Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly"

Transkript

1 2015

2

3 Úvod Kritické situace s vážnými, ba tragickými následky, které zasáhnou větší počet turistů zároveň, v cestovním ruchu představují jen nepatrný zlomek realizovaných cest. Mají však velký dopad jak na přímo i nepřímo zasažené osoby, tak i na veřejnost, pro kterou mediální scéna zpravidla událost ještě zveličí a zasažené osoby resp. jejich blízké ještě více znepokojí a rozjitří. Vzhledem k nízké frekvenci takových událostí (velké havárie, přírodní katastrofy, teroristické akce) nemají pracovníci cestovních kanceláří s jejich zvládáním zpravidla zkušenosti a řeší je intuitivně s uplatněním principů používaných při častěji se vyskytujících neštěstích týkajících se jednotlivců. Při hromadných neštěstích se však problémy násobí a vytvářejí obrovský tlak na rychlou a účinnou akci a ještě větší tlak na psychiku zúčastněných. Tragickým situacím lze předcházet jen do určité míry, zabránit jim nejde. Dějí se a je proto velmi důležité být na ně připraveni. U příležitosti ročního výročí nehody českého autobusu v červnu 2012 v Chorvatsku uspořádaly Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) a Psychosociální intervenční tým (PIT) pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského dne konferenci Kritické a tragické situace v cestovním ruchu, jejímž cílem bylo shromáždit a vyhodnotit zkušenosti a vytvořit pro pracovníky cestovních kanceláří a dopravců pracovní pomůcku, která by jim pomohla pokud možno předcházet kritickým situacím, být na ně připraveni, umět je řešit a mít v ruce přehledný návod pro stresové situace. Na konferenci vystoupili představitelé institucí, kteří se ve své činnosti s řešením kritických situací setkávají: za MZV ČR a konzulární úřady PhDr. Věra Zemanová, JUDr. Štefan Viedenský jako bývalý pracovník zastupitelského úřadu (ZÚ), z pohledu integrovaného záchranného systému mjr. Ing. Jan Hora, který vedl zásah u nehody francouzského autobusu u Rokycan, a psycholožka PhDr.Marie Sotolářová, za ministerstvo pro místní rozvoj ThDr. Tomáš Kotrlý, za asistenční službu Ing. Lenka Paříková, o praktických postupech a právních aspektech hovořila Mgr. Anna Kašparová, potřebu a možnosti prevence zdůraznil za dopravce Richard Bílý z ACK ČR, za cestovní kanceláře se o zkušenosti s řešením nehody autobusu v Chorvatsku písemným příspěvkem podělila Jana Ambrožová z CK Atlas Adria a za České sdružení obětí dopravních nehod Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. Své osobní zkušenosti zasažené osoby prezentovala Bc. Petra Pudilová, účastnice nehody autobusu u Nažidel v roce Tento manuál na základě shromážděných zkušeností včetně diskuse shrnuje, co by měly cestovní kanceláře a dopravní firmy pro tyto případy předem připravit, jak se v případě kritické situace týkající se většího počtu osob zachovat, co všechno, kde a s kým řešit, jaké jsou právní povinnosti a nároky a jak jednat se zasaženými osobami nejen v kritické situaci, ale i po té. Následná péče je velmi důležitá a často se na ni zapomíná. V neposlední řadě pak jsou uvedeny kontakty a materiály, kde lze najít další podrobné informace a rady. Informace byly následně aktualizovány v souladu s principy nového občanského zákoníku. 1 1

4 Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly podávají upřesňující informace a dále vzory/osnovy scénářů tak, aby je cestovní kanceláře mohly po doplnění aktuálních údajů týkajících se jejich zájezdů přímo použít. Manuál je zaměřen více na silniční havárie, kde lze postupy spíše zevšeobecnit než u přírodních katastrof a teroristických akcí. Tam hraje určující roli vyhodnocení dalšího očekávaného vývoje situace a možností buď bezpečného pokračování zájezdu s upraveným programem, nebo bezpečného návratu do vlasti. ACK ČR si je vědoma toho, že každá situace je specifická, bude klást specifické nároky a problémy, které není možno předem popsat. Základní zásady a postupy však budou podobné, a tak věříme, že tento manuál bude užitečnou pomůckou. Přejeme všem, aby ji nemuseli v praxi potřebovat. 2 2

