let Úspěšná historie BÝT NABITÝ ENERGIÍ 125 LET Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "let Úspěšná historie BÝT NABITÝ ENERGIÍ 125 LET Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S. 2"

Transkript

1 vydání č Pro zaměstnance, zákazníky a partnery skupiny Kirchdorfer Gruppe cement suroviny prefabrikáty & prefabrikované domy 1888 let Úspěšná historie Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe expanduje S LET Tehdy & dnes: Skupina Kirchdorfer Gruppe S. 4-5 BÝT NABITÝ ENERGIÍ Kirchdorfer Zementwerk a ALFUMA zapálenost pro ekologii S. 6 1

2 Editorial Úspešná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe Segment suroviny skupiny Kirchdorfer Gruppe dále expanduje Podstatou dejin je promena Jacob Burckhardt ( ) Švýcarský historik Co bylo před desetiletími zahájeno cementárnou v Kirchdorfu, vykrystalizovalo během času v mezinárodně úspěšnou skupinu podniků. Skupina Kirchdorfer Gruppe se dále průběžně rozvíjí díky prozíravosti, orientaci na zákazníka a kompetentním zaměstnancům a stále pokračuje ve své úspěšné cestě. Aby bylo možné tento vývoj sdílet spolu s našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery, budou od tohoto okamžiku vycházet naše pololetní koncernové noviny Kirchdorfské News. Toto médium slouží jako informační platforma a navíc má nabízet možnosti k výměně informací. Na celkem 8 stranách Vás budeme informovat a podávat zprávy o aktuálních projektech, o inovacích a novinkách. První vydání Kirchdorfských News je přitom výrazně utvářeno našim jubileem, 125 lety trvání skupiny Kirchdorfer Gruppe. Na jedné dvojstraně Vás pozveme, abyste se s námi vydali na cestu časem a tak s námi prožili šest epoch historie naší firmy. Na následujících stranách naleznete kromě toho vyhlídky ohledně možnosti bydlení ve Vídeňském Novém Městě /Wiener Neustadt/, dozvíte se více o naší energií nabité činnosti s firmou Alfuma GmbH a o dalším tuny vážícím jubileu. V tomto smyslu Vám přeji zábavné počtení! Váš Mag. Erich Frommwald Skupina Kirchdorfer Gruppe dále pokračuje ve svém úspěšném růstu: Koncern v srpnu přebírá většinový podíl v holdingu WIBAU. Tradiční hornorakouský podnik byl založen v roce 1946 jako ekonomické družstvo stavebnictví, krátce WIBAU. Podnik původně odpovídal za výhodné zásobování stavebního průmyslu surovinami. Dnes holding WIBAU jako mateřská společnost sdružuje pod jednou střechou různé dceřiné společnosti skupiny WIBAU-Gruppe. Tyto podniky působí v oblastech transportbetonů, získávání a úpravy surovin, likvidace odpadu, recyklace, jakož i staveb lešení. Začátkem srpna následovala další změna v historii holdingu WIBAU: Skupina Kirchdorfer Gruppe zvyšuje své dosavadní podíly ze 47,7% na 54,27%. Převzetím majority jsme se o velký krok přiblížili strategickému cíli vertikální integrace skupiny. Prostřednictvím této majority ve WIBAU jsme nyní prominentně zastoupeni i v segmentu písku, štěrkopísku a transportbetonu v Horním Rakousku, projevuje svou velkou spokojenost šéf koncernu Mgr. Erich Frommwald, který bude dále vykonávat funkci předsedy dozorčí rady skupiny WIBAU-Gruppe. Každodenní operativní obchodní činnost holdingu WIBAU není tímto převzetím dotčena. Jeho vedení nadále vykonává jako dosud jednatel Mgr. Gerhard Kraus. Skupina Kirchdorfer Gruppe proto může i v roce 2013 pokračovat ve svých expanzních aktivitách a dále posilovat své postavení na domácím trhu. 2

