Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání."

Transkript

1 Whitepaper Zelené ICT Cesta k efektivnímu podnikání. 1

2 2

3 Obsah Úvod 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 3. Jak mohou firmy implementovat Zelené ICT? 3.1 Zelené ICT v kanceláři 3.2 Zelené ICT v datových centrech 3.3 Zvyšování efektivity obchodních procesů pomocí inteligentního ICT 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT 5. Reference 5.1 Inteligentní IT v balíkových automatech DHL 5.2 Papír, tužka a telefon v obchodech Deutsche Telekom 5.3 Dynamické služby ve společnosti Wienerberger 5.4 Ekologické aspekty při pořizování serverů 6. Souhrn 7. Vysvětlivky 8. Seznam obrázků 9. Zdroje 3

4 1. Úvod Informační technologie (ICT) hrají stále větší úlohu v ekonomickém i soukromém životě v celosvětovém měřítku a jsou proto významným spotřebitelem energie a emitentem CO 2. Kdo by uvěřil, že roční objem emisí CO 2 z ICT odpovídá téměř 320 miliónům malých automobilů? Podle propočtů poradenské firmy A. T. Kearney produkuje ve světě ročně zhruba 600 miliónů tun emisí CO 2. Pokud by tento vývoj neomezeně pokračoval, předpovídá se do roku 2020 jen pro Německo další růst o 60 procent. Pomocí Zeleného ICT lze tento trend zastavit. Jen důslednou realizací již známých koncepcí úspor energie může IT své vlastní emise CO 2 snížit téměř o polovinu. Analytici, výrobci a prodejci rozumějí Zeleným ICT veškerá IT řešení, jež v podniku vedou k úsporám energie. Zelené IT tudíž zahrnuje hardware, software i služby: v oblasti hardware se jedná o energeticky efektivní stolní počítače, infrastrukturu a hardware pro datová centra i potenciály jako systémy pro dodávku energie a chlazení. V oblasti software a služeb se jedná zvláště o virtualizační software a řešení pro dynamické řízení kapacit a plánování datových center, či outsourcing úložišť. Zelené ICT však nemůžete přímo koupit, nebo objednat, ale pouze používat inteligentní řešení, která přispívají k udržitelnosti. Vzhledem k rostoucímu sbližování IT a TC je možné posouvat koncept Zeleného ICT stále dopředu.! Pozitivní přínosy Zeleného IT (Green IT) musí být rozšiřovány o řešení z oblasti telekomunikací, např. o systémy pro videokonference. Zelené IT se stává Zeleným ICT (Green ICT). Detailní pohled ukazuje, že Zelené ICT zahrnuje další, jen zřídka diskutované aspekty kompletních životních cyklů. Tento pojem zahrnuje i nákup šetrný ke zdrojům, uvědomělé chování na pracovišti a provoz datových center za pomoci energie vyrobené udržitelným způsobem i ekologickou likvidaci starých elektropřístrojů a co možná nejrozsáhlejší recyklaci. ICT v zásadě není zelené, neboť spotřebovává energii a suroviny. ICT je nicméně při zefektivňování obchodních procesů pákou pro úspory energie. Tento whitepaper má poskytovat pomoc podnikům, získat vlastní povědomí o Zeleném ICT, omezovat způsobené emise CO 2 a být ekologicky i ekonomicky úspěšnější. Ukazujeme, jaké přidané hodnoty nabízí Zelené ICT a popisujeme možná východiska v klíčových oblastech použití na kancelářském pracovišti, v datovém centru a v příslušných obchodních procesech. V závěru vám prezentujeme některé úspěšné projekty Zeleného ICT a poukazujeme na iniciativy, další informace a možnosti jednání ohledně téma Zeleného ICT. 4

