Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. A. Účetní a medicínsko-právní služby. I. Popis"

Transkript

1 Úvod V období několika posledních měsíců se naše nemocnice stala terčem poměrně výrazné negativní kampaně. S ohledem na skutečnost, že přesně v té době probíhala volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodli jsme se na tuto kampaň reagovat pouze směrem vůči zaměstnancům nemocnice. Nyní máme dojem, že je třeba se přehledně vyjádřit i vně nemocnice. Vedení naší nemocnice byl kladen za vinu chybný postup v řadě případů. Shrnu tedy relevantní skutečnosti podle jednotlivých témat. A. Účetní a medicínsko-právní služby I. Popis V roce 2008 zadala Nemocnice na Homolce veřejnou zakázku na poskytování účetních a medicínsko-právních služeb sdružení Bialešová s.r.o., a JUDr. MUDr. Roman Žďárek, advokát, a to na základě otevřeného zadávacího řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). II. Námitky V médiích (www.idnes.cz, Český rozhlas, Týden) bylo prezentováno, že se jedná o tunelování a privatizaci Nemocnice Na Homolce. V článku Politici prověřují: Neprivatizuje se tajně Homolka? uveřejněném na redaktor citoval podezření poslance ODS : "V Česku je pravidlem, že každý outsourcing je řádově dražší, než kdyby si veřejná instituce zajišťovala příslušné služby sama. Například státní společnost zruší místa dvou účetních, kteří stojí po půl milionu korun, a zaplatí za účetní služby soukromé nebo dceřiné firmě ročně 4 miliony." Český rozhlas v článku Nemocnice Na Homolce utrácí. Na IT přidala 40 milionů s odvoláním na Transparency International uvádí, že tendry (mezi nimi i tendr na outsourcing účetních služeb) většinou k úspoře finančních prostředků nevedou. Vzhledem k použití tohoto stanoviska v uváděném článku Českého rozhlasu je zřejmé, že autor článku má za to, že k úspoře finančních prostředků přenecháním účetní agendy externímu dodavateli nedojde. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení Nemocnice Na Homolce dlouhodobě zastává strategii, že outsourcing činností, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, a kde nemocnice z povahy věci 1

2 nemůže disponovat tak kvalitním know-how a personálním a finančním zázemím, jako subjekty na tyto činnosti specializované, přináší jak podstatné zvýšení kvality těchto podpůrných služeb, tak výrazné finanční úspory v daných úsecích. Oba tyto zmíněné výsledky outsourcingu potom přímo působí ve směru rozvoje vlastních zdravotnických činností nemocnice, na něž se nemocnice může skutečně plně soustředit a současně do nich směřovat uvolněné finanční prostředky. Významným krokem ve směru realizace shora uvedené vize nového vedení nemocnice bylo vypsání zakázky na outsourcing účetních a medicinskoprávních činností v roce I zde byla důvodem outsourcingu snaha o výraznou úsporu mzdových a dalších nákladů za podmínky profesionálního zpracování uvedených agend a standardizace nemocničního účetnictví. Uvedené činnosti byly identifikovány jako vhodné pro outsourcing i proto, že jak v privátní, tak ve veřejné sféře je přenesení větší či menší části účetní a právní agendy na specializované účetní a daňové specialisty a advokáty běžné. Projekt outsourcingu shora uvedených činností měl plnou podporu zřizovatele nemocnice, MZČR. Významným aspektem převodu shora uvedených činností je vedle snížení nákladů Nemocnice Na Homolce rovněž skutečnost, že ve vztahu k Nemocnici Na Homolce nenesou odpovědnost její zaměstnanci, kteří odpovídají za způsobenou škodu pouze v rozsahu čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku, ale subjekt, který je v této oblasti profesionálem a na kterém, v případě, že Nemocnici Na Homolce v důsledku jeho pochybení vznikne škoda, bude požadovat její náhradu v celé její výši. Dosavadní výsledky projektu hodnotí vedení nemocnice jako plně uspokojivé. K poskytovaným účetním a medicínsko-právním službám nebyly jak ze strany orgánu dohledu, tak ze strany nemocnice, identifikovány jakokoli zásadnější nedostatky. Současně došlo k výrazným finančním úsporám, když za dobu plnění veřejné zakázky byly náklady Nemocnice Na Homolce na účetní agendu sníženy o 30%. V této souvislosti je třeba uvést, že Ing. Bialešová dlouhodobě (od roku 1998) vykonává funkci jednatelky v dceřinné společnosti NNH Holte, s.r.o. Toto její působení není v žádném rozporu s tím, že její společnost Bialešová, s.r.o. zajišťuje pro NNH outsourcing účetní agendy. NNH svá práva v Holte s.r.o. vykonává standardně jako jediný společník dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to prostřednictvím ředitele NNH. IV. Právní stanovisko Žádné výhrady právního charakteru nebyly k projektu outsourcingu činností Účetní a medicínsko-právní služby vzneseny. Proto jen uvádíme, že dle dostupných informací zadávací řízení na veřejnou zakázku proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 2

