Cestou ke komplexnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestou ke komplexnosti"

Transkript

1 číslo 20/léto 2003 pro zákazníky Schneider Electric CZ, s. r. o. Rozhovor Elektroprof, a. s. 10 let Schneider Electric v České republice Bezpečnostní řešení Preventa Setkání Ohlédnutí Řešení Retrofit Pozvánka Profi Club Představujeme Altivar Cestou ke komplexnosti Rozhovor s panem Romanem Ulrichem, místopředsedou představenstva firmy Elektroprof, a. s. Mohl byste nám v krátkosti představit Vaši firmu? Firma Elektroprof, a. s., byla založena v roce 1991 s cílem poskytovat komplexní dodávky v oboru elektro. Od počátku jsme se zaměřili na řešení požadavků zákazníků, jejichž potřeby utvářely organizační strukturu naší společnosti. Krátce po svém vzniku jsme tak mohli v rámci vlastních kapacit nabídnout projekční práce, výrobu rozváděčů, silnoproudé a slaboproudé montáže včetně revizí elektrických zařízení a servisu. V roce 2000 získala naše společnost certifikát řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO Jaké cíle připravujete do budoucna? Naše cíle mají řadu podob, ale prioritním úkolem je marketinková koncepce řízení společnosti. Stále náročnější přání zákazníků nás vedou k utváření takového interního prostředí, ve kterém se zaměstnanci orientují na přání zákazníků. Rovněž partnerská spolupráce se stabilním dodavatelem je rozhodujícím faktorem pro plnění zákaznických potřeb. Proto si firma Elektroprof velmi cení dosavadní spolupráce s firmou Schneider Electric a věří, že hodnoty, které obě společnosti spojují, posílí jejich tržní pozice. Poradu firmy Elektroprof, a. s., vede Roman Ulrich, místopředseda představenstva Mluvil jste o komplexních službách, které nabízíte, přesto se zeptám je nějaká činnost, kterou považujete za Vaši vlajkovou loď? Naším cílem je prezentace firmy Elektroprof, a. s., jako komplexního dodavatele na průmyslových trzích. Není naším úmyslem prezentace jednotlivých produktů. Přesto mohu prozradit, že dobrým prodejním artiklem jsou rozváděče pro pracovní stroje, průmyslovou automatizaci a MaR. Prozraďte nám, prosím, kdy jste navázali spolupráci konkrétně s firmou Schneider Electric? S rostoucím podílem na průmyslových trzích jsme hledali vhodného partnera, který by splňoval následující potřeby: dostatečná šíře sortimentu pro průmyslové aplikace, /dokončení na straně 2/

