Tradice a historie Nosislavských hodů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradice a historie Nosislavských hodů"

Transkript

1 Tradice a historie Nosislavských hodů Hody a stárci patří neodmyslitelně k jižní Moravě a Nosislav řadíme mezi obce s dlouholetou hodovou tradicí. Kdy se zde hody začaly slavit, nevíme, ale že zde tento zvyk žije, jsme se letos opět přesvědčili. Ne všichni o hodových tradicích, někdy i zapomenutých, a jejich historii, něco ví. Pamětníci pomalu odcházejí a písemných projevů není mnoho. A tak jsem se pokusila zmapovat a sepsat tuto oblast. Termín hodových oslav nebyl vždy spojen s patronem místního katolického kostela sv. Jakuba. Na začátku století a za první republiky se konala pravidelně obdobná taneční zábava na svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcen chrám v Židlochovicích, do nichž byla Nosislav přifařena. Tuto zábavu organizovali hasiči a konala se v měsíci září. Starší zprávy či záznamy se mi nepodařilo získat. K zásadní změně došlo , kdy se na návrh pana Jakuba Slouka Spolek pro stavbu lidového domu usnesl a iniciativně ujal pořádání hodů, a to v termínu kolem 25. července, na svátek sv. Jakuba. První Jakubské hody se konaly , hrála tam tehdy místní kapela a od této doby se termín hodů dodržuje. (vybráno z archivních dokumentů Spolku pro stavbu lidového domu, ing. Slouk). Dodnes se stárci účastní slavnostní nedělní mše v místním kostele na památku patrona sv. Jakuba. Tradice spojené s hody jsou však spojeny také s oslavami světskými. Pořádají se taneční zábavy, do obce přijíždějí pouťové a jiné atrakce, je to období setkávání širší rodiny a přátel. Hlavní a základní tradicí je průvod krojovaných stárků, který se od nepaměti koná v neděli. Stárci, jak se říká drží hody, což jsme zjistili v době nedávno minulé ( ), kdy stárci na hodech chyběli a hrozilo zrušení tradic. I v minulosti byla taková období, kdy se tradice na čas přerušila, např. v letech Protektorátu a 2. světové války. Hned po válce, už v roce 1945, krojovaná zábava byla. Byla však pojata jako dožínky a byli zde všichni občané dohromady, panovalo nadšení z konce války. O rok později stály hodové máje dvě jedna na dvoře Lidového domu a druhá před Sokolovnou (na domu p. Nádeníčka). Tradice se přerušila po Únorové revoluci, v letech hody nebyly, probíhaly politické změny a združstevňování, nebyla nálada na oslavy. Jakubské hody, byly tedy od r. 1931, pořádány nejdříve Spolkem Lidového domu a to na dvoře Lidového domu, kde se položil přenosný parket. K občerstvení sloužila hospoda p. Chlupa v přední části Lidového domu. Od roku 1966 byly hody na Buchlově (tj. na místě, kde je dnes obchod Jednoty). Asi od r se dokončil tancplac v ul. Vinohradská a bývaly zde pěkné hody až do roku 1985, kdy se přesunuly do areálu Za mostem. Tato místa měla drobnou nevýhodu v tom, že v blízkosti nebyl sál, takže v případě deště bylo po hodech. V areálu Sokola se hody pořádají dodnes a pořadatelem bývá zpravidla organizace Sokola. Stárci a stárky, tedy mládež ve věku let, byly téměř vždy ozdobou hodů, hlavní aktivita a odpovědnost ležela na těch 18-ti letých. Z těch se zpravidla rekrutovali první stárka a stárek. Zvykem bylo, že jsou to ti první v roce narození. Až pokud se někdo z nich této funkce neujal, vybrali mladí mezi sebou jiný pár. Někdy to byl problém, jakoby nikdo nechtěl být ten první, být vidět. Jindy zase prvního stárka vykonával někdo rád a tak dlouho, že to vypadalo jako doživotní funkce. Dodnes a jen v nepatrných obměnách se drží tradice krojovaného průvodu v nedělní odpoledne se zpěvy a jucháním, vrcholící tancem pod nazdobenou májí, při kterém hrává krojovaná dechová hudba. Při této příležitosti se zde objevuje stále více také drobotina v krojích. Dříve, už od počátku Jakubských hodů, bylo toto odpoledne spojeno také s tradičním mužáckým sólem, na kterém stárci zaváděli, a to snad

