magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník IX/číslo 4/prosinec 2013 Vážené kolegyně a kolegové, končí rok 2013 a já vás chci, jako již tradičně, seznámit s tím, jak si Eltodo v tomto roce vedlo a jaké máme vyhlídky na rok další. Ing. Libor Hájek Rok 2013 byl obtížný, podle předběžných výsledků obrat skupiny Eltodo klesne. Dobrou zprávou je, že se nám podaří udržet výši zisku stejnou jako v loni. Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích pracovníků na všech úrovních, kterému se daří zvyšovat efektivitu chodu Eltoda, tedy dělat stejně nebo více práce s menšími náklady. Za to všem zúčastněným děkuji. Nižší obrat Eltoda je daný důsledky přetrvávající ekonomické krize, kdy je méně výběrových řízení a kdy je stále těžší je vyhrávat. My nadále umíme vyhrávat, ale musíme nabízet velmi nízké ceny, někdy až na hranici rentability. Věřím ale, že tento stav nebude trvat dlouho, protože ani dlouho trvat nemůže. Některé firmy, které nabízejí své práce pod reálnou cenou, zkrachují a přestanou tlačit ceny směrem dolů. Pomoci by měl i předpokládaný konec ekonomické recese a předpokládané vyšší investiční výdaje nové vlády. Tento obrat však nenastane zítra a ekonomické prostředí, ve kterém podnikáme, může být stejně obtížné ještě rok nebo dva. Proto jsme přistoupili k dalším organizačním změnám ve skupině, které nám dále pomohou zvýšit efektivitu chodu celé skupiny a které platí již od 1. listopadu. Největší změnou je jistě začlenění Eltoda dopravních systémů do mateřské firmy Eltodo EG a tedy faktický zánik naší EDSky. Pokračování na str. 2 Pokračujeme na Letišti Václava Havla Před několika měsíci uvedlo Letiště Praha do provozu námi realizované vícejazyčné světelné informační tabule na Terminálu 1, které byly požadovány po vstupu významného korejského investora do společnosti provozující Letiště Václava Havla, a to Letiště Praha, a.s. Nyní jsme vyhráli tendr na pokračování této zakázky v prostorech Terminálu 2. Projekt má za cíl zefektivnit a zpřístupnit pohyb na Letišti Václava Havla a částečně odbourat jazykové bariéry návštěvníků z asijského kontinentu. Další významnou akcí na Letišti Václava Havla, v jejímž tendru jsme uspěli, byla rekonstrukce čekáren B3 a B4, kde se budou přidávat rentgeny a odbavovací místa pro rychlejší průběh odbavení cestujících. Tyto změny si vyžádají složité stavební a technologické změny v čekárnách. Také začínáme připravovat k realizaci zakázku rekonstrukce Trafostanice TS14. Ing. Martin Metelka, ELTODO EG, a.s. SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Předposlední říjnový víkend v Praze patřil festivalu světla SIGNAL. První ročník nadmíru překonal očekávání pořadatelů i samotných návštěvníků a doslova si podmanil centrum metropole. Stovky tisíc překvapených lidí vyrazily do ulic prohlédnout si světelné instalace a nechat se okouzlit video mappingovými projekcemi. Skvělou atmosféru v ulicích Prahy podpořilo i vydařené počasí. Festival můžeme směle označit za kulturní událost letošního podzimu a jednu z nejlepších akcí tohoto roku vůbec. Skupina Eltodo se na festivalu podílela servisem při instalacích umělecký děl v centru Prahy, kooperací při nočních vyjížďkách za světlem parníkem Vyšehrad a v neposlední řadě jedinečným světelným designem Emauzského kláštera, Tančícího domu a parníku Vyšehrad jenom pro tuto akci. Více viz: zdroj: Signal Festival

