Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016. Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu"

Transkript

1 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

2 1. Strategická expertní skupina 1. Ing. Petr Adamec člen zastupitelstva kraje 2. JUDr. Josef Babka člen rady kraje 3. Ing. Pavel Bartoš Doc. Ing. Jiří Cienciala, Prof. Ing. Tomáš Čermák, předseda představenstva krajské komory, viceprezident HK ČR předseda představenstva a generální ředitel rektor Hospodářská komora České republiky Třinecké železárny, VŠB TU Ostrava 6. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva DALKIA ČR 7. Ing. Miroslav Fabián generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 8. Mgr. Milan Horna ředitel Úřad práce v Bruntále 9. Ing. Petra Chovanioková 10. Petr Jalowiczor předseda Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, starosta obce - Krajský, Obec Bukovec 11. Mgr. Jiří Juhász společník, jednatel CK Juhasz 12. Ing. Petr Kajnar primátor Statutární město Ostrava 13. Ing. Ivan Krupník starosta Město Brušperk 14. RSDr. Karel Kuboš Prof. Ing. Vítězslav Kuta, Doc. Ing. Marian Lebiedzik, 17. Pavol Lukša 18. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. předseda výboru finančního vedoucí katedry městského inženýrství náměstek hejtmana starosta rektor VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, obec Čeladná Ostravská univerzita v Ostravě 19. Ing. Jaroslav Palas hejtman 20. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 21. RNDr. Petr Rumpel, expert v oblasti, městského a teritoriálního Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. Ostravská univerzita v Ostravě Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 2

3 marketingu 22. Ing. Ilja Skaunic, MBA ředitel pobočky Ostrava Česká národní banka 23. Doc. Ing. Karel Skokan, 24. Ing. Přemysl Soldán 25. Ing. arch. Eva Spasovová 26. Ing. David Sventek, MBA ředitel 27. Ing. Jan Světlík 28. Doc. RNDr. Milan Šimek, 29. Bc. Jan Tomiczek 30. Mgr. Petr Vaněk 31. Prof. Ing. Ivo Vondrák, 32. Bc. Radana Zapletalová vedoucí katedry evropské integrace manažer pro business support zástupce ředitele developmentu generální ředitel a předseda představenstva akademický pracovník předseda krajské organizace SPOV, starosta generální manažer oddělení vnějších vztahů děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky 33. Ing. Erich Zipser prezident členka zastupitelstva města VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta TietoEnator Czech s.r.o. RPG RE Management VÍTKOVICE, VŠB TU, Ekonomická fakulta Spolek pro obnovu venkova, Obec Třanovice Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Statutární město Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr 34. Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. rektor Slezská univerzita v Opavě 2. Tématická expertní skupina Výzkum, vývoj a inovace pro konkurenceschopnost 1. Ing. Zuzana Bardoňová 2. Mgr. Martin Duda 3. Prof. MVDr. Petr Klement, 4. Doc. Ing. Cyril Klimeš, 5. Ing. Martin Lahner ředitel vedoucí oddělení vedoucí Centra operačních programů náměstek ředitele pro vědu a výzkum prorektor pro rozvoj a informatizaci VŠB -TU Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o., 6. Doc. Ing. Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 3

4 7. PaedDr. Libor Lenčo 8. Doc. Ing. Ladislav Ludvík, školství, mládeže a sportu člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje 9. Ing. Dagmar Matznerová projektový manažer Vědecko-technologický park Ostrava, 10. Ing. Jiří Michálek, ředitel pro strategii Vítkovice, 11. Ing. Radim Mrázek plateb 12. Ing. Radim Pachlopník vedoucí oddělení Výzkum Arcelor Mittal Ostrava 13. Ing. Jaroslav Pindor, jednatel a výkonný ředitel 14. Ing. Roman Smělík 15. Ing. Přemysl Soldán 16. Prof. Bohumír Strnadel 17. Prof. Ing. Ivo Vondrák, technický ředitel, zástupce firmy v klastru ENVICRACK manažer pro business support Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci ve vědě a výzkumu děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky 18. Ing. Erich Zipser prezident klastru Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. Arrowline, a.s., Družstvo ENVICRACK klastr obnovitelných zdrojů energie TietoEnator Czech s.r.o. VŠB -TU Ostrava VŠB -TU Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr 3. Tématická expertní skupina Kraj uprostřed regionu 1. Mgr. Hynek Böhm manažer divize projektů a strategii 2. Ing. Petr Czekaj expert trhu práce Sdružení pro rozvoj MSK 3. Mgr. Jan Dvořák vedoucí oddělení strategických projektů města Magistrát města Ostravy 4. Ing. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 5. Ing. Petra Chovanioková 6. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, vedoucí katedry VŠB TU, Fakulta stavební Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 4

