METODIKA 3. Metodika Přes hranice vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Seznamte se.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA 3. Metodika Přes hranice vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Seznamte se."

Transkript

1 PŘES HRANICE

2 PŘES HRANICE METODIKA 3

3 METODIKA Metodika 3-3 PŘES Migrace HRANICE Aktivita AKTIVITA 1-1 Na - NA cestě CESTĚ Časová dotace: 25 minut Pomůcky: rozstříhané kartičky se vzhledem pasů (5 ks), mapy států (Francie, Indie, USA, Austrálie, Holandsko, Švédsko, JAR), stereotypizující symboly k jednotlivým zemím formou obrázků na 5ti různobarevných papírech pro každou skupinu jedna barva (Eifelovka, posvátná kráva, hamburger, klokan, tulipán, sob se švédskou vlajkou, černoch s palmou) Průběh aktivity: Hru uvedeme vysvětlením pojmu migrace. Co slovo migrace znamená? PŘES HRANICE Migrací je označován proces prostorového přemisťování osob přes hranice, spojený se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, případně natrvalo. Podle směru migrace se rozeznává emigrace (vystěhovávání) a imigrace (přistěhování). Při pohybové aktivitě na cestě kolem světa hráče rozdělíme do pěti skupin. Každé skupině určíme jednu barvu dle barev obrázků se symboly. Do rohů místnosti, do jejího středu a podél zdí umístíme mapy jednotlivých států tak, aby se mezi nimi dalo volně pohybovat a zároveň byly co nejdál od sebe. Pod tabuli nebo na stůl lektora umístíme barevné kartičky se symboly států Pro každou skupinu budou na hromádce v jejich barvě přichystány kartičky

4 se všemi symboly. Ůkolem každé skupiny je doběhnout ke své barevné hromádce, vybrat si jeden symbol s popisem pohybu (např. pozadu) a tímto způsobem se jako celá skupina dopravit ke státu, pro který je symbol určen. Po příchodu posledního člena skupiny mohou položit daný symbol na mapu státu a běžet znova k hromádce se symboly. Vyhrává skupina, která jako první navštíví všechny státy a přiřadí k nim správné symboly. Přemístit se může pouze způsobem popsaným na kartě. Symbol na mapu státu lze dát jen po dopravení se celé skupiny do dané země, ne dříve. Následuje krátká debata: Co víme o jednotlivých zemích? Jsou to jen zkratkovité informace? Jsou na tom s informovaností skuteční migranti jinak? Co myslíte? PŘES Kterou z daných zemí HRANICE byste si vybrali pro nový život a proč? Přílohy k této aktivitě jsou uvedeny na konci dokumentu. Aktivita AKTIVITA Žirafa ŽIRAFA v nesnázích V NESNÁZÍCH Časová dotace: 20 minut Pomůcky: Stažený film po registraci na //www.jsns.cz/cz/ lessons/4/zirafa_v_nesnazich.html?lessonid=2&lesson=one&int hemeid=14&play=now Průběh aktivity: Aktivitu uvedeme anotací k animovanému filmu, který se týká jak otázky migrace, tak problematiky nejen uprchlictví. Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce

5 odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý migrant, Žirafu nevyjímaje. Pustit film z nesnazich.html?lessonid=2&lesson=one&inthemeid=14&play= now Aktivita AKTIVITA Příčiny PŘÍČINY migrace MIGRACE Časová dotace: 20 minut Pomůcky: kartičky s nápisy pantomima a kreslení, kartičky s důvody migrace, papíry, tužky. PŘES HRANICE Průběh aktivity: Tato část navazuje na film, uvedem ji krátkou debatou na téma: Proč Žirata odjela z Afriky? Jaké mohly být jeji jiné důvody? Co všechno se jí mohlo stát? Práce ve skupinkách s kartičkami na principu aktivity. Žáky rozdělíme do skupinek po čtyřech. Každý hraje jednou během hry. Nesmí hrát jeden hráč opakovaně, musí se střídat. Hráč si z karet vylosuje způsob předvádění důvodu pantomima, kreslení. Poté si vylosuje z balíčku u lektora kartičku s důvodem

