magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník IX/číslo 4/prosinec 2013 Vážené kolegyně a kolegové, končí rok 2013 a já vás chci, jako již tradičně, seznámit s tím, jak si Eltodo v tomto roce vedlo a jaké máme vyhlídky na rok další. Ing. Libor Hájek Rok 2013 byl obtížný, podle předběžných výsledků obrat skupiny Eltodo klesne. Dobrou zprávou je, že se nám podaří udržet výši zisku stejnou jako v loni. Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích pracovníků na všech úrovních, kterému se daří zvyšovat efektivitu chodu Eltoda, tedy dělat stejně nebo více práce s menšími náklady. Za to všem zúčastněným děkuji. Nižší obrat Eltoda je daný důsledky přetrvávající ekonomické krize, kdy je méně výběrových řízení a kdy je stále těžší je vyhrávat. My nadále umíme vyhrávat, ale musíme nabízet velmi nízké ceny, někdy až na hranici rentability. Věřím ale, že tento stav nebude trvat dlouho, protože ani dlouho trvat nemůže. Některé firmy, které nabízejí své práce pod reálnou cenou, zkrachují a přestanou tlačit ceny směrem dolů. Pomoci by měl i předpokládaný konec ekonomické recese a předpokládané vyšší investiční výdaje nové vlády. Tento obrat však nenastane zítra a ekonomické prostředí, ve kterém podnikáme, může být stejně obtížné ještě rok nebo dva. Proto jsme přistoupili k dalším organizačním změnám ve skupině, které nám dále pomohou zvýšit efektivitu chodu celé skupiny a které platí již od 1. listopadu. Největší změnou je jistě začlenění Eltoda dopravních systémů do mateřské firmy Eltodo EG a tedy faktický zánik naší EDSky. Pokračování na str. 2 Pokračujeme na Letišti Václava Havla Před několika měsíci uvedlo Letiště Praha do provozu námi realizované vícejazyčné světelné informační tabule na Terminálu 1, které byly požadovány po vstupu významného korejského investora do společnosti provozující Letiště Václava Havla, a to Letiště Praha, a.s. Nyní jsme vyhráli tendr na pokračování této zakázky v prostorech Terminálu 2. Projekt má za cíl zefektivnit a zpřístupnit pohyb na Letišti Václava Havla a částečně odbourat jazykové bariéry návštěvníků z asijského kontinentu. Další významnou akcí na Letišti Václava Havla, v jejímž tendru jsme uspěli, byla rekonstrukce čekáren B3 a B4, kde se budou přidávat rentgeny a odbavovací místa pro rychlejší průběh odbavení cestujících. Tyto změny si vyžádají složité stavební a technologické změny v čekárnách. Také začínáme připravovat k realizaci zakázku rekonstrukce Trafostanice TS14. Ing. Martin Metelka, ELTODO EG, a.s. SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Předposlední říjnový víkend v Praze patřil festivalu světla SIGNAL. První ročník nadmíru překonal očekávání pořadatelů i samotných návštěvníků a doslova si podmanil centrum metropole. Stovky tisíc překvapených lidí vyrazily do ulic prohlédnout si světelné instalace a nechat se okouzlit video mappingovými projekcemi. Skvělou atmosféru v ulicích Prahy podpořilo i vydařené počasí. Festival můžeme směle označit za kulturní událost letošního podzimu a jednu z nejlepších akcí tohoto roku vůbec. Skupina Eltodo se na festivalu podílela servisem při instalacích umělecký děl v centru Prahy, kooperací při nočních vyjížďkách za světlem parníkem Vyšehrad a v neposlední řadě jedinečným světelným designem Emauzského kláštera, Tančícího domu a parníku Vyšehrad jenom pro tuto akci. Více viz: zdroj: Signal Festival

2 Nové proměnné dopravní značky na Jižní spojce V listopadu letošního roku byl otevřen kompletně zrekonstruovaný most přes Jižní spojku u ulice Ke Garážím. Rekonstrukce mostu proběhla především z toho důvodu, aby po něm mohly najíždět kamiony na dálnici D1 a ulevilo se tak přetížené Spořilovské ulici. V návaznosti na tuto akci provedla Divize dopravní infrastruktury ELTO- DO EG pro společnost Skanska a.s. instalaci nových proměnných dopravních značek upravujících provoz kamionů v prostoru křižovatky ulic 5. května a Jižní spojky. Celkem se jedná o 5 nových proměnných dopravních značek, přičemž hlavní část dodávky tvoří dvě velkorozměrné značky instalované na portály dopravního značení. Všechny značky jsou datově propojeny a integrovány do systému Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze, odkud jsou ovládány. Na akci se v rámci skupiny Eltodo podílela společnost Vegacom realizací optických přípojek značek k páteřnímu optickému kabelu Jižní spojky a zajištěním napájení a společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. instalací a zapojením veškerých rozvaděčů, včetně dodání a naprogramování gantry serveru pro ovládání dopravního značení. