let Úspěšná historie BÝT NABITÝ ENERGIÍ 125 LET Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "let Úspěšná historie BÝT NABITÝ ENERGIÍ 125 LET Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S. 2"

Transkript

1 vydání č Pro zaměstnance, zákazníky a partnery skupiny Kirchdorfer Gruppe cement suroviny prefabrikáty & prefabrikované domy 1888 let Úspěšná historie Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S LET Tehdy & dnes: Skupina Kirchdorfer Gruppe S. 4-5 BÝT NABITÝ ENERGIÍ Kirchdorfer Zementwerk a ALFUMA zapálenost pro ekologii S. 6 1

2 Editorial Úspešná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe dále expanduje Podstatou dejin je promena Jacob Burckhardt ( ) Švýcarský historik Co bylo před desetiletími zahájeno cementárnou v Kirchdorfu, vykrystalizovalo během času v mezinárodně úspěšnou skupinu podniků. Skupina Kirchdorfer Gruppe se dále průběžně rozvíjí díky prozíravosti, orientaci na zákazníka a kompetentním zaměstnancům a stále pokračuje ve své úspěšné cestě. Aby bylo možné tento vývoj sdílet spolu s našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery, budou od tohoto okamžiku vycházet naše pololetní koncernové noviny Kirchdorfské News. Toto médium slouží jako informační platforma a navíc má nabízet možnosti k výměně informací. Na celkem 8 stranách Vás budeme informovat a podávat zprávy o aktuálních projektech, o inovacích a novinkách. První vydání Kirchdorfských News je přitom výrazně utvářeno našim jubileem, 125 lety trvání skupiny Kirchdorfer Gruppe. Na jedné dvojstraně Vás pozveme, abyste se s námi vydali na cestu časem a tak s námi prožili šest epoch historie naší firmy. Na následujících stranách naleznete kromě toho vyhlídky ohledně možnosti bydlení ve Vídeňském Novém Městě /Wiener Neustadt/, dozvíte se více o naší energií nabité činnosti s firmou Alfuma GmbH a o dalším tuny vážícím jubileu. V tomto smyslu Vám přeji zábavné počtení! Váš Mag. Erich Frommwald Skupina Kirchdorfer Gruppe dále pokračuje ve svém úspěšném růstu: Koncern v srpnu přebírá většinový podíl v holdingu WIBAU. Tradiční hornorakouský podnik byl založen v roce 1946 jako ekonomické družstvo stavebnictví, krátce WIBAU. Podnik původně odpovídal za výhodné zásobování stavebního průmyslu surovinami. Dnes holding WIBAU jako mateřská společnost sdružuje pod jednou střechou různé dceřiné společnosti skupiny WIBAU-Gruppe. Tyto podniky působí v oblastech transportbetonů, získávání a úpravy surovin, likvidace odpadu, recyklace, jakož i staveb lešení. Začátkem srpna následovala další změna v historii holdingu WIBAU: Skupina Kirchdorfer Gruppe zvyšuje své dosavadní podíly ze 47,7% na 54,27%. Převzetím majority jsme se o velký krok přiblížili strategickému cíli vertikální integrace skupiny. Prostřednictvím této majority ve WIBAU jsme nyní prominentně zastoupeni i v segmentu písku, štěrkopísku a transportbetonu v Horním Rakousku, projevuje svou velkou spokojenost šéf koncernu Mgr. Erich Frommwald, který bude dále vykonávat funkci předsedy dozorčí rady skupiny WIBAU-Gruppe. Každodenní operativní obchodní činnost holdingu WIBAU není tímto převzetím dotčena. Jeho vedení nadále vykonává jako dosud jednatel Mgr. Gerhard Kraus. Skupina Kirchdorfer Gruppe proto může i v roce 2013 pokračovat ve svých expanzních aktivitách a dále posilovat své postavení na domácím trhu. 2

