HISTORIE A SOUČASNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE A SOUČASNOST"

Transkript

1 HISTORIE A SOUČASNOST STUHAŘSKÝCH FIREM VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU David Sklenář

2

3 HISTORIE A SOUČASNOST STUHAŘSKÝCH FIREM VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU David Sklenář

4 Copyright 2013 David Sklenář. Všechna práva vyhrazena

5 Poděkování Na knize jsem pracoval více než jeden rok a během tohoto období jsem čerpal své informace z různých médií, ale i od lidí, kterým bych chtěl obzvlášť poděkovat. Děkuji tedy Janu Němecovi, ředitel Státního okresního archivu v Děčíně za fotografie z jeho knihy Obrázky z průmyslových dějin Šluknovska Elišce Králové a Miroslavu Nováčkovi ze Státního oblastního archivu Litoměřice na pobočce v Mostě za poskytnuté materiály Petru Horákovi, členu spolku historiků z Mikulášovic za spoustu fotografií a informací Eduardu Steunovi z Vilémova, který mi editoval text, doplnil velmi zajímavé informace a půjčil mi fotografie přestavby barevny ve Vilémově Jaroslavu Chmelařovi z Vilémova, který mi zkontroloval text a daroval textilní knihy. Čerpal jsem i z jeho bohužel nevydané knihy Výroba stuh (ve spolupráci s Bohumilem Novotným) Tomáši Fúskovi za poskytnutí českého překladu Fiedlerovi kroniky z roku 1898 a zařízení inzerátu v Mikulášovických novinách Miloslavu Turynovi za poskytnutí českého překladu Dějiny města Velký Šenov z roku 1988 napsané Erhardem Marschnerem a za jeho výborné webové stránky Velký Šenov a jeho historie Josefu Horvatovičovi za jeho krásné webové stránky Mikulášovice historie řemesel a průmyslu Iloně Hlouškové z osady Kopec za poskytnutí textů o firmě Anton Klinger z jejích krásných webových stránek Městskému úřadu ve Velkém Šenově za nahlédnutí do kroniky města Spolupracovníkům ze STAPu za poskytnutí různých informací a fotografií a mému otci Liboru Sklenářovi, zejména za shánění kontaktů a informací, které byly pro tuto knihu užitečné. 5

6

7 Úvod Asi dnes nikdo neuvěří, stejně jako já, že Šluknovský výběžek kdysi býval nejen velmocí v textilním průmyslu, ale k životu vůbec, kdy byla tato oblast jednou z kvetoucích oblastí na území dnešní České republiky. Toto území mělo na konci 18. století spolu s Prahou a Ostravskem největší hustotu na území Českého království a patřilo k třetímu nejvyspělejšímu území, právě po Praze a Ostravě. V současné době tuto kdysi slavnou textilní tradici udržují už jen výrobci z Varnsdorfu a okolí, ale co se stuhařiny týče, působí zde jen 3 firmy, STAP a.s, Lemfeld a syn a Alatex. Přitom v minulosti bylo hlavně ve Velkém Šenově a okolí několik desítek výrobců stuh, také proto se Velkému Šenovu říkalo severočeský Barmen, což je průmyslová část Wuppertalu v Porýní, která také bývala světoznámou čtvrtí, kde se vyráběly stuhy. Zakladatelem stuhařské výroby byl v první třetině 18. století Nikolaus Rämisch z Lipové, který si toto řemeslo osvojil ve Švýcarsku. V roce 1948 se ty firmy, které přežily hospodářskou krizi ve 30. letech a druhou světovou válku přeměnily v národní podnik STAP. Historie firmy STAP a.s., založenou v roce 1948, je víceméně známa. Veškeré informace od tohoto roku jsou k dostání volně na internetu a v odborných publikacích, na kterých se sama firma v minulosti podílela (knihy a časopisy k různým výročím, bakalářské a diplomové práce studentů, či propagační materiály firmy). Dnešní akciová společnost STAP je však následníkem jiných menších textilních firem, které tu postupně od 14. století vznikaly a tvořily velmi významnou historii Šluknovského výběžku. Kdo tehdy byl za zrodem textilního průmyslu na našem malém území? Jak vznikaly a zanikaly jednotlivé firmy? Kde se vůbec nacházely a existují na ně ještě nějaké odkazy? Jak dnes vypadají budovy, kde se dříve tkalcovalo? Stojí ještě, nebo už jsou zbourány? To vše mne zajímalo natolik, že jsem se rozhodl k investigativní činnosti po stopách tehdy světoznámých výrobců stuh, aby se z nich dal věrohodně sestavit příběh, který se na našem území odehrál. Firmy, nebo občané podnikající a žijící v různých objektech, možná ani nevědí, jakou historii jejich budovy skrývají. 7

