magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník IX/číslo 4/prosinec 2013 Vážené kolegyně a kolegové, končí rok 2013 a já vás chci, jako již tradičně, seznámit s tím, jak si Eltodo v tomto roce vedlo a jaké máme vyhlídky na rok další. Ing. Libor Hájek Rok 2013 byl obtížný, podle předběžných výsledků obrat skupiny Eltodo klesne. Dobrou zprávou je, že se nám podaří udržet výši zisku stejnou jako v loni. Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích pracovníků na všech úrovních, kterému se daří zvyšovat efektivitu chodu Eltoda, tedy dělat stejně nebo více práce s menšími náklady. Za to všem zúčastněným děkuji. Nižší obrat Eltoda je daný důsledky přetrvávající ekonomické krize, kdy je méně výběrových řízení a kdy je stále těžší je vyhrávat. My nadále umíme vyhrávat, ale musíme nabízet velmi nízké ceny, někdy až na hranici rentability. Věřím ale, že tento stav nebude trvat dlouho, protože ani dlouho trvat nemůže. Některé firmy, které nabízejí své práce pod reálnou cenou, zkrachují a přestanou tlačit ceny směrem dolů. Pomoci by měl i předpokládaný konec ekonomické recese a předpokládané vyšší investiční výdaje nové vlády. Tento obrat však nenastane zítra a ekonomické prostředí, ve kterém podnikáme, může být stejně obtížné ještě rok nebo dva. Proto jsme přistoupili k dalším organizačním změnám ve skupině, které nám dále pomohou zvýšit efektivitu chodu celé skupiny a které platí již od 1. listopadu. Největší změnou je jistě začlenění Eltoda dopravních systémů do mateřské firmy Eltodo EG a tedy faktický zánik naší EDSky. Pokračování na str. 2 Pokračujeme na Letišti Václava Havla Před několika měsíci uvedlo Letiště Praha do provozu námi realizované vícejazyčné světelné informační tabule na Terminálu 1, které byly požadovány po vstupu významného korejského investora do společnosti provozující Letiště Václava Havla, a to Letiště Praha, a.s. Nyní jsme vyhráli tendr na pokračování této zakázky v prostorech Terminálu 2. Projekt má za cíl zefektivnit a zpřístupnit pohyb na Letišti Václava Havla a částečně odbourat jazykové bariéry návštěvníků z asijského kontinentu. Další významnou akcí na Letišti Václava Havla, v jejímž tendru jsme uspěli, byla rekonstrukce čekáren B3 a B4, kde se budou přidávat rentgeny a odbavovací místa pro rychlejší průběh odbavení cestujících. Tyto změny si vyžádají složité stavební a technologické změny v čekárnách. Také začínáme připravovat k realizaci zakázku rekonstrukce Trafostanice TS14. Ing. Martin Metelka, ELTODO EG, a.s. SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Předposlední říjnový víkend v Praze patřil festivalu světla SIGNAL. První ročník nadmíru překonal očekávání pořadatelů i samotných návštěvníků a doslova si podmanil centrum metropole. Stovky tisíc překvapených lidí vyrazily do ulic prohlédnout si světelné instalace a nechat se okouzlit video mappingovými projekcemi. Skvělou atmosféru v ulicích Prahy podpořilo i vydařené počasí. Festival můžeme směle označit za kulturní událost letošního podzimu a jednu z nejlepších akcí tohoto roku vůbec. Skupina Eltodo se na festivalu podílela servisem při instalacích umělecký děl v centru Prahy, kooperací při nočních vyjížďkách za světlem parníkem Vyšehrad a v neposlední řadě jedinečným světelným designem Emauzského kláštera, Tančícího domu a parníku Vyšehrad jenom pro tuto akci. Více viz: zdroj: Signal Festival

2 Nové proměnné dopravní značky na Jižní spojce V listopadu letošního roku byl otevřen kompletně zrekonstruovaný most přes Jižní spojku u ulice Ke Garážím. Rekonstrukce mostu proběhla především z toho důvodu, aby po něm mohly najíždět kamiony na dálnici D1 a ulevilo se tak přetížené Spořilovské ulici. V návaznosti na tuto akci provedla Divize dopravní infrastruktury ELTO- DO EG pro společnost Skanska a.s. instalaci nových proměnných dopravních značek upravujících provoz kamionů v prostoru křižovatky ulic 5. května a Jižní spojky. Celkem se jedná o 5 nových proměnných dopravních značek, přičemž hlavní část dodávky tvoří dvě velkorozměrné značky instalované na portály dopravního značení. Všechny značky jsou datově propojeny a integrovány do systému Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze, odkud jsou ovládány. Na akci se v rámci skupiny Eltodo podílela společnost Vegacom realizací optických přípojek značek k páteřnímu optickému kabelu Jižní spojky a zajištěním napájení a společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. instalací a zapojením veškerých rozvaděčů, včetně dodání a naprogramování gantry serveru pro ovládání dopravního značení. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. Instalace PDZ na Jižní spojce Dokončení vánočního úvodníku Ing. Libora Hájka ze str. 1 Další velkou změnou je, že Eltodo EG odkoupilo od Vegacomu ty části firmy, které se věnovaly IT, ICT a dodávkám technologií pro budovy. Tyto činnosti se částečně kryly s činnostmi vykonávanými Eltodem EG. Eltodo EG má tedy nyní čtyři velké divize: Dopravní systémy, Elektrotechnické systémy, Technickou divizi a divizi Technologie budov a ICT. Dalším velkým krokem, který jsme již udělali, je přejmenování mateřské společnosti Eltodo EG, a.s., na Eltodo, a.s. Dne nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla tato změna potvrzena. Tento krok sice nepřiná- ší žádné úspory, ale přispěje k lepší prezentaci skupiny Eltodo navenek. Vnitřní reorganizace a snižování nákladů jsou vždy spojené se snižováním pracovních míst. S výše zmíněnými změnami jsme z celkového počtu tisíc dvě stě pracovníků ve skupině zrušili čtyřicet pracovních míst, což mě osobně netěší, ale jak jsem již několikrát v Eltodo magazínu napsal, někdy musíme propouštět, abychom mohli v budoucnu opět přijímat. Věřím, že ta budoucnost není nijak vzdálená. Eltodo je nadále silnou firmou s velkým lidským a technologickým potencionálem. Spolu s kolegy ve vedení skupiny jsme zpracovali novou rozvojovou strategii, díky které bychom chtěli v příštích třech letech zvýšit obrat skupiny na čtyři miliardy korun. Letos se bude pohybovat okolo 3,1 miliardy korun. Všech zaměstnanců se týká jedna z novinek, kterou chystáme na rok Vzhledem k tomu, jak přibývá našich pracovníků, kterým byly z důvodu nesplácení dluhů obstaveny jejich platy, jsme se rozhodli založit družstevní záložnu, která bude zaměstnancům poskytovat úvěry za výhodných a férových podmínek. Fungovat by měla od příštího roku a sloužit bude jak skupině Eltodo, tak skupině firem, které patří spoluvlastníkovi skupiny Eltodo panu Liboru Sadílkovi. Děkuji vám za vaši práci a přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Libor Hájek NOVÁ STRUKTURA SKUPINY ELTODO Dodáme napájecí přípojky pro KTDS v Praze CITELUM, a.s. 50 % ELTODO, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. 50 % Vegacom a.s. 100 % ELTODO SK, a.s. 100 % ELTODO Bulgaria EOOD 100 % KH servis a.s. 80 % ELTODO Národní dům, s.r.o. 100 % Osvětlení Týnec, k.s. 99,9 % Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 50 % KMET Handlová, a.s. 75 % V listopadu tohoto roku uzavřela Divize dopravní infrastruktury ELTODO EG smlouvu se společností CAMEA na realizaci veškerých napájecích přípojek pro komplexní telematický dohledový systém (KTDS), jehož výstavba bude probíhat na jaře roku 2014 v Praze. Tento propracovaný systém bude umožňovat kontinuální automatický dohled nad klíčovými úseky komunikací na celém území hlavního města prostřednictvím celkem 32 otočných dohledových kamer. Kromě toho bude KTDS provádět řadu telematických funkcí, jako je počítání a klasifikace vozidel, detekce incidentů, provádění liniového výpočtu dojezdových dob mezi zvolenými body systému apod. Můžeme očekávat, že jeho zprovoznění opět přispěje ke zkvalitnění dopravy v hlavním městě. Ing. Ondřej Kudla, ELTODO EG, a.s. 2

3 INOVACE STANIČNÍCH SLOUPKŮ pro pražský Dopravní podnik V návaznosti na dřívější dlouhodobé vztahy jsme obnovili spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v oblasti dodávky staničních sloupků. Na základě zkušeností pracovníků DPHMP proběhla inovace některých prvků včetně nové povrchové úpravy. Na inovovaném sloupku je provedena dodatečná protikorozní ochrana asfaltovým nátěrem v místě zapuštění sloupku do chodníku. Celý sloupek je ošetřen antivandalským nátěrem jako ochrana proti vylepování plakátů a pro snadnější odstranění graffiti. V horní části sloupku jsou nově umístěny kolejničky pro upevnění a rychlejší výměnu zalaminovaných jízdních řádů. Pracuje se na novém systému osvětlení. Tyto inovace jsou zapracovány do všech typových provedení - podélného i příčného, která umožňují snadný pohyb cestujících na velmi úzkých nástupních ostrůvcích. Cílem je přijít s inovovaným, cenově příznivým výrobkem a stát se tak kreativním a spolehlivým partnerem DPHMP. Ing. Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. PODÍLÍME SE NA REKONSTRUKCI TRAMVAJOVÉ TRATI EVROPSKÁ Na přelomu září a října zahájila realizační složka divize Energetika a průmysl pro firmu Metrostav práce na rekonstrukci tramvajové trati v ulici Evropská. Činnosti jsou rozděleny do sedmi pro vozních souborů: zařízení tramvajových zastávek, tramvajová detekce, polarizo va ná drenáž, přeložka veřejného osvětlení (10 stožárů včetně kabelového vedení) a pře ložka vedení PRE (VN + optika). Velkou část akce tvoří opakované úpravy provozu světel - ných signalizačních zařízení (SSZ) dle jed - notlivých DIR na šesti navazujících kři - žovatkách. Na jedné z křižovatek prová - díme také stavební úpravy. Tempo postupu prací udává výstavba tramvajové trati. Postup prací ale také ztěžuje rozsáhlá koordinace činností mnoha firem na stavbě zainteresovaných. Karel Holakovský, ELTODO EG, a.s. O T Á Z K A P R O : Jana Crdlíka, obchodního ředitele společnosti ELTODO, a.s. Jak hodnotíte obchodní rok 2013? Rok 2013 důkladně prověřil naší podni - katelskou a finanční stabilitu. Pokračující recese české ekonomiky se stále klesající poptávkou související s investičním pe - simismem neposkytovala v průběhu roku příliš velký prostor pro uplatnění v tržním prostředí. Objemově zajímavých zaká - zek bylo v našem portfoliu v průběhu roku vypsáno málo a zájemců o jejich získání bylo mnoho. Nicméně osobně hodnotím obchodní rok 2013 za úspěšný, jelikož se nám podařilo obstát v tvrdém konkurenčním prostředí a udržet si své těžce vydobyté pozice na trhu. Nedostatek objemově zajímavých zakázek se nám podařilo na - hradit získáním většího množství obje - mově nižších zakázek. Naše dlouhodobá strategie zaměřená na několik rozličných segmentů trhu s ši ro - kým portfoliem nabízených služeb se osvědčila a umožnila nám plošnou pů - sob nost v tržním prostředí, tedy více ob - chodních příležitostí. Mezi získanými zakázkami v roce 2013 vyčnívajících svým charakterem, nebo objemem, stojí za zmínku zejména: Do - dávky a služby v rámci Rekonstrukce dál - nice D1, Montáže v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2, Servisní činnost na technologickém vybavení Sil - nič ního okruhu kolem Prahy, Osvětlení fotbalového stadionu Štruncovy sady v Plzni, Úprava strojovny chlazení na Letišti Praha, Přeložky elektro v rámci výstavby Městského okruhu Blanka. Rozmanitost předmětného plnění jednot - livých zakázek dokladuje značný poten - ciál poskytovaných služeb, což umož - ňu je větší flexibilitu v rámci obchodních aktivit. Management na všech úrovních odvedl v obchodním roce 2013 velmi dobrou práci, zejména v komunikaci s obchodní mi partnery, což dává záruku do úspěšného působení v následujícím období. redakce 3

4 Kontrolní den v hotelu Národní dům Karlovy Vary V půlce října se v rekonstruovaném hotelu Národní dům v Karlových Varech konal kontrolní den, kterého se kromě investora, společnosti ELTODO Národní dům, zú - čast nilo vedení města Karlovy Vary, zastu - pitelé města a také zástupci budou cího provo zo vatele hotelu, firmy AXXOS Hotel & Spa Mana gement s.r.o. Hlavním cílem bylo seznámit zástupce města a médií se stavem rekonstrukce hotelu a představit jim budoucího provo zo vatele hotelu, firmu Axxos. Považovali jsme za důležité udělat to ještě před tím, než bude zastupitelstvo města posuzovat naši žádost o prodloužení ter mínu dokon čení rekonstrukce hotelu z června 2014 na červen 2015, říká Michal Pru nar, jednatel společnosti ELTODO Národní dům. Prod loužení rekonstrukce způsobily podle Mi chala Prunara tři důvody. Prvním bylo dlouhé a nakonec neúspěšné hledání spo luinvestora rekonstruk ce a dostavby hotelu. Druhým důvodem byla delší než před po kládaná časová náročnost prací vyplý vajících z požadavků památkové péče. Třetím důvodem byla náročná jed ná - ní s potencionálními budoucí mi pro vo zo - vate li hotelu. Žádost Eltoda o prodlou žení termínu dostavby již schváli la rada města Karlovy Vary, zastupitelstvo jej bude schvalovat 17. prosince, tedy až po uzávěrce vy - dání tohoto čísla Eltodo maga zínu. (rs) ELTODO SE PODÍLELO NA Stavbě roku 2012 Zlínského kraje 1. listopadu 2013 došlo k slavnostnímu odhalení stavby roku 2012 Zlínského kraje. Toto ocenění získala stavba Zkapacitnění sil. II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A. Součástí dopravního řešení byla i výstavba světelného signalizačního zařízení křižovatky ulic Velehradská třída - So kolská Všehrdova, kterou realizovala divize Morava spo lečnosti ELTODO dopravní systémy. Pamětní tabulku Stavba roku 2012 odhalili na hlavní křižovatce v Uherském Hradišti starosta města Květoslav Tichavský a zástupci ŘSD a ŘSZK. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. OHLÉDNUTÍ ZA SILNIČNÍ KONFERENCÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Skupina Eltodo se dne 23. a 24. října 2013 účastnila 21. Silniční konference. Již pošesté v historii se konala v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Konferenci doplňovala rozsáhlá doprovodná výstava, na které se představilo kolem 60 firem. Svou expozici zde měla i skupina Eltodo, která svým zákazníkům představila nové technologie v dopravě včetně zajímavých exponátů nacházejících využití v tomto důležitém hospodářském odvětví. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY pro parkovací dům Rychtářka v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dokončila a předala na konci listopadu získanou zakázku Proměnné dopravní značky pro parkovací dům Rychtářka v Plzni. Této zakázce předcházelo vypracování projektové dokumentace. Instalovalo se zde 6 proměnných dopravních značek umístěných na stožárech veřejného osvět - lení ul. Sirkova, U Prazdroje, Přemyslova, Sady pě - ta třicátníků z centra, Sady pětatřicátníků do centra, Palackého náměstí) včetně zajištění jejich komu - nikace s parkovacím domem a následné uvedení celé technologie do provozu. Tyto značky navádějí řidiče do parkovacího domu Rychtářka a zobrazují počet volných parkovacích míst. Jde o první pro - měnné značky v Plzni, aktualizace údajů probíhá každých pět minut. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. Bezdrátové kyvadlové řízení dopravy jde do světa Ve městech Holýšov, Červené Poříčí a Alžbětín společnost ELTODO dopravní systémy úspěšně realizovala první instalace svého systému bezdrátového kyvadlového řízení dopravy. I když jsou tyto signalizace určeny především pro provizorní řízení dopravy s větším počtem vjezdů do problematického úseku komunikace, byly úspěšně využi ty a odzkoušeny pro klasickou kyvadlovku. Vyhodnocování dopravního zatížení z obou směrů, ale především možnost instalace a provozu bez jediného metru kabelu, to byly pro naše zákazníky nejdůležitější parametry. Montáže, provoz i závěrečné demontáže proběhly v dohodnutém termínu a bez závad. Dana Crkvová, ELTODO dopravní systémy s.r.o. 4

5 Dodáváme technologie do OC Galerie Teplice V létě letošního roku se společnost Vega - com a.s. stala jedním z hlavních doda va - telů v oblasti dodávek technologií pro za řízení budov, když získala zakázku na realizaci kompletních slaboproudých a silno proudých systémů v rámci výstavby obchodního centra Galerie Teplice. Dům leží v centru města na místě bývalého objektu Prior a nabídne na jaře 2014 obyva telům Teplic a okolí stovku obchodů, zhruba 500 pracovních míst a přes 400 míst k parkování. Požadavky kladené na budoucího zhoto vi - tele ze strany generálního dodavatele, kterým je společnost Metrostav, byly od začátku výbě rového řízení velmi náročné, a to zejmé na z důvodu požadovaného ter mínu plnění. Práce na stavbě bylo nutné zahájit okamžitě po uzavření jednání a s dosta teč ným množ - stvím pracovníků, jeli kož požada vek investo - ra na dokončení díla je konec le tošního roku. Nejen z tohoto důvodu si společ nost Ve gacom pro tak ná ročnou zakázku v objemu desítek milionů korun vybrala za partnera pro realizaci silnoproudých rozvo - dů mateřskou společ nost Eltodo EG. Spojení dvou silných hráčů na trhu v oblasti realizace elektroinstalací znamená jak pro generálního dodavatele, tak i pro investora jistotu profesionálního přístupu a maximál ního nasazení při plnění tak náročného úkolu. Tento krok se záhy ukázal jako velmi prozíravý, když Vizualizace konečné podoby k hlavní zakázce přibyla výstavba dvou hlavních nájemních jednotek multikina se čtyřmi sály a supermarketu. Očekáváme, že i ke konci realizace hlavního objektu dojde k postupnému rozšíření reali zací i v rámci ostatních nájemních jednotek a tím k dalšímu navýšení objemu realizova ných prací. Z hlediska zastoupení jednotlivých technologií jsou v