3 ÚspEšná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe Bydlet v zelené lokalitě, žít lépe 80 let zkušeností v segmentu výroby prefabrikovaných dílů, 100 % rakouské produkce a padesátiletá záruka na stavební materiál Ziegelit to jsou pouhé tři z předností, kterými se prefabrikovaný dům Maba vyznačuje při realizaci projektů bytové výstavby. Aktuálně tento podnik provádí veškerou přípravu pro zahájení výstavby 52 samostatně stojících rodinných domů v zelené lokalitě na východ od Vídeňského Nového Města. Jde-li o dum, je treba dbát na tri veci: aby stál na tom správném míste, aby mel dobré základy a aby byl kompletneě hotový. Johann Wolfgang von Goethe Prefabrikované domy Maba vydrží po generace a splňují nejvyšší ekologické nároky a požadavky na energetickou efektivitu, informuje Ludwig Riha, jednatel firmy Maba Fertighaus, o filozofii podniku. Každý z našich projektovaných domů ve Vídeňském Novém Městě disponuje vlastním fotovoltaickým zařízením, které vedle dodávání elektrické energie pro vlastní spotřebu poskytuje možnost dodávat za úplatu přebytečnou elektrickou energii do sítě. Takto se ve stejné míře šetří životní prostředí i rozpočet provozních nákladů. Podniku záleží na tom, aby budoucím obyvatelům poskytl dlouhodobou jistotu: Četné značky jakosti a certifikáty potvrzuji kvalitu prefabrikovaných domů Maba. Stejné standardy očekáváme i od našich dodavatelů, takže používáme výlučně produkty známých výrobců, jako např. okna firmy Actual nebo tepelná čerpadla od firmy Vaillant. Díky tomuto čerpadlu a stavebnímu materiálu Ziegelit, který byl vyvinut samotnou firmou Maba, se každý z domů vyznačuje příjemným vnitřním klimatem s nízkými náklady na vytápění. Vedle tohoto komfortu bydlení budou mít budoucí obyvatelé k dispozici i velké zahrady a společný úsek zeleně o ploše asi m2, který byl koncipován s citlivým přístupem. Tento obytný útvar je celkově výborně situován: Uprostřed zeleně a současně s nejlepším dopravním spojením. Pokud byste chtěli od podzimu 2014 tento ráj pro rodiny užívat, pak se rozhodněte už nyní: V současné době jsou ještě rodinné domy i příslušné pozemky k dispozici v různých velikostech, informuje Riha a těší se spolu se svým týmem na Vaši poptávku. Projekt Vídeňské Nové Město Čísla & fakta 52 rodinných domů Plocha pozemků: m 2 Velikost celého pozemku: m 2 Společná zahrada: m 2 Kupní cena: od ,- EUR zhotovení na klíč vč. sklepa Zahájení stavby: jaro 2014 Předání: podzim 2014 Kontakt Bezplatná hotline: +43 (0) Další informace na: fotolia Symbolická fotografie 3

4 let Zcementárny v hornorakouském Kirchdorfu vznikl celosvětově působící podnik: Zde můžete sledovat vývoj skupiny Kirchdorfer Gruppe a šest epoch historie naší firmy DIESELOVÉ MOTORY A ROTAČNÍ PEC Díky nebrzděné poptávce výroba cementu v tomto podniku neustále narůstá, současně se však také zvyšuje spotřeba elektrické energie. Vedení firmy zvažuje více alternativ a nakonec se rozhoduje pro montáž tří agregátů s dieselovým motorem, které umožní pořízení rotační trubkové pece milník ve výrobě cementu KOŘENY Zakladatelé společnosti Kremstalbahn Emil von Dierzer a Adolf Hofmann rozšířili železniční síť kolem Kirchdorfu. Tak vznikla možnost zisk přinášející synergie: V Obermicheldorfu, který se nachází v blízkosti Kirchdorfu, jsou ložiska slínu, vápence a hlíny a tyto vytěžené suroviny se dodávají do nově založené společnosti Portland-Cementwerk Kirchdorf Hofmann & Comp. a zde se dále zhodnocují. Začíná historie skupiny Kirchdorfer Gruppe! NOVÝ SPOLEČNÍK V r prodávají přímí dědicové obou zakladatelů podniku, Hofmanna a Dierzera, 48 % cementárny společnosti Perlmooser AG Wien, tehdejšímu dominantnímu podniku na trhu s cementem. 4

