FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika"

Transkript

1 FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

2 OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS) PROGRAM CONCERTO PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 (SESAC) FINANČNÍ MECHANISMUS EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 (ENERGETICKY HOSPODÁRNÁ ŠKOLKA) INTERREG IV A PŘÍPADOVÁ STUDIE 4 (REVE) INTERREG IV B INTERREG IV C PŘÍPADOVÁ STUDIE 5 (REGENERGY) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAMY 1. STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PROGRAM EFEKT STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SFŽP PŘÍPADOVÁ STUDIE 6 (CZT) STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 7 (NÍZKOENERGETICKÁ REKONSTRUKCE) KOMERČNÍ FINANCOVÁNÍ 1. GE MONEY BANK ČESKÁ SPOŘITELNA ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA PARTNERSTVÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU 1. SIEMENS S.R.O ENVIROS, S.R.O SEVEN O.P.S MVV ENERGIE CZ, S.R.O PŘÍPADOVÁ STUDIE 8 (EPC PROJEKT) PŘÍPADOVÁ STUDIE 9 (ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ 4.3. PŘÍPADOVÁ STUDIE 10 (SOLÁRNÍ FOND MĚSTA LITOMĚŘICE) strana č. 1

3 Tabulka financování Zdroje financování Granty Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu Evropské a mezinárodní granty Národní granty Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Concerto PS2 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B IEE, EEA/Norské fondy; PS3 Interreg IV A, Interreg IV B IEE, Concerto Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A Concerto EEA/Norské fondy Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní program EFEKT Program PANEL PS7 NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Interreg IV A Státní fond životního prostředí ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - cyklistické stezky Interreg IV A EEA/Norské fondy Interreg IV A Státní program EFEKT Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Neinvestiční akce Investice ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy IEE PS1 Interreg IV A, PS4 Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE, EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Interreg IV A, Interreg IV B EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PRV EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Státní program EFEKT Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C PS5 IEE EEA/Norské fondy Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Státní program EFEKT Státní fond životního prostředí DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY Interreg IV A, Interreg IV B Státní fond životního prostředí SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C IEE Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV C Municipalita jako výrobce a distributor Neinv.akce Investice ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se CZT a lokálního vytápění, STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ Interreg IV A, Interreg IV B Interreg IV A, Interreg IV B Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy Operační program životního prostředí Concerto EEA/Norské fondy OPŽP Concerto, EEA/Norské fondy Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí PS6 Státní fond životního prostředí strana č. 2

4 Municipalita jako spotřebitel, poskytovatel služeb a modelový případ (obecní záležitosti) Municipalita jako plánovač, projektant a regulátor Investice Neinvestiční akce Investice Neinvestiční akce Zdroje financování Role a příslušné úlohy municipalit v udržitelném energetickém managementu ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se budov, veřejného osvětlení, vodovodů, automobilové dopravy, atd. STUDIE PROVEDITELNOSTI - týkající se výše uvedených případů ENERGETICKÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM MUNICIPALIT (zahrnující monitoring) MONITORING A TARGETING ŠKOLENÍ - pro energetické manažery REKONSTRUKCE BUDOV ZAMĚŘENÁ NA ÚSPORY ENERGIE - pláště, energetické systémy, vytápění/chlazení, vnitřní osvětlení NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Nabídky finančních institucí GE Money Bank Negrantové financování Partnerství soukromého a veřejného sektoru ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ FINESA EPC PS9 ZLEPŠENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ - chodníky, cyklistické stezky ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ a OKRESNÍ PLÁNOVÁNÍ / Integrace měřítek inteligentního využívání energie ve vývoji nebo restrukturalizaci PÁNOVÁNÍ V OBLASTI MOBILITY - udržitelná městská veřejná doprava, cyklistické stezky apod. PŘÍPRAVA INVESTIC VÝVOJ A ZDOKONALOVÁNÍ MÍSTNÍCH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ FINESA PILOTNÍ PROJEKTY pro nové výzkumy GE Money Bank EPC EPC Ostatní financování Municipalita jako poradce a motivační činitel Neinvestiční akce Municipalita jako výrobce a distributor Neinvestiční akce Investice VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - informační a energetické konzultace PROGRAMY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - propagace, události, publikace DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE MĚST, VÝMĚNA INFORMACÍ VZNIK SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI ENERGETICKÉ AUDITY - týkající se okresního a místního vytápění, energetických rostlin apod. STUDIE PROVEDITELNOSTI týkající se výše uvedených případů RENOVACE MÍSTNÍHO VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ FINESA EPC PS8 NOVÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A CZT GE Money Bank EPC MÍSTNÍ PRODUKCE OBNOVITELNÉ ENERGIE ČSOB Město Litoměřice Solární fond PS10 Poznámka Tabulka je koncipována jako interaktivní, kdy kliknutím na daný dotační program (modrý hypertextový odkaz), se čtenář dostane na požadovanou stránku. Kliknutím na oranžové odkazy PS1-PS10 se čtenář dostane k příslušné případové studii. Kliknutím na oranžovou šipku v pravém dolním rohu se dostane z textu zpět do Finanční tabulky. strana č. 3

