Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen 2008. http://www.skolabulovka.cz"

Transkript

1 Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných ve FN Bulovka Červen 2008

2 Červen snad musí mít rád každý. Děti hned první den oslavují v cukrárnách svůj jedinečný svátek a důvod k radosti je i na jeho konci prázdniny za dveřmi. Těšíte se na prázdniny? Kvapem se blíží léto. Cítíte tu vůni vody, horka, květin, náhodných setkání, úletů Prostě pohodu? Taky sníte o tom, jak si užijete právě to letošní léto? Jak už to konečně letos rozparádíte? Nebo raději dáte přednost brigádě a výdělkům? My vám můžeme jen přát, ať to s vaším létem dopadne podle vašich největších přání a možností. A teď vás všechny zveme na virtuální cestování po Evropě. Zkuste si, jaké znalosti o ní máte, podívejte se kde byli jiní nebo kam se ještě touží podívat. Věnujeme poslední číslo Flastru létu, prázdninám, cestování, poznávání našich evropských sousedů. otografie ze školních akcí iterární zpracování cestovatelských zážitků Kam nás tedy cesta zavede? nketa o cestování pousta kvízů a luštění toho, co známe o Evropě aky evropské pozdravy v sedmnácti jazycích adíme, kterou hru přibrat do prázdninového batohu 2

3 PIVOVAR U BULOVKY sobota ABY SE MOHLY NEMOCNÉ DĚTI ZASE SMÁT Draţba obrázků dětí, které leţí v našem sousedství v nemocnici na Bulovce - obrázky nemocných dětí, které se pro bolest smát nemohou. Děkujeme Jaroslavě a Františku Richterovým za krásný sobotní den, kdy nám do nemocnice pozvali Divadélko Romaneto až k postelím a postýlkám oddělení dětské chirurgie, pediatrie a dětské ortopedie. Děkujeme za celou akci (divadélko i aukci), kterou pro nás vymysleli, zorganizovali a zrealizovali dne ve svém malém pivovaru. 3

4 Děkujeme zastupitelům městské části Praha 11 za štědré příspěvky na aukci dětských výtvarných prací. Výtěžek akce pomohl financovat nákup pomůcek a hraček na dětská oddělení nemocnice na Bulovce. 4

5 Prvního června bylo opět na Bulovce ponejvíce veselo, neboť svátek, který dětem patří uţ od roku 1949, je potřeba pořádně si uţít. Tradičně se soutěţilo, hrálo a odměňovalo na všech dětských odděleních uţ v pátek 30. května. Pár fotek vám přiblíţí atmosféru tohoto dne. 5

6 ČILI SETKÁNÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM V pondělí 9. června dětským pacientům přinesl hudební dárek v podobě písniček autorské dvojice Svěrák Uhlíř samotný hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. V hodinovém vystoupení na dětském ortopedickém oddělení zazněly známé písničky z pohádek a filmů Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Ať ţijí duchové, Vrchní-prchni nebo Tři veteráni. Pan Uhlíř rozezpíval a roztleskal všechny přítomné děti i personál. Moc panu skladateli děkujeme za milé vystoupení, které nezištně pro děti uspořádal. Jiskry radosti v dětských očích rozzářily celé nemocniční oddělení v duchu jeho nejznámější písně Není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natoţ aby se brečelo! 6

7 Zřejmě jen málo lidí v Evropě ví, ţe 9. května 1950 byl učiněn první krok k tomu, co dnes známe pod názvem Evropská unie. V tento den v Paříţi, s hrozbou třetí světové války za zády, která znepokojovala celou Evropu, přednesl francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman zástupcům mezinárodního tisku deklaraci, v níţ vyzval Francii, Německo a další evropské země, aby spojily síly při těţbě uhlí a výrobě ocele a poloţily tak první konkrétní základ evropské federace. Navrhl vlastně vytvoření nadnárodní evropské instituce, která bude pověřena úkolem řídit těţbu uhlí a výrobu oceli, tedy dvou průmyslových odvětví, které v té době tvořily základnu veškeré vojenské síly. Země, jimţ adresoval svou výzvu, se navzájem téměř zničily v strašném konfliktu, po němţ zůstal pocit materiální a morální zkázy. Všechno tedy začalo onoho dne. Proto vedoucí představitelé EU na vrcholovém setkání v roce 1985 v Milánu rozhodli, ţe 9. květen se bude slavit jako "Den Evropy". Také v naší nemocniční škole jsme si tento svátek připomněli třídenním projektem, který probíhal na všech dětských odděleních od 5. do 7. května. Učitelé i vychovatelky připravili dětem pestrou nabídku kvízů, křížovek, skládaček a puzzlí, hrálo se pexeso s evropskými vlajkami a kreslily se symboly a vlajky jednotlivých států. Hodně se také o různých zemích povídalo, vyprávělo a diskutovalo. Pan učitel z chirurgie společně s dětmi namaloval velikou mapu Evropy, do které jsme všechny naše obrázky umístili. Celé naše tvoření je vystaveno na panelu ve vestibulu nemocnice celé prázdniny. Co se nevešlo na naše výstavní prkno najdete v tomto speciálním cestovatelském červnovém čísle školního časopisu FLASTR. 7