6 migrace, běží zpět ke skupině a tam jim důvod buď předvádí a nebo kreslí. Lektor má u sebe 5 důvodů pro každou skupinu, píše si na papír, které důvody již která skupina měla vylosovány a z těch již nedává losovat. Skupina, která jako první uhodne všech 5 důvodů vyhrává. Aktivita AKTIVITA 4 4 Balení - BALENÍ kufru KUFRU aneb ANEB Rychle, RYCHLE, co s sebou? CO S SEBOU Časová dotace: 20 minut Pomůcky: papír se seznamem povolených věcí do letadla pro každou skupinu, tužky, papíry. Libretto: Ve filmu si Žirafa musela sbalit kufr na cestu do letadla. Jistě to nebylo jednoduché. Teď čeká to stejné i vás. Problém je ovšem v tom, že věcí je mnoho, času málo a letadlo uveze jen omezenou hmotnost PŘES HRANICE Průběh aktivity: Hráče rozdělíme na čtveřice. Každá skupina dostane tužku, papír a seznam věcí do letadla s přidělenými body. Hra se hraje na čtyři kola, přičemž v každém kole je úkolem hráčů vybrat věci do kufru s určitou bodovou hodnotou. Věci, které v daném kole hráči vybrali, musí zapsat na papír. Na každé kolo je časový limit, který se v průběhu hry zkracuje. 1. kolo: Jste doma, musíte ale rychle pryč, jdou po vás. Letenku máte v kapse a teď ještě kufr. Letadlo uveze pouze kufr o hmotnosti 20 bodů, aspoň to tak píšou na letence. Co vezmete za 20

7 bodů s sebou? Máte na to 3 minuty. Na obsahu kufru se musí shodnout celá skupina. 2. kolo: Jedete na letiště, nejste ovšem jediní, kdo se tam potřebuje dostat. Nastupujete do přeplněného taxíku a taxikář nechce naložit tak těžký kufr. Taxík uveze jen kufr s bodovou hodnotou 15 bodů. Co vezmete za 15 bodů s sebou? Máte na to 2,5 minuty. Na obsahu kufru se musí shodnout celá skupina. Vybírat věci můžete už jen z toho, co v kufru již máte. Nesmíte přidat nic ze seznamu věcí, které jste do kufru doma nedali. PŘES HRANICE 3. Kolo: Dorážíte na letiště. Velmi dlouho čekáte na odbavení. Paní u okýnka je zpočátku velmi milá, ale pak vám sdělí, že váš kufr má nadváhu. Máte základní druh letenky, proto můžete mít kufr s vahou jen za 10 bodů. Co vezmete za 10 bodů s sebou? Máte na to 2 minuty. Na obsahu kufru se musí shodnout celá skupina. Vybírat věci můžete už jen z toho, co v kufru již máte. 4. kolo: Podařilo se vám úspěšně nastoupit do letadla. Letadlo vzlétlo a vy se těšíte na nový život. Po cestě se ovšem vyskytly problémy, jde se na nouzové mezipřistání. Na malinkatém letišti všechny cestující přeloží do jiného, daleko menšího dopravního letadla. To ovšem uveze ještě méně nákladu. Váš kufr může mít hodnotu jen 5 bodů.co vezmete za 5 bodů s sebou? Máte na to 1 minutu. Na obsahu kufru se musí shodnout celá skupina. Vybírat věci můžete už jen z toho, co v kufru již máte. Zbytek cesty naštěstí již dopadl bez problémů. Úspěšně jste

8 doletěli do vaší vysněné země. Následuje krátká debata: Co bylo při balení kufru nejtežší? Dohodnout se? Představit si vzniklou situaci? Vybrat věci na začátku cesty? Nebo zkracující se časový limit? Přílohy k této aktivitě jsou uvedeny na konci dokumentu. Aktivita AKTIVITA 5 Společné 5 - SPOLEČNÉ rysy RYSY migrace MIGRACE Co je - nejtěžší? CO JE NEJTĚŽŠÍ? Časová dotace: 25 minut Vlastní půběh hry: 15 minut /bez vysvětlování pravidel, jedná se o časový limit pro získání ubytování a práce/ PŘES Pomůcky: kartičky HRANICE s nápisy v cizím jazyce, kartičky s piktogramy, makety peněz, papíry s formuláři, papíry s nápisy v několika jazycích, prázdné papíry, tužky. Průběh aktivity: Hra simuluju postavení migranta po příjezdu do nové země. Proces migrace s sebou nese několik základních rysů: Ztráta sociálního statutu jsem pan Nikdo Komunikační bariéra neznalost nebo malá znalost jazyka Neznalost norem obvyklých pro místní společnost nevím, jak společnost funguje Hráče rozdělíme do dvou skupin hrají proti sobě. Vyhrává ta skupina, která získala v časovém limitu

