POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa,"

Transkript

1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2012

2 POSLÁNÍ A CÍLE Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Komunitní centrum Kampa (kck) je nezisková organizace založená v r s cílem zachovat provoz KC Kampa funguje sedmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně. a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváření prostředí příznivého V KC Kampa i nadále spolupracuje sehraný tým dobrovolníků, který zajišťuje zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi a také další pravidelné i nepravidelné aktivity. V KC Kampa funguje denně v pracovním týdnu volná herna přístupná široké veřejnosti, pořádáme pravidelné kurzy pro děti i dospělé, ale i nepravidelné aktivity v rámci volnočasových programů. Věnujeme se zachování zdravého životního prostředí na Kampě a účastníme se diskuzí o budoucnosti parku Kampa. Zde si také vážíme spolupráce s mč Praha 1, stejně jako s mnohými spolky a sdruženími, které působí v Praze 1 a na Malé Straně. Jsme vděční za pomoc našim příznivcům a podporu našich sponzorů. I nadále budeme pokračovat v již zavedených aktivitách a pružně reagovat na poptávku našich návštěvníků tak, abychom byli kvalitním reprezentantem služeb občanům Malé Strany a nejen jim. Výkonný tým 2 pro život občanů, včetně ochrany životního prostředí. Hlavní činnost kck se odvíjí ve dvou směrech v Mateřském centru, kde jsou cílovou skupinou děti v předškolním věku a jejich rodiče, a v Klubovně, kde kck připravuje program pro mládež a pro dospělé. kck se také zapojuje do projektů pořádaných dalšími organizacemi podobného zaměření a spolupracuje s mč Praha 1, která nad některými projekty kck pravidelně přebírá záštitu. Mateřské centrum je členem celostátní Sítě mateřských center a je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině. SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI kck provozuje činnost v budově U Sovových mlýnů 3, Praha 1. Budova je majetkem Městské části Praha 1 a kck je zde v nájmu. Činnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz řídí tříčlenný výkonný tým, volený valnou hromadou. 3

3 Složení výkonného týmu: Alena Kopecká, Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Mgr. Markéta Nová. Herna byla v roce 2012 otevřena: Provoz kck v roce 2012 zajišťovaly výkonné ředitelky Ema Pospíšilová a od září 2012 pak Bar- po čt bara Šabachová. Na všech programech a provozu kck se podílí tým dobrovolníků, především pá rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, který je zásadní pro chod celého sdružení a kterým patří velké poděkování. ČINNOST V ROCE 2012 Mateřské centrum Mateřské centrum funguje na základě dobrovolnického principu dle zásad celostátní Sítě mateřských center (viz V rámci Mateřského centra docházejí návštěvníci do herny a také navštěvují po celý týden celou škálu kroužků. Kroužky jsou organizovány do dvou pololetí školního roku, je však možné se přihlásit i v průběhu školního roku v případě, že kurz není naplněn. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 3 měsíců do 4 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, mateřské řeči, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům V pravidelném provozu nabízí otevřenou hernu pro rodiče s dětmi za poplatek 40 Kč, který s dětmi a samozřejmě i dětem samotným. Zařazováním nových kroužků pružně reagujeme slouží k nezbytnému provozu herny. Herna je celoročně navštěvována a plně využívána na poptávku našich návštěvníků. jako zázemí pro děti a rodiče, kteří zavítají do centra Prahy. Rodiče především oceňují snadnou dostupnost, bezbariérový přístup, příjemné prostředí a vstřícný přístup a péči našich dobrovolníků, kteří jsou rodičům k dispozici a zajišťují služby v herně po celou dobu provozu. V rámci herny se také nachází malá kuchyňka (možnost ohřátí jídla dětem, káva, Nabízíme také 3 týdně hlídání dětí od 18 měsíců tzv. Kampík. Miniškolička Kampík je velmi vítanou službou mezi našimi klienty a je hojně využívána. Nově jsme také zavedli přímětské tábory, které se u nás konají během letních prázdnin. čaj), přebalovací pult a pohodlný gauč. 4 5