5 Preventivně DESATERO pro kritické situace v cestovním ruchu s tragickými následky 1. Minimalizovat nebezpečí (neobcházet předpisy, zvl. o režimu řidičů, kontrolovat stav vozidel, nepoužívat přestárlé autobusy, sledovat práci řidičů a ty horší nenajímat, obdobně cestovní kanceláře sledovat práci a pověst dopravců hodně napoví i stížnosti klientů) honba za příliš nízkou cenou může přijít draho. Pro cesty do zahraničí je výhodné angažovat dopravce, kteří mají uzavřeny smlouvy s místními dopravci, na jejichž základě lze rychle opatřit náhradní vozidlo. Při zajišťování dopravních služeb v zemi určení hlídat úroveň místních dopravců. 2. Pojistit sebe (CK, dopravci) a své klienty (resp. cestovní kanceláře nabádat své klienty k uzavření cestovního pojištění, pokud možno všichni u stejné pojišťovny nebo aspoň se stejnou asistenční službou, aby CK měla v případě nehody jednoho partnera, o kterém předem ví; klientům vysvětlit rizika a nevýhody nepojištění, resp. pojištění s jinou asistenční službou pozor, nelze přikazovat nebo podmiňovat poskytnutí péče CK pojištěním u určené pojišťovny). 3. Mít kontakty na všechny zastupitelské úřady (ZÚ) a konzulární jednatelství ČR v zemích, kudy se bude projíždět (resp. ZÚ těch zemí, jejichž občané se zájezdu účastní; v zemích, kde není ZÚ ČR, kontakt na ZÚ země EU, který zajistí obdobné služby). V případě cest do zahraničí kontakty dát též všem klientům (vč. tamějšího čísla tísňového volání; evropské číslo tísňového volání je 112) vč. telefonického spojení na organizující CK, které je k dispozici pro případ nouze (musí být funkční 24 hodin). Kontakt na ZÚ musí obsahovat nouzovou linku, která je k dispozici 24 hodin. Průvodce má mít též čísla: na policii a záchranku ve všech relevantních zemích, na asistenční službu pojišťovny, jejíž pojištění CK klientům obstarala. Doporučit všem klientům zájezdů do zahraničí registraci do systému DROZD, resp. vhodnou formou požádat o uvedení kontaktu na osobu, na kterou se má CK obrátit v případě nehody; doporučit klientům vozit odděleně od cestovního dokladu jeho fotokopii. Doporučit klientům, kteří pravidelně užívají léky nebo mají specifické zdravotní obtíže, aby měli s sebou kromě léků i informaci o těchto obtížích, která by mohla být potřeba při eventuální nehodě či hospitalizaci. 4. Proškolit řidiče, průvodce a delegáty, jak v případě kritických situací postupovat (vč. psychologie řešení krizových situací), natrénovat postupy; přehledný bodový scénář postupu na místě by měli mít u sebe + na snadno dosažitelném bezpečném místě v autobuse. Tamtéž by měl být i seznam cestujících vč. kontaktů (v angličtině), nejlépe i plánek rozsazení v autobuse tyto dokumenty by měly být stále pohotově (umístění náhradního seznamu cestujících by měl znát i někdo z klientů nebo alespoň kontaktní pracovník CK, aby v případě, že řidič a průvodce budou zasaženi, byl okamžitý přístup k informacím umožňujícím identifikaci cestujících nebo alespoň zjištění jejich počtu); doporučuje se též, aby průvodci/delegáti absolvovali kurs první pomoci. 3 3

6 Průvodce by měl vědět, kde je v dopravním prostředku lékárnička nebo mít vlastní (zvl. v případě použití místních dopravců v zemích, kde není jistota, že je lékárnička součástí vybaveni). Bodový scénář postupu ze strany mateřské firmy by měli mít po ruce kontaktní pracovníci CK, resp. dopravce tak, aby se měli v nastalém stresu po ohlášení nehody o co opřít. 5. Předem přesně vymezit kompetence, vytvořit krizový tým; v kritické situaci průvodce/řidiče z firmy podporovat (věcně i psychicky), příp. i příjezdem kompetentní osoby na místo (např. k jednání s účastníky, co dál, k realizaci odjezdu do vlasti, příp. návštěvě zraněných atp.). Když dojde ke kritické situaci 6. Zjistit situaci, jednat věcně, uklidňovat, organizovat první pomoc, zařídit bezprostředně potřebné služby, zajistit majetek klientů; přede vším (krom bezprostřední záchrany života a zdraví) má přednost dodat účastníkům kritické události pocit opory, že v tom nejsou sami, že si někdo ví rady a zařídí potřebné (přesun mimo místo nehody a poskytnutí nápojů/občerstvení pomůže zmírnit psychický dopad); pozor průvodce/řidič potřebuje faktickou i psychickou podporu zázemí své firmy i v případě, že není zraněn (a pokud je vinen, tak dvojnásob) krom vlastního stresu může být vystaven agresivním projevům na místě. V každém případě projevit postiženým lítost, účast a zároveň jim dát informace a orientovat je na to, co konkrétně dělat (vč. požádat o případnou vzájemnou pomoc aktivita pomůže též zmírnit psychický dopad), upozornit je, jaké doklady apod. si hlídat a opatřit, protože je budou potřebovat následně pro uplatnění nároků na odškodnění. 7. Zajistit, aby informace o neštěstí byly podávány pokud možno jednotně a seriózně, proto zajistit včasnou a proaktivní komunikaci CK s médii; chránit důstojnost a soukromí zasažených před médii, chránit osobní data cestujících a zároveň být připraven na to, že emotivní zprávy se dostanou na internet bezprostředně po události a bude třeba reagovat na dotazy médií v tomto směru. 8. Komunikovat s příbuznými, poskytnout informace a podporu: co je třeba rozhodnout, co a jak zařídit, kam se obrátit, např. pro zařízení pohřbu atp., jaké mají nároky a v případě, že je to potřebné a možné, některé úkony zařídit pro ně - např. možnost navštívit zraněné, předání dokladů na úřad, pomoc s doklady pro pojišťovnu atp. 9. Dohodnout se/rozhodnout (CK s nezraněnými) na tom, zda bude zájezd pokračovat, zajistit dohodnuté řešení a následné finanční vypořádání všem účastníkům, pomoci s doklady pro odškodnění. 10. Následná péče kontaktovat klienty, resp. jejich pozůstalé projevit zájem, umožnit zasaženým v případě jejich zájmu vzájemný kontakt (předáním kontaktů pozor k tomu je třeba prokazatelný souhlas těch, jejichž kontakty budou předány), dát kontakt na organizace, které jim mohou poskytnout podporu; v případě zájmu pomoci zorganizovat setkání (příp. po delším čase společnou pietní návštěvu místa katastrofické události) 4