5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT Dominantní přidanou hodnotou Zeleného ICT bývá zlepšení ekologické bilance a úspora nákladů, neboť podniky spotřebovávají stále více energie a tudíž vypouštějí více skleníkových plynů. Ekologická bilance podniku či produktu se měří uhlíkovou stopou, čili celkovým množstvím emisí CO 2. Omezování emisí CO 2 a tedy zlepšování ekologické bilance je společenskou zodpovědností, jíž se chtějí a musejí podniky stále více řídit. Rostoucí nákladovou složkou je pro podnik rovněž zásobování energií. Zvláště zde vytváří Zelené ICT výrazný potenciál úspor, například efektivnějším hardware a inteligentním využíváním infrastruktury. Nabízí se proto závěr, že veškeré úvahy na téma Zeleného ICT vycházejí z pohledu na náklady, respektive možností snižování nákladů. Celková strategie Zeleného ICT však zainteresovaným v podniku nabízí mnoho dalších výhod: spokojenost zaměstnanců, podnik je kladněji posuzován kapitálovým trhem a společností a jsou získávány nové skupiny zákazníků.! Zelené ICT tvoří přidanou hodnotu pro všechny zainteresované. Zelené produkty nabývají významu u spotřebitelů. Podle studie firmy Booz a spol. je 10% spotřebitelů ochotno akceptovat vyšší cenu za zelené produkty. O ekologické produkty se zajímá 60% dalších, ti ale nechtějí platit vyšší cenu. (viz obr. 1). Rozložení spotřebitelů podle ochoty zaplatit za ekologicky přívětivé produkty. Neutrální 40 % Kritici 20 % Ochotni zaplatit víc za zelené produkty Zájemci, ale nechtějí investovat dodatečné náklady Odmítají ekologický přístup a produkty Odpůrci 10 % Zastánci 20 % Angažovaní 10 % Obr. 1: Booz and Co., Zelenou cestou - Oslovení nevyužitého potenciálu v telekomunikačním sektoru, Ekologické aspekty IT produktů a IT služeb jsou podle aktuální studie společnosti Forrester: Akceptace Zeleného IT z geografického hlediska je i v podnikové sféře velice důležitým nákupním argumentem pro 28% zodpovědných pracovníků v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA). Pro dalších 68% dotázaných mají ekologické vlastnosti relativně vysokou hodnotu. 5

6 Význam ekologických kritérií pro podniky při výběru dodavatelů a produktů ICT. 2 % 3 % 28 % Velmi důležité Částečně důležité Nedůležité Neví 68 % n = 152 Obr. 2: Forrester, Akceptace Zeleného ICT z geografického hlediska, Plnění společenských povinností je bráno v úvahu i mimo okruh oslovitelných zákazníků. Ekologicky uvědomělé podnikatelské jednání je sledováno s větší pozorností a je důležitým stavebním kamenem celkové firemní strategie zodpovědnosti vůči společnosti (strategie CSR). Je podstatným faktorem vývoje tržní hodnoty a obrazu podniku u veřejnosti. Společné projekty nebo případnázmínka prostřednictvím nevládních organizaci (např. Greenpeace) podporují pověst podniku, stejně jako přední pozice v následujících příkladech hodnocení udržitelnosti: Manager Magazín Good company-ranking Burzovní index DAX 30 pořadí udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index Sustain Focus List od Goldman Sachs Climate Disclosure Leadership Index od Carbon Disclosure Projects Sustainability Yearbook ročenka společnosti pro správu majetku SAM ve spolupráci s PwC Top Green 50 Nominated Outsourcers Ranking z Černé knihy outsourcingu skupiny Brown-Wilson Často se také podceňuje vliv zelené ICT strategie na kapitálovém trhu. Mnoho ratingových agentur přikládá u podniků rostoucí význam zvýraznění aktivit CSR. Nasazení Zeleného ICT tak může příznivě ovlivnit kurs akcií a hodnotu podniku. V polovině roku 2009 bylo podle informací Institutu pro udržitelný byznys (SBI) jen v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku registrováno více než 300 fondů s objemem prostředků zhruba 25,5 miliardy eur. Promyšlená strategie Zelené ICT však působí nejen navenek, nýbrž i v samotném podniku: různé studie ukazují, že zaměstnanci dávají přednost práci v podniku, který se chová ekologicky. Kladně je ovlivňována důvěra v zaměstnavatele, loajálnost a spokojenost s prací. Společenská angažovanost podniku je významným faktorem i v soutěži o nové potenciální zaměstnance, ve válce o talenty. 6