4 KROUŽKY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ Ještěrky Andělíčci I. 0 1 rok Andělíčci II. 1 2 roky 2. pololetí 2011/ Indiáni 2 4 roky Jóga pro děti pá Světýlka I měsíců Světýlka II měsíců Modeláři (1 za 14 dní) po Zpívej si! (pohybově-hudební) Young Toddler Class (angličtina) Dráčata (zábavné a pohybové) Dramatický kroužek od 5 let út Robátka (Hudební škola Yamaha) První krůčky (Hudební škola Yamaha) Jóga po porodu (miminka s sebou) První krůčky (Hudební škola Yamaha) 18 měs. 4 roky První krůčky (Hudební škola Yamaha) 18 měs. 4 roky st Miniškolička Kampík (bez rodičů) Cvičení na míčích pro maminky Barevný svět výtvarný čt Ještěrky 6 1,5 4 roky 1,5 2,5 roku 3,5 5 let 4 18 měsíců 18 měs. 4 roky 2 4 roky 3 6 let 2 4 roky 2 4 roky 2 5 let od 10 let 1. pololetí 2012/2013 po Young Toddler Class (angličtina) 15: Sbor Beznot (začátečníci) Sbor Beznot (pokročilí) Angličtina pro děti 1,5 2,5 roku út Ještěrky Ještěrky Ještěrky Tanečky pro holčičky 7

5 Robátka (Hudební škola Yamaha) První krůčky (Hudební škola Yamaha) 18: sbor Kampáni st Cvičení na míčích pro maminky Výtvarka pro děti Vinyása flow joga 4 18 měsíců Beznot (od 4 let), dětský pěvecký sbor 18 měs. 4 roky Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez pro dospělé předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry. Angličtina pro děti (od 3 do 6 let bez rodičů) 3 6 let Kroužek anglického jazyka, kde se společně naučíme základní slovíčka, barvičky, zvířátka, členy naší rodiny a to vše prostřednictvím her a písniček. čt Andělíčci Orientální tanec Indiáni Orientální tanec je v KC již tradicí. Naučíte se ladné pohyby Orientu a krásně se uvolníte Africké bubny (začátečníci) Kurzy pro začátečnice i pokročilé Africké bubny (pokročilí) pá Hrajeme si s písničkou POPIS KROUŽKŮ Young Toddler Class, angličtina pro děti ve věku 1,5 2,5 roky s rodiči Ještěrky (2 4 roky) Pohybové a rytmické hry pro děti 2 4 roky s rodiči. Učíme se říkadla, tanečky, písničky, hru na drobné orffovy nástroji, cvičíme s overbally apod. Každé setkání zakončíme společným vyráběním. Zážitkovou formou poznáváme v průběhu roku barvy, jednotlivá roční období a tradice, které se k nim vztahují. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. Užijte si s námi hodinu plnou angličtiny, hudby, pohybu, básniček srodilou mluvčí. Důležitou Tanečky pro holčičky (5 7 let) součástní kurzů je uvolněná atmosféra, která napomáhá učení, a spolupráce rodičů a dětí. Kroužek je prvním skutečným seznámením s tancem. Postupem času poznáme své tělo, 8 9

6 co dokážou ruce, kolik tanečních kroků dovedou nohy, jak si umí hlava zapamatovat jed- Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností noduchou choreografii. Naučíme se poslouchat hudbu a improvizovat na ni, což je základ a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení současného moderního tance a scénického tance. Zmíníme se také o krocích klasických v pozdějším věku. standartních a latinskoamerických tanců. Nezapomene ani na základy lidového tance. Cesta ke všem tancům povede formou hry a hudby. Robátka (Hudební škola Yamaha) pro děti od 4 do 18 měsíců Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy Yamaha Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Podstatou je proces volného objevování. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. První krůčky (Hudební škola Yamaha) pro děti od 1,5 do 4 let Obsah: tematické písně, rytmické a pohybové hry, elementární hra na rytmické nástroje, aktivity spojené s poslechem hudby, jednoduché taneční prvky, drobné výtvarné činnosti. Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na Sbor Kampáni komorní sboreček pro všechny, které baví zpívat Cvičení na míčích pro maminky Ideální způsob, jak uvolnit páteřní obratle a plotýnky, jak si uvědomit rovnováhu těla a pracovat s ní. Cvičení na míči může být relaxační, posilovací nebo kombinované. Vždy ale zajistí dynamiku Vašim svalům. Správné držení těla, které se zde naučíte, Vám ušetří jak bolesti zad, tak problémy s koordinací a svalovou dysbalancí. Výtvarka pro děti (3 6 let) Přijďte se s dětmi seznámit s různými výtvarnými technikami a materiály. Jednotlivé hodiny budou tématicky zaměřeny na probíhající roční období, svátky. Děti si při výrobě loutek, šperků, krmítek, koláží, muchláží a reliéfů zároveň procvičí jemnou motoriku a svou fantazii. Jednotlivá témata budou na začátku každé hodiny dětem představena krátkým vyprávěním. zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a ryt- Vinyása flow joga mické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících činností). Cvičení je vhodné pro středně pokročilé cvičence v józe, kteří mají chuť se vydat na cestu 10 11

