S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 5. schůze /5R/2014 2/5R/2014 3/5R/2014 4/5R/2014 5/5R/2014 nájem nebytových prostor v suterénu objektu tř. Tomáše Bati 1276, Zlín(č. jednotky 1276/101) o výměře 100,15 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Zlín,Na Slanici 378, Zlín, IČ pro kancelář místní organizace za cenu ve výši 120,-Kč/m2/r bez DPH nájem nebytových prostor v suterénu objektu Vodní 4210, Zlíno výměře 48 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro A - interier, s.r.o., Boršice 536, PSČ , IČ za cenu ve výši 25,- Kč/m2/rok ke skladovacím účelům uzavření dodatku ke smlouvě o umístění zařízení ze dne , VS uzavřené mezi SMZ a INTERNEXT 2000,s.r.o., na střešní ploše objektu Středová 4786, Zlín, jehož předmětem bude snížení počtu anténních prvků na jednom stožáru nájem pozemku p.č. 871/4 o výměře 765 m2 v k.ú. Zlín pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 481/23 o výměře 97 m2 v k.ú. Louky nad Dřevnicí pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,682 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu - 1 -

2 6/5R/2014 7/5R/2014 8/5R/2014 9/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 nájem části pozemku p.č. 583/1 o výměře 19 m2 v k.ú. Štípa pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,47 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem pozemku p.č. 525 o výměře 246 m2 v k.ú. Lužkovice pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,962 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 3124/10 v k.ú. Zlín o výměře 7,6 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 500,-Kč/m2/rok výpůjčku části pozemku p.č. 1222/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 445/8 k.ú. Kostelec u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 555/1 k.ú. Mladcová o výměře 6 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 679 k.ú. Mladcová od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ souhlasí s prodejem částí pozemku p.č. 1990/28 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 30 m2 zastavěné regulační stanicí plynu pro RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČ za cenu dle CMZ, tj. 1150,- Kč/m2 s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín s tím, že cena zpětného odkupu prodávajícímu bude ve výši za jakou kupující pozemek nabyl doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 9 m2 dle geometrického zaměření zastavěnou objektem garáže pro *** za cenu ve - 2 -

3 výši dle CMZ č. 11 tj. 750,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 13/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o výměře do 70 m2 pro *** pro zaplocenou část zahrady u domu za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 1150,- Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 768/13 k.ú. Zlín o výměře do 250 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 1100,-Kč/m2 doporučuje Zastupitesltvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření pro *** zastavěného stavbou verandy a přístupem k verandě u RD za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 500,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem pozemku p.č. 922 k.ú. Štípa o výměře 21 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku 590/1 k.ú. Mladcová o výměře 23 m2 dle geometrického zaměření zastavěného patrovou garáží pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** za cenu ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2-3 -

4 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 45 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r 19/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 snížení výše nájemného o 25% u nájmu pozemků p.č. 486/2, p.č.st. 447 k.ú. Prštné o celkové výměře m2 pro umístění dočasných, odstranitelných stavebních buněk, které jsou ve vlastnictví nájemce, pro skladovací účely stavebních materiálů a k přípravě výztuže pro MANAG, spol. s r.o., Zarámí 92, Zlín, IČ: z ceny ,- Kč /rok na cenu ,50 Kč /rok výpůjčku části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro *** pro parkovací stání u domu nájem části pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Zlín o výměře 2 m2 pro umístění nápojového automatu na kávu pro *** odvolání proti zamítnutí výpůjčky částí pozemků p.č. 673/16 a p.č. 673/17 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 pro *** pro parkovací stání u domu výpůjčku části pozemku p.č. 4052/1 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro *** pro parkovací stání pro osobu ZTP u domu odvolání proti zamítnutí výpůjčky části pozemku p.č. 1891/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 50 m2 pro *** pro parkovací stání k domu výpůjčku části pozemku p.č. 1915/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 18 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a parkovací stání k domu výpůjčku části pozemku p.č. 1915/1 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a parkovací stání k domu - 4 -

