KONCEPT ČINNOSTI. Výchozí stav. Potřebné změny. I. Vytvoření výstavního konceptu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT ČINNOSTI. Výchozí stav. Potřebné změny. I. Vytvoření výstavního konceptu"

Transkript

1 KONCEPT ČINNOSTI HLAVNÍHO KURÁTORA/KURÁTORKY SBÍRKY SOUČASNÉHO UMĚNÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI Výchozí stav 1) Dosavadní výstavní činnosti chybí koncept představující nejenom systematicky české a mezinárodní umělecké dění, ale i zajištující atraktivně rozložený a správně načasovaný výstavní program a s ním spojenou doprovodnou a vzdělávací činnost. 2) Dosavadní výstavní činnosti chybí náležité kurátorské provedení výstav orientovaných na širší publikum a především pak komunikace se širší veřejností. Proto je návštěvnost výstav ve Veletržním paláci ve srovnání s podobnými institucemi v Londýně, Paříži, Kolíně nad Rýnem nebo v Berlíně neuspokojivá. 3) Dosavadní výstavní činnosti chybí mezinárodní kontext. Proto se Veletržní palác dostal do izolace. Na mapě současného mezinárodního umění se Veletržní palác, jako instituce současné umění prezentující, nevyskytuje. 4) Dosavadní výstavní činnost, které chybí jak koncept, tak návštěvníci, tak i mezinárodní významnost, nemůže být atraktivní pro sponzory, kterým jde o širokou působnost na veřejnost a především o mezinárodní prestiž. Proto jsou sponzorské příspěvky na aktivity ve Veletržním paláci, jež v podobných institucích běžně dosahují poloviny ročního rozpočtu např. Kunsthalle v Hamburku dostává ročně pět milionů z veřejného rozpočtu a stejnou částku od sponzorů nedostačující. Potřebné změny I. Vytvoření výstavního konceptu Je třeba vytvořit výstavní koncept, jenž by současné umělecké dění vřadil do historických, společenských, politických a především nadkulturních a nadnárodních, dnes již vskutku globálních souvislostí. 1) Vyplnit mezery ve výstavách generace činné v 60. a 70. letech minulého století. To znamená například představit širší české veřejnosti dosud neznámé akustické kresby a instalace Milana Grygara, prezentované již např. v Pekingu (Today Art Museum) a zakoupené Centrem Pompidou v Paříži, dále představit filmy Jana Švankmajera, sklízející úspěchy v cizině, dosud však bez patřičné prezentace v českých institucích, a jako odpověď na výstavu Ostrovy odporu představit tuto generaci výstavou Ostrovy svobody, jež by se zabývala otázkou svobodné tvorby v nesvobodné společnosti. 2) Systematicky představovat střední generaci umělců a umělkyň. Začít například s Jiřím Kovandou, který vystavoval již v takových institucích, jako je Tate Modern v Londýně (jeho retrospektivou v příštím roce plánuje otevřít také nově postavené Muzeum současného 1

