S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 5. schůze /5R/2014 2/5R/2014 3/5R/2014 4/5R/2014 5/5R/2014 nájem nebytových prostor v suterénu objektu tř. Tomáše Bati 1276, Zlín(č. jednotky 1276/101) o výměře 100,15 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Zlín,Na Slanici 378, Zlín, IČ pro kancelář místní organizace za cenu ve výši 120,-Kč/m2/r bez DPH nájem nebytových prostor v suterénu objektu Vodní 4210, Zlíno výměře 48 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro A - interier, s.r.o., Boršice 536, PSČ , IČ za cenu ve výši 25,- Kč/m2/rok ke skladovacím účelům uzavření dodatku ke smlouvě o umístění zařízení ze dne , VS uzavřené mezi SMZ a INTERNEXT 2000,s.r.o., na střešní ploše objektu Středová 4786, Zlín, jehož předmětem bude snížení počtu anténních prvků na jednom stožáru nájem pozemku p.č. 871/4 o výměře 765 m2 v k.ú. Zlín pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 481/23 o výměře 97 m2 v k.ú. Louky nad Dřevnicí pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,682 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu - 1 -

2 6/5R/2014 7/5R/2014 8/5R/2014 9/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 nájem části pozemku p.č. 583/1 o výměře 19 m2 v k.ú. Štípa pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,47 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem pozemku p.č. 525 o výměře 246 m2 v k.ú. Lužkovice pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,962 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 3124/10 v k.ú. Zlín o výměře 7,6 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 500,-Kč/m2/rok výpůjčku části pozemku p.č. 1222/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 445/8 k.ú. Kostelec u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 555/1 k.ú. Mladcová o výměře 6 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 679 k.ú. Mladcová od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ souhlasí s prodejem částí pozemku p.č. 1990/28 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 30 m2 zastavěné regulační stanicí plynu pro RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČ za cenu dle CMZ, tj. 1150,- Kč/m2 s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín s tím, že cena zpětného odkupu prodávajícímu bude ve výši za jakou kupující pozemek nabyl doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 9 m2 dle geometrického zaměření zastavěnou objektem garáže pro *** za cenu ve - 2 -

3 výši dle CMZ č. 11 tj. 750,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 13/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o výměře do 70 m2 pro *** pro zaplocenou část zahrady u domu za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 1150,- Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 768/13 k.ú. Zlín o výměře do 250 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 1100,-Kč/m2 doporučuje Zastupitesltvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření pro *** zastavěného stavbou verandy a přístupem k verandě u RD za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 500,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem pozemku p.č. 922 k.ú. Štípa o výměře 21 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku 590/1 k.ú. Mladcová o výměře 23 m2 dle geometrického zaměření zastavěného patrovou garáží pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2-3 -

4 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 45 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r 19/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 snížení výše nájemného o 25% u nájmu pozemků p.č. 486/2, p.č.st. 447 k.ú. Prštné o celkové výměře m2 pro umístění dočasných, odstranitelných stavebních buněk, které jsou ve vlastnictví nájemce, pro skladovací účely stavebních materiálů a k přípravě výztuže pro MANAG, spol. s r.o., Zarámí 92, Zlín, IČ: z ceny ,- Kč /rok na cenu ,50 Kč /rok výpůjčku části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro *** pro parkovací stání u domu nájem části pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Zlín o výměře 2 m2 pro umístění nápojového automatu na kávu pro *** odvolání proti zamítnutí výpůjčky částí pozemků p.č. 673/16 a p.č. 673/17 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 pro *** pro parkovací stání u domu výpůjčku části pozemku p.č. 4052/1 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro *** pro parkovací stání pro osobu ZTP u domu odvolání proti zamítnutí výpůjčky části pozemku p.č. 1891/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 50 m2 pro *** pro parkovací stání k domu výpůjčku části pozemku p.č. 1915/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 18 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a parkovací stání k domu výpůjčku části pozemku p.č. 1915/1 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a parkovací stání k domu - 4 -