5 Evropské a mezinárodní programy strana č. 4

6 1. Inteligentní Energie pro Evropu Informace o programu Program Inteligentní energie pro Evropu v rámci programu EU. Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (http://ec.europa.eu/cip) - je zaměřen na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na snížení spotřeby energie zvyšováním energetické účinnosti, využíváním nových a obnovitelných zdrojů energie, a technologických řešení ke snižování emisí skleníkových plynů vznikajících v sektoru dopravy. Program IEE nefinancuje investice, demonstrační projekty, nebo projekty technického výzkumu a vývoje v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Priority Energetická účinnost a šetrné využívání energie zejména v budovách a v průmyslu (Program SAVE: ) Podpora nových a obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení, aplikace v domácnostech a v malém měřítku včetně biopaliv (ALTENER: ) Energeticky účinná doprava, čistá vozidla a alternativní motorová paliva, odborné vzdělávání místních energetických agentur v oblasti dopravy (STEER: ) Místní vedení: Vytvoření místních a regionálních energetických agentur evropské sítě pro místní opatření Energeticky udržitelné společenství (uzavřeno v r. 2008) Speciální činnosti: bio-podnikání, energetické služby, vzdělávání v oblasti inteligentní energetiky, tvorba norem, kombinovaná výroba tepla a elektřiny Příklady podpořených projektů Odborné vzdělávání Vytváření a šíření technických znalostí, praktických dovedností a metod. Výměna zkušeností Rozvoj trhu a zpravodajství Politický vklad Zvyšování povědomí a poskytování informací Vzdělávání a školení Zřizování místních energetických agentur Způsobilé státy EU 27 Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko Příjemci podpory Všichni žadatelé musí být právnickými osobami, veřejnými nebo soukromými, zřízenými ve způsobilých státech Mezinárodní organizace (tj. právní subjekty pocházející s přidružených států, jiných než členských států Společenství, zřízenými na základě smlouvy nebo podobným aktem) mohou rovněž žádat strana č. 5

7 Rozpočet 730 M EUR (pro období let ) V r M EUR vyhrazených pro projekty (očekává se přibližně projektů) Nejméně 3 (tři) partnerské organizace ze 3 různých způsobilých států Maximální období podpory jsou 3 roky Rozpočet obvykle v mezních 0,5 2,5 M EUR (především mzdové náklady) 2 M EUR vyhrazeny pro energetické agentury (podpořeno bude přibližně 8 agentur) Žádat mohou pouze místní/ regionální veřejné orgány 1 orgán = 1 návrh ( každý orgán podává jen jeden návrh) Maximální období podpory jsou 3, 5 roku Podíly spolufinancování Podíl možného spolufinancování jak pro projekty, tak pro energetické agentury může dosáhnout až 75 % Řídící orgán Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) Více informací Kontakt strana č. 6