5 Tehdy & dnes ROZŠÍŘENÍ UVNITŘ I SMĚREM NAVENEK Převzetí české společnosti Kámen a písek v Českém Krumlově umožňuje v roce 1992 překročení rakouských hranic a vede ke vstupu do segmentu suroviny začíná expanze skupiny Kirchdorfer Gruppe. V r začíná ČR Beton Bohemia s výrobou transportbetonu (10 provozoven v jižních Čechách). Kromě toho je převzato 50 % štěrkovny v Maďarsku (dnes KŐ és Homok Kavicsfeldolgozó KFT) ZE STŘEDNÍ SKUPINY V OBORU STAVEBNÍCH HMOT K MEZINÁ- RODNĚ ČINNÉMU KONCERNU Se začátkem nového tisíciletí rozšiřuje tato soukromá průmyslová skupina své aktivity o další země, podílí se 50 % na společnosti Rauter Fertigteilbau GmbH a vstupuje do segmentu prefabrikované domy. Po Maxu Machanekovi přebírá vedení podniku Erich Frommwald: Nově uspořádává koncern a dále pokračuje v expanzním trendu od té doby zajišťuje kontinuita ve strategickém zaměření spojená s novými nápady dynamický růst podniku ZMĚNA VE VEDENÍ A ROZŠÍŘENÍ OBLASTÍ PODNIKÁNÍ Když byl Max I. Machanek jmenován v roce 1981 jednatelem, ujal se tak po dlouhé době vedoucí pozice člen rodiny Dierzer. O dva roky později přebírá tento podnik Brevillier-Urban Schreibwarenfabrik. V r následuje další milník: Skupina Kirchdorfer Gruppe rozšiřuje paletu produktů a prostřednictvím převzetí MABA Fertigteilindustrie vstupuje do segmentu betonové prefabrikáty ÚSPĚŠNÁ HISTORIE POKRAČUJE Dnes je skupina Kirchdorfer Gruppe mezinárodně působící koncern, který se vyznačuje dynamickým růstem a nepřetržitým rozvojem tří výrobních segmentů cement, suroviny jakož i prefabrikované díly & prefabrikované domy. Se svými 47 podniky a zaměstnanci je činný ve 13 zemích světa. 5

6 Kirchdorfská inovace BÝT NABITÝ ENERGIÍ Z důvodu vysokých nákladů energií, omezené disponibility a stoupajících cen fosilních zdrojů energie příp. suroviny jsou druhotné suroviny pro cementářský průmysl stále důležitější. Navíc má toto téma trvale udržitelného vytváření hodnot pro Kirchdorfer Zementwerk velký význam. Zvyšujícím se používáním alternativních surovin a náhradních paliv se šetří cenné zdroje trvale udržitelným způsobem. Redukce emisí pak současně umožňuje další ulehčení životnímu prostředí. Společnost ALFUMA GmbH se sídlem v Kirchdorfu zde průběžně uplatňuje nová mezinárodní měřítka a od roku 2011 se intenzivně zabývá náhradními palivy. Nyní se již řadí k dominantním expertům v této oblasti. V Kirchdorfer Zementwerk se v současné době spaluje asi 60 až 70 % náhradních paliv. Naše pozornost se soustředí na gumové granuláty z recyklace starých pneumatik, protože tyto surovinové toky jsou na základě své homogenity a velmi vysoké výhřevnosti při současně nízkých hodnotách chlóru obzvláště zajímavé pro použití jako náhradní palivo, uvádí Anton Secklehner, prokurista společnosti ALFUMA, jakož i vedoucí závodu v Kirchdorfer Zementwerk. Použitím náhradních paliv však k žádné existenci dopadů na kvalitu cementu nedochází: Ne, kvalita se nemění. Je to pravidelně testováno v laboratoři. I textilní vlákna, lehké frakce plastů, jakož i PU- -pelety z recyklace ledniček jsou paliva, na která se v Kirchdorfu úspěšně specializovali. Vedle stabilní kvality cementu vede používání náhradních paliv i ke konkrétním zlepšením v oblasti šetření zdrojů a emisí CO 2. Takto bylo možné redukovat roční spotřebu uhlí o více než 50 %. Úspora ve výši cca tun CO 2 odpovídá přibližně 800 naloženým kamionům! Aktuálně jsme činní v oblasti nákupu a prodeje náhradních paliv a náhradních surovin. V budoucnu bude tématem i úprava alternativních zdrojů energie, popisuje Jürgen Secklehner stěžejní úkoly podniku. Společnost ALFUMA GmbH zásobuje náhradními palivy vedle podniku Zementwerk Kirchdorf i jiné cementárny. V budoucnu by měly být zásobovány kvalitními druhotnými surovinami i obě cementárny Lafarge Zementwerke Mannersdorf a Retznei, ale i jiná spalovací /topná/ zařízení, informuje Jürgen Secklehner. V oblasti náhradních surovin sahá paleta firmy ALFUMA od alternativního železa až ke zdrojům aluminia a křemíku, které jsou zapotřebí pro produkci slínku. Ústřední myšlenkou je co možná trvale nejudržitelnější využívání zdrojů a minimalizace potřeby primárních zdrojů. V krátkodobém až střednědobém horizontu se má firma ALUMA etablovat na první místo v oblasti náhradních paliv a náhradních surovin v Rakousku i v jeho okolí, informuje Anton Secklehner o ambicióznímu cíli podniku. gumové granuláty z recyklace starých pneumatik Jürgen Secklehner, Dipl.-Ing. Anton Secklehner 6

