Cestou ke komplexnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestou ke komplexnosti"

Transkript

1 číslo 20/léto 2003 pro zákazníky Schneider Electric CZ, s. r. o. Rozhovor Elektroprof, a. s. 10 let Schneider Electric v České republice Bezpečnostní řešení Preventa Setkání Ohlédnutí Řešení Retrofit Pozvánka Profi Club Představujeme Altivar Cestou ke komplexnosti Rozhovor s panem Romanem Ulrichem, místopředsedou představenstva firmy Elektroprof, a. s. Mohl byste nám v krátkosti představit Vaši firmu? Firma Elektroprof, a. s., byla založena v roce 1991 s cílem poskytovat komplexní dodávky v oboru elektro. Od počátku jsme se zaměřili na řešení požadavků zákazníků, jejichž potřeby utvářely organizační strukturu naší společnosti. Krátce po svém vzniku jsme tak mohli v rámci vlastních kapacit nabídnout projekční práce, výrobu rozváděčů, silnoproudé a slaboproudé montáže včetně revizí elektrických zařízení a servisu. V roce 2000 získala naše společnost certifikát řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO Jaké cíle připravujete do budoucna? Naše cíle mají řadu podob, ale prioritním úkolem je marketinková koncepce řízení společnosti. Stále náročnější přání zákazníků nás vedou k utváření takového interního prostředí, ve kterém se zaměstnanci orientují na přání zákazníků. Rovněž partnerská spolupráce se stabilním dodavatelem je rozhodujícím faktorem pro plnění zákaznických potřeb. Proto si firma Elektroprof velmi cení dosavadní spolupráce s firmou Schneider Electric a věří, že hodnoty, které obě společnosti spojují, posílí jejich tržní pozice. Poradu firmy Elektroprof, a. s., vede Roman Ulrich, místopředseda představenstva Mluvil jste o komplexních službách, které nabízíte, přesto se zeptám je nějaká činnost, kterou považujete za Vaši vlajkovou loď? Naším cílem je prezentace firmy Elektroprof, a. s., jako komplexního dodavatele na průmyslových trzích. Není naším úmyslem prezentace jednotlivých produktů. Přesto mohu prozradit, že dobrým prodejním artiklem jsou rozváděče pro pracovní stroje, průmyslovou automatizaci a MaR. Prozraďte nám, prosím, kdy jste navázali spolupráci konkrétně s firmou Schneider Electric? S rostoucím podílem na průmyslových trzích jsme hledali vhodného partnera, který by splňoval následující potřeby: dostatečná šíře sortimentu pro průmyslové aplikace, /dokončení na straně 2/