2 celou dědinu. Netancoval jen ten, kdo opravdu nemohl. Na začátku tohoto sóla býval pochod všech zúčastněných kolem parketu. Namísto této tradice se po roce 1997 ujala tradice nová slavnostní pochod stárků pod májí, na který se všichni hodoví návštěvníci těší. Samozřejmě, že sólo nemůže chybět, vždyť kdo by si rád nezatancoval se stárkou či stárkem, a nepřipil si na zdraví stárkovským vínem z juchačky. Co se v Nosislavi nedrží, je zvaní na hody, kdy stárci s kapelou chodí po vesnici a všechny osobně zvou. Toto je to zvykem pouze v okolních vesnicích. Sklepník, tj. ten, který na vyzdobeném trakaři se soudkem v čele průvodu vozí zásobu stárkovského vína, a stará se o dolévání juchaček, bývá v Nosislavi od 80. let. Ještě celý nedělní večer jsou stárci v krojích tancují a pořádají sóla. A co v poslední době nejvíce přilákalo návštěvníky nedělní zábavy? Že nevíte? Přijďte v neděli na půlnoční pochod stárků. Ten se koná od r a největším překvapením byl právě tehdy, kdy se stárkům podařilo vše utajit až do poslední chvíle. Při půlnočním pochodu na rozloučenou se na parketu objevili stárci a stárky tak, že si vyměnili kroje. Kluci v dívčích sukních a holky v chlapeckém kroji. V loňském roce připomněl pochod naše zemědělské předky i s tradičními nástroji (samozřejmě holky šly za sedláky a kluci za selky). No a letos to byl průvod transvestitů, který, i přes nepřetržitý déšť, všechny čekající mile rozveselil. Dá se říci, že se tato revoluční tradice ujala. Stejně jako odpolední pochod ji iniciovali pan S. Hvízdal a H. Gottfriedová. Sobotní večerní zábavy jsou ve znamení dechové hudby, stárci zde chodí oblečení klasicky (bílé halenky, košile a černé sukně, kalhoty) a na hrudi mají chlapci z mašlí ušitou růži a děvčata krušpánek s mašličkou. Vždy přítomná juchačka s krušpánkovým věnečkem s mašlemi naznačuje, že i sobotní večer patří stárkům a jejich sóla oživují hody. Dříve každé sólo mělo důležitý přívlastek (který vyjadřoval i to, kdo bude na parketu) bylo sólo přespolních, domácích, kytičkové, mašličkové, po půlnoci někdy i bosky či v trenkách a možná i jiné. Kroje zde nemáme místní. Vždy (co pamětníci pamatují) se používaly kroje kyjovské z půjčovny. Mimo hodové zábavy, kde se tyto kroje využily, se zde v některých letech pořádaly májové zábavy. Byla to jakási zkouška na hody. Stárci chodili v krojích, tancovalo a zpívalo se pod májí, i když malou a v sále. Příprava na hody probíhala vždy už od jara. Omladina se začala scházet, někteří se teprve učili tancovat, musel se vypilovat zpěv, naučit se lidové písně (dříve se doma více zpívalo, takže to mladým nečinilo takové potíže), připravit ozdoby na máji, věnec, později přivézt a očistit máje (bývají tři, velká hlavní a dvě menší pro první stárku a stárka) a připravit sál (pro případ deštivého počasí). A vše se nese ve jménu setkávání a poznávání se naší místní mládeže, mnozí z nich zde prožijí nějaký zamilovaný příběh či potkají celoživotní lásku. Další místní hodovou tradicí, která se ujala od r z iniciativy pana Jaroslava Mahovského ml., je pořádání páteční zábavy se skupinou MODUL. Tento druh hudby, i když se ke krojům příliš nehodí, je podle počtu návštěvníků nejvíce oblíben. Hlavním hodovým dnem bývala neděle a dá se říci i sobotní zábava, na které bývala největší účast. V posledních letech se hlavní návštěvnost přesunula na pátek, v sobotu a neděli je účast slabá. Proč se v sobotu tak rapidně snižuje účast, je těžké hodnotit, jestli pro levnou dechovou kapelu, která nepřiláká (dříve zde hrávala Rozmařilka, Svratečanka, Lácaranka apod.), nebo pro únavu návštěvníků páteční zábavy (která bývá do brzkých ranních hodin), nebo pro přesun zájmu občanů spíše na hudbu typu tři na tři. Možná zde chybí i tzv. sódná lavica, tj. místo pro starší ženy a páry, které si chtějí dechovku jen poslechnout. Ti se zde odnaučili na hody chodit. Jen poslouchají před domem, co za muziku se k jejich uchu donese. Možná by stálo za zvážení provést nějakou organizační změnu v zájmu zvýšení atraktivity sobotních hodů. Na začátku století a za první republiky bývaly hlavní hody v neděli, a slavilo se ještě v pondělí a úterý. Po 2. sv. válce bývaly hody v sobotu a neděli. Od pátku do neděle jsou už 18 let a to v některých letech byly operativně prodlouženy až do pondělí. Páteční oslavou ovšem zanikla tradice hlídání máje, protože postavenou máji se mladí ženáči nebo vysloužilí stárci často z hecu pokoušeli pokácet. Bylo čestnou povinností stárků v pátek postavenou máji do sobotních hodů uhlídat. A tento večer často patřil místním harmonikářům a zpěvákům, kteří stárkům vydatně pomáhali hlídat a stárci jim za to rádi nalili stárkovského, nebo se narazil sud piva. Tímto bych také chtěla poděkovat za snahu všem, kteří se o uchování, oživení i rozšíření místních hodových tradic jakýmkoli způsobem zasloužili. Ať už jsou to stárci, jejich rodiče, pořadatelé, a nebo občané, kteří své domy a jejich okolí vždy pěkně upraví a na hody přijdou. Za spolupráci na tomto článku děkuji paní Chumelové a zejména pamětníkům, kteří se se mnou o své zážitky a vzpomínky podělili. Tento článek není historicky podložen dokumenty, a proto omluvte některé nepřesné údaje. Pokud je někdo může upřesnit či rozšířit, ráda to uvítám. Určitě je i mnoho dobových fotografií, které postupně zanikají a zasloužily by si uchování pro další pokolení. A nakonec přeji všem, aby se tady hodové tradice zachovaly co nejdéle, aby byly živé, přitažlivé a pěkné pro všechny účastníky i návštěvníky. Milada Válková

