Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných. Červen 2008. http://www.skolabulovka.cz"

Transkript

1 Nepravidelný obšťastník pro děti a od dětí hospitalizovaných ve FN Bulovka Červen 2008

2 Červen snad musí mít rád každý. Děti hned první den oslavují v cukrárnách svůj jedinečný svátek a důvod k radosti je i na jeho konci prázdniny za dveřmi. Těšíte se na prázdniny? Kvapem se blíží léto. Cítíte tu vůni vody, horka, květin, náhodných setkání, úletů Prostě pohodu? Taky sníte o tom, jak si užijete právě to letošní léto? Jak už to konečně letos rozparádíte? Nebo raději dáte přednost brigádě a výdělkům? My vám můžeme jen přát, ať to s vaším létem dopadne podle vašich největších přání a možností. A teď vás všechny zveme na virtuální cestování po Evropě. Zkuste si, jaké znalosti o ní máte, podívejte se kde byli jiní nebo kam se ještě touží podívat. Věnujeme poslední číslo Flastru létu, prázdninám, cestování, poznávání našich evropských sousedů. otografie ze školních akcí iterární zpracování cestovatelských zážitků Kam nás tedy cesta zavede? nketa o cestování pousta kvízů a luštění toho, co známe o Evropě aky evropské pozdravy v sedmnácti jazycích adíme, kterou hru přibrat do prázdninového batohu 2

3 PIVOVAR U BULOVKY sobota ABY SE MOHLY NEMOCNÉ DĚTI ZASE SMÁT Draţba obrázků dětí, které leţí v našem sousedství v nemocnici na Bulovce - obrázky nemocných dětí, které se pro bolest smát nemohou. Děkujeme Jaroslavě a Františku Richterovým za krásný sobotní den, kdy nám do nemocnice pozvali Divadélko Romaneto až k postelím a postýlkám oddělení dětské chirurgie, pediatrie a dětské ortopedie. Děkujeme za celou akci (divadélko i aukci), kterou pro nás vymysleli, zorganizovali a zrealizovali dne ve svém malém pivovaru. 3

4 Děkujeme zastupitelům městské části Praha 11 za štědré příspěvky na aukci dětských výtvarných prací. Výtěžek akce pomohl financovat nákup pomůcek a hraček na dětská oddělení nemocnice na Bulovce. 4

5 Prvního června bylo opět na Bulovce ponejvíce veselo, neboť svátek, který dětem patří uţ od roku 1949, je potřeba pořádně si uţít. Tradičně se soutěţilo, hrálo a odměňovalo na všech dětských odděleních uţ v pátek 30. května. Pár fotek vám přiblíţí atmosféru tohoto dne. 5

6 ČILI SETKÁNÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM V pondělí 9. června dětským pacientům přinesl hudební dárek v podobě písniček autorské dvojice Svěrák Uhlíř samotný hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. V hodinovém vystoupení na dětském ortopedickém oddělení zazněly známé písničky z pohádek a filmů Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Ať ţijí duchové, Vrchní-prchni nebo Tři veteráni. Pan Uhlíř rozezpíval a roztleskal všechny přítomné děti i personál. Moc panu skladateli děkujeme za milé vystoupení, které nezištně pro děti uspořádal. Jiskry radosti v dětských očích rozzářily celé nemocniční oddělení v duchu jeho nejznámější písně Není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natoţ aby se brečelo! 6

7 Zřejmě jen málo lidí v Evropě ví, ţe 9. května 1950 byl učiněn první krok k tomu, co dnes známe pod názvem Evropská unie. V tento den v Paříţi, s hrozbou třetí světové války za zády, která znepokojovala celou Evropu, přednesl francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman zástupcům mezinárodního tisku deklaraci, v níţ vyzval Francii, Německo a další evropské země, aby spojily síly při těţbě uhlí a výrobě ocele a poloţily tak první konkrétní základ evropské federace. Navrhl vlastně vytvoření nadnárodní evropské instituce, která bude pověřena úkolem řídit těţbu uhlí a výrobu oceli, tedy dvou průmyslových odvětví, které v té době tvořily základnu veškeré vojenské síly. Země, jimţ adresoval svou výzvu, se navzájem téměř zničily v strašném konfliktu, po němţ zůstal pocit materiální a morální zkázy. Všechno tedy začalo onoho dne. Proto vedoucí představitelé EU na vrcholovém setkání v roce 1985 v Milánu rozhodli, ţe 9. květen se bude slavit jako "Den Evropy". Také v naší nemocniční škole jsme si tento svátek připomněli třídenním projektem, který probíhal na všech dětských odděleních od 5. do 7. května. Učitelé i vychovatelky připravili dětem pestrou nabídku kvízů, křížovek, skládaček a puzzlí, hrálo se pexeso s evropskými vlajkami a kreslily se symboly a vlajky jednotlivých států. Hodně se také o různých zemích povídalo, vyprávělo a diskutovalo. Pan učitel z chirurgie společně s dětmi namaloval velikou mapu Evropy, do které jsme všechny naše obrázky umístili. Celé naše tvoření je vystaveno na panelu ve vestibulu nemocnice celé prázdniny. Co se nevešlo na naše výstavní prkno najdete v tomto speciálním cestovatelském červnovém čísle školního časopisu FLASTR. 7

