Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen 2008. http://www.skolabulovka.cz"

Transkript

1 Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných ve FN Bulovka Červen 2008

2 Červen snad musí mít rád každý. Děti hned první den oslavují v cukrárnách svůj jedinečný svátek a důvod k radosti je i na jeho konci prázdniny za dveřmi. Těšíte se na prázdniny? Kvapem se blíží léto. Cítíte tu vůni vody, horka, květin, náhodných setkání, úletů Prostě pohodu? Taky sníte o tom, jak si užijete právě to letošní léto? Jak už to konečně letos rozparádíte? Nebo raději dáte přednost brigádě a výdělkům? My vám můžeme jen přát, ať to s vaším létem dopadne podle vašich největších přání a možností. A teď vás všechny zveme na virtuální cestování po Evropě. Zkuste si, jaké znalosti o ní máte, podívejte se kde byli jiní nebo kam se ještě touží podívat. Věnujeme poslední číslo Flastru létu, prázdninám, cestování, poznávání našich evropských sousedů. otografie ze školních akcí iterární zpracování cestovatelských zážitků Kam nás tedy cesta zavede? nketa o cestování pousta kvízů a luštění toho, co známe o Evropě aky evropské pozdravy v sedmnácti jazycích adíme, kterou hru přibrat do prázdninového batohu 2

3 PIVOVAR U BULOVKY sobota ABY SE MOHLY NEMOCNÉ DĚTI ZASE SMÁT Draţba obrázků dětí, které leţí v našem sousedství v nemocnici na Bulovce - obrázky nemocných dětí, které se pro bolest smát nemohou. Děkujeme Jaroslavě a Františku Richterovým za krásný sobotní den, kdy nám do nemocnice pozvali Divadélko Romaneto až k postelím a postýlkám oddělení dětské chirurgie, pediatrie a dětské ortopedie. Děkujeme za celou akci (divadélko i aukci), kterou pro nás vymysleli, zorganizovali a zrealizovali dne ve svém malém pivovaru. 3

4 Děkujeme zastupitelům městské části Praha 11 za štědré příspěvky na aukci dětských výtvarných prací. Výtěžek akce pomohl financovat nákup pomůcek a hraček na dětská oddělení nemocnice na Bulovce. 4

5 Prvního června bylo opět na Bulovce ponejvíce veselo, neboť svátek, který dětem patří uţ od roku 1949, je potřeba pořádně si uţít. Tradičně se soutěţilo, hrálo a odměňovalo na všech dětských odděleních uţ v pátek 30. května. Pár fotek vám přiblíţí atmosféru tohoto dne. 5

6 ČILI SETKÁNÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM V pondělí 9. června dětským pacientům přinesl hudební dárek v podobě písniček autorské dvojice Svěrák Uhlíř samotný hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. V hodinovém vystoupení na dětském ortopedickém oddělení zazněly známé písničky z pohádek a filmů Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Ať ţijí duchové, Vrchní-prchni nebo Tři veteráni. Pan Uhlíř rozezpíval a roztleskal všechny přítomné děti i personál. Moc panu skladateli děkujeme za milé vystoupení, které nezištně pro děti uspořádal. Jiskry radosti v dětských očích rozzářily celé nemocniční oddělení v duchu jeho nejznámější písně Není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natoţ aby se brečelo! 6

