FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika"

Transkript

1 FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

2 OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS) PROGRAM CONCERTO PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 (SESAC) FINANČNÍ MECHANISMUS EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 (ENERGETICKY HOSPODÁRNÁ ŠKOLKA) INTERREG IV A PŘÍPADOVÁ STUDIE 4 (REVE) INTERREG IV B INTERREG IV C PŘÍPADOVÁ STUDIE 5 (REGENERGY) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAMY 1. STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PROGRAM EFEKT STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SFŽP PŘÍPADOVÁ STUDIE 6 (CZT) STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 7 (NÍZKOENERGETICKÁ REKONSTRUKCE) KOMERČNÍ FINANCOVÁNÍ 1. GE MONEY BANK ČESKÁ SPOŘITELNA ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA PARTNERSTVÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU 1. SIEMENS S.R.O ENVIROS, S.R.O SEVEN O.P.S MVV ENERGIE CZ, S.R.O PŘÍPADOVÁ STUDIE 8 (EPC PROJEKT) PŘÍPADOVÁ STUDIE 9 (ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ 4.3. PŘÍPADOVÁ STUDIE 10 (SOLÁRNÍ FOND MĚSTA LITOMĚŘICE) strana č. 1

3 Tabulka financování Zdroje financování Granty Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu Evropské a mezinárodní granty Národní granty Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Concerto PS2 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy; PS3 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, Concerto Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A Concerto EEA/Norské fondy Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Program PANEL PS7 NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Interreg IV A Státní fond životního prostředí ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - cyklistické stezky Interreg IV A EEA/Norské fondy Interreg IV A Státní program EFEKT Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy IEE PS1 Interreg IV A, PS4 Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Interreg IV A, Interreg IV B EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PRV EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PS5 IEE EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY Interreg IV A, Interreg IV B Státní fond životního prostředí SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Municipalita jako výrobce a distributor Neinv.akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se CZT a lokálního vytápění, STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A, Interreg IV B Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy OPŽP Concerto, EEA/Norské fondy Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí PS6 Státní fond životního prostředí strana č. 2

4 Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Investice Neinvestiční akce Investice Neinvestiční akce Zdroje financování Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Nabídky finančních institucí GE Money Bank Negrantové financování Partnerství soukromého a veřejného sektoru ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ FINESA EPC PS9 ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - chodníky, cyklistické stezky ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ FINESA PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy GE Money Bank EPC EPC Ostatní financování Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce Municipalita jako výrobce a distributor Neinvestiční akce Investice VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se okresního a místního vytápění, energetických rostlin apod. STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ FINESA EPC PS8 NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT GE Money Bank EPC MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ ENERGIE ČSOB Město Litoměřice Solární fond PS10 Poznámka Tabulka je koncipována jako interaktivní, kdy kliknutím na daný dotační program (modrý hypertextový odkaz), se čtenář dostane na požadovanou stránku. Kliknutím na oranžové odkazy PS1-PS10 se čtenář dostane k příslušné případové studii. Kliknutím na oranžovou šipku v pravém dolním rohu se dostane z textu zpět do Finanční tabulky. strana č. 3

5 Evropské a mezinárodní programy strana č. 4

6 1. Inteligentní Energie pro Evropu Informace o programu Program Inteligentní energie pro Evropu v rámci programu EU. Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (http://ec.europa.eu/cip) - je zaměřen na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na snížení spotřeby energie zvyšováním energetické účinnosti, využíváním nových a obnovitelných zdrojů energie, a technologických řešení ke snižování emisí skleníkových plynů vznikajících v sektoru dopravy. Program IEE nefinancuje investice, demonstrační projekty, nebo projekty technického výzkumu a vývoje v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Priority Energetická účinnost a šetrné využívání energie zejména v budovách a v průmyslu (Program SAVE: ) Podpora nových a obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení, aplikace v domácnostech a v malém měřítku včetně biopaliv (ALTENER: ) Energeticky účinná doprava, čistá vozidla a alternativní motorová paliva, odborné vzdělávání místních energetických agentur v oblasti dopravy (STEER: ) Místní vedení: Vytvoření místních a regionálních energetických agentur evropské sítě pro místní opatření Energeticky udržitelné společenství (uzavřeno v r. 2008) Speciální činnosti: bio-podnikání, energetické služby, vzdělávání v oblasti inteligentní energetiky, tvorba norem, kombinovaná výroba tepla a elektřiny Příklady podpořených projektů Odborné vzdělávání Vytváření a šíření technických znalostí, praktických dovedností a metod. Výměna zkušeností Rozvoj trhu a zpravodajství Politický vklad Zvyšování povědomí a poskytování informací Vzdělávání a školení Zřizování místních energetických agentur Způsobilé státy EU 27 Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko Příjemci podpory Všichni žadatelé musí být právnickými osobami, veřejnými nebo soukromými, zřízenými ve způsobilých státech Mezinárodní organizace (tj. právní subjekty pocházející s přidružených států, jiných než členských států Společenství, zřízenými na základě smlouvy nebo podobným aktem) mohou rovněž žádat strana č. 5