2 rozhovor Rozváděč pracovního stroje /dokončení ze strany 1/ výrobky vysoké technické úrovně s mezinárodní certifikací, dosažitelnost a efektivní podporu prodeje. Proto jsme v roce 1997 pro menší projekty cíleně vyzkoušeli také služby firmy Schneider Electric. Musím říci, že jsme byli velmi překvapeni vstřícným a aktivním přístupem, a to především proto, že jsme v počátku spolupráce nenabízeli velké nákupní objemy. Tento přístup nám později pomohl k rozhodnutí učinit krok k navázání užších vztahů. Jaké výrobky a zařízení od nás odebíráte? Největší objem nákupů realizujeme v komponentech pro průmyslové aplikace. Zde mám na mysli skříňový program Sarel, řadu přístrojů pro spínání a jištění TeSys, výrobky z oblasti pohonů nebo bezpečnostní moduly Preventa. Zkušenosti máme také z nasazování rozváděčů Prisma Merlin Gerin. I pro oblast výkonového jištění používáme výrobky zmíněné značky Merlin Gerin. Rád bych také uvedl, že kromě Vašich výrobků využíváme i Vaše softwarové programy (Ecodial, SisPower, elektronický ceník) a služby (Technická podpora, Servis, Školicí středisko). V jakých průmyslových oborech uvedené produkty nacházejí uplatnění? Zákaznické portfolio naší organizace tvoří partneři řady průmyslových odvětví, z nichž namátkou jmenuji strojírenství, zemědělství a potravinářství. Ve kterých technických aplikacích jsou uvedené produkty využívány? Mezi výrobní technologie, které pomáháme řídit a monitorovat, patří např.: dopravní linky, drtiče materiálů (šrotovníky), dále zařízení zajišťující velice přesné vážení surovin (mikrolinky), míchání hmot a granulační technologie. Na tyto procesy pak navazují balicí a skladovací technologie. Jaké nároky Vašich klientů musí přístroje splňovat? Požadavky našich klientů lze charakterizovat kategoriemi: bezpečnost obsluhy strojních zařízení, odolnost komponentů vlivům prostředí, mechanická a elektrická spolehlivost (četnost spínání), dostupnost a operativnost v dodávkách náhradních dílů. Vidím, že Vaši zákazníci mají náročná kritéria Ano, např. požadavky na odolnost komponentů vlivům prostředí jsou dány hlavně prostory, ve kterých jsou výrobní technologie provozovány. Jednoznačně se jedná o velice specifická prostředí z pohledu rozdílnosti teplot, vlhkosti a rozmanité prašnosti. Velice často se potýkáme s takovými pojmy, jako je mastnota okolního vzduchu vznikající ze zpracování surovin. Jaké zkušenosti jste dosud získali v těchto podmínkách s produkty naší společnosti? Nejprve chci zdůraznit okolnost, že právě některé nestandardní požadavky zákazníků konzultujeme s Vašimi techniky, kteří se tak aktivně podílejí na řešení našich technických zadání. To je významná a záslužná pomoc. Například u výrobního programu TeSys oceňujeme širokou škálu příslušenství, variabilitu při montáži a detailní zpracování. Naše firma klade velký důraz na celkové estetické zpracování rozváděčů, a proto oceňujeme i zdařilý design TeSys. Zároveň časové a finanční úspory přicházející z montáže a propojování jednotlivých prvků jsou přínosem a zapadají do celkově pozitivního hodnocení řady TeSys. Ovšem nejvýstižněji svoji uživatelskou zkušenost se systémem TeSys vyjádřil náš stálý odběratel, který v souvislosti s obsahem titulních stránek Vašich prospektů hovoří o systému TeSys jako o skutečném černém koni na trhu spínacích a jisticích přístrojů. Děkujeme za rozhovor Spínací a jisticí přístroje TeSys Telemecanique 2

3 Schneider Electric - již deset let na českém trhu V letošním roce uplyne přesně deset let od vstupu společnosti Schneider Electric na náš trh. V minulém čísle jsme v této rubrice psali o historii společnosti Schneider Electric ve světě. Tentokrát bychom se rádi věnovali historii firmy v České republice. Ohlédnutí do minulého století aneb trocha historie... Při pátrání v dokumentaci o historii společnosti Schneider Electric u nás se musíme vrátit do minulého století, do období po druhé světové válce. V té době vlastnila francouzská společnost Schneider v České republice akcie Škodových závodů a působila v pobočkách v Praze a v Plzni. Toto partnerství bylo jedním ze styčných bodů obchodní strategie firmy Schneider ve východní Evropě a zpřetrhala je až Mnichovská dohoda a druhá světová válka. historie V osmdesátých letech 20. století probíhal u nás prodej produktů firmy Schneider prostřednictvím zastoupení Telemecanique Vídeň. Uplynulé desetiletí Novodobá historie se začala psát v roce 1993, kdy v rámci privatizace odkoupila skupina Schneider Electric aktivity společnosti Elektropřístroj Písek. Prvá srovnání továrny v Písku s ostatními závody skupiny Schneider ukázala její zastaralost, malou konkurenceschopnost a nedostatečnou flexibilitu. Společnost bylo nutné komplexně restrukturalizovat a přizpůsobit světovým standardům. Konec roku 1998 znamenal po závod nejvýznamnější přelom. Areál Elektropřístroje přestal vyhovovat požadavkům na moderní výrobu. 14. ledna 1999 byl proto v Písku slavnostně otevřen nový výrobní závod a za tři roky poté přístavba tohoto závodu určená pro sklad dílců. Celková investice činila 532 milionů korun. V lednu 1999 došlo k rozdělení společnosti na Schneider Electric, a. s., a Schneider Electric CZ, s. r. o. Akcie Škodových závodů z roku 1923, které společnost Schneider vlastnila Schneider Electric CZ, s. r. o., sídlící v Praze a s pobočkami v Písku a v Brně, převzala veškeré obchodní aktivity v České republice a v současnosti nabízí na našem trhu více než deset tisíc výrobků a zařízení značek Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek. Firma zaměstnává 165 pracovníků, z toho 37 obchodních zástupců působících na území celé České republiky. Akciová společnost Schneider Electric vyrábí ve svém moderním závodě v Písku pro český i světový trh prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače a tlačítkové ovládače. Společnost zaměstnává více než 300 pracovníků a je řazena mezi 20 nejvýznamnějších firem jihočeského regionu. Hlavní sídlo společnosti v Praze V průběhu deseti let vývoje se společnost Schneider Electric výrazně prosadila na českém trhu. Přispěla k tomu i neustálá snaha o rozvoj výroby a zkvalitňování našich služeb. Filozofií firmy do budoucna zůstává orientace na zákazníka, udržování standardu kvality našich produktů, podpora tvořivosti a novátorských myšlenek našich zaměstnanců a v neposlední řadě také rozvoj firemní odpovědnosti vůči okolnímu světu. Obchodní zastoupení v Brně 3 Vstup do moderního výrobního závodu v Písku...pokračování příště