7 Zřejmě jen málo lidí v Evropě ví, ţe 9. května 1950 byl učiněn první krok k tomu, co dnes známe pod názvem Evropská unie. V tento den v Paříţi, s hrozbou třetí světové války za zády, která znepokojovala celou Evropu, přednesl francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman zástupcům mezinárodního tisku deklaraci, v níţ vyzval Francii, Německo a další evropské země, aby spojily síly při těţbě uhlí a výrobě ocele a poloţily tak první konkrétní základ evropské federace. Navrhl vlastně vytvoření nadnárodní evropské instituce, která bude pověřena úkolem řídit těţbu uhlí a výrobu oceli, tedy dvou průmyslových odvětví, které v té době tvořily základnu veškeré vojenské síly. Země, jimţ adresoval svou výzvu, se navzájem téměř zničily v strašném konfliktu, po němţ zůstal pocit materiální a morální zkázy. Všechno tedy začalo onoho dne. Proto vedoucí představitelé EU na vrcholovém setkání v roce 1985 v Milánu rozhodli, ţe 9. květen se bude slavit jako "Den Evropy". Také v naší nemocniční škole jsme si tento svátek připomněli třídenním projektem, který probíhal na všech dětských odděleních od 5. do 7. května. Učitelé i vychovatelky připravili dětem pestrou nabídku kvízů, křížovek, skládaček a puzzlí, hrálo se pexeso s evropskými vlajkami a kreslily se symboly a vlajky jednotlivých států. Hodně se také o různých zemích povídalo, vyprávělo a diskutovalo. Pan učitel z chirurgie společně s dětmi namaloval velikou mapu Evropy, do které jsme všechny naše obrázky umístili. Celé naše tvoření je vystaveno na panelu ve vestibulu nemocnice celé prázdniny. Co se nevešlo na naše výstavní prkno najdete v tomto speciálním cestovatelském červnovém čísle školního časopisu FLASTR. 7

8 Vaše výrobky najdete na výstavním panelu PRKNĚ ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Rádoby dokument o vzniku PRKNA... 8

9 ZEMĚPISNÁ JMÉNA V NÁZVECH JÍDEL Tvým úkolem je spojit dvojice slov tak, aby daly správný název potraviny anglická vídeňský pardubický francouzské (zapečené) turecký kremţská uherský boloňské slovenské ruský olomoucké italská bavorské segedínský belgické frankfurtské české švýcarská praţská pizza salám řízek vdolečky slanina šunka boršč tvarůţky špagety med brambory hořčice párky perník halušky pralinky guláš buchty čokoláda ŘEKNI ČESKÉ NÁZVY ZEMÍ, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH JAZY- CÍCH: DANMARK SUOMI HRVATSKA LIETUVA LATVIJA MAGYARORSZÁG NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH ROSSIJA ELLADA SRBIJA ESPAŇA UNITED KINGDOM Správné výsledky najdeš na konci časopisu. Nápověda: české názvy zemí vyjdou abecedně seřazeny. 9

10 Kterou zemi si představíš, když ji symbolizuje: Utvoř dvojice číslice-písmeno, jak k sobě patří (např. 15-Z). Správné výsledky hledej v závěru časopisu. A B C D E F G 10

11 I H J K L M 1-Rusko, 2-Finsko, 3-Anglie, 4-Španělsko, 5-Vatikán, 6-Rumunsko, 7-Česko, 8-Francie, 9-Nizozemí, 10-Norsko, 11-Švédsko, 12-Itálie, 13-Dánsko 11

12 Ukaţte mi někoho, kdo by rád necestoval. Poznávat nové země, kraje, památky nebo přírodu. Někdo z vás viděl uţ tolik, co jiný dospělý za celý ţivot. A na jiného všechny cestovatelské záţitky teprve čekají. Naší anketou jsme se pokusili zjistit, jak zcestovalá je nejen naše současná ţákovská, ale i učitelská a zdravotnická veřejnost. Zajímali jsme se o dosavadní cestovatelské proţitky, vzdálenostní turistické rekordy i vaše vysněné objevitelské touhy, které jednou uskutečníte. Odpovědi na anketních lístcích jsme sečetli a seřadili podle četnosti odpovědí od I.-III.místa. A jak nám to vyšlo? 1) Ve které zemi nejdál od České republiky jsi v životě byl? ŢÁCI: I. Egypt II. Španělsko III. Chorvatsko nebo jenom v ČR nejdál byl někdo z vás v Kanadě jiný jen ve Velkém Šenově UČITELÉ: I. Řecko II. Turecko nejdále byli v USA a v Tádţikistánu ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. Malorca a Kanárské ostrovy nejdále se dostali do Saudské Arábie 2) Kde v cizině se ti nejvíce líbilo? ŢÁCI: I. Slovensko II. Egypt III. Chorvatsko, Francie a Itálie perličky: na chatě, zámek Kuks UČITELÉ: I. Velká Británie II. Řecko po jednom hlasu pak dostala většina evropských zemí ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. nejvíce se mi líbí doma v České republice III. Dubaj 3) Kam se toužíš jednou podívat? ŢÁCI: I. s převahou vítězí Amerika II. Afrika III. Austrálie se dělí o místo s Paříţí perličky: ZOO Olomouc, Malé Divy, na nějaký ostrůvek UČITELÉ: I. vítězí Skandinávie s Norskem II. Kanada a USA III. Nový Zéland, Srí Lanka, Island ZDRAVOTNÍCI: I. Afrika II. Austrálie, Indie, Kanada, Seyschely 12