8 1.1. Případová studie 1 (SEC Tools) Název SEC-Tools - Společenství energetických služeb v nových členských státech energetické plánování a finanční nástroje na místní úrovni Město Trakai (Litva) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 50 Soukromé investice / investice občanů (%) Program IEE (%) 50 Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) Státní granty (%) Jiné Stručný popis Opatření Nástroje SEC je zaměřeno na splnění naléhavé potřebnosti zlepšit energetickou účinnost a rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů ve společenství nových členských států a v přistupujících státech. Hlavní částí tohoto opatření je vypracování obecně použitelných nástrojů s cílem podnítit kvalifikované myšlení a praxi v oblasti udržitelné energetiky. Projekt povede k sestavení souboru nástrojů ( Toolbox ) energetického plánování, aktivování energetických trhů a k mobilizování konečných uživatelů na místní úrovni. Toto opatření zahrnuje široký soubor činností spojených s šířením poznatků k zajištění širokého využívání vypracovaných nástrojů a poznatků získaných v širokém měřítku. Kontakt Jméno: Nils Daugaard Funkce: Koordinátor Organizace: Energy Consulting Network, Denmark Tel.: /Website: strana č. 7

9 2. Program CONCERTO Informace o programu Program (iniciativa) Concerto se vztahuje jak k novým, tak k obnovovaným komunitám s cílem podstatného snížení spotřeby energie a to zejména běžné konvenční energie. Podporovány budou inovační spojení vnějších zdrojů spolu s významnými opatřeními v oblasti samo-zásobitelství energií z obnovitelných zdrojů energie a se souvisejícími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti v těchto komunitách. Návrhy pro program Concerto jako povinné prvky zahrnují Eko-budovy, ve kterých jsou vhodně spojena opatření k využívání obnovitelných zdrojů energie a opatření energetické účinnosti, s volitelnými (ale doporučenými) systémy využívání více zdrojů energie (polygeneration). (Kogeneraci obsahovaly 2/3 všech návrhů pro program Concerto-II v r. 2007). Tento projekt by měl být demonstrován s vysokou mírou zviditelnění EU. Priority Integrace strany poptávky (energeticky vysoce účinné eko-budovy) a strany nabídky (podstatné zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie). Násobná výroba energie (poly-generation) je volitelná. Přijímány a vyhodnocovány jsou ve stejné míře projekty jak jednotlivých komunit tak projekty více komunit, ale musí být jasně dokladován evropský dopad. Příklady podpořených projektů Projekty regenerace městských oblastí spojené s nákladově účinnými a vhodně propojenými opatřeními energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) Nové městské čtvrti s inovačními eko-budovami a systémy využívání více zdrojů energie (poly-generation) Příklady některých dříve podpořených projektů jsou uvedeny na Internetové adrese: Způsobilé státy EU 27 kandidátské státy Příjemci podpory Místní samospráva, elektrárny a teplárny, poskytovatelé energetických služeb a společnosti energetických technologií či techniky, instituce sociální ekonomie, výzkumu a uživatelů energie Nejméně tři nezávislé právnické subjekty, z nichž každý byl zřízen v nějakém členském státu nebo v přistupujícím státu, a dva z nichž byly zřízeny ve stejném členském nebo přistupujícím státu Rozpočet 40 M EUR směrný rozpočet pro r (návrhy jednotlivých nebo násobných společenství budou podpořeny částkou ležící v rozmezí přibližně od 1 až do 6 M EUR). strana č. 8

10 Podíly spolufinancování Až 50% pro projekty spolupráce a pro demonstrační projekty Až 100% pro řízení a koordinaci v závislosti na povaze žadatele. Režijní náklady: 20% podíl na přímých nákladech (nebo přechodný 60% podíl uplatňovaný stále až do konce r pro veřejné orgány) Novým prvkem jsou následující podíly evropského spolu-financování Způsobilé náklady pro nové nebo znovu-vybavené eko-budovy 100 Eur/m 2 Fotovoltaické systémy Eur/kWh Systémy OZE a více-zdrojové (poly-generation) Eur/kWh Solární kolektorové systémy 500 Eur/kWh Národní kontaktní místa Více informací strana č. 9

