Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání."

Transkript

1 Whitepaper Zelené ICT Cesta k efektivnímu podnikání. 1

2 2

3 Obsah Úvod 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 3. Jak mohou firmy implementovat Zelené ICT? 3.1 Zelené ICT v kanceláři 3.2 Zelené ICT v datových centrech 3.3 Zvyšování efektivity obchodních procesů pomocí inteligentního ICT 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT 5. Reference 5.1 Inteligentní IT v balíkových automatech DHL 5.2 Papír, tužka a telefon v obchodech Deutsche Telekom 5.3 Dynamické služby ve společnosti Wienerberger 5.4 Ekologické aspekty při pořizování serverů 6. Souhrn 7. Vysvětlivky 8. Seznam obrázků 9. Zdroje 3

4 1. Úvod Informační technologie (ICT) hrají stále větší úlohu v ekonomickém i soukromém životě v celosvětovém měřítku a jsou proto významným spotřebitelem energie a emitentem CO 2. Kdo by uvěřil, že roční objem emisí CO 2 z ICT odpovídá téměř 320 miliónům malých automobilů? Podle propočtů poradenské firmy A. T. Kearney produkuje ve světě ročně zhruba 600 miliónů tun emisí CO 2. Pokud by tento vývoj neomezeně pokračoval, předpovídá se do roku 2020 jen pro Německo další růst o 60 procent. Pomocí Zeleného ICT lze tento trend zastavit. Jen důslednou realizací již známých koncepcí úspor energie může IT své vlastní emise CO 2 snížit téměř o polovinu. Analytici, výrobci a prodejci rozumějí Zeleným ICT veškerá IT řešení, jež v podniku vedou k úsporám energie. Zelené IT tudíž zahrnuje hardware, software i služby: v oblasti hardware se jedná o energeticky efektivní stolní počítače, infrastrukturu a hardware pro datová centra i potenciály jako systémy pro dodávku energie a chlazení. V oblasti software a služeb se jedná zvláště o virtualizační software a řešení pro dynamické řízení kapacit a plánování datových center, či outsourcing úložišť. Zelené ICT však nemůžete přímo koupit, nebo objednat, ale pouze používat inteligentní řešení, která přispívají k udržitelnosti. Vzhledem k rostoucímu sbližování IT a TC je možné posouvat koncept Zeleného ICT stále dopředu.! Pozitivní přínosy Zeleného IT (Green IT) musí být rozšiřovány o řešení z oblasti telekomunikací, např. o systémy pro videokonference. Zelené IT se stává Zeleným ICT (Green ICT). Detailní pohled ukazuje, že Zelené ICT zahrnuje další, jen zřídka diskutované aspekty kompletních životních cyklů. Tento pojem zahrnuje i nákup šetrný ke zdrojům, uvědomělé chování na pracovišti a provoz datových center za pomoci energie vyrobené udržitelným způsobem i ekologickou likvidaci starých elektropřístrojů a co možná nejrozsáhlejší recyklaci. ICT v zásadě není zelené, neboť spotřebovává energii a suroviny. ICT je nicméně při zefektivňování obchodních procesů pákou pro úspory energie. Tento whitepaper má poskytovat pomoc podnikům, získat vlastní povědomí o Zeleném ICT, omezovat způsobené emise CO 2 a být ekologicky i ekonomicky úspěšnější. Ukazujeme, jaké přidané hodnoty nabízí Zelené ICT a popisujeme možná východiska v klíčových oblastech použití na kancelářském pracovišti, v datovém centru a v příslušných obchodních procesech. V závěru vám prezentujeme některé úspěšné projekty Zeleného ICT a poukazujeme na iniciativy, další informace a možnosti jednání ohledně téma Zeleného ICT. 4