7 Při úmrtí Každý případ úmrtí v cizině je třeba hlásit: Neštěstí a úmrtí v cizině Přivolat lékaře Přivolat policii Hlásit ZÚ, zajistit platné právní předpisy upravující postup při úmrtí na konkrétním místě a dohodnout další postup (kontakty na ZÚ vč. nouzové linky 24 hod. jsou na u příslušné země nutno mít při každé cestě s sebou!). V případě katastrof s hromadnými následky může nastat potřeba řešit i identifikaci zemřelých (a osob v bezvědomí), ZÚ může pomoci např. i s tlumočením; ZÚ není povinen konat místo cestovní kanceláře; pomáhá při úkonech, které nelze požadovat od CK (v případech hromadných havárií se zpravidla angažuje i osobní pomocí), vydá případné náhradní cestovní doklady Kontaktovat pojišťovnu (není-li známa, volat asistenční službu pojišťoven , která zjistí, u které pojišťovny byl klient pojištěn) Kontaktovat nejbližší příbuzné (pokud CK nemá kontakt, řešit prostřednictvím ZÚ resp. Policie ČR); snaha o co nejrychlejší informaci (aby se o úmrtí nedozvěděli dřív z médií) Pozůstalí rozhodnou o místě pohřbu (zahraničí nebo ČR) a způsobu pohřbení (do země nebo žehem) podle výslovného přání zemřelého učiněného za jeho života nebo podle rozhodnutí osob vyjmenovaných taxativně v ustanovení 114 občanského zákoníku. ZÚ sdělí základní informace o právním rámci postupu při úmrtí a pohřbívání v zemi, kde k úmrtí došlo. Zákonné právo na rozhodnutí o pohřbu trvá dle českého právního řádu 96 hodin od doručení oznámení o úmrtí (lhůty v zahraničí mohou být samozřejmě jiné; doporučuje se upozornit na to, že každé prodlení byť v rámci těchto lhůt s sebou nese velké náklady). Převoz lidských pozůstatků přes hranice zpravidla hradí pojišťovna a zajišťuje rodinou sjednaná pohřební služba, která by měla mít k dispozici další doplňující informace o repatriaci mrtvého lidského těla a o dokladech, které jsou k převozu potřeba. Souhrnné informace o převozu těl zemřelých přes hranice najdete v knize Pohřebnictví (Linde 2013). ZÚ vystaví průvodní list k přepravě mrtvého lidského těla (za konzulární poplatek), úmrtní list a další dokumenty vystavují místní instituce v příslušné zemi. Cestovní kanceláři se doporučuje pozůstalé kontaktovat telefonicky (úřední oznámení zařizuje policie), vyslovit soustrast, nabídnout praktickou pomoc resp. informace ohledně vyřizování. Informace týkající se pohřbu v ČR jsou k dispozici v brožuře MMR Základní informace pro pozůstalé, která je ke stažení na: Pozor, aby ze strany CK nedošlo k porušení ochrany osobních údajů a CK nebyla obviněna - to platí zvl. při podávání informací o zemřelých a zraněných, a to jak jejich známým, tak zejména pozor na vše, co bude řečeno médiím. 55

