KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSX01C401V* Čj: MSK 2090/2014 Sp. zn.: ŽPZ/810/2014/Had V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: Fax: Datum: Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení Tavírny hliníku a Zušlechťovny folií. Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci ), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), rozhodl že, integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn (dále integrované povolení ), vydané podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení Tavírny hliníku a Zušlechťovny folií provozované právnickou osobou AL INVEST Břidličná, a.s. se sídlem Bruntálská 167, Břidličná, IČ (dále provozovatel zařízení, účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu), v souladu s 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci se mění takto: V části I. (1) Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: výrokové části integrovaného povolení, v písmenu c) Přímo spojené činnosti odstavec Čerpací stanice se ruší. V části II. (2) Kapitola 1. výrokové části integrovaného povolení, v tabulce bodu 1.1 se stanovují emisní limity včetně způsobu monitorování emisí. Současně se mění podmínky pro stacionární zdroje takto: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 203 Tavící pec TLA 12, 205 Tavící pec TLA 15, 204 Sázecí vrata TLA 12, 206 Sázecí vrata TLA 15 - stávající emisní limit pro Tuhé znečišťující látky (TZL) 50 mg/m 3 se mění na hodnotu 50/20 1), - znečišťující látka Oxid uhelnatý (CO), včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, 503, 506, 509, 512, 515 Tavící pece TLA 9, 504, 507, 510, 513, 516 Sázecí vrata TLA 9 - stávající emisní limit pro Tuhé znečišťující látky (TZL) 50 mg/m 3 se mění na hodnotu 50/20 1), - znečišťující látky Oxid uhelnatý (CO), včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, 207 Linka AROS, 517 Linka AROS - stávající emisní limit pro Tuhé znečišťující látky (TZL) 50 mg/m 3 se mění na hodnotu 50/20 1), 302 Kroková pec, - znečišťující látka Oxid uhelnatý (CO) včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, 303 Válečková plynová pec - znečišťující látka Oxid uhelnatý (CO) včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, - stávající emisní limit pro Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO 2 ) 500 mg/m 3 se mění na hodnotu 200, 061 Pec Ebner R1, 062 Pec Junker H3, 063 Pec Junker H1, 064 Pec Junker H2 - znečišťující látka Oxid uhelnatý (CO) včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, Odlučovač WK RTO Hlubokotiskový stroj TECMO, 702 Voskovací stroj TECMO, 703 Flexotiskový stroj BHS - znečišťující látky Tuhé znečišťující látky (TZL) a Fugitivní emise včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, - stanovuje se emisní limit pro VOC v hodnotě 20 % 3), Odlučovač WK RTO Hlubokotiskový stroj Polynorm I, 806 Lakovací a polepovací stroj Polynorm II, 807 Podlepovací stroj TECMO, 811 Podlepovací stroj Polytype BB znečišťující látky Tuhé znečišťující látky (TZL) a Fugitivní emise včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, - stanovuje se emisní limit pro VOC v hodnotě 20 % 3), 815 Chromovací vana, 817 Odchromovací vana, 816 Mědící vana - znečišťující látky Tuhé znečišťující látky (TZL), Skupina kovů zahrnující As, Co, Ni, Se, Te, Cr šestimocný a Skupina kovů zahrnující Sn, Cr jiný než šestimocný, Mn, Cu, Pb, V, Zn včetně emisních limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší, 902 Čerpací stanice - emisní zdroj včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší 001 Kotel BK 1, 002 Kotel OKP 25, 003 Kotel OKP 25 - Znečišťující látka Oxid siřičitý (SO 2 ) včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření se ruší. 2/12

