ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII METODY MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII METODY MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK"

Transkript

1 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII METODY MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah 1 Zásady pro montáž součástek Požadované teplotní kriteria pro vytvoření kvalitního pájeného spoje Technické požadavky na pájené spoje Požadavky pro osazování čipových pouzder Požadavky pro osazování pouzder IO Metody montáže SMD Kontaktní metoda Bezkontaktní metoda Postup montáže SMD součástek Montáž SMD mikropájkou...9 Postup pro pájecí stanici CT Montáž SMD přetavením pájecí pasty...9 Postup pro pájecí stanici SMD Easy Použitá literatura...11

3 1 ZÁSADY PRO MONTÁŽ SOUČÁSTEK Na typické montážní desce je obvykle součástka určená k odpájena obklopena jinými součástkami. Pro bezpečnou demontáž vadné, nesprávně osazené/zapájené i mimotoleranční součástky je nutno respektovat následující zásady: součástku nepoškodit teplotně nebo mechanicky (včetně vývodů). teplotně ani mechanicky nepoškodit montážní plošky, korespondující plošky i plošně vodiče nebo substrát. vyhnout se nadměrnému ohřevu okolních součástek nebo pájených spojů nad 150 C, nebezpečí rekrystalizace pájeného spoje. 1.1 POŽADOVANÉ TEPLOTNÍ KRITERIA PRO VYTVOŘENÍ KVALITNÍHO PÁJENÉHO SPOJE Teplota uvnitř součástky max. 220 C. Teplota uvnitř teplotně citlivé součástky max.150 C. Maximální teplota na přípojných spojích 150 C. Vytvoření spájeného spoje 220 C po 2-4 sec. Ochlazení pájeného spoje na 100 C za 5 sec. Teplota pájecího hrotu (max.) 385 C. 1.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PÁJENÉ SPOJE Na charakter případných závad pájení má vliv typ použité technologie (technologie pájení vlnou, přetavením a ruční pájení součástek). Platí zde obdobná pravidla jako u klasické montáže. Nejdříve se posuzuje celkový stav zapájené desky: 1. Povlak pájky je stejnoměrně lesklý na celé straně spojů. Povrch pájeného spoje musí být hladký, nepřerušovaný a pravidelný. Musí být kovově čistý bez kráterů, krápníků a trhlin. 2. Kužel spoje musí být uzavřený a křivka konkávní, stykový úhel ostrý.

4 3. Obrysy a hrany vývodů musí být znatelné. 1.3 POŽADAVKY PRO OSAZOVÁNÍ ČIPOVÝCH POUZDER Maximální stranový přesah: Vyhovuje, je-li alespoň 50 % pokovení každého konce součástky na pájecí plošce, jsou-li též dodrženy požadavky na minimální vzdálenost mezi vodiči. Maximální délkový přesah: Vyhovuje, kryje-li se hrana součástky s hranou plošky. Maximální pootočení součástky :

5 Vyhovuje maximální pootočení součástky nesmí přesáhnout 50%šířky součástky, jsou-li též dodrženy požadavky na minimální vzdálenost mezi vodiči. Výška pájeného spoje: Vyhovuje, je-li výška pájeného spoje alespoň 25 % výšky pokovení každého konce součástky, nebo 0,5 mm (kteroukoli z těchto hodnot, která je menší). Šířka pájeného spoje: Vyhovuje, je-li spoj zapájený z minimálně 50 %šířky pokovení každého konce součástky. Smáčecí úhel - vyhovuje je-li smáčecí úhel pájeného spoje menší než 90 stupňů. Zvednutí součástky: Prostor mezi tělesem součástky a terminálovými vývody musí být taková, aby po procesu čištění nezůstávaly pod součástkami kontaminace. 1. délkové zvednutí Vyhovuje, je-li výškový rozdíl mezi součástkou a ploškou max. 0,5 mm. 2. příčné zvednutí Vyhovuje, je-li výškový rozdíl mezi součástkou a ploškou max. 0,5 mm. 3. minimální tloušťka spoje

6 1.4 POŽADAVKY PRO OSAZOVÁNÍ POUZDER IO Maximální stranový přesah: Vyhovuje, přesahuje-li vývod pájecí plošku max. 50 % šířky vývodu. Maximální délkový přesah: Vyhovuje, přesahuje-li vývod pájecí plošku max. o 25 % šířky vývodu nebo 0,5mm. Maximální pootočení součástky: Vyhovuje, je-li vývod pootočen max. o 50% šířky vývodu. Minimální délka kontaktní plošky: Vyhovuje, je-li délka kontaktní plošky mezi vývodem a pájecí ploškou minimálně rovna šířce vývodu. Pata vývodu nesmí přesahovat pájecí plošku.

