HISTORIE A SOUČASNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE A SOUČASNOST"

Transkript

1 HISTORIE A SOUČASNOST STUHAŘSKÝCH FIREM VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU David Sklenář

2

3 HISTORIE A SOUČASNOST STUHAŘSKÝCH FIREM VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU David Sklenář

4 Copyright 2013 David Sklenář. Všechna práva vyhrazena

5 Poděkování Na knize jsem pracoval více než jeden rok a během tohoto období jsem čerpal své informace z různých médií, ale i od lidí, kterým bych chtěl obzvlášť poděkovat. Děkuji tedy Janu Němecovi, ředitel Státního okresního archivu v Děčíně za fotografie z jeho knihy Obrázky z průmyslových dějin Šluknovska Elišce Králové a Miroslavu Nováčkovi ze Státního oblastního archivu Litoměřice na pobočce v Mostě za poskytnuté materiály Petru Horákovi, členu spolku historiků z Mikulášovic za spoustu fotografií a informací Eduardu Steunovi z Vilémova, který mi editoval text, doplnil velmi zajímavé informace a půjčil mi fotografie přestavby barevny ve Vilémově Jaroslavu Chmelařovi z Vilémova, který mi zkontroloval text a daroval textilní knihy. Čerpal jsem i z jeho bohužel nevydané knihy Výroba stuh (ve spolupráci s Bohumilem Novotným) Tomáši Fúskovi za poskytnutí českého překladu Fiedlerovi kroniky z roku 1898 a zařízení inzerátu v Mikulášovických novinách Miloslavu Turynovi za poskytnutí českého překladu Dějiny města Velký Šenov z roku 1988 napsané Erhardem Marschnerem a za jeho výborné webové stránky Velký Šenov a jeho historie Josefu Horvatovičovi za jeho krásné webové stránky Mikulášovice historie řemesel a průmyslu Iloně Hlouškové z osady Kopec za poskytnutí textů o firmě Anton Klinger z jejích krásných webových stránek Městskému úřadu ve Velkém Šenově za nahlédnutí do kroniky města Spolupracovníkům ze STAPu za poskytnutí různých informací a fotografií a mému otci Liboru Sklenářovi, zejména za shánění kontaktů a informací, které byly pro tuto knihu užitečné. 5

6

7 Úvod Asi dnes nikdo neuvěří, stejně jako já, že Šluknovský výběžek kdysi býval nejen velmocí v textilním průmyslu, ale k životu vůbec, kdy byla tato oblast jednou z kvetoucích oblastí na území dnešní České republiky. Toto území mělo na konci 18. století spolu s Prahou a Ostravskem největší hustotu na území Českého království a patřilo k třetímu nejvyspělejšímu území, právě po Praze a Ostravě. V současné době tuto kdysi slavnou textilní tradici udržují už jen výrobci z Varnsdorfu a okolí, ale co se stuhařiny týče, působí zde jen 3 firmy, STAP a.s, Lemfeld a syn a Alatex. Přitom v minulosti bylo hlavně ve Velkém Šenově a okolí několik desítek výrobců stuh, také proto se Velkému Šenovu říkalo severočeský Barmen, což je průmyslová část Wuppertalu v Porýní, která také bývala světoznámou čtvrtí, kde se vyráběly stuhy. Zakladatelem stuhařské výroby byl v první třetině 18. století Nikolaus Rämisch z Lipové, který si toto řemeslo osvojil ve Švýcarsku. V roce 1948 se ty firmy, které přežily hospodářskou krizi ve 30. letech a druhou světovou válku přeměnily v národní podnik STAP. Historie firmy STAP a.s., založenou v roce 1948, je víceméně známa. Veškeré informace od tohoto roku jsou k dostání volně na internetu a v odborných publikacích, na kterých se sama firma v minulosti podílela (knihy a časopisy k různým výročím, bakalářské a diplomové práce studentů, či propagační materiály firmy). Dnešní akciová společnost STAP je však následníkem jiných menších textilních firem, které tu postupně od 14. století vznikaly a tvořily velmi významnou historii Šluknovského výběžku. Kdo tehdy byl za zrodem textilního průmyslu na našem malém území? Jak vznikaly a zanikaly jednotlivé firmy? Kde se vůbec nacházely a existují na ně ještě nějaké odkazy? Jak dnes vypadají budovy, kde se dříve tkalcovalo? Stojí ještě, nebo už jsou zbourány? To vše mne zajímalo natolik, že jsem se rozhodl k investigativní činnosti po stopách tehdy světoznámých výrobců stuh, aby se z nich dal věrohodně sestavit příběh, který se na našem území odehrál. Firmy, nebo občané podnikající a žijící v různých objektech, možná ani nevědí, jakou historii jejich budovy skrývají. 7

