Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly"

Transkript

1 2015

2

3 Úvod Kritické situace s vážnými, ba tragickými následky, které zasáhnou větší počet turistů zároveň, v cestovním ruchu představují jen nepatrný zlomek realizovaných cest. Mají však velký dopad jak na přímo i nepřímo zasažené osoby, tak i na veřejnost, pro kterou mediální scéna zpravidla událost ještě zveličí a zasažené osoby resp. jejich blízké ještě více znepokojí a rozjitří. Vzhledem k nízké frekvenci takových událostí (velké havárie, přírodní katastrofy, teroristické akce) nemají pracovníci cestovních kanceláří s jejich zvládáním zpravidla zkušenosti a řeší je intuitivně s uplatněním principů používaných při častěji se vyskytujících neštěstích týkajících se jednotlivců. Při hromadných neštěstích se však problémy násobí a vytvářejí obrovský tlak na rychlou a účinnou akci a ještě větší tlak na psychiku zúčastněných. Tragickým situacím lze předcházet jen do určité míry, zabránit jim nejde. Dějí se a je proto velmi důležité být na ně připraveni. U příležitosti ročního výročí nehody českého autobusu v červnu 2012 v Chorvatsku uspořádaly Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) a Psychosociální intervenční tým (PIT) pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského dne konferenci Kritické a tragické situace v cestovním ruchu, jejímž cílem bylo shromáždit a vyhodnotit zkušenosti a vytvořit pro pracovníky cestovních kanceláří a dopravců pracovní pomůcku, která by jim pomohla pokud možno předcházet kritickým situacím, být na ně připraveni, umět je řešit a mít v ruce přehledný návod pro stresové situace. Na konferenci vystoupili představitelé institucí, kteří se ve své činnosti s řešením kritických situací setkávají: za MZV ČR a konzulární úřady PhDr. Věra Zemanová, JUDr. Štefan Viedenský jako bývalý pracovník zastupitelského úřadu (ZÚ), z pohledu integrovaného záchranného systému mjr. Ing. Jan Hora, který vedl zásah u nehody francouzského autobusu u Rokycan, a psycholožka PhDr.Marie Sotolářová, za ministerstvo pro místní rozvoj ThDr. Tomáš Kotrlý, za asistenční službu Ing. Lenka Paříková, o praktických postupech a právních aspektech hovořila Mgr. Anna Kašparová, potřebu a možnosti prevence zdůraznil za dopravce Richard Bílý z ACK ČR, za cestovní kanceláře se o zkušenosti s řešením nehody autobusu v Chorvatsku písemným příspěvkem podělila Jana Ambrožová z CK Atlas Adria a za České sdružení obětí dopravních nehod Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. Své osobní zkušenosti zasažené osoby prezentovala Bc. Petra Pudilová, účastnice nehody autobusu u Nažidel v roce Tento manuál na základě shromážděných zkušeností včetně diskuse shrnuje, co by měly cestovní kanceláře a dopravní firmy pro tyto případy předem připravit, jak se v případě kritické situace týkající se většího počtu osob zachovat, co všechno, kde a s kým řešit, jaké jsou právní povinnosti a nároky a jak jednat se zasaženými osobami nejen v kritické situaci, ale i po té. Následná péče je velmi důležitá a často se na ni zapomíná. V neposlední řadě pak jsou uvedeny kontakty a materiály, kde lze najít další podrobné informace a rady. Informace byly následně aktualizovány v souladu s principy nového občanského zákoníku. 1 1

4 Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly podávají upřesňující informace a dále vzory/osnovy scénářů tak, aby je cestovní kanceláře mohly po doplnění aktuálních údajů týkajících se jejich zájezdů přímo použít. Manuál je zaměřen více na silniční havárie, kde lze postupy spíše zevšeobecnit než u přírodních katastrof a teroristických akcí. Tam hraje určující roli vyhodnocení dalšího očekávaného vývoje situace a možností buď bezpečného pokračování zájezdu s upraveným programem, nebo bezpečného návratu do vlasti. ACK ČR si je vědoma toho, že každá situace je specifická, bude klást specifické nároky a problémy, které není možno předem popsat. Základní zásady a postupy však budou podobné, a tak věříme, že tento manuál bude užitečnou pomůckou. Přejeme všem, aby ji nemuseli v praxi potřebovat. 2 2

