NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008"

Transkript

1 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY mezinárodní vědecká konference SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Znojmo listopadu 2008

2 Příspěvky byly oponovány vedoucími jednotlivých sekcí: Prof. PhDr. Miroslavem Foretem, CSc. Prof. PhDr. Kamilem Fuchsem, CSc. Ing. Mirkou Wildmannovou, Ph.D. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008 ISBN

3 Obsah: Příjmy cestovního ruchu v Jihočeském kraji Michaela Antoušková, Zdeňka Kroupová... 6 Využití strategického marketingu v podmínkách sportu Šárka Borkovcová Opravné položky k pohledávkám, vliv na odloženou daň a jejich využití v ČR Jindřich Činčura Vývoj výkonnosti ekonomiky SR v rokoch Libuša Čurlejová Predikce směnných kurzů autoregresním modelem s exponenciálním zapomínáním Kamil Dedecius, Jana Kalová K možnostem měření návratnosti investic do vzdělání podle jednotlivých oborů Savina Finardi, Jakub Fischer, Petr Mazouch Význam implementace kapitálových služeb do systému národních účtů Jakub Fischer, Jaroslav Sixta Daňové preference neziskového sektoru Jarmila Fojtíková Městská zeleň Znojma z pohledu obyvatel i návštěvníků Miroslav Foret Sociální ekonomie nový přístup Kamil Fuchs Veřejné výdaje v ČR - trendy vývoje vybraných položek Bojka Hamerníková, Alena Maaytová Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek Marie Hladká Analýza vytvořené hodnoty a možnosti jejího využití Jarmila Ircingová Management stížností v podnicích cestovního ruchu Dagmar Jakubíková, Jan Tlučhoř, Eliška Klatová Inventarizace brownfieldů a s tím spojená problematika se zaměřením na Moravskoslezský kraj Hana Janáčková Daňový systém v České Republice Jana Janoušková Outsourcing IT - ako sa na túto strategickú zmenu pripraviť? Ľuboslava Kačmaříková Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci František Kalouda, Martin Svítil Faktory úspěšného podnikání družstev Alena Klapalová

4 Tvorba hodnoty ve zpětných tocích Alena Klapalová Teoretické přístupy manažerských kompetencí v oblasti zdravotnictví Tomáš Kotrba Vybrané aspekty dostupnosti zdravotní péče pro seniory v kontextu spoluúčasti Veronika Krůtilová, Martin Křivánek Nová právní úprava podnikání na kapitálovém trhu v ČR plusy i mínusy Jana Šturcová, Antonín Kubíček Nová ekonomika a její ekonomické a regionální aspekty Tomáš Lelek Měření spokojenosti klientů se službami veřejných knihoven: kritéria spokojenosti z pohledu teorie a praxe Růžena Lukášová Empirický pohled na tradiční determinanty devizového kurzu v ČR Aleš Melecký Dopady zavedení jednotné evropské měny na bilanci zboží a služeb a vývoj HDP Michal Mirvald Analýza (ne)úspěšnosti studia oboru Pojišťovnictví Karina Mužáková Analýza výdajů na ŽP z místních rozpočtů Jihomoravského kraje Jarmila Neshybová, Jana Soukopová Makroekonomické aspekty priamych zahraničných investícií na ekonomický rast Slovenskej republiky Marcel Novák, Karol Trnovský Teoretická východiska analýzy selhání malých a středních českých bank v 90.tých letech Martin Vítů, Vladislav Pavlát Identifikace klíčových požadavků na vhodné lokality pro logistické objekty Martin Přibyl, Ondřej Dufek Analýza dividend a reinvestovaných zisků podniků v ČR Michaela Roubíčková Finanční řízení společností v podmínkách České republiky Petra Růčková Obsahová analýza české televizní reklamy Jaroslav Světlík, Eliška Kubíčková Příčiny nevytváření kalkulačních vzorců v podnikatelských subjektech Libereckého kraje Jaroslava Syrovátková Význam zpětných toků pro řízení podniku Radoslav Škapa Řízení lidských zdrojů v kontextu řízení kvality krajskými úřady v ČR David Špaček Diferenciace a integrace v marketingu B. Štědroň, O.Vávra

