JUWITAL a.s. SPONZOŘI. VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ GENERÁLNÍ SPONZOR. CENTRUM Moravia Sever s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUWITAL a.s. SPONZOŘI. VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ GENERÁLNÍ SPONZOR. CENTRUM Moravia Sever s.r.o."

Transkript

1 SPONZOŘI Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3. lékařskou fakultou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Lékařskou fakultou v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Hornickou poliklinikou, s.r.o. v Ostravě GENERÁLNÍ SPONZOR si Vás dovolují pozvat na VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ který se uskuteční v pátek 19. října a v sobotu 20. října 2012 v přednáškových sálech Společenského domu v Luhačovicích JUWITAL a.s. CENTRUM Moravia Sever s.r.o., Ostrava HLAVNÍ SPONZOŘI AKCE SE KONÁ S ODBORNOU GARANCÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

2 INFORMACE Hlavní odborná témata: 1) 2) 3) I. II. III. iv. Místo konání: velký sál A, malý sál B Společenského domu,lázně Luhačovice,a.s. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina Projekční technika: - PC + dataprojektor - Videoprojekce - Zpětný projektor 4) Registrace: foyer Společenského domu od do hod od 8.00 do hod. 5) Účastnické poplatky: úhrada při registraci - členové Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP 600,- Kč - zdravotní sestry a nelékařští pracovníci 600,- Kč - ostatní účastníci kongresu 1.000,- Kč - první autor předneseného sdělení polovina poplatku, tj. 300,- nebo 500,-Kč (sleva neplatí pro postery) 6) Ubytování Ceny ubytování podle kategorií v rozmezí 380,- až 1850,-Kč za lůžko a den. Každý účastník obdrží Rezervaci ubytování s podrobnými instrukcemi 7) Stravování (úhrada při registraci) Snídaně 90,-Kč Oběd 140,-Kč 8) Společenský večer se koná v pátek od hod. Vstup ve společenském oděvu je volný pro všechny registrované účastníky kongresu. Live - hudba, rautové pohoštění. Součástí společenského večera bude vyhlášení a ocenění nejlepších prezentovaných sdělení. 9) Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK a ČAS (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti. Pro nelékařské obory je akce zařazena jako akreditovaná. Certifikáty budou vydávány u prezence. 10) Sekretariát symposia MUDr. Jiří Hnátek vedoucí lékař Lázně Luhačovice,a.s. Lázeňský hotel Palace Náměstí 28. října Luhačovice Tel.: Vážené kolegyně a kolegové, vážení účastníci kongresu, výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP - ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice, a.s. a dalšími spolupořadateli - Vás tímto srdečně vítá na své tradiční a zároveň nejprestižnější vědecké a společenské akci. Při přípravě kongresu vycházíme z 22leté spolupráce odborníků pro nemoci z povolání s kolegy z Luhačovic. Společnou ambicí organizátorů je navázat na předchozí pracovní a společenská setkání našich i zahraničních odborníků pro pracovní lékařství v prostředí nejkrásnějších moravských lázní. Za organizační tým Rosťa Gromnica První zkušenosti s novými položkami novelizovaného Seznamu nemocí z povolání Klinické pracovní lékařství a hygiena práce u nás a v zahraničí, varia Pracovně lékařská péče u praktického lékaře a na klinických pracovištích Nelékařská péče v pracovním lékařství Odborný garant symposia MUDr. Viera Šedivá zástupkyně hlavního hygienika ČR Prezident kongresu Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, Csc. Sekretář kongresu Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Předseda vědeckého programového výboru Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA Hlavní koordinátor a předseda organizačního výboru MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. Vedoucí nelékařské sekce MUDr. Aleš Hejlek VIP osobnosti symposia: (v abecedním pořadí) Doc. MUDr. Igor Bátora, CSc. Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. Ing. Jan Halíř Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. Ing. Přemysl Kantor Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, Ph.D. Doc. MUDr. Oto Osina, CSc. MUDr. Anežka Sixtová MUDr. Helena Šebáková MUDr. Dana Šviráková Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. MUDr. Michael Vít, Ph.D. Bratislava, Slovenská republika Martin, Slovenská republika Košice, Slovenská republika Martin, Slovenská republika Zlín, Česká republika České Budějovice, Česká republika Členové vědeckého programového výboru: Členové organizačního výboru: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. MUDr. Jiří Hnátek (místopředseda) MUDr. Aleš Hejlek MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. RNDr. Jiří Urbanec

