Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Whitepaper Zelené ICT. Cesta k efektivnímu podnikání."

Transkript

1 Whitepaper Zelené ICT Cesta k efektivnímu podnikání. 1

2 2

3 Obsah Úvod 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 3. Jak mohou firmy implementovat Zelené ICT? 3.1 Zelené ICT v kanceláři 3.2 Zelené ICT v datových centrech 3.3 Zvyšování efektivity obchodních procesů pomocí inteligentního ICT 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT 5. Reference 5.1 Inteligentní IT v balíkových automatech DHL 5.2 Papír, tužka a telefon v obchodech Deutsche Telekom 5.3 Dynamické služby ve společnosti Wienerberger 5.4 Ekologické aspekty při pořizování serverů 6. Souhrn 7. Vysvětlivky 8. Seznam obrázků 9. Zdroje 3

4 1. Úvod Informační technologie (ICT) hrají stále větší úlohu v ekonomickém i soukromém životě v celosvětovém měřítku a jsou proto významným spotřebitelem energie a emitentem CO 2. Kdo by uvěřil, že roční objem emisí CO 2 z ICT odpovídá téměř 320 miliónům malých automobilů? Podle propočtů poradenské firmy A. T. Kearney produkuje ve světě ročně zhruba 600 miliónů tun emisí CO 2. Pokud by tento vývoj neomezeně pokračoval, předpovídá se do roku 2020 jen pro Německo další růst o 60 procent. Pomocí Zeleného ICT lze tento trend zastavit. Jen důslednou realizací již známých koncepcí úspor energie může IT své vlastní emise CO 2 snížit téměř o polovinu. Analytici, výrobci a prodejci rozumějí Zeleným ICT veškerá IT řešení, jež v podniku vedou k úsporám energie. Zelené IT tudíž zahrnuje hardware, software i služby: v oblasti hardware se jedná o energeticky efektivní stolní počítače, infrastrukturu a hardware pro datová centra i potenciály jako systémy pro dodávku energie a chlazení. V oblasti software a služeb se jedná zvláště o virtualizační software a řešení pro dynamické řízení kapacit a plánování datových center, či outsourcing úložišť. Zelené ICT však nemůžete přímo koupit, nebo objednat, ale pouze používat inteligentní řešení, která přispívají k udržitelnosti. Vzhledem k rostoucímu sbližování IT a TC je možné posouvat koncept Zeleného ICT stále dopředu.! Pozitivní přínosy Zeleného IT (Green IT) musí být rozšiřovány o řešení z oblasti telekomunikací, např. o systémy pro videokonference. Zelené IT se stává Zeleným ICT (Green ICT). Detailní pohled ukazuje, že Zelené ICT zahrnuje další, jen zřídka diskutované aspekty kompletních životních cyklů. Tento pojem zahrnuje i nákup šetrný ke zdrojům, uvědomělé chování na pracovišti a provoz datových center za pomoci energie vyrobené udržitelným způsobem i ekologickou likvidaci starých elektropřístrojů a co možná nejrozsáhlejší recyklaci. ICT v zásadě není zelené, neboť spotřebovává energii a suroviny. ICT je nicméně při zefektivňování obchodních procesů pákou pro úspory energie. Tento whitepaper má poskytovat pomoc podnikům, získat vlastní povědomí o Zeleném ICT, omezovat způsobené emise CO 2 a být ekologicky i ekonomicky úspěšnější. Ukazujeme, jaké přidané hodnoty nabízí Zelené ICT a popisujeme možná východiska v klíčových oblastech použití na kancelářském pracovišti, v datovém centru a v příslušných obchodních procesech. V závěru vám prezentujeme některé úspěšné projekty Zeleného ICT a poukazujeme na iniciativy, další informace a možnosti jednání ohledně téma Zeleného ICT. 4

