Tradice a historie Nosislavských hodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradice a historie Nosislavských hodů"

Transkript

1 Tradice a historie Nosislavských hodů Hody a stárci patří neodmyslitelně k jižní Moravě a Nosislav řadíme mezi obce s dlouholetou hodovou tradicí. Kdy se zde hody začaly slavit, nevíme, ale že zde tento zvyk žije, jsme se letos opět přesvědčili. Ne všichni o hodových tradicích, někdy i zapomenutých, a jejich historii, něco ví. Pamětníci pomalu odcházejí a písemných projevů není mnoho. A tak jsem se pokusila zmapovat a sepsat tuto oblast. Termín hodových oslav nebyl vždy spojen s patronem místního katolického kostela sv. Jakuba. Na začátku století a za první republiky se konala pravidelně obdobná taneční zábava na svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcen chrám v Židlochovicích, do nichž byla Nosislav přifařena. Tuto zábavu organizovali hasiči a konala se v měsíci září. Starší zprávy či záznamy se mi nepodařilo získat. K zásadní změně došlo , kdy se na návrh pana Jakuba Slouka Spolek pro stavbu lidového domu usnesl a iniciativně ujal pořádání hodů, a to v termínu kolem 25. července, na svátek sv. Jakuba. První Jakubské hody se konaly , hrála tam tehdy místní kapela a od této doby se termín hodů dodržuje. (vybráno z archivních dokumentů Spolku pro stavbu lidového domu, ing. Slouk). Dodnes se stárci účastní slavnostní nedělní mše v místním kostele na památku patrona sv. Jakuba. Tradice spojené s hody jsou však spojeny také s oslavami světskými. Pořádají se taneční zábavy, do obce přijíždějí pouťové a jiné atrakce, je to období setkávání širší rodiny a přátel. Hlavní a základní tradicí je průvod krojovaných stárků, který se od nepaměti koná v neděli. Stárci, jak se říká drží hody, což jsme zjistili v době nedávno minulé ( ), kdy stárci na hodech chyběli a hrozilo zrušení tradic. I v minulosti byla taková období, kdy se tradice na čas přerušila, např. v letech Protektorátu a 2. světové války. Hned po válce, už v roce 1945, krojovaná zábava byla. Byla však pojata jako dožínky a byli zde všichni občané dohromady, panovalo nadšení z konce války. O rok později stály hodové máje dvě jedna na dvoře Lidového domu a druhá před Sokolovnou (na domu p. Nádeníčka). Tradice se přerušila po Únorové revoluci, v letech hody nebyly, probíhaly politické změny a združstevňování, nebyla nálada na oslavy. Jakubské hody, byly tedy od r. 1931, pořádány nejdříve Spolkem Lidového domu a to na dvoře Lidového domu, kde se položil přenosný parket. K občerstvení sloužila hospoda p. Chlupa v přední části Lidového domu. Od roku 1966 byly hody na Buchlově (tj. na místě, kde je dnes obchod Jednoty). Asi od r se dokončil tancplac v ul. Vinohradská a bývaly zde pěkné hody až do roku 1985, kdy se přesunuly do areálu Za mostem. Tato místa měla drobnou nevýhodu v tom, že v blízkosti nebyl sál, takže v případě deště bylo po hodech. V areálu Sokola se hody pořádají dodnes a pořadatelem bývá zpravidla organizace Sokola. Stárci a stárky, tedy mládež ve věku let, byly téměř vždy ozdobou hodů, hlavní aktivita a odpovědnost ležela na těch 18-ti letých. Z těch se zpravidla rekrutovali první stárka a stárek. Zvykem bylo, že jsou to ti první v roce narození. Až pokud se někdo z nich této funkce neujal, vybrali mladí mezi sebou jiný pár. Někdy to byl problém, jakoby nikdo nechtěl být ten první, být vidět. Jindy zase prvního stárka vykonával někdo rád a tak dlouho, že to vypadalo jako doživotní funkce. Dodnes a jen v nepatrných obměnách se drží tradice krojovaného průvodu v nedělní odpoledne se zpěvy a jucháním, vrcholící tancem pod nazdobenou májí, při kterém hrává krojovaná dechová hudba. Při této příležitosti se zde objevuje stále více také drobotina v krojích. Dříve, už od počátku Jakubských hodů, bylo toto odpoledne spojeno také s tradičním mužáckým sólem, na kterém stárci zaváděli, a to snad

