Uživatelský návod Navigace ZENEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský návod Navigace ZENEC"

Transkript

1 Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 Česky , ver. 1.0

2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento dokument je detailní popis navigačního softwaru. Navigační software můžete prozkoumat jednoduše během používání; přesto doporučujeme prostudování tohoto návodu abyste plně porozuměli jednotlivým obrazovkám a vlastnostem. 2

3 Obsah 1 Varování a bezpečnostní upozornění Začínáme Navigační menu Tlačítka a další ovladače na obrazovce Použití klávesnic Opakovaným poklepáním na obrazovku Obrazovka mapy Navigace na mapě Ukazatelé polohy Ikona vozidla a Lock-on-Road (fixace na silnici) Vybrané místo na mapě (Kursor) and selected map object Objekty na mapě Ulice a silnice Náhled pohybu a další ulice Informace jízdního pruhu a ukazatelé Zobrazení křižovatky Typy 3D objektů Prvky aktivní trasy Dopravní události Ovládání mapy Rychlé menu Kontrola podrobností aktuální polohy (Kde jsem?) Navigace Výběr cíle trasy Zadání adresy nebo částečné adresy Zadání adresy Zadání středu ulice jako cíle Výběr křižovatky jako cíle Výběr centra města jako cíle Zadání adresy pomocí PSČ Rady k rychlému zadání adresy Volba cíle ze seznamu POI Rychlé hledání POI Hledání POI pomocí přednastavených kategorií Hledání POI podle kategorií Hledání POI podle názvu Výběr blízké pomoci z 'Kde jsem?' Výběr místa na mapě jako cíle Volba cíle ze seznamu Oblíbené Volba nejpravděpodobnějšího síle (Chytrá historie)

4 3.1.6 Výběr posledního cíle z historie Zadání souřadnic cíle Vytváření trasy ze seznamu dílčích cílů (vytvoření trasy) Zobrazení celé trasy na mapě Kontrola parametrů trasy a funkce související s trasou Úprava trasy Volba nového cíle, pokud již máte trasu: Nová trasa, průjezdní bod nebo konečný cíl Nastavení nové počáteční pozice trasy Úprava seznamu cílů (úprava trasy) Pozastavení aktivní trasy Zrušení aktivní trasy Kontrola alternativních tras během plánování trasy Kontrola alternativních tras existující trasy Změna vozidla použitého při plánování trasy Změna typů silnic použitých při plánování trasy Uložení místa jako oblíbeného cíle Úprava podrobností oblíbeného cíle Uložení místa jeko bodu výstrahy Úprava bodu výstrahy Sledování simulace trasy Referenční příručka Koncepty Chytrý zoom Denní a noční barevná schéma Výpočet a přepočet trasy Ekologické plánování trasy Rychlostní kamery a ostatní varování Upozornění na omezení rychlosti Ukazatel kvality GPS pozice a aktuální čas Dopravní informace v plánování trasy Menu 'Více' Menu Nastavení Zvuky a upozornění Přizpůsobení Rychlého menu Dopravní nastavení Nastavení trasy Nastavení ekologického plánování trasy Nastavení mapy Nastavení Visual guidance settings Nastavení obrazovky Místní nastavení

5 Nastavení trip monitoru Nastavení protokolu trasy Přehled termínů Licenční ujednání poznámka k autorským právům

6 1 Varování a bezpečnostní informace Navigační systém Vám napomáhá nalézt cestu k Vašemu cíly pomocí vestavěného GPS přijímače. Software nepřenáší Vaši GPS pozici; ostatní Vás nemohou sledovat. Je důležité, abyste sledovali displej pouze když je to bezpečné. Pokud jste řidič vozidla, doporučujeme nastavit Váš software před započetím cesty. Naplánujte si cestu ještě před odjezdem a pokud potřebujete trasu změnit, zastavte. Musíte se řídit dopravním značením a přizpůsobit jízdu stavu vozovky. Pokud se odchýlíte od doporučené trasy, Váš software upraví pokyny odpovídajícím způsobem. Další informace naleznete v kapitole licenční ujednání (strana 84). 6

7 2 Začínáme Software je optimalizován pro použití ve vozidle. Není třeba používat stylus. Můžete ho používat jednoduše poklepem konečků prstů na tlačítka na obrazovce nebo mapu. Když použijete navigační software poprvé, automaticky se spustí počáteční nastavení. Udělejte to následovně: 1. Vyberte jazyk uživatelského rozhraní. Později ho můžete změnit v regionálním nastavení (strana 80). 2. Přečtěte si licenční ujednání. Pro pokračování klepněte na. 3. Spustí se průvodce nastavením. Pro pokračování klepněte na. 4. Vyberte jazyk a reproduktor používaný pro hlasové navádění. Nastavení můžete později změnit v nastavení zvuků a upozornění (strana 80). 5. Pokud potřebujete, změňte nastavení času a jednotek. Nastavení můžete později změnit v regionálním nastavení (strana 80). 6. Pokud potřebujete, změňte výchozí nastavení plánování trasy. Nastavení můžete později změnit v nastavení trasy (strana 75). 7

8 7. Počáteční nastavení je nyní hotovo. Průvodce nastavením lze později znovu spustit z menu Nastavení (strana 72). 8. Software Vám nabízí zhlédnutí tutoriálu, který Vás provede základními kroky navigace. Pokud chcete tutoriál spustit, klepněte na. Pokud vyberete, můžete tutoriál pustit později. Po prvním spuštění se objeví navigační menu a Vy můžete začít software používat. 2.1 Menu navigace Všechny součásti softwaru jsou dosažitelné z menu navigace. K dispozici máte následující možnosti: Pro výběr Vašeho cíle zadáním adresy nebo výběrem POI, místa na mapě nebo jedním z Vašich oblíbených cílů klepněte na. Můžete se také podívat na Váš poslední cíl ze Smart History, zadat souřadnice nebo souřadnice uložené na fotografii. Pro zobrazení parametrů trasy a zobrazení celé trasy na mapě klepněte na. Také můžete provést úkony spojené s trasou jako editaci nebo zrušení Vaší trasy, nastavení počátečního bodu trasy, výběr alternativní trasy, vyhnutí se částem trasy, simulaci navigace nebo přidání cíle k Vašim oblíbeným. Pro přizpůsobení způsobu navigováni, shlédnutí tutoriálu, demo simulace trasy nebo spuštění některých dalších aplikací klepněte na. Pro spuštění navigace na mapě klepněte na. Tlačítko samo je miniaturní mapa, která zobrazuje Vaši aktuální pozici, doporučenou trasu a okolí trasy na mapě. Pro zvětšení mapy na celou obrazovku se tlačítka dotkněte. 8

