Software pro váš úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Software pro váš úspěch 10/2010 Ocenění firemního webu Portál a workflow Vema na SIS 2010 Workshop na konferenci New vision in HR Novinky v aplikaci PAM Levnější výplatní lístky Newsletter

2 Aktuality Navštivte nás na twitteru a facebooku Pro lepší komunikaci mezi širokou veřejností jsme si vytvořili profi l na sociální síti twitter. V profi lu Vema můžete nalézt aktuality z dění v naší společnosti, vložit komentář k danému tématu či si sdělit své zkušenosti s naším produktem s ostatními návštěvníky stránek. Zároveň jsme náš profi l zprovoznili i na facebooku. Zlevnili jsme výplatní lístky Od máme nový ceník. Největší změnou v našich obchodních podmínkách je výrazné snížení ceny výplatních lístků. Nová cena je: diskrétní výplatní lístek (krabice stran) Kč výplatní lístek standardní A3 (krabice stran) Kč výplatní lístek standardní A4 (krabice stran) Kč Výplatní lístky si můžete objednat na zákaznickém webu. Získali jsme 2. místo v soutěži WebTop100 Náš fi remní web obsadil v prestižní soutěži WebTop100, která hodnotí stovku webů českých fi rem, v kategorii IT krásné druhé místo. Odborná porota posuzovala pět základních oblastí: použitelnost webu (kde např. hodnotila navigaci, vyhledávání a celkovou informační architekturu), grafi cký design (zde oceňovala mimo jiné dojem grafi ky, účelnost, čitelnost a kreativitu), technické řešení (důraz kladla na zpracování kódu, datovou náročnost a bezbariérovou přístupnost aj.), marketing (v této oblasti hodnotila kvalitu zpracování webu, viditelnost ve vyhledávačích a provázanost webu s ostatními informačními kanály apod.) a přínos pro uživatele (zde zjiš ovala, do jaké míry web uspokojuje informační potřeby uživatele, jak použité prvky usnadňují práci s webem). Výsledky soutěže WebTop100 byly slavnostně vyhlášeny v úterý Pořadatelem je poradenské a konzultační centrum Dobrý web, který provozuje společnost Internet Info. Chtěli jste víc školení, máte je mít :) V dotaznících, které jsme připravili pro květnová Setkání uživatelů, se respondenti shodli na tom, že by uvítali více akcí typu školení a seminář. My jsme jim vyšli vstříc a vypsali několik školení nejčastěji využívaných aplikací. Připravili jsme pro vás např. školení základních, ale i pokročilých postupů při zpracování mezd, včetně návazných aplikací pro elektronické podávání evidenčních listů důchodového pojištění a oznámení do registru pojištěnců. Dále jsme pro vás přichystali školení aplikací Personalistika, Vzdělávání, Systemizace aj. Aktuální nabídku školení najdete na zákaznickém webu v sekci Akce a školení. 2

3 Odborné konference Partner i přednášející konference SIS 2010 Aktuální trendy na světovém a domácím trhu ICT, novinky v oblastech Cloud Computing, Business Intelligence a Corporate Performance Management, možnosti zvyšování efektivnosti podnikových informačních systémů a snižování nákladů na ICT, otázky moderního řízení lidských zdrojů, výroby a logistiky, problematika outsourcingu a softwaru jako služby, to je výběr z nejdůležitějších témat, která se řešila na prestižním odborném setkání s názvem Svět informačních systémů Mezi přednášejícími byl i Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, MBA, místopředseda představenstva Vema. Ve svém příspěvku s názvem Podpora personálních procesů v HR Vema se zaměřil na automatizaci personálních procesů prostřednictvím intranetového portálového přístupu a workfl ow v HR Vema. Letošní, již 7. ročník konference, proběhl ve dnech září 2010 v hotelu Voroněž v Brně. Konferenci, jako každý rok, pořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s vydavatelstvím CCB a Fakultou podnikatelskou VUT v Brně. Workshop Vema na konferenci New vision in HR Odborníci na vedení zaměstnanců se sešli na významné konferenci New vision in HR určené pro personální manažery, kde např. řešili otázky motivace zaměstnanců, jejich vzdělávání, interní komunikaci a dopad organizačních změn. Konference, jejímž generálním partnerem se stala společnost Vema, se uskutečnila v Hotelu Gate One v Bratislavě. Na této konferenci jsme měli workshop s názvem Podáva sa personálna a HR káva, kde jsme zájemcům prezentovali témata jako je moderní a kvalitní personální systém pro všechny, spolehlivé docházkové systémy, personální hodnocení pomocí portálu a přehledné řešení personálních procesů díky workfl ow. 3