3 Po úpravě podmínek kapitola 1. nově zní: 1. Emisní limity v souladu s 14 zákona o integrované prevenci a související monitoring 1.1 Ovzduší a) Tavení Stacionární zdroj TAVÍRNA DESEK 203 Tavící pec TLA Tavící pec TLA Sázecí vrata TLA Sázecí vrata TLA 15 KONTILITÍ 503, 506, 509, 512, 515 Tavící pece TLA 9 504, 507, 510, 513, 516 Sázecí vrata TLA 9 Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky TZL 50/20 1) A NO x 300 Cl 50 Fl 10 TZL 50/20 1) A NO x 300 Cl 50 Fl 10 B B Četnost měření 1 x za kalendářní rok 1 x za kalendářní rok Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek. TZL NO x Cl Fl - Tuhé znečišťující látky - Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý - Chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Cl - Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako F Poznámky: 1) Emisní limit platný od b) Válcování 207 Linka AROS 517 Linka AROS Stacionární zdroj 301 Teplá trať DUO Válcovací stolice kvarto , 602, 603, 604 Válcovací stolice KVARTO 1-4 Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky TZL 50/20 1) C TZL 30 TOC 2) 150 B Četnost měření 1x za 3 kalendářní roky Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek. Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek. TZL - Tuhé znečišťující látky TOC - Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík Poznámky: 1) Emisní limit platný od ) Parafiny s výjimkou metanu vyjádřené jako TOC. 3/12

4 c) Zušlechťovny Stacionární zdroj Zušlechťovna I (Odlučovač WK RTO 18) 701 Hlubokotiskový stroj TECMO 702 Voskovací stroj TECMO 703 Flexotiskový stroj BHS Zušlechťovna II (Odlučovač WK RTO 33) 801 Hlubokotiskový stroj Polynorm I 806 Lakovací a polepovací stroj Polynorm II 807 Podlepovací stroj TECMO 811 Podlepovací stroj Polytype BB 1280 Zušlechťovna II (Odlučovač BRF RTO 50) 812 Lakovací stroj Cerutti Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) TOC 50 VOC 20 % 3) TOC 50 VOC 20 % 3) TOC 50 VOC 20 % 3) Vztažné podmínky B B B Četnost měření 1x za kalendářní rok + kontinuální sledování režimů u WK RTO 18 WK RTO 33 BRF RTO 50 Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek. TOC VOC - Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík - Těkavé organické látky Poznámky: 3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel d) Homogenizace Stacionární zdroj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Četnost měření 302 Kroková pec NO x 500 B 1x za kalendářní rok 061 Pec Ebner R1 062 Pec Junker H3 063 Pec Junker H1 064 Pec Junker H2 NO x 200 B 1x za 3 kalendářní roky 303 Válečková plynová pec NO x 200 B Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek. NO x - Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý 4/12

5 e) Kotelna Stacionární zdroj 001 Kotel BK Kotel OKP Kotel OKP 25 Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) NO x 200 CO 100 Vztažné podmínky A 3 % O 2 Četnost měření 1x za kalendářní rok Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek. NO x CO - Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý - Oxid uhelnatý f) Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. II k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve vztahu k závazným podmínkám stanoveným v kapitole 1.1 Ovzduší pod písmeny a) až e) integrovaného povolení: Stacionární zdroje Kód 203, Tavící pec TLA 12, Tavící pec TLA 15, , Sázecí vrata TLA 12, Sázecí vrata TLA , 506, 509, 512, Tavící pece TLA 9, 504, 507, 510, 513, Sázecí vrata TLA , Linka AROS Kroková pec, tepelný příkon 5650 kw 3.1. (od 5 MW) 303 Válečková plynová pec, tepelný příkon 2160 kw 3.1. (do 5 MW) 301 Teplá trať DUO 800, 401 Válcovací stolice kvarto 1400, , 602, 603, 604 Válcovací stolice KVARTO Pec Ebner R1, 062 Pec Junker H3, 063 Pec Junker H1, 064 Pec Junker H2, 3.1 (do 5 MW) [tepelné příkony viz část I. písm. c) Přímo spojené činnosti] 701, 702, 703 Odlučovač WK RTO 18 (Zušlechťovna I) , 806, 807, Odlučovač WK RTO 33 (Zušlechťovna II) Lakovací stroj Cerutti Chromovací vana, 817 Odchromovací vana, 816 Mědící vana (do 30 m 3 ) 001 Kotel BK 10, tepelný příkon 7057 kw 002 Kotel OKP 25, tepelný příkon kw Kotel OKP 25, tepelný příkon kw (3) Kapitola 4. výrokové části integrovaného povolení, bod 4.4 včetně podmínek a) až e) ke stavbě a k uvedení do zkušebního provozu zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ se ruší. Stávající bod označený jako 4.5 se nově označuje jako 4.4. (4) Kapitola 9. výrokové části integrovaného povolení, 9.1 Ovzduší, bod se ruší a nahrazuje se textem, který zní: Četnost měření znečišťujících látek na jednotlivých stacionárních zdrojích je stanovena v kapitole 1. bodu 1.1 integrovaného povolení. 5/12