5 Preventivně DESATERO pro kritické situace v cestovním ruchu s tragickými následky 1. Minimalizovat nebezpečí (neobcházet předpisy, zvl. o režimu řidičů, kontrolovat stav vozidel, nepoužívat přestárlé autobusy, sledovat práci řidičů a ty horší nenajímat, obdobně cestovní kanceláře sledovat práci a pověst dopravců hodně napoví i stížnosti klientů) honba za příliš nízkou cenou může přijít draho. Pro cesty do zahraničí je výhodné angažovat dopravce, kteří mají uzavřeny smlouvy s místními dopravci, na jejichž základě lze rychle opatřit náhradní vozidlo. Při zajišťování dopravních služeb v zemi určení hlídat úroveň místních dopravců. 2. Pojistit sebe (CK, dopravci) a své klienty (resp. cestovní kanceláře nabádat své klienty k uzavření cestovního pojištění, pokud možno všichni u stejné pojišťovny nebo aspoň se stejnou asistenční službou, aby CK měla v případě nehody jednoho partnera, o kterém předem ví; klientům vysvětlit rizika a nevýhody nepojištění, resp. pojištění s jinou asistenční službou pozor, nelze přikazovat nebo podmiňovat poskytnutí péče CK pojištěním u určené pojišťovny). 3. Mít kontakty na všechny zastupitelské úřady (ZÚ) a konzulární jednatelství ČR v zemích, kudy se bude projíždět (resp. ZÚ těch zemí, jejichž občané se zájezdu účastní; v zemích, kde není ZÚ ČR, kontakt na ZÚ země EU, který zajistí obdobné služby). V případě cest do zahraničí kontakty dát též všem klientům (vč. tamějšího čísla tísňového volání; evropské číslo tísňového volání je 112) vč. telefonického spojení na organizující CK, které je k dispozici pro případ nouze (musí být funkční 24 hodin). Kontakt na ZÚ musí obsahovat nouzovou linku, která je k dispozici 24 hodin. Průvodce má mít též čísla: na policii a záchranku ve všech relevantních zemích, na asistenční službu pojišťovny, jejíž pojištění CK klientům obstarala. Doporučit všem klientům zájezdů do zahraničí registraci do systému DROZD, resp. vhodnou formou požádat o uvedení kontaktu na osobu, na kterou se má CK obrátit v případě nehody; doporučit klientům vozit odděleně od cestovního dokladu jeho fotokopii. Doporučit klientům, kteří pravidelně užívají léky nebo mají specifické zdravotní obtíže, aby měli s sebou kromě léků i informaci o těchto obtížích, která by mohla být potřeba při eventuální nehodě či hospitalizaci. 4. Proškolit řidiče, průvodce a delegáty, jak v případě kritických situací postupovat (vč. psychologie řešení krizových situací), natrénovat postupy; přehledný bodový scénář postupu na místě by měli mít u sebe + na snadno dosažitelném bezpečném místě v autobuse. Tamtéž by měl být i seznam cestujících vč. kontaktů (v angličtině), nejlépe i plánek rozsazení v autobuse tyto dokumenty by měly být stále pohotově (umístění náhradního seznamu cestujících by měl znát i někdo z klientů nebo alespoň kontaktní pracovník CK, aby v případě, že řidič a průvodce budou zasaženi, byl okamžitý přístup k informacím umožňujícím identifikaci cestujících nebo alespoň zjištění jejich počtu); doporučuje se též, aby průvodci/delegáti absolvovali kurs první pomoci. 3 3

6 Průvodce by měl vědět, kde je v dopravním prostředku lékárnička nebo mít vlastní (zvl. v případě použití místních dopravců v zemích, kde není jistota, že je lékárnička součástí vybaveni). Bodový scénář postupu ze strany mateřské firmy by měli mít po ruce kontaktní pracovníci CK, resp. dopravce tak, aby se měli v nastalém stresu po ohlášení nehody o co opřít. 5. Předem přesně vymezit kompetence, vytvořit krizový tým; v kritické situaci průvodce/řidiče z firmy podporovat (věcně i psychicky), příp. i příjezdem kompetentní osoby na místo (např. k jednání s účastníky, co dál, k realizaci odjezdu do vlasti, příp. návštěvě zraněných atp.). Když dojde ke kritické situaci 6. Zjistit situaci, jednat věcně, uklidňovat, organizovat první pomoc, zařídit bezprostředně potřebné služby, zajistit majetek klientů; přede vším (krom bezprostřední záchrany života a zdraví) má přednost dodat účastníkům kritické události pocit opory, že v tom nejsou sami, že si někdo ví rady a zařídí potřebné (přesun mimo místo nehody a poskytnutí nápojů/občerstvení pomůže zmírnit psychický dopad); pozor průvodce/řidič potřebuje faktickou i psychickou podporu zázemí své firmy i v případě, že není zraněn (a pokud je vinen, tak dvojnásob) krom vlastního stresu může být vystaven agresivním projevům na místě. V každém případě projevit postiženým lítost, účast a zároveň jim dát informace a orientovat je na to, co konkrétně dělat (vč. požádat o případnou vzájemnou pomoc aktivita pomůže též zmírnit psychický dopad), upozornit je, jaké doklady apod. si hlídat a opatřit, protože je budou potřebovat následně pro uplatnění nároků na odškodnění. 7. Zajistit, aby informace o neštěstí byly podávány pokud možno jednotně a seriózně, proto zajistit včasnou a proaktivní komunikaci CK s médii; chránit důstojnost a soukromí zasažených před médii, chránit osobní data cestujících a zároveň být připraven na to, že emotivní zprávy se dostanou na internet bezprostředně po události a bude třeba reagovat na dotazy médií v tomto směru. 8. Komunikovat s příbuznými, poskytnout informace a podporu: co je třeba rozhodnout, co a jak zařídit, kam se obrátit, např. pro zařízení pohřbu atp., jaké mají nároky a v případě, že je to potřebné a možné, některé úkony zařídit pro ně - např. možnost navštívit zraněné, předání dokladů na úřad, pomoc s doklady pro pojišťovnu atp. 9. Dohodnout se/rozhodnout (CK s nezraněnými) na tom, zda bude zájezd pokračovat, zajistit dohodnuté řešení a následné finanční vypořádání všem účastníkům, pomoci s doklady pro odškodnění. 10. Následná péče kontaktovat klienty, resp. jejich pozůstalé projevit zájem, umožnit zasaženým v případě jejich zájmu vzájemný kontakt (předáním kontaktů pozor k tomu je třeba prokazatelný souhlas těch, jejichž kontakty budou předány), dát kontakt na organizace, které jim mohou poskytnout podporu; v případě zájmu pomoci zorganizovat setkání (příp. po delším čase společnou pietní návštěvu místa katastrofické události) 4

