zařízení s příchodem BYOD nabyla možná až obludných rozměrů. Dokážou se s tím poskytovatelé outsourcingových služeb poprat? Téma BYOD je v současné době již za svým zenitem, především v prostředí velkých korporací a firem a začínají se postupně prosazovat jiné koncepce, jako je například CYOD (Choose Your Own Device). Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je fakt, že koncepce BYOD obecně neznamená pro organizace finanční přínosy, jak se často prezen tuje. Druhým, a možná ještě důležitějším aspektem, je právní dopad takového řešení a jeho možná rizika pro společnosti. Ve Spojených státech i v Evropě již nastalo několik právních sporů firem se zaměstnanci, Jindřich Jašek, outsourcing sales executive, HP kteří si nárokovali kompenzace za práci, již vykonávali mimo pracovní dobu. Odkazovali se právě na skutečnost, že mají vlastní zařízení, na které jim zaměstnavatel zasílá například e -maily s pracovními pokyny, a oni je potom vykonávají i mimo pracovní dobu. Řešení je samozřejmě možné na úrovni firemních předpisů, ale to už nejsme v oblasti IT technologií, ale spíše právní. A proto budou do budoucna klienti od BYOD zřejmě přecházet k jiným způsobům, jak akcelerovat mobilní technologie ve svém IT prostředí. Co se při tomto typu služeb vyžaduje od samotného zákazníka? Jak jsem naznačil v předchozí odpovědi, je to především důkladné zpracování návratnosti projektů a cílení na skryté náklady, jako jsou nárůst výdajů na datové služby operátorů, administraci prostředí a zvýšené nároky na podporu. V každém případě je nutnost začít s vydefinováním a odsouhlasením firemních předpisů, aby se eliminovala případná rizika koncepce BYOD. V tomto případě bych doporučil spolupráci s externím dodavatelem, který má dokumenty již vypracované a především je schopný sdílet zkušenosti od jiných zákazníků. Mnohé služby, které se dosud provozovaly formou outsourcingu, přecházejí do cloudu. Jak na tento přechod outsourcingoví provideři reagují? Cloud je v podstatě jen další formou outsourcingu, která je především ve formě public cloudu charakteristická přísnou standardizací a nemožností přizpůsobit řešení svým podmínkám. Nespornou výhodou je atraktivní cena díky sníženým nákladům na administraci, konfiguraci a sdílení takového řešení s ostatními klienty. Na druhou stranu dostává zákazníky do nové situace, na kterou je třeba reagovat. Je totiž nutné mnohem více přizpůsobit architekturu a procesy v IT organizaci cloudovému řešení poskytovatele. Typickým příkladem je release management, kdy poskytovatel cloudové služby vyvine a nasadí novou funkcionalitu a zákazník ji získá automaticky bez nutnosti jeho souhlasu. To vytváří mnohem větší nároky na proces řízení změn zejména ve velkých organizacích, jako jsou banky, telekomunikační operátoři atp. Další ukázkou je omezená a standardizovaná sada reportů, poskytovaná ke cloudovým službám, jež zpravidla neumožňují zákazníkům dostatečnou možnost řízení incidentů a jejich rizik včetně komunikace dovnitř organizace. A v neposlední řadě je zde téměř nulová možnost přístupu k informacím o způsobu zabezpečení cloudové služby ze strany poskytovatele, často vyžadovaná interním auditním a bezpečnostním oddělením zákazníka. Takže se otevírají nové příležitosti pro firmy poskytující IT služby. Ano, jsme totiž stále v době, kdy poměrně malé procento zákazníků opravdu nakupuje a využívá cloudové služby ve velkém měřítku a početná skupina potenciálních klientů je ve fázi přípravy přechodu na cloudové služby. Proto budou mít poskytovatelé outsourcingu dobrou příležitost nabídnout svým klientům zkušenosti a služby související s přípravou a realizací přechodu na cloudové služby. Nedávno oznámené partnerství společnosti Microsoft a HP pro řešení Office365, v jehož rámci bude HP poskytovat nadstandardní služby podpory, hostingu a reportování, je příkladem toho, jak hráči na poli outsourcingu reagují na nejnovější trendy v oblasti cloudových technologií. Jaká kooperace outsourcingových a cloudových služeb se ukazuje jako vhodná? Je nasnadě, že cloud ve formě IaaS (Infrastructure as a Service) nebo PaaS (Platform as a Service) je přirozenou součástí a základním stavebním kamenem většího outsourcingového kontraktu. Pokud zákazník vyžaduje komfort služeb šitých na jeho míru, je právě outsourcing vhodným řešením. Umožňuje totiž vyjednat rozsah služeb a smluvní podmínky mnohem lépe než v případě veřejného cloudu. Může samotný outsourcing fungovat i jako zprostředkovatel přechodu IT na cloudovou platformu? V mnoha případech už tomu tak i je. Nemusím dlouze vysvětlovat, že nezbytnou podmínkou úspěšného outsourcingového vztahu je na jeho samotném začátku realizace transformačního projektu. A to proto, aby poskytovatel outsourcingu konsolidoval svěřené IT prostředí, které bude ekonomicky efektivnější, a umožní tak dosáhnout očekávané úspory pro zákazníka a zároveň zisk pro poskytovatele. Cloudová platforma se díky své stále klesající ceně stává velmi populárním nástrojem dodavatelů outsourcingu pro transformaci IT prostředí. Proto outsourcing bude zcela jistě jedním z významných zprostředkovatelů přechodu IT na cloudové platformy. IV COMPUTERWORLD

