Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a"

Transkript

1 Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: , Fax: IČ: Zpráva o činnosti a plnění úkolů hospodaření Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a za rok Předkládá: Vladimír Lankočí, ředitel DD Zpracovali: Vladimír Lankočí, ředitel DD Terezie Smolková, ekonomka Anna Kurzová, sociální pracovnice Miroslava Kacířová, vedoucí školní jídelny Únor

2 Zpráva o činnosti a plnění úkolů hospodaření Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a za rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Obsah: A) Základní údaje o organizaci str. 3 - název organizace a kontakty str. 3 - struktura a kapacita organizace str. 3 - spolupráce se sponzory str. 3 B) Rozpis a vyhodnocení stanovených závazných ukazatelů str Náklady str Výnosy a výsledek hospodaření str. 9, 10 C) Čerpání a vypořádání účelových dotací str. 11 D) Vyhodnocení přímých nákladů na vzdělávání str Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat str Použití prostředků DVPP str. 12 E) Peněžní fondy a jejich krytí str. 13 F) Doplňková činnost str. 15 G) Závodní stravování zaměstnanců str. 15 H) Péče o spravovaný majetek str evidence majetku str pojištění majetku str inventarizace str. 17 I) Stav pohledávek a závazků str pohledávky str závazky str. 18 J) Výsledky kontrol str. 19 K) Poskytování informací, zahraniční pracovní cesty str. 20 L) Tabulková část, včetně komentářů a příloh str. 22 A) Základní údaje o organizaci 2

3 Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, je státním školským zařízením pro výkon ústavní výchovy ve smyslu 1 zákona 109/2002 Sb. zřízeným Radou Moravskoslezského kraje Zřizovací listinou a jejími dodatky k jako příspěvková organizace. Poskytuje dětem péči, kterou by jim jinak poskytovali jejich rodiče. Název organizace a kontakty: Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefonické spojení: , , ředitel: Fax: Statutárním orgánem je ředitel Vladimír Lankočí, jmenovaný dne l dekretem MŠMT a potvrzený ve funkci Radou Moravskoslezského kraje dne Ředitel jmenoval statutárním zástupcem Annu Kurzovou ke dni Jako zástupce ředitele jej zastupuje v plném rozsahu činností v dětském domově.. Vedoucím vychovatelem zařízení byla jmenována ke dni Liběna Vydrová. Struktura zařízení: ředitel zástupce (soc. pracovnice) vedoucí vychovatel ekonomka vychovatelé vedoucí stravování pomocní vychovatelé zaměstnanci provozu kuchařky Kapacita zařízení je 30 dětí ve třech rodinných skupinách (výjimka MŠMT čj.20061/04-24) a změní se v průběhu rekonstrukce a restrukturalizace dětského domova na 32 dětí ve čtyřech rodinných skupinách. Dětský domov, Ostrava Hrabová, Reymontova 2a sdružuje: a) dětský domov s kapacitou 30 dětí b) školní jídelnu Svěřeným dětem je zajištěno plné přímé zaopatření podle 2, odst. 8 a 9 zákona 109/2002 Sb. Péči o svěřené děti k do ukončení restrukturalizace zajišťuje fyzicky celkem 24 pracovníků, z toho 10 pedagogických pracovníků. Ti vykonávají výchovnou, pedagogicko psychologickou a speciálně pedagogickou činnost s dětmi podle své odbornosti.. Nepedagogičtí pracovníci DD vykonávají jinou než pedagogickou činnost podle náplní práce, vykonávají servisní služby v zařízení.. Spolupráce se sponzory a příznivci dětského domova Naše zařízení v rámci dlouhodobé spolupráce s níže uvedenými subjekty v roce 2004 realizovalo: - Nadace Terezy Maxové účast na projektech, účast v soutěžích nadace - Občanské sdružení Tolerance finanční dar, věcné dary (nábytek, mikulášské balíčky, společný víkendový pobyt na horách) - AHOLD, řetězec marketů Albert finanční dar ze sbírky Albert pomáhá dětem - VESUVIUS SLAVIA věcné dary (zahradní nábytek, vybavení dětského hřiště, vánoční kolekce) - OSINEK a.s. pravidelné fianční dary 3

