noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn"

Transkript

1 fa r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l ově, r o č n í k Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn duben 2007 noviny IX

2 2. strana farní noviny duben 2007 farní noviny duben 2007 s trana 3 Vážení přátelé, Naše charita je charitou farní. Pracuji v charitě už dlouhou dobu a jsem poměrně ostřílený a zkušený ředitel neziskové organizace. Také velmi dobře vím, jak fungují ostatní charity v naší republice. Běžná praxe je taková, že jsou dva typy farních charit. Tím prvním je farní charita složená z dobrovolníků z farnosti. Taková dobrovolnická farní charita obvykle navštěvuje seniory a jiné potřebné lidi z farnosti, sbírá šatstvo, vede farní knihovnu, pořádá akce pro děti apod. Nemá prakticky žádné náklady a je plně financována z darů farníků. Tento typ charity je úzce spjat s životem farnosti, protože činnost takovéto charity vychází přímo ze života a potřeb farnosti. Tím druhým typem je farní charita, která provozuje profesionální zdravotnickou nebo sociální službu. V této farní charitě potom pracují zaměstnanci, kteří mohou, ale nemusí mít s farností nic společného. Služby profesionální charity jsou zaměřeny na širokou veřejnost a tato charita se musí řídit platnou legislativou naší republiky. Samozřejmě má profesionální charita rozpočet, musí hledat různé zdroje financování. Její činnost není úzce spjata s farností. Z vlastní zkušenosti vím, že většina profesionálních farních charit nemá se svou farností společného nic jiného než jméno. Myslím si, že je to špatně. Zřizovatelem naší farní charity je sice Arcibiskupství pražské a oficiální název organizace je Farní charita Chodov. Máme i pobočku na Spořilově a poskytujeme služby na území vaší farnosti. Myslím si, že máte plné právo vědět, co se u nás v charitě aktuálně děje. Proto se také snažím psát každý měsíc článek do farních novin. Vnímám duchovní, modlitební i lidskou podporu farnosti pro naši práci jako naprosto nezbytnou. Mnoho z vás mohlo informací z článků využít i pro svou osobní potřebu při péči o závislé členy rodiny. Opakuji, že stále platí nabídka pomoci a poradenství ze strany zaměstnanců naší charity. Prošli jsme náročným obdobím, kdy v platnost vstoupil nový zákon o sociálních službách. Zdá se, že už jsme z nejhoršího venku. Klienti nám postupně začínají platit za služby poskytnuté v lednu a únoru a začínají si zvykat na nový systém. Podařilo se mi domluvit s VZP velmi slušný limit pro rok 2007, takže naše zdravotnická složka by na rozdíl od roku 2006 neměla být ztrátová, ale pouze nezisková. Současně se mi podařilo vyjednat, že nám pojišťovna proplatí 50 % dluhu za první pololetí roku O druhé pololetí budu ještě bojovat, tam jde o vyšší částku cca Kč. Vě- řím ale, že se mi podaří také domluvit úhradu alespoň 50 % dluhu. Máme požádáno ještě o další dotace. Prakticky všechny dotační programy místních samospráv se zpozdily kvůli komunálním volbám. Postupně jsou ale již vyvěšovány na internetu výsledky dotací, a tak se nám díry v rozpočtu pomalu zacelují. Přeji vám všem požehnané Velikonoce a děkuji za veškerou pomoc a podporu, které se nám z vaší farnosti dostává. Eva Černá Velikonoční radost Radost! Velikonoce nás volají k tomuto ne docela snadnému životnímu postoji. Bylo-li obtížné, abychom přes všechny dobré a radostné skutečnosti uchovali v sobě ladění smutku, ještě obtížnější je velikonočně se radovat přes všechny starosti a utrpení, ve kterých vězíme. To vyžaduje velkou nezištnost a silnou víru, a to tím spíše, že tato radost nemá nic společného s radostí karnevalu, nemá nic společného s náladou, kdy mnohé zapomínáme a chceme všechno vidět jen z veselé stránky. Velikonoční radost je světlá. Má odvahu všemu hledět do očí, dokonce i smrti, poněvadž za smrtí naráží na Ježíšův život. Smrti, kde je tvůj osten? Zvláštním rysem této radosti je, že souvisí s odpuštěním hříchů. Křest nebo druhý křest: zpověď přinesla těm, kdo se účasatnili velikonočních slavností Kristovo odpuštění. Je-li někde na světě nějaká radost, pak v člověku, který má čisté srdce. Radost, kterou nám přinášejí Velikonoce, je z nejčistších, jež existují na světě. Aby nám přiblížil tuto radost, přirovnává ji Ježíš k radosti matky, které se narodilo dítě. (J.16) Je plodem Ducha svatého. Souvisí proto s jemným dechnutím Ježíše na apoštoly ve Velikonoční neděli. Je znamením jeho přítomnosti mezi námi stejně jako jeho křest, jeho slovo a jeho hostina. Připravil otec Řehoř Barokní lidový dřevořez

