Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis"

Transkript

1 Úvod V období několika posledních měsíců se naše nemocnice stala terčem poměrně výrazné negativní kampaně. S ohledem na skutečnost, že přesně v té době probíhala volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodli jsme se na tuto kampaň reagovat pouze směrem vůči zaměstnancům nemocnice. Nyní máme dojem, že je třeba se přehledně vyjádřit i vně nemocnice. Vedení naší nemocnice byl kladen za vinu chybný postup v řadě případů. Shrnu tedy relevantní skutečnosti podle jednotlivých témat. A. Účetní a medicínsko-právní služby I. Popis V roce 2008 zadala Nemocnice na Homolce veřejnou zakázku na poskytování účetních a medicínsko-právních služeb sdružení Bialešová s.r.o., a JUDr. MUDr. Roman Žďárek, advokát, a to na základě otevřeného zadávacího řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). II. Námitky V médiích (www.idnes.cz, Český rozhlas, Týden) bylo prezentováno, že se jedná o tunelování a privatizaci Nemocnice Na Homolce. V článku Politici prověřují: Neprivatizuje se tajně Homolka? uveřejněném na redaktor citoval podezření poslance ODS : "V Česku je pravidlem, že každý outsourcing je řádově dražší, než kdyby si veřejná instituce zajišťovala příslušné služby sama. Například státní společnost zruší místa dvou účetních, kteří stojí po půl milionu korun, a zaplatí za účetní služby soukromé nebo dceřiné firmě ročně 4 miliony." Český rozhlas v článku Nemocnice Na Homolce utrácí. Na IT přidala 40 milionů s odvoláním na Transparency International uvádí, že tendry (mezi nimi i tendr na outsourcing účetních služeb) většinou k úspoře finančních prostředků nevedou. Vzhledem k použití tohoto stanoviska v uváděném článku Českého rozhlasu je zřejmé, že autor článku má za to, že k úspoře finančních prostředků přenecháním účetní agendy externímu dodavateli nedojde. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení Nemocnice Na Homolce dlouhodobě zastává strategii, že outsourcing činností, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, a kde nemocnice z povahy věci 1

2 nemůže disponovat tak kvalitním know-how a personálním a finančním zázemím, jako subjekty na tyto činnosti specializované, přináší jak podstatné zvýšení kvality těchto podpůrných služeb, tak výrazné finanční úspory v daných úsecích. Oba tyto zmíněné výsledky outsourcingu potom přímo působí ve směru rozvoje vlastních zdravotnických činností nemocnice, na něž se nemocnice může skutečně plně soustředit a současně do nich směřovat uvolněné finanční prostředky. Významným krokem ve směru realizace shora uvedené vize nového vedení nemocnice bylo vypsání zakázky na outsourcing účetních a medicinskoprávních činností v roce I zde byla důvodem outsourcingu snaha o výraznou úsporu mzdových a dalších nákladů za podmínky profesionálního zpracování uvedených agend a standardizace nemocničního účetnictví. Uvedené činnosti byly identifikovány jako vhodné pro outsourcing i proto, že jak v privátní, tak ve veřejné sféře je přenesení větší či menší části účetní a právní agendy na specializované účetní a daňové specialisty a advokáty běžné. Projekt outsourcingu shora uvedených činností měl plnou podporu zřizovatele nemocnice, MZČR. Významným aspektem převodu shora uvedených činností je vedle snížení nákladů Nemocnice Na Homolce rovněž skutečnost, že ve vztahu k Nemocnici Na Homolce nenesou odpovědnost její zaměstnanci, kteří odpovídají za způsobenou škodu pouze v rozsahu čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku, ale subjekt, který je v této oblasti profesionálem a na kterém, v případě, že Nemocnici Na Homolce v důsledku jeho pochybení vznikne škoda, bude požadovat její náhradu v celé její výši. Dosavadní výsledky projektu hodnotí vedení nemocnice jako plně uspokojivé. K poskytovaným účetním a medicínsko-právním službám nebyly jak ze strany orgánu dohledu, tak ze strany nemocnice, identifikovány jakokoli zásadnější nedostatky. Současně došlo k výrazným finančním úsporám, když za dobu plnění veřejné zakázky byly náklady Nemocnice Na Homolce na účetní agendu sníženy o 30%. V této souvislosti je třeba uvést, že Ing. Bialešová dlouhodobě (od roku 1998) vykonává funkci jednatelky v dceřinné společnosti NNH Holte, s.r.o. Toto její působení není v žádném rozporu s tím, že její společnost Bialešová, s.r.o. zajišťuje pro NNH outsourcing účetní agendy. NNH svá práva v Holte s.r.o. vykonává standardně jako jediný společník dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to prostřednictvím ředitele NNH. IV. Právní stanovisko Žádné výhrady právního charakteru nebyly k projektu outsourcingu činností Účetní a medicínsko-právní služby vzneseny. Proto jen uvádíme, že dle dostupných informací zadávací řízení na veřejnou zakázku proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 2