2 Nové proměnné dopravní značky na Jižní spojce V listopadu letošního roku byl otevřen kompletně zrekonstruovaný most přes Jižní spojku u ulice Ke Garážím. Rekonstrukce mostu proběhla především z toho důvodu, aby po něm mohly najíždět kamiony na dálnici D1 a ulevilo se tak přetížené Spořilovské ulici. V návaznosti na tuto akci provedla Divize dopravní infrastruktury ELTO- DO EG pro společnost Skanska a.s. instalaci nových proměnných dopravních značek upravujících provoz kamionů v prostoru křižovatky ulic 5. května a Jižní spojky. Celkem se jedná o 5 nových proměnných dopravních značek, přičemž hlavní část dodávky tvoří dvě velkorozměrné značky instalované na portály dopravního značení. Všechny značky jsou datově propojeny a integrovány do systému Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze, odkud jsou ovládány. Na akci se v rámci skupiny Eltodo podílela společnost Vegacom realizací optických přípojek značek k páteřnímu optickému kabelu Jižní spojky a zajištěním napájení a společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. instalací a zapojením veškerých rozvaděčů, včetně dodání a naprogramování gantry serveru pro ovládání dopravního značení. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. Instalace PDZ na Jižní spojce Dokončení vánočního úvodníku Ing. Libora Hájka ze str. 1 Další velkou změnou je, že Eltodo EG odkoupilo od Vegacomu ty části firmy, které se věnovaly IT, ICT a dodávkám technologií pro budovy. Tyto činnosti se částečně kryly s činnostmi vykonávanými Eltodem EG. Eltodo EG má tedy nyní čtyři velké divize: Dopravní systémy, Elektrotechnické systémy, Technickou divizi a divizi Technologie budov a ICT. Dalším velkým krokem, který jsme již udělali, je přejmenování mateřské společnosti Eltodo EG, a.s., na Eltodo, a.s. Dne nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla tato změna potvrzena. Tento krok sice nepřiná- ší žádné úspory, ale přispěje k lepší prezentaci skupiny Eltodo navenek. Vnitřní reorganizace a snižování nákladů jsou vždy spojené se snižováním pracovních míst. S výše zmíněnými změnami jsme z celkového počtu tisíc dvě stě pracovníků ve skupině zrušili čtyřicet pracovních míst, což mě osobně netěší, ale jak jsem již několikrát v Eltodo magazínu napsal, někdy musíme propouštět, abychom mohli v budoucnu opět přijímat. Věřím, že ta budoucnost není nijak vzdálená. Eltodo je nadále silnou firmou s velkým lidským a technologickým potencionálem. Spolu s kolegy ve vedení skupiny jsme zpracovali novou rozvojovou strategii, díky které bychom chtěli v příštích třech letech zvýšit obrat skupiny na čtyři miliardy korun. Letos se bude pohybovat okolo 3,1 miliardy korun. Všech zaměstnanců se týká jedna z novinek, kterou chystáme na rok Vzhledem k tomu, jak přibývá našich pracovníků, kterým byly z důvodu nesplácení dluhů obstaveny jejich platy, jsme se rozhodli založit družstevní záložnu, která bude zaměstnancům poskytovat úvěry za výhodných a férových podmínek. Fungovat by měla od příštího roku a sloužit bude jak skupině Eltodo, tak skupině firem, které patří spoluvlastníkovi skupiny Eltodo panu Liboru Sadílkovi. Děkuji vám za vaši práci a přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Libor Hájek NOVÁ STRUKTURA SKUPINY ELTODO Dodáme napájecí přípojky pro KTDS v Praze CITELUM, a.s. 50 % ELTODO, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. 50 % Vegacom a.s. 100 % ELTODO SK, a.s. 100 % ELTODO Bulgaria EOOD 100 % KH servis a.s. 80 % ELTODO Národní dům, s.r.o. 100 % Osvětlení Týnec, k.s. 99,9 % Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 50 % KMET Handlová, a.s. 75 % V listopadu tohoto roku uzavřela Divize dopravní infrastruktury ELTODO EG smlouvu se společností CAMEA na realizaci veškerých napájecích přípojek pro komplexní telematický dohledový systém (KTDS), jehož výstavba bude probíhat na jaře roku 2014 v Praze. Tento propracovaný systém bude umožňovat kontinuální automatický dohled nad klíčovými úseky komunikací na celém území hlavního města prostřednictvím celkem 32 otočných dohledových kamer. Kromě toho bude KTDS provádět řadu telematických funkcí, jako je počítání a klasifikace vozidel, detekce incidentů, provádění liniového výpočtu dojezdových dob mezi zvolenými body systému apod. Můžeme očekávat, že jeho zprovoznění opět přispěje ke zkvalitnění dopravy v hlavním městě. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. 2