8 Historie textilního průmyslu ve šluknovském výběžku Téměř všechny zprávy, vztahující se ke krajině, která náležela pod politický okres Šluknov a do nějž spadaly oblasti panství Šluknova a Lipové, dávaly důkazy o tom, že zde v dávných dobách byl jen neschůdný prales střídající se místy s močály. V roce 1084 přivedl Wiprecht Grojčský na naše území mnoho Němců, zejména z Durynska a Francka. Po věrně vykonané službě ve válce jim přidělil různé župy a lesnaté oblasti v Čechách a později v Lužici. Tady se mohly usadit a zakládat vesnice. Nábor přistěhovalců provozovali tzv. lokátoři, kteří vyměřovali a přidělovali hony/lány a zřizovali nové obce. Někteří osadníci byli nuceni vykonávat těžké práce, jako např. vymýtit les, než zúrodnili půdu. Jiní žili jako uhlíři a dřevorubci osaměle v jednoduchých dřevěných chýších uprostřed lesa. Osadníci se hojně dopracovali k tomu, že si museli různé činnosti zadávat a z těchto se pak vypracovali různí řemeslníci. Bída a nouze nebo dopravní potíže byly tenkrát učiteli pro tato řemesla. Franští přistěhovalci přišli do země v roce 1154 a později dokonce Vlámové, které povolal biskup Gero. Tito zavedli pěstování lnu a tkalcovství. Údajně ještě dnes má způsob zdejší německé mluvy vlámský nádech. Prvotním zaměstnáním nejstarších obyvatel výběžku bylo rolnictví a chov dobytka. Rolníci se již od pradávna naučili zpracovávat len i vlnu, ovšem jen pro svou vlastní potřebu a že při specializované dělbě práce na vsi vznikala i řemesla, především mlynářství, kovářství, kolářství, ikdyž většina řemesel v té době byla soustředěna ve městech a sdružovala se v organizované středověké společnosti v cechy, které především měly svůj význam při nákupu a prodeji a regulaci cen. Existují záznamy, že již ve 14. století bylo zdejší plátno výborným vývozním artiklem. Ve století 16. byly hlavními středisky městečka Rumburk, Šluknov a Jiřetín. Tkalci dodávali své výrobky často překupnickým obchodním firmám. Největší obchodní firmou tohoto století byli norimberští Gewandschneiderové, kteří prostřednictvím žitavských obchodníků obchodovali s cechy našeho výběžku. 8

9 Je známo, že první plátenický cech vznikl v roce 1500 ve Šluknově a o pět let později v Rumburku. Plátenictví je tedy nejstarším a nejrozvinutějším výrobním odvětvím ve Šluknovském výběžku. Konečnou úpravu dostávala sice plátna u nás vyrobená někdy až v cizině, ale výrobky přadláků a tkalců se rozšiřovaly po celé Evropě. V 17. století se výběžek proslavil tzv. rumburskou vébou. (véba = druh látky z měkké lněné příze v plátnové vazbě; véba bavlněná = imitace lněné véby; rumburská véba = lněné, silné, husté plátno bělené na trávníku; na spodky, košile, zástěry, polštáře, svrchnice, prostěradla, kapsy) Důležité je si připomenout, že obchod s vyrobeným plátnem byl zcela v rukou zahraničních firem, které tkalcovským cechům poskytovaly zálohy na nákup surovin a platily jim za práci. Ale cechy byly povinny platit značné poplatky vrchnosti. Byly to platby na tehdejší dobu značné. Na konci 17. a počátku 18. století se šířilo v celé zemi reformní hospodářské hnutí, které především útočilo proti cechům, v nichž vidělo jednu z hlavních brzd průmyslového rozvoje. K hlubším zásahům proti cechovnímu zřízení došlo až po roce Přece jen však došlo k určitému průlomu do cechovního zřízení a to privilegii, udělovanými některým výrobcům a opravňujícím je k výrobě zboží, které bylo jinak monopolem cechu. V první polovině 18. století byla tato privilegia již dost četná. Na počátku 18. století je domácí textilní výroba vrchností velice podporovaná, takže postupně se začínají zakládat manufaktury. První plátenická manufaktura s barvírnou vznikla v roce 1708 v Lipové, ale jejich značný nárůst byl však po roce 1742 po ztrátě Slezska. Toleranční patent a především zrušení nevolnictví v roce 1781 umožnily příchod cizích odborníků a především uvolnění obrovského množství pracovních sil pro vznikající průmysl a další překotný rozvoj manufaktur. Začala se měnit struktura textilní výroby - místo plátenictví nastupuje zpracování bavlny. Střediskem zpracování bavlny se stal Varnsdorf. Celá oblast se tak na přelomu 18. a 19. století stala nejhustěji osídlenou a jednou z hospodářsky nejvyspělejších oblastí Čech. Dříve se tomuto kraji říkalo Böhmisches Niederland nebo-li Česká Dolní země (České Nizozemí). Poprvé se tento název uvádí v Sommerově Topografii Litoměřického kraje z roku 1833 a zahrnuje území bývalých soudních okresů Lipová, Šluknov, Rumburk a Varnsdorf. Ostatně v Německu je dnes častěji používán název Böhmisches Niederland než Schluckenauer Zipfer (Šluknovský výběžek). Naším krajem procházely dříve 3 významné obchodní 9