7 Přidaná hodnota u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT Životní prostředí/ společnost Firmy Zaměstnanci Zvýšení spokojenosti zaměsntnaců Větší loajalita Snadnější nábor Nižší CO ² emise Nižší spotřeba zdrojů Soulad s legislativou (v budoucnu) Snížení nákladů na energie Snížení nákladů na provoz datových center Menší spotřeba hardwaru Kapitálové trhy Zákazníci Zlepšené hodnocení Vyšší cena akcií Větší hodnota společnosti Větší stabilita Získání nových skupin zákazníků Vyšší spokojenost zákazníků Veřejnost Lepší image Podpora plánů v oblasti trvale udržitelného roz. Větší hodnota značky Obr. 3: Přidané hodnoty u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT T-Systems 2009.! Pomocí Zeleného ICT můžete vedle snížení nákladů docílit také kladného ovlivnění pověsti firmy a vycházet vstříc legislativě. Podle ankety společnosti Forrester ke třem hlavním důvodům pro aktivity Zeleného ICT v roce 2009 globálně vyplynul následující obrázek: Hlavní motivací bylo snížení výdajů za energii (69%), následované snížením výdajů na IT (40%) a zlepšení pověsti (36%). Na 4. místě bylo 15% procenty uvedeno dodržování zákonných norem. Je nápadné, že v USA hrály nadprůměrnou roli nákladové aspekty a v Evropě aspekty pověsti a souladu se zákony. Hlavní důvody pro zavedení Zeleného ICT Nižší náklady na energie Nižší náklady na IT Zlepšení image firmy Soulad s legislativou 69 % 40 % 26% 15 % % 80 n = 855 (více možností odpovědi) Obr. 4: Forrester, The Recession Dents Green IT s Global Momentum, Vedle legislativní úpravy používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich likvidace existují další pole pro ekologické zákonodárství: Zákon o produktech poháněných energií (EBPG) v Německu zvýhodňuje spotřební zařízení, která mají nízkou nebo nulovou spotřebu ve stand-by režimu, energetickou efektivitu nabíječek a síťových komponent. Má být rozšířen také na stolní počítače, tiskárny, skenery atd. Během rostoucí politizace ochrany klimatu je třeba vycházet z toho, že pro informační a komunikačních technologie budou vytvářeny další legislativní úpravy. Podle odhadu tržního analytika Partnera budou podniky do roku 2012 povinny uveřejňovat rozsah emisí CO 2. 7

8 3. Jak mohou firmy zavádět Zelené ICT? Následující kapitola vám nyní ukáže, jak lze dosáhnout právě popsaných přidaných hodnot. Při bližším posuzování toho, kde je příčina emisí kysličníku uhličitého v ICT, lze identifikovat dvě hlavní oblasti: kancelářské pracoviště a datové centrum. Plných 40% emisí CO 2 způspobených ICT způsobují počítače na pracovištích a příslušné monitory, dalších 23 procent servery a chladicí systémy. Proto nejprve prezentujeme přístupy, jak lze pomocí Zeleného ICT omezit emise CO 2 na kancelářském pracovišti (viz kapitola 3.1) a v datovém centru (viz kapitola 3.2). Podle studie institutu Fraunhofer spotřeba energie v oblasti ICT do roku 2020 vzroste o více než 20%. Základní prognóza spotřeby elektrické energie v ICT v Německu do roku 2020 Spotřeba elektrické energie (GWh/rok) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 6,435 9,122 6,817 33,010 6,276 9,558 7,047 35,292 6,481 10,319 6,839 39,360 6,543 12,319 6,933 40,863 Přístupové a páteřní sítě Servery a datová centra Uživatelská zařízení v kanceláři Zařízení v domácnostech *Předpovědi očekávají, že spotřeba nebude již dramaticky stoupat. Většina současných studií, ale tvrdí, že se spotřeba el. energie zvedne velmi významně. 10, Obr. 5: Institut Fraunhofer, Odhad potřeby energie pro další rozvoj informační společnosti, Zelené ICT navíc může, především pokud je důsledně realizováno, přispět k ochraně životního prostředí daleko více než pouhým snížením vlastních emisí. Zelené ICT může optimalizovat procesy a drasticky snížit emise CO 2 v celém procesním řetězci i v činnostech, které neměly s ICT nic společného. (viz kapitola 3.3). Teprve zde je vidět jeho skutečný potenciál, neboť podle údajů výzkumníků trhu ze společnosti Gartner způsobuje ICT v současně době asi 2% celkových emisí CO 2. Odpovídá to hodnotě celosvětového leteckého provozu se t emisí CO 2. Avšak i zbývajících 98 procent všech emisí CO 2, které nezpůsobuje ICT, lze s pomocí Zeleného ICT výrazně omezit. 3.1 Zelené ICT v kanceláři Efektivní používání zařízení a nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení Každé kancelářské pracoviště samo o sobě nabízí příležitost šetřit energií. Umožňuje to energeticky efektivnější zacházení s koncovými přístroji i nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení. Netzzugang und Kernnetz Server und Rechenzentren Endgeräte in Unternehmen Endgeräte in Haushalten 8