5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT Dominantní přidanou hodnotou Zeleného ICT bývá zlepšení ekologické bilance a úspora nákladů, neboť podniky spotřebovávají stále více energie a tudíž vypouštějí více skleníkových plynů. Ekologická bilance podniku či produktu se měří uhlíkovou stopou, čili celkovým množstvím emisí CO 2. Omezování emisí CO 2 a tedy zlepšování ekologické bilance je společenskou zodpovědností, jíž se chtějí a musejí podniky stále více řídit. Rostoucí nákladovou složkou je pro podnik rovněž zásobování energií. Zvláště zde vytváří Zelené ICT výrazný potenciál úspor, například efektivnějším hardware a inteligentním využíváním infrastruktury. Nabízí se proto závěr, že veškeré úvahy na téma Zeleného ICT vycházejí z pohledu na náklady, respektive možností snižování nákladů. Celková strategie Zeleného ICT však zainteresovaným v podniku nabízí mnoho dalších výhod: spokojenost zaměstnanců, podnik je kladněji posuzován kapitálovým trhem a společností a jsou získávány nové skupiny zákazníků.! Zelené ICT tvoří přidanou hodnotu pro všechny zainteresované. Zelené produkty nabývají významu u spotřebitelů. Podle studie firmy Booz a spol. je 10% spotřebitelů ochotno akceptovat vyšší cenu za zelené produkty. O ekologické produkty se zajímá 60% dalších, ti ale nechtějí platit vyšší cenu. (viz obr. 1). Rozložení spotřebitelů podle ochoty zaplatit za ekologicky přívětivé produkty. Neutrální 40 % Kritici 20 % Ochotni zaplatit víc za zelené produkty Zájemci, ale nechtějí investovat dodatečné náklady Odmítají ekologický přístup a produkty Odpůrci 10 % Zastánci 20 % Angažovaní 10 % Obr. 1: Booz and Co., Zelenou cestou - Oslovení nevyužitého potenciálu v telekomunikačním sektoru, Ekologické aspekty IT produktů a IT služeb jsou podle aktuální studie společnosti Forrester: Akceptace Zeleného IT z geografického hlediska je i v podnikové sféře velice důležitým nákupním argumentem pro 28% zodpovědných pracovníků v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA). Pro dalších 68% dotázaných mají ekologické vlastnosti relativně vysokou hodnotu. 5

6 Význam ekologických kritérií pro podniky při výběru dodavatelů a produktů ICT. 2 % 3 % 28 % Velmi důležité Částečně důležité Nedůležité Neví 68 % n = 152 Obr. 2: Forrester, Akceptace Zeleného ICT z geografického hlediska, Plnění společenských povinností je bráno v úvahu i mimo okruh oslovitelných zákazníků. Ekologicky uvědomělé podnikatelské jednání je sledováno s větší pozorností a je důležitým stavebním kamenem celkové firemní strategie zodpovědnosti vůči společnosti (strategie CSR). Je podstatným faktorem vývoje tržní hodnoty a obrazu podniku u veřejnosti. Společné projekty nebo případnázmínka prostřednictvím nevládních organizaci (např. Greenpeace) podporují pověst podniku, stejně jako přední pozice v následujících příkladech hodnocení udržitelnosti: Manager Magazín Good company-ranking Burzovní index DAX 30 pořadí udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index Sustain Focus List od Goldman Sachs Climate Disclosure Leadership Index od Carbon Disclosure Projects Sustainability Yearbook ročenka společnosti pro správu majetku SAM ve spolupráci s PwC Top Green 50 Nominated Outsourcers Ranking z Černé knihy outsourcingu skupiny Brown-Wilson Často se také podceňuje vliv zelené ICT strategie na kapitálovém trhu. Mnoho ratingových agentur přikládá u podniků rostoucí význam zvýraznění aktivit CSR. Nasazení Zeleného ICT tak může příznivě ovlivnit kurs akcií a hodnotu podniku. V polovině roku 2009 bylo podle informací Institutu pro udržitelný byznys (SBI) jen v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku registrováno více než 300 fondů s objemem prostředků zhruba 25,5 miliardy eur. Promyšlená strategie Zelené ICT však působí nejen navenek, nýbrž i v samotném podniku: různé studie ukazují, že zaměstnanci dávají přednost práci v podniku, který se chová ekologicky. Kladně je ovlivňována důvěra v zaměstnavatele, loajálnost a spokojenost s prací. Společenská angažovanost podniku je významným faktorem i v soutěži o nové potenciální zaměstnance, ve válce o talenty. 6