7 Při úmrtí Každý případ úmrtí v cizině je třeba hlásit: Neštěstí a úmrtí v cizině Přivolat lékaře Přivolat policii Hlásit ZÚ, zajistit platné právní předpisy upravující postup při úmrtí na konkrétním místě a dohodnout další postup (kontakty na ZÚ vč. nouzové linky 24 hod. jsou na u příslušné země nutno mít při každé cestě s sebou!). V případě katastrof s hromadnými následky může nastat potřeba řešit i identifikaci zemřelých (a osob v bezvědomí), ZÚ může pomoci např. i s tlumočením; ZÚ není povinen konat místo cestovní kanceláře; pomáhá při úkonech, které nelze požadovat od CK (v případech hromadných havárií se zpravidla angažuje i osobní pomocí), vydá případné náhradní cestovní doklady Kontaktovat pojišťovnu (není-li známa, volat asistenční službu pojišťoven , která zjistí, u které pojišťovny byl klient pojištěn) Kontaktovat nejbližší příbuzné (pokud CK nemá kontakt, řešit prostřednictvím ZÚ resp. Policie ČR); snaha o co nejrychlejší informaci (aby se o úmrtí nedozvěděli dřív z médií) Pozůstalí rozhodnou o místě pohřbu (zahraničí nebo ČR) a způsobu pohřbení (do země nebo žehem) podle výslovného přání zemřelého učiněného za jeho života nebo podle rozhodnutí osob vyjmenovaných taxativně v ustanovení 114 občanského zákoníku. ZÚ sdělí základní informace o právním rámci postupu při úmrtí a pohřbívání v zemi, kde k úmrtí došlo. Zákonné právo na rozhodnutí o pohřbu trvá dle českého právního řádu 96 hodin od doručení oznámení o úmrtí (lhůty v zahraničí mohou být samozřejmě jiné; doporučuje se upozornit na to, že každé prodlení byť v rámci těchto lhůt s sebou nese velké náklady). Převoz lidských pozůstatků přes hranice zpravidla hradí pojišťovna a zajišťuje rodinou sjednaná pohřební služba, která by měla mít k dispozici další doplňující informace o repatriaci mrtvého lidského těla a o dokladech, které jsou k převozu potřeba. Souhrnné informace o převozu těl zemřelých přes hranice najdete v knize Pohřebnictví (Linde 2013). ZÚ vystaví průvodní list k přepravě mrtvého lidského těla (za konzulární poplatek), úmrtní list a další dokumenty vystavují místní instituce v příslušné zemi. Cestovní kanceláři se doporučuje pozůstalé kontaktovat telefonicky (úřední oznámení zařizuje policie), vyslovit soustrast, nabídnout praktickou pomoc resp. informace ohledně vyřizování. Informace týkající se pohřbu v ČR jsou k dispozici v brožuře MMR Základní informace pro pozůstalé, která je ke stažení na: Pozor, aby ze strany CK nedošlo k porušení ochrany osobních údajů a CK nebyla obviněna - to platí zvl. při podávání informací o zemřelých a zraněných, a to jak jejich známým, tak zejména pozor na vše, co bude řečeno médiím. 55

