Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a"

Transkript

1 Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: , Fax: IČ: Zpráva o činnosti a plnění úkolů hospodaření Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a za rok Předkládá: Vladimír Lankočí, ředitel DD Zpracovali: Vladimír Lankočí, ředitel DD Terezie Smolková, ekonomka Anna Kurzová, sociální pracovnice Miroslava Kacířová, vedoucí školní jídelny Únor

2 Zpráva o činnosti a plnění úkolů hospodaření Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a za rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Obsah: A) Základní údaje o organizaci str. 3 - název organizace a kontakty str. 3 - struktura a kapacita organizace str. 3 - spolupráce se sponzory str. 3 B) Rozpis a vyhodnocení stanovených závazných ukazatelů str Náklady str Výnosy a výsledek hospodaření str. 9, 10 C) Čerpání a vypořádání účelových dotací str. 11 D) Vyhodnocení přímých nákladů na vzdělávání str Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat str Použití prostředků DVPP str. 12 E) Peněžní fondy a jejich krytí str. 13 F) Doplňková činnost str. 15 G) Závodní stravování zaměstnanců str. 15 H) Péče o spravovaný majetek str evidence majetku str pojištění majetku str inventarizace str. 17 I) Stav pohledávek a závazků str pohledávky str závazky str. 18 J) Výsledky kontrol str. 19 K) Poskytování informací, zahraniční pracovní cesty str. 20 L) Tabulková část, včetně komentářů a příloh str. 22 A) Základní údaje o organizaci 2

3 Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu 1 zákona 109/2002 Sb. zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinou a jejími dodatky k jako příspěvková organizace. Poskytuje dětem péči, kterou by jim jinak poskytovali jejich rodiče. Název organizace a kontakty: Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefonické spojení: , , ředitel: Fax: Statutárním orgánem je ředitel Vladimír Lankočí, jmenovaný dne l dekretem MŠMT a potvrzený ve funkci Radou Moravskoslezského kraje dne Ředitel jmenoval statutárním zástupcem Annu Kurzovou ke dni Jako zástupce ředitele jej zastupuje v plném rozsahu činností v dětském domově.. Vedoucím vychovatelem zařízení byla jmenována ke dni Liběna Vydrová. Struktura zařízení: ředitel zástupce (soc. pracovnice) vedoucí vychovatel ekonomka vychovatelé vedoucí stravování pomocní vychovatelé zaměstnanci provozu kuchařky Kapacita zařízení je 30 dětí ve třech rodinných skupinách (výjimka MŠMT čj.20061/04-24) a změní se v průběhu rekonstrukce a restrukturalizace dětského domova na 32 dětí ve čtyřech rodinných skupinách. Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a sdružuje: a) dětský domov s kapacitou 30 dětí b) školní jídelnu Svěřeným dětem je zajištěno plné přímé zaopatření podle 2, odst. 8 a 9 zákona 109/2002 Sb. Péči o svěřené děti k do ukončení restrukturalizace zajišťuje fyzicky celkem 24 pracovníků, z toho 10 pedagogických pracovníků. Ti vykonávají výchovnou, pedagogicko psychologickou a speciálně pedagogickou činnost s dětmi podle své odbornosti.. Nepedagogičtí pracovníci DD vykonávají jinou než pedagogickou činnost podle náplní práce, vykonávají servisní služby v zařízení.. Spolupráce se sponzory a příznivci dětského domova Naše zařízení v rámci dlouhodobé spolupráce s níže uvedenými subjekty v roce 2004 realizovalo: - Nadace Terezy Maxové účast na projektech, účast v soutěžích nadace - Občanské sdružení Tolerance finanční dar, věcné dary (nábytek, mikulášské balíčky, společný víkendový pobyt na horách) - AHOLD, řetězec marketů Albert finanční dar ze sbírky Albert pomáhá dětem - VESUVIUS SLAVIA věcné dary (zahradní nábytek, vybavení dětského hřiště, vánoční kolekce) - OSINEK a.s. pravidelné fianční dary 3

4 - Nadace Slunečnice dětem účast na projektu Most do života, společná organizace florbalového turnaje pro dětské domovy regionu, sportovní a společenské akce - Občanské sdružení Naděje pro koně společné akce pro děti - Klub Stonožka (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí) společné akce, brigádnická spolupráce na vybudování základny v Dívčím Hradě - soukromé osoby finanční i věcné dary. Kromě dlouhodobé spolupráce s výše uvedenými subjekty byly v roce 2004 realizovány i další jednorázové sponzorské akce: - finanční hotovostí přispěly soukromé osoby (z toho jedna fyzická osoba poskytla dar tak, aby dětem byly založeny VK na ukládání peněz s jejich využitím po odchodu z dětského domova), IKOSAN studentské sdružení, ap. - věcné dary Všeobecná zdravotní pojišťovna a Komerční banka poskytly počítače pro děti, firma MGA věnovala trička pro děti, Papírnictví HA-KO věnovalo hračky, papír, školní potřeby pro děti, firma LABELA - směsi pro pečení dortů - organizace akcí pro děti Nadace Slunečnice, sdružení Podkova, firma LIBROS Nově byla v roce 2004 navázána spolupráce s Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových v součinnosti s Komerční bankou na projektu Startovné do života, do kterého bylo v roce 2004 zařazeno 5 našich dětí. B) Rozpis a vyhodnocení stanovených závazných ukazatelů Usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne , č. 1/7 byly našemu dětskému domovu pro rok 2004 stanoveny tyto závazné ukazatele: Příspěvek na provoz v celkové výši Kč V tom: přímé náklady na vzdělávání celkem (UZ 33353, 33245) Kč - prostředky na platy Kč - ostatní platby za provedenou práci Kč - zákonné odvody 35 % Kč - zákonné odvody 2 % Kč - přímý ONIV Kč SIPVZ projekt P I (UZ 33245) Kč Provozní náklady Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Kč Výsledek hospodaření 0 Kč Limit počtu zaměstnanců přepočtený počet byl pro rok 2004 stanoven s ohledem na realizaci ustanovení zákona č. 109/2002 Sb. s platností od : Počet zaměstnanců celkem 21,83 V tom: počet pedagogů 8,00 počet ostatních zaměstnanců 13,83 Plnění závazných ukazatelů v roce 2004 Přidělené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2004 vyčerpány v celkové výši stanovených závazných ukazatelů. Překročení prostředků na platy o 32,00 Kč bylo profinancováno z prostředků fondu odměn. 4