objektu obsaženy všechny systémy. V případě slaboproudů se jedná o protipožární systémy (EPS, ERO), bezpečnostní systémy (EZS, CCTV, ACS), datové a telefonní systémy (SK, PBX). Jednou z výjimečností oproti ostatním podobným objektům je skutečnost, že pod střechou zaparkují i auta na plyn. Tomu odpovídá instalace příslušné protipožární technologie. V případě elektrorozvodů dodáváme kompletní kabelové rozvody a trasy, přípojnicový systém, rozvaděče, přístroje, zemnění a hromosvod, dále topné kabely na potrubí, a jednáme též o realizaci kompletního osvětlení. I když nás největší pracovní nasazení teprve čeká, pevně věříme, že v tak náročné zakázce toto sdružení firem uspěje a získaná reference nám pomůže při dalších zakázkách podobného charakteru. Všem kolegům podílejícím se na realizaci přejeme hodně sil a vytrvalosti. Ing. David Hejzlar, Vegacom a.s. Vegacom je při výstavbě kabelové televize v Německu V průběhu září a října letošního roku probíhaly obchodní jednání společnosti Vegacom se společností Kabel Deutschland Field Service (KDFS) o možné spo - lupráci na výstavbě kabelové televizní sítě a zajištění pohotovostního servisu v oblasti Bavorska. Tato společnost je vlastněna jednou z největších společností v oblasti služeb kabelové televize, Kabel Deutschland (KDG), která má pů - sobnost ve všech spolkových zemích. Společná obchodní jednání vedla k po - depsání rámcové smlouvy a získání regio nu východně od Mnichova pod servisní správu firmy Vegacom. Společnost Vegacom ve svém obchodním rozvoji působí na území Německa nyní jak v mo bilních, tak fixních sítí. Zázemí firmy je ve městě Eggenfelden, kde jsou pronajaty kancelářské a skladové prostory. Cílem společnosti je etablovat se na německém trhu a postupně získávat větší podíl na zakázkách v daných segmen - tech činností. Důležitým krokem v přesvěd čení zákazníků o tom, že Vegacom je správná volba, jsou kvalitní projektové týmy s jazykovou a technickou vyba ve - ností. Projekt pro společnost KDFS byl zahájen a zahrnuje: PROVOZNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI V rámci těchto prací řešíme zejména výměny zemních rozbočovačů, odbočovačů a spojek. Pracujeme ve třech režimech nástupu na poruchu, a to standard, do 24 hodin a do 4 hodin. Při této činnosti mimo montážních prací a měření realizujeme i kompletní zemní práce od zajištění povolení výkopů až po zhotovení definitivních povrchů včetně asfaltu. Práce probíhají na sítích do 470 MHz, nejčastěji na sítích do 862 MHz a již instalujeme jednotlivé prvky i do frekvence 1,2 GHz. INVESTIČNÍ PRÁCE NA KOAXIÁLNÍ SÍTI Investiční práce pro nás znamenají pře - devším realizaci nových domovních pří - pojek. Standardně se jedná o výkop kynety, pokládku kabelu, napojení na stávající sít a ukončení kabelu v objektu zákazníka. Do této oblasti však spadá i modernizace stávající koaxiální sítě, která může znamenat výměnu pasivních prvků v trase např. při přechodu ze 470 MHz na 862 MHz nebo třeba i výměnu celých částí sítě včetně výměny kabelů. PRÁCE NA OPTICKÝCH KABELECH Síť KDG má klasickou HFC topologii. A právě do optické části plánuje KDG v příštím roce investovat nemalé peníze. Proto hlavním cílem tohoto projektu je realizovat pro KDFS větší optické projekty, ve kterých budeme realizaci těchto projektů dodávat zákazníkovi na klíč. Pro splnění tohoto jistě ambiciózního cíle je však nutno v současné době bezchybně zvládat práce na koaxiálních kabelech, které představují vstupní bránu k těmto projektům. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. 5

6 Efektivnější a úspornější osvětlení pro Teplice V roce 2011 byl společností ELTODO-CITELUM městu Teplice předán podrobný návrh, včetně dílčích vizualizací - Revita lizace slavnostního osvětlení v lokalitě Zámeckého náměstí. Návrh se konkrétně týkal osvětlení kostela sv. Jana, kostela Povýšení sv. Kříže, průčelí zámku a Morové ho sloupu, což jsou zároveň nejstarší pa mátky na území města Teplic. nické prvky a detaily na objektech (průčelí zámku a morový sloup). Svítidla jsou řízena ovládacím systémem, který umožňuje dyna - mické změny osvětlení a barev tak, aby si Nová podoba Zámeckého náměstí. Tu původní najdete na v sekci Informační servis - Fotogalerie V roce 2012 byla na základě tohoto návrhu vypracována projekčním útvarem ELTODO EG potřebná dokumentace a následně v roce 2013 byla