3 B. Pořízení Leksellova gama nože I. Popis V srpnu 2009 bylo Nemocnicí Na Homolce realizováno zadávací řízení na dodání Leksellova gama nože. Veřejná zakázky byla zadána postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, a to z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5, Na Zatlance 5. II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz Homolka má nový gama nůž. Zaplatila ho nejdráž na světě) se objevily informace, že Nemocnice Na Homolce zakoupila Leksellův gama nůž dráž, než je nakupován jinými subjekty ve světě, jako příklad byla uvedena Washingtonova nemocnice ve Fremontu, která jej koupila za 121,8 mil. Kč (6 mil. USD). Ve stejném článku bylo uvedeno, že Leksellův gama nůž byl zbytečně zakoupen přes prostředníka. V reportáži je dále tvrzení, že předseda nadace Charty 77 prof. Janouch nabízel Nemocnici Na Homolce, že Leksellův gama nůž, který nemocnice před zakoupením nového Leksellova gama nože užívala, bude prodán a výtěžek z prodeje bude Nadací charty 77 nemocnici předán za účelem nákupu nového Leksellova gama nože. III. Stručné vysvětlení problematiky K výše uvedeným informacím, které byly v médiích prezentovány, je nutné uvést následující: V současné době je Leksellův gama nůž umístěn na oddělení radiologie a stereotaktické chirurgie Nemocnice Na Homolce a je plně funkční. Kupní cena, kterou Nemocnice Na Homolce zaplatila, je 139,8 mil Kč bez DPH. Za tuto částku nemocnice dostala nejen samotný Leksellův gama nůž, ale rovněž nezbytné softwarové vybavení vyšší verze a nadstandardní podmínky servisu. Rovněž je nutné uvést, že zakoupený Leksellův gama nůž není základní verze, ale verze Extend, který umožňuje Lekselův gama nůž i pro frakcionovanou radioterapii bez použití Leksellova rámu, tedy neinvazivní metodou. Při porovnání cen, které bylo provedeno ve výše uvedené reportáži, nebylo reportérem uvedeno, jakou verzi Leksellova gama nože Washingtonská nemocnice zakoupila, jaký má obslužní software, ani jaké jsou podmínky servisu. Z těchto důvodů je uvedené porovnání cen Leksellova gama nože naprosto nevypovídající. 3

