Tradice a historie Nosislavských hodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradice a historie Nosislavských hodů"

Transkript

1 Tradice a historie Nosislavských hodů Hody a stárci patří neodmyslitelně k jižní Moravě a Nosislav řadíme mezi obce s dlouholetou hodovou tradicí. Kdy se zde hody začaly slavit, nevíme, ale že zde tento zvyk žije, jsme se letos opět přesvědčili. Ne všichni o hodových tradicích, někdy i zapomenutých, a jejich historii, něco ví. Pamětníci pomalu odcházejí a písemných projevů není mnoho. A tak jsem se pokusila zmapovat a sepsat tuto oblast. Termín hodových oslav nebyl vždy spojen s patronem místního katolického kostela sv. Jakuba. Na začátku století a za první republiky se konala pravidelně obdobná taneční zábava na svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcen chrám v Židlochovicích, do nichž byla Nosislav přifařena. Tuto zábavu organizovali hasiči a konala se v měsíci září. Starší zprávy či záznamy se mi nepodařilo získat. K zásadní změně došlo , kdy se na návrh pana Jakuba Slouka Spolek pro stavbu lidového domu usnesl a iniciativně ujal pořádání hodů, a to v termínu kolem 25. července, na svátek sv. Jakuba. První Jakubské hody se konaly , hrála tam tehdy místní kapela a od této doby se termín hodů dodržuje. (vybráno z archivních dokumentů Spolku pro stavbu lidového domu, ing. Slouk). Dodnes se stárci účastní slavnostní nedělní mše v místním kostele na památku patrona sv. Jakuba. Tradice spojené s hody jsou však spojeny také s oslavami světskými. Pořádají se taneční zábavy, do obce přijíždějí pouťové a jiné atrakce, je to období setkávání širší rodiny a přátel. Hlavní a základní tradicí je průvod krojovaných stárků, který se od nepaměti koná v neděli. Stárci, jak se říká drží hody, což jsme zjistili v době nedávno minulé ( ), kdy stárci na hodech chyběli a hrozilo zrušení tradic. I v minulosti byla taková období, kdy se tradice na čas přerušila, např. v letech Protektorátu a 2. světové války. Hned po válce, už v roce 1945, krojovaná zábava byla. Byla však pojata jako dožínky a byli zde všichni občané dohromady, panovalo nadšení z konce války. O rok později stály hodové máje dvě jedna na dvoře Lidového domu a druhá před Sokolovnou (na domu p. Nádeníčka). Tradice se přerušila po Únorové revoluci, v letech hody nebyly, probíhaly politické změny a združstevňování, nebyla nálada na oslavy. Jakubské hody, byly tedy od r. 1931, pořádány nejdříve Spolkem Lidového domu a to na dvoře Lidového domu, kde se položil přenosný parket. K občerstvení sloužila hospoda p. Chlupa v přední části Lidového domu. Od roku 1966 byly hody na Buchlově (tj. na místě, kde je dnes obchod Jednoty). Asi od r se dokončil tancplac v ul. Vinohradská a bývaly zde pěkné hody až do roku 1985, kdy se přesunuly do areálu Za mostem. Tato místa měla drobnou nevýhodu v tom, že v blízkosti nebyl sál, takže v případě deště bylo po hodech. V areálu Sokola se hody pořádají dodnes a pořadatelem bývá zpravidla organizace Sokola. Stárci a stárky, tedy mládež ve věku let, byly téměř vždy ozdobou hodů, hlavní aktivita a odpovědnost ležela na těch 18-ti letých. Z těch se zpravidla rekrutovali první stárka a stárek. Zvykem bylo, že jsou to ti první v roce narození. Až pokud se někdo z nich této funkce neujal, vybrali mladí mezi sebou jiný pár. Někdy to byl problém, jakoby nikdo nechtěl být ten první, být vidět. Jindy zase prvního stárka vykonával někdo rád a tak dlouho, že to vypadalo jako doživotní funkce. Dodnes a jen v nepatrných obměnách se drží tradice krojovaného průvodu v nedělní odpoledne se zpěvy a jucháním, vrcholící tancem pod nazdobenou májí, při kterém hrává krojovaná dechová hudba. Při této příležitosti se zde objevuje stále více také drobotina v krojích. Dříve, už od počátku Jakubských hodů, bylo toto odpoledne spojeno také s tradičním mužáckým sólem, na kterém stárci zaváděli, a to snad

