Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis"

Transkript

1 Úvod V období několika posledních měsíců se naše nemocnice stala terčem poměrně výrazné negativní kampaně. S ohledem na skutečnost, že přesně v té době probíhala volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodli jsme se na tuto kampaň reagovat pouze směrem vůči zaměstnancům nemocnice. Nyní máme dojem, že je třeba se přehledně vyjádřit i vně nemocnice. Vedení naší nemocnice byl kladen za vinu chybný postup v řadě případů. Shrnu tedy relevantní skutečnosti podle jednotlivých témat. A. Účetní a medicínsko-právní služby I. Popis V roce 2008 zadala Nemocnice na Homolce veřejnou zakázku na poskytování účetních a medicínsko-právních služeb sdružení Bialešová s.r.o., a JUDr. MUDr. Roman Žďárek, advokát, a to na základě otevřeného zadávacího řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). II. Námitky V médiích (www.idnes.cz, Český rozhlas, Týden) bylo prezentováno, že se jedná o tunelování a privatizaci Nemocnice Na Homolce. V článku Politici prověřují: Neprivatizuje se tajně Homolka? uveřejněném na redaktor citoval podezření poslance ODS : "V Česku je pravidlem, že každý outsourcing je řádově dražší, než kdyby si veřejná instituce zajišťovala příslušné služby sama. Například státní společnost zruší místa dvou účetních, kteří stojí po půl milionu korun, a zaplatí za účetní služby soukromé nebo dceřiné firmě ročně 4 miliony." Český rozhlas v článku Nemocnice Na Homolce utrácí. Na IT přidala 40 milionů s odvoláním na Transparency International uvádí, že tendry (mezi nimi i tendr na outsourcing účetních služeb) většinou k úspoře finančních prostředků nevedou. Vzhledem k použití tohoto stanoviska v uváděném článku Českého rozhlasu je zřejmé, že autor článku má za to, že k úspoře finančních prostředků přenecháním účetní agendy externímu dodavateli nedojde. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení Nemocnice Na Homolce dlouhodobě zastává strategii, že outsourcing činností, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, a kde nemocnice z povahy věci 1

2 nemůže disponovat tak kvalitním know-how a personálním a finančním zázemím, jako subjekty na tyto činnosti specializované, přináší jak podstatné zvýšení kvality těchto podpůrných služeb, tak výrazné finanční úspory v daných úsecích. Oba tyto zmíněné výsledky outsourcingu potom přímo působí ve směru rozvoje vlastních zdravotnických činností nemocnice, na něž se nemocnice může skutečně plně soustředit a současně do nich směřovat uvolněné finanční prostředky. Významným krokem ve směru realizace shora uvedené vize nového vedení nemocnice bylo vypsání zakázky na outsourcing účetních a medicinskoprávních činností v roce I zde byla důvodem outsourcingu snaha o výraznou úsporu mzdových a dalších nákladů za podmínky profesionálního zpracování uvedených agend a standardizace nemocničního účetnictví. Uvedené činnosti byly identifikovány jako vhodné pro outsourcing i proto, že jak v privátní, tak ve veřejné sféře je přenesení větší či menší části účetní a právní agendy na specializované účetní a daňové specialisty a advokáty běžné. Projekt outsourcingu shora uvedených činností měl plnou podporu zřizovatele nemocnice, MZČR. Významným aspektem převodu shora uvedených činností je vedle snížení nákladů Nemocnice Na Homolce rovněž skutečnost, že ve vztahu k Nemocnici Na Homolce nenesou odpovědnost její zaměstnanci, kteří odpovídají za způsobenou škodu pouze v rozsahu čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku, ale subjekt, který je v této oblasti profesionálem a na kterém, v případě, že Nemocnici Na Homolce v důsledku jeho pochybení vznikne škoda, bude požadovat její náhradu v celé její výši. Dosavadní výsledky projektu hodnotí vedení nemocnice jako plně uspokojivé. K poskytovaným účetním a medicínsko-právním službám nebyly jak ze strany orgánu dohledu, tak ze strany nemocnice, identifikovány jakokoli zásadnější nedostatky. Současně došlo k výrazným finančním úsporám, když za dobu plnění veřejné zakázky byly náklady Nemocnice Na Homolce na účetní agendu sníženy o 30%. V této souvislosti je třeba uvést, že Ing. Bialešová dlouhodobě (od roku 1998) vykonává funkci jednatelky v dceřinné společnosti NNH Holte, s.r.o. Toto její působení není v žádném rozporu s tím, že její společnost Bialešová, s.r.o. zajišťuje pro NNH outsourcing účetní agendy. NNH svá práva v Holte s.r.o. vykonává standardně jako jediný společník dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to prostřednictvím ředitele NNH. IV. Právní stanovisko Žádné výhrady právního charakteru nebyly k projektu outsourcingu činností Účetní a medicínsko-právní služby vzneseny. Proto jen uvádíme, že dle dostupných informací zadávací řízení na veřejnou zakázku proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 2