4 V neposlední řadě je nutné uvést, že součástí nákupu je poskytování servisu ze strany výhradního zástupce výrobce TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. za zcela nadstandardních podmínek, které zajišťují, že Leksellův gama nůž bude Nemocnici Na Homolce, v případě poruchy, opět k dispozici ve velmi krátké době. Nemocnice tak bude moci opětovně poskytovat zdravotní péči. Prof. Janouch se vyjádřil, že Nadace Charty 77, jejímž zřizovatelem je Nadace Charty 77 Stockholm, se sídlem ve Švédsku, nabídla Nemocnici Na Homolce, peníze, které získá prodejem starého Leksellova gama nože pronajatého nemocnici, poskytne Nemocnici Na Homolce k nákupu nového Leksellova gama nože. Je potřeba uvést, že prof. Janouch nikdy neuvedl podmínky, za kterých by peníze byly nemocnici poskytnuty. IV. Právní posouzení Nemocnice Na Homolce zadala veřejnou zakázku postupem dle 34 zákona o veřejných zakázkách, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, protože z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv mohl dodávku a následný servis zabezpečit pouze jeden subjekt, a to společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Byly tak naplněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky pro zvolené jednací řízení bez uveřejnění a nemocnice tedy postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jde konkrétně o to, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, dále TRANSKONTAKT- MEDICAL s.r.o. je jediným subjektem, který je na území České republiky oprávněn vykonávat majetková práva k předmětům duševního vlastnictví (software), jež jsou nezbytné k užívání Leksellova gama nože, a dále že výrobce Leksellova gama nože, společnost ELEKTA, je jediným výrobcem zdravotnického prostředku, jež má vlastnosti požadované nemocnicí, na světě. Skutečnost, že TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je výhradním dovozcem zakoupeného Leksellova gama nože do České republiky, si nechal zadavatel od výrobce potvrdit a zpochybňování uvedené skutečnosti je iracionální. C. IT služby I. Popis Nemocnice Na Homolce zahájila v březnu 2010 zadávací řízení na výběr externího poskytovatele služeb v oblasti IT. Součástí těchto služeb zajišťovaných externím subjektem bude poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury, v jejímž rámci budou realizovány náročné projekty v oblasti rozvoje IT infrastruktury nemocnice. 4

5 II. Námitky V médiích (www.aktualne.cz, Český rozhlas, bylo opakovaně uváděno, že není zřejmé, co je předmětem tohoto zadávacího řízení, byly předneseny pochybnosti, zda se tímto postupem ušetří finanční prostředky. Rovněž bylo uváděno, že IT infrastruktura je v současné době na výborné technické úrovni. Obavy byly vysloveny rovněž ve vztahu, co může tato veřejná zakázka pozitivní přinést. III. Stručné vysvětlení problematiky Oblast IT je další oblastí, která je vhodná k outsourcingu a současně se zcela standardně předmětem outsourcingu stává. Vedení nemocnice své rozhodnutí o zahájení výběrového řízení opřelo zejména o tyto důvody: Do rozvoje IT infrastruktury nemocnice nebylo delší dobu investováno. Stávající řešení zastarává a v dohledné budoucnosti nebude schopno zajišťovat potřeby nemocnice. Veškeré stávající kroky jsou vždy řešením jen konkrétního problému, protože stávající IT infrastruktura komplexní řešení neumožňuje. Z tohoto důvodu je potřeba provést komplexní restrukturalizaci IT prostředí v nemocnici (projekty a správa a rozvoj) tak, aby v budoucnu bylo možné jej plynule rozvíjet a začleňovat do něj nové systémy, které budou odpovídat potřebám nemocnice s ohledem na technický pokrok. V rámci nemocnice je provozováno několik nemocničních informačních systémů, u nichž je jako zásadní nedostatek pociťována jejich omezená kompatibilita, a to jak kompatibilita SW charakteru, tak vazby na stávající nemocniční HW vybavení. Nemocnice nemá potřebné know-how ani potřebné personální zázemí k vyřešení shora uvedených úkolů. Provedený audit IT oblastí outsourcing v zamýšleném rozsahu doporučil. Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zajištění poradenství v oblasti pořizování hardware a software, zajištění tiskového řešení nemocnice, správa a rozvoj informačních systémů a správa a podpora IT infrastruktury je zadávána v užším zadávacím řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách, kdy podklady k vypracování nabídky budou poskytnuty pouze těm zájemcům, kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů. Jedním z kvalifikačních předpokladů je, že obdobná plnění, jako ta, která požaduje nemocnice, zájemce již poskytl jiným subjektům. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze subjektům, které prokázaly splnění kvalifikace, je zajištěno, že informace o stávající podobě IT prostředí 5