4 - Nadace Slunečnice dětem účast na projektu Most do života, společná organizace florbalového turnaje pro dětské domovy regionu, sportovní a společenské akce - Občanské sdružení Naděje pro koně společné akce pro děti - Klub Stonožka (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí) společné akce, brigádnická spolupráce na vybudování základny v Dívčím Hradě - soukromé osoby finanční i věcné dary. Kromě dlouhodobé spolupráce s výše uvedenými subjekty byly v roce 2004 realizovány i další jednorázové sponzorské akce: - finanční hotovostí přispěly soukromé osoby (z toho jedna fyzická osoba poskytla dar tak, aby dětem byly založeny VK na ukládání peněz s jejich využitím po odchodu z dětského domova), IKOSAN studentské sdružení, ap. - věcné dary Všeobecná zdravotní pojišťovna a Komerční banka poskytly počítače pro děti, firma MGA věnovala trička pro děti, Papírnictví HA-KO věnovalo hračky, papír, školní potřeby pro děti, firma LABELA - směsi pro pečení dortů - organizace akcí pro děti Nadace Slunečnice, sdružení Podkova, firma LIBROS Nově byla v roce 2004 navázána spolupráce s Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových v součinnosti s Komerční bankou na projektu Startovné do života, do kterého bylo v roce 2004 zařazeno 5 našich dětí. B) Rozpis a vyhodnocení stanovených závazných ukazatelů Usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne , č. 1/7 byly našemu dětskému domovu pro rok 2004 stanoveny tyto závazné ukazatele: Příspěvek na provoz v celkové výši Kč V tom: přímé náklady na vzdělávání celkem (UZ 33353, 33245) Kč - prostředky na platy Kč - ostatní platby za provedenou práci Kč - zákonné odvody 35 % Kč - zákonné odvody 2 % Kč - přímý ONIV Kč SIPVZ projekt P I (UZ 33245) Kč Provozní náklady Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Kč Výsledek hospodaření 0 Kč Limit počtu zaměstnanců přepočtený počet byl pro rok 2004 stanoven s ohledem na realizaci ustanovení zákona č. 109/2002 Sb. s platností od : Počet zaměstnanců celkem 21,83 V tom: počet pedagogů 8,00 počet ostatních zaměstnanců 13,83 Plnění závazných ukazatelů v roce 2004 Přidělené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2004 vyčerpány v celkové výši stanovených závazných ukazatelů. Překročení prostředků na platy o 32,00 Kč bylo profinancováno z prostředků fondu odměn. 4

5 Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody ve výši ,00 Kč byly použity na pokrytí ostatních přímých nákladů takto: Limit ostatních přímých nákladů - v rámci rozpisu závazných ukazatelů přímý ONIV ,00 Kč - úspora zákonných odvodů z mezd ,00 Kč celkem k čerpání ,00 Kč Použití volných prostředků na přímé náklady: - vzdělávání pedagogických pracovníků ,20 Kč - vzdělávání ostatních pracovníků 5 190,00 Kč - vzdělávání v oblasti BOZP a PO 400,00 Kč - zákonné pojištění zaměstnanců (4,2 promile) ,00 Kč - částečně na nákup OOPP pro zaměstnance _4 324,80 Kč Celkem ,00 Kč Poskytnutý příspěvek na provozní náklady v roce 2004 byl vyčerpán v plné výši stanoveného závazného ukazatele na rok 2004, tj ,00 Kč. Odvod z odpisů nemovitého majetku v roce 2004 ve výši ,00 Kč byl ve čtvrtletních splátkách odeslán na účet zřizovatele Moravskoslezský kraj podle stanoveného splátkového kalendáře na rok V roce 2004 vykazuje dětský domov zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,17 Kč. Z dosaženého výsledku hospodaření není část ve výši Kč finančně kryta vzhledem k tomu, že tato část výsledku hospodaření vznikla proúčtováním předpisu ošetřovného zákonným zástupcům dětí, které v roce 2004 nebylo uhrazeno a je součástí pohledávek. Tuto část výsledku hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu organizace. Část výsledku hospodaření ve výši ,17 Kč, která je finančně kryta, vznikla úsporou nákladů na spotřebu energií v roce 2004 (elektřina, teplo). Tuto část navrhujeme rozdělit do fondu odměn (20 %) a do rezervního fondu. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok do fondu odměn (20 % finančně krytého výsledku hospodaření) 9 402,00 Kč - do rezervního fondu ,17 Kč celkem ,17 Kč B) 1. Náklady Investiční náklady V roce 2004 dětskému domovu nevznikly náklady v oblasti pořízení investic. Provozní náklady V roce 2004 vešla v platnost závazná účtová osnova stanovena Moravskoslezským krajem, ve které došlo proti dřívějšímu období ke změnám náplně analytických, ale v případě dětských domovů i některých syntetických účtů účtové třídy 5 a 6. Proto došlo u některých nákladových i výnosových účtů k velkým rozdílům ve srovnání mezi rokem 2003 a 2004, jak uvádíme v komentáři k přiloženým tabulkám. 5

