Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly"

Transkript

1 2015

2

3 Úvod Kritické situace s vážnými, ba tragickými následky, které zasáhnou větší počet turistů zároveň, v cestovním ruchu představují jen nepatrný zlomek realizovaných cest. Mají však velký dopad jak na přímo i nepřímo zasažené osoby, tak i na veřejnost, pro kterou mediální scéna zpravidla událost ještě zveličí a zasažené osoby resp. jejich blízké ještě více znepokojí a rozjitří. Vzhledem k nízké frekvenci takových událostí (velké havárie, přírodní katastrofy, teroristické akce) nemají pracovníci cestovních kanceláří s jejich zvládáním zpravidla zkušenosti a řeší je intuitivně s uplatněním principů používaných při častěji se vyskytujících neštěstích týkajících se jednotlivců. Při hromadných neštěstích se však problémy násobí a vytvářejí obrovský tlak na rychlou a účinnou akci a ještě větší tlak na psychiku zúčastněných. Tragickým situacím lze předcházet jen do určité míry, zabránit jim nejde. Dějí se a je proto velmi důležité být na ně připraveni. U příležitosti ročního výročí nehody českého autobusu v červnu 2012 v Chorvatsku uspořádaly Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) a Psychosociální intervenční tým (PIT) pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského dne konferenci Kritické a tragické situace v cestovním ruchu, jejímž cílem bylo shromáždit a vyhodnotit zkušenosti a vytvořit pro pracovníky cestovních kanceláří a dopravců pracovní pomůcku, která by jim pomohla pokud možno předcházet kritickým situacím, být na ně připraveni, umět je řešit a mít v ruce přehledný návod pro stresové situace. Na konferenci vystoupili představitelé institucí, kteří se ve své činnosti s řešením kritických situací setkávají: za MZV ČR a konzulární úřady PhDr. Věra Zemanová, JUDr. Štefan Viedenský jako bývalý pracovník zastupitelského úřadu (ZÚ), z pohledu integrovaného záchranného systému mjr. Ing. Jan Hora, který vedl zásah u nehody francouzského autobusu u Rokycan, a psycholožka PhDr.Marie Sotolářová, za ministerstvo pro místní rozvoj ThDr. Tomáš Kotrlý, za asistenční službu Ing. Lenka Paříková, o praktických postupech a právních aspektech hovořila Mgr. Anna Kašparová, potřebu a možnosti prevence zdůraznil za dopravce Richard Bílý z ACK ČR, za cestovní kanceláře se o zkušenosti s řešením nehody autobusu v Chorvatsku písemným příspěvkem podělila Jana Ambrožová z CK Atlas Adria a za České sdružení obětí dopravních nehod Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. Své osobní zkušenosti zasažené osoby prezentovala Bc. Petra Pudilová, účastnice nehody autobusu u Nažidel v roce Tento manuál na základě shromážděných zkušeností včetně diskuse shrnuje, co by měly cestovní kanceláře a dopravní firmy pro tyto případy předem připravit, jak se v případě kritické situace týkající se většího počtu osob zachovat, co všechno, kde a s kým řešit, jaké jsou právní povinnosti a nároky a jak jednat se zasaženými osobami nejen v kritické situaci, ale i po té. Následná péče je velmi důležitá a často se na ni zapomíná. V neposlední řadě pak jsou uvedeny kontakty a materiály, kde lze najít další podrobné informace a rady. Informace byly následně aktualizovány v souladu s principy nového občanského zákoníku. 1 1

4 Základem jsou stručné zásady, desatero, jejichž respektování již samo o sobě poskytuje potřebnou a přehlednou orientaci. Následující kapitoly podávají upřesňující informace a dále vzory/osnovy scénářů tak, aby je cestovní kanceláře mohly po doplnění aktuálních údajů týkajících se jejich zájezdů přímo použít. Manuál je zaměřen více na silniční havárie, kde lze postupy spíše zevšeobecnit než u přírodních katastrof a teroristických akcí. Tam hraje určující roli vyhodnocení dalšího očekávaného vývoje situace a možností buď bezpečného pokračování zájezdu s upraveným programem, nebo bezpečného návratu do vlasti. ACK ČR si je vědoma toho, že každá situace je specifická, bude klást specifické nároky a problémy, které není možno předem popsat. Základní zásady a postupy však budou podobné, a tak věříme, že tento manuál bude užitečnou pomůckou. Přejeme všem, aby ji nemuseli v praxi potřebovat. 2 2

