FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika"

Transkript

1 FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

2 OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS) PROGRAM CONCERTO PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 (SESAC) FINANČNÍ MECHANISMUS EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 (ENERGETICKY HOSPODÁRNÁ ŠKOLKA) INTERREG IV A PŘÍPADOVÁ STUDIE 4 (REVE) INTERREG IV B INTERREG IV C PŘÍPADOVÁ STUDIE 5 (REGENERGY) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAMY 1. STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PROGRAM EFEKT STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SFŽP PŘÍPADOVÁ STUDIE 6 (CZT) STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 7 (NÍZKOENERGETICKÁ REKONSTRUKCE) KOMERČNÍ FINANCOVÁNÍ 1. GE MONEY BANK ČESKÁ SPOŘITELNA ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA PARTNERSTVÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU 1. SIEMENS S.R.O ENVIROS, S.R.O SEVEN O.P.S MVV ENERGIE CZ, S.R.O PŘÍPADOVÁ STUDIE 8 (EPC PROJEKT) PŘÍPADOVÁ STUDIE 9 (ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ 4.3. PŘÍPADOVÁ STUDIE 10 (SOLÁRNÍ FOND MĚSTA LITOMĚŘICE) strana č. 1

3 Tabulka financování Zdroje financování Granty Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu Evropské a mezinárodní granty Národní granty Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Concerto PS2 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy; PS3 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, Concerto Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A Concerto EEA/Norské fondy Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Program PANEL PS7 NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Interreg IV A Státní fond životního prostředí ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - cyklistické stezky Interreg IV A EEA/Norské fondy Interreg IV A Státní program EFEKT Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy IEE PS1 Interreg IV A, PS4 Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Interreg IV A, Interreg IV B EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PRV EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PS5 IEE EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY Interreg IV A, Interreg IV B Státní fond životního prostředí SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Municipalita jako výrobce a distributor Neinv.akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se CZT a lokálního vytápění, STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A, Interreg IV B Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy OPŽP Concerto, EEA/Norské fondy Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí PS6 Státní fond životního prostředí strana č. 2

4 Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Investice Neinvestiční akce Investice Neinvestiční akce Zdroje financování Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Nabídky finančních institucí GE Money Bank Negrantové financování Partnerství soukromého a veřejného sektoru ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ FINESA EPC PS9 ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - chodníky, cyklistické stezky ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ FINESA PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy GE Money Bank EPC EPC Ostatní financování Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce Municipalita jako výrobce a distributor Neinvestiční akce Investice VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se okresního a místního vytápění, energetických rostlin apod. STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ FINESA EPC PS8 NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT GE Money Bank EPC MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ ENERGIE ČSOB Město Litoměřice Solární fond PS10 Poznámka Tabulka je koncipována jako interaktivní, kdy kliknutím na daný dotační program (modrý hypertextový odkaz), se čtenář dostane na požadovanou stránku. Kliknutím na oranžové odkazy PS1-PS10 se čtenář dostane k příslušné případové studii. Kliknutím na oranžovou šipku v pravém dolním rohu se dostane z textu zpět do Finanční tabulky. strana č. 3

5 Evropské a mezinárodní programy strana č. 4

6 1. Inteligentní Energie pro Evropu Informace o programu Program Inteligentní energie pro Evropu v rámci programu EU. Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (http://ec.europa.eu/cip) - je zaměřen na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na snížení spotřeby energie zvyšováním energetické účinnosti, využíváním nových a obnovitelných zdrojů energie, a technologických řešení ke snižování emisí skleníkových plynů vznikajících v sektoru dopravy. Program IEE nefinancuje investice, demonstrační projekty, nebo projekty technického výzkumu a vývoje v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Priority Energetická účinnost a šetrné využívání energie zejména v budovách a v průmyslu (Program SAVE: ) Podpora nových a obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení, aplikace v domácnostech a v malém měřítku včetně biopaliv (ALTENER: ) Energeticky účinná doprava, čistá vozidla a alternativní motorová paliva, odborné vzdělávání místních energetických agentur v oblasti dopravy (STEER: ) Místní vedení: Vytvoření místních a regionálních energetických agentur evropské sítě pro místní opatření Energeticky udržitelné společenství (uzavřeno v r. 2008) Speciální činnosti: bio-podnikání, energetické služby, vzdělávání v oblasti inteligentní energetiky, tvorba norem, kombinovaná výroba tepla a elektřiny Příklady podpořených projektů Odborné vzdělávání Vytváření a šíření technických znalostí, praktických dovedností a metod. Výměna zkušeností Rozvoj trhu a zpravodajství Politický vklad Zvyšování povědomí a poskytování informací Vzdělávání a školení Zřizování místních energetických agentur Způsobilé státy EU 27 Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko Příjemci podpory Všichni žadatelé musí být právnickými osobami, veřejnými nebo soukromými, zřízenými ve způsobilých státech Mezinárodní organizace (tj. právní subjekty pocházející s přidružených států, jiných než členských států Společenství, zřízenými na základě smlouvy nebo podobným aktem) mohou rovněž žádat strana č. 5