3 Citát pro toto číslo: Život v komunistické totalitě byl nepochybně daleko jednodušší, strukturovanější a návodnější... Pro mnohé lidi je komunismus také věkem jejich idealizovaného mládí, kdy všechno bylo lepší. Martin Mahler: Psychologie dnes 1/2002 Zastupitelstvo obce dne schválilo smlouvu o prodeji a zpětné koupi akcií v záležitosti majetkových změn firmy Vodovody a kanalizace Břeclav dne schválilo mimo jiné: - řád veřejných pohřebišť v obci - počet členů příštího zastupitelstva (15) - prodeje tří obecních pozemků - rozpočtová opatření - prodej akcií České spořitelny a.s. (plné znění obou usnesení je na internetu a k nahlédnutí u obecního úřadu) Stručně Chodník a kanalizaci v ul.komenského ( od domu čp Eliášovi po dům čp Soppéovi ) bude realizovat firma TOPSTAV s.r.o.z Brna od s plánovaným termínem 4 týdny v ceně ,-Kč. Na zbudování bezbariérového přístupu do Základní školy ve Velkých Němčicích, kterou navštěvují i nosislavští žáci, přispěla obec Nosislav částkou ,-Kč Opravy vozovek (asfaltování) bude obec letos stát cca ,-Kč (firma Silnice Hradec Králové a.s., závod Brno). Obec zadala vypracování dokumentace pro územní řízení akce Kanalizace a čistička odpadních vod, která bude sloužit k případnému získání dotací. Podle výsledků tohoto jednání se odvinou další kroky již příštího zastupitelstva. Vybetonování u hřiště za základní školou provedla firma M-Stav s.r.o. (Jiří Měřínský). Rozšíření hřbitova zahájí firma STAMA s.r.o. v měsíci září K dispozici je dokumentace o rekonstrukci vozovky ulic Pod Kopcem a Pod Baštou (připomínkovaná občany ), která je navržena k realizaci ve dvou etapách. V případě příznivého vývoje financí může být první etapa zahájena letos. V opačném případě na jaře roku příštího. VS Přečíslování telefonů Dne 22.září 2002 dojde k velkému přečíslování telefonů v celé ČR. Upozorňujeme i na tomto místě, že naše místní telefonní čísla se změní doplněním na Zároveń se vypouští meziměstské číslo 05 (v našem případě) při volání odjinud. Složitější to je u čísel mimo náš telefonní obvod. Pro přehled uveřejňujeme pro nás důležitá čísla, která používáme v obci v naléhavých případech z Hustopečska a Břeclavska (vše platí až po přečíslování 22.září 2002!): Vodovody Hustopeče Vodárna Vranovice Plyn-služebna Hustopeče Elektro-služebna Hustopeče Elektro-dispečink Břeclav Ing.Svoboda