3 4. strana farní noviny duben 2007 farní noviny duben 2007 s trana 5 Pravidelně každé úterý v proudí davy rodičů s dětmi postranním vchodem do suterénu našeho kostela. Jistě i věřící, kteří přicházejí v šest hodin na bohoslužbu, zazanamenali zvýšenou hladinu hluku. Za tím vším stojí paní Veronika Koběrská, vedoucí skautského oddílu Šnečků. Kdy jste začala se skautem v naší farnosti? Bylo to v roce 1995, bylo mi málo přes 18, s oddílem Koťat mi tehdy pomáhali bráchové, kteří se mnou jezdili i na tábory. Zapojili se i rodiče, ti zajišťovali technicko-ekonomické zázemí. Byli jsme vlastně takový rodinný podnik. Bez jejich pomoci bych to nezvládla. Začínali jsme s patnácti dětmi, a když jsem končila těsně před svatbou, účastnilo se tábora kolem čtyřiceti skautíků. Samozřejmě že jezdili a pomáhali i další mladí z farnosti. Pocházíte z velké rodiny. Jaké bylo dětství v kolektivu mnoha vlastních sourozenců? Mám čtyři bráchy dva starší a dva mladší. Jsem prostě taková tatínkova rozmazlená holčička. Bráchové mi ale říkali dračice. Hrála jsem s nimi fotbal a hokej. To, že jsem vyrůstala ve velké rodině, určitě přispívá k tomu, že mi nedělá problém pracovat s dětmi. Jezdila jste sama jako dítě na tábory, nebo jste vystudovala školu s pedagogickým zaměřením? Víceméně jsem neměla žádné zkušenosti. Rodiče nás nechtěli dávat do Pionýra, skaut byl zakázaný. Maminka ale vyrůstala ve skautském oddíle, a jistě nějaký ten duch přenesla i do naší rodiny. Krátce po revoluci jsem dělala pomocnou vedoucí v jednom oddíle, ale díky podpoře a zázemí v naší farnosti se podařilo založit oddíl přímo zde. Proč jste skončila s vedením Koťat? Po ukončení vyšší zdravotnické školy se zaměřením dětská sestra jsem nastoupila na JIP dětské chirurgie v Thomayerově nemocnici. Dvanáctihodinový pracovní provoz, nepřetržité služby, soboty, neděle nešly skloubit s vedením oddílu a poctivou přípravou programu. FARNÍCI Co bylo impulzem k obnovení vaší činnosti s dětmi? Po práci s dětmi se mi celou dobu stýskalo, chybělo mi to, a proto jsme před dvěma lety začali na zkoušku se Šnečky. Říkám jsme, protože mi pomáhá manžel Radim (seznámili jsme se právě při vedení oddílu Koťat), bez jehož podpory bych to nemohla dělat. Členy Šnečků jsou samozřejmě i naše děti. Jak početnou máte rodinu? Máme tři děti, ale jak jsem říkala na schůzce rodičů, když se mě někdo ptá, odpovídám: Momentálně čtyřicet dva. K oddílovým dětem přistupuji KOLEM tak, jako by byly moje vlastní. Atmosféra je rodinná, přátelská, snažíme se k dětem přistupovat individuálně. Jakou strukturu má oddíl? Mladší děti od tří do pěti let tvoří družinku Mravenečků, starší šesti až sedmileté mají družiny Delfínů a Dráčků. Každá schůzka je jiná, ale hlavní body programu zůstávají stejné: na začátku rychlá hra v jednotlivých družinkách, svačinka, vyrábění či jiné hry. Chceme, aby děti měly své malé úkoly, a tak se učily zodpovědnosti a pomalu se podílely na chodu oddílu. NÁS Kdo vám kromě manžela pomáhá? Dvě pomocné vedoucí, obě vyrostly v Koťatech, Maruška Kudrnová ROZ HOV OR S VERONIK OU K OBĚRSK OU a Majda Kosová. Další vedoucí je Jarmila Bohumínská, také maminka na mateřské dovolené, kterou to s dětmi velmi baví, a čajíčková teta Blanka Hrabáková. Čajíčková teta? Dětem připravuje svačinky, pomáhá s úklidem, mytím rukou, voděním na záchod. Samé důležité věci. Přijímáte další děti, nebo máte nějaký limit? Oddíl se snaží mít rodinný duch, takže, asi jako v rodině, stop stav nikdy není. Vzhledem k tomu, že nechceme dalším dětem zavírat dveře, bylo by příjemné, kdyby nám mohl někdo pomoci. Přicházejí jen věřící děti? Většina je nevěřících, náboženství jim nevnucujeme, ale všichni akceptují, že jsou na křesťanské půdě. Jelikož jsou děti školkového věku, jsme spíše takovou skautskou přípravkou. Nemáme sliby, zkoušky ani kroje. Snažíme se, aby se děti k sobě chovaly především přátelsky. Vyhovují vám prostory pod kostelem? Šnečkové se přemnožili, a tak jsme moc rádi, že nám otec Řehoř věnoval nově zrekonstruovanou místnost pod kostelem pro naši klubovnu. My jsme ji dovybavili kobercem a děti ji už jak se patří zabydlely. Otec nám klubovnu požehnal a požehnal i naší činnosti. Kam se chystáte v létě na rodinnou dovolenou se čtyřiceti dvěma dětmi? Poprvé jedeme na týdenní tábor, do Jizerských hor, ale jen s dvaceti pěti staršími. Co budete dělat, až všichni z přípravky vyrostou? Spolupracujeme s oddílem Koťata, máme měsíčně společnou schůzku, a bylo by samozřejmě bezvadné, kdyby děti plynule přešly do našeho oddílu velkých skautů. Oddíl Šnečků má díky panu Bohumínskému své internetové stránky s informacemi a fotkami z akcí www. snecci.cz Připravila Michaela Tučková