3 B. Pořízení Leksellova gama nože I. Popis V srpnu 2009 bylo Nemocnicí Na Homolce realizováno zadávací řízení na dodání Leksellova gama nože. Veřejná zakázky byla zadána postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, a to z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5, Na Zatlance 5. II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz Homolka má nový gama nůž. Zaplatila ho nejdráž na světě) se objevily informace, že Nemocnice Na Homolce zakoupila Leksellův gama nůž dráž, než je nakupován jinými subjekty ve světě, jako příklad byla uvedena Washingtonova nemocnice ve Fremontu, která jej koupila za 121,8 mil. Kč (6 mil. USD). Ve stejném článku bylo uvedeno, že Leksellův gama nůž byl zbytečně zakoupen přes prostředníka. V reportáži je dále tvrzení, že předseda nadace Charty 77 prof. Janouch nabízel Nemocnici Na Homolce, že Leksellův gama nůž, který nemocnice před zakoupením nového Leksellova gama nože užívala, bude prodán a výtěžek z prodeje bude Nadací charty 77 nemocnici předán za účelem nákupu nového Leksellova gama nože. III. Stručné vysvětlení problematiky K výše uvedeným informacím, které byly v médiích prezentovány, je nutné uvést následující: V současné době je Leksellův gama nůž umístěn na oddělení radiologie a stereotaktické chirurgie Nemocnice Na Homolce a je plně funkční. Kupní cena, kterou Nemocnice Na Homolce zaplatila, je 139,8 mil Kč bez DPH. Za tuto částku nemocnice dostala nejen samotný Leksellův gama nůž, ale rovněž nezbytné softwarové vybavení vyšší verze a nadstandardní podmínky servisu. Rovněž je nutné uvést, že zakoupený Leksellův gama nůž není základní verze, ale verze Extend, který umožňuje Lekselův gama nůž i pro frakcionovanou radioterapii bez použití Leksellova rámu, tedy neinvazivní metodou. Při porovnání cen, které bylo provedeno ve výše uvedené reportáži, nebylo reportérem uvedeno, jakou verzi Leksellova gama nože Washingtonská nemocnice zakoupila, jaký má obslužní software, ani jaké jsou podmínky servisu. Z těchto důvodů je uvedené porovnání cen Leksellova gama nože naprosto nevypovídající. 3