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. Instalace PDZ na Jižní spojce Dokončení vánočního úvodníku Ing. Libora Hájka ze str. 1 Další velkou změnou je, že Eltodo EG odkoupilo od Vegacomu ty části firmy, které se věnovaly IT, ICT a dodávkám technologií pro budovy. Tyto činnosti se částečně kryly s činnostmi vykonávanými Eltodem EG. Eltodo EG má tedy nyní čtyři velké divize: Dopravní systémy, Elektrotechnické systémy, Technickou divizi a divizi Technologie budov a ICT. Dalším velkým krokem, který jsme již udělali, je přejmenování mateřské společnosti Eltodo EG, a.s., na Eltodo, a.s. Dne nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla tato změna potvrzena. Tento krok sice nepřiná- ší žádné úspory, ale přispěje k lepší prezentaci skupiny Eltodo navenek. Vnitřní reorganizace a snižování nákladů jsou vždy spojené se snižováním pracovních míst. S výše zmíněnými změnami jsme z celkového počtu tisíc dvě stě pracovníků ve skupině zrušili čtyřicet pracovních míst, což mě osobně netěší, ale jak jsem již několikrát v Eltodo magazínu napsal, někdy musíme propouštět, abychom mohli v budoucnu opět přijímat. Věřím, že ta budoucnost není nijak vzdálená. Eltodo je nadále silnou firmou s velkým lidským a technologickým potencionálem. Spolu s kolegy ve vedení skupiny jsme zpracovali novou rozvojovou strategii, díky které bychom chtěli v příštích třech letech zvýšit obrat skupiny na čtyři miliardy korun. Letos se bude pohybovat okolo 3,1 miliardy korun. Všech zaměstnanců se týká jedna z novinek, kterou chystáme na rok Vzhledem k tomu, jak přibývá našich pracovníků, kterým byly z důvodu nesplácení dluhů obstaveny jejich platy, jsme se rozhodli založit družstevní záložnu, která bude zaměstnancům poskytovat úvěry za výhodných a férových podmínek. Fungovat by měla od příštího roku a sloužit bude jak skupině Eltodo, tak skupině firem, které patří spoluvlastníkovi skupiny Eltodo panu Liboru Sadílkovi. Děkuji vám za vaši práci a přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Libor Hájek NOVÁ STRUKTURA SKUPINY ELTODO Dodáme napájecí přípojky pro KTDS v Praze CITELUM, a.s. 50 % ELTODO, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. 50 % Vegacom a.s. 100 % ELTODO SK, a.s. 100 % ELTODO Bulgaria EOOD 100 % KH servis a.s. 80 % ELTODO Národní dům, s.r.o. 100 % Osvětlení Týnec, k.s. 99,9 % Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 50 % KMET Handlová, a.s. 75 % V listopadu tohoto roku uzavřela Divize dopravní infrastruktury ELTODO EG smlouvu se společností CAMEA na realizaci veškerých napájecích přípojek pro komplexní telematický dohledový systém (KTDS), jehož výstavba bude probíhat na jaře roku 2014 v Praze. Tento propracovaný systém bude umožňovat kontinuální automatický dohled nad klíčovými úseky komunikací na celém území hlavního města prostřednictvím celkem 32 otočných dohledových kamer. Kromě toho bude KTDS provádět řadu telematických funkcí, jako je počítání a klasifikace vozidel, detekce incidentů, provádění liniového výpočtu dojezdových dob mezi zvolenými body systému apod. Můžeme očekávat, že jeho zprovoznění opět přispěje ke zkvalitnění dopravy v hlavním městě. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. 2

3 INOVACE STANIČNÍCH SLOUPKŮ pro pražský Dopravní podnik V návaznosti na dřívější dlouhodobé vztahy jsme obnovili spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v oblasti dodávky staničních sloupků. Na základě zkušeností pracovníků DPHMP proběhla inovace některých prvků včetně nové povrchové úpravy. Na inovovaném sloupku je provedena dodatečná protikorozní ochrana asfaltovým nátěrem v místě zapuštění sloupku do chodníku. Celý sloupek je ošetřen antivandalským nátěrem jako ochrana proti vylepování plakátů a pro snadnější odstranění graffiti. V horní části sloupku jsou nově umístěny kolejničky pro upevnění a rychlejší výměnu zalaminovaných jízdních řádů. Pracuje se na novém systému osvětlení. Tyto inovace jsou zapracovány do všech typových provedení - podélného i příčného, která umožňují snadný pohyb cestujících na velmi úzkých nástupních ostrůvcích. Cílem je přijít s inovovaným, cenově příznivým výrobkem a stát se tak kreativním a spolehlivým partnerem DPHMP. Ing. Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. PODÍLÍME SE NA REKONSTRUKCI TRAMVAJOVÉ TRATI EVROPSKÁ Na přelomu září a října zahájila realizační složka divize Energetika a průmysl pro firmu Metrostav práce na rekonstrukci tramvajové trati v ulici Evropská. Činnosti jsou rozděleny do sedmi pro vozních souborů: zařízení tramvajových zastávek, tramvajová detekce, polarizo va ná drenáž, přeložka veřejného osvětlení (10 stožárů včetně kabelového vedení) a pře ložka vedení PRE (VN + optika). Velkou část akce tvoří opakované úpravy provozu světel - ných signalizačních zařízení (SSZ) dle jed - notlivých DIR na šesti navazujících kři - žovatkách. Na jedné z křižovatek prová - díme také stavební úpravy. Tempo postupu prací udává výstavba tramvajové trati. Postup prací ale také ztěžuje rozsáhlá koordinace činností mnoha firem na stavbě zainteresovaných. Karel Holakovský, ELTODO EG, a.s. O T Á Z K A P R O : Jana Crdlíka, obchodního ředitele společnosti ELTODO, a.s. Jak hodnotíte obchodní rok 2013? Rok 2013 důkladně prověřil naší podni - katelskou a finanční stabilitu. Pokračující recese české ekonomiky se stále klesající poptávkou související s investičním pe - simismem neposkytovala v průběhu roku příliš velký prostor pro uplatnění v tržním prostředí. Objemově zajímavých zaká - zek bylo v našem portfoliu v průběhu roku vypsáno málo a zájemců o jejich získání bylo mnoho. Nicméně osobně hodnotím obchodní rok 2013 za úspěšný, jelikož se nám podařilo obstát v tvrdém konkurenčním prostředí a udržet si své těžce vydobyté pozice na trhu. Nedostatek objemově zajímavých zakázek se nám podařilo na - hradit získáním většího množství obje - mově nižších zakázek. Naše dlouhodobá strategie zaměřená na několik rozličných segmentů trhu s ši ro - kým portfoliem nabízených služeb se osvědčila a umožnila nám plošnou pů - sob nost v tržním prostředí, tedy více ob - chodních příležitostí. Mezi získanými zakázkami v roce 2013 vyčnívajících svým charakterem, nebo objemem, stojí za zmínku zejména: Do - dávky a služby v rámci Rekonstrukce dál - nice D1, Montáže v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2, Servisní činnost na technologickém vybavení Sil - nič ního okruhu kolem Prahy, Osvětlení fotbalového stadionu Štruncovy sady v Plzni, Úprava strojovny chlazení na Letišti Praha, Přeložky elektro v rámci výstavby Městského okruhu Blanka. Rozmanitost předmětného plnění jednot - livých zakázek dokladuje značný poten - ciál poskytovaných služeb, což umož - ňu je větší flexibilitu v rámci obchodních aktivit. Management na všech úrovních odvedl v obchodním roce 2013 velmi dobrou práci, zejména v komunikaci s obchodní mi partnery, což dává záruku do úspěšného působení v následujícím období. redakce 3

4 Kontrolní den v hotelu Národní dům Karlovy Vary V půlce října se v rekonstruovaném hotelu Národní dům v Karlových Varech konal kontrolní den, kterého se kromě investora, společnosti ELTODO Národní dům, zú - čast nilo vedení města Karlovy Vary, zastu - pitelé města a také zástupci budou cího provo zo vatele hotelu, firmy AXXOS Hotel & Spa Mana gement s.r.o. Hlavním cílem bylo seznámit zástupce města a médií se stavem rekonstrukce hotelu a představit jim budoucího provo zo vatele hotelu, firmu Axxos. Považovali jsme za důležité udělat to ještě před tím, než bude zastupitelstvo města posuzovat naši žádost o prodloužení ter mínu dokon čení rekonstrukce hotelu z června 2014 na červen 2015, říká Michal Pru nar, jednatel společnosti ELTODO Národní dům. Prod loužení rekonstrukce způsobily podle Mi chala Prunara tři důvody. Prvním bylo dlouhé a nakonec neúspěšné hledání spo luinvestora rekonstruk ce a dostavby hotelu. Druhým důvodem byla delší než před po kládaná časová náročnost prací vyplý vajících z požadavků památkové péče. Třetím důvodem byla náročná jed ná - ní s potencionálními budoucí mi pro vo zo - vate li hotelu. Žádost Eltoda o prodlou žení termínu dostavby již schváli la rada města Karlovy Vary, zastupitelstvo jej bude schvalovat 