2 celou dědinu. Netancoval jen ten, kdo opravdu nemohl. Na začátku tohoto sóla býval pochod všech zúčastněných kolem parketu. Namísto této tradice se po roce 1997 ujala tradice nová slavnostní pochod stárků pod májí, na který se všichni hodoví návštěvníci těší. Samozřejmě, že sólo nemůže chybět, vždyť kdo by si rád nezatancoval se stárkou či stárkem, a nepřipil si na zdraví stárkovským vínem z juchačky. Co se v Nosislavi nedrží, je zvaní na hody, kdy stárci s kapelou chodí po vesnici a všechny osobně zvou. Toto je to zvykem pouze v okolních vesnicích. Sklepník, tj. ten, který na vyzdobeném trakaři se soudkem v čele průvodu vozí zásobu stárkovského vína, a stará se o dolévání juchaček, bývá v Nosislavi od 80. let. Ještě celý nedělní večer jsou stárci v krojích tancují a pořádají sóla. A co v poslední době nejvíce přilákalo návštěvníky nedělní zábavy? Že nevíte? Přijďte v neděli na půlnoční pochod stárků. Ten se koná od r a největším překvapením byl právě tehdy, kdy se stárkům podařilo vše utajit až do poslední chvíle. Při půlnočním pochodu na rozloučenou se na parketu objevili stárci a stárky tak, že si vyměnili kroje. Kluci v dívčích sukních a holky v chlapeckém kroji. V loňském roce připomněl pochod naše zemědělské předky i s tradičními nástroji (samozřejmě holky šly za sedláky a kluci za selky). No a letos to byl průvod transvestitů, který, i přes nepřetržitý déšť, všechny čekající mile rozveselil. Dá se říci, že se tato revoluční tradice ujala. Stejně jako odpolední pochod ji iniciovali pan S. Hvízdal a H. Gottfriedová. Sobotní večerní zábavy jsou ve znamení dechové hudby, stárci zde chodí oblečení klasicky (bílé halenky, košile a černé sukně, kalhoty) a na hrudi mají chlapci z mašlí ušitou růži a děvčata krušpánek s mašličkou. Vždy přítomná juchačka s krušpánkovým věnečkem s mašlemi naznačuje, že i sobotní večer patří stárkům a jejich sóla oživují hody. Dříve každé sólo mělo důležitý přívlastek (který vyjadřoval i to, kdo bude na parketu) bylo sólo přespolních, domácích, kytičkové, mašličkové, po půlnoci někdy i bosky či v trenkách a možná i jiné. Kroje zde nemáme místní. Vždy (co pamětníci pamatují) se používaly kroje kyjovské z půjčovny. Mimo hodové zábavy, kde se tyto kroje využily, se zde v některých letech pořádaly májové zábavy. Byla to jakási zkouška na hody. Stárci chodili v krojích, tancovalo a zpívalo se pod májí, i když malou a v sále. Příprava na hody probíhala vždy už od jara. Omladina se začala scházet, někteří se teprve učili tancovat, musel se vypilovat zpěv, naučit se lidové písně (dříve se doma více zpívalo, takže to mladým nečinilo takové potíže), připravit ozdoby na máji, věnec, později přivézt a očistit máje (bývají tři, velká hlavní a dvě menší pro první stárku a stárka) a připravit sál (pro případ deštivého počasí). A vše se nese ve jménu setkávání a poznávání se naší místní mládeže, mnozí z nich zde prožijí nějaký zamilovaný příběh či potkají celoživotní lásku. Další místní hodovou tradicí, která se ujala od r z iniciativy pana Jaroslava Mahovského ml., je pořádání páteční zábavy se skupinou MODUL. Tento druh hudby, i když se ke krojům příliš nehodí, je podle počtu návštěvníků nejvíce oblíben. Hlavním hodovým dnem bývala neděle a dá se říci i sobotní zábava, na které bývala největší účast. V posledních letech se hlavní návštěvnost přesunula na pátek, v sobotu a neděli je účast slabá. Proč se v sobotu tak rapidně snižuje účast, je těžké hodnotit, jestli pro levnou dechovou kapelu, která nepřiláká (dříve zde hrávala Rozmařilka, Svratečanka, Lácaranka apod.), nebo pro únavu návštěvníků páteční zábavy (která bývá do brzkých ranních hodin), nebo pro přesun zájmu občanů spíše na hudbu typu tři na tři. Možná zde chybí i tzv. sódná lavica, tj. místo pro starší ženy a páry, které si chtějí dechovku jen poslechnout. Ti se zde odnaučili na hody chodit. Jen poslouchají před domem, co za muziku se k jejich uchu donese. Možná by stálo za zvážení provést nějakou organizační změnu v zájmu zvýšení atraktivity sobotních hodů. Na začátku století a za první republiky bývaly hlavní hody v neděli, a slavilo se ještě v pondělí a úterý. Po 2. sv. válce bývaly hody v sobotu a neděli. Od pátku do neděle jsou už 18 let a to v některých letech byly operativně prodlouženy až do pondělí. Páteční oslavou ovšem zanikla tradice hlídání máje, protože postavenou máji se mladí ženáči nebo vysloužilí stárci často z hecu pokoušeli pokácet. Bylo čestnou povinností stárků v pátek postavenou máji do sobotních hodů uhlídat. A tento večer často patřil místním harmonikářům a zpěvákům, kteří stárkům vydatně pomáhali hlídat a stárci jim za to rádi nalili stárkovského, nebo se narazil sud piva. Tímto bych také chtěla poděkovat za snahu všem, kteří se o uchování, oživení i rozšíření místních hodových tradic jakýmkoli způsobem zasloužili. Ať už jsou to stárci, jejich rodiče, pořadatelé, a nebo občané, kteří své domy a jejich okolí vždy pěkně upraví a na hody přijdou. Za spolupráci na tomto článku děkuji paní Chumelové a zejména pamětníkům, kteří se se mnou o své zážitky a vzpomínky podělili. Tento článek není historicky podložen dokumenty, a proto omluvte některé nepřesné údaje. Pokud je někdo může upřesnit či rozšířit, ráda to uvítám. Určitě je i mnoho dobových fotografií, které postupně zanikají a zasloužily by si uchování pro další pokolení. A nakonec přeji všem, aby se tady hodové tradice zachovaly co nejdéle, aby byly živé, přitažlivé a pěkné pro všechny účastníky i návštěvníky. Milada Válková