5 27/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 38/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 1 m2 dle geometrického zaměření zastavěného garáží pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 350 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 k.ú. Velíková doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zřízení věcného břemene (služebnost cesty) na části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 150 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 výpůjčku části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 150 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1298/2 k.ú. Kudlov o výměře 1898 m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1298/3 k.ú. Kudlov o výměře 761 m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s vypořádáním vlastnictví části pozemku uznáním vydržení části pozemku p.č. 1317/3 o výměře 90 m2 k.ú. Příluky u Zlína *** doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí výpůjčku částí pozemků p.č. 673/870 a p.č. 673/871 oba k.ú. Zlín o celkové výměře 50 m2 pro *** pro rozšíření a předláždění přístupového chodníku k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OUaA, OK - 5 -

6 33/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 3556/1 k.ú. Zlín a p.č. 2197/1 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 278 m2 pro Společenství č.p. 800 Kvítková ve Zlíně, Kvítková 800, Zlín, IČ pro zaužívanou plochu v okolí bytového domu č.p. 800 Kvítková, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ nájem části nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně na pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro prodejnu designových a kreativních hraček pro LACROSIÉ s.r.o., Dřevnická 3970, Zlín, IČ nájem nebytových prostor v suterénu objektu na ul. Vodní 4208, Zlín o výměře 93,5 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok bez DPH pro sklad nábytku s příslušenstvím letní zahrádky restaurace ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni v přízemí objektu ul. Tyršova /č. jednotky 728/28/, Zlín - Malenovice o výměře 81,5 m2 schváleného usnesením RMZ dne pod čj. 1/14R/2012 pro *** /sklad restaurace/ podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v přízemí objektu na ul. Nad Ovčírnou IV 344, Zlín o výměře 79,85 m2, schváleného usnesením RMZ č.j. 1/18R/2013 dne pro *** dle čl. IV nájemní smlouvy ze dne změnu výměry nebytových prostor v suterénu domu č.p (č. jednotky 4215/4) na ul. Dlouhá ve Zlíně z celkové výměry 501,93 m2 na - 6 -

7 výměru 495,95 m2 pro Fitness Club F1, s.r.o., Antonínova 4464, Zlín IČ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 změnu podmínek u výpůjčky objektu č.p 2, na pozemku st.p.č. 45 a části pozemku p.č. 84/3 o výměře do 2000 m2, k.ú. Příluky u Zlína z podmínek neužívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky řádně užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem anebo přenechá-li vypůjčitel předmět výpůjčky podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele třetí osobě neudržování předmětu výpůjčky v řádném stavu nevyužívání předmětu výpůjčky zánik občanského sdružení Za sklem na nové podmínky užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem neudržování předmětu výpůjčky v řádném stavu nevyužívání předmětu výpůjčky zánik občanského sdružení Za sklem a změnu podmínky zahájení činnosti nejpozději do s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, skončí výpůjčka ke dni na zahájení činnosti nejpozději do s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, skončí výpůjčka ke dni pro Za sklem o.s., Pardubská 293, Vizovice, 76312, IČ uzavření dodatku k nájemní smlouvě č ze dne ve znění příslušných dodatků, jehož předmětem bude změna způsobu úhrady platby za el. energii a to tak, že nájemce bude hradit zálohy na el. energii s následným ročním vyúčtováním pro nájemce nebytových prostor v objektu č.p. 12, nám. Míru ve Zlíně o výměře 150 m2, *** změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 3124/19 k.ú. Zlín o výměře 74 m2 a části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře 51 m2 z *** na *** pro oplocení, parkovací stání a vybudovaný chodník u půldomku, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 556/2 a p.č. 564/2 vše k.ú. Mladcová o celkové výměře 250 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Mokrá II 289 ve Zlíně, Mokrá II 289, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p. 289 Mokrá II, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s možností odstoupení z důvodu - 7 -

8 porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ 44/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 nájem částí pozemků p.č. 2001/17 a p.č. 2001/18 k.ú. Zlín o celkové výměře 540 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4505 ve Zlíně, Družstevní 4505, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Družstevní, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA ve výši 10% CMZ, tj. 115,-Kč/m2/r záměr na prodloužení doby výpůjčky objektu č.p. 1563, ul. Gahurova ve Zlíně na pozemku st.p.č k.ú. Zlín z termínu na termín pro poskytování registrovaných sociálních služeb ONYX Zlín o.p.s., odborné poradenství, prevence, osvěty, vzdělávacích a programů v oblasti sociálně patologických jevů v souladu s činnostmi o.p.s. uvedenými v zakládající listině o.p.s. záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v suterénu domu č.p. 734 na ul. Mlýnská ve Zlíně - Malenovicích o celkové výměře 213,32 m2 záměr na pronájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3691/33) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 52,28 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3691/34) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 49,03 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3692/33) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 52,42 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3692/34) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 49,67 m2-8 -