5 Preventivně DESATERO pro kritické situace v cestovním ruchu s tragickými následky 1. Minimalizovat nebezpečí (neobcházet předpisy, zvl. o režimu řidičů, kontrolovat stav vozidel, nepoužívat přestárlé autobusy, sledovat práci řidičů a ty horší nenajímat, obdobně cestovní kanceláře sledovat práci a pověst dopravců hodně napoví i stížnosti klientů) honba za příliš nízkou cenou může přijít draho. Pro cesty do zahraničí je výhodné angažovat dopravce, kteří mají uzavřeny smlouvy s místními dopravci, na jejichž základě lze rychle opatřit náhradní vozidlo. Při zajišťování dopravních služeb v zemi určení hlídat úroveň místních dopravců. 2. Pojistit sebe (CK, dopravci) a své klienty (resp. cestovní kanceláře nabádat své klienty k uzavření cestovního pojištění, pokud možno všichni u stejné pojišťovny nebo aspoň se stejnou asistenční službou, aby CK měla v případě nehody jednoho partnera, o kterém předem ví; klientům vysvětlit rizika a nevýhody nepojištění, resp. pojištění s jinou asistenční službou pozor, nelze přikazovat nebo podmiňovat poskytnutí péče CK pojištěním u určené pojišťovny). 3. Mít kontakty na všechny zastupitelské úřady (ZÚ) a konzulární jednatelství ČR v zemích, kudy se bude projíždět (resp. ZÚ těch zemí, jejichž občané se zájezdu účastní; v zemích, kde není ZÚ ČR, kontakt na ZÚ země EU, který zajistí obdobné služby). V případě cest do zahraničí kontakty dát též všem klientům (vč. tamějšího čísla tísňového volání; evropské číslo tísňového volání je 112) vč. telefonického spojení na organizující CK, které je k dispozici pro případ nouze (musí být funkční 24 hodin). Kontakt na ZÚ musí obsahovat nouzovou linku, která je k dispozici 24 hodin. Průvodce má mít též čísla: na policii a záchranku ve všech relevantních zemích, na asistenční službu pojišťovny, jejíž pojištění CK klientům obstarala. Doporučit všem klientům zájezdů do zahraničí registraci do systému DROZD, resp. vhodnou formou požádat o uvedení kontaktu na osobu, na kterou se má CK obrátit v případě nehody; doporučit klientům vozit odděleně od cestovního dokladu jeho fotokopii. Doporučit klientům, kteří pravidelně užívají léky nebo mají specifické zdravotní obtíže, aby měli s sebou kromě léků i informaci o těchto obtížích, která by mohla být potřeba při eventuální nehodě či hospitalizaci. 4. Proškolit řidiče, průvodce a delegáty, jak v případě kritických situací postupovat (vč. psychologie řešení krizových situací), natrénovat postupy; přehledný bodový scénář postupu na místě by měli mít u sebe + na snadno dosažitelném bezpečném místě v autobuse. Tamtéž by měl být i seznam cestujících vč. kontaktů (v angličtině), nejlépe i plánek rozsazení v autobuse tyto dokumenty by měly být stále pohotově (umístění náhradního seznamu cestujících by měl znát i někdo z klientů nebo alespoň kontaktní pracovník CK, aby v případě, že řidič a průvodce budou zasaženi, byl okamžitý přístup k informacím umožňujícím identifikaci cestujících nebo alespoň zjištění jejich počtu); doporučuje se též, aby průvodci/delegáti absolvovali kurs první pomoci. 3 3

