Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 4, ERF s. 7, Foto z Noci kostelů s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok ) s. 13, Farní kronika (rok ) s. 14 6/2014 Ročník 5 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Rok rodiny První svaté přijímání ve farním kostele sv. Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích Foto: Jiří Hasa Tříleté směřování farnosti : Motto: Ukotvit správně svou víru Heslo ročního směřování farnosti : Být na straně papeže Cíl na rok 2014: Prohloubit znalosti o nástupcích sv.petra a inspirovat se

2 Slůvko Drazí a milí farníci, vstoupili jsme do měsíce června velkou slavností. Čtyři děti z naší farnosti poprvé přijaly pod podobou chleba a vína toho nejlepšího přítele - Ježíše Krista. Ani nedokážeme domyslet, jakým velkým darem je pro nás toto setkávání se a přijímání Ježíše Krista. Ježíš vstupuje do našeho srdce, do naší mysli, do našeho života. Nejsme už na nic sami. Ježíš je s námi. Vždy a všude, a tak dlouho, jak o to budeme stát. V měsíci červnu více myslíme na Ježíšovo srdce, které nás milovalo nejvíce. Na obětním stole ve farním kostele máme krásně znázorněnou tuto hlubokou symboliku. Dva otesané mramory symbolizují rozbitost našeho lidství, rozbitost našich vztahů vlivem hříchu, odvratu od Boha. Uprostřed této rozbitosti je symbolicky ztvárněno v podobě kovové koule s paprsky Ježíšovo srdce, které vše rozbité uzdravuje a dává do pořádku. Všimněme si tohoto hlubokého symbolu a podle toho přistupujme rádi k Ježíši Kristu. Kéž je pro každého z nás Ježíš Kristus tím nejlepším přítelem, oporou v našem každodenním životě i o letních prázdninách. Ať nám Duch svatý v tom pomáhá. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Pokud můžete, vyhněte se vždy rozporům. Raději jděte kupředu trochu pomaleji. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo přes P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Bartolomějské listy 6/2014 stránka 2

3 Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty. Sbírka na opravy kostela zpravidla každou třetí neděli v měsíci: ( se vybralo Kč). Na potřeby farnosti můžete přispět také přímo na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú /0800). Mohu vám na požádání za příslušný dar vystavit potvrzení k odpočtu daní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a podporu, které si vážím. Pokud máte nějaké dotazy ohledně financí, tak se klidně zeptejte. P.Petr Matula SDB Sbírka na křesťanská media v neděli se vybralo a bylo odesláno Kč. V neděli 8.6. se uskuteční sbírka na církevní školy. Pán Bůh oplať vaši štědrost. Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Katecheze nebudou, když bude nedělní mše zaměřená pro rodiny s dětmi (8.6.). V červenci a srpnu katecheze nejsou. Budou opět od září. Rozpis termínů bude ohlášen v ohláškách a v Bartolomějských listech, které vyjdou v září Schola při nedělní mši svaté vedoucí scholy Eva Hasová, můžete se zapojit. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Výuka náboženství od do vždy v úterý: třída - úterý 13:00-13:45/3.třída - úterý 14:00-14: třída - úterý 15:00-15:45 Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB. První a druhé úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou ul.majakovského 3, Prostějov - Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem nové budovy školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině náboženství. Výuka starších děti (od 6.třídy) probíhá na faře u Povýšení sv. Kříže ve městě nebo dle domluvy. V novém školním roce 2014/2015 bude opět výuka náboženství v úterý ve stejném čase (od 7.října 2014). Nově přibude skupinka pro 6.-9.třídu ZŠ (úterý v 16:00 nebo dle domluvy). Přihlášky jsou k dispozici na faře a v kostele. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30) kromě července a srpna (4.6., 18.6., 3.9., 17.9.). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , 3.9. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 5.9. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 3