5 Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody ve výši ,00 Kč byly použity na pokrytí ostatních přímých nákladů takto: Limit ostatních přímých nákladů - v rámci rozpisu závazných ukazatelů přímý ONIV ,00 Kč - úspora zákonných odvodů z mezd ,00 Kč celkem k čerpání ,00 Kč Použití volných prostředků na přímé náklady: - vzdělávání pedagogických pracovníků ,20 Kč - vzdělávání ostatních pracovníků 5 190,00 Kč - vzdělávání v oblasti BOZP a PO 400,00 Kč - zákonné pojištění zaměstnanců (4,2 promile) ,00 Kč - částečně na nákup OOPP pro zaměstnance _4 324,80 Kč Celkem ,00 Kč Poskytnutý příspěvek na provozní náklady v roce 2004 byl vyčerpán v plné výši stanoveného závazného ukazatele na rok 2004, tj ,00 Kč. Odvod z odpisů nemovitého majetku v roce 2004 ve výši ,00 Kč byl ve čtvrtletních splátkách odeslán na účet zřizovatele Moravskoslezský kraj podle stanoveného splátkového kalendáře na rok V roce 2004 vykazuje dětský domov zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,17 Kč. Z dosaženého výsledku hospodaření není část ve výši Kč finančně kryta vzhledem k tomu, že tato část výsledku hospodaření vznikla proúčtováním předpisu ošetřovného zákonným zástupcům dětí, které v roce 2004 nebylo uhrazeno a je součástí pohledávek. Tuto část výsledku hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu organizace. Část výsledku hospodaření ve výši ,17 Kč, která je finančně kryta, vznikla úsporou nákladů na spotřebu energií v roce 2004 (elektřina, teplo). Tuto část navrhujeme rozdělit do fondu odměn (20 %) a do rezervního fondu. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok do fondu odměn (20 % finančně krytého výsledku hospodaření) 9 402,00 Kč - do rezervního fondu ,17 Kč celkem ,17 Kč B) 1. Náklady Investiční náklady V roce 2004 dětskému domovu nevznikly náklady v oblasti pořízení investic. Provozní náklady V roce 2004 vešla v platnost závazná účtová osnova stanovena Moravskoslezským krajem, ve které došlo proti dřívějšímu období ke změnám náplně analytických, ale v případě dětských domovů i některých syntetických účtů účtové třídy 5 a 6. Proto došlo u některých nákladových i výnosových účtů k velkým rozdílům ve srovnání mezi rokem 2003 a 2004, jak uvádíme v komentáři k přiloženým tabulkám. 5

6 Provozní náklady za rok 2004 v celkové výši ,62 Kč jsou ve srovnání s rokem 2003 vyšší o ,91 Kč. K největšímu zvýšení proti nákladům roku 2003 došlo u přímých nákladů na vzdělávání mzdové náklady a zákonné odvody (o ,00 Kč). Rozdělení nákladů podle druhu Účet 501 spotřeba materiálu - spotřeba potravin v kuchyni DD ,74 Kč - prádlo pro provoz (ložní, ručníky ap.) 9 561,00 Kč - oděvy, obuv a prádlo dětí ,00 Kč - nákup knih (do knihovny a na jednotlivé rodinné skupiny) 1 935,00 Kč - tiskoviny (předplatné tisku, odborné publikace ap.) ,90 Kč - materiál pro výuku (vaření ve škole a ve cvičném bytě) 5 220,10 Kč - školní potřeby, učebnice ap ,40 Kč - nákup CD, videokazet a disket 2 435,00 Kč - hry, stavebnice ap. pro děti 4 273,50 Kč - nákup drobného hmotného majetku do 100 Kč 7 952,75 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 101 do 500 Kč ,30 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 501 do 2000 Kč ,50 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 2001 do Kč ,50 Kč - kancelářské potřeby ,60 Kč - čisticí a dezinfekční prostředky ,28 Kč - fotomateriál 213,00 Kč - nákup léků a doplatky za léky pro děti ,40 Kč - brýle, sluchadla, baterie do sluchadel pro děti ,00 Kč - vratné obaly k potravinám 625,30 Kč - hygienické potřeby ,40 Kč - šicí potřeby pro švadlenu 1 284,00 Kč - materiál pro údržbu 8 035,00 Kč - nákup léků, zdravotnického materiálu pro zaměstnance 142,80 Kč - občerstvení dětí, cukrovinky za odměnu ap ,30 Kč - ostatní drobný materiál jinde nezařazený ,55 Kč - vybavení dětí (aktovky deštníky ap.) 8 679,30 Kč Celkem účet ,62 Kč U účtu 501 spotřeba materiálu došlo ve srovnání s rokem 2003 ke zvýšenému čerpání nákladů o ,17 Kč. Toto zvýšení bylo zapříčiněno zejména nákupem oblečení pro děti z jednorázového příspěvku státní sociální podpory k přídavku na dítě ve výši Kč na jedno dítě a bylo pokryto z vlastních příjmů (UZ 00005) ve výši ,50 Kč a nákupem dřevěných průlezek na zahradu z finančních darů (UZ 00005) ve výši ,00 Kč a nákupem nábytku do některých pokojů dětí (UZ 00001). Výměnu nábytku v pokojích dětí provádíme postupně podle finančních možností, abychom dětem vytvořili příjemné prostředí. Účet 502 spotřeba energie - dodávka vodného, stočného ,50 Kč - dodávka tepla ,05 Kč - dodávka plynu ,50 Kč - dodávka elektrické energie ,00 Kč Celkem účet ,05 Kč Ve srovnání s náklady na spotřebu energií v roce 2003 došlo opětovně ke snížení nákladů o ,05 Kč. 6