3 INOVACE STANIČNÍCH SLOUPKŮ pro pražský Dopravní podnik V návaznosti na dřívější dlouhodobé vztahy jsme obnovili spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v oblasti dodávky staničních sloupků. Na základě zkušeností pracovníků DPHMP proběhla inovace některých prvků včetně nové povrchové úpravy. Na inovovaném sloupku je provedena dodatečná protikorozní ochrana asfaltovým nátěrem v místě zapuštění sloupku do chodníku. Celý sloupek je ošetřen antivandalským nátěrem jako ochrana proti vylepování plakátů a pro snadnější odstranění graffiti. V horní části sloupku jsou nově umístěny kolejničky pro upevnění a rychlejší výměnu zalaminovaných jízdních řádů. Pracuje se na novém systému osvětlení. Tyto inovace jsou zapracovány do všech typových provedení - podélného i příčného, která umožňují snadný pohyb cestujících na velmi úzkých nástupních ostrůvcích. Cílem je přijít s inovovaným, cenově příznivým výrobkem a stát se tak kreativním a spolehlivým partnerem DPHMP. Ing. Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. PODÍLÍME SE NA REKONSTRUKCI TRAMVAJOVÉ TRATI EVROPSKÁ Na přelomu září a října zahájila realizační složka divize Energetika a průmysl pro firmu Metrostav práce na rekonstrukci tramvajové trati v ulici Evropská. Činnosti jsou rozděleny do sedmi pro vozních souborů: zařízení tramvajových zastávek, tramvajová detekce, polarizo va ná drenáž, přeložka veřejného osvětlení (10 stožárů včetně kabelového vedení) a pře ložka vedení PRE (VN + optika). Velkou část akce tvoří opakované úpravy provozu světel - ných signalizačních zařízení (SSZ) dle jed - notlivých DIR na šesti navazujících kři - žovatkách. Na jedné z křižovatek prová - díme také stavební úpravy. Tempo postupu prací udává výstavba tramvajové trati. Postup prací ale také ztěžuje rozsáhlá koordinace činností mnoha firem na stavbě zainteresovaných. Karel Holakovský, ELTODO EG, a.s. O T Á Z K A P R O : Jana Crdlíka, obchodního ředitele společnosti ELTODO, a.s. Jak hodnotíte obchodní rok 2013? Rok 2013 důkladně prověřil naší podni - katelskou a finanční stabilitu. Pokračující recese české ekonomiky se stále klesající poptávkou související s investičním pe - simismem neposkytovala v průběhu roku příliš velký prostor pro uplatnění v tržním prostředí. Objemově zajímavých zaká - zek bylo v našem portfoliu v průběhu roku vypsáno málo a zájemců o jejich získání bylo mnoho. Nicméně osobně hodnotím obchodní rok 2013 za úspěšný, jelikož se nám podařilo obstát v tvrdém konkurenčním prostředí a udržet si své těžce vydobyté pozice na trhu. Nedostatek objemově zajímavých zakázek se nám podařilo na - hradit získáním většího množství obje - mově nižších zakázek. Naše dlouhodobá strategie zaměřená na několik rozličných segmentů trhu s ši ro - kým portfoliem nabízených služeb se osvědčila a umožnila nám plošnou pů - sob nost v tržním prostředí, tedy více ob - chodních příležitostí. Mezi získanými zakázkami v roce 2013 vyčnívajících svým charakterem, nebo objemem, stojí za zmínku zejména: Do - dávky a služby v rámci Rekonstrukce dál - nice D1, Montáže v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2, Servisní činnost na technologickém vybavení Sil - nič ního okruhu kolem Prahy, Osvětlení fotbalového stadionu Štruncovy sady v Plzni, Úprava strojovny chlazení na Letišti Praha, Přeložky elektro v rámci výstavby Městského okruhu Blanka. Rozmanitost předmětného plnění jednot - livých zakázek dokladuje značný poten - ciál poskytovaných služeb, což umož - ňu je větší flexibilitu v rámci obchodních aktivit. Management na všech úrovních odvedl v obchodním roce 2013 velmi dobrou práci, zejména v komunikaci s obchodní mi partnery, což dává záruku do úspěšného působení v následujícím období. redakce 3

4 Kontrolní den v hotelu Národní dům Karlovy Vary V půlce října se v rekonstruovaném hotelu Národní dům v Karlových Varech konal kontrolní den, kterého se kromě investora, společnosti ELTODO Národní dům, zú - čast nilo vedení města Karlovy Vary, zastu - pitelé města a také zástupci budou cího provo zo vatele hotelu, firmy AXXOS Hotel & Spa Mana gement s.r.o. Hlavním cílem bylo seznámit zástupce města a médií se stavem rekonstrukce hotelu a představit jim budoucího provo zo vatele hotelu, firmu Axxos. Považovali jsme za důležité udělat to ještě před tím, než bude zastupitelstvo města posuzovat naši žádost o prodloužení ter mínu dokon čení rekonstrukce hotelu z června 2014 na červen 2015, říká Michal Pru nar, jednatel společnosti ELTODO Národní dům. Prod loužení rekonstrukce způsobily podle Mi chala Prunara tři důvody. Prvním bylo dlouhé a nakonec neúspěšné hledání spo luinvestora rekonstruk ce a dostavby hotelu. Druhým důvodem byla delší než před po kládaná časová náročnost prací vyplý vajících z požadavků památkové péče. Třetím důvodem byla náročná jed ná - ní s potencionálními budoucí mi pro vo zo - vate li hotelu. Žádost Eltoda o prodlou žení termínu dostavby již schváli la rada města Karlovy Vary, zastupitelstvo jej bude schvalovat 17. prosince, tedy až po uzávěrce vy - dání tohoto čísla Eltodo maga zínu. (rs) ELTODO SE PODÍLELO NA Stavbě roku 2012 Zlínského kraje 1. listopadu 2013 došlo k slavnostnímu odhalení stavby roku 2012 Zlínského kraje. Toto ocenění získala stavba Zkapacitnění sil. II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A. Součástí dopravního řešení byla i výstavba světelného signalizačního zařízení křižovatky ulic Velehradská třída - So kolská Všehrdova, kterou realizovala divize Morava spo lečnosti ELTODO dopravní systémy. Pamětní tabulku Stavba roku 2012 odhalili na hlavní křižovatce v Uherském Hradišti starosta města Květoslav Tichavský a zástupci ŘSD a ŘSZK. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. OHLÉDNUTÍ ZA SILNIČNÍ KONFERENCÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Skupina Eltodo se dne 23. a 24. října 2013 účastnila 21. Silniční konference. Již pošesté v historii se konala v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Konferenci doplňovala rozsáhlá doprovodná výstava, na které se představilo kolem 60 firem. Svou expozici zde měla i skupina Eltodo, která svým zákazníkům představila nové technologie v dopravě včetně zajímavých exponátů nacházejících využití v tomto důležitém hospodářském odvětví. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY pro parkovací dům Rychtářka v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dokončila a předala na konci listopadu získanou zakázku Proměnné dopravní značky pro parkovací dům Rychtářka v Plzni. Této zakázce předcházelo vypracování projektové dokumentace. Instalovalo se zde 6 proměnných dopravních značek umístěných na stožárech veřejného osvět - lení ul. Sirkova, U Prazdroje, Přemyslova, Sady pě - ta třicátníků z centra, Sady pětatřicátníků do centra, Palackého náměstí) včetně zajištění jejich komu - nikace s parkovacím domem a následné uvedení celé technologie do provozu. Tyto značky navádějí řidiče do parkovacího domu Rychtářka a zobrazují počet volných parkovacích míst. Jde o první pro - měnné značky v Plzni, aktualizace údajů probíhá každých pět minut. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. Bezdrátové kyvadlové řízení dopravy jde do světa Ve městech Holýšov, Červené Poříčí a Alžbětín společnost ELTODO dopravní systémy úspěšně realizovala první instalace svého systému bezdrátového kyvadlového řízení dopravy. I když jsou tyto signalizace určeny především pro provizorní řízení dopravy s větším počtem vjezdů do problematického úseku komunikace, byly úspěšně využi ty a odzkoušeny pro klasickou kyvadlovku. Vyhodnocování dopravního zatížení z obou směrů, ale především možnost instalace a provozu bez jediného metru kabelu, to byly pro naše zákazníky nejdůležitější parametry. Montáže, provoz i závěrečné demontáže proběhly v dohodnutém termínu a bez závad. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. 4