4 Aplikace SPM Vema na IT pro praxi 2010 Podpora procesního řízení s využitím aplikace SPM Vema byla jedním z témat, které zaznělo na konferenci s mezinárodní účastí s názvem Informační technologie pro praxi Tuto prezentaci přednesl Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, MBA, místopředseda představenstva společnosti Vema, a zabýval se v ní možnostmi publikování řízených dokumentů organizace (jako jsou směrnice, pravidla, metodiky a příručky jakosti v systému řízení kvality). Další přednášky byly např. z oblasti informačního managementu - informačního systému pro podporu rozhodování, Cloud Computingu a trendů ve vzdělávání ICT. Letošní 13. ročník konference se konal ve dnech v Ostravě. Pořadatelem byla Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká společnost pro systémovou integraci a EUNIS-cz ve spolupráci s Nadací Karla Engliše. Partnerství Datakon 2010 Již tradičně jsme se stali partnerem mezinárodní prestižní konference Datakon, která se několik let věnuje teoretickým technickým základům, hledáním nejlepších postupů a vývojových trendů v oblasti využití informační technologie při budování informačních systémů včetně výsledků jejich aplikace v praxi. Tato akce se uskutečnila ve dnech v Mikulově. Prezentace a semináře Jak na korespondenci? Stále častěji se setkáváme s fi rmami, které hledají řešení pro evidenci pošty a jednoduchou komunikaci s datovými schránkami. Proto jsme v polovině září připravili sérii bezplatných prezentací, na kterých jsme zájemcům představili naši aplikaci pro snadné a efektivní vedení administrativy organizace. Aplikace Evidence písemností umožňuje např. přehledně evidovat přijatou a odeslanou poštu, vést i archivovat fi remní dokumenty a bezpečně komunikovat s datovými schránkami. Prezentace byly určeny pro potenciální klienty i pro stávající uživatele a zúčastnilo se jich přes sto zájemců. Účastníkům jsme nabídli na pořízení této aplikace zajímavou 30% slevu. 4

5 Usnadnili jsme vám orientaci v nové verzi aplikace Mzdy Během posledních letních dnů proběhla série seminářů, na nichž jsme uživatelům přiblížili největší změny v nové verzi aplikace Mzdy Uživatelům jsme například ukázali, jak lze automaticky redukovat neaktivní pracovníky, jak nově probíhá kontrola použití správné verze a automatická aktualizace aplikací, jak provést změnu procent v rozúčtování nákladů v průběhu měsíce, dále jsme předvedli nový katalog prací ve veřejných službách a správě i nové rozborové sestavy a sestavy pro zaúčtování. Na Slovensku jsme účastníky seznámili také s úpravami některých výstupních sestav a oblasti pojistného a dodatkové dovolené. Semináře se uskutečnily v českých městech - v Brně, Hradci Králové, Trutnově, Českých Budějovicích, Pardubicích, Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni, Praze, Olomouci, i na Slovensku - v Bratislavě, Trnavě, Košicích, Banské Bystrici, Nitře, Prievidzi a Trenčíně. Zúčastnilo se jich téměř tisíc uživatelů. Co nabízíme zdravotnickým organizacím? Pro zdravotnická zařízení jsme uspořádali první sérii seminářů HR, které jsme zaměřili na úpravy v jednotlivých aplikacích Vema pro řízení lidských zdrojů. Zájemcům jsme poskytli přehled toho, co komplexní informační systém HR Vema poskytuje nemocnicím, poliklinikám, léčebnám a lázním aj. Důraz jsme kladli především na změny v legislativě, možnosti statistických výkazů a speciálních výstupů, dále jsme se věnovali otázkám zpracování mzdové a personální agendy, evidence vzdělání a sledování specializačního vzdělávání. Samozřejmě byl vyhrazen i prostor pro praktické ukázky a dotazy uživatelů. Tyto semináře, které se konaly v polovině října v Praze, Ostravě a Brně, se setkaly s velkým ohlasem. Proto bychom v jejich organizování rádi pokračovali. 5