5 27/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 38/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 1 m2 dle geometrického zaměření zastavěného garáží pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 350 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 k.ú. Velíková doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zřízení věcného břemene (služebnost cesty) na části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 150 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 výpůjčku části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o výměře do 150 m2 pro *** pro zajištění přístupu na pozemek p.č. 612/2 od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1298/2 k.ú. Kudlov o výměře 1898 m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1298/3 k.ú. Kudlov o výměře 761 m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s vypořádáním vlastnictví části pozemku uznáním vydržení části pozemku p.č. 1317/3 o výměře 90 m2 k.ú. Příluky u Zlína *** doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí výpůjčku částí pozemků p.č. 673/870 a p.č. 673/871 oba k.ú. Zlín o celkové výměře 50 m2 pro *** pro rozšíření a předláždění přístupového chodníku k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OUaA, OK - 5 -

6 33/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 3556/1 k.ú. Zlín a p.č. 2197/1 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 278 m2 pro Společenství č.p. 800 Kvítková ve Zlíně, Kvítková 800, Zlín, IČ pro zaužívanou plochu v okolí bytového domu č.p. 800 Kvítková, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ nájem části nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně na pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro prodejnu designových a kreativních hraček pro LACROSIÉ s.r.o., Dřevnická 3970, Zlín, IČ nájem nebytových prostor v suterénu objektu na ul. Vodní 4208, Zlín o výměře 93,5 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok bez DPH pro sklad nábytku s příslušenstvím letní zahrádky restaurace ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni v přízemí objektu ul. Tyršova /č. jednotky 728/28/, Zlín - Malenovice o výměře 81,5 m2 schváleného usnesením RMZ dne pod čj. 1/14R/2012 pro *** /sklad restaurace/ podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v přízemí objektu na ul. Nad Ovčírnou IV 344, Zlín o výměře 79,85 m2, schváleného usnesením RMZ č.j. 1/18R/2013 dne pro *** dle čl. IV nájemní smlouvy ze dne změnu výměry nebytových prostor v suterénu domu č.p (č. jednotky 4215/4) na ul. Dlouhá ve Zlíně z celkové výměry 501,93 m2 na - 6 -

7 výměru 495,95 m2 pro Fitness Club F1, s.r.o., Antonínova 4464, Zlín IČ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 změnu podmínek u výpůjčky objektu č.p 2, na pozemku st.p.č. 45 a části pozemku p.č. 84/3 o výměře do 2000 m2, k.ú. Příluky u Zlína z podmínek neužívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky řádně užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem anebo přenechá-li vypůjčitel předmět výpůjčky podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele třetí osobě neudržování předmětu výpůjčky v řádném stavu nevyužívání předmětu výpůjčky zánik občanského sdružení Za sklem na nové podmínky užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem neudržování předmětu výpůjčky v řádném stavu nevyužívání předmětu výpůjčky zánik občanského sdružení Za sklem a změnu podmínky zahájení činnosti nejpozději do s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, skončí výpůjčka ke dni na zahájení činnosti nejpozději do s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, skončí výpůjčka ke dni pro Za sklem o.s., Pardubská 293, Vizovice, 76312, IČ uzavření dodatku k nájemní smlouvě č ze dne ve znění příslušných dodatků, jehož předmětem bude změna způsobu úhrady platby za el. energii a to tak, že nájemce bude hradit zálohy na el. energii s následným ročním vyúčtováním pro nájemce nebytových prostor v objektu č.p. 12, nám. Míru ve Zlíně o výměře 150 m2, *** změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 3124/19 k.ú. Zlín o výměře 74 m2 a části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře 51 m2 z *** na *** pro oplocení, parkovací stání a vybudovaný chodník u půldomku, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 556/2 a p.č. 564/2 vše k.ú. Mladcová o celkové výměře 250 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Mokrá II 289 ve Zlíně, Mokrá II 289, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p. 289 Mokrá II, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s možností odstoupení z důvodu - 7 -