7 Maximální zvednutí součástky: Vyhovuje, je-li zvednutí vývodu nad pájecí ploškou maximálně rovno trojnásobné tloušťce vývodu nebo 0,5mm. Množství pájky na patě vývodu: Max. Vyhovuje, dosahuje-li pájka do horního ohybu ale nesmí se dotýkat tělesa součástky nebo pouzdra vývodu, spoj v patě vývodu mezi vývodem a pájecí ploškou musí být spojitý. Min. Vyhovuje, zasahuje-li pájka v patě vývodu nad ohyb vývodu, spoj v patě vývodu mezi vývodem a pájecí ploškou musí být spojitý.

8 2 METODY MONTÁŽE SMD 2.1 KONTAKTNÍ METODA Provádí se vyhřátým nástrojem. Teplo se přenáší na součástku z vyhřívaného pájecího hrotu. Metoda je vhodná pro všechny typy pouzder, kromě BGA. Zaručuje rychlý a spolehlivý proces montáže. Pro vícevývodová pouzdra typu PLCC, QFP aj. se používá tzv. minivlna, která simuluje dynamické vlastnosti pájecí vlny. Používá se trubičková pájka. Hlavní zásada: efektivní přenos tepla při co nejnižších pracovních teplotách s vhodnými pracovními nástroji a optimalizací doby teplotní expozice DPS i součástky. 2.2 BEZKONTAKTNÍ METODA Provádí se horkým vzduchem nebo plynem. Médium je přiváděno ze speciální trysky/trysek na pouzdro součástky, nebo jen na vývody. Metoda je vhodná pro všechny typy pouzder. Teplota v okolí nesmí překročit 150 C, aby nedošlo k rekrystalizaci pájeného spoje nebo poškozeni okolních součástek. Používá se pájecí pasta nanesená na pájecí místa. Pro spolehlivý proces je nutno dodržovat pracovní postup s použitím správných hrotů a nástavců s odpovídajícími pracovními teplotami nástrojů a dobou teplotního působení. Po provedení montážní operace je nutno opravované místo odpovídajícím způsobem očistit.

9 3 POSTUP MONTÁŽE SMD SOUČÁSTEK 3.1 MONTÁŽ SMD MIKROPÁJEČKOU POSTUP PRO PÁJECÍ STANICI CT-938 Nastavte teplotu na o C. Navlhčete houbu na čištění hrotu. Očistěte a pocínujte hrot pomoci mokré houby a cínu. Naneste tavidlo na pájecí plošky. Pocínujte pájecí plošky doporučené. Pomocí pinzety uchopte a přeneste součástku na místo určení. Zajistěte správné natočení a kontakt součástky s pájecími ploškami. Naneste kapku cínu na hrot páječky, hrot namočte do kalafuny a připájejte vývod součástky. Po fixaci součástky, lze ostatní vývody zapájet nahřátím vývodu hrotem páječky s přiložením cínu. Hrot páječky uložte zpět do odkládacího stojánku. Proveďte čištění zbytků tavidla a optickou kontrolu. 3.2 MONTÁŽ SMD PŘETAVENÍM PÁJECÍ PASTY Při tomto technologickém postupu se součástky osazují do pájecí pasty, která se přetaví při teplotě, která je vyšší jak bod tání pájky obsažené v pastě. Během pájení jsou součástky povrchovým napětím "vycentrovány" na plošky DPS. Pájí se montážní celky osazené čistou povrchovou montáží jednostrannou či oboustrannou i typy kombinované povrchové montáže. Pro přetavení pájecí pasty je možno použít prakticky všechny způsoby přenosu tepla.

10 POSTUP PRO PÁJECÍ STANICI SMD EASY 850 Nastavte teplotu pájecí stanice na 420 o C. (heater st. 4, air st.5). Sundejte trysku z horkovzdušného pájedlo. Zapněte horkovzdušnou stanici. Naneste malé množství pájecí pasty na každou pájecí plošku pomocí dispenzeru (injekční stříkačka s jehlou). Umístěte součástky na pájecí plošky pomocí pinzety. Směřujte horký vzduch přes součástku ze vzdálenosti asi 2,5cm tak, aby došlo k předsušení pájecí pasty. Po předsušení pájecí pasty se přibližte do vzdálenosti asi 0,5 cm a dokončete přetaveni pasty. Uložte zpět horkovzdušné pájedlo do odkládacího stojánku. Proveďte čištění od zbytků pájecí pasty a optickou kontrolu.