7 poznání svého těla a mysli. Jedná se o dynamické cvičení kde pozice-ásány jsou cvičeny roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvis- v průběhu Pozdravu slunci-surja namaskára. Cvičení upravuje peristaltiku, metabolismus, en- losti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky. dokrinní systém, neurovegetativní systém, imunitní systém, kardiovaskulární systém. Cvičení rozvíjí flexibilitu a sílu celého těla, účinně ozdravuje, očišťuje organismus, zbavuje únavy, napětí a stresu. Africké bubny (začátečníci) Výuka vychází z tradičních západoafrických rytmů a využívá klasické techniky hry na djembe a basové bubny se zvonci. Kurz je určen těm, kteří se chtějí naučit základní techniku hry Hathajóga a nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti s africkými bubny. Vítáni jsou ale i více či méně Lekce hathajógy je vhodná pro začátečníky i středně pokročilé, je více relaxační. Cvičení zkušení muzikanti, kteří se chtějí seznámit se západoafrickými bubny. Cílem kurzu je, kromě jednotlivých ásan má uklidňující a uvolňující účinek. Práce s dechem, pránájáma, kdy se učíme základní techniky hry, naučit se např. ovládat co nejlépe nástroj, vnímat lépe rytmus a dobu, správně dýchat, má za cíl stálé uvědomování si sebe v přítomném okamžiku. Hatha jóga orientovat se v rámci méně složité polyrytmie. působí nejen na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energetickou rovnováhu organismu a tím zklidňuje naši mysl. V závěru hodiny věnujeme prostor hlubší relaxaci a meditaci. Africké bubny (pokročilí) Výuka vychází z tradičních západoafrických rytmů a využívá klasické techniky hry na djembe a basové bubny se zvonci. Kurz je určen hráčům, kteří již mají zvládnuté základy hry na Andělíčci (1 2 roky) západoafrické bubny a chtějí je zdokonalovat. Kromě zlepšování techniky hry se budeme Kruh pro velké s malými do 2 let, s prvky dětské jógy. Na závěr relaxační chvilka pro zaměřovat např. na vnímání složitějších struktur v rytmu, přesnost, improvizaci či využití maminky. nástrojů nejen v rámci západoafrické hudby. Indiáni (2 4 roky) Hrajeme si s písničkou (děti 2 4 roky s rodiči) Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme V naší tvořivé hudební hodině se budeme připravovat s těmi nejmenšími na prožitek s hud

8 bou, která tvoří nedílnou součást života všech lidí. Je tedy potřeba, aby už od útlého dětství Pořádáme také pravidelné kulturní programy besedy, přednášky, sousedská setkání, výt- prožívali malí účastníci hudebního kroužku vztah nejen k hudbě, ale i k rytmice a také k varné a rukodělné dílny. různým říkadlům a básničkám, které slouží k rozšíření potřebné slovní zásoby. V hudební výchově se tedy pokusíme skloubit zpívané známé písničky - doprovázené různými hudebními nástroji jako je např.: piano, bubínek, tamburína, rumba koule, hudební dřívka a další s mluvenými známými i méně známými říkadly, které si jistě oblíbí všechny vaše malé drahé ratolesti. Výtvarné a kreativní kurzy pro dospělé Špetka radosti Přijďte si zatvořit na večerní výtvarné kurzy pro dospělé v přátelské a tvůrčí atmosféře naučíte se mnohé výtvarné techniky, např. malování na hedvábí, dekorování textilu, ruční papír, kašírování, pletení, háčkování, vyšívání, aplikace, práce s vlnou, barvení přízí... KLUBOVNA Komunitní centrum Kampa pořádá také program i pro mládež a dospělé. V tomto programu nabízíme pravidelné kurzy z oblasti hudby (Africké bubny, Bubnování na djembe), cvičení Pravidelný filmový klub KC Kino, nabízí současnou filmovou tvorbu převážně dokumentárních filmů, kdy bývají přítomni i autoři snímků a po projekci proběhne beseda o snímku. Také pořádáme různá setkání, besedy a přednášky. Cestovatelské, přírodovědné, ekonomicky a hospodářsky zaměřené. Příležitostně zde pořádáme také malé výstavy. Spolupracujeme s mnohými spolky a organizacemi. Pořádáme festivaly a happeningy jako je Kampa střed světa a Malostranské vinobraní či Plavení světel- svátek svaté Lucie anebo tradiční Mikulášskou besídku. KAMPA STŘED SVĚTA Již tradičně se od úterý 20. března do soboty 24. března 2012 na Kampě uskutečnil další ročník akce Kampa Střed Světa. Akce měla za cíl poukázat na jedinečnost Kampy, zviditelnit genia locí tohoto místa a také oslavit přicházející jaro. a udržování zdravého životního stylu (Jóga cvičení 5 Tibeťanů, břišní tance, cvičení na Akci již tradičně pořádá Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Mlýnská, míčích). Všechny tyto pravidelné kurzy jsou vyjmenovány výše v kurzech pro děti a dospělé. Sokolem-ČOS, biografem Zimní poloha, Muzikanty z Kampy a klubem TURAS

