SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3"

Transkript

1 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování 4 Kredity 4 Rendering 4 Soubor 4 Statistika 4 Text 4 Umístění 4 Menu: Dialogová okna -> Preference 4 Aplikace 4 Dodatky 5 Kompatibilita 5 Kreslení 5 Obecné 5 Open GL 5 Soubory 5 Šablona 5 Zkratky 5 Nastavení Dialogových oken 6 Komponenty a Materiály 6 Styly 7 Nastavení Pohledu 7 Kreslení 7 Pohyb po ploše 7 Nástroj Čára 7 Nástroj Kružnice 8 Nástroj Oblouk 8 Nástroj Polygon 8 Nástroj Volná tužka 8 Nástroj Výběr 8 Zadržení směru 8 1

2 Editace 9 Nástroj Tlak/Tah 9 Nástroj Ofset 9 Nástroj Folow me 10 Nástroj Posun/Kopie 11 Nástroj Otáčení 11 Konstrukce 13 Nástroj Zvětšování/Zmenšování 13 Nástroj Kóty 13 Nástroj Odkaz 13 Nástroj 3D text 13 Měření 13 Úhloměr 14 Tři osy 14 Knihovny 14 Materiály (textury) 14 Úprava textury 14 Úprava textura rozbité plochami postup 14 Komponenty 14 Tvorba komponenty 15 Ukládání komponenty 15 Oprava komponenty 15 Kolekce materiálů nebo komponent 15 2

3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů Klikem označit (odznačit) dle Obrázku 1: Nastavení prostředí Obrázek 1: Nastavení panelů nástrojů Menu: Dialogová okna Klikem označit (odznačit) dle Obrázku 2 a lišty zavřených dialogových oken umístit do pravého rohu obrazovky (Obrázek 3). Otevírání (zavírání) dialogových oken klik na horní liště dialogového okna. Obrázek 2: Lišty zavřených dialogových oken Nastavení šablony Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: Animace Prodleva: 0 Jedn Viz Obrázek 3. 3

4 Obrázek 3: Nastavení "Jedn" Komponenty Vypnout osy komponent. Kótování Nastavení dle libosti. Doporučení výška textu 12 bodů Volba - Zarovnat k obrazovce. Kredity Nic se nenastavuje. Rendering Nechat zaškrtnutou volbu Použít textury s anti-aliasingem Soubor Nic se nenastavuje. Obsahuje informace o souboru. Statistika Statistické informace o souboru. Text Velikosti jsou nastaveny vzhledem k obrazovce. Umístění Použijeme při konkrétním geografickém umístění. Menu: Dialogová okna -> Preference Aplikace 4

5 Neupravuje se. Dodatky Zaškrtnout Dynamické komponenty a Nástroje terénu. Kompatibilita Neupravuje se. Kreslení Zaškrtnout Kliknout posunout kliknout a Řetězit čáry Obecné Zaškrtnout obě položky u Kontroly problémů Open GL Neupravuje se (opravit chybu ovladače Reverzní výběr. když vybírá opačné plochy! Uvidí se podle praxe, záleží na grafické kartě.) Soubory Nastavují se cesty pro ukládání souborů. Šablona nastavení vlstní šablony. Zkratky Umožňuje nastavení vlastních klávesových zkratek. Kombinuje s ALT a ALTGr, nerozlišuje velká a malá písmena. Soubor se zkratkami je možné ex(im)portovat. 5

6 Nastavení Dialogových oken Komponenty a Materiály Klik na ikoně Domeček vyčištění nepoužívaných (Obrázek 4). Obrázek 4: Vyčištění nepoužívaných 6

7 Styly Vybrat Výchozí styly a Shaded with textures (Obrázek 5). Obrázek 5: Nastavení stylu Nastavení Pohledu Obrázek 6: Nastavení pohledu shora Kreslení Pohyb po ploše ZOOM točení kolečkem myši jako AutoCAD. Natočení kresby zmáčknutí kolečka myši. Posun kresby zmáčknutí kolečka myši a současný stisk klávesy SHIFT. Nástroj Čára Čára se vykresluje černě, ve směrech os se zobrazuje stejná barva, jakou mají příslušné osy. Souřadnice - oddělovač souřadnic je středník ;. 7