17. prosince, tedy až po uzávěrce vy - dání tohoto čísla Eltodo maga zínu. (rs) ELTODO SE PODÍLELO NA Stavbě roku 2012 Zlínského kraje 1. listopadu 2013 došlo k slavnostnímu odhalení stavby roku 2012 Zlínského kraje. Toto ocenění získala stavba Zkapacitnění sil. II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A. Součástí dopravního řešení byla i výstavba světelného signalizačního zařízení křižovatky ulic Velehradská třída - So kolská Všehrdova, kterou realizovala divize Morava spo lečnosti ELTODO dopravní systémy. Pamětní tabulku Stavba roku 2012 odhalili na hlavní křižovatce v Uherském Hradišti starosta města Květoslav Tichavský a zástupci ŘSD a ŘSZK. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. OHLÉDNUTÍ ZA SILNIČNÍ KONFERENCÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Skupina Eltodo se dne 23. a 24. října 2013 účastnila 21. Silniční konference. Již pošesté v historii se konala v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Konferenci doplňovala rozsáhlá doprovodná výstava, na které se představilo kolem 60 firem. Svou expozici zde měla i skupina Eltodo, která svým zákazníkům představila nové technologie v dopravě včetně zajímavých exponátů nacházejících využití v tomto důležitém hospodářském odvětví. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY pro parkovací dům Rychtářka v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dokončila a předala na konci listopadu získanou zakázku Proměnné dopravní značky pro parkovací dům Rychtářka v Plzni. Této zakázce předcházelo vypracování projektové dokumentace. Instalovalo se zde 6 proměnných dopravních značek umístěných na stožárech veřejného osvět - lení ul. Sirkova, U Prazdroje, Přemyslova, Sady pě - ta třicátníků z centra, Sady pětatřicátníků do centra, Palackého náměstí) včetně zajištění jejich komu - nikace s parkovacím domem a následné uvedení celé technologie do provozu. Tyto značky navádějí řidiče do parkovacího domu Rychtářka a zobrazují počet volných parkovacích míst. Jde o první pro - měnné značky v Plzni, aktualizace údajů probíhá každých pět minut. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. Bezdrátové kyvadlové řízení dopravy jde do světa Ve městech Holýšov, Červené Poříčí a Alžbětín společnost ELTODO dopravní systémy úspěšně realizovala první instalace svého systému bezdrátového kyvadlového řízení dopravy. I když jsou tyto signalizace určeny především pro provizorní řízení dopravy s větším počtem vjezdů do problematického úseku komunikace, byly úspěšně využi ty a odzkoušeny pro klasickou kyvadlovku. Vyhodnocování dopravního zatížení z obou směrů, ale především možnost instalace a provozu bez jediného metru kabelu, to byly pro naše zákazníky nejdůležitější parametry. Montáže, provoz i závěrečné demontáže proběhly v dohodnutém termínu a bez závad. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. 4

5 Dodáváme technologie do OC Galerie Teplice V létě letošního roku se společnost Vega - com a.s. stala jedním z hlavních doda va - telů v oblasti dodávek technologií pro za řízení budov, když získala zakázku na realizaci kompletních slaboproudých a silno proudých systémů v rámci výstavby obchodního centra Galerie Teplice. Dům leží v centru města na místě bývalého objektu Prior a nabídne na jaře 2014 obyva telům Teplic a okolí stovku obchodů, zhruba 500 pracovních míst a přes 400 míst k parkování. Požadavky kladené na budoucího zhoto vi - tele ze strany generálního dodavatele, kterým je společnost Metrostav, byly od začátku výbě rového řízení velmi náročné, a to zejmé na z důvodu požadovaného ter mínu plnění. Práce na stavbě bylo nutné zahájit okamžitě po uzavření jednání a s dosta teč ným množ - stvím pracovníků, jeli kož požada vek investo - ra na dokončení díla je konec le tošního roku. Nejen z tohoto důvodu si společ nost Ve gacom pro tak ná ročnou zakázku v objemu desítek milionů korun vybrala za partnera pro realizaci silnoproudých rozvo - dů mateřskou společ nost Eltodo EG. Spojení dvou silných hráčů na trhu v oblasti realizace elektroinstalací znamená jak pro generálního dodavatele, tak i pro investora jistotu profesionálního přístupu a maximál ního nasazení při plnění tak náročného úkolu. Tento krok se záhy ukázal jako velmi prozíravý, když Vizualizace