Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis"

Transkript

1 Úvod V období několika posledních měsíců se naše nemocnice stala terčem poměrně výrazné negativní kampaně. S ohledem na skutečnost, že přesně v té době probíhala volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodli jsme se na tuto kampaň reagovat pouze směrem vůči zaměstnancům nemocnice. Nyní máme dojem, že je třeba se přehledně vyjádřit i vně nemocnice. Vedení naší nemocnice byl kladen za vinu chybný postup v řadě případů. Shrnu tedy relevantní skutečnosti podle jednotlivých témat. A. Účetní a medicínsko-právní služby I. Popis V roce 2008 zadala Nemocnice na Homolce veřejnou zakázku na poskytování účetních a medicínsko-právních služeb sdružení Bialešová s.r.o., a JUDr. MUDr. Roman Žďárek, advokát, a to na základě otevřeného zadávacího řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). II. Námitky V médiích (www.idnes.cz, Český rozhlas, Týden) bylo prezentováno, že se jedná o tunelování a privatizaci Nemocnice Na Homolce. V článku Politici prověřují: Neprivatizuje se tajně Homolka? uveřejněném na redaktor citoval podezření poslance ODS : "V Česku je pravidlem, že každý outsourcing je řádově dražší, než kdyby si veřejná instituce zajišťovala příslušné služby sama. Například státní společnost zruší místa dvou účetních, kteří stojí po půl milionu korun, a zaplatí za účetní služby soukromé nebo dceřiné firmě ročně 4 miliony." Český rozhlas v článku Nemocnice Na Homolce utrácí. Na IT přidala 40 milionů s odvoláním na Transparency International uvádí, že tendry (mezi nimi i tendr na outsourcing účetních služeb) většinou k úspoře finančních prostředků nevedou. Vzhledem k použití tohoto stanoviska v uváděném článku Českého rozhlasu je zřejmé, že autor článku má za to, že k úspoře finančních prostředků přenecháním účetní agendy externímu dodavateli nedojde. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení Nemocnice Na Homolce dlouhodobě zastává strategii, že outsourcing činností, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, a kde nemocnice z povahy věci 1

2 nemůže disponovat tak kvalitním know-how a personálním a finančním zázemím, jako subjekty na tyto činnosti specializované, přináší jak podstatné zvýšení kvality těchto podpůrných služeb, tak výrazné finanční úspory v daných úsecích. Oba tyto zmíněné výsledky outsourcingu potom přímo působí ve směru rozvoje vlastních zdravotnických činností nemocnice, na něž se nemocnice může skutečně plně soustředit a současně do nich směřovat uvolněné finanční prostředky. Významným krokem ve směru realizace shora uvedené vize nového vedení nemocnice bylo vypsání zakázky na outsourcing účetních a medicinskoprávních činností v roce I zde byla důvodem outsourcingu snaha o výraznou úsporu mzdových a dalších nákladů za podmínky profesionálního zpracování uvedených agend a standardizace nemocničního účetnictví. Uvedené činnosti byly identifikovány jako vhodné pro outsourcing i proto, že jak v privátní, tak ve veřejné sféře je přenesení větší či menší části účetní a právní agendy na specializované účetní a daňové specialisty a advokáty běžné. Projekt outsourcingu shora uvedených činností měl plnou podporu zřizovatele nemocnice, MZČR. Významným aspektem převodu shora uvedených činností je vedle snížení nákladů Nemocnice Na Homolce rovněž skutečnost, že ve vztahu k Nemocnici Na Homolce nenesou odpovědnost její zaměstnanci, kteří odpovídají za způsobenou škodu pouze v rozsahu čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku, ale subjekt, který je v této oblasti profesionálem a na kterém, v případě, že Nemocnici Na Homolce v důsledku jeho pochybení vznikne škoda, bude požadovat její náhradu v celé její výši. Dosavadní výsledky projektu hodnotí vedení nemocnice jako plně uspokojivé. K poskytovaným účetním a medicínsko-právním službám nebyly jak ze strany orgánu dohledu, tak ze strany nemocnice, identifikovány jakokoli zásadnější nedostatky. Současně došlo k výrazným finančním úsporám, když za dobu plnění veřejné zakázky byly náklady Nemocnice Na Homolce na účetní agendu sníženy o 30%. V této souvislosti je třeba uvést, že Ing. Bialešová dlouhodobě (od roku 1998) vykonává funkci jednatelky v dceřinné společnosti NNH Holte, s.r.o. Toto její působení není v žádném rozporu s tím, že její společnost Bialešová, s.r.o. zajišťuje pro NNH outsourcing účetní agendy. NNH svá práva v Holte s.r.o. vykonává standardně jako jediný společník dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to prostřednictvím ředitele NNH. IV. Právní stanovisko Žádné výhrady právního charakteru nebyly k projektu outsourcingu činností Účetní a medicínsko-právní služby vzneseny. Proto jen uvádíme, že dle dostupných informací zadávací řízení na veřejnou zakázku proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 2