9 Slavnost je každoročně realizována díky laskavé podpoře mč Praha 1 a Městské policie. Kampa střed světa začala komentovanou vycházkou a následně Konferencí v Klubu za starou Prahu (Jiřina Šiková, Jana Volfová, Zdeněk Dragoun, Julius Hůlek, Jan Sedmík, Josef Kabele, Jiří Kučera, Richard Biegel, moderoval Eugen Brikcius, hrál Pepíček Čečil). Večer byl pak zakončen Muzikanty z Kampy v hospodě Šatlava. Páteční programovou štafetu převezala ve večerních hodinách Vosto5, Johannes Benz a DJ Růžový partner v šapitó na Kampě. Akce proběhla v parku na Kampě a přilehlých prostorách. Vstup na sobotní program byl zdarma. U příležitosti prvního jarního víkendu byla zahájena též výstava fotografií staré Kampy. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ Sobota byla zahájena komentovanými prohlídkami Malé Strany. Po otevření brány na V sobotu se na Kampě konalo již čtvrté Malostranské vinobraní neboli dozvuky Kampu pod Karlovým mostem za doprovodu sboru Parne Čilagi a bubnů Lubomíra Holzera Horňáckých slavností, na kterém vystoupilo přes 50 krojovaných muzikantů a tanečníků se mohli návštěvníci těšit na odpoledne plné hudby, divadelních představení, pohody a her z Horňácka, ale také Vladimír Merta, Ondřej Havelka a Slovácký krúžek Praha. Během pro děti. Ze sobotního programu namátkou jmenujme několik hudebních taháků: Tony slunečného odpoledne a celého večera se návštěvníci mohli těšit z jedinečné atmosféry Ducháček a Garage, milo, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Hm..., Karolína Kamberská. Dále podobné Horňáckým slavnostem, které se konají každoročně ve Velké nad Veličkou. probíhala na Kampě různá divadla pro děti (Tonda Novotný ad.), divadelní dílny, výstava ptactva ad. Program začal po poledni muzikou a tanci Horňáků. Následovala sklizeň malostranského vína v parku. Víno sklízeli organizátoři s pomocí přihlížejících dětí, které pak víno samy ochut- Odpolednem provázel seriózní lidový bavič Ladislav Čumba. Na realizaci doprovodného naly. Na vinobraní vystoupili: Hudecká muzika Martina Hrbáča, Horňácká cimbálová muzika programu se podíleli Komunitní centrum Kampa, dětský oddíl Kruh, Městská policie Praha 1 Petra Micky, HCM Kubíci, gajdoš Ivan Urbánek a hudci, sólisté, tanečníci a sbory z Velké nad a další subjekty. Veličkou, Kuželova, Javorníka, Lipoca a taneční soubor Suchovjan ze Suchova

10 Celé odpoledne mohli návštěvníci koštovat vína, burčák, domácí slivovici a klobásky z Mora Le Havre, Finsko, Francie, Německo, 2011 vy. Do pozdních večerních hodin pokračovala v parku beseda u cimbálu za bujarého veselí Povídky malostranské po 130 letech, ČR 2011 všech zúčastněných. Malostranského vinobraní si užívalo okolo návštěvníků Soukromý vesmír, ČR Povídky malostranské po 130 letech, ČR Karel Reisz, ten filmový život revoluce, Německo Dozvuky Bollywoodského festivalu PROGRAM (MIMO PRAVIDELNÉ KROUŽKY) KCK V ROCE 2012 Výstavy: Besedy a semináře: Seminář o očkování, Ráchel Paslerová Výstava Magdaleny Bořkovcové Beseda o Keni Vernišáž výstavy Studia Oáza Beseda s Dagmar Smržovou nad jejím dokumenten Zachraňte Edwarda prodejní výstava Dejme dětem šanci na podporu dětí z dětských domovů Beseda a promítání o cestě po Madagaskaru a Reunionu Vernisáž prodejní výstavy panenek pro Unicef Jak se připravit a uspět při přijímacím pohovoru Seminář Jak sladit práci a rodinu, Aperio Kurz první pomoci u dětí, Fitmami Filmový klub: Happy Happy, Norsko Pod sluncem tma, ČR 2011 Workshopy, Festivaly a happeningy Mrtvá trať 20., Kampa střed světa konference, happening, festival Zachraňte Edwarda, ČR Táborová čarodějnická sobota 18 19