7 Rozpočet 730 M EUR (pro období let ) V r M EUR vyhrazených pro projekty (očekává se přibližně projektů) Nejméně 3 (tři) partnerské organizace ze 3 různých způsobilých států Maximální období podpory jsou 3 roky Rozpočet obvykle v mezních 0,5 2,5 M EUR (především mzdové náklady) 2 M EUR vyhrazeny pro energetické agentury (podpořeno bude přibližně 8 agentur) Žádat mohou pouze místní/ regionální veřejné orgány 1 orgán = 1 návrh ( každý orgán podává jen jeden návrh) Maximální období podpory jsou 3, 5 roku Podíly spolufinancování Podíl možného spolufinancování jak pro projekty, tak pro energetické agentury může dosáhnout až 75 % Řídící orgán Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) Více informací Kontakt strana č. 6

8 1.1. Případová studie 1 (SEC Tools) Název SEC-Tools - Společenství energetických služeb v nových členských státech energetické plánování a finanční nástroje na místní úrovni Město Trakai (Litva) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 50 Soukromé investice / investice občanů (%) Program IEE (%) 50 Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) Státní granty (%) Jiné Stručný popis Opatření Nástroje SEC je zaměřeno na splnění naléhavé potřebnosti zlepšit energetickou účinnost a rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů ve společenství nových členských států a v přistupujících státech. Hlavní částí tohoto opatření je vypracování obecně použitelných nástrojů s cílem podnítit kvalifikované myšlení a praxi v oblasti udržitelné energetiky. Projekt povede k sestavení souboru nástrojů ( Toolbox ) energetického plánování, aktivování energetických trhů a k mobilizování konečných uživatelů na místní úrovni. Toto opatření zahrnuje široký soubor činností spojených s šířením poznatků k zajištění širokého využívání vypracovaných nástrojů a poznatků získaných v širokém měřítku. Kontakt Jméno: Nils Daugaard Funkce: Koordinátor Organizace: Energy Consulting Network, Denmark Tel.: /Website: strana č. 7

9 2. Program CONCERTO Informace o programu Program (iniciativa) Concerto se vztahuje jak k novým, tak k obnovovaným komunitám s cílem podstatného snížení spotřeby energie a to zejména běžné konvenční energie. Podporovány budou inovační spojení vnějších zdrojů spolu s významnými opatřeními v oblasti samo-zásobitelství energií z obnovitelných zdrojů energie a se souvisejícími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti v těchto komunitách. Návrhy pro program Concerto jako povinné prvky zahrnují Eko-budovy, ve kterých jsou vhodně spojena opatření k využívání obnovitelných zdrojů energie a opatření energetické účinnosti, s volitelnými (ale doporučenými) systémy využívání více zdrojů energie (polygeneration). (Kogeneraci obsahovaly 2/3 všech návrhů pro program Concerto-II v r. 2007). Tento projekt by měl být demonstrován s vysokou mírou zviditelnění EU. Priority Integrace strany poptávky (energeticky vysoce účinné eko-budovy) a strany nabídky (podstatné zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie). Násobná výroba energie (poly-generation) je volitelná. Přijímány a vyhodnocovány jsou ve stejné míře projekty jak jednotlivých komunit tak projekty více komunit, ale musí být jasně dokladován evropský dopad. Příklady podpořených projektů Projekty regenerace městských oblastí spojené s nákladově účinnými a vhodně propojenými opatřeními energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Nové městské čtvrti s inovačními eko-budovami a systémy využívání více zdrojů energie (poly-generation) Příklady některých dříve podpořených projektů jsou uvedeny na Internetové adrese: Způsobilé státy EU 27 kandidátské státy Příjemci podpory Místní samospráva, elektrárny a teplárny, poskytovatelé energetických služeb a společnosti energetických technologií či techniky, instituce sociální ekonomie, výzkumu a uživatelů energie Nejméně tři nezávislé právnické subjekty, z nichž každý byl zřízen v nějakém členském státu nebo v přistupujícím státu, a dva z nichž byly zřízeny ve stejném členském nebo přistupujícím státu Rozpočet 40 M EUR směrný rozpočet pro r (návrhy jednotlivých nebo násobných společenství budou podpořeny částkou ležící v rozmezí přibližně od 1 až do 6 M EUR). strana č. 8