5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT Dominantní přidanou hodnotou Zeleného ICT bývá zlepšení ekologické bilance a úspora nákladů, neboť podniky spotřebovávají stále více energie a tudíž vypouštějí více skleníkových plynů. Ekologická bilance podniku či produktu se měří uhlíkovou stopou, čili celkovým množstvím emisí CO 2. Omezování emisí CO 2 a tedy zlepšování ekologické bilance je společenskou zodpovědností, jíž se chtějí a musejí podniky stále více řídit. Rostoucí nákladovou složkou je pro podnik rovněž zásobování energií. Zvláště zde vytváří Zelené ICT výrazný potenciál úspor, například efektivnějším hardware a inteligentním využíváním infrastruktury. Nabízí se proto závěr, že veškeré úvahy na téma Zeleného ICT vycházejí z pohledu na náklady, respektive možností snižování nákladů. Celková strategie Zeleného ICT však zainteresovaným v podniku nabízí mnoho dalších výhod: spokojenost zaměstnanců, podnik je kladněji posuzován kapitálovým trhem a společností a jsou získávány nové skupiny zákazníků.! Zelené ICT tvoří přidanou hodnotu pro všechny zainteresované. Zelené produkty nabývají významu u spotřebitelů. Podle studie firmy Booz a spol. je 10% spotřebitelů ochotno akceptovat vyšší cenu za zelené produkty. O ekologické produkty se zajímá 60% dalších, ti ale nechtějí platit vyšší cenu. (viz obr. 1). Rozložení spotřebitelů podle ochoty zaplatit za ekologicky přívětivé produkty. Neutrální 40 % Kritici 20 % Ochotni zaplatit víc za zelené produkty Zájemci, ale nechtějí investovat dodatečné náklady Odmítají ekologický přístup a produkty Odpůrci 10 % Zastánci 20 % Angažovaní 10 % Obr. 1: Booz and Co., Zelenou cestou - Oslovení nevyužitého potenciálu v telekomunikačním sektoru, Ekologické aspekty IT produktů a IT služeb jsou podle aktuální studie společnosti Forrester: Akceptace Zeleného IT z geografického hlediska je i v podnikové sféře velice důležitým nákupním argumentem pro 28% zodpovědných pracovníků v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA). Pro dalších 68% dotázaných mají ekologické vlastnosti relativně vysokou hodnotu. 5

6 Význam ekologických kritérií pro podniky při výběru dodavatelů a produktů ICT. 2 % 3 % 28 % Velmi důležité Částečně důležité Nedůležité Neví 68 % n = 152 Obr. 2: Forrester, Akceptace Zeleného ICT z geografického hlediska, Plnění společenských povinností je bráno v úvahu i mimo okruh oslovitelných zákazníků. Ekologicky uvědomělé podnikatelské jednání je sledováno s větší pozorností a je důležitým stavebním kamenem celkové firemní strategie zodpovědnosti vůči společnosti (strategie CSR). Je podstatným faktorem vývoje tržní hodnoty a obrazu podniku u veřejnosti. Společné projekty nebo případnázmínka prostřednictvím nevládních organizaci (např. Greenpeace) podporují pověst podniku, stejně jako přední pozice v následujících příkladech hodnocení udržitelnosti: Manager Magazín Good company-ranking Burzovní index DAX 30 pořadí udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index Sustain Focus List od Goldman Sachs Climate Disclosure Leadership Index od Carbon Disclosure Projects Sustainability Yearbook ročenka společnosti pro správu majetku SAM ve spolupráci s PwC Top Green 50 Nominated Outsourcers Ranking z Černé knihy outsourcingu skupiny Brown-Wilson Často se také podceňuje vliv zelené ICT strategie na kapitálovém trhu. Mnoho ratingových agentur přikládá u podniků rostoucí význam zvýraznění aktivit CSR. Nasazení Zeleného ICT tak může příznivě ovlivnit kurs akcií a hodnotu podniku. V polovině roku 2009 bylo podle informací Institutu pro udržitelný byznys (SBI) jen v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku registrováno více než 300 fondů s objemem prostředků zhruba 25,5 miliardy eur. Promyšlená strategie Zelené ICT však působí nejen navenek, nýbrž i v samotném podniku: různé studie ukazují, že zaměstnanci dávají přednost práci v podniku, který se chová ekologicky. Kladně je ovlivňována důvěra v zaměstnavatele, loajálnost a spokojenost s prací. Společenská angažovanost podniku je významným faktorem i v soutěži o nové potenciální zaměstnance, ve válce o talenty. 6