6 Průvodce by měl vědět, kde je v dopravním prostředku lékárnička nebo mít vlastní (zvl. v případě použití místních dopravců v zemích, kde není jistota, že je lékárnička součástí vybaveni). Bodový scénář postupu ze strany mateřské firmy by měli mít po ruce kontaktní pracovníci CK, resp. dopravce tak, aby se měli v nastalém stresu po ohlášení nehody o co opřít. 5. Předem přesně vymezit kompetence, vytvořit krizový tým; v kritické situaci průvodce/řidiče z firmy podporovat (věcně i psychicky), příp. i příjezdem kompetentní osoby na místo (např. k jednání s účastníky, co dál, k realizaci odjezdu do vlasti, příp. návštěvě zraněných atp.). Když dojde ke kritické situaci 6. Zjistit situaci, jednat věcně, uklidňovat, organizovat první pomoc, zařídit bezprostředně potřebné služby, zajistit majetek klientů; přede vším (krom bezprostřední záchrany života a zdraví) má přednost dodat účastníkům kritické události pocit opory, že v tom nejsou sami, že si někdo ví rady a zařídí potřebné (přesun mimo místo nehody a poskytnutí nápojů/občerstvení pomůže zmírnit psychický dopad); pozor průvodce/řidič potřebuje faktickou i psychickou podporu zázemí své firmy i v případě, že není zraněn (a pokud je vinen, tak dvojnásob) krom vlastního stresu může být vystaven agresivním projevům na místě. V každém případě projevit postiženým lítost, účast a zároveň jim dát informace a orientovat je na to, co konkrétně dělat (vč. požádat o případnou vzájemnou pomoc aktivita pomůže též zmírnit psychický dopad), upozornit je, jaké doklady apod. si hlídat a opatřit, protože je budou potřebovat následně pro uplatnění nároků na odškodnění. 7. Zajistit, aby informace o neštěstí byly podávány pokud možno jednotně a seriózně, proto zajistit včasnou a proaktivní komunikaci CK s médii; chránit důstojnost a soukromí zasažených před médii, chránit osobní data cestujících a zároveň být připraven na to, že emotivní zprávy se dostanou na internet bezprostředně po události a bude třeba reagovat na dotazy médií v tomto směru. 8. Komunikovat s příbuznými, poskytnout informace a podporu: co je třeba rozhodnout, co a jak zařídit, kam se obrátit, např. pro zařízení pohřbu atp., jaké mají nároky a v případě, že je to potřebné a možné, některé úkony zařídit pro ně - např. možnost navštívit zraněné, předání dokladů na úřad, pomoc s doklady pro pojišťovnu atp. 9. Dohodnout se/rozhodnout (CK s nezraněnými) na tom, zda bude zájezd pokračovat, zajistit dohodnuté řešení a následné finanční vypořádání všem účastníkům, pomoci s doklady pro odškodnění. 10. Následná péče kontaktovat klienty, resp. jejich pozůstalé projevit zájem, umožnit zasaženým v případě jejich zájmu vzájemný kontakt (předáním kontaktů pozor k tomu je třeba prokazatelný souhlas těch, jejichž kontakty budou předány), dát kontakt na organizace, které jim mohou poskytnout podporu; v případě zájmu pomoci zorganizovat setkání (příp. po delším čase společnou pietní návštěvu místa katastrofické události) 4

7 Při úmrtí Každý případ úmrtí v cizině je třeba hlásit: Neštěstí a úmrtí v cizině Přivolat lékaře Přivolat policii Hlásit ZÚ, zajistit platné právní předpisy upravující postup při úmrtí na konkrétním místě a dohodnout další postup (kontakty na ZÚ vč. nouzové linky 24 hod. jsou na u příslušné země nutno mít při každé cestě s sebou!). V případě katastrof s hromadnými následky může nastat potřeba řešit i identifikaci zemřelých (a osob v bezvědomí), ZÚ může pomoci např. i s tlumočením; ZÚ není povinen konat místo cestovní kanceláře; pomáhá při úkonech, které nelze požadovat od CK (v případech hromadných havárií se zpravidla angažuje i osobní pomocí), vydá případné náhradní cestovní doklady Kontaktovat pojišťovnu (není-li známa, volat asistenční službu pojišťoven , která zjistí, u které pojišťovny byl klient pojištěn) Kontaktovat nejbližší příbuzné (pokud CK nemá kontakt, řešit prostřednictvím ZÚ resp. Policie ČR); snaha o co nejrychlejší informaci (aby se o úmrtí nedozvěděli dřív z médií) Pozůstalí rozhodnou o místě pohřbu (zahraničí nebo ČR) a způsobu pohřbení (do země nebo žehem) podle výslovného přání zemřelého učiněného za jeho života nebo podle rozhodnutí osob vyjmenovaných taxativně v ustanovení 114 občanského zákoníku. ZÚ sdělí základní informace o právním rámci postupu při úmrtí a pohřbívání v zemi, kde k úmrtí došlo. Zákonné právo na rozhodnutí o pohřbu trvá dle českého právního řádu 96 hodin od doručení oznámení o úmrtí (lhůty v zahraničí mohou být samozřejmě jiné; doporučuje se upozornit na to, že každé prodlení byť v rámci těchto lhůt s sebou nese velké náklady). Převoz lidských pozůstatků přes hranice zpravidla hradí pojišťovna a zajišťuje rodinou sjednaná pohřební služba, která by měla mít k dispozici další doplňující informace o repatriaci mrtvého lidského těla a o dokladech, které jsou k převozu potřeba. Souhrnné informace o převozu těl zemřelých přes hranice najdete v knize Pohřebnictví (Linde 2013). ZÚ vystaví průvodní list k přepravě mrtvého lidského těla (za konzulární poplatek), úmrtní list a další dokumenty vystavují místní instituce v příslušné zemi. Cestovní kanceláři se doporučuje pozůstalé kontaktovat telefonicky (úřední oznámení zařizuje policie), vyslovit soustrast, nabídnout praktickou pomoc resp. informace ohledně vyřizování. Informace týkající se pohřbu v ČR jsou k dispozici v brožuře MMR Základní informace pro pozůstalé, která je ke stažení na: Pozor, aby ze strany CK nedošlo k porušení ochrany osobních údajů a CK nebyla obviněna - to platí zvl. při podávání informací o zemřelých a zraněných, a to jak jejich známým, tak zejména pozor na vše, co bude řečeno médiím. 55

