DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOM"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 3/2006

2 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE Duchovní slovo str. 3 Informace DCH Jak jsme byli na pouti str. 4-5 Zapomenutí ve střední Evropě str. 5 Delegace z Münsteru str. 6 Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě str. 6 Kolegium - Zařízení pro matky s dětmi str. 7 Kolegium zařízení pro seniory str. 7 Ekonomické informace str. 8 Zpráva migračního oddělení str. 8-9 Sbírka str Sumář a Námitkové řízení MPSV str Co se děje v charitách FCH Litoměřice str. 14 OCH Most str OCH Česká Lípa str FCH Rumburk str OCH Česká Kamenice str. 21 Děkovný dopis str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 DUCHOVNÍ SLOVO Lásky caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Ten, kdo se chce zbavit lásky, směřuje k tomu, že se zbaví člověka jakožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu. Stát, který se chce starat o všechno, a který všechno pohlcuje do sebe, se v posledním důsledku stává byrokratickou institucí, která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý člověk potřebuje, tedy osobní láskyplnou pomoc. Nikoli stát, který by reguloval a řídil všechno, je tím, co potřebujeme, nýbrž takový stát, který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy pocházející od různých společenských sil, jež podporují bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří potřebují pomoc. Církev je jednou z těchto živých sil, v ní pulzuje dynamika lásky vzbuzené Kristovým Duchem. Uvedená láska neposkytuje lidem pouze materiální pomoc, ale také občerstvení pro duši a péči o ni, což bývá často potřebnější nežli materiální podpora. Tvrzení, že spravedlivé struktury by měly učinit díla lásky ( caritas ) něčím nadbytečným, v sobě ve skutečnosti skrývá materialistické pojímání člověka. Jedná se o předsudek, podle něhož by člověk žil pouze chlebem, což je mínění, které člověka ponižuje a zneuznává právě to, co je nejvlastnějším způsobem lidské. Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 INFORMACE DCH JAK JSME BYLI NA POUTI Rok se sešel s rokem a byla sobota 27. května 2006, den pouti k Svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí. Zaměstnanci a příznivci Charity měli s paní Zdislavou domluvenu schůzku při slavnostní bohoslužbě od čtrnácti hodin v bazilice. Mši svatou sloužil P. Miloslav Fiala, prezident SČKCH spolu s viceprezidentem DCH Litoměřice P. Josefem Szeligou a dalšími kněžími. Chrám zaplnily desítky charitních poutníků z celé diecéze. Po bohoslužbě následovala tradiční procházka ke studánce. Charitní občerstvení na špičkové úrovni nabízely kolegyně z Libošovic, před bazilikou zatančila děvčata z rómského klubu při OCH Rumburk. Že si svatí pomáhají bylo znát na počasí, chladno, ale ani kapka deště. Pouť se vydařila a tak za rok u paní Zdislavy na shledanou.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 Zapomenutí ve střední a východní Evropě Ve dnech až probíhal v Bamberku (SRN) závěr svatodušní sbírky, kterou organizuje Renovabis. Ke spolupráci byla již podruhé přizvána Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice. Letošní téma znělo Zapomenutí ve střední a východní Evropě. Výnos sbírky se pohybuje mezi 7 8 mil. Euro a slouží k podpoře sociálních a pastoračních projektů ve střední a východní Evropě.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Delegaci z Münsteru zajímala zařízení pro seniory Začátkem června (7. a ) navštívili naši diecézi zástupci Charity z diecéze Münster (SRN) a zajímali se o zařízení pro seniory. Prohlédli si domy finančně podpořené po povodni 2002, tj. Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích a Domov sv. Ludmily v Chabařovicích. Intenzivně se diskutovalo o stavební problematice, koncepčních otázkách týkajících se architektonického projektu, koncepčních otázkách k práci se seniory, zasažení projektů do sociálního prostředí, komunitní plánování, spolupráce s obcí (kraje), financování domovů pro seniory. Do budoucna by měla být navázána spolupráce a výměna zkušeností v oblasti práce se seniory za podpory centrály německé charity (DCV). Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě Dne byla slavnostně otevřena Česko ugandská nemocnice ve městě Buikwe. Kromě otce kardinála Miloslava Vlka byl přítomen i papežský nuncius v Ugandě a biskupové ugandských diecézí Lugazi, Kasana-Luweero, Kiyinda-Mytiana, a dále několik důležitých církevních a politických osobností z Ugandy i České republiky. Otec kardinál Miloslav Vlk odhalil pamětní desku, a poté požehnal jednotlivým oddělením nemocnice. Po mši následovaly proslovy jednotlivých účastníků a celý program byl ukončen kulturním programem dětí z projektu ADOPCE NA DÁLKU. Otevření se účastnili za litoměřickou diecézi paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a P. Jozef Szeliga.