7 Rozpočet 730 M EUR (pro období let ) V r M EUR vyhrazených pro projekty (očekává se přibližně projektů) Nejméně 3 (tři) partnerské organizace ze 3 různých způsobilých států Maximální období podpory jsou 3 roky Rozpočet obvykle v mezních 0,5 2,5 M EUR (především mzdové náklady) 2 M EUR vyhrazeny pro energetické agentury (podpořeno bude přibližně 8 agentur) Žádat mohou pouze místní/ regionální veřejné orgány 1 orgán = 1 návrh ( každý orgán podává jen jeden návrh) Maximální období podpory jsou 3, 5 roku Podíly spolufinancování Podíl možného spolufinancování jak pro projekty, tak pro energetické agentury může dosáhnout až 75 % Řídící orgán Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) Více informací Kontakt strana č. 6

8 1.1. Případová studie 1 (SEC Tools) Název SEC-Tools - Společenství energetických služeb v nových členských státech energetické plánování a finanční nástroje na místní úrovni Město Trakai (Litva) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 50 Soukromé investice / investice občanů (%) Program IEE (%) 50 Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) Státní granty (%) Jiné Stručný popis Opatření Nástroje SEC je zaměřeno na splnění naléhavé potřebnosti zlepšit energetickou účinnost a rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů ve společenství nových členských států a v přistupujících státech. Hlavní částí tohoto opatření je vypracování obecně použitelných nástrojů s cílem podnítit kvalifikované myšlení a praxi v oblasti udržitelné energetiky. Projekt povede k sestavení souboru nástrojů ( Toolbox ) energetického plánování, aktivování energetických trhů a k mobilizování konečných uživatelů na místní úrovni. Toto opatření zahrnuje široký soubor činností spojených s šířením poznatků k zajištění širokého využívání vypracovaných nástrojů a poznatků získaných v širokém měřítku. Kontakt Jméno: Nils Daugaard Funkce: Koordinátor Organizace: Energy Consulting Network, Denmark Tel.: /Website: strana č. 7

9 2. Program CONCERTO Informace o programu Program (iniciativa) Concerto se vztahuje jak k novým, tak k obnovovaným komunitám s cílem podstatného snížení spotřeby energie a to zejména běžné konvenční energie. Podporovány budou inovační spojení vnějších zdrojů spolu s významnými opatřeními v oblasti samo-zásobitelství energií z obnovitelných zdrojů energie a se souvisejícími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti v těchto komunitách. Návrhy pro program Concerto jako povinné prvky zahrnují Eko-budovy, ve kterých jsou vhodně spojena opatření k využívání obnovitelných zdrojů energie a opatření energetické účinnosti, s volitelnými (ale doporučenými) systémy využívání více zdrojů energie (polygeneration). (Kogeneraci obsahovaly 2/3 všech návrhů pro program Concerto-II v r. 2007). Tento projekt by měl být demonstrován s vysokou mírou zviditelnění EU. Priority Integrace strany poptávky (energeticky vysoce účinné eko-budovy) a strany nabídky (podstatné zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie). Násobná výroba energie (poly-generation) je volitelná. Přijímány a vyhodnocovány jsou ve stejné míře projekty jak jednotlivých komunit tak projekty více komunit, ale musí být jasně dokladován evropský dopad. Příklady podpořených projektů Projekty regenerace městských oblastí spojené s nákladově účinnými a vhodně propojenými opatřeními energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Nové městské čtvrti s inovačními eko-budovami a systémy využívání více zdrojů energie (poly-generation) Příklady některých dříve podpořených projektů jsou uvedeny na Internetové adrese: Způsobilé státy EU 27 kandidátské státy Příjemci podpory Místní samospráva, elektrárny a teplárny, poskytovatelé energetických služeb a společnosti energetických technologií či techniky, instituce sociální ekonomie, výzkumu a uživatelů energie Nejméně tři nezávislé právnické subjekty, z nichž každý byl zřízen v nějakém členském státu nebo v přistupujícím státu, a dva z nichž byly zřízeny ve stejném členském nebo přistupujícím státu Rozpočet 40 M EUR směrný rozpočet pro r (návrhy jednotlivých nebo násobných společenství budou podpořeny částkou ležící v rozmezí přibližně od 1 až do 6 M EUR). strana č. 8