4 Brigáda na úklid farního kostela v sobotu od 8:00. Pěší farní pouť na Velehrad v sobotu 7.6. (10:00 sraz u fary, 17:00 mše sv. na Velehradě, 18:00 možnost společné večeře na Velehradě, návrat zpět). Farní posezení na závěr školního roku v neděli v 15:00 na faře. Můžete přinést malé občerstvení. Všichni jste zváni. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Svátosti a svátostiny Křest Miroslav Josef Piňos ( 2013). Pohřeb Zdeňka Pitnerová r. Moudrá ( 1925). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55) v červenci a srpnu adorace není, bude až v září (od ). Svátost smíření Držovice (úterý 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy), v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. Příprava na křest dospělých a na biřmování - je v pondělí na faře (19:00-20:00). Bohoslužby Držovice: úterý v 18:00; Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00. V červenci a srpnu mše sv. v Držovicích v úterý a ve Vrahovicích ve středu nebude. Pravidelné bohoslužby (úterý, středa, pátek, neděle) budou opět od září Návštěvy nemocných vždy 1. pátek v měsíci dopoledne 6.6., 5.9. (v červenci a srpnu jen na požádání). Sv. pomazání nemocných přijal v květnu 1 člověk. První svaté přijímání ve farním kostele v neděli přijaly 4 děti (Petr Daška, Prokop Martinec, Katka Hasová, Ondřej Sekanina). Průvod Božího Těla v neděli po mši svaté v 9:00 kolem farního kostela (4 zastavení). Hody u sv. Otýlie v Čechůvkách - v neděli v 10:30. Hody u sv. Bartoloměje ve Vrahovicích v neděli v 9:00, ve 14:30 požehnání v kostele, od 15:00 posezení na faře. Všichni jste zváni. Žehnání aktovek v neděli při mši sv. v 9:00 ve farním kostele. Poděkování za úrodu v neděli při mši sv. v 9:00 ve farním kostele. Pastorační rada farnosti (PRF) Modlitba 2. Reflexe postní a velikonoční doby - Postní doba křížová cesta začínala v 17:15; příště bude začínat v 17:30 - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně byla v Ne ve 4:00 pro některé to bylo brzy; bylo dobré, že jsme měli varhaníka je to vždy slavnostnější; Bartolomějské listy 6/2014 stránka 4

5 když je vigilie v sobotu, tak je to rovnoměrněji rozdělené k nedělní slavnosti příští rok bude vigilie v sobotu večer - Posezení na velikonoční pondělí - je to dobrá tradice, je zaměřeno zvláště pro mládež 3. Noc kostelů pátek Adorace bude ukončena dříve (16:00-17:00) - Informace u dveří (informace k programu v našem kostele, informace o programech v okolních kostelích) zajišťuje Ludmila Marková - Doprovázející služba v kostele zajišťuje Růžena Klíčová (+ dobrovolníci) - Pořadatelé budou mít k dispozici malé baterky - K rozdání na informačním stánku svíčky, sirky, záložky vyrobené na CMG, poutnické pasy, pohledy farnosti, časopis Milujte se, knížky na rozdání (zajistí Jana Hrušková, Jana Kreplová) - Příprava kostela - ve čtvrtek od 14:00 v kostele a v pátek během dne (do 16:00, kdy začíná adorace) - Program a zodpovědný člověk daného programu: 17:30 17:50 18:00 18:45 19:00 22:00 19:00 19:25 19:30 20:00 20:00 20:15 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Přijďte si zazpívat s vrahovickou scholou. - zajišťuje Eva Hasová Největší tajemství víry Mše svatá s malým uvedením.