7 Přidaná hodnota u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT Životní prostředí/ společnost Firmy Zaměstnanci Zvýšení spokojenosti zaměsntnaců Větší loajalita Snadnější nábor Nižší CO ² emise Nižší spotřeba zdrojů Soulad s legislativou (v budoucnu) Snížení nákladů na energie Snížení nákladů na provoz datových center Menší spotřeba hardwaru Kapitálové trhy Zákazníci Zlepšené hodnocení Vyšší cena akcií Větší hodnota společnosti Větší stabilita Získání nových skupin zákazníků Vyšší spokojenost zákazníků Veřejnost Lepší image Podpora plánů v oblasti trvale udržitelného roz. Větší hodnota značky Obr. 3: Přidané hodnoty u zájmových skupin pomocí Zeleného ICT T-Systems 2009.! Pomocí Zeleného ICT můžete vedle snížení nákladů docílit také kladného ovlivnění pověsti firmy a vycházet vstříc legislativě. Podle ankety společnosti Forrester ke třem hlavním důvodům pro aktivity Zeleného ICT v roce 2009 globálně vyplynul následující obrázek: Hlavní motivací bylo snížení výdajů za energii (69%), následované snížením výdajů na IT (40%) a zlepšení pověsti (36%). Na 4. místě bylo 15% procenty uvedeno dodržování zákonných norem. Je nápadné, že v USA hrály nadprůměrnou roli nákladové aspekty a v Evropě aspekty pověsti a souladu se zákony. Hlavní důvody pro zavedení Zeleného ICT Nižší náklady na energie Nižší náklady na IT Zlepšení image firmy Soulad s legislativou 69 % 40 % 26% 15 % % 80 n = 855 (více možností odpovědi) Obr. 4: Forrester, The Recession Dents Green IT s Global Momentum, Vedle legislativní úpravy používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich likvidace existují další pole pro ekologické zákonodárství: Zákon o produktech poháněných energií (EBPG) v Německu zvýhodňuje spotřební zařízení, která mají nízkou nebo nulovou spotřebu ve stand-by režimu, energetickou efektivitu nabíječek a síťových komponent. Má být rozšířen také na stolní počítače, tiskárny, skenery atd. Během rostoucí politizace ochrany klimatu je třeba vycházet z toho, že pro informační a komunikačních technologie budou vytvářeny další legislativní úpravy. Podle odhadu tržního analytika Partnera budou podniky do roku 2012 povinny uveřejňovat rozsah emisí CO 2. 7

8 3. Jak mohou firmy zavádět Zelené ICT? Následující kapitola vám nyní ukáže, jak lze dosáhnout právě popsaných přidaných hodnot. Při bližším posuzování toho, kde je příčina emisí kysličníku uhličitého v ICT, lze identifikovat dvě hlavní oblasti: kancelářské pracoviště a datové centrum. Plných 40% emisí CO 2 způspobených ICT způsobují počítače na pracovištích a příslušné monitory, dalších 23 procent servery a chladicí systémy. Proto nejprve prezentujeme přístupy, jak lze pomocí Zeleného ICT omezit emise CO 2 na kancelářském pracovišti (viz kapitola 3.1) a v datovém centru (viz kapitola 3.2). Podle studie institutu Fraunhofer spotřeba energie v oblasti ICT do roku 2020 vzroste o více než 20%. Základní prognóza spotřeby elektrické energie v ICT v Německu do roku 2020 Spotřeba elektrické energie (GWh/rok) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 6,435 9,122 6,817 33,010 6,276 9,558 7,047 35,292 6,481 10,319 6,839 39,360 6,543 12,319 6,933 40,863 Přístupové a páteřní sítě Servery a datová centra Uživatelská zařízení v kanceláři Zařízení v domácnostech *Předpovědi očekávají, že spotřeba nebude již dramaticky stoupat. Většina současných studií, ale tvrdí, že se spotřeba el. energie zvedne velmi významně. 10, Obr. 5: Institut Fraunhofer, Odhad potřeby energie pro další rozvoj informační společnosti, Zelené ICT navíc může, především pokud je důsledně realizováno, přispět k ochraně životního prostředí daleko více než pouhým snížením vlastních emisí. Zelené ICT může optimalizovat procesy a drasticky snížit emise CO 2 v celém procesním řetězci i v činnostech, které neměly s ICT nic společného. (viz kapitola 3.3). Teprve zde je vidět jeho skutečný potenciál, neboť podle údajů výzkumníků trhu ze společnosti Gartner způsobuje ICT v současně době asi 2% celkových emisí CO 2. Odpovídá to hodnotě celosvětového leteckého provozu se t emisí CO 2. Avšak i zbývajících 98 procent všech emisí CO 2, které nezpůsobuje ICT, lze s pomocí Zeleného ICT výrazně omezit. 3.1 Zelené ICT v kanceláři Efektivní používání zařízení a nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení Každé kancelářské pracoviště samo o sobě nabízí příležitost šetřit energií. Umožňuje to energeticky efektivnější zacházení s koncovými přístroji i nasazení energeticky efektivnějších koncových zařízení. Netzzugang und Kernnetz Server und Rechenzentren Endgeräte in Unternehmen Endgeräte in Haushalten 8