11 2.1. Případová studie 2 (SESAC) Název SESAC Udržitelné energetické systémy v pokročilých komunitách Město Grenoble (Francie)) Celkový rozpočet EUR (z toho EUR způsobilých z programu CONCERTO) Struktura financování Městské investice (%) 65 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) CONCERTO (%) 35 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Obnovitelné zdroje energie (OZE): Vybudovány budou dva fotovoltaické zdroje, každý s plochou 1000 m² (~ 100 kw). Jeden z nich bude začleněn do multifunkčního centra s vysokou energetickou účinnosti. Druhý fotovoltaický zdroj bude zabudován do střechy ochozů nového metropolitního stadionu v Grenoblu (Grenoble Metropolitan Stadium), spolu s vysoce-účinným osvětlením ploch sportovišť. Malá vodní elektrárna o výkonu 2,7 MW v husté městské zástavbě, bude instalována do proudu kanálu protékajícího daným okrskem. Roční produkce elektřiny dosáhne 15 GWh. Pro obyvatele okrsku bude zpracován informační program a bude vybudováno informační místo pro energii z obnovitelných zdrojů energie, a to na cyklistické stezce vybudované podél uvedené vodní elektrárny. Energetická účinnost v budovách (RUE): V nových bytech bude spotřeba tepla snížena o 44 % a spotřeba ostatních energií bude snížena o 23%, v porovnání s úrovní stanovenou současnými předpisy, přičemž v nových školních budovách toto snížení dosáhne 37 % pro vytápění a 50 % pro ostatní spotřeby energie. Tento přístup by měl být podporován pro veškerý další nový rozvoj města. Více-zdrojová produkce energie (polygeneration): Mini-kogenerační provoz na bázi zemního plynu zajistí otop 8 nových budov domácností. Cílem je ověřit místní systém mini-kogenerace a distribuce energie o celkovém výkonu 360 kw, s cílem zavést první strana č. 10

12 článek řetězu trhu s dovozem/distribucí energie vyrobené mini-kogenerací ve Francii, a tím stimulovat budoucí růst tržního podílu energie z mini-kogenerací. Integrace OZE a RUE (energetické účinnosti v budovách): Veškeré budovy vystavěné (dovybavené v rámci programu Concerto) budou vybaveny buď systémem kogenerace spalujícím zemní plyn spolu se solárními tepelnými kolektory, nebo ústředním vytápěním spalujícím biomasu. Specifické inovace školení městských zainteresovaných aktérů: Francouzská národní environmentální Agentura (francouzské ministerstvo životního prostředí) a místní orgány životního prostředí zavedou stimulující a mobilizační program průvodních opatření zaměřené na veřejné a soukromé vlastníky budov s cíle přimět je k realizaci opatření energetické účinnosti a využívání OZE v jimi vlastněných budovách. Cílem je vytvořit kulturu skutečného udržitelného rozvoje v sektoru stavebnictví. Kontakt Jméno Perrine Flouret Organizace Město Grenoble Tel/Fax / Funkce Městský architekt Adresa 3, rue Malakoff, Grenoble (Francie) /Website a strana č. 11