9 Pro otevření souhrnné obrazovky provozu klepněte na. 2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na obrazovce Když používáte software, obvykle se dotýkáte tlačítek na obrazovce. Potřebujete pouze potvrdit výběry nebo změny pokud aplikace potřebuje restartovat, nebo pokud potřebuje provést zásadní změny konfigurace jinak hrozí ztráta Vašich dat nebo nastavení. Software jinak šetří Vaše volby a ukládá nová nastavení bez potvrzení hned jakmile použijete ovládací prvky. Typ Příklad Popis Použití Tlačítko Tlačítko s hodnotou Ikona Klepněte na tlačítko pro spuštění funkce, pro otevření nové obrazovky nebo pro nastavení hodnoty. Některá tlačítka zobrazují aktuální hodnotu pole nebo nastavení. Pro změnu hodnoty klepněte na tlačítko. Po změně je nová hodnota na tlačítku zobrazena. Zobrazuje informace o stavu. Klepněte jednou. Klepněte jednou. Některé ikony také fungují jako tlačítka. Jednou se jich dotkněte. Seznam Když si potřebujete vybrat z více možností, zobrazí se v seznamu. Chyťte někde seznam a posouvejte prstem nahoru nebo dolů. V závislosti na rychlosti posuvu se bude seznam posouvat rychle nebo pomalu, pouze trochu nebo až na konec. Jinak se pohybujte mezi stránkami pomocí tlačítek a. Tlačítko rádia Pokud je zde pouze několik možností, lze použít tlačítka rádia místo seznamu. Vybrána může být pouze jedna hodnota. Pro výběr nové hodnoty klepněte na jedno z tlačítek. 9

10 Přepínač Pokud jsou zde pouze dvě volby, zaškrtnutí ukazuje, zda je funkce povolena. Klepněte pro přepnutí přepínače zap/vyp. Posuvník Když může být nastavena různá hodnota v rozsahu, software zobrazuje indikátor se stupnicí který zobrazuje a nastavuje hodnotu. Přetažením ukazatele přesuňte posuvník na novou pozici. Dotkněte se posuvníku v místě, kde chcete aby se ukazatel nacházel; ukazatel sem skočí. Virtuální klávesnice Abecední a alfanumerické klávesnice pro zadání textu a čísel. Každá klávesa je dotykové tlačítko Použití klávesnic Písmena a čísla potřebujete zadat pouze v nutných případech. Můžete psát prsty na celoobrazovkových klávesnicích a můžete přepínat mezi různými rozloženími klávesnice, např. anglickým, řeckým nebo číselným. Úkol Návod Přepnutí na jiné rozložení klávesnice, např. z anglického na řecké Klepněte na a vyberte nové rozložení klávesnice ze seznamu. Oprava zadaného textu Pro odstranění nepotřebného znaku(ů) klepněte na. Pro odstranění více znaků nebo celého zapsaného řetězce se tlačítka dotkněte a držte jej. Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením nebo ve víceslovných názvech ulic Vložení čísel a symbolů Ve středu dole na obrazovce klepněte na tlačítko. Pro přepnutí na klávesnici nabízející čísla a symboly klepněte na. Dokončení zadání z klávesnice (přijetí navrhovaných výsledků vyhledávání) Klepněte na. 10

11 Dokončení zadání z klávesnice (otevření seznamu výsledků vyhledávání) Dokončení zadání z klávesnice (uložení vašeho zadání) Zrušení zadání z klávesnice (návrat na předchozí obrazovku) Klepněte na. Klepněte na. Klepněte na Opakovaným poklepáním na obrazovku Obvykle potřebujete poklepat na obrazovku pouze jednou. Avšak některé užitečné funkce mohou být spuštěny kombinovaným poklepáním obrazovky. Jedná se o následující: Činnost Dotyk a podržení na obrazovce Podrobnosti Pro přístup k dalším funkcím klepněte na následující tlačítka a podržte: V seznamu a obrazovkách menu se dotkněte a podržte : objeví se obrazovka s mapou. Na obrazovce mapy klepněte na jakékoli tlačítko,,,, a a podržte: můžete mapu plynule otáčet, naklánět nebo měnit její měřítko. Na obrazovkách mapy klepněte na a držte: můžete rychle smazat několik znaků. V dlouhých seznamech klepněte na nebo a držte: můžete plynule posouvat stránky. Gesta (drag&drop) Drag & drop (podržení a tažení) potřebujete pouze v případech jako: Pohyb ukazatele na posuvníku. Posouvání seznamu: klepněte někde na seznam a posouvejte prstem nahoru nebo dolů. Podle rychlosti posuvu, se seznam bude posouvat pomalu nebo rychle, pouze trochu, nebo až na konec. Pohyb mapou v režimu procházení mapy: dotkněte se mapy a pohněte s ní v požadovaném směru. 11

12 2.3 Obrazovka s mapou Pohyb po mapě Obrazovka s mapou je nejčastěji používaná obrazovka softwaru. Malý náhled mapy je zobrazen na úvodní obrazovce jako část tlačítka. Pro zvětšení této malé mapy a otevření obrazovky s mapou klepněte na. Tato mapa ukazuje aktuální pozici (ikonu vozidla (ve výchozím nastavení modrou šipku )), doporučenou trasu (oranžovou čáru) a okolí na mapě. Pokud není k dispozici GPS pozice, ikona vozidla je průhledná. Zobrazuje Vaši poslední známou pozici. V levém horním rohu můžete vidět kolem symbolu satelitu kroužící barevné tečky. Čím více zelených teček vidíte, tím blíže jste k získání platné pozice GPS. Když je pozice GPS k dispozici, ikona vozidla je zobrazena v plné barvě, nyní zobrazuje Vaši aktuální pozici. Pro lepší orientaci jsou na obrazovce tlačítka a datová pole. Během navigování obrazovka zobrazuje informace o trase. Ve výchozím nastavení je zobrazeno jen jedno datové pole ve spodním pravém rohu. Dotkněte se tohoto datového pole, abyste viděli všechna datová pole o trase. 12