3 B. Pořízení Leksellova gama nože I. Popis V srpnu 2009 bylo Nemocnicí Na Homolce realizováno zadávací řízení na dodání Leksellova gama nože. Veřejná zakázky byla zadána postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, a to z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5, Na Zatlance 5. II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz Homolka má nový gama nůž. Zaplatila ho nejdráž na světě) se objevily informace, že Nemocnice Na Homolce zakoupila Leksellův gama nůž dráž, než je nakupován jinými subjekty ve světě, jako příklad byla uvedena Washingtonova nemocnice ve Fremontu, která jej koupila za 121,8 mil. Kč (6 mil. USD). Ve stejném článku bylo uvedeno, že Leksellův gama nůž byl zbytečně zakoupen přes prostředníka. V reportáži je dále tvrzení, že předseda nadace Charty 77 prof. Janouch nabízel Nemocnici Na Homolce, že Leksellův gama nůž, který nemocnice před zakoupením nového Leksellova gama nože užívala, bude prodán a výtěžek z prodeje bude Nadací charty 77 nemocnici předán za účelem nákupu nového Leksellova gama nože. III. Stručné vysvětlení problematiky K výše uvedeným informacím, které byly v médiích prezentovány, je nutné uvést následující: V současné době je Leksellův gama nůž umístěn na oddělení radiologie a stereotaktické chirurgie Nemocnice Na Homolce a je plně funkční. Kupní cena, kterou Nemocnice Na Homolce zaplatila, je 139,8 mil Kč bez DPH. Za tuto částku nemocnice dostala nejen samotný Leksellův gama nůž, ale rovněž nezbytné softwarové vybavení vyšší verze a nadstandardní podmínky servisu. Rovněž je nutné uvést, že zakoupený Leksellův gama nůž není základní verze, ale verze Extend, který umožňuje Lekselův gama nůž i pro frakcionovanou radioterapii bez použití Leksellova rámu, tedy neinvazivní metodou. Při porovnání cen, které bylo provedeno ve výše uvedené reportáži, nebylo reportérem uvedeno, jakou verzi Leksellova gama nože Washingtonská nemocnice zakoupila, jaký má obslužní software, ani jaké jsou podmínky servisu. Z těchto důvodů je uvedené porovnání cen Leksellova gama nože naprosto nevypovídající. 3