5 Dodáváme technologie do OC Galerie Teplice V létě letošního roku se společnost Vega - com a.s. stala jedním z hlavních doda va - telů v oblasti dodávek technologií pro za řízení budov, když získala zakázku na realizaci kompletních slaboproudých a silno proudých systémů v rámci výstavby obchodního centra Galerie Teplice. Dům leží v centru města na místě bývalého objektu Prior a nabídne na jaře 2014 obyva telům Teplic a okolí stovku obchodů, zhruba 500 pracovních míst a přes 400 míst k parkování. Požadavky kladené na budoucího zhoto vi - tele ze strany generálního dodavatele, kterým je společnost Metrostav, byly od začátku výbě rového řízení velmi náročné, a to zejmé na z důvodu požadovaného ter mínu plnění. Práce na stavbě bylo nutné zahájit okamžitě po uzavření jednání a s dosta teč ným množ - stvím pracovníků, jeli kož požada vek investo - ra na dokončení díla je konec le tošního roku. Nejen z tohoto důvodu si společ nost Ve gacom pro tak ná ročnou zakázku v objemu desítek milionů korun vybrala za partnera pro realizaci silnoproudých rozvo - dů mateřskou společ nost Eltodo EG. Spojení dvou silných hráčů na trhu v oblasti realizace elektroinstalací znamená jak pro generálního dodavatele, tak i pro investora jistotu profesionálního přístupu a maximál ního nasazení při plnění tak náročného úkolu. Tento krok se záhy ukázal jako velmi prozíravý, když Vizualizace konečné podoby k hlavní zakázce přibyla výstavba dvou hlavních nájemních jednotek multikina se čtyřmi sály a supermarketu. Očekáváme, že i ke konci realizace hlavního objektu dojde k postupnému rozšíření reali zací i v rámci ostatních nájemních jednotek a tím k dalšímu navýšení objemu realizova ných prací. Z hlediska zastoupení jednotlivých technologií jsou v objektu obsaženy všechny systémy. V případě slaboproudů se jedná o protipožární systémy (EPS, ERO), bezpečnostní systémy (EZS, CCTV, ACS), datové a telefonní systémy (SK, PBX). Jednou z výjimečností oproti ostatním podobným objektům je skutečnost, že pod střechou zaparkují i auta na plyn. Tomu odpovídá instalace příslušné protipožární technologie. V případě elektrorozvodů dodáváme kompletní kabelové rozvody a trasy, přípojnicový systém, rozvaděče, přístroje, zemnění a hromosvod, dále topné kabely na potrubí, a jednáme též o realizaci kompletního osvětlení. I když nás největší pracovní nasazení teprve čeká, pevně věříme, že v tak náročné zakázce toto sdružení firem uspěje a získaná reference nám pomůže při dalších zakázkách podobného charakteru. Všem kolegům podílejícím se na realizaci přejeme hodně sil a vytrvalosti. Ing. David Hejzlar, Vegacom a.s. Vegacom je při výstavbě kabelové televize v Německu V průběhu září a října letošního roku probíhaly obchodní jednání společnosti Vegacom se společností Kabel Deutschland Field Service (KDFS) o možné spo - lupráci na výstavbě kabelové televizní sítě a zajištění pohotovostního servisu v oblasti Bavorska. Tato společnost je vlastněna jednou z největších společností v oblasti služeb kabelové televize, Kabel Deutschland (KDG), která má pů - sobnost ve všech spolkových zemích. Společná obchodní jednání vedla k po - depsání rámcové smlouvy a získání regio nu východně od Mnichova pod servisní správu firmy Vegacom. Společnost Vegacom ve svém obchodním rozvoji působí na území Německa nyní jak v mo bilních, tak fixních sítí. Zázemí firmy je ve městě Eggenfelden, kde jsou pronajaty kancelářské a skladové prostory. Cílem společnosti je etablovat se na německém trhu a postupně získávat větší podíl na zakázkách v daných segmen - tech činností. Důležitým krokem v přesvěd čení zákazníků o tom, že Vegacom je správná volba, jsou kvalitní projektové týmy s jazykovou a technickou vyba ve - ností. Projekt pro společnost KDFS byl zahájen a zahrnuje: PROVOZNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI V rámci těchto prací řešíme zejména výměny zemních rozbočovačů, odbočovačů a spojek. Pracujeme ve třech režimech nástupu na poruchu, a to standard, do 24 hodin a do 4 hodin. Při této činnosti mimo montážních prací a měření realizujeme i kompletní zemní práce od zajištění povolení výkopů až po zhotovení definitivních povrchů včetně asfaltu. Práce probíhají na sítích do 470 MHz, nejčastěji na sítích do 862 MHz a již instalujeme jednotlivé prvky i do frekvence 1,2 GHz. INVESTIČNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI Investiční práce pro nás znamenají pře - devším realizaci nových domovních pří - pojek. Standardně se jedná o výkop kynety, pokládku kabelu, napojení na stávající sít a ukončení kabelu v objektu zákazníka. Do této oblasti však spadá i modernizace stávající koaxiální sítě, která může znamenat výměnu pasivních prvků v trase např. při přechodu ze 470 MHz na 862 MHz nebo třeba i výměnu celých částí sítě včetně výměny kabelů. PRÁCE NA OPTICKÝCH KABELECH Síť KDG má klasickou HFC topologii. A právě do optické části plánuje KDG v příštím roce investovat nemalé peníze. Proto hlavním cílem tohoto projektu je realizovat pro KDFS větší optické projekty, ve kterých budeme realizaci těchto projektů dodávat zákazníkovi na klíč. Pro splnění tohoto jistě ambiciózního cíle je však nutno v současné době bezchybně zvládat práce na koaxiálních kabelech, které představují vstupní bránu k těmto projektům. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. 5