13 Pro potlačení datového pole a zobrazení pouze vybraného datového pole, klepněte na vybrané datové pole. Datová pole jsou rozdílná pokud navigujete aktivní trasou a pokud nemáte určený cíl (oranžová čára není zobrazena). Výchozí datová pole při jízdě bez zvoleného cíle (pro změnu hodnoty jakéhokoli pole se tohoto pole dotkněte a podržte jej): Pole Popis Ukazuje Vaši aktuální rychlost poskytnutou přijímačem GPS. Ukazuje rychlostní omezení aktuální cesty (pokud tento údaj mapa obsahuje). Zobrazuje aktuální čas korigovaný posunem časového pásma. Přesný čas pochází z GPS satelitů a informace o časovém pásmu pochází z mapy nebo lze informaci o časovém pásmu nastavit v regionálním nastavení. (Aktuální čas je vždy zobrazen v levém horním rohu obrazovek menu.) Výchozí datová pole při navigování trasy (pro změnu hodnoty jakéhokoli pole se tohoto pole dotkněte a podržte jej): Pole Popis Zobrazuje vzdálenost trasy potřebnou k dojetí do cíle. Zobrazuje čas potřebný k dojetí do cíle trasy založený na informacích dostupných pro zbývající části trasy. Údaje z historie o provozu a charakteru provozu jsou brány v úvahu při výpočtu také (pokud tyto informace také existují). Při výpočtu je brán v úvahu také dopad zpoždění vlivem provozu na Vaší trase (pokud jsou dostupná data přes systém TMC). Nicméně tento výpočet je zřídkakdy přesný. Zobrazuje odhadovaný čas příjezdu do cíle trasy na základě informací dostupných pro zbývající části trasy. Údaje z historie o provozu a charakteru provozu jsou brány v úvahu při výpočtu také (pokud tyto informace také existují). Při výpočtu je brán v úvahu také dopad zpoždění vlivem provozu na Vaší trase (pokud jsou dostupná data přes systém TMC). Nicméně tento výpočet je zřídkakdy přesný. 13

14 2.3.2 Ikony pozice Ikona vozidla a Lock-on-Road (fixace na silnici) Když je pozice GPS dostupná, software označí Vaši aktuální pozici ikonou vozidla. Ve výchozím nastavení je ikona modrá šipka, ale ikonu můžete změnit v nastavení. Ikona vozidla nemusí ukazovat Vaši přesnou polohu a směr. Pokud jsou blízko cesty, je zarovnána k nejbližší cestě pro potlačení chyby GPS pozice a směr ikony je zarovnán se směrem cesty Zvolené místo na mapě (Kurzor) a vybraný objekt mapy Místo na mapě můžete označit následujícími způsoby: dotkněte se mapy během navigování, dotkněte se mapy když jste požádáni o potvrzení cíle na konci hledání, nebo dotkněte se mapy v Najít na mapě (strana 45) Když je vybraná pozice na mapě, objeví se na zvoleném bodě mapy kurzor. Kurzor je zobrazený s červenou pulzující tečkou ( )aby byl viditelný na všech úrovních přiblížení. Pozice kurzoru může být použita jako cíl trasy, nový bod výstrahy, můžete kolem vyhledávat místa nebo můžete tuto pozici uložit jako jeden z Vašich oblíbených cílů. Na mapě také můžete vybrat některé objekty. Jestliže se dotknete na mapě ikony POI nebo nějakého bodu výstrahy, objekt bude vybrán (vidíte červené kruhové ohraničení kolem objektu) a můžete o tomto objektu obdržet informace nebo ho použít jako bod trasy Objekty na mapě Ulice a silnice Software zobrazuje ulice podobným způsobem jakým jsou zobrazeny na papírové mapě. Jejich šířka a barvy odpovídají jejich významu: snadno můžete rozeznat dálnici od malé ulice Náhled pohybu a další ulice Během navigování trasy horní část obrazovky mapy zobrazuje informace o následující události (manévru) na trase a následující ulici ve městě/obci. V horním levém rohu je pole které zobrazuje následující manévr. Jsou zobrazeny údaje: typ události (odbočení, kruhový objezd, sjezd z dálnice, apod.) a vzdálenost od současné pozice. 14

15 Pokud je v blízkosti místa následujícího manévru místo dalšího následného manévru, zobrazuje tento manévr menší ikona. Jinak je zobrazen pouze další manévr. Většina těchto ikon je velmi intuitivní. Následující tabulka zobrazuje některé z velmi často používaných událostí na trase. Stejné symboly jsou použity v obou polích: Ikona Zatočte vlevo. Popis Zatočte vpravo. Otočte se do protisměru. Odbočte vpravo. Zatočte ostře vlevo. Držte se vlevo. Na křižovatce pokračujte rovně. Jeďte vlevo na kruhovém objezdu vyjeďte na třetím výjezdu (následující manévr). Vjeďte na kruhový objezd (druhý následující manévr). Vjeďte na dálnici. Sjeďte z dálnice. Naloďte se na trajekt. Vyloďte se z trajektu. Blíží se průjezdní bod. Blížíte se do cíle. 15

16 Informace o dopravních pruzích a dopravní ukazatele Při navigaci na více proudových silnicích, abyste následovali doporučenou trasu, je důležité se držet ve správném pruhu. Pokud je v mapových podkladech dostupná informace o silničních pruzích, software zobrazuje pruhy a jejich směr pomocí malých šipek na spodním okraji mapy. Zvýrazněné šipky představují pruhy, které potřebujete použít. Pokud jsou dostupné dodatečné informace, jsou šipky nahrazeny dopravním značením. Dopravní značení je zobrazeno na horním okraji mapy. Barva a provedení dopravního značení je podobné skutečnému dopravnímu značení, které můžete vidět nad nebo u cesty. Zobrazuje dostupný cíl a počet dopravních pruhů které k němu vedou. Pokud není doporučená trasa, během jízdy všechno dopravní značení vypadá podobně. Při navigaci na trase je v živých barvách zobrazen pouze ukazatel vztahující se k dopravnímu pruhu (pruhům); všechny ostatní jsou tmavší. Pokud chcete skrýt právě zobrazené dopravní značení, dotkněte se ho a zobrazí se normální obrazovka s mapou dokud není přijata informace o novém dopravním značení Zobrazení křižovatky Pokud se blížíte k exitu dálnice nebo složité křižovatce a je dostupná potřebná informace, mapa je nahrazena 3D náhledem křižovatky. Dopravní pruhy které potřebujete jsou zobrazeny se šipkami. Pokud je dispozici informace, může být také zobrazeno dopravní značení. Pokud chcete skrýt právě zobrazenou křižovatku, dotkněte se obrázku křižovatky a vrátí se obrazovka mapy. 16