3 ÚspEšná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe Bydlet v zelené lokalitě, žít lépe 80 let zkušeností v segmentu výroby prefabrikovaných dílů, 100 % rakouské produkce a padesátiletá záruka na stavební materiál Ziegelit to jsou pouhé tři z předností, kterými se prefabrikovaný dům Maba vyznačuje při realizaci projektů bytové výstavby. Aktuálně tento podnik provádí veškerou přípravu pro zahájení výstavby 52 samostatně stojících rodinných domů v zelené lokalitě na východ od Vídeňského Nového Města. Jde-li o dum, je treba dbát na tri veci: aby stál na tom správném míste, aby mel dobré základy a aby byl kompletneě hotový. Johann Wolfgang von Goethe Prefabrikované domy Maba vydrží po generace a splňují nejvyšší ekologické nároky a požadavky na energetickou efektivitu, informuje Ludwig Riha, jednatel firmy Maba Fertighaus, o filozofii podniku. Každý z našich projektovaných domů ve Vídeňském Novém Městě disponuje vlastním fotovoltaickým zařízením, které vedle dodávání elektrické energie pro vlastní spotřebu poskytuje možnost dodávat za úplatu přebytečnou elektrickou energii do sítě. Takto se ve stejné míře šetří životní prostředí i rozpočet provozních nákladů. Podniku záleží na tom, aby budoucím obyvatelům poskytl dlouhodobou jistotu: Četné značky jakosti a certifikáty potvrzuji kvalitu prefabrikovaných domů Maba. Stejné standardy očekáváme i od našich dodavatelů, takže používáme výlučně produkty známých výrobců, jako např. okna firmy Actual nebo tepelná čerpadla od firmy Vaillant. Díky tomuto čerpadlu a stavebnímu materiálu Ziegelit, který byl vyvinut samotnou firmou Maba, se každý z domů vyznačuje příjemným vnitřním klimatem s nízkými náklady na vytápění. Vedle tohoto komfortu bydlení budou mít budoucí obyvatelé k dispozici i velké zahrady a společný úsek zeleně o ploše asi m2, který byl koncipován s citlivým přístupem. Tento obytný útvar je celkově výborně situován: Uprostřed zeleně a současně s nejlepším dopravním spojením. Pokud byste chtěli od podzimu 2014 tento ráj pro rodiny užívat, pak se rozhodněte už nyní: V současné době jsou ještě rodinné domy i příslušné pozemky k dispozici v různých velikostech, informuje Riha a těší se spolu se svým týmem na Vaši poptávku. Projekt Vídeňské Nové Město Čísla & fakta 52 rodinných domů Plocha pozemků: m 2 Velikost celého pozemku: m 2 Společná zahrada: m 2 Kupní cena: od ,- EUR zhotovení na klíč vč. sklepa Zahájení stavby: jaro 2014 Předání: podzim 2014 Kontakt Bezplatná hotline: +43 (0) Další informace na: fotolia Symbolická fotografie 3

4 let Zcementárny v hornorakouském Kirchdorfu vznikl celosvětově působící podnik: Zde můžete sledovat vývoj skupiny Kirchdorfer Gruppe a šest epoch historie naší firmy DIESELOVÉ MOTORY A ROTAČNÍ PEC Díky nebrzděné poptávce výroba cementu v tomto podniku neustále narůstá, současně se však také zvyšuje spotřeba elektrické energie. Vedení firmy zvažuje více alternativ a nakonec se rozhoduje pro montáž tří agregátů s dieselovým motorem, které umožní pořízení rotační trubkové pece milník ve výrobě cementu KOŘENY Zakladatelé společnosti Kremstalbahn Emil von Dierzer a Adolf Hofmann rozšířili železniční síť kolem Kirchdorfu. Tak vznikla možnost zisk přinášející synergie: V Obermicheldorfu, který se nachází v blízkosti Kirchdorfu, jsou ložiska slínu, vápence a hlíny a tyto vytěžené suroviny se dodávají do nově založené společnosti Portland-Cementwerk Kirchdorf Hofmann & Comp. a zde se dále zhodnocují. Začíná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe! NOVÝ SPOLEČNÍK V r prodávají přímí dědicové obou zakladatelů podniku, Hofmanna a Dierzera, 48 % cementárny společnosti Perlmooser AG Wien, tehdejšímu dominantnímu podniku na trhu s cementem. 4