2 celou dědinu. Netancoval jen ten, kdo opravdu nemohl. Na začátku tohoto sóla býval pochod všech zúčastněných kolem parketu. Namísto této tradice se po roce 1997 ujala tradice nová slavnostní pochod stárků pod májí, na který se všichni hodoví návštěvníci těší. Samozřejmě, že sólo nemůže chybět, vždyť kdo by si rád nezatancoval se stárkou či stárkem, a nepřipil si na zdraví stárkovským vínem z juchačky. Co se v Nosislavi nedrží, je zvaní na hody, kdy stárci s kapelou chodí po vesnici a všechny osobně zvou. Toto je to zvykem pouze v okolních vesnicích. Sklepník, tj. ten, který na vyzdobeném trakaři se soudkem v čele průvodu vozí zásobu stárkovského vína, a stará se o dolévání juchaček, bývá v Nosislavi od 80. let. Ještě celý nedělní večer jsou stárci v krojích tancují a pořádají sóla. A co v poslední době nejvíce přilákalo návštěvníky nedělní zábavy? Že nevíte? Přijďte v neděli na půlnoční pochod stárků. Ten se koná od r a největším překvapením byl právě tehdy, kdy se stárkům podařilo vše utajit až do poslední chvíle. Při půlnočním pochodu na rozloučenou se na parketu objevili stárci a stárky tak, že si vyměnili kroje. Kluci v dívčích sukních a holky v chlapeckém kroji. V loňském roce připomněl pochod naše zemědělské předky i s tradičními nástroji (samozřejmě holky šly za sedláky a kluci za selky). No a letos to byl průvod transvestitů, který, i přes nepřetržitý déšť, všechny čekající mile rozveselil. Dá se říci, že se tato revoluční tradice ujala. Stejně jako odpolední pochod ji iniciovali pan S. Hvízdal a H. Gottfriedová. Sobotní večerní zábavy jsou ve znamení dechové hudby, stárci zde chodí oblečení klasicky (bílé halenky, košile a černé sukně, kalhoty) a na hrudi mají chlapci z mašlí ušitou růži a děvčata krušpánek s mašličkou. Vždy přítomná juchačka s krušpánkovým věnečkem s mašlemi naznačuje, že i sobotní večer patří stárkům a jejich sóla oživují hody. Dříve každé sólo mělo důležitý přívlastek (který vyjadřoval i to, kdo bude na parketu) bylo sólo přespolních, domácích, kytičkové, mašličkové, po půlnoci někdy i bosky či v trenkách a možná i jiné. Kroje zde nemáme místní. Vždy (co pamětníci pamatují) se používaly kroje kyjovské z půjčovny. Mimo hodové zábavy, kde se tyto kroje využily, se zde v některých letech pořádaly májové zábavy. Byla to jakási zkouška na hody. Stárci chodili v krojích, tancovalo a zpívalo se pod májí, i když malou a v sále. Příprava na hody probíhala vždy už od jara. Omladina se začala scházet, někteří se teprve učili tancovat, musel se vypilovat zpěv, naučit se lidové písně (dříve se doma více zpívalo, takže to mladým nečinilo takové potíže), připravit ozdoby na máji, věnec, později přivézt a očistit máje (bývají tři, velká hlavní a dvě menší pro první stárku a stárka) a připravit sál (pro případ deštivého počasí). A vše se nese ve jménu setkávání a poznávání se naší místní mládeže, mnozí z nich zde prožijí nějaký zamilovaný příběh či potkají celoživotní lásku. Další místní hodovou tradicí, která se ujala od r z iniciativy pana Jaroslava Mahovského ml., je pořádání páteční zábavy se skupinou MODUL. Tento druh hudby, i když se ke krojům příliš nehodí, je podle počtu návštěvníků nejvíce oblíben. Hlavním hodovým dnem bývala neděle a dá se říci i sobotní zábava, na které bývala největší účast. V posledních letech se hlavní návštěvnost přesunula na pátek, v sobotu a neděli je účast slabá. Proč se v sobotu tak rapidně snižuje účast, je těžké hodnotit, jestli pro levnou dechovou kapelu, která nepřiláká (dříve zde hrávala Rozmařilka, Svratečanka, Lácaranka apod.), nebo pro únavu návštěvníků páteční zábavy (která bývá do brzkých ranních hodin), nebo pro přesun zájmu občanů spíše na hudbu typu tři na tři. Možná zde chybí i tzv. sódná lavica, tj. místo pro starší ženy a páry, které si chtějí dechovku jen poslechnout. Ti se zde odnaučili na hody chodit. Jen poslouchají před domem, co za muziku se k jejich uchu donese. Možná by stálo za zvážení provést nějakou organizační změnu v zájmu zvýšení atraktivity sobotních hodů. Na začátku století a za první republiky bývaly hlavní hody v neděli, a slavilo se ještě v pondělí a úterý. Po 2. sv. válce bývaly hody v sobotu a neděli. Od pátku do neděle jsou už 18 let a to v některých letech byly operativně prodlouženy až do pondělí. Páteční oslavou ovšem zanikla tradice hlídání máje, protože postavenou máji se mladí ženáči nebo vysloužilí stárci často z hecu pokoušeli pokácet. Bylo čestnou povinností stárků v pátek postavenou máji do sobotních hodů uhlídat. A tento večer často patřil místním harmonikářům a zpěvákům, kteří stárkům vydatně pomáhali hlídat a stárci jim za to rádi nalili stárkovského, nebo se narazil sud piva. Tímto bych také chtěla poděkovat za snahu všem, kteří se o uchování, oživení i rozšíření místních hodových tradic jakýmkoli způsobem zasloužili. Ať už jsou to stárci, jejich rodiče, pořadatelé, a nebo občané, kteří své domy a jejich okolí vždy pěkně upraví a na hody přijdou. Za spolupráci na tomto článku děkuji paní Chumelové a zejména pamětníkům, kteří se se mnou o své zážitky a vzpomínky podělili. Tento článek není historicky podložen dokumenty, a proto omluvte některé nepřesné údaje. Pokud je někdo může upřesnit či rozšířit, ráda to uvítám. Určitě je i mnoho dobových fotografií, které postupně zanikají a zasloužily by si uchování pro další pokolení. A nakonec přeji všem, aby se tady hodové tradice zachovaly co nejdéle, aby byly živé, přitažlivé a pěkné pro všechny účastníky i návštěvníky. Milada Válková

