DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOM"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 3/2006

2 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE Duchovní slovo str. 3 Informace DCH Jak jsme byli na pouti str. 4-5 Zapomenutí ve střední Evropě str. 5 Delegace z Münsteru str. 6 Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě str. 6 Kolegium - Zařízení pro matky s dětmi str. 7 Kolegium zařízení pro seniory str. 7 Ekonomické informace str. 8 Zpráva migračního oddělení str. 8-9 Sbírka str Sumář a Námitkové řízení MPSV str Co se děje v charitách FCH Litoměřice str. 14 OCH Most str OCH Česká Lípa str FCH Rumburk str OCH Česká Kamenice str. 21 Děkovný dopis str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 DUCHOVNÍ SLOVO Lásky caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Ten, kdo se chce zbavit lásky, směřuje k tomu, že se zbaví člověka jakožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu. Stát, který se chce starat o všechno, a který všechno pohlcuje do sebe, se v posledním důsledku stává byrokratickou institucí, která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý člověk potřebuje, tedy osobní láskyplnou pomoc. Nikoli stát, který by reguloval a řídil všechno, je tím, co potřebujeme, nýbrž takový stát, který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy pocházející od různých společenských sil, jež podporují bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří potřebují pomoc. Církev je jednou z těchto živých sil, v ní pulzuje dynamika lásky vzbuzené Kristovým Duchem. Uvedená láska neposkytuje lidem pouze materiální pomoc, ale také občerstvení pro duši a péči o ni, což bývá často potřebnější nežli materiální podpora. Tvrzení, že spravedlivé struktury by měly učinit díla lásky ( caritas ) něčím nadbytečným, v sobě ve skutečnosti skrývá materialistické pojímání člověka. Jedná se o předsudek, podle něhož by člověk žil pouze chlebem, což je mínění, které člověka ponižuje a zneuznává právě to, co je nejvlastnějším způsobem lidské. Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 INFORMACE DCH JAK JSME BYLI NA POUTI Rok se sešel s rokem a byla sobota 27. května 2006, den pouti k Svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí. Zaměstnanci a příznivci Charity měli s paní Zdislavou domluvenu schůzku při slavnostní bohoslužbě od čtrnácti hodin v bazilice. Mši svatou sloužil P. Miloslav Fiala, prezident SČKCH spolu s viceprezidentem DCH Litoměřice P. Josefem Szeligou a dalšími kněžími. Chrám zaplnily desítky charitních poutníků z celé diecéze. Po bohoslužbě následovala tradiční procházka ke studánce. Charitní občerstvení na špičkové úrovni nabízely kolegyně z Libošovic, před bazilikou zatančila děvčata z rómského klubu při OCH Rumburk. Že si svatí pomáhají bylo znát na počasí, chladno, ale ani kapka deště. Pouť se vydařila a tak za rok u paní Zdislavy na shledanou.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 Zapomenutí ve střední a východní Evropě Ve dnech až probíhal v Bamberku (SRN) závěr svatodušní sbírky, kterou organizuje Renovabis. Ke spolupráci byla již podruhé přizvána Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice. Letošní téma znělo Zapomenutí ve střední a východní Evropě. Výnos sbírky se pohybuje mezi 7 8 mil. Euro a slouží k podpoře sociálních a pastoračních projektů ve střední a východní Evropě.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Delegaci z Münsteru zajímala zařízení pro seniory Začátkem června (7. a ) navštívili naši diecézi zástupci Charity z diecéze Münster (SRN) a zajímali se o zařízení pro seniory. Prohlédli si domy finančně podpořené po povodni 2002, tj. Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích a Domov sv. Ludmily v Chabařovicích. Intenzivně se diskutovalo o stavební problematice, koncepčních otázkách týkajících se architektonického projektu, koncepčních otázkách k práci se seniory, zasažení projektů do sociálního prostředí, komunitní plánování, spolupráce s obcí (kraje), financování domovů pro seniory. Do budoucna by měla být navázána spolupráce a výměna zkušeností v oblasti práce se seniory za podpory centrály německé charity (DCV). Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě Dne byla slavnostně otevřena Česko ugandská nemocnice ve městě Buikwe. Kromě otce kardinála Miloslava Vlka byl přítomen i papežský nuncius v Ugandě a biskupové ugandských diecézí Lugazi, Kasana-Luweero, Kiyinda-Mytiana, a dále několik důležitých církevních a politických osobností z Ugandy i České republiky. Otec kardinál Miloslav Vlk odhalil pamětní desku, a poté požehnal jednotlivým oddělením nemocnice. Po mši následovaly proslovy jednotlivých účastníků a celý program byl ukončen kulturním programem dětí z projektu ADOPCE NA DÁLKU. Otevření se účastnili za litoměřickou diecézi paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a P. Jozef Szeliga.