8 Péče o účastníky zájezdu, kteří přežili Zajistit pomoc zraněným (požádat nezraněné účastníky o součinnost, zjistit zda mezi nimi není někdo schopný poskytnout kvalifikovaně první pomoc; po příjezdu záchranky eventuálně zajistit tlumočení) Zajistit, aby nikdo nepropadl (tj. nezmizel z dohledu tak, že by o něj nebylo postaráno) = kontrolovat dle počtu a seznamu osob Mít informace o tom, kam byli převezeni zranění (následně event. předat příbuzným, navštívit) Kontaktovat partnerskou CK (je-li) dohodnout možnou pomoc; sjednat adekvátní úpravu kontrahovaných služeb (příp. v součinnosti se zahraniční CK + ZÚ sledovat a vyhodnocovat situaci a možnosti jejího řešení u přírodních katastrof, u ozbrojených konfliktů) Postarat se o nezraněné a lehce zraněné (přístřeší, občerstvení, příp. ubytování pokud nebude možno využít původně zajištěné služby obvykle pomáhá místní záchranný systém, náhradní doprava), vyslovit lítost, podávat průběžně informace, ujistit o podpoře; podle situace dohodnout další postup (pokračování zájezdu náhradní služby x návrat do vlasti) Zajistit zavazadla a dokumenty; při zničení či ztrátě zavazadel následně pomoci klientům (zvl. zraněným) při pořízení nutných věcí (pokud se o účastníka nepostará asistenční služba), případně při opatření náhradních cestovních dokladů - ZÚ počítat s tlakem médií a snažit se spíše spolupracovat (poskytnout adekvátní informace a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy) Umožnit účastníkům kontakt domů (telefony, internet), v případě potřeby a možnosti pomoci zajistit následně návštěvu blízkých, navštívit zraněné v nemocnici Informovat klienty o jejich právech a povinnostech, přednostně o tom, jaké doklady pro odškodnění budou potřebovat (např. lékařské zprávy a účtenky za zaplacené zdravotnické služby, dokumentace ohledně poškozených/zničených věcí atd.), nabídnout pomoc při případném vymáhání odškodnění, příp. zajistit potřebné údaje o viníkovi nehody, následně pomoci při vyplňování formulářů pojišťoven (informace o právech na odškodnění viz dále) Následně znovu kontaktovat, dát najevo lítost a zájem; umožnit setkání účastníků (příp. po čase se podílet na nějakém pietním aktu atp., dle situace) Poznámka: pokud klienti potřebují finanční prostředky, mohou jim je jejich známí poslat přes Western Union, Chequepoint apod., resp. podle možností CK složit na CK. ZÚ zásadně žádnou finanční pomoc neposkytuje, jen zprostředkuje a jen tu nejnutnější. Užitečné informace pro kritické situace při cestách do zahraničí jsou na: 6 6

