Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002"

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl ,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Poplatek ze psů ,00 129,06 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky , ,70 (vybírá se dle vyhlášky) Poplatek za veřej ,00 178,62 (stánky,tržiště u metra, prostranství ostatní zábory) Popl. ze vstupného ,- (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek ,00 142,04 (výnos z místních popl. za VHP za výher.hrací přístroje) Daň z nemovit ,00 112,19 (přerozděluje MHMP) Splátky půjček ,40 100,84 (splát.půjč.p.švihálek) Neinvest.dotace 0 222, ,00 100,00 (účelová dotace ze SR účelová ze SR určená na volby) Neinvest.dotace ,00 100,00 (dotace je určena na ze SR školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatelstva) Neinvest.dotace , ,40 130,58 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Neinvest.dotace ,00 100,00 (poskytnutí dotace MČ od rozpočtů územní úrovně Praha-Radotín jako výpomoc po povodních) Převod z hosp ,40 100,04 (posílení rozpočtu ze činnosti zisku hospodářské činnosti) Převody z FRR , ,00 100,00 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převody ze soc ,80 99,34 (převod ze sociál.fondu fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace ,00 100,00 (udělení grantu na z MHMP veřejné hřiště Sobín a dotace na akci Rekonstrukce, dovybavení a přístavba ÚMČ) Investiční dotace ,- 100,00 (poskytnutí dotace od poskytnutá OMI rozpočtů územ.úrovně

2 pro OMI MHMP jako spoluúčast MČ při financování stavby Dům s pečovatelskou službou") Silnice ,00 75,44 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství ,00 96,55 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura ,00 0 (poskytnutí daru od firmy Kolářová pro míst. knihovnu) Hřbitovní poplatky ,00 436,15 (pronájem místa na hřbitovech) Příjmy z prodeje ,00 0 (propagace MČ- tržba zboží za prodej pohlednic) Přijaté sankční ,50 111,92 (sankční platby a poplatby kuty komise veřejného pořádku Přijaté pojistné ,00 0 (pojistná náhrada - náhrady zábradlí St.Zličín) Nekapitálové ,90 84,70 (příspěvky z VHP na příspěvky veř.prospěš.činnost) Ostatní nahodilé ,10 (dobropisy PRE, Vopříjmy dáren, Plynáren za rok 2001, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji) Příjmy z úroků ,28 204,77 (úroky zákl.běžného ČS účtu MČ) Přijaté vratky 0 266, ,00 100,01 (přijaté fin.vypořádátransferů ní od MHMP za rok 2001) Ostatní činnosti ,81 (převedení došlých plateb na konci roku 2001, týkajících se hospodářské činnosti) PŘÍJMY , ,97 110,23

3 Výdaje = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozp. Silnice ,60 107,41 (opravy komunikakací a chodníků, dopravní studie) Záležitosti pozem , ,20 100,00 (dostavba parkovikomunikací ště u čp.244 Křivatcova) Pitná voda ,00 65,20 (projekční práce stavby Vodárna-štola, oprava vodovod.řadu Sobín) Školství , ,78 100,00 (dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a 1.etapa stavby Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ) Záležitosti škol ,00 23,66 (neinvestiční výdaje a předškolní výchovy na žáky docházející do škol v jiných regionech) Kultura , ,75 99,32 (nákup knih do míst. knihovny, správa knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců, kultur.akce pro seniory,ostatní kulturní akce pro občany) Kulturní památky ,70 10,67 (údržba památek) Tělovýchovná ,55 84,72 (opravy tělových. činnost zařízení a zahájení výstavby Hřiště Sobín) Bytové hospo ,00 97,50 (zahájení akce Půddářství ní vestavba bytůprojekční činnost) Hřbitovy ,40 18,82 (úhrada mzdy za správu hřbitovů, fa. Pražských služeb a zpracování hydrogeol.posudků veř. pohřebišť Sobín a Zličín) Komunál.služby ,00 100,00 (dohody na topičské a úklidové práce

4 související s čp.244 a budovy ÚMČ) Ostatní nakládání ,50 97,20 (úklid černých sklás odpady dek a prevence jejich vzniku) Péče o vzhled ,20 86,16 (celková údržba veř. obce a veř.zeleně zeleně, úklid obce včetně zim.údržby, údržba dět.hřišť, obnova hracích prvků, odborná péče o keřové porosty a stromy,chemic.ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou,likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasporty a projekty.dokonč.akce Zeleň Starý Zličín a zahájení akce Centrální park). Sociál.dávky (příspěvky sociálně slabým občanům). Městská policie ,90 1,02 (materielní výdaje). Požár.ochrana ,88 83,47 (činnost dobrovol. hasičského sboru a zahájení akce Vysoušecí věž). Činnost míst , ,88 94,31 (výdaje v této skup. správy a samo- jsou spojené s vlastsprávy ní správní činností ÚMČ jako správ. orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost míst.zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody sociál.a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační,poradenské, a práv.služby včetně zastupování ve spo-

5 rech,auditorská čin., služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhl.radou MČ, granty na podporu čin.pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodob. hmot.a nehmotného majetku,výdaje na opravy majetku a jeho technic.zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí,dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí Rekonstrukce čp.244 Křivatcova, Rekonstrukce objektu Na hrázi a Rekonstrukce, dovybavení a přístavba budovy ÚMČ). Pojištění ,00 66,01 (povinné ručení vo-, zidel v majetku MČ Převod do FRR ,00 100,00 (převod do FFR neproinvestované finanční prostředky) Převody do soc ,09 104,31 (tvorba sociál.fondu fondu dle statutu MČ) VÝDAJE , ,43 92,50

6 PŘÍJMY MČ ZA ROK 2002 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2002 ČI Í ,97 KČ ,43 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2002 ČI Í ,54 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K ZBÚ hlavní činnosti: ,54 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,87 Kč Sociální fond: ,23 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,70 Kč

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu ===================================================================

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více