7 Účet 511 opravy a udržování - opravy a údržba budovy DD ,00 Kč - opravy a údržba vybavení budovy (ohřívače vody ap.) 3 979,50 Kč - výměna vybavení budovy (ohřívače vody ap.) ,00 Kč - opravy a údržba kuchyňského zařízení 6 253,20 Kč - opravy a údržba praček 4 918,00 Kč - opravy a údržba vybavení pokojů 2 292,00 Kč - opravy a údržba kancelářského vybavení 1 797,50 Kč - drobné opravy vybavení dětí 1 091,00 Kč - drobné opravy sportovního vybavení 250,00 Kč Celkem účet ,20 Kč Ve srovnání s náklady za rok 2003 jsou náklady na opravy a udržování cca o ,00 Kč vyšší, jedná se o malování některých částí budovy dětského domova. Nepatrná část zvýšení nákladů za rok 2004 je ovlivněna tím, že na účtě 511 se zavedením závazné účtové osnovy účtujeme i drobné opravy vybavení dětí a sportovních potřeb, které jsme do roku 2003 účtovali na účet 518. Účet 512 cestovné - jízdné v městské hromadné dopravě 6 526,00 Kč - cestovní příkazy 8 782,05 Kč Celkem účet ,05 Kč Ve srovnání s rokem 2003 došlo k podstatnému snížení nákladů účtovaných na účtě 512, a to o ,35 Kč. Podle závazné účtové osnovy platné od je jízdné dětí, které bylo do konce roku 2003 účtováno na účet 512, sledováno v rámci analytické evidence k účtu 518- Ostatní služby. Účet 518 ostatní služby - poštovné 5 294,50 Kč - poplatek za (Contactel) 5 780,00 Kč - poplatky za telefon (Český Telecom) ,50 Kč - poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, kabelová TV ,00 Kč - vzdělávání pedagogických pracovníků ,20 Kč - vzdělávání ostatních pracovníků 5 190,00 Kč - školení BOZP a PO 400,00 Kč - jízdné dětí ,00 Kč - přeprava dětí na akce DD ,00 Kč - konzultační služby 5 284,00 Kč - vedení mzdové agendy KVIC ,00 Kč - nákup software ,10 Kč - stravné dětí ve škole ,00 Kč - přepravné 3 090,00 Kč - likvidace odpadu ,00 Kč - školné MŠ 1 650,00 Kč - školní výlety, plavání, kroužky ap ,00 Kč - třídní fond 4 141,50 Kč - vstupné dětí na školní akce 3 726,00 Kč - revize elektro 8 098,20 Kč - revize plynových spotřebičů ,60 Kč - revize BOZP, PO, has.přístrojů ap ,00 Kč - ostatní revize 565,50 Kč - služby výrobní povahy 4 919,00 Kč 7

8 - vstupné dětí na akce DD 6 455,00 Kč - prázdninové pobyty dětí akce DD ,80 Kč - lyžařské vleky ,00 Kč - stříhání dětí, fotografie 3 216,00 Kč - mimoškolní aktivity dětí turist.oddíl, ap ,00 Kč - servisní smlouvy na údržbu software ,80Kč - poplatky lékařům za děti 7 900,00 Kč - preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 1 200,00 Kč - ubytování a stravné na internátě 7 550,00 Kč - čištění kanalizace 4 577,50 Kč - praní prádla ,00 Kč - dezinsekce, deratizace ap. 950,00 Kč - ostatní služby jinde nezařazené 1 406,00 Kč Celkem účet ,20 Kč Ve srovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 ke zvýšení nákladů na ostatní služby o ,40 Kč. Zvýšení se projevilo u nákladů za telefonní poplatky a z důvodu účtování nákladů na jízdné dětí v souladu se závaznou účtovou osnovou na účet 518 od Účet 521 mzdové náklady - mzdové náklady hrazené ze státního rozpočtu ,00 Kč - mzdové náklady hrazené z fondu odměn 32,00 Kč - ostatní platby za provedenou práci hrazené ze státního rozpočtu ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Při čerpání mzdových nákladů v roce 2004 byly dodrženy stanovené závazné ukazatele. Překročení závazného ukazatele mzdových nákladů na platy o 32 Kč bylo pokryto z prostředků fondu odměn. Účet 524 zákonné sociální pojištění - náklady na sociální pojištění ,00 Kč - náklady na zdravotní pojištění ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Účet 525 ostatní sociální pojištění - zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 promile ,00 Kč Účet 527 zákonné sociální náklady - příděl do FKSP ve výši 2 % z mezd ,00 Kč Účet 528 ostatní sociální náklady - nákup OOPP pro zaměstnance ,00 Kč - kapesné dětem podle zákona č. 109/2002 Sb ,00 Kč - mimořádné kapesné dětem hrazené z finančních darů 6 400,00 Kč - dárky pro děti podle zákona č. 109/2002 Sb ,40 Kč - mimořádné dárky pro děti hrazené z finančních darů 6 835,20 Kč - příspěvek dětem při odchodu z DD podle zákona č. 109/2002 Sb ,00 Kč - psací stůl pro postižené dítě k pěstounům (hrazeno z finančních darů) _ 3 190,00 Kč Celkem účet ,60 Kč Ve srovnání s náklady roku 2003 došlo v roce 2004 k podstatnému zvýšení nákladů o ,70 Kč vzhledem k tomu, že podle závazné účtové osnovy účtujeme od na účet 528 náklady na peněžní výpomoci podle zákona č. 109/2002 Sb., které byly do konce roku 2003 účtovány na účet 549, zatímco v roce 2003 byly na účet 528 účtovány pouze náklady na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek. 8