4 V neposlední řadě je nutné uvést, že součástí nákupu je poskytování servisu ze strany výhradního zástupce výrobce TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. za zcela nadstandardních podmínek, které zajišťují, že Leksellův gama nůž bude Nemocnici Na Homolce, v případě poruchy, opět k dispozici ve velmi krátké době. Nemocnice tak bude moci opětovně poskytovat zdravotní péči. Prof. Janouch se vyjádřil, že Nadace Charty 77, jejímž zřizovatelem je Nadace Charty 77 Stockholm, se sídlem ve Švédsku, nabídla Nemocnici Na Homolce, peníze, které získá prodejem starého Leksellova gama nože pronajatého nemocnici, poskytne Nemocnici Na Homolce k nákupu nového Leksellova gama nože. Je potřeba uvést, že prof. Janouch nikdy neuvedl podmínky, za kterých by peníze byly nemocnici poskytnuty. IV. Právní posouzení Nemocnice Na Homolce zadala veřejnou zakázku postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, protože z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv mohl dodávku a následný servis zabezpečit pouze jeden subjekt, a to společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Byly tak naplněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky pro zvolené jednací řízení bez uveřejnění a nemocnice tedy postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jde konkrétně o to, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, dále TRANSKONTAKT- MEDICAL s.r.o. je jediným subjektem, který je na území České republiky oprávněn vykonávat majetková práva k předmětům duševního vlastnictví (software), jež jsou nezbytné k užívání Leksellova gama nože, a dále že výrobce Leksellova gama nože, společnost ELEKTA, je jediným výrobcem zdravotnického prostředku, jež má vlastnosti požadované nemocnicí, na světě. Skutečnost, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, si nechal zadavatel od výrobce potvrdit a zpochybňování uvedené skutečnosti je iracionální. C. IT služby I. Popis Nemocnice Na Homolce zahájila v březnu 2010 zadávací řízení na výběr externího poskytovatele služeb v oblasti IT. Součástí těchto služeb zajišťovaných externím subjektem bude poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury, v jejímž rámci budou realizovány náročné projekty v oblasti rozvoje IT infrastruktury nemocnice. 4

5 II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz, Český rozhlas, bylo opakovaně uváděno, že není zřejmé, co je předmětem tohoto zadávacího řízení, byly předneseny pochybnosti, zda se tímto postupem ušetří finanční prostředky. Rovněž bylo uváděno, že IT infrastruktura je v současné době na výborné technické úrovni. Obavy byly vysloveny rovněž ve vztahu, co může tato veřejná zakázka pozitivní přinést. III. Stručné vysvětlení problematiky Oblast IT je další oblastí, která je vhodná k outsourcingu a současně se zcela standardně předmětem outsourcingu stává. Vedení nemocnice své rozhodnutí o zahájení výběrového řízení opřelo zejména o tyto důvody: Do rozvoje IT infrastruktury nemocnice nebylo delší dobu investováno. Stávající řešení zastarává a v dohledné budoucnosti nebude schopno zajišťovat potřeby nemocnice. Veškeré stávající kroky jsou vždy řešením jen konkrétního problému, protože stávající IT infrastruktura komplexní řešení neumožňuje. Z tohoto důvodu je potřeba provést komplexní restrukturalizaci IT prostředí v nemocnici (projekty a správa a rozvoj) tak, aby v budoucnu bylo možné jej plynule rozvíjet a začleňovat do něj nové systémy, které budou odpovídat potřebám nemocnice s ohledem na technický pokrok. V rámci nemocnice je provozováno několik nemocničních informačních systémů, u nichž je jako zásadní nedostatek pociťována jejich omezená kompatibilita, a to jak kompatibilita SW charakteru, tak vazby na stávající nemocniční HW vybavení. Nemocnice nemá potřebné know-how ani potřebné personální zázemí k vyřešení shora uvedených úkolů. Provedený audit IT oblastí outsourcing v zamýšleném rozsahu doporučil. Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zajištění poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury je zadávána v užším zadávacím řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách, kdy podklady k vypracování nabídky budou poskytnuty pouze těm zájemcům, kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů. Jedním z kvalifikačních předpokladů je, že obdobná plnění, jako ta, která požaduje nemocnice, zájemce již poskytl jiným subjektům. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze subjektům, které prokázaly splnění kvalifikace, je zajištěno, že informace o stávající podobě IT prostředí 5