8 Historie textilního průmyslu ve šluknovském výběžku Téměř všechny zprávy, vztahující se ke krajině, která náležela pod politický okres Šluknov a do nějž spadaly oblasti panství Šluknova a Lipové, dávaly důkazy o tom, že zde v dávných dobách byl jen neschůdný prales střídající se místy s močály. V roce 1084 přivedl Wiprecht Grojčský na naše území mnoho Němců, zejména z Durynska a Francka. Po věrně vykonané službě ve válce jim přidělil různé župy a lesnaté oblasti v Čechách a později v Lužici. Tady se mohly usadit a zakládat vesnice. Nábor přistěhovalců provozovali tzv. lokátoři, kteří vyměřovali a přidělovali hony/lány a zřizovali nové obce. Někteří osadníci byli nuceni vykonávat těžké práce, jako např. vymýtit les, než zúrodnili půdu. Jiní žili jako uhlíři a dřevorubci osaměle v jednoduchých dřevěných chýších uprostřed lesa. Osadníci se hojně dopracovali k tomu, že si museli různé činnosti zadávat a z těchto se pak vypracovali různí řemeslníci. Bída a nouze nebo dopravní potíže byly tenkrát učiteli pro tato řemesla. Franští přistěhovalci přišli do země v roce 1154 a později dokonce Vlámové, které povolal biskup Gero. Tito zavedli pěstování lnu a tkalcovství. Údajně ještě dnes má způsob zdejší německé mluvy vlámský nádech. Prvotním zaměstnáním nejstarších obyvatel výběžku bylo rolnictví a chov dobytka. Rolníci se již od pradávna naučili zpracovávat len i vlnu, ovšem jen pro svou vlastní potřebu a že při specializované dělbě práce na vsi vznikala i řemesla, především mlynářství, kovářství, kolářství, ikdyž většina řemesel v té době byla soustředěna ve městech a sdružovala se v organizované středověké společnosti v cechy, které především měly svůj význam při nákupu a prodeji a regulaci cen. Existují záznamy, že již ve 14. století bylo zdejší plátno výborným vývozním artiklem. Ve století 16. byly hlavními středisky městečka Rumburk, Šluknov a Jiřetín. Tkalci dodávali své výrobky často překupnickým obchodním firmám. Největší obchodní firmou tohoto století byli norimberští Gewandschneiderové, kteří prostřednictvím žitavských obchodníků obchodovali s cechy našeho výběžku. 8

9 Je známo, že první plátenický cech vznikl v roce 1500 ve Šluknově a o pět let později v Rumburku. Plátenictví je tedy nejstarším a nejrozvinutějším výrobním odvětvím ve Šluknovském výběžku. Konečnou úpravu dostávala sice plátna u nás vyrobená někdy až v cizině, ale výrobky přadláků a tkalců se rozšiřovaly po celé Evropě. V 17. století se výběžek proslavil tzv. rumburskou vébou. (véba = druh látky z měkké lněné příze v plátnové vazbě; véba bavlněná = imitace lněné véby; rumburská véba = lněné, silné, husté plátno bělené na trávníku; na spodky, košile, zástěry, polštáře, svrchnice, prostěradla, kapsy) Důležité je si připomenout, že obchod s vyrobeným plátnem byl zcela v rukou zahraničních firem, které tkalcovským cechům poskytovaly zálohy na nákup surovin a platily jim za práci. Ale cechy byly povinny platit značné poplatky vrchnosti. Byly to platby na tehdejší dobu značné. Na konci 17. a počátku 18. století se šířilo v celé zemi reformní hospodářské hnutí, které především útočilo proti cechům, v nichž vidělo jednu z hlavních brzd průmyslového rozvoje. K hlubším zásahům proti cechovnímu zřízení došlo až po roce Přece jen však došlo k určitému průlomu do cechovního zřízení a to privilegii, udělovanými některým výrobcům a opravňujícím je k výrobě zboží, které bylo jinak monopolem cechu. V první polovině 18. století byla tato privilegia již dost četná. Na počátku 18. století je domácí textilní výroba vrchností velice podporovaná, takže postupně se začínají zakládat manufaktury. První plátenická manufaktura s barvírnou vznikla v roce 1708 v Lipové, ale jejich značný nárůst byl však po roce 1742 po ztrátě Slezska. Toleranční patent a především zrušení nevolnictví v roce 1781 umožnily příchod cizích odborníků a především uvolnění obrovského množství pracovních sil pro vznikající průmysl a další překotný rozvoj manufaktur. Začala se měnit struktura textilní výroby - místo plátenictví nastupuje zpracování bavlny. Střediskem zpracování bavlny se stal Varnsdorf. Celá oblast se tak na přelomu 18. a 19. století stala nejhustěji osídlenou a jednou z hospodářsky nejvyspělejších oblastí Čech. Dříve se tomuto kraji říkalo Böhmisches Niederland nebo-li Česká Dolní země (České Nizozemí). Poprvé se tento název uvádí v Sommerově Topografii Litoměřického kraje z roku 1833 a zahrnuje území bývalých soudních okresů Lipová, Šluknov, Rumburk a Varnsdorf. Ostatně v Německu je dnes častěji používán název Böhmisches Niederland než Schluckenauer Zipfer (Šluknovský výběžek). Naším krajem procházely dříve 3 významné obchodní 9