8 Péče o účastníky zájezdu, kteří přežili Zajistit pomoc zraněným (požádat nezraněné účastníky o součinnost, zjistit zda mezi nimi není někdo schopný poskytnout kvalifikovaně první pomoc; po příjezdu záchranky eventuálně zajistit tlumočení) Zajistit, aby nikdo nepropadl (tj. nezmizel z dohledu tak, že by o něj nebylo postaráno) = kontrolovat dle počtu a seznamu osob Mít informace o tom, kam byli převezeni zranění (následně event. předat příbuzným, navštívit) Kontaktovat partnerskou CK (je-li) dohodnout možnou pomoc; sjednat adekvátní úpravu kontrahovaných služeb (příp. v součinnosti se zahraniční CK + ZÚ sledovat a vyhodnocovat situaci a možnosti jejího řešení u přírodních katastrof, u ozbrojených konfliktů) Postarat se o nezraněné a lehce zraněné (přístřeší, občerstvení, příp. ubytování pokud nebude možno využít původně zajištěné služby obvykle pomáhá místní záchranný systém, náhradní doprava), vyslovit lítost, podávat průběžně informace, ujistit o podpoře; podle situace dohodnout další postup (pokračování zájezdu náhradní služby x návrat do vlasti) Zajistit zavazadla a dokumenty; při zničení či ztrátě zavazadel následně pomoci klientům (zvl. zraněným) při pořízení nutných věcí (pokud se o účastníka nepostará asistenční služba), případně při opatření náhradních cestovních dokladů - ZÚ počítat s tlakem médií a snažit se spíše spolupracovat (poskytnout adekvátní informace a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy) Umožnit účastníkům kontakt domů (telefony, internet), v případě potřeby a možnosti pomoci zajistit následně návštěvu blízkých, navštívit zraněné v nemocnici Informovat klienty o jejich právech a povinnostech, přednostně o tom, jaké doklady pro odškodnění budou potřebovat (např. lékařské zprávy a účtenky za zaplacené zdravotnické služby, dokumentace ohledně poškozených/zničených věcí atd.), nabídnout pomoc při případném vymáhání odškodnění, příp. zajistit potřebné údaje o viníkovi nehody, následně pomoci při vyplňování formulářů pojišťoven (informace o právech na odškodnění viz dále) Následně znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; umožnit setkání účastníků (příp. po čase se podílet na nějakém pietním aktu atp., dle situace) Poznámka: pokud klienti potřebují finanční prostředky, mohou jim je jejich známí poslat přes Western Union, Chequepoint apod., resp. podle možností CK složit na CK. ZÚ zásadně žádnou finanční pomoc neposkytuje, jen zprostředkuje a jen tu nejnutnější. Užitečné informace pro kritické situace při cestách do zahraničí jsou na: 6 6

9 Kritické situace a úmrtí zahraničního klienta CK v ČR Postup řešení a zajišťování pomoci se liší podle toho, zda ke kritické události došlo za přítomnosti českého průvodce nebo ne. Pokud ano, základní postupy jsou zrcadlovým obrazem havárie v zahraničí s tím rozdílem, že hlavní těžiště je v zajištění okamžité pomoci a návazných služeb, zatímco informace a podpora v zemi původu klientů spočívá převážně na tamější organizaci. Povinnost podat informaci o úmrtí zastupitelskému úřadu má policie; s jejich identifikací by měl pomoci průvodce, je-li to v jeho možnostech, zvl. pokud se zájezdu účastní občané různých států (doporučuje se již při uzavírání kontraktu dohodnout s vysílající organizací, aby seznam účastníků v češtině nebo angličtině byl k dispozici jak ve zdejší CK, tak v autobuse (nejlépe vč. rozsazení dohodnout, kde bude umístěn, mimo předních míst u řidiče, která bývají při haváriích zasažena). Pro kritické případy se doporučuje mít kontakt, nejlépe použitelný 24 hod., na zahraničního vysílajícího partnera (organizátora zájezdu nebo organizaci, pro kterou zdejší CK zajistila služby) tak, aby tento partner měl relevantní informace od zdejší CK pokud možno dříve než z médií. Pokud ke kritické situaci dojde během přepravy, při které není přítomen žádný zástupce zdejší CK, takže o havárii není informována bezprostředně, zajišťuje zdejší CK pomoc a služby podle situace a pokynů zahraničního objednavatele, resp. v dohodě a součinnosti s ním. Pokud dojde ke kritické situaci typu přírodní katastrofy, zjišťuje a zajišťuje zdejší CK v součinnosti s IZS a přímými dodavateli služeb bezpečnost klientů (resp. jejich ošetření) a náhradní služby v rozsahu potřebném do doby, než dohodne s objednavatelem další postup a úpravu kontrahovaných služeb. Mimořádně velký význam má podávat rychlé a přesné informace do vysílající země (a pokud možno i tamějších médií), aby se předešlo obvyklým desinformacím a případným nadměrným obavám. V tomto směru se doporučuje spolupracovat/navázat na informační činnost CzechTourism resp. regionálních organizací a spolupracovat s Asociací cestovních kanceláří České republiky. 77