3 Citát pro toto číslo: Život v komunistické totalitě byl nepochybně daleko jednodušší, strukturovanější a návodnější... Pro mnohé lidi je komunismus také věkem jejich idealizovaného mládí, kdy všechno bylo lepší. Martin Mahler: Psychologie dnes 1/2002 Zastupitelstvo obce dne schválilo smlouvu o prodeji a zpětné koupi akcií v záležitosti majetkových změn firmy Vodovody a kanalizace Břeclav dne schválilo mimo jiné: - řád veřejných pohřebišť v obci - počet členů příštího zastupitelstva (15) - prodeje tří obecních pozemků - rozpočtová opatření - prodej akcií České spořitelny a.s. (plné znění obou usnesení je na internetu a k nahlédnutí u obecního úřadu) Stručně Chodník a kanalizaci v ul.komenského ( od domu čp Eliášovi po dům čp Soppéovi ) bude realizovat firma TOPSTAV s.r.o.z Brna od s plánovaným termínem 4 týdny v ceně ,-Kč. Na zbudování bezbariérového přístupu do Základní školy ve Velkých Němčicích, kterou navštěvují i nosislavští žáci, přispěla obec Nosislav částkou ,-Kč Opravy vozovek (asfaltování) bude obec letos stát cca ,-Kč (firma Silnice Hradec Králové a.s., závod Brno). Obec zadala vypracování dokumentace pro územní řízení akce Kanalizace a čistička odpadních vod, která bude sloužit k případnému získání dotací. Podle výsledků tohoto jednání se odvinou další kroky již příštího zastupitelstva. Vybetonování u hřiště za základní školou provedla firma M-Stav s.r.o. (Jiří Měřínský). Rozšíření hřbitova zahájí firma STAMA s.r.o. v měsíci září K dispozici je dokumentace o rekonstrukci vozovky ulic Pod Kopcem a Pod Baštou (připomínkovaná občany ), která je navržena k realizaci ve dvou etapách. V případě příznivého vývoje financí může být první etapa zahájena letos. V opačném případě na jaře roku příštího. VS Přečíslování telefonů Dne 22.září 2002 dojde k velkému přečíslování telefonů v celé ČR. Upozorňujeme i na tomto místě, že naše místní telefonní čísla se změní doplněním na Zároveń se vypouští meziměstské číslo 05 (v našem případě) při volání odjinud. Složitější to je u čísel mimo náš telefonní obvod. Pro přehled uveřejňujeme pro nás důležitá čísla, která používáme v obci v naléhavých případech z Hustopečska a Břeclavska (vše platí až po přečíslování 22.září 2002!): Vodovody Hustopeče Vodárna Vranovice Plyn-služebna Hustopeče Elektro-služebna Hustopeče Elektro-dispečink Břeclav Ing.Svoboda