10 Podíly spolufinancování Až 50% pro projekty spolupráce a pro demonstrační projekty Až 100% pro řízení a koordinaci v závislosti na povaze žadatele. Režijní náklady: 20% podíl na přímých nákladech (nebo přechodný 60% podíl uplatňovaný stále až do konce r pro veřejné orgány) Novým prvkem jsou následující podíly evropského spolu-financování Způsobilé náklady pro nové nebo znovu-vybavené eko-budovy 100 Eur/m 2 Fotovoltaické systémy Eur/kWh Systémy OZE a více-zdrojové (poly-generation) Eur/kWh Solární kolektorové systémy 500 Eur/kWh Národní kontaktní místa Více informací strana č. 9

11 2.1. Případová studie 2 (SESAC) Název SESAC Udržitelné energetické systémy v pokročilých komunitách Město Grenoble (Francie)) Celkový rozpočet EUR (z toho EUR způsobilých z programu CONCERTO) Struktura financování Městské investice (%) 65 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) CONCERTO (%) 35 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Obnovitelné zdroje energie (OZE): Vybudovány budou dva fotovoltaické zdroje, každý s plochou 1000 m² (~ 100 kw). Jeden z nich bude začleněn do multifunkčního centra s vysokou energetickou účinnosti. Druhý fotovoltaický zdroj bude zabudován do střechy ochozů nového metropolitního stadionu v Grenoblu (Grenoble Metropolitan Stadium), spolu s vysoce-účinným osvětlením ploch sportovišť. Malá vodní elektrárna o výkonu 2,7 MW v husté městské zástavbě, bude instalována do proudu kanálu protékajícího daným okrskem. Roční produkce elektřiny dosáhne 15 GWh. Pro obyvatele okrsku bude zpracován informační program a bude vybudováno informační místo pro energii z obnovitelných zdrojů energie, a to na cyklistické stezce vybudované podél uvedené vodní elektrárny. Energetická účinnost v budovách (RUE): V nových bytech bude spotřeba tepla snížena o 44 % a spotřeba ostatních energií bude snížena o 23%, v porovnání s úrovní stanovenou současnými předpisy, přičemž v nových školních budovách toto snížení dosáhne 37 % pro vytápění a 50 % pro ostatní spotřeby energie. Tento přístup by měl být podporován pro veškerý další nový rozvoj města. Více-zdrojová produkce energie (polygeneration): Mini-kogenerační provoz na bázi zemního plynu zajistí otop 8 nových budov domácností. Cílem je ověřit místní systém mini-kogenerace a distribuce energie o celkovém výkonu 360 kw, s cílem zavést první strana č. 10

12 článek řetězu trhu s dovozem/distribucí energie vyrobené mini-kogenerací ve Francii, a tím stimulovat budoucí růst tržního podílu energie z mini-kogenerací. Integrace OZE a RUE (energetické účinnosti v budovách): Veškeré budovy vystavěné (dovybavené v rámci programu Concerto) budou vybaveny buď systémem kogenerace spalujícím zemní plyn spolu se solárními tepelnými kolektory, nebo ústředním vytápěním spalujícím biomasu. Specifické inovace školení městských zainteresovaných aktérů: Francouzská národní environmentální Agentura (francouzské ministerstvo životního prostředí) a místní orgány životního prostředí zavedou stimulující a mobilizační program průvodních opatření zaměřené na veřejné a soukromé vlastníky budov s cíle přimět je k realizaci opatření energetické účinnosti a využívání OZE v jimi vlastněných budovách. Cílem je vytvořit kulturu skutečného udržitelného rozvoje v sektoru stavebnictví. Kontakt Jméno Perrine Flouret Organizace Město Grenoble Tel/Fax / Funkce Městský architekt Adresa 3, rue Malakoff, Grenoble (Francie) /Website a strana č. 11