4 inovace Preventa Telemecanique - dokonalá shoda inovace a bezpečnosti Od roku 1995, kdy začala naše společnost prodávat prvky pro bezpečnostní techniku, uplynulo v našich tocích hodně vody. Byl přijat zákon č. 22/1997 Sb., jehož součástí jsou i nařízení vlády (NV) pro zvýšení bezpečnosti při práci na pracovních strojích. V současné době je velice aktuální NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Z toho plyne výzva i povinnost pro všechny uživatele pracovních strojů, aby učinili svá zařízení bezpečná. V tomto článku Vás krátce seznámíme s historií a představíme Vám novinky v oblasti bezpečnostních modulů. Něco z historie bezpečnostních modulů značky Telemecanique: 1972: První moduly Preventa v kovových skříních, montované na stroje určené pro monitorování přeběhu excentrických lisů 1981: Druhá generace Preventa v plastové skříňce pro montáž na stroje 1983: Zrození modulů Preventa "G" pro montáž na přístrojovou lištu v rozváděčích 1990: První "G " modul pro nouzové zastavení (všeobecné použití) 1995: Preventa XPS - čtvrtá generace, částečně s elektronickými obvody : XPS "štíhlá" řada pro všeobecné aplikace 2002: Univerzální modul s předdefinovanými funkcemi Ale zpět k současnosti. Posouzení rizika Posouzení rizika se provádí za pomoci norem ČSN EN 1050 a ČSN EN Základní požadavky na bezpečnost pracovních strojů jsou obsaženy v české technické normě ČSN EN 292. Tato norma typu A stanovuje základní požadavky a terminologii pro bezpečnost pracovních strojů a najdete v ní také odkazy na další bezpečnostní normy. Univerzální řešení Preventa XPS-MP Tento modul přestavuje v bezpečnostní technice zcela novou výkonnostní třídu. Je to první modul, který lze použít k tomu, aby současně plnil dvě bezpečnostní funkce. Tyto si můžete vybrat z 15 předdefinovaných. Jeho schopnosti sahají od zabezpečení nouzového vypnutí k obsluze bezkontaktních zabezpečovacích spínačů. Nastavování funkcí se provádí pomocí tří Preventa XPS-MP tlačítek, umístěných na čelním štítku přístroje. Modul je určen pro použití v kategorii 4 dle ČSN EN Optimální řešení Tento typ řešení je optimální odpovědí na potřebu sledovat jen jedinou bezpečnostní funkci. Například spojení bezpečnostního modulu Preventa XPS-AV a bezpečnostního polohového spínače zajistí bezpečnost obsluhy strojů při otevřených zábranách. Instaluje se v kombinovaném režimu (negativní + pozitivní) a sleduje se pomocí zmíněného bezpečnostního modulu. Představuje řešení kategorie 4 dle ČSN EN Preventa XPS-AV a bezpečnostní spínač XCS-M 4 Posouzení rizika dle ČSN EN Jako pomocníka Vám nabízíme český WEBKIT Safety Zde si můžete interaktivně vybrat optimální zapojení z knihovny schémat i s odpovídajícími výrobky. Naleznete zde úplný přehled všech přístrojů určených pro bezpečnostní aplikace a jasnou animaci, ukazující postup při výběru funkcí bezpečnostních modulů. Ochrana osob před vstupem do nebezpečného prostoru nášlapné rohože Nášlapná rohož XY2-TP se instaluje před nebo okolo nebezpečného stroje, čímž nutí obsluhu zůstat mimo tento prostor. V případě vstupu na rohož nastává zastavení nebezpečného pohybu. V zapojení s bezpečnostním modulem Preventa XPS-AK (případně univerzálním modulem Preventa XPS-MP) lze získat zapojení kategorie 3 dle ČSN EN Pro snadný návrh rohože nám slouží software SAFETY MAT DESIGN, který naleznete na naší internetové stránce Nášlapná rohož XY2-TP