6 Sponzoring Pomáháme při rekonstrukci Na podporu fi nancování rekonstrukce Charitního domu Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu proběhl tradiční benefi ční koncert Sešli se, aby pomohli Pro návštěvníky byl připraven pestrý program - vystoupil soubor Schola Gregoriána Pragensia a violoncellista Jiří Bárta. Na koncert přispěli Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR. Společnost Vema, a. s. tento koncert fi nančně podpořila již popáté. Vyšlo o nás v tisku Stručné shrnutí o působnosti na trhu naší společnosti během posledního dvacetiletí podává článek Veroniky Hrdé s názvem S Vemou fungují organizace už dvacet let, který vyšel v prázdninovém vydání Moravského hospodářství. Se zkušenostmi s aplikacemi pro zpracování mezd, personalistiky a vzdělávání a zvláště s portálovým řešením se podělila uživatelka z Fakultní nemocnice Ostrava, která tyto aplikace využívá již několik let. V případové studii nazvané Portál HR Vema ve Fakultní nemocnici Ostrava, která byla uveřejněna ve speciální příloze IT pro české zdravotnictví k časopisu Professional computing, popisuje hlavně otázku evidence vzdělávacích akcí pracovníků nemocnice. O možnostech a výhodách vzdáleného využívání aplikací přes stále častěji vyhledávanou službu ASP píše Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, MBA, místopředseda představenstva Vema, v článku nazvaném Podnikový informační systém přes internet, který vyšel v zářijovém vydání Extra PC. Výhody portálového řešení a workfl ow prezentovala Ing. Dagmar Hrušková, vedoucí oddělení analýzy ekonomiky a logistiky, ve svém článku Profesionální a současně uživatelsky přátelské řízení personálních procesů, který vyšel v říjnovém vydání IT Systems. 6

7 Noví zákazníci Během posledního čtvrtroku jsme získali jednak zajímavé nové zákazníky a jednak stávající zákazníci využívání našich produktů dále rozšířili. Z nich vybíráme např.: společnost MAGNUS Produktion CZ, k. s. z Černé v Pošumaví, zabývající se výrobou dřevěných palet a speciálních obalů ze dřeva a kartonu, si objednala aplikaci Mzdy včetně komunikace s Portálem veřejné správy, Personalistiku a Docházku. Tyto aplikace budou využívat vzdáleně službou ASP. Medical Systems a. s. v Ostravě mají mzdy zpracovávané externě našimi specialisty. Moravské zemské muzeum v Brně si pořídilo aplikace pro zpracování mezd i odesílání evidenčních listů důchodového pojištění i dat do registru nemocenského pojištění. Technické služby města Poděbrady s. r. o. mají nově aplikace Mzdy, Personalistika a ekonomický systém EKOS. Hrad Valdštejn si vybral pro zpracování mezd aplikaci Mzdy. Sportovní areály města Kladna s. r. o. si objednaly aplikaci Mzdy. Rozšíření Česká průmyslová zdravotní pojiš ovna v Ostravě s pobočkami po celé České republice si objednala aplikaci pro sledování docházky, od loňského roku využívá aplikace PAM a PER na technologii tenkého klienta (V3). Městská část Brno-střed úspěšně přešla na službu ASP, dříve využívala aplikace Mzdy, ELD a RNP, nově pořídila i Personalistiku pro školy, jichž je zřizovatelem. Raciola - Jehlička s. r. o. v Uherském Brodě, vyrábějící drůbeží speciality, přechází na vzdálené využívání aplikací pro zpracování mezd a personalistiku přes službu ASP. Implementace Úspěšně jsme završili několik implementací Po dvou měsících od objednávky jsme předali do běžného provozu aplikace pro zpracování mezd a personální práci v Nemocnici Zvolen, a. s. pro 650 pracovníků. Ukončili jsme také implementaci portálu pro všechny aplikace ekonomického systému EKOS a aplikací pro řízení lidských zdrojů pro Diecézní charitu Brno, která je tvořena deseti územními celky spravovaných oblastními Charitami - v Blansku, Brně, Břeclavi, Hodoníně, Jihlavě, Rajhradu, Tišnově, Třebíči, Znojmu a Ž áru nad Sázavou. Ve všech těchto centrech mohou s našimi aplikacemi pracovat. Diecézní charita Brno je naším dlouhodobým zákazníkem, aplikace systému EKOS využívá již od roku 1998, s aplikacemi systému HR Vema pracuje od roku Od roku 2005 přešla na službu ASP. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byl úspěšně dokončen převod dat do aplikace Personalistika a byl zahájen ostrý provoz, probíhá i implementace aplikací Vzdělávání a Systemizace. V tomto zdravotnickém zařízení se už od roku 1998 pracuje s aplikací pro zpracování mezd. 7