4 Nové y Sdělujeme, že radnice používá nyní tyto maily: Kancelář starosty obce (dosavadní je sem přesměrován) Referentka paní Mahovská (dosavadní je sem přesměrován) Nadále platí pro účetní paní Musilovou Nadále platí pro redakci Nosislavského zpravodaje Povodně 2002 Těsně kolem uzávěrky tohoto čísla postihla naši republiku katastrofa, které se již říká Povodně 2002 k odlišení předchozích povodní na Moravě v roce 1997 a Tentokrát byly postiženy nejvíce Čechy. I tentokrát se projevilo, že kromě postižených a lhostejných lidí jsou i lidé, kteří myslí na druhé a chtějí pomoci, kde je to potřeba. Od soboty do středy pomáhal nosislavský hasičský sbor (6-10 hasičů) v Dráchově u Veselí nad Lužnicí. Skupinu materiálně zabezpečuje obec. (Fotoreportáž str. 5, pozn. red.) Další sedmičlenná skupina z evangelického sboru je od pondělí do čtvrtka v Českých Budějovicích a okolí. Jejich pomoc zabezpečila účelová sbírka z neděle pořádaná v evangelickém kostele. O obou těchto pomocích (a event.dalších, o kterých dosud nevíme) přineseme podrobné zprávy, byť třeba v dalším čísle. Rada obce navrhuje z obecního rozpočtu vyčlenit 50 tis.kč a určit ji na pomoc konkrétní postižené obci. Cíl této pomoci hledáme. Navíc sociální komise plánuje uskutečnit finanční sbírku občanů. O ní budete informování zvlášť. VS A co MŠ - bude otevřena včas? Tak zní dotazy některých občanů, kteří ví, že ve školce se dělá velká oprava. Můžu všechny občany uklidnit. Práce pokračují podle harmonogramu a MŠ bude otevřena po prázdninách a děti ji budou moci navštěvovat. A co se vlastně ve školce děje? Dělá se úprava vnitřního uspořádání včetně kuchyně podle požadavku okresní hygieny. Jde v podstatě o rozdělení provozu pro dvě třídy, musí být zřízeny dvě šatny, rozděleno sociální zařízení, přemístěna kuchyň včetně příslušenství, zřízena výdejna jídel, zbudováno zázemí, jak pro učitelky, tak i pro kuchařky a uklízečku. V práci se bude pokračovat i po prázdninách, ale nezasáhnou do provozu školky. Jaromír Kokrhel starosta Studna zdobí park Nivka - Vinohradská Studnu s posezením dokončila těsně před hody firma Umělecké kovářství Radek Mahovský podle ideového návrhu studenta architektury Petra Dobrovolného z Ústí nad Labem. Už i Vás osvěžila voda z této studny? Pitná sice není, ale v letošních vedrech se hodila. Nebo jste jen chvilku poseděli? A děti zkouší, jak se pumpuje? Tak to je dobře.