8 Nástroj Kružnice Zadává se jen pomocí středu a poloměru. Poloměr je doporučeno zadávat ve směru os. Nástroj Oblouk Zadává se dvěma krajními body a bodem na oblouku. Výšku oblouku je možné zadat. Nástroj Polygon Zadá se počet stran, potom střed a poloměr kružnice opsané. Nástroj Volná tužka Při zadávání nutno táhnout levým tlačítkem myši. Nástroj Výběr Horká klávesa = mezerník, doporučeno používat jako ESC v AutoCADu. 1x klik 2x klik 3x klik výběr hrany nebo plochy. výběr plochy a přilehlých hran nebo hrany a přilehlých ploch výběr kompletního tělesa Výběr + SHIFT = označení/odznačení výběru prvku. Výběr + CTRL = přidání označovaného prvku. Zadržení směru Používáme pro otáčení (umístění úhloměru) nebo vkládání komponenty. Prvek nejprve položíme do správné roviny a potom přidržíme SHIFT. Prvek zůstane v rovině, i když je přemisťován. 8

9 Editace Nástroj Tlak/Tah Klávesová zkratka P. Tažení/Tlačení plochy vznik těles (Obrázek 7). Obrázek 7: Vznik tělesa vytažením obdélníku Nástroj Ofset Je to obdobný nástroj jako Ekvidistanta v AutoCADu, rozdíl je ten, že pracuje s plochami (hranami ploch)(obrázky 8 a 9). Obrázek 8: Ofset přední plochy hranolu. 9

10 Obrázek 9: Hotový "Ofset" Nástroj Folow me Nástroj by se česky mohl jmenovat Tažení po dráze. Příklad: Chceme nakreslit hranol se zaoblenými hranami. Začneme nakreslením obdélníku a vytažením plochy obdélníku do kvádru (Obrázek 10). Obrázek 2: Nakreslení kvádru. V jedné stěně nakreslíme tečný oblouk. Fialová barva při kreslení oblouku = stejná vzdálenost (Obrázek 11). Obrázek 3: Nakreslení oblouku v jedné stěně kvádru. Výběrovou šipkou a dvojklikem označíme hrany horní plochy (žlutá barva) (Obrázek 12). 10

11 Obrázek 4: Označení horní plochy, jejíž hrany budou zaobleny. Aktivujeme nástroj Follow me a klikneme do obloučku. Oblouček je tažen po označené dráze a ihned vznikne kvádr se zaoblenou horní plochou (Obrázek 13). Obrázek 5: Zaoblení horní plochy kvádru. Nástroj Posun/Kopie Mezi posunem a kopií se přepíná klávesou CTRL. Násobná kopie: Analogie Pole Do obdélníku vpravo dole napíšeme číslo značící počet kopií a hvězdičku. Například 3* nebo *3, na pořadí nezáleží. Do obdélníku vpravo dole napíšeme číslo značící počet kopií a lomítko. Například 3/ nebo /3, na pořadí nezáleží. Nástroj Otáčení S klávesou CTRL vytvoříme pootočenou kopii. Barevný Úhloměr znamená otáčení v průmětné rovině. Použití nástroje Otáčení: Výběrem označíme objekt, který chceme otočit. V našem případě se jedná o čtverec v červeno zelené ploše (Obrázek 14). 11

12 Obrázek 6: Označení čtverce Výběrem. Klikneme na nástroj Otáčení a kliknutím umístíme do červeno zelené roviny modrý úhloměr. V našem případě byl úhloměr umístěn pomocí trasování do středu čtverce (Obrázek 15). Obrázek 7: Umístění "úhloměru" do roviny. Další kliknutí definuje první rameno úhlu, v našem případě je rameno rovnoběžné se zelenou osou (Obrázek 16). Obrázek 8: Zadání prvního ramene úhlu. Zadáním velikosti úhlu 45 do pravého dolního obdélníku otočíme čtverec (Obrázek 17). 12