7 Kirchdorfské news Skupina Kirchdorfer Gruppe slaví své jubileum velkým galavečerem Více než 350 hostů se zúčastnilo 28. srpna akce k oslavě jubilea v centrále koncernu v Kirchdorfu. Vedle zajímavého diskusního fóra následovala úchvatná cesta epochami firemní historie, provázená různými uměleckými vstupy a castingshow, kterou hosté s úžasem sledovali. 125 let skupiny Kirchdorfer Gruppe to je něco zcela mimořádného. Toto jubileum nás všechny naplňuje hrdostí a radostí, říká jednatel Mgr. Erich Frommwald. Oslavy pokračovaly slavností pro zaměstnance a rodiny vždy v místech podniků v Kirchdorfu, Wöllersdorfu a v Českém Krumlově, jakož i v Den otevřených dveří v Kirchdorfu dne 31. srpna. Červen 2013 Září 2013 Tuny těžké jubileum Protože dějiny skupiny Kirchdorfer Gruppe začínají založením cementárny v r. 1888, velmi se k tomu nyní hodí ta skutečnost, že se v roce 2013 o 125 let později zapíše do historie další milník na stejné půdě: Na konci června byla z naší vlastní výroby vyexpedována 20miliontá tuna cementu. Firma Rems Beton přepravila tuto jubilejní tunu do hornorakouského St. Florianu, kde byla použita ke zhotovení základových desek WSG obytného komplexu. PŘEPRAVA CEMENTU V PROMĚNÁCH ČASU V 25letých etapách t: Celkové množství tun od založení t do 2013 Bosslerský tunel: Volná dráha pro firmy MABA a Porr Novostavba trasy Wendlingen-Ulm představuje železniční trať, nacházející se v Bádensku-Württembersku. Oproti dálnici, která se vine vzhůru s četnými zatáčkami, bude tato trať od roku 2020 vést přímo horou. Nejdelší tunel na této trati se svými metry je Bosslerský tunel. Výroba tybinků pro projekt Bosslerského tunelu byla zadána firmě Arge PTS ( precast tunnel segments ). Tento projekt obsahuje výrobu cca tybinků. Pro jejich optimální dodání buduje ARGE v současné době dočasnou tovární halu u portálu tunelu, ve které se v období zpracuje tun cementu pro stěny tunelu. Strojní ražení s tybinkovým vypažením umožňuje nejenom rychlejší stavební technologii, ale tyto tybinky podpírají i skálu tím je zaručena větší bezpečnost pro člověka i stroj. V roce 1939 jsme poprvé prodali přes milion tun cementu. Poté to trvalo 48 let, než jsme dosáhli desetinásobku. Bylo to v roce A dnes, o 26 let později, jsme překročili hranici 20 milionů. Je to skutečně obdivuhodné, shrnuje Mgr. Frommwald, jednatel skupiny Kirchdorfer Gruppe tento nevídaný vývoj. Květen 2013 Dopravníková trať Kriva Bara T T T T do 1988 do 1963 do Kamani i pjasak je spolu se sesterským podnikem Transkomplekt Engineering jedním z nejvýznamnějších dodavatelů kameniva v Sofii a okolí. Na základě nepatrných geologických zásob ve štěrkovně Pet Mogili investoval tento závod přibližně eur do výstavby dopravníkové trati mezi výrobním závodem a sousedícím ložiskem štěrkopísku Kriva Bara. Tato 430 metrů dlouhá trať k zajištění dobývání suroviny pro štěrkovnu byla instalována během pouhé poloviny roku. Paralelně se prováděla výstavba kanálu pro plovoucí drapákový bagr, který se v běžném provozu využívá i k odvozu větší frakce. Tato přepravníková trať Kriva Bara vede celkově nejenom k podstatnému navýšení přepravní kapacity, nýbrž toto rozhodnutí sebou nese oproti interní podnikové kamionové dopravě enormní úspory nákladů a CO 2. Uvedení do provozu se konalo podle plánu v květnu