5 Tehdy & dnes ROZŠÍŘENÍ UVNITŘ I SMĚREM NAVENEK Převzetí české společnosti Kámen a písek v Českém Krumlově umožňuje v roce 1992 překročení rakouských hranic a vede ke vstupu do segmentu suroviny začíná expanze skupiny Kirchdorfer Gruppe. V r začíná ČR Beton Bohemia s výrobou transportbetonu (10 provozoven v jižních Čechách). Kromě toho je převzato 50 % štěrkovny v Maďarsku (dnes KŐ és Homok Kavicsfeldolgozó KFT) ZE STŘEDNÍ SKUPINY V OBORU STAVEBNÍCH HMOT K MEZINÁ- RODNĚ ČINNÉMU KONCERNU Se začátkem nového tisíciletí rozšiřuje tato soukromá průmyslová skupina své aktivity o další země, podílí se 50 % na společnosti Rauter Fertigteilbau GmbH a vstupuje do segmentu prefabrikované domy. Po Maxu Machanekovi přebírá vedení podniku Erich Frommwald: Nově uspořádává koncern a dále pokračuje v expanzním trendu od té doby zajišťuje kontinuita ve strategickém zaměření spojená s novými nápady dynamický růst podniku ZMĚNA VE VEDENÍ A ROZŠÍŘENÍ OBLASTÍ PODNIKÁNÍ Když byl Max I. Machanek jmenován v roce 1981 jednatelem, ujal se tak po dlouhé době vedoucí pozice člen rodiny Dierzer. O dva roky později přebírá tento podnik Brevillier-Urban Schreibwarenfabrik. V r následuje další milník: Skupina Kirchdorfer Gruppe rozšiřuje paletu produktů a prostřednictvím převzetí MABA Fertigteilindustrie vstupuje do segmentu betonové prefabrikáty ÚSPĚŠNÁ HISTORIE POKRAČUJE Dnes je skupina Kirchdorfer Gruppe mezinárodně působící koncern, který se vyznačuje dynamickým růstem a nepřetržitým rozvojem tří výrobních segmentů cement, suroviny jakož i prefabrikované díly & prefabrikované domy. Se svými 47 podniky a zaměstnanci je činný ve 13 zemích světa. 5

6 Kirchdorfská inovace BÝT NABITÝ ENERGIÍ Z důvodu vysokých nákladů energií, omezené disponibility a stoupajících cen fosilních zdrojů energie příp. suroviny jsou druhotné suroviny pro cementářský průmysl stále důležitější. Navíc má toto téma trvale udržitelného vytváření hodnot pro Kirchdorfer Zementwerk velký význam. Zvyšujícím se používáním alternativních surovin a náhradních paliv se šetří cenné zdroje trvale udržitelným způsobem. Redukce emisí pak současně umožňuje další ulehčení životnímu prostředí. Společnost ALFUMA GmbH se sídlem v Kirchdorfu zde průběžně uplatňuje nová mezinárodní měřítka a od roku 2011 se intenzivně zabývá náhradními palivy. Nyní se již řadí k dominantním expertům v této oblasti. V Kirchdorfer Zementwerk se v současné době spaluje asi 60 až 70 % náhradních paliv. Naše pozornost se soustředí na gumové granuláty z recyklace starých pneumatik, protože tyto surovinové toky jsou na základě své homogenity a velmi vysoké výhřevnosti při současně nízkých hodnotách chlóru obzvláště zajímavé pro použití jako náhradní palivo, uvádí Anton Secklehner, prokurista společnosti ALFUMA, jakož i vedoucí závodu v Kirchdorfer Zementwerk. Použitím náhradních paliv však k žádné existenci dopadů na kvalitu cementu nedochází: Ne, kvalita se nemění. Je to pravidelně testováno v laboratoři. I textilní vlákna, lehké frakce plastů, jakož i PU- -pelety z recyklace ledniček jsou paliva, na která se v Kirchdorfu úspěšně specializovali. Vedle stabilní kvality cementu vede používání náhradních paliv i ke konkrétním zlepšením v oblasti šetření zdrojů a emisí CO 2. Takto bylo možné redukovat roční spotřebu uhlí o více než 50 %. Úspora ve výši cca tun CO 2 odpovídá přibližně 800 naloženým kamionům! Aktuálně jsme činní v oblasti nákupu a prodeje náhradních paliv a náhradních surovin. V budoucnu bude tématem i úprava alternativních zdrojů energie, popisuje Jürgen Secklehner stěžejní úkoly podniku. Společnost ALFUMA GmbH zásobuje náhradními palivy vedle podniku Zementwerk Kirchdorf i jiné cementárny. V budoucnu by měly být zásobovány kvalitními druhotnými surovinami i obě cementárny Lafarge Zementwerke Mannersdorf a Retznei, ale i jiná spalovací /topná/ zařízení, informuje Jürgen Secklehner. V oblasti náhradních surovin sahá paleta firmy ALFUMA od alternativního železa až ke zdrojům aluminia a křemíku, které jsou zapotřebí pro produkci slínku. Ústřední myšlenkou je co možná trvale nejudržitelnější využívání zdrojů a minimalizace potřeby primárních zdrojů. V krátkodobém až střednědobém horizontu se má firma ALUMA etablovat na první místo v oblasti náhradních paliv a náhradních surovin v Rakousku i v jeho okolí, informuje Anton Secklehner o ambicióznímu cíli podniku. gumové granuláty z recyklace starých pneumatik Jürgen Secklehner, Dipl.-Ing. Anton Secklehner 6