6 V části III. (5) Kapitola A: výrokové části integrovaného povolení: Odstavec 1) schvaluje a povoluje vydání se ruší a stávající odstavce označené jako 2) a 3) se nově označují jako 1) a 2). V nově označeném odstavci 2) ukládá plnění se za písmeno a) doplňují další písmena, která zní: b) Provozní řád Zařízení pro tavení Al a Al slitin, TLA 12 a TLA 15, 200 Tavírna desek, přiděleno č. 2090/14/I c) Provozní řád Tavicí pece kontilití 1 až 5, 500 Kontilití Al, přiděleno č. 2090/14/II d) Provozní řád Zařízení pro ohřev a homogenizaci Al a Al slitin, Kroková pec, 300 Ohřev bloků pro válcování za tepla, přiděleno č. 2090/14/III e) Provozní řád Plynová kotelna, přiděleno č. 2090/14/IV f) Provozní řád Průmyslová ČOV, přiděleno č. 2090/14/V Za nově označeným odstavcem 2) se doplňuje další odstavec, který zní: 3) vydává a) Povolení provozu stacionárních zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ z hlediska ochrany ovzduší. Odůvodnění Krajský úřad obdržel od společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. dne v souladu s 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci ohlášení plánované změny v provozu zařízení Tavírny hliníku a Zušlechťovny folií, pro které je vydáno integrované povolení pod č. j. MSK /2006 ze dne ve znění pozdějších změn. Změna představuje změnu závazných podmínek provozu v souvislosti se změnou emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedenou na základě jiných právních předpisů, a to zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále zákon o ochraně ovzduší ) a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále vyhláška č. 415/2012 Sb. ). V souvislosti s tímto provozovatel zařízení předložil návrh nové kategorizace stacionárních zdrojů provozovaných v zařízení společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a tyto provozní řády: - Provozní řád Zařízení pro tavení Al a Al slitin, TLA 12 a TLA 15, 200 Tavírna desek, - Provozní řád Tavicí pece kontilití 1 až 5, 500 Kontilití Al, - Provozní řád Zařízení pro ohřev a homogenizaci Al a Al slitin, Kroková pec, 300 Ohřev bloků pro válcování za tepla, - Provozní řád Plynová kotelna, - Provozní řád Splašková ČOV, - Provozní řád Průmyslová ČOV. 6/12