6 nemocnice, které mají charakter důvěrných informací, budou poskytnuty pouze zájemcům, kteří jsou plnění schopni skutečně poskytnout. Ve vztahu k pochybnostem o tom, že dojde k úspoře finančních prostředků, je nutné uvést, že na základě provedené analýzy, očekává nemocnice úsporu pravidelně vynakládaných finančních prostředků v rozsahu desítek %. Nárůst finančních prostředků, které budou vynaloženy celkem, je způsoben potřebou modernizace stávajícího IT prostředí, které z výše uvedených důvodů nepostačuje. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka je zadávána v souladu s 28 zákona o veřejných zakázkách v užším řízení, přičemž v současné době probíhá první fáze zadávacího řízení, a to prokazování splnění kvalifikačních předpokladů dle 50 a následujících zákona o veřejných zakázkách. Po vyhodnocení kvalifikace budou úspěšní zájemci v souladu s 28 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách vyzvání k předložení nabídek a bude jim předána zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o stávajícím IT prostředí, které mají důvěrný charakter. Postup nemocnice v zadávacím řízení je plně odpovídá zákonu o veřejných zakázkách, s tím, že zadávací řízení dosud nebylo ukončeno. D. Právní zastoupení Nemocnice Na Homolce I. Popis Nemocnici Na Homolce poskytuje právní služby zejména Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. II. Námitky Český rozhlas zkoumal, na základě jakého výběrového řízení poskytuje Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. nemocnici právní služby. Ve své reportáži se Český rozhlas rovněž zabýval otázkou, zda není střetem zájmů, když AK ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytuje právní služby rovněž společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice. Český rozhlas dále uvedl, že Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. zastupuje rovněž obchodní partnery nemocnice. V reportáži bylo rovněž uvedeno, že společník Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je členem dozorčích rad obchodních partnerů nemocnice. 6

7 III. Stručné vysvětlení problematiky a právní posouzení Současné vedení Nemocnice Na Homolce zjistilo, že požadavky vedení nemocnice na kvalitu právních služeb a rozsah právních vztahů, do kterých Nemocnice Na Homolce vstupuje, zcela přesahuje možnosti právního oddělení/právní služby nemocnice. Jedná se zejména o obvyklou smluvní agendu, specializovanou smluvní agendu a zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo zahájit spolupráci s externí advokátní kanceláří. Na základě výsledků poptávkového řízení, v němž nemocnice oslovila tři advokátní kanceláře, uzavřela Nemocnice Na Homolce smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. Vzhledem k tomu, že s obdobným řešením zajišťování právních služeb v nemocnici nebyly předchozí zkušenosti, přistoupilo vedení nemocnice, po uplynutí cca 1 roku, k vyhodnocení výsledků spolupráce s externím poskytovatelem právních služeb a získalo tak současně jasnou představu o potřebě jejich úrovně (kvality) a rozsahu (kvantity). V současné době bylo rozhodnuto o přípravě zadávacího řízení na výběr poskytovatele právních služeb dle zákona o veřejných zakázkách. Ve vztahu k poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice, je potřeba uvést, že aktivity této společnosti, nijak nesouvisí s poskytováním právních služeb nemocnici, respektive s provozem nemocnice, a to ani nepřímo. Ve vztahu k zastupování obchodních partnerů nemocnice ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., je potřeba uvést, že se jedná o dceřiné společnosti nemocnice a nemocnice o těchto aktivitách ví. Za účelem odstranění možných budoucích nedorozumění si Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. vyžádala od nemocnice souhlas s jejich poskytováním. Vedení nemocnice je rovněž známo, že obdobné souhlasy ve vztahu k Nemocnici Na Homolce poskytli i tito obchodní partneři. Současně je třeba uvést, že vedení Nemocnice Na Homolce si je vědomo toho, že Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je etablovanou advokátní kanceláři v oblasti poskytování právních služeb zdravotnickým zařízením a že Nemocnice Na Homolce není jediným zdravotnickým zařízením, které tato advokátní kancelář zastupuje. Na této skutečnosti nevidí vedení nemocnice nic neetického. Naopak, má za to, že skutečnost, že advokátní kancelář zastupuje v této oblasti řadu zdravotnických zařízení, svědčí o specializaci kanceláře a kvalitě jejich služeb. Co se týče členství společníka Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., v dozorčích radách dceřiných společností nemocnice, je potřeba uvést, že podstatné je, že se nejedná o účast ve výkonných orgánech, ale pouze v kontrolních orgánech těchto subjektů, které neovlivňují jejich obchodní činnost. Navíc tato praxe je zcela obvyklá, protože advokát, 7