11 POUŽITÁ LITERATURA 1. STARÝ, J., ŠANDERA, J., KAHLE, P.: Plošné spoje a povrchová montáž. Skriptum VUT- FEKT, PC-DIR 1999.

MĚKKÉ PÁJENÍ I - vodiče a vývodové součástky

MĚKKÉ PÁJENÍ I - vodiče a vývodové součástky MĚKKÉ PÁJENÍ I - vodiče a vývodové součástky Výhodou klasických vývodových součástek je jednodušší ruční pájení na PS. Součástky jsou relativně velké a snadno se s nimi ručně manipuluje. Jejich nevýhodou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-2.2.2 VÝMĚNA A OPRAVY SOUČÁSTEK Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž

Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž 1. Návrh plošného spoje Každý návrh desky s SMD součástkami doporučujeme konzultovat s dodavatelem osazení. Můžete tak příznivě ovlivnit cenu osazení a tedy celkovou

Více

Montáž pouzder BGA. PDF created with pdffactory Pro trial version

Montáž pouzder BGA. PDF created with pdffactory Pro trial version Montáž pouzder BGA Montáž pouzder BGA probíhá ve dvou krocích: ch: 1. Sesouhlasení vývodů a osazení 2. Pájení provádí se buď automaticky spolu s další šími součástkami stkami nebo ručně pomocí stolních

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Kompaktní opravářská stanice může být použita také k pájení či odpájení či odstranění zbytkové pájky.

Kompaktní opravářská stanice může být použita také k pájení či odpájení či odstranění zbytkové pájky. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Opravárenské pracoviště EXPERT 04.6-IXH Obj. číslo: 102002361 Výrobce: Martin SMT Popis Opravárenské pracoviště určené pro opravy SMD komponent. Manuální

Více

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.

Více

Způsoby montáže. Montáž SMD na jednu stranu DPS: Montáž SMD na obě strany DPS. Jsou dvě možnosti osazování

Způsoby montáže. Montáž SMD na jednu stranu DPS: Montáž SMD na obě strany DPS. Jsou dvě možnosti osazování Konstrukční požadavky Konstrukční požadavky jsou dány použitým technologickým zařízením (tisk pájecí pasty, nanášení lepidla, osazovací automat, ruční osazování, tester atd.) Konstruktér návrhem DPS ovlivňuje

Více

Ekologicky ohleduplné řešení regulace tepla s velmi účinným topením pomocí horkého plynu, přiváděného shora a zespodu.

Ekologicky ohleduplné řešení regulace tepla s velmi účinným topením pomocí horkého plynu, přiváděného shora a zespodu. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Opravárenské pracoviště FINEPLACER core plus Obj. číslo: 102002621 Výrobce: Finetech Popis Energeticky úsporné, cenově efektivní předělávky. Velikost součástky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Zařízení FINEPLACER pico rs je zdokonalená opravárenská stanice s horkým vzduchem, určená k montáži a předělávkám všech typů součástek SMD.

Zařízení FINEPLACER pico rs je zdokonalená opravárenská stanice s horkým vzduchem, určená k montáži a předělávkám všech typů součástek SMD. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Opravárenské pracoviště FINEPLACER pico rs Obj. číslo: 102002623 Výrobce: Finetech Popis Opravárenská stanice pro vysokou montážní hustotu. Řízení tepla

Více

Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o.

Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o. 1. Rozměry (včetně případných technologických okrajů) šířka 70 440 mm (optimálně 100 200 mm) délka 50 380 mm (optimálně 150 300 mm) U DPS je

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_13_Kladný zdvojovač Název školy

Více

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE CT BRAND CT-933 PÁJECÍ STANICE Obsah Výstrahy.... 3 Úvod....4 Funkce.. 4 Technický popis... 4 Provoz a použiváví......5 Zapojení... 5 Nastavení teploty... 5 NÁVOD K POUŽITÍ Kalibrace teploty...6 Posouzení

Více

Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 4

Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 4 Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 4 Návrh plošného spoje: Návrh desky plošného spoje s využitím programů Capture a PCB Editor(ruční kreslení desky plošného spoje) nebo s využitím exportu do

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Povrchová montáž 1. SMT 2. SMD

Povrchová montáž 1. SMT 2. SMD Povrchová montáž Při klasické montáži jsou součástky s drátovými přívody po předchozím natvarování aostřižení zasouvány do pokovených nebo neprokovených děr desky s plošnými spoji a následně zapájeny ze

Více

Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ

Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: začátečník pokročilý KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ 1. Montáž (Přeskočením tohoto odstavce může být výsledek vaší práce neúspěšný!) Čtěte pozorně! Následující pokyny vás

Více

MĚKKÉ PÁJENÍ V ELEKTRONICE

MĚKKÉ PÁJENÍ V ELEKTRONICE Úloha č.2 MĚKKÉ PÁJENÍ V ELEKTRONICE 1. ZÁKLADNÍ POJMY A POSTUPY Pájení je jednou z metalurgických metod spojování. Podle teplot používaných při pájení rozeznáváme pájení měkké (do 450 C) a pájení tvrdé

Více

SMART KIT No. 1032. Společně s těmito technickými parametry nabízí obvod také další vlastnosti.

SMART KIT No. 1032. Společně s těmito technickými parametry nabízí obvod také další vlastnosti. SMART KIT No. 1032 STREOFONNÍ TÓNOVÝ KOREKTOR VŠEOBECNÝ POPIS V každém zvukovém zařízení je nepostradatelným doplňkem tónový korektor. Je téměř nepředstavitelné aby předzesilovač, mixážní pult nebo integrovaný

Více

SMART KIT No. 1016. SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS

SMART KIT No. 1016. SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS SMART KIT No. 1016 OBVOD OCHRANY REPRODUKTORU VŠEOBECNÝ POPIS Tento obvod je ideální doplněk pro váš audio systém. Obvod spolupracuje se všemi typy zesilovačů o výkonu od 0,5W do 100W a chrání vaše reproduktory

Více

dodavatel vybavení provozoven firem Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing.

dodavatel vybavení provozoven firem  Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: 105000446 Popis Ing. Martin Abel Publikace je určena pro konstruktéry desek plošných spojů s povrchově

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SMART KIT No SMART KIT No GRAFICKÝ EQUALIZÉR VŠEOBECNÝ POPIS

SMART KIT No SMART KIT No GRAFICKÝ EQUALIZÉR VŠEOBECNÝ POPIS SMART KIT No. 1044 GRAFICKÝ EQUALIZÉR VŠEOBECNÝ POPIS Equalizéry jsou nutné ve všech kvalitních Hi-Fi systémech a žádný amatér se bez něj neobejde. Jsou velmi užitečné ke přizpůsobení reprodukčního systému

Více

SMART KIT No BLIKAJÍCÍ DIODY LED TESTER

SMART KIT No BLIKAJÍCÍ DIODY LED TESTER SMART KIT No. 1089 BLIKAJÍCÍ DIODY LED - 555 TESTER VŠEOBECNÝ POPIS Velmi jednoduchý a cenově nenáročný obvod, který najde mnohá uplatnění jako výstražné zařízení ve varovných zařízeních, alarmech apod.

Více

Synchronizované řízení všech parametrů souvisejících s procesem: síla, teplota, čas, průtok, výkon, prostředí procesu, osvětlení a vidění.

Synchronizované řízení všech parametrů souvisejících s procesem: síla, teplota, čas, průtok, výkon, prostředí procesu, osvětlení a vidění. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Opravárenské pracoviště FINEPLACER micro hvr Obj. číslo: 102002625 Výrobce: Finetech Popis Velkoobjemová opravárenská stanice. Součástky od 0.25 mm x 0.25

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 1.2 VÝROBA DPS RUKOU

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 1.2 VÝROBA DPS RUKOU Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 1.2 VÝROBA DPS RUKOU Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_41_Využití prvků SSR Název školy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4800091 1. Montáž MK134 Generátor zvuku parní lokomotivy s píšťalou Generuje zvuk staré parní lokomotivy Nastavitelná rychlost a hlasitost Výborný pro modely lokomotiv, rozhlasové

Více

dodavatel vybavení provozoven firem ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP Obj. číslo: Popis

dodavatel vybavení provozoven firem  ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP Obj. číslo: Popis dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP019 155 Obj. číslo: 106000855 Výrobce: Optilia Popis Optický inspekční systém pro kontrolu BGA. HD kamera