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Kolegium zařízení pro matky s dětmi Dne proběhlo v Teplicích setkání Diecézního kolegia zařízení pro matky s dětmi v tísni. Kolegium se schází pravidelně jednou za tři měsíce v některém zařízení pro matky s dětmi v diecézi. Postupně jsme se mohli blíže seznámit s Domovem pro matky s dětmi v tísni Jonáš v České Lípě, Domovem sv. Anny v Liberci a naposledy s Domovem Agapé v Teplicích. Setkání se účastní vedoucí nebo pracovníci jednotlivých projektů. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tato setkání jsou pro ně přínosem z hlediska předávání profesních informací a zkušeností, i z hlediska budování osobních kontaktů a přátelství. Příští setkání je naplánováno na září (přesný termín bude ještě upřesněn) a tentokrát se sejdeme v Centru Rodina v tísni v Mostě. Kolegium zařízení pro seniory Dne se uskutečnilo setkání Diecézního kolegia zařízení pro seniory v Charitním domově sv. Zdislavy v Litoměřicích. Na setkání zazněly informace ohledně nových vyhlášek a novelizací zákonů, financování zařízení pro seniory, nabídek vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, byla navržena kritéria zařízení pro seniory a proběhla diskuse o skladování nebezpečných odpadů. Kolegium se bude scházet pravidelně za účelem předávání informací z oblasti péče o seniory. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů DCH Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 EKONOMICKÉ INFORMACE Vyúčtování Tříkrálové sbírky a režie TS - vyúčtování formou sumářů (vzory formulářů byly předány) za rok do pro zjednodušení DCH ještě zašle em celkovou tabulku za celé období TS Vyúčtování Povodní vyúčtování akutní fáze do termín vyúčtování na SČKCH do formou soupisu finančních položek, popis činnosti (týká se pouze DCH a OCH Ústí) Připomínáme vyúčtování sbírky na charitu za minulá období tj. rok 2004 a Podání vyúčtování na DCH je rozhodující pro další rozdělení finančních prostředků ze sbírky na charitu za rok 2006! od 10:00 hod, Praha, Máchova 7, proběhne informační seminář MPSV sociálně ekonomické kolegium, přednášející ing. Helena Petroková z MPSV program semináře - instruktáž k žádosti na dotace MPSV pro rok Termín kontroly DCH Litoměřice v jednotlivých charitách bude vždy upřesněn telefonicky Zpráva migračního oddělení Diecézní charity Litoměřice o pomoci uprchlíkům a migrantům v litoměřické diecézi v roce 2005 Výtěžek sbírky na uprchlíky v roce 2005 činil Kč ,50. Z této částky byly podpořeny projekty pomoci uprchlíkům při Oblastní charitě Teplice (Kč ,-), při Farní charitě Česká Lípa (KČ ,-), při Farní charitě Chrastava (Kč ,-) a při Diecézní charitě Litoměřice (Kč ,50).