9 Účet 542 ostatní pokuty a penále - odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně 7 915,00 Kč Účet 543 odpis pohledávky - odpis pohledávek ošetřovného ,00 Kč Náklady účtu 542 a 543 byly hrazeny z vlastních příjmů organizace (UZ 00005). Účet 549 jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů ,90 Kč - pojištění majetku ,00 Kč - technické zhodnocení majetku (dovybavení darovaných PC) 4 698,00 Kč Celkem účet ,90 Kč Účet 551 odpisy dlouhodobého majetku - odpisy nemovitého majetku ,00 Kč - odpisy movitého majetku ,00 Kč - zůstatková cena vyřazeného majetku 6 478,00 Kč Celkem účet ,00 Kč B) 2.Výnosy Výnosy celkem Celkové výnosy z hospodaření dětského domova v roce 2004 činí ,79 Kč. Rozpočet výnosů na rok 2004 byl splněn na 102,3 % hlavně z důvodu vyššího použití finančních darů na financování aktivit a potřeb dětí, než bylo původně plánováno. Dalším důvodem vyšších výnosů byl příjem poskytnuté jednorázové dávky státní sociální podpory k přídavkům na děti. Z výše uvedených důvodů, a také z důvodu vyššího příspěvku na provoz se státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele, byly celkové výnosy v roce 2004 o ,75 Kč vyšší ve srovnání s výnosy za rok Účet 602 tržby z prodeje služeb - stravné od zaměstnanců ,00 Kč - příspěvek na stravné z FKSP 8 969,00 Kč - stravné za děti z jiných školských zařízení 1 340,00 Kč - ošetřovné, sirotčí důchody, vrátky, úložky na VK ,00 Kč - předpis ošetřovného, které nebylo uhrazeno v roce ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Ve srovnání z účtem 602 za rok 2003 došlo v roce 2004 ke snížení výnosů účtovaných na účtě 602 o ,00 Kč. Podle závazné účtové osnovy jsou přídavky na děti od účtovány na účet 649 (v roce 2003 bylo účtováno na účet 602). Účet 644 úroky - přijaté úroky z běžného účtu 823,18 Kč - přijaté úroky z účtu FKSP 19,91 Kč Celkem účet ,09 Kč 9

10 Ve srovnání s výnosy z přijatých úroků za rok 2003 došlo k podstatnému snížení o ,45 Kč.Komerční banka ukončila úročení prostředků uložených na běžném účtě a na účtě FKSP individuální sazbou, kterou nám poskytovala v roce 2002 a Účet 648 zúčtování fondů - zúčtování rezervního fondu z finančních darů ,70 Kč - zúčtování rezervního fondu (sankce za porušení rozpočtové kázně) 7 915,00 Kč - zúčtování fondu odměn (překročení limitu mzdových nákladů) 32,00 Kč Celkem účet ,70 Kč Účet 649 Jiné ostatní výnosy - přijaté dávky státní sociální podpory ,00 Kč - jiné výnosy (přeprava dětí z DD Budišov na hory) ,00 Kč - jiné výnosy (vrátka stravného z MŠ za prosinec 2003) 60,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Ve srovnání s výnosy dosaženými na účtě 649 v roce 2003 jsou výnosy za rok 2004 nesrovnatelně vyšší (o ,00 Kč), což představuje přídavky na děti, které jsou v souladu se závaznou účtovou osnovou od účtovány na účet 649 (do roku 2003 byly účtovány na účtě 602). Dosažené vlastní příjmy (UZ 00005) činí v roce 2004 celkem ,79 Kč. Účet 691 příspěvek a dotace na provoz - dotace na provoz od zřizovatele Moravskoslezského kraje ,00 Kč - dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady (UZ 33353) ,00 Kč - účelová dotace ze státního rozpočtu na SIPVZ (UZ 33245) 8 020,00 Kč Celkem účet ,00 Kč. Z hospodaření dětského domova za rok 2004 vykazujeme zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,17 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2004 ve výši ,00 Kč vznikl proúčtováním předpisu ošetřovného zákonným zástupcům dětí, které v roce 2004 nebylo uhrazeno a je součástí pohledávek vykazovaných ke konci roku 2004 a není finančně krytý. Tuto část výsledku hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu organizace, jehož část není po celou dobu právní subjektivity dětského domova finančně kryta právě z důvodu vysokých pohledávek na ošetřovném. Část výsledku hospodaření ve výši ,17 Kč, která je finančně kryta, vznikla hlavně úsporou nákladů na spotřebu energií v roce 2004 ve srovnání s plánovanými náklady Tuto část navrhujeme rozdělit do fondu odměn (20 %) a do rezervního fondu. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok do fondu odměn (20 % finančně krytého výsledku hospodaření) 9 402,00 Kč - do rezervního fondu ,17 Kč celkem ,17 Kč Doplňkovou činnost dětský domov neprovozuje. 10

11 C) Čerpání a vypořádání účelových prostředků z dotací Usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne č. 42/3329 byl našemu dětskému domovu stanoven závazný ukazatel účelové prostředky na Státní informační politiku ve vzdělávání projekt P I- Informační gramotnost ve výši 9 000,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na - školení pedagogických pracovníků typu S (účast 8 pedagogů) 7 120,00 Kč - studijní materiály 900,00 Kč Celkem 8 020,00 Kč Vzhledem k tomu, že nebyla vyčerpána celá částka poskytnutých prostředků, byl v rámci provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 odveden na účet zřizovatele zbytek dotace ve výši 980,00 Kč. Další účelové prostředky z dotací jsme v roce 2004 neobdrželi. D) Vyhodnocení přímých nákladů na vzdělávání D) 1. Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši ,00 Kč byly v roce 2004 vyčerpány. Překročení mzdových nákladů stanovených závazným ukazatelem o 32,00 Kč bylo pokryto z prostředků fondu odměn organizace. Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody z mezd ve výši ,00 Kč byly použity na pokrytí ostatních přímých nákladů (vzdělávání pracovníků, částečně nákup osobních ochranných pracovních pomůcek) jak je uvedeno výše. Přepočtený počet zaměstnanců celkem byl plněn na 104,18 % (stanovený limit 21,83 skutečnost 22,74) z důvodu zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti jak u pedagogických, tak i u ostatních zaměstnanců. Průměrný plat celkem za rok 2004 činí 104,66 % průměrného platu za rok 2003, což v podstatě představuje zvýšení závazného limitu prostředků na platy ve srovnání roku 2004 s rokem 2003 a dále je způsobeno přijetím dalších 3 pedagogických zaměstnanců do pracovního poměru od 1.září 2004 z důvodu plnění ustanovení zákona 109/2002 Sb. Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za rok 2004 činí cca 96 % průměrného platu pedagogických zaměstnanců za rok 2003, z důvodu nástupu služebně mladších zaměstnanců od 1.září Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za rok 2004 činí cca 111 % průměrného platu nepedagogických zaměstnanců v roce Toto zvýšení je kromě platových postupů ovlivněno i zvýšeným počtem zaměstnanců na nočních směnách (dvojnásobek) od 1.září D) 2. Použití prostředků DVPP K použití prostředků DVPP podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj / uvádíme: 11