na základě projektu vypsána veřejná soutěž na realizaci zakázky. Tu vyhrálo ELTODO-CITELUM a samotné montážní práce realizovalo opět ELTODO EG pobočka Bystřany. Akce byla úspěšně dokončena v řádném termínu, tedy letos v listopadu. Revitalizace osvětlení začala demontáží původního neefektivního osvětlení, které se skládalo z 19. svítidel (celkový příkon 7000 W) pro všechny výše uvedené objekty. Osvětlovací soustava byla osazena sodíkovými zdroji s velmi širokými úhly vyzařování světelného paprsku, což v praxi znamenalo, že až dvě třetiny světelného toku (světla) byly vyzářeny mimo požadovaný objekt. To samozřejmě vysvětluje nepřiměřenou výši celkového příkonu a následně i spotřeby elektřiny. Nové řešení používá svítidla s vyzařovacími úhly, která efektivně osvětlují přímo konkrétní objekt nebo jeho část. Používá výbojky s teple bílou barvou světla a s vysokým indexem podání barev, tím více vyniknou stávající barvy osvětleného podkladu. Další novinkou je začlenění svítidel s technologií LED, která zvýrazňují vybrané architekto- osvětlení uchovalo atraktivitu a stálou nevšednost. Celkový příkon nové instalace je 3415 W a je použito 48 nových svítidel. Video můžete shlédnout na Youtube: Jaroslav Smetana ELTODO-CITELUM, s.r.o. PŘIJĎTE NA KARLŮV MOST 88 LET SPOLEČNOSTI VEGACOM Vegacom si letos připomíná výročí se dvěma osmičkami před 88 lety, 1. března 1925, totiž byla na návrh ministra pošt a telegrafů ustavena Akciová společnost pro stavbu dálkových telefonních kabelů, na kterou dnešní Vegacom navazuje. Důvodem tohoto kroku byla snaha vybudovat v tehdejším Československu moderní telefonní síť, jakou v té době měly okolní státy, například Německo, Rakousko nebo Francie. Společnost svou činnost zahájila 1. září 1925, kdy položila první kabel o délce 230 m na pokraji obce Nová Ves u Českého brodu. Stavba prvního dálkového kabelu, dlouhého cca 60 km, byla dokončena 29. května 1926, tedy za pouhých 9 měsíců. Na činnost společnosti navázala v roce 1945 společnost Stavební správa pro výstavbu dálkových telekomunikačních kabelů, z níž byla o 13 roků později řadou organizačních změn vytvořen Montážní podnik spojů Praha, který pro resort spojů zabezpečoval řadu let rozhodující technologickou investiční výstavbu. Jeho privatizací v roce 1992 vzniká společnost TMP-Telekomunikační montáže Praha a.s. V letech 1996 až 1999 jsou vlivem technologických novinek místo dosavadních slaboproudých rozvodů zabezpečovány strukturované kabeláže, TMP jsou významným dodavatelem na Jaderné elektrárně Temelín, zajišťuje instalace systémů SDH a aktivních síťových prvků z produkce firmy Nortel Networks, dodávky pro společnosti Alcatel nebo GPT. Stávající jméno Vegacom a.s. - získala společnost od roku Více podrobností k jednotlivým milníkům vývoje Vegacomu najdete na v sekci Informační servis - aktuality. Bohatá tradice a vztah k firmě se odráží i v tom, že bývalí zaměstnanci se každoročně scházejí na listopadovém setkání pro seniory a bývalé kolegy. Akce je organizována odborovou organizací s podporou vedení společnosti a pravidelně se jí účastní velký počet bývalých zaměstnanců. (red) Již tradičně mohou v období adventu Pražané i návštěvníci hlavního města potkat lampáře v cylindru a historic - kém kabátci, který na Karlově mostě rozsvěcuje pomocí tága plynové lucerny. Pokud ve dnech 12. až přijdete zhruba v 16:10 na staro - městskou stranu mostu, kde pochůz - ka začíná, můžete si vyzkoušet tuto již téměř zapomenutou profesi. (R.O.) 6

7 ELTODO BOWLING CUP profesionálních bowlingových drah přivítalo v nově vybavené Bowlingové her ně Na Ovčíně celkem 35 čtyřčlenných smíšených družstev složených výhradně ze zaměstnanců skupiny Eltodo. Ve čtvrtek se na této již 16. sportovně-společenské akci sešli ti, kteří dovedou vzít nejen za práci, ale také dokážou vzít bowlingovou kouli do ruky a společně se pobavit u skleničky dobrého nápoje. Konstatování, že některé výkony na dráze lze označit za profesionální, je zcela na místě a 230 bodů Vlaďky Lomské v jednom kole bylo ozdobou. Celkovým vítězem se stalo družstvo EC 13 ve složení Radka Hesová, Libor Zeitham, Marek Kittel a Vítězslav Chmelík, kterému tímto gratulujeme. Že zorganizovat akci takového rozsahu není snadné, by mohli vyprávět členové organizačního týmu (Dana Bébrová, Libor Zeitham, Petr Holec, Marek Kittel), kterým patří