17 Typy 3D objektu Váš software podporuje následující typy 3D objektů: Typ 3D terén Vyvýšené silnice 3D body orientační Popis Mapové podklady 3D terénu zobrazují změny v terénu, vyvýšeniny nebo prohlubně povrchu když sledujete mapu ve 2D a požívají se při 3D vykreslování mapy trasy ve během navigace. Kopce a hory jsou zobrazeny na pozadí 3D mapy a na 2D mapě jsou ilustrovány barvou a stínováním. Složité křižovatky a vertikálně oddělené cesty (jako nadjezdy nebo mosty) jsou zobrazeny ve 3D. Orientační body jsou 3D objekty nebo jednoduché symboly význačných nebo známých objektů. 3D budovy 3D blok zastupující plná data městské budovy obsahující skutečnou velikost a pozici budovy na mapě Prvky aktivní trasy Váš software zobrazuje trasu následujícím způsobem: Symbol Název Popis Aktuální GPS pozice a počáteční bod Průjezdní bod (dílčí cíl) Vaše aktuální pozice zobrazená na mapě. Pokud jsou poblíž cesty, je zarovnána na nejbližší cestu. Normálně když je k dispozici GPS pozice, trasa začíná z aktuální pozice. Pokud není GPS pozice k dispozici, Váš software použije poslední známou pozici jako startovní bod. Dílčí cíl trasy před dosažením konečného cíle. Cíl (koncový bod) Konečný cíl trasy. Barva trasy Ulice a cesty které jsou vyloučeny z navigace Ulice a cesty které jsou ovlivněny dopravními událostmi Trasa vždy na mapě vyniká svou barvou a to v denním i v nočním režimu. Můžete si vybrat, zda chcete použít, nebo se chcete vyhnout určitým typům silnic (strana 75). Nicméně, pokud se software nemůže takovému typu cesty vyhnout, trasa bude cestu obsahovat a cesta bude zobrazena jinou barvou než zbytek trasy. Silniční úseky mohou být ovlivněny dopravními událostmi. Pokud pomocí TMC přijmete informace vztahující se k silničnímu úseku, tyto ulice a silnice jsou zobrazeny jinými barvami a malé symboly nad cestou zobrazují typ dopravní události. 17

18 Dopravní události Silniční úseky ovlivněné silniční událostí jsou na mapě zobrazeny jinou barvou a malé symboly nad cestou zobrazují typ dopravní události: Pro otevření obrazovky dopravního přehledu klepněte na. Pro otevření seznamu dopravních událostí klepněte na : Nyní pro zobrazení detailů a pro zobrazení celého ovlivněného silničního úseku na mapě klepněte na jakoukoli položku seznamu: Poznámka! Pokud jsou na doporučené trase dopravní události, které aplikace neobešla, ikona otevře seznam významných dopravních událostí abyste ho mohli rychle zkontrolovat. 18

19 2.3.4 Ovládání mapy Pro procházení mapy během navigování klepněte na libovolném místě na mapu. Mapa se podle aktuální pozice zastaví (ikona vozidla (ve výchozím nastavení modrá šipka) již není v pevné pozici na obrazovce) a objeví se ovládací tlačítka, která Vám pomohou změnit zobrazení mapy. Akce Tlačítko(a) Popis Pohyb mapy pomocí tažení Přiblížení a oddálení Naklánění nahoru a dolů Otáčení vlevo a vpravo Pohled 2D nebo 3D Bez tlačítek,,,, Mapou můžete pohybovat v jakémkoli směru: dotkněte se mapy a držte. Pohybujte prstem ve směru ve kterém chcete mapou pohnout. Změní, kolik je z mapy na displeji zobrazeno. Váš software používá vysoce kvalitní vektorové mapy, které Vám umožňují prozkoumat mapu v různých úrovních přiblížení vždy s optimalizovaným obsahem. Vždy zobrazuje názvy ulic a ostatní texty stejně velkým písmem, nikdy vzhůru nohama a vždy vidíte jen ty ulice a objekty, které potřebujete. Změna měřítka mapy je ve 3D omezena. Pokud ji oddálíte více, mapa se přepne do 2D. Klepněte na tlačítko pro změnu zobrazení ve velkých krocích, nebo na tlačítko klepněte a držte pro postupnou a plynulou změnu. Mění vertikální úhel náklonu mapy ve 3D. Klepněte na tlačítko pro změnu zobrazení ve velkých krocích, nebo na tlačítko klepněte a držte pro postupnou a plynulou změnu. Otáčí mapou doleva a doprava. Klepněte na tlačítko pro změnu zobrazení ve velkých krocích, nebo na tlačítko klepněte a držte pro postupnou a plynulou změnu. Klepněte na tlačítko pro změnu 2D nebo 3D pohledu. 19

20 Kompas ve 2D režimu mapy Kompas ve 3D režimu mapy Informace o poloze Návrat k obvyklé navigaci Další volby Výběr cíle,, Směr kompasu ukazuje na sever. Klepněte na tlačítko pro přepnutí pohledu se severem nahoře a potom klepněte na tlačítko znovu pro otočení mapy předchozím směrem. Směr kompasu ukazuje na sever. Klepněte na tlačítko pro přepnutí pohledu se severem nahoře a potom klepněte na tlačítko znovu pro otočení mapy předchozím směrem. Klepněte na toto tlačítko pro otevření nové obrazovky s informacemi o zvoleném bodě na mapě, kurzoru. Aby mapa opět následovala aktuální GPS pozici, klepněte na toto tlačítko. Automatické natáčení mapy je také znovu obnoveno. Tlačítka pro ovládání mapy zmizí a navigace pokračuje. Klepněte na tlačítko pro otevření seznamu dalších vlastností jako je uložení pozice kurzoru jako oblíbeného cíle nebo hledání míst v okolí pozice kurzoru. Klepněte na tlačítko pro výběr pozice kurzoru jako nového cíle. Trasa je automaticky vypočítána Rychlé menu Rychlé menu je výběr ovladačů a funkcí které jsou často potřeba během navigace. Může být otevřeno přímo z obrazovky mapy klepnutím na. Nabídka se po několika vteřinách neaktivity nebo po klepnutí na Většina těchto funkcí jsou zástupci a jsou přístupné i z menu. zavře. 20

21 Je zde dostupných více funkcí, než tlačítek v menu. V nastavení si můžete vybrat funkci pro každé tlačítko (strana 74). Jsou k dispozici následující možnosti: Tlačítko Popis Zkratka pro Tato funkce Vám umožňuje vyhledat místo na Vaší trase nebo kolem Vaší aktuální pozice, není-li vypočítána trasa. Hledat / Hledat místa / Rychlé vyhledávání (strana 35) Toto tlačítko otevře seznam Vašich oblíbených cílů. Hledat / Hledat oblíbené (strana 46) Toto tlačítko otevře historii. Můžete si vybrat jeden z Vašich předešlých cílů. Hledat / Historie (strana 48) Toto tlačítko otevře funkce pro editování trasy. Moje trasa / Editovat trasu Toto tlačítko otevře nastavení související s trasou. Více / Nastavení / Nastavení trasy (strana 75) Toto tlačítko otevře nastavení související s mapou. Více / Nastavení / Nastavení mapy (strana 78) Toto tlačítko otevře zvláštní obrazovku s informacemi o současné pozici a tlačítko pro vyhledání pomoci nebo silniční asistence v okolí. Pro podrobnosti se podívejte do následující kapitoly. Toto tlačítko zruší trasu a zastaví navigování. Tlačítko je nahrazeno dalšími body, pokud jsou uvedeny. n/a Moje trasa / Zrušit trasu (strana 56) Toto tlačítko přeskočí následující průjezdní bod trasy. n/a Toto tlačítko otevře 2D mapu v takovém měřítku a umístěnou tak, aby zobrazila celou trasu. Moje trasa / Přehled (strana 51) Toto tlačítko otevře obrazovku nastavení vizuálního navádění. Více / Nastavení / Vizuální navádění (strana 79) 21