3 B. Pořízení Leksellova gama nože I. Popis V srpnu 2009 bylo Nemocnicí Na Homolce realizováno zadávací řízení na dodání Leksellova gama nože. Veřejná zakázky byla zadána postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, a to z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5, Na Zatlance 5. II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz Homolka má nový gama nůž. Zaplatila ho nejdráž na světě) se objevily informace, že Nemocnice Na Homolce zakoupila Leksellův gama nůž dráž, než je nakupován jinými subjekty ve světě, jako příklad byla uvedena Washingtonova nemocnice ve Fremontu, která jej koupila za 121,8 mil. Kč (6 mil. USD). Ve stejném článku bylo uvedeno, že Leksellův gama nůž byl zbytečně zakoupen přes prostředníka. V reportáži je dále tvrzení, že předseda nadace Charty 77 prof. Janouch nabízel Nemocnici Na Homolce, že Leksellův gama nůž, který nemocnice před zakoupením nového Leksellova gama nože užívala, bude prodán a výtěžek z prodeje bude Nadací charty 77 nemocnici předán za účelem nákupu nového Leksellova gama nože. III. Stručné vysvětlení problematiky K výše uvedeným informacím, které byly v médiích prezentovány, je nutné uvést následující: V současné době je Leksellův gama nůž umístěn na oddělení radiologie a stereotaktické chirurgie Nemocnice Na Homolce a je plně funkční. Kupní cena, kterou Nemocnice Na Homolce zaplatila, je 139,8 mil Kč bez DPH. Za tuto částku nemocnice dostala nejen samotný Leksellův gama nůž, ale rovněž nezbytné softwarové vybavení vyšší verze a nadstandardní podmínky servisu. Rovněž je nutné uvést, že zakoupený Leksellův gama nůž není základní verze, ale verze Extend, který umožňuje Lekselův gama nůž i pro frakcionovanou radioterapii bez použití Leksellova rámu, tedy neinvazivní metodou. Při porovnání cen, které bylo provedeno ve výše uvedené reportáži, nebylo reportérem uvedeno, jakou verzi Leksellova gama nože Washingtonská nemocnice zakoupila, jaký má obslužní software, ani jaké jsou podmínky servisu. Z těchto důvodů je uvedené porovnání cen Leksellova gama nože naprosto nevypovídající. 3

