Úvodní slovo. O Z N Á M E N Í České pošty s. p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. O Z N Á M E N Í České pošty s. p."

Transkript

1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Blšanských listů jsem se věnoval odpadovému hospodářství. Další oblast, kterou město spravuje, je lesní činnost, a s tou Vás v následujícím textu seznámím. Letošní mírná a velmi příznivá zima nám umožnila pracovat v našich lesích téměř bez přestávky a převážně práce prováděli naši zaměstnanci. Jednalo se hlavně o úklid po těžbě a přípravu k zalesnění způsobem šetrným a ekologickým ke krajině. V místech, kde svažitost terénu neumožnila odvoz klestu, je klest shazován do valů, kde postupně vyhnívá. Na porostech, kde v loňském roce proběhla těžba, je povinností majitele lesa, tedy i Města Blšany, do tří let provést zalesnění. Naši zaměstnanci po provedeném úklidu následně vysázeli ks sazenic borovice, o celkové výměře 0,74 ha. Práce v lesích není jen těžba a výsadba, je nutné se průběžně o porost starat. Které práce byly mimo jiné v roce 2013 prováděny? Zde je statistický souhrn: - obnova lesa na ploše o výměře 0,92 ha - spotřeba sazenic 4500 ks - ochrana proti buřeni ručním ožínáním na ploše 1,5 ha - ochrana proti okusu chemickým nátěrem na ploše 1,47 ha - instalace lapačů proti kůrovcům, jejichž výskyt byl v roce loňském minimální - vytěženo 434,45 m3 dřeva, z toho prodej paliva občanům 164 m3 Začátkem března byl vypsán krajským úřadem program na poskytování příspěvku na hospodaření v lesích na období 2014 až O tuto dotaci jsme požádali. V případě uznání požadavku přibude do rozpočtu města ,00 Kč. Tyto dotace byly krajským úřadem poskytovány již v minulosti, ale ne pokaždé jsme se vešli do nastavených kriterií. Zajímavý vývoj je ve výši poskytovaných prostředků, kdy v roce 2008 to bylo 24 mil. korun, v roce 2011 již 15 mil. korun a pro letošní rok je vyčleněno z krajského rozpočtu zhruba 7 mil. korun. Podání žádosti bylo pro letošní rok rovněž nové, proto proběhlo na krajském úřadě školení, kterého jsme se lesní hospodář a já zúčastnili. Na základě získaných informací bylo nutné bezodkladné zpracování žádosti o dotaci a včasné podání, protože dotace budou přidělovány pouze do vyčerpání určených prostředků. Žádost tedy byla podána obratem. Nyní jsme ve fázi vyhodnocení projektu. Vlastimil Polcar, místostarosta OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ve středu 2. dubna 2014 od 15:00 hodin proběhne veřejné projednání Návrhu územního plánu Blšan na Městském úřadě v Blšanech. Občané v tomto termínu mají poslední možnost osobně připomínkovat návrh dokumentu. Přítomen bude zpracovatel ÚP pan Ing. arch. Pavel Krolák a pracovnice stavebního odboru Městského úřadu Podbořany. OZNÁMENÍ Ve středu 2. dubna 2014 v době od 7:00 do 15:00 hodin bude v obcích: Blšany, Stachov, Soběchleby a Malá Černoc přerušena dodávka elektického proudu z důvodu opravy vedení. O Z N Á M E N Í České pošty s. p. dne 2. dubna 2014 bude omezeno poskytování služeb z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