7 Přidaná hodnota u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT Životní prostředí/ společnost Firmy Zaměstnanci Zvýšení spokojenosti zaměsntnaců Větší loajalita Snadnější nábor Nižší CO ² emise Nižší spotřeba zdrojů Soulad s legislativou (v budoucnu) Snížení nákladů na energie Snížení nákladů na provoz datových center Menší spotřeba hardwaru Kapitálové trhy Zákazníci Zlepšené hodnocení Vyšší cena akcií Větší hodnota společnosti Větší stabilita Získání nových skupin zákazníků Vyšší spokojenost zákazníků Veřejnost Lepší image Podpora plánů v oblasti trvale udržitelného roz. Větší hodnota značky Obr. 3: Přidané hodnoty u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT T-Systems 2009.! Pomocí Zeleného ICT můžete vedle snížení nákladů docílit také kladného ovlivnění pověsti firmy a vycházet vstříc legislativě. Podle ankety společnosti Forrester ke třem hlavním důvodům pro aktivity Zeleného ICT v roce 2009 globálně vyplynul následující obrázek: Hlavní motivací bylo snížení výdajů za energii (69%), následované snížením výdajů na IT (40%) a zlepšení pověsti (36%). Na 4. místě bylo 15% procenty uvedeno dodržování zákonných norem. Je nápadné, že v USA hrály nadprůměrnou roli nákladové aspekty a v Evropě aspekty pověsti a souladu se zákony. Hlavní důvody pro zavedení Zeleného ICT Nižší náklady na energie Nižší náklady na IT Zlepšení image firmy Soulad s legislativou 69 % 40 % 26% 15 % % 80 n = 855 (více možností odpovědi) Obr. 4: Forrester, The Recession Dents Green IT s Global Momentum, Vedle legislativní úpravy používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich likvidace existují další pole pro ekologické zákonodárství: Zákon o produktech poháněných energií (EBPG) v Německu zvýhodňuje spotřební zařízení, která mají nízkou nebo nulovou spotřebu ve stand-by režimu, energetickou efektivitu nabíječek a síťových komponent. Má být rozšířen také na stolní počítače, tiskárny, skenery atd. Během rostoucí politizace ochrany klimatu je třeba vycházet z toho, že pro informační a komunikačních technologie budou vytvářeny další legislativní úpravy. Podle odhadu tržního analytika Partnera budou podniky do roku 2012 povinny uveřejňovat rozsah emisí CO 2. 7

8 3. Jak mohou firmy zavádět Zelené ICT? Následující kapitola vám nyní ukáže, jak lze dosáhnout právě popsaných přidaných hodnot. Při bližším posuzování toho, kde je příčina emisí kysličníku uhličitého v ICT, lze identifikovat dvě hlavní oblasti: kancelářské pracoviště a datové centrum. Plných 40% emisí CO 2 způspobených ICT způsobují počítače na pracovištích a příslušné monitory, dalších 23 procent servery a chladicí systémy. Proto nejprve prezentujeme přístupy, jak lze pomocí Zeleného ICT omezit emise CO 2 na kancelářském pracovišti (viz kapitola 3.1) a v datovém centru (viz kapitola 3.2). Podle studie institutu Fraunhofer spotřeba energie v oblasti ICT do roku 2020 vzroste o více než 20%. Základní prognóza spotřeby elektrické energie v ICT v Německu do roku 2020 Spotřeba elektrické energie (GWh/rok) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 6,435 9,122 6,817 33,010 6,276 9,558 7,047 35,292 6,481 10,319 6,839 39,360 6,543 12,319 6,933 40,863 Přístupové a páteřní sítě Servery a datová centra Uživatelská zařízení v kanceláři Zařízení v domácnostech *Předpovědi očekávají, že spotřeba nebude již dramaticky stoupat. Většina současných studií, ale tvrdí, že se spotřeba el. energie zvedne velmi významně. 10, Obr. 5: Institut Fraunhofer, Odhad potřeby energie pro další rozvoj informační společnosti, Zelené ICT navíc může, především pokud je důsledně realizováno, přispět k ochraně životního prostředí daleko více než pouhým snížením vlastních emisí. Zelené ICT může optimalizovat procesy a drasticky snížit emise CO 2 v celém procesním řetězci i v činnostech, které neměly s ICT nic společného. (viz kapitola 3.3). Teprve zde je vidět jeho skutečný potenciál, neboť podle údajů výzkumníků trhu ze společnosti Gartner způsobuje ICT v současně době asi 2% celkových emisí CO 2. Odpovídá to hodnotě celosvětového leteckého provozu se t emisí CO 2. Avšak i zbývajících 98 procent všech emisí CO 2, které nezpůsobuje ICT, lze s pomocí Zeleného ICT výrazně omezit. 3.1 Zelené ICT v kanceláři Efektivní používání zařízení a nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení Každé kancelářské pracoviště samo o sobě nabízí příležitost šetřit energií. Umožňuje to energeticky efektivnější zacházení s koncovými přístroji i nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení. Netzzugang und Kernnetz Server und Rechenzentren Endgeräte in Unternehmen Endgeräte in Haushalten 8

