Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015"

Transkript

1 Semináře k financování sociálních služeb v roce , 16., Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II

2 Systém financování 2015 Přechod dotačního řízení MPSV na kraje od roku 2015 Postup dle ustanovení 101a zákona o sociálních službách Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015

3 Pravidla 2015 Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 275/09/14 ze dne Formulář Specifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015 Příručka pro žadatele a příjemce Vzor smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015 Formulář Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby Formuláře pro evidenci kvantitativních a kvalitativních indikátorů Avízo vrácení nevyužitých finančních prostředků

4 Pravidla 2015 Příspěvek - finanční prostředky z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Dotace finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu (101a ZSS) Společná Pravidla pro příspěvky i dotace Účel financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (ne fakultativní činnosti)

5 Pravidla 2015 Žadatelé registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle ZSS Dotace pro všechny Příspěvky ne pro příspěvkové organizace kraje Další podmínky: Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období a s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015 Sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015 (p2 AP 2015) Sociální služby poskytované na území Karlovarského kraje nebo pro občany Karlovarského kraje

6 Pravidla 2015 Žádost prostřednictvím internetové aplikace OKslužby poskytovatel Od do Nedodržení termínu vyřazení žádosti z hodnocení, neposkytnutí finanční podpory na rok 2015

7 Pravidla 2015 Formulář Specifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015 Údaje nezbytné pro hodnocení žádosti a stanovení výše návrhu dotace Termín spuštění aplikace MPSV nevyhovující z hlediska hodnocení žádostí a termínu pro podání žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu Povinnost zaslat formulář v elektronické podobě v termínu do

8 Pravidla 2015 Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků příslušný orgán kraje (RKK, ZKK) Uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015 Uvolnění finančních prostředků Dotace 2 splátky 1. splátka ve výši 60% - do 30 dnů od připsání splátky dotace ze státního rozpočtu na účet kraje 2. splátka ve výši 40% - do 30 dnů od připsání splátky dotace ze státního rozpočtu na účet kraje Příspěvek jednorázově do 21 dnů po uzavření smlouvy

9 Způsob hodnocení žádostí o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb Mechanismus stanovení výše finanční podpory na jednotlivé druhy sociálních služeb Uznatelné a neuznatelné náklady Monitorování sociálních služeb (indikátory) Kontrola

10 Hodnocení žádostí 5 věcných kritérií: 1. Soulad sociální služby s plánem rozvoje sociálních služeb 2. Způsob zajištění a poskytování sociální služby (kvalitativní indikátory) 3. Personální zajištění sociální služby 4. Stanovení indikátorů (kvantitativních) 5. Kalkulace nákladů a příjmů zdrojů financování sociální služby

11 Způsob hodnocení na základě hodnotících otázek (celkem 20) Bodové ohodnocení, slovní komentář Maximální počet bodů je 51 Výsledek hodnocení službu nelze finančně podpořit, pokud: Je hodnocena odpovědí NE nebo téměř NE alespoň jedna z hodnotících otázek označených jako zásadní kritérium Hodnocená služba získala 23 a méně bodů

12 Zásadní kritéria: Kritérium 1, hodnotící otázka 1: Je poskytování sociální služby v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015? Kritérium 2, hodnotící otázka 1: Jsou uvedené potřeby uživatelů sociální služby v souladu s regionální kartou sociální služby?

13 Kritérium 2, hodnotící otázka 3: Je uvedená nabídka sociální služby (specifikace základních činností) adekvátní ve vztahu k řešeným potřebám uživatelů sociální služby? Kritérium 3, hodnotící otázka 1: Vyhovuje složení pracovního týmu (jednotlivých pracovních pozic) zajištění základních činností příslušné sociální služby (ve vztahu k identifikovaným potřebám uživatelů)?