5 I Nosislav má svůj školní autobus To nemá každá škola, říká s úsměvem hned po ránu pan Rudolf Mahovský. To nemá žádná škola, říkám já a už koukám, jak nejlépe vyfotit tento školní autobus. Je to neuvěřitelné, ale jezdí kolem našeho domu pravidelně v 7:31 hod. Proto nemohu tuto pravidelnou linku zdržovat, jen pár fotek a už si to všichni frčí k naší škole. Přeji všem dětem a panu Mahovskému bezporuchovou jízdu i v novém školním roce 2002/2003. Jana Jelínková V září jdeme do školy Prázdniny se nachýlily do své poslední čtvrtiny a my se připravujeme na školní rok 2002/2003, který bude slavnostně zahájen 2. září Co se ve škole změnilo a na co se mohou žáci těšit? Především v průběhu školních prázdnin byla provedena generální oprava všech sociálních zařízení, paní školnice dětem nově natřela školní lavice, provedla vzorný úklid, aby se dětem ve škole líbilo a především dobře pracovalo. Vzhledem k tomu, že naše škola byla vybrána MŠMT do projektu počítače do škol, byla vybudována počítačová učebna, která bude sloužit žákům k lepšímu procvičování a zvládání učiva. V letošním školním roce nastoupí do naší školy žáci druhého až pátého ročníku. Nebude tedy otevřen první ročník, neboť k zápisu do první třídy přišlo pouze pět dětí a z toho tři děti mají odklad školní docházky. Po

6 dohodě s rodiči zbývajících dvou žáků bylo rozhodnuto, že tyto děti nastoupí školní docházku na Základní škole ve Velkých Němčicích, aby měly stejné podmínky výuky jako jejich kamarádi. Tím se snižuje i počet pedagogických pracovníků. Z naší školy odchází pan učitel PaeDr. Luděk Remunda. Ostatní pracovníci na škole zůstávají. Přeji dětem, rodičům i všem pracovníkům základní školy hodně pohody, vzájemné a prospěšné spolupráce a především klidnou a ničím nerušenou práci po celý škoní rok. Mgr. Jana Březinová Ošetřování vinic a ochrana přírody V poslední době stále více slýcháme o možnostech ošetření vinic proti některým škůdcům šetrněji a jinak než dosud, pomocí biologické ochrany. Je známo, že každý organismus v přírodě má svého nepřítele a že se tím vyrovnávají všechny pochody v přírodním prostředí. Tohoto jevu je možno využít při pěstování zemědělských kultur. Někde se to daří s větším či menším úspěchem. Jedním z prokázaných úspěchů je použití dravého roztoče (Typhlodromus pyri) na to, aby reguloval výskyt škodlivých savých roztočů ve vinici. Tento dravý roztoč se množí v závislosti na množství své potravy. Má-li málo, jeho výskyt je menší a naopak. Požírá svilušky, hálčivce, vlnovníky a původce kadeřavosti. Nikdy nesaje listy. Přežívá ve vinicích a reguluje. Tento postup, který je znám asi 25 let, využívá stále více vinařů nejen u nás, ale i v cizině a je praxí dostatečně ověřen. Při souběžném použití chemické ochrany je nutno dávat pozor na přípravky, které ho ničí a ty vyloučit z užívání. Každý prodejce je seznámen s uvedenou problematikou a měl by fundovaně poradit; na všech moderních přípravcích je v návodu uvedeno, zda je možno je použít tam, kde se používá k ochraně dravý roztoč.. Zbývá dostatek těch, které použít lze. Výhody aplikace dravého roztoče spočívají v omezení popř. nepotřebě ošetření proti sviluškám a kadeřavosti (což na jaře bývá někdy komplikované), a vyloučení předjarních postřiků. Z osobních zkušeností bych uvedl, že ve svých vinicích od r již nepoužívám žádné přípravky na živočišné škůdce, pouze na houbové choroby. Dravého roztoče můžete koupit buď pro jarní aplikaci ve vatičce, a nebo v létě na zelených letorostech. Sám přeleze, dokonce i přes travní pokryv z jedné vinice do druhé. Tento způsob ošetření vinic je k přírodě velmi šetrný a používá se významně např. na Palavě, ale i jinde, protože šetří peníze, námahu i čas vinaře. ing. Válka Karel Další fotbalová sezóna už se rozjela!! Od vydání posledního Zpravodaje uběhlo několik měsíců, které přinesly do naší organizace pár drobných změn. Ta pro výbor nejpodstatnější spočívala ve výměně trenéra u mužstva mužů, ke které došlo ještě několik kol před skončením uplynulé sezóny. Bývalý trenér František Hromek zamířil za trenérskou karierou do Hustopečí. Přestože ukončení jeho působení v našem oddíle bylo velice náhlé a neočekávané a mnozí mu to mohou vyčítat, musíme se smířit s tím, že všechno má svůj začátek a konec a pan Hromek právě končil. Přes veškeré výhrady, které vůči jeho osobě může někdo mít, faktem zůstává, že tu odvedl spoustu dobré práce, za kterou mu tímto výbor děkuje. Na uvolněné trenérské křeslo se díky panu Šťastnému podařilo zajistit určitě rovnocenou náhradu v podobě pana Michajlova. Novému kouči do jeho práce přejeme hodně trpělivosti se svěřenci a hlavně spoustu sportovních úspěchů. Během prázdnin byla hlavní náplní naší práce už tradičně starost o zdárný průběh hodů. Protože se k našim uším nedonesly žádné zásadní výtky, předpokládám, že většina zúčastněných byla spokojena a bavila se dobře. Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci této náročné akce. Zveme všechny děti narozené v roce 1992 a mladší, kteří by měli zájem o zapojení do naší přípravky na pravidelné tréningy v pondělí a pátek od 17 hodin pod odborným vedením trenérů pana Libora Piláta a pana Miloše Smetany. Jako pozvánku do našeho areálu přikládáme rozpis zápasů v jarní části soutěže. Přejeme všem příznivcům hodně pěkných sportovních zážitků. Rostislav Laichman člen výboru TJ Sokol Nosislav