10 Podíly spolufinancování Až 50% pro projekty spolupráce a pro demonstrační projekty Až 100% pro řízení a koordinaci v závislosti na povaze žadatele. Režijní náklady: 20% podíl na přímých nákladech (nebo přechodný 60% podíl uplatňovaný stále až do konce r pro veřejné orgány) Novým prvkem jsou následující podíly evropského spolu-financování Způsobilé náklady pro nové nebo znovu-vybavené eko-budovy 100 Eur/m 2 Fotovoltaické systémy Eur/kWh Systémy OZE a více-zdrojové (poly-generation) Eur/kWh Solární kolektorové systémy 500 Eur/kWh Národní kontaktní místa Více informací strana č. 9

11 2.1. Případová studie 2 (SESAC) Název SESAC Udržitelné energetické systémy v pokročilých komunitách Město Grenoble (Francie)) Celkový rozpočet EUR (z toho EUR způsobilých z programu CONCERTO) Struktura financování Městské investice (%) 65 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) CONCERTO (%) 35 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Obnovitelné zdroje energie (OZE): Vybudovány budou dva fotovoltaické zdroje, každý s plochou 1000 m² (~ 100 kw). Jeden z nich bude začleněn do multifunkčního centra s vysokou energetickou účinnosti. Druhý fotovoltaický zdroj bude zabudován do střechy ochozů nového metropolitního stadionu v Grenoblu (Grenoble Metropolitan Stadium), spolu s vysoce-účinným osvětlením ploch sportovišť. Malá vodní elektrárna o výkonu 2,7 MW v husté městské zástavbě, bude instalována do proudu kanálu protékajícího daným okrskem. Roční produkce elektřiny dosáhne 15 GWh. Pro obyvatele okrsku bude zpracován informační program a bude vybudováno informační místo pro energii z obnovitelných zdrojů energie, a to na cyklistické stezce vybudované podél uvedené vodní elektrárny. Energetická účinnost v budovách (RUE): V nových bytech bude spotřeba tepla snížena o 44 % a spotřeba ostatních energií bude snížena o 23%, v porovnání s úrovní stanovenou současnými předpisy, přičemž v nových školních budovách toto snížení dosáhne 37 % pro vytápění a 50 % pro ostatní spotřeby energie. Tento přístup by měl být podporován pro veškerý další nový rozvoj města. Více-zdrojová produkce energie (polygeneration): Mini-kogenerační provoz na bázi zemního plynu zajistí otop 8 nových budov domácností. Cílem je ověřit místní systém mini-kogenerace a distribuce energie o celkovém výkonu 360 kw, s cílem zavést první strana č. 10

12 článek řetězu trhu s dovozem/distribucí energie vyrobené mini-kogenerací ve Francii, a tím stimulovat budoucí růst tržního podílu energie z mini-kogenerací. Integrace OZE a RUE (energetické účinnosti v budovách): Veškeré budovy vystavěné (dovybavené v rámci programu Concerto) budou vybaveny buď systémem kogenerace spalujícím zemní plyn spolu se solárními tepelnými kolektory, nebo ústředním vytápěním spalujícím biomasu. Specifické inovace školení městských zainteresovaných aktérů: Francouzská národní environmentální Agentura (francouzské ministerstvo životního prostředí) a místní orgány životního prostředí zavedou stimulující a mobilizační program průvodních opatření zaměřené na veřejné a soukromé vlastníky budov s cíle přimět je k realizaci opatření energetické účinnosti a využívání OZE v jimi vlastněných budovách. Cílem je vytvořit kulturu skutečného udržitelného rozvoje v sektoru stavebnictví. Kontakt Jméno Perrine Flouret Organizace Město Grenoble Tel/Fax / Funkce Městský architekt Adresa 3, rue Malakoff, Grenoble (Francie) /Website a strana č. 11