3 Citát pro toto číslo: Život v komunistické totalitě byl nepochybně daleko jednodušší, strukturovanější a návodnější... Pro mnohé lidi je komunismus také věkem jejich idealizovaného mládí, kdy všechno bylo lepší. Martin Mahler: Psychologie dnes 1/2002 Zastupitelstvo obce dne schválilo smlouvu o prodeji a zpětné koupi akcií v záležitosti majetkových změn firmy Vodovody a kanalizace Břeclav dne schválilo mimo jiné: - řád veřejných pohřebišť v obci - počet členů příštího zastupitelstva (15) - prodeje tří obecních pozemků - rozpočtová opatření - prodej akcií České spořitelny a.s. (plné znění obou usnesení je na internetu a k nahlédnutí u obecního úřadu) Stručně Chodník a kanalizaci v ul.komenského ( od domu čp Eliášovi po dům čp Soppéovi ) bude realizovat firma TOPSTAV s.r.o.z Brna od s plánovaným termínem 4 týdny v ceně ,-Kč. Na zbudování bezbariérového přístupu do Základní školy ve Velkých Němčicích, kterou navštěvují i nosislavští žáci, přispěla obec Nosislav částkou ,-Kč Opravy vozovek (asfaltování) bude obec letos stát cca ,-Kč (firma Silnice Hradec Králové a.s., závod Brno). Obec zadala vypracování dokumentace pro územní řízení akce Kanalizace a čistička odpadních vod, která bude sloužit k případnému získání dotací. Podle výsledků tohoto jednání se odvinou další kroky již příštího zastupitelstva. Vybetonování u hřiště za základní školou provedla firma M-Stav s.r.o. (Jiří Měřínský). Rozšíření hřbitova zahájí firma STAMA s.r.o. v měsíci září K dispozici je dokumentace o rekonstrukci vozovky ulic Pod Kopcem a Pod Baštou (připomínkovaná občany ), která je navržena k realizaci ve dvou etapách. V případě příznivého vývoje financí může být první etapa zahájena letos. V opačném případě na jaře roku příštího. VS Přečíslování telefonů Dne 22.září 2002 dojde k velkému přečíslování telefonů v celé ČR. Upozorňujeme i na tomto místě, že naše místní telefonní čísla se změní doplněním na Zároveń se vypouští meziměstské číslo 05 (v našem případě) při volání odjinud. Složitější to je u čísel mimo náš telefonní obvod. Pro přehled uveřejňujeme pro nás důležitá čísla, která používáme v obci v naléhavých případech z Hustopečska a Břeclavska (vše platí až po přečíslování 22.září 2002!): Vodovody Hustopeče Vodárna Vranovice Plyn-služebna Hustopeče Elektro-služebna Hustopeče Elektro-dispečink Břeclav Ing.Svoboda