4 6. strana farní noviny duben 2007 farní noviny duben 2007 strana 7 Pouť do Poř í č í n a d S á z a v o u biskup Karel Herbst na návštěvě v naší farnosti V měsíci dubnu se připomínají dvě výročí dr. Františka Noska, významného katolického veřejného činitele meziválečné doby, člena III. řádu sv. Františka: narození (1886) a úmrtí (1935). Mše svatá bude za něho obětována v kostele sv. Havla v Poříčí n. S., při němž je pochován (kostel u řeky), a to v sobotu 21. dubna 2007 v 15 hodin 45 minut. Hlavním celebrantem bude P. Josef Smola, arciděkan z města Chrudimi, rodiště dr. Noska. Zveme na pouť srdečně Vás i Vaše přátele. Spojení do Poříčí je vlakem; odjezd z Prahy Hl. nádraží ve hodin, přesedá se v Čerčanech. (Odjezd zpět z Poříčí je v hodin.) Do Poříčí je možno putovat i pěšky z Benešova; odjezd z Prahy Hl. n. je pak v hod., v Benešově je sraz v hodin u východu z nádraží ČD ve směru na Konopiště. M. Müller Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky vás srdečně zve na poutní zájezd Ilustrační snímky z velmi vydařené oslavy 40. narozenin našeho regenschoriho Josefa Bauera ZA S E S TROU VOJTĚCHOU VE DNECH S R P NA 2007 Do estonského Tartu. Cestou navštívíme mnoho poutních míst. Cena: 7 500,- Kč/osoba, při účasti 35 osob sleva na děti 1000,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování dle programu, dopravu autobusem, komplexní cestovní průvodce. Cena nezahrnuje: stravování a cestovní pojištění. Není třeba pas, postačuje nový občanský průkaz. Přihlášky, záloha 1000, Kč a informace: Dr. Marie Myslilová tel , Dr. František Reichel tel Pondělí C O SE DĚJE P OD K OSTEL EM Pěvecký sbor Úterý Schůzka oddílu Koťata, Šnečci Středa Klub matek 9.30 Výuka náboženství 14.30, Pátek Úklid kostela 8.00 Spolčo mladých Skauti Evropy v rámci své akademie představili ve zdařilém autorském představení život zakladatele skautského hnutí Baden-Powella. FARNÍ ÚŘAD P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá BOHOSLUŽBY pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