8 Vaše výrobky najdete na výstavním panelu PRKNĚ ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Rádoby dokument o vzniku PRKNA... 8

9 ZEMĚPISNÁ JMÉNA V NÁZVECH JÍDEL Tvým úkolem je spojit dvojice slov tak, aby daly správný název potraviny anglická vídeňský pardubický francouzské (zapečené) turecký kremţská uherský boloňské slovenské ruský olomoucké italská bavorské segedínský belgické frankfurtské české švýcarská praţská pizza salám řízek vdolečky slanina šunka boršč tvarůţky špagety med brambory hořčice párky perník halušky pralinky guláš buchty čokoláda ŘEKNI ČESKÉ NÁZVY ZEMÍ, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH JAZY- CÍCH: DANMARK SUOMI HRVATSKA LIETUVA LATVIJA MAGYARORSZÁG NEDERLAND NORGE ÖSTERREICH ROSSIJA ELLADA SRBIJA ESPAŇA UNITED KINGDOM Správné výsledky najdeš na konci časopisu. Nápověda: české názvy zemí vyjdou abecedně seřazeny. 9

10 Kterou zemi si představíš, když ji symbolizuje: Utvoř dvojice číslice-písmeno, jak k sobě patří (např. 15-Z). Správné výsledky hledej v závěru časopisu. A B C D E F G 10

11 I H J K L M 1-Rusko, 2-Finsko, 3-Anglie, 4-Španělsko, 5-Vatikán, 6-Rumunsko, 7-Česko, 8-Francie, 9-Nizozemí, 10-Norsko, 11-Švédsko, 12-Itálie, 13-Dánsko 11

12 Ukaţte mi někoho, kdo by rád necestoval. Poznávat nové země, kraje, památky nebo přírodu. Někdo z vás viděl uţ tolik, co jiný dospělý za celý ţivot. A na jiného všechny cestovatelské záţitky teprve čekají. Naší anketou jsme se pokusili zjistit, jak zcestovalá je nejen naše současná ţákovská, ale i učitelská a zdravotnická veřejnost. Zajímali jsme se o dosavadní cestovatelské proţitky, vzdálenostní turistické rekordy i vaše vysněné objevitelské touhy, které jednou uskutečníte. Odpovědi na anketních lístcích jsme sečetli a seřadili podle četnosti odpovědí od I.-III.místa. A jak nám to vyšlo? 1) Ve které zemi nejdál od České republiky jsi v životě byl? ŢÁCI: I. Egypt II. Španělsko III. Chorvatsko nebo jenom v ČR nejdál byl někdo z vás v Kanadě jiný jen ve Velkém Šenově UČITELÉ: I. Řecko II. Turecko nejdále byli v USA a v Tádţikistánu ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. Malorca a Kanárské ostrovy nejdále se dostali do Saudské Arábie 2) Kde v cizině se ti nejvíce líbilo? ŢÁCI: I. Slovensko II. Egypt III. Chorvatsko, Francie a Itálie perličky: na chatě, zámek Kuks UČITELÉ: I. Velká Británie II. Řecko po jednom hlasu pak dostala většina evropských zemí ZDRAVOTNÍCI: I. Chorvatsko II. nejvíce se mi líbí doma v České republice III. Dubaj 3) Kam se toužíš jednou podívat? ŢÁCI: I. s převahou vítězí Amerika II. Afrika III. Austrálie se dělí o místo s Paříţí perličky: ZOO Olomouc, Malé Divy, na nějaký ostrůvek UČITELÉ: I. vítězí Skandinávie s Norskem II. Kanada a USA III. Nový Zéland, Srí Lanka, Island ZDRAVOTNÍCI: I. Afrika II. Austrálie, Indie, Kanada, Seyschely 12