9 ! Kopírka, která je v provozu přes noc, spotřebuje tolik energie jako pořízení 1500 kopií. [Experton] Úspor lze dosáhnout bez jakéhokoliv nasazení dalších zdrojů již změnou chování zaměstnanců. Používáním softwaru pro řízení úsporného režimu u koncových přístrojů nebo oboustranný tisk a celková zdrženlivost při pořizování výtisků mohou být stanoveny jednoduchými podnikovými pravidly a zaměstnance tak lze získávat pro Zelené ICT. Nejnovější generace úsporných stolních počítačů může svou optimalizovanou spotřebou energie, úložnou technologií a úspornými procesory podle odhadu odborníků uspořit přes 60% nákladů na energii. Při použití moderních LCD monitorů jakož i architektur tenkého klienta (Thin Klient) existuje řada dalších možností. Velkou výzvou pro podniky je disponovat stále výkonnějšími a energeticky efektivnějšími, a tudíž úspornějšími, koncovými přístroji. Outsourcing celého ICT zařízení v kanceláři zde ve smyslu Zeleného ICT nabízí možnost minimalizovat počet stolních počítačů a tiskáren a v jakémkoli okamžiku maximalizovat jejich efektivnost. Podniky například pro tisk, faxování, kopírování a skenování používají mnoho přístrojů. Takováto divočina často vede k neprůhlednosti a k tomu, že podniky většinou nevědí, jaké jsou jejich výdaje na provoz tohoto technologického parku. Poměr uživatelů k počtu přístrojů lze výrazně omezit analýzami stavu, potřeb a změnou systému. Přístroje jsou tak stále nejlépe vytíženy, bez dlouhých odstávek jen v pohotovostním režimu. Potenciál úspor v oblasti kancelářských přístrojů (v eurech). Specifické ICT prostředky před optimalizací [ /5 let] Energeticky efektivní stolní počítač Energeticky efektivní notebook PC/notebook Monitory Multifunkční zařízení Černobílé laserové tiskárny Faxy/scanery Obr. 6: Deutsche Energie-Agentur (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: potenciál, nákup a používání, 2009 Společnost Frauenhofer v jedné studii zjistila, že tencí klienti pracují ve srovnání s běžnými stolními počítači podstatně úsporněji a snižují tak emise CO 2 a náklady na nákup a provoz. Nahradí-li se jeden stolní počítač tenkým klientem včetně terminálu, poklesnou emise systému pracoviště o více než 54%. Vztaženo na celý systém (včetně LCD monitoru), činí úspory 44%. Tencí klienti jsou výrazně lehčí, mají menší objem a sestávají z méně součástek, což se projevuje především při dopravě, likvidaci a spotřebě materiálu. 9

10 Ekologické porovnání: stolní PC a tenký klient CO 2 emise v průběhu 5 let 1,500 1, ,210 kg CO ² eq 550 kg CO ² eq Náklady ( ) 2,500 2,000 1,500 1, ,350 1,690 Likvidace Provoz Pořízení 0 Desktop PC Tenký klient 0 Desktop PC Tenký klient Obr. 7: Rozhledy Fraunhofer, Ekologické srovnání klimatické relevantnosti kancelářských PC a tenkého klienta, 2008 Příklad: Podnik se 300 pracovními místy, který vybavil 75% svých pracovišť přístroji typu tenký klient, může během pětiletého užívání ušetřit asi 148 tun CO 2. Pro srovnání: automobil typu VW Golf by způsobil odpovídající emise teprve při ujetí vzdálenosti více než km (odpovídá to objetí zeměkoule 27 krát) Propojení života a práce Výraznou zátěží pro životní prostředí je již cesta na pracoviště: milióny dojíždějících tráví denně hodiny na silnících a produkují tím výrazným způsobem výfukové plyny. K tomu přistupuje pravidelná cesta na obchodní schůzky, ať na jednu hodinu na schůzku s dodavateli či na týden k interní strategické poradě. Cesta způsobuje nezanedbatelné emise a navíc přijde na pěkné peníze. Německé podniky v roce 2008 vynaložily na pracovní cesty téměř 47 miliard eur, přičemž tendence od roku 2004 do 2007 stoupala a v roce 2008 přes počínající recesi zaznamenala jen lehký pokles. 10