9 Kritické situace a úmrtí zahraničního klienta CK v ČR Postup řešení a zajišťování pomoci se liší podle toho, zda ke kritické události došlo za přítomnosti českého průvodce nebo ne. Pokud ano, základní postupy jsou zrcadlovým obrazem havárie v zahraničí s tím rozdílem, že hlavní těžiště je v zajištění okamžité pomoci a návazných služeb, zatímco informace a podpora v zemi původu klientů spočívá převážně na tamější organizaci. Povinnost podat informaci o úmrtí zastupitelskému úřadu má policie; s jejich identifikací by měl pomoci průvodce, je-li to v jeho možnostech, zvl. pokud se zájezdu účastní občané různých států (doporučuje se již při uzavírání kontraktu dohodnout s vysílající organizací, aby seznam účastníků v češtině nebo angličtině byl k dispozici jak ve zdejší CK, tak v autobuse (nejlépe vč. rozsazení dohodnout, kde bude umístěn, mimo předních míst u řidiče, která bývají při haváriích zasažena). Pro kritické případy se doporučuje mít kontakt, nejlépe použitelný 24 hod., na zahraničního vysílajícího partnera (organizátora zájezdu nebo organizaci, pro kterou zdejší CK zajistila služby) tak, aby tento partner měl relevantní informace od zdejší CK pokud možno dříve než z médií. Pokud ke kritické situaci dojde během přepravy, při které není přítomen žádný zástupce zdejší CK, takže o havárii není informována bezprostředně, zajišťuje zdejší CK pomoc a služby podle situace a pokynů zahraničního objednavatele, resp. v dohodě a součinnosti s ním. Pokud dojde ke kritické situaci typu přírodní katastrofy, zjišťuje a zajišťuje zdejší CK v součinnosti s IZS a přímými dodavateli služeb bezpečnost klientů (resp. jejich ošetření) a náhradní služby v rozsahu potřebném do doby, než dohodne s objednavatelem další postup a úpravu kontrahovaných služeb. Mimořádně velký význam má podávat rychlé a přesné informace do vysílající země (a pokud možno i tamějších médií), aby se předešlo obvyklým desinformacím a případným nadměrným obavám. V tomto směru se doporučuje spolupracovat/navázat na informační činnost CzechTourism resp. regionálních organizací a spolupracovat s Asociací cestovních kanceláří České republiky. 77

10 Práva a povinnosti vyplývající z kritické události během zájezdu Autobusový dopravce Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, s účinností od stanoví: KAPITOLA II ODŠKODNĚNÍ A POMOC V PŘÍPADĚ NEHOD Článek 7 Úmrtí nebo zranění cestujících a ztráta či poškození zavazadel 1. Cestující mají v souladu s použitelným vnitrostátním právem nárok na odškodnění v případě úmrtí, včetně přiměřených nákladů na pohřeb, nebo v případě zranění, jakož i v případě ztráty či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem. V případě úmrtí cestujícího se toto právo vztahuje přinejmenším na osoby, vůči nimž tento cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost. 2. Výše odškodnění se vypočte v souladu s použitelným vnitrostátním právem. Maximální výše stanovená vnitrostátním právem pro odškodnění za úmrtí nebo zranění cestujících nebo za ztrátu či poškození zavazadel nesmí být v jednotlivých případech nižší než: a) EUR na cestujícího; b) EUR za zavazadlo. V případě poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení výše náhrady škody vždy odpovídá nákladům na náhradu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení. Článek 8 Okamžité praktické potřeby cestujících V případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, dopravce poskytne cestujícím odpovídající a přiměřenou pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby po nehodě. Tato pomoc zahrnuje v případě potřeby ubytování, stravu, oblečení, dopravu a usnadnění první pomoci. Žádná poskytnutá pomoc nezakládá uznání odpovědnosti. Dopravce může omezit celkové náklady za ubytování na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci. Cestovní kancelář Zákon č. 159/1999 Sb. v platném znění (který vychází ze Směrnice č.314/90/ehs) stanoví m.j.: 852i (1) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. 8