22 Toto tlačítko otevře obrazovku dopravního přehledu. Dotkněte se ikony dopravy v navigačním menu nebo na obrazovce s mapou. Toto tlačítko Vám umožní obejít části doporučené trasy. Moje trasa / Vyhýbání (Objíždění) Toto tlačítko otevře obrazovku monitoru cesty, kde můžete spravovat Vaše dříve uložené záznamy o cestě a protokoly trasy. Více / monitor cesty (strana 1) Toto tlačítko otevře seznam akcí (manévrů) na trase (itinerář). Dotkněte se během navigování horní části mapy. Pomocí této funkce můžete uložit aktivní trasu pro pozdější použití. Moje trasa / Více / Uložit trasu Pomocí této funkce můžete nahradit aktivní trasu již dříve uloženou trasou. Moje trasa / Více / Nahrát trasu Pomocí této funkce můžete několika různými způsoby vyhledávat body P.O.I. Najít / Najít místa (strana 35) Toto tlačítko otevře obrazovku s mapou a simulaci navigace aktivní trasy. spustí Moje trasa / Více / Simulovat navigaci (strana 63) Toto tlačítko spustí aplikaci hudebního přehrávače. Více / Hudební přehrávač (strana 1) Toto tlačítko otevře informační obrazovku GPS s informacemi o pozicích satelitů a síle signálu. Pokud není GPS signál, dotkněte se v horní části obrazovky s mapou 22

23 2.3.6 Zjištění podrobností o aktuální pozici (Kde jsem?) Tato obrazovka, otevřená z rychlého menu, obsahuje informace o aktuální poloze (nebo pokud signál GPS není k dispozici, o poslední známé pozici) a tlačítko pro vyhledávání užitečných míst v okolí. Informace na této obrazovce:, : Zeměpisná šířka a délka (souřadnice aktuální pozice ve formátu WGS84). : Nadmořská výška (informace pochází z přijímače GPS často nepřesné). : Číslo domu na levé straně. : Číslo domu na pravé straně. V polovině obrazovky můžete vidět, zda je pozice aktuální, nebo čas, který uběhl od poslední aktualizace. Detaily adresy (pokud jsou dostupné) aktuální pozice jsou zobrazeny také v dolní části. Na této obrazovce také můžete provádět některé akce: Pro uložení aktuální pozice jako oblíbeného cíle klepněte na. Také můžete hledat pomoc v blízkosti Vaší aktuální pozice. Pro otevření nové obrazovky pro rychlé vyhledávání klepněte na : 23

24 Následující služby lze vyhledávat v okolí Vaší aktuální pozice nebo Vaší poslední známé pozice: : Autoservis a asistenční služby : Zdravotní a záchranné služby : Policejní stanice : Čerpací stanice Pro výběr služby ze seznamu a navigování k ní klepněte na některé z tlačítek. 24

25 3 Navigace Vaši trasu můžete nastavit různými způsoby: Pokud potřebujete trasu pro okamžitou navigaci, můžete vybrat cíl a spustit navigaci k cíli (normální navigace). Můžete také trasu plánovat nezávisle na Vaší GPS pozici nebo dokonce i bez příjmu GPS signálu (K dosažení tohoto, je nutné vypnout GPS přijímač a vytvořil nový výchozí bod v Moje trasa / Upravit trasu klepnutím na ikonu vlajky na aktuální pozici). Můžete plánovat trasu s více cíly. Vyberte první cíl. Potom vyberte druhý cíl a přidejte ho do Vaší trasy pro vytvoření trasy s více body. Do Vaší trasy můžete zadat cílů kolik chcete. 3.1 Výběr cíle trasy Aplikace nabízí několik způsobů výběru vašeho cíle: Zadejte plnou adresu nebo část adresy, například jméno ulice bez čísla domu nebo jména dvou ulic tvořících křižovatku (strana 25). Zadejte adresu s PSČ (strana 32). Tímto způsobem si nemusíte vybrat název obce a hledání názvů ulic může být rychlejší. Použijte P.O.I. jako Váš cíl (strana 35). Vyberte umístění na mapě pomocí funkce Najít na mapě (strana 45). Použijte dříve uložený oblíbený cíl (strana 46). Vyberte umístění z historie dříve použitých cílů (strana 48). Zadejte koordináty cíle Zadání adresy nebo části adresy Jestliže znáte alespoň část adresy, je to nejrychlejší způsob výběru cíle trasy. Použitím stejné obrazovky můžete najít adresu zadáním: přesné adresy včetně čísla domu centra města / obce křižovatky středu ulice některým z výše uvedených, spuštění hledání s PSČ (strana 32) 25

26 zadání adresy Pro zadání adresy jako cíle postupujte takto: 1. Pokud se nalézáte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. Ve výchozím nastavení aplikace navrhuje zemi a obec kde jste. V případě potřeby klepněte na, zadejte na klávesnici několik počátečních písmen názvu země, a vyberte jednu zemi ze seznamu výsledků. 4. V případě potřeby vyberte město/obec: a. Dotkněte se. b. Začněte na klávesnici zadávat jméno města/obce. c. Najděte město/obec které potřebujete: Nejpravděpodobnější jméno města/obce je vždy uvedeno ve vstupním poli. Pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte město/obec ze seznamu. 5. Zadejte název ulice a. Klepněte na. b. Začněte na klávesnici zadávat jméno ulice. 26

27 c. Najděte ulici kterou potřebujete: Nejpravděpodobnější název ulice je vždy zobrazen ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte ulici ze seznamu. 6. Zadejte číslo domu: a. Klepněte na. b. Na klávesnici zadejte číslo domu. (Pro zadání písmen klepněte na ). c. Pro dokončení zadávání adresy klepněte na. (pokud nelze nalézt zadané číslo domu, bude jako cíl nastaven střed ulice.) 7. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo klepněte na pro výběr jiného cíle. 8. po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu. 27