8 Kirchdorfské inside SPOLEČNĚ TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ Filozofií sportovního klubu ASKÖ Kirchdorf an der Krems je umožnění široké sportovní nabídky pro všechny. Klub plní tento nárok od r. 1922, a to díky svému týmu. K jeho sekcím patří fotbal, místní sport Stockschiessen /házení speciálních kuželů/, taekwondo a lední hokej. Při rozhovoru s předsedou klubu Dietmarem Weidingerem mluvíme o fotbalovém klubu ASKÖ, sponzorství ze strany Kirchdorfer Zementwerk a o jedinečnosti tohoto silného partnerství. Kolik členů má fotbalový klub ASKÖ v současné době? Je to opravdu docela velký oddíl! Se 4 družstvy dorostu, bojovým družstvem včetně rezervy, funkcionáři a podporovateli máme přes 230 členů. Která témata hrají roli při podpoře dorostu? Nám jde v první řadě o to, abychom mladým přinášeli hodnoty jako je týmový duch a fair play. Rovněž integrace je ústředním tématem, protože v Kirchdorfu existuje intenzivní imigrační pohyb. Já, jako předseda klubu, to vlastně nesmím říci nahlas, ale vítězství jsou pro nás až druhořadá. Samozřejmě nás těší, když vítězíme, ale mnohem důležitější je přece to, že děti hrají dobře a mají z toho radost. Kromě toho se člověk musí naučit v životě vítězit i prohrávat. Od kdy sponzoruje Kirchdorfer Zementwerk fotbalový klub ASKÖ a jak se toto partnerství po celá léta vyvíjelo? Abych byl upřímný, jako sportovní klub jsme vděčni za každého sponzora. Například se musí zaplatit už větší částka, aby se vůbec směla hrát nějaká liga. Často je to ale tak, že nás firmy podporují jen z finančního hlediska nebo mají zájem o sportovní úspěchy. Toto není případ podniku Kirchdorfer Zementwerk. Ti sledují stejnou filozofii jako my. Mně osobně se to ujasnilo na jednom sponzorském večeru před několika lety: Po několika minutách bylo jisté, že jsou pro tento podnik především důležité ty hodnoty, které chceme předávat naší mládeži. Na základě tohoto společného cíle byla mezi námi od začátku vzájemná důvěra. Kirchdorfer Zementwerk se jednoduše o naši práci zajímá a jeho zaměstnanci také často chodí na naše zápasy. My je zase informujeme o našich činnostech formou klubových novin nebo společných sponzorských večerů. Co vlastně existuje krásnějšího než od roku 2008 společně táhnout za jeden provaz? Váš výhled pro sezónu 2013/14? Rádi bychom navýšili náš kádr a překročili hranici 300 členů. Celkově se ale především těšíme na to, že budeme pokračovat v úspěšné spolupráci s Kirchdorfer Zementwerk a dále budeme sledovat náš společný cíl. Dietmar Weidinger předseda klubu Fotografie: ASKÖ Kirchdorf Proto je pro mne na tomto místě důležité zdůraznit, že u nás smí hrát každé dítě. U jiných klubů se ti které já prostě nazývám méně nadaní zanedbávají. To u nás neexistuje. DOBYVATELÉ HORSKÝCH VRCHOLŮ: Skupina Kirchdorfer Gruppe zdolává Kilimandžáro Se svými metry se Kilimandžáro vypíná nad savanami Afriky, a proto se počítá k Seven Summits vždy nejvyšším horám sedmi kontinentů. Výstup na tento obrovský masiv si dal za cíl Mgr. Erich Frommwald, jednatel skupiny Kirchdorfer Gruppe. Začátkem roku už to pak bylo nasnadě: Při výstupu z tropů až na ledovec se prochází dle výškových podmínek šesti typy vegetace. Nejvyšší bod okraje kráteru se nazývá Uhuru Peak. Dosáhnout vrcholu to byl velký hnací moment. Překrásný výhled, který dovolí zapomenout na všechny útrapy, říká Frommwald. Impressum odpovědný ve smyslu tiskového zákona: Vlastník média a vydavatel: Kirchdorfer Industries GmbH, Hofmannstraße 4, A-4560 Kirchdorf, T: , M: Koncept a redakce: Kirchdorfer Gruppe, Kontaktní partneři: Daniela Krestan, T: , M: reklamní agentura movemus Úprava: reklamní agentura movemus, Triester Straße 359, A-8055 Graz Tisk: Wograndl Druck GmbH, Druckweg 1, 7210 Mattersburg Fotografie: označení na fotografii; bez označení: archiv skupiny Kirchdorfer Gruppe Cover: reklamní agentura movemus. Říjen 2013, tiskové a sazečské chyby vyhrazeny. Všechna práva, i převzetí příspěvků dle 44 odst. 1 a 2 zákona o autorských práva, jsou vyhrazena. Segmenty skupiny Kirchdorfer Gruppe Cement Hofmannstraße 4 A-4560 Kirchdorf T: F: E: Suroviny Kirchdorfer Platz 1 A-2752 Wöllersdorf T: F: E: Prefabrikované díly Kirchdorfer Platz 1 A-2752 Wöllersdorf T: +43 (0) F: +43 (0) E:

progenio Faktor úspěchu Total Waste Management: Řešení z jedné ruky Strana 10 progenio 2/09 Terapie for a better life.

progenio Faktor úspěchu Total Waste Management: Řešení z jedné ruky Strana 10 progenio 2/09 Terapie for a better life. progenio 2/09 progenio for a better life. Faktor úspěchu Total Waste Management: Řešení z jedné ruky Strana 10 DÁLNICE Čistota na dálničních odpočívadlech v Rakousku a Maďarsku Strana 18 Terapie Materiály

Více

NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM

NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE ČERVENEC 2010 WWW.GEIS-GROUP.COM Husqvarna: Nový logistický projekt Síť SVE: Vytrvale na východ Solární logistika: Zůstane slunečno Foto: Fotolia / heli42 2 EDITORIAL

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50

Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50 Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50 1 Strana 3 Editorial Artuse Feista: Všichni, kteří si mysleli, že krize je pryč, se diví, že na všech stranách ekonomického

Více

Balancování při kalkulaci projektu

Balancování při kalkulaci projektu 1.2011 // Magazín koncernu ALPINE PROJEKT Budoucnost pouště TRH Balancování při kalkulaci projektu ŽIVOTNÍ PROSTORY Vize o bydlení Národní stadion Varšava / PL STRANA 14 // 1.2011 03 Editorial Milé čtenářky

Více

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITA OD SPOLEČNOSTI HARTL HAUS 2 OBSAH HARTL HAUS PŘEDČÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ. Výstavba s inteligentní kvalitou 3 Vaše výhody u HARTL HAUS 4 Rakouská

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 2 www.zvvz.cz Listopad 2007 GROUP. 2 Divize Výroba se otevírá externím odběratelům. První vlaštovkou by měla být

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s.

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s. Simply clever ŠKODA Výroční zpráva 2011 ŠKODA AUTO a.s. Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům 2011 2010 + 15,3 % 762 600 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem (mil. Kč) 2011 2010 + 15,1 % 252,562 562

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2011 Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu 4 5 Ze Švédska do ČR za

Více

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 3/2008 SOFTWARE HENDRERCILIT Cognos dodá správné informace NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků SOLUTIONS Aby zahradníci nezůstali na holičkách BUDOUCNOST

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha

Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha Tisková zpráva k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha Porota již vybrala finálové projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011 V pořadí již třetí ročník soutěže

Více

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva,

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva, 2/2013 Čtvrtletník o energii, co roste JÍZDA NA BIOETANOL Přestavbové jednotky mají nově kvalitu potvrzenou homologací Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů automobilů uzpůsobených

Více

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii Firma a životní prostředí Od prvních kroků ke komplexní strategii Byznys pro společnost Podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání Platforma Byznys pro společnost sdružuje firmy, které jsou při podnikání

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji /12 ŠKODA AUTO a.s. K této zprávě Udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost na základě tohoto přesvědčení informuje ŠKODA AUTO od roku 27 pravidelně každé dva roky

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více