4 V neposlední řadě je nutné uvést, že součástí nákupu je poskytování servisu ze strany výhradního zástupce výrobce TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. za zcela nadstandardních podmínek, které zajišťují, že Leksellův gama nůž bude Nemocnici Na Homolce, v případě poruchy, opět k dispozici ve velmi krátké době. Nemocnice tak bude moci opětovně poskytovat zdravotní péči. Prof. Janouch se vyjádřil, že Nadace Charty 77, jejímž zřizovatelem je Nadace Charty 77 Stockholm, se sídlem ve Švédsku, nabídla Nemocnici Na Homolce, peníze, které získá prodejem starého Leksellova gama nože pronajatého nemocnici, poskytne Nemocnici Na Homolce k nákupu nového Leksellova gama nože. Je potřeba uvést, že prof. Janouch nikdy neuvedl podmínky, za kterých by peníze byly nemocnici poskytnuty. IV. Právní posouzení Nemocnice Na Homolce zadala veřejnou zakázku postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, protože z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv mohl dodávku a následný servis zabezpečit pouze jeden subjekt, a to společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Byly tak naplněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky pro zvolené jednací řízení bez uveřejnění a nemocnice tedy postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jde konkrétně o to, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, dále TRANSKONTAKT- MEDICAL s.r.o. je jediným subjektem, který je na území České republiky oprávněn vykonávat majetková práva k předmětům duševního vlastnictví (software), jež jsou nezbytné k užívání Leksellova gama nože, a dále že výrobce Leksellova gama nože, společnost ELEKTA, je jediným výrobcem zdravotnického prostředku, jež má vlastnosti požadované nemocnicí, na světě. Skutečnost, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, si nechal zadavatel od výrobce potvrdit a zpochybňování uvedené skutečnosti je iracionální. C. IT služby I. Popis Nemocnice Na Homolce zahájila v březnu 2010 zadávací řízení na výběr externího poskytovatele služeb v oblasti IT. Součástí těchto služeb zajišťovaných externím subjektem bude poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury, v jejímž rámci budou realizovány náročné projekty v oblasti rozvoje IT infrastruktury nemocnice. 4

5 II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz, Český rozhlas, bylo opakovaně uváděno, že není zřejmé, co je předmětem tohoto zadávacího řízení, byly předneseny pochybnosti, zda se tímto postupem ušetří finanční prostředky. Rovněž bylo uváděno, že IT infrastruktura je v současné době na výborné technické úrovni. Obavy byly vysloveny rovněž ve vztahu, co může tato veřejná zakázka pozitivní přinést. III. Stručné vysvětlení problematiky Oblast IT je další oblastí, která je vhodná k outsourcingu a současně se zcela standardně předmětem outsourcingu stává. Vedení nemocnice své rozhodnutí o zahájení výběrového řízení opřelo zejména o tyto důvody: Do rozvoje IT infrastruktury nemocnice nebylo delší dobu investováno. Stávající řešení zastarává a v dohledné budoucnosti nebude schopno zajišťovat potřeby nemocnice. Veškeré stávající kroky jsou vždy řešením jen konkrétního problému, protože stávající IT infrastruktura komplexní řešení neumožňuje. Z tohoto důvodu je potřeba provést komplexní restrukturalizaci IT prostředí v nemocnici (projekty a správa a rozvoj) tak, aby v budoucnu bylo možné jej plynule rozvíjet a začleňovat do něj nové systémy, které budou odpovídat potřebám nemocnice s ohledem na technický pokrok. V rámci nemocnice je provozováno několik nemocničních informačních systémů, u nichž je jako zásadní nedostatek pociťována jejich omezená kompatibilita, a to jak kompatibilita SW charakteru, tak vazby na stávající nemocniční HW vybavení. Nemocnice nemá potřebné know-how ani potřebné personální zázemí k vyřešení shora uvedených úkolů. Provedený audit IT oblastí outsourcing v zamýšleném rozsahu doporučil. Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zajištění poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury je zadávána v užším zadávacím řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách, kdy podklady k vypracování nabídky budou poskytnuty pouze těm zájemcům, kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů. Jedním z kvalifikačních předpokladů je, že obdobná plnění, jako ta, která požaduje nemocnice, zájemce již poskytl jiným subjektům. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze subjektům, které prokázaly splnění kvalifikace, je zajištěno, že informace o stávající podobě IT prostředí 5