10 Práva a povinnosti vyplývající z kritické události během zájezdu Autobusový dopravce Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, s účinností od stanoví: KAPITOLA II ODŠKODNĚNÍ A POMOC V PŘÍPADĚ NEHOD Článek 7 Úmrtí nebo zranění cestujících a ztráta či poškození zavazadel 1. Cestující mají v souladu s použitelným vnitrostátním právem nárok na odškodnění v případě úmrtí, včetně přiměřených nákladů na pohřeb, nebo v případě zranění, jakož i v případě ztráty či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem. V případě úmrtí cestujícího se toto právo vztahuje přinejmenším na osoby, vůči nimž tento cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost. 2. Výše odškodnění se vypočte v souladu s použitelným vnitrostátním právem. Maximální výše stanovená vnitrostátním právem pro odškodnění za úmrtí nebo zranění cestujících nebo za ztrátu či poškození zavazadel nesmí být v jednotlivých případech nižší než: a) EUR na cestujícího; b) EUR za zavazadlo. V případě poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení výše náhrady škody vždy odpovídá nákladům na náhradu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení. Článek 8 Okamžité praktické potřeby cestujících V případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, dopravce poskytne cestujícím odpovídající a přiměřenou pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby po nehodě. Tato pomoc zahrnuje v případě potřeby ubytování, stravu, oblečení, dopravu a usnadnění první pomoci. Žádná poskytnutá pomoc nezakládá uznání odpovědnosti. Dopravce může omezit celkové náklady za ubytování na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci. Cestovní kancelář Zákon č. 159/1999 Sb. v platném znění (který vychází ze Směrnice č.314/90/ehs) stanoví m.j.: 852i (1) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. 8

11 Zákon vylučuje z odpovědnosti za škodu vzniklou porušením právní povinnosti CK (vč. jejích dodavatelů) jen události způsobené zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, a události vyšší moci. V případech události způsobené třetí osobou a vyšší mocí je cestovní kancelář povinna poskytnout klientům v nesnázích rychlou pomoc. Prakticky stejné zásady jsou i v novém Občanském zákoníku s tím, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Vzhledem k tomu, že účastník zájezdu, jehož průběh byl narušen kritickou událostí, má zpravidla kontakt pouze na cestovní kancelář, případně svoji pojišťovnu, bude logicky vymáhat plnění především po cestovní kanceláři, ledaže mu cestovní kancelář poskytne potřebné informace, kontakty a součinnost tak, aby pro poškozeného bylo účelnější uplatnit nároky přímo po dopravci či viníkovi (pokud viníkem není ani CK ani dopravce či jiný subjekt poskytující služby, které jsou součástí zájezdu, CK za škodu neodpovídá). Pokud dopravce, který za vinu odpovídá, nemá dostatečné pojištění ani dostatek prostředků na odškodnění a dostane se do úpadku, budou poškození uplatňovat své nároky po cestovní kanceláři v každém případě (např. po nehodě u Nažidel). Cestovní kanceláře by proto měly zvážit uzavření pojištění profesní odpovědnosti. Právní nároky a postup pro účastníky dopravních nehod přehledně shrnuje Mgr. Kašparová, AK JUDr.Josef Biňovec v příspěvku ke stažení na: pomoc_pro_poskozene.pdf Přehled nároků poškozených - obětí dopravních nehod pro inspiraci shrnuje také např. brožurka Českého sdružení dopravních nehod (ČSODN): Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? Brožurka je ke stažení na: literatura-různé Upozorňujeme, že brožurka vychází z již neplatného občanského zákoníku. Právní nároky a povinnosti při úmrtí obsahuje i již zmíněná brožura MMR Základní informace pro pozůstalé; rady pro zařízení pohřbu jsou v brožuře MMR Pohřeb a jeho organizace ke stažení: Udalosti/Brozurka-Pohreb-a-jeho-organizace, (která je platná ve věcech veřejnoprávních, v občanskoprávních je třeba vzít v úvahu, že byla zpracována podle již neplatného občanského zákoníku). 9 9

12 Závěrečná připomenutí Kritické situace velkého rozsahu, pro které je určen tento manuál, představují pro účastníky přímo postižené i ty, kteří vyvázli bez zranění, a jejich blízké - událost, jejíž důsledky se na těle i na duši mohou projevit s odstupem i v případě, že nikdo nezemřel nebo nebyl zraněn. Jako prevence dopadů tělesných se doporučuje rutinní návštěva lékaře, za prevenci zranění duševních se považuje vcítivé a spolupracující chování včetně zásad první psychické pomoci v prvních minutách, hodinách i týdnech po události. Zasažení proto potřebují vedle faktické a praktické pomoci cítit lidskou podporu a oporu. Potřebují, aby se jim dostalo projevu účasti lítosti (vyslovení lítosti není přiznání viny!), soucitu (pozor skutečně soucitu=vcítění, ne jen ujišťování, že to přejde nebo že o tak moc nejde). V případě zavinění (např. řidičem) je pak na místě nejen náhrada škody, ale především opakovaná omluva (konkrétní osoby i firmy). Opomenutí této stránky věci by mohlo vést k zakořenění a narůstání negativních emocí těch, které událost zasáhla, s neblahými následky na všechny. Důležitá je omluva a hovořit s lidmi, a to nejen věcně, ale prostě lidsky. Kromě pozornosti ihned po kritické události je vhodné s klienty pracovat i po čase jako se skupinou. Projevit zájem, případně nabídnout vhodné služby. Aby věděli, že na to nejsou sami a že zájem cestovní kanceláře nekončí vyinkasováním ceny zájezdu. Každá kritická a tragická událost vyvolá okamžitý zájem médií. Kromě zásady, aby s mediálními pracovníky hovořily jen ty osoby z CK/dopravní firmy, které jsou na tuto činnost alespoň trochu trénovány (tj. nepředají v dobré víře či z nepozornosti choulostivé údaje), se doporučuje mít preventivně po ruce soubor předem připravených obecnějších dat typu: kolik zájezdů firma pořádá, kolik do kterého teritoria, kolik tam jezdí Čechů, na co se koncentruje jejich zájem nebo na co se specializuje CK atp., pokud možno nějaká zajímavost. Novinář potřebuje mít co do článku napsat a bude se pídit po choulostivých detailech tím víc, čím méně informací dostane. Taková pomůcka se ostatně může hodit i v méně vypjatých situacích. 10