10 cesty, kterými bylo do vnitrozemí dopravováno zboží: Česká cesta vedla z Roudnice n. L. přes Hošť ku, Blíževedly, Českou Lípu podél řeky Ploučnice na Kamenici, Srbskou Kamenici, Vysokou Lípu, Žebnici (dnešní Sebnitz) až do Budyšína (Bautzen). byly většinou malé živnosti a továrničky s dvaceti až padesáti zaměstnanci. Mnohé se specializovaly na výrobu určitých druhů stuh - např. pevných, nebo pružných. Také barevny a úpravárny byly samostatnými firmami, které bělily, barvily a upravovaly pro tkalcovny buď příze, nebo režné polotovary. Norimberská cesta vycházela ze západních Čech pod hřebenem Krušných hor přes Teplice, údolím Jílovského potoka k Labi a odtud pod děčínským hradem na Ludvíkovice, Srbskou Kamenici a pokračoval pak na sousední území Saska. Lužická cesta začínala v Děčíně pod hradem a vedla přes Huntířov, Markvartice, Kamenici, dále pak pod hradem Tolštýn k Žitavě do kraje Nisanů. Velmi příznivě působil na průmysl velký počet zaměstnanců. Od 8. června do 6. července 1863 se konala v Mikulášovicích v místnostech hostince u Pošty první výstava, kterou obeslalo 147 průmyslníků a živnostenských provozů (v tom 64 z Mikulášovic) okresu Lipová a byla navštívena osobami. Předseda výboru pro výstavu, továrník výroby knoflíků a hedvábných stuh Frant. Cr. Paul, obdržel na základě svých zásluh o zdar výstavy od ct. majestátu císaře zlatý kříž za zásluhy. Textilní průmysl na Šluknovsku měl své nejvýznamnější zastoupení ve Varnsdorfu. Již roku 1777 zde došlo k prvním pokusům o výrobu sametu a manšestru. Ve druhé polovině 19. století měl Varnsdorf přezdívku malý Manchester českého Nizozemí. Východně od Šluknova se manufaktury soustředily na plátenictví, kdežto na západ od Šluknova se firmy soustředily na výrobu stuh. Tovární výroba ve Šluknovském výběžku začala pravděpodobně od počátku 19. století. Stuhařské manufaktury Další průmyslové výstavy se konaly v Mikulášovicích, V. Šenově, Lipové a ve Šluknově u příležitosti ministra obchodu, jako např za účasti ct. excelence barona Pina; 1893 excelence Oliviera Marquise Bacquehema; 1894 excelence Gundakara hraběte z Wurmbandu. Poslední dva roky byly výstavy obeslány také ze sousedních obcí a to ukazuje na obrovský rozvoj a různorodost průmyslu v tomto okrese. Podle počtu továren, které použitím parních strojů vznikly z původních manufaktur, by se mohlo zdát, že vládl blahobyt. Pravda je však zcela jiná. Aby si dělníci 10

11 v manufakturách a později v továrnách, či domácí tkalci, kteří továrnám prodávali doma tkané dílo, vydělali na chléb pro svou rodinu, museli pracovat od slunka do slunka. Denně hodin a to nejen muži, ale i ženy a dokonce i děti. Továrníci pro zvýšení svých výdělků dováželi často cizí přízi, převážně z Anglie a tím byla řada rodin připravena o finanční příjmy. Proto 26. dubna 1848 se skupiny dělníků z Lobendavy, Šenova a Lipové vrhly na vozy dopravující anglickou přízi na silnici u mostu, kterému se tehdy říkalo Bierbrücke (pivní) mezi Lipovou a Vilémovem a zapálily je. Současně se rozhodli zničit sklady cizí příze továrníka Liebische v Šenově a továrníka Hampla v Leopoldově. Tehdejšímu šenovskému rychtáři Karlu Menzlovi dalo hodně práce, než se mu podařilo rozzuřený dav až 500 dělníků uklidnit. Tento most byl nazýván pivním proto, že k tomuto mostu se naváželi z tehdejšího lipovského pivovaru sudy piv a překládali se hospodským na jejich vozidla, aby hospodští nemuseli jezdit až do Lipové. Svého nejvýznamnějšího rozkvětu se dočkala výroba ke konci 19. století a vychutnávala jej až do roku Většina průmyslníků upisovala částky peněz ve prospěch válečné půjčky, která zanikla v roce 1918 se ztrátou odbytiště v bývalých zemích rakousko uherské monarchie. Po válce vzhledem ke ztrátě těchto odbytových příležitostí zavládla velká nezaměstnanost. Kolem roku 1929 až do roku 1936 bylo přibližně 30% pracujících v průmyslu nezaměstnaných. Zkrácená pracovní doba v podnicích omezila příjmy a přinesla rodinám bídu. Několik podnikatelů proto své podniky zavřelo. Mnozí začali znovu s menšími podniky. Co se týče těch větších, podařilo se jen několika továrníkům navzdory hospodářské krizi vyrůst, odpovídajícím způsobem investovat a své podniky zmodernizovat. Připojení k Německu v roce 1938 mělo za následek plnou zaměstnanost, ale nedostatek materiálu a surovin. Odvod pracujících zapříčiněný válkou nezpůsobil jen pokles počtu zaměstnanců, nýbrž také uzavření menších podniků. Následkem odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy bylo na základě Benešových dekretů vysídleno 90% zdejších obyvatel (zůstat jich smělo jen kolem a k nim se do roku 1950 přistěhovalo Čechů a Slováků), malé míry osídlení pohraničí a postupnou devastací celých místních částí a osad, ztratil mikroregion 65% z původního počtu obyvatelstva. Porovnání počtu obyvatel v roce 1930 a 2011 (poslední sčítání lidu): Šluknov obyvatel obyvatel (41% z původního počtu) 11