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou RS232-RS485. Ta

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_35_Efektový blikač Název školy

Více

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Cíle cvičení: ověřit základní vlastnosti nezatíženého a zatíženého odporového děliče napětí, navrhnout a realizovat jednoduchý obvod se svítivou LED

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC

Více

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE nanášení pájecích past, lepidel, tavidel aj. sítotisk šablonový tisk dispenze pin transfer. Zařízení ruční poloautomatická automatická in line nebo off line PLATÍ ZÁSADA: dobře natisknuto

Více

ISO9001. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : CT BRAND. CT-858 Tři v jednom. Servisní stanice. Příručka uživatele P158 - 24 - - 1 -

ISO9001. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : CT BRAND. CT-858 Tři v jednom. Servisní stanice. Příručka uživatele P158 - 24 - - 1 - Výrobní číslo : ISO9001 Datum vyskladnění : Datum prodeje : CT BRAND CT-858 Tři v jednom Servisní stanice Příručka uživatele P158-24 - - 1 - Před použitím Servisní stanice CT-858 si prosím přečtěte tento

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_25_Hledač vedení Název školy Střední

Více

SMART KIT No. 1018. SMART KIT No. 1018 KYTAROVÉ TREMOLO VŠEOBECNÝ POPIS

SMART KIT No. 1018. SMART KIT No. 1018 KYTAROVÉ TREMOLO VŠEOBECNÝ POPIS SMART KIT No. 1018 KYTAROVÉ TREMOLO VŠEOBECNÝ POPIS Toto TREMOLO dosahuje profesionálních kvalit. Obvod je vybaven možností variabilní změny frekvence (1 12 Hz) a také nastavitelnou modulační úrovní od

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800073

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800073 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4800073 Vlastnosti: K8048 Pokusná deska a programátor procesorů PIC! Doporučujeme základní znalost programování. Vhodné pro programování mikrokontrolérů Microchip FLASH PIC Podporuje

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_59_Digitálně analogový převodník

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_33_Komparátor Název školy Střední

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Zakázkové osazení DPS

Zakázkové osazení DPS D2-1 Zakázkové osazení DPS Naše firma nabízí kromě standardní distribuce elektronických součástek i jejich osazení na DPS. Orientuje se převážně na osazování malých a středních sérií DPS. To s sebou přináší

Více

SMART KIT No Je známo, že instalace elektronického zapalování v automobilu má své výhody. Můžeme si tyto výhody připomenout:

SMART KIT No Je známo, že instalace elektronického zapalování v automobilu má své výhody. Můžeme si tyto výhody připomenout: SMART KIT No. 1058 ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ DO AUTOMOBILU POPIS OBVODU Je známo, že instalace elektronického zapalování v automobilu má své výhody. Můžeme si tyto výhody připomenout: 1. Dokonalé zapálení

Více

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 34 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 34 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 34 15 OBSAH: 2 Strana 1.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.0 Plnění... 3 3.0 Obsluha: jako pájka... 4 4.0 Jako plynový hořák... 4 5.0 Jako horkovzdušný nástroj... 5 6.0 Výměna

Více

K8067 - Univerzální teplotní čidlo s výstupem proudové smyčky

K8067 - Univerzální teplotní čidlo s výstupem proudové smyčky K8067 - Univerzální teplotní čidlo s výstupem proudové smyčky Ideální pro spojení s deskami počítačových rozhraní (K8000, K8055, K8047...) Vlastnosti: - Malá a kompaktní jednotka. - Široké rozpětí teplot.

Více

DOPORUČENÍ PRO KONSTRUKCI DPS

DOPORUČENÍ PRO KONSTRUKCI DPS DOPORUČENÍ PRO KONSTRUKCI DPS Doporučení slouží jako pomůcka při návrhu desek plošných spojů a specifikuje podklady pro výrobu DPS. Podklady musí odpovídat potřebám výrobní technologie. Zákazník si odpovídá

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_23_Zvyšující měnič Název školy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_31_Triakový regulátor Název školy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 5.1 Montáž a demontáž, prověření funkce složitějších elektronických obvodů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 5.1 Montáž a demontáž, prověření funkce složitějších elektronických obvodů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 5.1 Montáž a demontáž, prověření funkce složitějších elektronických obvodů Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová

Více

Testování pájitelnosti metodou smáčecích vah P. Harant 1, F. Steiner 1 1

Testování pájitelnosti metodou smáčecích vah P. Harant 1, F. Steiner 1 1 Testování pájitelnosti metodou smáčecích vah P. Harant 1, F. Steiner 1 1 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň E-mail : harantp@ket.zcu.cz, steiner@ket.zcu.cz

Více

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení: Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem

Více

Smart kit no. 1191 je hra na štěstí velmi podobná známé hře vlož nebo vem, kterou obvykle hráváme s přáteli nebo malými dětmi.