5 Nová právní úprava podnikání na kapitálovém trhu v ČR plusy i mínusy Jana Šturcová, Antonín Kubíček Teorie a praxe procesního řízení David Tuček, Zuzana Tučková Zaměstnanost vs. nezaměstnanost komparativní pohled v rámci zemí EU Michal Tvrdoň Příklad vztahu veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu Jiří Vaníček Zvyšovanie konkurencieschopnosti územia Anna Vaňová Korupce a paradigma nové institucionální ekonomie Jolana Volejníková Porovnání příjmů v krajích ČR Luboš Marek, Michal Vrabec K možnostem měření nepřímých administrativních nákladů zdanění Václav Vybíhal Aktivity soukromých a veřejných škol v nabídce vzdělávání v sociální oblasti Mirka Wildmannová Životní cyklus a vědecká výkonnost českých ekonomů Tomáš Wroblowský Komunismus věčně živý... a zlé pryč! Miroslav Zelinský Human resources in health care an international comparative view Andrea Žejdlová Analýza vývoje vybraných indikátorů kvality života v okrese Znojmo Iva Živělová, Milan Palát

6 Příjmy cestovního ruchu v Jihočeském kraji Tourist Revenues in the South Bohemian Region Michaela Antoušková, Zdeňka Kroupová Anotace Cestovní ruch je velmi důležitým odvětvím jak pro celé národní ekonomiky, tak i pro jednotlivé regiony. v jednotlivých regionech pomáhá udržet zaměstnanost, obyvatelstvo na venkově, a zároveň může být také velmi zajímavou příležitostí pro zahraniční investory. Za účelem rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých regionech je nezbytné provádět řadu ekonomických a sociálních analýz, jež stanoví potenciály cestovního ruchu v dané oblasti i potenciální ekonomické přínosy turistiky v daném regionu. Překládaný příspěvek se zabývá analýzou poptávky cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy konkrétně náštěvností a výdaji turistů v regionu. Příspěvek vznikl jako součást grantu IGA 11110/1312/ a rovněž v rámci řešení IVZ MSM "Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů". Summary Tourism is important part of national economies, and also important part of regional economies, and regional development. It influences employment, helps to stay people living in the country and also may be very important and interesting for foreign investors. For proper decision-making process about tourism, it is necessary to prepare economic analysis. It is not only potentials of tourism that may be studied but there should be also analysed incomes and investments into tourism in the region. This paper deals with the analysis of demand in the South Bohemian region, it focuses on a number and a structures of visitors and their expenditures. Pieces of knowledge introduced in this paper resulted from solution of an institutional research intention MSM Economics of resources of Czech agriculture and their efficient use in frame of multifunctional agri-food systems and IGA 11110/1312/ Klíčová slova Cestovní ruch, poptávka, výdaje, návštěvnost Key words Tourism, demand, expenditures, visit rate Introduction Tourism is very important part of national economies. It significantly contributes to economical development of regions and the nations. According to the current statistical data tourism is defined as one of the most profitable and rapidly developing industries in the world. Moreover it influences several other areas, beside economical impacts it has also social and cultural impacts. It helps many regions to start their economical development that may lead to increase of foreign investment, because the tourist destination may become more attractive for foreign investors that multiple the economical effects on the development. For many regions tourism is the most important source of financial resources, for many regions the only source. According to the WTTC data the employment in tourism represents more than 8% of all employment that means 1 job in every 12 jobs in the year It is also recognized that travel and tourism economy contributed by 10, 4 % to the world economy in the year and it is estimated that this contribution will rise to 10,7 % in ten years. Travel and tourism industry represents around 12% of total world exports,. WTTC also expects that tourism generate 7 060,3 bn USD of economic activity (total demand) in 2007, growing to ,6 bn USD in ten years. Total demand is expected to grow by 4,3% per annum. strana 6 (celkem 415)