8 Péče o účastníky zájezdu, kteří přežili Zajistit pomoc zraněným (požádat nezraněné účastníky o součinnost, zjistit zda mezi nimi není někdo schopný poskytnout kvalifikovaně první pomoc; po příjezdu záchranky eventuálně zajistit tlumočení) Zajistit, aby nikdo nepropadl (tj. nezmizel z dohledu tak, že by o něj nebylo postaráno) = kontrolovat dle počtu a seznamu osob Mít informace o tom, kam byli převezeni zranění (následně event. předat příbuzným, navštívit) Kontaktovat partnerskou CK (je-li) dohodnout možnou pomoc; sjednat adekvátní úpravu kontrahovaných služeb (příp. v součinnosti se zahraniční CK + ZÚ sledovat a vyhodnocovat situaci a možnosti jejího řešení u přírodních katastrof, u ozbrojených konfliktů) Postarat se o nezraněné a lehce zraněné (přístřeší, občerstvení, příp. ubytování pokud nebude možno využít původně zajištěné služby obvykle pomáhá místní záchranný systém, náhradní doprava), vyslovit lítost, podávat průběžně informace, ujistit o podpoře; podle situace dohodnout další postup (pokračování zájezdu náhradní služby x návrat do vlasti) Zajistit zavazadla a dokumenty; při zničení či ztrátě zavazadel následně pomoci klientům (zvl. zraněným) při pořízení nutných věcí (pokud se o účastníka nepostará asistenční služba), případně při opatření náhradních cestovních dokladů - ZÚ počítat s tlakem médií a snažit se spíše spolupracovat (poskytnout adekvátní informace a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy) Umožnit účastníkům kontakt domů (telefony, internet), v případě potřeby a možnosti pomoci zajistit následně návštěvu blízkých, navštívit zraněné v nemocnici Informovat klienty o jejich právech a povinnostech, přednostně o tom, jaké doklady pro odškodnění budou potřebovat (např. lékařské zprávy a účtenky za zaplacené zdravotnické služby, dokumentace ohledně poškozených/zničených věcí atd.), nabídnout pomoc při případném vymáhání odškodnění, příp. zajistit potřebné údaje o viníkovi nehody, následně pomoci při vyplňování formulářů pojišťoven (informace o právech na odškodnění viz dále) Následně znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; umožnit setkání účastníků (příp. po čase se podílet na nějakém pietním aktu atp., dle situace) Poznámka: pokud klienti potřebují finanční prostředky, mohou jim je jejich známí poslat přes Western Union, Chequepoint apod., resp. podle možností CK složit na CK. ZÚ zásadně žádnou finanční pomoc neposkytuje, jen zprostředkuje a jen tu nejnutnější. Užitečné informace pro kritické situace při cestách do zahraničí jsou na: 6 6

9 Kritické situace a úmrtí zahraničního klienta CK v ČR Postup řešení a zajišťování pomoci se liší podle toho, zda ke kritické události došlo za přítomnosti českého průvodce nebo ne. Pokud ano, základní postupy jsou zrcadlovým obrazem havárie v zahraničí s tím rozdílem, že hlavní těžiště je v zajištění okamžité pomoci a návazných služeb, zatímco informace a podpora v zemi původu klientů spočívá převážně na tamější organizaci. Povinnost podat informaci o úmrtí zastupitelskému úřadu má policie; s jejich identifikací by měl pomoci průvodce, je-li to v jeho možnostech, zvl. pokud se zájezdu účastní občané různých států (doporučuje se již při uzavírání kontraktu dohodnout s vysílající organizací, aby seznam účastníků v češtině nebo angličtině byl k dispozici jak ve zdejší CK, tak v autobuse (nejlépe vč. rozsazení dohodnout, kde bude umístěn, mimo předních míst u řidiče, která bývají při haváriích zasažena). Pro kritické případy se doporučuje mít kontakt, nejlépe použitelný 24 hod., na zahraničního vysílajícího partnera (organizátora zájezdu nebo organizaci, pro kterou zdejší CK zajistila služby) tak, aby tento partner měl relevantní informace od zdejší CK pokud možno dříve než z médií. Pokud ke kritické situaci dojde během přepravy, při které není přítomen žádný zástupce zdejší CK, takže o havárii není informována bezprostředně, zajišťuje zdejší CK pomoc a služby podle situace a pokynů zahraničního objednavatele, resp. v dohodě a součinnosti s ním. Pokud dojde ke kritické situaci typu přírodní katastrofy, zjišťuje a zajišťuje zdejší CK v součinnosti s IZS a přímými dodavateli služeb bezpečnost klientů (resp. jejich ošetření) a náhradní služby v rozsahu potřebném do doby, než dohodne s objednavatelem další postup a úpravu kontrahovaných služeb. Mimořádně velký význam má podávat rychlé a přesné informace do vysílající země (a pokud možno i tamějších médií), aby se předešlo obvyklým desinformacím a případným nadměrným obavám. V tomto směru se doporučuje spolupracovat/navázat na informační činnost CzechTourism resp. regionálních organizací a spolupracovat s Asociací cestovních kanceláří České republiky. 77