6 nemocnice, které mají charakter důvěrných informací, budou poskytnuty pouze zájemcům, kteří jsou plnění schopni skutečně poskytnout. Ve vztahu k pochybnostem o tom, že dojde k úspoře finančních prostředků, je nutné uvést, že na základě provedené analýzy, očekává nemocnice úsporu pravidelně vynakládaných finančních prostředků v rozsahu desítek %. Nárůst finančních prostředků, které budou vynaloženy celkem, je způsoben potřebou modernizace stávajícího IT prostředí, které z výše uvedených důvodů nepostačuje. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka je zadávána v souladu s 28 zákona o veřejných zakázkách v užším řízení, přičemž v současné době probíhá první fáze zadávacího řízení, a to prokazování splnění kvalifikačních předpokladů dle 50 a následujících zákona o veřejných zakázkách. Po vyhodnocení kvalifikace budou úspěšní zájemci v souladu s 28 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách vyzvání k předložení nabídek a bude jim předána zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o stávajícím IT prostředí, které mají důvěrný charakter. Postup nemocnice v zadávacím řízení je plně odpovídá zákonu o veřejných zakázkách, s tím, že zadávací řízení dosud nebylo ukončeno. D. Právní zastoupení Nemocnice Na Homolce I. Popis Nemocnici Na Homolce poskytuje právní služby zejména Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. II. Námitky Český rozhlas zkoumal, na základě jakého výběrového řízení poskytuje Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. nemocnici právní služby. Ve své reportáži se Český rozhlas rovněž zabýval otázkou, zda není střetem zájmů, když AK ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytuje právní služby rovněž společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice. Český rozhlas dále uvedl, že Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. zastupuje rovněž obchodní partnery nemocnice. V reportáži bylo rovněž uvedeno, že společník Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je členem dozorčích rad obchodních partnerů nemocnice. 6

7 III. Stručné vysvětlení problematiky a právní posouzení Současné vedení Nemocnice Na Homolce zjistilo, že požadavky vedení nemocnice na kvalitu právních služeb a rozsah právních vztahů, do kterých Nemocnice Na Homolce vstupuje, zcela přesahuje možnosti právního oddělení/právní služby nemocnice. Jedná se zejména o obvyklou smluvní agendu, specializovanou smluvní agendu a zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo zahájit spolupráci s externí advokátní kanceláří. Na základě výsledků poptávkového řízení, v němž nemocnice oslovila tři advokátní kanceláře, uzavřela Nemocnice Na Homolce smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. Vzhledem k tomu, že s obdobným řešením zajišťování právních služeb v nemocnici nebyly předchozí zkušenosti, přistoupilo vedení nemocnice, po uplynutí cca 1 roku, k vyhodnocení výsledků spolupráce s externím poskytovatelem právních služeb a získalo tak současně jasnou představu o potřebě jejich úrovně (kvality) a rozsahu (kvantity). V současné době bylo rozhodnuto o přípravě zadávacího řízení na výběr poskytovatele právních služeb dle zákona o veřejných zakázkách. Ve vztahu k poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. společnosti D + D consult, s.r.o., v níž je jednatelem otec ředitele nemocnice, je potřeba uvést, že aktivity této společnosti, nijak nesouvisí s poskytováním právních služeb nemocnici, respektive s provozem nemocnice, a to ani nepřímo. Ve vztahu k zastupování obchodních partnerů nemocnice ze strany Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., je potřeba uvést, že se jedná o dceřiné společnosti nemocnice a nemocnice o těchto aktivitách ví. Za účelem odstranění možných budoucích nedorozumění si Advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. vyžádala od nemocnice souhlas s jejich poskytováním. Vedení nemocnice je rovněž známo, že obdobné souhlasy ve vztahu k Nemocnici Na Homolce poskytli i tito obchodní partneři. Současně je třeba uvést, že vedení Nemocnice Na Homolce si je vědomo toho, že Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. je etablovanou advokátní kanceláři v oblasti poskytování právních služeb zdravotnickým zařízením a že Nemocnice Na Homolce není jediným zdravotnickým zařízením, které tato advokátní kancelář zastupuje. Na této skutečnosti nevidí vedení nemocnice nic neetického. Naopak, má za to, že skutečnost, že advokátní kancelář zastupuje v této oblasti řadu zdravotnických zařízení, svědčí o specializaci kanceláře a kvalitě jejich služeb. Co se týče členství společníka Advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., v dozorčích radách dceřiných společností nemocnice, je potřeba uvést, že podstatné je, že se nejedná o účast ve výkonných orgánech, ale pouze v kontrolních orgánech těchto subjektů, které neovlivňují jejich obchodní činnost. Navíc tato praxe je zcela obvyklá, protože advokát, 7