12 Do výčtu údajů o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků za rok 2004 jsou zahrnuty odpovídající části Plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků za školní roky 2003/2004 a 2004/2005. Název akce Rozsah Pořádající Částka Kč Účast pedagogů Krize autority ve výchově, Respektovat a být respektován 10 hod. Federace dětských domovů - FICE 1 800,00 2 zaměstnanci Školení k novele zákona 109/2002 Sb. 8 hod. MŠMT 680,00 1 zaměstnanec Jazykový kurz angličtiny 80 hod. Jazyk. škola HALOO 3 180,00 2 zaměstnanci Školení první pomoci 5 hod. J.Marel, služby BOZP 4 800,00 6 zaměstnanců Celostátní vzdělávací setkání ředitelů a dalších zam. DD hod. FAKTA v.o.s ,20 2 zaměstnanci Seminář o školském zákoně 8 hod. RESK s.r.o ,00 2 zaměstnanci Výklad školského zákona a FAKTA v.o.s. zákona o pedag.pracov. Uplatňování práv a povinností dětí při jejich výchově v NRP SIPVZ-P I, stupeň S Word pro pokročilé účelová dotace 8 hod. 10 hod. 12 hod. Federace dětských domovů - FICE SVOŠED 890,00 1 zaměstnanec 1 800,00 2 zaměstnanci 7 120,00 8 zaměstnanců V roce 2004 se na uvedených akcí DVPP zúčastnilo celkem 26 pedagogických zaměstnanců vychovatelé a ředitel dětského domova. Na výše uvedené akce DVPP byly z prostředků státního rozpočtu poskytnutých MŠMT (UZ 33353) použito ,20 Kč. Dalších 210,00 Kč, které byly uhrazeny z uvedených prostředků bylo vynaloženo na referentské školení řidičů pro vychovatelku, které vlastním osobním automobilem výjimečně v případě potřeby zajišťuje převoz dětí hlavně do zdravotnických zařízení. Celková částka zaúčtovaná na účet náklady na DVPP z UZ činí ,20 Kč. Účelová dotace na SIPVZ P I z prostředků státního rozpočtu poskytnutá MŠMT (UZ 33245) byla čerpána na školení stupně S Word pro pokročilé ve výši 7 120,00 Kč a na studijní materiály ve výši 900,00 Kč, tj. celkem 8 020,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky do výše poskytnuté dotace 9 000,00 Kč byly odeslány na účet zřizovatele při finančním zúčtování vztahů se státním rozpočtem. Účast pedagogických zaměstnanců dětského domova na výše uvedených školeních a seminářích se uskutečnila v souladu s Plány personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a na školní roky 2003/2004 a 2004/ E) Peněžní fondy a jejich krytí Účet 911 fond odměn 12

13 Prostředky fondu odměn jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě- Hrabůvce, v účetnictví jsou sledovány na samostatném analytickém účtě k účtu 241. Zůstatek fondu odměn je v plné výši ,75 Kč finančně krytý. Stav k ,75 Kč Příděl z výsledku hospodaření za rok ,00 Kč Použití fondu odměn na překročení mzdových nákladů 32,00 Kč Stav k ,75 Kč Účet 912 fond kulturních a sociálních potřeb Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb jsou uloženy na samostatném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce. Zůstatek bankovního účtu FKSP činí ke dni ,06 Kč. Rozdíl mezi zůstatkem účtu 912 a zůstatkem bankovního účtu 243 ve výši 4 304,54 Kč tvoří účetní případy, které byly proúčtovány v měsíci prosinci 2004 (příděl z mezd ve výši 2 %, příspěvek na stravné zaměstnancům dětského domova, bankovní poplatky ap.), převod mezi bankovními účty byl z časových důvodů proveden až v měsíci lednu Rozpis rozdílu v uvedené výši je podrobně uveden v zápise o provedené dokladové inventarizaci rozvahových účtů ke dni Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb je v plné výši ,60 Kč finančně krytý. Stav k ,30 Kč Příděl z mezd ve výši 2 % mzdových nákladů ,00 Kč Vitamíny pro zaměstnance 4 127,70 Kč Příspěvek na stravné zaměstnancům 8 969,00 Kč Tuzemské rekreace zaměstnanců a rod.příslušníků ,00 Kč Zahraniční rekreace zaměstnanců a rod.příslušníků 6 000,00 Kč Rekreace dětí zaměstnanců 7 878,00 Kč Vstupné zaměstnanců a rod.příslušníků na kulturní akce ,00 Kč Věcné dary zaměstnancům 6 450,00 Kč Ostatní použití v rámci ustanovení zásad pro čerpání FKSP 1 012,00 Kč Stav k ,60 Kč Účet 914 rezervní fond - rezervní fond z výsledků hospodaření minulých let Prostředky rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření minulých let jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou sledovány na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Ke konci roku 2004 chybí finanční prostředky na pokrytí rezervního fondu z výsledků hospodaření minulých let ,16 Kč z důvodů vysokých nedoplatků na ošetřovném. Stav k ,25 Kč Příděl z výsledku hospodaření za rok ,33 Kč Sankce za porušení rozpočtové kázně _ 7 915,00 Kč Stav k ,58 Kč - rezervní fond tvořený z finančních darů Prostředky rezervního fondu tvořeného z finančních darů jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou vedeny na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Zůstatek rezervního fondu tvořeného z finančních darů je v plné výši ,25 Kč krytý finančními prostředky. Stav k ,95 Kč Příjem finančních darů v průběhu roku ,00 Kč Za lyžařské vleky dětí 1 310,00 Kč Mimořádné kapesné dětem na tábory ap ,00 Kč Poháry na florbalový turnaj 336,00 Kč 13

