DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOM"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 3/2006

2 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE Duchovní slovo str. 3 Informace DCH Jak jsme byli na pouti str. 4-5 Zapomenutí ve střední Evropě str. 5 Delegace z Münsteru str. 6 Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě str. 6 Kolegium - Zařízení pro matky s dětmi str. 7 Kolegium zařízení pro seniory str. 7 Ekonomické informace str. 8 Zpráva migračního oddělení str. 8-9 Sbírka str Sumář a Námitkové řízení MPSV str Co se děje v charitách FCH Litoměřice str. 14 OCH Most str OCH Česká Lípa str FCH Rumburk str OCH Česká Kamenice str. 21 Děkovný dopis str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 DUCHOVNÍ SLOVO Lásky caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Ten, kdo se chce zbavit lásky, směřuje k tomu, že se zbaví člověka jakožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu. Stát, který se chce starat o všechno, a který všechno pohlcuje do sebe, se v posledním důsledku stává byrokratickou institucí, která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý člověk potřebuje, tedy osobní láskyplnou pomoc. Nikoli stát, který by reguloval a řídil všechno, je tím, co potřebujeme, nýbrž takový stát, který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy pocházející od různých společenských sil, jež podporují bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří potřebují pomoc. Církev je jednou z těchto živých sil, v ní pulzuje dynamika lásky vzbuzené Kristovým Duchem. Uvedená láska neposkytuje lidem pouze materiální pomoc, ale také občerstvení pro duši a péči o ni, což bývá často potřebnější nežli materiální podpora. Tvrzení, že spravedlivé struktury by měly učinit díla lásky ( caritas ) něčím nadbytečným, v sobě ve skutečnosti skrývá materialistické pojímání člověka. Jedná se o předsudek, podle něhož by člověk žil pouze chlebem, což je mínění, které člověka ponižuje a zneuznává právě to, co je nejvlastnějším způsobem lidské. Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 INFORMACE DCH JAK JSME BYLI NA POUTI Rok se sešel s rokem a byla sobota 27. května 2006, den pouti k Svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí. Zaměstnanci a příznivci Charity měli s paní Zdislavou domluvenu schůzku při slavnostní bohoslužbě od čtrnácti hodin v bazilice. Mši svatou sloužil P. Miloslav Fiala, prezident SČKCH spolu s viceprezidentem DCH Litoměřice P. Josefem Szeligou a dalšími kněžími. Chrám zaplnily desítky charitních poutníků z celé diecéze. Po bohoslužbě následovala tradiční procházka ke studánce. Charitní občerstvení na špičkové úrovni nabízely kolegyně z Libošovic, před bazilikou zatančila děvčata z rómského klubu při OCH Rumburk. Že si svatí pomáhají bylo znát na počasí, chladno, ale ani kapka deště. Pouť se vydařila a tak za rok u paní Zdislavy na shledanou.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 Zapomenutí ve střední a východní Evropě Ve dnech až probíhal v Bamberku (SRN) závěr svatodušní sbírky, kterou organizuje Renovabis. Ke spolupráci byla již podruhé přizvána Růžena Kavková, ředitelka DCH Litoměřice. Letošní téma znělo Zapomenutí ve střední a východní Evropě. Výnos sbírky se pohybuje mezi 7 8 mil. Euro a slouží k podpoře sociálních a pastoračních projektů ve střední a východní Evropě.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Delegaci z Münsteru zajímala zařízení pro seniory Začátkem června (7. a ) navštívili naši diecézi zástupci Charity z diecéze Münster (SRN) a zajímali se o zařízení pro seniory. Prohlédli si domy finančně podpořené po povodni 2002, tj. Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích a Domov sv. Ludmily v Chabařovicích. Intenzivně se diskutovalo o stavební problematice, koncepčních otázkách týkajících se architektonického projektu, koncepčních otázkách k práci se seniory, zasažení projektů do sociálního prostředí, komunitní plánování, spolupráce s obcí (kraje), financování domovů pro seniory. Do budoucna by měla být navázána spolupráce a výměna zkušeností v oblasti práce se seniory za podpory centrály německé charity (DCV). Slavnostní otevření nemocnice v Ugandě Dne byla slavnostně otevřena Česko ugandská nemocnice ve městě Buikwe. Kromě otce kardinála Miloslava Vlka byl přítomen i papežský nuncius v Ugandě a biskupové ugandských diecézí Lugazi, Kasana-Luweero, Kiyinda-Mytiana, a dále několik důležitých církevních a politických osobností z Ugandy i České republiky. Otec kardinál Miloslav Vlk odhalil pamětní desku, a poté požehnal jednotlivým oddělením nemocnice. Po mši následovaly proslovy jednotlivých účastníků a celý program byl ukončen kulturním programem dětí z projektu ADOPCE NA DÁLKU. Otevření se účastnili za litoměřickou diecézi paní ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a P. Jozef Szeliga.