4 Nové y Sdělujeme, že radnice používá nyní tyto maily: Kancelář starosty obce (dosavadní je sem přesměrován) Referentka paní Mahovská (dosavadní je sem přesměrován) Nadále platí pro účetní paní Musilovou Nadále platí pro redakci Nosislavského zpravodaje Povodně 2002 Těsně kolem uzávěrky tohoto čísla postihla naši republiku katastrofa, které se již říká Povodně 2002 k odlišení předchozích povodní na Moravě v roce 1997 a Tentokrát byly postiženy nejvíce Čechy. I tentokrát se projevilo, že kromě postižených a lhostejných lidí jsou i lidé, kteří myslí na druhé a chtějí pomoci, kde je to potřeba. Od soboty do středy pomáhal nosislavský hasičský sbor (6-10 hasičů) v Dráchově u Veselí nad Lužnicí. Skupinu materiálně zabezpečuje obec. (Fotoreportáž str. 5, pozn. red.) Další sedmičlenná skupina z evangelického sboru je od pondělí do čtvrtka v Českých Budějovicích a okolí. Jejich pomoc zabezpečila účelová sbírka z neděle pořádaná v evangelickém kostele. O obou těchto pomocích (a event.dalších, o kterých dosud nevíme) přineseme podrobné zprávy, byť třeba v dalším čísle. Rada obce navrhuje z obecního rozpočtu vyčlenit 50 tis.kč a určit ji na pomoc konkrétní postižené obci. Cíl této pomoci hledáme. Navíc sociální komise plánuje uskutečnit finanční sbírku občanů. O ní budete informování zvlášť. VS A co MŠ - bude otevřena včas? Tak zní dotazy některých občanů, kteří ví, že ve školce se dělá velká oprava. Můžu všechny občany uklidnit. Práce pokračují podle harmonogramu a MŠ bude otevřena po prázdninách a děti ji budou moci navštěvovat. A co se vlastně ve školce děje? Dělá se úprava vnitřního uspořádání včetně kuchyně podle požadavku okresní hygieny. Jde v podstatě o rozdělení provozu pro dvě třídy, musí být zřízeny dvě šatny, rozděleno sociální zařízení, přemístěna kuchyň včetně příslušenství, zřízena výdejna jídel, zbudováno zázemí, jak pro učitelky, tak i pro kuchařky a uklízečku. V práci se bude pokračovat i po prázdninách, ale nezasáhnou do provozu školky. Jaromír Kokrhel starosta Studna zdobí park Nivka - Vinohradská Studnu s posezením dokončila těsně před hody firma Umělecké kovářství Radek Mahovský podle ideového návrhu studenta architektury Petra Dobrovolného z Ústí nad Labem. Už i Vás osvěžila voda z této studny? Pitná sice není, ale v letošních vedrech se hodila. Nebo jste jen chvilku poseděli? A děti zkouší, jak se pumpuje? Tak to je dobře.