4 V neposlední řadě je nutné uvést, že součástí nákupu je poskytování servisu ze strany výhradního zástupce výrobce TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. za zcela nadstandardních podmínek, které zajišťují, že Leksellův gama nůž bude Nemocnici Na Homolce, v případě poruchy, opět k dispozici ve velmi krátké době. Nemocnice tak bude moci opětovně poskytovat zdravotní péči. Prof. Janouch se vyjádřil, že Nadace Charty 77, jejímž zřizovatelem je Nadace Charty 77 Stockholm, se sídlem ve Švédsku, nabídla Nemocnici Na Homolce, peníze, které získá prodejem starého Leksellova gama nože pronajatého nemocnici, poskytne Nemocnici Na Homolce k nákupu nového Leksellova gama nože. Je potřeba uvést, že prof. Janouch nikdy neuvedl podmínky, za kterých by peníze byly nemocnici poskytnuty. IV. Právní posouzení Nemocnice Na Homolce zadala veřejnou zakázku postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, protože z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv mohl dodávku a následný servis zabezpečit pouze jeden subjekt, a to společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Byly tak naplněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky pro zvolené jednací řízení bez uveřejnění a nemocnice tedy postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jde konkrétně o to, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, dále TRANSKONTAKT- MEDICAL s.r.o. je jediným subjektem, který je na území České republiky oprávněn vykonávat majetková práva k předmětům duševního vlastnictví (software), jež jsou nezbytné k užívání Leksellova gama nože, a dále že výrobce Leksellova gama nože, společnost ELEKTA, je jediným výrobcem zdravotnického prostředku, jež má vlastnosti požadované nemocnicí, na světě. Skutečnost, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, si nechal zadavatel od výrobce potvrdit a zpochybňování uvedené skutečnosti je iracionální. C. IT služby I. Popis Nemocnice Na Homolce zahájila v březnu 2010 zadávací řízení na výběr externího poskytovatele služeb v oblasti IT. Součástí těchto služeb zajišťovaných externím subjektem bude poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury, v jejímž rámci budou realizovány náročné projekty v oblasti rozvoje IT infrastruktury nemocnice. 4

5 II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz, Český rozhlas, bylo opakovaně uváděno, že není zřejmé, co je předmětem tohoto zadávacího řízení, byly předneseny pochybnosti, zda se tímto postupem ušetří finanční prostředky. Rovněž bylo uváděno, že IT infrastruktura je v současné době na výborné technické úrovni. Obavy byly vysloveny rovněž ve vztahu, co může tato veřejná zakázka pozitivní přinést. III. Stručné vysvětlení problematiky Oblast IT je další oblastí, která je vhodná k outsourcingu a současně se zcela standardně předmětem outsourcingu stává. Vedení nemocnice své rozhodnutí o zahájení výběrového řízení opřelo zejména o tyto důvody: Do rozvoje IT infrastruktury nemocnice nebylo delší dobu investováno. Stávající řešení zastarává a v dohledné budoucnosti nebude schopno zajišťovat potřeby nemocnice. Veškeré stávající kroky jsou vždy řešením jen konkrétního problému, protože stávající IT infrastruktura komplexní řešení neumožňuje. Z tohoto důvodu je potřeba provést komplexní restrukturalizaci IT prostředí v nemocnici (projekty a správa a rozvoj) tak, aby v budoucnu bylo možné jej plynule rozvíjet a začleňovat do něj nové systémy, které budou odpovídat potřebám nemocnice s ohledem na technický pokrok. V rámci nemocnice je provozováno několik nemocničních informačních systémů, u nichž je jako zásadní nedostatek pociťována jejich omezená kompatibilita, a to jak kompatibilita SW charakteru, tak vazby na stávající nemocniční HW vybavení. Nemocnice nemá potřebné know-how ani potřebné personální zázemí k vyřešení shora uvedených úkolů. Provedený audit IT oblastí outsourcing v zamýšleném rozsahu doporučil. Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zajištění poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury je zadávána v užším zadávacím řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách, kdy podklady k vypracování nabídky budou poskytnuty pouze těm zájemcům, kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů. Jedním z kvalifikačních předpokladů je, že obdobná plnění, jako ta, která požaduje nemocnice, zájemce již poskytl jiným subjektům. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze subjektům, které prokázaly splnění kvalifikace, je zajištěno, že informace o stávající podobě IT prostředí 5