9 ZPRÁVY CHARITY 9 V roce 2005 byly na území litoměřické diecéze realizovány následující projekty pomoci uprchlíkům a migrantům: Humanitární sklady ošacení v azylových zařízeních: - poskytování ošacení a obuvi žadatelům o azyl za symbolický příspěvek. Projekt realizovala Farní charita Česká Lípa v Azylovém zařízení Bělá pod Bezdězem a Stráž pod Ralskem. V roce 2003 bylo vydáno 4232 ks ošacení a 121 páru obuvi 1503 klientům. Poradenská činnost pro uprchlíky a migranty: - poskytování sociálního a základního právního poradenství pro cizince v nouzi. Poradenská centra byla provozována Farní charitou Česká Lípa, Oblastní charitou Teplice a Diecézní charitou Litoměřice. V roce 2005 využilo poradenských služeb 302 cizinců v nouzi. Humanitární sklady na hranicích: - poskytování základního humanitárního servisu (potraviny, tekutiny, hygienické potřeby) cizincům zadrženým při pokusu o ilegální přechod do SRN. Každá služebna pohraniční policie byla vybavena základním humanitárním materiálem, který byl v případě záchytu distribuován běžencům. Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu: - poskytování ubytování, stravování a sociální asistence cizincům, kteří podali kasační stížnost proti rozhodnutí o neudělení azylu. Projekt realizovala Diecézní charita Litoměřice. V roce 2005 byly poskytovány služby 45 běžencům. Kurzy Kulturně historický přehled a sociálně právní minimum - od listopadu zajišťovala Diecézní charita Litoměřice kurzy pro uznané azylanty z Integračních azylových středisek Velešice a Předlice s cílem poskytnout jim praktické informace pro úspěšnou integraci v České republice. Kurzů se zúčastnilo 5 azylantů. Zajištění volnočasových aktivit a sociálního poradenství v Pobytovém středisku Bělá pod Bezdězem - v průběhu roku jeden den v týdnu zajišťovala Farní charita Česká Lípa volnočasové aktivity, sociální poradenství a drobnou materiální pomoc pro klienty zajištěné v zařízení v Bělé pod Bezdězem Jiné: - rodině uprchlíků z Běloruska byl Diecézní charitou Litoměřice poskytnut příspěvek na úhradu školného na vysoké škole po dobu dvou měsíců bylo hrazeno ubytování nezletilému žadateli o azyl, jehož matka se ocitla v obtížné životní situaci - 6 klientům v obtížné sociální situaci bylo zajištěno krátkodobé ubytování a potravinová pomoc - z prostředků sbírky byla hrazena část nákladů na ubytování azylantky v důchodovém věku v Domově pokojného stáří v Chrastavě Tyto projekty mohly být realizovány také díky štědrosti dárců, kteří pomohli v rámci celodiecézní kostelní sbírky na uprchlíky v roce Za jejich příspěvky upřímně děkujeme. za Diecézní charitu Litoměřice zpracoval Roman Striženec

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Sbírka na uprchlíky 2006 V neděli 19. března 2006 na svátek sv. Josefa se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem duchovním správcům farností, kteří se podíleli na uspořádání sbírky, a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek sbírky je ,50 Kč. Tyto peníze budou využity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší diecézi. asistent pro migranty a uprchlíky OCH MOST

11 ZPRÁVY CHARITY 11

12 ZPRÁVY CHARITY 12 NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2006 Proti výši přidělené dotace bylo na MPSV podáno celkem 6 námitek, z toho 4 v rámci programu Podpora aktivit zaměřených na soc. prevenci a prevenci kriminality a 2 v rámci programu Podpora poskytování zvláštních soc. služeb v soc. vyloučených romských komunitách. Komise pro vypořádání námitek vyhověla pouze jedné žádosti (viz tabulka). Námitku proti výši stanoveného procenta, t.j. podílu dotace na rozpočtu projektu lze podat od do Námitku proti změně struktury přidělené dotace, t.j. výše "dotace na osobní náklady" a "výše dotace na provozní náklady", lze podat rovněž v termínu od do Námitky se budou podávat společně přes DCH Litoměřice, termín odevzdání námitek na DCH bude včas oznámen. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů, DCH Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13