6 nemocnice, které mají charakter důvěrných informací, budou poskytnuty pouze zájemcům, kteří jsou plnění schopni skutečně poskytnout. Ve vztahu k pochybnostem o tom, že dojde k úspoře finančních prostředků, je nutné uvést, že na základě provedené analýzy, očekává nemocnice úsporu pravidelně vynakládaných finančních prostředků v rozsahu desítek %. Nárůst finančních prostředků, které budou vynaloženy celkem, je způsoben potřebou modernizace stávajícího IT prostředí, které z výše uvedených důvodů nepostačuje. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka je zadávána v souladu s 28 zákona o veřejných zakázkách v užším řízení, přičemž v současné době probíhá první fáze zadávacího řízení, a to prokazování splnění kvalifikačních předpokladů dle 50 a následujících zákona o veřejných zakázkách. Po vyhodnocení kvalifikace budou úspěšní zájemci v souladu s 28 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách vyzvání k předložení nabídek a bude jim předána zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o stávajícím IT prostředí, které mají důvěrný charakter. Postup nemocnice v zadávacím řízení je plně odpovídá zákonu o veřejných zakázkách, s tím, že zadávací řízení dosud nebylo ukončeno. D. Právní zastoupení Nemocnice Na Homolce I. Popis Nemocnici Na Homolce poskytuje právní služby zejména Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. II. Námitky Český rozhlas zkoumal, na základě jakého výběrového řízení poskytuje Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. nemocnici právní služby. Ve své reportáži se Český rozhlas rovněž zabýval otázkou, zda není střetem zájmů, když AK ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytuje právní služby rovněž společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice. Český rozhlas dále uvedl, že Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. zastupuje rovněž obchodní partnery nemocnice. V reportáži bylo rovněž uvedeno, že společník Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je členem dozorčích rad obchodních partnerů nemocnice. 6

7 III. Stručné vysvětlení problematiky a právní posouzení Současné vedení Nemocnice Na Homolce zjistilo, že požadavky vedení nemocnice na kvalitu právních služeb a rozsah právních vztahů, do kterých Nemocnice Na Homolce vstupuje, zcela přesahuje možnosti právního oddělení/právní služby nemocnice. Jedná se zejména o obvyklou smluvní agendu, specializovanou smluvní agendu a zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo zahájit spolupráci s externí advokátní kanceláří. Na základě výsledků poptávkového řízení, v němž nemocnice oslovila tři advokátní kanceláře, uzavřela Nemocnice Na Homolce smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. Vzhledem k tomu, že s obdobným řešením zajišťování právních služeb v nemocnici nebyly předchozí zkušenosti, přistoupilo vedení nemocnice, po uplynutí cca 1 roku, k vyhodnocení výsledků spolupráce s externím poskytovatelem právních služeb a získalo tak současně jasnou představu o potřebě jejich úrovně (kvality) a rozsahu (kvantity). V současné době bylo rozhodnuto o přípravě zadávacího řízení na výběr poskytovatele právních služeb dle zákona o veřejných zakázkách. Ve vztahu k poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice, je potřeba uvést, že aktivity této společnosti, nijak nesouvisí s poskytováním právních služeb nemocnici, respektive s provozem nemocnice, a to ani nepřímo. Ve vztahu k zastupování obchodních partnerů nemocnice ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., je potřeba uvést, že se jedná o dceřiné společnosti nemocnice a nemocnice o těchto aktivitách ví. Za účelem odstranění možných budoucích nedorozumění si Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. vyžádala od nemocnice souhlas s jejich poskytováním. Vedení nemocnice je rovněž známo, že obdobné souhlasy ve vztahu k Nemocnici Na Homolce poskytli i tito obchodní partneři. Současně je třeba uvést, že vedení Nemocnice Na Homolce si je vědomo toho, že Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je etablovanou advokátní kanceláři v oblasti poskytování právních služeb zdravotnickým zařízením a že Nemocnice Na Homolce není jediným zdravotnickým zařízením, které tato advokátní kancelář zastupuje. Na této skutečnosti nevidí vedení nemocnice nic neetického. Naopak, má za to, že skutečnost, že advokátní kancelář zastupuje v této oblasti řadu zdravotnických zařízení, svědčí o specializaci kanceláře a kvalitě jejich služeb. Co se týče členství společníka Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., v dozorčích radách dceřiných společností nemocnice, je potřeba uvést, že podstatné je, že se nejedná o účast ve výkonných orgánech, ale pouze v kontrolních orgánech těchto subjektů, které neovlivňují jejich obchodní činnost. Navíc tato praxe je zcela obvyklá, protože advokát, 7