(dle možností se zajistí publikace o mši k rozdání; Dětský misálek a Bible k zapůjčení) - zajišťuje P.Petr Matula, František Krátký, Eva Hasová Můžete mít nadhled Prohlídka věže kostela a varhan. (je třeba 3+1 dobrovolníků) - zajišťuje Václav Burget, František Krátký, Jiří Hasa, Jaroslav Navrátil (Jan Závodský) - připravit: úklid, osvětlení, zabezpečení proti úrazům, popisky Vrahovické nebe Představení světců vyobrazených v kostelích a kaplích farnosti. - zajišťuje: P.Petr Matula (+obsluha projektoru Zdenka Roháčková osloví Lukáše Charváta) - připravit: dataprojektor, prezentaci o svatých 654-té narozeniny Komentovaná prohlídka kostela s videoprojekcí. - zajišťuje: P.Petr Matula (+obsluha projektoru Zdenka Roháčková osloví Lukáše Charváta) - připravit: dataprojektor, prezentaci o kostele Tajemství vrahovické kroniky Četba zajímavostí z farní kroniky. - zajišťuje: Jana Hrušková - připravit: citace z farní kroniky válečná léta Bartolomějské listy 6/2014 stránka 5

6 20:15 22:00 20:15 22:00 22:00 22:10 Kostel a jeho poklady Volná prohlídka kostela spojená s výstavou bohoslužebných rouch, bohoslužebných předmětů a prezentací o činnosti farnosti. - zajišťuje: P.Petr Matula, Marta Navrátilová, František Krátký (+ dobrovolníci) - připravit: sakristie Marta Navrátilová (ornáty, pluviály, vela), zimní kaple Zdeňka Roháčková (monstrance, kalichy, pally, kadidelnice, korouhve, kříže ) Nabídka přímluvné modlitby Možnost svěřit svou těžkost modlitební skupince vedené knězem. - zajišťuje: Jana Kreplová - připravit: 2 židle v kapli Panny Marie Bolestné Slůvko na dobrou noc a závěrečné požehnání - zajišťuje: P.Petr Matula 4. První svaté přijímání - Neděle v 9:00 připravují se 4 děti - Připraví se květinová výzdoba (žlutá, bílá), hrozen, bochník chleba zajistí Zdenka Roháčková; děti ponesou v obětním průvodu hrozen, bochník chleba, konvičky, hostie - Rodiče dětí budou sedět v lavicích, 4 děti na židlích u křtitelnice 5. Boží Tělo Slavnost Těla a krve Páně - Neděle v 9:00 na průvod po mši svaté se připraví 4 oltáře (1.obětní stůl v kostele, 2.boční dveře u dlážděné cesty, 3.venkovní vchod do sakristie, 4.obětní stůl v kostele) - Po skončení mše svaté vyjde průvod od obětního stolu v kostele (1.) hlavním vchodem vlevo směrem ke hřbitovu k bočnímu vchodu (2.), potom obejdeme presbytář kostela k venkovnímu vchodu do sakristie (3.) a odtud hlavním vchodem k obětnímu stolu do kostela (4.) - Pro malé děti je vhodné připravit lístečky z květin na rozhazování do průvodu - K uskutečnění celého průvodu bude nutné zakoupit přenosný mikrofon - Domluví se termín, kdy se vše dopředu připraví (ohlásí se v ohláškách) 6. Hody u sv. Otýlie v Čechůvkách - Neděle v 10:30 - Při hodech by se mohla vhodným způsobem připomenout souvislost sv. Otýlie jako patronky slepých a blízké křižovatky smrti (prosba za oběti dopravních nehod) - Odpoledne bude na zahájení prázdnin od 15:00 hod. posezení na faře 7. Hody u sv. Bartoloměje - Neděle v 9:00 pozveme jako hlavního celebranta P. Petra Vaculíka; bude možnost přistoupit ke zpovědi před mší sv. (2 zpovědníci) Bartolomějské listy 6/2014 stránka 6