3 PROGRAM I. PŘEDNÁŠKY II. POSTERY PÁTEK dopoledne ( hod.) Zahájení Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. 1) Gromnica R. (Ostrava): Epištoly z historie a současnosti hlubinného hornictví na severní Moravě a ve Slezsku 2) Chaloupka J., Bubeníčková J. (Hradec Králové): Ovlivní stárnutí populace výskyt nemocí z povolání? 3) Bátora I., Vojtech I. (Bratislava): Kontroverzie pri diagnostike a odškodňovaní profesionálnej Lymskej boreliózy po včasnom štádiu Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 4) Osina O., Klimentová G., Brunclíková M., Garajová J., Hubená G., Buchancová J. (Martin): Problematika posudzovania profesionálneho poškodenia chrbtice 5) Šplíchalová A., Hrnčíř K. (Ostrava): Kvalita pracovně lékařské péče se zaměřením na nově vznikající výrobní podniky 6) Lehocká H. (Ostrava): Fyziologie práce 21.století 1. Berková P., Hejlek A. (České Budějovice): Nemoci spojené s prací u administrativních pracovníků vertebrogenní syndrom 2. Brunclíková M., Klimentová G., Valachová J., Garajová J., Cisariková S., Osina O. (Martin, Púchov): Profesionálne hypersenzitívne pneumonitidy 3. Buchancová J., Švihrová V., Legáth Ľ., Osina O., Hudečková H., Zibolenová J. (Martin, Košice): Tridsaťročná analýza výskytu pneumokonióz na Slovensku 4. Cisariková S. (Púchov): Hodnotenie fyzickej záťaže u zamestnancov na montážnej linke 5. Garajová J., Klimentová G., Gáliková E. T., Brunclíková M., Hubená G., Osina O. (Martin): Impingement syndróm ramena v materiáloch KPLaT Martin kazuistika 6. Hurbánková M., Černá S., Ďungelová S., Wimmerová S., Tátrai E., Marcišiaková J., Kysucká K., Moricová Š. (Bratislava, Budapest, Hnúšťa): Respiračná toxicita skelných vlákien časová závislosť 7. Klimentová G., Osina O., Buchancová J., Vilček R., Pivolusková B. (Martin, Banská Bystrica, Prievidza): Choroby z povolania v SR a Stredoslovenskom regióne 8. Křibská M., Nakládalová M. (Olomouc): Raynaudův fenomén ve světle diferenciální diagnostiky kazuistika 9. Marcišiaková J., Kysucká K., Hurbánková M. (Hnúšťa, Bratislava): Hodnotenie pracovnej neschopnosti v podmienkách pracovnej zdravotnej služby 10. Pivokonská R. (Pardubice): Praktické využití laboratoře genetické toxikologie v rámci Centra pracovního lékařství 11. Žigová A., Valachová J. Klimentová G., Gáliková E. T., Osina O. (Martin): Práca v zahraničí s možným rizikom poškodenia zdravia 12. Bušová M., Marečková J. (Brno): Genotoxikologické a biochemické hodnocení práce v riziku cytostatik

4 dopoledne ( hod.) Malý sál B - nelékařská sekce odpoledne ( hod.) Hlavní moderátor: MUDr. Aleš Hejlek 37) Ulčová R. (Plzeň): Změny v organizaci práce na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň. Provozní změny na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň 38) Bartošová I. (Praha): Vliv profesionality onemocnění na kvalitu života nemocného 39) Smrčiaková E., Klimentová G., Žigová A., Osina O. (Martin): Práca sestry v pracovnej zdravotnej službe 40) Škutová I., Bubeníková M., Klimentová G., Osina O. (Martin): Psychické problémy u pacientov po profesionálnej intoxikácii olovom Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. 7) Boušová K., Kučera I., Bubeníčková J., Chaloupka J., Flídrová P., Korolová E. (Hradec Králové): Pozor: ozón! 8) Hrušková M., Buchancová J., Strýčková M. (Žilina, Martin): Psychosociálne riziká pri práci 9) Legáth Ľ., Stančáková K., Perečinský S., Varga M. (Košice): Silikóza pĺúc a komorbidity. 10) Marejková E., Cisárová S. (Žilina, Púchov): Fyzická pracovná záťaž u zamestnancov v automobilovom priemysle vo vzťahu k ergonómii 11) Bejčková H. (Plzeň): Profesionální onemocnění pohybového aparátu hlášená v letech na KPL FN Plzeň a některé poruchy metabolismu u těchto nemocných Hlavní moderátor: RNDr. Jiří Urbanec 41) Tošenovská P., Guziorová R., Bartová I., Gromnica R. (Ostrava): Historie a současnost oddělení nemocí z povolání na Hornické poliklinice v Ostravě 42) Brlková I., Smékalová M., Nakládalová M. (Olomouc): Profesionální dermatózy a jejich prevence 43) Urbanec J. (Ostrava): Nanomateriály v praxi orgánu ochrany veřejného zdraví 44) Vodička Z., Čechová H. (Plzeň): Činnosti pracovníka OVZ při poskytování PLP Klinikou pracovního lékařství FN Plzeň Závěr a zhodnocení kongresu: Doc.MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA Hlavní moderátor: MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 12) Bršiak V., Majtánová S., Bršiak M. (Púchov): Výskyt ťažkostí PPS v priemyselných podnikoch u zamestnancov v 2. kategórii rizika 13) Močigemba J., Bednářová E., Straková V., Lehocká H., Skiba J., Gromnica R. (Ostrava): Chronická pravostranná subakromiální bursitida nemoc z povolání u ručního slévače směnového předáka 14) Šplíchalová A., Pavuková V., Vaňková D., Tomášková H. (Ostrava): Postižení periferních nervů horních končetin z vibrací korelace mezi symptomy a objektivními nálezy 15) Hlávková J., Nakládalová M., Urban P., Pelclová D., Ehler E., Ridzoň P., Fenclová Z. (Praha, Olomouc, Pardubice): Průběžná informace o vývoji metodiky posuzování onemocnění bederní páteře jako nemocí z povolání v České republice 16) Smolková P., Nakládalová M. (Olomouc): Profesionální onemocnění pohybového aparátu multimediální průvodce pro studenty v anglickém programu