10 cesty, kterými bylo do vnitrozemí dopravováno zboží: Česká cesta vedla z Roudnice n. L. přes Hošť ku, Blíževedly, Českou Lípu podél řeky Ploučnice na Kamenici, Srbskou Kamenici, Vysokou Lípu, Žebnici (dnešní Sebnitz) až do Budyšína (Bautzen). byly většinou malé živnosti a továrničky s dvaceti až padesáti zaměstnanci. Mnohé se specializovaly na výrobu určitých druhů stuh - např. pevných, nebo pružných. Také barevny a úpravárny byly samostatnými firmami, které bělily, barvily a upravovaly pro tkalcovny buď příze, nebo režné polotovary. Norimberská cesta vycházela ze západních Čech pod hřebenem Krušných hor přes Teplice, údolím Jílovského potoka k Labi a odtud pod děčínským hradem na Ludvíkovice, Srbskou Kamenici a pokračoval pak na sousední území Saska. Lužická cesta začínala v Děčíně pod hradem a vedla přes Huntířov, Markvartice, Kamenici, dále pak pod hradem Tolštýn k Žitavě do kraje Nisanů. Velmi příznivě působil na průmysl velký počet zaměstnanců. Od 8. června do 6. července 1863 se konala v Mikulášovicích v místnostech hostince u Pošty první výstava, kterou obeslalo 147 průmyslníků a živnostenských provozů (v tom 64 z Mikulášovic) okresu Lipová a byla navštívena osobami. Předseda výboru pro výstavu, továrník výroby knoflíků a hedvábných stuh Frant. Cr. Paul, obdržel na základě svých zásluh o zdar výstavy od ct. majestátu císaře zlatý kříž za zásluhy. Textilní průmysl na Šluknovsku měl své nejvýznamnější zastoupení ve Varnsdorfu. Již roku 1777 zde došlo k prvním pokusům o výrobu sametu a manšestru. Ve druhé polovině 19. století měl Varnsdorf přezdívku malý Manchester českého Nizozemí. Východně od Šluknova se manufaktury soustředily na plátenictví, kdežto na západ od Šluknova se firmy soustředily na výrobu stuh. Tovární výroba ve Šluknovském výběžku začala pravděpodobně od počátku 19. století. Stuhařské manufaktury Další průmyslové výstavy se konaly v Mikulášovicích, V. Šenově, Lipové a ve Šluknově u příležitosti ministra obchodu, jako např za účasti ct. excelence barona Pina; 1893 excelence Oliviera Marquise Bacquehema; 1894 excelence Gundakara hraběte z Wurmbandu. Poslední dva roky byly výstavy obeslány také ze sousedních obcí a to ukazuje na obrovský rozvoj a různorodost průmyslu v tomto okrese. Podle počtu továren, které použitím parních strojů vznikly z původních manufaktur, by se mohlo zdát, že vládl blahobyt. Pravda je však zcela jiná. Aby si dělníci 10

11 v manufakturách a později v továrnách, či domácí tkalci, kteří továrnám prodávali doma tkané dílo, vydělali na chléb pro svou rodinu, museli pracovat od slunka do slunka. Denně hodin a to nejen muži, ale i ženy a dokonce i děti. Továrníci pro zvýšení svých výdělků dováželi často cizí přízi, převážně z Anglie a tím byla řada rodin připravena o finanční příjmy. Proto 26. dubna 1848 se skupiny dělníků z Lobendavy, Šenova a Lipové vrhly na vozy dopravující anglickou přízi na silnici u mostu, kterému se tehdy říkalo Bierbrücke (pivní) mezi Lipovou a Vilémovem a zapálily je. Současně se rozhodli zničit sklady cizí příze továrníka Liebische v Šenově a továrníka Hampla v Leopoldově. Tehdejšímu šenovskému rychtáři Karlu Menzlovi dalo hodně práce, než se mu podařilo rozzuřený dav až 500 dělníků uklidnit. Tento most byl nazýván pivním proto, že k tomuto mostu se naváželi z tehdejšího lipovského pivovaru sudy piv a překládali se hospodským na jejich vozidla, aby hospodští nemuseli jezdit až do Lipové. Svého nejvýznamnějšího rozkvětu se dočkala výroba ke konci 19. století a vychutnávala jej až do roku Většina průmyslníků upisovala částky peněz ve prospěch válečné půjčky, která zanikla v roce 1918 se ztrátou odbytiště v bývalých zemích rakousko uherské monarchie. Po válce vzhledem ke ztrátě těchto odbytových příležitostí zavládla velká nezaměstnanost. Kolem roku 1929 až do roku 1936 bylo přibližně 30% pracujících v průmyslu nezaměstnaných. Zkrácená pracovní doba v podnicích omezila příjmy a přinesla rodinám bídu. Několik podnikatelů proto své podniky zavřelo. Mnozí začali znovu s menšími podniky. Co se týče těch větších, podařilo se jen několika továrníkům navzdory hospodářské krizi vyrůst, odpovídajícím způsobem investovat a své podniky zmodernizovat. Připojení k Německu v roce 1938 mělo za následek plnou zaměstnanost, ale nedostatek materiálu a surovin. Odvod pracujících zapříčiněný válkou nezpůsobil jen pokles počtu zaměstnanců, nýbrž také uzavření menších podniků. Následkem odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy bylo na základě Benešových dekretů vysídleno 90% zdejších obyvatel (zůstat jich smělo jen kolem a k nim se do roku 1950 přistěhovalo Čechů a Slováků), malé míry osídlení pohraničí a postupnou devastací celých místních částí a osad, ztratil mikroregion 65% z původního počtu obyvatelstva. Porovnání počtu obyvatel v roce 1930 a 2011 (poslední sčítání lidu): Šluknov obyvatel obyvatel (41% z původního počtu) 11