13 Příklady scénářů pro průvodce a pro pracovníky CK Pro usnadnění praktické aplikace zásad, uvedených v této brožuře, v případech kritických událostí pro cestovní kanceláře dále uvádíme příklady scénářů, resp. pracovních postupů jednak pro průvodce a dále pro pracovníky v místě cestovních kanceláří při jednotlivých typech zájezdů tak, aby si snadno mohli doplnit potřebné aktuální údaje, příp. přidat či vypustit některý bod a scénář rovnou vytisknout a vybavit jím průvodce, respektive ty pracovníky cestovní kanceláře, kteří jsou styčnými osobami pro kritické případy. Opakování jednotlivých principů v různých scénářích je proto záměrné, protože každý scénář má být použit jiným pracovníkem a pro jinou situaci. Postup průvodce/řidiče při dopravní nehodě v tuzemsku Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii + záchranku č.tel. 112, a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem integrovaného záchranného systému= IZS). 5. Po příjezdu IZS předat veliteli zásahu dokumentaci (seznam osob, kontakt na sebe a na CK) a být nápomocen vč. s tlumočením v případě zahraničních klientů, identifikací atp. 6. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 7. Ve spolupráci s IZS řešit náhradní dopravu, volat do CK tel../dopravci tel.. (kteří zařídí náhradní dopravu a další potřebné služby, event. kontaktování zahraničního ZÚ, pojišťovny, příbuzných v ČR atd., asistenci/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. Poskytnout součinnost IZS (jména zraněných, event. tlumočení na místě). 9. Je-li to potřebné a možné, v součinnosti s IZS zajistit zavazadla, osobní věci a doklady

14 10. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, přístřeší + občerstvení v místě během čekání atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést agresivní reakce. 11. V případě potřeby a možnosti umožnit telefonní spojení s blízkými. 12. V případném styku se zástupci médií poskytnout adekvátní informace (pozor na ochranu osobních údajů) a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy 13. V součinnosti s CK dohodnout a informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat. 14. Pokud je to účelné a možné, navštívit případné hospitalizované klienty a eventuálně jim pomoci opatřit potřebné. Postup průvodce při dopravní nehodě v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost cestujících; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii tel záchranku tel.. a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem záchranky). 5. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 6. Volat ZÚ (KJ atp.) číslo a asistenční službu pojišťovny číslo.. (neníli známa pojišťovna, pak asistenční službu , která zjistí, zda a u které pojišťovny byl klient pojištěn). 7. Volat do CK číslo.. a místní partnerskou CK číslo.. (které zařídí příp. za součinnosti se záchranným systémem v místě nehody náhradní dopravu a dohodnou s průvodcem, jak budou zařízeny další potřebné služby, event. kontaktování příbuzných atd., asistence/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. je-li to potřebné a možné zajistit zavazadla, osobní věci a doklady. 9. Po příjezdu záchranky být nápomocen s tlumočením, dohledáním dokladů či s identifikací zraněných atp.); získat přehled, kam byli převezeni

