Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY"

Transkript

1 Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince 2010 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 59 A 2/2011: řízení bylo po podání žaloby přerušeno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 23. března 2011; návrhem ze dne 12. dubna 2011 jsme se domáhali pokračování v řízení a rozhodnutí v souladu s naší žalobou; usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 9. června 2011 bylo rozhodnuto o tom, že V řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, se pokračuje. (toto usnesení bylo zasláno městu na vědomí em ze dne 17. června 2011), žalovaným Krajským úřadem Libereckého kraje podáno vyjádření ze dne 10. srpna 2011 k žalobě ze dne 31. prosince 2010, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 921/ / /Ls, ze dne 12. prosince 2011 potvrzeno přerušení řízení o nákladech sporného řízení (přerušené dne 4. března 2011) toto usnesení napadeno odvoláním odpůrce ze dne 21. prosince 2011, dne 16. ledna 2012 podáno vyjádření navrhovatele (města Česká Lípa) k odvolání odpůrce proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 12. prosince 2011, (druhoinstančním) rozhodnutím Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/79, ze dne 27. února 2012 bylo rozhodnuto tak, že usnesení krajského úřadu se mění s tím, že se sporné řízení přerušuje do doby nabytí právní moci rozsudku či usnesení Krajského KVB advokátní kancelář s.r.o. Sladkovského 601, Pardubice tel.: , 1

2 soudu v Ústí nad Labem v řízení, vedeném na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 28 Cdo 4410/ ze dne , rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo (k žalobě města Česká Lípa ze dne 31. prosince 2010) vysloveno, že Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, je nicotné., dne 13. dubna 2012 podána proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 4. dubna 2012 kasační stížnost VETT a.s. jako osobou zúčastněnou na řízení (věc je vedena Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 4 As 37/2012, přípisem soudu ze dne 17. dubna 2012 učiněno procesní poučení a výzva k vyjádření), dne 4. května 2012 podáno vyjádření žalobce města Česká Lípa ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení ze dne 12. dubna rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne , č.j. 4 As 37/ , byla kasační stížnost VETT a.s. zamítnuta. 2. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. ledna 2011 k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/33, ze dne 3. prosince 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 51, ,783 Kč s příslušenstvím řízení o návrhu zastaveno, odvolání zamítnuto); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 266/11 a Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011: ve věci byla soudem učiněna výzva k zaplacení soudního poplatku ze dne 22. února 2011 (jež byla zaslána městu dne 8. března em i běžnou poštou), podáno vyjádření žalovaného Ministerstva dopravy ze dne 9. května 2011 a přípisem soudu ze dne 12. května 2011 učiněno procesní poučení (tyto 2 dokumenty byly zaslány městu dne 19. května em). v zastoupení města byl Městský soud v Praze dotázán, proč nebylo dosud rozhodnuto (žádost ze dne ), v zastoupení města podána stížnost na průtahy v soudním řízení správním vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011 (stížnost ze dne ), sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 6A 26/ , dle něhož bude o žalobě rozhodnuto do konce roku 2014, sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. St 150/2014, kterým bylo v reakci na stížnost na průtahy v řízení konstatováno, že po prověření věci soud není nečinný (důvodem průtahů je přetíženost soudu). rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne žaloba zamítnuta. o rozsudku městského soudu informováno město ( em) s tím, že není třeba se proti rozsudku bránit. 2

3 3. Podnět města Česká Lípa Ministerstvu dopravy ze dne 1. února 2011 dle ustanovení 78 odst. 1 správního řádu k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Ministerstvem dopravy pod sp. zn. 28/ STSP/59: sdělením ze dne 29. března 2011 se Ministerstvo dopravy vyjádřilo tak, že nepovažuje za možné vyhovět návrhu na prohlášení nicotnosti, proti tomuto sdělení byla námi podána dne 12. dubna 2011 stížnost dle ust. 175 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu); vyrozuměním ze dne 13. června 2011 Ministerstvo dopravy sdělilo, že shledalo stížnost částečně důvodnou pro nedodržení lhůty pro sdělení o neshledání důvodů k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti Ministerstvo dopravy však trvá na právním názoru, že nenastaly důvody k prohlášení nicotnosti předmětného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, proti tomuto vyrozumění byla námi podána ministru dopravy dne 28. června 2011 žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti ve smyslu ust. 175 odst. 7 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu), vyrozuměním ministra dopravy, č.j. 193/ INT/3, ze dne 1. listopadu 2011 sděleno, že způsob vyřízení stížnosti byl shledán řádným a v souladu s právním řádem, námitky stěžovatele nebyly shledány důvodnými a tedy nebyla přijata žádná opatření na základě žádosti stěžovatele proti tomuto sdělení již nepřichází v úvahu žádné další opravné prostředky, nezbývalo tedy, než vyčkat rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o žalobě ze dne 31. prosince 2010 (viz shora sub 1. rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo vyslovena, námi tvrzená, nicotnost rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 1. listopadu 2010). 4. Občanské soudní řízení vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 29 Co 393/2009 v návaznosti na mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009; věc (žaloba města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,687 Kč s příslušenstvím) je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 275/11: replika žalobce města Česká Lípa ze dne 25. března 2011 k návrhu žalované VETT a.s. ze dne 28. února 2011 na zastavení řízení a doplnění vyjádření žalobce k odvolání 3