4 Nové y Sdělujeme, že radnice používá nyní tyto maily: Kancelář starosty obce (dosavadní je sem přesměrován) Referentka paní Mahovská (dosavadní je sem přesměrován) Nadále platí pro účetní paní Musilovou Nadále platí pro redakci Nosislavského zpravodaje Povodně 2002 Těsně kolem uzávěrky tohoto čísla postihla naši republiku katastrofa, které se již říká Povodně 2002 k odlišení předchozích povodní na Moravě v roce 1997 a Tentokrát byly postiženy nejvíce Čechy. I tentokrát se projevilo, že kromě postižených a lhostejných lidí jsou i lidé, kteří myslí na druhé a chtějí pomoci, kde je to potřeba. Od soboty do středy pomáhal nosislavský hasičský sbor (6-10 hasičů) v Dráchově u Veselí nad Lužnicí. Skupinu materiálně zabezpečuje obec. (Fotoreportáž str. 5, pozn. red.) Další sedmičlenná skupina z evangelického sboru je od pondělí do čtvrtka v Českých Budějovicích a okolí. Jejich pomoc zabezpečila účelová sbírka z neděle pořádaná v evangelickém kostele. O obou těchto pomocích (a event.dalších, o kterých dosud nevíme) přineseme podrobné zprávy, byť třeba v dalším čísle. Rada obce navrhuje z obecního rozpočtu vyčlenit 50 tis.kč a určit ji na pomoc konkrétní postižené obci. Cíl této pomoci hledáme. Navíc sociální komise plánuje uskutečnit finanční sbírku občanů. O ní budete informování zvlášť. VS A co MŠ - bude otevřena včas? Tak zní dotazy některých občanů, kteří ví, že ve školce se dělá velká oprava. Můžu všechny občany uklidnit. Práce pokračují podle harmonogramu a MŠ bude otevřena po prázdninách a děti ji budou moci navštěvovat. A co se vlastně ve školce děje? Dělá se úprava vnitřního uspořádání včetně kuchyně podle požadavku okresní hygieny. Jde v podstatě o rozdělení provozu pro dvě třídy, musí být zřízeny dvě šatny, rozděleno sociální zařízení, přemístěna kuchyň včetně příslušenství, zřízena výdejna jídel, zbudováno zázemí, jak pro učitelky, tak i pro kuchařky a uklízečku. V práci se bude pokračovat i po prázdninách, ale nezasáhnou do provozu školky. Jaromír Kokrhel starosta Studna zdobí park Nivka - Vinohradská Studnu s posezením dokončila těsně před hody firma Umělecké kovářství Radek Mahovský podle ideového návrhu studenta architektury Petra Dobrovolného z Ústí nad Labem. Už i Vás osvěžila voda z této studny? Pitná sice není, ale v letošních vedrech se hodila. Nebo jste jen chvilku poseděli? A děti zkouší, jak se pumpuje? Tak to je dobře.

5 I Nosislav má svůj školní autobus To nemá každá škola, říká s úsměvem hned po ránu pan Rudolf Mahovský. To nemá žádná škola, říkám já a už koukám, jak nejlépe vyfotit tento školní autobus. Je to neuvěřitelné, ale jezdí kolem našeho domu pravidelně v 7:31 hod. Proto nemohu tuto pravidelnou linku zdržovat, jen pár fotek a už si to všichni frčí k naší škole. Přeji všem dětem a panu Mahovskému bezporuchovou jízdu i v novém školním roce 2002/2003. Jana Jelínková V září jdeme do školy Prázdniny se nachýlily do své poslední čtvrtiny a my se připravujeme na školní rok 2002/2003, který bude slavnostně zahájen 2. září Co se ve škole změnilo a na co se mohou žáci těšit? Především v průběhu školních prázdnin byla provedena generální oprava všech sociálních zařízení, paní školnice dětem nově natřela školní lavice, provedla vzorný úklid, aby se dětem ve škole líbilo a především dobře pracovalo. Vzhledem k tomu, že naše škola byla vybrána MŠMT do projektu počítače do škol, byla vybudována počítačová učebna, která bude sloužit žákům k lepšímu procvičování a zvládání učiva. V letošním školním roce nastoupí do naší školy žáci druhého až pátého ročníku. Nebude tedy otevřen první ročník, neboť k zápisu do první třídy přišlo pouze pět dětí a z toho tři děti mají odklad školní docházky. Po