6 nemocnice, které mají charakter důvěrných informací, budou poskytnuty pouze zájemcům, kteří jsou plnění schopni skutečně poskytnout. Ve vztahu k pochybnostem o tom, že dojde k úspoře finančních prostředků, je nutné uvést, že na základě provedené analýzy, očekává nemocnice úsporu pravidelně vynakládaných finančních prostředků v rozsahu desítek %. Nárůst finančních prostředků, které budou vynaloženy celkem, je způsoben potřebou modernizace stávajícího IT prostředí, které z výše uvedených důvodů nepostačuje. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka je zadávána v souladu s 28 zákona o veřejných zakázkách v užším řízení, přičemž v současné době probíhá první fáze zadávacího řízení, a to prokazování splnění kvalifikačních předpokladů dle 50 a následujících zákona o veřejných zakázkách. Po vyhodnocení kvalifikace budou úspěšní zájemci v souladu s 28 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách vyzvání k předložení nabídek a bude jim předána zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o stávajícím IT prostředí, které mají důvěrný charakter. Postup nemocnice v zadávacím řízení je plně odpovídá zákonu o veřejných zakázkách, s tím, že zadávací řízení dosud nebylo ukončeno. D. Právní zastoupení Nemocnice Na Homolce I. Popis Nemocnici Na Homolce poskytuje právní služby zejména Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. II. Námitky Český rozhlas zkoumal, na základě jakého výběrového řízení poskytuje Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. nemocnici právní služby. Ve své reportáži se Český rozhlas rovněž zabýval otázkou, zda není střetem zájmů, když AK ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytuje právní služby rovněž společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice. Český rozhlas dále uvedl, že Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. zastupuje rovněž obchodní partnery nemocnice. V reportáži bylo rovněž uvedeno, že společník Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je členem dozorčích rad obchodních partnerů nemocnice. 6

7 III. Stručné vysvětlení problematiky a právní posouzení Současné vedení Nemocnice Na Homolce zjistilo, že požadavky vedení nemocnice na kvalitu právních služeb a rozsah právních vztahů, do kterých Nemocnice Na Homolce vstupuje, zcela přesahuje možnosti právního oddělení/právní služby nemocnice. Jedná se zejména o obvyklou smluvní agendu, specializovanou smluvní agendu a zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo zahájit spolupráci s externí advokátní kanceláří. Na základě výsledků poptávkového řízení, v němž nemocnice oslovila tři advokátní kanceláře, uzavřela Nemocnice Na Homolce smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. Vzhledem k tomu, že s obdobným řešením zajišťování právních služeb v nemocnici nebyly předchozí zkušenosti, přistoupilo vedení nemocnice, po uplynutí cca 1 roku, k vyhodnocení výsledků spolupráce s externím poskytovatelem právních služeb a získalo tak současně jasnou představu o potřebě jejich úrovně (kvality) a rozsahu (kvantity). V současné době bylo rozhodnuto o přípravě zadávacího řízení na výběr poskytovatele právních služeb dle zákona o veřejných zakázkách. Ve vztahu k poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice, je potřeba uvést, že aktivity této společnosti, nijak nesouvisí s poskytováním právních služeb nemocnici, respektive s provozem nemocnice, a to ani nepřímo. Ve vztahu k zastupování obchodních partnerů nemocnice ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., je potřeba uvést, že se jedná o dceřiné společnosti nemocnice a nemocnice o těchto aktivitách ví. Za účelem odstranění možných budoucích nedorozumění si Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. vyžádala od nemocnice souhlas s jejich poskytováním. Vedení nemocnice je rovněž známo, že obdobné souhlasy ve vztahu k Nemocnici Na Homolce poskytli i tito obchodní partneři. Současně je třeba uvést, že vedení Nemocnice Na Homolce si je vědomo toho, že Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je etablovanou advokátní kanceláři v oblasti poskytování právních služeb zdravotnickým zařízením a že Nemocnice Na Homolce není jediným zdravotnickým zařízením, které tato advokátní kancelář zastupuje. Na této skutečnosti nevidí vedení nemocnice nic neetického. Naopak, má za to, že skutečnost, že advokátní kancelář zastupuje v této oblasti řadu zdravotnických zařízení, svědčí o specializaci kanceláře a kvalitě jejich služeb. Co se týče členství společníka Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., v dozorčích radách dceřiných společností nemocnice, je potřeba uvést, že podstatné je, že se nejedná o účast ve výkonných orgánech, ale pouze v kontrolních orgánech těchto subjektů, které neovlivňují jejich obchodní činnost. Navíc tato praxe je zcela obvyklá, protože advokát, 7