8 navíc s ekonomickým vzděláním, je schopen provádět efektivní kontrolu toho, zda tato společnost, respektive její statutární orgán, postupuje v souladu s právními předpisy. Dále je třeba krátce reagovat na zprávu uvedenou dne na webu Českého rozhlasu, podle něhož Nemocnice údajně neoprávněně tají, kolik platí za poskytování právních služeb. Skutečnost je taková, že nemocnice nemohla vyhovět žádosti, aby zveřejnila text smlouvy uzavřené s advokátní kanceláří, a stejně tak text jednotlivých faktur, tak jak se domáhal žadatel o poskytnutí těchto dokumentů, a to z řady právních důvodů, které nemocnice v rozhodnutí srozumitelně vyložila. Protože však nemocnice nemá jakýkoli zájem na nezveřejnění takových informací ani na šíření podobných spekulací, jaké zazněly v předmětném článku, požádala nemocnice advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. o udělení souhlasu ke zveřejnění textu smluv a výše fakturovaných částek, o něž zřejmě žadateli jde. Protože souhlas advokátní kanceláře byl nemocnici doručen teprve po vydání předmětného rozhodnutí, připravuje se v současné době žadateli sdělení v tomto směru, tedy zpráva obsahující požadované informace. Tuto zprávu obdrží žadatel bez ohledu na výsledek odvolacího řízení na Ministerstvu zdravotnictví, byť nemocnice očekává, že ministerstvo její postup potvrdí. V souladu s výše uvedeným souhlasem konstatujeme, že advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytla Nemocnici Na Homolce v průběhu roku 2009 právní a související služby v následujícím rozsahu, přičemž za poskytnutí uvedených služeb byla sjednána hodinová sazba ve výši cca 2.400,- CZK za hodinu právních služeb (pokud jde o právní služby v oblasti obvyklé smluvní agendy kryté sjednanou paušální sazbou ve výši ,- CZK za rok 2009) a 3.500,- CZK za hodinu právních služeb, jde-li o ostatní specializované právní služby, jejichž potřeba vznikla v průběhu poskytování právních služeb, a to dle následujícího vymezení. Audit smluvních vztahů 163 hodin; Obecné konzultace s managementem 291 hodin; Smluvní dokumentace v souvislosti s klinickým hodnocením 87,5 hodin; Poradenství v oblasti veřejných zakázek 131,75 hodin; Zadavatelské činnosti ,- CZK; Specializované právní názory a stanoviska 167 hodin; Pracovně-právní problematika a pracovní spory 64,5 hodin; Právní pomoc v oblasti tvorby smluvní dokumentace nad rámec běžné agendy 557 hodin Sporná agenda a právní pomoc v oblasti veřejné správy 115 hodin; Komerční pojištění, zdravotní pojištění a vztahy se zdravotními pojišťovnami 107 hodin; Závodní zdravotní péče 25 hodin; Správa korporátních záležitostí, restrukturalizace 125,25 hodin; Tvorba a kontrola vnitřních předpisů klienta, ochrana osobních údajů 59 hodin; 8

