Ing. Miroslav Zámečník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Miroslav Zámečník"

Transkript

1 Ing. Miroslav Zámečník : poradce ministra financí ČSFR Václava Klause : ředitel Centra pro ekonomickou analýzu kanceláře prezidenta republiky : asistent výkonného ředitele zástupce ČR ve Světové bance : konzultant Arthur D. Little : náměstek ředitele Revitalizační agentury, Konsolidační banka 2001 současnost: nezávislý konzultant REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Motto: Dělám reformy pro zodpovědné a střízlivé, ne pro lenochy a opilce. Pjotr Stolypin, ruský premiér

2 STABILIZACE A REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Horizont Stabilizační fáze Reformní opatření I Reformní opatření II a dále Cíl Návrat ke standardním vztahům a komunikaci Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému Změny v odvodech na veřejné zdravotní pojištění Možnost zdravotního spoření Možnost volby rozsahu pojištění Změna financování zdravotně sociální oblasti Nutné kroky Zlepšení výkonu státní správy Snížení nejistoty Zajištění dostupnosti zdravotní péče Zajištění zdrojů pro zdravotnictví ze strukturálních fondů EU Úhrada léků podle jejich přínosu Zvýšení zodpovědnosti zdravotních pojišťoven Modernizace sítě zdravotnických zařízení Posílení volby a odpovědnosti občanů O co Julínkovi jde: o řízenou soutěž S termínem přišel Alain Enthoven; Stanford Graduate School of Business,1978 O co jde ve srovnání s českým současným modelem? Solidární a povinné zdravotní pojištění (máme) Zahrnuje všechny občany bez ohledu na jejich sociální status (máme) Které pojišťovny nesmějí odmítnout (máme) Využívá konkurence soukromých zdravotních pojišťoven Při ekvalizaci rizika pojistného kmene (máme) Pojišťovny si konkurují cenou pojistného a kvalitou služeb A selektivně nakupují zdravotní péči od efektivních poskytovatelů V zájmu snížení nákladů a zlepšení kvality péče

3 Jak obstojí Julínek měřeno Enthovenem? Kompetentní návrh, s jednou výjimkou plně v souladu s Enthovenem (náměstek Pavel Hroboň evidentně Enthovena pečlivě studoval ) Chybí pouze cenová konkurence pojišťoven při stanovení pojistného, ale to v současném modelu nelze dost dobře udělat (v zásadě 13,5% z vyměřovacího základu a stropu ve výši 4násobku průměrné mzdy konkurenci vylučuje) Musela by se totiž zavést komunitní sazba zdravotního pojištění, tj. fakticky udělat poll tax ve zdravotnictví jako maximální cenu základního plánu Pět velkých plus + Skoro všichni ekonomicky aktivní by vydělali (kdyby každý platil dejme tomu Kč ročně, už při měsíční mzdy by každý zaměstnanec něco ušetřil, stejně tak i zaměstnavatel-je to jako zavedení stropu i podlahy ve výši Kč. + Mělo by to příznivý dopad na trh práce (zlevnění práce u skoro celého spektra ekonomicky aktivních) + Eliminovalo by to černé pasažéry, zejména dnešní OSVČ a Švarc systém (všichni platí stejně a ne moc, nevyplatí se podvádět) + Všichni by přemýšleli o nákladech ve zdravotnictví (mnohem intenzivněji než když uvidí na pásce superhrubou mzdu) a bylo by těžké inflaci ve zdravotnictví přenášet na obyvatelstvo + Reforma ve zdravotnictví by získala velmi silné spojence mezi všemi ekonomicky aktivními i mezi zaměstnavateli, zatímco takhle nemá reforma za sebou většinu populace, která nevidí její přínosy A dva velké háčky Musela by se z fiskálních důvodů znovu spočíst rovná daň z příjmu a kalibrovat efekt snížení zdravotní daně s efektem vyšší rovné daně, Ale hlavně sehnat pár desítek miliard ze zdanění hříchu (nárůst spotřební daně, ekologická daň atd.), ovšem s morálně mnohem lepší argumentací Když to mají tak pěkně vymyšleno, proč je reforma tak nepopulární? Extrémně nepopulární poplatky ohlášeny hned na začátku; finanční úlevu má zlomek procenta české populace ( ), a ani ti tomu nerozumí Pozitiva reformy jsou někde na konci a nepodařilo se je vysvětlit Je čas to změnit a získat spojence zavedením jasně viditelných pozitiv Kdo jsou spojenci: 80% pojištěnců a všichni zaměstnavatelé (z bonusplánu zavedeného v roce 1995 v jedné české zdravotní pojišťovně profitovalo 80% pojištěnců, a to měla stejný pojistný kmen jako VZP) Pojišťovny mají nyní dostatek peněz na zavedení pozitivní motivace pojištěnců (i díky Julínkově senátnímu návrhu na zvýšení plateb za státní pojištěnce) Poplatky pomohou nastartovat konkurenci pojišťoven, které se mj. budou diferencovat tím, kolik z nich pojištěncům která vrátí To nejlepší nakonec: nejsou zapotřebí velké legislativní změny a argumentačně bude opozice ve velmi těžké situaci; média po tom většinově touží Vznikne početné jádro zastánců změny Reformátoři získají trochu goodwillu a času na přípravu skutečně koncepčních změn Včera bylo pozdě, ale dá se to ještě zvládnout a přibalit do batohu změn v první etapě reforem