14 Způsob stanovení výše návrhu dotace Sociální služby rozděleny do 4 skupin: Služby sociální prevence ambulantní a terénní forma Služby sociální péče ambulantní a terénní forma Samostatně je řešena tísňová péče Služby sociální prevence pobytová a ambulantní forma s lůžkovou kapacitou Služby sociální péče pobytová forma

15 Služby sociální prevence ambulantní a terénní forma Intervenční centra Kontaktní centra Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace (A + T) Sociálně terapeutické dílny Telefonická krizová pomoc Terénní programy

16 Rozdíl celkových obvyklých (průměrných) nákladů na úvazek pracovníka a stanoveného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů Pracovníci pracovní smlouvy, DPP, DPČ, obchodní smlouvy Pracovníci v přímé péči, ostatní pracovníci (max. 0,3 úvazku ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči) Spolufinancování z jiných zdrojů veškeré ostatní zdroje financování služby (zejména samospráva) 10% z celkových nákladů 50% z celkových nákladů v případě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby závislé na návykových látkách

17 ND = (ON * U * M) (0,1 * ON * U * M) ND = (ON * U * M) (0,5 * ON * U * M) v případě kontaktních center a terénních programů poskytovaných cílové skupině osoby závislé na návykových látkách ON stanovená hodnota platby na 1 úvazek pracovníka měsíčně: ,- Kč v případě sociální služby intervenční centra ,- Kč v případě ostatních sociálních služeb

18 Služby sociální péče ambulantní a terénní forma Centra denních služeb Denní stacionáře Osobní asistence Odlehčovací služby (A + T) Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby

19 Rozdíl celkových obvyklých (průměrných) nákladů na úvazek pracovníka a těchto příjmů (zdrojů): úhrady od uživatelů služby stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů Pracovníci pracovní smlouvy, DPP, DPČ, obchodní smlouvy Pracovníci v přímé péči, ostatní pracovníci (max. 0,3 úvazku ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči) Spolufinancování z jiných zdrojů veškeré ostatní zdroje financování služby nad rámec úhrad od uživatelů služby (zejména samospráva) 20% z celkových nákladů 30% z celkových nákladů v případě pečovatelské služby

20 ND = (ON * U * M) (Uppp * S * H) (0,2 * ON * U * M) ND = (k * ON * U * M) (Uppp * S * H) (0,2 * k * ON * U * M) v případě denních stacionářů ND = (ON * U * M) (Upss * S * H) (0,2 * ON * U * M) v případě osobní asistence ND = (ON * U * M) (Upss * S * H) (0,3 * ON * U * M) v případě pečovatelské služby Koeficient k koeficient zohledňující strukturu uživatelů dle příspěvku na péči H počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči, stanoven paušální částkou hodin

21 Stanovené hodnoty pro výpočet návrhu dotace pro jednotlivé druhy sociálních služeb Druh sociální služby Stanovená hodnota platby na 1 úvazek pracovníka měsíčně (ON) Hodinová sazba na zajištění základních činností služby (S) Pečovatelská služba ,- Kč 80,- Kč Centra denních služeb ,- Kč 80,- Kč Denní stacionáře ,- Kč 120,- Kč Osobní asistence ,- Kč 90,- Kč Odlehčovací služby ,- Kč 80,- Kč Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby ,- Kč 90,- Kč ,- Kč 80,- Kč

22 Tísňová péče Rozdíl celkových obvyklých (průměrných) nákladů na úvazek pracovníka a těchto příjmů (zdrojů): úhrady od uživatelů služby stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů Pracovníci pracovní smlouvy, DPP, DPČ, obchodní smlouvy Pracovníci v přímé péči, ostatní pracovníci (max. 0,3 úvazku ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči) Spolufinancování z jiných zdrojů veškeré ostatní zdroje financování služby nad rámec úhrad od uživatelů služby (zejména samospráva) 20% z celkových nákladů

23 ND = (ON * U * M) (S * K * M) (0,2 * ON * U * M) ON stanovená hodnota platby na 1 úvazek pracovníka měsíčně, ,- Kč S měsíční sazba úhrady na 1 uživatele na zajištění základních činností služby, 500,- Kč

24 Služby sociální prevence pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny

25 Rozdíl celkových obvyklých (průměrných) nákladů na lůžko a těchto příjmů (zdrojů): úhrady od uživatelů služby stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů Spolufinancování z jiných zdrojů veškeré ostatní zdroje financování služby nad rámec úhrad od uživatelů služby (zejména samospráva) 10% z celkových nákladů

26 ND = (ON * L) (Su * L) (0,1 * ON * L) Stanovené hodnoty pro výpočet návrhu dotace pro jednotlivé druhy sociálních služeb Druh sociální služby Stanovená hodnota platby na 1 lůžko/den (ON) Azylové domy 350,- Kč 65,- Kč Domy na půl cesty 650,- Kč 70,- Kč noclehárny 200,- Kč 20,- Kč Sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko/den (S)

27 Služby sociální péče pobytová forma služby Odlehčovací služby (P) Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