2 umění ve Wrocławi), dosud však neměl patřičnou výstavu v předních institucích českých. Dále představit Kateřinu Šedou a Markétu Othovou, obě mezinárodně úspěšné, ale českými institucemi opomíjené umělkyně, fotografy Lukáše Jasanského, Martina Poláka, umělkyně Anettu Monu Chisa a Lucii Tkáčovou aj. 3) Pravidelně představovat zástupce mladé generace českých i zahraničních umělců a umělkyň ve speciálním Project Roomu (Adam Vačkář, Alice Nikitinová, Robert Kunec, Adam Holý, Astrid Šourkova/Habima Fuchs, Andrew Gilbert, Marek Číhal, Agniezska Polská) a stejně tak představovat mladé zástupce designu ve speciálním Design Roomu. 4) Systematicky představovat stěžejní mezinárodní umělecké pozice, a to jak výstavami skupinovými např. polského umění, které dnes patří ke světové špičce a nebo české fotografie ze sbírky Schürmann, nacházející se dnes v Getty Museum, Los Angeles, tak výstavami jednotlivců například Romana Ondáka nebo Bruce Naumana, jednoho z nejdůležitějších umělců druhé poloviny minulého století (na přípravě těchto výstav jsem již jako šéfkurátorka GASKu v Kutné Hoře začala pracovat), a především pořádat tematické výstavy, na nichž budou zastoupeni čeští umělci a umělkyně společně s těmi zahraničními. 5) Rozšířit tradiční výstavní program o výstavy dokumentární, výstavy módní a reklamní fotografie vůbec se více věnovat české fotografii, dále o výstavy filmové tvorby, dokumentů a fotografií cestovatelských (Zikmund & Hanzelka), divadelní a loutkářské tvorby (Spejbl & Hurvínek) a výstavy karikatury či komiksu. II. Zvýšení návštěvnosti Ke zvýšení návštěvnosti nestačí pouze realizovat výstavy. Rozhodující je jejich patřičné kurátorské provedení a rozšíření o další oblasti, dále pak doprovodné a vzdělávací programy, komunikace s veřejností a zapojení neodborných pracovníků instituce a lokálního obyvatelstva do aktivit instituce. 1) Výstavy v českých institucích jako by byly pořádány pro malou skupinu odborníků. Laického návštěvníka často unavují nepřehledným množstvím exponátů, které navíc většinou nejsou vřazeny do jemu srozumitelných souvislostí. Kvantita a chybějící kontext tak rozmělňují celkovou kvalitu výstav. České umění posledních 30 let nemá, jak se nám snažila vsugerovat výstava Ostrovy odporu, přes 50 kvalitních umělců a umělkyň; takový počet jich nemá ani německé či americké umění. Proto je třeba se soustředit na přehledné, laickému publiku srozumitelné a pouze kvalitní umění prezentující výstavy. Jedna ze základních kurátorských pouček zní, že výstava je povedená tehdy, když návštěvník odchází s pocitem, že by rád viděl více. 2) Výstavy v českých institucích se omezují převážně na tradiční oblasti výtvarného umění. Tím, že se výstavní činnost rozšíří do oblastí, jako je fotografie, film, divadlo, pop-music, komiks či karikatura, lze oslovit mnohem širší okruh publika, jež výstavní instituce jinak nenavštěvuje. 3) Rozhodující pro zvýšení návštěvnosti jsou doprovodné a vzdělávací programy symposia, diskuse, rozhovory, přednášky a také publikační činnost s výstavami spojená. Výstavy v českých institucích jsou často doprovázeny katalogy, které jsou obsahem a množstvím informací pro laické publikum težko stravitelné a finančně nedostupné, a navíc pro publikum mezinárodní i zcela nepřístupné, protože bývají vypraveny většinou jen v české verzi. Proto je třeba každou výstavu a především výstavy mladého umění doprovázet přehlednou doprovodnou 2