14 ZPRÁVY CHARITY 14 CO SE DĚJE V CHARITÁCH FCH LITOMĚŘICE Velikonoce jsou za námi, ale počasí nám ještě příliš nepřeje k tomu, abychom se mohli pohybovat více venku. Pár slunečních dnů se přesto našlo, a tak jsme je využili a pobývali s klienty na naší zahradě v CHD svatá Zdislava. Velikonoční besídku nám zpestřilo vystoupení hudební skupiny Křešičanka a koncem dubna jsme přijali pozvání na pálení čarodějnic do Penzionu,,U trati. Měli zde připravenou hranici, kde se měla čarodějnice pálit, ale pro nepřízeň počasí a vytrvalý déšť, byl připraven náhradní program. Přišly děti z dětského domova v maskách čarodějnic a přišel také pan L. Klaban, který po celou dobu akce zpíval a hrál na harmoniku. Někteří z klientů dokonce kromě zpívání i tancovali. Jeho vystoupení mělo velký ohlas a proto jsme ho pozvali i k nám do CHD sv. Zdislava.Toto pozvání přijal a přišel zahrát a zazpívat. Senioři si zazpívali s ním. Každé ráno klienti cvičí při hudbě a pak se někteří věnují činnostem ve společenské místnosti. Ostatní se většinou věnují vlastním zájmům - četbě literatury a časopisů, pletení nebo háčkování, poslechu hudby, vycházkám do města za nákupy apod. V průběhu měsíce května jsme připravovali a vyráběli rozkvetlý strom, lepený na pytlovinu. V ostatních střediscích, DPS Švermova a DPS Kosmonautů, proběhlo také několik akcí. Kromě Velikonoční a Májové veselice, kde hrála hudební skupina Terezky z ÚSP Terezín, se klienti z těchto středisek zúčastnili pálení čarodějnic v Penzionu,,U trati. V měsíci květnu je navštívila profesionální cvičitelka Blanka Zemanová a předvedla protahovací cviky, které jim pomohou k udržení fyzické kondice.v polovině května proběhla v DPS Švermova beseda se starostou města Litoměřice Mgr.Ladislavem Chlupáčem a zástupcem parlamentu panem Nečasem. V průběhu besedy vystoupil komorní sbor pěveckého sboru HLÁSEK ze ZUŠ. V témže středisku měl vystoupení 26. května pan Klaban - klientům zahrál a zazpíval. Zúčastnili se i senioři z DPS Kosmonautů a DPS Velká Krajská. Kromě těchto akcí se senioři pravidelně scházejí ke kondičnímu cvičení a sborovému zpěvu. Společně také připravují obraz stromu na korkovém pozadí v DPS Švermova a vystřihují lístky a květy z kůže. Delší dobu plánovaný výlet do Harrachova se uskuteční 4. července. Doufám, že nás počasí nezklame. Ivana Kretová, FCH Litoměřice