7 Objectives and Methods The paper deals with the demand of tourism in the South Bohemian region. It analyses date which relates to a visit rate in the region. The date used for this analysis comes from the Czech Statistical Authority. The analysis is firstly focused on the situation in the Czech Republic and the Czech consumption. The analysis proceeds with the visit rate in the South Bohemian region, and in focuses on the expenditures of tourists in this region. The date from the analysis of tourists expenditures come from the primary research. This research was made in the summer period of the year 2008, in this research the tourists were asked several questions among them also on their expenditures in the region, that is a part of the paper. Results Tourism statistics in the Czech Republic According to the Czech Statistical Authority (CSA) there were jobs in the tourism in the year Higher percentage of these jobs represents employees positions (76%). The highest numbers of jobs may be recognized in restaurants and similar facilities (around 40 %). Significant number of jobs is produced also by hotel industry. As there are other industries connected to tourism industry the number of jobs produced by tourism may be higher. According to the CSA statistics, there were other jobs produced by tourism connected and tourism non specific industries. Graph 1: Tourism consumption in the Czech Republic Inbound tourism consumption Domestic tourism consumption Internal tourism consumption Source: Czech Statistical Authority Demand of tourism in the statistical point of view is characterized by expenditures. These expenditures include package tour, accommodation, boarding, transport, goods and other expenditures. The division of tourism consumption may be seen in graph 1, in which may be seen the highest expenditures coming into internal tourism, than into inbound tourism and the lowest amount of expenditures may be recognized into domestic tourism. In all three defined consumption there may be seen slight increase. The highest increase may be seen in inbound tourism consumption, the consumption increased by 24 % in the period under consideration. strana 7 (celkem 415)

8 Graph 2: Tourism consumption in the Czech Republic in the year Package tour Accommodation Boarding Transport Goods Other Inbound tourism consumption Domestic tourism consumption Internal tourism consumption Source: Czech Statistical Authority The division of tourism consumption into several products may be seen in the graph 2. The highest financial sources are spent for boarding and goods. Packed tour is not followed in inbound tourism. These expenditures correspond to the margins of the travel agencies and tour operators. The highest increase in the expenditures may be seen in the transport of inbound tourism, this increase represents 30 % in the period The average increase in the inbound tourism consumption was 24 % in the period under consideration, domestic tourism consumption increased by only 7 %, and the internal tourism consumption increased by 16 %. Tourism in Southern Bohemia Southern Bohemia was used to be typical agricultural regions. It is formed by the Budějovice and Třeboň basin whilst its borders are formed by mountains and highlands. For its typical landscape, many cultural sightseeing, and cultural events it is very attractive region in the respect of tourism. This region has also several sights listed in the UNESCO Heritage List (Holašovice, Český Krumlov). Other popular destinations are Hluboká chateau or towns such as Jindřichův Hradec, Tábor, Prachatice. There are also spa resorts connected to the towns of Třeboň and Bechyně. It is also famous for its lakes and fish industry. Water sports are have also significant position, especial Lipno Dam used for summer recreation and several rivers (Lužnice, Nežárka, Vltava) used for summer recreations as well. Except of summer recreation the Southern Bohemian region tries to focus on winter recreation too. There has been built a huge holiday complex for summer and winter recreation in the Lipno village, next to Lipno Dam. This year the South Bohemian authority has invested significant amount of financial resources to enlarge and reconstruct this area, in order to attract more skiers. The aim and main objective on which the complex is focused on is family recreation. From the point of view of the international transport, the South Bohemian Region has a strategic position on the north-south axis. To this also helps the border position with Austria and Germany with 8 border crossing. There are also 2 railway border crossing and 9 footpassengers and cyclist border crossing in the region. The ratio of tourists who are accommodated in the south Bohemian region runs around 8 % of all guest accommodated in the Czech Republic. In the years 2002 and 2007 the ratio dropped under 8 %. The highest increase may be recognized between the years 2002 and On the other hand the highest degrease may be seen between the year 2001 and 2007 and also 2006 strana 8 (celkem 415)