5 Spolupracujeme. A díky

6 Vybíráme mezi zakázkovými a komoditními cloudy Ne všechny cloudové infrastruktury jsou vytvořené stejným způsobem a ne všechny aplikace, služby a pracovní prostředí jsou nastavené s ohledem na možnost převodu na cloud computing. BRENT BENSTEN Veřejný cloud nakonec dosáhl všeobecného přijetí. Osvobození od pout oddělení IT mohou nyní zaměstnanci a jejich podniková oddělení získat prostředky, které potřebují, a to za nízkou cenu nasazení a s málo komplikacemi. Co je však dobré pro jednotlivce, nemusí být nutně dobré pro podnik. Jak roste obeznámenost s cloudovými architekturami, stejně tak roste i poznání, že se veřejný cloud nehodí pro všechny funkce IT, zejména pokud jde o aplikace s velkým objemem dat a požadavkem nízké latence, jako jsou například big data a zpracování bohatých médií. Cloudové války a náklady komoditizace Hlavní nevýhodou provozování špičkových aplikací pomocí prostředků veřejných cloudů je nedostatek adaptace. To je způsobené především cenovou válkou, kterou nedávno vedli nejvýznamnější poskytovatelé, jako jsou Amazon, Google, Microsoft a další. V konečném důsledku ovlivní tato cenová válka všechny výdaje na IT, ať již to budou webové služby nebo komplexní ekosystémy IaaS (infrastruktura jako služba). Z čistě provozního hlediska to má tendenci zakrývat dva klíčové aspekty veřejného cloudu: Zaprvé prostředky dostupné s nejnižší cenou mají obvykle nízkou kvalitu, tj. mívají omezenou dostupnost, nejasný výkon a další nevýhody, které mohou způsobit jejich nevhodnost pro moderní produkční prostředí. Zadruhé, což je ještě důležitější, je zde fakt, že většina veřejných cloudů je postavená na komoditní infrastruktuře určené k podpoře levných a škálovatelných virtuálních architektur. Má to smysl pro poskytovatele cloudu, protože to udržuje nízké náklady na hardware a umožňuje to konfigurace vyhovující všeobecným výpočetním potřebám co nejširšího okruhu uživatelů. Špičkoví poskytovatelé již dávno přišli na to, že základní komoditní hardware, většinou pocházející přímo od výrobců původního designu, poskytuje jak velikost, tak i výkon pro podporu virtuálních prostředí vyšší úrovně. Výkonnostní úskalí obecné služby Pro základní, nekritické aplikace a data nabízí veřejný cloud životaschopné řešení pro rostoucí objemy. Jak ale zjišťují raní osvojitelé, je žalostně nedostatečný, pokud jde o velmi náročné podnikové funkce jako analýzy dat a pokročilé aplikace podnikových procesů, z nichž téměř všechny vyžadují vysoce specializované hardwarové konfigurace za účelem dosažení optimálního výkonu. Tato úroveň přizpůsobení prostě není v obecných, komoditně založených cloudových platformách možná. Analýzy big dat jsou toho dokonalým příkladem. Představte si cluster Hadoop ve výpočetním prostředí obecného veřejného cloudu. Tuto infrastrukturu lze snadno použít pro webové aplikace, správu databází a stovky dalších využití. Abyste však získali nejvyšší výkon technologie Hadoop, potřebujete použít správnou kombinaci procesorů, paměti RAM, úložného prostoru a podpory sítě v závislosti na zamýšleném charakteru zatížení. Optimálního výkonu Hadoopu lze dosáhnout pouze prostřednictvím konfigurací upravených k danému účelu. Pro vyřešení tohoto problému se mnoho podniků a vládních agentur hledajících výkonnější a nákladově efektivní