13 Vladislav 16 let, chirurgie Eva 16 let, chirurgie 13

14 Expedice Maroko 2006 V létě 2006 jsme se vypravili do Maroka. Jelo nás celkem sedm ve velké dodávce. Řidič se v ČR rozhodl, ţe pojedeme přes Německo, Francii a Španělsko, kde se přes Gibraltar dostaneme do Maroka. Takţe v Maroku bychom byli ani ne za týden, ale zdrţeli jsme se ve Španělské Valencii. Vše začalo, kdyţ jsme zaparkovali auto a šli jsme si prohlédnout město. Asi po hodině jsme přišli na místo zaparkovaného auta a ono tam nebylo, jen na chodníku byl nalepený lístek, kde bylo napsáno, kam si máme dojít pro dodávku. Řidič s překladatelem se tedy vypravili pro dodávku. Asi po třech hodinách se vrátil jen překladatel s tím, ţe řidič je ve vazbě kvůli zfalšovanému řidičskému průkazu a ţe si můţeme vzít z dodávky nějaké věci. Kdyţ jsme taxíkem dorazili k dodávce, vzali jsme si spacáky a dalším taxíkem jsme se jeli zeptat do vazby, jak to bude s naším řidičem. Projeli jsme snad celou Valencii a pak nám řekli, ţe našeho řidiče ještě pustit nemůţou. Uţ se začalo stmívat, tak jsme se vypravili na pláţ, kde jsme spali ve spacácích. Ráno, kdyţ jsme se probudili, zjistili jsme, ţe nás okradli. Neměli jsme mobily, foťáky a peníze. Naštěstí jsme neměli všechny peníze u sebe, ale nějaké i v autě. Asi po dvou dnech pustili našeho řidiče z vazby, protoţe vyšlo najevo, ţe řidičák zfalšovaný nebyl. Řidič přijel i s dodávkou pro nás na pláţ a konečně jsme mohli pokračovat v naší cestě do Maroka. Asi za den nebo za dva jsme se zastávkami dorazili k Gibraltaru a trajektem jsme se dostali do Maroka. Maroko bylo krásné a cestou jsme vystoupili i na nejvyšší horu jiţního Maroka Jebel Toubkal. Projeli jsme celé Maroko aţ do Západní Sahary. Pak jsme jeli zpět domů do ČR a cestou jsme projeli i jeden z nejmenších států Andorru. Celá expedice trvala tři týdny a já mám záţitek na celý ţivot. Lucie, 16 let, chirurgie 14