7 - Požehnání v kostele bude ve 14:30 a potom bude následovat od 15:00 posezení na faře 8. Různé - Neděle při mši sv. v 9:00 - žehnání aktovek - Neděle při mši sv. v 9:00 - poděkování za úrodu - Koncert hudební skupiny Goldband z Ostravy ( ) byl zrušen - Misálek pro děti a Bible budou k zapůjčení v kostele - Varhaník nyní vypomáhá v neděli Josef Hlaváček; bude se hledat možnost k získání stabilního varhaníka - Zjišťování možnosti mít zabezpečenou a zároveň přístupnou předsíň farního kostela proběhlo setkání zástupců PRF a ERF s kovářem Stanislavem Přikrylem z Prostějova s diskuzí nad jeho návrhem řešení; byly shromážděny připomínky farníků k návrhu; z postoje členů PRF, ERF a farníků vyplynulo, že návrh Stanislava Přikryla je potřeba ještě upravit nebo vytvořit úplně jiný návrh; P. Petr Matula s ERF povede další jednání s panem Přikrylem - socha sv. Jana Sarkandra na základě osobní komunikace se zástupci Statutárního města Prostějova a Osadním výborem Vrahovice farnost podala žádost na Statutární město Prostějov o bezplatný převod sochy do vlastnictví farnosti; před nabytím vlastnictví sochy městem Prostějov socha figuruje v inventárních seznamech farnosti; zástupci města Prostějov a farnosti se dohodli, že restaurování a znovu umístění sochy by se snáze uskutečnilo skrze farnost; nyní čekáme na vyjádření města Prostějov k této žádosti; nyní se zpracovává návrh restaurování sochy i se stanovením rozpočtu k restaurování - Kaple sv.floriána v Držovicích - od změna mše sv. v 18:00 z pondělí na úterý (mše sv. v Držovicích: út 27.5., út 3.6., út 10.6., út 17.6., út 24.6.; poslední mše před prázdninami bude v po ). Mše sv. v kapli v Držovicích v červenci a srpnu nebudou. Od září budou mše sv. už jen v úterý (od ). - Mše sv. o letních prázdninách (červenec a srpen) budou jen v pátek (18:00) a v neděli (9:00). Mše sv. v pondělí/úterý a ve středu budou v červenci a srpnu zrušeny. Následující PRF: , , , , Zapsal: Petr Matula Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba k Duchu svatému 2. Ekonomická situace farnosti - Pokladna k = 0,- Kč - Bankovní účet k = ,42 Kč (z toho je Kč bezúročná půjčka na renovaci bočních dveří farního kostela) Bartolomějské listy 6/2014 stránka 7

8 - Dotace - na renovaci bočních dveří farního kostela smlouvou s Olomouckým krajem máme zajištěnou dotaci Kč (bude proplacena po dokončení renovace) - na opravu plotu mezi farní zahradou a pozemkem ZŠ Majakovského veřejná finanční podpora Statutárního města Prostějova ve výši Kč na materiál 3. Norské fondy - Rámcovým cílem fondu je přispět ke zmírnění ekonomických a sociálních rozdílů a k posílení bilaterální spolupráce mezi kulturními činiteli z přijímajících států (ČR) a obdobnými institucemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Tento cíl je realizován především spoluprací při objektivním výběru kvalitních projektů a při jejich realizaci. Je vyhlašován nepravidelně a je určen na opravu památek v ČR. Spoluúčast na financování pro církve je 20% z celkové částky projektu. V letošním roce je vypsán fond ( ) na projekty pohybující se v částce od Kč do Kč. Podpoří se z celkové částky Kč asi 20 projektů z celé republiky. - Po absolvování semináře o Norských fondech na Ministerstvu kultury a po konzultaci s agenturou provádějící výběrové řízení (mající zkušenost s Norskými fondy) bylo rozhodnuto o tyto fondy nežádat. Práce při přípravě žádosti se všemi doklady by pravděpodobně byla k ničemu, protože konkurence žádostí z celé ČR je příliš veliká. - Přínos tohoto zvažování žádosti o Norské fondy: Byla zřízena pro farnost Datová schránka a elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Různým jednáními se zvýšila informovanost pro další hledání zdrojů pro financování oprav. Významně se posunula příprava podkladů pro budoucí renovaci stropních maleb a fresek, varhan a střechy farního kostela. 