12 Mikulášovice Velký Šenov Lipová Vilémov Lobendava obyvatel obyvatel (33% z pův. počtu) obyvatel obyvatel (43% z pův. počtu) obyvatel 634 obyvatel (21% z pův. počtu) obyvatel 925 obyvatel (63% z pův. počtu) obyvatel 355 obyvatel (12% z pův. počtu) v příštích několika letech začleňovány zkonfiskované závody, dosud řízené národními správci. Během roku 1948 byly vydány zákony, jimiž se znárodňovaly zbývající průmyslové podniky, zejména lehkého a potravinářského průmyslu, tzn. druhá etapa znárodnění. V této etapě byl výnosem ministra průmyslu čj /48/IV/I ze dne zřízen další stuhařskoprýmkařský podnik s názvem STAP, spojené továrny na stuhy, národní podnik se sídlem v Dobrušce. Po druhé světové válce v roce 1945 a obnovení státu v původních hranicích se většina stuhařských a prýmkařských firem nacházela v pohraničních oblastech. Majitelé byli ponejvíce Němci. Na základě dekretů č. 5 a 10/1945 Sb. byl jejich majetek konfiskován a byly na něj dosazovány národní správy. Dne 28. října 1945 byly dekrety o znárodnění vyhlášeny. Stuhařské a prýmkařské podniky nebyly považovány za zvlášť důležité a proto byly v první etapě znárodněny jenom ty, které měly více než 500 zaměstnanců. Tak vznikl první stuhařskoprýmkařský národní podnik Továrny stuh a prýmků se sídlem ve Vrbně pod Pradědem. V říjnu téhož roku přesídlil do Krnova. Od roku 1952 se nazývá Závodky S. K. Neumanna Krnov. Vznikem tohoto podniku se vytvořily 3 kategorie stuhařských a prýmkařských závodů: soukromé firmy, zkonfiskované firmy řízené národními správci a národní podnik. Do národního podniku Továrny stuh a prýmků byly Ve zřizovací listině byl určen den vzniku zpětně, a to Nadřízeným orgánem pro všechny textilní podniky, který tvořil spojovací článek mezi nimi a ministerstvem průmyslu, byly tehdy Československé textilní závody v Praze. Oba národní podniky STAP a Továrny stuh a prýmků měly několik desítek závodů dislokovaných na velkém území a navíc do nich byly Fondem národní obnovy začleňovány další znárodněné podniky, většinou malé firmy, zabývající se nejen výrobou stuh a prýmků, ale také obchodem s nimi, některé řemeslnické živnosti apod. Řízení velkého množství drobných podniků bylo však obtížné. Během reorganizace v roce 1949 byl národní podnik STAP rozdělen na dva podniky. Nejprve bylo vyhláškou ministerstva průmyslu č ze dne převedeno sídlo národního podniku STAP do Vilémova, další vyhláškou ministerstva průmyslu č ze dne byl zřízen národní podnik STUHA se sídlem v Dobrušce. 12