7 Kirchdorfské news Skupina Kirchdorfer Gruppe slaví své jubileum velkým galavečerem Více než 350 hostů se zúčastnilo 28. srpna akce k oslavě jubilea v centrále koncernu v Kirchdorfu. Vedle zajímavého diskusního fóra následovala úchvatná cesta epochami firemní historie, provázená různými uměleckými vstupy a castingshow, kterou hosté s úžasem sledovali. 125 let skupiny Kirchdorfer Gruppe to je něco zcela mimořádného. Toto jubileum nás všechny naplňuje hrdostí a radostí, říká jednatel Mgr. Erich Frommwald. Oslavy pokračovaly slavností pro zaměstnance a rodiny vždy v místech podniků v Kirchdorfu, Wöllersdorfu a v Českém Krumlově, jakož i v Den otevřených dveří v Kirchdorfu dne 31. srpna. Červen 2013 Září 2013 Tuny těžké jubileum Protože dějiny skupiny Kirchdorfer Gruppe začínají založením cementárny v r. 1888, velmi se k tomu nyní hodí ta skutečnost, že se v roce 2013 o 125 let později zapíše do historie další milník na stejné půdě: Na konci června byla z naší vlastní výroby vyexpedována 20miliontá tuna cementu. Firma Rems Beton přepravila tuto jubilejní tunu do hornorakouského St. Florianu, kde byla použita ke zhotovení základových desek WSG obytného komplexu. PŘEPRAVA CEMENTU V PROMĚNÁCH ČASU V 25letých etapách t: Celkové množství tun od založení t do 2013 Bosslerský tunel: Volná dráha pro firmy MABA a Porr Novostavba trasy Wendlingen-Ulm představuje železniční trať, nacházející se v Bádensku-Württembersku. Oproti dálnici, která se vine vzhůru s četnými zatáčkami, bude tato trať od roku 2020 vést přímo horou. Nejdelší tunel na této trati se svými metry je Bosslerský tunel. Výroba tybinků pro projekt Bosslerského tunelu byla zadána firmě Arge PTS ( precast tunnel segments ). Tento projekt obsahuje výrobu cca tybinků. Pro jejich optimální dodání buduje ARGE v současné době dočasnou tovární halu u portálu tunelu, ve které se v období zpracuje tun cementu pro stěny tunelu. Strojní ražení s tybinkovým vypažením umožňuje nejenom rychlejší stavební technologii, ale tyto tybinky podpírají i skálu tím je zaručena větší bezpečnost pro člověka i stroj. V roce 1939 jsme poprvé prodali přes milion tun cementu. Poté to trvalo 48 let, než jsme dosáhli desetinásobku. Bylo to v roce A dnes, o 26 let později, jsme překročili hranici 20 milionů. Je to skutečně obdivuhodné, shrnuje Mgr. Frommwald, jednatel skupiny Kirchdorfer Gruppe tento nevídaný vývoj. Květen 2013 Dopravníková trať Kriva Bara T T T T do 1988 do 1963 do Kamani i pjasak je spolu se sesterským podnikem Transkomplekt Engineering jedním z nejvýznamnějších dodavatelů kameniva v Sofii a okolí. Na základě nepatrných geologických zásob ve štěrkovně Pet Mogili investoval tento závod přibližně eur do výstavby dopravníkové trati mezi výrobním závodem a sousedícím ložiskem štěrkopísku Kriva Bara. Tato 430 metrů dlouhá trať k zajištění dobývání suroviny pro štěrkovnu byla instalována během pouhé poloviny roku. Paralelně se prováděla výstavba kanálu pro plovoucí drapákový bagr, který se v běžném provozu využívá i k odvozu větší frakce. Tato přepravníková trať Kriva Bara vede celkově nejenom k podstatnému navýšení přepravní kapacity, nýbrž toto rozhodnutí sebou nese oproti interní podnikové kamionové dopravě enormní úspory nákladů a CO 2. Uvedení do provozu se konalo podle plánu v květnu