14 Vybavení sportovního skladu ,00 Kč Průlezky na zahradu ,00 Kč Trička s logem dětského domova 2 007,00 Kč Zájmové aktivity děti ve volném čase 9 000,00 Kč Vitamíny, zubní protetika (pro 2 děti) 2 268,00 Kč Prázdninové pobyty dětí tábory ,00 Kč Ozdravovna pro předškolní děti ,00 Kč Vybavení dílny pro práci dětí 6 283,00 Kč Digitální fotoaparát (dokumentace z akcí DD) 7 990,00 Kč Vybavení obýváků jednotlivých rod.skupin (elektronika,hry) ,50 Kč Potřeby pro výtvarné práce dětí (z daru Nadace Terezy Maxové) ,00 Kč Psací stůl pro postižené dítě (k pěstounům) 3 190,00 Kč Úložky dětem na vkladní knížky (podle ujednání v darovací smlouvě) ,00 Kč Mimořádné vánoční dárky pro děti na hory _ 6 835,20 Kč Stav k ,25 Kč Účet 916 fond reprodukce majetku Prostředky fondu reprodukce majetku jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou vedeny na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Zůstatek fondu reprodukce majetku je v plné výši ,20 Kč krytý finančními prostředky. Stav k ,20 Kč Tvorba z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ,00 Kč Odvod z odpisů nemovitého majetku na účet zřizovatele ,00 Kč Stav k ,20 Kč F) Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje. G) Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajišťováno ve vlastní jídelně dětského domova,. Náklady jídelny není možno sledovat odděleně od provozních nákladů organizace. Zaměstnanci platí za odebranou stravu částku stanovenou podle stravovací normy dětí nad 15 let tj. 20 Kč za oběd. Příspěvek na stravné z fondu kulturních a sociálních potřeb je zaměstnancům poskytován v souladu se Zásadami pro čerpání FKSP stanovenými ředitelem zařízení. V souladu se zásadami činila výše příspěvku na 1 oběd 3,00 Kč do 30.listopadu Rozhodnutím ředitele byl příspěvek na stravné s platností od 1.prosince 2004 zvýšen na 5,00 Kč na 1 oběd. S platností od 1.listopadu 2004 je možno pracovníkům při 12hodinových směnách (týká se pedagogů o víkendech) poskytovat i příspěvek na večeři ve výši 3 Kč. Vzhledem k tomu, že dětský domov je v provozu i v období školních prázdnin, je zajištěno i stravování zaměstnanců ve vlastní jídelně. 14

15 H) Péče o spravovaný majetek Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a spravuje nemovitý a movitý majetek státu, který byl organizaci předán do správy v rámci delimitace školských zařízení z MŠMT na kraje ke dni 1.dubna 2001 podle zřizovací listiny vydané Radou Moravskoslezského kraje. Dále se dětský domov stará i o vlastní majetek, který byl organizaci převeden jako hmotné dary, případně byl pořízen z finančních darů organizace. V roce 2004 dětský domov neplánoval žádné investiční akce a také žádné investice nebyly v průběhu roku pořízeny. V průběhu roku 2004 nebyly plánovány ani uskutečněny v rámci oprav a údržby větší akce, byly prováděny běžné opravy, případně výměny zařízení, které byly potřebné k zajištění provozu dětského domova. Předměty, u kterých odpovědná osoba zjistí poškození, které brání jejich dalšímu užívání nebo které ohrožuje bezpečnost dětí nebo zaměstnanců dětského domova, jsou navrženy k vyřazení. K vyřazení jsou navrhovány také předměty nefunkční a neopravitelné. Dětem, které odcházejí z dětského domova při dosažení plnoletosti nebo po vyučení a dále dětem, kterým byla soudně ukončena ústavní výchova a odešly zpět do rodiny, případně do pěstounské péče, je přenecháno ošacení a další vybavení, které jim bylo v době pobytu v dětském domově nakoupeno. Všechny tyto předměty jsou po schválení ředitelem organizace vyřazeny z evidence majetku domova. Po vyřazení majetku z evidence je provedena fyzická likvidace vyřazených předmětů s výjimkou vybavení, které je předáno dětem při jejich odchodu z dětského domova. Operativní evidence hmotného a nehmotného majetku organizace - drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidence je vedena ve zvláštním sešitě, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu dlouhodobý hmotný majetek nemovitý evidence je vedena na software FENIX-Majetek od Podniku výpočetní techniky Ostrava, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu dlouhodobý hmotný majetek movitý evidence je vedena na software FENIX-Majetek od PVT Ostrava, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu drobný dlouhodobý hmotný majetek evidence je vedena na software FENIX-Majetek od PVT Ostrava, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu 028, spodní hranice ceny za jednotku je stanovena na Kč - drobný hmotný majetek od 101 Kč do Kč evidence je vedena na software FENIX-Majetek od PVT Ostrava, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatky účtů v podrozvahové evidenci. V rámci software FENIX-Majetek jsou jednotlivé předměty vedeny podle umístění v budově dětského domova a podle jednotlivých odpovědných osob. Předměty v ceně do 100 Kč jsou při nákupu účtovány přímo do spotřeby a další operativní evidence není vedena. - ošacení a další vybavení dětí bez ohledu na cenu evidence je vedena na software FENIX-Majetek od PVT Ostrava v členění podle jednotlivých dětí, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu v podrozvahové evidenci - osobní ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců evidence je vedena na kartách podle jednotlivých zaměstnanců, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu v podrozvahové evidenci 15