8 Vaše výrobky najdete na výstavním panelu PRKNĚ ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Rádoby dokument o vzniku PRKNA... 8

9 ZEMĚPISNÁ JMÉNA V NÁZVECH JÍDEL Tvým úkolem je spojit dvojice slov tak, aby daly správný název potraviny anglická vídeňský pardubický francouzské (zapečené) turecký kremţská uherský boloňské slovenské ruský olomoucké italská bavorské segedínský belgické frankfurtské české švýcarská praţská pizza salám řízek vdolečky slanina šunka boršč tvarůţky špagety med brambory hořčice párky perník halušky pralinky guláš buchty čokoláda ŘEKNI ČESKÉ NÁZVY ZEMÍ, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH JAZY- CÍCH: DANMARK SUOMI HRVATSKA LIETUVA LATVIJA MAGYARORSZÁG NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH ROSSIJA ELLADA SRBIJA ESPAŇA UNITED KINGDOM Správné výsledky najdeš na konci časopisu. Nápověda: české názvy zemí vyjdou abecedně seřazeny. 9

10 Kterou zemi si představíš, když ji symbolizuje: Utvoř dvojice číslice-písmeno, jak k sobě patří (např. 15-Z). Správné výsledky hledej v závěru časopisu. A B C D E F G 10

11 I H J K L M 1-Rusko, 2-Finsko, 3-Anglie, 4-Španělsko, 5-Vatikán, 6-Rumunsko, 7-Česko, 8-Francie, 9-Nizozemí, 10-Norsko, 11-Švédsko, 12-Itálie, 13-Dánsko 11

12 Ukaţte mi někoho, kdo by rád necestoval. Poznávat nové země, kraje, památky nebo přírodu. Někdo z vás viděl uţ tolik, co jiný dospělý za celý ţivot. A na jiného všechny cestovatelské záţitky teprve čekají. Naší anketou jsme se pokusili zjistit, jak zcestovalá je nejen naše současná ţákovská, ale i učitelská a zdravotnická veřejnost. Zajímali jsme se o dosavadní cestovatelské proţitky, vzdálenostní turistické rekordy i vaše vysněné objevitelské touhy, které jednou uskutečníte. Odpovědi na anketních lístcích jsme sečetli a seřadili podle četnosti odpovědí od I.-III.místa. A jak nám to vyšlo? 1) Ve které zemi nejdál od České republiky jsi v životě byl? ŢÁCI: I. Egypt II. Španělsko III. Chorvatsko nebo jenom v ČR nejdál byl někdo z vás v Kanadě jiný jen ve Velkém Šenově UČITELÉ: I. Řecko II. Turecko nejdále byli v USA a v Tádţikistánu ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. Malorca a Kanárské ostrovy nejdále se dostali do Saudské Arábie 2) Kde v cizině se ti nejvíce líbilo? ŢÁCI: I. Slovensko II. Egypt III. Chorvatsko, Francie a Itálie perličky: na chatě, zámek Kuks UČITELÉ: I. Velká Británie II. Řecko po jednom hlasu pak dostala většina evropských zemí ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. nejvíce se mi líbí doma v České republice III. Dubaj 3) Kam se toužíš jednou podívat? ŢÁCI: I. s převahou vítězí Amerika II. Afrika III. Austrálie se dělí o místo s Paříţí perličky: ZOO Olomouc, Malé Divy, na nějaký ostrůvek UČITELÉ: I. vítězí Skandinávie s Norskem II. Kanada a USA III. Nový Zéland, Srí Lanka, Island ZDRAVOTNÍCI: I. Afrika II. Austrálie, Indie, Kanada, Seyschely 12