10 Práva a povinnosti vyplývající z kritické události během zájezdu Autobusový dopravce Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, s účinností od stanoví: KAPITOLA II ODŠKODNĚNÍ A POMOC V PŘÍPADĚ NEHOD Článek 7 Úmrtí nebo zranění cestujících a ztráta či poškození zavazadel 1. Cestující mají v souladu s použitelným vnitrostátním právem nárok na odškodnění v případě úmrtí, včetně přiměřených nákladů na pohřeb, nebo v případě zranění, jakož i v případě ztráty či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem. V případě úmrtí cestujícího se toto právo vztahuje přinejmenším na osoby, vůči nimž tento cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost. 2. Výše odškodnění se vypočte v souladu s použitelným vnitrostátním právem. Maximální výše stanovená vnitrostátním právem pro odškodnění za úmrtí nebo zranění cestujících nebo za ztrátu či poškození zavazadel nesmí být v jednotlivých případech nižší než: a) EUR na cestujícího; b) EUR za zavazadlo. V případě poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení výše náhrady škody vždy odpovídá nákladům na náhradu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení. Článek 8 Okamžité praktické potřeby cestujících V případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, dopravce poskytne cestujícím odpovídající a přiměřenou pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby po nehodě. Tato pomoc zahrnuje v případě potřeby ubytování, stravu, oblečení, dopravu a usnadnění první pomoci. Žádná poskytnutá pomoc nezakládá uznání odpovědnosti. Dopravce může omezit celkové náklady za ubytování na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci. Cestovní kancelář Zákon č. 159/1999 Sb. v platném znění (který vychází ze Směrnice č.314/90/ehs) stanoví m.j.: 852i (1) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. 8

11 Zákon vylučuje z odpovědnosti za škodu vzniklou porušením právní povinnosti CK (vč. jejích dodavatelů) jen události způsobené zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, a události vyšší moci. V případech události způsobené třetí osobou a vyšší mocí je cestovní kancelář povinna poskytnout klientům v nesnázích rychlou pomoc. Prakticky stejné zásady jsou i v novém Občanském zákoníku s tím, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Vzhledem k tomu, že účastník zájezdu, jehož průběh byl narušen kritickou událostí, má zpravidla kontakt pouze na cestovní kancelář, případně svoji pojišťovnu, bude logicky vymáhat plnění především po cestovní kanceláři, ledaže mu cestovní kancelář poskytne potřebné informace, kontakty a součinnost tak, aby pro poškozeného bylo účelnější uplatnit nároky přímo po dopravci či viníkovi (pokud viníkem není ani CK ani dopravce či jiný subjekt poskytující služby, které jsou součástí zájezdu, CK za škodu neodpovídá). Pokud dopravce, který za vinu odpovídá, nemá dostatečné pojištění ani dostatek prostředků na odškodnění a dostane se do úpadku, budou poškození uplatňovat své nároky po cestovní kanceláři v každém případě (např. po nehodě u Nažidel). Cestovní kanceláře by proto měly zvážit uzavření pojištění profesní odpovědnosti. Právní nároky a postup pro účastníky dopravních nehod přehledně shrnuje Mgr. Kašparová, AK JUDr.Josef Biňovec v příspěvku ke stažení na: pomoc_pro_poskozene.pdf Přehled nároků poškozených - obětí dopravních nehod pro inspiraci shrnuje také např. brožurka Českého sdružení dopravních nehod (ČSODN): Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? Brožurka je ke stažení na: literatura-různé Upozorňujeme, že brožurka vychází z již neplatného občanského zákoníku. Právní nároky a povinnosti při úmrtí obsahuje i již zmíněná brožura MMR Základní informace pro pozůstalé; rady pro zařízení pohřbu jsou v brožuře MMR Pohřeb a jeho organizace ke stažení: Udalosti/Brozurka-Pohreb-a-jeho-organizace, (která je platná ve věcech veřejnoprávních, v občanskoprávních je třeba vzít v úvahu, že byla zpracována podle již neplatného občanského zákoníku). 9 9