5 Rohož lze použít i v silně znečištěném prostředí, jako je prach a řezné oleje. Maximální zatížení je N/cm 2, při stupni krytí IP 67. Více informací naleznete v článku na poslední straně Schneider magazínu číslo 18, prosinec Ochrana osob před vstupem do nebezpečného prostoru bezpečnostní světelné bariéry XUS-L Toto elektrosenzitivní ochranné zařízení může být použito například ve spojení s již zmíněnou nášlapnou rohoží. Dodáváme ho v provedení: pro detekci prstů s roztečí paprsků 14 mm s chráněnou výškou 254 až mm, pro detekci ruky s roztečí 29 mm s výškou chráněného prostoru od 509 do mm, XUS-LA s reléovým výstupem, XUS-LC s polovodičovým výstupem. Samozřejmostí je funkce muting, která umožňuje transport materiálu přes ochrannou clonu bez aktivace bezpečnostní funkce. Další možností pro ochranu pracovního prostoru nehmotnými bariérami je použití 1 až 4 bezpečnostních fotoelektrických čidel XU2-S 18PP340D ve spojení s bezpečnostním modulem Preventa XPS-CM s vestavěnou funkcí muting. Tímto zapojením získáte bezpečnostní obvod kategorie 2 dle IEC / EN 61496, díl 1 a 2. Schneider Electric nabízí řešení pro všechny bezpečnostní aplikace setkání Další informace získáte na našich internetových stránkách nebo na telefonním čísle Technické podpory Naše setkání Antonín Zajíček Marketing Několikrát za rok pořádáme různé akce pro naše zákazníky. Nejsou to vždy odborná technická školení týkající se našich výrobků a jejich aplikací. K výměně názorů, informací, vznesení připomínek a podobně využíváme i jiné možnosti, méně "technické". Setkání s pracovníky velkoobchodů v dubnu 2003, výrobní závod Le Vaudreuil (Francie) Každoročně se s Vámi - výrobci strojů, systémovými integrátory, pracovníky velkoobchodů, výrobci rozváděčů nebo projektanty - potkáváme na pracovních setkáních, která jsou zaměřená právě na Vaši oblast podnikání. Můžeme říci, že každé setkání má dvě části. V první (pracovní) Vám především představujeme nové výrobky a seznamujeme Vás s našimi cíli v České republice i ve světě. Jako výrobci strojů jste například ocenili informace o fungování našeho mezinárodního servisu, jako služby pro vývoz Vašich strojů do celého světa. Druhou (nedílnou) součástí všech setkání jsou sportovní a společenské aktivity. Při sportu společně relaxujeme nebo si změříme své síly. Večer je časem zábavy i neformální diskuze, výměny názorů a nápadů. Setkání s výrobci strojů v květnu 1999, moderní výrobní závod v Písku Večerní program na setkání systémových integrátorů v hotelu Skalský dvůr, říjen 2002 Jsme rádi, že hodnotíte tato setkání jako zajímavá a užitečná. Tuto nesmělou větu nám dovoluje vyslovit Vaše hojná a pravidelná účast. Těšíme se "naviděnou". Ing. Miroslav Kokaisl Technická podpora 5