13 3. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a norský finanční mechanismus Informace o programu Cílem tohoto programu finančních mechanismů je snížit sociální a hospodářské rozdíly v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA), a umožnit všem státům v tomto prostoru se plně účastnit vnitřního trhu. Donory jsou tři státy EEA-EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Oba tyto mechanismy běží během pětiletého období do r Tyto programy otevřou možnosti pro jednotlivé větší projekty infrastruktury a také pro skupiny grantů a iniciační peníze ( "seed money" či provokační peníze, zárodečné peníze atp.) Priority Rozvoj lidských zdrojů Politické a přeshraniční aktivity Životní prostředí a udržitelný rozvoj Vědecký výzkum a vývoj Příklady podpořených projektů Příprava na produkci udržitelné energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, geotermální energie, vodní elektrárny a energetické využití odpadů (Bulharsko) Podpora využívání biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotných zdrojů energie na komunální úrovni (Česká republika) Nahrazení zastaralých zdrojů tepla k vytápění zdroji moderními, energeticky úspornými a ekologickými (Polsko) Více informaci o prioritách podpořených projektů lze najít na Internetových stránkách: pro ČR na adrese Způsobilé státy Členské státy EU-12 Řecko, Španělsko a Portugalsko Příjemci podpory Místní a regionální vlády Nevládní organizace (NGO) Soukromý sektor Rozpočet Finanční mechanismus EEA: 600 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu 2004 a Řecko, Španělsko a Portugalsko a 72 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko, které se připojily k EEA v r. 2007, během dvouletého období do r Norský finanční mechanismus 567 M EUR pro 10 států tvořících EU a EEA v květnu Oba mechanismy běží v pětiletém období do r a 68 M EUR pro Bulharsko a Rumunsko během stejného období prostřednictvím programů dvoustranné spolupráce. strana č. 12

14 Podíly spolufinancování Závisí na příjemcích podpory: až k úrovním 60 % / 85 % (místním a regionálním orgánům) / 90% Výzvy k podávání návrhů Závisí na jednotlivých státech Více informací strana č. 13

15 3.1. Případová studie 3 (Energeticky hospodárná školka) Název Energeticky hospodárná školka Město Gornja Radgona (Slovinsko) Celkový rozpočet EUR Struktura financování Městské investice (%) 15 Soukromé investice / investice občanů (%) Soukromé investice / investice společností (%) Finanční instituce / banky (%) EEA / Norské fondy (%) 85 Státní granty (%) Jiné Stručný popis Účelem projektu je zvýšit energetickou účinnost dvou dětských školek vystavěných v letech 1975 a 1982, s plochami 850 m² a 753 m² užitné plochy. Provedené činnosti zahrnují komplexní opatření k dosažení norem pro pasivní domy (tepelná izolace stropu, plochých střech, podlahových ploch, vnějších stěn-obvodového pláště budov), instalace a zasklení nových oken a dveří, mechanické instalace (systém řízeného větrání, instalace čerpadel pro solární kolektory pro vytápění a ohřev užitkové vody), obnovení elektrických instalací a zajištění publicity projektu. Kontakt strana č. 14

16 4. INTERREG IV A Informace o programu Programy INTERREG IV A jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 70 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Více informací viz: 0977). Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Řídícím orgánem jsou obvykle regionální úřady nebo ministerstva, a více informací o jejich operačních programech lze nalézt na jejich oficiálních Internetových stránkách. Příklady programů Slovensko-český ((92.7 M EUR) Rakousko-český (107,4 M EUR) Česko-německý (136 M EUR) Příklad Interreg IV A Slovensko-Česká republika Priority Priorita 1: Podpora sociální, kulturní a hospodářské spolupráce Priorita 2: Rozvoj přístupnosti a životního prostředí Příklady podpořených projektů Školení pro energetické manažery a odborníky Rozvoj společných koncepcí a strategií v oblasti energetického a městského plánování Projekty ke zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie Rozvoj infrastruktur malých obnovitelných zdrojů energie (např. malých vodních elektráren, solárních panelů, využívání biomasy a větru), zejména v odlehlých oblastech. Propojování do sítí Zvyšování účinnosti hromadné dopravy Rozvoj integrované přepravy Infrastrukturní sítě ekologických způsobů přepravy (pro cyklisty a chodce) Způsobilé státy Slovensko Česká republika strana č. 15

17 Příjemci podpory Veřejné orgány (státní, regionální, komunální, asociace měst a obcí atd.) jsou jedním z mnoha různých způsobilých příjemců podpory Rozpočet 109 M EUR Podíly spolufinancování až 85 % z ERDF 10 % (SK) / 5% (CZ) ze státních rozpočtů 5 % (SK) / 10 % (CZ) z vlastních zdrojů žadatelů Řídící orgán Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Společný technický sekretariát Ministerstvo pro výstavbu a obnovu (Bratislava, Slovensko) Více informací strana č. 16