6 Provozní náklady za rok 2004 v celkové výši ,62 Kč jsou ve srovnání s rokem 2003 vyšší o ,91 Kč. K největšímu zvýšení proti nákladům roku 2003 došlo u přímých nákladů na vzdělávání mzdové náklady a zákonné odvody (o ,00 Kč). Rozdělení nákladů podle druhu Účet 501 spotřeba materiálu - spotřeba potravin v kuchyni DD ,74 Kč - prádlo pro provoz (ložní, ručníky ap.) 9 561,00 Kč - oděvy, obuv a prádlo dětí ,00 Kč - nákup knih (do knihovny a na jednotlivé rodinné skupiny) 1 935,00 Kč - tiskoviny (předplatné tisku, odborné publikace ap.) ,90 Kč - materiál pro výuku (vaření ve škole a ve cvičném bytě) 5 220,10 Kč - školní potřeby, učebnice ap ,40 Kč - nákup CD, videokazet a disket 2 435,00 Kč - hry, stavebnice ap. pro děti 4 273,50 Kč - nákup drobného hmotného majetku do 100 Kč 7 952,75 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 101 do 500 Kč ,30 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 501 do 2000 Kč ,50 Kč - nákup drobného hmotného majetku od 2001 do Kč ,50 Kč - kancelářské potřeby ,60 Kč - čisticí a dezinfekční prostředky ,28 Kč - fotomateriál 213,00 Kč - nákup léků a doplatky za léky pro děti ,40 Kč - brýle, sluchadla, baterie do sluchadel pro děti ,00 Kč - vratné obaly k potravinám 625,30 Kč - hygienické potřeby ,40 Kč - šicí potřeby pro švadlenu 1 284,00 Kč - materiál pro údržbu 8 035,00 Kč - nákup léků, zdravotnického materiálu pro zaměstnance 142,80 Kč - občerstvení dětí, cukrovinky za odměnu ap ,30 Kč - ostatní drobný materiál jinde nezařazený ,55 Kč - vybavení dětí (aktovky deštníky ap.) 8 679,30 Kč Celkem účet ,62 Kč U účtu 501 spotřeba materiálu došlo ve srovnání s rokem 2003 ke zvýšenému čerpání nákladů o ,17 Kč. Toto zvýšení bylo zapříčiněno zejména nákupem oblečení pro děti z jednorázového příspěvku státní sociální podpory k přídavku na dítě ve výši Kč na jedno dítě a bylo pokryto z vlastních příjmů (UZ 00005) ve výši ,50 Kč a nákupem dřevěných průlezek na zahradu z finančních darů (UZ 00005) ve výši ,00 Kč a nákupem nábytku do některých pokojů dětí (UZ 00001). Výměnu nábytku v pokojích dětí provádíme postupně podle finančních možností, abychom dětem vytvořili příjemné prostředí. Účet 502 spotřeba energie - dodávka vodného, stočného ,50 Kč - dodávka tepla ,05 Kč - dodávka plynu ,50 Kč - dodávka elektrické energie ,00 Kč Celkem účet ,05 Kč Ve srovnání s náklady na spotřebu energií v roce 2003 došlo opětovně ke snížení nákladů o ,05 Kč. 6