13 3. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a norský finanční mechanismus Informace o programu Cílem tohoto programu finančních mechanismů je snížit sociální a hospodářské rozdíly v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), a umožnit všem státům v tomto prostoru se plně účastnit vnitřního trhu. Donory jsou tři státy EEA-EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Oba tyto mechanismy běží během pětiletého období do r Tyto programy otevřou možnosti pro jednotlivé větší projekty infrastruktury a také pro skupiny grantů a iniciační peníze ( "seed money" či provokační peníze, zárodečné peníze atp.) Priority Rozvoj lidských zdrojů Politické a přeshraniční aktivity Životní prostředí a udržitelný rozvoj Vědecký výzkum a vývoj Příklady podpořených projektů Příprava na produkci udržitelné energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, geotermální energie, vodní elektrárny a energetické využití odpadů (Bulharsko) Podpora využívání biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotných zdrojů energie na komunální úrovni (Česká republika) Nahrazení zastaralých zdrojů tepla k vytápění zdroji moderními, energeticky úspornými a ekologickými (Polsko) Více informaci o prioritách podpořených projektů lze najít na Internetových stránkách: pro ČR na adrese Způsobilé státy Členské státy EU-12 Řecko, Španělsko a Portugalsko Příjemci podpory Místní a regionální vlády Nevládní organizace (NGO) Soukromý sektor Rozpočet Finanční mechanismus EEA: 600 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu 2004 a Řecko, Španělsko a Portugalsko a 72 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko, které se připojily k EEA v r. 2007, během dvouletého období do r Norský finanční mechanismus 567 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu Oba mechanismy běží v pětiletém období do r a 68 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko během stejného období prostřednictvím programů dvoustranné spolupráce. strana č. 12

14 Podíly spolufinancování Závisí na příjemcích podpory: až k úrovním 60 % / 85 % (místním a regionálním orgánům) / 90% Výzvy k podávání návrhů Závisí na jednotlivých státech Více informací strana č. 13

15 3.1. Případová studie 3 (Energeticky hospodárná školka) Název Energeticky hospodárná školka Město Gornja Radgona (Slovinsko) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 15 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) EEA / Norské fondy (%) 85 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Účelem projektu je zvýšit energetickou účinnost dvou dětských školek vystavěných v letech 1975 a 1982, s plochami 850 m² a 753 m² užitné plochy. Provedené činnosti zahrnují komplexní opatření k dosažení norem pro pasivní domy (tepelná izolace stropu, plochých střech, podlahových ploch, vnějších stěn-obvodového pláště budov), instalace a zasklení nových oken a dveří, mechanické instalace (systém řízeného větrání, instalace čerpadel pro solární kolektory pro vytápění a ohřev užitkové vody), obnovení elektrických instalací a zajištění publicity projektu. Kontakt strana č. 14

16 4. INTERREG IV A Informace o programu Programy INTERREG IV A jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 70 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Více informací viz: 0977). Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Řídícím orgánem jsou obvykle regionální úřady nebo ministerstva, a více informací o jejich operačních programech lze nalézt na jejich oficiálních Internetových stránkách. Příklady programů Slovensko-český ((92.7 M EUR) Rakousko-český (107,4 M EUR) Česko-německý (136 M EUR) Příklad Interreg IV A Slovensko-Česká republika Priority Priorita 1: Podpora sociální, kulturní a hospodářské spolupráce Priorita 2: Rozvoj přístupnosti a životního prostředí Příklady podpořených projektů Školení pro energetické manažery a odborníky Rozvoj společných koncepcí a strategií v oblasti energetického a městského plánování Projekty ke zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie Rozvoj infrastruktur malých obnovitelných zdrojů energie (např. malých vodních elektráren, solárních panelů, využívání biomasy a větru), zejména v odlehlých oblastech. Propojování do sítí Zvyšování účinnosti hromadné dopravy Rozvoj integrované přepravy Infrastrukturní sítě ekologických způsobů přepravy (pro cyklisty a chodce) Způsobilé státy Slovensko Česká republika strana č. 15