9 ! Kopírka, která je v provozu přes noc, spotřebuje tolik energie jako pořízení 1500 kopií. [Experton] Úspor lze dosáhnout bez jakéhokoliv nasazení dalších zdrojů již změnou chování zaměstnanců. Používáním softwaru pro řízení úsporného režimu u koncových přístrojů nebo oboustranný tisk a celková zdrženlivost při pořizování výtisků mohou být stanoveny jednoduchými podnikovými pravidly a zaměstnance tak lze získávat pro Zelené ICT. Nejnovější generace úsporných stolních počítačů může svou optimalizovanou spotřebou energie, úložnou technologií a úspornými procesory podle odhadu odborníků uspořit přes 60% nákladů na energii. Při použití moderních LCD monitorů jakož i architektur tenkého klienta (Thin Klient) existuje řada dalších možností. Velkou výzvou pro podniky je disponovat stále výkonnějšími a energeticky efektivnějšími, a tudíž úspornějšími, koncovými přístroji. Outsourcing celého ICT zařízení v kanceláři zde ve smyslu Zeleného ICT nabízí možnost minimalizovat počet stolních počítačů a tiskáren a v jakémkoli okamžiku maximalizovat jejich efektivnost. Podniky například pro tisk, faxování, kopírování a skenování používají mnoho přístrojů. Takováto divočina často vede k neprůhlednosti a k tomu, že podniky většinou nevědí, jaké jsou jejich výdaje na provoz tohoto technologického parku. Poměr uživatelů k počtu přístrojů lze výrazně omezit analýzami stavu, potřeb a změnou systému. Přístroje jsou tak stále nejlépe vytíženy, bez dlouhých odstávek jen v pohotovostním režimu. Potenciál úspor v oblasti kancelářských přístrojů (v eurech). Specifické ICT prostředky před optimalizací [ /5 let] Energeticky efektivní stolní počítač Energeticky efektivní notebook PC/notebook Monitory Multifunkční zařízení Černobílé laserové tiskárny Faxy/scanery Obr. 6: Deutsche Energie-Agentur (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: potenciál, nákup a používání, 2009 Společnost Frauenhofer v jedné studii zjistila, že tencí klienti pracují ve srovnání s běžnými stolními počítači podstatně úsporněji a snižují tak emise CO 2 a náklady na nákup a provoz. Nahradí-li se jeden stolní počítač tenkým klientem včetně terminálu, poklesnou emise systému pracoviště o více než 54%. Vztaženo na celý systém (včetně LCD monitoru), činí úspory 44%. Tencí klienti jsou výrazně lehčí, mají menší objem a sestávají z méně součástek, což se projevuje především při dopravě, likvidaci a spotřebě materiálu. 9

10 Ekologické porovnání: stolní PC a tenký klient CO 2 emise v průběhu 5 let 1,500 1, ,210 kg CO ² eq 550 kg CO ² eq Náklady ( ) 2,500 2,000 1,500 1, ,350 1,690 Likvidace Provoz Pořízení 0 Desktop PC Tenký klient 0 Desktop PC Tenký klient Obr. 7: Rozhledy Fraunhofer, Ekologické srovnání klimatické relevantnosti kancelářských PC a tenkého klienta, 2008 Příklad: Podnik se 300 pracovními místy, který vybavil 75% svých pracovišť přístroji typu tenký klient, může během pětiletého užívání ušetřit asi 148 tun CO 2. Pro srovnání: automobil typu VW Golf by způsobil odpovídající emise teprve při ujetí vzdálenosti více než km (odpovídá to objetí zeměkoule 27 krát) Propojení života a práce Výraznou zátěží pro životní prostředí je již cesta na pracoviště: milióny dojíždějících tráví denně hodiny na silnících a produkují tím výrazným způsobem výfukové plyny. K tomu přistupuje pravidelná cesta na obchodní schůzky, ať na jednu hodinu na schůzku s dodavateli či na týden k interní strategické poradě. Cesta způsobuje nezanedbatelné emise a navíc přijde na pěkné peníze. Německé podniky v roce 2008 vynaložily na pracovní cesty téměř 47 miliard eur, přičemž tendence od roku 2004 do 2007 stoupala a v roce 2008 přes počínající recesi zaznamenala jen lehký pokles. 10