7 Účet 511 opravy a udržování - opravy a údržba budovy DD ,00 Kč - opravy a údržba vybavení budovy (ohřívače vody ap.) 3 979,50 Kč - výměna vybavení budovy (ohřívače vody ap.) ,00 Kč - opravy a údržba kuchyňského zařízení 6 253,20 Kč - opravy a údržba praček 4 918,00 Kč - opravy a údržba vybavení pokojů 2 292,00 Kč - opravy a údržba kancelářského vybavení 1 797,50 Kč - drobné opravy vybavení dětí 1 091,00 Kč - drobné opravy sportovního vybavení 250,00 Kč Celkem účet ,20 Kč Ve srovnání s náklady za rok 2003 jsou náklady na opravy a udržování cca o ,00 Kč vyšší, jedná se o malování některých částí budovy dětského domova. Nepatrná část zvýšení nákladů za rok 2004 je ovlivněna tím, že na účtě 511 se zavedením závazné účtové osnovy účtujeme i drobné opravy vybavení dětí a sportovních potřeb, které jsme do roku 2003 účtovali na účet 518. Účet 512 cestovné - jízdné v městské hromadné dopravě 6 526,00 Kč - cestovní příkazy 8 782,05 Kč Celkem účet ,05 Kč Ve srovnání s rokem 2003 došlo k podstatnému snížení nákladů účtovaných na účtě 512, a to o ,35 Kč. Podle závazné účtové osnovy platné od je jízdné dětí, které bylo do konce roku 2003 účtováno na účet 512, sledováno v rámci analytické evidence k účtu 518- Ostatní služby. Účet 518 ostatní služby - poštovné 5 294,50 Kč - poplatek za (Contactel) 5 780,00 Kč - poplatky za telefon (Český Telecom) ,50 Kč - poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, kabelová TV ,00 Kč - vzdělávání pedagogických pracovníků ,20 Kč - vzdělávání ostatních pracovníků 5 190,00 Kč - školení BOZP a PO 400,00 Kč - jízdné dětí ,00 Kč - přeprava dětí na akce DD ,00 Kč - konzultační služby 5 284,00 Kč - vedení mzdové agendy KVIC ,00 Kč - nákup software ,10 Kč - stravné dětí ve škole ,00 Kč - přepravné 3 090,00 Kč - likvidace odpadu ,00 Kč - školné MŠ 1 650,00 Kč - školní výlety, plavání, kroužky ap ,00 Kč - třídní fond 4 141,50 Kč - vstupné dětí na školní akce 3 726,00 Kč - revize elektro 8 098,20 Kč - revize plynových spotřebičů ,60 Kč - revize BOZP, PO, has.přístrojů ap ,00 Kč - ostatní revize 565,50 Kč - služby výrobní povahy 4 919,00 Kč 7

8 - vstupné dětí na akce DD 6 455,00 Kč - prázdninové pobyty dětí akce DD ,80 Kč - lyžařské vleky ,00 Kč - stříhání dětí, fotografie 3 216,00 Kč - mimoškolní aktivity dětí turist.oddíl, ap ,00 Kč - servisní smlouvy na údržbu software ,80Kč - poplatky lékařům za děti 7 900,00 Kč - preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 1 200,00 Kč - ubytování a stravné na internátě 7 550,00 Kč - čištění kanalizace 4 577,50 Kč - praní prádla ,00 Kč - dezinsekce, deratizace ap. 950,00 Kč - ostatní služby jinde nezařazené 1 406,00 Kč Celkem účet ,20 Kč Ve srovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 ke zvýšení nákladů na ostatní služby o ,40 Kč. Zvýšení se projevilo u nákladů za telefonní poplatky a z důvodu účtování nákladů na jízdné dětí v souladu se závaznou účtovou osnovou na účet 518 od Účet 521 mzdové náklady - mzdové náklady hrazené ze státního rozpočtu ,00 Kč - mzdové náklady hrazené z fondu odměn 32,00 Kč - ostatní platby za provedenou práci hrazené ze státního rozpočtu ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Při čerpání mzdových nákladů v roce 2004 byly dodrženy stanovené závazné ukazatele. Překročení závazného ukazatele mzdových nákladů na platy o 32 Kč bylo pokryto z prostředků fondu odměn. Účet 524 zákonné sociální pojištění - náklady na sociální pojištění ,00 Kč - náklady na zdravotní pojištění ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Účet 525 ostatní sociální pojištění - zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 promile ,00 Kč Účet 527 zákonné sociální náklady - příděl do FKSP ve výši 2 % z mezd ,00 Kč Účet 528 ostatní sociální náklady - nákup OOPP pro zaměstnance ,00 Kč - kapesné dětem podle zákona č. 109/2002 Sb ,00 Kč - mimořádné kapesné dětem hrazené z finančních darů 6 400,00 Kč - dárky pro děti podle zákona č. 109/2002 Sb ,40 Kč - mimořádné dárky pro děti hrazené z finančních darů 6 835,20 Kč - příspěvek dětem při odchodu z DD podle zákona č. 109/2002 Sb ,00 Kč - psací stůl pro postižené dítě k pěstounům (hrazeno z finančních darů) _ 3 190,00 Kč Celkem účet ,60 Kč Ve srovnání s náklady roku 2003 došlo v roce 2004 k podstatnému zvýšení nákladů o ,70 Kč vzhledem k tomu, že podle závazné účtové osnovy účtujeme od na účet 528 náklady na peněžní výpomoci podle zákona č. 109/2002 Sb., které byly do konce roku 2003 účtovány na účet 549, zatímco v roce 2003 byly na účet 528 účtovány pouze náklady na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek. 8