přístup k funkcím pro zpracování dat ve velkém měřítku obrací k řešením HaaS (Hadoop jako služba). Řešení HaaS jsou navržená tak, že splňují přísné federální požadavky a zpracovávají data mnohem rychleji než platformy Hadoop postavené na komoditním hardwaru. Zajišťují také dostupnost pro kritické aplikace a splňují nároky na výkon a dodržování předpisů jakékoliv organizace. Takové přístupy poskytují použitelné řešení pro odpovídající úroveň správy, podpory a spolehlivosti, kterou očekáváte od zbytku své infrastruktury IT a cloudu. Rovnováha bezpečnosti a dodržování předpisů Nedostatek přizpůsobení představuje výzvy přesahující nedostačující výkon. Začínají se také obje vovat problémy se zabezpečením a dodržováním předpisů, zejména v tak přísně regulovaných oblastech, jako jsou zdravotnictví a vládní kontrakty. Smutnou skutečností je, že v této záležitosti jen málo poskytovatelů cloudových služeb nabízí pro oblast zabezpečení více než jen prázdná slova. Opět platí, že jde o funkci obecné podstaty komoditního veřejného cloudu. Téměř v každém případě musí být zabezpečení podnikové třídy přizpůsobené na míru konkrétnímu prostředí aplikací a dat dané organizace. Cokoli více než jen základní, primitivní bezpečnostní opatření bude mít tendenci způsobovat větší nekompatibilitu mezi hostitelským prostředím a zákazníkem cloudu a potenciálně to otevírá organizaci drahému úniku dat. Rozhodování o cloudu Abychom byli spravedliví, infrastruktury lokálních datových center také nejsou bez poskvrny, pokud jde o dostupnost. Rozdíl je v tom, že pokud jde o interní systémy, má podnik svůj vlastní osud pod kontrolou spíše než při spoléhání se na smluvní partnery. Typ pracovní zátěže by měl pomoci určit, zda zvolit nasazení ve svém vlastním datovém centru nebo v přizpůsobitelném veřejném cloudu, kde budete mít kontrolu nad infrastrukturou. Vezměme si jako příklad big data. Masivní škálovatelná infrastruktura je pro zpracování velkých objemů nezbytná a lze ji získat levněji pomocí průběžných plateb než při fixních investičních nákladech. Mezitím je možné použít širokou řadu systémů a metod, jako jsou data -scrubbing a tokenizace, k přesunu datových množin v rámci různých infrastruktur, jak se mění jejich hodnoty během analytického procesu. Přitom má podnik jistotu, že jeho cloudové prostředí dokonce i části, které jsou provozovány na architekturách třetích stran pracuje na vyhrazené, plně přizpůsobitelné infrastruktuře podléhající stejným pravidlům pro zabezpečení a řízení, která platí pro širší datový ekosystém. Co se týče cloudu, neexistuje jeden univerzálně použitelný přístup. Každá architektura má své silné a slabé stránky, pokud jde o kompatibilitu s velkým množstvím požadavků souvisejících s daty v moderních podnicích. Zpravidla však bývá veřejný cloud vhodný pro prostředí, která vykazují postupný nárůst v čase nebo se v nich objevují velké špičky a propady při přenosech dat. Privátní a hybridní infrastruktury naopak mohou vstoupit do hry na poslední chvíli pro účely poskytování funkcí nejvyšší úrovně a nejvyššího výkonu, na které mohou znalostní pracovníci každý den spoléhat. Tato prostředí lze vytvořit podle požadavků a mohou poskytovat pravidelně aktualizované služby a aplikace podnikové třídy, často za nižší cenu než u tradičních licenčních smluv. VI COMPUTERWORLD