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Kolegium zařízení pro matky s dětmi Dne proběhlo v Teplicích setkání Diecézního kolegia zařízení pro matky s dětmi v tísni. Kolegium se schází pravidelně jednou za tři měsíce v některém zařízení pro matky s dětmi v diecézi. Postupně jsme se mohli blíže seznámit s Domovem pro matky s dětmi v tísni Jonáš v České Lípě, Domovem sv. Anny v Liberci a naposledy s Domovem Agapé v Teplicích. Setkání se účastní vedoucí nebo pracovníci jednotlivých projektů. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tato setkání jsou pro ně přínosem z hlediska předávání profesních informací a zkušeností, i z hlediska budování osobních kontaktů a přátelství. Příští setkání je naplánováno na září (přesný termín bude ještě upřesněn) a tentokrát se sejdeme v Centru Rodina v tísni v Mostě. Kolegium zařízení pro seniory Dne se uskutečnilo setkání Diecézního kolegia zařízení pro seniory v Charitním domově sv. Zdislavy v Litoměřicích. Na setkání zazněly informace ohledně nových vyhlášek a novelizací zákonů, financování zařízení pro seniory, nabídek vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, byla navržena kritéria zařízení pro seniory a proběhla diskuse o skladování nebezpečných odpadů. Kolegium se bude scházet pravidelně za účelem předávání informací z oblasti péče o seniory. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů DCH Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 EKONOMICKÉ INFORMACE Vyúčtování Tříkrálové sbírky a režie TS - vyúčtování formou sumářů (vzory formulářů byly předány) za rok do pro zjednodušení DCH ještě zašle em celkovou tabulku za celé období TS Vyúčtování Povodní vyúčtování akutní fáze do termín vyúčtování na SČKCH do formou soupisu finančních položek, popis činnosti (týká se pouze DCH a OCH Ústí) Připomínáme vyúčtování sbírky na charitu za minulá období tj. rok 2004 a Podání vyúčtování na DCH je rozhodující pro další rozdělení finančních prostředků ze sbírky na charitu za rok 2006! od 10:00 hod, Praha, Máchova 7, proběhne informační seminář MPSV sociálně ekonomické kolegium, přednášející ing. Helena Petroková z MPSV program semináře - instruktáž k žádosti na dotace MPSV pro rok Termín kontroly DCH Litoměřice v jednotlivých charitách bude vždy upřesněn telefonicky Zpráva migračního oddělení Diecézní charity Litoměřice o pomoci uprchlíkům a migrantům v litoměřické diecézi v roce 2005 Výtěžek sbírky na uprchlíky v roce 2005 činil Kč ,50. Z této částky byly podpořeny projekty pomoci uprchlíkům při Oblastní charitě Teplice (Kč ,-), při Farní charitě Česká Lípa (KČ ,-), při Farní charitě Chrastava (Kč ,-) a při Diecézní charitě Litoměřice (Kč ,50).