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Kolegium zařízení pro matky s dětmi Dne proběhlo v Teplicích setkání Diecézního kolegia zařízení pro matky s dětmi v tísni. Kolegium se schází pravidelně jednou za tři měsíce v některém zařízení pro matky s dětmi v diecézi. Postupně jsme se mohli blíže seznámit s Domovem pro matky s dětmi v tísni Jonáš v České Lípě, Domovem sv. Anny v Liberci a naposledy s Domovem Agapé v Teplicích. Setkání se účastní vedoucí nebo pracovníci jednotlivých projektů. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tato setkání jsou pro ně přínosem z hlediska předávání profesních informací a zkušeností, i z hlediska budování osobních kontaktů a přátelství. Příští setkání je naplánováno na září (přesný termín bude ještě upřesněn) a tentokrát se sejdeme v Centru Rodina v tísni v Mostě. Kolegium zařízení pro seniory Dne se uskutečnilo setkání Diecézního kolegia zařízení pro seniory v Charitním domově sv. Zdislavy v Litoměřicích. Na setkání zazněly informace ohledně nových vyhlášek a novelizací zákonů, financování zařízení pro seniory, nabídek vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, byla navržena kritéria zařízení pro seniory a proběhla diskuse o skladování nebezpečných odpadů. Kolegium se bude scházet pravidelně za účelem předávání informací z oblasti péče o seniory. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů DCH Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 EKONOMICKÉ INFORMACE Vyúčtování Tříkrálové sbírky a režie TS - vyúčtování formou sumářů (vzory formulářů byly předány) za rok do pro zjednodušení DCH ještě zašle em celkovou tabulku za celé období TS Vyúčtování Povodní vyúčtování akutní fáze do termín vyúčtování na SČKCH do formou soupisu finančních položek, popis činnosti (týká se pouze DCH a OCH Ústí) Připomínáme vyúčtování sbírky na charitu za minulá období tj. rok 2004 a Podání vyúčtování na DCH je rozhodující pro další rozdělení finančních prostředků ze sbírky na charitu za rok 2006! od 10:00 hod, Praha, Máchova 7, proběhne informační seminář MPSV sociálně ekonomické kolegium, přednášející ing. Helena Petroková z MPSV program semináře - instruktáž k žádosti na dotace MPSV pro rok Termín kontroly DCH Litoměřice v jednotlivých charitách bude vždy upřesněn telefonicky Zpráva migračního oddělení Diecézní charity Litoměřice o pomoci uprchlíkům a migrantům v litoměřické diecézi v roce 2005 Výtěžek sbírky na uprchlíky v roce 2005 činil Kč ,50. Z této částky byly podpořeny projekty pomoci uprchlíkům při Oblastní charitě Teplice (Kč ,-), při Farní charitě Česká Lípa (KČ ,-), při Farní charitě Chrastava (Kč ,-) a při Diecézní charitě Litoměřice (Kč ,50).