13 Vladislav 16 let, chirurgie Eva 16 let, chirurgie 13

14 Expedice Maroko 2006 V létě 2006 jsme se vypravili do Maroka. Jelo nás celkem sedm ve velké dodávce. Řidič se v ČR rozhodl, ţe pojedeme přes Německo, Francii a Španělsko, kde se přes Gibraltar dostaneme do Maroka. Takţe v Maroku bychom byli ani ne za týden, ale zdrţeli jsme se ve Španělské Valencii. Vše začalo, kdyţ jsme zaparkovali auto a šli jsme si prohlédnout město. Asi po hodině jsme přišli na místo zaparkovaného auta a ono tam nebylo, jen na chodníku byl nalepený lístek, kde bylo napsáno, kam si máme dojít pro dodávku. Řidič s překladatelem se tedy vypravili pro dodávku. Asi po třech hodinách se vrátil jen překladatel s tím, ţe řidič je ve vazbě kvůli zfalšovanému řidičskému průkazu a ţe si můţeme vzít z dodávky nějaké věci. Kdyţ jsme taxíkem dorazili k dodávce, vzali jsme si spacáky a dalším taxíkem jsme se jeli zeptat do vazby, jak to bude s naším řidičem. Projeli jsme snad celou Valencii a pak nám řekli, ţe našeho řidiče ještě pustit nemůţou. Uţ se začalo stmívat, tak jsme se vypravili na pláţ, kde jsme spali ve spacácích. Ráno, kdyţ jsme se probudili, zjistili jsme, ţe nás okradli. Neměli jsme mobily, foťáky a peníze. Naštěstí jsme neměli všechny peníze u sebe, ale nějaké i v autě. Asi po dvou dnech pustili našeho řidiče z vazby, protoţe vyšlo najevo, ţe řidičák zfalšovaný nebyl. Řidič přijel i s dodávkou pro nás na pláţ a konečně jsme mohli pokračovat v naší cestě do Maroka. Asi za den nebo za dva jsme se zastávkami dorazili k Gibraltaru a trajektem jsme se dostali do Maroka. Maroko bylo krásné a cestou jsme vystoupili i na nejvyšší horu jiţního Maroka Jebel Toubkal. Projeli jsme celé Maroko aţ do Západní Sahary. Pak jsme jeli zpět domů do ČR a cestou jsme projeli i jeden z nejmenších států Andorru. Celá expedice trvala tři týdny a já mám záţitek na celý ţivot. Lucie, 16 let, chirurgie 14