11 Náklady a trvání pracovních cest Celkové náklady na pracovní cesty, (mld. ) Průměrná doba trvání pracovních cest (2008) Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: % % 49 % Společnosti: nad 500 zaměstnanců zaměstnanců do 1 dne 2-3 dny 4 a více dní Obr. 8: Verand Deutsches Reisemanagement, Analýza pracovních cest 2009, Průměrná délka pracovních cest zůstala v roce 2008 stabilní a činila 2,3 dne. Na významu nabyly zvláště pracovní cesty bez noclehu. Právě při těchto krátkých cestách lze využitím komunikačních řešení a řešení součinnosti dosahovat velkých potenciálů úspor. Tato možnost se nabízí nejen velkým koncernům. Kvalitativně vysoce hodnotné systémy existují i pro malé a střední podniky, na něž připadá asi 80% výdajů na pracovní cesty. Systémy pro videokonference přitom umožňují reálnou komunikaci z očí do očí. Možné tak jsou virtuální schůzky, které nikterak nezaostávají za reálnou schůzkou. Videokonference se sice již sporadicky léta praktikují, ale teprve technické inovace nedávné minulosti vedly k jejich plošnému přijetí uživateli. Různé varianty tohoto média přitom umožňují místně nezávislou spolupráci téměř ve všech situacích. V zásadě přitom lze rozlišovat 3 druhy typů videokonferencí: Malá počítačová řešení, při nichž se komunikace vede pomocí běžného webcamu a malého videookénka na obrazovce. Středně velká prostorová řešení, kde účastníci komunikují na větších obrazovkách (cca 42 palců). Prostorové videokonferenční systémy typu Telepresence: komunikující partneři jsou zobrazení na obrazovkách v životní velikosti, čímž vzniká pocit reálné přítomnosti partnera. Toto řešení vyžaduje kompletně vybavené prostory na obou účastnic kých stranách. Tyto nástroje mohou plnohodnotně nahradit mnoho pracovních cest a podporují formy pracovní činnosti jakými jsou pružná pracovní doba a práce z domácí kanceláře. Když zaměstnanci pracují z domova, šetří se vedle času a kancelářských prostor především cesta do práce. 11

12 V oblasti kancelářské komunikace má již určitou tradici, že běžné komunikační prostředky nahrazují ICT aplikace. Dopis (a tudíž dopisní papír, doprava a logistika) byl do značné míry nahrazen elektronickou poštou a krátkými textovými zprávami. Potenciál úspor spočívá v převedení pracovních postupů do digitálního workflow. Tento převod zahrnuje digitalizaci, archivaci a zasílání dokumentů elektronickou poštou nebo jako webovou stránku přes internet, jakož i digitální přípravu pro všechny další pracovní kroky. Vznikají tak úspory papíru (podle propočtů T-Systems až 90%), energie a CO 2. Podniky ale mohou pomocí inovativních řešení integrovat do elektronického procesu i tužku a papír a odpadnutím paralelní infrastruktury EDV procesních nákladů předcházet informačním ztrátám. Lze to provést využitím metody papír, tužka&telefon uvedené v poslední kapitole. Nová generace komunikačních nástrojů a nástrojů pro spolupráci (Unified Communication and Collaboration) nabízí možnost spolupracovat nezávisle na místě výskytu a bez ztráty kvality. Efektivní spolupráce proto představuje stále větší výzvu, zvláště, když je know-how rozptýleno po podniku a stávající expertíza ma být k dispozici centralizovaně. Všechny důležité komunikační kanály svádí do jedné vrstvy řešení (UCC). Zúčastnění mohou na ploše transparentně vidět, zda jsou kolegové či partner právě k dispozici. UCC dále umožňuje schvalovat projekty v reálném čase v celosvětovém měřítku či virtuálně poskytovat rady zákazníkům. Všichni členové pracovní skupiny mohou v tomto virtuálním projektovém prostoru simultánně pracovat na projektových dokumentech a každý člen týmu má bezprostřední přístup ke každému řešení a k novému stavu prací, nezávisle na tom, kde se jednotliví účastníci ve světě nalézají. Navíc se šetří nejen náklady na cestování a organizaci, nýbrž všichni zaměstnanci různých podniků mají k dispozici projektovou platformu se všemi žádoucími funkčnostmi, aniž by pro sebe museli otevírat vlastní IT systémy. 3.2 Zelené ICT v datových centrech Věřili byste, že jsou na světě tři milióny datových center? Jen datová centra v Německu ročně spotřebují dobrých 10 TWh proudu. Pokud politici, výrobci ICT a především provozovatelé datových center nepřijmou žádná další opatření na zvýšení efektivity, tato hodnota roce 2013 opět vzroste o téměř 50%. Ve všech těchto centrech lze pomocí Zeleného ICT dosáhnout velkých úsporných efektů. Vyjde-li se z toho, že se dnešních nejlepších dostupných technologií a řešení energetické efektivnosti (State-of-theArt), jako např. virtualizace, použije v širokém měřítku, může spotřeba elektrického proudu pro servery a infrastrukturu německých datovvých center klesnout na 6,65TWh. To by během pouhých pěti let znamenalo snížení spotřeby elektrické energie téměř o polovinu. 12