konečné podoby k hlavní zakázce přibyla výstavba dvou hlavních nájemních jednotek multikina se čtyřmi sály a supermarketu. Očekáváme, že i ke konci realizace hlavního objektu dojde k postupnému rozšíření reali zací i v rámci ostatních nájemních jednotek a tím k dalšímu navýšení objemu realizova ných prací. Z hlediska zastoupení jednotlivých technologií jsou v objektu obsaženy všechny systémy. V případě slaboproudů se jedná o protipožární systémy (EPS, ERO), bezpečnostní systémy (EZS, CCTV, ACS), datové a telefonní systémy (SK, PBX). Jednou z výjimečností oproti ostatním podobným objektům je skutečnost, že pod střechou zaparkují i auta na plyn. Tomu odpovídá instalace příslušné protipožární technologie. V případě elektrorozvodů dodáváme kompletní kabelové rozvody a trasy, přípojnicový systém, rozvaděče, přístroje, zemnění a hromosvod, dále topné kabely na potrubí, a jednáme též o realizaci kompletního osvětlení. I když nás největší pracovní nasazení teprve čeká, pevně věříme, že v tak náročné zakázce toto sdružení firem uspěje a získaná reference nám pomůže při dalších zakázkách podobného charakteru. Všem kolegům podílejícím se na realizaci přejeme hodně sil a vytrvalosti. Ing. David Hejzlar, Vegacom a.s. Vegacom je při výstavbě kabelové televize v Německu V průběhu září a října letošního roku probíhaly obchodní jednání společnosti Vegacom se společností Kabel Deutschland Field Service (KDFS) o možné spo - lupráci na výstavbě kabelové televizní sítě a zajištění pohotovostního servisu v oblasti Bavorska. Tato společnost je vlastněna jednou z největších společností v oblasti služeb kabelové televize, Kabel Deutschland (KDG), která má pů - sobnost ve všech spolkových zemích. Společná obchodní jednání vedla k po - depsání rámcové smlouvy a získání regio nu východně od Mnichova pod servisní správu firmy Vegacom. Společnost Vegacom ve svém obchodním rozvoji působí na území Německa nyní jak v mo bilních, tak fixních sítí. Zázemí firmy je ve městě Eggenfelden, kde jsou pronajaty kancelářské a skladové prostory. Cílem společnosti je etablovat se na německém trhu a postupně získávat větší podíl na zakázkách v daných segmen - tech činností. Důležitým krokem v přesvěd čení zákazníků o tom, že Vegacom je správná volba, jsou kvalitní projektové týmy s jazykovou a technickou vyba ve - ností. Projekt pro společnost KDFS byl zahájen a zahrnuje: PROVOZNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI V rámci těchto prací řešíme zejména výměny zemních rozbočovačů, odbočovačů a spojek. Pracujeme ve třech režimech nástupu na poruchu, a to standard, do 24 hodin a do 4 hodin. Při této činnosti mimo montážních prací a měření realizujeme i kompletní zemní práce od zajištění povolení výkopů až po zhotovení definitivních povrchů včetně asfaltu. Práce probíhají na sítích do 470 MHz, nejčastěji na sítích do 862 MHz a již instalujeme jednotlivé prvky i do frekvence 1,2 GHz. INVESTIČNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI Investiční práce pro nás znamenají pře - devším realizaci nových domovních pří - pojek. Standardně se jedná o výkop kynety, pokládku kabelu, napojení na stávající sít a ukončení kabelu v objektu zákazníka. Do této oblasti však spadá i modernizace stávající koaxiální sítě, která může znamenat výměnu pasivních prvků v trase např. při přechodu ze 470 MHz na 862 MHz nebo třeba i výměnu celých částí sítě včetně výměny kabelů. PRÁCE NA OPTICKÝCH KABELECH Síť KDG má klasickou HFC topologii. A právě do optické části plánuje KDG v příštím roce investovat nemalé peníze. Proto hlavním cílem tohoto projektu je realizovat pro KDFS větší optické projekty, ve kterých budeme realizaci těchto projektů dodávat zákazníkovi na klíč. Pro splnění tohoto jistě ambiciózního cíle je však nutno v současné době bezchybně zvládat práce na koaxiálních kabelech, které představují vstupní bránu k těmto projektům. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. 5