9 Účet 542 ostatní pokuty a penále - odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně 7 915,00 Kč Účet 543 odpis pohledávky - odpis pohledávek ošetřovného ,00 Kč Náklady účtu 542 a 543 byly hrazeny z vlastních příjmů organizace (UZ 00005). Účet 549 jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů ,90 Kč - pojištění majetku ,00 Kč - technické zhodnocení majetku (dovybavení darovaných PC) 4 698,00 Kč Celkem účet ,90 Kč Účet 551 odpisy dlouhodobého majetku - odpisy nemovitého majetku ,00 Kč - odpisy movitého majetku ,00 Kč - zůstatková cena vyřazeného majetku 6 478,00 Kč Celkem účet ,00 Kč B) 2.Výnosy Výnosy celkem Celkové výnosy z hospodaření dětského domova v roce 2004 činí ,79 Kč. Rozpočet výnosů na rok 2004 byl splněn na 102,3 % hlavně z důvodu vyššího použití finančních darů na financování aktivit a potřeb dětí, než bylo původně plánováno. Dalším důvodem vyšších výnosů byl příjem poskytnuté jednorázové dávky státní sociální podpory k přídavkům na děti. Z výše uvedených důvodů, a také z důvodu vyššího příspěvku na provoz se státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele, byly celkové výnosy v roce 2004 o ,75 Kč vyšší ve srovnání s výnosy za rok Účet 602 tržby z prodeje služeb - stravné od zaměstnanců ,00 Kč - příspěvek na stravné z FKSP 8 969,00 Kč - stravné za děti z jiných školských zařízení 1 340,00 Kč - ošetřovné, sirotčí důchody, vrátky, úložky na VK ,00 Kč - předpis ošetřovného, které nebylo uhrazeno v roce ,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Ve srovnání z účtem 602 za rok 2003 došlo v roce 2004 ke snížení výnosů účtovaných na účtě 602 o ,00 Kč. Podle závazné účtové osnovy jsou přídavky na děti od účtovány na účet 649 (v roce 2003 bylo účtováno na účet 602). Účet 644 úroky - přijaté úroky z běžného účtu 823,18 Kč - přijaté úroky z účtu FKSP 19,91 Kč Celkem účet ,09 Kč 9