4 žalované VETT a.s. proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě (tato replika byla zaslána na vědomí městu em ze dne 31. března 2011), krajský soud (po dovolacím rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. ledna 2011, podání naší repliky a doplnění vyjádření žalobce k odvolání žalovaného) usnesením, č.j. 29 Co 393/ , ze dne 16. dubna 2012 vyzval účastníky, aby se vyjádřili, pokud nesouhlasí s tím, aby bylo odvolacím soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, dne doručeno předvolání k jednání u krajského soudu (sp. zn. 29 Co 393/2009 ze dne ), které se uskuteční dne , rozsudkem krajského soudu ze dne , č. j. 29Co 393/ , potvrzen mezitímní rozsudek okresního soudu, dne doručeno předvolání Okresního soudu v České Lípě k jednání , obchodní společností VETT a.s. podáno dovolání proti potvrzujícímu rozsudku krajského soudu, okresní soud s ohledem na podané dovolání zrušil nařízené jednání (vyrozumění ze dne ), podáno vyjádření města k podanému dovolání (vyjádření ze dne ), rozsudkem Nejvyššího soudu, č.j. 28 Cdo 778/ , ze dne 19. července 2013 (doručeným dne ) podané dovolání zamítnuto, přípisem č.j. 13 C 203/2007 ze dne zaslán Okresním soudem v České Lípě úřední záznam vyjádření soudkyně Mgr. Martiny Fendrychové v otázce vlastní podjatosti podáním ze dne zaslána námitka žalobce (města Česká Lípa) podjatosti soudkyně určené k projednání a rozhodnutí věci dne doručeno usnesení soudu č.j. 35 Nc 745/ o tom, že soudkyně Mgr. Martina Fendrychová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci, dne se ve věci uskutečnilo jednání Okresního soudu v České Lípě soud provedl důkazy a jednání odročil za účelem vypracování znaleckého posudku, v sídle AK v Pardubicích se uskutečnilo osobní jednání s právníkem města Mgr. Petrem Trejbalem a odborným poradcem Mgr. Luďkem Bártou za účelem přípravy vyjádření města v soudním řízení v zastoupení města podáno Vyjádření žalobce a návrh na provedení důkazu ze dne , usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 13 C 203/ , ustanoveno znalcem České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, a účastníkům řízení uloženo zaplatit zálohu na náklady znaleckého posudku (uhrazení zálohy v součinnosti s městem zajištěno). podán znalecký posudek ČVUT ze dne vyjádření Vett a.s. ke znaleckému posudku a možnosti smíru vyjádření ze dne

5 jménem města podáno vyjádření ke znaleckému posudku a návrh na jeho doplnění, vyjádření k možnosti smíru vyjádření ze dne předvolání Okresního soudu v České Lípě na jednání dne usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne , o povinnosti zaplatit soudní poplatek usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne výzva k upřesnění petitu a vyčíslení nákladů řízení vyjádření AK pro město k povinnosti zaplatit soudní poplatek vyjádření ze dne účast na jednání Okresního soudu v České Lípě dne rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne , č. j. 13 C 203/ žalobě částečně vyhověno (žalovaný povinen zaplatit městu ,59 Kč s příslušenstvím) odvolání města proti uvedenému rozsudku a návrh na osvobození města od soudních poplatků (podání ze dne ) usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne (doručeno ) o nepřiznání osvobození od soudního poplatku za podání odvolání vyjádření města ze dne k odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě odvolání města ze dne proti usnesení Okresního soudu v České Lípě o nepřiznání osvobození od soudního poplatku 5. Návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b), příp. ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu) na zastavení správního řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 13/2011 (návrh VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 271/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. OD 13/2011: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, usnesením, č.j. OD 13/2011 7/99.9.1/Ls, ze dne 12. dubna 2011 správní řízení zastavil z důvodu podání žádosti zjevně právně nepřípustné; VETT a.s. podala odvolání ze dne 20. dubna 2011, město Česká Lípa poskytlo Vyjádření odpůrce k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 13/2011-7/99.9.1/Ls,, ze dne 12. dubna 2011 ze dne 18. května 2011; Ministerstvo dopravy rozhodnutím, č.j. 48/ STSP/7, ze dne 19. srpna 2011 (toto rozhodnutí bylo zasláno na vědomí městu em ze dne 24. srpna 2011) 5

6 uvedené usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje o zastavení řízení zrušilo a věc mu vrátilo k novému projednání, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 17958/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 349/12 a zn. 350/12), usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 32892/2012, ze dne 14. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, usnesením Ministerstva dopravy, odboru veřejné dopravy ze dne 17. května 2012, č. j. 38/ STSP/14, spojena řízení o námitkách podjatosti ředitele KÚ, uplatněných VETT a.s., 4637/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17509/2013, ze dne 14. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 7.200,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě, č. j. 6 C 57/ , ze dne 14. ledna 2010, jímž bylo zastaveno soudní řízení o žalobě společnosti VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím a věc byla postoupena Krajskému úřadu Libereckého kraje; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 272/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. KULK 17444/2012: 6