13 Odborná škola tkalcovská ve Šluknově Tento učňovský ústav, který byl založený v roce 1875 (před budovou této školy byla v roce 1886 vztyčena socha císaře Josefa II.), slouží k teoretické a praktické výuce dílenských mistrů, kresličů vzorů a výrobců pro všechna odvětví tkalcování a současně mladým lidem, kteří se chtějí věnovat těmto pracím, předat přesné znalosti o obchodní korespondenci a vedení knih. V prvním a druhém roce vzniku odborné školy byl zájem o tuto, zejména ze strany pracující třídy velmi malý; když se však později užitečnost výuky pro pozdější schopnost uplatnění stále více projevovala a výkony školy se dostaly více ve známost, zvýšil se zájem mezi obyvateli tak, že se dnes tato škola jeví pro tuto oblast jako nepostradatelná. Podnětem ke zřízení odborné školy ve Šluknově byla hlavně potřeba; neboť když se v roce 1874 měl zavést větší počet nových druhů tkanin pro obchodování, chyběli průmyslníkům zapracovaní dělníci a především odborně vyškolení vedoucí. Za tohoto stavu bylo průmyslníky a šluknovskou městskou správou pohlíženo na zřízení odborné školy jako na nanejvýš důležitou záležitost. Proto byla tato již 15. září 1875 otevřena. První náklady na zařízení odborné školy hradila obec, která také poskytla místnosti, topení, osvětlení a obsluhu; odměňování vedení školy a později i celého učitelského sboru bylo hrazeno ze státních prostředků. Škola byla od jejího zřízení čtyřikrát rozšířena. Poté, co se návštěvnost školy tak výrazně zvýšila, že již místnosti v žádném směru nepostačovaly a poté, kdy bylo c.k. ministerstvem školství schváleno zřízení speciálního kurzu pro tkalcování stuh a mechanické tkalcování mělo být konečně přijato do učebního plánu, rozhodla městská správa města Šluknova, dát odborné škole k dispozici vlastní budovu, což bylo 16. září 1885 uskutečněno. Nádherně provedená stavba stála guldenů. Zařízení školy na náklady státu činily fl., mimoto poskytoval stát na subvencích ročně přes 4000 guldenů. Pro c.k. odbornou školu bylo zařízeno sedm učeben a kabinet s učebními pomůckami. 13

14 knih, technologie mechanického tkaní, praxe ručního a mechanického tkaní. Ve večerních kurzech se vyučovaly první čtyři předměty, jako v denním kurzu. V merkantilním kurzu se vyučovaly všeobecné a obchodní počty, obchodní korespondence a vedení knih. V nedělním kurzu pak praxe v ručním a mechanickém tkaní. Pokračovací škola existuje od 1883 a byly zde k dispozici tři učební obory. Předměty výuky byly: počty volné a odborné kreslení, obchodní sloh a vedení knih. Neúnavnou činností od počátku ve škole působícího ředitele Franze Hansela, dopracovala se škola k velmi uznávanému, pozornost zasluhujícímu postavení. Ve dvouletém denním kurze se vyučovaly následující předměty: Škola měla bohaté vybavení učebními pomůckami, knihami v počtu 228 čísel, v technologické sbírce 20 kusů, v kreslících předlohách 53 děl, dále i tkalcovské stavy a pomocný materiál pro ruční práce a mechanický provoz, stavy pro výrobu stuh a pomocné stroje pro ruční a mechanické provozy. Nauka o materiálu a předení, technologie ručního tkaní, výuka navazování, dekompozice, kalkulace a nauka o apretuře; volné kreslení, kreslení vzorků, odborné kreslení, geometrické a projekční kreslení, všeobecné a obchodní počty, obchodní korespondence a vedení Od roku 1954 do současnosti v budově sídlí Střední lesnická škola a před touto školou je nyní pomník prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka. Sochu císaře Josefa II. můžeme vidět u výjezdu ze Šluknova na Rumburk po levé straně při vjezdu do bývalé restaurace Villa Art. 14

15 Stuhařské frmy ve Velkém Šenově Dle autora knihy z roku 1988 Dějiny města Velký Šenov, Eduarda Marschnera, místo Schönau ( Schönaw, Schonaw, Schöne) bylo již známo před rokem Název místa se odvozuje od sousloví krásná louka (staroněmecky Schöne Aue). Co se týče osad, Staré Hraběcí je známé od roku 1715, Janovka se připomíná po prvé v roce 1750, Malý Šenov v roce 1715 a osada Leopoldov je známá od roku Malý Šenov a Leopoldov byly spojeny v jednu obec roku 1847, Staré Hraběcí a Janovka se spojily 23. února Císařským rozhodnutím ze dne 4. října 1907 se obec Šenov povyšuje na město a výnosem císařského a královského (příště již jen c. k.) ministerstva vnitra z 3. června 1914 přejmenovává na Velký Šenov v Čechách od snadnějšího odlišení od Velkého Šenova v Sasku. Jak už bylo popsáno v úvodu, výroba stuh s jejími mnoha podniky je do roku 1945 nejvýznamnější výrobou Šenova vůbec, neboť mu zajistila označení severočeský Barmen. V období před první světovou válkou bylo v obchodních rejstřících zapsáno 26 výrobců stuh a 2 firmy, zabývající se výrobou stuhařských stavů. Carl Lüdorf & Co., dnešní Tratec CS Tato firma byla založena v roce 1850 v Ronsdorfu u Wuppertalu a měla do 2. světové války 3 pobočky: ve Wuppertalu v Německu, ve Vercoragu v Itálii a ve Velkém Šenově, kde byla založena vnukem Carla Lüdorfa Ewaldem Rathem ( ) kolem roku Carl Lüdorf se specializoval na výrobu tkalcovských stavů na stuhy všeho druhu a na příslušné pomocné stroje byl výměrem ONV Šluknov ustanoven národním správcem firmy národní podnik Dobruška a poté Vilémov. Provozovna Carla Lüdorfa se změnila v STAP Vilémov, závod 07. Náplň výroby stuhařské stavy nebyla změněna. Montovaly se zde stuhařské stavy a vyráběli se různé náhradní díly k stuhařským stavům a jiným strojům. Do roku 1964 se vyráběly stuhařské stavy typu GL