15 10. Hovořit s klienty; s případnými zástupci médií jednat velmi obezřetně (chránit klienty před nevítaným zájmem, podat informace o cestách do příslušné země, co tam lidé vyhledávají apod. zajímavosti). 11. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, občerstvení a přístřeší v místě během čekání, příp. i nocleh atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést příp. agresivní reakce. 12. V případě potřeby a možnosti umožnit klientům, kteří nemají funkceschopné mobilní spojení, telefonní či internetové spojení s blízkými. 13. V součinnosti s CK dohodnout a klienty informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat, resp. jak bude zařízen návrat a potřebné úkony zajistit. 14. Dle možnosti navštívit hospitalizované; pokud tak neučiní asistenční služba, tak jim event. obstarat potřebné věci (hygienické potřeby, svršky, náhradní cestovní doklady atp.). Postup CK při kritické události v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje 1. Zjistit od oznamovatele události zásadní informace (pokud možno přesné): - kdo oznamuje, - co se stalo, - kde se to stalo, - kdy se to stalo, - co už bylo zařízeno a s kým (resp. kam všude už bylo hlášeno) 2. V případě, že událost oznamuje průvodce nebo řidič, ujistit ho podporou, v případě oznámení klientem vyslovit lítost a zároveň ujistit, že CK zařídí co nejdřív všechno potřebné. 3. Svolat krizový štáb a rozdělit úlohy. Pokud událost nenahlásil průvodce s tím, že již kontaktoval ZÚ, ihned kontaktovat ZÚ a dohodnout další postup (vč. eventuálního kontaktu se záchranným týmem, sdělení počtu cestujících, zaslání seznamu cestujících mailem, pokud by nebyl po nehodě k dispozici), obdobně pokud jde o asistenční službu pojišťovny. 4. Postupovat v koordinaci s MZV, (resp. místními úřady či záchranným systémem v případě přírodních katastrof) a s pojišťovnou, resp. asistenčními službami. 5. V případě dopravní nehody spojit se s dopravcem ohledně zajištění náhradní dopravy; v případě velké nehody a/nebo zranění průvodce zároveň vyslat na místo pracovníka/pracovníky z CK, event. i psychologa. 6. Kontaktovat partnerskou CK a dohodnout s ní možnou asistenci při zajištění bezprostředně potřebných služeb a současně úpravu objednaných služeb; pokud průvodce/partnerská CK není schopen zajistit pro klienty bezprostředně potřebné služby do příjezdu náhradního dopravního prostředku, kontaktovat místní orgány a požádat je o pomoc do doby, než přijede zástupce CK (dle situace: vyslat nejbližšího delegáta, pracovníci z CK přijedou s náhradním autobusem, pomoc ZÚ, KJ nebo 13 13

16 i českého policisty - v Chorvatsku, pomoc asistenční služby pojišťovny, pracovník partnerské CK) počítat s tím, že může být potřeba zajistit také tlumočení pro hospitalizované atp., takže 1 pracovník nebude stačit. 7. Zajistit komunikaci s pozůstalými a s příbuznými zraněných (dohodnout s MZV a asistenčními službami, aby informace byly jednotné a aby byl jeden kanál, kam se mohou žadatelé o informace obracet). 8. Připravit vhodné informace pro média, zajistit, aby styk s nimi šel přes určeného pracovníka a aby nebyly poskytovány údaje schopné poškodit klienty ani jejich osobní údaje. 9. Zajistit návštěvu hospitalizovaných, příp. nabídnout příbuzným, kteří by je chtěli navštívit, obstarání potřebných služeb; pokud zraněný klient nebyl pojištěn a tedy se o něj nestará asistenční služba, pomoci mu s obstaráním nejnutnějších věcí, o které s nehodou přišel (např. hygienické potřeby, oblečení). 10. Ve spolupráci s pojišťovnou a ZÚ řešit repatriaci zraněných, mrtvých a jejich osobních věcí a zavazadel. 11. Podle situace dokončit zájezd (návrat do vlasti x návrat zraněných + pokračování zájezdu pro nezasažené). 12. Spolu s vyjádřením lítosti nad tím, co se stalo (příp. omluvy) provést finanční vyrovnání, resp. nabídnout zasaženým pomoc při případném vymáhání odškodnění, informovat o právech a povinnostech, přednostně (již na místě v zahraničí) informovat o tom, jaké doklady při tom budou potřebovat (např. lékařské zprávy, účtenky za zaplacené zdravotnické služby, dokumentace ohledně poškozených/zničených věcí atd.), následně pomoci při vyplňování formulářů pojišťoven atp. 13. Následně cestující znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; umožnit setkání účastníků (příp. se podílet na nějakém pietním aktu atp., dle situace). Postup CK při kritické události v ČR Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje 1. Zjistit od oznamovatele události zásadní informace (pokud možno přesné): - kdo oznamuje, - co se stalo, - kde se to stalo, - kolik je postižených osob - kdy se to stalo, - co už bylo zařízeno a s kým (resp. kam všude už bylo hlášeno) 2. Svolat krizový štáb. V případě, že událost oznamuje průvodce nebo řidič, ujistit ho podporou; v případě oznámení objednávající organizací (kterou kontaktoval účastník zájezdu) dohodnout systém součinnosti, aby aktivity obou subjektů nekolidovaly, ale doplňovaly se (tj. v první chvíli např. kdo osloví ZÚ, bude komunikovat s IZS, spojení na osobu u zahraničního partnera, se kterou bude nadále koordinovat potřebné); v případě oznámení účastníkem zájezdu vyslovit lítost a zároveň ujistit, že CK zařídí co nejdřív všechno potřebné