15 ZPRÁVY CHARITY 15 VI.Ročník memoriálu SDH Dne 22. dubna jsme se zúčastnili Branných závodů. Soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů Brňany. Na startu jsme měli dvě čtyřčlenná družstva starších žáků a mladších žáků.starší žáci se z celkového počtu 16 startujících družstev umístili na 10. a 12. místě. Součástí byla výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí, kde děti obsadily tři první místa, jedno druhé a dvě třetí místa. Hlavní přínos členství v řadách dobrovolných hasičů je ve smysluplném využití volného času a získání nových znalostí (buzola, střelba, překonávání překážek, topografie, první pomoc a v neposlední řadě spolupráce v družstvu). Turnaj ve stolním hokeji ŠPRTCI Pohár klubu Sovička, pořádaný ve spolupráci s Billiard-hockej clubem Most, se uskutečnil dne 13. dubna. Celý turnaj zajistil Jakub Hasil. Do klubu se dostavilo celkem 32 hráčů. Rozmarýnek Poslední čtvrtek v dubnu se v komunitním centru Sovička sešli maminky, tatínek a houf dětí. Pod vedením vychovatelky Jolany Kurinové se všichni s velkým elánem pustili do výroby přáníček ke Dni matek. Maminky stříhaly, lepily a skládaly a práce jim šla pěkně od ruky. Paní Rácová se postarala o občerstvení a povídání u kávy bylo příjemným zakončením akce.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Návštěva Oseckého kláštera Nejmladší dětičky z komunitního centra Sovička v Mostě se vydaly 18. dubna na návštěvu oseckého kláštera. Děti velice upoutalo zajímavé vyprávění z historie i současnosti kláštera, veliké obrazy i sochy. Děti po prohlídce dostaly zaslouženě sladkou odměnu a malou upomínku na osecký klášter. OCH ČESKÁ LÍPA Zpráva o Zpráva dění na o Domě dění v Jonáš Domě v České Jonáš Lípě v České Lípě Rej čarodějnic Klientky v Domě Jonáš jsou většinou v těžké situaci, také spolužití s ostatními není jednoduché, neboť má každá své představy, jak by to u nás mělo fungovat. Proto jsme byly rády, že na "čarodějnice" na toto vše zapomněly a pečlivě se připravovaly na večer. Sbíraly dřevo, zdobily košťata a čarodějnice samotné byly také náramně vymalovány. Oheň osvěcoval scénu, kde čarodějnice všeho věku kroužily kolem a budily opravdu strach. Zalétaly si do sytosti, žádná si neublížila, košťata také vydržela (žádné nebylo zlomeno ani spáleno) a všechny čarodějnice po umytí šly unaveny spát. Návštěva na sociálním odboru Vzhledem ke stálému zlepšování služeb, a také abychom dostáli standardům, požádali jsme sociální odbor MěÚ Česká Lípa, aby nám byl nápomocen a provedl nás úskalími poskytování různých sociálních dávek. Vedoucí odboru, Petra Novotná, nás krátce uvítala, a poté nás začala zasypávat informacemi. Nejprve o rozdělení dávek a kompetencí úřadů. Pak následovalo vysvětlení o přidělování dávek sociální potřebnosti, s tím, že ostatní druhy dávek probereme s jinou kolegyní na příští schůzce. Příklady přidělování dávek byly doplněny o zážitky z běžné praxe. Myslím, že tato návštěva, určitě ne poslední, nám pomohla nejen v orientaci ve výplatě sociálních dávek, ale také k seznámení s pracovnicemi sociálního odboru. Což obojí ve výsledku znamená lepší spolupráci a lepší službu našim klientkám.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 MÁJOVÉ MEZIGENERAČNÍ POSEZENÍ V DOMOVĚ SV.VAVŘINCE V CHRASTAVĚ Letošní střídání počasí začátkem jara bylo natolik nekonvenční a rozmarné, že zhatilo většinu našich plánů na zahrádkářské práce, jarní vyhřívání na sluníčku nebo pobývání a opékání buřtů u ohníčku. Naši klienti, z dlouhé zimy velmi unavení a na teplo natěšení, i my, pracovníci Domova pokojného stáří, jsme se proto nesmírně těšili na tradiční pálení čarodějnic, zpívání s doprovodem kytary a harmoniky, povídání, opékání buřtů a hlavně příjemný pobyt venku. Ale ani 30. dubna se zima nevzdala a i když už neměla sílu na sněhovou bouři, poslala nám aspoň spršky deště a nepříjemný studený vítr. Nezbylo nám nic jiného, než opékání buřtů odsunout. Náhradní termín byl spojen s návštěvou Domova pro matky s dětmi v tísni v Liberci, kde jsme plánovali společné posezení všech klientů a dětí na zahradě, zpívání, a povídání Ani v náhradním termínu nevypadalo počasí tak, jak očekáváme od 20. května, proto jsme v poslední chvíli zrealizovali zcela neplánovanou náhradní, vnitřní variantu oslav v jídelně Domova pokojného stáří v Chrastavě. Pozvali jsme do maminky s dětmi i personál Domova sv. Anny k oslavám nazvaným Májové.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Napekli jsme, navařili, muzikanty pozvali a těšili se. V sobotu 20. května po poledni drobotina i s maminkami dorazila a přinesla do Domova dětský smích, štěbetání, modré balonky a papírové kytičky pro dědy i babičky! Po předání dárečků již všechny dětičky pokukovaly po sobě i dobrotách na stole, ale nejdříve musely předvést písničky a básničky. Zábava se rozproudila nejen díky příležitostně vytvořenému amatérskému hudebnímu sdružení Dana s harmonikou a Mirka s kytarou. Všichni jsme si zavzpomínali na náročné verše typu Skákal pes přes oves, či Pec nám spadla, ale došlo i na náročnější hudební kousky pro dospělé. A tak se jedlo, zpívalo a pilo a všem dobře bylo! Po několika hodinách tu byl podvečer a museli jsme se všichni rozloučit. Rozjařené babičky i dědečkové ještě unaveným dětem zamávali na rozloučenou a šli si povídat o krásně prožitém odpoledni. Všichni jsme se shodli, že mezigenerační setkání bylo příjemné a milé a již nyní se těšíme na společný celodenní výlet plánovaný pro klienty Domova sv. Vavřince a pro klientky a děti Domova sv. Anny. Hana Růžičková