8 navíc s ekonomickým vzděláním, je schopen provádět efektivní kontrolu toho, zda tato společnost, respektive její statutární orgán, postupuje v souladu s právními předpisy. Dále je třeba krátce reagovat na zprávu uvedenou dne na webu Českého rozhlasu, podle něhož Nemocnice údajně neoprávněně tají, kolik platí za poskytování právních služeb. Skutečnost je taková, že nemocnice nemohla vyhovět žádosti, aby zveřejnila text smlouvy uzavřené s advokátní kanceláří, a stejně tak text jednotlivých faktur, tak jak se domáhal žadatel o poskytnutí těchto dokumentů, a to z řady právních důvodů, které nemocnice v rozhodnutí srozumitelně vyložila. Protože však nemocnice nemá jakýkoli zájem na nezveřejnění takových informací ani na šíření podobných spekulací, jaké zazněly v předmětném článku, požádala nemocnice advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. o udělení souhlasu ke zveřejnění textu smluv a výše fakturovaných částek, o něž zřejmě žadateli jde. Protože souhlas advokátní kanceláře byl nemocnici doručen teprve po vydání předmětného rozhodnutí, připravuje se v současné době žadateli sdělení v tomto směru, tedy zpráva obsahující požadované informace. Tuto zprávu obdrží žadatel bez ohledu na výsledek odvolacího řízení na Ministerstvu zdravotnictví, byť nemocnice očekává, že ministerstvo její postup potvrdí. V souladu s výše uvedeným souhlasem konstatujeme, že advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytla Nemocnici Na Homolce v průběhu roku 2009 právní a související služby v následujícím rozsahu, přičemž za poskytnutí uvedených služeb byla sjednána hodinová sazba ve výši cca 2.400,- CZK za hodinu právních služeb (pokud jde o právní služby v oblasti obvyklé smluvní agendy kryté sjednanou paušální sazbou ve výši ,- CZK za rok 2009) a 3.500,- CZK za hodinu právních služeb, jde-li o ostatní specializované právní služby, jejichž potřeba vznikla v průběhu poskytování právních služeb, a to dle následujícího vymezení. Audit smluvních vztahů 163 hodin; Obecné konzultace s managementem 291 hodin; Smluvní dokumentace v souvislosti s klinickým hodnocením 87,5 hodin; Poradenství v oblasti veřejných zakázek 131,75 hodin; Zadavatelské činnosti ,- CZK; Specializované právní názory a stanoviska 167 hodin; Pracovně-právní problematika a pracovní spory 64,5 hodin; Právní pomoc v oblasti tvorby smluvní dokumentace nad rámec běžné agendy 557 hodin Sporná agenda a právní pomoc v oblasti veřejné správy 115 hodin; Komerční pojištění, zdravotní pojištění a vztahy se zdravotními pojišťovnami 107 hodin; Závodní zdravotní péče 25 hodin; Správa korporátních záležitostí, restrukturalizace 125,25 hodin; Tvorba a kontrola vnitřních předpisů klienta, ochrana osobních údajů 59 hodin; 8