17 3. Pokud průvodce/řidič nebyl schopen hlásit událost, resp. nebyl při vědomí, ihned kontaktovat IZS a dohodnout další postup (vč. eventuálního dalšího kontaktu se záchranným týmem, sdělit jim počet cestujících, zaslání seznamu cestujících mailem, pokud by nebyl po nehodě k dispozici), kontaktovat objednavatele a dohodnout postup, event. kontaktovat ZÚ zemí, odkud pocházejí mrtví či vážně zranění klienti. 4. V případě přírodních katastrof postupovat v koordinaci s IZS resp. místními orgány. 5. V případě dopravní nehody spojit se s dopravcem ohledně zajištění náhradní dopravy; v případě velké havárie a/nebo zranění průvodce zároveň okamžitě vyslat na místo pracovníka/pracovníky z CK, event. zařídit i psychology (u zahraničních účastníků po dohodě s partnerskou CK a s přihlédnutím k jazykové a náboženské orientaci), zajistit potřebné úkony (viz scénář pro průvodce) a služby (přístřeší, občerstvení atp.), pro zahraniční hospitalizované klienty zajistit asistenci a tlumočení podle rozsahu události počítat i s tím, že 1 pracovník nebude stačit. 6. V případě incomingu kontaktovat partnerskou CK/objednávající firmu a dohodnout s ní možnou součinnost při zajištění potřebných služeb a současně úpravu objednaných služeb. 7. Zjistit kontakty a zajistit komunikaci s pozůstalými a s příbuznými zraněných (pozůstalé primárně kontaktuje policie, u zahraničních účastníků dodá informace tamější policii ZÚ příslušné země); nicméně je i tak vhodné nabídnout informace, pomoc a služby, zvl. v domácím cestovním ruchu českým občanům, pro které je naše CK přímým partnerem (nebo o ní přinejmenším vědí) a kterým je CK schopna poskytnout více relevantních informací (např. z právní oblasti) a pomoci. 8. Připravit vhodné informace pro média, zajistit, aby styk s nimi šel pokud možno přes určeného pracovníka a aby nebyly poskytovány údaje schopné poškodit klienty ani jejich osobní údaje. 9. Zajistit návštěvu hospitalizovaných, příp. nabídnout příbuzným, kteří by je chtěli navštívit, obstarání potřebných služeb (např. doprava+ubytování pro zahraniční návštěvníky); pokud zraněný klient nebyl pojištěn tak, že se o něj postará asistenční služba (nebo se v případě DCR neangažují příbuzní), pomoci mu s obstaráním nejnutnějších věcí, o které s nehodou přišel (např. hygienické potřeby, oblečení). 10. Podle situace dokončit zájezd (návrat do vlasti/domů x návrat zraněných + pokračování zájezdu pro nezasažené). 11. Spolu s vyjádřením lítosti nad tím, co se stalo (příp. omluvy) provést finanční vyrovnání s přímými klienty (resp. zahraničním partnerem), resp. nabídnout zasaženým českým občanům pomoc při případném vymáhání odškodnění (u zahraničních klientů by měl informační pomoc zajistit zahraniční subjekt). 12. Následně cestující znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; dle situace umožnit setkání účastníků (příp. se podílet na nějakém pietním aktu, zorganizovat služby při vzpomínkové návštěvě místa nehody atp.)

18 Přehled užitečných kontaktů: Informace a doporučení pro cesty do zahraničí + spojení na zastupitelské úřady: Registrace do systému DROZD: Integrovaný záchranný systém v ČR a zemích EU: tel. 112 Psychologická služba IZS: Asistenční služba pojišťoven: Postup při úmrtí a zařizování pohřbu v ČR: Udalosti/Brozura-Zakladni-informace-pro-pozustale Informace k převozu těl zemřelých: Udalosti/Mezinarodni-Dohoda-o-prevozu-tel-zemrelych-plati-p Komplexně v knize Kotrlý, T., Pohřebnictví, Praha: Linde 2013 Právní nároky obětí dopravních nehod: Informace pro cestovní kanceláře:

19

20 Asociace cestovních kanceláří České republiky

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2012

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2012 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2012 Tisková konference 18. června 2012 1 Účastníci tiskové konference JUDr. Vladimír Galuška náměstek ministra zahraničních věcí ČR Mgr. Jana Reinišová vrchní ředitelka sekce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost Dílo, přeprava, p zájezd, z péče p e o zdraví,, kontrolní činnost 2521 2661 NOZ Dílo-základní ustanovení 2586 NOZ NOZ nově stanoví povinnost dílo převzít Stanoveno, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven.

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven. OBSAH PREZENTACE Kolegi ální podora novinky 2013 Kolegiální péče péče dovnit ř dovnitř Prvn á pomoc ve zdravotnictv Prvníí psychick psychická zdravotnictvíí = péče péče ven ven KDY BÝV Á POT ŘEBNÁ

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 6 Zájezd Základní ustanovení 2521 Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studia zdravého pohybu, se sídlem Boettingerova 2654/18, PSČ 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí. Identifikační číslo provozovny: 1004673159 Zahájení

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Kriminalistický ústav Praha Štěpán Vymětal Místo neštěstí: Studénka, Moravskoslezský kraj II.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V N 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, služba má nízkoprahový charakter, proto zde není žádná podmínka přijetí (kromě zákonných důvodů a ohrožení sebe a okolí) Služba má ambici navázat

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více