Historie společnosti stav k 09/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie společnosti stav k 09/2014"

Transkript

1 Historie společnosti stav k 09/2014 První písemná zmínka o Domu na nivě, dnešním sídle kmenového závodu, pochází z roku Od roku 1664 se nachází tato nemovitost v nepřetržitém generačním sledu ve vlastnictví rodiny Welserových. Zpracovávání kovu v kovárně na pánve a později v lisovně zakládá dlouhou tradici rodinného podniku. Vývoj v mezinárodní průmyslový podnik začíná ve druhé polovině 20. století Pět pracovníků i pracovnic u Josefa Welsera Začíná se s výrobou profilů válcovaných za studena. Výroba profilů vznikla z myšlenky, vyrábět ochranná obložení hran bednicích desek pro beton. Místo toho, aby se na výstředníkových lisech v sedmi pracovních operacích lisovala, ohýbala a děrovala, se zrodil nápad, tvářet ochranné obložení hran na strojích pro válcování za studena. Podnik se mění na veřejnou obchodní společnost (v.o.s.). Obchodní radová Waltraud Welser a obchodní rada Josef Welser jsou hlavními společníky. Zřízena první výrobní hala v Ybbsitzu. Výročí 300 let trvání rodinného podniku Welser. Spotřeba výchozího materiálu je ještě těsně pod hranicí tun/rok. Z něho se vyrobilo cca 2 mil. běžných metrů profilů, z toho se asi 2/3 vyvezly. Následuje první rozšiřování haly. Zakládá se vlastní úsek pro konstrukci a výrobu nástrojů a přípravků. Veškeré nástroje a přípravky, potřebné pro výrobu, se od nynějška konstruují a vyrábějí ve vlastním podniku. Spotřeba výchozího materiálu již dosahuje tun/rok. Délka z nich vyrobených profilů představuje již cca 5,5 milionů běžných metrů. Následuje nová kancelářská budova s prostorami pro konstruování. V té době podnik vyrábí již různých průřezů profilů. V podniku se začíná prosazovat elektronické zpracování dat. Finanční účetnictví, mzdová agenda a materiálově technické zásobování jsou prvními pracovišti, využívajícími elektronickou podporu. Namísto století staré značky firmy (klíč) je zavedeno moderní firemní logo. Symbolizuje kontinuální tváření za studena, při němž se z pásového materiálu válcováním vyrábějí profily. Gresten je dalším místem, kde se zakládá podnik a zřizuje výrobní hala. Tím se podařilo, aby starý trh železem v Grestenu opět vstoupil do železářského průmyslu. Welser Profile Historie podniku (1)

2 Množství zpracovaného materiálu se zvýšilo v tomto roce na cca tun. Po zpracování to představuje více než 11 milionů běžných metrů profilů. Založení první prodejní pobočky ve Švýcarsku. Následuje zakládání níže uvedených prodejní poboček a tím zahájení internacionalizace podniku: 1976 ve Spolkové republice Německo 1978 ve Švédsku 1986 v Nizozemí 1987 ve Francii 1988 v Itálii 1990 ve Španělsku 1993 v Anglii 1994 v Maďarsku 2003 v Polsku 2005 v České republice Pokračuje také expanze v Rakousku. V Grestenu vznikají dvě další výrobní haly. Vedle otevřených profilů se složitými průřezy jsou v tomto roce zařazeny do výrobního programu poprvé také svařované profilové trubky. Pro zákaznický servis ve vídeňské aglomeraci je zřízena v centru Vídně kancelář. Postavením tří dalších výrobních hal se již zpracovává tun/rok výchozího materiálu, z něhož se vyrábí více než 24 milionů běžných metrů profilů. Závod Gresten získal železniční přípojku. Od té doby se nezbytný výchozí materiál dováží téměř výhradně ekologicky po železnici. Tím je na silnicích méně o tahačů s přívěsem. V Grestenu jsou postaveny další čtyři výrobní haly. Pozemek areálu podniku (Ybbsitz a Gresten) nyní zaujímá dohromady plochu cca m², přičemž zastavěná plocha v obou lokalitách je cca m². Na celkem 22 vysokovýkonných profilových válcovacích tratích bylo dosud vyrobeno přibližně různých průřezů profilů, jež se používají prakticky v každém důležitém odvětví. Základem tvorby průřezu profilu je vždy individuální přání zákazníka v souladu s jeho problémy, jež je třeba řešit. V podniku je zaměstnáno 670 pracovníků a pracovnic, kteří ročně zpracovávají tun oceli. U příležitosti 25 let trvání firmy v Grestenu následuje výkop, jenž předznamenává největší rozšíření podniku v dosavadní historii firmy. Objemem investic přes 36 mil. Euro vznikají čtyři nové podnikové haly. Tím se zrealizovaly rozsáhlé investice do nových technologií a dodatečných výrobních kapacit, aby poté kdy docházelo ke snižování schopnosti dodávat, bylo možno plnit značné požadavky zákazníků. Pozemek areálu obou závodů zaujímá nyní celkovou plochu m², přičemž z toho je zastavěno cca m². Welser Profile Historie podniku (2)