5 8. strana farní noviny duben 2007 Během Svatého týdne je příležitost ke svátosti smíření každý den od 17 hodin na Květnou neděli v 9.30 hodin mají sraz všichni, kteří chtějí zpívat při této slavnosti i o Velikonocích v rámci výuky náboženství mají děti možnost od 16 hodin přijmout svátost smíření. Děti, kterým z tohoto důvodu odpadne hodina náboženství, mohou přijít v na společnou modlitbu křížové cesty. Na tuto křížovou cestu jsou zváni rodiče i všichni farníci. STANE SE již pravidelně na Zelený čtvrtek zve Klub matek všechny k spoluúčasti na dětské křížové cestě na Petříně. Společně projdeme všechna zastavení s prosbami, čtením a písničkami. Sraz je v 9.00 před vstupem do metra Roztyly či v 9.45 na Újezdě u stanice lanovky sbírka na Svatou zemi, den přísného postu pouť do Poříčí nad Sázavou Pravidelný úklid kostela v pátek v osm hodin a B O H O S LUŽ B Y V E SVATÉM T Ý DNU Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle Zmrtvýchvstání Páně ,10.30 Velikonoční pondělí ,10.30 Velikonoční úterý u vozíčkářů KVĚTNA 2007 POUŤ DO ALTÖTTINGU, největšího poutního místa v sousedním Bavorsku, se zastávkou v Marktlu, rodišti Svatého otce Benedikta XVI., a v Pasově. Cena dopravy (bez pojištění) činí 630,- Kč, pro dospělé a 480,- Kč pro děti do 15 let. Písemné přihlášky se zálohou 300,- Kč přijímá Dr. Marie Myslilová, Hlavní 78, Praha 4, tel PAŠ I J E PODLE J ANA pohybová improvizace na hudbu J. S. Bacha v neděli 1. dubna od 16 hodin Již posedmé ji pořádá Křesťanský sportovní klub a farnost sv. Františka z Assisi s dětmi z Jižního Města v kulturním domě Opatov (Ke Kateřinkám, bus 213). Benefiční multimediální představení je uspořádáno na podporu výstavby Komunitního centra Matky Terezy. Naše noviny si můžete nyní přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti.

Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti. b ř e z e n 2 0 0 7 n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti. Georges Rouault - Kristus na kříži, 1936 2. s t r a

Více

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX noviny červen 2007 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX Naše děti Některé z našich dětí v tomto měsíci poprvé přijmou Ježíše. Když je vidíme v celém bílém, básník by řekl: je na nich ještě rosa.

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

P o u ť n a H r á d e k u V l a š i m i 1 5. 9. 2 0 0 7

P o u ť n a H r á d e k u V l a š i m i 1 5. 9. 2 0 0 7 n o v i n y z á ř í 2 0 0 7 f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X V e č e r n í m o d l i t b a Pane, přijmi naše modlitby za tento dům, za tuto rodinu, za tento kraj.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

noviny VELIKONOČNÍ HYMNUS duben 2010 farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII

noviny VELIKONOČNÍ HYMNUS duben 2010 farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII duben 2010 noviny farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII VELIKONOČNÍ HYMNUS Den Kristova Vzkříšení! Národy, plesejte radostí. Ze smrti k životu, ze země k nebi nás přivedl Kristus Pán. Nebe ať

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2013 Velikonoce s papežem Františkem Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2013 Bilancování v našem životě Na konci školního a pracovního roku často hodnotíme a bilancujeme. Právě měsíc červen je tímto typický. Možná také my se můžeme v následujících

Více

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 VĚSTNÍK Drazí farníci, loňský únor začal vycházet Věstník každý měsíc. Velký dík hlavním redaktorům manželům Šilhavým, ale také vám, kteří přispíváte svými články. Každý, kdo někdy zkusil

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka...

FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... FCHODoviny 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 8 2009 Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... Bachovy pašije podle Jana v Komunitním centru Matky Terezy na Květnou neděli 5. dubna 2009 od

Více

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007 FCHODoviny 7-8 Farnost se konečně zakládá na jisté teologické skutečnosti, neboť je to společenství eucharistické. To znamená, že farnost je společenství schopné slavit eucharistii, v ní se nachází živý

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 5 Ročník XII. Květen 2006 Bezprostřední působení při utváření spravedlivého uspořádání společnosti je přednostně věcí laiků. Jako občané

Více