12 Mikulášovice Velký Šenov Lipová Vilémov Lobendava obyvatel obyvatel (33% z pův. počtu) obyvatel obyvatel (43% z pův. počtu) obyvatel 634 obyvatel (21% z pův. počtu) obyvatel 925 obyvatel (63% z pův. počtu) obyvatel 355 obyvatel (12% z pův. počtu) v příštích několika letech začleňovány zkonfiskované závody, dosud řízené národními správci. Během roku 1948 byly vydány zákony, jimiž se znárodňovaly zbývající průmyslové podniky, zejména lehkého a potravinářského průmyslu, tzn. druhá etapa znárodnění. V této etapě byl výnosem ministra průmyslu čj /48/IV/I ze dne zřízen další stuhařskoprýmkařský podnik s názvem STAP, spojené továrny na stuhy, národní podnik se sídlem v Dobrušce. Po druhé světové válce v roce 1945 a obnovení státu v původních hranicích se většina stuhařských a prýmkařských firem nacházela v pohraničních oblastech. Majitelé byli ponejvíce Němci. Na základě dekretů č. 5 a 10/1945 Sb. byl jejich majetek konfiskován a byly na něj dosazovány národní správy. Dne 28. října 1945 byly dekrety o znárodnění vyhlášeny. Stuhařské a prýmkařské podniky nebyly považovány za zvlášť důležité a proto byly v první etapě znárodněny jenom ty, které měly více než 500 zaměstnanců. Tak vznikl první stuhařskoprýmkařský národní podnik Továrny stuh a prýmků se sídlem ve Vrbně pod Pradědem. V říjnu téhož roku přesídlil do Krnova. Od roku 1952 se nazývá Závodky S. K. Neumanna Krnov. Vznikem tohoto podniku se vytvořily 3 kategorie stuhařských a prýmkařských závodů: soukromé firmy, zkonfiskované firmy řízené národními správci a národní podnik. Do národního podniku Továrny stuh a prýmků byly Ve zřizovací listině byl určen den vzniku zpětně, a to Nadřízeným orgánem pro všechny textilní podniky, který tvořil spojovací článek mezi nimi a ministerstvem průmyslu, byly tehdy Československé textilní závody v Praze. Oba národní podniky STAP a Továrny stuh a prýmků měly několik desítek závodů dislokovaných na velkém území a navíc do nich byly Fondem národní obnovy začleňovány další znárodněné podniky, většinou malé firmy, zabývající se nejen výrobou stuh a prýmků, ale také obchodem s nimi, některé řemeslnické živnosti apod. Řízení velkého množství drobných podniků bylo však obtížné. Během reorganizace v roce 1949 byl národní podnik STAP rozdělen na dva podniky. Nejprve bylo vyhláškou ministerstva průmyslu č ze dne převedeno sídlo národního podniku STAP do Vilémova, další vyhláškou ministerstva průmyslu č ze dne byl zřízen národní podnik STUHA se sídlem v Dobrušce. 12