11 Zákon vylučuje z odpovědnosti za škodu vzniklou porušením právní povinnosti CK (vč. jejích dodavatelů) jen události způsobené zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, a události vyšší moci. V případech události způsobené třetí osobou a vyšší mocí je cestovní kancelář povinna poskytnout klientům v nesnázích rychlou pomoc. Prakticky stejné zásady jsou i v novém Občanském zákoníku s tím, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Vzhledem k tomu, že účastník zájezdu, jehož průběh byl narušen kritickou událostí, má zpravidla kontakt pouze na cestovní kancelář, případně svoji pojišťovnu, bude logicky vymáhat plnění především po cestovní kanceláři, ledaže mu cestovní kancelář poskytne potřebné informace, kontakty a součinnost tak, aby pro poškozeného bylo účelnější uplatnit nároky přímo po dopravci či viníkovi (pokud viníkem není ani CK ani dopravce či jiný subjekt poskytující služby, které jsou součástí zájezdu, CK za škodu neodpovídá). Pokud dopravce, který za vinu odpovídá, nemá dostatečné pojištění ani dostatek prostředků na odškodnění a dostane se do úpadku, budou poškození uplatňovat své nároky po cestovní kanceláři v každém případě (např. po nehodě u Nažidel). Cestovní kanceláře by proto měly zvážit uzavření pojištění profesní odpovědnosti. Právní nároky a postup pro účastníky dopravních nehod přehledně shrnuje Mgr. Kašparová, AK JUDr.Josef Biňovec v příspěvku ke stažení na: pomoc_pro_poskozene.pdf Přehled nároků poškozených - obětí dopravních nehod pro inspiraci shrnuje také např. brožurka Českého sdružení dopravních nehod (ČSODN): Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? Brožurka je ke stažení na: literatura-různé Upozorňujeme, že brožurka vychází z již neplatného občanského zákoníku. Právní nároky a povinnosti při úmrtí obsahuje i již zmíněná brožura MMR Základní informace pro pozůstalé; rady pro zařízení pohřbu jsou v brožuře MMR Pohřeb a jeho organizace ke stažení: Udalosti/Brozurka-Pohreb-a-jeho-organizace, (která je platná ve věcech veřejnoprávních, v občanskoprávních je třeba vzít v úvahu, že byla zpracována podle již neplatného občanského zákoníku). 9 9

12 Závěrečná připomenutí Kritické situace velkého rozsahu, pro které je určen tento manuál, představují pro účastníky přímo postižené i ty, kteří vyvázli bez zranění, a jejich blízké - událost, jejíž důsledky se na těle i na duši mohou projevit s odstupem i v případě, že nikdo nezemřel nebo nebyl zraněn. Jako prevence dopadů tělesných se doporučuje rutinní návštěva lékaře, za prevenci zranění duševních se považuje vcítivé a spolupracující chování včetně zásad první psychické pomoci v prvních minutách, hodinách i týdnech po události. Zasažení proto potřebují vedle faktické a praktické pomoci cítit lidskou podporu a oporu. Potřebují, aby se jim dostalo projevu účasti lítosti (vyslovení lítosti není přiznání viny!), soucitu (pozor skutečně soucitu=vcítění, ne jen ujišťování, že to přejde nebo že o tak moc nejde). V případě zavinění (např. řidičem) je pak na místě nejen náhrada škody, ale především opakovaná omluva (konkrétní osoby i firmy). Opomenutí této stránky věci by mohlo vést k zakořenění a narůstání negativních emocí těch, které událost zasáhla, s neblahými následky na všechny. Důležitá je omluva a hovořit s lidmi, a to nejen věcně, ale prostě lidsky. Kromě pozornosti ihned po kritické události je vhodné s klienty pracovat i po čase jako se skupinou. Projevit zájem, případně nabídnout vhodné služby. Aby věděli, že na to nejsou sami a že zájem cestovní kanceláře nekončí vyinkasováním ceny zájezdu. Každá kritická a tragická událost vyvolá okamžitý zájem médií. Kromě zásady, aby s mediálními pracovníky hovořily jen ty osoby z CK/dopravní firmy, které jsou na tuto činnost alespoň trochu trénovány (tj. nepředají v dobré víře či z nepozornosti choulostivé údaje), se doporučuje mít preventivně po ruce soubor předem připravených obecnějších dat typu: kolik zájezdů firma pořádá, kolik do kterého teritoria, kolik tam jezdí Čechů, na co se koncentruje jejich zájem nebo na co se specializuje CK atp., pokud možno nějaká zajímavost. Novinář potřebuje mít co do článku napsat a bude se pídit po choulostivých detailech tím víc, čím méně informací dostane. Taková pomůcka se ostatně může hodit i v méně vypjatých situacích. 10