2 SOUHRN P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 3 / 2014 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hodin na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany * schvaluje 3/7 vyřazení majetku Mateřské školy Blšany dle soupisu, který je přílohou přijatých usnesení 3/9a prodej pozemku parcelní číslo 1187/13 o výměře 64 m2 zahrada v k.ú. Liběšovice 3/9b prodej pozemku parcelní číslo 1508/2 o výměře 80 m2 zahrada v k.ú. Malá Černoc 3/9c nezveřejnění záměru o prodeji pozemku KN 2049 o výměře 1790 m2 ostatní plocha v katastrálním území Soběchleby 3/10 bezúplatný převod pozemku 1384 o výměře 37 m2 ostatní plocha Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov a podepsat darovací smlouvu 3/12 uzavřít smlouvu o dílo s firmou Philipp sportovní trávníky a.s., XXXXXXXXXXXXXXXX, Praha Vokovice na zhotovení akce Hřiště s termínem dokončení do konce dubna 2014 a vyhotovit objednávku na zhotovitele PD na rekonstrukci vytápění MŠ Blšany firmou Jiří Uher, XXXXXXX, Podbořany s vyhotovením PD do /13 podpis smlouvy o dílo s firmou Patok a.s., Louny na zhotovení technické zprávy o možnosti odkanalizování města Blšany 3/16 odměny pro každou z kronikářek v celkové výši 8.000,00 Kč hrubého s termínem vyplacení 2x ročně á 4.000,00 Kč 3/17b uzavřít smlouvu o využívání zametacího stroje s obcemi Kryry, Očihov a Petrohrad 3/17c poptávkové řízení na zhotovitele rekonstrukce ústředního vytápění v MŠ Blšany a poptávkové řízení na zhotovitele opravy střechy v i ( č.p bývalá škola) (pokračování z předchozí strany) * ukládá - starostovi předložit detailní vyúčtování zateplení školy Blšany na příštím zastupitelstvu - kronikářkám upravit obsah kroniky dle připomínek * bere na vědomí 3/8 výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za II. pololetí /17a informace z jednání finančního výboru dne * n e s ch v a l u j e 3/11a poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny 3/11b poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava 3/11c poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Adam 3/15 předložený obsah kroniky Města Blšany za rok 2013 Blšany dne Zapsala: Uhlíková Jana Ověřovatelé zápisu: Vostřelová Irena Jančíková Jana Starosta města: Bukáček Petr Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice - Úklid lesních ploch po těžbě včetně štěpkování - Výsadba ks lesních stromů - Oklestění křovin zasahujících do cest - Podána žádost o dotaci na hospodaření v lesích - Opraven chodník v Husově ulici v Blšanech

3 Uskuteční se Pranostiky na duben Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. Trocha poezie nikoho nezabije... Duben Malíř už první barvy míchá. Však jaro? - Jaro nepospíchá. To jenom děti nedočkavě kuličkám hrabou důlky v trávě, která spí ještě pod zemí. Ale hlína? Zapomíná? Kdepak hlína! Hlína už voní růžemi Osadní výbory Liběšovice a si Vás dovolují pozvat na MALÝ VELIKONOČNÍ JARMARK který se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od hodin v i ( u bývalé školy ) Můžete se těšit na stánky s velikonočním zbožím, mezi kterým naleznete i výrobky místních dětí. V přesně neurčenou dobu vystoupí místní děti a co budou předvádět? To je překvapení! A pro mlsné jazýčky připravíme občerstvení. DiBlAHe (Divadlo Blšanských Amaterských Herců) zahajuje Je vám více jak šest let a máte chuť si zahrát divadlo? Přijďte ve středu 2. dubna 2014 v 18:00 hodin do knihovny. a před deštěm se nezamyká... Pozvánka na fotbalové utkání Vespod v té hlíně zrno vzniká. FK Chmel Blšany hostí na svém trávníku: Hlídej, ať dobře vyklíčí a ať je nikdo nezničí! Oldřich Kryštofek, Básnická sbírka: Modrou dálkou světa v sobotu 5. dubna od 10:30 hodin klub z Horního Jiřetína v sobotu 19. dubna od 10:30 hodin klub Junior Děčín Po devatenácti odehraných zápasech je FK Chmel Blšany na 4. místě za Krupkou, Bílinou a Litoměřicemi. Na pátém místě se ztrátou jednoho bodu na Chmelaře je Litvínov.