8 porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ 44/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 nájem částí pozemků p.č. 2001/17 a p.č. 2001/18 k.ú. Zlín o celkové výměře 540 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4505 ve Zlíně, Družstevní 4505, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Družstevní, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA ve výši 10% CMZ, tj. 115,-Kč/m2/r záměr na prodloužení doby výpůjčky objektu č.p. 1563, ul. Gahurova ve Zlíně na pozemku st.p.č k.ú. Zlín z termínu na termín pro poskytování registrovaných sociálních služeb ONYX Zlín o.p.s., odborné poradenství, prevence, osvěty, vzdělávacích a programů v oblasti sociálně patologických jevů v souladu s činnostmi o.p.s. uvedenými v zakládající listině o.p.s. záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v suterénu domu č.p. 734 na ul. Mlýnská ve Zlíně - Malenovicích o celkové výměře 213,32 m2 záměr na pronájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3691/33) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 52,28 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3691/34) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 49,03 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3692/33) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 52,42 m2 záměr na nájem nebytových prostor v 10. nadzemním podlaží domu č.p. 3691, 3692 (č. jednotky 3692/34) na ul. Díly IV ve Zlíně o celkové výměře 49,67 m2-8 -

9 51/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č k pozemku p. č. 979/40 v k.ú. a obci Zlín (tř. Tomáše Bati ve Zlíně) mezi statutárním městem Zlínem jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ , jako provozovatelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za ceny dle platného ceníku dodavatele a dodatku k této smlouvě, kterým se vypůjčitel pozemku p. č. 979/40 Univerzita Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 5555, IČ stává osobou oprávněnou ke všem právům a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy č a statutární město Zlín jako odběratel se zavazuje Moravské vodárenské, a.s. jako provozovateli, že zcela uspokojí jakoukoliv pohledávku za Univerzitou Tomáše Bati jako oprávněnou osobou vzniklou ze smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č , jestliže tuto pohledávku neuspokojí řádně a včas Univerzita Tomáše Bati jako oprávněná osoba s platností od záměr na nájem částí pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře 301 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 150 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 498/3 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 120 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1290/4 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/72 k.ú. Zlín o výměře 31 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 370/103 k.ú. Prštné o výměře 10 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 3247/13 k. ú. Zlín o výměře do 110 m2-9 -

10 60/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 972/35 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 záměr na změnu vypůjčitele u části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová o výměře 80 m2 pro zpevněné plochy a přístupový chodník záměr na prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 1290/19 o výměře do 99 m2 a části pozemku p.č. 1290/6 o výměře do 50 m2 k.ú. Kostelec u Zlína záměr na prodej pozemku p.č. 525 k.ú. Lužkovice o výměře 246 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 297/1 k.ú. Prštné o výměře do 250 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1317/3 o výměře 90 m2 k.ú. Příluky u Zlína pro majetkoprávní vypořádání záměr na nájem pozemku p.č. 1425/25 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 294 m2 a části pozemku p.č. 1424/14 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 30 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 1764/1 k.ú. Zlín o výměře 900 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 974/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 odvolání proti usnesení RMZ č.j. 70/1R/2014 ze dne ve znění: záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 487/1 k.ú. Zlín o výměře 110 m2" záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 487/1 k.ú. Zlín o výměře 110 m2-10 -

11 70/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem Prštenský potok, km 0,620 1,300 na částech pozemků p.č. 1180/1 o výměře 2230 m2, p.č. 1183/10 o výměře 8 m2 a p.č. 660/7 o výměře 181 m2 vše v k.ú. Prštné mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako vlastníkem pozemků a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ jako investorem záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 3 m2 uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/20 a p. č. 3546/31 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 104 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby "Lávka Z7 přes Dřevnici v obci Zlín u obchodu", ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem. uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/32 a p. č. 3546/19 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 107 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby Lávka Z9 přes Dřevnici v obci Zlín u Průmyslových staveb, ve znění dle přílohy č. 2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem. uzavření dohody o narovnání za užívání částí pozemků p. č. 3546/1, p. č. 3546/32 a p. č. 3546/19 v obci a k. ú. Zlín o celkové výměře 112 m2 mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ , IČ a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , v souvislosti s provedením stavby Lávka Z89 přes Dřevnici v obci Zlín u Máců, ve znění dle přílohy č. 3, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené dohody o narovnání, jejím uzavřením a podpisem