3 Po velmi krátké stavební době se na podzim zvýší výkonnost železnice v Erlauftalu (přeměna úzkého rozchodu na normální rozchod) a uvede do provozu. Tato investice přináší do vnitropodnikové dopravy novou organizaci veškeré logistiky a opět zdůrazňuje ekologické zaměření podniku. V obou závodech je nyní již zaměstnáno přes 700 pracovníků a pracovnic a na celkem 24 vysokovýkonných profilových válcovacích tratích bylo vyrobeno různých průřezů profilů. V Německu došlo k převzetí dvou podniků, PGH v Bönenu a RP Technik ve Wickede s jeho dceřinou společností RP PURAL GmbH Riedstadt. Koncem roku 1999 se z v.o.s. stává a.s. 100 % v osobním vlastnictví (Josef a Waltraud Welserovi). Předsedkyně dozorčí rady: obchod. radová Waltraud Welser, další členové dozorčí rady: obchod. rada Josef Welser, DDr. Baumann, Dr. Ludwig, p. Forsthuber (podniková rada zaměstnanců), p. Hintersteiner (podniková rada dělníků). Jako předsedové představenstva byli jmenováni obchod. rada Ing. Wolfgang Welser a Ing. Helmut Welser Švýcarsko: 25 let trvání společnosti Welser AG ve Švýcarsku. Německo: nově vytvořenou podnikovou plochou o rozsahu m² skýtá Welser Profile GmbH v Německu nyní stejné výrobní možnosti jako Welser Profile AG v Rakousku. Investice ve výši cca 72 mil. Euro přiblížila zákazníky k výrobě a přinesla jednoznačné logistické výhody pro naše zákazníky ze severní a západní Evropy. Tím došlo k rozšiřování výrobní kapacity na místě nezávislém na kmenových podnicích. Toto strategické rozhodnutí má zásadní význam pro další rozvoj podniku (např. stát se dodavatelem pro subdodavatele automobilového průmyslu). Tím se také účinně vyřešilo podstatné ekologické a nákladové hledisko. Tím se výrazně snížila stále intenzivnější ocelová turistika, čímž se jednak dlouhodobě chrání životní prostředí ale i šetří značné náklady. Rakousko: po pouhých jedenácti měsících výstavby (začátek: 23. října 2000) byly v Grestenu halami dokončeny nové výrobní úseky. Na ploše m². Do tohoto rozvoje výroby byly vloženy investice ve výši cca 30 mil. Euro Na počátku roku byla mimoto v Grestenu ještě dokončena administrativní budova o ploše 744 m². 1. května byla v Polsku založena 10. prodejní pobočka. V listopadu: úspěšné obnovení certifikátu podle procesně zaměřené normy k systému řízení ISO 9001:2000 prostřednictvím Mezinárodní certifikační a posudkové společnosti ÖQS. Celkové množství použitého materiálu činí koncem roku 2003 mezitím cca tun oceli. Statisticky vzato se denně vyrábějí tři nové průřezy. Počet pracovníků a pracovnic se zvýšil na cca Z toho pracuje cca 910 pracovníků a pracovnic v Rakousku, cca 530 v Německu a cca 60 dalších osob na logistickém stanovišti ve Švýcarsku i v devíti prodejních pobočkách po celé Evropě. Welser Profile Historie podniku (3)