5 I Nosislav má svůj školní autobus To nemá každá škola, říká s úsměvem hned po ránu pan Rudolf Mahovský. To nemá žádná škola, říkám já a už koukám, jak nejlépe vyfotit tento školní autobus. Je to neuvěřitelné, ale jezdí kolem našeho domu pravidelně v 7:31 hod. Proto nemohu tuto pravidelnou linku zdržovat, jen pár fotek a už si to všichni frčí k naší škole. Přeji všem dětem a panu Mahovskému bezporuchovou jízdu i v novém školním roce 2002/2003. Jana Jelínková V září jdeme do školy Prázdniny se nachýlily do své poslední čtvrtiny a my se připravujeme na školní rok 2002/2003, který bude slavnostně zahájen 2. září Co se ve škole změnilo a na co se mohou žáci těšit? Především v průběhu školních prázdnin byla provedena generální oprava všech sociálních zařízení, paní školnice dětem nově natřela školní lavice, provedla vzorný úklid, aby se dětem ve škole líbilo a především dobře pracovalo. Vzhledem k tomu, že naše škola byla vybrána MŠMT do projektu počítače do škol, byla vybudována počítačová učebna, která bude sloužit žákům k lepšímu procvičování a zvládání učiva. V letošním školním roce nastoupí do naší školy žáci druhého až pátého ročníku. Nebude tedy otevřen první ročník, neboť k zápisu do první třídy přišlo pouze pět dětí a z toho tři děti mají odklad školní docházky. Po

6 dohodě s rodiči zbývajících dvou žáků bylo rozhodnuto, že tyto děti nastoupí školní docházku na Základní škole ve Velkých Němčicích, aby měly stejné podmínky výuky jako jejich kamarádi. Tím se snižuje i počet pedagogických pracovníků. Z naší školy odchází pan učitel PaeDr. Luděk Remunda. Ostatní pracovníci na škole zůstávají. Přeji dětem, rodičům i všem pracovníkům základní školy hodně pohody, vzájemné a prospěšné spolupráce a především klidnou a ničím nerušenou práci po celý škoní rok. Mgr. Jana Březinová Ošetřování vinic a ochrana přírody V poslední době stále více slýcháme o možnostech ošetření vinic proti některým škůdcům šetrněji a jinak než dosud, pomocí biologické ochrany. Je známo, že každý organismus v přírodě má svého nepřítele a že se tím vyrovnávají všechny pochody v přírodním prostředí. Tohoto jevu je možno využít při pěstování zemědělských kultur. Někde se to daří s větším či menším úspěchem. Jedním z prokázaných úspěchů je použití dravého roztoče (Typhlodromus pyri) na to, aby reguloval výskyt škodlivých savých roztočů ve vinici. Tento dravý roztoč se množí v závislosti na množství své potravy. Má-li málo, jeho výskyt je menší a naopak. Požírá svilušky, hálčivce, vlnovníky a původce kadeřavosti. Nikdy nesaje listy. Přežívá ve vinicích a reguluje. Tento postup, který je znám asi 25 let, využívá stále více vinařů nejen u nás, ale i v cizině a je praxí dostatečně ověřen. Při souběžném použití chemické ochrany je nutno dávat pozor na přípravky, které ho ničí a ty vyloučit z užívání. Každý prodejce je seznámen s uvedenou problematikou a měl by fundovaně poradit; na všech moderních přípravcích je v návodu uvedeno, zda je možno je použít tam, kde se používá k ochraně dravý roztoč.. Zbývá dostatek těch, které použít lze. Výhody aplikace dravého roztoče spočívají v omezení popř. nepotřebě ošetření proti sviluškám a kadeřavosti (což na jaře bývá někdy komplikované), a vyloučení předjarních postřiků. Z osobních zkušeností bych uvedl, že ve svých vinicích od r již nepoužívám žádné přípravky na živočišné škůdce, pouze na houbové choroby. Dravého roztoče můžete koupit buď pro jarní aplikaci ve vatičce, a nebo v létě na zelených letorostech. Sám přeleze, dokonce i přes travní pokryv z jedné vinice do druhé. Tento způsob ošetření vinic je k přírodě velmi šetrný a používá se významně např. na Palavě, ale i jinde, protože šetří peníze, námahu i čas vinaře. ing. Válka Karel Další fotbalová sezóna už se rozjela!! Od vydání posledního Zpravodaje uběhlo několik měsíců, které přinesly do naší organizace pár drobných změn. Ta pro výbor nejpodstatnější spočívala ve výměně trenéra u mužstva mužů, ke které došlo ještě několik kol před skončením uplynulé sezóny. Bývalý trenér František Hromek zamířil za trenérskou karierou do Hustopečí. Přestože ukončení jeho působení v našem oddíle bylo velice náhlé a neočekávané a mnozí mu to mohou vyčítat, musíme se smířit s tím, že všechno má svůj začátek a konec a pan Hromek právě končil. Přes veškeré výhrady, které vůči jeho osobě může někdo mít, faktem zůstává, že tu odvedl spoustu dobré práce, za kterou mu tímto výbor děkuje. Na uvolněné trenérské křeslo se díky panu Šťastnému podařilo zajistit určitě rovnocenou náhradu v podobě pana Michajlova. Novému kouči do jeho práce přejeme hodně trpělivosti se svěřenci a hlavně spoustu sportovních úspěchů. Během prázdnin byla hlavní náplní naší práce už tradičně starost o zdárný průběh hodů. Protože se k našim uším nedonesly žádné zásadní výtky, předpokládám, že většina zúčastněných byla spokojena a bavila se dobře. Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci této náročné akce. Zveme všechny děti narozené v roce 1992 a mladší, kteří by měli zájem o zapojení do naší přípravky na pravidelné tréningy v pondělí a pátek od 17 hodin pod odborným vedením trenérů pana Libora Piláta a pana Miloše Smetany. Jako pozvánku do našeho areálu přikládáme rozpis zápasů v jarní části soutěže. Přejeme všem příznivcům hodně pěkných sportovních zážitků. Rostislav Laichman člen výboru TJ Sokol Nosislav