6 dohodě s rodiči zbývajících dvou žáků bylo rozhodnuto, že tyto děti nastoupí školní docházku na Základní škole ve Velkých Němčicích, aby měly stejné podmínky výuky jako jejich kamarádi. Tím se snižuje i počet pedagogických pracovníků. Z naší školy odchází pan učitel PaeDr. Luděk Remunda. Ostatní pracovníci na škole zůstávají. Přeji dětem, rodičům i všem pracovníkům základní školy hodně pohody, vzájemné a prospěšné spolupráce a především klidnou a ničím nerušenou práci po celý škoní rok. Mgr. Jana Březinová Ošetřování vinic a ochrana přírody V poslední době stále více slýcháme o možnostech ošetření vinic proti některým škůdcům šetrněji a jinak než dosud, pomocí biologické ochrany. Je známo, že každý organismus v přírodě má svého nepřítele a že se tím vyrovnávají všechny pochody v přírodním prostředí. Tohoto jevu je možno využít při pěstování zemědělských kultur. Někde se to daří s větším či menším úspěchem. Jedním z prokázaných úspěchů je použití dravého roztoče (Typhlodromus pyri) na to, aby reguloval výskyt škodlivých savých roztočů ve vinici. Tento dravý roztoč se množí v závislosti na množství své potravy. Má-li málo, jeho výskyt je menší a naopak. Požírá svilušky, hálčivce, vlnovníky a původce kadeřavosti. Nikdy nesaje listy. Přežívá ve vinicích a reguluje. Tento postup, který je znám asi 25 let, využívá stále více vinařů nejen u nás, ale i v cizině a je praxí dostatečně ověřen. Při souběžném použití chemické ochrany je nutno dávat pozor na přípravky, které ho ničí a ty vyloučit z užívání. Každý prodejce je seznámen s uvedenou problematikou a měl by fundovaně poradit; na všech moderních přípravcích je v návodu uvedeno, zda je možno je použít tam, kde se používá k ochraně dravý roztoč.. Zbývá dostatek těch, které použít lze. Výhody aplikace dravého roztoče spočívají v omezení popř. nepotřebě ošetření proti sviluškám a kadeřavosti (což na jaře bývá někdy komplikované), a vyloučení předjarních postřiků. Z osobních zkušeností bych uvedl, že ve svých vinicích od r již nepoužívám žádné přípravky na živočišné škůdce, pouze na houbové choroby. Dravého roztoče můžete koupit buď pro jarní aplikaci ve vatičce, a nebo v létě na zelených letorostech. Sám přeleze, dokonce i přes travní pokryv z jedné vinice do druhé. Tento způsob ošetření vinic je k přírodě velmi šetrný a používá se významně např. na Palavě, ale i jinde, protože šetří peníze, námahu i čas vinaře. ing. Válka Karel Další fotbalová sezóna už se rozjela!! Od vydání posledního Zpravodaje uběhlo několik měsíců, které přinesly do naší organizace pár drobných změn. Ta pro výbor nejpodstatnější spočívala ve výměně trenéra u mužstva mužů, ke které došlo ještě několik kol před skončením uplynulé sezóny. Bývalý trenér František Hromek zamířil za trenérskou karierou do Hustopečí. Přestože ukončení jeho působení v našem oddíle bylo velice náhlé a neočekávané a mnozí mu to mohou vyčítat, musíme se smířit s tím, že všechno má svůj začátek a konec a pan Hromek právě končil. Přes veškeré výhrady, které vůči jeho osobě může někdo mít, faktem zůstává, že tu odvedl spoustu dobré práce, za kterou mu tímto výbor děkuje. Na uvolněné trenérské křeslo se díky panu Šťastnému podařilo zajistit určitě rovnocenou náhradu v podobě pana Michajlova. Novému kouči do jeho práce přejeme hodně trpělivosti se svěřenci a hlavně spoustu sportovních úspěchů. Během prázdnin byla hlavní náplní naší práce už tradičně starost o zdárný průběh hodů. Protože se k našim uším nedonesly žádné zásadní výtky, předpokládám, že většina zúčastněných byla spokojena a bavila se dobře. Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci této náročné akce. Zveme všechny děti narozené v roce 1992 a mladší, kteří by měli zájem o zapojení do naší přípravky na pravidelné tréningy v pondělí a pátek od 17 hodin pod odborným vedením trenérů pana Libora Piláta a pana Miloše Smetany. Jako pozvánku do našeho areálu přikládáme rozpis zápasů v jarní části soutěže. Přejeme všem příznivcům hodně pěkných sportovních zážitků. Rostislav Laichman člen výboru TJ Sokol Nosislav