15 O tom jak turistický oddíl mládeže cestoval po Karlštejnsku Kdyţ se vlak dne ve 4 hodiny odpoledne vydal na cestu z hlaváku a oko ani jedné maminky nezůstalo suché, začaly děti výskat a ryčet radostí. Vedoucí začali přemýšlet o tom jaký bude program následující 3 dny. Dospěli k názoru, ţe to zatím nechají být a soustředí se na pořádek ve vlaku. Děti zabraly celý vagon a tak se museli Wokoun(já) s Térátkem přesunout do jiného vagonu zatuchlého pantografu. To pro ně byla veliká čest, protoţe si uvědomili, ţe začali plnit úlohu větších turistických bossů, coţ je opravdu uznání hodné ovací.cesta jiţ dále nebyla zajímavá a tak se přesuneme rovnou na místo příjezdu. Brzdy začaly kvílet a vlak dorazil do stanice s nápisem Karlštejn. Děti jiţ byly nahrnuté u dveří, které se v pantografu samy otvírají.,,vystupovat, zavolal vedoucí Bláţa a děti se začaly prodírat ven. Nástupiště číslo 3 se tím pádem zaplnilo nehoráznou rychlostí, protoţe bylo malé kapacity. Vedoucí Alena zahlédla schodiště a vydala pokyn sejít se dolů po jiţ zmíněném schodišti. Děti byly oslepeny září slunce, která je uhodila do obličeje, kdyţ vylezly z tunelu a vydaly se kolem nádraţní budovy po silnici vedoucí ke Karlštejnu. Cesta byla sice trošičku dlouhá, ale utekla jim rychle. Šly přes řeku, kolem drahých aut a přes koleje. Cesta byla zajímavá. Došly do ulice, která byla přímo pod Karlštejnem, kde se prodávalo občerstvení a suvenýry. Některé děti začaly výskat, ţe budou bydlet na Karlštejně, ale vedoucí je zklamali. Prošli jsme ulicí aţ k sokolovně, kde byl plánovaný pobyt. Vedoucí Alena začala rozmlouvat s majitelkou sokolovny a ta jí oznámila, ţe ubytovnu budeme muset druhý den do 8 ráno vyklidit. Byla právě schválena dohoda o nechání zahrát své kousky mezinárodní divadelní delegaci herců. To celý turisťák pěkně popudilo, ale nedalo se takříkajíc svítit. Ze všech tím pádem spadla dříve nabuzená dobrá nálada. Bylo jiţ 8 hodin večer, všichni měli vybaleno a tak začal manţelský pár vedoucích ve sloţení Bláţi a Kamiši rozjíţdět svůj kytarový program. Menší děti se kolem nich uchýlily do krouţku a začaly poslouchat, ale větší bossové jako Placka, Hanka, Anča, Wokoun a Térátko si odsedli dále od skupiny a začali mezi sebou diskutovat o puberťáckých problémech jako mp trojky, notebooky atd. Přibliţně v 10 hodin kytara dohrála a protoţe děti byly unavené, všichni ulehli na kutě. Po vyklizení místnosti po 8. hodině ranní se děti s batůţky napěchovanými ešusy, pláštěnkami, konzervami, sladkostmi a chleby vydaly na celodenní výlet. První zastávka byla na hradě Karlštejn, ale do něhoţ se nešlo. Děti byly rozpuštěny po nádvoří a po hradbách, ale do hradu nikdo nesměl, protoţe by na to nestačil finanční obnos. Návštěva tím pádem byla nudná a nádvoří turisťák tedy brzo opustil. Vydali se cestou do lesa a jejich další zastávka byl lom Malá Amerika, který všechny uchvátil svou velikostí a výškou, ale vedoucí se jen smáli, ţe zítra navštíví Velkou Ameriku, která všem vyrazí dech svou úchvatností. Pokračovali jsme dále přes velké vesnice, malé vesnice, řeku Berounku, lesy listnaté i jehličnaté, tůjky i potoky, cesty i ţeleznice. Asi v půl 2 odpoledne jsme se naobědvali a to znamenalo, ţe uţ jsme za polovinou. Cestu děti zvládaly celkem obstojně, aţ na to ţe bossové všechny krotili. Asi tak v půl 6 dorazily na nádraţí vzdálené 15km od Karlštejna, čtvrt hodiny čekaly na vlak a pak se vydaly na cestu zpět do sokolovny. Po celodenní túře dlouhé 27 kilometrů všichni ulehli a spali. Druhý den se děti probudily do krásného rána, do dne kdy jely domů. Měly sice ještě naplánovaný výlet do Velké Ameriky, který všechny uchvátil, ale stejně se všechny děti těšily jen na shledání se svými maminkami, které potkaly asi v půl 4 zase na hlaváku. Tomáš, 15 let, chirurgie 15

16 Někdy se to tak semele, ţe se prostě z postele nehneme a cestování musíme dát na čas vale. A to je potom opravdová smůla, zvláště pro zapřísáhlé cestovatele. Ale nevěšte hlavu, můţete se klidně podívat do míst, o kterých se vám ani nesnilo a to prostřednictvím deskových her. Do našeho cestovatelského speciálu jsme pro vás vybrali dvě obzvláště zdařilé verze. Jednu jiţ téměř archaickou, tedy značně starodávnou, na kterou si moţná ještě vzpomenou vaši rodiče a jednu z novějšího ranku. O dobrodruţství při cestování však nebude nouze v ţádném případě. Jednoduchá a poučná hra pro více hráčů. Principem hry je spojit všech pět náhodně vybraných měst na mapě ţeleznicí. Hráči se mohou napojit na protivníkovu ţeleznici a tak si zkrátit délku stavby. Hráč musí odhadnout, kam mají protivníci namířeno a vyuţít toho. Po spojení všech pěti měst hráč skončí hru a ostatní hráči dostávají trestné body za chybějící koleje. Za kaţdý trestný bod se soupeřova lokomotiva posouvá blíţe ke srázu. Hraje se nová hra a to se opakuje, dokud nespadne soupeřovi lokomotiva ze srázu. Je moţné sehnat i verzi Trans Amerika, jistě si domyslíte, ve které zemi budete stavět ţeleznice. Pro 2-6 hráčů od 8 let, hra trvá cca 30 minut. 16