4 Spuštění kontinuálního procesu rozsáhlého rozvoje podniku směrem Welser 2014 (350 let firmy Welser, bez přerušení po 11 generací jako rodinný podnik v Ybbsitzu). 8. června umírá zakladatel a spolumajitel firmy Welser OHG a později Welser Profile AG, obchod. rada Josef Welser ve věku 82 let. Založení prodejní pobočky v Praze pro distribuční oblast Česko. Přijetí společností Welser Beteiligungs GmbH Německo a RP Technik GmbH do rozsahu maticové certifikace. Prodej společnosti RP Pural GmbH (dceřiná společnost firmy RP Technik). Zřízení prostorů pro školení a trénink na uvolněné kancelářské ploše firmy RP Technik (Edisonstraße 4). Výstavba přístřešku haly 5-7 (1.320 m²) v závodě v Grestnu Skupina má v součastnosti více než zaměstnanců je počet realizovaných různých průřezů profilů. Prodej posiluje i v zemích východní Evropy a v Rusku. Welser Profile se tak poprvé prezentuje na stavebním veletrhu Mosbuild v Moskvě prosince 2006 je naše společnost auditorována na pracovištích v Rakousku a Německu dle OHSAS (ochrana zdraví při práci a systému řízení bezpečnosti) a je úspěšně certifikována prostřednictvím AUVA. Logistické centrum v Hornu (Švýcarsko) je rozšířeno o halu 3 a 4. V Grestnu je nově vybudována hala 5a se zastavěnou plochou m² a přístřešek hal 1-2 (480 m²). V oblasti trhu a řízení inovací jsou stanovena nová měřítka. Centrální úkol - snaha o redukci CO 2 prostřednictvím stavby lehkých profilů a prosazováním technologií a produktů v souladu s ochranou životního prostředí. Upřednostňování nových technologií a postupů ekonomickým ale i ekologickým myšlenkám, snížení nákladů a hmotnosti a to současně zvýšením funkčnosti V Bönenu následuje startovní výstřel pro rozšíření závodu. Na celkové ploše m² má být zřízeno devět dalších výrobních hal a jedna kancelářská budova se sociálním zařízením. Celkový projekt je rozdělen do dvou etap. V první etapě (2007/2008) je rozšířen sklad svitků hala 16. Nově jsou postaveny výrobní haly a budova pro kanceláře a sociální zařízení. Celkově zastavěná plocha 1.stavebního úseku činí ,54 m². Z ekologických důvodů je v Grestnu vybudován přístřešek pro kontejnery s odpady u haly 5 v rozsahu 580 m². Dále jsou vybudovány přístřešky u hal 1-2 (1.360 m²) a u hal (2.900 m²). Welser Profile Historie podniku (4)

5 2008 Spotřeba vstupních materiálů činí tun / rok. Více než 55 vysokovýkonnostních profilových válcovacich tratí až s 55 stupni formování zaměstnanců ve skupině společnosti Welser Profile. Pro zlepšení ekologické rovnováhy, bude integrován do současného systemu řízení systém environmentálního managementu. V listopadu probíhá certifikační audit v Rakousku a Německu, v souladu s ISO 14001:2004, prostřednictvím Quality Austria. S půdorysnou plochou o rozměru přibližně m² vzniká u RP Technik další hala. Od konce prosince je v provozu fotovoltaická střecha, čímž je vyráběn hodnotný proud, který napájí místní síť. V Grestnu se rozšiřuje Welser Profile o dalších m² s výstavbou haly 5b Výrobní haly 3 a 4 závodu v Grestenu budou rozšířeny (3.140 m²). V dubnu bude uvedena do provozu nová hala RP Technik. Globální hospodářská krize vede také ve skupině podniků Welser Profile k propadu v obratu. Nejvíce zasažené je stavební odvětví v řadě s dalšími postihnutými odvětvími jako jsou vnitřní výstavba a stavební konstrukce. Společnost využívá krize jako šanci pro zlepšení opatření a k dalším vzdělávacím aktivitám Aby byla zajištěna stálost rodinného podniku, bude skupina podniků 11. října 2010 restukturalizována. Welser Profile AG v Ybbsitzu (Rakousko) bude změněno na Welser Profile Austria GmbH. Welser Profile GmbH v Bönenu (Německo) bude zapsáno do obchodního rejstříku jako Welser Profile Deutschland GmbH. Jednatelé společnosti Welser Profile Austria GmbH: KR Waltraud Welser, KR Ing. Wolfgang Welser, KR Ing. Helmut Welser, KR Bernd Wehling. Jednatelé společnosti Welser Profile Deutschland GmbH: KR Ing. Wolfgang Welser, Mag. Thomas Welser, KR Bernd Wehling. 1.Ledna 2011 je skupina společností integrována do soukromé nadace Josefa a Waltraud Welser. V místě sídla firmy Ybbsitz je budovaná administrativní a sociální budova s fotovoltaickým zařízením. V závodě v Grestenu jsou budovány Haly 7A a 7B se sociální částí, budova pro chlazení hal 1-4 a hlavní přípoj pro dálkové vytápění hal Na základě plynulého růstu výroby je dále budován výrobní závod v Bönen. Haly 17 a 18 se rozšiřují, hala 19 se nově staví (rozšíření o m 2 ). Kr. Ing Wolfgang Welser odstupuje po více jak 40 letech úspěšného spolupůsobení na utváření rodinného podniku ze své funkce jenatele společnosti. Zůstává však nadále společníkem a tím je stále spojen se společností. Jeho synové Andreas a Thomas Welserovi přebírají závazky ve vedení společnosti. V Turecku (Istanbul) je založeno obchodní zastoupení. Welser Profile Historie podniku (5)