7 Dále provozovatel zařízení požádal o: - Trvalý provoz stacionárních zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ. K této žádosti byly v souladu s bodem 4.4 e) integrovaného povolení předloženy protokoly z autorizovaných měření emisí č. E 611/2013 (TZL, NOx, CO, HCl, HF) a č. E 612/2013 oba ze dne (PCDD/F, PCB, PAH, těžké kovy - Cd, Hg, Pb, As), provedených společností EMPLA AG spol. s r.o., a provozní řády pro tavení a kontilití, viz odstavec výše. - Trvalý provoz odlučovacího zařízení RTO 50 stacionárního zdroje č. 812 Lakovací stroj Cerutti, který byl instalován v rámci stavebního záměru Lakovací linka včetně RTO. Krajský úřad k tomuto v rámci oznámení zahájení řízení sdělil provozovateli zařízení, že provoz tohoto stacionárního zdroje již byl vydán rozhodnutím o změně integrovaného povolení č. 10, vydaným pod čj. MSK /2012 ze dne , včetně podmínek stanovených v bodu 4.5 integrovaného povolení. Ustanovení o nahrazení povolení dle 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší je uvedeno v části III. kapitole C: bodu 15) integrovaného povolení. Krajský úřad po posouzení všech podkladů uvážil, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, neboť nebude mít významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí a k tomuto názoru dospěl na základě provozovatelem zařízení předložených podkladů, které jsou součástí spisu. Výše uvedené změny aktualizace provozních řádů a změna závazných podmínek provozu stacionárních zdrojů v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a požadavky vyhlášky č. 415/2012 Sb. vychází ze současně platných právních předpisů a současně není v rozporu s platným Referenčním dokumentem nejlepších dostupných technik pro výrobu a zpracování neželezných kovů, Taktéž uvedení stacionárních zdrojů do provozu po té, co krajský úřad povolil v rámci integrovaného povolení (změna č. 5 integrovaného povolení pod čj. MSK 16380/2009 ze dne ) stavbu na předmětných zdrojích, a to výstavbu zařízení na čištění a filtraci spalin od plynových tavících pecí, představuje významné snížení emisí tuhých znečišťujících látek a sloučenin chloru a floru. Současně z předložených podkladů vyplývá, že se nejedná o podstatnou změnu specifikovanou v 2 písm. i) bodech 1., 2. a 3. zákona o integrované prevenci. Vzhledem k tomu, že změnu je nezbytné zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, bylo ze strany krajského úřadu zahájeno toto správní řízení. Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení dopisem čj. MSK 2090/2014 ze dne Současně zaslal předložené provozní řády, návrh nové kategorizace stacionárních zdrojů a podklady k žádosti o trvalý provoz České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Ostrava (dále ČIŽP ), jako dotčenému správnímu orgánu z hlediska ochrany ovzduší, a požádal o vyjádření dle 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší ke změnám provozních řádů, jako součásti závazných podmínek povolení provozu předmětných zdrojů, a to za účelem nahrazení 11 odst. 2 písm. d) tohoto zákona postupem podle zákona o integrované prevenci v tomto správním řízení. ČIŽP zaslala krajskému úřadu své vyjádření k provozním řádům pro ČOV a k návrhu kategorizace k zařízení RTO a galvanovně pod zn. ČIŽP/49/IPP/ /14/VDK ze dne , ve kterém uvedla následující: - Nemá připomínky k Provoznímu řádu Průmyslová ČOV. - Stacionární zdroj Splašková ČOV má projektovanou kapacitou 3500 ekvivalentních obyvatel a není stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pro který je vyžadován provozní řád. - Zařízení na snižování emisí RTO jsou nedílnou součástí zuštěchťoven I a II a nejsou tedy samostatným zdrojem, jak je uvedeno v návrhu kategorizace. - Galvanovna má objem lázní do 30 m 3 nikoli nad 30 m 3, jak je uvedeno v návrhu kategorizace. 7/12