15 O tom jak turistický oddíl mládeže cestoval po Karlštejnsku Kdyţ se vlak dne ve 4 hodiny odpoledne vydal na cestu z hlaváku a oko ani jedné maminky nezůstalo suché, začaly děti výskat a ryčet radostí. Vedoucí začali přemýšlet o tom jaký bude program následující 3 dny. Dospěli k názoru, ţe to zatím nechají být a soustředí se na pořádek ve vlaku. Děti zabraly celý vagon a tak se museli Wokoun(já) s Térátkem přesunout do jiného vagonu zatuchlého pantografu. To pro ně byla veliká čest, protoţe si uvědomili, ţe začali plnit úlohu větších turistických bossů, coţ je opravdu uznání hodné ovací.cesta jiţ dále nebyla zajímavá a tak se přesuneme rovnou na místo příjezdu. Brzdy začaly kvílet a vlak dorazil do stanice s nápisem Karlštejn. Děti jiţ byly nahrnuté u dveří, které se v pantografu samy otvírají.,,vystupovat, zavolal vedoucí Bláţa a děti se začaly prodírat ven. Nástupiště číslo 3 se tím pádem zaplnilo nehoráznou rychlostí, protoţe bylo malé kapacity. Vedoucí Alena zahlédla schodiště a vydala pokyn sejít se dolů po jiţ zmíněném schodišti. Děti byly oslepeny září slunce, která je uhodila do obličeje, kdyţ vylezly z tunelu a vydaly se kolem nádraţní budovy po silnici vedoucí ke Karlštejnu. Cesta byla sice trošičku dlouhá, ale utekla jim rychle. Šly přes řeku, kolem drahých aut a přes koleje. Cesta byla zajímavá. Došly do ulice, která byla přímo pod Karlštejnem, kde se prodávalo občerstvení a suvenýry. Některé děti začaly výskat, ţe budou bydlet na Karlštejně, ale vedoucí je zklamali. Prošli jsme ulicí aţ k sokolovně, kde byl plánovaný pobyt. Vedoucí Alena začala rozmlouvat s majitelkou sokolovny a ta jí oznámila, ţe ubytovnu budeme muset druhý den do 8 ráno vyklidit. Byla právě schválena dohoda o nechání zahrát své kousky mezinárodní divadelní delegaci herců. To celý turisťák pěkně popudilo, ale nedalo se takříkajíc svítit. Ze všech tím pádem spadla dříve nabuzená dobrá nálada. Bylo jiţ 8 hodin večer, všichni měli vybaleno a tak začal manţelský pár vedoucích ve sloţení Bláţi a Kamiši rozjíţdět svůj kytarový program. Menší děti se kolem nich uchýlily do krouţku a začaly poslouchat, ale větší bossové jako Placka, Hanka, Anča, Wokoun a Térátko si odsedli dále od skupiny a začali mezi sebou diskutovat o puberťáckých problémech jako mp trojky, notebooky atd. Přibliţně v 10 hodin kytara dohrála a protoţe děti byly unavené, všichni ulehli na kutě. Po vyklizení místnosti po 8. hodině ranní se děti s batůţky napěchovanými ešusy, pláštěnkami, konzervami, sladkostmi a chleby vydaly na celodenní výlet. První zastávka byla na hradě Karlštejn, ale do něhoţ se nešlo. Děti byly rozpuštěny po nádvoří a po hradbách, ale do hradu nikdo nesměl, protoţe by na to nestačil finanční obnos. Návštěva tím pádem byla nudná a nádvoří turisťák tedy brzo opustil. Vydali se cestou do lesa a jejich další zastávka byl lom Malá Amerika, který všechny uchvátil svou velikostí a výškou, ale vedoucí se jen smáli, ţe zítra navštíví Velkou Ameriku, která všem vyrazí dech svou úchvatností. Pokračovali jsme dále přes velké vesnice, malé vesnice, řeku Berounku, lesy listnaté i jehličnaté, tůjky i potoky, cesty i ţeleznice. Asi v půl 2 odpoledne jsme se naobědvali a to znamenalo, ţe uţ jsme za polovinou. Cestu děti zvládaly celkem obstojně, aţ na to ţe bossové všechny krotili. Asi tak v půl 6 dorazily na nádraţí vzdálené 15km od Karlštejna, čtvrt hodiny čekaly na vlak a pak se vydaly na cestu zpět do sokolovny. Po celodenní túře dlouhé 27 kilometrů všichni ulehli a spali. Druhý den se děti probudily do krásného rána, do dne kdy jely domů. Měly sice ještě naplánovaný výlet do Velké Ameriky, který všechny uchvátil, ale stejně se všechny děti těšily jen na shledání se svými maminkami, které potkaly asi v půl 4 zase na hlaváku. Tomáš, 15 let, chirurgie 15

16 Někdy se to tak semele, ţe se prostě z postele nehneme a cestování musíme dát na čas vale. A to je potom opravdová smůla, zvláště pro zapřísáhlé cestovatele. Ale nevěšte hlavu, můţete se klidně podívat do míst, o kterých se vám ani nesnilo a to prostřednictvím deskových her. Do našeho cestovatelského speciálu jsme pro vás vybrali dvě obzvláště zdařilé verze. Jednu jiţ téměř archaickou, tedy značně starodávnou, na kterou si moţná ještě vzpomenou vaši rodiče a jednu z novějšího ranku. O dobrodruţství při cestování však nebude nouze v ţádném případě. Jednoduchá a poučná hra pro více hráčů. Principem hry je spojit všech pět náhodně vybraných měst na mapě ţeleznicí. Hráči se mohou napojit na protivníkovu ţeleznici a tak si zkrátit délku stavby. Hráč musí odhadnout, kam mají protivníci namířeno a vyuţít toho. Po spojení všech pěti měst hráč skončí hru a ostatní hráči dostávají trestné body za chybějící koleje. Za kaţdý trestný bod se soupeřova lokomotiva posouvá blíţe ke srázu. Hraje se nová hra a to se opakuje, dokud nespadne soupeřovi lokomotiva ze srázu. Je moţné sehnat i verzi Trans Amerika, jistě si domyslíte, ve které zemi budete stavět ţeleznice. Pro 2-6 hráčů od 8 let, hra trvá cca 30 minut. 16

17 PENÍZE, KAMIONY, NÁKLADY. To jsou rekvizity společenské hry, které umoţňují rozehrát mezi evropskými městy ostré souboje automobilových dopravců o nejvyšší zisk. KAŢDÁ HRA MUSÍ MÍT VÍTĚZE. Ten kdo získá ve volné soutěţi dopravců víc zakázek, kdo bude dobře plánovat dopravní trasy a dopraví náklad na místo určení nejrychleji, ten obdrţí od banky nejvíc peněz a stává se vítězem. Tuto hru můţe hrát 2-6 hráčů od 10 let. Tak co myslíte, která z těchto her se dá uţ jen obtíţně sehnat po bazarech, a která boduje v ţebříčcích současných moderních stolních her? 17