4. Plot farní zahrady - Statutární město Prostějov rozhodlo dne na Radě města o poskytnutí veřejné finanční podpory v částce Kč Římskokatolické farnosti Prostějov Vrahovice na nákup materiálu pro rekonstrukci oplocení včetně opěrné zídky na p.č. 169/1 k.ú. Vrahovice (plot mezi farní zahradou a pozemkem ZŠ Majakovského 1, Prostějov). Příspěvek bude použit nejpozději do Své doporučení Statutárnímu městu Prostějov k poskytnutí dotace vyjádřil také Osadní výbor v Prostějově Vrahovicích a vedení ZŠ Majakovského 1. - Dne se na faře uskutečnila schůzka farníků ve složení: Zdeněk Beran, Ladislav Holba ml., Ludmila Marková, Petr Matula, Václav Burget. Na základě výše schválené podpory ze strany města byly znovu propočteny náklady na materiál jako příprava pro Bartolomějské listy 6/2014 stránka 8

9 objednávku materiálu. Paní Marková domluví zaměření pro výkopové práce dle katastru. Práce by probíhaly ve třech fázích: 1) vybetonování základu pro zídku a vybudování zídky; 2) uložení sloupků plotu, podhrabových desek a natažení pletiva; 3) výroba a usazení kovové branky (prostor mezi rohem stodoly a zídkou plotu). Veškeré práce na opravě plotu budou dělány brigádnicky ze strany farníků pod vedením pana Václava Burgeta. - Tato investice do opravy plotu farní zahrady je nutná a neodkladná z důvodu zabezpečení pozemků a vyloučení možných eventuálních zranění, zvláště ze strany školních dětí, kteří si v blízkosti nynějšího poškozeného plotu hrají. Oprava plotu dotvoří celkovou úpravu okolí nově vystavěné budovy školy na ZŠ Majakovského. - Římskokatolická farnost Prostějov Vrahovice již 10 let (od roku 2004) bezplatně pronajímá farní pozemek mezi farou a starou školou pro potřeby ZŠ Majakovského. Tato smlouva bude prodloužena. 5. Střecha farního kostela - Podnětů pro podrobnější posouzení stavu střechy bylo několik: 1) každoroční oprava spadených břidlicových tašek na střeše; 2) diplomová práce Ladislava Holby posuzující stav krovů farního kostela; 3) zvažování žádat o dotaci (Norské fondy), jehož součástí by byly podklady se závazným stanoviskem od Památkové péče (farní kostel je Kulturní památka) - Na základě těchto podnětů byla domluvena schůzka se zástupcem německé firmy Rathscheck panem Davidem Moulem, která je předním evropským dodavatelem břidlice na střechy domů. Schůzky se zúčastnili Zdeněk Beran, Ladislav Holba, Petr Matula. Pan David Moule střechu prohlédl a vznesl tyto důležité podněty: 1) břidlice použitá na střeše kostela je zvětralá a do 10 let může začít padat dolů na zem; 2) dobrá břidlice při poklepání zvoní, břidlice použitá na střeše vydává zvuk jako zpuchřelá omítka; 3) vzájemné překrytí břidlic na střeše je malé a neodpovídá normě (zvláště špatné překrytí je v oblouku střechy na konci presbytáře); 4) použité hřebíky se při přehřátí střechy uvolňují (doporučuje se používat kované čtverhranné hřebíky, které pevně drží). Více dalších podnětů si poznamenal pan Beran. Budou zapracovány do podkladu pro vydání závazného stanoviska pro případnou opravu střechy pro Památkovou péči. - Je nutné, dokud střecha není v úplném havarijním stavu, začít hledat možnosti zabezpečení před úrazy a zatékáním do kostela. 6. Návrh mříže pro předsíň farního kostela - Z důvodu lepší přístupnosti farního kostela se již nějaký rok přemýšlí o možnosti zabezpečení prostoru pod kůrem formou přepážky nebo mříže. Během dne by se tak náhodný návštěvník kostela mohl v klidu pomodlit u kaple Panny Marie Bolestné, adorovat nebo si přečíst vnitřní nástěnky kostela. Současný prostor mezi vstupními dveřmi a mříží je k modlitbě velice těsný. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 9