Smart kit no. 1191 je hra na štěstí velmi podobná známé hře vlož nebo vem, kterou obvykle hráváme s přáteli nebo malými dětmi. SMART KIT No 1191 ELEKTRONICKÁ HRA VLOŽ NEBO VEM Smart kit no. 1191 je hra na štěstí velmi podobná známé hře vlož nebo vem, kterou obvykle hráváme s přáteli nebo malými dětmi. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Napájecí

Více

Možnost nastavení kompletních teplotních profilů s 6-zónovým horkým vzduchem a spodním předehřevem.

Možnost nastavení kompletních teplotních profilů s 6-zónovým horkým vzduchem a spodním předehřevem. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Horkovzdušná opravárenská stanice HAKKO FR-811 Obj. číslo: 102003063 Výrobce: Hakko Popis Profesionální SMD horkovzdušná opravárenská stanice. Vakuový

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití CT BRAND CT-936CD Mikroprocesorem řízená pájecí stanice Návod k použití Obsah Stručný úvod...2 Vlastnosti...2 Technický popis...3 1. Pájecí stanice...3 2. Řídicí část...3 3. Páječka...3 Názvy částí...4

Více

PRECizNÍ PiNzEty. precizní pinzety. precizní pinzety zašpičatělý tvar. plochy čelistí hladké. matováno. pro jemné montážní práce rovný tvar

PRECizNÍ PiNzEty. precizní pinzety. precizní pinzety zašpičatělý tvar. plochy čelistí hladké. matováno. pro jemné montážní práce rovný tvar precizní pinzety 02 53 02 54 02 55 12 52 85 matováno 02 53 pro SMD-techniku*; zahnuté hroty, široké asi 1 ; plochy čelistí matované ocel: nerezová, antimanetická (18/10), 02 54 pro SMD-techniku*; zahnuté

Více

Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů

Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů Úhel svitu u různých svítidel a světelných zdrojů Úhel svitu je jedním z důležitých parametrů každého svítidla a světelného zdroje, který je třeba brát v potaz při správné volbě osvětlení. Různé typy svítidel

Více

Klasická technologie Partlist EAGLE Version 4.0 Copyright (c) 1988-2000 CadSoft Part Value Device Package Library Sheet

Klasická technologie Partlist EAGLE Version 4.0 Copyright (c) 1988-2000 CadSoft Part Value Device Package Library Sheet Návrh desky plošného spoje ( DPS ) pomocí návrhového systému EAGLE 4.0x Cíl cvičení : Smyslem cvičení je orientačně se seznámit s návrhovým systémem EAGLE a navrhnout jednoduchou desku plošného spoje.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_16_Stabilizátor s pevným stabilizátorem

Více

Mechanická montáž. 4 Mechanická montáž

Mechanická montáž. 4 Mechanická montáž Mechanická montáž Mechanická montáž označuje osazování elektronických součástek na desku s plošnými spoji (PWB) nebo na jiné typy sestav vyžadující použití některé z následujících položek: vruty, šrouby,

Více

Měkké pájení. Jak na to? - Měkké pájení

Měkké pájení. Jak na to? - Měkké pájení Měkké pájení Jak na to? - Měkké pájení Uvědomme si, že ručně pájený spoj má mnohem menší kvalitu a životnost než spoj zapájený strojově. V současnosti už nelze používat pouze jeden druh páječky na všechny

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_20_Oscilátor s příčkovým článkem

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2 Deska plošných spojů (DPS) STN-BV2 je univerzální vstupně výstupní procesorovou deskou na sběrnici STN (RS485) pro řízení a napájení jednotlivých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) Anotace Tento dokument řeší problematiku připojování hliníkových vodičů do základní svorkové řady, jejichž výrobcem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností

Více

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek BROUK ROBOT KSR6 1. Úvod a charakteristika Stavebnice Děkujeme, že jste si koupili stavebnici KSR6. Dříve než s ní začnete pracovat, prostudujte pečlivě tento návod k použití. KSR6 používá infračervené

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

DEFEKTY ZPŮSOBENÉ APLIKACÍ PÁJECÍ PASTY A OPTIMALIZACE PROCESU

DEFEKTY ZPŮSOBENÉ APLIKACÍ PÁJECÍ PASTY A OPTIMALIZACE PROCESU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE

18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE 18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE Jiří Podzemský ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra elektrotechnologie 1. Úvod Elektronika

Více

Modul brzdové automatiky. Obj. č

Modul brzdové automatiky. Obj. č Modul brzdové automatiky Obj. č. 19 08 70 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup modulu brzdové automatiky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

pán,kozel,maloušek /

pán,kozel,maloušek / Jméno Stud. rok ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA ELEKTROTECHNOLOGIE LABORATORNÍ CVIČENÍ Z KAT 2006/2007 Štěpán,Kozel,Maloušek Ročník Stud. skupina Lab. skupina Klasifikace 3. Datum měření 08.03.2007

Více

PROPALINE vydání 2/2017

PROPALINE vydání 2/2017 PROPALINE vydání 2/207 BRASOTEK je inovativní produkt s patentovaným složením pro přípravu pájených spojů. Umožňuje dokonalé a rychlé čištění zoxidovaných povrchů. snadná aplikace odstraní nečistoty bez

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_15_Stabilizátor se stabilizační

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI 2.5 ZÁKLADY PÁJENÍ Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_39_Optické oddělovací členy Název

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

PRŮMYSLOVÝ RTG PRO KONTROLU KVALITY PÁJENÍ

PRŮMYSLOVÝ RTG PRO KONTROLU KVALITY PÁJENÍ PRŮMYSLOVÝ RTG PRO KONTROLU KVALITY PÁJENÍ Rentgenová kontrola je nejvyšším stupněm kontroly v elektronice Co je SCIOX? Rentgeny z řady SCIOX se řadí mezi nejdostupnější RTG kontrolní přístroje pro podniky.

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800080

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800080 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4800080 K8064 Stmívač ovládaný stejnosměrným napětím Tento stmívač je praktická stavebnice umožňující nastavení jasu žárovky nebo více žárovek pomocí stejnosměrného napětí. Zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800104

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4800104 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4800104 K8062 DMX ovladač s USB rozhraním Vlastnosti: Umožňuje ovládání zařízení DMX pomocí PC rozhraní USB Součástí je zkušební software a program "DMX light player" a je poskytnuta

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Naučná stavebnice pájení 10062, od 14. let. Obj. č

Naučná stavebnice pájení 10062, od 14. let. Obj. č Naučná stavebnice pájení 10062, od 14. let Barva První proužek / Druhý proužek / Třetí proužek / Čtvrtý proužek / Číslice Číslice Číslice Tolerance (%) Černý 0 1 Hnědý 1 1 10 1 Červený 2 2 100 2 Oranžový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_34_PWM regulátor Název školy Střední

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_24_Relaxační oscilátor Název školy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040, 31.190 2007 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou

Více

PÁJENÍ A BEZOLOVNATÉ PÁJKY Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.

PÁJENÍ A BEZOLOVNATÉ PÁJKY Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. PÁJENÍ A BEZOLOVNATÉ PÁJKY Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Podle legislativy Evropské unie vstoupí k datu 1.7.2006 ve všeobecnou platnost nařízení týkající se stažení všech zařízení z vnitřního trhu, která

Více

Mikropáječka s elektronickou regulací teploty

Mikropáječka s elektronickou regulací teploty Mikropáječka s elektronickou regulací teploty stavebnice č. 523 V dnešní moderní době se v profesionální praxi již stala mikropáječka samozřejmostí a stále více se rozšiřuje i mezi amatéry. Proto se množí

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Páska: SMD3528 Příkon: 24W/5 metrů Prac. napětí: 12V DC Barev. teplota: Zelená Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED pásků. Jejich koupí jste získali kvalitní zdroj světla,

Více

Návod k použití modulu UNIVERSAL

Návod k použití modulu UNIVERSAL Listů: 8 list: 1 Návod k použití modulu UNIVERSAL 1. Úvodem ------------ Modul Universal je stavebnice umožňující realisovat uživatelské obvody a připojit je k počítači IQ 151. Základem této stavebnice

Více