9 and This may be a reflection of political and economical situation in the world that influences the tourism in the world and has great impacts on tourist traveling abroad. Graph 3. Number of accommodated guests ( ) Number of accommodated guests Czech Republic Southern Bohemia Source: Czech Statistical Authority The following graph shows the structure of accommodated guests. From the foreigners, the highest percentage of tourists came from Germany in the year Germens represents around 8 %, Dutch represents around 5 % and tourist from Austria represents 1,7 % of guests accommodated in the south of Bohemia. Other nations are not so significant because their ratio is und 1 %. Comparing the years 2000 and 2007 the highest increase of tourists may be recognized form Slovakia, than Netherlands and on the third position is Austria. On the other hand the lost of tourism in the period under consideration may be recognized in the tourist coming from Poland, Germany and France. En total the decrease in tourist accommodated in the region is around guests. The average number of guests is tourists in the given period. Graph 4: Residents and non-residents accommodated in the Southern Bohemia Number of accommodated guests residents nonresidents Source: Czech Statistical Authority As it has been mentioned above tourism is very important for each region. The first important aspect is the employment. According to the date from the Czech Statistical Authority there were more than people employed in the field of hotels and restaurants, which represents around 4 % in the year 2006 in the Southern Bohemia. The average monthly gross wages of employees were the lowest one from all NACE sectors in the year 2005, moreover strana 9 (celkem 415)

10 the average increase between the years is also very low, only 1 % between the years 2004 and The second important factor for regional development concerning tourism is the expenditures, which are spent by tourists in the region. This payments help to develop enterprises. It is not only important for big companies, which bring investments to the region in the way of foreign investments. It is also important for small scale enterprises, for small companies, businessmen, restaurants and providers of private accommodation. The revenues from tourist represents for them very important source of financial resources, it may enable them to run their business in the country. In the case the revenues from tourism are not the main revenues to live from, there are represents important part, which may enable this enterprisers to stay and work in the country. These typical characteristics of tourism are very important for rural development, especially for the employment and staying people in the country, and of cource it helps to preserve countryside and the landscape. The following graph represents the expenditures of tourist in the region. The item for which the tourists pay the highest payments is boarding. An average they pay more than 2000 per person during their stay. The second highest payments are for accommodation, around 1500 per person during the stay. The lowest payments from tourist budget come to rent of sports equipment and to informational materials, maps and postcards. Also the frequency of payments differs. According to the questionnaire the most frequent payment was for boarding. The second mostly mentioned item were foodstuff not included in boarding, followed by accommodation. Graph 5: Tourist expenditures in the Southern Bohemian region Buying informational materilas, maps, postcards Presents, souvenirs Foodstaff, not included in boarding Boarding Rent of sport equipment Entrance fees Accommodation Source: Czech Statistical Authority Conclusion This paper analyzes a part of tourist demand in the South Bohemian region. Number of visitors in the region represents a significant ration of all tourists in the Czech Republic. However the increase in the number of tourists is not so high. The total number of tourists in the Czech Republic may have increasing tendency, the number of tourists in the south of Bohemia stagnates. Results from the primary research shows that the most of money that tourist spent in the region come to the boarding and accommodation, which may correspond strana 10 (celkem 415)

11 to the prices that are higher that in other items used in the questionnaire. Analyzing the number of payments, the most frequent were payments for boarding, than for accommodation. Presented analysis of demand is only a part of analysis that should be considered by public authorities in the decision-making process about tourism and regional development. Complete analysis should be done, considering both - supply and demand, incomes, and investments. Moreover there should be taken into account also the impact of environment. The strategic planning should be in conformity with the sustainable tourism. Literature [1] WORLD TOURSM TRAVEL COUNCIL. Progress and Prioroties [online]. UnitedKingdom, [cit ].URL:<http://www.wttc.org/bin/pdf/temp/progress_and_priorities_2008. html >. [2] WORLD TOURSM TRAVEL COUNCIL. Progress and Prioroties [online]. UnitedKingdom, [cit ].URL:<http://www.wttc.org/bin/pdf/temp/finpp_2007.html>. [3] WORLD TOURSM TRAVEL COUNCIL. Progress and Prioroties [online]. UnitedKingdom, [cit ].URL:<http://www.wttc.org/bin/pdf/temp/progresspriorities06-07.html >. [4] WORLD TOURSM TRAVEL COUNCIL. Realizing Potential. [online]. UnitedKingdom, 2005.[cit ].URL:<http://www.wttc.org/bin/pdf/origi nal_pdf_file/t4t_call_for_entries_hr_online.pdf >. Contact: Ing. Michaela Antoušková, Ing. Zdeňka Kroupová Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Kamýcká 129, Praha 6 strana 11 (celkem 415)