11 Náklady a trvání pracovních cest Celkové náklady na pracovní cesty, (mld. ) Průměrná doba trvání pracovních cest (2008) Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: % % 49 % Společnosti: nad 500 zaměstnanců zaměstnanců do 1 dne 2-3 dny 4 a více dní Obr. 8: Verand Deutsches Reisemanagement, Analýza pracovních cest 2009, Průměrná délka pracovních cest zůstala v roce 2008 stabilní a činila 2,3 dne. Na významu nabyly zvláště pracovní cesty bez noclehu. Právě při těchto krátkých cestách lze využitím komunikačních řešení a řešení součinnosti dosahovat velkých potenciálů úspor. Tato možnost se nabízí nejen velkým koncernům. Kvalitativně vysoce hodnotné systémy existují i pro malé a střední podniky, na něž připadá asi 80% výdajů na pracovní cesty. Systémy pro videokonference přitom umožňují reálnou komunikaci z očí do očí. Možné tak jsou virtuální schůzky, které nikterak nezaostávají za reálnou schůzkou. Videokonference se sice již sporadicky léta praktikují, ale teprve technické inovace nedávné minulosti vedly k jejich plošnému přijetí uživateli. Různé varianty tohoto média přitom umožňují místně nezávislou spolupráci téměř ve všech situacích. V zásadě přitom lze rozlišovat 3 druhy typů videokonferencí: Malá počítačová řešení, při nichž se komunikace vede pomocí běžného webcamu a malého videookénka na obrazovce. Středně velká prostorová řešení, kde účastníci komunikují na větších obrazovkách (cca 42 palců). Prostorové videokonferenční systémy typu Telepresence: komunikující partneři jsou zobrazení na obrazovkách v životní velikosti, čímž vzniká pocit reálné přítomnosti partnera. Toto řešení vyžaduje kompletně vybavené prostory na obou účastnic kých stranách. Tyto nástroje mohou plnohodnotně nahradit mnoho pracovních cest a podporují formy pracovní činnosti jakými jsou pružná pracovní doba a práce z domácí kanceláře. Když zaměstnanci pracují z domova, šetří se vedle času a kancelářských prostor především cesta do práce. 11

12 V oblasti kancelářské komunikace má již určitou tradici, že běžné komunikační prostředky nahrazují ICT aplikace. Dopis (a tudíž dopisní papír, doprava a logistika) byl do značné míry nahrazen elektronickou poštou a krátkými textovými zprávami. Potenciál úspor spočívá v převedení pracovních postupů do digitálního workflow. Tento převod zahrnuje digitalizaci, archivaci a zasílání dokumentů elektronickou poštou nebo jako webovou stránku přes internet, jakož i digitální přípravu pro všechny další pracovní kroky. Vznikají tak úspory papíru (podle propočtů T-Systems až 90%), energie a CO 2. Podniky ale mohou pomocí inovativních řešení integrovat do elektronického procesu i tužku a papír a odpadnutím paralelní infrastruktury EDV procesních nákladů předcházet informačním ztrátám. Lze to provést využitím metody papír, tužka&telefon uvedené v poslední kapitole. Nová generace komunikačních nástrojů a nástrojů pro spolupráci (Unified Communication and Collaboration) nabízí možnost spolupracovat nezávisle na místě výskytu a bez ztráty kvality. Efektivní spolupráce proto představuje stále větší výzvu, zvláště, když je know-how rozptýleno po podniku a stávající expertíza ma být k dispozici centralizovaně. Všechny důležité komunikační kanály svádí do jedné vrstvy řešení (UCC). Zúčastnění mohou na ploše transparentně vidět, zda jsou kolegové či partner právě k dispozici. UCC dále umožňuje schvalovat projekty v reálném čase v celosvětovém měřítku či virtuálně poskytovat rady zákazníkům. Všichni členové pracovní skupiny mohou v tomto virtuálním projektovém prostoru simultánně pracovat na projektových dokumentech a každý člen týmu má bezprostřední přístup ke každému řešení a k novému stavu prací, nezávisle na tom, kde se jednotliví účastníci ve světě nalézají. Navíc se šetří nejen náklady na cestování a organizaci, nýbrž všichni zaměstnanci různých podniků mají k dispozici projektovou platformu se všemi žádoucími funkčnostmi, aniž by pro sebe museli otevírat vlastní IT systémy. 3.2 Zelené ICT v datových centrech Věřili byste, že jsou na světě tři milióny datových center? Jen datová centra v Německu ročně spotřebují dobrých 10 TWh proudu. Pokud politici, výrobci ICT a především provozovatelé datových center nepřijmou žádná další opatření na zvýšení efektivity, tato hodnota roce 2013 opět vzroste o téměř 50%. Ve všech těchto centrech lze pomocí Zeleného ICT dosáhnout velkých úsporných efektů. Vyjde-li se z toho, že se dnešních nejlepších dostupných technologií a řešení energetické efektivnosti (State-of-theArt), jako např. virtualizace, použije v širokém měřítku, může spotřeba elektrického proudu pro servery a infrastrukturu německých datovvých center klesnout na 6,65TWh. To by během pouhých pěti let znamenalo snížení spotřeby elektrické energie téměř o polovinu. 12