28 Tip! Pokud víte, že budete tento cíl používat často, před klepnutím na pro potvrzení cíle, dejte ho nejprve do seznamu oblíbených: klepněte na potom na, pojmenujte novou oblíbeno položku a pro uložení místa klepněte na. Mapa s cílem se automaticky vrátí. Nyní můžete začít svoji cestu Zadání středu ulice jako cíle Pokud není k dispozici číslo domu, můžete navigovat na střed ulice: 1. Pokud se nacházíte na mapě s obrazovkou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. V případě potřeby změňte zemi a obec jak je popsáno dříve (strana 26). 4. Zadejte název ulice: a. Klepněte na. b. Na klávesnici zadejte název ulice. c. Nalezněte ulici kterou potřebujete: Nejpravděpodobnější název ulice je vždy zobrazen ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte ulici ze seznamu. 28

29 5. Místo zadávání čísla domu klepněte na. Jako cíl je vybrán střed ulice. 6. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 7. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Výběr křižovatky jako cíle Zadat adresu jako cíl lze následujícími způsoby: 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. V případě potřeby změňte zemi a obec jak je popsáno dříve (strana 26). 4. Zadejte název ulice: 29

30 a. Klepněte na. b. Na klávesnici zadejte název ulice. 30

31 c. Nalezněte ulici kterou potřebujete: Nejpravděpodobnější název ulice je vždy zobrazen ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte ulici ze seznamu. 5. Zadejte jméno ulice tvořící křižovatku: 1. Klepněte na. Pokud existuje pouze několik ulic tvořících křižovatku, zobrazí se hned jejich seznam. V případě delší ulice se zobrazí klávesnice. Na klávesnici zadejte název ulice tvořící křižovatku. Jakmile jména ulic odpovídají zadanému řetězci, mohou být zobrazena na obrazovce, jejich seznam se zobrazí automaticky. Vyberte ze seznamu. 6. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 7. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu. 31

32 Výběr středu města jako cíle Střed města/obce není geometrický střed obydlené plochy, ale bod na mapě který vybrali tvůrci mapy. Ve městech a vesnicích je to obvykle nejdůležitější křižovatka; ve větších městech je to jedna z důležitých křižovatek. 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. V případě potřeby změňte zemi a obec jak je popsáno dříve (strana 26). 4. Vyberte cílové město/obec: a. Klepněte na. b. Na klávesnici zadejte název města/obce. c. Najděte město/obec které potřebujete: Nejpravděpodobnější název města/obce je vždy zobrazen ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte město/obec ze seznamu. 5. Místo zadávání názvu ulice klepněte na. Tím to způsobem se střed města/obce stane cílem trasy. 32

33 6. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 7. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Zadání adresy přes PSČ Všechny výše uvedené možnosti hledání adresy lze provést zadáním PSČ místo jména obce. Níže je uveden příklad s úplnou adresou: 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. V případě potřeby změňte zemi a obec jak je popsáno dříve (strana 26). 4. Zadejte nové město/obec pomocí jeho PSČ: a. Klepněte na. b. Pro otevření numerické klávesnice klepněte na. c. Začněte zadávat PSČ. 33

34 d. Najděte město/obec které potřebujete: Nejpravděpodobnější PSČ je vždy zobrazeno ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované číslo nezobrazilo, klepněte na seznamu. pro otevření seznamu s výsledky. Vyberte PSČ ze 5. Zadejte název ulice: a. Klepněte na. b. Začněte na klávesnici zadávat název ulice. c. Najděte ulici kterou potřebujete: Nejpravděpodobnější název ulice je vždy zobrazen ve vstupním poli, pro přijetí klepněte na. Pokud se požadované jméno nezobrazilo, jména odpovídající řetězci se po zadání několika písmen objeví v seznamu (pro otevření seznamu výsledků před automatickým otevřením klepněte na ). Vyberte ulici ze seznamu. 6. Zadejte číslo domu: a. Klepněte na. b. Na klávesnici zadejte číslo domu. (Pro zadání písmen klepněte na ). c. Pro dokončení zadávání adresy klepněte na (Pokud zadané číslo domu nemůže být nalezeno, jako cíl je vybrán střed ulice.) 34

35 7. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 8. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Tipy pro rychlé zadání adresy Když zadáváte název města/obce nebo ulice: Jsou nabízeny pouze ty znaky, které se objevují v možném výsledku hledání. Všechny ostatní znaky jsou šedé. Jak píšete, je ve vstupním poli vždy zobrazen nejpravděpodobnější výsledek. Je-li odhad správný, pro výběr klepněte na. Po zadání několika písmen klepněte na pro zobrazení seznamu položek, které obsahují zadaná písmena. Můžete urychlit vyhledávání křižovatky: Hledejte nejprve ulici s méně obvyklým názvem, k nalezení stačí méně písmen. Pokud je jedna ulice kratší, hledejte nejprve ji. Druhou ulici můžete nalézt rychleji. Můžete vyhledávat zároveň podle typu a názvu ulice. Pokud se objevuje stejné slovo v několika názvech, například v názvu ulic, cest a míst, můžete dostat výsledky rychleji pokud zadáte první písmeno typu ulice: Například, pro získání Pine Avenue a přeskočení všech Pine ulic a Pickwick cest zadejte 'PI A'. 35

36 Vyhledávat také můžete v PSČ. Protože PSČ obsahuje jen několik čísel, je to obvykle rychlejší než zadání názvu města/obce Výběr cíle z bodů P.O.I. Váš cíl můžete vybrat z databáze bodů P.O.I. které vaše aplikace obsahuje. Pomocí stejné obrazovky můžete najít místo různými způsoby: pomocí funkce rychlé hledání můžete rychle najít blízké místo podle názvu pomocí přednastavené funkce vyhledávání můžete najít často hledané typy míst jen několika doteky obrazovky můžete hledat místa podle kategorií můžete hledat místa podle názvu Navíc můžete hledat speciální služby z obrazovky 'Kde jsem?' Rychlé hledání P.O.I. Funkce rychlého hledání Vám umožňuje rychle najít místo podle názvu. Vyhledávání se vždy provádí: kolem doporučené trasy, pokud existuje nebo kolem Vaší aktuální pozice, pokud není určeno místo. 1. Začněte rychlé vyhledávání: Pokud jste na obrazovce s mapou, klepněte na a potom klepněte na. Pokud jste v menu navigace, klepněte na, a potom klepněte na. 2. Pomocí klávesnice začněte zadávat název místa. 3. Po zadání několika písmen klepněte na pro otevření seznamu míst, která v názvu obsahují zadanou posloupnost znaků. 36