7 Komunikace v privátním a hybridním cloudu Vyplatí se vědět, která data chránit, kontrolovat práci s nimi a v případě hybridního cloudu dbát na důsledné oddělení svých dat od dat jiných subjektů. VÍT PETRJANOŠ Zajištění bezpečné komunikace v podnikovém privátním cloudu se podle oslovených odborníků z dodavatelských a poradenských firem může a nemusí lišit od bezpečnostních mechanismů používaných v jiných částech podnikového výpočetního prostředí. U hybridního cloudu je nutné, aby si podnik zajistil kontrolu nad službami získávanými z cloudu a bezpečně propojil prostředí zákazníka a cloudu. Podle Zdeňka Nového, produktového manažera T -Mobilu, vytvoření privátního cloudu vnáší do organizace nutnost zavedení nových bezpečnostních opatření. Například je nutné dbát na oddělení fyzické infrastruktury, jako jsou úložiště, samotné fyzické servery, síťové prvky od prvků virtuálních, tj. těch, ke kterým budou posléze uživatelé přistupovat. Vzhledem ke konsolidaci více aplikací je třeba zavést bezpečnostní politiky, které na to budou pamatovat. V případě využití hybridního cloudu je navíc nutné se zaměřit na transparentnost existujícího IT prostředí. Jednotné API a nastavení standardního procesu pro integraci nových aplikací jsou velkým přínosem, který může integraci s první aplikací prodloužit. V dalším průběhu se vše urychlí a lépe zabezpečí, doplňuje Nový. Luboš Pech, manažer služeb pro firemní zákazníky ve společnosti Vodafone, soudí, že v tradičním světě k bezpečnosti přispívá i zamezení fyzického přístupu k hardwaru. Cloud jako takový musí zejména bezpečně komunikovat s okolím a v souladu s bezpečnostními politikami. Silná autentizace a management identity a informací jsou proto naprosto nevyhnutelné. V hybridním cloudu si pohlídejte oddělení svých dat od dat jiných subjektů. Vyhodnocení rizik vám napoví, která data v rámci hybridního cloudu neopustí jeho privátní část, radí Pech. Pro bezpečnou komunikaci v podnikovém privátním cloudu je třeba zajistit prokazatelnou identitu uživatele alespoň ve formě dvoufaktorového ověření identity, tedy za použití jednorázového hesla s velice omezenou platností, doplněného o PIN, míní Michal Čábela, konzultant v oddělení řízení rizik firmy PwC ČR. V případě řešení pomocí hybridního cloudu je podle něho nutné zajistit bezpečný přístup k datům uloženým na privátním cloudu pomocí kombinace služeb DBaaS a SaaS. Tyto služby zajišťují efektivní využití podnikových dat a zároveň je v maximální možné míře chrání v bezpečí lokálního serverového pole. Z pohledu zajištění bezpečnosti komunikace v privátním cloudu nespatřujeme nijak výrazné odlišnosti od bezpečnostních mechanismů využívaných doposud, uvádí Martin Klimeš, konzultant z Deloitte Advisory. Obecně platí, že míra zabezpečení IT aktiv a IT služeb, které nejsou vlastněny přímo společností, se odvíjí od míry kritičnosti byznys aplikací, které tato IT aktiva využívají. Také platí, že společnosti využívající cloudové řešení musí vědět, která data je třeba chránit, a musí zajistit soulad využívání cloudových služeb s interními bezpečnostními politikami a regulatorními požadavky, což bývá v případě cloudu obtížnější. V praktické rovině zajištění bezpečnosti je podle Klimeše potřeba kontrolovat práci s daty, tedy využít principy a nástroje pro správu identit a přístupů, které jsou dnes plně na podporu cloudových služeb připraveny. Důležité také je, aby služby XaaS byly maximálně dostupné jak byznysu, tak i administrátorům, a to z důvodu možnosti okamžitě reagovat na bezpečnostní hrozby. Pro adekvátní reakci na bezpečnostní incident je nutné sbírat o provozu cloudových služeb správná data většina služeb naštěstí funkcemi logování disponuje. V rámci privátního cloudu je zajištění bezpečné komunikace řešeno podobně jako v jakékoliv lokální počítačové síti (LAN), soudí Aleš Kostrhoun, vedoucí divize obchodu a marketingu firmy K -net Technical International Group. Co je důležité zajistit, je bezpečné doručování aplikací provozovaných v privátním cloudu na klientská zařízení uživatelů. Vždy jde o vzdálený přístup. Je tedy třeba řešit technologie pro zajištění bezpečného komunikačního kanálu (vhodný typ VPN), monitoring a dohled privátního cloudu, případně nasazení a užívání nástrojů MDM (Mobile Device Management) pro zabezpečení práce uživatelů z mobilních zařízení, dodává Kostrhoun. Pro zajištění bezpečné komunikace je třeba si uvědomit, že nad rámec zajištění bezpečného či šifrovaného přenosu dat je nutné věnovat pozornost i úložištím, upozorňuje Petr Plecháček, manažer IT poradenství a řízení rizik společnosti EY. Mělo by být standardem, že i uložená data jsou dostatečně chráněna, a to nejen v rámci fyzické bezpečnosti, ale i té informační, tj. měla by být rovněž šifrována. V případě hybridního cloudu za předpokladu, že máme plnou kontrolu nad daty, je nutné zajistit si dohled nad službami získávanými z cloudu. Půjde -li čistě o technologie, pak bychom měli vyžadovat důsledné monitorování zranitelností a jejich adresování poskytovatelem cloud služby, uvádí Plecháček. Při budování privátního podnikového cloudu nevznikají organizaci další/nové hrozby, a není tedy nutné zajistit jakákoliv další bezpečnostní opatření, prohlašuje Radim Vaněk, produktový manažer cloud computingu Českých Radiokomunikací. Výhodou je podle něj držet se normy ISO (bezpečnost ICT). Složitější je bezpečnostní otázka v případě, kdy by organizace budovala privátní cloud založený na Linuxu. Bezpečnost tohoto systému není nižší než u VMwaru či Microsoftu, je však nutné dohlédnout na další souvislosti, což se projeví ve zvýšených nárocích na kvalifikaci a schopnost IT specialistů, upozorňuje Vaněk. V případě využívání hybridního cloudu je klíčové zajistit správným způsobem bezpečné propojení prostředí zákazníka a cloudu. To může být uskutečněno ideálně samostatným datovým okruhem nebo na základě služeb MPLS VPN poskytovaných telekomunikačními operátory. Méně vhodné je řešení propojení postavené na bázi Internet VPN (IPsec). Špatné řešení je pak jen internetové připojení bez šifrovaného tunelu. Pro hybridní cloud je také nutná infrastrukturní připravenost ze strany zákazníka, často se stane, že data tečou trvalými VPN tunely a na straně zákazníka je zapotřebí připravit routery a připojení k internetu, aby bylo možné cloud využívat, doplňuje Petr Pilin z firmy ipodnik cloud. COMPUTERWORLD.CZ VII