9 ! Kopírka, která je v provozu přes noc, spotřebuje tolik energie jako pořízení 1500 kopií. [Experton] Úspor lze dosáhnout bez jakéhokoliv nasazení dalších zdrojů již změnou chování zaměstnanců. Používáním softwaru pro řízení úsporného režimu u koncových přístrojů nebo oboustranný tisk a celková zdrženlivost při pořizování výtisků mohou být stanoveny jednoduchými podnikovými pravidly a zaměstnance tak lze získávat pro Zelené ICT. Nejnovější generace úsporných stolních počítačů může svou optimalizovanou spotřebou energie, úložnou technologií a úspornými procesory podle odhadu odborníků uspořit přes 60% nákladů na energii. Při použití moderních LCD monitorů jakož i architektur tenkého klienta (Thin Klient) existuje řada dalších možností. Velkou výzvou pro podniky je disponovat stále výkonnějšími a energeticky efektivnějšími, a tudíž úspornějšími, koncovými přístroji. Outsourcing celého ICT zařízení v kanceláři zde ve smyslu Zeleného ICT nabízí možnost minimalizovat počet stolních počítačů a tiskáren a v jakémkoli okamžiku maximalizovat jejich efektivnost. Podniky například pro tisk, faxování, kopírování a skenování používají mnoho přístrojů. Takováto divočina často vede k neprůhlednosti a k tomu, že podniky většinou nevědí, jaké jsou jejich výdaje na provoz tohoto technologického parku. Poměr uživatelů k počtu přístrojů lze výrazně omezit analýzami stavu, potřeb a změnou systému. Přístroje jsou tak stále nejlépe vytíženy, bez dlouhých odstávek jen v pohotovostním režimu. Potenciál úspor v oblasti kancelářských přístrojů (v eurech). Specifické ICT prostředky před optimalizací [ /5 let] Energeticky efektivní stolní počítač Energeticky efektivní notebook PC/notebook Monitory Multifunkční zařízení Černobílé laserové tiskárny Faxy/scanery Obr. 6: Deutsche Energie-Agentur (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: potenciál, nákup a používání, 2009 Společnost Frauenhofer v jedné studii zjistila, že tencí klienti pracují ve srovnání s běžnými stolními počítači podstatně úsporněji a snižují tak emise CO 2 a náklady na nákup a provoz. Nahradí-li se jeden stolní počítač tenkým klientem včetně terminálu, poklesnou emise systému pracoviště o více než 54%. Vztaženo na celý systém (včetně LCD monitoru), činí úspory 44%. Tencí klienti jsou výrazně lehčí, mají menší objem a sestávají z méně součástek, což se projevuje především při dopravě, likvidaci a spotřebě materiálu. 9

10 Ekologické porovnání: stolní PC a tenký klient CO 2 emise v průběhu 5 let 1,500 1, ,210 kg CO ² eq 550 kg CO ² eq Náklady ( ) 2,500 2,000 1,500 1, ,350 1,690 Likvidace Provoz Pořízení 0 Desktop PC Tenký klient 0 Desktop PC Tenký klient Obr. 7: Rozhledy Fraunhofer, Ekologické srovnání klimatické relevantnosti kancelářských PC a tenkého klienta, 2008 Příklad: Podnik se 300 pracovními místy, který vybavil 75% svých pracovišť přístroji typu tenký klient, může během pětiletého užívání ušetřit asi 148 tun CO 2. Pro srovnání: automobil typu VW Golf by způsobil odpovídající emise teprve při ujetí vzdálenosti více než km (odpovídá to objetí zeměkoule 27 krát) Propojení života a práce Výraznou zátěží pro životní prostředí je již cesta na pracoviště: milióny dojíždějících tráví denně hodiny na silnících a produkují tím výrazným způsobem výfukové plyny. K tomu přistupuje pravidelná cesta na obchodní schůzky, ať na jednu hodinu na schůzku s dodavateli či na týden k interní strategické poradě. Cesta způsobuje nezanedbatelné emise a navíc přijde na pěkné peníze. Německé podniky v roce 2008 vynaložily na pracovní cesty téměř 47 miliard eur, přičemž tendence od roku 2004 do 2007 stoupala a v roce 2008 přes počínající recesi zaznamenala jen lehký pokles. 10