6 řešení Praktické zkušenosti s retrofitem jističů nízkého napětí Při modernizaci rozvoden nízkého napětí není vždy potřeba nahradit celé rozváděče, někdy postačí pouze vyměnit stávající elektrickou výzbroj za novou. Proto Vám naše oddělení Servisu nabízí program tzv. retrofitu výkonových jističů. Ve své podstatě se jedná o výměnu morálně zastaralého nebo poškozeného přístroje za nový jistič Masterpact NW nebo Compact NS. Nově instalované přístroje splňují nejvyšší požadavky na ochranu sítí nízkého napětí. Tyto výměny se týkají především řad jističů AR a ARV, ale i předchozí řady M jističů Masterpact. Výměna tímto způsobem probíhá v kratší době a s menšími finančními náklady nežli při úpravě přípojnic nebo výměně celého rozváděče. K dispozici jsou připojovací sady na všechny typy jističů v pevném i výsuvném provedení. Původní osazení rozváděče jistič ARV V návaznosti na článek Co je nového v nabídce oddělení Servisu (číslo 15, březen 2002) Vám nabízíme další informace, které vidíme z hlediska již realizovaných projektů jako užitečné. Při zpracování nabídek deklarujeme, že cena připojovací sady zahrnuje inspekční cestu technika na místo instalace, dopravu a vlastní provedení výměny. Inspekční cesta na místo instalace má za cíl především zhodnotit stávající stav z hlediska nestandardních prvků, které by mohly zkomplikovat a následně prodloužit dobu výměny. Při této cestě se navíc přesně specifikuje provedení jističe a jeho vybavenost tak, aby nabídka byla přesně v souladu s požadavky zákazníka. Nové osazení rozváděče Masterpact NW 6 Pokud zákazník nabídku akceptuje, je výměna jističe prováděna v termínu, který si určí zákazník, to znamená v pracovní i mimopracovní dny. Montáž obsahuje demontáž původního přístroje, vyčištění pole rozváděče, montáž silových obvodů (vlastního jističe), propojení ovládacích a signalizačních obvodů, oživení a kontrolu funkce jističe, provedení výchozí revize. Původní Un VAC In A Náhradní jistič jistič AR Masterpact RNW 10 ARV 10 Compact RNS 10 Masterpact M AR Masterpact RNW 16 ARV 16 Compact RNS 16 Masterpact M AR Masterpact RNW 25 ARV 25 Masterpact M Vedoucí Servisu Milan Klimenda v akci Doba montáže je závislá na přístupnosti rozváděče, ale netrvá déle než 3 až 4 hodiny včetně zapojení pomocných obvodů a odzkoušení. Stále máme na skladě dostatečný počet připojovacích sad i dílů pro sestavení jističe. Díky této skutečnosti jsme byli v několika případech schopni reagovat na Vaše požadavky do 24 hodin. Samozřejmě se nejedná o standardní způsob výměny, ale o zvládnutí havarijního stavu. V případě, že máte zájem o podrobné informace o retrofitu výkonových jističů nebo o provedení retrofitu jako takového, kontaktujte nás na u Jsme samozřejmě připraveni řešit nejen výše uvedené standardní výměny, ale i náhrady jističů a odpínačů v tomto článku neuvedených. Karel Rýc Servis