6 dubna 2013 přejímá RP Technik esco-systémovou oblast FERRO-WIC. Od září se všechny zakázky realizují přes nově založenou odbytovou společnost Welser Profile GmbH. Jednatelé společnosti jsou zde Thomas Welser, Andreas Welser a Oliver Sonst. Díky špičkové mezinárodní síti získává Welser v důsledku zvýšení prodejních aktivit dobrý přístup k projektům v oblasti arabských zemí. V Rusku (Moskva) je založeno obchodní zastoupení. Doposud vyrobených různých průřezů profilů je prokazatelným důkazem výkonnosti společnosti Výrobní závod v Grestenu je zvětšen Haly 5-7 jsou rozšířeny o m². Výročí 350 let Welser je příležitost pro velkou oslavu spolupracovníků, obchodních partnerů a společníků. Welser Profile Historie podniku (6)

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

ŠKODA Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA Výroční zpráva 2014 ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil společnosti ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah Škoda Auto události roku 2002 4 Zpráva dozorčí rady 6 Členové představenstva 8 Zpráva představenstva o činnosti podniku 10 Vývoj české ekonomiky v roce 2002 Technický

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji /12 ŠKODA AUTO a.s. K této zprávě Udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost na základě tohoto přesvědčení informuje ŠKODA AUTO od roku 27 pravidelně každé dva roky

Více

ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER Jen málokterý výrobce automobilů se může pochlubit více než stoletou nepřetržitou tradicí. Škoda Auto však mezi ně patří. Její cesta k dnešní prosperitě začala

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s.

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. skupina kuhn Berlin Warsaw Bruxelles Paris Praha Stuttgart München Wien Bratislava Bern Salzburg Budapest Ljubljana Zagreb Pecs Sarajevo Belgrade Rakousko Německo

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Export společnosti Škoda Auto v roce 2005 činil 152,8 mld. Kč a podíl na celkovém exportu České republiky dosáhl úrovně 8,2 %. V roce 2005 dosáhla Škoda Auto

Více

výroční zpráva 2010 AEROVodochody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

výroční zpráva 2010 AEROVodochody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva 2010 AEROVodochody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva 2010 AERO Vodochody a.s. obsah Obsah 04 Úvodní slovo prezidenta společnosti Technologický rozvoj Organizační změny Výsledky 08 Profil

Více

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002 Lovochemie 22 S námi sklidíte úspìch Profil spoleènosti Základní údaje Název: Lovochemie, a.s. IČ: 491262 DIČ: 196-491262 Sídlo: Lovosice, Terezínská 57, PSČ 41 17 Telefon: 416 561 111 Fax: 416 533 98

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Obsah. 04 Úvodní slovo prezidenta společnosti. 42 Integrovaný manažerský systém WING

Obsah. 04 Úvodní slovo prezidenta společnosti. 42 Integrovaný manažerský systém WING výroční zpráva 2011 Aero Váš prvotřídní partner v leteckých technologiích Aero Váš prvotřídní partner v leteckých technologiích Aero Váš prvotřídní partner v leteckých technologiích Obsah 04 Úvodní slovo

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

AUTA A LIDÉ. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SIMPLY CLEVER

AUTA A LIDÉ. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SIMPLY CLEVER AUTA A LIDÉ ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SIMPLY CLEVER TVŮRČÍ DUCH Jens Manske (šéfdesignér), Lada Dlabolová (designérka interiéru) pózují před modelem interiéru v designovém centru Škoda Auto. Jana Bonková,

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Události roku 2000 v České rafinérské 15. ledna ukončení zkušebního provozu jednotky visbreakingu v litvínovské rafinérii 13. března

Více

Historie společnosti BASF Tvoříme svět chemie

Historie společnosti BASF Tvoříme svět chemie Historie společnosti BASF 1865 2015 Historie společnosti BASF Tvoříme svět chemie 1865 2015 ZOAC 1408 D BASF SE Komunikace a vztahy se státní správou Skupina BASF 150 let 67056 Ludwigshafen, N mecko info@basf.com

Více

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti Výroční zpráva 2014 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla vytvořena

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

PEGAS NONWOVENS SA VýrOčNí zpráva 2014

PEGAS NONWOVENS SA VýrOčNí zpráva 2014 PEGAS NONWOVENS SA výroční zpráva 2014 PEGAS NONWOVENS SA výroční zpráva 2014 Obsah 2 O společnosti 3 Klíčové ukazatele roku 2014 4 Prohlášení generálního ředitele 6 Zpráva managementu 26 Informace pro

Více