Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ DIČ CZ Rozbor hospodaření k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013"

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013

2 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ DIČ CZ Rozbor hospodaření k Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu fyzíckých osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických Daň z příjmu právnických Daň z přidané hodnoty osob osob za obce Poplatek za odnětí pozemku s funkcí lesa Odvod z loteií a her kromě VHP Odvod z výherních hraclch přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjček od obyvatelstva Dotace na volbu prezidenta Ul Dotace na volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ul98071 Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu veřejně prospěšné práce UZ ODPA 0000 Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace celkem: Poplatek Pronájem za zájezdy kinosálu ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem: Pronájem tělocvičného zařízení Příjmy z prodeje dlažby z hřiště ODPA 3412 Sportovní zařízeni v majetku obce celkem: Příspěvek na letní tábor od rodičů ODPA 3429 Ostani zájmová činnost a rekreace celkem: Teplo u pronájmů Příjmy z pronájmu Nedoplatky obchod,restaurace,pošta,sivák teplo 2012 pošta,restaurace,obchod ODPA 3613 Nebytové hospodářstvi celkem: Příjmy z pronájmu garáži 16/02-16/11 ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydleni,kom. služeb a územ. rozvoje celkem: Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem: Příjmy z prodeje pozemků ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem: Příjmy z prodeje kamery z kamerového systému ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem: Přeplatky za rok 2012 ODPA 6171 Činnost místní správy celkem: Příjmy z úroků Peněžní plnění nahrazující úrok u ČNB ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem: Prominutí penále a odvodu za projekt Czech POINT ODPA 6310 Obecné řiim a daie z finančních o erací celkem: Přiim běžného roku celkem Převody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond Převod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc. fondu k Příjmy celkem skutečnost Uprav. rozp. Schv.rozp. plnění Kč 1000 Kč 1000 Kč , % 18704,80 14, ,61% 74721, ,78% , ,41% ,81 10% , ,03% CHYBA 15322, ,15% , ,43% 85 0,80 106,25% , ,31% % ,94 99,94% ,96% ,20 10% ,20 10% , , ,74% ,20 10% 510 4,20 121,43% ,40 100,83% 360 3,60 3,60 10% ,90 10% 550 5,50 3,60 10% ,30 10% ,30 10% ,02% ,00 129,00 104,31% 63841, ,34% , ,96% 630 5,50 114,55% 630 5,50 114,55% 656 6,50 10% 656 6,50 10% 78 0,70 112,14% 78 0,70 112,14% 254 2,50 101,64% 254 2,50 101,64% 2624,00 2,60 100,92% 2624,00 2,60 100,92% , ,47% 18,33 CHYBA , ,49% ,09 10% % % ,68 10% 2394,00 2,39 100,17% , , ,60 134,63% Výdaje běžného roku 2013 Finančni příspěvek Český svaz včelařů ODPA1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost celkem: Odvoz uhynulé zvěře ODPA1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství celkem: Nájemné pozemky pro zastávku ODPA 2219 Záležitosti pozemních komunikací jiné celkem: Vodovod pro zahrádky ODPA 2310 Pitná voda celkem: skutečnost Uprav. rozp. Schv.rozp. plnění Kč 1000 Kč 1000 Kč % % % % % % ,77% ,77%