7 Jste profesionálové? Vítejte v klubu V průběhu února a března jste možná i Vy obdrželi pozvánku s tajemným názvem Profi Club. Co se pod tímto označením skrývá? pozvánka Profi Club je cyklus regionálních akcí určených hlavně pro elektromontážní firmy, elektroinstalatéry a projektanty. Naším cílem je seznámit Vás s veškerou podporou, kterou jsme schopni a připraveni Vám nabídnout pro udržení maximální úrovně profesionality Vaší práce. Setkání má formu odpoledního pracovního a večerního společenského programu. V průběhu odpoledne probíhají dva separátní odborné semináře. Jeden je zaměřen na námi poskytovanou podporu projekční činnosti. Dozvíte se hlavně o novém softwaru pro návrh a výpočet elektrických sítí Profi design, jehož instalační CD jako absolventi semináře zdarma obdržíte. Dále Vám představíme extranetové stránky pro projektanty databázi rozměrových schémat a aplikace svodičů přepětí. Druhý seminář informuje a prakticky seznamuje s některými výrobky a výrobkovými řadami značek Merlin Gerin a Telemecanique. Jedná se o systém pro sektor bydlení Domae Merlin Gerin, přístroje pro spínání a jištění TeSys Telemecanique, přípojnicové systémy Canalis Telemecanique a naši ucelenou nabídku rozvodnic a rozváděčů. Seznámíme Vás s naší internetovou stránkou prostřednictvím které snadno získáte informace o službách, které Vám nabízíme. V krátkosti Vám představíme např. činnosti oddělení Servisu a Technické podpory. V průběhu celého odpoledne si můžete prohlédnout a prakticky vyzkoušet všechny představené novinky. Po náročném, informacemi nabitém odpoledni je čas na večeři a příjemný večer strávený sportovními aktivitami nebo diskuzí s kolegy či zástupci naší firmy u skleničky vína nebo piva. Od půlky února do konce března zavítal Profi Club do Olomouce, Plzně, Ostravy, Brna, Červené nad Vltavou a Hrotovic. Podzimní etapa, která bude probíhat od září do listopadu, zahrnuje České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Prahu, Zlín a Znojmo. Máte-li zájem o zaslání přesných termínů konání či jiných podrobností o Profi Clubech, kontaktujte nás na adrese Těšíme se na shledanou s Vámi při podzimním cyklu nebo při dalších ročnících Profi Clubů. Jana Šlajerová Marketing Diskuze nad přístroji STRUČNĚ Výherci soutěže z minulého čísla: Václava Šarfová, Cegelec, a. s., Chodovská 3/228, Praha 4 Lukáš Bouček, ELCO Nymburk, s. r. o., Klicperova 720, Nový Bydžov Miroslav Sztuchlík, BLOCK, a. s., U Kasáren 727, Valašské Meziříčí Nový katalog "Služby zákazníkům" Stále Vám nabízíme nejen kvalitní výrobky, optimální řešení, ale také komplexní služby. Právě jejich úroveň se snažíme neustále zvyšovat a vyhovět tak požadavkům každého z Vás. Nejnovější informace a ucelený přehled naší nabídky naleznete v právě vycházejícím katalogu "Služby zákazníkům". Jeho součástí je například aktuální seznam školení, kurzů a seminářů pořádaných naším Školicím střediskem. Novináři opět navštívili výrobní závod v Písku U příležitosti 10. výročí působnosti Schneider Electric na českém trhu proběhlo 21. května 2003 ve výrobním závodě v Písku setkání vedení naší společnosti s novináři. Ředitel průmyslu, ing. Jiří Kálal, osobně provedl zúčastněné celým závodem a stručně jim představil jednotlivé výrobní linky. Za účasti generálního ředitele Teda W. Campbella následovala malá neoficiální tisková konference. Pracovní dopoledne bylo zakončeno obědem ve formě rautu. Odpoledne si novináři prohlédli i nedaleký hrad Zvíkov. 7 Setkání ve Francii V dubnu proběhlo tradiční setkání se zástupci českých elektrotechnických velkoobchodů, tentokrát ve Francii. U příležitosti připomenutí desetiletého působení Schneider Electric v České republice jsme pozvali také některé zahraniční kolegy z řad bývalých zaměstnanců naší firmy. Setkání mělo i díky neobvyklému prostředí velmi pozitivní ohlas.