6 Efektivnější a úspornější osvětlení pro Teplice V roce 2011 byl společností ELTODO-CITELUM městu Teplice předán podrobný návrh, včetně dílčích vizualizací - Revita lizace slavnostního osvětlení v lokalitě Zámeckého náměstí. Návrh se konkrétně týkal osvětlení kostela sv. Jana, kostela Povýšení sv. Kříže, průčelí zámku a Morové ho sloupu, což jsou zároveň nejstarší pa mátky na území města Teplic. nické prvky a detaily na objektech (průčelí zámku a morový sloup). Svítidla jsou řízena ovládacím systémem, který umožňuje dyna - mické změny osvětlení a barev tak, aby si Nová podoba Zámeckého náměstí. Tu původní najdete na v sekci Informační servis - Fotogalerie V roce 2012 byla na základě tohoto návrhu vypracována projekčním útvarem ELTODO EG potřebná dokumentace a následně v roce 2013 byla na základě projektu vypsána veřejná soutěž na realizaci zakázky. Tu vyhrálo ELTODO-CITELUM a samotné montážní práce realizovalo opět ELTODO EG pobočka Bystřany. Akce byla úspěšně dokončena v řádném termínu, tedy letos v listopadu. Revitalizace osvětlení začala demontáží původního neefektivního osvětlení, které se skládalo z 19. svítidel (celkový příkon 7000 W) pro všechny výše uvedené objekty. Osvětlovací soustava byla osazena sodíkovými zdroji s velmi širokými úhly vyzařování světelného paprsku, což v praxi znamenalo, že až dvě třetiny světelného toku (světla) byly vyzářeny mimo požadovaný objekt. To samozřejmě vysvětluje nepřiměřenou výši celkového příkonu a následně i spotřeby elektřiny. Nové řešení používá svítidla s vyzařovacími úhly, která efektivně osvětlují přímo konkrétní objekt nebo jeho část. Používá výbojky s teple bílou barvou světla a s vysokým indexem podání barev, tím více vyniknou stávající barvy osvětleného podkladu. Další novinkou je začlenění svítidel s technologií LED, která zvýrazňují vybrané architekto- osvětlení uchovalo atraktivitu a stálou nevšednost. Celkový příkon nové instalace je 3415 W a je použito 48 nových svítidel. Video můžete shlédnout na Youtube: Jaroslav Smetana ELTODO-CITELUM, s.r.o. PŘIJĎTE NA KARLŮV MOST 88 LET SPOLEČNOSTI VEGACOM Vegacom si letos připomíná výročí se dvěma osmičkami před 88 lety, 1. března 1925, totiž byla na návrh ministra pošt a telegrafů ustavena Akciová společnost pro stavbu dálkových telefonních kabelů, na kterou dnešní Vegacom navazuje. Důvodem tohoto kroku byla snaha vybudovat v tehdejším Československu moderní telefonní síť, jakou v té době měly okolní státy, například Německo, Rakousko nebo Francie. Společnost svou činnost zahájila 1. září 1925, kdy položila první kabel o délce 230 m na pokraji obce Nová Ves u Českého brodu. Stavba prvního dálkového kabelu, dlouhého cca 60 km, byla dokončena 29. května 1926, tedy za pouhých 9 měsíců. Na činnost společnosti navázala v roce 1945 společnost Stavební správa pro výstavbu dálkových telekomunikačních kabelů, z níž byla o 13 roků později řadou organizačních změn vytvořen Montážní podnik spojů Praha, který pro resort spojů zabezpečoval řadu let rozhodující technologickou investiční výstavbu. Jeho privatizací v roce 1992 vzniká společnost TMP-Telekomunikační montáže Praha a.s. V letech 1996 až 1999 jsou vlivem technologických novinek místo dosavadních slaboproudých rozvodů zabezpečovány strukturované kabeláže, TMP jsou významným dodavatelem na Jaderné elektrárně Temelín, zajišťuje instalace systémů SDH a aktivních síťových prvků z produkce firmy Nortel Networks, dodávky pro společnosti Alcatel nebo GPT. Stávající jméno Vegacom a.s. - získala společnost od roku Více podrobností k jednotlivým milníkům vývoje Vegacomu najdete na v sekci Informační servis - aktuality. Bohatá tradice a vztah k firmě se odráží i v tom, že bývalí zaměstnanci se každoročně scházejí na listopadovém setkání pro seniory a bývalé kolegy. Akce je organizována odborovou organizací s podporou vedení společnosti a pravidelně se jí účastní velký počet bývalých zaměstnanců. (red) Již tradičně mohou v období adventu Pražané i návštěvníci hlavního města potkat lampáře v cylindru a historic - kém kabátci, který na Karlově mostě rozsvěcuje pomocí tága plynové lucerny. Pokud ve dnech 12. až přijdete zhruba v 16:10 na staro - městskou stranu mostu, kde pochůz - ka začíná, můžete si vyzkoušet tuto již téměř zapomenutou profesi. (R.O.) 6