37 4. (volitelné) Místa v seznamu jsou řazena podle délky nezbytné zajížďky (při navigaci na trase) nebo podle vzdálenosti ze současné pozice (pokud není zadán žádný cíl). Pokud potřebujete změnit pořadí položek v seznamu, klepněte na. 5. Procházejte seznamem a podle potřeby klepněte na jednu z položek seznamu. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Název a adresa místa je zobrazena v horní části obrazovky. 6. (volitelné) Pro zobrazení detailů o vybraném místě klepněte na. Pokud je zde uvedeno telefonní číslo uložené pro toto místo, můžete toto číslo volat dotykem zeleného tlačítka ve spodní části. Pro návrat na mapu klepněte na. 7. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 8. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Hledání P.O.I. pomocí přednastavených kategorií Funkce hledání přednastavených kategorií Vám umožní rychleji najít nejčastěji vybírané typy míst. 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 37

38 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. Objeví se vyhledávání přednastavených kategorií: : Pokud zde je aktivní trasa, čerpací stanice jsou vyhledávány kolem trasy. Pokud zde není aktivní trasa (není vybraný cíl), jsou vyhledávány kolem aktuální pozice. Pokud aktuální pozice také není k dispozici (není signál GPS), jsou vyhledávány kolem poslední známé pozice. : Pokud zde je aktivní trasa, parkoviště jsou vyhledávána kolem trasy. Pokud zde není aktivní trasa (není vybraný cíl), jsou vyhledávána kolem aktuální pozice. Pokud aktuální pozice také není k dispozici (není signál GPS), jsou vyhledávána kolem poslední známé pozice. : Pokud zde je aktivní trasa, restaurace jsou vyhledávány kolem trasy. Pokud zde není aktivní trasa (není vybraný cíl), jsou vyhledávány kolem aktuální pozice. Pokud aktuální pozice také není k dispozici (není signál GPS), jsou vyhledávány kolem poslední známé pozice. : Pokud zde je aktivní trasa, ubytování je vyhledáváno kolem trasy. Pokud zde není aktivní trasa (není vybraný cíl), je vyhledáváno kolem aktuální pozice. Pokud aktuální pozice také není k dispozici (není signál GPS), je vyhledáváno kolem poslední známé pozice. 4. Pro okamžité získání seznamu míst klepněte na některé z tlačítek rychlého vyhledávání. 38

39 5. (volitelné) Místa v seznamu jsou řazena podle jejich vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé pozice, od cíle nebo podle délky nezbytné zajížďky. Pokud potřebujete změnit pořadí položek v seznamu, klepněte na. 6. Procházejte seznamem a podle potřeby klepněte na jednu z položek seznamu. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Název a adresa místa je zobrazena v horní části obrazovky. 7. (volitelné) Pro zobrazení detailů o vybraném místě klepněte na. Pokud je zde uvedeno telefonní číslo uložené pro toto místo, můžete toto číslo volat dotykem zeleného tlačítka ve spodní části. Pro návrat na mapu klepněte na. 8. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 9. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Hledání bodů P.O.I. podle kategorií Body P.O.I můžete hledat podle kategorií a podkategorií. 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 39

40 3. Klepněte na. 4. Vyberte místo kolem kterého by se místa měla vyhledávat: Pro hledání kolem Vaší aktuální pozice nebo pokud není k dispozici, kolem poslední známé pozice klepněte na řazeny podle vzdálenosti od této pozice.). (Výsledky budou Pro hledání místa ve vybraném městě/obci klepněte na. (Výsledky budou řazeny podle vzdálenosti od středu vybraného města/obce.) Pro hledání místa kolem cíle aktivní trasy klepněte na. (Výsledky budou řazeny podle vzdálenosti od cíle.) Pro hledání na aktivní trase a nikoli kolem daného bodu klepněte na. Toto je užitečné při hledání pozdější zastávky, která způsobí minimální zajížďku, jako například blížící se čerpací stanice nebo restaurace. (Výsledky budou řazeny podle délky nezbytné zajížďky.) 5. (volitelné) Pokud jste vybrali, vyberte město/obec, kde se bude vyhledávat. 6. Vyberte jednu z hlavních kategorií míst (např. ubytování) nebo pro výpis všech míst kolem vybraného bodu nebo na trase klepněte na. 40

41 7. Vyberte jednu z podkategorií (např. hotel nebo motel) nebo pro výpis všech míst ve vybrané hlavní kategorii kolem vybraného bodu nebo kolem trasy klepněte na. 8. Někdy se v podkategorii vybraných míst objeví značky. Vyberte jednu značku nebo pro výpis všech míst vybrané podkategorie kolem vybraného bodu nebo trasy klepněte na. 9. Nakonec se zobrazí výsledky v seznamu. 10. (volitelné) Místa v seznamu jsou řazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé pozice, z vybraného města/obce, z cíle nebo délky nezbytné objížďky. Pokud potřebujete změnit pořadí v seznamu, klepněte na. 11. Procházejte seznamem a podle potřeby klepněte na jednu z položek seznamu. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Název a adresa místa je zobrazena v horní části obrazovky. 12. (volitelné) Pro zobrazení detailů o vybraném místě klepněte na. Pokud je zde uvedeno telefonní číslo uložené pro toto místo, můžete toto číslo volat dotykem zeleného tlačítka ve spodní části. Pro návrat na mapu klepněte na. 13. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 41

42 14. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky přepočítává. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Hledání bodů P.O.I. podle jména Body P.O.I. můžete vyhledávat podle jména. Hledat v celé databázi, v jedné kategorii nebo pouze podkategorii P.O.I. bodů můžete v blízkosti různých míst nebo kolem trasy. 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. Klepněte na. 4. Vyberte místo kolem kterého by se místa měla vyhledávat: Pro hledání kolem Vaší aktuální pozice nebo pokud není k dispozici, kolem poslední známé pozice klepněte na řazeny podle vzdálenosti od této pozice.) (Výsledky budou Pro hledání místa ve vybraném městě/obci klepněte na (Výsledky budou řazeny podle vzdálenosti od středu vybraného města/obce.) Pro hledání místa kolem cíle aktivní trasy klepněte na (Výsledky budou řazeny podle vzdálenosti od cíle.) Pro hledání na aktivní trase a nikoli kolem daného bodu klepněte na Toto je užitečné při hledání pozdější zastávky, která způsobí minimální zajížďku, jako například blížící se čerpací stanice nebo restaurace. (Výsledky budou řazeny podle délky nezbytné zajížďky.) 42