8 navíc s ekonomickým vzděláním, je schopen provádět efektivní kontrolu toho, zda tato společnost, respektive její statutární orgán, postupuje v souladu s právními předpisy. Dále je třeba krátce reagovat na zprávu uvedenou dne na webu Českého rozhlasu, podle něhož Nemocnice údajně neoprávněně tají, kolik platí za poskytování právních služeb. Skutečnost je taková, že nemocnice nemohla vyhovět žádosti, aby zveřejnila text smlouvy uzavřené s advokátní kanceláří, a stejně tak text jednotlivých faktur, tak jak se domáhal žadatel o poskytnutí těchto dokumentů, a to z řady právních důvodů, které nemocnice v rozhodnutí srozumitelně vyložila. Protože však nemocnice nemá jakýkoli zájem na nezveřejnění takových informací ani na šíření podobných spekulací, jaké zazněly v předmětném článku, požádala nemocnice advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. o udělení souhlasu ke zveřejnění textu smluv a výše fakturovaných částek, o něž zřejmě žadateli jde. Protože souhlas advokátní kanceláře byl nemocnici doručen teprve po vydání předmětného rozhodnutí, připravuje se v současné době žadateli sdělení v tomto směru, tedy zpráva obsahující požadované informace. Tuto zprávu obdrží žadatel bez ohledu na výsledek odvolacího řízení na Ministerstvu zdravotnictví, byť nemocnice očekává, že ministerstvo její postup potvrdí. V souladu s výše uvedeným souhlasem konstatujeme, že advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytla Nemocnici Na Homolce v průběhu roku 2009 právní a související služby v následujícím rozsahu, přičemž za poskytnutí uvedených služeb byla sjednána hodinová sazba ve výši cca 2.400,- CZK za hodinu právních služeb (pokud jde o právní služby v oblasti obvyklé smluvní agendy kryté sjednanou paušální sazbou ve výši ,- CZK za rok 2009) a 3.500,- CZK za hodinu právních služeb, jde-li o ostatní specializované právní služby, jejichž potřeba vznikla v průběhu poskytování právních služeb, a to dle následujícího vymezení. Audit smluvních vztahů 163 hodin; Obecné konzultace s managementem 291 hodin; Smluvní dokumentace v souvislosti s klinickým hodnocením 87,5 hodin; Poradenství v oblasti veřejných zakázek 131,75 hodin; Zadavatelské činnosti ,- CZK; Specializované právní názory a stanoviska 167 hodin; Pracovně-právní problematika a pracovní spory 64,5 hodin; Právní pomoc v oblasti tvorby smluvní dokumentace nad rámec běžné agendy 557 hodin Sporná agenda a právní pomoc v oblasti veřejné správy 115 hodin; Komerční pojištění, zdravotní pojištění a vztahy se zdravotními pojišťovnami 107 hodin; Závodní zdravotní péče 25 hodin; Správa korporátních záležitostí, restrukturalizace 125,25 hodin; Tvorba a kontrola vnitřních předpisů klienta, ochrana osobních údajů 59 hodin; 8