3 Nákup materiálu % Dohoda o prov.práce bezpečnostní technik 25357, ,26% OOPA 2521 Bezpečnost práce celkem: 25357, ,90% Neinvestični dotace na MŠ 4101, ,51% Příspěvek na akce pořádané MŠ ,60% OOPA 3111 Předškolní zařízení celkem: 6631, ,52% Neinvestiční dotace na žáky ZŠ ,24% Příspěvek na školní akce,žáčkům t.tříd ,82% OOPA 3113 Základní školy celkem: ,69% Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov % OOPA 3119 Ostatní záležítosti předškolni výchovy a zákl.vzdělávání celkem: % Příspěvek pro žáky 1.ročníků a na školní akce ,25% OOPA 3122 Střední odborné školy celkem: ,25% Příspěvek pro učně t.ročnlků a na akce pořádané školou ,90% OOPA 3123 Středni odborné učiliště a učiliště celkem: ,90% Příspěvek pro vysokoškoláky 1.ročníků ,55% OOPA 3123 Střední odborné učiliště a učlllště celkem: ,55% Dohody knihovnice 13929,00 18,50 18,50 75,29% Sociální zabezpečení knihovnice % Zdravotní pojíštění knihovnice % Počítač knihovna DDHM 9088,48 39,00 23,30% Materiál knihovna 5205, ,92% Služby vystoupení "Noc s Andersenem" 14529, ,46% Opravy PC a osvětlení 1 1 % Programové vybvavení knihovna 3508,52 3,50 100,24% Občerstvení knihovna ,94% Věcné dary knihovna 1 810,91 30,18% Příspěvek na provoz knihovny 530 5,30 5,30 10% OOPA 3314 Čínnost knihovny celkem: ,95 131,30 88,80 41,76% Dohoda o prov.práce kronikářka % Sociální zabezpečení kronikář % Zdravotní pojištění kronikář % Materiál kultura, ,01% Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezdy,pobyt důchodců , ,76% Opravy vánočního osvětlení 5995,55 CHYBA Občerstvení stavění a kácení máje atd , ,51% Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů ,34% Věcné ceny dětský maškarní, dorty čarodějnice,balíčky pro děti,smuteční věnce atd ,58% OOPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem: , ,74% Opravy rozhlasu % OOPA 3341 Rozhlas a televize celkem: % Materiál vítání občánků,posezení s důchodci 79 79,20% Pohoštění vítání občánků,posezeni s důchodci 1 CHYBA Kytičky a fotografie vítání občánků,smutečni věnec,posezení s důchodci ,20% Finančni dar vítáni občánků,důchodci ,67% OOPA 3399 Záležitosti kultury,clrkve,sdělovaclch prostředků jiné celkem: ,23% Drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 1OOOKčdo 4000Kč branky hřiště ,75% Materiál hřiště- diplomy,písek pískoviště,lavičky ,46% Elektřina chatka hřiště 1 179, ,80% Právní služby "zastřešení tenisového kurtu" % Postřik hřiště proti plevelům ,71% Opravy hřiště ,29% Zaplacené sankce % Soudni náhrady "Zastřešení hřiště" , ,98% Soudní poplatky "Zastřešení hřiště" % OOPA 3412 Sportovni zařízení v majetku obce celkem: , ,74% Materiál turnaj v nohejbalu 12 2,42% Občerstvení turnaj v nohejbalu ,06% Medaile a poháry turnaj v nohejbalu ,26% Příspěvek na sportovní vyžití občanu ,90% OOPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem: ,25% Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor ,50 49,50 93,28% Materiál tábor 19584, ,92% Telefonní hovory tábor 50 10% Ubytování,stravování,doprava -tábor ,45% Pohoštění tábor ,51% Věcné ceny tábor ,25%