9 ZPRÁVY CHARITY 9 V roce 2005 byly na území litoměřické diecéze realizovány následující projekty pomoci uprchlíkům a migrantům: Humanitární sklady ošacení v azylových zařízeních: - poskytování ošacení a obuvi žadatelům o azyl za symbolický příspěvek. Projekt realizovala Farní charita Česká Lípa v Azylovém zařízení Bělá pod Bezdězem a Stráž pod Ralskem. V roce 2003 bylo vydáno 4232 ks ošacení a 121 páru obuvi 1503 klientům. Poradenská činnost pro uprchlíky a migranty: - poskytování sociálního a základního právního poradenství pro cizince v nouzi. Poradenská centra byla provozována Farní charitou Česká Lípa, Oblastní charitou Teplice a Diecézní charitou Litoměřice. V roce 2005 využilo poradenských služeb 302 cizinců v nouzi. Humanitární sklady na hranicích: - poskytování základního humanitárního servisu (potraviny, tekutiny, hygienické potřeby) cizincům zadrženým při pokusu o ilegální přechod do SRN. Každá služebna pohraniční policie byla vybavena základním humanitárním materiálem, který byl v případě záchytu distribuován běžencům. Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu: - poskytování ubytování, stravování a sociální asistence cizincům, kteří podali kasační stížnost proti rozhodnutí o neudělení azylu. Projekt realizovala Diecézní charita Litoměřice. V roce 2005 byly poskytovány služby 45 běžencům. Kurzy Kulturně historický přehled a sociálně právní minimum - od listopadu zajišťovala Diecézní charita Litoměřice kurzy pro uznané azylanty z Integračních azylových středisek Velešice a Předlice s cílem poskytnout jim praktické informace pro úspěšnou integraci v České republice. Kurzů se zúčastnilo 5 azylantů. Zajištění volnočasových aktivit a sociálního poradenství v Pobytovém středisku Bělá pod Bezdězem - v průběhu roku jeden den v týdnu zajišťovala Farní charita Česká Lípa volnočasové aktivity, sociální poradenství a drobnou materiální pomoc pro klienty zajištěné v zařízení v Bělé pod Bezdězem Jiné: - rodině uprchlíků z Běloruska byl Diecézní charitou Litoměřice poskytnut příspěvek na úhradu školného na vysoké škole po dobu dvou měsíců bylo hrazeno ubytování nezletilému žadateli o azyl, jehož matka se ocitla v obtížné životní situaci - 6 klientům v obtížné sociální situaci bylo zajištěno krátkodobé ubytování a potravinová pomoc - z prostředků sbírky byla hrazena část nákladů na ubytování azylantky v důchodovém věku v Domově pokojného stáří v Chrastavě Tyto projekty mohly být realizovány také díky štědrosti dárců, kteří pomohli v rámci celodiecézní kostelní sbírky na uprchlíky v roce Za jejich příspěvky upřímně děkujeme. za Diecézní charitu Litoměřice zpracoval Roman Striženec

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Sbírka na uprchlíky 2006 V neděli 19. března 2006 na svátek sv. Josefa se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem duchovním správcům farností, kteří se podíleli na uspořádání sbírky, a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek sbírky je ,50 Kč. Tyto peníze budou využity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší diecézi. asistent pro migranty a uprchlíky OCH MOST

11 ZPRÁVY CHARITY 11

12 ZPRÁVY CHARITY 12 NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2006 Proti výši přidělené dotace bylo na MPSV podáno celkem 6 námitek, z toho 4 v rámci programu Podpora aktivit zaměřených na soc. prevenci a prevenci kriminality a 2 v rámci programu Podpora poskytování zvláštních soc. služeb v soc. vyloučených romských komunitách. Komise pro vypořádání námitek vyhověla pouze jedné žádosti (viz tabulka). Námitku proti výši stanoveného procenta, t.j. podílu dotace na rozpočtu projektu lze podat od do Námitku proti změně struktury přidělené dotace, t.j. výše "dotace na osobní náklady" a "výše dotace na provozní náklady", lze podat rovněž v termínu od do Námitky se budou podávat společně přes DCH Litoměřice, termín odevzdání námitek na DCH bude včas oznámen. Ing. Martina Hrabáčová, koordinátor projektů, DCH Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13