3 publikací v českém a anglickém jazyce, jež ve srozumitelných textech přiblíží vystavované umění a vřadí ho do patřičných souvislostí, a to za dostupnou cenu. U vzdělávacích programů je důležité soustředit se na děti a mládež neboť oni jsou budoucí publikum. Lze například zavést speciální otevření výstav jenom pro mládež, dále pořádat pro toto publikum speciální semináře atd. Během posledních 20 let jsem sama byla svědkem toho, jakou úspěšnost může mít vytrvalý doprovodný a vzdělávací program: v Německu dnes ročně více lidí navštíví muzea než fotbalové stadiony. 4) Dále je pro zvýšení návštěvnosti podstatná především komunikace instituce s veřejností, a to s co nejširší veřejností, kterou je třeba pravidelně informovat o koncepčních plánech instituce, o přípravách výstav, jejich otevření a průběhu, o doprovodném programu a také o úspěchu či neúspěchu výstav a o jejich hodnocení. Na to je nutné zřídit celé zvláštní oddělení, jež se této aktivitě, tj. styku s novináři, sběrateli a potenciálními sponzory, se školami, se zástupci obchodu, hospodářství a politiky, profesionálně věnuje. V českých institucích je tato aktivita dosud podceňována, zatímco v obdobných institucích v Berlíně či v Londýně se jí věnuje celý tým pracovníků: např. Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem zaměstnává vedle 8 kurátorů i 4 pracovníky jen pro styk s tiskem a veřejností. 5) Tím, že se do aktivit instituce zapojí i neodborní zaměstnanci a lokální obyvatelstvo, je možné zvýšit celkový zájem o tuto instituci a přirozeně pak i samu návštěvnost. Jako šéfkurátorka GASKu jsem začala s realizací projektu Můj obraz, při němž byly neodborní zaměstnanci instituce (např. řidič, kustodka apod.) vyzváni, aby si z depozitáře vybrali jeden obraz. S tím je umělec Martin Polák vyfotografoval a fotografie spolu s daným obrazem byly posléze vystaveny. Plánovala jsem další takové výstavy se studenty gymnázia, zaměstnanci nemocnice atd., plánována byla také publikace doprovázená fotografiemi Martina Poláka. V různých institucích se rovněž osvedčuje zapojení lokálního obyvatelstva na dobrovolné bázi do nejrůznějších druhů aktivit, počínaje prodejem vstupenek a konče průvodcovskou službou na výstavách; např. poslední manifesta 9 v belgickém Genku takto zapojila 260 dobrovolníků. III. Překonání mezinárodní izolace Překonat mezinárodní izolaci je třeba nejenom tím, že se do výstavního programu zařadí mezinárodní umění, ale hlavně a především tím, že kurátor/kurátorka, který/á má důvěru a respekt na mezinárodním poli, rozvine dlouhodobou, konsekventní a spolehlivou spolupráci jak s mezinárodními institucemi uměleckými, tak s institucemi, jež takovou spolupráci finančně podporují. 1) Svým postavením a významem se Veletržní palác vyrovná takovým institucím, jako je Hamburger Bahnhof v Berlíně, Tate Modern v Londýně, Kunstmuseum v Basileji, Kunsthalle v Curychu, Kunsthalle v Hamburku, Museum d Art Contemporani v Barceloně, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Kunsthaus v Mnichově či Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem. S těmito institucemi by proto měl navázat spolupráci nejenom při výměně exponátů, ale i při společné realizaci výstav. Takové výstavy by se měly vedle světově proslulého Františka Kupky týkat i díla Toyen, Jana Zrzavého, Milana Grygara, z mladší generace pak Jiřího Kovandy, Kateřiny Šedé nebo Evy Koťátkové, o jejichž tvorbu jak vím ze své vlastní zkušenosti mají tyto přední instituce zájem. Při výstavách mladých umělců a umělkyň se nabízí spolupráce s německými Kunstvereiny, které již více než sto let úspěšně a pro celou Evropu příkladně podporují mladé umění; toto léto hledal například Kunstverein v Bonnu bezúspěšně partnerskou instituci pro výstavu české umělkyně Markéty Othové. 2) Při této spolupráci lze efektivně využít nejenom zdrojů EU, ale i institucí jednotlivých zemí na 3