12 Využití strategického marketingu v podmínkách sportu Utilization of Strategic Marketing in Sports Conditions Šárka Borkovcová Anotace Autor se v příspěvku zabývá využitím a uplatněním strategického marketingu v podmínkách sportu. v oblasti sportu působí různé typy organizací s převahou neziskových organizací. Zejména ve sportu pro volný čas a na výkonnostní úrovni je nestátní nezisková organizace stěžejní jednotkou pro realizaci sportovních aktivit. Strategický marketing by se měl uplatňovat v řídícím procesu organizace, pokud chce být takový sportovní klub konkurenceschopný a finančně stabilní Summary In the abstract, author deals with utilization and application of strategic marketing in the conditions of sports. Various types of mostly non-profitable organizations operate in the area of sports. In particular in leisure sports and in performance-level sports, non-state non-profitable organization represents a crucial unit for implementation of sports activities. In order to ensure competitive strength and financial stability of such a sports club, strategic marketing should be applied in the organization s management process. Klíčová slova Strategický marketing, sport Keywords Strategic marketing, sport 1. Úvod Využívání marketingu a jeho nástrojů v podmínkách českého sportu začalo nabývat na významu počátkem 90. let, kdy ingerence státu začala pozbývat na intenzitě. Sportovní organizace se musely smířit s novou strukturou financování svých aktivit. Sportem se stále více začínají prolínat prvky obchodní činnosti a vyvstává tak nutnost vytvářet marketingové a strategické plány, analyzovat prostředí, identifikovat produkt a své konkurenty, vyvíjet cenové a komunikační strategie. Zcela úmyslně se v příspěvku hovoří o strategickém marketingu v podmínkách sportu. Sport se prolíná oběma základními sektory ekonomiky. Určit hranici, kdy je sport součástí soukromého sektoru a od kdy je sport veřejným zájmem, může být složitou záležitostí. Je nutné si uvědomit, že sport a celá tělesná kultura je pojem velmi široký a je různě chápán. Pro přiblížení, co je pod pojmem sport v tomto příspěvku myšleno, uvádím krátký exkurz. Sport je subsystémem tělesné kultury, která také zahrnuje tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci. Subsystém sport je charakterizován výkonovou motivací, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, jisté příslušnosti ke skupině. Sportovní soutěže probíhají podle určitých pravidel. Sport můžeme dále členit na sport vrcholový, výkonnostní a na sport dětí a mládeže. Příspěvek se tedy ponese v duchu sportu, jakožto subsystému tělesné kultury, který je charakterizován výkonovou motivací. V oblasti sportu působí celá řada různorodých subjektů nabízejících produkty a služby. Dílčí cíle těchto subjektů jsou odlišné, ale hlavní cíl mají společný. Ať už se jedná o organizace neziskové nebo pro-profit orientované, v obou případech subjekty usilují o finanční stabilitu s případným ziskem, který je rozdělen dle typu organizace - mezi vlastníky nebo jsou získané prostředky použity pro potřeby činnosti organizace. Stěžejními organizacemi v oblasti sportu jsou sportovní kluby fungující jako občanské sdružení. Jsou to nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), jejíchž cílovou funkcí není zisk, ale přímý užitek. Další velice významnou organizační jednotkou zabývající se sportovními aktivitami strana 12 (celkem 415)