9 ZPRÁVY CHARITY 9 V roce 2005 byly na území litoměřické diecéze realizovány následující projekty pomoci uprchlíkům a migrantům: Humanitární sklady ošacení v azylových zařízeních: - poskytování ošacení a obuvi žadatelům o azyl za symbolický příspěvek. Projekt realizovala Farní charita Česká Lípa v Azylovém zařízení Bělá pod Bezdězem a Stráž pod Ralskem. V roce 2003 bylo vydáno 4232 ks ošacení a 121 páru obuvi 1503 klientům. Poradenská činnost pro uprchlíky a migranty: - poskytování sociálního a základního právního poradenství pro cizince v nouzi. Poradenská centra byla provozována Farní charitou Česká Lípa, Oblastní charitou Teplice a Diecézní charitou Litoměřice. V roce 2005 využilo poradenských služeb 302 cizinců v nouzi. Humanitární sklady na hranicích: - poskytování základního humanitárního servisu (potraviny, tekutiny, hygienické potřeby) cizincům zadrženým při pokusu o ilegální přechod do SRN. Každá služebna pohraniční policie byla vybavena základním humanitárním materiálem, který byl v případě záchytu distribuován běžencům. Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu: - poskytování ubytování, stravování a sociální asistence cizincům, kteří podali kasační stížnost proti rozhodnutí o neudělení azylu. Projekt realizovala Diecézní charita Litoměřice. V roce 2005 byly poskytovány služby 45 běžencům. Kurzy Kulturně historický přehled a sociálně právní minimum - od listopadu zajišťovala Diecézní charita Litoměřice kurzy pro uznané azylanty z Integračních azylových středisek Velešice a Předlice s cílem poskytnout jim praktické informace pro úspěšnou integraci v České republice. Kurzů se zúčastnilo 5 azylantů. Zajištění volnočasových aktivit a sociálního poradenství v Pobytovém středisku Bělá pod Bezdězem - v průběhu roku jeden den v týdnu zajišťovala Farní charita Česká Lípa volnočasové aktivity, sociální poradenství a drobnou materiální pomoc pro klienty zajištěné v zařízení v Bělé pod Bezdězem Jiné: - rodině uprchlíků z Běloruska byl Diecézní charitou Litoměřice poskytnut příspěvek na úhradu školného na vysoké škole po dobu dvou měsíců bylo hrazeno ubytování nezletilému žadateli o azyl, jehož matka se ocitla v obtížné životní situaci - 6 klientům v obtížné sociální situaci bylo zajištěno krátkodobé ubytování a potravinová pomoc - z prostředků sbírky byla hrazena část nákladů na ubytování azylantky v důchodovém věku v Domově pokojného stáří v Chrastavě Tyto projekty mohly být realizovány také díky štědrosti dárců, kteří pomohli v rámci celodiecézní kostelní sbírky na uprchlíky v roce Za jejich příspěvky upřímně děkujeme. za Diecézní charitu Litoměřice zpracoval Roman Striženec

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Sbírka na uprchlíky 2006 V neděli 19. března 2006 na svátek sv. Josefa se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem duchovním správcům farností, kteří se podíleli na uspořádání sbírky, a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek sbírky je ,50 Kč. Tyto peníze budou využity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší diecézi. asistent pro migranty a uprchlíky OCH MOST

11 ZPRÁVY CHARITY 11

12 ZPRÁVY CHARITY 12 NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2006 Proti výši přidělené dotace bylo na MPSV podáno celkem 6 námitek, z toho 4 v rámci programu Podpora aktivit zaměřených na soc. prevenci a prevenci kriminality a 2 v rámci programu Podpora poskytování zvláštních soc. služeb v soc. vyloučených romských komunitách. Komise pro vypořádání námitek vyhověla pouze jedné žádosti (viz tabulka). Námitku proti výši stanoveného procenta, t.j. podílu dotace na rozpočtu projektu lze podat od do Námitku proti změně struktury přidělené dotace, t.j. výše "dotace na osobní náklady" a "výše dotace na provozní náklady", lze podat rovněž v termínu od do Námitky se budou podávat společně přes DCH Litoměřice, termín odevzdání námitek na DCH bude včas oznámen. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů, DCH Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13