14 ZPRÁVY CHARITY 14 CO SE DĚJE V CHARITÁCH FCH LITOMĚŘICE Velikonoce jsou za námi, ale počasí nám ještě příliš nepřeje k tomu, abychom se mohli pohybovat více venku. Pár slunečních dnů se přesto našlo, a tak jsme je využili a pobývali s klienty na naší zahradě v CHD svatá Zdislava. Velikonoční besídku nám zpestřilo vystoupení hudební skupiny Křešičanka a koncem dubna jsme přijali pozvání na pálení čarodějnic do Penzionu,,U trati. Měli zde připravenou hranici, kde se měla čarodějnice pálit, ale pro nepřízeň počasí a vytrvalý déšť, byl připraven náhradní program. Přišly děti z dětského domova v maskách čarodějnic a přišel také pan L. Klaban, který po celou dobu akce zpíval a hrál na harmoniku. Někteří z klientů dokonce kromě zpívání i tancovali. Jeho vystoupení mělo velký ohlas a proto jsme ho pozvali i k nám do CHD sv. Zdislava.Toto pozvání přijal a přišel zahrát a zazpívat. Senioři si zazpívali s ním. Každé ráno klienti cvičí při hudbě a pak se někteří věnují činnostem ve společenské místnosti. Ostatní se většinou věnují vlastním zájmům - četbě literatury a časopisů, pletení nebo háčkování, poslechu hudby, vycházkám do města za nákupy apod. V průběhu měsíce května jsme připravovali a vyráběli rozkvetlý strom, lepený na pytlovinu. V ostatních střediscích, DPS Švermova a DPS Kosmonautů, proběhlo také několik akcí. Kromě Velikonoční a Májové veselice, kde hrála hudební skupina Terezky z ÚSP Terezín, se klienti z těchto středisek zúčastnili pálení čarodějnic v Penzionu,,U trati. V měsíci květnu je navštívila profesionální cvičitelka Blanka Zemanová a předvedla protahovací cviky, které jim pomohou k udržení fyzické kondice.v polovině května proběhla v DPS Švermova beseda se starostou města Litoměřice Mgr.Ladislavem Chlupáčem a zástupcem parlamentu panem Nečasem. V průběhu besedy vystoupil komorní sbor pěveckého sboru HLÁSEK ze ZUŠ. V témže středisku měl vystoupení 26. května pan Klaban - klientům zahrál a zazpíval. Zúčastnili se i senioři z DPS Kosmonautů a DPS Velká Krajská. Kromě těchto akcí se senioři pravidelně scházejí ke kondičnímu cvičení a sborovému zpěvu. Společně také připravují obraz stromu na korkovém pozadí v DPS Švermova a vystřihují lístky a květy z kůže. Delší dobu plánovaný výlet do Harrachova se uskuteční 4. července. Doufám, že nás počasí nezklame. Ivana Kretová, FCH Litoměřice