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH RUMBURK Klienti z projektu ŽIJEME SPOLU nezaháleli a podíleli se na několika akcích, o kterých vám nyní napíšeme. Jako každoročně jsme pálili Čarodějnice a opékali vuřty. Počasí nám ten den přálo, byla dobrá nálada, pořádaly se různé hry. Dne 27. května klienti klubovny vystupovali na Charitní pouti v Jablonném v Podještědí. K velkému zklamání našich účinkujících nebyl průběh akce dobře zorganizovaný, a tak málem k vystoupení nedošlo. Díky pomoci tamních řádových sester, které zapůjčily technické vybavení, nakonec děvčata své vystoupení předvedla. I přes tyto nedostatky byli klienti spokojeni a vraceli jsme se všichni v pořádku domů. První červnový den farní charita uspořádala v klubovně Dětský den. Bylo připraveno nemálo soutěží, jako např. skákání v pytli, hod na cíl apod. Na přípravě se podíleli i starší klienti. Odměnou všem soutěžícím byly balíčky se sladkostmi a pocit, že mohli dětem udělat radost. O letních prázdninách odjíždíme na dětský tábor do střediska Natura v Rumburku. Také o této akci vás budeme ještě informovat.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 FARNÍ CHARITA RUMBURK Asistenční služba pro rodiny s dětmi V polovině dubna se u nás uskutečnil 1. ročník Velikonočního odpoledne pro veřejnost. Téměř 60 účastníků navštívilo prostory FCH, kde si měli možnost vyrobit slepičky, ovečky, různé dekorace s ptáčky, sněženky a spoustu dalších výrobků. Problémy měli pouze při pletení pomlázek. O to větší radost měli všichni, když si mohli odnést domů své výrobky a od zajíčka velikonoční balíček a účastnický list. Další akcí jsme potěšili dříve narozené občany, kteří bydlí v ÚSP Jiříkov. Děti zazpívaly pásmo jarních písní a velmi ochotně přidaly i písně na přání. Všem obyvatelům ústavu jsme předali dárečky, které po celý rok vyráběli klienti FCH ve všech projektech. Odměnou nám byl úsměv a mnohdy i slzy dojatých diváků. Den dětí jsme oslavili společně s polskými a německými dětmi v Žitavě. Akce se konala v Autoparku, kde jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a celé odpoledne patřilo hrám a soutěžím. Konec dne nám oznámila vůně grilovaných klobás. Domů si odvezly děti nejen balíčky, ale i pěkné vzpomínky.