2 rozhovor Rozváděč pracovního stroje /dokončení ze strany 1/ výrobky vysoké technické úrovně s mezinárodní certifikací, dosažitelnost a efektivní podporu prodeje. Proto jsme v roce 1997 pro menší projekty cíleně vyzkoušeli také služby firmy Schneider Electric. Musím říci, že jsme byli velmi překvapeni vstřícným a aktivním přístupem, a to především proto, že jsme v počátku spolupráce nenabízeli velké nákupní objemy. Tento přístup nám později pomohl k rozhodnutí učinit krok k navázání užších vztahů. Jaké výrobky a zařízení od nás odebíráte? Největší objem nákupů realizujeme v komponentech pro průmyslové aplikace. Zde mám na mysli skříňový program Sarel, řadu přístrojů pro spínání a jištění TeSys, výrobky z oblasti pohonů nebo bezpečnostní moduly Preventa. Zkušenosti máme také z nasazování rozváděčů Prisma Merlin Gerin. I pro oblast výkonového jištění používáme výrobky zmíněné značky Merlin Gerin. Rád bych také uvedl, že kromě Vašich výrobků využíváme i Vaše softwarové programy (Ecodial, SisPower, elektronický ceník) a služby (Technická podpora, Servis, Školicí středisko). V jakých průmyslových oborech uvedené produkty nacházejí uplatnění? Zákaznické portfolio naší organizace tvoří partneři řady průmyslových odvětví, z nichž namátkou jmenuji strojírenství, zemědělství a potravinářství. Ve kterých technických aplikacích jsou uvedené produkty využívány? Mezi výrobní technologie, které pomáháme řídit a monitorovat, patří např.: dopravní linky, drtiče materiálů (šrotovníky), dále zařízení zajišťující velice přesné vážení surovin (mikrolinky), míchání hmot a granulační technologie. Na tyto procesy pak navazují balicí a skladovací technologie. Jaké nároky Vašich klientů musí přístroje splňovat? Požadavky našich klientů lze charakterizovat kategoriemi: bezpečnost obsluhy strojních zařízení, odolnost komponentů vlivům prostředí, mechanická a elektrická spolehlivost (četnost spínání), dostupnost a operativnost v dodávkách náhradních dílů. Vidím, že Vaši zákazníci mají náročná kritéria Ano, např. požadavky na odolnost komponentů vlivům prostředí jsou dány hlavně prostory, ve kterých jsou výrobní technologie provozovány. Jednoznačně se jedná o velice specifická prostředí z pohledu rozdílnosti teplot, vlhkosti a rozmanité prašnosti. Velice často se potýkáme s takovými pojmy, jako je mastnota okolního vzduchu vznikající ze zpracování surovin. Jaké zkušenosti jste dosud získali v těchto podmínkách s produkty naší společnosti? Nejprve chci zdůraznit okolnost, že právě některé nestandardní požadavky zákazníků konzultujeme s Vašimi techniky, kteří se tak aktivně podílejí na řešení našich technických zadání. To je významná a záslužná pomoc. Například u výrobního programu TeSys oceňujeme širokou škálu příslušenství, variabilitu při montáži a detailní zpracování. Naše firma klade velký důraz na celkové estetické zpracování rozváděčů, a proto oceňujeme i zdařilý design TeSys. Zároveň časové a finanční úspory přicházející z montáže a propojování jednotlivých prvků jsou přínosem a zapadají do celkově pozitivního hodnocení řady TeSys. Ovšem nejvýstižněji svoji uživatelskou zkušenost se systémem TeSys vyjádřil náš stálý odběratel, který v souvislosti s obsahem titulních stránek Vašich prospektů hovoří o systému TeSys jako o skutečném černém koni na trhu spínacích a jisticích přístrojů. Děkujeme za rozhovor Spínací a jisticí přístroje TeSys Telemecanique 2

3 Schneider Electric - již deset let na českém trhu V letošním roce uplyne přesně deset let od vstupu společnosti Schneider Electric na náš trh. V minulém čísle jsme v této rubrice psali o historii společnosti Schneider Electric ve světě. Tentokrát bychom se rádi věnovali historii firmy v České republice. Ohlédnutí do minulého století aneb trocha historie... Při pátrání v dokumentaci o historii společnosti Schneider Electric u nás se musíme vrátit do minulého století, do období po druhé světové válce. V té době vlastnila francouzská společnost Schneider v České republice akcie Škodových závodů a působila v pobočkách v Praze a v Plzni. Toto partnerství bylo jedním ze styčných bodů obchodní strategie firmy Schneider ve východní Evropě a zpřetrhala je až Mnichovská dohoda a druhá světová válka. historie V osmdesátých letech 20. století probíhal u nás prodej produktů firmy Schneider prostřednictvím zastoupení Telemecanique Vídeň. Uplynulé desetiletí Novodobá historie se začala psát v roce 1993, kdy v rámci privatizace odkoupila skupina Schneider Electric aktivity společnosti Elektropřístroj Písek. Prvá srovnání továrny v Písku s ostatními závody skupiny Schneider ukázala její zastaralost, malou konkurenceschopnost a nedostatečnou flexibilitu. Společnost bylo nutné komplexně restrukturalizovat a přizpůsobit světovým standardům. Konec roku 1998 znamenal po závod nejvýznamnější přelom. Areál Elektropřístroje přestal vyhovovat požadavkům na moderní výrobu. 14. ledna 1999 byl proto v Písku slavnostně otevřen nový výrobní závod a za tři roky poté přístavba tohoto závodu určená pro sklad dílců. Celková investice činila 532 milionů korun. V lednu 1999 došlo k rozdělení společnosti na Schneider Electric, a. s., a Schneider Electric CZ, s. r. o. Akcie Škodových závodů z roku 1923, které společnost Schneider vlastnila Schneider Electric CZ, s. r. o., sídlící v Praze a s pobočkami v Písku a v Brně, převzala veškeré obchodní aktivity v České republice a v současnosti nabízí na našem trhu více než deset tisíc výrobků a zařízení značek Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek. Firma zaměstnává 165 pracovníků, z toho 37 obchodních zástupců působících na území celé České republiky. Akciová společnost Schneider Electric vyrábí ve svém moderním závodě v Písku pro český i světový trh prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače a tlačítkové ovládače. Společnost zaměstnává více než 300 pracovníků a je řazena mezi 20 nejvýznamnějších firem jihočeského regionu. Hlavní sídlo společnosti v Praze V průběhu deseti let vývoje se společnost Schneider Electric výrazně prosadila na českém trhu. Přispěla k tomu i neustálá snaha o rozvoj výroby a zkvalitňování našich služeb. Filozofií firmy do budoucna zůstává orientace na zákazníka, udržování standardu kvality našich produktů, podpora tvořivosti a novátorských myšlenek našich zaměstnanců a v neposlední řadě také rozvoj firemní odpovědnosti vůči okolnímu světu. Obchodní zastoupení v Brně 3 Vstup do moderního výrobního závodu v Písku...pokračování příště