9 Výše uvedené sazby jsou bez DPH. E. Digitalizace archivu chorobopisů I. Popis Nemocnice Na Homolce v polovině roku 2009 zadala veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů. V zadávacím řízení byl vybrán vítězný uchazeč, kterým je sdružení DISOL GROUP, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. II. Námitky Český rozhlas v článcích Zakázka na skenování pro Homolku je předražená o miliony, Homolka nakoupila za miliony skenery, v nemocnici ale nejsou a Zakázka pro Homolku by se měla zrušit, tvrdí stínový ministr VV uvedl, že ani jedna z vítězných firem na zakázce nepracuje a chorobopisy skenuje společnost, která se do zadávacího řízení ani nepřihlásila, společnost K2P s.r.o., která podle zjištění Českého rozhlasu je schopna skenovat stránku A4 za 80 halířů, ačkoliv na základě výsledků zadávacího řízení vítězný uchazeč dostává za naskenování jedné stránky 2,30 Kč. Český rozhlas dále uvádí, že Nemocnice Na Homolce koupila před dvěma roky tři skenery, kopírku a počítače za téměř 1,5 mil. Kč, které nalezl Český rozhlas v Pardubicích. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení nemocnice v rámci kontinuálního procesu profesionalizace nemedicínských služeb rozhodlo v roce 2009 o digitalizaci archivu dokumentů, který v současnosti zabírá prostory o velikosti cca 480 m2. Digitalizaci chorobopisů představuje důležitý úkol, jehož naplnění má podstatně zjednodušit administrativní úkony při vedení a archivaci zdravotnické dokumentace pacientů a zajištění přístupu k ní. Celý tento proces je obecným trendem u státních institucí a velkých podniků. Digitalizaci těchto dokumentů zpočátku zamýšlela nemocnice realizovat vlastními silami, ukázalo se však, že zajištění splnění tohoto úkolu lze podstatně efektivněji zajistit prostřednictvím outsourcingu. Na základě těchto skutečností rozhodlo vedení nemocnice, o vypsání řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách, včetně podmínek zveřejnění a možnosti použití všech opravných prostředků, kde hlavním kritériem je cena díla. Do tohoto zadávacího řízení se přihlásilo 7 zájemců a do druhého kola postoupili tři. Veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů plní ve vztahu k Nemocnici Na Homolce vítězný uchazeč sdružení společností s názvem DISOL GROUP jehož účastníky jsou DISOL s.r.o., se sídlem Křišťanova 643/9, , Praha 3, IČ: a VDI Meta Trans - výrobní 9

10 družstvo invalidů, se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, IČ: Účast společnosti K2P na tomto projektu je ve smluvní dokumentaci zcela transparentně popsána. Žádný z členů sdružení není odměňován za zprostředkovatelskou činnost, ale každý má své úkoly při naplnění podmínek díla. Navíc je nutné konstatovat, že je zcela obvyklou obchodní praxí, že část veřejné zakázky bývá plněna třetí osobou. Ve vztahu k ceně za skenování jedné stránky A4 uváděné v reportáži, tedy 80 haléřů je potřeba uvést, že žádném případě nelze z hlediska náročnosti srovnávat proces skenování běžných dokumentů formátu A4, tištěných na standardním xerografickém papíře, s komplikovaným procesem této činnosti u složek chorobopisů. Zde, mimo jiné, je kladen důraz na verifikaci provedených skenů. Při jakékoli chybě může být ohrožen lidský život, přičemž zároveň je nutno zajistit naplnění podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů u tak choulostivých a osobních informací, jaké chorobopis obsahuje. Prvotním záměrem vedení nemocnice bylo provést digitalizaci archivu vlastními silami, maximálně za pomoci brigádníků. Pro tento účel bylo nakoupeno potřebné zařízení. V řádném vnitřním výběrovém řízení byla vybrána spol. Copymat spol.s r.o. jako dodavatel. Cena tohoto zařízení byla ,- bez DPH. S ohledem na velký rozsah prací bylo toto rozhodnutí změněno a po uzavření zadávacího řízení na komplexního externího dodavatele, uskutečněného dle zákona o veřejných zakázkách, s ním byl dohodnut a také smluvně stvrzen odkup tohoto zařízení za plnou pořizovací cenu. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka s názvem Digitalizace archivu chorobopisů byla zadávána v užším řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách. Tvrzení, že Nemocnice Na Homolce jako zadavatel zakázky snad měla postupovat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když výsledkem řízení je uzavření smlouvy za cenu, která je údajně vyšší, než by představovala nabídková cena subjektu, který se do zadávacího řízení nepřihlásil, je zcela absurdní, neboť zadavatel mohl přirozeně vybírat pouze z nabídek uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Současně je třeba dodat, že zvolené zadávací řízení je plně transparentním řízením, jehož účastníkem mohl být jakýkoli subjekt, který byl kvalifikovaný pro plnění dané zakázky a zadavateli doručil žádost o účast v tomto řízení. Oznámení o zahájení řízení i s uvedením lhůt k doručení žádosti o účast bylo vyvěšeno na portálu (centrální adresa). Platí proto, že pokud v souladu s 76 zákona o veřejných zakázkách byla nabídka sdružení DISOL GROUP hodnotící komisí plně v souladu s hodnotícími kritérii vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla s tímto sdružením uzavřena smlouva na plnění této zakázky, postupoval zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. O tom svědčí i skutečnost, že ze strany uchazečů ani jakéhokoli jiného subjektu nebylo zadávací řízení napadeno u orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, tedy u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 10