11 Náklady a trvání pracovních cest Celkové náklady na pracovní cesty, (mld. ) Průměrná doba trvání pracovních cest (2008) Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: % % 49 % Společnosti: nad 500 zaměstnanců zaměstnanců do 1 dne 2-3 dny 4 a více dní Obr. 8: Verand Deutsches Reisemanagement, Analýza pracovních cest 2009, Průměrná délka pracovních cest zůstala v roce 2008 stabilní a činila 2,3 dne. Na významu nabyly zvláště pracovní cesty bez noclehu. Právě při těchto krátkých cestách lze využitím komunikačních řešení a řešení součinnosti dosahovat velkých potenciálů úspor. Tato možnost se nabízí nejen velkým koncernům. Kvalitativně vysoce hodnotné systémy existují i pro malé a střední podniky, na něž připadá asi 80% výdajů na pracovní cesty. Systémy pro videokonference přitom umožňují reálnou komunikaci z očí do očí. Možné tak jsou virtuální schůzky, které nikterak nezaostávají za reálnou schůzkou. Videokonference se sice již sporadicky léta praktikují, ale teprve technické inovace nedávné minulosti vedly k jejich plošnému přijetí uživateli. Různé varianty tohoto média přitom umožňují místně nezávislou spolupráci téměř ve všech situacích. V zásadě přitom lze rozlišovat 3 druhy typů videokonferencí: Malá počítačová řešení, při nichž se komunikace vede pomocí běžného webcamu a malého videookénka na obrazovce. Středně velká prostorová řešení, kde účastníci komunikují na větších obrazovkách (cca 42 palců). Prostorové videokonferenční systémy typu Telepresence: komunikující partneři jsou zobrazení na obrazovkách v životní velikosti, čímž vzniká pocit reálné přítomnosti partnera. Toto řešení vyžaduje kompletně vybavené prostory na obou účastnic kých stranách. Tyto nástroje mohou plnohodnotně nahradit mnoho pracovních cest a podporují formy pracovní činnosti jakými jsou pružná pracovní doba a práce z domácí kanceláře. Když zaměstnanci pracují z domova, šetří se vedle času a kancelářských prostor především cesta do práce. 11

12 V oblasti kancelářské komunikace má již určitou tradici, že běžné komunikační prostředky nahrazují ICT aplikace. Dopis (a tudíž dopisní papír, doprava a logistika) byl do značné míry nahrazen elektronickou poštou a krátkými textovými zprávami. Potenciál úspor spočívá v převedení pracovních postupů do digitálního workflow. Tento převod zahrnuje digitalizaci, archivaci a zasílání dokumentů elektronickou poštou nebo jako webovou stránku přes internet, jakož i digitální přípravu pro všechny další pracovní kroky. Vznikají tak úspory papíru (podle propočtů T-Systems až 90%), energie a CO 2. Podniky ale mohou pomocí inovativních řešení integrovat do elektronického procesu i tužku a papír a odpadnutím paralelní infrastruktury EDV procesních nákladů předcházet informačním ztrátám. Lze to provést využitím metody papír, tužka&telefon uvedené v poslední kapitole. Nová generace komunikačních nástrojů a nástrojů pro spolupráci (Unified Communication and Collaboration) nabízí možnost spolupracovat nezávisle na místě výskytu a bez ztráty kvality. Efektivní spolupráce proto představuje stále větší výzvu, zvláště, když je know-how rozptýleno po podniku a stávající expertíza ma být k dispozici centralizovaně. Všechny důležité komunikační kanály svádí do jedné vrstvy řešení (UCC). Zúčastnění mohou na ploše transparentně vidět, zda jsou kolegové či partner právě k dispozici. UCC dále umožňuje schvalovat projekty v reálném čase v celosvětovém měřítku či virtuálně poskytovat rady zákazníkům. Všichni členové pracovní skupiny mohou v tomto virtuálním projektovém prostoru simultánně pracovat na projektových dokumentech a každý člen týmu má bezprostřední přístup ke každému řešení a k novému stavu prací, nezávisle na tom, kde se jednotliví účastníci ve světě nalézají. Navíc se šetří nejen náklady na cestování a organizaci, nýbrž všichni zaměstnanci různých podniků mají k dispozici projektovou platformu se všemi žádoucími funkčnostmi, aniž by pro sebe museli otevírat vlastní IT systémy. 3.2 Zelené ICT v datových centrech Věřili byste, že jsou na světě tři milióny datových center? Jen datová centra v Německu ročně spotřebují dobrých 10 TWh proudu. Pokud politici, výrobci ICT a především provozovatelé datových center nepřijmou žádná další opatření na zvýšení efektivity, tato hodnota roce 2013 opět vzroste o téměř 50%. Ve všech těchto centrech lze pomocí Zeleného ICT dosáhnout velkých úsporných efektů. Vyjde-li se z toho, že se dnešních nejlepších dostupných technologií a řešení energetické efektivnosti (State-of-theArt), jako např. virtualizace, použije v širokém měřítku, může spotřeba elektrického proudu pro servery a infrastrukturu německých datovvých center klesnout na 6,65TWh. To by během pouhých pěti let znamenalo snížení spotřeby elektrické energie téměř o polovinu. 12