5 7. Ing. Lumír Mžik 8. Ing. Jana Novotná- Galuszková 9. Ing. Hynek Orság 10. RNDr. Petr Rumpel, 11. Doc. Ing. Karel Skokan, 12. Ing. arch. Eva Spasovová městského inženýrství výboru pro národnostní menšiny tajemnice Euroregion Silesia evropských projektů zástupce vedoucího katedry vedoucí katedry evropské integrace zástupce ředitele developmentu 13. Ing. David Sventek, MBA ředitel URR Euroregion Silesia Ostravská univerzita v Ostravě VŠB TU, Ekonomická fakulta RPG RE Management, s.r.o. 4. Tématická expertní skupina Jedinečné území 1. Ing. Miroslav Boublík 2. Ing. Tomáš Fiedler člen výboru pro dopravu a člen investiční komise projektový manažer pro služby investorům 3. Ing. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 4. Ing. Vladimír Gelnar 5. Ing. Petra Chovanioková programování a metodiky 6. Václav Kalda starosta obce Obec Osoblaha 7. Ing. Jiří Krist 8. Ing. Tomáš Kotyza 9. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, 10. Ing. Lucie Ligocká předseda Výboru sdružení MAS životního prostředí a zemědělství vedoucí katedry městského inženýrství zástupce ředitele, jednatelka Místní akční skupina (MAS) Opavsko VŠB TU, Fakulta stavební HRAT, s. r. o. 11. RNDr. Radim Misiaček konzultant RADDIT Consulting, s. r. o. 12. Ing. Ivo Muras dopravy a silničního hospodářství Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 5

6 13. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 14. Ing. arch. Eva Spasovová 15. Mgr. Jiří Štěpán 16. Bc. Jan Tomiczek 17. Ladislav Velebný zástupce ředitele developmentu specialista pro podporu obcí starosta obce Třanovice; místopředseda sdružení mikroregionu obcí povodí Stonávky, SPOV starosta obce Dolní Moravice 18. Ing. Jiří Vozňák specialista pro brownfieldy 19. Ing. Milan Wagner poradce náměstka ministra Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. RPG RE Management, s.r.o. Obec Třanovice, obec Dolní Moravice Ministerstvo průmyslu a obchodu 20. Ing. Bc. Judita Žáčková manažerka mikroregionu Mikroregion Krnovsko 5. Tématická expertní skupina Rozdíl je v lidech 1. PaedDr. Tomáš Bouda projektový manažer 2. PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva 3. Ing. Ladislav Glogar manažer klastru 4. Prof. Ing. Jaromír Gottvald, 5. Ing. Marie Chlebusová 6. RSDr. Ivana Kalousková 7. Ing. Kateřina Kučová 8. Karel Merany prorektor odbor školství, mládeže a sportu členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a zahraničního výboru vedoucí oddělení strukturálních fondů předseda představenstva, ředitel Krajské vzdělávací a informační centrum Moravskoslezský automobilový klastr VŠB -TU Ostrava Arrow line, a.s. 9. Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana 10. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel Mölnlycke Health Care Klinipro Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 6

7 s.r.o. 11. Mgr. Dagmar Petříková vedoucí pobočky Úřad práce v Ostravě, pobočka Ostrava-Vítkovice 12. Ing. Jaromír Ponec 13. Ing. Silvie Szwedová 14. Ing. Lenka Tichá předseda ASPŠ ČR, ředitel VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projektový manažer pro podporu vzdělávání projektový manažer pro marketing Asociace středních průmyslových škol ČR 15. Doc. Ing. Pavel Tuleja, zástupce vedoucího katedry ekonomie Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 16. Bc. Hana Vídenská odbor 17. Ing. Erich Zipser prezident klastru Moravskoslezský automobilový klastr 6. Tématická expertní skupina Image a identita 1. RNDr. Milan Anděl manažer divize marketingu a služeb 2. Mgr. Brodzáková Pavla project manager POLAR televize Ostrava, s.r.o. 3. Mgr. Jan Dvořák 4. Ing. Daniel Foltýnek 5. Mgr. Šárka Honová vedoucí oddělení strategických projektů města marketingu a posílení absorpce členka výboru pro kulturu a památky Magistrát města Ostravy 6. Jaromír Krišica PR manažer Crest Communications 7. Alena Mohylová project manager POLAR televize Ostrava, s.r.o. 8. Ing. Arch. Vojtěch Potocký odbor útvaru hlavního architekta města Ostravy Magistrát města Ostravy 9. Bc. Marek Prorok PR a marketing RPIC-ViP, s. r. o. 10. PaedDr. Jaroslav Soural, kancelář hejtmana kraje 11. Ing. arch. Eva Spasovová 12. Bc. Hana Vídenská zástupce ředitele developmentu odbor RPG RE Management, s.r.o. Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 7