17 Příjemci podpory Veřejné orgány (státní, regionální, komunální, asociace měst a obcí atd.) jsou jedním z mnoha různých způsobilých příjemců podpory Rozpočet 109 M EUR Podíly spolufinancování až 85 % z ERDF 10 % (SK) / 5% (CZ) ze státních rozpočtů 5 % (SK) / 10 % (CZ) z vlastních zdrojů žadatelů Řídící orgán Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Společný technický sekretariát Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Více informací strana č. 16

18 4.1. Případová studie 4 (REVE) Název Síť městeček a měst pro udržitelnou energii v Jurském oblouku a v Ženevské jezerní pánvi (REVE) Program Interreg III A Francie-Švýcarsko Celkový rozpočet EUR, z toho ERDF: 50 % Stručný popis Místní úřady ve Švýcarsku realizovaly evropskou kampaň Display (www.displaycampaign.org), která pro ně znamenala zveřejnění energetické a environmentální účinnosti veřejných budov pomocí obdobných energetických štítků, kterými jsou klasifikovány domácnostní spotřebiče. Místní úřady ve Francii uskutečnily certifikační postup nazvaný Evropské energetické ocenění (European Energy Award ) (www.european-energy-award.org) podporující další rozvoj na celostátní úrovni a identifikaci investičních příležitostí do řady opatření a iniciativ na úsporu energie. Kontakt strana č. 17

19 5. INTERREG IV B Informace o programu Programy INTERREG IV B jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 13 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Způsobilé země (oblasti) Oblast Baltického moře Střední Evropa Jihovýchodní Evropa Alpský prostor Středozemní (mediteránní) oblast Programy podporují Zpracování společné strategie /akčního plánu (příprava opatření, investice) provedení již existující strategie/ akčního plánu (regionálního, národního, atd.) Společné vypracování nástrojů a metod Zavedení společného mechanismu řízení (spolupráce) Příprava investic které budou financovány ze strany investorů (např. studie proveditelnosti, posouzení environmentálních dopadů (EIA), atd.) Zkušební opatření (např. zkušební systém monitorování, zkušební provoz, zkušební služby, zkušební školení ) Oblast Střední Evropa Priority Priorita 3: Odpovědné využívání životního prostředí Priorita 4: Posílení konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Příklady podpořených projektů Nastavení společných strategií pro úspory energie a energetickou účinnost Podporování vyvážených strategií pro využívání a čerpání obnovitelných zdrojů energie) (energie větru, vody, sluneční energie, energie biomasy, vodní elektrárny, biopaliva ) Předávání poznatků vědy, průmyslu a politiky o možných negativních důsledcích produkce obnovitelných zdrojů energie Vývoj inovačních řešení pro využívání alternativních zdrojů energie v dopravě Nadnárodní zpracování akčních plánů ke snížení emisí skleníkových plynů (v sektorech bydlení, přepravy, výroby) Zřízení nadnárodního střediska pro vývoj bioenergetiky podporujícího využívání bioenergií a řetězců regionálně přidaných hodnot, pomáhajícího činitelům odpovědným za rozhodování získávat informace o regionálních zdrojích bioenergie strana č. 18

20 Příprava investic pro energeticky-úsporná opatření ve velkých obytných komplexech Integrované energetické koncepce Integrované koncepce a akční plány ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti Vypracování strategií městského a regionálního rozvoje a zlepšování podmínek pro investice Vypracování inovačních řešení pro překonávání kritických míst v rozvoji měst a jejich použití (investiční překážky, nedostupnost bydlení, chybějící infrastruktura atd.) Způsobilé státy Česká republika Části Německa Části Itálie Maďarsko Rakousko Polsko Slovinsko Slovensko Části Ukrajiny Příjemci podpory Národní, regionální a komunální veřejné orgány Ekvivalentní veřejné orgány Mezinárodní organizace Soukromé subjekty, včetně soukromých společností Rozpočet 298 M EUR Podíly spolufinancování 85% - HU, CZ, PL, SI, SK 75% - AT, IT, DE Řídící orgán Ministerstvo pro strategii EU a pro hospodářský rozvoj, Vídeň (Rakousko) (http://www.central2013.eu/index.php?id=154) Společný technický sekretariát Více informací strana č. 19