7 Muži :30 Sokol Týnec Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol V.Němčice :30 Sokol Rakvice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Palavan Bavory :30 Sokol Přítluky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slovan Břeclav B :00 Mír v. Bílovice Sokol Nosislav Sokol V. Pavlovice B :00 Sokol Nosislav :30 Sokol Popice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav SK Vranovice :00 Loko Břeclav Sokol Nosislav :00 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Dorost :15 Sokol Zaječí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :30 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Křepice 8.9. Družstevník 14:15 Nikolčice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Dyn. Velký Dvůr :45 Mír V. Bílovice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Sokol Přibice :15 SK Vranovice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Uherčice :45 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :45 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Žáci :00 Družstevník Vrbice Sokol Nosislav :00 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Starovičky :00 Sokol Křepice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 Sokol Brumovice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice Sokol V :30 Hostěrádky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Krumvíř :00 xxx Sokol Nosislav Družstevník :00 Sokol Nosislav Nikolčice Přípravka :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :00 FC Hustopeče B Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slavoj Podivín :00 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šakvice :00 Sokol Pouzdřany Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Popice :00 Sokol Rakvice Sokol Nosislav Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Asimov: Konec věčnosti Beneš: Odsun Němců z Československa Blytonová: Tajemné moře Brodský: To že jsem já? Deary: Temní rytíři a ošumělé hrady Cílek: Pamětihodné bitvy našich dějin: Rok Farman: Francouzská revoluce Cimický: Oběti života Komendová: Zuzka a koník Max Delinsky: Vinice Murdoch: Severoameričtí Indiáni Frýbová: Neděle jako stvořená pro vraždu Rozum do kapsy (Rozšířené vydání) Horn íček: Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky Schuster: 1000 dívčích otázek Horsch: Plaménky: Co udělat, aby vám krásně květly Treiberová: Pokoj s vyhlídkou Hrubín: Romance pro křídlovku Webster-Doyle: Proč mě pořád někdo šikanuje? Hoyt: Bitva v zálivu (Rady jak zvládnout malé tyrany) King: Pavučina snů Asquitová: Průvodce usoužených puberťáků Körnerová: Andělská tvář MacBain: Sladký svět Mahler: Ano, Masaryk