13 3. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a norský finanční mechanismus Informace o programu Cílem tohoto programu finančních mechanismů je snížit sociální a hospodářské rozdíly v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), a umožnit všem státům v tomto prostoru se plně účastnit vnitřního trhu. Donory jsou tři státy EEA-EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Oba tyto mechanismy běží během pětiletého období do r Tyto programy otevřou možnosti pro jednotlivé větší projekty infrastruktury a také pro skupiny grantů a iniciační peníze ( "seed money" či provokační peníze, zárodečné peníze atp.) Priority Rozvoj lidských zdrojů Politické a přeshraniční aktivity Životní prostředí a udržitelný rozvoj Vědecký výzkum a vývoj Příklady podpořených projektů Příprava na produkci udržitelné energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, geotermální energie, vodní elektrárny a energetické využití odpadů (Bulharsko) Podpora využívání biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotných zdrojů energie na komunální úrovni (Česká republika) Nahrazení zastaralých zdrojů tepla k vytápění zdroji moderními, energeticky úspornými a ekologickými (Polsko) Více informaci o prioritách podpořených projektů lze najít na Internetových stránkách: pro ČR na adrese Způsobilé státy Členské státy EU-12 Řecko, Španělsko a Portugalsko Příjemci podpory Místní a regionální vlády Nevládní organizace (NGO) Soukromý sektor Rozpočet Finanční mechanismus EEA: 600 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu 2004 a Řecko, Španělsko a Portugalsko a 72 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko, které se připojily k EEA v r. 2007, během dvouletého období do r Norský finanční mechanismus 567 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu Oba mechanismy běží v pětiletém období do r a 68 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko během stejného období prostřednictvím programů dvoustranné spolupráce. strana č. 12

14 Podíly spolufinancování Závisí na příjemcích podpory: až k úrovním 60 % / 85 % (místním a regionálním orgánům) / 90% Výzvy k podávání návrhů Závisí na jednotlivých státech Více informací strana č. 13

15 3.1. Případová studie 3 (Energeticky hospodárná školka) Název Energeticky hospodárná školka Město Gornja Radgona (Slovinsko) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 15 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) EEA / Norské fondy (%) 85 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Účelem projektu je zvýšit energetickou účinnost dvou dětských školek vystavěných v letech 1975 a 1982, s plochami 850 m² a 753 m² užitné plochy. Provedené činnosti zahrnují komplexní opatření k dosažení norem pro pasivní domy (tepelná izolace stropu, plochých střech, podlahových ploch, vnějších stěn-obvodového pláště budov), instalace a zasklení nových oken a dveří, mechanické instalace (systém řízeného větrání, instalace čerpadel pro solární kolektory pro vytápění a ohřev užitkové vody), obnovení elektrických instalací a zajištění publicity projektu. Kontakt strana č. 14

16 4. INTERREG IV A Informace o programu Programy INTERREG IV A jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 70 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Více informací viz: 0977). Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Řídícím orgánem jsou obvykle regionální úřady nebo ministerstva, a více informací o jejich operačních programech lze nalézt na jejich oficiálních Internetových stránkách. Příklady programů Slovensko-český ((92.7 M EUR) Rakousko-český (107,4 M EUR) Česko-německý (136 M EUR) Příklad Interreg IV A Slovensko-Česká republika Priority Priorita 1: Podpora sociální, kulturní a hospodářské spolupráce Priorita 2: Rozvoj přístupnosti a životního prostředí Příklady podpořených projektů Školení pro energetické manažery a odborníky Rozvoj společných koncepcí a strategií v oblasti energetického a městského plánování Projekty ke zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie Rozvoj infrastruktur malých obnovitelných zdrojů energie (např. malých vodních elektráren, solárních panelů, využívání biomasy a větru), zejména v odlehlých oblastech. Propojování do sítí Zvyšování účinnosti hromadné dopravy Rozvoj integrované přepravy Infrastrukturní sítě ekologických způsobů přepravy (pro cyklisty a chodce) Způsobilé státy Slovensko Česká republika strana č. 15