13 jsou sportovní kluby, které provozují komerční činnost se sportovními produkty jako svoji základní aktivitu. Tyto kluby fungují jako akciové společnosti nebo jako společnosti s ručením omezeným. Jak již bylo naznačeno, sportem se stále více začínají prolínat prvky obchodní činnosti a vyvstává tak nutnost vytvářet marketingové a strategické plány, analyzovat prostředí, identifikovat produkt a své konkurenty, vyvíjet cenové a komunikační strategie. Cesty, kterými dostat produkt k zákazníkovi musejí být taktéž řešeny. Jednotlivé marketingové činnosti na sebe musí navazovat a vše musí být řízeno. Především nestátní neziskové organizace v oblasti sportu se potýkají s problémem kvalifikovaných dobrovolníků, někdy pouze dobrovolníků, kteří by tyto sportovní jednotky vedli ve svém volném čase a ve většině případech bez nároku na odměnu. Strategickým plánováním v podmínkách tělesné výchovy a sportu se zabývá Čáslavová ve své publikaci, kde uvádí následující: V podmínkách České republiky se strategické plánování v oblasti tělesné výchovy a sportu uplatňuje zatím velmi úzce. z osobních zkušeností můžu říci, že se jím zabývají nejvíce kluby založené na bázi obchodní společnosti, které nahlížejí na strategické plánování s variantním přístupem ve stanovení strategických cílů a dílčích rozvojových strategií jako základní platformu životaschopnosti svého sportovního klubu 1. Mé zkušenosti plynou z organizací neziskového charakteru, které byly založeny jako občanské sdružení a mohu konstatovat, že manažeři těchto klubů se začínají věnovat marketingovým činnostem až v případě, kdy potřebují sponzora, aby tento finančně či materiálně podpořil aktivity klubu. Jednotlivé kroky bývají zpravidla neplánované, nekoordinované a už vůbec ne v duchu strategického myšlení. Ztotožňuji se s výrokem Košťana a Šuleře - strategicky myslet znamená perspektivně pohlížet na své možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího prostředí, variantním plánováním brát v úvahu permanentnost změn, pružně na ně reagovat a ovlivňovat je, promyšleně přeskupovat zdroje a učit se tvořivě překonávat problémy s využitím potenciálu všech spolupracovníků 2, který lze také vhodně aplikovat na neziskové sportovní kluby. Aktuálnost příspěvku tkví v možnostech, jak zásady strategického marketingu vhodně využít pro potřeby sportu především v klubech neziskového charakteru (NNO), které jsou páteří sportovního dění v České republice. Při respektování kriteria původu zdrojů, spadá celá sféra dobrovolně organizované tělovýchovy a sportu podle Gleska 3 do soukromého sektoru, vzhledem k vysokému podílu vlastnictví sportovních zařízení sportovními kluby. Ve sféře sportu působí tedy převážně sportovní organizace neziskového charakteru (občanská sdružení), které pokud chtějí vytvářet sportovní produkty a úspěšně existovat, musí se chovat jako ziskově orientované subjekty, pro které by měl být v dnešní době strategický marketing běžnou součástí marketingového chování. Zkušenosti a znalosti z prostředí sportu, mne vedou k domněnce, že strategický marketing je v těchto organizacích novým trendem v řízení. 2. Cíl Cílem tohoto příspěvku je tedy demonstrace principů strategického marketingu v oblasti neziskových sportovních organizacích v podmínkách České republiky. 1 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing, 2000, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008, s.19 3 GLESK, Pavol. Manažérské aspekty športu. Bratislava: PEEM, s. 10 strana 13 (celkem 415)