4 Uskutečnilo se Noc s Andersenem v Blšanech Knihovna otevřela své dveře mimořádně v pátek 28.března 2014 v šest hodin večer. Knihovnice společně s členkami osadního výboru připravily podvečer plný čtení a zábavy. Četlo se z knihy Smysly zířat, ve které na určitých stránkách chyběly obrázky. Úkolem pro děti bylo vybrat z dvanácti kartičet to správné zvířátko a za pomoci knihovnice byl chybějící obrázek vlepen do knihy. Jak jsou vlastně knihy zařazovány do polic a regálů, si děti také mohly vyzkoušet. Ti menší si mezitím malovali obrázky. Když dorazila večeře, bylo nutné uklidit knížky na správná místa a rychle se přemístit o patro výše do bývalé třídy ke stolečkům. Po zaslouženém posilnění byla pro děti připravena na chodbě překážková dráha, kterou jako slepý koník a kočí, který neumí říkat vlevo a vpravo, zvládli všichni bravurně. A protože bylo hodně pozdě, někteří menší odešli s rodiči do vlastních postýlek. Ti starší a odvážnější malí s rodiči si nachystali pelíšky v tělocvičně, převlékli se do spacího, vyčistili zuby, vyčůrali a uložili se ke spánku. Knihovnice jim na dobrou noc četla Příběhy u Pavoučího kamene. Vycházející sluníčko paprsky pošimralo děti již po šesté hodině a za chvíli byla celá tělocvična vzhůru. Nocležníci pomohli při přípravě snídaně i úklidu. Po deváté hodině se budova uzavřela a všichni se rozešli k domovům. Tonička Tothová, knihovnice Psalo se v Regionu Podbořanska Kuželky ve svazku Podbořany (jav) Sobotní ( ) Turnaj Svazku obcí Podbořanska kuželkách dopadl nejlépe pro družstvo Blšan. Na drahách podbořanské kuželny v uhrálo celkem 1050 bodů. Druhé bylo Blatno (904) a třetí pořádající Podbořany (882). Další pořadí: 4. Kryry, 5. Krásný Dvůr, 6. Lubenec, 7. Vroutek, 8. Očihov, 9. Nepomyšl, 10. P. Rohozec a 11. Petrohrad. Celý turnaj proběhl v soutěžním duchu, k čemuž přispěla bezchybná pořadatelská služba města Podbořany a velmi příjemné prostředí v kuželně, zhodnotila akci tajemnice svazku Libuše Moravčíková. Redakce doplňuje: na fotografii je pohár pro vítězné družstvo ve složení: Honza Čermák, Matěj Vízek, Míra Vízek, Petr Bukáček, Vlasta Polcar a Karkulka (Míra Vízek), neboť v každém týmu musela být žena. Chráněná dílna v Lounech Pod záštitou Centra zdraví a galerie Gnoze, v Lounech, funguje Chráněná dílna Lenky Paurové, kde pracují především lidé se zdravotním postižením od prvního až po třetí nejtěžší invalidní stupeň. Chráněná dílna pomáhá na Lounsku nejen lidem se zdravotním postižením najít práci, ale i větším firmám po celé České republice. Kompletní nabídku služeb Chráněné dílny Lenky Paurové najdete na Prakticky se jedná o služby týkající se prezentace, kampaní, reklamy, internetu a vše kolem grafiky-loga, bannery, apod. dále mnoho druhů masáží a způsobů relaxace, různé kurzy a přednášky (i formou dárkových poukazů), pronájem prostor pro podnikové akce včetně zařízení cateringu. Díky šířícím se kontrolám protipirátské organizace BSA nově nabízí i službu nezávislé auditorské kontroly PC na ilegální software a stav hardware ve firemních PC, případně vám doporučí doplňkové programy pro kanceláře, za které nemusíte platit a ušetří vám