12 75/5R/2014 souhlasí - s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako oprávněným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 1560/3 ostatní plocha, p. č. 1560/4 ostatní plocha a p. č. 1560/7 vodní plocha, vše v obci a k. ú. Příluky u Zlína, a p. č. 3546/24 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Lávka Z3 přes Dřevnici, v obci Zlín u nemocnice za jednorázovou úplatu ve výši ,-- Kč, ve znění dle přílohy č. 4, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. 76/5R/ /5R/2014 uzavření Nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře 51 m2 pozemku p. č. 3546/20 ostatní plocha, části o výměře 130 m2 pozemku p. č. 3546/1 vodní plocha a části o výměře 50 m2 pozemku p. č. 3546/31 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně před Cigánovským mostem, a to na dobu určitou ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, přičemž výše ročního nájemného je stanovena v souladu s cenovým výměrem MF ČR č. 01/2014 částkou ,-- Kč, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/11 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí - s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě

13 budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 45 m2 pozemku p. č. 578/11 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby Oprava chodníku v ulici Pionýrů, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 506,-- Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 78/5R/ /5R/2014 záměr na směnu pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 410 m2, p. č. 258/3 ostatní plocha o výměře m2, p. č. 365/4 ostatní plocha o výměře 299 m2, p. č. 378/3 ostatní plocha o výměře 314 m2, p. č. 1275/7 ostatní plocha o výměře 192 m2 a p. č. 1275/9 ostatní plocha o výměře 168 m2 vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, za pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína, a to p. č. 1188/1 ostatní plocha o výměře 862 m2, část o výměře do 172 m2 pozemku p. č. 1188/5 ostatní plocha, p. č. 1274/4 vodní plocha o výměře 54 m2 a p. č vodní plocha o výměře 710 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína. souhlasí - s uzavřením směnné smlouvy mezi společností BENT HOLDING, a. s., sídlem tř. Tomáše Bati 3910, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 130 m2 st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Zlín, nyní ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 425 m2 pozemku p. č. 2660/1 v obci a k. ú. Zlín, nyní ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem odpovídajícím rozdílu cen směňovaných nemovitostí dle platné Cenové mapy města Zlína statutárnímu městu Zlínu a s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi společností BENT HOLDING, a. s., sídlem tř. Tomáše Bati 3910, Zlín, IČ , jako povinným z věcného břemene, a vlastníky pozemků p. č. 2673/18, st. p. č. 7865, p. č. 4501, p. č. 2660/65, p. č. 2673/20, p. č. 2673/25, st. p. č. 8002, p. č. 2672/2 a p. č. 2673/1, vše v obci a k. ú. Zlín, jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem bude zřídit ve prospěch oprávněných z věcného břemene právo chůze a jízdy k části pozemku p. č. 2660/1 v obci a k. ú. Zlín, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření

14 80/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 záměr na snížení nájemného po dobu 1 roku, z nebytových prostor o výměře 1.130,5 m2 o 25 % z částky ,- Kč/rok na ,- Kč/rok v budově č. p. 1788, která je součástí pozemku p. č. st. 4518, k. ú. Zlín, obec Zlín, užívaných Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění, o. p. s., se sídlem Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako nájemcem, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 469/2009 ze dne včetně následujících dodatků č. 1 a č. 2, se statutárním městem Zlínem, jako pronajímatelem. udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci, IČ , s ukončením Nájemní smlouvy č , ze dne , dohodou s nájemcem TENNIS Zlín, a. s., se sídlem Šternberská 300, Louky, Zlín, IČ souhlasí s přeřazením domu čp. 3903, Obeciny, Zlín, v k. ú. Zlín do domů určených k prodeji doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření nájemní smlouvy k bytu s osobou dle přílohy č. 1, která splní podmínky smlouvy o postoupení pohledávky a úhradě nákladů, vztahujících se k předmětnému bytu, souhlasí s postoupením pohledávky ve výši ,- Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti 1 + kk ve Zlíně, Slezská 5258, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním bytu dlužníkem, a to osobě dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který má v nájmu ***, a to na dobu určitou tři měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a pravidelné úhrady dlužného nájemného, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Vodní 4208 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Obeciny 2901 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou,