4 Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci - dovolenou ,02% ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem: ,97% Právní služby ubytovna ,33% Rozúčtování tepla u pronájmů ,40% Soudní poplatky žaloby ubytovna % ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem: ,92% Elektrická energie ,71% Zaměřeni veřejného osvětlení % Opravy veř.osvětleni % ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem: ,73% Lavičky u panelových domů 81469, ,52% Materiál garáže 16/2-16/ ,88% Elektřina garáže 16/2-16/ % Nájemné sklepy panelové domy 0,10 0,10 % Služby pro panelové Opravy satelit domy 40344, % 50,43% ODPA 3699 Ostatní zaležitosti bydlení,komunálních služeb celkem: ,10 165,10 65,08% Odvoz nebezpečných odpadů 4114,00 68,57% ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem: 4114,00 68,57% Nákup materiálu 1 1 % Odvoz komunálních odpadů ,97% Nákup akcií" Komunálni odpadová" % ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem: ,72% Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně ,75% Platy zaměstnanciveřejně prospěšné práce UZ ,08 99,77% Sociální pojištěni úklid veřejné zeleně ,56% Sociálni pojištěni úklid veřejně prospěšné práce UZ ,52 10% Zdravotni pojištění úklid veřejné zeleně ,47% Zdravotní pojištění úklid veřejně prospěšné práce UZ ,15 99,99% Ochranné nápoje 999,00 1 4,00 9,99% Ochranné pomůcky 1039,00 5 2,08% Drobný dlouhodobý hm,otný majetek - od 1000Kč do 4000Kč ,68% Materiál veř.zeleň 19704, ,82% Pohonné hmoty a maziva sekačky,křovinořez,radlice ,66% Poštovné exekuce veřejně prospěšné práce 26 5% Pronájem svařovacích lahví 4562,06 1 4,00 45,62% Nákup ostatních služeb ,37% Opravy křovinořezů a sekaček ,18% Správni poplatek ověření prodej pozemku 11 22,40% Náhrada mezd v době nemoci veřejně prospěšné práce UZ ,90 99,87% ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem: , , ,92% Nespecifikované rezervy 1 1 % ODPA 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení celkem: 1 1 % Materiál dopravně bezpečnostní zařízeni AUTRON % Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízeni AUTRON 21722, ,61% Umístění psů do útulku,ostatní služby 29924, ,81% Opravy kamerového systému ,92% Městská policie Nové Sedlo % Rozšíření kamerového systému ,49% ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem: , ,94% Hasících přístroje % Revize hasících přístrojů,technik PO 28557, ,06% Opravy hasících přístrojů 338 8,50 8,50 39,86% ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem: ,50 77,50 77,50 41,22% Refundace mezd zastupitelé 6 6 % Odměny členů výborů a komisí % Odměny zastupitelů ,60% Sociální pojištění zastupitelé ,95% Zdravotní pojištění zastupitelé 55524, ,54% Pojistné z refundací zastupitelé 2 2 % Školeni zastupitelé % ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem: ,90% Refundace mezd členové Ovk UZ ,73 99,93% Odměny členů Ovk, dohoda roznos volebních lístků UZ ,74 100,01% Pojištění z refundací OvK UZ ,29 99,91% Materiál volby UZ ,30 101,67% Poštovné rozesilánl volebních průkazů UZ ,05 94,00%

5 Občerstvení OvK Ul ,89 99,44% ODPA 6114 Volby do Parlamentu ČR celkem: ,96% Odměny členu Ovk, dohoda roznos volebních lístků Ul ,12 10% Nákup materiálu volba prezidenta Ul ,00 0,16 96,25% Pohoštění volba prezidenta Ul ,66 99,88% ODPA 6118 Volba prezidenta republiky celkem: ,94 99,94% Platy zaměstnanci správa ,48% Dohoda k zajištění veřejné služby , % Pojistné sociálniho zabezpečení ,62% Pojistné zdravotni ,37% Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 4714, ,14% Ochranné nápoje % Ochranné pomůcky veřejná služba 1 1 % Knihy,tisk 48549, ,69% Majetek do 40 OOO,OOKč(drobný) 20534, ,67% Nákup materiálu 59905, ,84% Vodné budova OÚ bez pronájmů 10583, ,56% Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů , ,85% Pohonné hmoty Picasso 35704, ,41 % Poštovné ,98% Telefonní hovory,internet 59228, ,61% Nájemné CHYBA Právní služby , ,42% Školeni ,53% Nákup služeb,úklid OÚ,pult centrální ochrany , ,40 83,18% Opravy majetku , ,14% Programové vybaveni ,33% Pohoštění správa -káva,cukr,smetana 2604,00 86,80% láloha vlastni pokladně CHYBA MěÚ Chodov přestupková komise % Platby dani a poplatků ,83% Stravné zaměstnanci 20454,00 22,68 22,68 90,19% ODPA 6171 Činnost místní správy celkem: , , ,08 78,90% Poplatky banka 13048, ,99% ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem: 13048, ,99% Služby pojišťoven ,53% ODPA 6320 Pojištěni funkčně nespecifikované celkem: ,53% Platba daně z příjmu práv.osob za obec ,81 10% ODPA 6399 Ostatní finančni o erace celkem: %.daie celkem !. Převody sociálního fondu obce ,68 10% Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku ,00 12,39 100,03% Výdaje celkem , , ,48 66,91% Rozdíl příjmy-výdaje ,02 Stav peněžních prostředků Kč Česká spořitelna běžný účet ,04 Česká spořitelna běžný účet sociální fond 222 Česká národní banka běžný účet ,73 Pokladna Peníze na cestě Celkem ,77