13 Spotřeba elektrické energie v serverech a datových centrech v Německu. TWh/rok TWh TWh 6.65 TWh Současný vývoj Výhled při současné spotřebě Green IT scénář TWh Obr. 9: Institut Borderstep, Spotřeba energie a náklady na energii v serverech a DC v Německu, Německá energetická agentura (dena) zjistila, kolik energie lze uspořit ve kterých oblastech provozu datového centra: Energetická efektivita v datovém centru: Ušetříte až 75% nákladů na energii Současné náklady na energii = 100% 5 % redukcí dat a aplikací 15 % nákupem energeticky efektivních zařízení 20 % optimalizací HVAC lepším využíváním kapacity serverů 35 % 25% náklady na energii po zavedení opatření Obr. 10: Německá energetická agentura (dena), Energeticky efektivní IT přístroje na pracovišti: Potenciál, nákup a využívání,

14 Dalším rozhodujícím faktorem při provozu datového centra je vytíženost. Podle společnosti Experton činí průměrné vytížení serveru v dobře organizovaném prostředí u serverů Unix 35%-45%, u serverů Intel dokonce jen 15%-30%. Rovněž průměrné využití úložišť činí pouhých 25%-40%. Konsolidace serverů, úložišť a celých datových center tento poměr využívání zásadně zlepšuje a šetří tak výrazně energii. Historicky vzniklé decentralizované prostředí datových center může být zkonsolidováno do několika málo center. Velkou roli přitom sehrává outsourcing. S pomocí profesionálního poskytovatele IT služeb lze realizovat konsolidaci do velkých a efektivních datových center, v nichž poskytovatel obsluhuje více svých klientů. Optimální vytíženosti výpočetních středisek se dosahuje například virtualizací a řešeními sdílených služeb. Jsou přitom oddělovány logické systémy od fyzické implementace. Nedochází tak k rozptylování zdrojů, nýbrž se jich užívá společně a jsou tak lépe využívány. Inteligentní přiřazování a správa zdrojů jsou tak důležitou funkcionalitou v rámci virtualizace a zajišťuje maximální pružnost poskytování zdrojů. I když jsou servery vytěžovány jen částečně, spotřebovávají přibližně stejné množství energie jako plně vytížené servery. Virtualizací lze vyřadit nesčetné servery, které byly dříve vytíženy jen podmíněně a lze tím docílit maximálních úspor. Další možnost spočívá v tom, že podniky stahují ze sítě výpočetní výkon, úložiště dat, software a vlnovou šířku podle potřeby. Servery mohou být nasazovány tak, že sdílejí potřebné IT zdroje a nejlepším možným způsobem vytěžují hardware pomocí nejmodernějších virtualizačních technologií a špičkové standardizace. Podle propočtů T-Systems tak lze snížit spotřebu energie až o 80%. Virtualizace snižuje celkové náklady vyšším využíváním zdrojů především s pomocí následujících hlavních přístupů: Efektivní management infrastruktury Zjednodušená migrace, zálohování a obnova dat Provozní bezpečnost serverů: vedle sebe běží několik podnikových systémů a jsou vzájemně dobře izolovány Jelikož jsou virtuální serverové a úložné sítě řízeny centrálně, je tím snazší rozšířit jejich kapacitu. Celkově se zlepšuje hospodárnost, neboť každý server a každý úložný systém, jež se nepoužívá: nespotřebovává žádnou energii, nemusí být chlazen, nepotřebuje žádné síťové připojení, nemusí být administrován. 3.3 Zvyšování efektivnosti obchodních procesů inteligentním používáním ICT ICT aplikace jsou rostoucí měrou užívány též k podpoře obchodních procesů. Tato řešení mohou zjednodušit průběh obchodních procesů a s pomocí optimalizace užívání a kombinací všech zdrojů skýtají nejen významný potenciál úspor, ale i redukci CO 2. Používáním ICT též lze v procesu vytváření hodnot všude přesně měřit emise CO 2 a odpovídajícím způsobem optimalizovat procesy a struktury. Velký potenciál mají odvětví s komplexními a složitými toky materiálu a služeb. Zde jsou jako příklad prezentovány náměty pro subdodávky, vývoj a výrobu automobilů. ICT však může rozhodující měrou příznivě ovlivnit i podřízené, podpůrné procesy, jako např. využívání zdrojů v kanceláři. Hlavním zadáním v těchto odvětvích je optimalizace a snížení intenzity provozu. 14