7 ELTODO BOWLING CUP profesionálních bowlingových drah přivítalo v nově vybavené Bowlingové her ně Na Ovčíně celkem 35 čtyřčlenných smíšených družstev složených výhradně ze zaměstnanců skupiny Eltodo. Ve čtvrtek se na této již 16. sportovně-společenské akci sešli ti, kteří dovedou vzít nejen za práci, ale také dokážou vzít bowlingovou kouli do ruky a společně se pobavit u skleničky dobrého nápoje. Konstatování, že některé výkony na dráze lze označit za profesionální, je zcela na místě a 230 bodů Vlaďky Lomské v jednom kole bylo ozdobou. Celkovým vítězem se stalo družstvo EC 13 ve složení Radka Hesová, Libor Zeitham, Marek Kittel a Vítězslav Chmelík, kterému tímto gratulujeme. Že zorganizovat akci takového rozsahu není snadné, by mohli vyprávět členové organizačního týmu (Dana Bébrová, Libor Zeitham, Petr Holec, Marek Kittel), kterým patří poděkování za bezchybný večer plný nejen sportovního zápolení, ale především dobré zábavy. (R.O.) Vážení a milí, kolegyně a kolegové, máme za sebou z pohledu skupiny ELTODO nelehký rok, a i ten příští bude vyžadovat z naší strany hodně úsilí. Lze se ale také opřít o povzbu - divá slova pana Hájka z úvodu maga - zínu a do dalšího roku hledět s opti - mismem. Jménem redakce přeji všem v tomto adventním čase především nalezení klidu a míru v našem obyčejném životě, klidné prožití vánočních svátků s láskou mezi nejbližšími a v novém roce jen to dobré. Radek Ošťádal Aktualizované a nově vydané dokumenty září listopad 2013 Směrnice: EEG S 01 Organizační řád EEG - organizační schéma Organizační postupy: ELT O 23 Cestovní náhrady Příkazy PŘ 18/13 Inventury materiálu PŘ 19/13-PŘ 27/13 Organizační změny IX.-XI.2013 PŘ 28/13 Opravy na projektech Pokyny P 07/13 Interní autopůjčovna Ing. Pavel Jonáš, ELTODO EG, a.s. POZOR NA NOVÉ PARAGRAFY! Dne nabývá účinnosti nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb. s tím, že dochází ke zrušení obchodního zákoníku a dalších zákonů, např. zákona o rodině či zákona o vlastnictví bytů, a tyto oblasti budou upraveny pouze v NOZ. Obchodní společnosti pak budou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchod - ních společnostech a družstvech (zákon o ob chodních korporacích), jež rovněž nabý - vá účinnosti dnem Přijetím NOZ dochází ke sjednocení obchodního práva a práva občanského. NOZ zavádí nové právní instituty, jako předsmluvní odpovědnost, kdy strany musí jednat poctivě, a pokud jedna strana jednání před uzavřením smlouvy bez důvodu ukončí, tak nahradí způsobenou škodu. Zásadu povrch ustupuje půdě, což znamená, že pokud má stavba a pozemek jednoho vlastníka, tak dnem se tato stavba stává součástí pozemku. Dále zásadu, že na právní jednání je třeba nahlížet spíše jako na platné než na neplatné nebo zásadu větší smluvní volnosti, kdy si smluvní strany mohou dohodnout vše, co zákon výslovně nezakazuje nebo to neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek či právo na ochranu osobnosti. Mgr. Babeta Jičínská, ELTODO EG, a.s. VOLNÁ MÍSTA PROJEKTANT - SLABOPROUD VEDOUCÍ STŘEDISKA ICT - outsourcing IT, cloudová řešení OPERÁTOR HOTLINE pro společnost VEGACOM - telekomunikační služby MONTÉR - světelná signalizace, slaboproud PROJEKTANT - OPTIKA A METALIKA PROJEKTANT SILNOPROUD - Bystřany u Teplic SPECIALISTA OBCHODNÍ PŘÍPRAVY - elektrotechnika TECHNIK V TELEKOMUNIKACÍCH pro práci v Německu MONTÉR - TELEKOMUNIKACE, bezdrátové systémy TECHNIK TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, BTS stanice PŘÍPRAVÁŘ NABÍDEK oblast elektrotechniky PROJEKTANT ELEKTRO SLABO- PROUD - pro absolventy PRODUKTOVÝ SPECIALISTA - SLABOPROUD, pro absolventy Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