9 51/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č k pozemku p. č. 979/40 v k.ú. a obci Zlín (tř. Tomáše Bati ve Zlíně) mezi statutárním městem Zlínem jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ , jako provozovatelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za ceny dle platného ceníku dodavatele a dodatku k této smlouvě, kterým se vypůjčitel pozemku p. č. 979/40 Univerzita Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 5555, IČ stává osobou oprávněnou ke všem právům a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy č a statutární město Zlín jako odběratel se zavazuje Moravské vodárenské, a.s. jako provozovateli, že zcela uspokojí jakoukoliv pohledávku za Univerzitou Tomáše Bati jako oprávněnou osobou vzniklou ze smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č , jestliže tuto pohledávku neuspokojí řádně a včas Univerzita Tomáše Bati jako oprávněná osoba s platností od záměr na nájem částí pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře 301 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 150 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 498/3 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 120 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1290/4 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/72 k.ú. Zlín o výměře 31 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 370/103 k.ú. Prštné o výměře 10 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 3247/13 k. ú. Zlín o výměře do 110 m2-9 -

10 60/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 972/35 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 záměr na změnu vypůjčitele u části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová o výměře 80 m2 pro zpevněné plochy a přístupový chodník záměr na prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 1290/19 o výměře do 99 m2 a části pozemku p.č. 1290/6 o výměře do 50 m2 k.ú. Kostelec u Zlína záměr na prodej pozemku p.č. 525 k.ú. Lužkovice o výměře 246 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 297/1 k.ú. Prštné o výměře do 250 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1317/3 o výměře 90 m2 k.ú. Příluky u Zlína pro majetkoprávní vypořádání záměr na nájem pozemku p.č. 1425/25 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 294 m2 a části pozemku p.č. 1424/14 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 30 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 1764/1 k.ú. Zlín o výměře 900 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 974/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 odvolání proti usnesení RMZ č.j. 70/1R/2014 ze dne ve znění: záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 487/1 k.ú. Zlín o výměře 110 m2" záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 487/1 k.ú. Zlín o výměře 110 m2-10 -

11 70/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem Prštenský potok, km 0,620 1,300 na částech pozemků p.č. 1180/1 o výměře 2230 m2, p.č. 1183/10 o výměře 8 m2 a p.č. 660/7 o výměře 181 m2 vše v k.ú. Prštné mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako vlastníkem pozemků a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ jako investorem záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 3 m2 uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/20 a p. č. 3546/31 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 104 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby "Lávka Z7 přes Dřevnici v obci Zlín u obchodu", ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem. uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/32 a p. č. 3546/19 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 107 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby Lávka Z9 přes Dřevnici v obci Zlín u Průmyslových staveb, ve znění dle přílohy č. 2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem. uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/32 a p. č. 3546/19 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 112 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby Lávka Z89 přes Dřevnici v obci Zlín u Máců, ve znění dle přílohy č. 3, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem

12 75/5R/2014 souhlasí - s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako oprávněným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 1560/3 ostatní plocha, p. č. 1560/4 ostatní plocha a p. č. 1560/7 vodní plocha, vše v obci a k. ú. Příluky u Zlína, a p. č. 3546/24 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Lávka Z3 přes Dřevnici, v obci Zlín u nemocnice za jednorázovou úplatu ve výši ,-- Kč, ve znění dle přílohy č. 4, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. 76/5R/ /5R/2014 uzavření Nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře 51 m2 pozemku p. č. 3546/20 ostatní plocha, části o výměře 130 m2 pozemku p. č. 3546/1 vodní plocha a části o výměře 50 m2 pozemku p. č. 3546/31 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně před Cigánovským mostem, a to na dobu určitou ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, přičemž výše ročního nájemného je stanovena v souladu s cenovým výměrem MF ČR č. 01/2014 částkou ,-- Kč, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/11 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí - s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě

13 budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 45 m2 pozemku p. č. 578/11 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby Oprava chodníku v ulici Pionýrů, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 506,-- Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 78/5R/ /5R/2014 záměr na směnu pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 410 m2, p. č. 258/3 ostatní plocha o výměře m2, p. č. 365/4 ostatní plocha o výměře 299 m2, p. č. 378/3 ostatní plocha o výměře 314 m2, p. č. 1275/7 ostatní plocha o výměře 192 m2 a p. č. 1275/9 ostatní plocha o výměře 168 m2 vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, za pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína, a to p. č. 1188/1 ostatní plocha o výměře 862 m2, část o výměře do 172 m2 pozemku p. č. 1188/5 ostatní plocha, p. č. 1274/4 vodní plocha o výměře 54 m2 a p. č vodní plocha o výměře 710 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína. souhlasí - s uzavřením směnné smlouvy mezi společností BENT HOLDING, a. s., sídlem tř. Tomáše Bati 3910, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 130 m2 st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Zlín, nyní ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 425 m2 pozemku p. č. 2660/1 v obci a k. ú. Zlín, nyní ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem odpovídajícím rozdílu cen směňovaných nemovitostí dle platné Cenové mapy města Zlína statutárnímu městu Zlínu a s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi společností BENT HOLDING, a. s., sídlem tř. Tomáše Bati 3910, Zlín, IČ , jako povinným z věcného břemene, a vlastníky pozemků p. č. 2673/18, st. p. č. 7865, p. č. 4501, p. č. 2660/65, p. č. 2673/20, p. č. 2673/25, st. p. č. 8002, p. č. 2672/2 a p. č. 2673/1, vše v obci a k. ú. Zlín, jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem bude zřídit ve prospěch oprávněných z věcného břemene právo chůze a jízdy k části pozemku p. č. 2660/1 v obci a k. ú. Zlín, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření

14 80/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 záměr na snížení nájemného po dobu 1 roku, z nebytových prostor o výměře 1.130,5 m2 o 25 % z částky ,- Kč/rok na ,- Kč/rok v budově č. p. 1788, která je součástí pozemku p. č. st. 4518, k. ú. Zlín, obec Zlín, užívaných Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění, o. p. s., se sídlem Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako nájemcem, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 469/2009 ze dne včetně následujících dodatků č. 1 a č. 2, se statutárním městem Zlínem, jako pronajímatelem. udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci, IČ , s ukončením Nájemní smlouvy č , ze dne , dohodou s nájemcem TENNIS Zlín, a. s., se sídlem Šternberská 300, Louky, Zlín, IČ souhlasí s přeřazením domu čp. 3903, Obeciny, Zlín, v k. ú. Zlín do domů určených k prodeji doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření nájemní smlouvy k bytu s osobou dle přílohy č. 1, která splní podmínky smlouvy o postoupení pohledávky a úhradě nákladů, vztahujících se k předmětnému bytu, souhlasí s postoupením pohledávky ve výši ,- Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti 1 + kk ve Zlíně, Slezská 5258, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním bytu dlužníkem, a to osobě dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který má v nájmu ***, a to na dobu určitou tři měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a pravidelné úhrady dlužného nájemného, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Vodní 4208 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Obeciny 2901 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou,

15 podání žaloby o vyklizení bytu, d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, e) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, f) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Vodní 4201 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu. 85/5R/ /5R/2014 rozšíření nájemní smlouvy k bytu na adrese Padělky IV/1785 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, o ***. a) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk v lokalitě Nad Ovčírnou IV 344, Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně, ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, b) mimořádné přidělení bytu č. 202 na ul. Slezská 5258 ve Zlíně, ***, c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk *** na adrese Okružní 4699 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, d) mimořádné přidělení bytu č. 303 na adrese Zlín, Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně *** po dořešení vrácení uvedeného bytu ***, e) mimořádné přidělení bytu č. 11 na adrese Zlín, Vodní 4204 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s přistoupením dluhu, který se skládá z neuhrazeného nájemného, úhrad za služby, poplatků z prodlení a úroků z prodlení a za podmínky dořešení vrácení bytu *** za ***, f) mimořádné přidělení stávajícího bytu *** o velikosti 2 + kk na adrese Středová 4786/108 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou, za podmínky řádného užívání bytu a plnění povinností vyplývající z nájemní smlouvy, bez úhrady notářského zápisu a s podmínkou přihlášení přítelkyně syna do evidence nájemného, g) mimořádné přidělení stávajícího bytu *** na adrese Slezská 5258/207 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a pravidelné úhrady nájemného, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***, h) mimořádné přidělení bytu č. 505 na ul. Středová 4786 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případně řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, i) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě na ulici Okružní ve