13 Obrázek 9: Zadání úhlu otočení 45. Konstrukce Nástroj Zvětšování/Zmenšování Analogie Měřítka v AutoCADu. Do okna vpravo dole se zapíše násobek zvětšení/zmenšení nebo konkrétní požadovaná velikost části objektu s jednotkami. Zbytek objektu se poměrně zvětší/zmenší. Nástroj Kóty Kótuje se obdobně jako v AutoCADu. Nastavení kót se týká zobrazení na obrazovce v prostoru. Nástroj Odkaz Přepsat text až po ukotvení. Nástroj 3D text Po napsání textu se nápis chová jako těleso. Edituje se jako komponenta: dvojklik a editace. Měření 1) Nástroj slouží k měření délek. 2) Nástroj slouží ke změně velikosti celého objektu naměřená délka se přepíše jinou velikostí a zbytek se přizpůsobí (až na komponenty). 3) Nástroj slouží ke kreslení konstrukčních čar. 13

14 (V MENU Úpravy je příkaz Smazat konstrukční čáry ) Úhloměr 1) Nástroj slouží k měření úhlů. 2) Nástroj slouží ke kreslení konstrukčních čar pod daným úhlem. Tři osy Slouží k dočasnému umístění os k šikmé ploše Materiály (textury) Rozvineme kliknutím dialogové okno Materiály. Knihovny Vybereme texturu a klikneme na plochu, kam chceme texturu umístit. Úprava textury Klikneme pravým tlačítkem myši na textuře a z roletového meny vybereme Textura pozice. Objeví se čtyři barevné připínáčky. Tažením připínáčku můžeme texturu roztáhnout nebo použijeme jejich funkce: Červený připínáček posun textury. Zelený připínáček otáčení textury. Modrý připínáček zkosení textury. Žlutý připínáček změna perspektivy textury. Úprava textura rozbité plochami postup 1. Menu Pohled zaškrtnou Skrytá geometrie. 2. Pravým tlačítkem klikneme na jedné plošce, vybereme Textura Projekční. 3. V menu Pohled odškrtnout Skrytá geometrie. 4. Dialogové okno Materiály kapátko natáhneme vlastnosti upravené plochy. 5. Nalijeme na ostatní plochy. Postup je nutné opakovat pro každý směr. Komponenty Pro umístění komponenty využijeme zadržení směru (SHIFT). 14

15 Na červených křížcích se posun mění na otáčení. Komponenty se staví na plochu, na kterou se najede myší. Tvorba komponenty Nakreslíme nějaký objekt. Celý jej označíme (trojklik nebo označovací obdélník), klikneme na označený objekt pravým tlačítkem myši a vybereme Vytvořit komponentu. Zadá se jméno komponenty a u Připojit k se nemusí nic zadávat. Pokud bychom chtěli komponentu například věšet na zeď, připojíme ji k vertikálním plochám. Nastavíme osy komponenty. Ukládání komponenty Komponenta je zatím uložená v dialogovém okně Komponenty pro daný soubor. V dialogovém okně klikneme na komponentě pravým tlačítkem myši a dáme Uložit jako... NEBO Klikneme na složky. dialogového okna komponenty a konkrétní komponentu přetáhneme do požadované Obrázek 10: Rozvinuté dialogové okno "Komponenty" Oprava komponenty Dvojklik na komponentě. Kolekce materiálů nebo komponent Klik na ikoně v dialogovém okně Materiály nebo Komponenty. Z roletového menu vybereme Založit vlastní kolekci. 15

16 Obrázek 19: Roletové menu "Detaily" v dialogovém okně. Nebo je možné čerpat z internetu: obrázky bílé techniky Nebo je možné načíst modely 3D Warehouse klik na ikoně Obrázek 11: 3D warehouse - modely v Google. 16

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5

Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 1/7 Všechny novinky ze SEMA extra V10.5 Přehled novinek V10.5 optimalizovaný pro tisk si můžete stáhnout v PDF-Formátu a následně vytisknout. Tato Release Historie obsahuje

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více