14 3. Použité metody Postupem k dosažení výsledků je studium odborné literatury a publikací vztahujících se k danému tématu. Nezanedbatelným zdrojem informací jsou praktické zkušenosti ve vedení Univerzitního sportovního klubu Akademik o.s. a také několikaleté působení ve sportovních organizacích a klubech v roli závodníka/reprezentanta ČR v rychlostní kanoistice. Jedná se tedy o studii, v níž se objevují dva typy metodologie: analýza trendů a demonstrace. 4. Dosažené výsledky Dosažené výsledky jsou prezentovány v následujících podkapitolách a odstavcích Základní pojmy V úvodu této kapitoly je vhodné představit a vyjasnit pojmy, které jsou v příspěvku používány. v jakém smyslu je zde operováno s pojmem sport, je uvedeno v úvodní části příspěvku. Strategii je možné rozumět jako plánovanému a promyšlenému postupu k cíli, během kterého je stratég připraven na překážky, předvídá možná nebezpečí, maximalizuje své výhody, zpětně analyzuje postupy, které již učinil a je schopen tyto měnit podle aktuálního vývoje a umí překvapit. Strategické řízení probíhá jako kontinuální proces složený z činností, jako je plánování, organizování, vlastní rozhodování (navazující na cíle), komunikování, motivování a kontrola. Tyto činnosti jsou řízeny koordinovaně a tvoří jakýsi soubor dílčích opatření do jednoho systému/schématu vedoucímu k dosažení vytyčených cílů. Rozhodování je výraznou manažerskou činností v rámci řízení a provádět strategická marketingová rozhodnutí není snadné. Na soubor rozhodovacích úkonů má vliv měnící se marketingové prostředí. Tato skutečnost klade vysoké nároky na informovanost managementu organizace. Plánování je součást řízení a o strategickém plánování hovoříme tehdy, jedná.li se o dlouhodobé nasměrování organizace a orientaci v aktuálním prostředí. Účelem je vypracování dokumentu plánu pro řízení činností, který zabezpečí uspokojivou existenci v budoucnosti na základě uspokojení potřeb zákazníků. Plány hledají možnosti, jak dosáhnout vytyčených marketingových cílů v rámci deklarované marketingové podnikové politiky 4. Strategický plán je podkladem pro projednávání s ostatními skupinami jak uvnitř podniku, tak vně 5. 4 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, s. 58. strana 14 (celkem 415)

15 Ve smyslu filosofie marketingu se strategický marketing orientuje na přání a požadavky zákazníka. Strategického záměru nabývá v momentě, kdy se už dnes při plánování budoucích činností soustředí na vymezení okruhu potenciálních zákazníků a specifikaci jejich potřeb 6. Tato filosofie je přijímána členy organizace, kteří se aktivně spolupodílejí na vytváření hodnot pro zákazníka, přemýšlejí o budoucnosti Mezi strategickým řízením a strategickým marketingem existuje úzká vazba. Strategický marketing připravuje podklady pro strategická rozhodnutí tím, že zpracovává informace o trzích, o konkurenci a formuluje nároky na jednotlivé funkcionální strategie 7. Vzhledem ke specifickým podmínkám v organizační struktuře neziskových sportovních klubů je uvedena následující podkapitola Organizační struktura Většina sportovních klubu na našem území fungují jako občanská sdružení založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Členy mohou být právnické i fyzické osoby. Práva a povinnosti členů upravují stanovy sdružení. Stanovy Stanovy jsou základním dokumentem, který vyjma práv a povinností členů řeší cíle a poslání klubu, specifikuje název a sídlo organizace a charakter sdružení, určuje zásady hospodaření a okolnosti zániku. Poslání a cíle definované ve stanovách nejsou závazné pro stanovení cílů a poslání v rámci strategického řízení, ale může se z nich vycházet. Ve stanovách musí být uvedeny orgány sdružení. Orgány sdružení Nejvyšším orgánem a nejdůležitějším orgánem je valná hromada nebo členská schůze sdružení, sestávající se ze členů klubu. Pravomoci členské schůze jsou vymezeny ve stanovách a vzhledem k tomu, že každý člen má hlasovací právo, je nutně důkladně vymezit podmínky členství. Pro ilustraci uvádím pravomoci členské schůze: a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, b) volí a odvolává výkonný výbor, c) volí a odvolává předsedu, d) volí a odvolává místopředsedu či tajemníka, e) zřizuje komise a volí jejich členy, f) schvaluje zásady hospodaření na další období, g) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období, h) stanovuje podmínky pro úhradu členského příspěvku, i) rozhoduje o vyloučení člena, j) rozhoduje o symbolech, k) ukládá předsedovi, výkonnému výboru a členům realizaci svých rozhodnutí, l) určuje směr a formy činnosti na další období, m) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy s výjimkou nařízení předsedy, n) ruší nařízení předsedy, 6 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, s. 35. strana 15 (celkem 415)

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series of Economics Textbooks www.ekf.vsb.cz/soet Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava soet@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY,

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA Bc. Martina Brtnická Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více