15 podání žaloby o vyklizení bytu, d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, e) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, f) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Vodní 4201 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu. 85/5R/ /5R/2014 rozšíření nájemní smlouvy k bytu na adrese Padělky IV/1785 ve Zlíně, který mají v nájmu ***, o ***. a) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk v lokalitě Nad Ovčírnou IV 344, Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně, ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, b) mimořádné přidělení bytu č. 202 na ul. Slezská 5258 ve Zlíně, ***, c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk *** na adrese Okružní 4699 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, d) mimořádné přidělení bytu č. 303 na adrese Zlín, Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně *** po dořešení vrácení uvedeného bytu ***, e) mimořádné přidělení bytu č. 11 na adrese Zlín, Vodní 4204 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s přistoupením dluhu, který se skládá z neuhrazeného nájemného, úhrad za služby, poplatků z prodlení a úroků z prodlení a za podmínky dořešení vrácení bytu *** za ***, f) mimořádné přidělení stávajícího bytu *** o velikosti 2 + kk na adrese Středová 4786/108 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou, za podmínky řádného užívání bytu a plnění povinností vyplývající z nájemní smlouvy, bez úhrady notářského zápisu a s podmínkou přihlášení přítelkyně syna do evidence nájemného, g) mimořádné přidělení stávajícího bytu *** na adrese Slezská 5258/207 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a pravidelné úhrady nájemného, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***, h) mimořádné přidělení bytu č. 505 na ul. Středová 4786 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případně řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, i) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě na ulici Okružní ve

16 Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Podlesí IV/5302 A ve Zlíně, j) mimořádné přidělení menšího bytu o velikosti 1 + kk *** v lokalitě Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou vrácení stávajícího bytu na ulici Okružní 4699 ve Zlíně a pravidelné úhrady dlužného nájemného. 87/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 a) výměnu bytu mezi *** Družstevní 4510/319 a *** Družstevní 4509/515, b) výměnu bytu mezi *** Družstevní 4510/513, Zlín a *** Okružní 4699/925, Zlín. podání výpovědi z nájmu bytu na ulici I. Veselkové 320, Zlín - Malenovice, který má v nájmu *** a následně podání žaloby o vyklizení bytu v případě nevrácení bytu dohodou. udělení souhlasu s ubytováním v městském bytě zvláštního určení se souhlasem k trvalému pobytu na ulici Družstevní 4509/206 ve Zlíně pro ***, s podmínkou vyloučení přechodu nájmu na jeho osobu. udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a zařazení žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení ***, udělení vyjímky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a přidělení bytu na ul. Obeciny 2903 ve Zlíně ***. jmenovitý návrh na uzavření nájemní smlouvy k obytné místnosti v městské ubytovně dle seznamu č. 3 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 4 a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Okružní 4699/

17 - ***, Vodní 4207/12 - ***, Vodní 4204/72 b)přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/721 94/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/713 slevu z nájmu a povolení drobných oprav se započítáním těchto nákladů vůči nájmu u nebytového prostoru č. 3778/1 v budově č.p na ul. Osvoboditelů ve Zlíně, který užívá na základě smlouvy o nájmu ze dne POHEDA - občanské sdružení, se sídlem Machovská č.p. 444, Tlumačov, IČ: a) zrušení slevy na nájmu ve výši 20% v bytě v domě na ul. Podlesí č.p pro *** b) zrušení slevy na nájmu ve výši 20% v bytě v domě na ul. Podlesí č.p pro *** udělení souhlasu s výměnou 4 kusů oken v objektu č.p na pozemku p.č. st k.ú. Zlín za celkovou cenu ,- Kč bez DPH na náklady statutárního města Zlína Společenství č.p , Sadová a Školní ve Zlíně, IČ: podání žádosti o zkrácení vázací doby u dotace ve výši ,- Kč podle smlouvy o poskytnutí dotace č ze dne a u dotace ve výši ,- Kč podle smlouvy o poskytnutí dotace č ze dne , poskytnutých statutárnímu městu Zlínu Státním fondem rozvoje bydlení jako trvalé zálohy, které se v případě, že po celou dobu 20 let od kolaudace stavby nebudou porušeny podmínky dotací stanovené smlouvami, automaticky změní na dotace definitivně přiznané na výstavbu bytových domů č.p. 5406, č.p. 5407, č.p. 5408, č.p. 5409, č.p a č.p na ulici Podlesí V ve Zlíně souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2014 tab. 14 až 19, navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek

18 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 100/5R/ /5R/2014 rozpočtové opatření č. 8/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek princip rozdělení celkového příjmu odvodů z loterií a jiných podobných her podle 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2014 následovně: 1. finanční prostředky vybrané do hodnoty 40 mil. Kč v rozdělení: - 20 mil. Kč na výdaje statutárního města Zlína, - 10 mil. Kč na výdaje do oblasti tělovýchovy a sportu, - 5 mil. Kč na výdaje do oblasti kultury, - 5 mil. Kč na výdaje do sociální oblasti; 2. finanční prostředky vybrané nad hodnotu 40 mil. Kč budou zapojeny průběžně rozpočtovými opatřeními do upraveného rozpočtu SMZ v poměru: 50 % výdaje na oblast tělovýchovy a sportu, 25 % výdaje na sociální oblast, 25 % výdaje na oblast kultury a to výhradně na neinvestiční a investiční výdaje související s majetkem města, náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda zabezpečit provedení rozpočtových opatření dle výše uvedeného principu; náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti kultury a oblasti sociální; náměstka primátora Ondřeje Bětáka projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti tělovýchovy a sportu. 102/5R/2014 záměr na předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MMR ČR č. 22 na projekt "Konsolidace IT a nové služby TC Zlín" 1. zajištění finančních prostředků ve výši ,- Kč bez DPH z rozpočtu NKS 3600 Odbor informatiky v roce 2014 na zpracování projektové dokumentace 2. zajištění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v letech 2014 a 2015 v odhadované výši Kč bez DPH na průběžné financování nákladů (cash flow) spojených s realizací uvedeného projektu v případě získání dotace Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, přípravou a realizací projektu, zejména

19 organizací zpracování projektové dokumentace a podpisem "Žádosti o finanční podporu" a souvisejících dokumentů 103/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši ,- Kč bez DPH za účelem provedení oprav a rekonstrukcí chodníků statutárního města Zlína společností Teplo Zlín, a.s. se sídlem Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto zhotovitelem Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním podstatných náležitostí jednotlivých smluv o dílo na provedení oprav a rekonstrukcí chodníků společností Teplo zlín a.s., jejich uzavřením a podpisem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0170/OKP (dále jen "Smlouva") mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ , DIČ CZ a statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , DIČ CZ , dle přílohy Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem "Smlouvy" a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0171/OKP (dále jen "Smlouva") mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ , DIČ CZ a statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , DIČ CZ , dle přílohy Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem "Smlouvy" a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu "Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" podání dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 60 Co 202/2013 ze dne

20 107/5R/ /5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování studie proveditelnosti, žádosti o dotaci a technické části zadávací dokumentace v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC Zlín, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták, náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru informatiky Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Petra Tichá, Odbor právní zadání podlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování Generelu dopravy města Zlína ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Zpracování Generelu dopravy města Zlína zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

21 Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní 109/5R/ /5R/ /5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti pro III. Etapu Regenerace panelového sídliště, Zlín - Podhoří. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí OKaRDS Romana Červíková, OP n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, OKaRDS Pavla Krystýnková, OP výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Veřejné osvětlení spojovacího chodníku z ul. Hradská na nám. T.G. Masaryka a ul. Borovicová, Zlín Velíková Jiřího Kadeřábka, 1.náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník Odboru právního n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, právník Odboru právního zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

22 platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Hradská, Zlín" a "Prodloužení chodníku z ul. Hradská do ul. Růmy, Zlín" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 112/5R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Úprava stávajícího systému ÚT - přepojení k nové VS, Benešovo nábřeží 1739, Zlín Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Romana Červíková, Odbor právní náhradníci Ondřej Běták, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Pavla Krystýnková, Odbor právní

23 113/5R/ /5R/ /5R/2014 zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 Rekonstrukce vytápění, rozvodů ZT a elektro zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuje hodnotící komisi pro posouzení přihlášek k záměru na výpůjčku prostor v objektu čp. 204, tř. T. Bati, Zlín ve složení: č l e n o v é : 1. Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora 2. Marie Cepková, vedoucí Oddělení koordinace projektů 3. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury 4. Jiří Hospodka, Odbor kultury 5. Alena Hamplová, právník Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora náhradník za člena 2. Monika Valeriánová, Oddělení koordinace projektů náhradník za člena 3. Barbora Muselíková, Odbor kultury náhradník za člena 4. Renata Robková, Odbor kultury náhradník za člena 5. Oldřich Hlaváček, Odbor právní bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rámcová smlouva na opravy a rekonstrukce Komunikací ve vlastnictví statutárního města Zlína", zadanou v otevřeném řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a - výběr nejvhodnějších nabídek v uvedeném zadávacím řízení, a to: DIPS Zlín, spol. s r.o. Zlín, Nábřeží 599, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč EUROVIA CS, a.s. Praha 1, Národní 10, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč Porr a.s. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ IČ s nabídkovou cenou bez DPH: ,- Kč