17 Příjemci podpory Veřejné orgány (státní, regionální, komunální, asociace měst a obcí atd.) jsou jedním z mnoha různých způsobilých příjemců podpory Rozpočet 109 M EUR Podíly spolufinancování až 85 % z ERDF 10 % (SK) / 5% (CZ) ze státních rozpočtů 5 % (SK) / 10 % (CZ) z vlastních zdrojů žadatelů Řídící orgán Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Společný technický sekretariát Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Více informací strana č. 16

18 4.1. Případová studie 4 (REVE) Název Síť městeček a měst pro udržitelnou energii v Jurském oblouku a v Ženevské jezerní pánvi (REVE) Program Interreg III A Francie-Švýcarsko Celkový rozpočet EUR, z toho ERDF: 50 % Stručný popis Místní úřady ve Švýcarsku realizovaly evropskou kampaň Display (www.displaycampaign.org), která pro ně znamenala zveřejnění energetické a environmentální účinnosti veřejných budov pomocí obdobných energetických štítků, kterými jsou klasifikovány domácnostní spotřebiče. Místní úřady ve Francii uskutečnily certifikační postup nazvaný Evropské energetické ocenění (European Energy Award ) (www.european-energy-award.org) podporující další rozvoj na celostátní úrovni a identifikaci investičních příležitostí do řady opatření a iniciativ na úsporu energie. Kontakt strana č. 17

19 5. INTERREG IV B Informace o programu Programy INTERREG IV B jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 13 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Způsobilé země (oblasti) Oblast Baltického moře Střední Evropa Jihovýchodní Evropa Alpský prostor Středozemní (mediteránní) oblast Programy podporují Zpracování společné strategie /akčního plánu (příprava opatření, investice) provedení již existující strategie/ akčního plánu (regionálního, národního, atd.) Společné vypracování nástrojů a metod Zavedení společného mechanismu řízení (spolupráce) Příprava investic které budou financovány ze strany investorů (např. studie proveditelnosti, posouzení environmentálních dopadů (EIA), atd.) Zkušební opatření (např. zkušební systém monitorování, zkušební provoz, zkušební služby, zkušební školení ) Oblast Střední Evropa Priority Priorita 3: Odpovědné využívání životního prostředí Priorita 4: Posílení konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Příklady podpořených projektů Nastavení společných strategií pro úspory energie a energetickou účinnost Podporování vyvážených strategií pro využívání a čerpání obnovitelných zdrojů energie) (energie větru, vody, sluneční energie, energie biomasy, vodní elektrárny, biopaliva ) Předávání poznatků vědy, průmyslu a politiky o možných negativních důsledcích produkce obnovitelných zdrojů energie Vývoj inovačních řešení pro využívání alternativních zdrojů energie v dopravě Nadnárodní zpracování akčních plánů ke snížení emisí skleníkových plynů (v sektorech bydlení, přepravy, výroby) Zřízení nadnárodního střediska pro vývoj bioenergetiky podporujícího využívání bioenergií a řetězců regionálně přidaných hodnot, pomáhajícího činitelům odpovědným za rozhodování získávat informace o regionálních zdrojích bioenergie strana č. 18

20 Příprava investic pro energeticky-úsporná opatření ve velkých obytných komplexech Integrované energetické koncepce Integrované koncepce a akční plány ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti Vypracování strategií městského a regionálního rozvoje a zlepšování podmínek pro investice Vypracování inovačních řešení pro překonávání kritických míst v rozvoji měst a jejich použití (investiční překážky, nedostupnost bydlení, chybějící infrastruktura atd.) Způsobilé státy Česká republika Části Německa Části Itálie Maďarsko Rakousko Polsko Slovinsko Slovensko Části Ukrajiny Příjemci podpory Národní, regionální a komunální veřejné orgány Ekvivalentní veřejné orgány Mezinárodní organizace Soukromé subjekty, včetně soukromých společností Rozpočet 298 M EUR Podíly spolufinancování 85% - HU, CZ, PL, SI, SK 75% - AT, IT, DE Řídící orgán Ministerstvo pro strategii EU a pro hospodářský rozvoj, Vídeň (Rakousko) (http://www.central2013.eu/index.php?id=154) Společný technický sekretariát Více informací strana č. 19