4 inovace Preventa Telemecanique - dokonalá shoda inovace a bezpečnosti Od roku 1995, kdy začala naše společnost prodávat prvky pro bezpečnostní techniku, uplynulo v našich tocích hodně vody. Byl přijat zákon č. 22/1997 Sb., jehož součástí jsou i nařízení vlády (NV) pro zvýšení bezpečnosti při práci na pracovních strojích. V současné době je velice aktuální NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Z toho plyne výzva i povinnost pro všechny uživatele pracovních strojů, aby učinili svá zařízení bezpečná. V tomto článku Vás krátce seznámíme s historií a představíme Vám novinky v oblasti bezpečnostních modulů. Něco z historie bezpečnostních modulů značky Telemecanique: 1972: První moduly Preventa v kovových skříních, montované na stroje určené pro monitorování přeběhu excentrických lisů 1981: Druhá generace Preventa v plastové skříňce pro montáž na stroje 1983: Zrození modulů Preventa "G" pro montáž na přístrojovou lištu v rozváděčích 1990: První "G " modul pro nouzové zastavení (všeobecné použití) 1995: Preventa XPS - čtvrtá generace, částečně s elektronickými obvody : XPS "štíhlá" řada pro všeobecné aplikace 2002: Univerzální modul s předdefinovanými funkcemi Ale zpět k současnosti. Posouzení rizika Posouzení rizika se provádí za pomoci norem ČSN EN 1050 a ČSN EN Základní požadavky na bezpečnost pracovních strojů jsou obsaženy v české technické normě ČSN EN 292. Tato norma typu A stanovuje základní požadavky a terminologii pro bezpečnost pracovních strojů a najdete v ní také odkazy na další bezpečnostní normy. Univerzální řešení Preventa XPS-MP Tento modul přestavuje v bezpečnostní technice zcela novou výkonnostní třídu. Je to první modul, který lze použít k tomu, aby současně plnil dvě bezpečnostní funkce. Tyto si můžete vybrat z 15 předdefinovaných. Jeho schopnosti sahají od zabezpečení nouzového vypnutí k obsluze bezkontaktních zabezpečovacích spínačů. Nastavování funkcí se provádí pomocí tří Preventa XPS-MP tlačítek, umístěných na čelním štítku přístroje. Modul je určen pro použití v kategorii 4 dle ČSN EN Optimální řešení Tento typ řešení je optimální odpovědí na potřebu sledovat jen jedinou bezpečnostní funkci. Například spojení bezpečnostního modulu Preventa XPS-AV a bezpečnostního polohového spínače zajistí bezpečnost obsluhy strojů při otevřených zábranách. Instaluje se v kombinovaném režimu (negativní + pozitivní) a sleduje se pomocí zmíněného bezpečnostního modulu. Představuje řešení kategorie 4 dle ČSN EN Preventa XPS-AV a bezpečnostní spínač XCS-M 4 Posouzení rizika dle ČSN EN Jako pomocníka Vám nabízíme český WEBKIT Safety Zde si můžete interaktivně vybrat optimální zapojení z knihovny schémat i s odpovídajícími výrobky. Naleznete zde úplný přehled všech přístrojů určených pro bezpečnostní aplikace a jasnou animaci, ukazující postup při výběru funkcí bezpečnostních modulů. Ochrana osob před vstupem do nebezpečného prostoru nášlapné rohože Nášlapná rohož XY2-TP se instaluje před nebo okolo nebezpečného stroje, čímž nutí obsluhu zůstat mimo tento prostor. V případě vstupu na rohož nastává zastavení nebezpečného pohybu. V zapojení s bezpečnostním modulem Preventa XPS-AK (případně univerzálním modulem Preventa XPS-MP) lze získat zapojení kategorie 3 dle ČSN EN Pro snadný návrh rohože nám slouží software SAFETY MAT DESIGN, který naleznete na naší internetové stránce Nášlapná rohož XY2-TP