13 Vladislav 16 let, chirurgie Eva 16 let, chirurgie 13

14 Expedice Maroko 2006 V létě 2006 jsme se vypravili do Maroka. Jelo nás celkem sedm ve velké dodávce. Řidič se v ČR rozhodl, ţe pojedeme přes Německo, Francii a Španělsko, kde se přes Gibraltar dostaneme do Maroka. Takţe v Maroku bychom byli ani ne za týden, ale zdrţeli jsme se ve Španělské Valencii. Vše začalo, kdyţ jsme zaparkovali auto a šli jsme si prohlédnout město. Asi po hodině jsme přišli na místo zaparkovaného auta a ono tam nebylo, jen na chodníku byl nalepený lístek, kde bylo napsáno, kam si máme dojít pro dodávku. Řidič s překladatelem se tedy vypravili pro dodávku. Asi po třech hodinách se vrátil jen překladatel s tím, ţe řidič je ve vazbě kvůli zfalšovanému řidičskému průkazu a ţe si můţeme vzít z dodávky nějaké věci. Kdyţ jsme taxíkem dorazili k dodávce, vzali jsme si spacáky a dalším taxíkem jsme se jeli zeptat do vazby, jak to bude s naším řidičem. Projeli jsme snad celou Valencii a pak nám řekli, ţe našeho řidiče ještě pustit nemůţou. Uţ se začalo stmívat, tak jsme se vypravili na pláţ, kde jsme spali ve spacácích. Ráno, kdyţ jsme se probudili, zjistili jsme, ţe nás okradli. Neměli jsme mobily, foťáky a peníze. Naštěstí jsme neměli všechny peníze u sebe, ale nějaké i v autě. Asi po dvou dnech pustili našeho řidiče z vazby, protoţe vyšlo najevo, ţe řidičák zfalšovaný nebyl. Řidič přijel i s dodávkou pro nás na pláţ a konečně jsme mohli pokračovat v naší cestě do Maroka. Asi za den nebo za dva jsme se zastávkami dorazili k Gibraltaru a trajektem jsme se dostali do Maroka. Maroko bylo krásné a cestou jsme vystoupili i na nejvyšší horu jiţního Maroka Jebel Toubkal. Projeli jsme celé Maroko aţ do Západní Sahary. Pak jsme jeli zpět domů do ČR a cestou jsme projeli i jeden z nejmenších států Andorru. Celá expedice trvala tři týdny a já mám záţitek na celý ţivot. Lucie, 16 let, chirurgie 14