10 - Ve středu se uskutečnila schůzka na faře členů PRF a ERF s navrhovateli mříže kováři panem Oldřichem Hrubým a Stanislavem Přikrylem. Proběhla diskuze s vysvětlením zvoleného návrhu. Bylo domluveno, že proběhne sběr podnětů mezi farníky a zjistí se dotační možnosti k případné realizaci mříže. - V úterý se uskutečnila schůzka na kovárně na faře v Určicích P.Petra Matuly s kováři Oldřichem Hrubým a Stanislavem Přikrylem. Byly diskutovány připomínky farníků k předloženému návrhu mříže. Bylo dohodnuto, že P.Petr Matula se domluví s panem PhDr. Karlem Žůrkem (odborník na restaurování památek) na zjištění potřebných informací ohledně postupů při žádostech o zabezpečení kostela. - Ve středu se uskutečnila schůzka ve farním kostele v Prostějově Vrahovicích. Přítomen byl P.Petr Matula, Karel Žůrek a kovář Stanislav Přikryl. Pan Karel Žůrek pracuje dlouhodobě v oblasti památkové péče. Na základě svých zkušeností vyjádřil důležité podněty pro budoucí opravy farního kostela. Při prohlídce stávající mříže u hlavních vstupních dveří a prostoru pod kůrem doporučil panu Stanislavu Přikrylovi, aby návrh mříže upravil (lepší zabezpečení proti přelezení mříže). P.Petr Matula se spojí s panem Karlem Žůrkem a bude konzultovat další kroky. - Při uvažování nad bytím či nebytím mříže k zabezpečení během dne otevřeného prostoru pod kůrem mě vede několik podnětů: 1) je rozdíl mezi vnímáním člověka pravidelně chodícího do kostela a mezi vnímáním člověka, který do kostela nahlédne jen občas; 2) je rozdíl mezi vnímáním prostoru mužem a vnímáním prostoru ženou; 3) rád bych vytvořil větší prostor ke každodennímu zastavení se k modlitbě a svěření svých těžkostí Bohu; 4) rád bych podpořil hlubší vztah k Panně Marii Bolestné, kterou naši předkové ctili skrze bratrstvo (zřízeno v roce 1744 a znovu obnoveno v roce 1866); 5) rád bych vytvořil prostor, aby během vánoční doby byl vrahovický betlém celodenně lépe přístupný pro všechny lidi; 5) městská část Vrahovice je i dnes spojena s určitými těžkostmi mnohých rodin (nehody na železnici ) těžká mříž, která se proměňuje v kvetoucí, symbolizuje tuto touhu po vzkříšení dobrého; 6) patronem farnosti od nepaměti je mučedník sv. Bartoloměj, kterého Ježíš před povoláním viděl pod fíkovníkem mříž má symbolizovat tento fíkovník, ke kterému budou přicházet lidé, aby je k sobě Ježíš ještě více přitáhl; 7) jsem rád, když pro místní kostel vytváří své dobré dílo někdo místní; 8) jsem rád, když vytvořené dílo má svou uměleckou hloubku když samo o sobě provokuje a mluví k lidem, přitahuje; 9) pokud by farnost něco takového realizovala, tak by to bylo jen při získání nějaké dotace - Je mi jasné, že kolik lidí, tolik názorů. Nad každým vzneseným podnětem přemýšlím a snažím se o nich diskutovat. Děkuji Vám za ně i za Vaši modlitbu, abychom ve farnosti dělali vše tak, jak chce Bůh. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 10