13 Odborná škola tkalcovská ve Šluknově Tento učňovský ústav, který byl založený v roce 1875 (před budovou této školy byla v roce 1886 vztyčena socha císaře Josefa II.), slouží k teoretické a praktické výuce dílenských mistrů, kresličů vzorů a výrobců pro všechna odvětví tkalcování a současně mladým lidem, kteří se chtějí věnovat těmto pracím, předat přesné znalosti o obchodní korespondenci a vedení knih. V prvním a druhém roce vzniku odborné školy byl zájem o tuto, zejména ze strany pracující třídy velmi malý; když se však později užitečnost výuky pro pozdější schopnost uplatnění stále více projevovala a výkony školy se dostaly více ve známost, zvýšil se zájem mezi obyvateli tak, že se dnes tato škola jeví pro tuto oblast jako nepostradatelná. Podnětem ke zřízení odborné školy ve Šluknově byla hlavně potřeba; neboť když se v roce 1874 měl zavést větší počet nových druhů tkanin pro obchodování, chyběli průmyslníkům zapracovaní dělníci a především odborně vyškolení vedoucí. Za tohoto stavu bylo průmyslníky a šluknovskou městskou správou pohlíženo na zřízení odborné školy jako na nanejvýš důležitou záležitost. Proto byla tato již 15. září 1875 otevřena. První náklady na zařízení odborné školy hradila obec, která také poskytla místnosti, topení, osvětlení a obsluhu; odměňování vedení školy a později i celého učitelského sboru bylo hrazeno ze státních prostředků. Škola byla od jejího zřízení čtyřikrát rozšířena. Poté, co se návštěvnost školy tak výrazně zvýšila, že již místnosti v žádném směru nepostačovaly a poté, kdy bylo c.k. ministerstvem školství schváleno zřízení speciálního kurzu pro tkalcování stuh a mechanické tkalcování mělo být konečně přijato do učebního plánu, rozhodla městská správa města Šluknova, dát odborné škole k dispozici vlastní budovu, což bylo 16. září 1885 uskutečněno. Nádherně provedená stavba stála guldenů. Zařízení školy na náklady státu činily fl., mimoto poskytoval stát na subvencích ročně přes 4000 guldenů. Pro c.k. odbornou školu bylo zařízeno sedm učeben a kabinet s učebními pomůckami. 13

14 knih, technologie mechanického tkaní, praxe ručního a mechanického tkaní. Ve večerních kurzech se vyučovaly první čtyři předměty, jako v denním kurzu. V merkantilním kurzu se vyučovaly všeobecné a obchodní počty, obchodní korespondence a vedení knih. V nedělním kurzu pak praxe v ručním a mechanickém tkaní. Pokračovací škola existuje od 1883 a byly zde k dispozici tři učební obory. Předměty výuky byly: počty volné a odborné kreslení, obchodní sloh a vedení knih. Neúnavnou činností od počátku ve škole působícího ředitele Franze Hansela, dopracovala se škola k velmi uznávanému, pozornost zasluhujícímu postavení. Ve dvouletém denním kurze se vyučovaly následující předměty: Škola měla bohaté vybavení učebními pomůckami, knihami v počtu 228 čísel, v technologické sbírce 20 kusů, v kreslících předlohách 53 děl, dále i tkalcovské stavy a pomocný materiál pro ruční práce a mechanický provoz, stavy pro výrobu stuh a pomocné stroje pro ruční a mechanické provozy. Nauka o materiálu a předení, technologie ručního tkaní, výuka navazování, dekompozice, kalkulace a nauka o apretuře; volné kreslení, kreslení vzorků, odborné kreslení, geometrické a projekční kreslení, všeobecné a obchodní počty, obchodní korespondence a vedení Od roku 1954 do současnosti v budově sídlí Střední lesnická škola a před touto školou je nyní pomník prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka. Sochu císaře Josefa II. můžeme vidět u výjezdu ze Šluknova na Rumburk po levé straně při vjezdu do bývalé restaurace Villa Art. 14

15 Stuhařské frmy ve Velkém Šenově Dle autora knihy z roku 1988 Dějiny města Velký Šenov, Eduarda Marschnera, místo Schönau ( Schönaw, Schonaw, Schöne) bylo již známo před rokem Název místa se odvozuje od sousloví krásná louka (staroněmecky Schöne Aue). Co se týče osad, Staré Hraběcí je známé od roku 1715, Janovka se připomíná po prvé v roce 1750, Malý Šenov v roce 1715 a osada Leopoldov je známá od roku Malý Šenov a Leopoldov byly spojeny v jednu obec roku 1847, Staré Hraběcí a Janovka se spojily 23. února Císařským rozhodnutím ze dne 4. října 1907 se obec Šenov povyšuje na město a výnosem císařského a královského (příště již jen c. k.) ministerstva vnitra z 3. června 1914 přejmenovává na Velký Šenov v Čechách od snadnějšího odlišení od Velkého Šenova v Sasku. Jak už bylo popsáno v úvodu, výroba stuh s jejími mnoha podniky je do roku 1945 nejvýznamnější výrobou Šenova vůbec, neboť mu zajistila označení severočeský Barmen. V období před první světovou válkou bylo v obchodních rejstřících zapsáno 26 výrobců stuh a 2 firmy, zabývající se výrobou stuhařských stavů. Carl Lüdorf & Co., dnešní Tratec CS Tato firma byla založena v roce 1850 v Ronsdorfu u Wuppertalu a měla do 2. světové války 3 pobočky: ve Wuppertalu v Německu, ve Vercoragu v Itálii a ve Velkém Šenově, kde byla založena vnukem Carla Lüdorfa Ewaldem Rathem ( ) kolem roku Carl Lüdorf se specializoval na výrobu tkalcovských stavů na stuhy všeho druhu a na příslušné pomocné stroje byl výměrem ONV Šluknov ustanoven národním správcem firmy národní podnik Dobruška a poté Vilémov. Provozovna Carla Lüdorfa se změnila v STAP Vilémov, závod 07. Náplň výroby stuhařské stavy nebyla změněna. Montovaly se zde stuhařské stavy a vyráběli se různé náhradní díly k stuhařským stavům a jiným strojům. Do roku 1964 se vyráběly stuhařské stavy typu GL