13 Spotřeba elektrické energie v serverech a datových centrech v Německu. TWh/rok TWh TWh 6.65 TWh Současný vývoj Výhled při současné spotřebě Green IT scénář TWh Obr. 9: Institut Borderstep, Spotřeba energie a náklady na energii v serverech a DC v Německu, Německá energetická agentura (dena) zjistila, kolik energie lze uspořit ve kterých oblastech provozu datového centra: Energetická efektivita v datovém centru: Ušetříte až 75% nákladů na energii Současné náklady na energii = 100% 5 % redukcí dat a aplikací 15 % nákupem energeticky efektivních zařízení 20 % optimalizací HVAC lepším využíváním kapacity serverů 35 % 25% náklady na energii po zavedení opatření Obr. 10: Německá energetická agentura (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: Potenciál, nákup a využívání,

14 Dalším rozhodujícím faktorem při provozu datového centra je vytíženost. Podle společnosti Experton činí průměrné vytížení serveru v dobře organizovaném prostředí u serverů Unix 35%-45%, u serverů Intel dokonce jen 15%-30%. Rovněž průměrné využití úložišť činí pouhých 25%-40%. Konsolidace serverů, úložišť a celých datových center tento poměr využívání zásadně zlepšuje a šetří tak výrazně energii. Historicky vzniklé decentralizované prostředí datových center může být zkonsolidováno do několika málo center. Velkou roli přitom sehrává outsourcing. S pomocí profesionálního poskytovatele IT služeb lze realizovat konsolidaci do velkých a efektivních datových center, v nichž poskytovatel obsluhuje více svých klientů. Optimální vytíženosti výpočetních středisek se dosahuje například virtualizací a řešeními sdílených služeb. Jsou přitom oddělovány logické systémy od fyzické implementace. Nedochází tak k rozptylování zdrojů, nýbrž se jich užívá společně a jsou tak lépe využívány. Inteligentní přiřazování a správa zdrojů jsou tak důležitou funkcionalitou v rámci virtualizace a zajišťuje maximální pružnost poskytování zdrojů. I když jsou servery vytěžovány jen částečně, spotřebovávají přibližně stejné množství energie jako plně vytížené servery. Virtualizací lze vyřadit nesčetné servery, které byly dříve vytíženy jen podmíněně a lze tím docílit maximálních úspor. Další možnost spočívá v tom, že podniky stahují ze sítě výpočetní výkon, úložiště dat, software a vlnovou šířku podle potřeby. Servery mohou být nasazovány tak, že sdílejí potřebné IT zdroje a nejlepším možným způsobem vytěžují hardware pomocí nejmodernějších virtualizačních technologií a špičkové standardizace. Podle propočtů T-Systems tak lze snížit spotřebu energie až o 80%. Virtualizace snižuje celkové náklady vyšším využíváním zdrojů především s pomocí následujících hlavních přístupů: Efektivní management infrastruktury Zjednodušená migrace, zálohování a obnova dat Provozní bezpečnost serverů: vedle sebe běží několik podnikových systémů a jsou vzájemně dobře izolovány Jelikož jsou virtuální serverové a úložné sítě řízeny centrálně, je tím snazší rozšířit jejich kapacitu. Celkově se zlepšuje hospodárnost, neboť každý server a každý úložný systém, jež se nepoužívá: nespotřebovává žádnou energii, nemusí být chlazen, nepotřebuje žádné síťové připojení, nemusí být administrován. 3.3 Zvyšování efektivnosti obchodních procesů inteligentním používáním ICT ICT aplikace jsou rostoucí měrou užívány též k podpoře obchodních procesů. Tato řešení mohou zjednodušit průběh obchodních procesů a s pomocí optimalizace užívání a kombinací všech zdrojů skýtají nejen významný potenciál úspor, ale i redukci CO 2. Používáním ICT též lze v procesu vytváření hodnot všude přesně měřit emise CO 2 a odpovídajícím způsobem optimalizovat procesy a struktury. Velký potenciál mají odvětví s komplexními a složitými toky materiálu a služeb. Zde jsou jako příklad prezentovány náměty pro subdodávky, vývoj a výrobu automobilů. ICT však může rozhodující měrou příznivě ovlivnit i podřízené, podpůrné procesy, jako např. využívání zdrojů v kanceláři. Hlavním zadáním v těchto odvětvích je optimalizace a snížení intenzity provozu. 14

