Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku"

Transkript

1

2 Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při zachování chodu podniku Odvrácení insolvence Zachování hodnoty pro poskytovatele kapitálu (věřitele i vlastníky) Řešení insolvence (reorganizace) Minimalizace ztrát pro věřitele 2

3 Krize podniku je předchůdcem úpadku Krize podniku = nouzová situace společnosti, která nastala v důsledku nechtěného procesu, během kterého se výnosový potenciál, čisté obchodní jmění a likvidita firmy vyvinuly tak nepříznivě, že další existence společnosti může být nebo již je ohrožena Plíživý proces s dobou trvání 3 až 5 let Nedostatky mohou být kompenzovány konjunkturním obdobím Krize se v plné míře projeví v nepříznivých fázích vývoje ekonomického cyklu Elementární příčinou krize podniku jsou zejména nesprávné předpoklady obchodního modelu podniku, které představují Nižší odbyt Špatná definice cílové skupiny zákazníků Špatný odhad trhu a nedocenění konkurentů Chybná marketingová strategie Vyšší náklady Vyšší než očekávané ceny základních vstupů a dodatečné neočekávané náklady Špatná kvalita vstupů => špatná kvalita produkce a časté reklamace Nedostatečný controlling Neplánovaný a nekontrolovaný vývoj nákladů Nevhodná struktura financování 3

4 Příčiny úpadku jsou klíčové pro řešení a je nutné je hledat v historickém vývoji Krize strategie Krize provozní výkonnosti Krize likvidity Úpadek/ insolvence Obchod a finance Chybný odhad vývoje trhu Konkurence Inovace a investice Ztráta pozice na trhu Pokles poptávky a objemu zakázek Ztráta tržeb Stagnace nákladů Pokles marží Nastupující provozní ztráty Nedostatečné provozní cash flow Špatný vývoj pracovního kapitálu Nárůst závazků Platební neschopnost Předlužení a záporný VK Neschopnost samostatného fungování Právní pohled _ _ Vymáhání, hrozby věřitelů Insolvenční řízení Odpovědnost statutárů Věřitelé a vlastníci Vlastníci nevnímají problém Vlastníci vnímají problém jako přechodný Vlastníci doufají ve zlepšení Nárůst nervozity věřitelů Výrazné ztráty věřitelů Nulová hodnota pro vlastníky 4

5 Klíčovým předpokladem úspěšné sanace je eliminace nesouladu mezi účastníky Pohled vlastníka Důvodem úpadku jsou vnější faktory (např. vývoj na trhu, chování konkurence) Podnik stále nezpochybnitelně patří vlastníkům Věřitelé přeci musí mít zájem na dalším chodu podniku a ten podpořit Pohled věřitelů Úpadek zavinil dlužník (např. špatný odhad, pomalé reakce na vývoj) Ekonomicky patří podnik již věřitelům Sanace již z ekonomické podstaty je velké riziko a věřitelé nechtějí dále zvyšovat svojí expozici Nesourodé ekonomické zájmy Nereálná ekonomická očekávání jednotlivých účastníků Asymetrický přístup k informacím a schopnost jejich vyhodnocování 5

6 Sanační projekt je vhodným nástrojem pro eliminaci nesouladu mezi účastníky Součásti sanačního projektu Analýza reálného stavu a jeho příčin Analýza reálných možností fungování podniku na trhu a návratu k tvorbě zisku a cash flow Definice nutných úsporných a sanačních opatření Funkce sanačního projektu Podklad pro rozhodnutí věřitelů, management a vlastníků o řešení úpadku sanací Podklad pro posouzení smysluplnosti a proveditelnosti sanace Představení a vyhodnocení předpokladů a rizik sanace Návrh souladného a předvídatelného procesu Odstranění nereálných ekonomických očekávání účastníků 6

7 Současně je sanace reorganizací jedním ze tří základních způsobů řešení úpadku Konkurz - likvidační Ukončení nebo přerušení principu going concern Rozprodej aktiv podniku za aktuální hodnotu (často jde o prodej v režimu, který neumožňuje dosáhnout maximální možnou tržní hodnotu) Možnosti řešení krize podniku a následného úpadku Prodej podniku v konkurzu Zachování going concern (alespoň pro klíčové aktivity) Prodej finančním nebo strategickým investorům (často jde o prodej v režimu, který neumožňuje dosáhnout maximální možnou tržní hodnotu) Sanace reorganizací Řešení podnikové krize při zachování chodu podniku Často restrukturalizaci podniku a kapitálové / vlastnické struktury následuje prodej již za standardních podmínek 7