8 - ČIŽP navrhuje z důvodu platnosti vyhlášky č. 415/2012 Sb. nestanovit pro zdroj galvanovna emisní limity. K provozním řádům, týkajícím se tavení, kontilití, krokové pece a plynové kotelny, zaslala ČIŽP vyjádření pod zn. ČIŽP/49/IPP/ //14/VRS ze dne V tomto vyjádření jsou uvedeny konkrétní požadavky na doplnění jednotlivých provozních řádů. ČIŽP uvedla, že po zapracování připomínek do provozních řádů Provozní řád Zařízení pro tavení Al a Al slitin, TLA 12 a TLA 15, 200 Tavírna desek, Provozní řád Zařízení pro ohřev a homogenizaci Al a Al slitin, Kroková pec, 300 Ohřev bloků pro válcování za tepla a Provozní řád Plynová kotelna nemá ČIŽP k těmto provozním řádům dalších námitek a doporučuje krajskému úřadu jejich vydání. Vzhledem k zásadním nedostatkům provozního řádu Provozní řád Tavicí pece kontilití 1 až 5, 500 Kontilití Al, ČIŽP požadovala, aby doplněný provozní řád byl znovu předložen na ČIŽP ke kontrole. Z tohoto důvodu ČIŽP rovněž nedoporučila vydání povolení provozu dle 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro stacionární zdroj v rámci stavby Odprášení tavírny VaZ společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., kterého se provozní řád týká. Vyjádření k povolení provozu stacionárních zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ a k návrhu kategorizace zaslala ČIŽP pod zn. ČIŽP/49/IPP/ //14/VRS ze dne K povolení provozu uvedla, že nedoporučuje krajskému úřadu vydání povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, a to vzhledem k nedostatkům provozního řádu zdroje č. 500 kontilití Al, viz vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/IPP/ /14/VRS ze dne Dále doporučila zpřísnit stávající emisní limit TZL z 50 mg/m 3 na 10 mg/m 3 při vztažných podmínkách A, a dále stávající emisní limit Cl měřený jako HCl z 50 mg/m 3 na 10 mg/m 3 při vztažných podmínkách B. ČIŽP také upozornila, že na základě protokolu č. E 611/2013 nebyla dodržena garantovaná hodnota výstupní koncentrace pro F - 2 mg/m 3 uvedená v projektové dokumentaci pro stavební řízení předložená v rámci povolení předmětné stavby. K návrhu kategorizace stacionárních zdrojů ČIŽP konstatovala: - Kroková pec je vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 3.1. (spalovací jednotky od 5 MW) přílohy č. 2. k zákonu o ochraně ovzduší. - Válečková pec je vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 3.1. (spalovací jednotky do 5 MW) přílohy č. 2. k zákonu o ochraně ovzduší. - Válcovací tratě Duo 800, Kvarto 1400 a KVARTO 1 4 jsou vyjmenované stacionární zdroje uvedené pod kódem přílohy č. 2. k zákonu o ochraně ovzduší, (přímý procesní ohřev, zdroje se nesčítají). - Žíhací pece Ebner R1, Junker H1, Junker H2 a Junker H3 jsou vyjmenované stacionární zdroje uvedené pod kódem 3.1. přílohy č. 2. k zákonu o ochraně ovzduší (do 5 MW), (přímý procesní ohřev zdroje se nesčítají). - Skladovací nádrž nafty a Výdejní stojan nafty jsou nevyjmenované stacionární zdroje. - K ostatnímu zařazení stacionárních zdrojů ČIŽP nemá připomínky. Dopisem čj. MSK 13722/2014 ze dne zaslal krajský úřad provozovateli zařízení výše uvedená vyjádření ČIŽP s výzvou, aby upravil předmětné provozní řády dle připomínek ČIŽP. Krajský úřad obdržel opravené provozní řády od provozovatele zařízení elektronicky dne zn. Na základě požadavku ČIŽP ve vyjádření zn. ČIŽP/49/IPP/ //14/VRS ze dne krajský úřad zaslal Provozní řád zdroje Kontilití Al ČIŽP ke kontrole, a to dopisem čj. MSK 29008/2014 ze dne Vyjádření ČIŽP k provoznímu řádu Provozní řád zdroje Kontilití Al pod zn. ČIŽP/49/IPP/ /14/VRS ze dne V tomto vyjádření ČIŽP požadovala v odst. 5. Popis technologických operací doplnit podmínky pro provoz zařízení ke snižování emisí v případě překročení max. 8/12