5 Rohož lze použít i v silně znečištěném prostředí, jako je prach a řezné oleje. Maximální zatížení je N/cm 2, při stupni krytí IP 67. Více informací naleznete v článku na poslední straně Schneider magazínu číslo 18, prosinec Ochrana osob před vstupem do nebezpečného prostoru bezpečnostní světelné bariéry XUS-L Toto elektrosenzitivní ochranné zařízení může být použito například ve spojení s již zmíněnou nášlapnou rohoží. Dodáváme ho v provedení: pro detekci prstů s roztečí paprsků 14 mm s chráněnou výškou 254 až mm, pro detekci ruky s roztečí 29 mm s výškou chráněného prostoru od 509 do mm, XUS-LA s reléovým výstupem, XUS-LC s polovodičovým výstupem. Samozřejmostí je funkce muting, která umožňuje transport materiálu přes ochrannou clonu bez aktivace bezpečnostní funkce. Další možností pro ochranu pracovního prostoru nehmotnými bariérami je použití 1 až 4 bezpečnostních fotoelektrických čidel XU2-S 18PP340D ve spojení s bezpečnostním modulem Preventa XPS-CM s vestavěnou funkcí muting. Tímto zapojením získáte bezpečnostní obvod kategorie 2 dle IEC / EN 61496, díl 1 a 2. Schneider Electric nabízí řešení pro všechny bezpečnostní aplikace setkání Další informace získáte na našich internetových stránkách nebo na telefonním čísle Technické podpory Naše setkání Antonín Zajíček Marketing Několikrát za rok pořádáme různé akce pro naše zákazníky. Nejsou to vždy odborná technická školení týkající se našich výrobků a jejich aplikací. K výměně názorů, informací, vznesení připomínek a podobně využíváme i jiné možnosti, méně "technické". Setkání s pracovníky velkoobchodů v dubnu 2003, výrobní závod Le Vaudreuil (Francie) Každoročně se s Vámi - výrobci strojů, systémovými integrátory, pracovníky velkoobchodů, výrobci rozváděčů nebo projektanty - potkáváme na pracovních setkáních, která jsou zaměřená právě na Vaši oblast podnikání. Můžeme říci, že každé setkání má dvě části. V první (pracovní) Vám především představujeme nové výrobky a seznamujeme Vás s našimi cíli v České republice i ve světě. Jako výrobci strojů jste například ocenili informace o fungování našeho mezinárodního servisu, jako služby pro vývoz Vašich strojů do celého světa. Druhou (nedílnou) součástí všech setkání jsou sportovní a společenské aktivity. Při sportu společně relaxujeme nebo si změříme své síly. Večer je časem zábavy i neformální diskuze, výměny názorů a nápadů. Setkání s výrobci strojů v květnu 1999, moderní výrobní závod v Písku Večerní program na setkání systémových integrátorů v hotelu Skalský dvůr, říjen 2002 Jsme rádi, že hodnotíte tato setkání jako zajímavá a užitečná. Tuto nesmělou větu nám dovoluje vyslovit Vaše hojná a pravidelná účast. Těšíme se "naviděnou". Ing. Miroslav Kokaisl Technická podpora 5