8 navíc s ekonomickým vzděláním, je schopen provádět efektivní kontrolu toho, zda tato společnost, respektive její statutární orgán, postupuje v souladu s právními předpisy. Dále je třeba krátce reagovat na zprávu uvedenou dne na webu Českého rozhlasu, podle něhož Nemocnice údajně neoprávněně tají, kolik platí za poskytování právních služeb. Skutečnost je taková, že nemocnice nemohla vyhovět žádosti, aby zveřejnila text smlouvy uzavřené s advokátní kanceláří, a stejně tak text jednotlivých faktur, tak jak se domáhal žadatel o poskytnutí těchto dokumentů, a to z řady právních důvodů, které nemocnice v rozhodnutí srozumitelně vyložila. Protože však nemocnice nemá jakýkoli zájem na nezveřejnění takových informací ani na šíření podobných spekulací, jaké zazněly v předmětném článku, požádala nemocnice advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. o udělení souhlasu ke zveřejnění textu smluv a výše fakturovaných částek, o něž zřejmě žadateli jde. Protože souhlas advokátní kanceláře byl nemocnici doručen teprve po vydání předmětného rozhodnutí, připravuje se v současné době žadateli sdělení v tomto směru, tedy zpráva obsahující požadované informace. Tuto zprávu obdrží žadatel bez ohledu na výsledek odvolacího řízení na Ministerstvu zdravotnictví, byť nemocnice očekává, že ministerstvo její postup potvrdí. V souladu s výše uvedeným souhlasem konstatujeme, že advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. poskytla Nemocnici Na Homolce v průběhu roku 2009 právní a související služby v následujícím rozsahu, přičemž za poskytnutí uvedených služeb byla sjednána hodinová sazba ve výši cca 2.400,- CZK za hodinu právních služeb (pokud jde o právní služby v oblasti obvyklé smluvní agendy kryté sjednanou paušální sazbou ve výši ,- CZK za rok 2009) a 3.500,- CZK za hodinu právních služeb, jde-li o ostatní specializované právní služby, jejichž potřeba vznikla v průběhu poskytování právních služeb, a to dle následujícího vymezení. Audit smluvních vztahů 163 hodin; Obecné konzultace s managementem 291 hodin; Smluvní dokumentace v souvislosti s klinickým hodnocením 87,5 hodin; Poradenství v oblasti veřejných zakázek 131,75 hodin; Zadavatelské činnosti ,- CZK; Specializované právní názory a stanoviska 167 hodin; Pracovně-právní problematika a pracovní spory 64,5 hodin; Právní pomoc v oblasti tvorby smluvní dokumentace nad rámec běžné agendy 557 hodin Sporná agenda a právní pomoc v oblasti veřejné správy 115 hodin; Komerční pojištění, zdravotní pojištění a vztahy se zdravotními pojišťovnami 107 hodin; Závodní zdravotní péče 25 hodin; Správa korporátních záležitostí, restrukturalizace 125,25 hodin; Tvorba a kontrola vnitřních předpisů klienta, ochrana osobních údajů 59 hodin; 8