8 Může být privátní cloud levnější než cloud veřejný? Dodavatelé privátního cloudu prohlašují, že zjistili, kdy je privátní cloud výhodnější než veřejný, ale analytici upozorňují, že to není tak jednoduché. BRANDON BUTLER Skupina společností, které dodávají produkty pro vytváření privátních cloudů, určila cenu, u níž prohlašuje, že je po jejím překročení levnější provozovat privátní cloud ve srovnání s využitím veřejného cloudu IaaS společnosti Amazon Web Services. Zpráva od těchto dodavatelů, která zahrnuje poskytovatele pronájmu datového centra, dodavatele správy cloudu a provozovatele sítě, se snaží řešit otázku, kterou se zabývá mnoho organizací: Kdy je lepší použít veřejný cloud a kdy spravovaný hosting či prostředí pronájmu datového centra? Tato případová studie zjistila, že pokud organizace utrácí více než dolarů měsíčně za cloud Amazonu, může pro ni být levnější provozovat privátní cloud. Analytici však tvrdí, že je těžké určit přesnou částku v dolarech, při které bude privátní cloud z hlediska nákladů efektivnější než cloud veřejný, protože je potřebné zohlednit příliš mnoho faktorů, uvádí Melanie Poseyová, analytička IDC. Podle ní je velmi těžké paušalizovat. Okolnosti, jako jsou typ pracovního zatížení, rozsah využívání infrastruktury, úroveň požadované dostupnosti, potřeba dodržování směrnic a předpisů a aspekty potřebného výkonu či maximální akceptovatelné latence, to vše jsou faktory, které mohou ovlivnit náklady. Tyto aspekty mají společně vliv na to, zda je cloud ekonomičtější než tradiční pronájem datového centra či hosting, doplňuje Poseyová. Skupinu, která vytvořila případovou studii, tvoří společnosti Colovore (pronajímatel datových center), Piston Cloud Computing (dodavatel softwaru platformy OpenStack pro správu cloudu), Plexxi (dodavatel virtualizace sítí) a King Star (servery). Použily devět dvouuzlových serverů společně s přepínači Plexxi Switch2. Porovnaly svůj systém hostovaný v da- tovém centru Colovore s virtuálními stroji Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) m3.2xlarge s obchodním modelem na vyžádání. Jejich hlavním závěrem je, že hostovaný systém privátního cloudu má vyšší počáteční náklady, ale v případě využití dostatečného množství prostředků AWS (uvádějí, že při ceně dolarů měsíčně) je ekonomičtější provozovat systém v pronajatém datovém centru. Společnost Amazon Web Services se k tomuto článku odmítla vyjádřit, ale využívání veřejného cloudu má určité zjevné výhody. Případová studie vytvořená zmíněnými dodavateli privátního cloudu například připouští, že pro dynamické, nárazové pracovní zátěže se špičkami nároků na výpočetní výkon či paměť je veřejný cloud obvykle dobrou volbou. Společnost AWS také nabízí celou řadu služeb nad svým cloudem, které je stejně snadné používat jako kliknout na několik tlačítek. Tyto služby sahají od pokročilých databází, jako je její DynamoDB, až po stroje pro analýzu v reálném čase, jako je Kenesis, a nástroje vývoje mobilních aplikací, jako je Cognito. Dodavatelé veřejných služeb IaaS, jako jsou AWS a Google, také nabízejí slevy pro větší rozsah využívání. Amazon nabízí rezervované instance, které zákazníkům umožňují získat až 60% slevu ve srovnání s cenami EC2 na vyžádání, udává AWS, ale je třeba, aby si zákazníci rezervovali virtuální stroje na delší dobu. Poseyová z IDC zastává názor, že je obvykle levnější používat hostovaný privátní cloud pro účely, kdy nedochází k výkyvům, tedy