12 Závěrečná připomenutí Kritické situace velkého rozsahu, pro které je určen tento manuál, představují pro účastníky přímo postižené i ty, kteří vyvázli bez zranění, a jejich blízké - událost, jejíž důsledky se na těle i na duši mohou projevit s odstupem i v případě, že nikdo nezemřel nebo nebyl zraněn. Jako prevence dopadů tělesných se doporučuje rutinní návštěva lékaře, za prevenci zranění duševních se považuje vcítivé a spolupracující chování včetně zásad první psychické pomoci v prvních minutách, hodinách i týdnech po události. Zasažení proto potřebují vedle faktické a praktické pomoci cítit lidskou podporu a oporu. Potřebují, aby se jim dostalo projevu účasti lítosti (vyslovení lítosti není přiznání viny!), soucitu (pozor skutečně soucitu=vcítění, ne jen ujišťování, že to přejde nebo že o tak moc nejde). V případě zavinění (např. řidičem) je pak na místě nejen náhrada škody, ale především opakovaná omluva (konkrétní osoby i firmy). Opomenutí této stránky věci by mohlo vést k zakořenění a narůstání negativních emocí těch, které událost zasáhla, s neblahými následky na všechny. Důležitá je omluva a hovořit s lidmi, a to nejen věcně, ale prostě lidsky. Kromě pozornosti ihned po kritické události je vhodné s klienty pracovat i po čase jako se skupinou. Projevit zájem, případně nabídnout vhodné služby. Aby věděli, že na to nejsou sami a že zájem cestovní kanceláře nekončí vyinkasováním ceny zájezdu. Každá kritická a tragická událost vyvolá okamžitý zájem médií. Kromě zásady, aby s mediálními pracovníky hovořily jen ty osoby z CK/dopravní firmy, které jsou na tuto činnost alespoň trochu trénovány (tj. nepředají v dobré víře či z nepozornosti choulostivé údaje), se doporučuje mít preventivně po ruce soubor předem připravených obecnějších dat typu: kolik zájezdů firma pořádá, kolik do kterého teritoria, kolik tam jezdí Čechů, na co se koncentruje jejich zájem nebo na co se specializuje CK atp., pokud možno nějaká zajímavost. Novinář potřebuje mít co do článku napsat a bude se pídit po choulostivých detailech tím víc, čím méně informací dostane. Taková pomůcka se ostatně může hodit i v méně vypjatých situacích. 10

13 Příklady scénářů pro průvodce a pro pracovníky CK Pro usnadnění praktické aplikace zásad, uvedených v této brožuře, v případech kritických událostí pro cestovní kanceláře dále uvádíme příklady scénářů, resp. pracovních postupů jednak pro průvodce a dále pro pracovníky v místě cestovních kanceláří při jednotlivých typech zájezdů tak, aby si snadno mohli doplnit potřebné aktuální údaje, příp. přidat či vypustit některý bod a scénář rovnou vytisknout a vybavit jím průvodce, respektive ty pracovníky cestovní kanceláře, kteří jsou styčnými osobami pro kritické případy. Opakování jednotlivých principů v různých scénářích je proto záměrné, protože každý scénář má být použit jiným pracovníkem a pro jinou situaci. Postup průvodce/řidiče při dopravní nehodě v tuzemsku Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii + záchranku č.tel. 112, a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem integrovaného záchranného systému= IZS). 5. Po příjezdu IZS předat veliteli zásahu dokumentaci (seznam osob, kontakt na sebe a na CK) a být nápomocen vč. s tlumočením v případě zahraničních klientů, identifikací atp. 6. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 7. Ve spolupráci s IZS řešit náhradní dopravu, volat do CK tel../dopravci tel.. (kteří zařídí náhradní dopravu a další potřebné služby, event. kontaktování zahraničního ZÚ, pojišťovny, příbuzných v ČR atd., asistenci/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. Poskytnout součinnost IZS (jména zraněných, event. tlumočení na místě). 9. Je-li to potřebné a možné, v součinnosti s IZS zajistit zavazadla, osobní věci a doklady

14 10. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, přístřeší + občerstvení v místě během čekání atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést agresivní reakce. 11. V případě potřeby a možnosti umožnit telefonní spojení s blízkými. 12. V případném styku se zástupci médií poskytnout adekvátní informace (pozor na ochranu osobních údajů) a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy 13. V součinnosti s CK dohodnout a informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat. 14. Pokud je to účelné a možné, navštívit případné hospitalizované klienty a eventuálně jim pomoci opatřit potřebné. Postup průvodce při dopravní nehodě v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost cestujících; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii tel záchranku tel.. a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem záchranky). 5. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 6. Volat ZÚ (KJ atp.) číslo a asistenční službu pojišťovny číslo.. (neníli známa pojišťovna, pak asistenční službu , která zjistí, zda a u které pojišťovny byl klient pojištěn). 7. Volat do CK číslo.. a místní partnerskou CK číslo.. (které zařídí příp. za součinnosti se záchranným systémem v místě nehody náhradní dopravu a dohodnou s průvodcem, jak budou zařízeny další potřebné služby, event. kontaktování příbuzných atd., asistence/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. je-li to potřebné a možné zajistit zavazadla, osobní věci a doklady. 9. Po příjezdu záchranky být nápomocen s tlumočením, dohledáním dokladů či s identifikací zraněných atp.); získat přehled, kam byli převezeni