8 Sanační projekt obsahuje analýzu krize podniku, předpoklady dalšího fungování... Ekonomická východiska Vnější prostředí (ekonomika, trh, konkurence) Obchodní podstata a historický vývoj podniku Obchodní model, klíčové produkty, kapacita Postavení na trhu, konkurenti a konkurenceschopnost Finanční situace, provozní marže, likvidita a zadluženost Analýza krize Průběh stádií krize a aktuální situace (podnik je většinou již na hranici úpadku nebo v úpadku) Definice příčin Vize sanovaného podniku Realistický obchodní model produkt a zdroje Postavení na trhu a konkurenceschopnost Struktura podniku omezení rizik, restrukturalizace 8

9 ... návrh nutných opatření a komplexní plán sanace Stabilizační a sanační opatření Úsporná a stabilizační opatření (mobilizace vnitropodnikových rezerv) Sanační opatření ze strany věřitelů a akcionářů Struktura sanace, včetně daňových a právních aspektů a jejich proveditelnosti/rizik Komplexní finanční plán sanace Prokazuje proveditelnost sanace integrace všech opatření Obchodní plán, plán pracovního kapitálu, plán investic a plán struktury financování a splátek závazků Analytické vyhodnocení (ukazatele, výkonnost) Posouzení sanovatelnosti Dvoustupňové posouzení možnosti další existence: odvrácení úpadku a dlouhodobá udržitelnost/atraktivita podniku Posouzení maximalizace uspokojení věřitelů (ve srovnání s likvidací) 9

10 Smysluplnost sanace musí být kladně vyhodnocena ve dvou stupních Druhý stupeň První stupeň Odvrácení úpadku Platební schopnost Financování provozu Odstranění předlužení Vhodná kapitálová struktura Tvorba hodnoty Konkurence-schopnost Přiměřené provozní marže Dostatečná tvorba zisku a cash flow Celková rentabilita a atraktivita pro investory Schopnost trvalé existence => sanace je smysluplná 10

11 Předpokladem uspěšného naplnění sanačního projektu je nezávislá krizová správa Krizové řízení Implementace personálně nezávislého krizového manažera s maximálním rozsahem výkonných kompetencí Zavedení krizového controllingu, finančního řízení a cash flow managementu Personální audit s cílem nastavení organizace pro proces restrukturalizace Corporate governance Eliminace/snížení vlivu dosavadních vlastníků Předání výkonu vlastnických práv do rukou nezávislého správce, který má důvěru všech zúčastněných stran (zahrnuje předem dohodnutý způsob výkonu vlastnických práv v různých situacích) Nebo rekonstrukce vlastnických vztahů vstupem věřitelů (kapitalizací pohledávek) Nastavení pravidel rozhodování a schvalování ve společnosti 11

12 Realizací sanačního projektu ve formálním insolvenčním řízení může být předjednaná reorganizace Formální řízení v režimu insolvenčního zákona Předpokládá předchozí dohodu všech zúčastněných stran na principech a procesu sanace Sanační projekt tvoří základ reorganizačního plánu Možnost určení insolvenčního správce Možnost uplatnění všech daňových výhod, které insolvenční řízení umožňuje Eliminace kritického období od povolení reorganizace do předložení reorganizačního plánu 12

13 Kontakty Tomáš Kozubek Partner Michal Kuděj Partner

14 14

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti,

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti, Analýza SWOT Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma analýza SWOT, který vám doplní informace k materiálu základy marketingu, které budete aplikovat ve své semestrální

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis

Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis Remeš Daniel Abstrakt V příspěvku byly diskutovány současné nástroje pro řízení výkonnosti. Pozornost byla nejvíce zaměřena

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Standardizace v insolvenčních procesech. Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho. Jedna z možných cest k odstranění šedých zón

Standardizace v insolvenčních procesech. Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho. Jedna z možných cest k odstranění šedých zón Standardizace v insolvenčních procesech Jedna z možných cest k odstranění šedých zón Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho Ing. Lee Louda, insolvenční správce se zvláštním povolením Ing. Michal Kuděj,

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

OBSAH ÚVOD... 2 CÍL PRÁCE A JEJÍ STRUKTURA... 3 1 TRH M&A: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A KONCEPTY... 5 1.1 HISTORIE FÚZÍ A AKVIZIC... 5 1.2 ANALÝZA TRHU M&A V 80. A 90. LETECH 20. STOLETÍ... 6 1.3 NEPŘÁTELSKÁ

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Efektivní f inancování rozvoje podnikání

Efektivní f inancování rozvoje podnikání Efektivní f inancování rozvoje podnikání Mária Režňáková jaký vliv má strategie financování na hodnotu podniku jak ovlivňuje finanční systém způsob financování podniku kdy podnik potřebuje externí zdroje

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce 1. Postavení, cíle a hlavní předměty činnosti státního podniku (Lesů ČR) 1.1 Stávající

Více

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč 3 000 000 000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ0000000252 zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

1. Vývoj firmy v čase

1. Vývoj firmy v čase Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují

Více