16 Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Podlesí IV/5302 A ve Zlíně, j) mimořádné přidělení menšího bytu o velikosti 1 + kk *** v lokalitě Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Okružní 4699 ve Zlíně a pravidelné úhrady dlužného nájemného. 87/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 a) výměnu bytu mezi *** Družstevní 4510/319 a *** Družstevní 4509/515, b) výměnu bytu mezi *** Družstevní 4510/513, Zlín a *** Okružní 4699/925, Zlín. podání výpovědi z nájmu bytu na ulici I. Veselkové 320, Zlín - Malenovice, který má v nájmu *** a následně podání žaloby o vyklizení bytu v případě nevrácení bytu dohodou. udělení souhlasu s ubytováním v městském bytě zvláštního určení se souhlasem k trvalému pobytu na ulici Družstevní 4509/206 ve Zlíně pro ***, s podmínkou vyloučení přechodu nájmu na jeho osobu. udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a zařazení žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení ***, udělení vyjímky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a přidělení bytu na ul. Obeciny 2903 ve Zlíně ***. jmenovitý návrh na uzavření nájemní smlouvy k obytné místnosti v městské ubytovně dle seznamu č. 3 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 4 a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Okružní 4699/

17 - ***, Vodní 4207/12 - ***, Vodní 4204/72 b)přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/721 94/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/713 slevu z nájmu a povolení drobných oprav se započítáním těchto nákladů vůči nájmu u nebytového prostoru č. 3778/1 v budově č.p na ul. Osvoboditelů ve Zlíně, který užívá na základě smlouvy o nájmu ze dne POHEDA - občanské sdružení, se sídlem Machovská č.p. 444, Tlumačov, IČ: a) zrušení slevy na nájmu ve výši 20% v bytě v domě na ul. Podlesí č.p pro *** b) zrušení slevy na nájmu ve výši 20% v bytě v domě na ul. Podlesí č.p pro *** udělení souhlasu s výměnou 4 kusů oken v objektu č.p na pozemku p.č. st k.ú. Zlín za celkovou cenu ,- Kč bez DPH na náklady statutárního města Zlína Společenství č.p , Sadová a Školní ve Zlíně, IČ: podání žádosti o zkrácení vázací doby u dotace ve výši ,- Kč podle smlouvy o poskytnutí dotace č ze dne a u dotace ve výši ,- Kč podle smlouvy o poskytnutí dotace č ze dne , poskytnutých statutárnímu městu Zlínu Státním fondem rozvoje bydlení jako trvalé zálohy, které se v případě, že po celou dobu 20 let od kolaudace stavby nebudou porušeny podmínky dotací stanovené smlouvami, automaticky změní na dotace definitivně přiznané na výstavbu bytových domů č.p. 5406, č.p. 5407, č.p. 5408, č.p. 5409, č.p a č.p na ulici Podlesí V ve Zlíně souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2014 tab. 14 až 19, navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek

18 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 100/5R/ /5R/2014 rozpočtové opatření č. 8/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek princip rozdělení celkového příjmu odvodů z loterií a jiných podobných her podle 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2014 následovně: 1. finanční prostředky vybrané do hodnoty 40 mil. Kč v rozdělení: - 20 mil. Kč na výdaje statutárního města Zlína, - 10 mil. Kč na výdaje do oblasti tělovýchovy a sportu, - 5 mil. Kč na výdaje do oblasti kultury, - 5 mil. Kč na výdaje do sociální oblasti; 2. finanční prostředky vybrané nad hodnotu 40 mil. Kč budou zapojeny průběžně rozpočtovými opatřeními do upraveného rozpočtu SMZ v poměru: 50 % výdaje na oblast tělovýchovy a sportu, 25 % výdaje na sociální oblast, 25 % výdaje na oblast kultury a to výhradně na neinvestiční a investiční výdaje související s majetkem města, náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda zabezpečit provedení rozpočtových opatření dle výše uvedeného principu; náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti kultury a oblasti sociální; náměstka primátora Ondřeje Bětáka projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti tělovýchovy a sportu. 102/5R/2014 záměr na předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MMR ČR č. 22 na projekt "Konsolidace IT a nové služby TC Zlín" 1. zajištění finančních prostředků ve výši ,- Kč bez DPH z rozpočtu NKS 3600 Odbor informatiky v roce 2014 na zpracování projektové dokumentace 2. zajištění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v letech 2014 a 2015 v odhadované výši Kč bez DPH na průběžné financování nákladů (cash flow) spojených s realizací uvedeného projektu v případě získání dotace Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, přípravou a realizací projektu, zejména

19 organizací zpracování projektové dokumentace a podpisem "Žádosti o finanční podporu" a souvisejících dokumentů 103/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši ,- Kč bez DPH za účelem provedení oprav a rekonstrukcí chodníků statutárního města Zlína společností Teplo Zlín, a.s. se sídlem Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto zhotovitelem Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním podstatných náležitostí jednotlivých smluv o dílo na provedení oprav a rekonstrukcí chodníků společností Teplo zlín a.s., jejich uzavřením a podpisem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0170/OKP (dále jen "Smlouva") mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ , DIČ CZ a statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , DIČ CZ , dle přílohy Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem "Smlouvy" a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0171/OKP (dále jen "Smlouva") mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ , DIČ CZ a statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , DIČ CZ , dle přílohy Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem "Smlouvy" a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu "Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" podání dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 60 Co 202/2013 ze dne

20 107/5R/ /5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování studie proveditelnosti, žádosti o dotaci a technické části zadávací dokumentace v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC Zlín, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták, náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru informatiky Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Petra Tichá, Odbor právní zadání podlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování Generelu dopravy města Zlína ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Zpracování Generelu dopravy města Zlína zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

21 Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní 109/5R/ /5R/ /5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti pro III. Etapu Regenerace panelového sídliště, Zlín - Podhoří. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí OKaRDS Romana Červíková, OP n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, OKaRDS Pavla Krystýnková, OP výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Veřejné osvětlení spojovacího chodníku z ul. Hradská na nám. T.G. Masaryka a ul. Borovicová, Zlín Velíková Jiřího Kadeřábka, 1.náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník Odboru právního n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, právník Odboru právního zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

22 platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská, Zlín" a "Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 112/5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Úprava stávajícího systému ÚT - přepojení k nové VS, Benešovo nábřeží 1739, Zlín Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Romana Červíková, Odbor právní náhradníci Ondřej Běták, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Pavla Krystýnková, Odbor právní

23 113/5R/ /5R/ /5R/2014 zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 Rekonstrukce vytápění, rozvodů ZT a elektro zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuje hodnotící komisi pro posouzení přihlášek k záměru na výpůjčku prostor v objektu čp. 204, tř. T. Bati, Zlín ve složení: č l e n o v é : 1. Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora 2. Marie Cepková, vedoucí Oddělení koordinace projektů 3. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury 4. Jiří Hospodka, Odbor kultury 5. Alena Hamplová, právník Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora náhradník za člena 2. Monika Valeriánová, Oddělení koordinace projektů náhradník za člena 3. Barbora Muselíková, Odbor kultury náhradník za člena 4. Renata Robková, Odbor kultury náhradník za člena 5. Oldřich Hlaváček, Odbor právní bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rámcová smlouva na opravy a rekonstrukce Komunikací ve vlastnictví statutárního města Zlína", zadanou v otevřeném řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnějších nabídek v uvedeném zadávacím řízení, a to: DIPS Zlín, spol. s r.o. Zlín, Nábřeží 599, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč EUROVIA CS, a.s. Praha 1, Národní 10, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč Porr a.s. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč

24 116/5R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky", zadanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro část A: "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Centring spol. s r.o., se sídlem Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Centring spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chvalkovice, Olomouc IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: Stanix Projekt, s.r.o., Tyršovo nábřeží 192, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč pro část B: "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Centring spol. s r.o., se sídlem Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Centring spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: TAAS ZLÍN, s.r.o., Lužkovice 14, Zlín 11 IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: Stanix Projekt, s.r.o., Tyršovo nábřeží 192, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč

25 117/5R/2014 bere na vědomí závěry komise jmenované pro veřejnou zakázku na služby "Pozáruční opravy a servis motorových vozidel MP Zlín" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Daníček s.r.o., se sídlem: K Botiči 1458, Praha 10, provozovna Zlín, Vizovická č. 423, Zlín, IČ: a uzavření smlouvy na dobu určitou, a to na dobu 4 let, s tímto uchazečem. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li ve lhůtě stanovené zadavatelem řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Daníček s.r.o. se sídlem: K Botiči 1458, Praha 10, provozovna Zlín, Vizovická č. 423, Zlín IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 335,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 200,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 200,- Kč 2. místo v pořadí: SAMOHÝL MOTOR Zlín a.s. Se sídlem: Tř.T.Bati 642, Zlín, IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 300,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 320,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 320,- Kč 3. místo v pořadí: KAROP s.r.o. Se sídlem: U Pivovaru 17, Lukov, IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 350,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 360,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 450,- Kč Ondřeje Bětáka,náměstka primátora, všemi úkony spojenýmis poskytnutím součinnosti k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (Daníček s.r.o.) v souladu s 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

26 118/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 výběr nejvhodnější nabídky dodavatele: HCM AUTOSERVIS spol. s r.o. se sídlem Zlín, tř. T. Bati 4, PSČ , IČ: ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění oprav vč. dodávky náhradních dílů na vozy zn. Multicar a AVIA pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. výběr nejvhodnější nabídky dodavatele: Leopold Janský, místo podnikání Bělovodská 421, Lukov, PSČ , IČ: ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávky náhradních dílů a opravy drobné mechanizace pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynárenského zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako budoucím povinným a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: v zastoupení JMP DS, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ: jako budoucím oprávněným, dle níž budoucí povinný jako vlastník pozemku uděluje budoucímu oprávněnému právo provést stavbu plynárenského zařízení: "Přeložka plynárenského zařízení pro akci Revitalizace prostoru parku Komenského část B" na pozemku parc. č. 222, 226 k.ú. Zlín, obec Zlín. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením uvedené smlouvy a jejím podpisem uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako příkazcem a Ing. Pavlem Zimčíkem, se sídlem Prostřední 2613, Zlín, IČ: , jako příkazníkem, a to za cenu ,- Kč (není plátce DPH), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

27 122/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a Ing. Josefem Šicem, se sídlem Švermova 776, Tlumačov, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Příluky 386, PSČ , IČO: , jejímž předmětem jsou stavební práce Cyklistická stezka Lešná Lukov, část Zlín. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí 12, ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ , odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem Louky 330, Zlín, IČO: , jejímž předmětem jsou stavební práce Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši 7.655,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí 13, ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu pod názvem: Kanalizace a rekonstrukce komunikace Jaroslavice - Drahy na pozemku p.č k.ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ ,IČO , jako vlastníkem pozemku, na dobu životnosti stavby Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 106. mimořádné schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 106. mimořádné schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 106. mimořádné schůze Rady města Slavičín, konané dne 26.10.2010 Usnesení č. 106/2098/10 Odměna jednatelům obchodních společností zvýšení nominální odměny za III. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 51. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 51. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města a konané dne 4.9.2012 Usnesení č. 51/0912/12 Přehled hospodaření města za období 1-7/2012 p ř e d k l á d á přehled o plnění rozpočtu města za období 1-7/2012

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Slavičín, konané dne 16. 12. 2008 Usnesení č. 55/1123/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1215-08-P1 Usnesení

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2015 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek 902/0000

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 105833/2009 Č.j.: 107632/2009 USNESENÍ z 87. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne 13. 05. 2015 Rada města po projednání RM/24/392 program jednání 24. schůze Rady města Bílovec RM/24/393 a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 03. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více