9 Výše uvedené sazby jsou bez DPH. E. Digitalizace archivu chorobopisů I. Popis Nemocnice Na Homolce v polovině roku 2009 zadala veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů. V zadávacím řízení byl vybrán vítězný uchazeč, kterým je sdružení DISOL GROUP, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. II. Námitky Český rozhlas v článcích Zakázka na skenování pro Homolku je předražená o miliony, Homolka nakoupila za miliony skenery, v nemocnici ale nejsou a Zakázka pro Homolku by se měla zrušit, tvrdí stínový ministr VV uvedl, že ani jedna z vítězných firem na zakázce nepracuje a chorobopisy skenuje společnost, která se do zadávacího řízení ani nepřihlásila, společnost K2P s.r.o., která podle zjištění Českého rozhlasu je schopna skenovat stránku A4 za 80 halířů, ačkoliv na základě výsledků zadávacího řízení vítězný uchazeč dostává za naskenování jedné stránky 2,30 Kč. Český rozhlas dále uvádí, že Nemocnice Na Homolce koupila před dvěma roky tři skenery, kopírku a počítače za téměř 1,5 mil. Kč, které nalezl Český rozhlas v Pardubicích. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení nemocnice v rámci kontinuálního procesu profesionalizace nemedicínských služeb rozhodlo v roce 2009 o digitalizaci archivu dokumentů, který v současnosti zabírá prostory o velikosti cca 480 m2. Digitalizaci chorobopisů představuje důležitý úkol, jehož naplnění má podstatně zjednodušit administrativní úkony při vedení a archivaci zdravotnické dokumentace pacientů a zajištění přístupu k ní. Celý tento proces je obecným trendem u státních institucí a velkých podniků. Digitalizaci těchto dokumentů zpočátku zamýšlela nemocnice realizovat vlastními silami, ukázalo se však, že zajištění splnění tohoto úkolu lze podstatně efektivněji zajistit prostřednictvím outsourcingu. Na základě těchto skutečností rozhodlo vedení nemocnice, o vypsání řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách, včetně podmínek zveřejnění a možnosti použití všech opravných prostředků, kde hlavním kritériem je cena díla. Do tohoto zadávacího řízení se přihlásilo 7 zájemců a do druhého kola postoupili tři. Veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů plní ve vztahu k Nemocnici Na Homolce vítězný uchazeč sdružení společností s názvem DISOL GROUP jehož účastníky jsou DISOL s.r.o., se sídlem Křišťanova 643/9, , Praha 3, IČ: a VDI Meta Trans - výrobní 9

10 družstvo invalidů, se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, IČ: Účast společnosti K2P na tomto projektu je ve smluvní dokumentaci zcela transparentně popsána. Žádný z členů sdružení není odměňován za zprostředkovatelskou činnost, ale každý má své úkoly při naplnění podmínek díla. Navíc je nutné konstatovat, že je zcela obvyklou obchodní praxí, že část veřejné zakázky bývá plněna třetí osobou. Ve vztahu k ceně za skenování jedné stránky A4 uváděné v reportáži, tedy 80 haléřů je potřeba uvést, že žádném případě nelze z hlediska náročnosti srovnávat proces skenování běžných dokumentů formátu A4, tištěných na standardním xerografickém papíře, s komplikovaným procesem této činnosti u složek chorobopisů. Zde, mimo jiné, je kladen důraz na verifikaci provedených skenů. Při jakékoli chybě může být ohrožen lidský život, přičemž zároveň je nutno zajistit naplnění podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů u tak choulostivých a osobních informací, jaké chorobopis obsahuje. Prvotním záměrem vedení nemocnice bylo provést digitalizaci archivu vlastními silami, maximálně za pomoci brigádníků. Pro tento účel bylo nakoupeno potřebné zařízení. V řádném vnitřním výběrovém řízení byla vybrána spol. Copymat spol.s r.o. jako dodavatel. Cena tohoto zařízení byla ,- bez DPH. S ohledem na velký rozsah prací bylo toto rozhodnutí změněno a po uzavření zadávacího řízení na komplexního externího dodavatele, uskutečněného dle zákona o veřejných zakázkách, s ním byl dohodnut a také smluvně stvrzen odkup tohoto zařízení za plnou pořizovací cenu. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka s názvem Digitalizace archivu chorobopisů byla zadávána v užším řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách. Tvrzení, že Nemocnice Na Homolce jako zadavatel zakázky snad měla postupovat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když výsledkem řízení je uzavření smlouvy za cenu, která je údajně vyšší, než by představovala nabídková cena subjektu, který se do zadávacího řízení nepřihlásil, je zcela absurdní, neboť zadavatel mohl přirozeně vybírat pouze z nabídek uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Současně je třeba dodat, že zvolené zadávací řízení je plně transparentním řízením, jehož účastníkem mohl být jakýkoli subjekt, který byl kvalifikovaný pro plnění dané zakázky a zadavateli doručil žádost o účast v tomto řízení. Oznámení o zahájení řízení i s uvedením lhůt k doručení žádosti o účast bylo vyvěšeno na portálu (centrální adresa). Platí proto, že pokud v souladu s 76 zákona o veřejných zakázkách byla nabídka sdružení DISOL GROUP hodnotící komisí plně v souladu s hodnotícími kritérii vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla s tímto sdružením uzavřena smlouva na plnění této zakázky, postupoval zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. O tom svědčí i skutečnost, že ze strany uchazečů ani jakéhokoli jiného subjektu nebylo zadávací řízení napadeno u orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, tedy u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 10