14 ZPRÁVY CHARITY 14 CO SE DĚJE V CHARITÁCH FCH LITOMĚŘICE Velikonoce jsou za námi, ale počasí nám ještě příliš nepřeje k tomu, abychom se mohli pohybovat více venku. Pár slunečních dnů se přesto našlo, a tak jsme je využili a pobývali s klienty na naší zahradě v CHD svatá Zdislava. Velikonoční besídku nám zpestřilo vystoupení hudební skupiny Křešičanka a koncem dubna jsme přijali pozvání na pálení čarodějnic do Penzionu,,U trati. Měli zde připravenou hranici, kde se měla čarodějnice pálit, ale pro nepřízeň počasí a vytrvalý déšť, byl připraven náhradní program. Přišly děti z dětského domova v maskách čarodějnic a přišel také pan L. Klaban, který po celou dobu akce zpíval a hrál na harmoniku. Někteří z klientů dokonce kromě zpívání i tancovali. Jeho vystoupení mělo velký ohlas a proto jsme ho pozvali i k nám do CHD sv. Zdislava.Toto pozvání přijal a přišel zahrát a zazpívat. Senioři si zazpívali s ním. Každé ráno klienti cvičí při hudbě a pak se někteří věnují činnostem ve společenské místnosti. Ostatní se většinou věnují vlastním zájmům - četbě literatury a časopisů, pletení nebo háčkování, poslechu hudby, vycházkám do města za nákupy apod. V průběhu měsíce května jsme připravovali a vyráběli rozkvetlý strom, lepený na pytlovinu. V ostatních střediscích, DPS Švermova a DPS Kosmonautů, proběhlo také několik akcí. Kromě Velikonoční a Májové veselice, kde hrála hudební skupina Terezky z ÚSP Terezín, se klienti z těchto středisek zúčastnili pálení čarodějnic v Penzionu,,U trati. V měsíci květnu je navštívila profesionální cvičitelka Blanka Zemanová a předvedla protahovací cviky, které jim pomohou k udržení fyzické kondice.v polovině května proběhla v DPS Švermova beseda se starostou města Litoměřice Mgr.Ladislavem Chlupáčem a zástupcem parlamentu panem Nečasem. V průběhu besedy vystoupil komorní sbor pěveckého sboru HLÁSEK ze ZUŠ. V témže středisku měl vystoupení 26. května pan Klaban - klientům zahrál a zazpíval. Zúčastnili se i senioři z DPS Kosmonautů a DPS Velká Krajská. Kromě těchto akcí se senioři pravidelně scházejí ke kondičnímu cvičení a sborovému zpěvu. Společně také připravují obraz stromu na korkovém pozadí v DPS Švermova a vystřihují lístky a květy z kůže. Delší dobu plánovaný výlet do Harrachova se uskuteční 4. července. Doufám, že nás počasí nezklame. Ivana Kretová, FCH Litoměřice