8 Kirchdorfské inside SPOLEČNĚ TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ Filozofií sportovního klubu ASKÖ Kirchdorf an der Krems je umožnění široké sportovní nabídky pro všechny. Klub plní tento nárok od r. 1922, a to díky svému týmu. K jeho sekcím patří fotbal, místní sport Stockschiessen /házení speciálních kuželů/, taekwondo a lední hokej. Při rozhovoru s předsedou klubu Dietmarem Weidingerem mluvíme o fotbalovém klubu ASKÖ, sponzorství ze strany Kirchdorfer Zementwerk a o jedinečnosti tohoto silného partnerství. Kolik členů má fotbalový klub ASKÖ v současné době? Je to opravdu docela velký oddíl! Se 4 družstvy dorostu, bojovým družstvem včetně rezervy, funkcionáři a podporovateli máme přes 230 členů. Která témata hrají roli při podpoře dorostu? Nám jde v první řadě o to, abychom mladým přinášeli hodnoty jako je týmový duch a fair play. Rovněž integrace je ústředním tématem, protože v Kirchdorfu existuje intenzivní imigrační pohyb. Já, jako předseda klubu, to vlastně nesmím říci nahlas, ale vítězství jsou pro nás až druhořadá. Samozřejmě nás těší, když vítězíme, ale mnohem důležitější je přece to, že děti hrají dobře a mají z toho radost. Kromě toho se člověk musí naučit v životě vítězit i prohrávat. Od kdy sponzoruje Kirchdorfer Zementwerk fotbalový klub ASKÖ a jak se toto partnerství po celá léta vyvíjelo? Abych byl upřímný, jako sportovní klub jsme vděčni za každého sponzora. Například se musí zaplatit už větší částka, aby se vůbec směla hrát nějaká liga. Často je to ale tak, že nás firmy podporují jen z finančního hlediska nebo mají zájem o sportovní úspěchy. Toto není případ podniku Kirchdorfer Zementwerk. Ti sledují stejnou filozofii jako my. Mně osobně se to ujasnilo na jednom sponzorském večeru před několika lety: Po několika minutách bylo jisté, že jsou pro tento podnik především důležité ty hodnoty, které chceme předávat naší mládeži. Na základě tohoto společného cíle byla mezi námi od začátku vzájemná důvěra. Kirchdorfer Zementwerk se jednoduše o naši práci zajímá a jeho zaměstnanci také často chodí na naše zápasy. My je zase informujeme o našich činnostech formou klubových novin nebo společných sponzorských večerů. Co vlastně existuje krásnějšího než od roku 2008 společně táhnout za jeden provaz? Váš výhled pro sezónu 2013/14? Rádi bychom navýšili náš kádr a překročili hranici 300 členů. Celkově se ale především těšíme na to, že budeme pokračovat v úspěšné spolupráci s Kirchdorfer Zementwerk a dále budeme sledovat náš společný cíl. Dietmar Weidinger předseda klubu Fotografie: ASKÖ Kirchdorf Proto je pro mne na tomto místě důležité zdůraznit, že u nás smí hrát každé dítě. U jiných klubů se ti které já prostě nazývám méně nadaní zanedbávají. To u nás neexistuje. DOBYVATELÉ HORSKÝCH VRCHOLŮ: Skupina Kirchdorfer Gruppe zdolává Kilimandžáro Se svými metry se Kilimandžáro vypíná nad savanami Afriky, a proto se počítá k Seven Summits vždy nejvyšším horám sedmi kontinentů. Výstup na tento obrovský masiv si dal za cíl Mgr. Erich Frommwald, jednatel skupiny Kirchdorfer Gruppe. Začátkem roku už to pak bylo nasnadě: Při výstupu z tropů až na ledovec se prochází dle výškových podmínek šesti typy vegetace. Nejvyšší bod okraje kráteru se nazývá Uhuru Peak. Dosáhnout vrcholu to byl velký hnací moment. Překrásný výhled, který dovolí zapomenout na všechny útrapy, říká Frommwald. Impressum odpovědný ve smyslu tiskového zákona: Vlastník média a vydavatel: Kirchdorfer Industries GmbH, Hofmannstraße 4, A-4560 Kirchdorf, T: , M: Koncept a redakce: Kirchdorfer Gruppe, Kontaktní partneři: Daniela Krestan, T: , M: reklamní agentura movemus Úprava: reklamní agentura movemus, Triester Straße 359, A-8055 Graz Tisk: Wograndl Druck GmbH, Druckweg 1, 7210 Mattersburg Fotografie: označení na fotografii; bez označení: archiv skupiny Kirchdorfer Gruppe Cover: reklamní agentura movemus. Říjen 2013, tiskové a sazečské chyby vyhrazeny. Všechna práva, i převzetí příspěvků dle 44 odst. 1 a 2 zákona o autorských práva, jsou vyhrazena. Segmenty skupiny Kirchdorfer Gruppe Cement Hofmannstraße 4 A-4560 Kirchdorf T: F: E: Suroviny Kirchdorfer Platz 1 A-2752 Wöllersdorf T: F: E: Prefabrikované díly Kirchdorfer Platz 1 A-2752 Wöllersdorf T: +43 (0) F: +43 (0) E:

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU

PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU FBHK 01/13 TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad Pomaloběžný drtič OBM Barracuda byl vytvořen v reakci na poptávku po univerzálním stroji na zpracování dřevného materiálu (dřevo z demolic, zelený odpad atd.), průmyslového odpadu (stavební odpad, odpad

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Spolupráce s RWE 2012

Spolupráce s RWE 2012 Spolupráce s RWE 2012 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann. Nabídka platná od 20. srpna do 31. prosince 2012. Úvod 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 20. srpna do 31. prosince

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Systémy protisluneční ochrany heroal

Systémy protisluneční ochrany heroal Složky pro novináře R+T 2015 Tisková zpráva: Rozšíření oblasti obchodní činnosti heroal Systémy protisluneční ochrany heroal heroal představuje sektor protisluneční ochrany na veletrhu R+T 2015 Stuttgart/Verl,

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát Obec 21 Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku Témata Na co chceme dbát Témata v Obci 21 1. strategie w.i.n (my v Dolním Rakousku) jako nadřazený rámec 2. rozvoj obyvatelstva sociální aspekty 3. místní oživení

Více

Energie společně s kvalitou

Energie společně s kvalitou Energie společně s kvalitou Pro nás je kvalita rodinnou záležitostí Heckert Solar je nezávislá mezinárodní společnost s charakterem rodinného řízení, která je jedním z vedoucích leaderů ve výrobě vysoce