17 PENÍZE, KAMIONY, NÁKLADY. To jsou rekvizity společenské hry, které umoţňují rozehrát mezi evropskými městy ostré souboje automobilových dopravců o nejvyšší zisk. KAŢDÁ HRA MUSÍ MÍT VÍTĚZE. Ten kdo získá ve volné soutěţi dopravců víc zakázek, kdo bude dobře plánovat dopravní trasy a dopraví náklad na místo určení nejrychleji, ten obdrţí od banky nejvíc peněz a stává se vítězem. Tuto hru můţe hrát 2-6 hráčů od 10 let. Tak co myslíte, která z těchto her se dá uţ jen obtíţně sehnat po bazarech, a která boduje v ţebříčcích současných moderních stolních her? 17

18 Zpráva z tisku Prezident Václav Klaus se v úterý dopoledne podrobil v praţské nemocnici Na Bulovce operaci kyčelního kloubu. Dvouhodinová operace byla úspěšná. Novinářům to řekl prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Podle ortopeda Prof. MUDr. Pavla Dungla, který operaci vedl, dostal prezident kloub, který se běţně pouţívá u mladších, sportovně zaměřených pacientů. 18

19 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZŮ Zeměpisná jména v názvech jídel - anglická slanina, vídeňský řízek, pardubický perník, francouzské brambory, turecký med, kremţská hořčice, uherský salám, boloňské špagety, slovenské halušky, ruský boršč, olomoucké syrečky, italská pizza, bavorské vdolečky, segedínský guláš, belgické pralinky, frankfurtské párky, české buchty, švýcarská čokoláda, praţská šunka České názvy zemí - Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko a Velká Británie Symboly zemí - 1-G, 2-A, 3-I, 4-B, 5-E, 6-F, 7-D, 8-H, 9-C, 10-K, 11-M, 12-J, 13-L Za celou redakční radu vám přejeme vysvědčení, ze kterého budete mít radost co nejméně utrţených ran a bolístek poznávání nových zemí i krás ČR nové kamarády krásné počasí ke koupání i k výletům prostě pohodové prázdniny!!!!!!! Na nové číslo našeho časopisu se můţete těšit na podzim. A při prázdninových cestách vyuţijte náš slovníček v 17 evropských jazycích Pěkné prázdniny! - česky Boas férias! - portugalsky God férie! - dánsky Milych wakacji! - polsky Jó nyaralást! - maďarsky Laotha Saaike go mheith agat! - irsky Schein vacance! - lucembursky Jag har en underbar semester! - švédsky Buone vacanze! - italsky Pekné prázdniny! - slovensky Schöne Ferien! - německy Buenos vacanciones! - španělsky Have a nice holidays! - anglicky Vivent les vacances! - francouzsky Hyváá (kesá) lomaa! - finsky Kрасивые каникулы! - rusky Κ Α Λ Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Τ Τ Ε Σ - řecky Vaše redakční rada (M+L+M) 19

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14.

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU:

IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU: Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) ZÁŘÍ 2006 36. SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Sraz: V pátek 22. 9. v 16. 00 v klubovně. Předpokládaný návrat: V sobotu 23. 9.

Více

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů ZÁŘÍ 2008 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Totemu, prázdniny, doba dovolených, táborů, čundrů a nejrůznějších expedic do blízkých či dalekých krajin je nenávratně

Více

Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky. Léto 2015

Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky. Léto 2015 Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky Léto 2015 Úvod do červnového Provázku aneb Co najdete v tomto čísle našeho časopisu Toto číslo Provázku, které vychází

Více

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Číslo 1 I. čtvrtletí 2014-2015 Sešit A Ročník X (hlavní) ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Kvintáni Bára Fialová a Roman Koláček v akci. S průběhem ankety o Židlochovicích v Brně se můžete seznámit

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 Úvodník Po delší odmlce se opět hlásí školní časopis Moravského gymnázia! Zajímá vás, jak se měli studenti prvních ročníků na adaptačním semináři?

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více