7 návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu) na zastavení správního řízení, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 23/ , ze dne 6. září 2011 odmítnut návrh VETT a.s. na rozhodnutí sporu mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje pro nepřípustnost s tím, že mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje není v této věci kompetenčního konfliktu, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 17444/2012, ze dne 6. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu trvání překážky v řízení, resp. její změny toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 5/ , ze dne 8. března 2012 vysloveno, že Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 6 C 57/2009, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím, je správní orgán., rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 36/ , ze dne 3. dubna 2012 bylo uloženo Krajskému úřadu Libereckého kraje, aby do 30-ti dnů po doručení tohoto rozsudku rozhodl ve věci návrhu žalobce VETT a.s. proti žalovanému městu Česká Lípa uhrazení částky ,- Kč s příslušenstvím., podáním ze dne 11. dubna 2012 navrhovatel VETT a.s. opakuje, upřesňuje a doplňuje svůj návrh na zahájení řízení, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 26105/2012, ze dne 13. dubna 2012 jednak opětovně přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím, a to z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, do doby nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy o návrhu navrhovatele na převzetí věci nadřízeným správním orgánem, jednak stanovena lhůta k navrhování důkazů a činění jiných návrhů, a to nejdéle do , dne 2. května 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k předmětu řízení a zároveň učiněn návrh na provedení důkazů, 32433/2012, ze dne 10. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4542/2013, ze dne 21. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, 7

8 rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17845/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 5.400,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 29. prosince 2011 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 17, ,- Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 22/2012, KULK 18049/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 349/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 22/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18049/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 350/12) /2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4652/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17594/2013, ze dne 15. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem 8

9 dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 15. února 2012 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 1, ,65 Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 216/2012, KULK 18062/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 350/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 216/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18062/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 349/12), 33064/2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4664/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17825/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne

10 9. Návrh VETT a.s. ze dne 10. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 453/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 18 C 179/ , ze dne vyzváno město k vyjádření k podané žalobě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení, podáno vyjádření města k podané žalobě (vyjádření ze dne ), usnesením č.j. 18 C 179/ ze dne vyslovena nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, přípis Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 7 C 253/2013 sdělení záměru zamítnout návrh města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno vyjádření k uvedenému přípisu soudu vyjádření ze dne , usnesení okresního soudu ze dne , č.j. 7 C 253/ zamítnutí návrhu města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výše uvedenému usnesení, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne , č.j. 30Co 109/ , kterým bylo podanému odvolání vyhověno řízení bylo zastaveno a městu byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši ,50 Kč. podán exekuční návrh ze žádost soudního exekutora z , o doložení listin a opravu exekučního návrhu na základě vyžádaného sdělení Okresního soudu v České Lípě ze dne připravena oprava a doplnění exekučního návrhu 10. Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 456/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 7 C 181/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě č.j. 7 C 156/ ze dne město vyzváno k písemnému vyjádření k žalobě podáním ze dne podáno vyjádření města Česká Lípa k předmětné žalobě přípisem č.j. 7 C 156/2013 ze dne Okresní soud v České Lípě sdělil, že zamýšlí zastavit řízení pro nedostatek věcné příslušnosti soudu (tj. v souladu s názorem a vyjádřením města, uvedeném v předchozí odrážce), 10

11 usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 7C 156/ , zastaveno řízení a žádnému z účastníků nepřiznána náhrada nákladů řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výroku o nepřiznání náhrady nákladů řízení městu. usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne vyhověno odvolání města tak, že žalobce (Vett a.s.) je povinen zaplatit žalovanému (městu) náklady řízení ve výši ,40 Kč, Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku ,65 Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 457/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 56 C 176/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 297/ , zastaveno řízení. 12. Návrh VETT a.s. na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím): usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 261/ , zastaveno řízení. (Pozn. Advokátní kanceláři doručeno až toto usnesení okresního soudu, o podaném návrhu nebyla předtím informována). 13. Soudní řízení správní u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, o návrzích VETT a.s. na zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o zamítnutí jednotlivých návrhů Vett a.s. (viz výše případy č. 5., 6., 7. a 8.) město má v řízení postavení osoby zúčastněné na řízení o zahájení řízení nebylo město informováno a dozvědělo se o nich od (žalovaného) Krajského úřadu Libereckého kraje dne podáno správnímu soudu sdělení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení krajským soudem poté zaslány jednotlivé správní žaloby Vett a.s. věcné vyjádření k jednotlivým žalobám je aktuálně připravováno V Pardubicích dne 5. února 2016 JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. advokát 11

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 95/2008-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2009-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Konf 20/2013-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085EX 2743/09-137 085EX 2860/11-61 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 127/2007-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor. Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor. Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava Sp.zn. 102 EX 00397/08-011 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více