7 Muži :30 Sokol Týnec Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol V.Němčice :30 Sokol Rakvice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Palavan Bavory :30 Sokol Přítluky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slovan Břeclav B :00 Mír v. Bílovice Sokol Nosislav Sokol V. Pavlovice B :00 Sokol Nosislav :30 Sokol Popice Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav SK Vranovice :00 Loko Břeclav Sokol Nosislav :00 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :30 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Dorost :15 Sokol Zaječí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :30 Sokol Krumvíř Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Křepice 8.9. Družstevník 14:15 Nikolčice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Dyn. Velký Dvůr :45 Mír V. Bílovice Sokol Nosislav :45 Sokol Nosislav Sokol Přibice :15 SK Vranovice Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Uherčice :45 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :45 Sokol Kobylí Sokol Nosislav :15 Sokol Nosislav Sokol Bořetice Žáci :00 Družstevník Vrbice Sokol Nosislav :00 Sokol Bořetice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Starovičky :00 Sokol Křepice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Boleradice :00 Sokol Brumovice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šitbořice Sokol V :30 Hostěrádky Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Krumvíř :00 xxx Sokol Nosislav Družstevník :00 Sokol Nosislav Nikolčice Přípravka :00 Sokol Šitbořice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol V. Němčice :00 FC Hustopeče B Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Slavoj Podivín :00 Sokol Boleradice Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Šakvice :00 Sokol Pouzdřany Sokol Nosislav :00 Sokol Nosislav Sokol Popice :00 Sokol Rakvice Sokol Nosislav Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Asimov: Konec věčnosti Beneš: Odsun Němců z Československa Blytonová: Tajemné moře Brodský: To že jsem já? Deary: Temní rytíři a ošumělé hrady Cílek: Pamětihodné bitvy našich dějin: Rok Farman: Francouzská revoluce Cimický: Oběti života Komendová: Zuzka a koník Max Delinsky: Vinice Murdoch: Severoameričtí Indiáni Frýbová: Neděle jako stvořená pro vraždu Rozum do kapsy (Rozšířené vydání) Horn íček: Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky Schuster: 1000 dívčích otázek Horsch: Plaménky: Co udělat, aby vám krásně květly Treiberová: Pokoj s vyhlídkou Hrubín: Romance pro křídlovku Webster-Doyle: Proč mě pořád někdo šikanuje? Hoyt: Bitva v zálivu (Rady jak zvládnout malé tyrany) King: Pavučina snů Asquitová: Průvodce usoužených puberťáků Körnerová: Andělská tvář MacBain: Sladký svět Mahler: Ano, Masaryk