10 Ve srovnání s výnosy z přijatých úroků za rok 2003 došlo k podstatnému snížení o ,45 Kč.Komerční banka ukončila úročení prostředků uložených na běžném účtě a na účtě FKSP individuální sazbou, kterou nám poskytovala v roce 2002 a Účet 648 zúčtování fondů - zúčtování rezervního fondu z finančních darů ,70 Kč - zúčtování rezervního fondu (sankce za porušení rozpočtové kázně) 7 915,00 Kč - zúčtování fondu odměn (překročení limitu mzdových nákladů) 32,00 Kč Celkem účet ,70 Kč Účet 649 Jiné ostatní výnosy - přijaté dávky státní sociální podpory ,00 Kč - jiné výnosy (přeprava dětí z DD Budišov na hory) ,00 Kč - jiné výnosy (vrátka stravného z MŠ za prosinec 2003) 60,00 Kč Celkem účet ,00 Kč Ve srovnání s výnosy dosaženými na účtě 649 v roce 2003 jsou výnosy za rok 2004 nesrovnatelně vyšší (o ,00 Kč), což představuje přídavky na děti, které jsou v souladu se závaznou účtovou osnovou od účtovány na účet 649 (do roku 2003 byly účtovány na účtě 602). Dosažené vlastní příjmy (UZ 00005) činí v roce 2004 celkem ,79 Kč. Účet 691 příspěvek a dotace na provoz - dotace na provoz od zřizovatele Moravskoslezského kraje ,00 Kč - dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady (UZ 33353) ,00 Kč - účelová dotace ze státního rozpočtu na SIPVZ (UZ 33245) 8 020,00 Kč Celkem účet ,00 Kč. Z hospodaření dětského domova za rok 2004 vykazujeme zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,17 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2004 ve výši ,00 Kč vznikl proúčtováním předpisu ošetřovného zákonným zástupcům dětí, které v roce 2004 nebylo uhrazeno a je součástí pohledávek vykazovaných ke konci roku 2004 a není finančně krytý. Tuto část výsledku hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu organizace, jehož část není po celou dobu právní subjektivity dětského domova finančně kryta právě z důvodu vysokých pohledávek na ošetřovném. Část výsledku hospodaření ve výši ,17 Kč, která je finančně kryta, vznikla hlavně úsporou nákladů na spotřebu energií v roce 2004 ve srovnání s plánovanými náklady Tuto část navrhujeme rozdělit do fondu odměn (20 %) a do rezervního fondu. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok do fondu odměn (20 % finančně krytého výsledku hospodaření) 9 402,00 Kč - do rezervního fondu ,17 Kč celkem ,17 Kč Doplňkovou činnost dětský domov neprovozuje. 10

11 C) Čerpání a vypořádání účelových prostředků z dotací Usnesením Rady Moravskoslezského kraje ze dne č. 42/3329 byl našemu dětskému domovu stanoven závazný ukazatel účelové prostředky na Státní informační politiku ve vzdělávání projekt P I- Informační gramotnost ve výši 9 000,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na - školení pedagogických pracovníků typu S (účast 8 pedagogů) 7 120,00 Kč - studijní materiály 900,00 Kč Celkem 8 020,00 Kč Vzhledem k tomu, že nebyla vyčerpána celá částka poskytnutých prostředků, byl v rámci provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 odveden na účet zřizovatele zbytek dotace ve výši 980,00 Kč. Další účelové prostředky z dotací jsme v roce 2004 neobdrželi. D) Vyhodnocení přímých nákladů na vzdělávání D) 1. Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši ,00 Kč byly v roce 2004 vyčerpány. Překročení mzdových nákladů stanovených závazným ukazatelem o 32,00 Kč bylo pokryto z prostředků fondu odměn organizace. Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody z mezd ve výši ,00 Kč byly použity na pokrytí ostatních přímých nákladů (vzdělávání pracovníků, částečně nákup osobních ochranných pracovních pomůcek) jak je uvedeno výše. Přepočtený počet zaměstnanců celkem byl plněn na 104,18 % (stanovený limit 21,83 skutečnost 22,74) z důvodu zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti jak u pedagogických, tak i u ostatních zaměstnanců. Průměrný plat celkem za rok 2004 činí 104,66 % průměrného platu za rok 2003, což v podstatě představuje zvýšení závazného limitu prostředků na platy ve srovnání roku 2004 s rokem 2003 a dále je způsobeno přijetím dalších 3 pedagogických zaměstnanců do pracovního poměru od 1.září 2004 z důvodu plnění ustanovení zákona 109/2002 Sb. Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za rok 2004 činí cca 96 % průměrného platu pedagogických zaměstnanců za rok 2003, z důvodu nástupu služebně mladších zaměstnanců od 1.září Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za rok 2004 činí cca 111 % průměrného platu nepedagogických zaměstnanců v roce Toto zvýšení je kromě platových postupů ovlivněno i zvýšeným počtem zaměstnanců na nočních směnách (dvojnásobek) od 1.září D) 2. Použití prostředků DVPP K použití prostředků DVPP podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj / uvádíme: 11