15 10. Hovořit s klienty; s případnými zástupci médií jednat velmi obezřetně (chránit klienty před nevítaným zájmem, podat informace o cestách do příslušné země, co tam lidé vyhledávají apod. zajímavosti). 11. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, občerstvení a přístřeší v místě během čekání, příp. i nocleh atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést příp. agresivní reakce. 12. V případě potřeby a možnosti umožnit klientům, kteří nemají funkceschopné mobilní spojení, telefonní či internetové spojení s blízkými. 13. V součinnosti s CK dohodnout a klienty informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat, resp. jak bude zařízen návrat a potřebné úkony zajistit. 14. Dle možnosti navštívit hospitalizované; pokud tak neučiní asistenční služba, tak jim event. obstarat potřebné věci (hygienické potřeby, svršky, náhradní cestovní doklady atp.). Postup CK při kritické události v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje 1. Zjistit od oznamovatele události zásadní informace (pokud možno přesné): - kdo oznamuje, - co se stalo, - kde se to stalo, - kdy se to stalo, - co už bylo zařízeno a s kým (resp. kam všude už bylo hlášeno) 2. V případě, že událost oznamuje průvodce nebo řidič, ujistit ho podporou, v případě oznámení klientem vyslovit lítost a zároveň ujistit, že CK zařídí co nejdřív všechno potřebné. 3. Svolat krizový štáb a rozdělit úlohy. Pokud událost nenahlásil průvodce s tím, že již kontaktoval ZÚ, ihned kontaktovat ZÚ a dohodnout další postup (vč. eventuálního kontaktu se záchranným týmem, sdělení počtu cestujících, zaslání seznamu cestujících mailem, pokud by nebyl po nehodě k dispozici), obdobně pokud jde o asistenční službu pojišťovny. 4. Postupovat v koordinaci s MZV, (resp. místními úřady či záchranným systémem v případě přírodních katastrof) a s pojišťovnou, resp. asistenčními službami. 5. V případě dopravní nehody spojit se s dopravcem ohledně zajištění náhradní dopravy; v případě velké nehody a/nebo zranění průvodce zároveň vyslat na místo pracovníka/pracovníky z CK, event. i psychologa. 6. Kontaktovat partnerskou CK a dohodnout s ní možnou asistenci při zajištění bezprostředně potřebných služeb a současně úpravu objednaných služeb; pokud průvodce/partnerská CK není schopen zajistit pro klienty bezprostředně potřebné služby do příjezdu náhradního dopravního prostředku, kontaktovat místní orgány a požádat je o pomoc do doby, než přijede zástupce CK (dle situace: vyslat nejbližšího delegáta, pracovníci z CK přijedou s náhradním autobusem, pomoc ZÚ, KJ nebo 13 13

16 i českého policisty - v Chorvatsku, pomoc asistenční služby pojišťovny, pracovník partnerské CK) počítat s tím, že může být potřeba zajistit také tlumočení pro hospitalizované atp., takže 1 pracovník nebude stačit. 7. Zajistit komunikaci s pozůstalými a s příbuznými zraněných (dohodnout s MZV a asistenčními službami, aby informace byly jednotné a aby byl jeden kanál, kam se mohou žadatelé o informace obracet). 8. Připravit vhodné informace pro média, zajistit, aby styk s nimi šel přes určeného pracovníka a aby nebyly poskytovány údaje schopné poškodit klienty ani jejich osobní údaje. 9. Zajistit návštěvu hospitalizovaných, příp. nabídnout příbuzným, kteří by je chtěli navštívit, obstarání potřebných služeb; pokud zraněný klient nebyl pojištěn a tedy se o něj nestará asistenční služba, pomoci mu s obstaráním nejnutnějších věcí, o které s nehodou přišel (např. hygienické potřeby, oblečení). 10. Ve spolupráci s pojišťovnou a ZÚ řešit repatriaci zraněných, mrtvých a jejich osobních věcí a zavazadel. 11. Podle situace dokončit zájezd (návrat do vlasti x návrat zraněných + pokračování zájezdu pro nezasažené). 12. Spolu s vyjádřením lítosti nad tím, co se stalo (příp. omluvy) provést finanční vyrovnání, resp. nabídnout zasaženým pomoc při případném vymáhání odškodnění, informovat o právech a povinnostech, přednostně (již na místě v zahraničí) informovat o tom, jaké doklady při tom budou potřebovat (např. lékařské zprávy, účtenky za zaplacené zdravotnické služby, dokumentace ohledně poškozených/zničených věcí atd.), následně pomoci při vyplňování formulářů pojišťoven atp. 13. Následně cestující znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; umožnit setkání účastníků (příp. se podílet na nějakém pietním aktu atp., dle situace). Postup CK při kritické události v ČR Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje 1. Zjistit od oznamovatele události zásadní informace (pokud možno přesné): - kdo oznamuje, - co se stalo, - kde se to stalo, - kolik je postižených osob - kdy se to stalo, - co už bylo zařízeno a s kým (resp. kam všude už bylo hlášeno) 2. Svolat krizový štáb. V případě, že událost oznamuje průvodce nebo řidič, ujistit ho podporou; v případě oznámení objednávající organizací (kterou kontaktoval účastník zájezdu) dohodnout systém součinnosti, aby aktivity obou subjektů nekolidovaly, ale doplňovaly se (tj. v první chvíli např. kdo osloví ZÚ, bude komunikovat s IZS, spojení na osobu u zahraničního partnera, se kterou bude nadále koordinovat potřebné); v případě oznámení účastníkem zájezdu vyslovit lítost a zároveň ujistit, že CK zařídí co nejdřív všechno potřebné