9 povolené teploty spalin na vstupu do látkového filtru vzhledem k odtahu spalin do vnějšího ovzduší. Po zapracování této připomínky ČIŽP doporučila krajskému úřadu předmětný provozní řád schválit a vydat. Provozovatel zařízení uvedenou připomínku do provozního řádu zapracoval. Dopisem čj. MSK 32506/2014 ze dne krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal, ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům. Současně zaslal provozovateli zařízení výše uvedené vyjádření ČIŽP. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito. Změna závazných podmínek provozu stacionárních zdrojů v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. je v návaznosti na zařazení stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší provedena v kapitole 1. integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (2) tohoto rozhodnutí. Krajský úřad zahrnul do této kapitoly nově podmínky týkající se monitoringu znečišťujících látek, které byly dosud stanoveny v kapitole 9. integrovaného povolení, viz výrok (4) tohoto rozhodnutí. Krajský úřad v tomto výroku specifikoval jednotlivé stacionární zdroje a změny podmínek u těchto zdrojů. Pro přehlednost pak krajský úřad současně uvedl ve výroku nové znění bodu 1.1 Ovzduší s nově platnými závaznými podmínkami provozu (znečišťující látky, emisní limity, vztažné podmínky a četnost měření) a stacionární zdroje, které byly zahrnuty v jedné tabulce, rozdělil podle jednotlivých technologií. Odůvodnění provedených změn u jednotlivých stacionárních zdrojů: Stacionární zdroje na tavírně desek a kontilití tavicí pece TLA 9, TLA 12, TLA 15 a Sázecí vrata TLA 9, TLA 12, TLA 15 jsou zařazeny pod kódem přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V souladu s bodem vyhlášky č. 415/2012 Sb. je zrušena znečišťující látka CO včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření. Současně je doplněn stávající emisní limit pro TZL o hodnotu 20 mg/m 3 za vztažných podmínek A, který je platný od Krajský úřad vzhledem ke sníženému limitu pro TZL, platnému od nezpřísnil na doporučení ČIŽP emisní limit TZL na 10 mg/m 3 při vztažných podmínkách A, a dále nezpřísnil stávající emisní limit Cl měřený jako HCl z 50 mg/m 3 na 10 mg/m 3 při vztažných podmínkách B. Znečišťující látky Cl a F jsou ponechány v integrovaném povolení beze změn nad rámec požadavků zákona o ochraně ovzduší, což samo osobě představuje zpřísnění. Stávající četnost měření 1 x za kalendářní rok zůstává nezměněna v souladu s 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Kroková pec, stacionární zdroj č. 302, zařazen pod kódem 3.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (přímý procesní ohřev do 5 MW). V integrovaném povolení byla zrušena znečišťující látka CO včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření. Pec je vytápěna zemním plynem, oxid uhelnatý není prekurzorem emisí TZL a jeho emise jsou zanedbatelné. Válečková pec plynová (303) a pece Ebner a Junker (061, 062, 063 a 064) jsou stacionární zdroje zařazené pod kódem 3.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (přímý procesní ohřev nad 5 MW). V integrovaném povolení byla u těchto zdrojů zrušena znečišťující látka CO včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření. Pece jsou vytápěny zemním plynem, oxid uhelnatý není prekurzorem emisí TZL a jeho emise jsou zanedbatelné. U zdroje č. 303 byla současně změněna hodnota emisního limitu pro NO 2 z 500 mg/m 3 na 200 mg/m 3. Emisní limity pro oxid uhelnatý (CO) a s nimi související interval periodického jednorázového měření emisí pro výše uvedené zdroje (tavicí pece, kroková pec a válečková pec) krajský úřad do podmínek integrovaného povolení nezapracoval mimo výše uvedené odůvodnění, jelikož z hlediska zajištění přípustné úrovně znečištění neshledal stanovení této povinnosti jako účelné (imisní limit CO je v lokalitě plněn s výraznou rezervou; CO na rozdíl od NO x není prekurzorem sekundárních částic, jejichž imisní limity pro PM 10 a PM 2,5 jsou v současnosti 9/12