8 Pilcherová: Dům v Cornwallu Popelková: Batika Příhoda: Internet na dlani Redfield: Celestinské proroctví Simmel: Dvaadvacet centimetrů něžnosti Švabinská: Světla paměti Viewegh: Báječná léta s Klausem Waltari: Krvavá lázeň Woodová: Hippokratova přísaha Woodová: Posvátné místo Luštěte s námi! Dobrá rada: Spěcháte? ( dokončení v tajence ) A B C D E F G H I J K A: vchod, horský skřítek, dravý pták B: arabské mužské jméno, včelí společenství, anglický spisovatel, zkratka kalorie, mastná tekutina C: výrůstek na sliznici, sloní zub, anglicky konec, známá americká hudební skupina, ženské jméno D: název písmene x, PRVNÍ ČÁST TAJENKY, továrna na obráběcí stroje E: starořek, kina, ostrov v Indonézii, předložka, oddělení v nemocnici F: vyhynulý pštros, německy osm, vada, tekutý prášek, předložka G: hrob, vápencové území, tři římské 50, chem. značka uranu, kyslíku a hahnia, žlutá barva H: český zpěvák Vilém, DRUHÁ ČÁST TAJENKY, holandská jednotka hmotnosti I: domácké ženské jméno, třída, ústrojí hmyzu, předložka, japonská lovkyně ústřic J: experiment, skok dolů, okolo, přestat K: kosit, papoušek, výtažky z bylin 1: primáti, mikroelektronická součástka 2: druh kávy, shrnovací závěs 3: německy tak, dobrý nápoj, slovenská spojka 4: vrýpnutí, fáze měsíce, vyzkoušej 5: nástroj žence, slovensky jen, kus ledu, předložka 6: řeka, SPZ Jihlavy, kočkovitá šelma, zkratka sportovního klubu 7: urazit cestu vozidlem, citoslovce naříkání, čajová růže 8: část postele, pocit blaženosti 9: zdrobnělé mužské jméno, keř 10: podlahoviny, usazenina, holandsky před 11: nečestný čin, vřelý cit 12: pták, pohodlná křesla 13: kyselá tekutina, opuchlina, zpěvný pták 14: otázka na místo, běloveská kyselka, zábavy, popěvek 15: domácké ženské jméno, starý nástroj na mlácení obilí, polévková zavářka, stará solmizační slabika 16: v minulém roce, španělsky zlato, díly 17: jednotka objemu, díry na punčoše, chem. značka astatu 18: chem. sloučenina, pokrmový tuk 19: svit, závěr šachové partie Nápověda: E: SEKAK, 3: ALSO, 10: VOOR Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do paní Miladě Válkové nebo paní Marii Chumelové. Na tři vylosované správné odpovědi čeká dřevěná odměna, kterou připravuje pan František Urbánek. Jitka Brchaňová

9 V měsíci červenci a srpnu oslavili tito spoluobčané životní jubilea Sedlová Květoslava Masarykova 132 nar let Sixtová Jaroslava Masarykova 80 nar let Šopf Bohuslav Komenského 157 nar let Kloupar Vladimír Městečko 20 nar let Dobrovolný Vlastimil Horní Kroupná 387 nar let Hlaváčková Alice Městečko 53 nar let Luklová Květoslava Pod Baštou 2 nar let K narození děťátka blahopřejeme šťastným rodičům: Haně a Renému Bendovým, Hájenka 395 se narodila dne dcera Leona. Ivaně a Ladislavu Chrastilovým se dne narodil syn Bohdan. V minulém období jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany: Dne zemřel ve věku 68 let pan Josef H r a b a l, Komenského 306. Dne zemřela ve věku nedožitých 89 let paní Vilemína S k á l o v á, Masarykova 41. Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní A4 podnikatele A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E A6 A7 A8

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Tréninková příprava 2015 termín

Tréninková příprava 2015 termín Tréninková příprava 2015 termín tréninková náplň pondělí 2.2.2015 spinning úterý 3.2.2015 středa 4.2.2015 relax bazén čtvrtek 5.2.2015 trénink v tělocvičně pátek 6.2.2015 sobota 7.2.2015 neděle 8.2.2015

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více