5 spoustu času. Dále nabízí prodej kosmetiky, vše co se týká zdraví, bylinek, drogistické zboží, ručně malované obrazy, atd. - cokoliv z e-shopu i jako dárkové balíčky. Veškeré dotazy na služby směřujte na kontakty uvedené na konci článku. Chráněné dílny mají zkušenosti s vytvářením pracovních míst pro tyto zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Poskytují takto postiženým osobám řadu zaměstnaneckých výhod a vytvářením pracovních pozic jim umožňují žít plnohodnotný život. Při odběru služeb od chráněných dílen pomůžete s vytvářením nových pracovních pozic pro tyto osoby a firmy si navíc splní i své náhradní plnění. Náhradní plnění pomáhá zdravotně postiženým Nikdy jste o tom neslyšeli? Náhradní plnění pomáhá zdravotně postiženým najít uplatnění v zaměstnání. Každá firma, která má více jak 25 zaměstnanců, má povinnost buď zaměstnat zákonem stanovené procento lidí v invalidním důchodu nebo odebrat zákonem stanovený podíl náhradního plnění. Co je náhradní plnění? Je to povinnost firmy odebrat produkty a služby v zákonem stanovené částce od chráněných dílen. Pokud firmy nezaměstnávající invalidní důchodce nevyužijí formu náhradního plnění, musí odvést do státní pokladny tzv. invalidní daň. Bohužel mnoho firem i podnikatelů raději zaplatí peníze státu, než aby odkoupili náhradní plnění od některé z chráněných dílen a tím pomohli lidem mnohdy s těžkým zdravotním postižením. Žádná výhoda z toho není, pouze je to pro ně jednodušší. Jste malý podnikatel nebo fyzická osoba a nemůžete se aktivně podílet na zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností či pomoci odebíráním náhradního plnění? Můžete tyto lidi podpořit nákupem služeb a produktů chráněných dílen, případně poskytnout jakýkoliv příspěvek. S blížícími se Vánoci můžete od Chráněné dílny Lenky Paurové v Lounech zakoupit dárkové kosmetické a bylinné balíčky, dárkové poukazy na služby, apod., či si dárkový balíček nechat přímo na zakázku vyrobit za velmi výhodnou cenu. Současně tím podpoříte své zdravotně postižené spoluobčany, kteří mají problém se uplatnit v běžném životě. Tito lidé si práce váží a odvádí pečlivou svědomitou práci. Jejich pracovní uplatnění je naplňuje a dává jim možnost vlastního rozvoje. Každý den i každá hodina běžné činnosti takto postiženého člověka je velmi složitá. Zamysleme se nad tím Mají to opravdu těžké. Pokud chcete i vy pomoci, kontaktujte nás na u Po uzávěrce Psalo se v Žateckém a lounském deníku o slavnostním předání cen Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje 2013, které proběhlo 27. března 2014 v Ústí nad Labem. V kategorii dospělí jednotlivci získala druhé místo blšanská cyklistka Lucie Záleská. Záleská: Jsem zpět a chci být výš Rozporuplnou sezonu má za sebou blšanská cyklistka Lucie Záleská. Nejprve vybojovala tři bronzy na evropském šampionátu na dráze a sbírala další úspěchy na mistrovství světa a ve světovém poháru, pak ale měla ošklivý pád a uvažovala i o konci kariéry. Už jsem znovu na kole a nabírám síly na novou sezonu," hlásí už opět ze sedla bicyklu Lucie Záleská. Chci se vrátit zpět a být ještě lepší," dodává mladá žena, která loni do své už tak bohaté sbírky přidala tři bronzové medaile z evropského šampionátu na dráze do 23 let. Zbytkem sezóny se ale protrápila, měla těžký pád a vážná zranění, na kolo se vrátila až před pár týdny. Aktuálně se na návrat a na ostrý start nové sezony připravujete doma, kde polykáte" potřebné kilometry, a na dráze v Praze. Absolvovala jste také soustředění na Mallorce, vaše příprava už je v plném proudu. Je zatím brzy, ale jaký máte pocit ze začátku přípravy na sezónu, jak se jezdí? Ano, už jezdíme naplno. Nechci nic zakřiknout, ale jezdím s klukama a jezdí se mi zatím dobře. Všechno stíhám. Ale uvidíme, jak to půjde dál. Absolvovala jste už také první závodní test na dráze. Na Mallorce jsem jezdila a trénovala na dráze, docela mi to jezdilo. Zajela jsem si i jeden zkušební přípravný závod. Vyhrála jsem v bodovacím závodě, druhá jsem pak dojela ve scratchi. Výsledky se pak sečetly a celkově jsem přípravné závody vyhrála. Takže dobrý rozjezd, doufám, že to tak půjde i dál. Nedávno skončil světový šampionát na dráze v kolumbijském Cali. Sledovala jste? Kvůli časovému posunu to u nás dávali v noci, takže jen občas. Ale koukla jsem se na televizi, to ano a fandila našim reprezentantům, přivezli i nějaké medaile.