15 O tom jak turistický oddíl mládeže cestoval po Karlštejnsku Kdyţ se vlak dne ve 4 hodiny odpoledne vydal na cestu z hlaváku a oko ani jedné maminky nezůstalo suché, začaly děti výskat a ryčet radostí. Vedoucí začali přemýšlet o tom jaký bude program následující 3 dny. Dospěli k názoru, ţe to zatím nechají být a soustředí se na pořádek ve vlaku. Děti zabraly celý vagon a tak se museli Wokoun(já) s Térátkem přesunout do jiného vagonu zatuchlého pantografu. To pro ně byla veliká čest, protoţe si uvědomili, ţe začali plnit úlohu větších turistických bossů, coţ je opravdu uznání hodné ovací.cesta jiţ dále nebyla zajímavá a tak se přesuneme rovnou na místo příjezdu. Brzdy začaly kvílet a vlak dorazil do stanice s nápisem Karlštejn. Děti jiţ byly nahrnuté u dveří, které se v pantografu samy otvírají.,,vystupovat, zavolal vedoucí Bláţa a děti se začaly prodírat ven. Nástupiště číslo 3 se tím pádem zaplnilo nehoráznou rychlostí, protoţe bylo malé kapacity. Vedoucí Alena zahlédla schodiště a vydala pokyn sejít se dolů po jiţ zmíněném schodišti. Děti byly oslepeny září slunce, která je uhodila do obličeje, kdyţ vylezly z tunelu a vydaly se kolem nádraţní budovy po silnici vedoucí ke Karlštejnu. Cesta byla sice trošičku dlouhá, ale utekla jim rychle. Šly přes řeku, kolem drahých aut a přes koleje. Cesta byla zajímavá. Došly do ulice, která byla přímo pod Karlštejnem, kde se prodávalo občerstvení a suvenýry. Některé děti začaly výskat, ţe budou bydlet na Karlštejně, ale vedoucí je zklamali. Prošli jsme ulicí aţ k sokolovně, kde byl plánovaný pobyt. Vedoucí Alena začala rozmlouvat s majitelkou sokolovny a ta jí oznámila, ţe ubytovnu budeme muset druhý den do 8 ráno vyklidit. Byla právě schválena dohoda o nechání zahrát své kousky mezinárodní divadelní delegaci herců. To celý turisťák pěkně popudilo, ale nedalo se takříkajíc svítit. Ze všech tím pádem spadla dříve nabuzená dobrá nálada. Bylo jiţ 8 hodin večer, všichni měli vybaleno a tak začal manţelský pár vedoucích ve sloţení Bláţi a Kamiši rozjíţdět svůj kytarový program. Menší děti se kolem nich uchýlily do krouţku a začaly poslouchat, ale větší bossové jako Placka, Hanka, Anča, Wokoun a Térátko si odsedli dále od skupiny a začali mezi sebou diskutovat o puberťáckých problémech jako mp trojky, notebooky atd. Přibliţně v 10 hodin kytara dohrála a protoţe děti byly unavené, všichni ulehli na kutě. Po vyklizení místnosti po 8. hodině ranní se děti s batůţky napěchovanými ešusy, pláštěnkami, konzervami, sladkostmi a chleby vydaly na celodenní výlet. První zastávka byla na hradě Karlštejn, ale do něhoţ se nešlo. Děti byly rozpuštěny po nádvoří a po hradbách, ale do hradu nikdo nesměl, protoţe by na to nestačil finanční obnos. Návštěva tím pádem byla nudná a nádvoří turisťák tedy brzo opustil. Vydali se cestou do lesa a jejich další zastávka byl lom Malá Amerika, který všechny uchvátil svou velikostí a výškou, ale vedoucí se jen smáli, ţe zítra navštíví Velkou Ameriku, která všem vyrazí dech svou úchvatností. Pokračovali jsme dále přes velké vesnice, malé vesnice, řeku Berounku, lesy listnaté i jehličnaté, tůjky i potoky, cesty i ţeleznice. Asi v půl 2 odpoledne jsme se naobědvali a to znamenalo, ţe uţ jsme za polovinou. Cestu děti zvládaly celkem obstojně, aţ na to ţe bossové všechny krotili. Asi tak v půl 6 dorazily na nádraţí vzdálené 15km od Karlštejna, čtvrt hodiny čekaly na vlak a pak se vydaly na cestu zpět do sokolovny. Po celodenní túře dlouhé 27 kilometrů všichni ulehli a spali. Druhý den se děti probudily do krásného rána, do dne kdy jely domů. Měly sice ještě naplánovaný výlet do Velké Ameriky, který všechny uchvátil, ale stejně se všechny děti těšily jen na shledání se svými maminkami, které potkaly asi v půl 4 zase na hlaváku. Tomáš, 15 let, chirurgie 15