7 Muži :30 Sokol Týnec Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol V.Němčice :30 Sokol Rakvice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Palavan Bavory :30 Sokol Přítluky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slovan Břeclav B :00 Mír v. Bílovice Sokol Nosislav Sokol V. Pavlovice B :00 Sokol Nosislav :30 Sokol Popice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav SK Vranovice :00 Loko Břeclav Sokol Nosislav :00 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Dorost :15 Sokol Zaječí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :30 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Křepice 8.9. Družstevník 14:15 Nikolčice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Dyn. Velký Dvůr :45 Mír V. Bílovice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Sokol Přibice :15 SK Vranovice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Uherčice :45 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :45 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Žáci :00 Družstevník Vrbice Sokol Nosislav :00 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Starovičky :00 Sokol Křepice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 Sokol Brumovice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice Sokol V :30 Hostěrádky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Krumvíř :00 xxx Sokol Nosislav Družstevník :00 Sokol Nosislav Nikolčice Přípravka :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :00 FC Hustopeče B Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slavoj Podivín :00 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šakvice :00 Sokol Pouzdřany Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Popice :00 Sokol Rakvice Sokol Nosislav Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Asimov: Konec věčnosti Beneš: Odsun Němců z Československa Blytonová: Tajemné moře Brodský: To že jsem já? Deary: Temní rytíři a ošumělé hrady Cílek: Pamětihodné bitvy našich dějin: Rok Farman: Francouzská revoluce Cimický: Oběti života Komendová: Zuzka a koník Max Delinsky: Vinice Murdoch: Severoameričtí Indiáni Frýbová: Neděle jako stvořená pro vraždu Rozum do kapsy (Rozšířené vydání) Horn íček: Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky Schuster: 1000 dívčích otázek Horsch: Plaménky: Co udělat, aby vám krásně květly Treiberová: Pokoj s vyhlídkou Hrubín: Romance pro křídlovku Webster-Doyle: Proč mě pořád někdo šikanuje? Hoyt: Bitva v zálivu (Rady jak zvládnout malé tyrany) King: Pavučina snů Asquitová: Průvodce usoužených puberťáků Körnerová: Andělská tvář MacBain: Sladký svět Mahler: Ano, Masaryk