15 ZPRÁVY CHARITY 15 VI.Ročník memoriálu SDH Dne 22. dubna jsme se zúčastnili Branných závodů. Soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů Brňany. Na startu jsme měli dvě čtyřčlenná družstva starších žáků a mladších žáků.starší žáci se z celkového počtu 16 startujících družstev umístili na 10. a 12. místě. Součástí byla výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí, kde děti obsadily tři první místa, jedno druhé a dvě třetí místa. Hlavní přínos členství v řadách dobrovolných hasičů je ve smysluplném využití volného času a získání nových znalostí (buzola, střelba, překonávání překážek, topografie, první pomoc a v neposlední řadě spolupráce v družstvu). Turnaj ve stolním hokeji ŠPRTCI Pohár klubu Sovička, pořádaný ve spolupráci s Billiard-hockej clubem Most, se uskutečnil dne 13. dubna. Celý turnaj zajistil Jakub Hasil. Do klubu se dostavilo celkem 32 hráčů. Rozmarýnek Poslední čtvrtek v dubnu se v komunitním centru Sovička sešli maminky, tatínek a houf dětí. Pod vedením vychovatelky Jolany Kurinové se všichni s velkým elánem pustili do výroby přáníček ke Dni matek. Maminky stříhaly, lepily a skládaly a práce jim šla pěkně od ruky. Paní Rácová se postarala o občerstvení a povídání u kávy bylo příjemným zakončením akce.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Návštěva Oseckého kláštera Nejmladší dětičky z komunitního centra Sovička v Mostě se vydaly 18. dubna na návštěvu oseckého kláštera. Děti velice upoutalo zajímavé vyprávění z historie i současnosti kláštera, veliké obrazy i sochy. Děti po prohlídce dostaly zaslouženě sladkou odměnu a malou upomínku na osecký klášter. OCH ČESKÁ LÍPA Zpráva o Zpráva dění na o Domě dění v Jonáš Domě v České Jonáš Lípě v České Lípě Rej čarodějnic Klientky v Domě Jonáš jsou většinou v těžké situaci, také spolužití s ostatními není jednoduché, neboť má každá své představy, jak by to u nás mělo fungovat. Proto jsme byly rády, že na "čarodějnice" na toto vše zapomněly a pečlivě se připravovaly na večer. Sbíraly dřevo, zdobily košťata a čarodějnice samotné byly také náramně vymalovány. Oheň osvěcoval scénu, kde čarodějnice všeho věku kroužily kolem a budily opravdu strach. Zalétaly si do sytosti, žádná si neublížila, košťata také vydržela (žádné nebylo zlomeno ani spáleno) a všechny čarodějnice po umytí šly unaveny spát. Návštěva na sociálním odboru Vzhledem ke stálému zlepšování služeb, a také abychom dostáli standardům, požádali jsme sociální odbor MěÚ Česká Lípa, aby nám byl nápomocen a provedl nás úskalími poskytování různých sociálních dávek. Vedoucí odboru, Petra Novotná, nás krátce uvítala, a poté nás začala zasypávat informacemi. Nejprve o rozdělení dávek a kompetencí úřadů. Pak následovalo vysvětlení o přidělování dávek sociální potřebnosti, s tím, že ostatní druhy dávek probereme s jinou kolegyní na příští schůzce. Příklady přidělování dávek byly doplněny o zážitky z běžné praxe. Myslím, že tato návštěva, určitě ne poslední, nám pomohla nejen v orientaci ve výplatě sociálních dávek, ale také k seznámení s pracovnicemi sociálního odboru. Což obojí ve výsledku znamená lepší spolupráci a lepší službu našim klientkám.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 MÁJOVÉ MEZIGENERAČNÍ POSEZENÍ V DOMOVĚ SV.VAVŘINCE V CHRASTAVĚ Letošní střídání počasí začátkem jara bylo natolik nekonvenční a rozmarné, že zhatilo většinu našich plánů na zahrádkářské práce, jarní vyhřívání na sluníčku nebo pobývání a opékání buřtů u ohníčku. Naši klienti, z dlouhé zimy velmi unavení a na teplo natěšení, i my, pracovníci Domova pokojného stáří, jsme se proto nesmírně těšili na tradiční pálení čarodějnic, zpívání s doprovodem kytary a harmoniky, povídání, opékání buřtů a hlavně příjemný pobyt venku. Ale ani 30. dubna se zima nevzdala a i když už neměla sílu na sněhovou bouři, poslala nám aspoň spršky deště a nepříjemný studený vítr. Nezbylo nám nic jiného, než opékání buřtů odsunout. Náhradní termín byl spojen s návštěvou Domova pro matky s dětmi v tísni v Liberci, kde jsme plánovali společné posezení všech klientů a dětí na zahradě, zpívání, a povídání Ani v náhradním termínu nevypadalo počasí tak, jak očekáváme od 20. května, proto jsme v poslední chvíli zrealizovali zcela neplánovanou náhradní, vnitřní variantu oslav v jídelně Domova pokojného stáří v Chrastavě. Pozvali jsme do maminky s dětmi i personál Domova sv. Anny k oslavám nazvaným Májové.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Napekli jsme, navařili, muzikanty pozvali a těšili se. V sobotu 20. května po poledni drobotina i s maminkami dorazila a přinesla do Domova dětský smích, štěbetání, modré balonky a papírové kytičky pro dědy i babičky! Po předání dárečků již všechny dětičky pokukovaly po sobě i dobrotách na stole, ale nejdříve musely předvést písničky a básničky. Zábava se rozproudila nejen díky příležitostně vytvořenému amatérskému hudebnímu sdružení Dana s harmonikou a Mirka s kytarou. Všichni jsme si zavzpomínali na náročné verše typu Skákal pes přes oves, či Pec nám spadla, ale došlo i na náročnější hudební kousky pro dospělé. A tak se jedlo, zpívalo a pilo a všem dobře bylo! Po několika hodinách tu byl podvečer a museli jsme se všichni rozloučit. Rozjařené babičky i dědečkové ještě unaveným dětem zamávali na rozloučenou a šli si povídat o krásně prožitém odpoledni. Všichni jsme se shodli, že mezigenerační setkání bylo příjemné a milé a již nyní se těšíme na společný celodenní výlet plánovaný pro klienty Domova sv. Vavřince a pro klientky a děti Domova sv. Anny. Hana Růžičková