13 Příklady scénářů pro průvodce a pro pracovníky CK Pro usnadnění praktické aplikace zásad, uvedených v této brožuře, v případech kritických událostí pro cestovní kanceláře dále uvádíme příklady scénářů, resp. pracovních postupů jednak pro průvodce a dále pro pracovníky v místě cestovních kanceláří při jednotlivých typech zájezdů tak, aby si snadno mohli doplnit potřebné aktuální údaje, příp. přidat či vypustit některý bod a scénář rovnou vytisknout a vybavit jím průvodce, respektive ty pracovníky cestovní kanceláře, kteří jsou styčnými osobami pro kritické případy. Opakování jednotlivých principů v různých scénářích je proto záměrné, protože každý scénář má být použit jiným pracovníkem a pro jinou situaci. Postup průvodce/řidiče při dopravní nehodě v tuzemsku Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii + záchranku č.tel. 112, a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem integrovaného záchranného systému= IZS). 5. Po příjezdu IZS předat veliteli zásahu dokumentaci (seznam osob, kontakt na sebe a na CK) a být nápomocen vč. s tlumočením v případě zahraničních klientů, identifikací atp. 6. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 7. Ve spolupráci s IZS řešit náhradní dopravu, volat do CK tel../dopravci tel.. (kteří zařídí náhradní dopravu a další potřebné služby, event. kontaktování zahraničního ZÚ, pojišťovny, příbuzných v ČR atd., asistenci/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. Poskytnout součinnost IZS (jména zraněných, event. tlumočení na místě). 9. Je-li to potřebné a možné, v součinnosti s IZS zajistit zavazadla, osobní věci a doklady

14 10. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, přístřeší + občerstvení v místě během čekání atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést agresivní reakce. 11. V případě potřeby a možnosti umožnit telefonní spojení s blízkými. 12. V případném styku se zástupci médií poskytnout adekvátní informace (pozor na ochranu osobních údajů) a pokud možno ochránit klienty a jejich důstojnost před nevítanou pozorností klienti nejsou povinni odpovídat na dotazy 13. V součinnosti s CK dohodnout a informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat. 14. Pokud je to účelné a možné, navštívit případné hospitalizované klienty a eventuálně jim pomoci opatřit potřebné. Postup průvodce při dopravní nehodě v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje Při prvním nástupu do autobusu zjistit, kde je lékárnička! V případě nehody: 1. Bleskově vyhodnotit (odhadnout) situaci. 2. Zajistit další bezpečnost cestujících; v případě nebezpečí požáru vyzvat k okamžitému opuštění vozidla do bezpečné vzdálenosti + pomoci při něm (v bezpečné míře). 3. Volat policii tel záchranku tel.. a oznámit: kdo jsme, kde jsme, co se stalo, kolik je osob, zeptat se, co dělat dál. 4. Organizovat a poskytnout první pomoc vážně zraněným (před příjezdem záchranky). 5. Udržet klienty pohromadě, hovořit s nimi, vhodně vyslovit lítost, informovat je, že pomoc je zařízena/na cestě, požádat/varovat, aby podávali eventuální informace svým blízkým s rozmyslem tak, aby nevyvolali jejich nepřiměřené reakce a obavy a už vůbec ne zájem médií, který by jim samotným vadil. 6. Volat ZÚ (KJ atp.) číslo a asistenční službu pojišťovny číslo.. (neníli známa pojišťovna, pak asistenční službu , která zjistí, zda a u které pojišťovny byl klient pojištěn). 7. Volat do CK číslo.. a místní partnerskou CK číslo.. (které zařídí příp. za součinnosti se záchranným systémem v místě nehody náhradní dopravu a dohodnou s průvodcem, jak budou zařízeny další potřebné služby, event. kontaktování příbuzných atd., asistence/tlumočení ve zdravotnických zařízeních atp.). 8. je-li to potřebné a možné zajistit zavazadla, osobní věci a doklady. 9. Po příjezdu záchranky být nápomocen s tlumočením, dohledáním dokladů či s identifikací zraněných atp.); získat přehled, kam byli převezeni