15 ZPRÁVY CHARITY 15 VI.Ročník memoriálu SDH Dne 22. dubna jsme se zúčastnili Branných závodů. Soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů Brňany. Na startu jsme měli dvě čtyřčlenná družstva starších žáků a mladších žáků.starší žáci se z celkového počtu 16 startujících družstev umístili na 10. a 12. místě. Součástí byla výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí, kde děti obsadily tři první místa, jedno druhé a dvě třetí místa. Hlavní přínos členství v řadách dobrovolných hasičů je ve smysluplném využití volného času a získání nových znalostí (buzola, střelba, překonávání překážek, topografie, první pomoc a v neposlední řadě spolupráce v družstvu). Turnaj ve stolním hokeji ŠPRTCI Pohár klubu Sovička, pořádaný ve spolupráci s Billiard-hockej clubem Most, se uskutečnil dne 13. dubna. Celý turnaj zajistil Jakub Hasil. Do klubu se dostavilo celkem 32 hráčů. Rozmarýnek Poslední čtvrtek v dubnu se v komunitním centru Sovička sešli maminky, tatínek a houf dětí. Pod vedením vychovatelky Jolany Kurinové se všichni s velkým elánem pustili do výroby přáníček ke Dni matek. Maminky stříhaly, lepily a skládaly a práce jim šla pěkně od ruky. Paní Rácová se postarala o občerstvení a povídání u kávy bylo příjemným zakončením akce.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Návštěva Oseckého kláštera Nejmladší dětičky z komunitního centra Sovička v Mostě se vydaly 18. dubna na návštěvu oseckého kláštera. Děti velice upoutalo zajímavé vyprávění z historie i současnosti kláštera, veliké obrazy i sochy. Děti po prohlídce dostaly zaslouženě sladkou odměnu a malou upomínku na osecký klášter. OCH ČESKÁ LÍPA Zpráva o Zpráva dění na o Domě dění v Jonáš Domě v České Jonáš Lípě v České Lípě Rej čarodějnic Klientky v Domě Jonáš jsou většinou v těžké situaci, také spolužití s ostatními není jednoduché, neboť má každá své představy, jak by to u nás mělo fungovat. Proto jsme byly rády, že na "čarodějnice" na toto vše zapomněly a pečlivě se připravovaly na večer. Sbíraly dřevo, zdobily košťata a čarodějnice samotné byly také náramně vymalovány. Oheň osvěcoval scénu, kde čarodějnice všeho věku kroužily kolem a budily opravdu strach. Zalétaly si do sytosti, žádná si neublížila, košťata také vydržela (žádné nebylo zlomeno ani spáleno) a všechny čarodějnice po umytí šly unaveny spát. Návštěva na sociálním odboru Vzhledem ke stálému zlepšování služeb, a také abychom dostáli standardům, požádali jsme sociální odbor MěÚ Česká Lípa, aby nám byl nápomocen a provedl nás úskalími poskytování různých sociálních dávek. Vedoucí odboru, Petra Novotná, nás krátce uvítala, a poté nás začala zasypávat informacemi. Nejprve o rozdělení dávek a kompetencí úřadů. Pak následovalo vysvětlení o přidělování dávek sociální potřebnosti, s tím, že ostatní druhy dávek probereme s jinou kolegyní na příští schůzce. Příklady přidělování dávek byly doplněny o zážitky z běžné praxe. Myslím, že tato návštěva, určitě ne poslední, nám pomohla nejen v orientaci ve výplatě sociálních dávek, ale také k seznámení s pracovnicemi sociálního odboru. Což obojí ve výsledku znamená lepší spolupráci a lepší službu našim klientkám.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 MÁJOVÉ MEZIGENERAČNÍ POSEZENÍ V DOMOVĚ SV.VAVŘINCE V CHRASTAVĚ Letošní střídání počasí začátkem jara bylo natolik nekonvenční a rozmarné, že zhatilo většinu našich plánů na zahrádkářské práce, jarní vyhřívání na sluníčku nebo pobývání a opékání buřtů u ohníčku. Naši klienti, z dlouhé zimy velmi unavení a na teplo natěšení, i my, pracovníci Domova pokojného stáří, jsme se proto nesmírně těšili na tradiční pálení čarodějnic, zpívání s doprovodem kytary a harmoniky, povídání, opékání buřtů a hlavně příjemný pobyt venku. Ale ani 30. dubna se zima nevzdala a i když už neměla sílu na sněhovou bouři, poslala nám aspoň spršky deště a nepříjemný studený vítr. Nezbylo nám nic jiného, než opékání buřtů odsunout. Náhradní termín byl spojen s návštěvou Domova pro matky s dětmi v tísni v Liberci, kde jsme plánovali společné posezení všech klientů a dětí na zahradě, zpívání, a povídání Ani v náhradním termínu nevypadalo počasí tak, jak očekáváme od 20. května, proto jsme v poslední chvíli zrealizovali zcela neplánovanou náhradní, vnitřní variantu oslav v jídelně Domova pokojného stáří v Chrastavě. Pozvali jsme do maminky s dětmi i personál Domova sv. Anny k oslavám nazvaným Májové.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Napekli jsme, navařili, muzikanty pozvali a těšili se. V sobotu 20. května po poledni drobotina i s maminkami dorazila a přinesla do Domova dětský smích, štěbetání, modré balonky a papírové kytičky pro dědy i babičky! Po předání dárečků již všechny dětičky pokukovaly po sobě i dobrotách na stole, ale nejdříve musely předvést písničky a básničky. Zábava se rozproudila nejen díky příležitostně vytvořenému amatérskému hudebnímu sdružení Dana s harmonikou a Mirka s kytarou. Všichni jsme si zavzpomínali na náročné verše typu Skákal pes přes oves, či Pec nám spadla, ale došlo i na náročnější hudební kousky pro dospělé. A tak se jedlo, zpívalo a pilo a všem dobře bylo! Po několika hodinách tu byl podvečer a museli jsme se všichni rozloučit. Rozjařené babičky i dědečkové ještě unaveným dětem zamávali na rozloučenou a šli si povídat o krásně prožitém odpoledni. Všichni jsme se shodli, že mezigenerační setkání bylo příjemné a milé a již nyní se těšíme na společný celodenní výlet plánovaný pro klienty Domova sv. Vavřince a pro klientky a děti Domova sv. Anny. Hana Růžičková