16 pro tuzemsko, ale vyvážely se i do Švédska. Tento typ byl upraven i pro tkaní telefonních kabelů, které odebíralo Kablo Vrchlabí. Strojový park byl však značně zastaralý a byl poháněn transmisní hřídelí. Postupně se však závod modernizoval. V roce 1957 byl v závodě 7 n. p. STAP vyvinut stav, který dostal označení RS rychloběžný stav. Byl určen k výrobě pevných hladkých stuh. Postupně byly zrekonstruovány ještě dvě varianty typ RSG k výrobě pruženek a typ RSJ k výrobě žakárských stuh. Těch se vyrobilo 273 kusů. Byl jimi vybaven nový závod 3 ve Vilémově. V roce 1965 byl vyvinut v závodě nový typ rychloběžného stuhařského stavu typu RS III pro hladké stuhy. Tohoto typu bylo do roku 1982 vyrobeno celkem 345 kusů. Vývoj ve světě se však již obracel jiným směrem a kolem roku 1960 se objevily první jehlové stuhařské tkací automaty. Během patnácti let byly velmi zdokonaleny Současná podoba bývalé firmy Carl Lüdorf, dnes firma Tratec CS 16

17 a jejich výhody byly tak velké, že byl vývoj člunkových stavů zcela zastaven a výroba RS omezena. Faktura za prodané tkalcovské stavy v roce 1948 Vedle těchto tkalcovských stavů byla v závodě na krátkou dobu zavedena i výroba zdrhovadel. Do roku 1970 se v ČSSR vyráběla pouze zdrhovadla s kovovými články závodem KOH-I-NOOR. Nicméně v cizině byla v té době k dispozici i zdrhovadla se spirálovými uzavíracími prvky z umělých hmot, lehčí a elastičtější než kovová, a proto také výhodnější pro některé druhy oděvů. Bylo třeba rozhodnout buď tato zdrhovadla dovážet, nebo zavést jejich výrobu. Z iniciativy generálního ředitelství pletařského průmyslu a vedení národního podniku STAP byla zvolena druhá možnost. V roce 1970 byl zakoupen od firmy OPTILON v Německu stroj s přídavnými zařízeními a licence na výrobu jednoho druhu spirálového zdrhovadla a v roce 1971 byla zde zahájena výroba. O výborné kvalitě tohoto zdrhovadla vyráběného z domácích stuh a dováženého polyamidového monofilu svědčí, že bylo hned při prvním povinném hodnocení zařazeno státní zkušebnou č. 202 do 1. stupně jakosti. Kompletní výroba zdrhovadel trvala do roku 1973, kdy byla dokončovací linka z rozhodnutí nadřízeného orgánu předána národnímu podniku KOH-I-NOOR. Od té doby vyráběl podnik pouze zdrhovadla bez koncovek a bez jezdců. Z roku 1949 pochvala za dodané stavy a předběžná objednávka na nové Aby mohl závod plnit všechny úkoly, musel se nutně modernizovat. A tak vznikaly nové haly a přístavby jako ku příkladu: nová kotelna, silo na piliny, sklad hutního materiálu, sklad

18 hořlavin, nová vrátnice a jako poslední byla v roce 1978 zbudována montáž ní hala A1 5 TZ, do které byly dodány nové stroje v celkové hodnotě Kč. Jednou z nejvýznamnějších akcí technického rozvoje bylo zavedení vlastní výroby jehlových tkacích strojů JS-NBT, na základě kooperační smlouvy se švýcarskou firmou Jacob Müller, uzavřenou v roce Od roku 1991 v prostorách bývalé budovy sídlí firma Tratec CS. Firma Carl Lüdorf GmbH & Co. Ve Wuppertalu v Německu stále existuje, ale výrobu tkalcovských stavů již dávno opustila. Nyní vyrábějí různé pryžové a silikonové součásti. Stále funkční tkalcovský žakarský stav, vyrobený v roce 1903 firmou Carl Lüdorf & Co., je vystaven v Tržnici lidových řemesel v Jilemnici. Tento stav do roku 1970 vyráběl stuhy v tehdejším národním podniku STAP Vilémov a poté byl darován jilemnické textilní škole. Staude & Schorisch, dnešní STAP a.s. závod 2 Josef Schorisch Firma byla jednou z nejstarších stuháren ve Velkém Šenově, zařízená na úplné dokončování svých výrob-