9 Výše uvedené sazby jsou bez DPH. E. Digitalizace archivu chorobopisů I. Popis Nemocnice Na Homolce v polovině roku 2009 zadala veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů. V zadávacím řízení byl vybrán vítězný uchazeč, kterým je sdružení DISOL GROUP, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. II. Námitky Český rozhlas v článcích Zakázka na skenování pro Homolku je předražená o miliony, Homolka nakoupila za miliony skenery, v nemocnici ale nejsou a Zakázka pro Homolku by se měla zrušit, tvrdí stínový ministr VV uvedl, že ani jedna z vítězných firem na zakázce nepracuje a chorobopisy skenuje společnost, která se do zadávacího řízení ani nepřihlásila, společnost K2P s.r.o., která podle zjištění Českého rozhlasu je schopna skenovat stránku A4 za 80 halířů, ačkoliv na základě výsledků zadávacího řízení vítězný uchazeč dostává za naskenování jedné stránky 2,30 Kč. Český rozhlas dále uvádí, že Nemocnice Na Homolce koupila před dvěma roky tři skenery, kopírku a počítače za téměř 1,5 mil. Kč, které nalezl Český rozhlas v Pardubicích. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení nemocnice v rámci kontinuálního procesu profesionalizace nemedicínských služeb rozhodlo v roce 2009 o digitalizaci archivu dokumentů, který v současnosti zabírá prostory o velikosti cca 480 m2. Digitalizaci chorobopisů představuje důležitý úkol, jehož naplnění má podstatně zjednodušit administrativní úkony při vedení a archivaci zdravotnické dokumentace pacientů a zajištění přístupu k ní. Celý tento proces je obecným trendem u státních institucí a velkých podniků. Digitalizaci těchto dokumentů zpočátku zamýšlela nemocnice realizovat vlastními silami, ukázalo se však, že zajištění splnění tohoto úkolu lze podstatně efektivněji zajistit prostřednictvím outsourcingu. Na základě těchto skutečností rozhodlo vedení nemocnice, o vypsání řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách, včetně podmínek zveřejnění a možnosti použití všech opravných prostředků, kde hlavním kritériem je cena díla. Do tohoto zadávacího řízení se přihlásilo 7 zájemců a do druhého kola postoupili tři. Veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů plní ve vztahu k Nemocnici Na Homolce vítězný uchazeč sdružení společností s názvem DISOL GROUP jehož účastníky jsou DISOL s.r.o., se sídlem Křišťanova 643/9, , Praha 3, IČ: a VDI Meta Trans - výrobní 9

10 družstvo invalidů, se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, IČ: Účast společnosti K2P na tomto projektu je ve smluvní dokumentaci zcela transparentně popsána. Žádný z členů sdružení není odměňován za zprostředkovatelskou činnost, ale každý má své úkoly při naplnění podmínek díla. Navíc je nutné konstatovat, že je zcela obvyklou obchodní praxí, že část veřejné zakázky bývá plněna třetí osobou. Ve vztahu k ceně za skenování jedné stránky A4 uváděné v reportáži, tedy 80 haléřů je potřeba uvést, že žádném případě nelze z hlediska náročnosti srovnávat proces skenování běžných dokumentů formátu A4, tištěných na standardním xerografickém papíře, s komplikovaným procesem této činnosti u složek chorobopisů. Zde, mimo jiné, je kladen důraz na verifikaci provedených skenů. Při jakékoli chybě může být ohrožen lidský život, přičemž zároveň je nutno zajistit naplnění podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů u tak choulostivých a osobních informací, jaké chorobopis obsahuje. Prvotním záměrem vedení nemocnice bylo provést digitalizaci archivu vlastními silami, maximálně za pomoci brigádníků. Pro tento účel bylo nakoupeno potřebné zařízení. V řádném vnitřním výběrovém řízení byla vybrána spol. Copymat spol.s r.o. jako dodavatel. Cena tohoto zařízení byla ,- bez DPH. S ohledem na velký rozsah prací bylo toto rozhodnutí změněno a po uzavření zadávacího řízení na komplexního externího dodavatele, uskutečněného dle zákona o veřejných zakázkách, s ním byl dohodnut a také smluvně stvrzen odkup tohoto zařízení za plnou pořizovací cenu. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka s názvem Digitalizace archivu chorobopisů byla zadávána v užším řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách. Tvrzení, že Nemocnice Na Homolce jako zadavatel zakázky snad měla postupovat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když výsledkem řízení je uzavření smlouvy za cenu, která je údajně vyšší, než by představovala nabídková cena subjektu, který se do zadávacího řízení nepřihlásil, je zcela absurdní, neboť zadavatel mohl přirozeně vybírat pouze z nabídek uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Současně je třeba dodat, že zvolené zadávací řízení je plně transparentním řízením, jehož účastníkem mohl být jakýkoli subjekt, který byl kvalifikovaný pro plnění dané zakázky a zadavateli doručil žádost o účast v tomto řízení. Oznámení o zahájení řízení i s uvedením lhůt k doručení žádosti o účast bylo vyvěšeno na portálu (centrální adresa). Platí proto, že pokud v souladu s 76 zákona o veřejných zakázkách byla nabídka sdružení DISOL GROUP hodnotící komisí plně v souladu s hodnotícími kritérii vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla s tímto sdružením uzavřena smlouva na plnění této zakázky, postupoval zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. O tom svědčí i skutečnost, že ze strany uchazečů ani jakéhokoli jiného subjektu nebylo zadávací řízení napadeno u orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, tedy u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 10