43 5. (volitelné) Pokud jste vybrali, vyberte město/obec pro vyhledávání. 6. Vyberte pro vyhledání jednu z hlavních kategorií míst (např. ubytování) nebo pro vyhledávání ve všech P.O.I. klepněte na. 7. Vyberte pro vyhledání jednu z hlavních kategorií míst (např. hotel nebo motel) nebo pro vyhledávání ve všech P.O.I. klepněte na. 8. Pokud jste tak již neučinili, klepněte na. 9. Pomocí klávesnice zadejte název místa. 43

44 10. Po zadání několika písmen, pro otevření seznamu míst s názvy obsahujícími zadaný řetězec klepněte na. 11. (volitelné) Místa v seznamu jsou řazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé pozice, z vybraného města/obce, z cíle nebo délky nezbytné objížďky. Pokud potřebujete změnit pořadí v seznamu, klepněte na. 12. Procházejte seznamem a podle potřeby klepněte na jednu z položek seznamu. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Název a adresa místa je zobrazena v horní části obrazovky. 13. (volitelné) Pro zobrazení detailů o vybraném místě klepněte na. Pokud je zde uvedeno telefonní číslo uložené pro toto místo, můžete toto číslo volat dotykem zeleného tlačítka ve spodní části. Pro návrat na mapu klepněte na. 14. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 15. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa znázorňující celou trasu. Trasa je automaticky vypočítána. Pro změnu jejích parametrů klepněte na, nebo klepněte na a začněte Vaši cestu. 44

45 Výběr blízké pomoci z 'Kde jsem?' Blízkou pomoc můžete rychle hledat z obrazovky 'Kde jsem?' 1. Pro otevření rychlého menu klepněte na obrazovce s mapou na. 2. Klepněte na a potom klepněte na. 3. Objeví se přednastavené vyhledávání kategorií, vše pro hledání v okolí aktuální pozice (nebo pokud není aktuální pozice dostupná, v okolí poslední známé pozice): : Autoservisy a asistenční služby : Zdravotnické a záchranné služby : Policejní stanice : Čerpací stanice 4. Pro okamžité získání příslušného seznamu klepněte na některé z tlačítek pro rychlé vyhledávání. 5. (volitelné) Místa v seznamu jsou řazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé pozice, z vybraného města/obce, z cíle nebo délky nezbytné objížďky. Pokud potřebujete změnit pořadí v seznamu, klepněte na. 45

46 6. Procházejte seznamem a podle potřeby klepněte na jednu z položek. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Název a adresa místa je zobrazena v horní části obrazovky. 7. (volitelné) Pro zobrazení detailů o vybraném místě klepněte na. Pokud je zde uvedeno telefonní číslo uložené pro toto místo, můžete toto číslo volat dotykem zeleného tlačítka ve spodní části. Pro návrat na mapu klepněte na. 8. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte na někde na mapě. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro potvrzení cíle klepněte na nebo pro výběr jiného cíle klepněte na. 9. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa je automaticky vypočítána. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Výběr místa na mapě jako cíle 1. Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na pro návrat do menu navigace. 2. V menu navigace klepněte na následující tlačítka:,. 3. Najděte svůj cíl na mapě: podle potřeby pohybujte mapou a měňte měřítko mapy. 4. Klepněte na místo, které chcete vybrat jako Váš cíl. Objeví se kurzor ( ). 46

47 5. Pro výběr kurzoru jako cíle klepněte na. 6. Po krátkém shrnutí parametrů trasy se objeví mapa zobrazující celou trasu. Trasa se automaticky vypočítá. Pro úpravu parametrů trasy klepněte na nebo klepněte na a začněte Vaši cestu Výběr cíle z vašich oblíbených Jako cíl můžete vybrat cíl Vámi již uložený jako oblíbený. Přidání místa do seznamu oblíbených cílů je popsáno na straně Otevřete seznam oblíbených: Pokud se nacházíte na obrazovce s mapou, klepněte na a potom klepněte na. Pokud se nacházíte v menu navigace, klepněte na a potom klepněte na. 2. Seznam oblíbených cílů se zobrazí. 3. Klepněte na oblíbený cíl který chcete nastavit jako Váš aktuální cíl. V případě nutnosti se v seznamu pohybujte dolů pro zobrazení dalších položek nebo klepněte na a zadejte několik písmen z názvu oblíbeného cíle. 4. Na celé obrazovce se objeví mapa s vybraným bodem ve středu. Pokud je to nutné, pro změnu cíle klepněte někde na mapu. Kurzor ( ) se objeví na nové pozici. Pro 47

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 CZ 6.4.2012, ver. 1.2.1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R Čeština Březen 2011, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INA-W910R. Začněte používat systém Alpine

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W925R Čeština (CZ) Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine-NAVI. Začněte používat systém Alpine-NAVI

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0 Návod k obsluze TT Navi Navigační software pro systém Orbit 430 Čeština Leden 2013, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Orbit 430. Začněte používat systém Orbit 430 ihned.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL CZ Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční nastavení... 6 2.2 Ovládací prvky obrazovky... 7 2.2.1 Používání tlačítek a ostatních

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0 Návod k obsluze Alpine Navigation System Navigační software pro systém Alpine Navigation System Čeština Únor 2015, verze 1.0 Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix Manuál pro navigaci Dynavix Obsah Důležité upozornění... 4 Příjem signálu GPS... 4 Polohové služby... 4 Internetové připojení... 4 Spuštění na pozadí... 5 Úvodní obrazovka... 5 Vyhledat / Navigovat...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka 1 Obsah Vítejte...4 Důležité informace pro použití tohoto manuálu...4 Popis základních obrazovek přístroje...5 Obrazovka Mapa...5 Obrazovka Hlavní menu...5 Jaký je princip navigace

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Tento dokument popisuje jak snadno stahovat media profily z Antalis ICC Profile Center a jak je nahrát do vašeho RIP Software. Vítejte na ICC Profile

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Navigace. mapou. Vyhledejte svůj cíl na mapě. Podle potřeby posuňte mapu a změňte její měřítko (Viz str. 69).

Navigace. mapou. Vyhledejte svůj cíl na mapě. Podle potřeby posuňte mapu a změňte její měřítko (Viz str. 69). Navigace V navigaci lze nastavit trasu několika způsoby: Potřebujete-li jednoduchou trasu (trasu s jediným cílem a bez průjezdových bodů), můžete vybrat cíl a poté ihned začít s navigací. Můžete naplánovat

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Provozní režimy. (Navigace) klepněte na tlačítka,. Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace)

Provozní režimy. (Navigace) klepněte na tlačítka,. Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) Provozní režimy Při prvním spuštění systému EasiNav je nutno určit, zda má být systém spuštěn v základním režimu nebo pokročilém režimu. Tyto dva provozní režimy systému EasiNav se liší převážně ve struktuře

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více