4 Pravidla hospodaření zdravotních pojišťoven Po oddělení poplatku za správu celý zbytek spouží úhradám za poskytnutou zdravotní péči nakoupenou na základě selektivní kontraktace Povinný minimální zůstatek základního fondu (ekvivalent rezervního fondu) jako garant finanční stability, nutno zohlednit platební morálku: nelze soutěžit o pojištěnce a neplatit zdravotníkům Přebytek po naplnění minimálního rezervního zůstatku je možno použít nejen na preventivní programy schválené správní radou,ale i bonusové programy pro pojištěnce včetně vratek pro plátce pojistného, tedy i zaměstnavatele a stát S úpravou příslušných zákonů a tzv.fondové vyhlášky není třeba čekat na transformaci pojišťoven, neboť governance zaměstnaneckých pojišťoven je změněna již tzv.volební vyhláškou 579/2007, předchází další transformační kroky a vytváří prostor pro regulovanou konkurenci pojišťoven Některé resorty mají vlastní zaměstnanecké pojišťovny, tak do toho- nechť spustí lavinu pozitivní motivace (a hlavně si to dobře spočtou, ať neskončí v nucené správě ) Privatizace a hospodaření zdravotních pojišťoven Privatizace zdravotních pojišťoven vyvolává otázku, jakým způsobem upravit pravidla jejich hospodaření ze zákona ODS musí jasně říct, jaká je její pozice a vycházet přitom z následujícího: Je velmi sporné, zda vlastníci zdravotních pojišťoven mají nárok na dividendu ze zisku, když příjmová stránka je tvořena zdravotní daní stanovenou zákonem Růst příjmů je z hlediska pojišťovny exogenní faktor, je těsně korelován s vývojem zaměstnanosti a vývojem průměrných mezd v národním hospodářství, bude stále více závislý na fiskální stabilizaci (platby za státní pojištěnce)- to vše jsou faktory mimo kontrolu pojišťovny Privátního vlastníka má jistě smysl motivovat na efektivnosti výběru pojistného, na efektivním nákupu péče a na servisu poskytovaném pojištěncům Řešení: stejné jako u penzijních fondů (oddělené hospodaření) Zdrojem výplaty dividend přebytek v provozním fondu, tvořeném poplatkem za správu a vedení pojišťovny- definovaný ze zákona jako % z vybraného pojistného po přerozdělení Z provozního fondu je nutno povinně hradit výdaje na marketink, nesmí si to platit sami pojištěnci ze základního fondu Další zdroje- bonus za efektivnost výběru (při úspěšnosti výběru na 98%);Sankce, pokuty, penále; eventuálně zvláštní bonus z nadlimitního zůstatku základního fondu

5 Jednotný zákon o zdravotních pojišťovnách-otevřené otázky transformace ZP Co s VZP? Kde jsou akcionáři první hodiny? Žadatelé, klíčoví zaměstnavatelé (vyhláška MZ ČR 579/2007) nebo kombinace? Za jakých podmínek privatizovat zdravotní pojišťovny? Ekvalizaci rizik v některých zemích je značně sofistikovanější než v ČR (například přihlíží k morbiditě a zastoupení nákladných chroniků), když to neuděláme a postavíme konkurenční model, vždy bude předmětem kritiky kvůli cream skimmingu Honba za quick money vyústí v reverzní procesy, reforma musí být vyvážená, aby byla dlouhodobě udržitelná ODS nesmí opakovat chyby z poloviny 90.let Proto je dobře definovaná regulace tak důležitá, a Úřad pro dohled nad zdravotními pojišťovnami tak potřebný (finanční stabilita, nekalá soutěž-cream skimming, dodržování obsahu pojistných plánů, Kde hledat úspory- nízko visící ovoce Centrální nákup léků a zdravotnického materiálu (organizovaný na úrovni CSS fakultních nemocnic prostřednictvím e-aukcí)- potenciální úspora v mld Kč Centrální nákup léků a pomůcek organizovaný CSS VZP a zaměstnaneckých pojišťoven prostřednictvím e-aukcí a sítě smluvních lékáren a dalších výdejních center-vyžaduje mj. generickou substituci na úrovni lékáren Ale potenciální úspora je v řádu miliard Kč a pojišťovnám umožní překlenout zmrazení plateb za státní pojištence ze státního rozpočtu Pojišťovny pak mohou uspořenými prostředky opět dotovat motivační plány, aby vytvořily nevyhnutelnou protiváhu poškozeným zájmovým skupinám a opět získat pro reformátory trochu času

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Editorial. Obsah. Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3. Vážené čtenářky, vážení čtenáři

Editorial. Obsah. Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3. Vážené čtenářky, vážení čtenáři Obsah Obsah Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3 Komerčním připojištěním chci zdravotnictví přinést další 2 % HDP MUDr. David Rath, ČSSD 6 Nikdo nesmí nařizovat,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 9. října 2014, 9:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví V květnu roku 2008 prolétl internetem důležitý článek Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví. Dnes leží ve vládě věcný návrh

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva. Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví

České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva. Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví České veřejné finance a zdravotnictví: nákladová výzva Ing. Miroslav Zámečník NERV_Zdravotnictví Vzájemně obtížně slučitelné cíle zdravotních systémů Dostupnost Finanční udržitelnost Účinnost/Efektivnost

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ ČÁST II: HODNOCENÍ PLÁNU SJEDNOCENÍ VÝBĚRU PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V RÁMCI JEDNOTNÉ SPRÁVY PŘÍJMŮ červen 2008 Oddělení

Více

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr závisí na specifikách systému zdravotní péče, socioekonomického systému a na historických souvislostech. Stejně tak se liší mezi jednotlivými zeměmi míra uplatnění komerčního, veřejného pojištění a přímého

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

V Praze dne 12. května 2011

V Praze dne 12. května 2011 Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze dne 12. května 2011 Analýza východisek a dopadů dokumentu MF ČR Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní 1. Prosazováním povinného soukromého

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více