18 4.1. Případová studie 4 (REVE) Název Síť městeček a měst pro udržitelnou energii v Jurském oblouku a v Ženevské jezerní pánvi (REVE) Program Interreg III A Francie-Švýcarsko Celkový rozpočet EUR, z toho ERDF: 50 % Stručný popis Místní úřady ve Švýcarsku realizovaly evropskou kampaň Display (www.displaycampaign.org), která pro ně znamenala zveřejnění energetické a environmentální účinnosti veřejných budov pomocí obdobných energetických štítků, kterými jsou klasifikovány domácnostní spotřebiče. Místní úřady ve Francii uskutečnily certifikační postup nazvaný Evropské energetické ocenění (European Energy Award ) (www.european-energy-award.org) podporující další rozvoj na celostátní úrovni a identifikaci investičních příležitostí do řady opatření a iniciativ na úsporu energie. Kontakt strana č. 17

19 5. INTERREG IV B Informace o programu Programy INTERREG IV B jsou součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Celkově zde je 13 programů (zón) podporujících přeshraniční spolupráci. Každý program definuje své vlastní priority, způsobilé činnosti / opatření, příjemce podpory, rozpočet, podíly spolufinancování, atd. Způsobilé země (oblasti) Oblast Baltického moře Střední Evropa Jihovýchodní Evropa Alpský prostor Středozemní (mediteránní) oblast Programy podporují Zpracování společné strategie /akčního plánu (příprava opatření, investice) provedení již existující strategie/ akčního plánu (regionálního, národního, atd.) Společné vypracování nástrojů a metod Zavedení společného mechanismu řízení (spolupráce) Příprava investic které budou financovány ze strany investorů (např. studie proveditelnosti, posouzení environmentálních dopadů (EIA), atd.) Zkušební opatření (např. zkušební systém monitorování, zkušební provoz, zkušební služby, zkušební školení ) Oblast Střední Evropa Priority Priorita 3: Odpovědné využívání životního prostředí Priorita 4: Posílení konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Příklady podpořených projektů Nastavení společných strategií pro úspory energie a energetickou účinnost Podporování vyvážených strategií pro využívání a čerpání obnovitelných zdrojů energie) (energie větru, vody, sluneční energie, energie biomasy, vodní elektrárny, biopaliva ) Předávání poznatků vědy, průmyslu a politiky o možných negativních důsledcích produkce obnovitelných zdrojů energie Vývoj inovačních řešení pro využívání alternativních zdrojů energie v dopravě Nadnárodní zpracování akčních plánů ke snížení emisí skleníkových plynů (v sektorech bydlení, přepravy, výroby) Zřízení nadnárodního střediska pro vývoj bioenergetiky podporujícího využívání bioenergií a řetězců regionálně přidaných hodnot, pomáhajícího činitelům odpovědným za rozhodování získávat informace o regionálních zdrojích bioenergie strana č. 18

20 Příprava investic pro energeticky-úsporná opatření ve velkých obytných komplexech Integrované energetické koncepce Integrované koncepce a akční plány ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti Vypracování strategií městského a regionálního rozvoje a zlepšování podmínek pro investice Vypracování inovačních řešení pro překonávání kritických míst v rozvoji měst a jejich použití (investiční překážky, nedostupnost bydlení, chybějící infrastruktura atd.) Způsobilé státy Česká republika Části Německa Části Itálie Maďarsko Rakousko Polsko Slovinsko Slovensko Části Ukrajiny Příjemci podpory Národní, regionální a komunální veřejné orgány Ekvivalentní veřejné orgány Mezinárodní organizace Soukromé subjekty, včetně soukromých společností Rozpočet 298 M EUR Podíly spolufinancování 85% - HU, CZ, PL, SI, SK 75% - AT, IT, DE Řídící orgán Ministerstvo pro strategii EU a pro hospodářský rozvoj, Vídeň (Rakousko) (http://www.central2013.eu/index.php?id=154) Společný technický sekretariát Více informací strana č. 19