8 Dopravní hřiště pro Otrokovice a Hradec Králové Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. v závěru roku dokončila realizaci dvou dětských dopravních hřišť. V Otrokovicích a v Hradci Králové budou ti nejmenší moci využít tohoto zařízení, které poslouží k výuce základních znalostí a dovedností, jak se chovat v podmínkách dopravního provozu. Dálniční SOS Hláska ELS SOS Na obou hřištích jsme instalovali kompletní světelné signalizační zařízení včetně zprovoznění celé technologie. Zají mavostí je instalace vlakového přejezdu na hřišti v Hrad - ci Králové. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. P Ř E D S T A V U J E M E V Ý R O B E K E L T O D O V rámci modernizace dálnice D1 a stavby nových dálničních úseků na území ČR se otevírá možnost vstupu na trh se specializovanými výrobky. Proto byla v rámci kooperace mezi společnostmi ve skupině Eltodo vyvinuta nová SOS Hláska ELS-SOS. ZÁKLADNÍ INFORMACE SOS hlásky jsou osazovány na dálnice a do tunelových staveb, kde zajišťují nouzovou komunikaci s operačním střediskem policie v případě havárie nebo jiné krizové situace. V případě jakékoliv události je SOS hláska nejspolehlivějším a nejjednodušším komunikačním prostředkem, u kterého je zajištěna snadná identifikace místa a typu události. Spojení z hlásky je realizováno přímo s dálničním dispečinkem policie. Hláska však neslouží pouze pro účely tísňového volání, ale zároveň jako komunikační prostředek pro sběr a vyhodnocení dat a pro ovládání připojených zařízení třetích stran. TECHNICKÝ POPIS Skříň hlásky je vyrobena z nerezové oceli s párem dvířek umístěným na přední straně. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku zákazníka. Skříň je rozdělena na dvě části (zamezení průchodu vlhkosti), z nichž každá je samostatně uzamykatelná. Skříň hlásky je možné dodat ve dvou provedeních, která svými rozměry odpovídají v současnosti osazeným typům hlásek na českých dálnicích. Dvířka hlásky jsou opatřena kontakty, které signalizují otevření (odemknutí zámku). Horní dvířka dále obsahují komunikační jednotku, LCD displej a tlačítka pro ovládání. Hláska je v horní části po stranách osazena prosvíceným textem SOS z modrých LED. Na hlásky jsou umístěny reflexní polepy piktogramu nouzového telefonu a staničení komunikace. Přenos dat z hlásky do nadřazeného systému je zajištěn prostřednictvím optické sítě. Variantně lze přenos dat řešit i po metalické síti nebo bezdrátově. Hlasovou komunikaci hlásky zprostředko vá - vá komunikační jednotka, která převádí hlas na digitální signál, jenž je přenesen na digitální telefonní ústřednu a dále odbaven. Hláska je také vybavena LCD displejem a tla - čítky, kterými zabezpečuje vizuální komunikaci v případě, že není možné se s volajícím domluvit hlasově (jazyková bariéra, postižená osoba apod.). Mimo zajištění hlasové komunikace hláska také disponuje procesorovou jednotkou, která vyhodnocuje telemetrická data a pro - vádí sběr dat ze zařízení třetích stran (data jsou posílána do nadřazeného systému). Mezi tato zařízení mohou patřit automatické sčítače dopravy, meteostanice, kamery, proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace a další. Připojení systémů k hlásce je možné přes standardizované rozhraní RS232/RS422/RS485, ethernet (RJ45) nebo galvanicky oddělené binární vstupy/výstupy. Výhoda systému oproti jiným konkurenčním řešením je v oddělení procesorové jednotky od hlasového komunikátoru, kdy např. při výpadku komunikátoru stále funguje vizuální komunikace a přenos telemetrie z hlásky. Rovněž lze do hlásky volitelně osadit kameru pro snímání volajícího a následné zobrazení videa na dispečinku. Hláska svými parametry splňuje přísné požadavky ŘSD na konstrukci, krytí a technickou výbavu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA Napájecí napětí V / 50 Hz Provoz Trvalý Krytí IP64 Provozní teplota -25 C až +65 C Příkon provozní 25 W (typicky), 100 W (maximálně( Výkon reproduktoru 10 W Rozměry základní 1870 x 350 x 315 mm nebo 1870 x 350 x 200 mm (VxŠxH) Hmotnost základní kg (dle vybavení) Eltodo nedodává pouze samostatné hlásky, ale celý systém ELS-SOS, který zahrnuje nejen datovou komunikaci mezi hláskami a dispečerským pracovištěm, ale také kompletní vybavení dispečinku telekomunikačním zařízením a výpočetní technikou včetně specializované dispečerské aplikace. ELTODO magazín 4/2013. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Lukáš Novák, Richard Štrégl, Martin Kučera, Tomáš Palát, Kamil Jelínek, Pavel Chmelík a Jiří Skála. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, archiv skupiny Eltodo a Signal Festival. Grafické zpracování: Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Užití kamerových systémů ve městech a obcích Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Představení společnosti ČDTelematika Dodavatel kompletní nabídky ICT produktů a služeb Provoz a servis Infrastruktury