6 řešení Praktické zkušenosti s retrofitem jističů nízkého napětí Při modernizaci rozvoden nízkého napětí není vždy potřeba nahradit celé rozváděče, někdy postačí pouze vyměnit stávající elektrickou výzbroj za novou. Proto Vám naše oddělení Servisu nabízí program tzv. retrofitu výkonových jističů. Ve své podstatě se jedná o výměnu morálně zastaralého nebo poškozeného přístroje za nový jistič Masterpact NW nebo Compact NS. Nově instalované přístroje splňují nejvyšší požadavky na ochranu sítí nízkého napětí. Tyto výměny se týkají především řad jističů AR a ARV, ale i předchozí řady M jističů Masterpact. Výměna tímto způsobem probíhá v kratší době a s menšími finančními náklady nežli při úpravě přípojnic nebo výměně celého rozváděče. K dispozici jsou připojovací sady na všechny typy jističů v pevném i výsuvném provedení. Původní osazení rozváděče jistič ARV V návaznosti na článek Co je nového v nabídce oddělení Servisu (číslo 15, březen 2002) Vám nabízíme další informace, které vidíme z hlediska již realizovaných projektů jako užitečné. Při zpracování nabídek deklarujeme, že cena připojovací sady zahrnuje inspekční cestu technika na místo instalace, dopravu a vlastní provedení výměny. Inspekční cesta na místo instalace má za cíl především zhodnotit stávající stav z hlediska nestandardních prvků, které by mohly zkomplikovat a následně prodloužit dobu výměny. Při této cestě se navíc přesně specifikuje provedení jističe a jeho vybavenost tak, aby nabídka byla přesně v souladu s požadavky zákazníka. Nové osazení rozváděče Masterpact NW 6 Pokud zákazník nabídku akceptuje, je výměna jističe prováděna v termínu, který si určí zákazník, to znamená v pracovní i mimopracovní dny. Montáž obsahuje demontáž původního přístroje, vyčištění pole rozváděče, montáž silových obvodů (vlastního jističe), propojení ovládacích a signalizačních obvodů, oživení a kontrolu funkce jističe, provedení výchozí revize. Původní Un VAC In A Náhradní jistič jistič AR Masterpact RNW 10 ARV 10 Compact RNS 10 Masterpact M AR Masterpact RNW 16 ARV 16 Compact RNS 16 Masterpact M AR Masterpact RNW 25 ARV 25 Masterpact M Vedoucí Servisu Milan Klimenda v akci Doba montáže je závislá na přístupnosti rozváděče, ale netrvá déle než 3 až 4 hodiny včetně zapojení pomocných obvodů a odzkoušení. Stále máme na skladě dostatečný počet připojovacích sad i dílů pro sestavení jističe. Díky této skutečnosti jsme byli v několika případech schopni reagovat na Vaše požadavky do 24 hodin. Samozřejmě se nejedná o standardní způsob výměny, ale o zvládnutí havarijního stavu. V případě, že máte zájem o podrobné informace o retrofitu výkonových jističů nebo o provedení retrofitu jako takového, kontaktujte nás na u Jsme samozřejmě připraveni řešit nejen výše uvedené standardní výměny, ale i náhrady jističů a odpínačů v tomto článku neuvedených. Karel Rýc Servis