16 pro tuzemsko, ale vyvážely se i do Švédska. Tento typ byl upraven i pro tkaní telefonních kabelů, které odebíralo Kablo Vrchlabí. Strojový park byl však značně zastaralý a byl poháněn transmisní hřídelí. Postupně se však závod modernizoval. V roce 1957 byl v závodě 7 n. p. STAP vyvinut stav, který dostal označení RS rychloběžný stav. Byl určen k výrobě pevných hladkých stuh. Postupně byly zrekonstruovány ještě dvě varianty typ RSG k výrobě pruženek a typ RSJ k výrobě žakárských stuh. Těch se vyrobilo 273 kusů. Byl jimi vybaven nový závod 3 ve Vilémově. V roce 1965 byl vyvinut v závodě nový typ rychloběžného stuhařského stavu typu RS III pro hladké stuhy. Tohoto typu bylo do roku 1982 vyrobeno celkem 345 kusů. Vývoj ve světě se však již obracel jiným směrem a kolem roku 1960 se objevily první jehlové stuhařské tkací automaty. Během patnácti let byly velmi zdokonaleny Současná podoba bývalé firmy Carl Lüdorf, dnes firma Tratec CS 16

17 a jejich výhody byly tak velké, že byl vývoj člunkových stavů zcela zastaven a výroba RS omezena. Faktura za prodané tkalcovské stavy v roce 1948 Vedle těchto tkalcovských stavů byla v závodě na krátkou dobu zavedena i výroba zdrhovadel. Do roku 1970 se v ČSSR vyráběla pouze zdrhovadla s kovovými články závodem KOH-I-NOOR. Nicméně v cizině byla v té době k dispozici i zdrhovadla se spirálovými uzavíracími prvky z umělých hmot, lehčí a elastičtější než kovová, a proto také výhodnější pro některé druhy oděvů. Bylo třeba rozhodnout buď tato zdrhovadla dovážet, nebo zavést jejich výrobu. Z iniciativy generálního ředitelství pletařského průmyslu a vedení národního podniku STAP byla zvolena druhá možnost. V roce 1970 byl zakoupen od firmy OPTILON v Německu stroj s přídavnými zařízeními a licence na výrobu jednoho druhu spirálového zdrhovadla a v roce 1971 byla zde zahájena výroba. O výborné kvalitě tohoto zdrhovadla vyráběného z domácích stuh a dováženého polyamidového monofilu svědčí, že bylo hned při prvním povinném hodnocení zařazeno státní zkušebnou č. 202 do 1. stupně jakosti. Kompletní výroba zdrhovadel trvala do roku 1973, kdy byla dokončovací linka z rozhodnutí nadřízeného orgánu předána národnímu podniku KOH-I-NOOR. Od té doby vyráběl podnik pouze zdrhovadla bez koncovek a bez jezdců. Z roku 1949 pochvala za dodané stavy a předběžná objednávka na nové Aby mohl závod plnit všechny úkoly, musel se nutně modernizovat. A tak vznikaly nové haly a přístavby jako ku příkladu: nová kotelna, silo na piliny, sklad hutního materiálu, sklad

18 hořlavin, nová vrátnice a jako poslední byla v roce 1978 zbudována montáž ní hala A1 5 TZ, do které byly dodány nové stroje v celkové hodnotě Kč. Jednou z nejvýznamnějších akcí technického rozvoje bylo zavedení vlastní výroby jehlových tkacích strojů JS-NBT, na základě kooperační smlouvy se švýcarskou firmou Jacob Müller, uzavřenou v roce Od roku 1991 v prostorách bývalé budovy sídlí firma Tratec CS. Firma Carl Lüdorf GmbH & Co. Ve Wuppertalu v Německu stále existuje, ale výrobu tkalcovských stavů již dávno opustila. Nyní vyrábějí různé pryžové a silikonové součásti. Stále funkční tkalcovský žakarský stav, vyrobený v roce 1903 firmou Carl Lüdorf & Co., je vystaven v Tržnici lidových řemesel v Jilemnici. Tento stav do roku 1970 vyráběl stuhy v tehdejším národním podniku STAP Vilémov a poté byl darován jilemnické textilní škole. Staude & Schorisch, dnešní STAP a.s. závod 2 Josef Schorisch Firma byla jednou z nejstarších stuháren ve Velkém Šenově, zařízená na úplné dokončování svých výrob-