6 Za normálních okolností byste asi na šampionátu v Kolumbii závodila. To je pravda. Ale bohužel, přišlo zranění. Snad na další šampionát už pojedu. Mým hlavním cílem teď je vrátit se a být ještě silnější než dřív. Platí, že první závody po zranění na silnici pojedete v dubnu? Ano, to platí. Nedávno jste se stala potřetí nejlepším sportovcem okresu Louny. Co toto ocenění pro vás znamená? Super! Znamená to pro mě strašně moc, hodně příjemný pocit, nečekala jsem, že vyhraji. Po loňském roce to pro mě byla taková třešnička na dortu, několik měsíců jsem kvůli vážnému zranění nic nedělala, tohle mě ale hodně nabíjí, hodně zvedá nahoru. Jsem moc ráda, že i čtenáři a odborníci si na mě vzpomněli a ocenili mě. Ráda bych všem poděkovala za podporu. Záleské rok 2013: Blšanská cyklistka skvěle rozjela loňskou sezónu a vybojovala tři bronzy na ME do 23 let na dráze, desátá byla na MS elite, čtvrté a sedmé místo vyjela ve světovém poháru. V průběžném žebříčku Světového poháru ve stíhacím závodě byla pátá. Na konci loňského srpna měla ale ošklivý pád na mezinárodních závodech v Prostějově, který nezavinila. Měla velmi těžký otřes mozku, prasklou lebeční kost, zlomenou klíční kost a mnoho a mnoho tržných ran. PROGRAM OBECNÍ KINO BLŠANY Vstupné : 25,-Kč OD 17:30 HODIN NEPRAVIDELNÝ PROVOZ uvádíme pouze termíny, kdy se promítá! Duben 2014 Sobota Riddick (USA, 2013) ( 114 min.) - akční, sci-fi, thriller Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav - nejnovější pokračování sci-fi hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou akci. Sobota Pan Popper a jeho tučňáci (USA, 2011) ( 95 min.) - komedie Hlučoun, Hryzoun, Kapitán, Pitoma, Miláček a Smraďoch. New York se jim líbí, byt pana Poppera si přizpůsobí po svém, takže připomíná spíše zimní království a ze svého nového majitele si udělají náhradního tátu. Sobota Hotel Transylvánie ( 88 min. ) Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou všechna monstra světa dostat daleko od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. Ale pro Drákulu existuje ještě daleko důležitější důvod, proč držet obyčejné smrtelníky dál od Hotelu Transylvánie: aby ochránil Mavis, svojí milovanou náctiletou dceru. Květen 2014 Sobota Kameňák 4 Sobota Hobit Jste srdečně zváni! Změna programu vyhrazena.

7 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA Duben 2014 Huňatová Olga Šmirousová Žofie Loukotková Olga Procházková Marie Bázlerová Maria Široká Marie Čech Miroslav Jeřábek Josef Svítková Olga Schejbal Antonín 93 let 90 let 87 let 85 let 82 let 82 let 80 let 80 let 75 let 65 let Soběchleby Malá Černoc Liběšovice Liběšovice Blšany Blšany Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a elán do dalších let! VYDAVATEL: Město Blšany,vychází 1x měsíčně Evid.číslo: MK ČR E nebo Uzávěrka příštího čísla: 20. dubna 2014 DUBEN 2014

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI ROČNÍK 23 ČÍSLO 6 ČERVEN 2013 CENA 10,- čtěte uvnitř Pozvánka na Travesti show v Rokytnici... str. 4 Rozhovor se starostou Rokytnice Petrem Hudouskem... str. 6 Den otevřených dveří v Selce... str. 7 Zeptali

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII.

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Výsledek inventarizace: 2425 stromů. Str. 3 Turnaj v pétanque vyhráli Bílí lvi. Str. 4 Rozhovor s ředitelem Charity. Str. 12 a 18 16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální

Více