13 Spotřeba elektrické energie v serverech a datových centrech v Německu. TWh/rok TWh TWh 6.65 TWh Současný vývoj Výhled při současné spotřebě Green IT scénář TWh Obr. 9: Institut Borderstep, Spotřeba energie a náklady na energii v serverech a DC v Německu, Německá energetická agentura (dena) zjistila, kolik energie lze uspořit ve kterých oblastech provozu datového centra: Energetická efektivita v datovém centru: Ušetříte až 75% nákladů na energii Současné náklady na energii = 100% 5 % redukcí dat a aplikací 15 % nákupem energeticky efektivních zařízení 20 % optimalizací HVAC lepším využíváním kapacity serverů 35 % 25% náklady na energii po zavedení opatření Obr. 10: Německá energetická agentura (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: Potenciál, nákup a využívání,

14 Dalším rozhodujícím faktorem při provozu datového centra je vytíženost. Podle společnosti Experton činí průměrné vytížení serveru v dobře organizovaném prostředí u serverů Unix 35%-45%, u serverů Intel dokonce jen 15%-30%. Rovněž průměrné využití úložišť činí pouhých 25%-40%. Konsolidace serverů, úložišť a celých datových center tento poměr využívání zásadně zlepšuje a šetří tak výrazně energii. Historicky vzniklé decentralizované prostředí datových center může být zkonsolidováno do několika málo center. Velkou roli přitom sehrává outsourcing. S pomocí profesionálního poskytovatele IT služeb lze realizovat konsolidaci do velkých a efektivních datových center, v nichž poskytovatel obsluhuje více svých klientů. Optimální vytíženosti výpočetních středisek se dosahuje například virtualizací a řešeními sdílených služeb. Jsou přitom oddělovány logické systémy od fyzické implementace. Nedochází tak k rozptylování zdrojů, nýbrž se jich užívá společně a jsou tak lépe využívány. Inteligentní přiřazování a správa zdrojů jsou tak důležitou funkcionalitou v rámci virtualizace a zajišťuje maximální pružnost poskytování zdrojů. I když jsou servery vytěžovány jen částečně, spotřebovávají přibližně stejné množství energie jako plně vytížené servery. Virtualizací lze vyřadit nesčetné servery, které byly dříve vytíženy jen podmíněně a lze tím docílit maximálních úspor. Další možnost spočívá v tom, že podniky stahují ze sítě výpočetní výkon, úložiště dat, software a vlnovou šířku podle potřeby. Servery mohou být nasazovány tak, že sdílejí potřebné IT zdroje a nejlepším možným způsobem vytěžují hardware pomocí nejmodernějších virtualizačních technologií a špičkové standardizace. Podle propočtů T-Systems tak lze snížit spotřebu energie až o 80%. Virtualizace snižuje celkové náklady vyšším využíváním zdrojů především s pomocí následujících hlavních přístupů: Efektivní management infrastruktury Zjednodušená migrace, zálohování a obnova dat Provozní bezpečnost serverů: vedle sebe běží několik podnikových systémů a jsou vzájemně dobře izolovány Jelikož jsou virtuální serverové a úložné sítě řízeny centrálně, je tím snazší rozšířit jejich kapacitu. Celkově se zlepšuje hospodárnost, neboť každý server a každý úložný systém, jež se nepoužívá: nespotřebovává žádnou energii, nemusí být chlazen, nepotřebuje žádné síťové připojení, nemusí být administrován. 3.3 Zvyšování efektivnosti obchodních procesů inteligentním používáním ICT ICT aplikace jsou rostoucí měrou užívány též k podpoře obchodních procesů. Tato řešení mohou zjednodušit průběh obchodních procesů a s pomocí optimalizace užívání a kombinací všech zdrojů skýtají nejen významný potenciál úspor, ale i redukci CO 2. Používáním ICT též lze v procesu vytváření hodnot všude přesně měřit emise CO 2 a odpovídajícím způsobem optimalizovat procesy a struktury. Velký potenciál mají odvětví s komplexními a složitými toky materiálu a služeb. Zde jsou jako příklad prezentovány náměty pro subdodávky, vývoj a výrobu automobilů. ICT však může rozhodující měrou příznivě ovlivnit i podřízené, podpůrné procesy, jako např. využívání zdrojů v kanceláři. Hlavním zadáním v těchto odvětvích je optimalizace a snížení intenzity provozu. 14