19 ků, včetně barvení. V roce 1803 začal tkát stuhy Florian Schorisch, jméno firmě propůjčil jeho syn Josef. Ten byl ale stále ještě více obchodníkem než výrobcem stuhy pro něj tkala armáda domácích tkalců z Velkého Šenova a okolí. Teprve syn August ( ) postavil při rodinné úpravně nevelkou mechanickou tkalcovnu poháněnou parním strojem, kterou dále rozšiřovali syn Johann Georg s manželkou Annou. Dalšími majiteli byli Fritz Wünsche, který byl též prokuristou a Eduard Reinisch, učitel, všichni z Velkého Šenova. Tato firma byla založena v roce Josef Schorisch, syn Augusta, rozšiřuje firmu a v roce 1924 začal spolupracovat s Josefem Staudem, se kterým založil novou firmu Staude & Co. Byl zakladatelem schorischovské nadace a měl zásluhy na vzniku asylového domu v domě čp Působil jako člen okresního zastupitelstva, jako člen městské rady a místostarosta. Narodil se 27. dubna 1877 v Šenově v čp. 181 a zemřel 1. srpna 1929 v Amsterodamu, byl však pohřben ve Velkém Šenově. V červenci roku 1926, kdy firma koupila nový parní stroj, který se nejprve přivezl po železnici do Velkého Šenova a poté byl instalován do firmy. Protože nebylo jiného zbytí, musela se vybourat díra do zdi, aby se celý stroj mohl dát dovnitř tkalcovny. Staude & Co. Firma Staude a spol., výroba tkaných a pletených stuh, byla založena roku 1918, protokolována v roce Výroba byla zaměřena na tkanice k botám, stuhové zboží pro obuvnický průmysl a konfekční průmysl. Firma též zavedla výrobu zdrhovadel. Vývoz byl zaměřen na Norsko, Švédsko a Rumunsko. Zahraniční zastoupení bylo v Oslu, Hamburku a Bueno Aires. Původně se jednalo o veřejnou obchodní společnost. Josef Staude uzavřel 20. prosince 1924 smlouvu o vytvoření společnosti s Johannem Georgem Schorischem a přistavěl k jeho podniku novou výrobní budovu, v roce 1934 získal v horním Šenově několikaposchoďovou budovu čp. 547, jež dříve patřila firmě Hille & Hampel, a v Brtníkách se mu podařilo získat dům čp Firma Staude & Co. poskytovala práci až 350 zaměstnancům a počítala se k největším šenovským podnikům. Jako poslední majitelé se uvádějí Anna Schorischová ( ) a Josef Staude. Mezi její výrobky patřily zdrhovadla, kterých se ročně 19

20 vyrobilo až 12 milionů metrů, stuhy obšité pletenými šňůrami, gumové elektrické vodiče Gummilitzen, tkaničky do bot, tašky, potřeby pro sportovní psy, pletené dámské a pánské pásy, lakované eulitové stuhy a šňůry a botové uzávěry značky RAX. EULIT-Werk Staude GmbH & Co. KG a zabývá se výrobou hodinkových náramků. Logo, kde je vyobrazena sova, používá firma od svého založení ve Velkém Šenově dodnes. Od roku 1944 byla komanditní společností s kompletáři: Josef Staude, Anna Staude, J. G. Schorisch a H. Schorisch. Firma Staude a spol. byla samostatná právní jednotka, ale podílníkem firmy byl majitel firmy Schorisch. Obě firmy měly společné pomocné hospodářství, doplňovaly se navzájem výrobou. Národní správa byla zavedena dne Po znárodnění došlo k právnímu spojení firmy Staude a spol. s firmou Schorisch v závod č. 2 národního podniku STAP. Logo firmy Staude, které ještě v současné době používá firma EULIT Werk Staude GmbH. Bývalá tkalcovna firmy Staude & Co. ve Velkém Šenově byla po roce 1958 modernizována hedvábnickými stavy 5,4/2H a v roce 1955 byl k závodu připojen odloučený provoz našívárny zdrhovadel (stuh k výrobě zdrhovadel), vzniklý adaptací tkalcovny bývalé firmy A. Sauer ve Velkém Šenově. Roku 1945 začal Josef Staude opět v saském Großröhrsdorfu, v roce 1947 odešel do Dietmannsriedu, okres Kempten. Podnik založený v tomto místě se pak v roce 1951 přestěhoval do Peitingu, okres Schongau v Horním Bavorsku. Po přestěhování následovalo rozšíření podniku o další stavby. Kromě tohoto podniku založil ještě pobočné závody v Rottenbuchu u Peitingu a v tyrolském Gränu, okres Reutte. Roku 1952 se poprvé objevily na světovém trhu pletené perlonové hodinkové náramky značek Eulit a Eulux. Firma v Peitingu existuje i v současnosti pod jménem V současné době je na provoze 2 výroba izolačních stuh, tkaných etiket, žakarových stuh, stuhového uzávěru, šňůr a šněrovadel. Do poloviny roku 2012 se zde vyráběly i dutiny z přírodního hedvábí, které se používaly v potravinářství při výrobě salámů. 20