4 podporu kulturní výměny, jako je např. Pro Helvetia, British Councel, Norské fondy, Institut für Auslandbeziehungen (ifa), Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut v Německu, Mickiewicz Institut v Polsku aj. IV. Zvýšení sponzorských příspěvků Dnes již nestačí pouhé zvýšení sponzorských příspěvků. Stále více se osvědčuje i přímá spolupráce se sběrateli. 1) Zavedením zajímavého koncepčního výstavního programu, zvýšením návštěvnosti, znásobením přítomnosti ve veřejném kulturním životě a hlavně pořádáním výstav mezinárodního významu se Veletržní palác a jeho aktivity mohou stát atraktivní nejen pro firmy jako Škoda, která je v Německu štědrým sponzorem různých výstav, nebo Vítkovické strojírny, ale i pro menší firmy, a to jak domácí, tak zahraniční. 2) V posledních letech se především v Německu osvědčuje dlouhodobá spolupráce institucí se sběrateli. Kunsthaus v Mnichově spolupracuje se Sbírkou Goetz, Deichtorhallen v Hamburku se Sbírkou Falckenberg a Hamburger Bahnhof v Berlíně se Sbírkou Flick. Tato spolupráce se nevyčerpává pouze tím, že sbírka zapůjčí do stálé prezentace díla, která vlastní, ale aktivně se i podílí na aktuálních výstavách. Například Sbírka Goetz má v budově Kunsthausu vlastní prostory, kde pořádá výstavy, na jejichž financování se podílí. Podobný projekt by bylo možné uskutečnit ve Veletržním paláci s nadací Tichý Oceán, jež vlastní díla více než sta předních mezinárodních umělců (Richard Prince, Rosemarie Trockel, Martin Kippenberger, Günther Förg, Thomas Ruff, Marc Quin, Katharina Grosse, Thomas Zipp, Andro Wekua aj.) a jejíž kurátorkou jsem od roku Mé další kontakty by pak umožnily dílčí spolupráci i s výše jmenovanými sbírkami Falckenberg, Flick a Goetz (roku 2001 jsem v Pražském Rudolfinu připravila výstavu American Art from the Goetz Collection ). V domácím prostředí by to potom mohly být také sbírky Karla Tutsche a Richarda Adama, s kterými by bylo možné navázat spolupráci dlouhodobou. Předpoklad Aby se toto všechno dalo uskutečnit, je třeba zajistit finance to znamená udělat přesný rozpočet a oslovit sponzory - dále prověřit personální strukturu instituce, její efektivnost a odbornou zdatnost, posoudit zbytnost či nezbytnost některých oddělení a případně zavést nová a efektivnější například oddělení pro styk s médii a veřejností. Dále vybudovat dynamický kuratorský tým obeznámený jak s českým uměním tak s mezinárodním. Bude také třeba dát podnět ke vzniku poradní rady a dozorčí rady, jež by měly být složeny nejen z odborníků, sponzorů a sběratelů, nýbrž i ze zástupců hospodářství, obchodu, politiky a veřejného života. Závěr Cílem mé kurátorské činnosti ve Veletržním paláci proto bude: 1) Zvýraznit a upřesnit úlohu současného umění v povědomí širší české veřejnosti; 2) stát se nejenom správcem a interpretem současného umění, ale i centrem pro nové impulsy, 4

5 a to nejenom v oblasti umění; 3) zařadit se do mezinárodního a globálního dění a vytvořit z Veletržního paláce centrum mezinárodního významu, kde by docházelo k dialogu především mezi uměleckým děním západní, střední a východní Evropy; 4) získat podporu mezinárodně a globálně činných sponzorů; 5) otevřít diskusi o výstavbě nové budovy určené pro současné umění. (Praha je jedním z mála hlavních evropských měst, ne-li dokonce jediným, jemuž se dosud nepodařilo postavit vlastní architektonicky adekvátní budovu muzea současného umění.) 5

PODPORA TRHU VÝTVARNÝM UMĚNÍM

PODPORA TRHU VÝTVARNÝM UMĚNÍM PODPORA TRHU SE SOUČASNÝM VÝTVARNÝM UMĚNÍM Analýza a návrhy opatření podporujících sbírkotvornou činnost, aktivity soukromých galerií, vzdělávání a propagaci umění v ČR a propagaci českého umění v zahraničí

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Poslání, cíle a řízení galerie GASK Galerie středočeského kraje

Poslání, cíle a řízení galerie GASK Galerie středočeského kraje Poslání, cíle a řízení galerie GASK Galerie středočeského kraje Pro pozici ředitele ředitelky galerie GASK (objektů v Kutné Hoře a Husově ulici v Praze 1) pokládám za nezbytnou kombinaci schopností a dovedností

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017)

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze na léta 2010 2017) Motto) Museum se zřizuje, aby účastenství obecenstva pro výrobky uměleckého

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Výroční zpráva 2008 MOTTO 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI SBORNÍK ÚVAH O DOBRÉ PRAXi

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI SBORNÍK ÚVAH O DOBRÉ PRAXi ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI SBORNÍK ÚVAH O DOBRÉ PRAXi 1 Johan o. s., 2013 2 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI Slovo úvodem

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května 2010 31. října 2010 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO 2010 2 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 4 3. Prezentace

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012.

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2011 Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. OBSAH I. O MULTIKULTURNÍM CENTRU PRAHA...6 NAŠE PROJEKTY V ROCE 2011...7 DÁRCI A SPONZOŘI...9 ORGANIZAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více