16 - zásoby potravin v jídelně evidence je vedena na softwaru pro školní jídelny, autorem a dodavatelem je ing. Ulrich, Frýdek-Místek, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu 112 (vždy k a ) - čisticí a hygienické potřeby uloženy v příručním skladě evidence je vedena na kartách - vratné obaly k potravinám evidence je vedena na kartách - knihy v knihovně dětského domova evidence je vedena v knize Přírůstkový seznam, při odsouhlasení stavu se provádí porovnání se zůstatkem účtu v podrozvahové evidenci - předměty nakoupené před rokem 1995 v ceně do 100 Kč evidence je vedena na kartách do doby vyřazení. Pro rok 2004 sjednal ředitel dětského domova pojistnou smlouvu TREND s pojišťovnou Kooperativa. Předmětem sjednané pojistné smlouvy je - živelní pojištění nemovitostí - živelní pojištění a pojištění proti odcizení u zásob - živelní pojištění a pojištění proti odcizení u ostatního movitého majetku - pojištění proti odcizení peněz a cenin - pojištění posla při přesunu peněžního hotovosti - pojištění odpovědnosti za škodu - pojištění subjektu typu škola jedná se o pojištění škody na zdraví nebo životě, škody na věcech vnesených a odložených, náhrady nákladů na léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou v souvislosti s úrazy dětí Pojistné ve výši ,00 Kč bylo uhrazeno v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou v měsíci květnu Byl uplatněn požadavek na odškodnění úrazu 1 děvčete, ke kterému došlo při hře na zahradě dětského domova. Pojistné plnění ze strany Kooperativy bylo ve výši 4 900,00 Kč. Po odečtení poplatku za lékařské potvrzení ve výši 100,00 Kč, byla zbývající částka 4 800,00 Kč uložena na vkladní knížku dítěte. Inventarizace majetku Pravidelná inventarizace majetku, pohledávek a závazků a zůstatků všech rozvahových účtů byla provedena na základě příkazu ředitele ze dne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a v souladu s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Fyzická inventura hmotného majetku byla v souladu s příkazem ředitele k provedení inventarizace provedena podle stavu ke dni 31.října 2004 a proběhla ve dnech Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem majetku a stavem uvedeným v inventurních soupisech. Ke dni byla provedena fyzická inventura peněžních prostředků v pokladně dětského domova, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů, vkladních kníže dětí a zásob potravin v jídelně dětského domova a čisticích a hygienických potřeb v příručním skladu, nebyly shledány žádné rozdíly. Při provádění dokladové inventarizace pohledávek, závazků a zůstatků ostatních rozvahových účtů ke dni nebyly shledány žádné rozdíly. I) Stav pohledávek a závazků Pohledávky 16

17 Účet 378 ostatní pohledávky Analytický účet nedoplatky ošetřovného Pohledávky z ošetřovného činí ke dni ,00 Kč. Jedná se o neuhrazené ošetřovné za děti, které byly nebo dosud jsou umístěné v dětském domově.. Tyto pohledávky vznikly dvojím způsobem. Jednou z hlavních příčin je neschopnost rodičů uplatnit možnost odvolání proti stanovenému rozhodnutí o úhradě příspěvku. Tuto možnost mají v případě, že jsou odkázáni na sociální dávky a nejsou schopni ošetřovné hradit. Tuto skutečnost však musejí prokazatelně doložit např. potvrzením z Úřadu práce či dávkového oddělení příslušného soc. odboru. Další příčinou vzniku nedoplatků je však i úmyslné neplnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů. V takovém případě přistupuje dětský domov k podání návrhu na trestní stíhání. V roce 2004 bylo zahájeno na základě oznámení v jednom případě trestní řízení, které bylo v průběhu roku ukončeno a v současné době dlužník splácí pravidelně pohledávku vůči našemu zařízení.od dalšího návrhu na trestní stíhání bylo upuštěno, neboť povinný rodič beze zbytku uhradil pohledávku na ošetřovném. V roce 2004 bylo po projednání a následném návrhu škodní komise dětského domova přistoupeno k odpisu nedobytných pohledávek, jejichž výše u jednotlivých dluhů nepřevyšovala částku 5 000,00 Kč. Celkem byly odepsány dvě pohledávky v celkové výši ,00 Kč. Analytický účet ostatní pohledávky Zůstatek účtu ve výši 9 317,70 Kč představuje předpis faktury odeslané Dětskému domovu Budišov nad Budišovkou za zajištění zimní rekreace dětí v Krkonoších Majetkovou, delimitační a správní unií odborových svazů Praha. Vydaná faktura byla uhrazena v měsíci lednu 2005 do data stanovené splatnosti. Závazky Účet 321 dodavatelé Zůstatek účtu 321 ve výši ,20 Kč představuje neuhrazené faktury od neinvestičních dodavatelů, které došly do dětského domova v prosinci 2004 s uvedenou splatností v lednu Všechny faktury, které tvoří uvedený zůstatek účtu 321, byly v průběhu měsíce ledna 2005 uhrazeny v uvedených lhůtách splatnosti. Účet 331 zaměstnanci Zůstatek účtu 331 ve výši ,00 Kč představuje výplaty zaměstnanců za měsíc prosinec 2004, které byly v měsíci lednu 2005 ve výplatním termínu (12.1.) převedeny na účty jednotlivých zaměstnanců. Účet 336 zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení Zůstatek účtu 336 ve výši ,00 Kč představuje neodvedené částky sociálního a zdravotního pojištění zúčtované při vyúčtování mezd za měsíc prosinec Odvod z běžného účtu dětského domova byl proveden dne Účet 342 ostatní přímé daně Zůstatek účtu 342 ve výši ,00 Kč představuje neodvedenou daň ze závislé činnosti, která byla zúčtována při vyúčtování mezd za měsíc prosinec Odvod z běžného účtu dětského domova byl proveden dne Účet 379 ostatní závazky Analytický účet přeplatky ošetřovného Zůstatek účtu ve výši 540,00 Kč představuje přeplatky ošetřovného, které byly s účastníky vypořádány v průběhu měsíce ledna