24 116/5R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky", zadanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro část A: "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Centring spol. s r.o., se sídlem Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Centring spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chvalkovice, Olomouc IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: Stanix Projekt, s.r.o., Tyršovo nábřeží 192, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč pro část B: "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Centring spol. s r.o., se sídlem Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Centring spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: TAAS ZLÍN, s.r.o., Lužkovice 14, Zlín 11 IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: Stanix Projekt, s.r.o., Tyršovo nábřeží 192, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč

25 117/5R/2014 bere na vědomí závěry komise jmenované pro veřejnou zakázku na služby "Pozáruční opravy a servis motorových vozidel MP Zlín" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Daníček s.r.o., se sídlem: K Botiči 1458, Praha 10, provozovna Zlín, Vizovická č. 423, Zlín, IČ: a uzavření smlouvy na dobu určitou, a to na dobu 4 let, s tímto uchazečem. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li ve lhůtě stanovené zadavatelem řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Daníček s.r.o. se sídlem: K Botiči 1458, Praha 10, provozovna Zlín, Vizovická č. 423, Zlín IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 335,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 200,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 200,- Kč 2. místo v pořadí: SAMOHÝL MOTOR Zlín a.s. Se sídlem: Tř.T.Bati 642, Zlín, IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 300,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 320,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 320,- Kč 3. místo v pořadí: KAROP s.r.o. Se sídlem: U Pivovaru 17, Lukov, IČ: Nabídková cena: cena za 1 hod. mechanické práce bez DPH: 350,- Kč cena za 1 hod. karosářské práce bez DPH: 360,- Kč cena za 1 hod. lakýrnické práce bez DPH: 450,- Kč Ondřeje Bětáka,náměstka primátora, všemi úkony spojenýmis poskytnutím součinnosti k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (Daníček s.r.o.) v souladu s 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

26 118/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2014 výběr nejvhodnější nabídky dodavatele: HCM AUTOSERVIS spol. s r.o. se sídlem Zlín, tř. T. Bati 4, PSČ , IČ: ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění oprav vč. dodávky náhradních dílů na vozy zn. Multicar a AVIA pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. výběr nejvhodnější nabídky dodavatele: Leopold Janský, místo podnikání Bělovodská 421, Lukov, PSČ , IČ: ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávky náhradních dílů a opravy drobné mechanizace pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynárenského zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako budoucím povinným a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: v zastoupení JMP DS, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ: jako budoucím oprávněným, dle níž budoucí povinný jako vlastník pozemku uděluje budoucímu oprávněnému právo provést stavbu plynárenského zařízení: "Přeložka plynárenského zařízení pro akci Revitalizace prostoru parku Komenského část B" na pozemku parc. č. 222, 226 k.ú. Zlín, obec Zlín. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením uvedené smlouvy a jejím podpisem uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako příkazcem a Ing. Pavlem Zimčíkem, se sídlem Prostřední 2613, Zlín, IČ: , jako příkazníkem, a to za cenu ,- Kč (není plátce DPH), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

27 122/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a Ing. Josefem Šicem, se sídlem Švermova 776, Tlumačov, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Příluky 386, PSČ , IČO: , jejímž předmětem jsou stavební práce Cyklistická stezka Lešná Lukov, část Zlín. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí 12, ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ , odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem Louky 330, Zlín, IČO: , jejímž předmětem jsou stavební práce Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín. Předmětem dodatku bude zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši 7.655,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí 13, ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu pod názvem: Kanalizace a rekonstrukce komunikace Jaroslavice - Drahy na pozemku p.č k.ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ ,IČO , jako vlastníkem pozemku, na dobu životnosti stavby Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více