6 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem Volba prezidenta ČR UZ Přijmy dotace na volbu prezidenta ČR Výdaje odměny členů volební komise dohoda na roznos obálek kancelářské potřeby,materiál občerstvení členů volební komise 2620 Kč Kč 1 12 Ke"; 154,00 Kč 165 Ke"; 1393 Kč Zůstatek nevyčerpaný 1226 Kč Vrácená dotace dne výpis ČS 40 na účet Karlovarského kraje Zůstatek dotace k vrácení pří finančním vypořádání 1226 Kč Volba do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR UZ Přijmy dotace na volbu do Parlamentu ČR Výdaje odměny členů volební komise dohoda na roznos obálek refundace mzdy refundace pojistné kancelářské potřeby,materiál občerstvení členů volební komise poštovné volební průkaz Zůstatek nevyčerpaný 2643 Kč 960 Ke"; 1 14 Ke"; 672 Kč 228 Ke"; 30 Kč 88 Kč 4 Kč 2099 Kč 5439,00 Kč Vrácená dotace dne výpis ČS 179 na účet Karlovarského kraje Zůstatek dotace k vrácení pří finančním vypořádání 1226 Kč Úřad práce- Aktivní politika zaměstnanosti UZ Dohoda č. KSO-VN-22/2013 projekt č. CZ.1.04/2.1.00/ Příjmy dotace na volbu do Parlamentu ČR Výdaje platy veřejně prospěšné práce sociální pojištění veřejně prospěšné práce zdravotni pojištění veřejně prospěšné práce náhrada mzdy při pracovní neschopnosti Obec uhradila ze svého rozpočtu na veřejně prospěšné práce Kč Kč Kč Kč 389 Kč ,00 Kč 2611 Kč Dotace byla na účet Obce Vřesová zasílána na základě Vyúčtování mzdových nákladů za jednotlivé měsíce a to za období 6-11/2013. Příjem dotací je evidován na výpisech ČS 112,ČS 131,ČS 148,ČS 162,ČS 173 a ČS 188. Projekt byl v rámci Operačniho programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%)

7 Doplňující údaje: Obec Vřesová není zřízovatelem žádné příspěvkové organizace. Je zřizovatelem organizační složky - Místní knihovna Vřesová.Tato organizační složka neměla v roce 2013 poskytnutou rozpočtovou zálohu na provoz.její výdaje byly prováděny přímo z účtu Obce Vřesová a z finančního příspěvku na provoz Městské knihovně Sokolov. Počet členů zastupitelstva: 9 z toho uvolněných 1 Obec Vřesová nemá k majetek zatížen zástavním či jiným věcným právem Obec Vřesová nemá žádný kratkodobý nebo dlouhodobý úvěr. Obec Vřesová nemá hospodářskou činnost,hospodaření probíhá v rámci hlavní činnosti. Sociální fond Obce Vřesová není veden na zvláštním účtu,je součástí běžného účtu u České spořitelny Miroslav Fiala starosta

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více