9 Výše uvedené sazby jsou bez DPH. E. Digitalizace archivu chorobopisů I. Popis Nemocnice Na Homolce v polovině roku 2009 zadala veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů. V zadávacím řízení byl vybrán vítězný uchazeč, kterým je sdružení DISOL GROUP, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. II. Námitky Český rozhlas v článcích Zakázka na skenování pro Homolku je předražená o miliony, Homolka nakoupila za miliony skenery, v nemocnici ale nejsou a Zakázka pro Homolku by se měla zrušit, tvrdí stínový ministr VV uvedl, že ani jedna z vítězných firem na zakázce nepracuje a chorobopisy skenuje společnost, která se do zadávacího řízení ani nepřihlásila, společnost K2P s.r.o., která podle zjištění Českého rozhlasu je schopna skenovat stránku A4 za 80 halířů, ačkoliv na základě výsledků zadávacího řízení vítězný uchazeč dostává za naskenování jedné stránky 2,30 Kč. Český rozhlas dále uvádí, že Nemocnice Na Homolce koupila před dvěma roky tři skenery, kopírku a počítače za téměř 1,5 mil. Kč, které nalezl Český rozhlas v Pardubicích. III. Stručné vysvětlení problematiky Vedení nemocnice v rámci kontinuálního procesu profesionalizace nemedicínských služeb rozhodlo v roce 2009 o digitalizaci archivu dokumentů, který v současnosti zabírá prostory o velikosti cca 480 m2. Digitalizaci chorobopisů představuje důležitý úkol, jehož naplnění má podstatně zjednodušit administrativní úkony při vedení a archivaci zdravotnické dokumentace pacientů a zajištění přístupu k ní. Celý tento proces je obecným trendem u státních institucí a velkých podniků. Digitalizaci těchto dokumentů zpočátku zamýšlela nemocnice realizovat vlastními silami, ukázalo se však, že zajištění splnění tohoto úkolu lze podstatně efektivněji zajistit prostřednictvím outsourcingu. Na základě těchto skutečností rozhodlo vedení nemocnice, o vypsání řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách, včetně podmínek zveřejnění a možnosti použití všech opravných prostředků, kde hlavním kritériem je cena díla. Do tohoto zadávacího řízení se přihlásilo 7 zájemců a do druhého kola postoupili tři. Veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů plní ve vztahu k Nemocnici Na Homolce vítězný uchazeč sdružení společností s názvem DISOL GROUP jehož účastníky jsou DISOL s.r.o., se sídlem Křišťanova 643/9, , Praha 3, IČ: a VDI Meta Trans - výrobní 9