7 Jste profesionálové? Vítejte v klubu V průběhu února a března jste možná i Vy obdrželi pozvánku s tajemným názvem Profi Club. Co se pod tímto označením skrývá? pozvánka Profi Club je cyklus regionálních akcí určených hlavně pro elektromontážní firmy, elektroinstalatéry a projektanty. Naším cílem je seznámit Vás s veškerou podporou, kterou jsme schopni a připraveni Vám nabídnout pro udržení maximální úrovně profesionality Vaší práce. Setkání má formu odpoledního pracovního a večerního společenského programu. V průběhu odpoledne probíhají dva separátní odborné semináře. Jeden je zaměřen na námi poskytovanou podporu projekční činnosti. Dozvíte se hlavně o novém softwaru pro návrh a výpočet elektrických sítí Profi design, jehož instalační CD jako absolventi semináře zdarma obdržíte. Dále Vám představíme extranetové stránky pro projektanty databázi rozměrových schémat a aplikace svodičů přepětí. Druhý seminář informuje a prakticky seznamuje s některými výrobky a výrobkovými řadami značek Merlin Gerin a Telemecanique. Jedná se o systém pro sektor bydlení Domae Merlin Gerin, přístroje pro spínání a jištění TeSys Telemecanique, přípojnicové systémy Canalis Telemecanique a naši ucelenou nabídku rozvodnic a rozváděčů. Seznámíme Vás s naší internetovou stránkou prostřednictvím které snadno získáte informace o službách, které Vám nabízíme. V krátkosti Vám představíme např. činnosti oddělení Servisu a Technické podpory. V průběhu celého odpoledne si můžete prohlédnout a prakticky vyzkoušet všechny představené novinky. Po náročném, informacemi nabitém odpoledni je čas na večeři a příjemný večer strávený sportovními aktivitami nebo diskuzí s kolegy či zástupci naší firmy u skleničky vína nebo piva. Od půlky února do konce března zavítal Profi Club do Olomouce, Plzně, Ostravy, Brna, Červené nad Vltavou a Hrotovic. Podzimní etapa, která bude probíhat od září do listopadu, zahrnuje České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Prahu, Zlín a Znojmo. Máte-li zájem o zaslání přesných termínů konání či jiných podrobností o Profi Clubech, kontaktujte nás na adrese Těšíme se na shledanou s Vámi při podzimním cyklu nebo při dalších ročnících Profi Clubů. Jana Šlajerová Marketing Diskuze nad přístroji STRUČNĚ Výherci soutěže z minulého čísla: Václava Šarfová, Cegelec, a. s., Chodovská 3/228, Praha 4 Lukáš Bouček, ELCO Nymburk, s. r. o., Klicperova 720, Nový Bydžov Miroslav Sztuchlík, BLOCK, a. s., U Kasáren 727, Valašské Meziříčí Nový katalog "Služby zákazníkům" Stále Vám nabízíme nejen kvalitní výrobky, optimální řešení, ale také komplexní služby. Právě jejich úroveň se snažíme neustále zvyšovat a vyhovět tak požadavkům každého z Vás. Nejnovější informace a ucelený přehled naší nabídky naleznete v právě vycházejícím katalogu "Služby zákazníkům". Jeho součástí je například aktuální seznam školení, kurzů a seminářů pořádaných naším Školicím střediskem. Novináři opět navštívili výrobní závod v Písku U příležitosti 10. výročí působnosti Schneider Electric na českém trhu proběhlo 21. května 2003 ve výrobním závodě v Písku setkání vedení naší společnosti s novináři. Ředitel průmyslu, ing. Jiří Kálal, osobně provedl zúčastněné celým závodem a stručně jim představil jednotlivé výrobní linky. Za účasti generálního ředitele Teda W. Campbella následovala malá neoficiální tisková konference. Pracovní dopoledne bylo zakončeno obědem ve formě rautu. Odpoledne si novináři prohlédli i nedaleký hrad Zvíkov. 7 Setkání ve Francii V dubnu proběhlo tradiční setkání se zástupci českých elektrotechnických velkoobchodů, tentokrát ve Francii. U příležitosti připomenutí desetiletého působení Schneider Electric v České republice jsme pozvali také některé zahraniční kolegy z řad bývalých zaměstnanců naší firmy. Setkání mělo i díky neobvyklému prostředí velmi pozitivní ohlas.