12 Do výčtu údajů o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků za rok 2004 jsou zahrnuty odpovídající části Plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků za školní roky 2003/2004 a 2004/2005. Název akce Rozsah Pořádající Částka Kč Účast pedagogů Krize autority ve výchově, Respektovat a být respektován 10 hod. Federace dětských domovů - FICE 1 800,00 2 zaměstnanci Školení k novele zákona 109/2002 Sb. 8 hod. MŠMT 680,00 1 zaměstnanec Jazykový kurz angličtiny 80 hod. Jazyk. škola HALOO 3 180,00 2 zaměstnanci Školení první pomoci 5 hod. J.Marel, služby BOZP 4 800,00 6 zaměstnanců Celostátní vzdělávací setkání ředitelů a dalších zam. DD hod. FAKTA v.o.s ,20 2 zaměstnanci Seminář o školském zákoně 8 hod. RESK s.r.o ,00 2 zaměstnanci Výklad školského zákona a FAKTA v.o.s. zákona o pedag.pracov. Uplatňování práv a povinností dětí při jejich výchově v NRP SIPVZ-P I, stupeň S Word pro pokročilé účelová dotace 8 hod. 10 hod. 12 hod. Federace dětských domovů - FICE SVOŠED 890,00 1 zaměstnanec 1 800,00 2 zaměstnanci 7 120,00 8 zaměstnanců V roce 2004 se na uvedených akcí DVPP zúčastnilo celkem 26 pedagogických zaměstnanců vychovatelé a ředitel dětského domova. Na výše uvedené akce DVPP byly z prostředků státního rozpočtu poskytnutých MŠMT (UZ 33353) použito ,20 Kč. Dalších 210,00 Kč, které byly uhrazeny z uvedených prostředků bylo vynaloženo na referentské školení řidičů pro vychovatelku, které vlastním osobním automobilem výjimečně v případě potřeby zajišťuje převoz dětí hlavně do zdravotnických zařízení. Celková částka zaúčtovaná na účet náklady na DVPP z UZ činí ,20 Kč. Účelová dotace na SIPVZ P I z prostředků státního rozpočtu poskytnutá MŠMT (UZ 33245) byla čerpána na školení stupně S Word pro pokročilé ve výši 7 120,00 Kč a na studijní materiály ve výši 900,00 Kč, tj. celkem 8 020,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky do výše poskytnuté dotace 9 000,00 Kč byly odeslány na účet zřizovatele při finančním zúčtování vztahů se státním rozpočtem. Účast pedagogických zaměstnanců dětského domova na výše uvedených školeních a seminářích se uskutečnila v souladu s Plány personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců Dětského domova, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a na školní roky 2003/2004 a 2004/ E) Peněžní fondy a jejich krytí Účet 911 fond odměn 12