8 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: (20 Kč/min. vč. DPH) Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 5/ Praha 2 tel: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel: Call Centrum Vema: Žlutá linka: (1 /min. vč. DPH) Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel: Vema, a. s.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Stalo se v roce 2012 Zorganizovali jsme pro vás 11 druhů různých setkání a seminářů

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Software pro váš úspěch Říjen 2014 Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Newsle er Speciální nabídka pro školy So ware

Více

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě.

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě. Software pro váš úspěch 2/2009 Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě Newsletter Úvod Vážení čtenáři, velmi nás potěšil zájem, který jste

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Duben 2015 Představujeme holding Solitea Zastupování vedoucích ve Workflow aplikacích Implementace systému u nových zákazníků Co umí Nástupní a Změnový list Newsle er Výroční konference

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2013 Cloudová řešení slaví jasný úspěch! Nasazení aplikací EKOS pro naše školy Premena HR na ehr v ČSOB Využívání personálního systému v Ľubovnianske nemocnici Newsle er

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

PRO FIL SKUPINY 2012

PRO FIL SKUPINY 2012 PRO FIL SKUPINY OR 2 2012 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Červen 2014 Vznik holdingu Solitea Stěhování do nového datacentra Elektronický Dochádzkový Systém s fotením Novinky v ovládání klienta pod V4 Newsle er Společnos Vema, Cígler So

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2014 Strana 2 Výroční zpráva 2013

Více

Reprezentační ples společnosti KS program. Oslavili jsme 20. výročí založení firmy formou Reprezentačního plesu

Reprezentační ples společnosti KS program. Oslavili jsme 20. výročí založení firmy formou Reprezentačního plesu www.ksprogram.cz KS NEWS BŘEZEN 2012 E zpravodaj společnosti KS program, spol. s r.o. OSLAVILI JSME 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY KS program. REPORT UVNITŘ MAGAZÍNU Číslo 01/2012 Reprezentační ples společnosti

Více

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Generální partner konference

Generální partner konference Generální partner konference Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz http://www.csas.cz Česká spořitelna je moderní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2 Obsah 1. Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří... 3 2. Místo působení... 3 3. Přehled služeb... 4 3.1. Monitoring kvality ovzduší a průtoků vody... 4 3.2. Komunikace s průmyslem... 7 3.3. Osvětová

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy Fotografie na titulní straně: knihovny oceněné na Slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014, zleva nahoře: Městská knihovna v Mikulově (fotografie: Mgr. Ilona Salajková), Městská

Více

Akční nabídka služby MZDOVÁ POHOTOVOST. Máme pro Vás akční nabídku nové služby MZDOVÁ POHOTOVOST

Akční nabídka služby MZDOVÁ POHOTOVOST. Máme pro Vás akční nabídku nové služby MZDOVÁ POHOTOVOST www.ksprogram.cz KS NEWS ZÁŘÍ 2011 E zpravodaj společnosti KS program, spol. s r.o. Číslo 09/2011 Nové sídlo, školící centrum Proběhlo slavnostní otevření nového sídla Spolupracujeme s novým partnerem

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více