8 představujeme Altivar 58 - rozšíření o další aplikace Rok 2003 znamená pro tuto řadu frekvenčních měničů posun směrem k úzce specializovaným aplikacím a zároveň rozšíření o možnost programovatelné řídicí jednotky, která bude zaintegrována přímo v měniči. Většina z Vás ví, že Altivar 58 je modulární (rozšiřitelný) frekvenční měnič určený pro asynchronní motory od 370 W do 55, resp. 75 kw. Od roku 1998, kdy byl tento přístroj uveden na trh, proběhlo několik inovací. Z těch posledních stojí za zmínku aplikační karta pro přepínání dvou motorů z jednoho měniče nebo karta pro přepínání až 16 sad vybraných parametrů za chodu motoru. Modifikovaná řada ATV58...S309 Na veletrhu Amper 2003 jsme představili modifikovanou řadu ATV58 S309 určenou pro řízení asynchronních motorů osobních a nákladních výtahů. Měnič pracuje v režimu vektorového řízení bez zpětné vazby a je určen pro rychlost výtahové kabiny do 1,2 m/s. Tomu odpovídá výška budovy zhruba do 15 pater. Ve druhé polovině roku přijde na český trh další rozšiřující karta umožňující rozšíření o funkce řídicí jednotky s možností programování funkcí pohonu dle IEC (CoDeSys). To umožní nasadit Altivar 58 v náročnějších aplikacích, ve kterých bylo dříve nutné použít nadřazený řídicí systém. S touto novinkou budete blíže seznámeni na našich Aplikační karta umožňující rozšíření o funkce řídicí jednotky pravidelných setkáních nebo formou specializovaných školení. Ing. David Wurst Marketing Francií za dobrým vínem - VIII. Zastavme se při našem putování v ostrůvku vinic nedaleko oblasti Champagne - v oblasti klasického bílého vína, ve známém distriktu Chablis. Nacházíme se v departementu Yonne, jehož velká část kdysi tvořila součást území staré provincie Champagne. o víně Distrikt Chablis při návštěvě poskytuje výrazný dojem oblasti izolované nejen od zbytku Burgundska, ale i od celé Francie. Významní obchodníci s vínem navštěvují tuto oblast jen zřídka a nikdy výrazně nepronikli do tamních podniků. Ty působí sevřeným dojmem obchodů zaměstnávajících pouze svoje místní lidi. Avšak tyto zdánlivé hranice se postupem doby začínají otvírat. Tradiční encyklopedie popisují Chablis jako čiré víno bledé barvy s nazelenalým odstínem na okraji. Je velmi přímé a pozitivní, s pevným charakterem a silným výrazem, vysokým obsahem kyselin, který na získání kulatosti vyžaduje několik let. Modernizací výroby ovšem tento popis začíná být nepřesný, neboť o přední Schneider magazín vydává Schneider Electric CZ, s. r. o., v České republice pro zákazníky a obchodní partnery. Adresa redakce: Schneider Electric CZ, s. r. o., Sedláčkova 7, Písek místa na trhu bojují dvě odlišné vinařské školy. Jedna nechává vína kvasit v nerezových tancích a dříve je lahvuje. Taková vína se pak vyznačují spíše agresívním stylem. Odlišný způsob výroby naopak ponechává vína kvasit ve dřevě a dozrávat v sudech, takže jsou pak plnější, extraktivnější a bohatější. Při pečlivém výběru může být základní víno Chablis synonymem vynikající hodnoty. Je to klasické víno typu Chardonnay, které zvláště v nejlepších letech vyzrává výlučně v nových dubových sudech. Vína pravého Chablis mají v dobrých letech bezchybný charakter, jsou suchá, čistá, zelená a výrazná, s takovou intenzívní výraznou hroznovou chutí, aby vyvážila jejich "tvrdý" tón. Šéfredaktorka: Ing. Z. Romanová Redakční rada: O. Dvořák, Ing. M. Kokaisl, Ing. M. Svatuška, J. Valentová, Ing. R. Vilím, Ing. D. Wurst, A. Zajíček Design, sazba, koncepce a realizace: Cvetler&Pořízek, s. r. o. Léto Bezplatný výtisk.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2013 Jak sestrojit generátor blesků strana 21 Někdy i ocel potřebuje lázně strana 6 Vodní elektrárna

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Škodovák číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Stravování? Ve firemních restauracích s pestrou nabídkou Škoda posílila o vývojovou

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

REXEL. magazín. Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych. Tým Centrálního skladu v Prostějově

REXEL. magazín. Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych. Tým Centrálního skladu v Prostějově REXEL cz čtvrtletní periodikum 2 2011 letní číslo magazín Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych Tým Centrálního skladu v Prostějově S REXELEM na okruh a do nitra motocyklových závodů

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Produkt roku 2012: Představení finalistů druhého ročníku ankety čtenářskách preferencí

Produkt roku 2012: Představení finalistů druhého ročníku ankety čtenářskách preferencí Produkt roku 2012: Představení finalistů druhého ročníku ankety čtenářskách preferencí ISSN 1803-4535 Zdokonalování řízení životního cyklu aktiv neboli digitální továrna 6 Nejlepší nástroje a praxe Vzdělávání

Více