9 více peněz. Peníze lze získávat následovně: Úkolem hráčů je dostat se na letišti do kanceláře k úřednici (tu představuje lektor za stolem), který nabízí zaměstnání a ubytování. Úřednice nabízí většinou kvalifikované i nekvalifikované práce (učitel afričtiny v jazykové škole, stříhač živých plotů, práce ve výškách mzda 20 dolarů/den). Skupina získá zaměstnání a ubytování v momentě, kdy bez chyby vyplní potřebné formuláře. Dále může také zvyšovat svou kvalifikaci, což potvrdí osvědčením. Poté lze získat i lepší zaměstnání. Po získání zaměstnání je skupině vyplácena denní mzda. Pro peníze mohou skupiny chodit k lektorovi každých 5 minut. Budou jim vyplaceny poté, co každý ze skupiny udělá 10 dřepů = denní práce. Pokud skupina získala statut zaměstnance PŘES na HRANICE škole a má ubytování, částka, kterou skupina má, se ztrojnásobuje (v případě 0 na kontě je automaticky tento stav započítán za 50 dolarů). Skupiny u sebe do začátku mají určitý obnos peněz (50 dolarů). Tyto peníze mohou použít na zaplacení průvodce, aby jim poskytl potřebné informace k pobytu v nové zemi. Na stěnách místnosti jsou připevněny cizojazyčné nápisy v neznámém jazyce. Ty určují pravidla chování. Daší pravidla jsou pro jednání v kanceláři. Viz přílohy. Za jejich porušení nebo nedodržení je stanovena pokuta 5 dolarů. Skupiny mohou v kanceláři zaplatit za: Přidělení piktogramů (obrázků) k cizojazyčným nápisům (15 dolarů) obdrží papír s vysvětlujícími obrázky. Získání překladu formuláře v kanceláři do češtiny (15 dolarů) obdrží přeložený formulář.

10 Získání překladu formuláře v kanceláři z češtiny do badžištiny (15 dolarů) obdrží přeložený formulář, lektor potvrdí srozumitelnost, formulář je přijat v kanceláři. Získání znalosti jazyka (25 dolarů) - obdrží papír s vysvětlujícími obrázky k piktogramům, obdrží přeložený formulář, obdrží překlad seznamu pravidel chování se v Badžistánu a v kanceláři zaměstnavatele. Po celou dobu si musí hráči dávat pozor na své chování. Pokud se budou chovat proti pravidlům místní společnosti, bude jim lektorem uložena pokuta, kterou budou muset zaplatit. Pokud skupině dojdou finance, musí se nechat v kanceláři najmout na práci kopáče (udělají jako každý 20 dřepů, za to si vydělají 5 dolarů). PŘES Následuje krátká debata: HRANICE Jakým problémům podle vás čelí cizince při shánění bydlení v České republice? Jakým problémům podle vás čelí cizince při shánění zaměstnání v České republice? V čem mají podle vás nevýhodu oproti českým občanům? Napadají vás i nějaké výhody plynoucí z jejich odlišného původu? Myslíte si, že když jede do České republiky někdo studovat, potřebuje vízum, pokud není z Evropské unie? Přílohy k této aktivitě jsou uvedeny na konci dokumentu. Aktivita AKTIVITA Zpětná ZPĚTNÁ vazba VAZBA Časová dotace: 10 minut Pomůcky: balení plastické gumy, papír s obrázkem teploměru (viz příloha v ostatních metodikách) Průběh aktivity: Na zeď nalepíme papír s obrázkem teploměru. Poté rozdáme

11 každému po kousku modelíny. Vyzveme každého, aby modelínu nalepil na papír s teploměrem podle toho, jak se jim aktivita líbila. Čím více stupňů na teploměru čím výš nad nulu žvýkačku nalepí, tím více se jim výukový modul líbil. Naopak stupně pod nulou čím níže žvýkačku nalepí, znamenají, že modul se nelíbil. Tato aktivita slouží jako zpětná vazba pro lektora. PŘES HRANICE