15 ! Podle údajů Evropské komise připadá 50% spotřeby pohonných hmot na dopravní komplikace a nesprávné plánování tras. Inteligentní silniční transportní systémy zahrnují řadu různých jednotlivých řešení a mohou při stejném přepravním výkonu ušetřit 30% spotřeby pohonných hmot, tudíž značný procentní podíl na emisích CO 2. Základem těchto systémů jsou aktuální a podrobné dopravní informace, získané hustou sítí koncových systémů IT přenášených telekomunikačními technologiemi. Na tomto základě plánovače tras a navigační systémy optimalizované pro vozidlo a náklad průběžně propočítávají a aktualizují nejlepší možnou trasu. Takto jsou optimalizovány ujeté trasy a tím i čas, náklady na pohonné hmoty a značnou měrou emise CO 2. Optimální vytížení celého vozového parku podporují další aplikace, jako například přesné zaměření pomocí satelitů a přesná lokalizace pomocí RFID. Tyto technologie lze přenést na námořní a letecké trasy po celém světě. Je-li kupříkladu optimalizována letecká nákladní doprava, lze zde rovněž ušetřit přes 10% pohonných hmot. Nákladní dopravu v rámci řízení dopravního parku a vytížení optimalizují i telematická řešení, přičemž je pomocí inteligentních mýtných systémů možno tarifními podněty zvýšit podíl nákladních automobilů se sníženými emisemi. Zvlášť intenzivně využívají zdroje výrobní odvětví, jako například automobilový průmysl. Zde je možno v obchodních procesech, vývoji a výrobě pomocí inteligentního využívání ICT nacházet zvlášť velký potenciál úspor. Stále přesněji a blíže realitě fungující simulační a designové aplikace podporované počítači (CAD: Computer Aided Design) stále více nahrazují skutečné prototypy, nebo je omezují na minimum. I zde je možno zaměřit pozornost na energeticky úsporné funkce pro uživatele. Takzvané funkce Auto-Start-Stop ve vozidlech kupříkladu krátkodobě vypínají motor při vyřazení rychlosti a startují jej teprve při rozjezdu. Prostřednictvím ICT lze příznivě ovlivnit mnoho stávajících podpůrných odvětvových procesů. Zvláště účinným námětem je energetický management. K aspektům úspory energie se v nejlepším případě přihlíží při plánování konstukce nových kancelářských a výrobních budov, takže vznikají chytré budovy, které spotřebovávají minimum energie. Skutečné potřebě osvětlovacích, otopných a chladicích zařízení však lze pomocí systémů energetického managementu bez velkých výdajů přizpůsobit i stávající budovy. Různí poskytovatelé na základě nařízení EU o energetické efektivnosti vyvinuli pro soukromé domácnosti chytré měření a domácí management (Smart Metering&Home Management), aby tím identifikovali energeticky náročné spotřebiče a potenciál energetických úspor a ovlivnili chováni spotřebitelů. IT hraje při vytváření těchto předpokladů rozhodující úlohu. Pomocí opatření, jakými jsou důsledný převod písemného styku na elektronický, fakturačních procesů na elektronickou fakturaci a archivačních systémů do elektronických formátů, lze v téměř každém podniku uspořit tuny papíru. V mezinárodně působících podnicích, které pracují s centrálními archivy, vede automatizace pracovních procesů k výraznému zkrácení dob zpracování, protože odpadá nutnost fyzického transportu. 15

16 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT Téma Zelené ICT je v kruzích odborníků trvale přítomno tomu, kdo se rozhoduje pro ICT, stěží unikly články v odborných publikacích, veletr CeBIT a intenzivní reklama poskytovatelů. Zelené ICT technologie se stále více prakticky používají: Podle zprávy společnosti Forrester, nazvané The Recession Denst Green IT s Global Momentum (Recese a rostoucí důležitost Zeleného IT), vzrostl od dubna 2007 do dubna 2009 podíl podniků, které při volbě jejich IT prostředí přihlížejí k aspektům životního prostředí, z 25% na 55%. Často však bohužel postupují nekoncepčně. Jak ukazuje další výňatek ze studie společnosti Forrester, postupuje 34% podniků podle akčního plánu Zeleného ICT a dalších zhruba 13 procent na takovéto koncepci pracuje (viz obr. 11). Bez takovéhoto plánu sice probíhá mnoho jednotlivých projektů Zeleného ICT, chybí však vzájemná provázanost. Akční plán udává aktivitám Zeleného ICT směr a cíl. Tyto činnosti mohou probíhat koordinovaně, všechny jednotlivé aktivity mohou být zaměřeny na cílový záměr a mohou být začleněny do časově promyšleného pořadí. Všechny zainteresované skupiny, ať vedení, zaměstnanci nebo zákazníci se mohou orientovat podle promyšleného akčního plánu. Tento plán přispívá k realistickému hodnocení všech potenciálních úspor, ekologických i ekonomických. Cesta k realizaci Zeleného ICT Existuje ve vaší společnosti širší plán Zeleného ICT? Není - nemáme zájem 8% Ano - implementován 34% 44% Ne, ale plánuje se 13% Ano - implementován, ale nutná revize n=99 Obr. 11: Forrester, Stav PC Managementu, Podle společnosti T-Systems je zavádění technologií Zeleného ICT motivováno různě: od přiznání se k ochraně životního prostředí snižováním energetických nákladů, až po zlepšení pověsti. Aby bylo možno vytvořit všeobecně přijatelnou a srozumitelnou výchozí situaci, je třeba v prvním kroku sjednotit a vyhodnotit cíle a očekávání. 16