13 Prostředky fondu odměn jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě- Hrabůvce, v účetnictví jsou sledovány na samostatném analytickém účtě k účtu 241. Zůstatek fondu odměn je v plné výši ,75 Kč finančně krytý. Stav k ,75 Kč Příděl z výsledku hospodaření za rok ,00 Kč Použití fondu odměn na překročení mzdových nákladů 32,00 Kč Stav k ,75 Kč Účet 912 fond kulturních a sociálních potřeb Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb jsou uloženy na samostatném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce. Zůstatek bankovního účtu FKSP činí ke dni ,06 Kč. Rozdíl mezi zůstatkem účtu 912 a zůstatkem bankovního účtu 243 ve výši 4 304,54 Kč tvoří účetní případy, které byly proúčtovány v měsíci prosinci 2004 (příděl z mezd ve výši 2 %, příspěvek na stravné zaměstnancům dětského domova, bankovní poplatky ap.), převod mezi bankovními účty byl z časových důvodů proveden až v měsíci lednu Rozpis rozdílu v uvedené výši je podrobně uveden v zápise o provedené dokladové inventarizaci rozvahových účtů ke dni Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb je v plné výši ,60 Kč finančně krytý. Stav k ,30 Kč Příděl z mezd ve výši 2 % mzdových nákladů ,00 Kč Vitamíny pro zaměstnance 4 127,70 Kč Příspěvek na stravné zaměstnancům 8 969,00 Kč Tuzemské rekreace zaměstnanců a rod.příslušníků ,00 Kč Zahraniční rekreace zaměstnanců a rod.příslušníků 6 000,00 Kč Rekreace dětí zaměstnanců 7 878,00 Kč Vstupné zaměstnanců a rod.příslušníků na kulturní akce ,00 Kč Věcné dary zaměstnancům 6 450,00 Kč Ostatní použití v rámci ustanovení zásad pro čerpání FKSP 1 012,00 Kč Stav k ,60 Kč Účet 914 rezervní fond - rezervní fond z výsledků hospodaření minulých let Prostředky rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření minulých let jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou sledovány na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Ke konci roku 2004 chybí finanční prostředky na pokrytí rezervního fondu z výsledků hospodaření minulých let ,16 Kč z důvodů vysokých nedoplatků na ošetřovném. Stav k ,25 Kč Příděl z výsledku hospodaření za rok ,33 Kč Sankce za porušení rozpočtové kázně _ 7 915,00 Kč Stav k ,58 Kč - rezervní fond tvořený z finančních darů Prostředky rezervního fondu tvořeného z finančních darů jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou vedeny na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Zůstatek rezervního fondu tvořeného z finančních darů je v plné výši ,25 Kč krytý finančními prostředky. Stav k ,95 Kč Příjem finančních darů v průběhu roku ,00 Kč Za lyžařské vleky dětí 1 310,00 Kč Mimořádné kapesné dětem na tábory ap ,00 Kč Poháry na florbalový turnaj 336,00 Kč 13

14 Vybavení sportovního skladu ,00 Kč Průlezky na zahradu ,00 Kč Trička s logem dětského domova 2 007,00 Kč Zájmové aktivity děti ve volném čase 9 000,00 Kč Vitamíny, zubní protetika (pro 2 děti) 2 268,00 Kč Prázdninové pobyty dětí tábory ,00 Kč Ozdravovna pro předškolní děti ,00 Kč Vybavení dílny pro práci dětí 6 283,00 Kč Digitální fotoaparát (dokumentace z akcí DD) 7 990,00 Kč Vybavení obýváků jednotlivých rod.skupin (elektronika,hry) ,50 Kč Potřeby pro výtvarné práce dětí (z daru Nadace Terezy Maxové) ,00 Kč Psací stůl pro postižené dítě (k pěstounům) 3 190,00 Kč Úložky dětem na vkladní knížky (podle ujednání v darovací smlouvě) ,00 Kč Mimořádné vánoční dárky pro děti na hory _ 6 835,20 Kč Stav k ,25 Kč Účet 916 fond reprodukce majetku Prostředky fondu reprodukce majetku jsou uloženy na běžném účtě u Komerční banky v Ostravě-Hrabůvce, v účetnictví jsou vedeny na samostatném analytickém účtě v rámci účtu 241. Zůstatek fondu reprodukce majetku je v plné výši ,20 Kč krytý finančními prostředky. Stav k ,20 Kč Tvorba z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ,00 Kč Odvod z odpisů nemovitého majetku na účet zřizovatele ,00 Kč Stav k ,20 Kč F) Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje. G) Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajišťováno ve vlastní jídelně dětského domova,. Náklady jídelny není možno sledovat odděleně od provozních nákladů organizace. Zaměstnanci platí za odebranou stravu částku stanovenou podle stravovací normy dětí nad 15 let tj. 20 Kč za oběd. Příspěvek na stravné z fondu kulturních a sociálních potřeb je zaměstnancům poskytován v souladu se Zásadami pro čerpání FKSP stanovenými ředitelem zařízení. V souladu se zásadami činila výše příspěvku na 1 oběd 3,00 Kč do 30.listopadu Rozhodnutím ředitele byl příspěvek na stravné s platností od 1.prosince 2004 zvýšen na 5,00 Kč na 1 oběd. S platností od 1.listopadu 2004 je možno pracovníkům při 12hodinových směnách (týká se pedagogů o víkendech) poskytovat i příspěvek na večeři ve výši 3 Kč. Vzhledem k tomu, že dětský domov je v provozu i v období školních prázdnin, je zajištěno i stravování zaměstnanců ve vlastní jídelně. 14

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více