8 13. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana 14. Bc. Radana Zapletalová členka zastupitelstva města; ředitelka Kulturního centra Poruba Statutární město Ostrava;Kulturní centrum Poruba 7. Zpracovatelský tým 1. PaedDr. Pavla Břusková 2. Mgr. Jiří Štěpán 3. Ing. Daniel Konczyna 4. Ing. David Pawera 5. Ing. Kateřina Stolaříková 6. Ing. Jiří Vozňák 7. Ing. Roman Pelc Jméno Organizace Činnost rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, 8. Mgr. Zdeněk Karásek RPIC-ViP, s. r. o. analytická, návrhová a implementační část vedoucí zpracovatelského týmu, analytická, návrhová a implementační část analytická, návrhová a implementační část analytická část analytická část analytická část analytická část garant návrhové části, analytická a implementační část 9. Ing. Ondřej Ledvoň RPIC-ViP, s. r. o. organizační podpora 11. Ing. Jiří Balcar RPIC-ViP, s. r. o. analytická, návrhová a implementační část 12. Ing. Marek Gavenda RPIC-ViP, s. r. o. návrhová část 13. Ing. Dalila Rakošanová RPIC-ViP, s. r. o. 14. Ing. Petr Adámek, MBA 15. Doc. Ing. Anna Kadeřábková, 16. Bc. Hana Vídenská Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. - Krajský 17. RNDr. Marek Banaš, SEA 18. RNDr. Radim Misiaček RADDIT Consulting s. r. o. SEA 19. Ing. Bohumil Sulek, SEA návrhová část, organizační podpora garant analytické části, návrhová a implementační část konzultant pro analytickou a návrhovou část koordinátor za odbor Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 8

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020. Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020. Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu Strategická expertní skupina 1. Ing. Petr Adamec člen zastupitelstva kraje

Více

Magistrát města Liberec - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * Magistrát města Liberec - odboru životního

Magistrát města Liberec - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * Magistrát města Liberec - odboru životního 1 Mgr. Roman Král - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * 2 Ing. David Pastva - odbor sportu a cestovního ruchu (vedoucí odboru) cestovní ruch 3 Ing. Ladislav Rozsypal - odbor hlavního architekta (specialista

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2012-2016 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE 2012 2016 Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Usnesení 3. mimořádné schůze rady města konané dne 06.01.2015. čís. 00353/RMm1418/3-00354/RMm1418/3. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 3. mimořádné schůze rady města konané dne 06.01.2015. čís. 00353/RMm1418/3-00354/RMm1418/3. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 3. mimořádné schůze rady města konané dne 06.01.2015 čís. 00353/RMm1418/3-00354/RMm1418/3 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady města

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Cluster Conference 2005 Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů Brno, 30. - 31. květen 2005

Cluster Conference 2005 Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů Brno, 30. - 31. květen 2005 Cluster Conference 2005 Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů, 30. - 31. květen 2005 Poř. Titul Jméno Příjmení Titul Organizace Město Email 1 Ing.arch. Eleonóra Adamcová CSc. Magistrát

Více

Vážený pane Hejtmane,

Vážený pane Hejtmane, Vážený pane Hejtmane, obracíme se na Vás jménem Pracovní skupiny Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji (PS NZDM a STREET MSK) ve věci financování služeb sociální prevence v MS

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 EN ERSOL 1 Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 od krajských konferencí až po celostátní a mezinárodní konference a soutěžní přehlídky žákovských projektů na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna EPOS Expertní poradní skupina pro budoucnost

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávaní a zaměstnanost při zastupitelstvu MSK

Výbor pro výchovu, vzdělávaní a zaměstnanost při zastupitelstvu MSK Vyhodnocení připomínek vnějšího připomínkového řízení k 1. pracovní verzi DZ MSK ze dne 30. 9. 2005 Vyhodnoceny byly připomínky doručené v termínu do 17. 10. 2005 Připomínkové místo Připomínka Výbor pro

Více

v týmu I, II Workshop pro TOP management a vizuální řízení Zvyšování efektivnosti ve výrobě TPM (totálně produktivní údržba) FMEA procesu

v týmu I, II Workshop pro TOP management a vizuální řízení Zvyšování efektivnosti ve výrobě TPM (totálně produktivní údržba) FMEA procesu REFERENCE Společnost/Instituce Předmět zakázky Kontaktní osoba ŠTÍHLÁ VÝROBA Continental Barum s.r.o. Belis, s.r.o. Efektivní řízení výroby a komunikace v týmu I, II Workshop pro TOP management Optimalizace

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR.

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR. MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR Věk: 42 ženatý, 2 děti Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1995) poslanec Parlamentu ČR předseda

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii SEKTOROVÁ DOHODA pro chemii Dorost pro chemický průmysl Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii SEKTOROVÁ DOHODA pro chemii Dorost pro chemický průmysl Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Konference INOVACE PRAKTICKY

Konference INOVACE PRAKTICKY Konference INOVACE PRAKTICKY KDY: Úterý 26. května 2015 od 9:00 hod. KDE: Přerov, Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25 ORGANIZÁTOR: OK4Inovace Profily přednášejících a členů panelu Pavel Bělobrádek

Více