11 7. Různé - Byl pořízen přenosný mikrofon (pro procesí, pobožnosti, hody). Stál ,68 Kč. - Renovace bočních dveří farního kostela je uzavřena smlouva s firmou Repase Zajíček; práce by mohly začít začátkem června 2014; Olomoucký kraj farnosti přispěl částkou Kč; podle rozhodnutí žádosti o dotaci podané na Ministerstvo kultury farnost upřesní výši své spoluúčasti a rozsah prací (dotace Olomouckého kraje má podmínku 50% spoluúčasti farnosti). - Připravuje se podklad pro vydání závazného stanoviska Památkové péče pro varhany farního kostela. Podklady připravuje pan Michek ze Studenky. - Studna na farní zahradě byla zvnějšku kolem skruže utěsněna těsnícím jílem do zámrzné hloubky; jíl byl překryt hlínou, na kterou byla zaseta tráva; studna bude překryta betonovými deskami (objednány čekáme na dodávku); po překrytí betonovými deskami bude pořízeno pákové ruční čerpadlo pro běžné zalévání zahrady. - Varhaník v současné době varhaník Jarek Navrátil již nehraje (nedostatek času na trénování); varhanní doprovod na neděli se domlouvá individuálně; hledáme varhaníka s perspektivou pro pravidelné hraní. - Kanalizace fary po zkolaudování silnice (asfaltování povrchu po výkopu na průtlak pod vozovkou) a zakreslení kanalizace do mapy bude vyřízen zadržovaný nedoplatek farnosti. Řešení je nyní na realizátoru kanalizace na firmě pana Kopeckého z Protivanova. Následující ERF: , , , , Zapsal: Petr Matula Noc kostelů kostel sv. Bartoloměje Více informací o Noci kostelů naleznete na: Děkuji všem dobrovolníkům za spolupráci. P. Petr Matula SDB Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 6/2014 stránka 11

12 Hody u sv. Floriána v Držovicích Procesí s Nejsvětější svátostí z kaple sv. Floriána ke kapličce sv. Floriána na kopci Foto: Zita Holbová Bartolomějské listy 6/2014 stránka 12

13 Slovníček kaplan (kooperátor) pomocný kněz ve farnosti, který je podřízen faráři. kaple - oratorium menší bohoslužebný prostor, buď samostatný nebo spojený s kostelem nebo jinými budovami. kapuce pokrývka hlavy spojená s řádovým oblečením (hábitem) zejména mnišských řádů. kardinál nejbližší poradce papeže. Sbor kardinálů volí nového papeže. Existují tři stupně kardinálských hodností: kardinál biskup, kardinál kněz a kardinál jáhen. Kardinálskou hodnost nelze směšovat se stupněm svěcení. Kardinály jmenuje papež a pocházejí z celého světa. V čele kardinálského sboru stojí kardinál děkan. Kardinál je zároveň diplomatem státu Vatikán a má vždy na starost nějaký úkol v rámci papežské kurie ve Vatikánu. Nosí červenou barvu na znamení, že má být ochoten pro Ježíše Krista položit svou krev. E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha 1991 Přínos papežů pro život církve (sv. Petr - František) Naše farnost se v roce 2014 dle schváleného pastoračního plánu farnosti zaměřuje na prohloubení vztahu k papežské službě (heslo roku: Být na straně papeže). Vztah k nástupci sv. Petra je jedním z opěrných bodů naší víry. Papež je znamením jednoty nebo nejednoty Kristovy církve. V roce 2014 bude v Bartolomějských listech vycházet na pokračování stručný přehled papežů. U význačnějších bude uvedeno ještě pár slov o tom, čím obohatili život církve. Stručný přehled papežů ( po Kr.) 6. díl 131) Lev VIII. ( ); 132) Benedikt V. ( ); 133) Jan XIII. ( ); 134) Benedikt VI. ( ) a vzdoropapež Bonifác VII. ( protipapežem krátce a potom asi měsíc podruhé protipapežem); 135) Benedikt VII. ( ); 136) Jan XIV. ( ); 137) Jan XV. ( ); 138) Řehoř XV. ( ) nejmladší papež v době úmrtí, bylo mu 26 let a protipapež Jan XVI. ( ); 139) Silvestr II. ( ); 140) Jan XVII. ( ) vládl necelých pět měsíců; 141) Jan XVIII. ( ); 142) Sergius IV. ( ); 143) Benedikt VIII. ( ) a protipapež Řehoř ( ); 144) Jan XIX. ( ); 145) Benedikt IX. ( ) nejmladší papež při zvolení měl 18 let; 146) Silvestr III. ( ) vládl měsíc; 147) Benedikt IX. ( ) zvolen podruhé, ale po třech týdnech znovu odstoupil; 148) Řehoř VI. ( ); 149) Klement II. ( ); 150) Benedikt IX. ( ) zvolen potřetí; 151) Damasus II. ( ) vládl tři týdny; 152) sv. Lev IX. ( ) v Egisheimu v Alsasku ve Francii a jmenoval se Bruno. Několik let působil jako duchovní u dvora císaře Konráda II. a Bartolomějské listy 6/2014 stránka 13