15 ! Podle údajů Evropské komise připadá 50% spotřeby pohonných hmot na dopravní komplikace a nesprávné plánování tras. Inteligentní silniční transportní systémy zahrnují řadu různých jednotlivých řešení a mohou při stejném přepravním výkonu ušetřit 30% spotřeby pohonných hmot, tudíž značný procentní podíl na emisích CO 2. Základem těchto systémů jsou aktuální a podrobné dopravní informace, získané hustou sítí koncových systémů IT přenášených telekomunikačními technologiemi. Na tomto základě plánovače tras a navigační systémy optimalizované pro vozidlo a náklad průběžně propočítávají a aktualizují nejlepší možnou trasu. Takto jsou optimalizovány ujeté trasy a tím i čas, náklady na pohonné hmoty a značnou měrou emise CO 2. Optimální vytížení celého vozového parku podporují další aplikace, jako například přesné zaměření pomocí satelitů a přesná lokalizace pomocí RFID. Tyto technologie lze přenést na námořní a letecké trasy po celém světě. Je-li kupříkladu optimalizována letecká nákladní doprava, lze zde rovněž ušetřit přes 10% pohonných hmot. Nákladní dopravu v rámci řízení dopravního parku a vytížení optimalizují i telematická řešení, přičemž je pomocí inteligentních mýtných systémů možno tarifními podněty zvýšit podíl nákladních automobilů se sníženými emisemi. Zvlášť intenzivně využívají zdroje výrobní odvětví, jako například automobilový průmysl. Zde je možno v obchodních procesech, vývoji a výrobě pomocí inteligentního využívání ICT nacházet zvlášť velký potenciál úspor. Stále přesněji a blíže realitě fungující simulační a designové aplikace podporované počítači (CAD: Computer Aided Design) stále více nahrazují skutečné prototypy, nebo je omezují na minimum. I zde je možno zaměřit pozornost na energeticky úsporné funkce pro uživatele. Takzvané funkce Auto-Start-Stop ve vozidlech kupříkladu krátkodobě vypínají motor při vyřazení rychlosti a startují jej teprve při rozjezdu. Prostřednictvím ICT lze příznivě ovlivnit mnoho stávajících podpůrných odvětvových procesů. Zvláště účinným námětem je energetický management. K aspektům úspory energie se v nejlepším případě přihlíží při plánování konstukce nových kancelářských a výrobních budov, takže vznikají chytré budovy, které spotřebovávají minimum energie. Skutečné potřebě osvětlovacích, otopných a chladicích zařízení však lze pomocí systémů energetického managementu bez velkých výdajů přizpůsobit i stávající budovy. Různí poskytovatelé na základě nařízení EU o energetické efektivnosti vyvinuli pro soukromé domácnosti chytré měření a domácí management (Smart Metering&Home Management), aby tím identifikovali energeticky náročné spotřebiče a potenciál energetických úspor a ovlivnili chováni spotřebitelů. IT hraje při vytváření těchto předpokladů rozhodující úlohu. Pomocí opatření, jakými jsou důsledný převod písemného styku na elektronický, fakturačních procesů na elektronickou fakturaci a archivačních systémů do elektronických formátů, lze v téměř každém podniku uspořit tuny papíru. V mezinárodně působících podnicích, které pracují s centrálními archivy, vede automatizace pracovních procesů k výraznému zkrácení dob zpracování, protože odpadá nutnost fyzického transportu. 15