8 představujeme Altivar 58 - rozšíření o další aplikace Rok 2003 znamená pro tuto řadu frekvenčních měničů posun směrem k úzce specializovaným aplikacím a zároveň rozšíření o možnost programovatelné řídicí jednotky, která bude zaintegrována přímo v měniči. Většina z Vás ví, že Altivar 58 je modulární (rozšiřitelný) frekvenční měnič určený pro asynchronní motory od 370 W do 55, resp. 75 kw. Od roku 1998, kdy byl tento přístroj uveden na trh, proběhlo několik inovací. Z těch posledních stojí za zmínku aplikační karta pro přepínání dvou motorů z jednoho měniče nebo karta pro přepínání až 16 sad vybraných parametrů za chodu motoru. Modifikovaná řada ATV58...S309 Na veletrhu Amper 2003 jsme představili modifikovanou řadu ATV58 S309 určenou pro řízení asynchronních motorů osobních a nákladních výtahů. Měnič pracuje v režimu vektorového řízení bez zpětné vazby a je určen pro rychlost výtahové kabiny do 1,2 m/s. Tomu odpovídá výška budovy zhruba do 15 pater. Ve druhé polovině roku přijde na český trh další rozšiřující karta umožňující rozšíření o funkce řídicí jednotky s možností programování funkcí pohonu dle IEC (CoDeSys). To umožní nasadit Altivar 58 v náročnějších aplikacích, ve kterých bylo dříve nutné použít nadřazený řídicí systém. S touto novinkou budete blíže seznámeni na našich Aplikační karta umožňující rozšíření o funkce řídicí jednotky pravidelných setkáních nebo formou specializovaných školení. Ing. David Wurst Marketing Francií za dobrým vínem - VIII. Zastavme se při našem putování v ostrůvku vinic nedaleko oblasti Champagne - v oblasti klasického bílého vína, ve známém distriktu Chablis. Nacházíme se v departementu Yonne, jehož velká část kdysi tvořila součást území staré provincie Champagne. o víně Distrikt Chablis při návštěvě poskytuje výrazný dojem oblasti izolované nejen od zbytku Burgundska, ale i od celé Francie. Významní obchodníci s vínem navštěvují tuto oblast jen zřídka a nikdy výrazně nepronikli do tamních podniků. Ty působí sevřeným dojmem obchodů zaměstnávajících pouze svoje místní lidi. Avšak tyto zdánlivé hranice se postupem doby začínají otvírat. Tradiční encyklopedie popisují Chablis jako čiré víno bledé barvy s nazelenalým odstínem na okraji. Je velmi přímé a pozitivní, s pevným charakterem a silným výrazem, vysokým obsahem kyselin, který na získání kulatosti vyžaduje několik let. Modernizací výroby ovšem tento popis začíná být nepřesný, neboť o přední Schneider magazín vydává Schneider Electric CZ, s. r. o., v České republice pro zákazníky a obchodní partnery. Adresa redakce: Schneider Electric CZ, s. r. o., Sedláčkova 7, Písek místa na trhu bojují dvě odlišné vinařské školy. Jedna nechává vína kvasit v nerezových tancích a dříve je lahvuje. Taková vína se pak vyznačují spíše agresívním stylem. Odlišný způsob výroby naopak ponechává vína kvasit ve dřevě a dozrávat v sudech, takže jsou pak plnější, extraktivnější a bohatější. Při pečlivém výběru může být základní víno Chablis synonymem vynikající hodnoty. Je to klasické víno typu Chardonnay, které zvláště v nejlepších letech vyzrává výlučně v nových dubových sudech. Vína pravého Chablis mají v dobrých letech bezchybný charakter, jsou suchá, čistá, zelená a výrazná, s takovou intenzívní výraznou hroznovou chutí, aby vyvážila jejich "tvrdý" tón. Šéfredaktorka: Ing. Z. Romanová Redakční rada: O. Dvořák, Ing. M. Kokaisl, Ing. M. Svatuška, J. Valentová, Ing. R. Vilím, Ing. D. Wurst, A. Zajíček Design, sazba, koncepce a realizace: Cvetler&Pořízek, s. r. o. Léto Bezplatný výtisk.

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

60mm přípojnicový systém 360 A

60mm přípojnicový systém 360 A 60mm přípojnicový systém 360 A CRITO ProfiClip Připojovací svorky pro vodiče s kruhovým průřezem do 50 mm 2 nebo lamelových přípojnic do 20 x 0 mm Přednosti systému Nový 60mm přípojnicový systém COMPACT

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

1. Základní provedení strojů... 1

1. Základní provedení strojů... 1 WS standardní provedení OBSAH 1. Základní provedení strojů... 1 2. Základní rozměry... 2 2.1. WS PRIME, WS ECONOMIC stroje se standardní točnou... 2 2.2. WS PRACTIC stroje s točnou s výřezem... 3 3. Parametry

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Výrobky vysokého napětí. UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Výrobky vysokého napětí. UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka Výrobky vysokého napětí UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec a superior switchgear range UniSec špičková řada rozváděčů Rozváděče UniSec jsou výsledkem

Více

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 Školení Roto 2014 Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 2 Program profesního rozvoje Roto RotoKampus Společnost Roto střešní okna s.r.o. pro vás v roce 2014 připravila nabídku školení, ze kterých

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

Bezpečnost strojních zařízení

Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost strojních zařízení????? Elektrotechnické semináře jaro 2015 19. května 2015 PŠIS Nymburk 1 Elektrické instalace Zhotovení podle dokumentace a v souladu s ČSN Schválení do užívání výchozí revize

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 1,5-240 mm 2, IP 54-67 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 IP 54-65, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 IP 66 Rozváděčový

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky Svodiče přepětí Svodiče bleskových ů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny Novinky 2009 Svodiče přepětí PRF1/PRF1 Master// NN svodiče přepětí typu 1 a 2 Svodiče přepětí