8 Pilcherová: Dům v Cornwallu Popelková: Batika Příhoda: Internet na dlani Redfield: Celestinské proroctví Simmel: Dvaadvacet centimetrů něžnosti Švabinská: Světla paměti Viewegh: Báječná léta s Klausem Waltari: Krvavá lázeň Woodová: Hippokratova přísaha Woodová: Posvátné místo Luštěte s námi! Dobrá rada: Spěcháte? ( dokončení v tajence ) A B C D E F G H I J K A: vchod, horský skřítek, dravý pták B: arabské mužské jméno, včelí společenství, anglický spisovatel, zkratka kalorie, mastná tekutina C: výrůstek na sliznici, sloní zub, anglicky konec, známá americká hudební skupina, ženské jméno D: název písmene x, PRVNÍ ČÁST TAJENKY, továrna na obráběcí stroje E: starořek, kina, ostrov v Indonézii, předložka, oddělení v nemocnici F: vyhynulý pštros, německy osm, vada, tekutý prášek, předložka G: hrob, vápencové území, tři římské 50, chem. značka uranu, kyslíku a hahnia, žlutá barva H: český zpěvák Vilém, DRUHÁ ČÁST TAJENKY, holandská jednotka hmotnosti I: domácké ženské jméno, třída, ústrojí hmyzu, předložka, japonská lovkyně ústřic J: experiment, skok dolů, okolo, přestat K: kosit, papoušek, výtažky z bylin 1: primáti, mikroelektronická součástka 2: druh kávy, shrnovací závěs 3: německy tak, dobrý nápoj, slovenská spojka 4: vrýpnutí, fáze měsíce, vyzkoušej 5: nástroj žence, slovensky jen, kus ledu, předložka 6: řeka, SPZ Jihlavy, kočkovitá šelma, zkratka sportovního klubu 7: urazit cestu vozidlem, citoslovce naříkání, čajová růže 8: část postele, pocit blaženosti 9: zdrobnělé mužské jméno, keř 10: podlahoviny, usazenina, holandsky před 11: nečestný čin, vřelý cit 12: pták, pohodlná křesla 13: kyselá tekutina, opuchlina, zpěvný pták 14: otázka na místo, běloveská kyselka, zábavy, popěvek 15: domácké ženské jméno, starý nástroj na mlácení obilí, polévková zavářka, stará solmizační slabika 16: v minulém roce, španělsky zlato, díly 17: jednotka objemu, díry na punčoše, chem. značka astatu 18: chem. sloučenina, pokrmový tuk 19: svit, závěr šachové partie Nápověda: E: SEKAK, 3: ALSO, 10: VOOR Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do paní Miladě Válkové nebo paní Marii Chumelové. Na tři vylosované správné odpovědi čeká dřevěná odměna, kterou připravuje pan František Urbánek. Jitka Brchaňová

9 V měsíci červenci a srpnu oslavili tito spoluobčané životní jubilea Sedlová Květoslava Masarykova 132 nar let Sixtová Jaroslava Masarykova 80 nar let Šopf Bohuslav Komenského 157 nar let Kloupar Vladimír Městečko 20 nar let Dobrovolný Vlastimil Horní Kroupná 387 nar let Hlaváčková Alice Městečko 53 nar let Luklová Květoslava Pod Baštou 2 nar let K narození děťátka blahopřejeme šťastným rodičům: Haně a Renému Bendovým, Hájenka 395 se narodila dne dcera Leona. Ivaně a Ladislavu Chrastilovým se dne narodil syn Bohdan. V minulém období jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany: Dne zemřel ve věku 68 let pan Josef H r a b a l, Komenského 306. Dne zemřela ve věku nedožitých 89 let paní Vilemína S k á l o v á, Masarykova 41. Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní A4 podnikatele A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E A6 A7 A8

100 LET pošty v Nosislavi

100 LET pošty v Nosislavi 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com Založení sboru dobrovolných hasičů v Nosislavi se vztahuje k roku 1899. Uplynulo již sto let od doby, kdy byl v Nosislavi občany naší obce a dalšími příznivci, založen Hasičský sbor. Právě v nadcházejících

Více

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj obce Šitbořice

Zpravodaj obce Šitbořice Březen 2003 Zpravodaj obce Šitbořice Sedmikráska chudobka (BELLIS PERENNIS L.) Léčivá rostlina - proti plicním chorobám. Kvete od března do září. Vyskytuje se hojně v travních porostech ŠTENGARÁČEK - zpravodaj

Více

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali Kvasické noviny strana 1 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 3 2006 Cena 8,- Kč Svěcení vlajky a znaku Sobota 12. srpna se stala pro Kvasice dnem s velkým D. V tento den

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

listy Bořetické Vítejte na hodech Hody 1. - 3. 8. 2010

listy Bořetické Vítejte na hodech Hody 1. - 3. 8. 2010 ČERVENEC Bořetické 2010 ČÍSLO 2 listy BOŘETICKÉ LISTY ČÍSLO 2 Vítejte na hodech Hody 1. - 3. 8. 2010 STÁRKY A STÁRCI HODY 2010: 1. Šárka Herůfková & Michal Bureš 2. Terezie Marečková & Tomáš Bukovský 3.

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pro nové zastupitelstvo obce začíná první rok práce z čtyřletého funkčního období. Byla zvolena nová 5-ti členná rada. Oba

Více

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2010

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2010 ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA... Kulturní život ve městě, opravy místních historických památek, nová vinařská ulička, investiční akce do budoucna a nadcházející volby do zastupitelstva Tato témata se stala

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004

Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004 KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 3/2004 Jaroslav Seifert Jak chřestí krása, když už zvadla, Jen shrabuj, větře, do propadla I vše, co pod listím je skryto Slovo starosty Vážení občané

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více