11 F. Další projekty Nemocnice Na Homolce Mezi další projekty v poslední době realizované Nemocnicí Na Homolce patří projekt poskytování prémiových zdravotnických služeb. Vedení nemocnice zastává názor, že na rozdíl od nemedicínských činností je vhodné, aby tyto prémiové zdravotnické služby poskytovala v první řadě nemocnice, nikoli tedy jako dosud soukromý subjekt. Za tím účelem byla zřízena společnost Homolka Premium Care a.s., která se bude na tyto služby specializovat. Společnost Homolka Premium Care a.s. je plně (100%) ovládaná nemocnicí. Výnosy a nové zkušenosti z této komerční oblasti by měly přispět k rozvoji stávajících zdravotních služeb. Závěr Myslím, že ze shora uvedeného je evidentní, že postup vedení NNH ve všech případech byl a je v souladu s příslušnými právními předpisy. To je podle našeho názoru samozřejmé, ale nikoliv nejpodstatnější. Tou je skutečnost, že náš postup byl a je vždy přísně veden ochranou zájmů nemocnice, jejích pacientů a zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že dnes moderní trend outsourcingu nemedicínských činností, jehož jsme se zde stali průkopníky, je správnou cestou vedoucí ve svém důsledku ke stavu, kdy nemedicínské služby budou zajišťovat profesionálové vybraní na základě předpisů o veřejných zakázkách a vedení nemocnice se bude moci soustředit na poskytování zdravotní péče, jeho maximální efektivitu a vstřícnost k pacientovi. Když jsem se stal ředitelem, nefungovalo v nemocnici na principu veřejných zakázek téměř nic. Je mým dlouhodobým úsilím, a věřím, že úspěšným, aby tato nemocnice byla jedním z nejlepších zdravotnickým zařízením v naší zemi. Bohužel, všechny tyto aktivity vedení naší nemocnice nejsou zřejmě v souladu se zájmy různých vlivových skupin, které negativní kampaň proti ní rozpoutaly. Závěrem chci zdůraznit, že v nastoupeném trendu budeme pokračovat, přičemž o dalších plánovaných aktivitách v oblasti nemedicínských služeb budeme média včas předem informovat, aby nemohlo dojít k šíření dezinformací, jako se tomu stalo v nedávné době. MUDr. Vladimír Dbalý, MBA ředitel Nemocnice Na Homolce 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Jihomoravský kraj Psychiatrická nemocnice Brno objednatel dodavatel Příloha č. 2 Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ). Podlimitní veřejné zakázky

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvvodněění í vveeřřeej jnéé zzaakkáázzkkyy Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Cílem realizace veřejné

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj.: 5360/2015-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Pozáruční servis pro CT stacionární ZADAVATEL: Ústřední

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov 1 obec Braškov - zakázka malého rozsahu Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov V ý z v a k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na K Čj.: 3328/2015- ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na Telekomunikační služby - GSM ZADAVATEL: Ústřední

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ) Podlimitní veřejné zakázky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 004027/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATEL: Město Litvínov, jako centrální zadavatel Sídlem: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov Jednající: Mgr. Milan Šťovíček,

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT

OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT 1 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT Zadavatel: se sídlem: Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny IČ: 0025195816 statutární zástupce:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více