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH RUMBURK Klienti z projektu ŽIJEME SPOLU nezaháleli a podíleli se na několika akcích, o kterých vám nyní napíšeme. Jako každoročně jsme pálili Čarodějnice a opékali vuřty. Počasí nám ten den přálo, byla dobrá nálada, pořádaly se různé hry. Dne 27. května klienti klubovny vystupovali na Charitní pouti v Jablonném v Podještědí. K velkému zklamání našich účinkujících nebyl průběh akce dobře zorganizovaný, a tak málem k vystoupení nedošlo. Díky pomoci tamních řádových sester, které zapůjčily technické vybavení, nakonec děvčata své vystoupení předvedla. I přes tyto nedostatky byli klienti spokojeni a vraceli jsme se všichni v pořádku domů. První červnový den farní charita uspořádala v klubovně Dětský den. Bylo připraveno nemálo soutěží, jako např. skákání v pytli, hod na cíl apod. Na přípravě se podíleli i starší klienti. Odměnou všem soutěžícím byly balíčky se sladkostmi a pocit, že mohli dětem udělat radost. O letních prázdninách odjíždíme na dětský tábor do střediska Natura v Rumburku. Také o této akci vás budeme ještě informovat.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 FARNÍ CHARITA RUMBURK Asistenční služba pro rodiny s dětmi V polovině dubna se u nás uskutečnil 1. ročník Velikonočního odpoledne pro veřejnost. Téměř 60 účastníků navštívilo prostory FCH, kde si měli možnost vyrobit slepičky, ovečky, různé dekorace s ptáčky, sněženky a spoustu dalších výrobků. Problémy měli pouze při pletení pomlázek. O to větší radost měli všichni, když si mohli odnést domů své výrobky a od zajíčka velikonoční balíček a účastnický list. Další akcí jsme potěšili dříve narozené občany, kteří bydlí v ÚSP Jiříkov. Děti zazpívaly pásmo jarních písní a velmi ochotně přidaly i písně na přání. Všem obyvatelům ústavu jsme předali dárečky, které po celý rok vyráběli klienti FCH ve všech projektech. Odměnou nám byl úsměv a mnohdy i slzy dojatých diváků. Den dětí jsme oslavili společně s polskými a německými dětmi v Žitavě. Akce se konala v Autoparku, kde jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a celé odpoledne patřilo hrám a soutěžím. Konec dne nám oznámila vůně grilovaných klobás. Domů si odvezly děti nejen balíčky, ale i pěkné vzpomínky.