21 6. INTERREG IV C Informace o programu Program INTERREG IVC je součástí cíle politik strukturálního fondu evropské územní spolupráce pro období let Je zaměřen na zlepšení účinnosti politik regionálního rozvoje a na přispění k ekonomické modernizaci prostřednictvím meziregionální spolupráce. Program podporuje měkké projekty jako je např. výměna zkušeností a poznatků, vývoj a odzkoušení nástrojů a metod zlepšujících komunální a regionální politiky, propojování místních činitelů a aktérů, přenos metod správné praxe do hlavního proudu programů strukturálních fondů, zvyšování povědomí a vzdělávací kampaně, propagace a komunikace. Priority Priorita 2: Životní prostředí a prevence rizik Příklady podpořených projektů Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, včetně informování průmyslových odběratelů, poskytovatelů služeb a obyvatel o otázkách, jako je např. jak snížit spotřebu energie. Výměna a předávání si poznatků ohledně dlouhodobých zacílených kampaních energetické účinnosti, včetně účinnosti v budovách a zejména ve veřejných budovách. Výměna a předávání si poznatků o mechanismech stimulace investic pro projekty energetické účinnosti Výměna a předávání si poznatků o environmentálně udržitelných strategiích v sektoru dopravy zaměřených zejména na rychlé zlepšení a rozvoj městské hromadné doprav v evropských městech Předávání poznatků o nejlepších praktických postupech spojených s vozidly s nízkou spotřebou a s novými technologiemi pohonu vozidel ke snížení emisí. Podpora využívání zlepšených kolektivních a nemotorizovaných způsobů (přepravy) ve spojení se systémy řízení mobility Informační systémy pro lepší řízení dopravy a pro zlepšení dopravních toků a pro monitorování údajů o městské přepravě Typy projektů Regionální iniciativy: Projekty představují klasické projekty meziregionální spolupráce soustředěné na výměnu zkušeností a na identifikaci postupů správné praxe a na jejich analýzu, šíření a možný přenos (transfer). Projekty budou muset vyústit v určitý počet hmatatelných výsledků jako jsou např. politická doporučení nebo příručky správné praxe. Kapitalizační projekty jsou projekty meziregionální spolupráce soustředěné na transfer (přenos) správné praxe regionálního rozvoje do hlavního proudu programů strukturálních fondů EU. Jedním z očekávaných výsledků je konkrétní akční plán, který by měl být v ideálním případě podepsán příslušným řídícím orgánem a relevantními zainteresovanými stranami (aktéry) v každém účastnícím se regionu. strana č. 20

22 Rychle realizovatelné možnosti představují ty projekty, které těží ze zkušeností Společenství s cílem přispět k iniciativě Regiony pro hospodářskou změnu, viz cfm. Na základě svých posuzujících otázek ( assessment questions ), Komise určí možné, rychle realizovatelné projekty z předložených kapitalizačních projektů. MC přijme konečné rozhodnutí. Z uvedených důvodů nebudou podávány konkrétní žádosti ohledně rychle realizovatelných projektů (Fast Track Projects). Způsobilé státy EU 27 Švýcarsko, Norsko ne-členské státy EU (s vlastním financováním) Příjemci podpory Věřejné orgány Orgány řízené veřejným právem Rozpočet: 321 M EUR Podíly spolufinancování 85% - Regiony konvergenčních cílů 75% - Regiony nekonvergenčních cílů 50% - Švýcarsko, Norsko Řídící orgán Conseil Régional Nord Pas de Calais, Lille (Francie) Společný technický sekretariát Lille (FR) (http://www.interreg4c.net/contact.html) 4 Informační místa Rostok (DE), Katowice (PL), Valencie (ES), Lille (FR) Více informací strana č. 21

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více