16 Někdy se to tak semele, ţe se prostě z postele nehneme a cestování musíme dát na čas vale. A to je potom opravdová smůla, zvláště pro zapřísáhlé cestovatele. Ale nevěšte hlavu, můţete se klidně podívat do míst, o kterých se vám ani nesnilo a to prostřednictvím deskových her. Do našeho cestovatelského speciálu jsme pro vás vybrali dvě obzvláště zdařilé verze. Jednu jiţ téměř archaickou, tedy značně starodávnou, na kterou si moţná ještě vzpomenou vaši rodiče a jednu z novějšího ranku. O dobrodruţství při cestování však nebude nouze v ţádném případě. Jednoduchá a poučná hra pro více hráčů. Principem hry je spojit všech pět náhodně vybraných měst na mapě ţeleznicí. Hráči se mohou napojit na protivníkovu ţeleznici a tak si zkrátit délku stavby. Hráč musí odhadnout, kam mají protivníci namířeno a vyuţít toho. Po spojení všech pěti měst hráč skončí hru a ostatní hráči dostávají trestné body za chybějící koleje. Za kaţdý trestný bod se soupeřova lokomotiva posouvá blíţe ke srázu. Hraje se nová hra a to se opakuje, dokud nespadne soupeřovi lokomotiva ze srázu. Je moţné sehnat i verzi Trans Amerika, jistě si domyslíte, ve které zemi budete stavět ţeleznice. Pro 2-6 hráčů od 8 let, hra trvá cca 30 minut. 16

17 PENÍZE, KAMIONY, NÁKLADY. To jsou rekvizity společenské hry, které umoţňují rozehrát mezi evropskými městy ostré souboje automobilových dopravců o nejvyšší zisk. KAŢDÁ HRA MUSÍ MÍT VÍTĚZE. Ten kdo získá ve volné soutěţi dopravců víc zakázek, kdo bude dobře plánovat dopravní trasy a dopraví náklad na místo určení nejrychleji, ten obdrţí od banky nejvíc peněz a stává se vítězem. Tuto hru můţe hrát 2-6 hráčů od 10 let. Tak co myslíte, která z těchto her se dá uţ jen obtíţně sehnat po bazarech, a která boduje v ţebříčcích současných moderních stolních her? 17

18 Zpráva z tisku Prezident Václav Klaus se v úterý dopoledne podrobil v praţské nemocnici Na Bulovce operaci kyčelního kloubu. Dvouhodinová operace byla úspěšná. Novinářům to řekl prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Podle ortopeda Prof. MUDr. Pavla Dungla, který operaci vedl, dostal prezident kloub, který se běţně pouţívá u mladších, sportovně zaměřených pacientů. 18

19 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZŮ Zeměpisná jména v názvech jídel - anglická slanina, vídeňský řízek, pardubický perník, francouzské brambory, turecký med, kremţská hořčice, uherský salám, boloňské špagety, slovenské halušky, ruský boršč, olomoucké syrečky, italská pizza, bavorské vdolečky, segedínský guláš, belgické pralinky, frankfurtské párky, české buchty, švýcarská čokoláda, praţská šunka České názvy zemí - Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko a Velká Británie Symboly zemí - 1-G, 2-A, 3-I, 4-B, 5-E, 6-F, 7-D, 8-H, 9-C, 10-K, 11-M, 12-J, 13-L Za celou redakční radu vám přejeme vysvědčení, ze kterého budete mít radost co nejméně utrţených ran a bolístek poznávání nových zemí i krás ČR nové kamarády krásné počasí ke koupání i k výletům prostě pohodové prázdniny!!!!!!! Na nové číslo našeho časopisu se můţete těšit na podzim. A při prázdninových cestách vyuţijte náš slovníček v 17 evropských jazycích Pěkné prázdniny! - česky Boas férias! - portugalsky God férie! - dánsky Milych wakacji! - polsky Jó nyaralást! - maďarsky Laotha Saaike go mheith agat! - irsky Schein vacance! - lucembursky Jag har en underbar semester! - švédsky Buone vacanze! - italsky Pekné prázdniny! - slovensky Schöne Ferien! - německy Buenos vacanciones! - španělsky Have a nice holidays! - anglicky Vivent les vacances! - francouzsky Hyváá (kesá) lomaa! - finsky Kрасивые каникулы! - rusky Κ Α Λ Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Τ Τ Ε Σ - řecky Vaše redakční rada (M+L+M) 19

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Zdravotnictví a finance

Zdravotnictví a finance Zdravotnictví a finance Historie zdravotnictví 20/1966 Sb. ZÁKON Z ze dne 17. března 1966 o péči p i o zdraví lidu -definuje hlavní zásady péče p e o zdraví lidu -pozdější dodatky a změny Historické změny

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Víš, o který stát se jedná? Po

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více