při trvalém využívání a aplikacích s předvídatelnou zátěží. Pokud je pro pracovní zátěž potřebná infrastruk tura s kontinuálním provozem , potom nemá příliš smysl využívat obchodní model průběžných plateb, prohlašuje a dodává, že dodavatelé služeb veřejného cloudu tak mají motivaci k poskytování množstevních slev, které zvýší konkurenceschopnost jejich nabídek řešení. Kromě toho nabízí veřejný cloud také další nepopiratelné výhody, jako je schopnost automatického obnovení po havárii bez nutnosti kupovat dvojnásobné množství infrastruktury privátního cloudu. Mitch Wainer, marketingový ředitel společnosti Digital Ocean, která je dodavatelem veřejného cloudu, uvádí, že ve výše zmíněné zprávě chybí aspekt odlišnosti mezi veřejnými a privátními cloudy. Rychlost a agilita veřejných cloudů uživatelům umožňují získat rychle servery pro své aplikace a také poskytují flexibilitu pro škálování oběma směry podle potřeby, popisuje. To dovoluje uživatelům platit jen za využívané prostředky a soustředit se na inovace a produktivitu bez starostí o infrastrukturu. Veřejný cloud však nenahrazuje pronájmy dato vých center a spravované služby. Poseyová cituje údaje IDC, které ukazují, že trh pronajímatelů datových center a spravovaných služeb představoval minulý rok 38 miliard dolarů a do roku 2017 se očekává nárůst na 57 miliard. Trh cloudu jako celek včetně SaaS, IaaS a PaaS měl v loňském roce velikost 47 miliard dolarů a podíl IaaS byl 12 miliard dolarů. Očekává se, že trh IaaS naroste do roku 2017 na 31 miliard dolarů, udává IDC. Předpokládá se impozantní vzestup segmentu IaaS, ale porostou také segmenty spravovaného hostingu a pronájmu datových center. Vyčíslete skutečné náklady na cloud computing DAVID LINTHICUM Zohledněte také výdaje za personál, protože jinak skryté a přehlížené náklady naruší rozpočet vašeho cloud computingu. Celkové náklady na vlastnictví, neboli TCO, se staly údajem, kterému chceme při využívání cloud computingu v podnicích rozumět nejvíce. Lépe řečeno, snažíme se určit náklady na využití veřejných a privátních cloudů v podniku v průběhu následujících tří až pěti let a hodnotu (pokud existuje), která se vrátí. Může se zdát, že je výpočet takového čísla snadný, ale v reálu jsou modely nákladů složité a stále se mění. Konečným výsledkem je nemilé překvapení, když pocho píme, co znamená pojem úplné náklady včetně výdajů, které jsme původně nezohlednili, včetně výkyvů pracovní zátěže a měnících se cen. Většina podniků nemá dostatečně přesnou představu a vypadá to, že pochopení podstaty TCO se zhoršuje. Podniky by měly integrovat náklady cloud computingu do svých modelů výdajů stejným způsobem, jako by to udělaly u telekomunikačních a dalších služeb tedy s proměnnou a pevnou složkou. Na rozdíl od uvedených služeb nemají organizace s cloudovými službami dostatek zkušeností, a proto nezohlední organizační náklady, náklady na bezpečnost, náklady na využití sítí, náklady na řízení cloudových služeb atd. a nakonec se dostanou mimo rozpočet. Jediným způsobem, jak to napravit, je nejprve se naučit, co se mění a co ne. Pochopit vliv využívání cloud computingu, a to včetně nákladů a přínosů. Náklady jsou oprávněné v případě, že existuje odpovídající přínos. Nezapomeňte sledovat vzorce využívání v průběhu času a začleňte tyto změny využívání do modelů nákladů, které odpovídajícím způsobem upravujte. V současné době je to nejlepší způsob řešení. VIII COMPUTERWORLD