5 SOBOTA odpoledne ( hod.) Malý sál B - nelékařská sekce dopoledne ( hod.) Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 17) Hrnčíř E., Kneidlová M. (Praha): Některé pohledy na působení elektromagnetického pole na zdraví 18) Kneidlová M., Hrnčíř E. (Praha): Nové položky seznamu nemocí z povolání 19) Hrnčíř E., Kneidlová M. (Praha): Nemoci z povolání při výrobě a přenosu energie v České republice 20) Machartová V. (Plzeň): Plicní nemoci z povolání v Západočeském regionu v letech ) Flídrová P., Boušová K., Chaloupka J. (Hradec Králové): Azbest včera, dnes a zítra Hlavní moderátor: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. 27) Marušiaková M., Záborský T., Šulcová M., Mušák L., Buchancová J., Tomášková D. (Martin, Ústí nad Labem, Žilina): Zdravotné riziká z pracovnej expozície vybraným chemickým faktorom u pracovníkov operačných sál 28) Mušák Ľ., Halašová E., Letková L., Slováková P., Buchancová J., Klimentová G., Osina O. (Martin): Výskyt chromozómových aberácií u zdravotníkov profesionálne exponovaných genotoxickým látkam 29) Eichlerová A., Šalandová J., Velebilová L. (Pardubice): Výskyt karcinomu močového měchýře mezi pracujícími exponovanými benzidinu. Výsledky dlouhodobého sledování. 30) Eichlerová A. (Pardubice): Akutní intoxikace profesionálního původu vzniklá v atmosféře s nadbytkem oxidu uhličitého. Kazuistika. 31) Otrubová O., Bátora I., Bizík A. (Bratislava): Doležitosť poznania mechanizmov poškodenia pečene pre správnu a včasnú diagnostiku a potenciálnu liečbu Hlavní moderátor: MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. 32) Bršiak M., Bršiak V. (Púchov): Aktuálne problémy pracovných zdravotných služieb 33) Malinová J. (Praha): Zkušenosti s používáním on-line objednávkového systému na Klinice pracovního a cestovního lékařství FNKV 34) Hejlek A., Müllerová H. (České Budějovice): Jak souvisí nemoci z povolání a pracovnělékařské služby (České Budějovice) 35) Machartová V. (Plzeň): Kvalitně prováděná pracovnělékařská péče? 36) Cepáková E., Hejlek A. (České Budějovice): Profesionální choroby analýza odvolacího řízení Střediska nemocí z povolání Nemocnice České Budějovice, a.s. Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. 22) Bubeníčková J., Chaloupka J., Boušová K. (Hradec Králové): Trable s bavlnou (kasuistika) 23) Korolová E. (Hradec Králové): Informace před cestou důležitá součást přípravy před cestou do zahraničí 24) Lukáčová D., Hrušková M., Zelník Š., Švihrová V., Hudečková H., Strýčková M., Buchancová J. (Martin, Žilina): Primárna prevencia najčastejších infekčných chorób v poliklinickom zdravotníckom zariadení 25) Hrnčířová A. (Ostrava): Cytostatika poznatky ze státního zdravotního dozoru, kategorizace prací 26) Kolářová M., Machartová V. (Plzeň): Zdravotní problémy učitelů na základních a středních školách

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK Společenský dům Lázně Darkov, Karviná 6.- 8.2.2008 PROGRAM Program konference Slezské dny preventivní medicíny 6. 2. 2008 Středa 8,00 hod Prezentace

Více

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary POD ZÁŠTITOU primátora města Karlovy Vary ing. Petra Kulhánka PROGRAM

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména Vám zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky,

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR

PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR Kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 11. 12. října 2012 v Táboře Záštitu

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR www.apsscr.cz ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 10. 11. října 2013 v Táboře v rámci Týdne sociálních

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Z akce předávání Ceny Mosty 2010 Z OBSAHU: Benefiční akce 2011 - Aktuální akce - Sestra roku - Cena Mosty Mezinárodní onkologický kongres

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více