28 Rozdíl celkových obvyklých (průměrných) nákladů na lůžko a těchto příjmů (zdrojů): úhrady od uživatelů služby stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů úhrady za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění Spolufinancování z jiných zdrojů veškeré ostatní zdroje financování služby nad rámec úhrad od uživatelů služby, popř. plateb z veřejného zdravotního pojištění (zejména samospráva) 10% z celkových nákladů

29 ND = (ON * L) (Su * L) (0,1 * ON * L) ND = (k * ON * L) (Su * L) (0,1 * k * ON * L) v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem ND = (k * ON * L) (Su * L) (Sz * Lu) (0,1 * k * ON * L) v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem (je-li zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby) Koeficient k koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle příspěvku na péči

30 Stanovené hodnoty pro výpočet návrhu dotace Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stanovená hodnota platby na 1 lůžko/den (ON) 900,- Kč 1.100,- Kč Sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko/den (S U ) 460,- Kč 70,- Kč Domovy pro seniory 780,- Kč 440,- Kč 70,- Kč Domovy se zvláštním režimem 900,- Kč 490,- Kč 100,- Kč Týdenní stacionáře 500,- Kč 270,- Kč 50,- Kč Chráněné bydlení 570,- Kč 190,- Kč Odlehčovací služby 500,- Kč 270,- Kč Sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko/den (S Z ) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 580,- Kč 340,- Kč

31 Přechodný mechanismus Cílem je zabránit přílišnému rozkolísání systému (meziroční změny ve financování sociálních služeb v řádu desítek procent) Úprava vypočteného návrhu dotace: 95% - 120% dotace roku 2014 (max. do výše požadavku na dotaci)

32 Způsob stanovení reálné výše návrhu dotace V závislosti na objemu finančních prostředků přidělených Karlovarskému kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí Uplatnění redukčních koeficientů pokud bude požadavek kraje na dotaci vyšší než přidělená dotace Reálná výše návrhu dotace max. ve výši požadavku na dotaci

33 Redukční koeficienty - obecné Priorita Míra redukce Redukční koeficient Vysoká Nejnižší míra redukce Max. 10% Střední Střední míra redukce Max. 15% nízká Nejvyšší míra redukce Max. 25% Redukční koeficienty specifické Základní druhy a formy sociálních služeb Redukční koeficient Služby sociální péče (pobytové) Max. 15% Služby sociální péče (ambulantní a terénní) Max. 10% Služby sociální prevence (pobytové) Max. 7% Služby sociální prevence (ambulantní a terénní, osoby závislé na návykových látkách) Max. 7% Služby sociální prevence (ambulantní a terénní), odborné sociální poradenství Max. 5%

34 Způsob stanovení výše návrhu příspěvku Finanční prostředky ve FNNO / finanční prostředky přidělené kraji z MPSV (bez souhrnné reálné výše návrhu dotace pro příspěvkové organizace kraje) = koeficient a Výše návrhu příspěvku = reálná výše návrhu dotace x koeficient a Výše návrhu příspěvku max. ve výši požadavku na příspěvek

35 Uznatelné a neuznatelné náklady Neuznatelné náklady viz Metodika MPSV V případě nejasnosti, zda se jedná o neuznatelný náklad, dává závazné stanovisko MPSV Uznatelné náklady Provozní náklady nezbytné pro poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi služby Osobní mzdové náklady včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a další povinné osobní náklady

36 Monitorování sociálních služeb indikátory Finanční sledování nákladů, zdrojů financování sociální služby Věcné hodnocení efektivity služeb, pro proces plánování služeb, zpracování přehledů pro MPSV Kvantitativní: počet lůžek, počet lůžko/dnů, počet dnů poskytování služby v roce, obložnost, počet uživatelů, struktura uživatelů, provozní doba, počet hovorů Kvalitativní návaznost na regionální karty sociálních služeb (potřeby uživatelů, efektivita služeb)

37 Povinnost vést evidenci kvantitativních a kvalitativních indikátorů Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby Součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků Předložit do Jaro 2015 semináře k vykazování a monitoringu

38 Kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory, podmínek stanovených smlouvou Finanční část, věcná část Min. objem kontrol 5% podpořených sociálních služeb

39 Specifická část žádosti Viz formulář Specifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015

40 Děkujeme za pozornost Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Co bude obsahem příspěvku? Schválení a zveřejnění Metodiky Úvodní ustanovení

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více