11 Kadeřnická neděle Mikulášská besídka Májový happening na Kampě centurm Sámovka 2., divadelní dílny Oslava mezinárodního dne dětí Plavení světel svátek sv. Lucie Velká sýrová nakládačka Radek Tomášek v KC Kampa Plavba parníkem po Vltavě Strašidelný týden Kampa patří zvířatům Vědecké léto Vědecké léto Act-up divadelní tábor v angličtině Vědecké léto Pohádkové bytosti z Malé Strany Poznej svoji Prahu Divadelní dílny Malostranské vinobraní dozvuky Horňáckých slavností Divadelní dílny Severský dětský den 6., workshop šití panenek pro Unicef 20 Divadélka: Tříkrálová interaktivní klauniáda 14., 21., Echo Theatre, Classacts Divadélko Romaneto Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadélko Pohádka Hadroles Divadélko Romaneto Velikonoční pohádka Divadélko Romaneto Vodnická pohádka Anička a Letadýlko Království Studio Damúza A pak se to stalo! Divadlo Krtek Cirkus plný pohádek Anička a letadýlko Teta Bažantová Tři medvědi a drzá Máša Bilbo compagnie Kvak a žbluňk Kočovné divadlo Rózy Blechově Anjel na zem padlý Dora Bouzková a Loutky bez hranic Vánoční svatba sněhuláka Karla Anička Duchaňová a vyrob si své letadýlko příběh dědka Všudyfouse 21

12 FINANČNÍ ZPRÁVA Komunitní centrum v roce 2012 získalo granty a podporu od těchto institucí: Městská část Praha 1, Jihomoravský kraj Příjmy: Výdaje: MČ Praha Kč osobní náklady, honoráře Kč Jihomoravský kraj Kč potraviny Kč kancelářské potřeby Kč sponzorské dary penežní Kč drogerie Kč nepeněžní Kč elektřina Kč příjmy od uživatelů Kč vodné, stočné Kč spoje Kč nájemné Kč jiné služby Kč celkem Kč celkem Kč 23

13 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Děkujeme dobrovolníkům, příznivcům a všem, kteří provoz a aktivity pomáhají provozovat název organizace: Komunitní centrum Kampa datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláře: U Sovových mlýnů 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: Magistrát hlavního města Prahy IČO: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje bankovní spojení: Česká spořitelna, Mostecká, Praha 1 číslo účtu: /0800 webové stránky: a podporují. Za finanční podporu děkujeme našim sponzorům. Komunitní centrum funguje jako nezisková společnost a proto je závislá především na dotacích, grantech a příspěvcích. Děkujeme Městské části Praha 1 za stálou podporu a vstřícný postoj. SPONZOŘI MČ Praha 1 Karel Schwarzenberg Jindřich Pavliš, Vojanovy sady s.r.o., Jan Vrbský, JUDr. Aleš Bayer, Nadace Pražské děti, Kavárna Mlýnská, Centrum Sámovka, Kampanula, Pražská paroplavební společnost, Městská policie Praha 1, Malostranské noviny, Sokol-ČOS, tiskárna Astroprint 24 25

14 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2012 Redakce: Barbara Šabachová, Alena Kopecká Grafická úprava a sazba: Petr Šabach

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO 0 Výroční zpráva o činnosti j 2 0 0 8 v Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO s OBSAH Slovo úvodem..................................................... 3 Krátké představení Pexesa...........................................

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016 NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO Lomnice n. Pop. DDM Sluníčko Komenského 1037 512 51 Lomnice nad Popelkou 481 671 979 ddm@ddmlomnice.cz www.ddmlomnice.cz facebook:

Více

Strana 2 (celkem 24)

Strana 2 (celkem 24) Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinu Rudňáček, o. s. Strana 2 (celkem 24) Slunce v nás a v očích našich dětí CPR Rudňáček, o.s. Jaroslava Průchová Školská 591/2 252 19 Rudná Rudné 5. 6. 2013 Strana

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno tel. 549

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více