21 6. INTERREG IV C Informace o programu Program INTERREG IVC je součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Je zaměřen na zlepšení účinnosti politik regionálního rozvoje a na přispění k ekonomické modernizaci prostřednictvím meziregionální spolupráce. Program podporuje měkké projekty jako je např. výměna zkušeností a poznatků, vývoj a odzkoušení nástrojů a metod zlepšujících komunální a regionální politiky, propojování místních činitelů a aktérů, přenos metod správné praxe do hlavního proudu programů strukturálních fondů, zvyšování povědomí a vzdělávací kampaně, propagace a komunikace. Priority Priorita 2: Životní prostředí a prevence rizik Příklady podpořených projektů Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, včetně informování průmyslových odběratelů, poskytovatelů služeb a obyvatel o otázkách, jako je např. jak snížit spotřebu energie. Výměna a předávání si poznatků ohledně dlouhodobých zacílených kampaních energetické účinnosti, včetně účinnosti v budovách a zejména ve veřejných budovách. Výměna a předávání si poznatků o mechanismech stimulace investic pro projekty energetické účinnosti Výměna a předávání si poznatků o environmentálně udržitelných strategiích v sektoru dopravy zaměřených zejména na rychlé zlepšení a rozvoj městské hromadné doprav v evropských městech Předávání poznatků o nejlepších praktických postupech spojených s vozidly s nízkou spotřebou a s novými technologiemi pohonu vozidel ke snížení emisí. Podpora využívání zlepšených kolektivních a nemotorizovaných způsobů (přepravy) ve spojení se systémy řízení mobility Informační systémy pro lepší řízení dopravy a pro zlepšení dopravních toků a pro monitorování údajů o městské přepravě Typy projektů Regionální iniciativy: Projekty představují klasické projekty meziregionální spolupráce soustředěné na výměnu zkušeností a na identifikaci postupů správné praxe a na jejich analýzu, šíření a možný přenos (transfer). Projekty budou muset vyústit v určitý počet hmatatelných výsledků jako jsou např. politická doporučení nebo příručky správné praxe. Kapitalizační projekty jsou projekty meziregionální spolupráce soustředěné na transfer (přenos) správné praxe regionálního rozvoje do hlavního proudu programů strukturálních fondů EU. Jedním z očekávaných výsledků je konkrétní akční plán, který by měl být v ideálním případě podepsán příslušným řídícím orgánem a relevantními zainteresovanými stranami (aktéry) v každém účastnícím se regionu. strana č. 20

22 Rychle realizovatelné možnosti představují ty projekty, které těží ze zkušeností Společenství s cílem přispět k iniciativě Regiony pro hospodářskou změnu, viz cfm. Na základě svých posuzujících otázek ( assessment questions ), Komise určí možné, rychle realizovatelné projekty z předložených kapitalizačních projektů. MC přijme konečné rozhodnutí. Z uvedených důvodů nebudou podávány konkrétní žádosti ohledně rychle realizovatelných projektů (Fast Track Projects). Způsobilé státy EU 27 Švýcarsko, Norsko ne-členské státy EU (s vlastním financováním) Příjemci podpory Věřejné orgány Orgány řízené veřejným právem Rozpočet: 321 M EUR Podíly spolufinancování 85% - Regiony konvergenčních cílů 75% - Regiony nekonvergenčních cílů 50% - Švýcarsko, Norsko Řídící orgán Conseil Régional Nord Pas de Calais, Lille (Francie) Společný technický sekretariát Lille (FR) (http://www.interreg4c.net/contact.html) 4 Informační místa Rostok (DE), Katowice (PL), Valencie (ES), Lille (FR) Více informací strana č. 21

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim Tábor 4.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a životního prostředí, zejména na

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s.

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s. MODEL - WORKSHOP PORSENNA o.p.s. Program workshopu Přínosy energetického managementu Priority města podíl energetiky v souhrnu aktivit města představa optimální spolupráce města a firem Současný stav energetického

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více