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH RUMBURK Klienti z projektu ŽIJEME SPOLU nezaháleli a podíleli se na několika akcích, o kterých vám nyní napíšeme. Jako každoročně jsme pálili Čarodějnice a opékali vuřty. Počasí nám ten den přálo, byla dobrá nálada, pořádaly se různé hry. Dne 27. května klienti klubovny vystupovali na Charitní pouti v Jablonném v Podještědí. K velkému zklamání našich účinkujících nebyl průběh akce dobře zorganizovaný, a tak málem k vystoupení nedošlo. Díky pomoci tamních řádových sester, které zapůjčily technické vybavení, nakonec děvčata své vystoupení předvedla. I přes tyto nedostatky byli klienti spokojeni a vraceli jsme se všichni v pořádku domů. První červnový den farní charita uspořádala v klubovně Dětský den. Bylo připraveno nemálo soutěží, jako např. skákání v pytli, hod na cíl apod. Na přípravě se podíleli i starší klienti. Odměnou všem soutěžícím byly balíčky se sladkostmi a pocit, že mohli dětem udělat radost. O letních prázdninách odjíždíme na dětský tábor do střediska Natura v Rumburku. Také o této akci vás budeme ještě informovat.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 FARNÍ CHARITA RUMBURK Asistenční služba pro rodiny s dětmi V polovině dubna se u nás uskutečnil 1. ročník Velikonočního odpoledne pro veřejnost. Téměř 60 účastníků navštívilo prostory FCH, kde si měli možnost vyrobit slepičky, ovečky, různé dekorace s ptáčky, sněženky a spoustu dalších výrobků. Problémy měli pouze při pletení pomlázek. O to větší radost měli všichni, když si mohli odnést domů své výrobky a od zajíčka velikonoční balíček a účastnický list. Další akcí jsme potěšili dříve narozené občany, kteří bydlí v ÚSP Jiříkov. Děti zazpívaly pásmo jarních písní a velmi ochotně přidaly i písně na přání. Všem obyvatelům ústavu jsme předali dárečky, které po celý rok vyráběli klienti FCH ve všech projektech. Odměnou nám byl úsměv a mnohdy i slzy dojatých diváků. Den dětí jsme oslavili společně s polskými a německými dětmi v Žitavě. Akce se konala v Autoparku, kde jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a celé odpoledne patřilo hrám a soutěžím. Konec dne nám oznámila vůně grilovaných klobás. Domů si odvezly děti nejen balíčky, ale i pěkné vzpomínky.