21 ZPRÁVY CHARITY 21 CO NOVÉHO V ČESKÉ KAMENICI Město Česká Kamenice získalo letos titul "Historické město roku" v soutěži o nejlepší přípravu realizace Programu regenerace městských památkových zón. Naše charita sídlí v budově zapsané na seznamu UNESCO a chceme věřit, že titul byl získán i naším přičiněním- chodíme sbírat odpadky podél silnic, podílíme se na úklidu veřejných prostranství a důsledně třídíme odpad. Vedení charity se zase snažilo zpříjemnit klientům prostředí v domě a oslovilo Základní uměleckou školu v České Kamenici a požádalo děti, aby po svém ztvárnily bezdomoveckou problematiku. Jedno dubnové odpoledne byly děti pozvány k nám, obrázky jsme společně prohlíželi a zarámovali. Děti měly zároveň možnost dozvědět se o poslání a práci charity, seznámit se s obyvateli a prohlédnout si dům. K jejich překvapení zjistily, že bezdomovec není jen ten, kdo spí pod mostem a jde z něj strach. V květnu jsme uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Naši klienti se touto akcí zapojili do projektu sociální pomoci, která slouží k vzájemnému prospěchu darujících a přijímajících. Sbírka se týkala veškerého textilu a starého papíru. Na pracovišti v Broumově se všechny věci třídí a rozdělují potřebným u nás i v zahraničí, nepoužitelný odpad se průmyslově a ekologicky zpracovává. Při třídění se uplatňují lidé bez domova, obtížně zaměstnatelní, po léčbě ze závislostí a propuštění z výkonu trestu.touto pomocí jsme mimo jiné chtěli vyjádřit podporu i těmto lidem. Dát jim smysluplnou práci, aby nebyli břemenem společnosti, ale její prospěšnou součástí. Kamenice H.Poláková, OCH Česká

22 ZPRÁVY CHARITY 22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená Charito, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila poděkování sestrám v Mnichově Hradišti, za velmi dobrou péči při ošetřování mého manžela pana O. Zajíce. Především chci poděkovat sestře Marušce Sieberové, která svým příkladným chováním mě přesvědčila o tom, že i já mohu býti nápomocna svému manželovi na jeho těžké poslední cestě. Jí patří dík za to,že manžel poslední chvíle života mohl prožít v kruhu rodinném. Chci jí poděkovat za její ohromnou fyzickou i duševní podporu. Právě ona mi vždy dodala novou sílu a stála vedle mě u lůžka při posledních minutách jeho života. Poslední slova mého manžela zněla: Holky díky. Ty holky jsme byly právě mi dvě já jeho žena a sestra M. Sieberová. Dnes díky této sestře vím, že lidé nemusejí umírat osamoceni v nemocničním pokoji na nemocničním lůžku, ale mohou své těžké poslední chvíle prožít v daleko lidštějších a vlídnějších podmínkách doma se svými blízkými. Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem pracovníkům Charity a podpořit je tímto dopisem v jejich těžké náročné práci, která má určitě smysl. Maruško Sieberová Tobě ještě jednou mnoho díků. Věra Zajícová

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Sbírkové konto DCH Litoměřice Komerční banka Litoměřice, č.účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče 01 Pomoc lidem bez domova 02 Domovy pokojného stáří 03 Charitní poradny 04 Pomoc uprchlíkům 05 Humanitární pomoc do zahraničí 06 Dětská komunitní centra 07 Domov pro matky s dětmi 08 Pomoc zdravotně postiženým 09 Pomoc těžce nemocným 10 Živelné katastrofy 11 Ostatní střediska pomoci 12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 ZPRÁVY CHARITY 24 Diecézní charita Litoměřice přeje všem kolegům, dobrovolníkům, klientům, dárcům a sponzorům klidné prožití dovolené a načerpání nové energie do další práce Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení Výroční zpráva 2006 Vznik zařízení Oblastní charita byla založena jako společný počin Města Česká Kamenice a Biskupství litoměřického dne 7.2.2000. Od června téhož roku začala poskytovat služby v pronajatém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje umožnit nahlédnout do sociálních a

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. Úvod V létě roku 2008 se Oblastní charita Jilemnice (dále jen Charita ) přestěhovala z budovy Gymnázia a střední odborné školy do prostor ve Společenském

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více