10 družstvo invalidů, se sídlem Antala Staška 1292/32, Praha 4, IČ: Účast společnosti K2P na tomto projektu je ve smluvní dokumentaci zcela transparentně popsána. Žádný z členů sdružení není odměňován za zprostředkovatelskou činnost, ale každý má své úkoly při naplnění podmínek díla. Navíc je nutné konstatovat, že je zcela obvyklou obchodní praxí, že část veřejné zakázky bývá plněna třetí osobou. Ve vztahu k ceně za skenování jedné stránky A4 uváděné v reportáži, tedy 80 haléřů je potřeba uvést, že žádném případě nelze z hlediska náročnosti srovnávat proces skenování běžných dokumentů formátu A4, tištěných na standardním xerografickém papíře, s komplikovaným procesem této činnosti u složek chorobopisů. Zde, mimo jiné, je kladen důraz na verifikaci provedených skenů. Při jakékoli chybě může být ohrožen lidský život, přičemž zároveň je nutno zajistit naplnění podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů u tak choulostivých a osobních informací, jaké chorobopis obsahuje. Prvotním záměrem vedení nemocnice bylo provést digitalizaci archivu vlastními silami, maximálně za pomoci brigádníků. Pro tento účel bylo nakoupeno potřebné zařízení. V řádném vnitřním výběrovém řízení byla vybrána spol. Copymat spol.s r.o. jako dodavatel. Cena tohoto zařízení byla ,- bez DPH. S ohledem na velký rozsah prací bylo toto rozhodnutí změněno a po uzavření zadávacího řízení na komplexního externího dodavatele, uskutečněného dle zákona o veřejných zakázkách, s ním byl dohodnut a také smluvně stvrzen odkup tohoto zařízení za plnou pořizovací cenu. IV. Právní posouzení Veřejná zakázka s názvem Digitalizace archivu chorobopisů byla zadávána v užším řízení dle 28 zákona o veřejných zakázkách. Tvrzení, že Nemocnice Na Homolce jako zadavatel zakázky snad měla postupovat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když výsledkem řízení je uzavření smlouvy za cenu, která je údajně vyšší, než by představovala nabídková cena subjektu, který se do zadávacího řízení nepřihlásil, je zcela absurdní, neboť zadavatel mohl přirozeně vybírat pouze z nabídek uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Současně je třeba dodat, že zvolené zadávací řízení je plně transparentním řízením, jehož účastníkem mohl být jakýkoli subjekt, který byl kvalifikovaný pro plnění dané zakázky a zadavateli doručil žádost o účast v tomto řízení. Oznámení o zahájení řízení i s uvedením lhůt k doručení žádosti o účast bylo vyvěšeno na portálu (centrální adresa). Platí proto, že pokud v souladu s 76 zákona o veřejných zakázkách byla nabídka sdružení DISOL GROUP hodnotící komisí plně v souladu s hodnotícími kritérii vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla s tímto sdružením uzavřena smlouva na plnění této zakázky, postupoval zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. O tom svědčí i skutečnost, že ze strany uchazečů ani jakéhokoli jiného subjektu nebylo zadávací řízení napadeno u orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, tedy u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 10

11 F. Další projekty Nemocnice Na Homolce Mezi další projekty v poslední době realizované Nemocnicí Na Homolce patří projekt poskytování prémiových zdravotnických služeb. Vedení nemocnice zastává názor, že na rozdíl od nemedicínských činností je vhodné, aby tyto prémiové zdravotnické služby poskytovala v první řadě nemocnice, nikoli tedy jako dosud soukromý subjekt. Za tím účelem byla zřízena společnost Homolka Premium Care a.s., která se bude na tyto služby specializovat. Společnost Homolka Premium Care a.s. je plně (100%) ovládaná nemocnicí. Výnosy a nové zkušenosti z této komerční oblasti by měly přispět k rozvoji stávajících zdravotních služeb. Závěr Myslím, že ze shora uvedeného je evidentní, že postup vedení NNH ve všech případech byl a je v souladu s příslušnými právními předpisy. To je podle našeho názoru samozřejmé, ale nikoliv nejpodstatnější. Tou je skutečnost, že náš postup byl a je vždy přísně veden ochranou zájmů nemocnice, jejích pacientů a zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že dnes moderní trend outsourcingu nemedicínských činností, jehož jsme se zde stali průkopníky, je správnou cestou vedoucí ve svém důsledku ke stavu, kdy nemedicínské služby budou zajišťovat profesionálové vybraní na základě předpisů o veřejných zakázkách a vedení nemocnice se bude moci soustředit na poskytování zdravotní péče, jeho maximální efektivitu a vstřícnost k pacientovi. Když jsem se stal ředitelem, nefungovalo v nemocnici na principu veřejných zakázek téměř nic. Je mým dlouhodobým úsilím, a věřím, že úspěšným, aby tato nemocnice byla jedním z nejlepších zdravotnickým zařízením v naší zemi. Bohužel, všechny tyto aktivity vedení naší nemocnice nejsou zřejmě v souladu se zájmy různých vlivových skupin, které negativní kampaň proti ní rozpoutaly. Závěrem chci zdůraznit, že v nastoupeném trendu budeme pokračovat, přičemž o dalších plánovaných aktivitách v oblasti nemedicínských služeb budeme média včas předem informovat, aby nemohlo dojít k šíření dezinformací, jako se tomu stalo v nedávné době. MUDr. Vladimír Dbalý, MBA ředitel Nemocnice Na Homolce 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 *uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor právní Oddělení veřejných zakázek DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám v zadávacím řízení č. VZN/15/004 vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní

Více

Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne

Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne R o z h o d n u t í Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne 6.8.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.6.1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Digitalizace archivu stavebního úřadu statutárního města Havířov (OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 559/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 29.06.2016 Uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí služeb v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky "Redakční zpracování

Více

*MVCRX01XDO46* MVCRX01XDO46 prvotní identifikátor

*MVCRX01XDO46* MVCRX01XDO46 prvotní identifikátor *MVCRX01XDO46* MVCRX01XDO46 prvotní identifikátor Česká republika Ministerstvo vnitra Nad Štolou 963/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 Zastoupená: Mgr. Terezou Horčičkovou, ředitelkou kanceláře náměstka ministra

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

rozhodl takto: Odůvodnění

rozhodl takto: Odůvodnění Č.j.: S 059/00-325/140/OŠ V Praze dne 14.4.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 13.3.2000 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.8.2005

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R425/2014/VZ-10108/2015/322/KHo Brno 24. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R425/2014/VZ-10108/2015/322/KHo Brno 24. dubna 2015 *UOHSX006YKC2* UOHSX006YKC2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R425/2014/VZ-10108/2015/322/KHo Brno 24. dubna 2015 V řízení o rozkladu ze dne 4. 12. 2014 doručeném Úřadu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky čj. 453/2013/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky - Šicí materiál ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2?

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2? PRONÁJEM ZDRAVOTNICKÝCH SKLADŮ A ROLE AK ŠACHTA & PARTNERS V Praze dne 4. října 2012 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 757/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 699 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Zadavatel nevymezuje míru ovlivnění plnění plánovaného cíle. Zadavatel neuvádí další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Zadavatel nevymezuje míru ovlivnění plnění plánovaného cíle. Zadavatel neuvádí další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče

R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče ATHERIS GROUP, s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 282 37 897 pro část č. 1 Kurz manažerských dovedností pro mladé akademické pracovníky

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003RYNR* UOHSX003RYNR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO:

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 Veřejná zakázka: Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb Evidenční číslo zakázky:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 *UOHSX006I6F5* UOHSX006I6F5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 10. 2014,

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S213/06/5557/550-Br V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S213/06/5557/550-Br V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S213/06/5557/550-Br V Praze dne 15.9.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 strana 1 DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

Více

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I *uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I Č. j.: R51/2009/VZ-13676/2009/310-ASc V Brně dne 20. 10. 2009 Ve správním řízení o rozkladu, který ze dne 21. 4. 2009 podaném navrhovatelem společností PHARMAKON, spol. s r.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu?

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? - případová studie Lenka Bartizalová Leden 2013 1 CSA-S-20, verze 2 Základní údaje Sídlo a název společnosti: ; Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele

Více

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí V Praze dne 18. února 2015 Ve věci žádosti žadatele Transparency International Česká republika, o. p. s., IČO: 272 15 814, se sídlem Sokolovská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 *UOHSX004XRLR* UOHSX004XRLR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999

Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999 Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 5. 1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. j. SFZP 093525/2016 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Usnesení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Usnesení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx001drpu* UOHSX001DRPU Usnesení Č. j. ÚOHS-S201/2009/VZ-11321/2009/520/ABr V Brně dne 26. října 2009 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více