12 Příloha k aktivitě 1 - Na cestě

13

14 PŘES HRANICE

15 Příloha k aktivitě 3 Příčiny migrace Důvody pro odchod ze země původu: Zaměstnání Náboženství Studium Ekonomické PŘES Environmentální HRANICE Sexuální orientace Sloučení rodiny Etnicita Pohlaví Válečný konflikt Zdravotní důvody Politická situace Politické zřízení v zemi původu

16 Příloha k aktivitě 4 Balení kufru Cestovní doklady 5 bodů Košile 1 bod Kalhoty 1 bod Spodní prádlo 1 bod Bunda - 2 body Jídlo - 6 bodů Peníze 7 bodů Teplá bunda 2 body Svetr 2 body Láhev na vodu 2 body Rodinné fotky 2 body Mobil 7 bodů Vysvědčení a diplomy ze škol 4 body Rodný list 3 body PŘES HRANICE Nůž 2 body Baterka 2 body Slovník 5 bodů Tužka a sešit 2 body Trička 3 body Léky 8 bodů Překlady všech dokumentů 10 bodů

17 Příloha k aktivitě 5 Společné rysy migrace Co je nejtěžší?

18 Příloha k aktivitě 5 Společné rysy migrace Co je nejtěžší?

19 Formulář o pobytu Jméno: Příjmení: Povolání: Adresa: Země původu: Absolvované školy: Puka o te noho ingoa: PŘES ingoa: HRANICE mahi: Wāhi noho: Country o taketake: Te kura tu ite:

20 Příloha k aktivitě 6 Zpětná vazba

CO MUSLIM, TO TERORISTA?

CO MUSLIM, TO TERORISTA? CO MUSLIM, TO TERORISTA? CO MUSLIM, TO TERORISTA? METODIKA 4 Metodika Co muslim, to terorista? vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže Metodika 4 Islám a islamizace METODIKA 4 - CO MUSLIM,

Více

TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Metodická příručka TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Informace o činnosti organizace pro děti Metodika vznikla během realizace projektu: Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat!

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ?

ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? Modul: 90 minut AKTIVITA 1 - DEFINICE POJMŮ Časová dotace: 20 minut Pomůcky: 4x tužka,

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství 3. HRANICE Úvod do tématu HRANICE Co jsou to hranice? V současnosti (listopad 2011) existuje na světě 196 nezávislých uznaných států. 193 z těchto zemí jsou členy OSN a většina z nich je od sebe navzájem

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ CIZINCI Z UKRAJINY A MONGOLSKA

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ CIZINCI Z UKRAJINY A MONGOLSKA Analýza byla zpracována pro potřeby Center pro podporu integrace, provozovaných Správou uprchlických zařízení MV ČR. STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ CIZINCI Z UKRAJINY A MONGOLSKA Analýza strategií

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Mgr. Jiří Kocourek, aplikovaná sociologie, Praha Dr. Dana Moree, FHS UK, Praha Dominantní průové téma Vztah k dalším průovým tématům Ročník Časový rámec Multikulturní

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

On-line trendy PŘÍLOHY

On-line trendy PŘÍLOHY PŘÍLOHY Mediální osa času Pracovní list, tužka, nůžky (pouze pro variantu 2) 15 20 min Studentům rozdáme pracovní listy. Jejich úkolem čárou spojit událost v dějinách se správným letopočtem, kdy se událost

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů

exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů exran2 Aktivity zaměřené na témata bezdomovectví, islámu a vztahu Čechů a Romů Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích

Více

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA STRANA 1 Klíčová slova sounáležitost, sebeuvědomění, sebepoznání, pozitivní vnímání jiných lidí, komunikace, empatie na video se stane hra zajímavější. I největší outsider získá zpětnou vazbu. Je vhodné

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Vážení zájemci, právě se vám dostává do rukou katalog au pair a pracovních pobytů v zahraničí STUDYLINE, ve kterém najdete širokou nabídku au pair programů a studijně pracovních a pracovních programů.

Více

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik

Více

pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace

pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace Obsah Úvod... 4 Důležité dokumenty... 5 Příprava na cestu... 5 Peníze... 5 Léky... 6 Jídlo a pití... 6 Oblečení... 6 Internet a telefon... 6 Zavazadla

Více