6 Efektivnější a úspornější osvětlení pro Teplice V roce 2011 byl společností ELTODO-CITELUM městu Teplice předán podrobný návrh, včetně dílčích vizualizací - Revita lizace slavnostního osvětlení v lokalitě Zámeckého náměstí. Návrh se konkrétně týkal osvětlení kostela sv. Jana, kostela Povýšení sv. Kříže, průčelí zámku a Morové ho sloupu, což jsou zároveň nejstarší pa mátky na území města Teplic. nické prvky a detaily na objektech (průčelí zámku a morový sloup). Svítidla jsou řízena ovládacím systémem, který umožňuje dyna - mické změny osvětlení a barev tak, aby si Nová podoba Zámeckého náměstí. Tu původní najdete na v sekci Informační servis - Fotogalerie V roce 2012 byla na základě tohoto návrhu vypracována projekčním útvarem ELTODO EG potřebná dokumentace a následně v roce 2013 byla na základě projektu vypsána veřejná soutěž na realizaci zakázky. Tu vyhrálo ELTODO-CITELUM a samotné montážní práce realizovalo opět ELTODO EG pobočka Bystřany. Akce byla úspěšně dokončena v řádném termínu, tedy letos v listopadu. Revitalizace osvětlení začala demontáží původního neefektivního osvětlení, které se skládalo z 19. svítidel (celkový příkon 7000 W) pro všechny výše uvedené objekty. Osvětlovací soustava byla osazena sodíkovými zdroji s velmi širokými úhly vyzařování světelného paprsku, což v praxi znamenalo, že až dvě třetiny světelného toku (světla) byly vyzářeny mimo požadovaný objekt. To samozřejmě vysvětluje nepřiměřenou výši celkového příkonu a následně i spotřeby elektřiny. Nové řešení používá svítidla s vyzařovacími úhly, která efektivně osvětlují přímo konkrétní objekt nebo jeho část. Používá výbojky s teple bílou barvou světla a s vysokým indexem podání barev, tím více vyniknou stávající barvy osvětleného podkladu. Další novinkou je začlenění svítidel s technologií LED, která zvýrazňují vybrané architekto- osvětlení uchovalo atraktivitu a stálou nevšednost. Celkový příkon nové instalace je 3415 W a je použito 48 nových svítidel. Video můžete shlédnout na Youtube: Jaroslav Smetana ELTODO-CITELUM, s.r.o. PŘIJĎTE NA KARLŮV MOST 88 LET SPOLEČNOSTI VEGACOM Vegacom si letos připomíná výročí se dvěma osmičkami před 88 lety, 1. března 1925, totiž byla na návrh ministra pošt a telegrafů ustavena Akciová společnost pro stavbu dálkových telefonních kabelů, na kterou dnešní Vegacom navazuje. Důvodem tohoto kroku byla snaha vybudovat v tehdejším Československu moderní telefonní síť, jakou v té době měly okolní státy, například Německo, Rakousko nebo Francie. Společnost svou činnost zahájila 1. září 1925, kdy položila první kabel o délce 230 m na pokraji obce Nová Ves u Českého brodu. Stavba prvního dálkového kabelu, dlouhého cca 60 km, byla dokončena 29. května 1926, tedy za pouhých 9 měsíců. Na činnost společnosti navázala v roce 1945 společnost Stavební správa pro výstavbu dálkových telekomunikačních kabelů, z níž byla o 13 roků později řadou organizačních změn vytvořen Montážní podnik spojů Praha, který pro resort spojů zabezpečoval řadu let rozhodující technologickou investiční výstavbu. Jeho privatizací v roce 1992 vzniká společnost TMP-Telekomunikační montáže Praha a.s. V letech 1996 až 1999 jsou vlivem technologických novinek místo dosavadních slaboproudých rozvodů zabezpečovány strukturované kabeláže, TMP jsou významným dodavatelem na Jaderné elektrárně Temelín, zajišťuje instalace systémů SDH a aktivních síťových prvků z produkce firmy Nortel Networks, dodávky pro společnosti Alcatel nebo GPT. Stávající jméno Vegacom a.s. - získala společnost od roku Více podrobností k jednotlivým milníkům vývoje Vegacomu najdete na v sekci Informační servis - aktuality. Bohatá tradice a vztah k firmě se odráží i v tom, že bývalí zaměstnanci se každoročně scházejí na listopadovém setkání pro seniory a bývalé kolegy. Akce je organizována odborovou organizací s podporou vedení společnosti a pravidelně se jí účastní velký počet bývalých zaměstnanců. (red) Již tradičně mohou v období adventu Pražané i návštěvníci hlavního města potkat lampáře v cylindru a historic - kém kabátci, který na Karlově mostě rozsvěcuje pomocí tága plynové lucerny. Pokud ve dnech 12. až přijdete zhruba v 16:10 na staro - městskou stranu mostu, kde pochůz - ka začíná, můžete si vyzkoušet tuto již téměř zapomenutou profesi. (R.O.) 6