19 ků, včetně barvení. V roce 1803 začal tkát stuhy Florian Schorisch, jméno firmě propůjčil jeho syn Josef. Ten byl ale stále ještě více obchodníkem než výrobcem stuhy pro něj tkala armáda domácích tkalců z Velkého Šenova a okolí. Teprve syn August ( ) postavil při rodinné úpravně nevelkou mechanickou tkalcovnu poháněnou parním strojem, kterou dále rozšiřovali syn Johann Georg s manželkou Annou. Dalšími majiteli byli Fritz Wünsche, který byl též prokuristou a Eduard Reinisch, učitel, všichni z Velkého Šenova. Tato firma byla založena v roce Josef Schorisch, syn Augusta, rozšiřuje firmu a v roce 1924 začal spolupracovat s Josefem Staudem, se kterým založil novou firmu Staude & Co. Byl zakladatelem schorischovské nadace a měl zásluhy na vzniku asylového domu v domě čp Působil jako člen okresního zastupitelstva, jako člen městské rady a místostarosta. Narodil se 27. dubna 1877 v Šenově v čp. 181 a zemřel 1. srpna 1929 v Amsterodamu, byl však pohřben ve Velkém Šenově. V červenci roku 1926, kdy firma koupila nový parní stroj, který se nejprve přivezl po železnici do Velkého Šenova a poté byl instalován do firmy. Protože nebylo jiného zbytí, musela se vybourat díra do zdi, aby se celý stroj mohl dát dovnitř tkalcovny. Staude & Co. Firma Staude a spol., výroba tkaných a pletených stuh, byla založena roku 1918, protokolována v roce Výroba byla zaměřena na tkanice k botám, stuhové zboží pro obuvnický průmysl a konfekční průmysl. Firma též zavedla výrobu zdrhovadel. Vývoz byl zaměřen na Norsko, Švédsko a Rumunsko. Zahraniční zastoupení bylo v Oslu, Hamburku a Bueno Aires. Původně se jednalo o veřejnou obchodní společnost. Josef Staude uzavřel 20. prosince 1924 smlouvu o vytvoření společnosti s Johannem Georgem Schorischem a přistavěl k jeho podniku novou výrobní budovu, v roce 1934 získal v horním Šenově několikaposchoďovou budovu čp. 547, jež dříve patřila firmě Hille & Hampel, a v Brtníkách se mu podařilo získat dům čp Firma Staude & Co. poskytovala práci až 350 zaměstnancům a počítala se k největším šenovským podnikům. Jako poslední majitelé se uvádějí Anna Schorischová ( ) a Josef Staude. Mezi její výrobky patřily zdrhovadla, kterých se ročně 19

20 vyrobilo až 12 milionů metrů, stuhy obšité pletenými šňůrami, gumové elektrické vodiče Gummilitzen, tkaničky do bot, tašky, potřeby pro sportovní psy, pletené dámské a pánské pásy, lakované eulitové stuhy a šňůry a botové uzávěry značky RAX. EULIT-Werk Staude GmbH & Co. KG a zabývá se výrobou hodinkových náramků. Logo, kde je vyobrazena sova, používá firma od svého založení ve Velkém Šenově dodnes. Od roku 1944 byla komanditní společností s kompletáři: Josef Staude, Anna Staude, J. G. Schorisch a H. Schorisch. Firma Staude a spol. byla samostatná právní jednotka, ale podílníkem firmy byl majitel firmy Schorisch. Obě firmy měly společné pomocné hospodářství, doplňovaly se navzájem výrobou. Národní správa byla zavedena dne Po znárodnění došlo k právnímu spojení firmy Staude a spol. s firmou Schorisch v závod č. 2 národního podniku STAP. Logo firmy Staude, které ještě v současné době používá firma EULIT Werk Staude GmbH. Bývalá tkalcovna firmy Staude & Co. ve Velkém Šenově byla po roce 1958 modernizována hedvábnickými stavy 5,4/2H a v roce 1955 byl k závodu připojen odloučený provoz našívárny zdrhovadel (stuh k výrobě zdrhovadel), vzniklý adaptací tkalcovny bývalé firmy A. Sauer ve Velkém Šenově. Roku 1945 začal Josef Staude opět v saském Großröhrsdorfu, v roce 1947 odešel do Dietmannsriedu, okres Kempten. Podnik založený v tomto místě se pak v roce 1951 přestěhoval do Peitingu, okres Schongau v Horním Bavorsku. Po přestěhování následovalo rozšíření podniku o další stavby. Kromě tohoto podniku založil ještě pobočné závody v Rottenbuchu u Peitingu a v tyrolském Gränu, okres Reutte. Roku 1952 se poprvé objevily na světovém trhu pletené perlonové hodinkové náramky značek Eulit a Eulux. Firma v Peitingu existuje i v současnosti pod jménem V současné době je na provoze 2 výroba izolačních stuh, tkaných etiket, žakarových stuh, stuhového uzávěru, šňůr a šněrovadel. Do poloviny roku 2012 se zde vyráběly i dutiny z přírodního hedvábí, které se používaly v potravinářství při výrobě salámů. 20