18 Analytický účet závazky za zpracování kompatibilních médi Českou spořitelnou Zůstatek účtu ve výši 8,00 Kč představuje poplatek České spořitelně za zpracování kompatibilních médií (převod výplat zaměstnanců na jejich sporožirové účty u České spořitelny) za měsíc prosinec Úhrada z běžného účtu dětského domova byla provedena dne Analytický účet srážky z mezd pojistky Zůstatek účtu ve výši 30,00 Kč představuje srážky z mezd provedené na žádost zaměstnance. Jedná se o placení pojistek České pojišťovně. Odvod z běžného účtu dětského domova byl proveden dne Účet 389 dohadné účty pasivní Zůstatek účtu 389 ve výši ,85 Kč představuje faktury od neinvestičních dodavatelů týkající se hospodaření dětského domova v roce 2004, které však došly v průběhu měsíce ledna Veškeré faktury uvedené v zůstatku tohoto účtu byly v měsíci lednu 2005 ve stanovených lhůtách splatnosti uhrazeny z běžného účtu organizace. J) Výsledky kontrol Finanční kontrola v průběhu roku 2004 byla prováděna v souladu se směrnicí ředitele dětského domova vydané k zajištění plnění ustanovení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva financí k uvedenému zákona č. 64/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly za rok 2004 byla odeslána ministerstvu financí prostřednictvím zřizovatele Moravskoslezského kraje dne V průběhu roku 2004 nebyla přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému prověřována pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Externí kontroly provedené v průběhu roku 2004 Ve dnech byla provedena pracovníky České školní inspekce kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrola finančních prostředků státního rozpočtu za období roku V rámci kontroly bylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 7 915,00 Kč z důvodu nedodržení ustanovení 9 odst. 2 nařízení vlády č. 251/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů při stanovení výše zvláštních příplatků pedagogickým zaměstnancům. Dětský domov do konce měsíce května 2004 provedl odvod ve výši neoprávněně použitých finančních prostředků na účet zřizovatele. V dalších kontrolovaných oblastech činnosti organizace (výchovně-vzdělávací činnost a dodržování předpisů BOZP a PO) nebyly shledány nedostatky, které by vedly ke stanovení nápravných opatření. Ve dnech byla pracovnicemi kontrolního odboru Moravskoslezského kraje provedena kontrola, jejímž předmětem bylo prověření skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve věci podnětu České školní inspekce. Závěr kontroly potvrdil zjištění České školní inspekce. 18

19 Okresní státní zastupitelství v Ostravě provádí pravidelné čtvrtletní dozorové prověrky. Také v roce 2004 proběhly v dětském domově tyto kontroly a to v termínech , , a Účelem dozoru státního zastupitelství je seznámení s podmínkami výchovně vzdělávací činnosti a péče, se způsoby uplatnění práv a povinností vymezených zákonnými předpisy, zejména pak na dodržování ustanovení zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy. Předmětem kontroly je především vedení spisové dokumentace dětí, dodržování předpisů o přijímání, přemísťování a propouštění dětí, plnění podmínek pro povolování pobytu dětí mimo zařízení. Zda zařízení plní oznamovací povinnost v případě, že jsou u dítěte splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, případně zda je podán příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pokud pominuly důvody jejího trvání, apod. O průběhu kontrol jsou zpracovány podrobné zprávy, jejichž závěry jsou konzultovány s vedením zařízení. Tato kontrolní činnost probíhá od září roku 2002 a za celé období nebyly v dětském domově zjištěny skutečnosti, které by svědčily o nedodržování zákonných předpisů. Nebyly porušovány práva dětí umístěných v zařízení a výkon ústavní péče splňoval účel náhradní rodinné péče. Dodržování práv dítěte při výkonu ústavní výchovy sledují také orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže jednotlivých místně příslušných úřadů. Zaměstnanci těchto oddělení, jedná se zpravidla o pověřené sociální pracovnice, jsou povinni nejméně jednou za 6 měsíců navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova. Jsou oprávněni hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob a mají právo nahlédnout do dokumentace, kterou zařízení o dítěti vede. V dětském domově tyto návštěvy probíhají v předepsaných pravidelných intervalech, sociální pracovnice se osobně seznamují s prostředím, ve kterém se realizuje výkon ústavní výchovy. Dochází k osobnímu kontaktu s dětmi. Děti si již na tyto návštěvy přivykly, těší se na ně. Je to pro ně další pojítko s původním domovem, vědí, že se o ně projevuje zájem, mohou případně sdělit své připomínky, stížnosti nebo dotazy. Ani v průběhu této kontrolní činnosti nebyly zjištěny nedostatky ze strany dětského domova a byla navázána dobrá spolupráce. Zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě provedla pravidelnou plánovanou kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění dne Kontrola byla provedena v kanceláři Služby škole, Hornická 84, Ostrava (nyní Krajské vzdělávací a informační centrum), která nám zajišťuje mzdovou agendu. Protokol o provedené kontrole podepsal ředitel dětského domova. Z provedené kontroly nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Zástupce firmy MAVA gastro s.r.o. provedl dne pravidelnou revizi plynového zařízení. Zjištěné nedostatky byly ve stanovených termínech odstraněny. Po ukončení revize bylo provedeno proškolení kuchařek v jídelně dětského domova, které obsluhují plynové spotřebiče. Zástupkyně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedla dne kontrolu v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona č. 552/1991 Sb. a 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a ustanovení vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření k nápravě. Zástupci firmy HASMAN trade s.r.o. provedli kontrolu ručních hasicích přístrojů dne V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady. 19

20 K) Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Naše organizace podle 5, odst.1 uvedeného zákona má předpisem požadované údaje k dispozici ve složce volně přístupné v ředitelně zařízení. Nově v tomto roce byly zprovozněny www stránky dětského domova (www.ddhrabova.logout.cz), díky kterým bude část zprávy o činnosti a o plnění úkolů, týkající se hospodaření organizace za rok 2004 zveřejněna i dle požadavku 5, odst. 2 uvedeného zákona. Informace požadované 18 zákona 106/1999 Sb. a) oficiální a registrované žádosti o informace týkající se zařízení v uplynulém roce nebyly. Informace byly podávány pouze exkurzím ze škol, praktikantům a studentům pracujícím na diplomových pracích, a to formou osobních rozhovorů a umožněním studia dokumentace zařízení, b) proti rozhodnutí ředitele nebylo za uvedené období podáno žádné odvolání, c) v roce 2004 nebyl vznesen k organizaci požadavek na poskytnutí opisu podstatných částí rozhodnutí soudu, d) nebylo vedeno žádné řízení vztahující se k uplatňování uvedeného zákona a tedy nebyly uplatněny žádné sankce. Zahraniční pracovní cesty nebyly v roce 2004 uskutečněny. Tato zpráva o činnosti a o plnění úkolů hospodaření Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a v roce 2004 byla projednána se zaměstnanci dětského domova na provozní poradě, konané dne 24.února Tabulky, které tvoří součást Zprávy, jsou k dispozici u ředitele Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: 596 734 201, 596 734 202 e-mail: ddhrab@proactive.cz www.ddhrabova.logout.cz Fax: 596734526 IČ: 61989339 Zpráva

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více