15 ! Podle údajů Evropské komise připadá 50% spotřeby pohonných hmot na dopravní komplikace a nesprávné plánování tras. Inteligentní silniční transportní systémy zahrnují řadu různých jednotlivých řešení a mohou při stejném přepravním výkonu ušetřit 30% spotřeby pohonných hmot, tudíž značný procentní podíl na emisích CO 2. Základem těchto systémů jsou aktuální a podrobné dopravní informace, získané hustou sítí koncových systémů IT přenášených telekomunikačními technologiemi. Na tomto základě plánovače tras a navigační systémy optimalizované pro vozidlo a náklad průběžně propočítávají a aktualizují nejlepší možnou trasu. Takto jsou optimalizovány ujeté trasy a tím i čas, náklady na pohonné hmoty a značnou měrou emise CO 2. Optimální vytížení celého vozového parku podporují další aplikace, jako například přesné zaměření pomocí satelitů a přesná lokalizace pomocí RFID. Tyto technologie lze přenést na námořní a letecké trasy po celém světě. Je-li kupříkladu optimalizována letecká nákladní doprava, lze zde rovněž ušetřit přes 10% pohonných hmot. Nákladní dopravu v rámci řízení dopravního parku a vytížení optimalizují i telematická řešení, přičemž je pomocí inteligentních mýtných systémů možno tarifními podněty zvýšit podíl nákladních automobilů se sníženými emisemi. Zvlášť intenzivně využívají zdroje výrobní odvětví, jako například automobilový průmysl. Zde je možno v obchodních procesech, vývoji a výrobě pomocí inteligentního využívání ICT nacházet zvlášť velký potenciál úspor. Stále přesněji a blíže realitě fungující simulační a designové aplikace podporované počítači (CAD: Computer Aided Design) stále více nahrazují skutečné prototypy, nebo je omezují na minimum. I zde je možno zaměřit pozornost na energeticky úsporné funkce pro uživatele. Takzvané funkce Auto-Start-Stop ve vozidlech kupříkladu krátkodobě vypínají motor při vyřazení rychlosti a startují jej teprve při rozjezdu. Prostřednictvím ICT lze příznivě ovlivnit mnoho stávajících podpůrných odvětvových procesů. Zvláště účinným námětem je energetický management. K aspektům úspory energie se v nejlepším případě přihlíží při plánování konstukce nových kancelářských a výrobních budov, takže vznikají chytré budovy, které spotřebovávají minimum energie. Skutečné potřebě osvětlovacích, otopných a chladicích zařízení však lze pomocí systémů energetického managementu bez velkých výdajů přizpůsobit i stávající budovy. Různí poskytovatelé na základě nařízení EU o energetické efektivnosti vyvinuli pro soukromé domácnosti chytré měření a domácí management (Smart Metering&Home Management), aby tím identifikovali energeticky náročné spotřebiče a potenciál energetických úspor a ovlivnili chováni spotřebitelů. IT hraje při vytváření těchto předpokladů rozhodující úlohu. Pomocí opatření, jakými jsou důsledný převod písemného styku na elektronický, fakturačních procesů na elektronickou fakturaci a archivačních systémů do elektronických formátů, lze v téměř každém podniku uspořit tuny papíru. V mezinárodně působících podnicích, které pracují s centrálními archivy, vede automatizace pracovních procesů k výraznému zkrácení dob zpracování, protože odpadá nutnost fyzického transportu. 15

16 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT Téma Zelené ICT je v kruzích odborníků trvale přítomno tomu, kdo se rozhoduje pro ICT, stěží unikly články v odborných publikacích, veletr CeBIT a intenzivní reklama poskytovatelů. Zelené ICT technologie se stále více prakticky používají: Podle zprávy společnosti Forrester, nazvané The Recession Denst Green IT s Global Momentum (Recese a rostoucí důležitost Zeleného IT), vzrostl od dubna 2007 do dubna 2009 podíl podniků, které při volbě jejich IT prostředí přihlížejí k aspektům životního prostředí, z 25% na 55%. Často však bohužel postupují nekoncepčně. Jak ukazuje další výňatek ze studie společnosti Forrester, postupuje 34% podniků podle akčního plánu Zeleného ICT a dalších zhruba 13 procent na takovéto koncepci pracuje (viz obr. 11). Bez takovéhoto plánu sice probíhá mnoho jednotlivých projektů Zeleného ICT, chybí však vzájemná provázanost. Akční plán udává aktivitám Zeleného ICT směr a cíl. Tyto činnosti mohou probíhat koordinovaně, všechny jednotlivé aktivity mohou být zaměřeny na cílový záměr a mohou být začleněny do časově promyšleného pořadí. Všechny zainteresované skupiny, ať vedení, zaměstnanci nebo zákazníci se mohou orientovat podle promyšleného akčního plánu. Tento plán přispívá k realistickému hodnocení všech potenciálních úspor, ekologických i ekonomických. Cesta k realizaci Zeleného ICT Existuje ve vaší společnosti širší plán Zeleného ICT? Není - nemáme zájem 8% Ano - implementován 34% 44% Ne, ale plánuje se 13% Ano - implementován, ale nutná revize n=99 Obr. 11: Forrester, Stav PC Managementu, Podle společnosti T-Systems je zavádění technologií Zeleného ICT motivováno různě: od přiznání se k ochraně životního prostředí snižováním energetických nákladů, až po zlepšení pověsti. Aby bylo možno vytvořit všeobecně přijatelnou a srozumitelnou výchozí situaci, je třeba v prvním kroku sjednotit a vyhodnotit cíle a očekávání. 16