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

Montážní školení str. 4. Prodejní školení str. 8

Montážní školení str. 4. Prodejní školení str. 8 Roto školení 2015 1 Roto školení 2015 Přehled školení Montážní školení str. 4 Nároky se neustále zvyšují a trendy postupují vpřed. Pojďte s dobou a informujte se o novinkách ze světa střešních oken. Navštivte

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Náhrady starších přístrojů OEZ. Miroslav Uher 23.4.2014

Náhrady starších přístrojů OEZ. Miroslav Uher 23.4.2014 Náhrady starších přístrojů OEZ Miroslav Uher 23.4.2014 Profil společnosti OEZ Charakteristika Dodavatel produktů a služeb v jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí člen skupiny Siemens neustálé

Více

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Rozváděče nízkého napětí

Rozváděče nízkého napětí Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1

Více

Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116

Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116 Systémové sledování polohy Nové kompaktní polohové spínače PS116 Polohové spínače PS116 Kompaktní Na první pohled zřejmé přednosti nových polohových spínačů: kompaktní konstrukce umožňuje montáž s velmi

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí 2 Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Řada výrobků systému veřejného ozvučení a

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.316.925 Listopad 1992 OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČSN 33 3051 A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ Protections of electric machines and of distribution switchgear Les protections des machines

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL 2016 VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL Sídlo společnosti Manag a. s. v Kolíně Úvodní slovo Společnost Manag je známa v průmyslovém prostředí jako spolehlivý dodavatel v oblasti dodávek, montáží a inženýrských služeb

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1

Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1 Miroslav Sklenář, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20-21.9. Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1 Slide 1 Divize výrobků pro energetiku Jednotka Brno - zařízení VN FES

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor TFT monitor do 24 Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory zaručují dlouhodobě bezporuchový provoz běžných kancelářských TFT monitorů i v náročném

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2008 31.3.2009 Vypracoval: Lucie Reiterová Podklady poskytl: Ing. Michal Šlachta, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 7.8.2009 Strana 1 z 28 1 OBSAH 1 OBSAH...

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

TLAČÍTKOVÉ SPÍNAČE A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA Naleznou použití v bytové i průmyslové instalaci a zabezpečovací technice Modulové provedení s upevněním na lištu DIN EN 500 šířky 5 mm Tlačítkové spínače MTB Ke spínání až 4 elektrických obvodů do 5 A

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od 1.1.2014

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od 1.1.2014 Kompenzace účiníku Regulace 1/4 hod. maxima Analýzy sítí NN a VN Rozváděče NN Energetické audity a poradenství ceník pro koncové zákazníky od 1.1.2014 Regulátory jalového výkonu Kompenzační stykače Benedikt

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS Vážení přátelé a obchodní partneři, jsme ryze česká akciová společnost, která působí na trhu od roku 1992. Provádíme komplexní činnost v oblasti zdvihacích zařízení a výtahů tzn. vývoj, projekce, výroba,

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_64_Ovládání technologie katr Název

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT www.belos.cz Z I M A Jaro, léto, podzim a zima. Není tomu tak dávno co bylo třeba několika strojů pro celoroční údržbu. Nyní ovšem Belos představuje nosič

Více

SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY

SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme ucelenou řadu sušiček s makromolekulárním sítem, kdy jsme schopni vyhovět různorodým potřebám našich zákazníků na sušení plastových

Více

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ Nabízíme spolupráci při zajištění Vašich potřeb v oblasti dodávek valivých ložisek, pojistných kroužků, gufer, klínových řemenů apod.. Nabízíme kompletní sortiment ložisek do

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších

Více

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS Velká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám.

Více

Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl

Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl Zdeněk KAHUDA FESTO Praha Každá společnost, která má významné postavení na trhu, má svůj recept na úspěch. K receptu na úspěch společnosti Festo patří celosvětový

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. 15,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 59,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 12,00

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80%

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80% Blok stejnosměrného brzdění BSB 16, BSB 63, BSB 80 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Použití, charakteristika Blok stejnosměrného brzdění BSB je určen k brzdění asynchronních motorů stejnosměrným proudem. Brzdění se

Více

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o. Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511 Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví TÜV SÜD Czech s.r.o. Bezpečnost obecně znamená ochranu před úrazem elektrickým proudem,

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více