18 Zpráva z tisku Prezident Václav Klaus se v úterý dopoledne podrobil v praţské nemocnici Na Bulovce operaci kyčelního kloubu. Dvouhodinová operace byla úspěšná. Novinářům to řekl prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Podle ortopeda Prof. MUDr. Pavla Dungla, který operaci vedl, dostal prezident kloub, který se běţně pouţívá u mladších, sportovně zaměřených pacientů. 18

19 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZŮ Zeměpisná jména v názvech jídel - anglická slanina, vídeňský řízek, pardubický perník, francouzské brambory, turecký med, kremţská hořčice, uherský salám, boloňské špagety, slovenské halušky, ruský boršč, olomoucké syrečky, italská pizza, bavorské vdolečky, segedínský guláš, belgické pralinky, frankfurtské párky, české buchty, švýcarská čokoláda, praţská šunka České názvy zemí - Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko a Velká Británie Symboly zemí - 1-G, 2-A, 3-I, 4-B, 5-E, 6-F, 7-D, 8-H, 9-C, 10-K, 11-M, 12-J, 13-L Za celou redakční radu vám přejeme vysvědčení, ze kterého budete mít radost co nejméně utrţených ran a bolístek poznávání nových zemí i krás ČR nové kamarády krásné počasí ke koupání i k výletům prostě pohodové prázdniny!!!!!!! Na nové číslo našeho časopisu se můţete těšit na podzim. A při prázdninových cestách vyuţijte náš slovníček v 17 evropských jazycích Pěkné prázdniny! - česky Boas férias! - portugalsky God férie! - dánsky Milych wakacji! - polsky Jó nyaralást! - maďarsky Laotha Saaike go mheith agat! - irsky Schein vacance! - lucembursky Jag har en underbar semester! - švédsky Buone vacanze! - italsky Pekné prázdniny! - slovensky Schöne Ferien! - německy Buenos vacanciones! - španělsky Have a nice holidays! - anglicky Vivent les vacances! - francouzsky Hyváá (kesá) lomaa! - finsky Kрасивые каникулы! - rusky Κ Α Λ Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Τ Τ Ε Σ - řecky Vaše redakční rada (M+L+M) 19

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 page 1 EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 Letní prázdninové výdaje v poměru k disponibilnímu příjmu domácnosti Za co Evropané v létě utrácejí? VÝDAJE VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI ESTONSKO 60.2

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

MS LH 2015 PRAHA, OSTRAVA

MS LH 2015 PRAHA, OSTRAVA MS LH 2015 PRAHA, OSTRAVA SKUPINY PÁTEK PÁ 1.5. 2015 ČTS 15:00 OVA ŽIVĚ 16:15 USA FINSKO B ČEZ ARÉNA TOMÁŠ JÍLEK PÁ 1.5. 2015 ČTS 18:30 TVU Z 16:15 KANADA LOTYŠSKO A O2 ARÉNA MICHAL DUSÍK PÁ 1.5. 2015

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

04/2010 - DUBEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Novinky z Webdispečinku 3 Změna vzhledu vozidla Začátek aktuální jízdy Přechody hranic Amortizace Webdispečink Vaše aplikace 6 Nový seriál: Cestujeme po Evropě 8 Redakce

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Evropský den 30.5.2013. ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce 1

Evropský den 30.5.2013. ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce 1 Evropský den 30.5.2013 ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce 1 Evropský den proběhl dne 30.května 2013 jako vyvrcholení a závěr projektu Kočujte s námi po Evropě, jehož cílem bylo: Získání a prohloubení znalostí o

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Tender management - proč Veřejné zakázky a Evropa Tender

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

07-08/2010 - ČERVENEC-SRPEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Novinky z Webdispečinku 3 Cestovní příkazy a diety Vzhled knihy jízd Tankovací karty-formát DKV Prázdninová minisoutěž 6 Seriál: Cestujeme po Evropě (poslední

Více

Státní hranice a typy států podle polohy

Státní hranice a typy států podle polohy Státní hranice a typy států podle polohy HOR_52_INOVACE_8.Z.1 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( V/2 EU OPVK) 3. 10. 2011 Zeměpis 8. ročník; Státní hranice, typy států podle polohy 1 Státní hranice a typy států

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více