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ

INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU SPOJUJEME OBLASTI BEZPEČNOSTNÍCH ŘEŠENÍ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přínosy integrace bezpečnostních technologií: SPOLEČNÉ

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb 1Projekt na poskytování internetových, multimediálních a hlasových služeb Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb VYBUDOVÁNÍ INTERNETOVÝCH ROZVODŮ NA NÁKLADY SPOLEČNOSTI

Více

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Příbram 28.3.2011 Věc: Nabídka na rekonstrukci-podstatnou změnu 2ks výtahů č. 37/2011 v bytovém domě Praha,Renoirova 653,4 - šachetní dveře budou ponechány

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Prezentace nové generace SOS hlásky TCSIP02 Vývoj nové generace SOS hlásky v roce 2007 společnost SPEL dokončila vývoj nového typu hlásek TCSIP02

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích Jaromír Uhde E.ON Rekonstrukce, modernizace a výstavba veřejného osvětlení Skupina E.ON zajišťuje Komplexní servis pro soustavy veřejného

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KOMUNIKAČNÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÁ

DOPRAVNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KOMUNIKAČNÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÁ PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ P R O F I L S K U P I N Y Naší ambicí je, aby značka Eltodo navázala na tradici

Více

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Ing. Monika Syrovátková projektová manažerka ITS NGN Ministerstvo vnitra ČR 29. 7. 2015 ITS NGN Komunikační infrastruktura

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

dopravní systémy osvětlení energetické systémy zařízení budov technické technologie informační a komunikační kamerové systémy automatizace průmyslová

dopravní systémy osvětlení energetické systémy zařízení budov technické technologie informační a komunikační kamerové systémy automatizace průmyslová průmyslová automatizace kamerové informační a komunikační technologie technické zařízení budov energetické osvětlení dopravní P r o f i l s k u p i n y Naší ambicí je, aby značka Eltodo navázala na tradici

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

FINANCOVÁNÍ A EFEKTIVITA

FINANCOVÁNÍ A EFEKTIVITA FINANCOVÁNÍ A EFEKTIVITA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Financování 5. EPC 21. 10. 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

NABÍDKA. Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové. Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký

NABÍDKA. Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové. Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký NABÍDKA Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký Veškerá činnost v oblasti rozúčtování nákladů na energie se řídí vyhláškou č.372/2001sb. Ministerstva pro

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv Veřejné osvětlení ÚČEL zajištění pocitu bezpečí, bezpečnosti osob, dopravy a majetku, zajištění orientace

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Příloha 4. Doplňující údaje

Příloha 4. Doplňující údaje EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 223, www.egem.cz Objednatel : PRE distribuce a.s. Chodov TR 110/22kV Příloha 4. Doplňující údaje Chodov, obnova řídicího systému TR

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Technológia riadenia tunelových stavieb. Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o.

Technológia riadenia tunelových stavieb. Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o. Technológia riadenia tunelových stavieb Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o. Dokumentace, normy 2004/54/ES Směrnice evropského parlamentu a rady TP98 Technologické

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Název projektu: Hořice - město bez bariér

Název projektu: Hořice - město bez bariér Název projektu: Hořice - město bez bariér Důvodem realizace projektu byla pomoc řadě handicapovaných spoluobčanů žijících v našem městě. Instituce působící ve městě: Ústav sociální péče Hořice Sociální

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07. Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.0029 Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl.

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 TAKÉ JSTE VE SVÝCH ÚVAHÁCH NA ROZCESTÍ? POSUĎTE SAMI, ZDA MŮŽEME BÝT VAŠIMI PARTNERY. 2

Více