21 6. INTERREG IV C Informace o programu Program INTERREG IVC je součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Je zaměřen na zlepšení účinnosti politik regionálního rozvoje a na přispění k ekonomické modernizaci prostřednictvím meziregionální spolupráce. Program podporuje měkké projekty jako je např. výměna zkušeností a poznatků, vývoj a odzkoušení nástrojů a metod zlepšujících komunální a regionální politiky, propojování místních činitelů a aktérů, přenos metod správné praxe do hlavního proudu programů strukturálních fondů, zvyšování povědomí a vzdělávací kampaně, propagace a komunikace. Priority Priorita 2: Životní prostředí a prevence rizik Příklady podpořených projektů Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, včetně informování průmyslových odběratelů, poskytovatelů služeb a obyvatel o otázkách, jako je např. jak snížit spotřebu energie. Výměna a předávání si poznatků ohledně dlouhodobých zacílených kampaních energetické účinnosti, včetně účinnosti v budovách a zejména ve veřejných budovách. Výměna a předávání si poznatků o mechanismech stimulace investic pro projekty energetické účinnosti Výměna a předávání si poznatků o environmentálně udržitelných strategiích v sektoru dopravy zaměřených zejména na rychlé zlepšení a rozvoj městské hromadné doprav v evropských městech Předávání poznatků o nejlepších praktických postupech spojených s vozidly s nízkou spotřebou a s novými technologiemi pohonu vozidel ke snížení emisí. Podpora využívání zlepšených kolektivních a nemotorizovaných způsobů (přepravy) ve spojení se systémy řízení mobility Informační systémy pro lepší řízení dopravy a pro zlepšení dopravních toků a pro monitorování údajů o městské přepravě Typy projektů Regionální iniciativy: Projekty představují klasické projekty meziregionální spolupráce soustředěné na výměnu zkušeností a na identifikaci postupů správné praxe a na jejich analýzu, šíření a možný přenos (transfer). Projekty budou muset vyústit v určitý počet hmatatelných výsledků jako jsou např. politická doporučení nebo příručky správné praxe. Kapitalizační projekty jsou projekty meziregionální spolupráce soustředěné na transfer (přenos) správné praxe regionálního rozvoje do hlavního proudu programů strukturálních fondů EU. Jedním z očekávaných výsledků je konkrétní akční plán, který by měl být v ideálním případě podepsán příslušným řídícím orgánem a relevantními zainteresovanými stranami (aktéry) v každém účastnícím se regionu. strana č. 20

22 Rychle realizovatelné možnosti představují ty projekty, které těží ze zkušeností Společenství s cílem přispět k iniciativě Regiony pro hospodářskou změnu, viz cfm. Na základě svých posuzujících otázek ( assessment questions ), Komise určí možné, rychle realizovatelné projekty z předložených kapitalizačních projektů. MC přijme konečné rozhodnutí. Z uvedených důvodů nebudou podávány konkrétní žádosti ohledně rychle realizovatelných projektů (Fast Track Projects). Způsobilé státy EU 27 Švýcarsko, Norsko ne-členské státy EU (s vlastním financováním) Příjemci podpory Věřejné orgány Orgány řízené veřejným právem Rozpočet: 321 M EUR Podíly spolufinancování 85% - Regiony konvergenčních cílů 75% - Regiony nekonvergenčních cílů 50% - Švýcarsko, Norsko Řídící orgán Conseil Régional Nord Pas de Calais, Lille (Francie) Společný technický sekretariát Lille (FR) (http://www.interreg4c.net/contact.html) 4 Informační místa Rostok (DE), Katowice (PL), Valencie (ES), Lille (FR) Více informací strana č. 21

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1 INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů www.eumayors.eu 1 RE JSTŘÍK NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU MOŽNOST FINANCOVÁNÍ... 1. VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Jak financovat projekty zahrnuté v SEAP?

Jak financovat projekty zahrnuté v SEAP? TÉMA 4 Financování Obsah prezentace 1. Rozhodovací strom financování 2. Vlastní zdroje 3. Partnerství veřejné a soukromé sféry 4. Municipální dotace/dotační programy 5. Státní fondy/programy 6. Fondy/programy

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více