21 ZPRÁVY CHARITY 21 CO NOVÉHO V ČESKÉ KAMENICI Město Česká Kamenice získalo letos titul "Historické město roku" v soutěži o nejlepší přípravu realizace Programu regenerace městských památkových zón. Naše charita sídlí v budově zapsané na seznamu UNESCO a chceme věřit, že titul byl získán i naším přičiněním- chodíme sbírat odpadky podél silnic, podílíme se na úklidu veřejných prostranství a důsledně třídíme odpad. Vedení charity se zase snažilo zpříjemnit klientům prostředí v domě a oslovilo Základní uměleckou školu v České Kamenici a požádalo děti, aby po svém ztvárnily bezdomoveckou problematiku. Jedno dubnové odpoledne byly děti pozvány k nám, obrázky jsme společně prohlíželi a zarámovali. Děti měly zároveň možnost dozvědět se o poslání a práci charity, seznámit se s obyvateli a prohlédnout si dům. K jejich překvapení zjistily, že bezdomovec není jen ten, kdo spí pod mostem a jde z něj strach. V květnu jsme uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Naši klienti se touto akcí zapojili do projektu sociální pomoci, která slouží k vzájemnému prospěchu darujících a přijímajících. Sbírka se týkala veškerého textilu a starého papíru. Na pracovišti v Broumově se všechny věci třídí a rozdělují potřebným u nás i v zahraničí, nepoužitelný odpad se průmyslově a ekologicky zpracovává. Při třídění se uplatňují lidé bez domova, obtížně zaměstnatelní, po léčbě ze závislostí a propuštění z výkonu trestu.touto pomocí jsme mimo jiné chtěli vyjádřit podporu i těmto lidem. Dát jim smysluplnou práci, aby nebyli břemenem společnosti, ale její prospěšnou součástí. Kamenice H.Poláková, OCH Česká

22 ZPRÁVY CHARITY 22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená Charito, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila poděkování sestrám v Mnichově Hradišti, za velmi dobrou péči při ošetřování mého manžela pana O. Zajíce. Především chci poděkovat sestře Marušce Sieberové, která svým příkladným chováním mě přesvědčila o tom, že i já mohu býti nápomocna svému manželovi na jeho těžké poslední cestě. Jí patří dík za to,že manžel poslední chvíle života mohl prožít v kruhu rodinném. Chci jí poděkovat za její ohromnou fyzickou i duševní podporu. Právě ona mi vždy dodala novou sílu a stála vedle mě u lůžka při posledních minutách jeho života. Poslední slova mého manžela zněla: Holky díky. Ty holky jsme byly právě mi dvě já jeho žena a sestra M. Sieberová. Dnes díky této sestře vím, že lidé nemusejí umírat osamoceni v nemocničním pokoji na nemocničním lůžku, ale mohou své těžké poslední chvíle prožít v daleko lidštějších a vlídnějších podmínkách doma se svými blízkými. Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem pracovníkům Charity a podpořit je tímto dopisem v jejich těžké náročné práci, která má určitě smysl. Maruško Sieberová Tobě ještě jednou mnoho díků. Věra Zajícová

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Sbírkové konto DCH Litoměřice Komerční banka Litoměřice, č.účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče 01 Pomoc lidem bez domova 02 Domovy pokojného stáří 03 Charitní poradny 04 Pomoc uprchlíkům 05 Humanitární pomoc do zahraničí 06 Dětská komunitní centra 07 Domov pro matky s dětmi 08 Pomoc zdravotně postiženým 09 Pomoc těžce nemocným 10 Živelné katastrofy 11 Ostatní střediska pomoci 12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 ZPRÁVY CHARITY 24 Diecézní charita Litoměřice přeje všem kolegům, dobrovolníkům, klientům, dárcům a sponzorům klidné prožití dovolené a načerpání nové energie do další práce Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2008 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení Výroční zpráva 2006 Vznik zařízení Oblastní charita byla založena jako společný počin Města Česká Kamenice a Biskupství litoměřického dne 7.2.2000. Od června téhož roku začala poskytovat služby v pronajatém

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

DATUM VYDÁNÍ: červen 2011 I vydal: Liberecký kraj SOCIÁLKA ZPRAVODAJ O SOCIÁLNÍ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE

DATUM VYDÁNÍ: červen 2011 I vydal: Liberecký kraj SOCIÁLKA ZPRAVODAJ O SOCIÁLNÍ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE DATUM VYDÁNÍ: červen 2011 I vydal: Liberecký kraj ROČNÍK: 2 I ZDARMA SOCIÁLKA ZPRAVODAJ O SOCIÁLNÍ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE Autistům pomáhají cvičení psi Rodinám s autistickými dětmi pomáhá ELVA HELP

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2007 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje Štengaráček. Pan starosta ve svém slově Vás informuje

Více