15 10. Hovořit s klienty; s případnými zástupci médií jednat velmi obezřetně (chránit klienty před nevítaným zájmem, podat informace o cestách do příslušné země, co tam lidé vyhledávají apod. zajímavosti). 11. V součinnosti s CK/dopravcem postarat se o účastníky zájezdu po materiální stránce (dle okolností: přestup do náhradního autobusu, občerstvení a přístřeší v místě během čekání, příp. i nocleh atp.) i po psychické stránce hovořit, informovat, unést příp. agresivní reakce. 12. V případě potřeby a možnosti umožnit klientům, kteří nemají funkceschopné mobilní spojení, telefonní či internetové spojení s blízkými. 13. V součinnosti s CK dohodnout a klienty informovat, jaké budou další kroky a zda a jak bude zájezd pokračovat, resp. jak bude zařízen návrat a potřebné úkony zajistit. 14. Dle možnosti navštívit hospitalizované; pokud tak neučiní asistenční služba, tak jim event. obstarat potřebné věci (hygienické potřeby, svršky, náhradní cestovní doklady atp.). Postup CK při kritické události v zahraničí Vzor scénáře k doplnění v CK o relevantní aktuální údaje 1. Zjistit od oznamovatele události zásadní informace (pokud možno přesné): - kdo oznamuje, - co se stalo, - kde se to stalo, - kdy se to stalo, - co už bylo zařízeno a s kým (resp. kam všude už bylo hlášeno) 2. V případě, že událost oznamuje průvodce nebo řidič, ujistit ho podporou, v případě oznámení klientem vyslovit lítost a zároveň ujistit, že CK zařídí co nejdřív všechno potřebné. 3. Svolat krizový štáb a rozdělit úlohy. Pokud událost nenahlásil průvodce s tím, že již kontaktoval ZÚ, ihned kontaktovat ZÚ a dohodnout další postup (vč. eventuálního kontaktu se záchranným týmem, sdělení počtu cestujících, zaslání seznamu cestujících mailem, pokud by nebyl po nehodě k dispozici), obdobně pokud jde o asistenční službu pojišťovny. 4. Postupovat v koordinaci s MZV, (resp. místními úřady či záchranným systémem v případě přírodních katastrof) a s pojišťovnou, resp. asistenčními službami. 5. V případě dopravní nehody spojit se s dopravcem ohledně zajištění náhradní dopravy; v případě velké nehody a/nebo zranění průvodce zároveň vyslat na místo pracovníka/pracovníky z CK, event. i psychologa. 6. Kontaktovat partnerskou CK a dohodnout s ní možnou asistenci při zajištění bezprostředně potřebných služeb a současně úpravu objednaných služeb; pokud průvodce/partnerská CK není schopen zajistit pro klienty bezprostředně potřebné služby do příjezdu náhradního dopravního prostředku, kontaktovat místní orgány a požádat je o pomoc do doby, než přijede zástupce CK (dle situace: vyslat nejbližšího delegáta, pracovníci z CK přijedou s náhradním autobusem, pomoc ZÚ, KJ nebo 13 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod 1 Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva. Africké přísloví, Etiopie Co nás učí nehoda autobusu

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP)

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) 28.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 55/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové

Více

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Název: Práva oběti trestného činu Autor: Bílý kruh bezpečí, o.s. Ilustrace: Último Take Složení: lsfolio První vydání: Září 2013 PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Stali jste se vy,

Více

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY OBSAH Úvod 3 Jak se vyznat v pojmech 3 Zájezd 3 Lázeňské a wellness pobyty.. 6 Prodej zájezdů 9 Cestovní kancelář 9 Cestovní

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

Loňský rok ale představoval pro

Loňský rok ale představoval pro II/III Katastrofa přichází nečekaně. Stačí malá neopatrnost a neštěstí je na světě. Dobrá pojistka však může výrazně snížit alespoň majetkovou újmu Nový občanský zákoník částečně změnil pravidla v pojišťovnictví

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři,

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, SLOVO ÚVODEM Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou brožura, která byla vytvořena poradci Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje zejména v návaznosti

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat? Informace pro klienta Domov IN Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění staveb kryje škody na nemovitostech (byt, rodinný dům, vedlejší stavby, garáž, bytový dům,

Více