11 F. Další projekty Nemocnice Na Homolce Mezi další projekty v poslední době realizované Nemocnicí Na Homolce patří projekt poskytování prémiových zdravotnických služeb. Vedení nemocnice zastává názor, že na rozdíl od nemedicínských činností je vhodné, aby tyto prémiové zdravotnické služby poskytovala v první řadě nemocnice, nikoli tedy jako dosud soukromý subjekt. Za tím účelem byla zřízena společnost Homolka Premium Care a.s., která se bude na tyto služby specializovat. Společnost Homolka Premium Care a.s. je plně (100%) ovládaná nemocnicí. Výnosy a nové zkušenosti z této komerční oblasti by měly přispět k rozvoji stávajících zdravotních služeb. Závěr Myslím, že ze shora uvedeného je evidentní, že postup vedení NNH ve všech případech byl a je v souladu s příslušnými právními předpisy. To je podle našeho názoru samozřejmé, ale nikoliv nejpodstatnější. Tou je skutečnost, že náš postup byl a je vždy přísně veden ochranou zájmů nemocnice, jejích pacientů a zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že dnes moderní trend outsourcingu nemedicínských činností, jehož jsme se zde stali průkopníky, je správnou cestou vedoucí ve svém důsledku ke stavu, kdy nemedicínské služby budou zajišťovat profesionálové vybraní na základě předpisů o veřejných zakázkách a vedení nemocnice se bude moci soustředit na poskytování zdravotní péče, jeho maximální efektivitu a vstřícnost k pacientovi. Když jsem se stal ředitelem, nefungovalo v nemocnici na principu veřejných zakázek téměř nic. Je mým dlouhodobým úsilím, a věřím, že úspěšným, aby tato nemocnice byla jedním z nejlepších zdravotnickým zařízením v naší zemi. Bohužel, všechny tyto aktivity vedení naší nemocnice nejsou zřejmě v souladu se zájmy různých vlivových skupin, které negativní kampaň proti ní rozpoutaly. Závěrem chci zdůraznit, že v nastoupeném trendu budeme pokračovat, přičemž o dalších plánovaných aktivitách v oblasti nemedicínských služeb budeme média včas předem informovat, aby nemohlo dojít k šíření dezinformací, jako se tomu stalo v nedávné době. MUDr. Vladimír Dbalý, MBA ředitel Nemocnice Na Homolce 11

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2?

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? PRONÁJEM ZDRAVOTNICKÝCH SKLADŮ A ROLE AK ŠACHTA & PARTNERS V Praze dne 4. října 2012 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 26. 6. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté:

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka: Název: Druh řízení: Modernizace

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky: Dodávka audio-vizuálního vybavení rozděleno na části 1-22 vyhlášené na profilu zadavatele dne 4.7.2013 pod

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více