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. MWHK 01/13 Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI

REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI REHAU systémy INOVATIVNÍ SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ OD ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB AŽ PO VODNÍ MANAGEMENT ŠETŘÍCÍ ZDROJE REHAU je vedoucím

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí

VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí ÚČINNOST VÍTĚZÍ Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí 20%... více obnovitelných energií... nižší spotřeba primární energie... méně emisí CO 2 Evropská unie

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL Topné systémy Průmyslové systémy Chladicí systémy 2/3 Komfort teplé vody pro každý požadavek Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší jednak počtem členů rodiny

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

PÁNOVÉ PRSTENCŮ VELKÁ BALÍRNA SMÍ SE KOPAT ČERSTVÝ VÍTR V ČECHÁCH. Projekt století Bosslerský tunel: 8,8 km tunel, 7.700 prstenců / tubinků/. Str.

PÁNOVÉ PRSTENCŮ VELKÁ BALÍRNA SMÍ SE KOPAT ČERSTVÝ VÍTR V ČECHÁCH. Projekt století Bosslerský tunel: 8,8 km tunel, 7.700 prstenců / tubinků/. Str. 01 2014 Pro zaměstnance, zákazníky a partnery skupiny Kirchdorfer Gruppe CEMENT SUROVINY PREFABRIKÁTY & PREFABRIKOVANÉ DOMY PÁNOVÉ PRSTENCŮ Projekt století Bosslerský tunel: 8,8 km tunel, 7.700 prstenců

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. www.variotherm.cz VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY.

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. www.variotherm.cz VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. www.variotherm.cz TOPENÍ NA MÍRU Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. HL 0/ Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber,

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK PORTRÉT PODNIKU 01 PODNIK 01 PODNIK ÚDAJE O OBRATU V MILIONECH EUR 350 300 250 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BUDOUCNOST ZACÍNÁ DNES

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra

Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra Společnost EvoBus GmbH je největší evropskou dceřinou společností koncernu Daimler AG a je zodpovědná za veškeré aktivity koncernu v oblasti autobusové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Bilance využití vápenců v našem hospodářství

Bilance využití vápenců v našem hospodářství Bilance využití vápenců v našem hospodářství Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce Uplynulo 10 let od velké akce proti našim cementárnám a částečně i vápenkám uveřejňované hojně ve sdělovacích prostředcích.

Více

VÁŠEŇ PRO DŘEVO DO NEJMENŠÍHO DETAILU

VÁŠEŇ PRO DŘEVO DO NEJMENŠÍHO DETAILU Jsme hrdí na naše tradiční hodnoty, utvářené již po více než 200 let zkušenostmi a kvalitou. VÁŠEŇ PRO DŘEVO DO NEJMENŠÍHO DETAILU S naší vášní pro dřevo vyvíjíme stále nové technologie, které ještě efektivněji

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

připraven pro Váš byznys

připraven pro Váš byznys připraven pro Váš byznys Výhodná poloha Evropa - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190 km Bratislava 190 km 2 Snadno dostupný

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Nové trendy v oplocení a branách

Nové trendy v oplocení a branách Heras International Nové trendy v oplocení a branách Sídlo společnosti Heras v Holandsku Oplocení a brány, zkušenosti již od roku 1952 Heras svým stálým vývojem celkového řešení, činí Vaše prostory bezpečnějšími.

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat.

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat. Vaše flotila ví, kam se vydat. Nastupte a profitujte díky výhodným podmínkám. Exkluzivní servis s exkluzivními výhodami. Porsche Praha-Smíchov 150 00 Praha 5 Otevírací doba Po Pá 07:00 19:00 So 09:00 13:00

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou

Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou Moduly BHKW do 3 000 kw Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou Nejvyšší účinnost díky inovačním technologiím pro W K H B : ě v No ní malá zaříze 5 kw) 7 ( n y l p o i b na www.corbis.com Bioplyn Progresivní

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více