10 v lokalitě překračovány), a stanovení emisního limitu CO na úrovni obecného emisního limitu (500 mg/m 3 ) vzhledem k naměřeným emisním koncentracím nemělo na zdroje regulační dopad. Linky AROS (207 a 517) jsou zařazeny pod kódem přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kdy v souladu s bodem vyhlášky č. 415/2012 Sb. je doplněn stávající emisní limit pro TZL o hodnotu 20 mg/m 3 za vztažných podmínek A, který je platný od Stacionární zdroje v rámci zušlechťoven I a II s odlučovači WK RTO 18, WK RTO 33 a BRF RTO 50 jsou zařazené pod kódem 9.3. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. U zdrojů s odlučovači WK RTO 18 a WK RTO 33 je v souladu s bodem 1.3 v příloze č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. zrušena znečišťující látka TZL a Fugitivní emise včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření. Současně je stanoven emisní limit pro VOC v hodnotě 20 %. Stacionární zdroje v rámci galvanovny Chromovací vana, 817 Odchromovací vana a 816 Mědící vana jsou zařazené pod kódem přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (lázně do 30 m 3 ). V souladu s bodem přílohy č. 8 vyhlášky krajský úřad nestanovil pro tyto zdroje závazné podmínky provozu. 902 Čerpací stanice je nevyjmenovaným stacionárním zdrojem, na nějž se nevztahují podmínky z hlediska ochrany ovzduší dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., z tohoto důvodu je tento zdroj včetně emisního limitu, vztažných podmínek a povinnosti měření zrušen. Kotle (zdroje 001, 002 a 003) jsou vyjmenované stacionární zdroje pod kódem 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a v souladu s požadavky vyhlášky byl zrušen emisní limit pro SO 2 včetně vztažných podmínek a povinnosti měření. V souvislosti s požadavky vyhlášky č. 415/2012 Sb. provozovatel zařízení aktualizoval provozní řády, viz odůvodnění výše. Tyto provozní řády, zpracované v souladu s 12 odst. 4 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, byl projednán v rámci správního řízení ve spolupráci s ČIŽP, a je vydán v části III. kapitole A: bodu 2. výrokové části integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (5) tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že aktualizované provozní řády, které nahrazují provozní řády č /10/I, č /10/II, č /10/III, č /10/V, č /10/VI a č /10/VII, které jsou tímto neplatné a byly schváleny v části III. kapitole A: bodu 1) schvaluje a povoluje vydání integrovaného povolení, krajský úřad zrušil tento bod 1) a upravil číslování stávajících bodů v této kapitole. Vydáním provozních řádů a provedením změn závazných podmínek provozu u stacionárních zdrojů postupem podle zákona o integrované prevenci je nahrazeno povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu, je zakotveno v části III. kapitole C: bodu 15) integrovaného povolení. Podmínky ke stavbě a k uvedení do zkušebního provozu stacionárních zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ z hlediska ochrany ovzduší, stanovené pod písmeny a) až e) v bodu 4.4 integrovaného povolení, byly provozovatelem zařízení splněny a jsou tímto rozhodnutím zrušeny pro jejich bezpředmětnost, viz výrok (3) tohoto rozhodnutí. Tlaková ztráta látkového filtru pro odprášení tavicích pecí TLA 10 a TLA 15 pro kontilití K1 až K5 je kontinuálně měřena a hodnota on-line zobrazována na monitoru řídicího systému filtrační stanice. Podmínka odst. 4.4 a) integrovaného povolení byla tímto splněna. Popis měřicího místa pro jednorázové měření emisí za odprášením tavicích pecí TLA 10 a TLA 15 pro kontilití K1 až K5 je předmětem provozního řádu, dle podmínky 4.4 b). Zahájení zkušebního povozu provozovatel zařízení oznámil krajskému úřadu elektronicky dne , podmínka odst. 4.4 písm. c) integrovaného povolení byla tímto splněna. Dne , v souladu s podmínkou 4.4 d), bylo provedeno jednorázové autorizované měření emisí 10/12

11 znečišťujících látek společností EMPLA AG spol. s r. o. Z protokolů vyplývá, že emisní limity pro TZL, NO x, CO, Cl a F, uložené integrovaným povolením jsou splněny. V souladu s podmínkou 4.4 e) provozovatel zařízení požádal o trvalý provoz a předložil požadované podklady. Ustanovení o vydání povolení provozu stacionárních zdrojů v rámci staveb Odprášení tavírny bloků a Odprášení tavírny VaZ z hlediska ochrany ovzduší je zakotveno v části III. kapitole A: bodu 3) integrovaného povolení, viz výrok (5) tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že v provozu zařízení již není provozována čerpací stanice s výdejním stojanem pro benzín, byla čerpací stanice vypuštěna z přímo spojených činností v rámci popisu zařízení uvedeného v části I. integrovaného povolení, viz výrok (1) tohoto rozhodnutí. Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení. Změna provedená v souladu s českou legislativou v oblasti ochrany ovzduší není v rozporu s platným Referenčním dokumentem nejlepších dostupných technik pro výrobu a zpracování neželezných kovů, Krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků). Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ( 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Ing. Silvie Součková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 11/12

12 Rozdělovník 1. Účastník řízení: AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, Břidličná [v příloze zaslány dokumenty vydané ve výroku (5) tohoto rozhodnutí] 2. Dotčený správní orgán (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, Ostrava [v příloze zaslány dokumenty vydané ve výroku (5) tohoto rozhodnutí] 3. Na vědomí (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík, zde Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava Městský úřad Břidličná, odbor životního prostředí a zemědělství, Nábřežní 452, Břidličná Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, Ostrava Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 12/12

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala "A3", k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala A3, k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VGP CZ I. a.s. Ilona Hazmuková Jeníšovice 59 46833 Jeníšovice u Jablonce n. Nisou Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1229735/2012/1/OZP/VI

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec Městský úřad Kuřim Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim tel. +420 541 422 311 fax +420 541 230 633 www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 18.02.2015 naše zn.: MK/3613/14/OD vyřizuje: tel.: fax.:

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: ZPRACOVÁNÍ REFERENČNÍCH DOKUMENTŮ

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více