11 F. Další projekty Nemocnice Na Homolce Mezi další projekty v poslední době realizované Nemocnicí Na Homolce patří projekt poskytování prémiových zdravotnických služeb. Vedení nemocnice zastává názor, že na rozdíl od nemedicínských činností je vhodné, aby tyto prémiové zdravotnické služby poskytovala v první řadě nemocnice, nikoli tedy jako dosud soukromý subjekt. Za tím účelem byla zřízena společnost Homolka Premium Care a.s., která se bude na tyto služby specializovat. Společnost Homolka Premium Care a.s. je plně (100%) ovládaná nemocnicí. Výnosy a nové zkušenosti z této komerční oblasti by měly přispět k rozvoji stávajících zdravotních služeb. Závěr Myslím, že ze shora uvedeného je evidentní, že postup vedení NNH ve všech případech byl a je v souladu s příslušnými právními předpisy. To je podle našeho názoru samozřejmé, ale nikoliv nejpodstatnější. Tou je skutečnost, že náš postup byl a je vždy přísně veden ochranou zájmů nemocnice, jejích pacientů a zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že dnes moderní trend outsourcingu nemedicínských činností, jehož jsme se zde stali průkopníky, je správnou cestou vedoucí ve svém důsledku ke stavu, kdy nemedicínské služby budou zajišťovat profesionálové vybraní na základě předpisů o veřejných zakázkách a vedení nemocnice se bude moci soustředit na poskytování zdravotní péče, jeho maximální efektivitu a vstřícnost k pacientovi. Když jsem se stal ředitelem, nefungovalo v nemocnici na principu veřejných zakázek téměř nic. Je mým dlouhodobým úsilím, a věřím, že úspěšným, aby tato nemocnice byla jedním z nejlepších zdravotnickým zařízením v naší zemi. Bohužel, všechny tyto aktivity vedení naší nemocnice nejsou zřejmě v souladu se zájmy různých vlivových skupin, které negativní kampaň proti ní rozpoutaly. Závěrem chci zdůraznit, že v nastoupeném trendu budeme pokračovat, přičemž o dalších plánovaných aktivitách v oblasti nemedicínských služeb budeme média včas předem informovat, aby nemohlo dojít k šíření dezinformací, jako se tomu stalo v nedávné době. MUDr. Vladimír Dbalý, MBA ředitel Nemocnice Na Homolce 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005F99Y* UOHSX005F99Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S459/2013/VZ-22958/2013/523/OPi Brno 26. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 *UOHSX00509RV* UOHSX00509RV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 29. 6. 2012 (doručeném

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli Bakalářská práce Autor: David Langr Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více