21 Hlavičkové papíry firmy Schorisch

22 V areálu současného závodu se zachovaly 3 budovy z původního komplexu. Budova č. 401 firmy Staude & Co. v areálu firmy STAP a.s. (na obrázku vlevo s věžičkou) je dnes částečně využita. V popředí budova staré tkalcovny je nyní pronajímána. V areálu je ještě malá budova, která je v současné době využívána jako údržba. Pohled na současný výrobní areál č.p

23 Augustin Liebisch Söhne, č.p. 56 a později č. p. 127 Další z prvních stuháren ve Velkém Šenově, založena v roce 1803 (někdy se používá rok 1805), byla A. Liebisch Söhne v č.p. 56 v části Leopoldka. Založil ji místní podnikatel Augustin Liebisch a po jeho smrti podnik převzali synové Augustin, Leopold a Eduard a dodali ke jménu firmy dodatek Söhne. V roce 1850 vybudovali v místě starého hospodářského dvora čtyřkřídlou továrnu se dvěma věžemi a novogotickými plastickými detaily na fasádách. Vyráběly se tu zejména stuhy a šle v různých provedeních. Po přestěhování firmy A. Liebische do nových prostor se v tomto objektu č.p. 56 vyráběly umělé květiny. V části staré továrny v Leopoldovce začal od roku 1874 Josef Rösler a po něm jeho syn Adolf vyrábět umělé květiny, od roku 1922 zde sídlila i knoflíkárna firmy Wünsche & Marcuzzi. Po roce 1945 objekt převzal n. p. Centroflor, který zde dál vyráběl umělé květiny. Dnes slouží bývalá továrna k bydlení. V roce 1870 postavil August Liebisch po vstupu společníka Heinricha Ruzitschky do firmy továrenskou budovu na dnešní Brtnické ulici s číslem popisným 127 (na historickém obrázku vlevo). V roce 1851 postavil budovu v horním Šenově v čp. 352, která již od roku 1844 byla výrobnou stuh firmy Hille & Hampel a jež vydržela do roku Fotografie stuhařské firmy Augusta Liebische v č. p. 56 Na počátku 20. století převzal firmu Augustin Liebisch s Söhne podnikatel Rudolf Hossner, který k mechanické tkalcovně přistavěl mezi lety další provozy. Vyráběli se zde všechny druhy bavlněných, hedvábných 23

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na violoncello Houslařství v Lubech u Chebu Bakalářská práce Autor práce: Eliška Kotrbová Vedoucí práce: MgA. Miroslav

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Tereza Markusová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 PRVNÍ MILION

Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 PRVNÍ MILION Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 VÝROČÍ Prosincový úvodník začneme trochu netradičně. Máme první milión. Ne nejde o peníze, ale o návštěvníka. Přestože MCP zatím stále nemá vhodnou budovu nebo pozemek,

Více

Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška

Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška Olomouc 2014 Úvod 1 Příběh našeho domu je nerozlučně spojen s historií Nové Ulice. Hluboko v minulosti bychom se však s tímto názvem nesetkali. Na dnešním

Více

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 VÝROČÍ Jak jsme Vás informovali minulý měsíc, došlo 21. července 2008 k zapsání našeho nadačního fondu do obchodního rejstříku. Od tohoto data vstoupil fond v

Více

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Úvod HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Historie Krnova, Bruntálu, stejně jako řady jiných slezských měst, je naplněna soužitím,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH

POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury Bc. Hana Hlavová (FAV, bakalářské prezenční studium) POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ VYRÁBĚNÝCH VE FIRMĚ

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2013 / ročník XXIII

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2013 / ročník XXIII VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2013 / ročník XXIII STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

1 CHARAKTERISTIKA REGIONU...3. 1.4 Stručný vývoj města...5. 1.5.1 Geografie regionu... 6. 1.5.2 Podnebí... 7. 1.5.3 Vodstvo... 8

1 CHARAKTERISTIKA REGIONU...3. 1.4 Stručný vývoj města...5. 1.5.1 Geografie regionu... 6. 1.5.2 Podnebí... 7. 1.5.3 Vodstvo... 8 OBSAH OBSAH...1 strana 1 CHARAKTERISTIKA REGIONU...3 1.1 Město Prostějov...3 1.2 Městský znak...3 1.3 Městský prapor...4 1.4 Stručný vývoj města...5 1.5 Přírodní poměry... 6 1.5.1 Geografie regionu...

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 12 číslo 10 ZDARMA 26. října 2011 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Dušičkové zamyšlení nad lidským odcházením. Měsíc listopad

Více

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Číslo 14 ČERVENEC 2009 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 6 Kč L e t o š n í Tour de Feminin zahajovala v našem městě FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA VARNSDORF 16. 9. PODPOŘTE VARNSDORF SVÝM HLASEM VÝZVA

Více

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Historie základní školy Davle History of primary school in Davle Bakalářská práce Název studijního programu: Specializace v pedagogice

Více