17 3. Pokud průvodce/řidič nebyl schopen hlásit událost, resp. nebyl při vědomí, ihned kontaktovat IZS a dohodnout další postup (vč. eventuálního dalšího kontaktu se záchranným týmem, sdělit jim počet cestujících, zaslání seznamu cestujících mailem, pokud by nebyl po nehodě k dispozici), kontaktovat objednavatele a dohodnout postup, event. kontaktovat ZÚ zemí, odkud pocházejí mrtví či vážně zranění klienti. 4. V případě přírodních katastrof postupovat v koordinaci s IZS resp. místními orgány. 5. V případě dopravní nehody spojit se s dopravcem ohledně zajištění náhradní dopravy; v případě velké havárie a/nebo zranění průvodce zároveň okamžitě vyslat na místo pracovníka/pracovníky z CK, event. zařídit i psychology (u zahraničních účastníků po dohodě s partnerskou CK a s přihlédnutím k jazykové a náboženské orientaci), zajistit potřebné úkony (viz scénář pro průvodce) a služby (přístřeší, občerstvení atp.), pro zahraniční hospitalizované klienty zajistit asistenci a tlumočení podle rozsahu události počítat i s tím, že 1 pracovník nebude stačit. 6. V případě incomingu kontaktovat partnerskou CK/objednávající firmu a dohodnout s ní možnou součinnost při zajištění potřebných služeb a současně úpravu objednaných služeb. 7. Zjistit kontakty a zajistit komunikaci s pozůstalými a s příbuznými zraněných (pozůstalé primárně kontaktuje policie, u zahraničních účastníků dodá informace tamější policii ZÚ příslušné země); nicméně je i tak vhodné nabídnout informace, pomoc a služby, zvl. v domácím cestovním ruchu českým občanům, pro které je naše CK přímým partnerem (nebo o ní přinejmenším vědí) a kterým je CK schopna poskytnout více relevantních informací (např. z právní oblasti) a pomoci. 8. Připravit vhodné informace pro média, zajistit, aby styk s nimi šel pokud možno přes určeného pracovníka a aby nebyly poskytovány údaje schopné poškodit klienty ani jejich osobní údaje. 9. Zajistit návštěvu hospitalizovaných, příp. nabídnout příbuzným, kteří by je chtěli navštívit, obstarání potřebných služeb (např. doprava+ubytování pro zahraniční návštěvníky); pokud zraněný klient nebyl pojištěn tak, že se o něj postará asistenční služba (nebo se v případě DCR neangažují příbuzní), pomoci mu s obstaráním nejnutnějších věcí, o které s nehodou přišel (např. hygienické potřeby, oblečení). 10. Podle situace dokončit zájezd (návrat do vlasti/domů x návrat zraněných + pokračování zájezdu pro nezasažené). 11. Spolu s vyjádřením lítosti nad tím, co se stalo (příp. omluvy) provést finanční vyrovnání s přímými klienty (resp. zahraničním partnerem), resp. nabídnout zasaženým českým občanům pomoc při případném vymáhání odškodnění (u zahraničních klientů by měl informační pomoc zajistit zahraniční subjekt). 12. Následně cestující znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; dle situace umožnit setkání účastníků (příp. se podílet na nějakém pietním aktu, zorganizovat služby při vzpomínkové návštěvě místa nehody atp.)

18 Přehled užitečných kontaktů: Informace a doporučení pro cesty do zahraničí + spojení na zastupitelské úřady: Registrace do systému DROZD: Integrovaný záchranný systém v ČR a zemích EU: tel. 112 Psychologická služba IZS: Asistenční služba pojišťoven: Postup při úmrtí a zařizování pohřbu v ČR: Udalosti/Brozura-Zakladni-informace-pro-pozustale Informace k převozu těl zemřelých: Udalosti/Mezinarodni-Dohoda-o-prevozu-tel-zemrelych-plati-p Komplexně v knize Kotrlý, T., Pohřebnictví, Praha: Linde 2013 Právní nároky obětí dopravních nehod: Informace pro cestovní kanceláře:

19

20 Asociace cestovních kanceláří České republiky

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Kriminalistický ústav Praha Štěpán Vymětal Místo neštěstí: Studénka, Moravskoslezský kraj II.

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven.

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven. OBSAH PREZENTACE Kolegi ální podora novinky 2013 Kolegiální péče péče dovnit ř dovnitř Prvn á pomoc ve zdravotnictv Prvníí psychick psychická zdravotnictvíí = péče péče ven ven KDY BÝV Á POT ŘEBNÁ

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ /příloha smlouvy s: uživatelem služby;

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Kdo je ESC Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro ČR poskytuje služby umožňující spotřebiteli lépe

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více