21 Hlavičkové papíry firmy Schorisch

22 V areálu současného závodu se zachovaly 3 budovy z původního komplexu. Budova č. 401 firmy Staude & Co. v areálu firmy STAP a.s. (na obrázku vlevo s věžičkou) je dnes částečně využita. V popředí budova staré tkalcovny je nyní pronajímána. V areálu je ještě malá budova, která je v současné době využívána jako údržba. Pohled na současný výrobní areál č.p

23 Augustin Liebisch Söhne, č.p. 56 a později č. p. 127 Další z prvních stuháren ve Velkém Šenově, založena v roce 1803 (někdy se používá rok 1805), byla A. Liebisch Söhne v č.p. 56 v části Leopoldka. Založil ji místní podnikatel Augustin Liebisch a po jeho smrti podnik převzali synové Augustin, Leopold a Eduard a dodali ke jménu firmy dodatek Söhne. V roce 1850 vybudovali v místě starého hospodářského dvora čtyřkřídlou továrnu se dvěma věžemi a novogotickými plastickými detaily na fasádách. Vyráběly se tu zejména stuhy a šle v různých provedeních. Po přestěhování firmy A. Liebische do nových prostor se v tomto objektu č.p. 56 vyráběly umělé květiny. V části staré továrny v Leopoldovce začal od roku 1874 Josef Rösler a po něm jeho syn Adolf vyrábět umělé květiny, od roku 1922 zde sídlila i knoflíkárna firmy Wünsche & Marcuzzi. Po roce 1945 objekt převzal n. p. Centroflor, který zde dál vyráběl umělé květiny. Dnes slouží bývalá továrna k bydlení. V roce 1870 postavil August Liebisch po vstupu společníka Heinricha Ruzitschky do firmy továrenskou budovu na dnešní Brtnické ulici s číslem popisným 127 (na historickém obrázku vlevo). V roce 1851 postavil budovu v horním Šenově v čp. 352, která již od roku 1844 byla výrobnou stuh firmy Hille & Hampel a jež vydržela do roku Fotografie stuhařské firmy Augusta Liebische v č. p. 56 Na počátku 20. století převzal firmu Augustin Liebisch s Söhne podnikatel Rudolf Hossner, který k mechanické tkalcovně přistavěl mezi lety další provozy. Vyráběli se zde všechny druhy bavlněných, hedvábných 23

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ 2013 2014 OBSAH ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?) 3 HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY 4 DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

kde každý kus je originál Výrobce a dodavatel šitých dílů pro automobilový průmysl

kde každý kus je originál Výrobce a dodavatel šitých dílů pro automobilový průmysl ` kde každý kus je originál Výrobce a dodavatel šitých dílů pro automobilový průmysl Založení společnosti Sněžka v.d. se datuje k roku 1950. Původní výrobní program byl zaměřen na šití galanterního zboží

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zapomenuté řemeslo? Jilemnické poznávání

Zapomenuté řemeslo? Jilemnické poznávání Zapomenuté řemeslo? Jilemnické poznávání Informační centrum 2010 Letošní ročník Jilemnického poznávání má název Zapomenuté řemeslo? Jedním ze stěţejních průmyslových odvětví v Krkonoších zajisté bylo tkalcovství.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Historie firmy Centropen

Historie firmy Centropen Historie firmy Centropen Tradice výroby psacích prostředků se začala v Dačicích psát v roce 1940, kdy jeden ze zakladatelů, zabývající se výrobou koženého zboží, založil v tehdejší Telečské ulici novou

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1880 1914 Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1. květen 1880 je datum zrodu samostatné odborné školy v Jablonci nad Nisou. V obvodu liberecké Obchodní a živnostenské komory, zahrnujícím

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Akční vánoční ceny publikací

Akční vánoční ceny publikací Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Křinické náměstí 1161/10 Krásná Lípa Tel: 412 383 413 http://obchod.ceskesvycarsko.cz/cs/eshop 170 Kč 259 Kč 150 Kč Akční vánoční ceny publikací V informačním

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením.

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. topanki lavka gitara šoferis Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. Muzeum Mladoboleslavska květen/červen 2011 Text byl volně převzatý z omalovánek

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A 64 6 FIREMNÍ IMGE SLMI SLMI 65 PR54 MÁTE MOŽNOST VOLY PR54 je řada oblečení, která Vám umožní vybrat si nejlépe se hodící k Vám, resp. k Vašemu podnikání. Vyberte si mezi 4 základními barvami, 12 dekoračními

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP Lucie Kalvasová 5. 10. 2006 Analýza vychází z celkového počtu 3284 dotazů vyřešených v období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006. Jednotlivé požadavky jsou rozřazovány dle tématu do následujících kategorií:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY Y OBVAZOVÝ MATERIÁL DINA-HITEX Společnost HITEX se sídlem v Bučovicích byla založena v roce 1992. Výrobní závod byl vybaven

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více