21 ZPRÁVY CHARITY 21 CO NOVÉHO V ČESKÉ KAMENICI Město Česká Kamenice získalo letos titul "Historické město roku" v soutěži o nejlepší přípravu realizace Programu regenerace městských památkových zón. Naše charita sídlí v budově zapsané na seznamu UNESCO a chceme věřit, že titul byl získán i naším přičiněním- chodíme sbírat odpadky podél silnic, podílíme se na úklidu veřejných prostranství a důsledně třídíme odpad. Vedení charity se zase snažilo zpříjemnit klientům prostředí v domě a oslovilo Základní uměleckou školu v České Kamenici a požádalo děti, aby po svém ztvárnily bezdomoveckou problematiku. Jedno dubnové odpoledne byly děti pozvány k nám, obrázky jsme společně prohlíželi a zarámovali. Děti měly zároveň možnost dozvědět se o poslání a práci charity, seznámit se s obyvateli a prohlédnout si dům. K jejich překvapení zjistily, že bezdomovec není jen ten, kdo spí pod mostem a jde z něj strach. V květnu jsme uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Naši klienti se touto akcí zapojili do projektu sociální pomoci, která slouží k vzájemnému prospěchu darujících a přijímajících. Sbírka se týkala veškerého textilu a starého papíru. Na pracovišti v Broumově se všechny věci třídí a rozdělují potřebným u nás i v zahraničí, nepoužitelný odpad se průmyslově a ekologicky zpracovává. Při třídění se uplatňují lidé bez domova, obtížně zaměstnatelní, po léčbě ze závislostí a propuštění z výkonu trestu.touto pomocí jsme mimo jiné chtěli vyjádřit podporu i těmto lidem. Dát jim smysluplnou práci, aby nebyli břemenem společnosti, ale její prospěšnou součástí. Kamenice H.Poláková, OCH Česká

22 ZPRÁVY CHARITY 22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená Charito, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila poděkování sestrám v Mnichově Hradišti, za velmi dobrou péči při ošetřování mého manžela pana O. Zajíce. Především chci poděkovat sestře Marušce Sieberové, která svým příkladným chováním mě přesvědčila o tom, že i já mohu býti nápomocna svému manželovi na jeho těžké poslední cestě. Jí patří dík za to,že manžel poslední chvíle života mohl prožít v kruhu rodinném. Chci jí poděkovat za její ohromnou fyzickou i duševní podporu. Právě ona mi vždy dodala novou sílu a stála vedle mě u lůžka při posledních minutách jeho života. Poslední slova mého manžela zněla: Holky díky. Ty holky jsme byly právě mi dvě já jeho žena a sestra M. Sieberová. Dnes díky této sestře vím, že lidé nemusejí umírat osamoceni v nemocničním pokoji na nemocničním lůžku, ale mohou své těžké poslední chvíle prožít v daleko lidštějších a vlídnějších podmínkách doma se svými blízkými. Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem pracovníkům Charity a podpořit je tímto dopisem v jejich těžké náročné práci, která má určitě smysl. Maruško Sieberová Tobě ještě jednou mnoho díků. Věra Zajícová

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Sbírkové konto DCH Litoměřice Komerční banka Litoměřice, č.účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče 01 Pomoc lidem bez domova 02 Domovy pokojného stáří 03 Charitní poradny 04 Pomoc uprchlíkům 05 Humanitární pomoc do zahraničí 06 Dětská komunitní centra 07 Domov pro matky s dětmi 08 Pomoc zdravotně postiženým 09 Pomoc těžce nemocným 10 Živelné katastrofy 11 Ostatní střediska pomoci 12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 ZPRÁVY CHARITY 24 Diecézní charita Litoměřice přeje všem kolegům, dobrovolníkům, klientům, dárcům a sponzorům klidné prožití dovolené a načerpání nové energie do další práce Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice Generální partner Diecézní charita Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah Mapa litoměřické diecéze str. 2 Úvodní slovo str. 3 Poslání, vznik působnost, struktura str. 4 Aktuální adresář str. 5 Přehled aktivit

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení Výroční zpráva 2006 Vznik zařízení Oblastní charita byla založena jako společný počin Města Česká Kamenice a Biskupství litoměřického dne 7.2.2000. Od června téhož roku začala poskytovat služby v pronajatém

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15664/2016 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: Spisový znak: 101.2.2

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více