17 Realizace může vypadat následovně: 1. shromáždit očekávání 2. stanovit status 3. komunikovat akční plán 4. pojmenovat minimální cíle 5. provést měření 6. přepracovat proces výběru 7. optimalizovat užití 8. motivovat zaměstnance 9. reorganizovat infrastrukturu ICT 10. podpořit obchodní procesy Po soustředění očekávaných výsledků by měla následovat rozsáhlá inventura: Které aktivity Zeleného ICT již byly provedeny? Jak je sloučit? Jak začlenit koncepci Zeleného ICT do nadřazené strategie CSR? Které procesy se odvíjejí od výběru hardware a dodavatelů? A v neposlední řadě bod, který je třeba brát předem v úvahu: Jaké překážky je nutno překonat, jaké dodržet hranice? Na podporu komunikace akčního plánu je zapotřebí identifikovat takzvaná minimální očekávání (Low-Hanging Fruits) a využít jich. Pozornost zaměstnanců a veřejnosti na úsilí podniku o Zelené ICT upoutá několik snadno proveditelných, cíleně prezentovaných akcí. Tohoho účinku lze dosáhnout již likvidací nepotřebného hardware, zavedením celopodnikového systému energetického managementu či vstupem do organizace na ochranu životního prostředí. Teprve poté vstupuje v platnost vlastní akční plán. Zásadní význam má zavedení široce pojatého měření: Aby byl úspěch strategie Zeleného ICT zjevný, je zapotřebí podrobně prezentovat spotřebu energie v datovém centru. V současné době většinou pracovníci zodpovědní za IT ani nevědí, jakou spotřebu proudu způsobují. Podle aktuálního výzkumu společnosti Experton tak 85% osob zodpovědných za Zelené ICT uvedlo, že neznají konkrétní potřebu energie pro datové centrum. Znáte spotřebu energie ve svém datovém centru - vyjádřeno v kwh a v? Celkově zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 5000 a více zaměstnanců Průzkum: 101 společností 15% 85% 100% 9% 91% 34% 67% 36% 64% % Známá (jen v kwh, v EUR nebo oboje) Neznámá Obr. 12: Experton Group, Zelené IT právě kvůli hospodářské krizi,

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu.

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu. Dynamic Mainframe 10 11 Zelené ICT Správný čas na změnu. Zelené ICT má v T-Systems velké slovo Zelené ICT (Green ICT) má v T-Systems dvojí význam. Za prvé: Využíváním informační a komunikační technologie

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008 Na počátku bylo slovo 1 a zvuková komunikace 2 o něco později papír 3 a jediný logický další krok byl 4 Efektivita a profesionalita tvorby a správy dokumentů ve státní správě a samosprávě Tomáš Kovařík

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Národní zpráva 2008. Česká Republika. 4. dubna 2008

Národní zpráva 2008. Česká Republika. 4. dubna 2008 Národní zpráva 2008 Česká Republika 4. dubna 2008 Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003 a každý rok zveřejňuje výsledky této trackingové studie, kterou realizuje

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Zelené technologie a metriky pro vyšší efektivitu datových center projekt PrimeEnergyIT

Zelené technologie a metriky pro vyšší efektivitu datových center projekt PrimeEnergyIT Zelené technologie a metriky pro vyšší efektivitu datových center projekt PrimeEnergyIT Vývoj energetické náročnosti centrálního ICT: Centráln lní ICT sektor se zdaleka nejrychleji rostoucí (celosvětovou)

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více