17 Realizace může vypadat následovně: 1. shromáždit očekávání 2. stanovit status 3. komunikovat akční plán 4. pojmenovat minimální cíle 5. provést měření 6. přepracovat proces výběru 7. optimalizovat užití 8. motivovat zaměstnance 9. reorganizovat infrastrukturu ICT 10. podpořit obchodní procesy Po soustředění očekávaných výsledků by měla následovat rozsáhlá inventura: Které aktivity Zeleného ICT již byly provedeny? Jak je sloučit? Jak začlenit koncepci Zeleného ICT do nadřazené strategie CSR? Které procesy se odvíjejí od výběru hardware a dodavatelů? A v neposlední řadě bod, který je třeba brát předem v úvahu: Jaké překážky je nutno překonat, jaké dodržet hranice? Na podporu komunikace akčního plánu je zapotřebí identifikovat takzvaná minimální očekávání (Low-Hanging Fruits) a využít jich. Pozornost zaměstnanců a veřejnosti na úsilí podniku o Zelené ICT upoutá několik snadno proveditelných, cíleně prezentovaných akcí. Tohoho účinku lze dosáhnout již likvidací nepotřebného hardware, zavedením celopodnikového systému energetického managementu či vstupem do organizace na ochranu životního prostředí. Teprve poté vstupuje v platnost vlastní akční plán. Zásadní význam má zavedení široce pojatého měření: Aby byl úspěch strategie Zeleného ICT zjevný, je zapotřebí podrobně prezentovat spotřebu energie v datovém centru. V současné době většinou pracovníci zodpovědní za IT ani nevědí, jakou spotřebu proudu způsobují. Podle aktuálního výzkumu společnosti Experton tak 85% osob zodpovědných za Zelené ICT uvedlo, že neznají konkrétní potřebu energie pro datové centrum. Znáte spotřebu energie ve svém datovém centru - vyjádřeno v kwh a v? Celkově zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 5000 a více zaměstnanců Průzkum: 101 společností 15% 85% 100% 9% 91% 34% 67% 36% 64% % Známá (jen v kwh, v EUR nebo oboje) Neznámá Obr. 12: Experton Group, Zelené IT právě kvůli hospodářské krizi,

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu.

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu. Dynamic Mainframe 10 11 Zelené ICT Správný čas na změnu. Zelené ICT má v T-Systems velké slovo Zelené ICT (Green ICT) má v T-Systems dvojí význam. Za prvé: Využíváním informační a komunikační technologie

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008 Na počátku bylo slovo 1 a zvuková komunikace 2 o něco později papír 3 a jediný logický další krok byl 4 Efektivita a profesionalita tvorby a správy dokumentů ve státní správě a samosprávě Tomáš Kovařík

Více

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Strojírenství Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Obsah 1 Kdy investice vzrostou? Snímek 2 2 USA: kterým směrem? Snímek 3 3 Čína: chybí dynamika Snímek 4 4 Automatizace a digitalizace: jsou

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

ICT pro veřejnou správu

ICT pro veřejnou správu ICT pro veřejnou správu Systémová integrace od T-Systems. Dr. Petr Fořt, T-Systems Czech Republic a.s. 1 Obsah T-Systems mezinárodní systémový integrátor procesů a systémů veřejné správy T-Systems Vize

Více

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Zářivky Philips Eco. Energeticky účinné osvětlení, které šetří peníze a mnohem více Osvětlení spotřebovává přibližně 20% světové spotřeby elektrické energie,

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více