8 Pilcherová: Dům v Cornwallu Popelková: Batika Příhoda: Internet na dlani Redfield: Celestinské proroctví Simmel: Dvaadvacet centimetrů něžnosti Švabinská: Světla paměti Viewegh: Báječná léta s Klausem Waltari: Krvavá lázeň Woodová: Hippokratova přísaha Woodová: Posvátné místo Luštěte s námi! Dobrá rada: Spěcháte? ( dokončení v tajence ) A B C D E F G H I J K A: vchod, horský skřítek, dravý pták B: arabské mužské jméno, včelí společenství, anglický spisovatel, zkratka kalorie, mastná tekutina C: výrůstek na sliznici, sloní zub, anglicky konec, známá americká hudební skupina, ženské jméno D: název písmene x, PRVNÍ ČÁST TAJENKY, továrna na obráběcí stroje E: starořek, kina, ostrov v Indonézii, předložka, oddělení v nemocnici F: vyhynulý pštros, německy osm, vada, tekutý prášek, předložka G: hrob, vápencové území, tři římské 50, chem. značka uranu, kyslíku a hahnia, žlutá barva H: český zpěvák Vilém, DRUHÁ ČÁST TAJENKY, holandská jednotka hmotnosti I: domácké ženské jméno, třída, ústrojí hmyzu, předložka, japonská lovkyně ústřic J: experiment, skok dolů, okolo, přestat K: kosit, papoušek, výtažky z bylin 1: primáti, mikroelektronická součástka 2: druh kávy, shrnovací závěs 3: německy tak, dobrý nápoj, slovenská spojka 4: vrýpnutí, fáze měsíce, vyzkoušej 5: nástroj žence, slovensky jen, kus ledu, předložka 6: řeka, SPZ Jihlavy, kočkovitá šelma, zkratka sportovního klubu 7: urazit cestu vozidlem, citoslovce naříkání, čajová růže 8: část postele, pocit blaženosti 9: zdrobnělé mužské jméno, keř 10: podlahoviny, usazenina, holandsky před 11: nečestný čin, vřelý cit 12: pták, pohodlná křesla 13: kyselá tekutina, opuchlina, zpěvný pták 14: otázka na místo, běloveská kyselka, zábavy, popěvek 15: domácké ženské jméno, starý nástroj na mlácení obilí, polévková zavářka, stará solmizační slabika 16: v minulém roce, španělsky zlato, díly 17: jednotka objemu, díry na punčoše, chem. značka astatu 18: chem. sloučenina, pokrmový tuk 19: svit, závěr šachové partie Nápověda: E: SEKAK, 3: ALSO, 10: VOOR Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do paní Miladě Válkové nebo paní Marii Chumelové. Na tři vylosované správné odpovědi čeká dřevěná odměna, kterou připravuje pan František Urbánek. Jitka Brchaňová

9 V měsíci červenci a srpnu oslavili tito spoluobčané životní jubilea Sedlová Květoslava Masarykova 132 nar let Sixtová Jaroslava Masarykova 80 nar let Šopf Bohuslav Komenského 157 nar let Kloupar Vladimír Městečko 20 nar let Dobrovolný Vlastimil Horní Kroupná 387 nar let Hlaváčková Alice Městečko 53 nar let Luklová Květoslava Pod Baštou 2 nar let K narození děťátka blahopřejeme šťastným rodičům: Haně a Renému Bendovým, Hájenka 395 se narodila dne dcera Leona. Ivaně a Ladislavu Chrastilovým se dne narodil syn Bohdan. V minulém období jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany: Dne zemřel ve věku 68 let pan Josef H r a b a l, Komenského 306. Dne zemřela ve věku nedožitých 89 let paní Vilemína S k á l o v á, Masarykova 41. Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní A4 podnikatele A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E A6 A7 A8

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Sylabus pro průvodce. Zpracoval:

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Sylabus pro průvodce. Zpracoval: Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA Sylabus pro průvodce Zpracoval: Martin Jaglář, zást. ředitele Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko 2013 POVINNOSTI PRŮVODCE PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZNÍ DOBY:

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více