7 ELTODO BOWLING CUP profesionálních bowlingových drah přivítalo v nově vybavené Bowlingové her ně Na Ovčíně celkem 35 čtyřčlenných smíšených družstev složených výhradně ze zaměstnanců skupiny Eltodo. Ve čtvrtek se na této již 16. sportovně-společenské akci sešli ti, kteří dovedou vzít nejen za práci, ale také dokážou vzít bowlingovou kouli do ruky a společně se pobavit u skleničky dobrého nápoje. Konstatování, že některé výkony na dráze lze označit za profesionální, je zcela na místě a 230 bodů Vlaďky Lomské v jednom kole bylo ozdobou. Celkovým vítězem se stalo družstvo EC 13 ve složení Radka Hesová, Libor Zeitham, Marek Kittel a Vítězslav Chmelík, kterému tímto gratulujeme. Že zorganizovat akci takového rozsahu není snadné, by mohli vyprávět členové organizačního týmu (Dana Bébrová, Libor Zeitham, Petr Holec, Marek Kittel), kterým patří poděkování za bezchybný večer plný nejen sportovního zápolení, ale především dobré zábavy. (R.O.) Vážení a milí, kolegyně a kolegové, máme za sebou z pohledu skupiny ELTODO nelehký rok, a i ten příští bude vyžadovat z naší strany hodně úsilí. Lze se ale také opřít o povzbu - divá slova pana Hájka z úvodu maga - zínu a do dalšího roku hledět s opti - mismem. Jménem redakce přeji všem v tomto adventním čase především nalezení klidu a míru v našem obyčejném životě, klidné prožití vánočních svátků s láskou mezi nejbližšími a v novém roce jen to dobré. Radek Ošťádal Aktualizované a nově vydané dokumenty září listopad 2013 Směrnice: EEG S 01 Organizační řád EEG - organizační schéma Organizační postupy: ELT O 23 Cestovní náhrady Příkazy PŘ 18/13 Inventury materiálu PŘ 19/13-PŘ 27/13 Organizační změny IX.-XI.2013 PŘ 28/13 Opravy na projektech Pokyny P 07/13 Interní autopůjčovna Ing. Pavel Jonáš, ELTODO EG, a.s. POZOR NA NOVÉ PARAGRAFY! Dne nabývá účinnosti nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb. s tím, že dochází ke zrušení obchodního zákoníku a dalších zákonů, např. zákona o rodině či zákona o vlastnictví bytů, a tyto oblasti budou upraveny pouze v NOZ. Obchodní společnosti pak budou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchod - ních společnostech a družstvech (zákon o ob chodních korporacích), jež rovněž nabý - vá účinnosti dnem Přijetím NOZ dochází ke sjednocení obchodního práva a práva občanského. NOZ zavádí nové právní instituty, jako předsmluvní odpovědnost, kdy strany musí jednat poctivě, a pokud jedna strana jednání před uzavřením smlouvy bez důvodu ukončí, tak nahradí způsobenou škodu. Zásadu povrch ustupuje půdě, což znamená, že pokud má stavba a pozemek jednoho vlastníka, tak dnem se tato stavba stává součástí pozemku. Dále zásadu, že na právní jednání je třeba nahlížet spíše jako na platné než na neplatné nebo zásadu větší smluvní volnosti, kdy si smluvní strany mohou dohodnout vše, co zákon výslovně nezakazuje nebo to neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek či právo na ochranu osobnosti. Mgr. Babeta Jičínská, ELTODO EG, a.s. VOLNÁ MÍSTA PROJEKTANT - SLABOPROUD VEDOUCÍ STŘEDISKA ICT - outsourcing IT, cloudová řešení OPERÁTOR HOTLINE pro společnost VEGACOM - telekomunikační služby MONTÉR - světelná signalizace, slaboproud PROJEKTANT - OPTIKA A METALIKA PROJEKTANT SILNOPROUD - Bystřany u Teplic SPECIALISTA OBCHODNÍ PŘÍPRAVY - elektrotechnika TECHNIK V TELEKOMUNIKACÍCH pro práci v Německu MONTÉR - TELEKOMUNIKACE, bezdrátové systémy TECHNIK TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, BTS stanice PŘÍPRAVÁŘ NABÍDEK oblast elektrotechniky PROJEKTANT ELEKTRO SLABO- PROUD - pro absolventy PRODUKTOVÝ SPECIALISTA - SLABOPROUD, pro absolventy Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

8 Dopravní hřiště pro Otrokovice a Hradec Králové Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. v závěru roku dokončila realizaci dvou dětských dopravních hřišť. V Otrokovicích a v Hradci Králové budou ti nejmenší moci využít tohoto zařízení, které poslouží k výuce základních znalostí a dovedností, jak se chovat v podmínkách dopravního provozu. Dálniční SOS Hláska ELS SOS Na obou hřištích jsme instalovali kompletní světelné signalizační zařízení včetně zprovoznění celé technologie. Zají mavostí je instalace vlakového přejezdu na hřišti v Hrad - ci Králové. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. P Ř E D S T A V U J E M E V Ý R O B E K E L T O D O V rámci modernizace dálnice D1 a stavby nových dálničních úseků na území ČR se otevírá možnost vstupu na trh se specializovanými výrobky. Proto byla v rámci kooperace mezi společnostmi ve skupině Eltodo vyvinuta nová SOS Hláska ELS-SOS. ZÁKLADNÍ INFORMACE SOS hlásky jsou osazovány na dálnice a do tunelových staveb, kde zajišťují nouzovou komunikaci s operačním střediskem policie v případě havárie nebo jiné krizové situace. V případě jakékoliv události je SOS hláska nejspolehlivějším a nejjednodušším komunikačním prostředkem, u kterého je zajištěna snadná identifikace místa a typu události. Spojení z hlásky je realizováno přímo s dálničním dispečinkem policie. Hláska však neslouží pouze pro účely tísňového volání, ale zároveň jako komunikační prostředek pro sběr a vyhodnocení dat a pro ovládání připojených zařízení třetích stran. TECHNICKÝ POPIS Skříň hlásky je vyrobena z nerezové oceli s párem dvířek umístěným na přední straně. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku zákazníka. Skříň je rozdělena na dvě části (zamezení průchodu vlhkosti), z nichž každá je samostatně uzamykatelná. Skříň hlásky je možné dodat ve dvou provedeních, která svými rozměry odpovídají v současnosti osazeným typům hlásek na českých dálnicích. Dvířka hlásky jsou opatřena kontakty, které signalizují otevření (odemknutí zámku). Horní dvířka dále obsahují komunikační jednotku, LCD displej a tlačítka pro ovládání. Hláska je v horní části po stranách osazena prosvíceným textem SOS z modrých LED. Na hlásky jsou umístěny reflexní polepy piktogramu nouzového telefonu a staničení komunikace. Přenos dat z hlásky do nadřazeného systému je zajištěn prostřednictvím optické sítě. Variantně lze přenos dat řešit i po metalické síti nebo bezdrátově. Hlasovou komunikaci hlásky zprostředko vá - vá komunikační jednotka, která převádí hlas na digitální signál, jenž je přenesen na digitální telefonní ústřednu a dále odbaven. Hláska je také vybavena LCD displejem a tla - čítky, kterými zabezpečuje vizuální komunikaci v případě, že není možné se s volajícím domluvit hlasově (jazyková bariéra, postižená osoba apod.). Mimo zajištění hlasové komunikace hláska také disponuje procesorovou jednotkou, která vyhodnocuje telemetrická data a pro - vádí sběr dat ze zařízení třetích stran (data jsou posílána do nadřazeného systému). Mezi tato zařízení mohou patřit automatické sčítače dopravy, meteostanice, kamery, proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace a další. Připojení systémů k hlásce je možné přes standardizované rozhraní RS232/RS422/RS485, ethernet (RJ45) nebo galvanicky oddělené binární vstupy/výstupy. Výhoda systému oproti jiným konkurenčním řešením je v oddělení procesorové jednotky od hlasového komunikátoru, kdy např. při výpadku komunikátoru stále funguje vizuální komunikace a přenos telemetrie z hlásky. Rovněž lze do hlásky volitelně osadit kameru pro snímání volajícího a následné zobrazení videa na dispečinku. Hláska svými parametry splňuje přísné požadavky ŘSD na konstrukci, krytí a technickou výbavu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA Napájecí napětí V / 50 Hz Provoz Trvalý Krytí IP64 Provozní teplota -25 C až +65 C Příkon provozní 25 W (typicky), 100 W (maximálně( Výkon reproduktoru 10 W Rozměry základní 1870 x 350 x 315 mm nebo 1870 x 350 x 200 mm (VxŠxH) Hmotnost základní kg (dle vybavení) Eltodo nedodává pouze samostatné hlásky, ale celý systém ELS-SOS, který zahrnuje nejen datovou komunikaci mezi hláskami a dispečerským pracovištěm, ale také kompletní vybavení dispečinku telekomunikačním zařízením a výpočetní technikou včetně specializované dispečerské aplikace. ELTODO magazín 4/2013. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Lukáš Novák, Richard Štrégl, Martin Kučera, Tomáš Palát, Kamil Jelínek, Pavel Chmelík a Jiří Skála. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, archiv skupiny Eltodo a Signal Festival. Grafické zpracování: Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Prezentace nové generace SOS hlásky TCSIP02 Vývoj nové generace SOS hlásky v roce 2007 společnost SPEL dokončila vývoj nového typu hlásek TCSIP02

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Čj.: 292-63 /2010/DP ÚVN V Praze dne 15.srpna 2011 Výtisk jediný Počet listů: Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha provádí,

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických a plynových

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více