16 4. Cesta k realizaci Zeleného ICT Téma Zelené ICT je v kruzích odborníků trvale přítomno tomu, kdo se rozhoduje pro ICT, stěží unikly články v odborných publikacích, veletr CeBIT a intenzivní reklama poskytovatelů. Zelené ICT technologie se stále více prakticky používají: Podle zprávy společnosti Forrester, nazvané The Recession Denst Green IT s Global Momentum (Recese a rostoucí důležitost Zeleného IT), vzrostl od dubna 2007 do dubna 2009 podíl podniků, které při volbě jejich IT prostředí přihlížejí k aspektům životního prostředí, z 25% na 55%. Často však bohužel postupují nekoncepčně. Jak ukazuje další výňatek ze studie společnosti Forrester, postupuje 34% podniků podle akčního plánu Zeleného ICT a dalších zhruba 13 procent na takovéto koncepci pracuje (viz obr. 11). Bez takovéhoto plánu sice probíhá mnoho jednotlivých projektů Zeleného ICT, chybí však vzájemná provázanost. Akční plán udává aktivitám Zeleného ICT směr a cíl. Tyto činnosti mohou probíhat koordinovaně, všechny jednotlivé aktivity mohou být zaměřeny na cílový záměr a mohou být začleněny do časově promyšleného pořadí. Všechny zainteresované skupiny, ať vedení, zaměstnanci nebo zákazníci se mohou orientovat podle promyšleného akčního plánu. Tento plán přispívá k realistickému hodnocení všech potenciálních úspor, ekologických i ekonomických. Cesta k realizaci Zeleného ICT Existuje ve vaší společnosti širší plán Zeleného ICT? Není - nemáme zájem 8% Ano - implementován 34% 44% Ne, ale plánuje se 13% Ano - implementován, ale nutná revize n=99 Obr. 11: Forrester, Stav PC Managementu, Podle společnosti T-Systems je zavádění technologií Zeleného ICT motivováno různě: od přiznání se k ochraně životního prostředí snižováním energetických nákladů, až po zlepšení pověsti. Aby bylo možno vytvořit všeobecně přijatelnou a srozumitelnou výchozí situaci, je třeba v prvním kroku sjednotit a vyhodnotit cíle a očekávání. 16

17 Realizace může vypadat následovně: 1. shromáždit očekávání 2. stanovit status 3. komunikovat akční plán 4. pojmenovat minimální cíle 5. provést měření 6. přepracovat proces výběru 7. optimalizovat užití 8. motivovat zaměstnance 9. reorganizovat infrastrukturu ICT 10. podpořit obchodní procesy Po soustředění očekávaných výsledků by měla následovat rozsáhlá inventura: Které aktivity Zeleného ICT již byly provedeny? Jak je sloučit? Jak začlenit koncepci Zeleného ICT do nadřazené strategie CSR? Které procesy se odvíjejí od výběru hardware a dodavatelů? A v neposlední řadě bod, který je třeba brát předem v úvahu: Jaké překážky je nutno překonat, jaké dodržet hranice? Na podporu komunikace akčního plánu je zapotřebí identifikovat takzvaná minimální očekávání (Low-Hanging Fruits) a využít jich. Pozornost zaměstnanců a veřejnosti na úsilí podniku o Zelené ICT upoutá několik snadno proveditelných, cíleně prezentovaných akcí. Tohoho účinku lze dosáhnout již likvidací nepotřebného hardware, zavedením celopodnikového systému energetického managementu či vstupem do organizace na ochranu životního prostředí. Teprve poté vstupuje v platnost vlastní akční plán. Zásadní význam má zavedení široce pojatého měření: Aby byl úspěch strategie Zeleného ICT zjevný, je zapotřebí podrobně prezentovat spotřebu energie v datovém centru. V současné době většinou pracovníci zodpovědní za IT ani nevědí, jakou spotřebu proudu způsobují. Podle aktuálního výzkumu společnosti Experton tak 85% osob zodpovědných za Zelené ICT uvedlo, že neznají konkrétní potřebu energie pro datové centrum. Znáte spotřebu energie ve svém datovém centru - vyjádřeno v kwh a v? Celkově zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 5000 a více zaměstnanců Průzkum: 101 společností 15% 85% 100% 9% 91% 34% 67% 36% 64% % Známá (jen v kwh, v EUR nebo oboje) Neznámá Obr. 12: Experton Group, Zelené IT právě kvůli hospodářské krizi,

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 3/2008 SOFTWARE HENDRERCILIT Cognos dodá správné informace NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků SOLUTIONS Aby zahradníci nezůstali na holičkách BUDOUCNOST

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě.

Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě. Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě. Vinohradská 112 130 00 Praha 3 www.ikadata.com Zajištění správy nemovitostí s důrazem na zvýšení hospodárnosti Zajištění správy nemovitostí

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více