poděkování za bezchybný večer plný nejen sportovního zápolení, ale především dobré zábavy. (R.O.) Vážení a milí, kolegyně a kolegové, máme za sebou z pohledu skupiny ELTODO nelehký rok, a i ten příští bude vyžadovat z naší strany hodně úsilí. Lze se ale také opřít o povzbu - divá slova pana Hájka z úvodu maga - zínu a do dalšího roku hledět s opti - mismem. Jménem redakce přeji všem v tomto adventním čase především nalezení klidu a míru v našem obyčejném životě, klidné prožití vánočních svátků s láskou mezi nejbližšími a v novém roce jen to dobré. Radek Ošťádal Aktualizované a nově vydané dokumenty září listopad 2013 Směrnice: EEG S 01 Organizační řád EEG - organizační schéma Organizační postupy: ELT O 23 Cestovní náhrady Příkazy PŘ 18/13 Inventury materiálu PŘ 19/13-PŘ 27/13 Organizační změny IX.-XI.2013 PŘ 28/13 Opravy na projektech Pokyny P 07/13 Interní autopůjčovna Ing. Pavel Jonáš, ELTODO EG, a.s. POZOR NA NOVÉ PARAGRAFY! Dne nabývá účinnosti nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb. s tím, že dochází ke zrušení obchodního zákoníku a dalších zákonů, např. zákona o rodině či zákona o vlastnictví bytů, a tyto oblasti budou upraveny pouze v NOZ. Obchodní společnosti pak budou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchod - ních společnostech a družstvech (zákon o ob chodních korporacích), jež rovněž nabý - vá účinnosti dnem Přijetím NOZ dochází ke sjednocení obchodního práva a práva občanského. NOZ zavádí nové právní instituty, jako předsmluvní odpovědnost, kdy strany musí jednat poctivě, a pokud jedna strana jednání před uzavřením smlouvy bez důvodu ukončí, tak nahradí způsobenou škodu. Zásadu povrch ustupuje půdě, což znamená, že pokud má stavba a pozemek jednoho vlastníka, tak dnem se tato stavba stává součástí pozemku. Dále zásadu, že na právní jednání je třeba nahlížet spíše jako na platné než na neplatné nebo zásadu větší smluvní volnosti, kdy si smluvní strany mohou dohodnout vše, co zákon výslovně nezakazuje nebo to neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek či právo na ochranu osobnosti. Mgr. Babeta Jičínská, ELTODO EG, a.s. VOLNÁ MÍSTA PROJEKTANT - SLABOPROUD VEDOUCÍ STŘEDISKA ICT - outsourcing IT, cloudová řešení OPERÁTOR HOTLINE pro společnost VEGACOM - telekomunikační služby MONTÉR - světelná signalizace, slaboproud PROJEKTANT - OPTIKA A METALIKA PROJEKTANT SILNOPROUD - Bystřany u Teplic SPECIALISTA OBCHODNÍ PŘÍPRAVY - elektrotechnika TECHNIK V TELEKOMUNIKACÍCH pro práci v Německu MONTÉR - TELEKOMUNIKACE, bezdrátové systémy TECHNIK TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, BTS stanice PŘÍPRAVÁŘ NABÍDEK oblast elektrotechniky PROJEKTANT ELEKTRO SLABO- PROUD - pro absolventy PRODUKTOVÝ SPECIALISTA - SLABOPROUD, pro absolventy Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

8 Dopravní hřiště pro Otrokovice a Hradec Králové Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. v závěru roku dokončila realizaci dvou dětských dopravních hřišť. V Otrokovicích a v Hradci Králové budou ti nejmenší moci využít tohoto zařízení, které poslouží k výuce základních znalostí a dovedností, jak se chovat v podmínkách dopravního provozu. Dálniční SOS Hláska ELS SOS Na obou hřištích jsme instalovali kompletní světelné signalizační zařízení včetně zprovoznění celé technologie. Zají mavostí je instalace vlakového přejezdu na hřišti v Hrad - ci Králové. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. P Ř E D S T A V U J E M E V Ý R O B E K E L T O D O V rámci modernizace dálnice D1 a stavby nových dálničních úseků na území ČR se otevírá možnost vstupu na trh se specializovanými výrobky. Proto byla v rámci kooperace mezi společnostmi ve skupině Eltodo vyvinuta nová SOS Hláska ELS-SOS. ZÁKLADNÍ INFORMACE SOS hlásky jsou osazovány na dálnice a do tunelových staveb, kde zajišťují nouzovou komunikaci s operačním střediskem policie v případě havárie nebo jiné krizové situace. V případě jakékoliv události je SOS hláska nejspolehlivějším a nejjednodušším komunikačním prostředkem, u kterého je zajištěna snadná identifikace místa a typu události. Spojení z hlásky je realizováno přímo s dálničním dispečinkem policie. Hláska však neslouží pouze pro účely tísňového volání, ale zároveň jako komunikační prostředek pro sběr a vyhodnocení dat a pro ovládání připojených zařízení třetích stran. TECHNICKÝ POPIS Skříň hlásky je vyrobena z nerezové oceli s párem dvířek umístěným na přední straně. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku zákazníka. Skříň je rozdělena na dvě části (zamezení průchodu vlhkosti), z nichž každá je samostatně uzamykatelná. Skříň hlásky je možné dodat ve dvou provedeních, která svými rozměry odpovídají v současnosti osazeným typům hlásek na českých dálnicích. Dvířka hlásky jsou opatřena kontakty, které signalizují otevření (odemknutí zámku). Horní dvířka dále obsahují komunikační jednotku, LCD displej a tlačítka pro ovládání. Hláska je v horní části po stranách osazena prosvíceným textem SOS z modrých LED. Na hlásky jsou umístěny reflexní polepy piktogramu nouzového telefonu a staničení komunikace. Přenos dat z hlásky do nadřazeného systému je zajištěn prostřednictvím optické sítě. Variantně lze přenos dat řešit i po metalické síti nebo bezdrátově. Hlasovou komunikaci hlásky zprostředko vá - vá komunikační jednotka, která převádí hlas na digitální signál, jenž je přenesen na digitální telefonní ústřednu a dále odbaven. Hláska je také vybavena LCD displejem a tla - čítky, kterými zabezpečuje vizuální komunikaci v případě, že není možné se s volajícím domluvit hlasově (jazyková bariéra, postižená osoba apod.). Mimo zajištění hlasové komunikace hláska také disponuje procesorovou jednotkou, která vyhodnocuje telemetrická data a pro - vádí sběr dat ze zařízení třetích stran (data jsou posílána do nadřazeného systému). Mezi tato zařízení mohou patřit automatické sčítače dopravy, meteostanice, kamery, proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace a další. Připojení systémů k hlásce je možné přes standardizované rozhraní RS232/RS422/RS485, ethernet (RJ45) nebo galvanicky oddělené binární vstupy/výstupy. Výhoda systému oproti jiným konkurenčním řešením je v oddělení procesorové jednotky od hlasového komunikátoru, kdy např. při výpadku komunikátoru stále funguje vizuální komunikace a přenos telemetrie z hlásky. Rovněž lze do hlásky volitelně osadit kameru pro snímání volajícího a následné zobrazení videa na dispečinku. Hláska svými parametry splňuje přísné požadavky ŘSD na konstrukci, krytí a technickou výbavu. ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA Napájecí napětí V / 50 Hz Provoz Trvalý Krytí IP64 Provozní teplota -25 C až +65 C Příkon provozní 25 W (typicky), 100 W (maximálně( Výkon reproduktoru 10 W Rozměry základní 1870 x 350 x 315 mm nebo 1870 x 350 x 200 mm (VxŠxH) Hmotnost základní kg (dle vybavení) Eltodo nedodává pouze samostatné hlásky, ale celý systém ELS-SOS, který zahrnuje nejen datovou komunikaci mezi hláskami a dispečerským pracovištěm, ale také kompletní vybavení dispečinku telekomunikačním zařízením a výpočetní technikou včetně specializované dispečerské aplikace. ELTODO magazín 4/2013. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Lukáš Novák, Richard Štrégl, Martin Kučera, Tomáš Palát, Kamil Jelínek, Pavel Chmelík a Jiří Skála. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, archiv skupiny Eltodo a Signal Festival. Grafické zpracování: Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2008 Od května až do Letňan Eltodo se podílelo na prodloužení pražského metra Ve čtvrtek 8. května 2008 byl slavnostně otevřen nový

Více

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2009 Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést? magazín magazín skupiny Eltodo ročník VII/číslo 4/srpen 2011 Vstup investora do skupiny Eltodo Rozhovor s prezidentem skupiny ing. Liborem Hájkem jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 2 2008 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Představili jsme novou podobu nádraží v Havlíčkově Brodě NÁDRÁŽNÍ HALU ZMĚNÍME V MODERNÍ MULTIFUNKČNÍ

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 1/únor 2008 Metro Ládví - Letňany: blíží se finále Před půlrokem jsme na tomto místě psali o dvou zajímavých zakázkách: dokončené stavbě Dálnice

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2011/2012

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI www.zvvz.cz 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: INVESTORSKÉ 2/2014 ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA GALERIE ŠANTOVKA v Olomouci - ètìte od str. 27 VYBÍRÁME Z

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více