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

Trendy v mobilním placení

Trendy v mobilním placení Trendy v mobilním placení David Brendl, brendld@visa.com Visa Europe 18 March 2015 Spolehlivost Rozsah Visa: silný byznys, o který se lze opřít 516 milionů karet 1 z každého 6.00 36,7 miliardy transakcí

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček O čem budeme hovořit. Cloud a sdílené služby pro malé úřady Cloud a sdílené služby pro střední a velké úřady ISVS v cloudu Příklady ISVS v cloudu

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Damas Energy Systém pro řízení trhu

Damas Energy Systém pro řízení trhu Damas Energy Systém pro řízení trhu > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů > Řízení bilance soustavy prostřednictvím podpůrných služeb >

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Outsourcing ICT pro Úřad městské části Praha 10

Outsourcing ICT pro Úřad městské části Praha 10 Příloha č. 7 materiálu Outsourcing ICT pro Úřad městské části Praha 10 Zpráva o stavu projektu Radovan Dobrík a Mladen Lukaševič 10.3.2015 Kdo jsme? O2 Czech Republic a.s. Jsme největším integrovaným operátorem

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz. Outsourcujete? Outsourcujem e! Outsourcují.

Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz. Outsourcujete? Outsourcujem e! Outsourcují. Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz Outsourcujete? Outsourcujem e! Outsourcují. Víte jak? Jak provozujete Vaše informační systémy? Je to pro Vás velký

Více

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE Václav Žid Osnova příspěvku Proč cloud computing? Pro jaké služby jsme cloud zvažovali? Jaká je podpora cloudu v USA, EU a v ČR? Výzvy Možnosti hodnocení

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Keep your hands free for strategy!

Keep your hands free for strategy! Outsourcing projektového řízení Jan Juříček Keep your hands free for strategy! (Uvolněte si své ruce pro strategii!) 3/29/2011 Kdy vzniká potřeba projektového řízení (příklady) Interní projekty Externí

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více