14 ve věku 24 let byl jmenován biskupem v Toul. Působil v duchu clunyjské reformy a svolal mnoho synod. Roku 1048 byl císařem Jindřichem III. jmenován papežem a po dodatečné aklamaci lidu a římského duchovenstva ve svých 46 letech korunován za nástupce Damasa II. Od začátku svého pontifikátu se ostře vyslovoval proti laické investituře, proti manželství kněží a zejména proti simonii (kupčení s úřady). Aby zjistil, zda je všude pořádek, konal papež dlouhé vizitační cesty. Obnovoval kláštery a světil mnoho kostelů. Položil základy, na kterých jeho nástupci mohli stavět. Vytvořil novou papežskou správní organizaci. V létě 1053 byl zajat Normany a na devět měsíců uvězněn. V té době těžce onemocněl a když byl propuštěn, po šesti týdnech zemřel. Když cítil, že se blíží hodina smrti, dal se odnést ke hrobu sv. Petra, aby tam strávil poslední chvíle svého života; 153) Viktor II. ( ); 154) Štěpán IX. ( ) a protipapež Benedikt X. ( ); 155) Mikuláš II. ( ); 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ). Pokračování příště. Přehled jednotlivých dílů: BL 1/2014: 1) sv. Petr (+64/67) až 26) Felix I. ( ); BL 2/2014: 27) Eutychian ( ) až 52) Hormisdas ( ); BL 3/2014: 53) Jan I. ( ) až 78) Donus ( ); BL 4/2014: 79) Agathon ( ) až 104) Benedikt III. ( ) a protipapež Anastasius (855); BL 5/2014: 105) Mikuláš I. ( ) až 130) Jan XII. ( ); BL 6/2014: 131) Lev VIII. ( ) až 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ); BL 7/2014: 157) Řehoř VII. ( ) až 182) Urban IV. ( ); BL 8/2014: 183) Klement IV. ( ) až 208) Mikuláš V. ( ); BL 9/2014: 209) Kalixt III. ( ) až 234) Řehoř XV. ( ); BL 10/2014: 235) Urban VIII. ( ) až 266) František (2013 ) Zpracováno dle: Schauber, Schindler-Rok se svatými, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2002; Galerie pontifiků Katolické noviny (vycházelo na pokračování). Z farní kroniky rok Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 66 69) Rok 1921 byl rokem neobyčejně suchým, nepršelo od jara až do žní a tak bylo vše předčasně uzrato, ale píce se nedostávalo. Protože otavy a sklizně druhé lucerek a jetelin už nebylo. Následek toho byl, že ceny obilí, kterého se však na zrno velmi mnoho sklidilo, byly zase zvýšeny a prodával se metrák pšenice a rži každého za 400 Kč na metrák ječmene za 350 Kč. metrák zemáků za Kč. metrák sena stál Kč. Také cukrovky sklidilo se s pole méně za to větší cukernatosti. Ale řízků bylo málo, a proto že i jiné píce nebylo, nemohli velmi mnozí dobytek uživiti a proto jej odprodávali. Po velmi parném létě dostavila se však velmi brzo, již v listopadě, tuhá a později i velice tuhá zima. Bývalo i -30 ;R zimy. Protože uhlí bylo velice drahé stál metrák černého uhlí 72 Kč, a hnědého Kč., nemohli si chudobní lidé v kruté této zimě dostatečně vytopiti své byty a velice mnoho zimy vytrpěli. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 14

15 Dne 22. ledna ho. Ráno zemřel v Římě po velmi krátké nemoci (chřipce) sv. Otec Benedikt XV. po došlé, truchlivé této zprávě bylo hned všemi zvony zvoněno a lid byl k modlitbě za zemřelého sv. Otce vyzván. Byly také zde obětovány slavnostní zádušní bohoslužby za zemřelého sv. Otce,k nimž byly všecky úřady, školy i věřící pozváni. Dne 6. února 1922 (v pondělí)byl v Římě zvolen papežem dosavadní kardinál arcibiskup milánský Achilles Ratti, jenž zvolil jsi jméno Pius XI. Narodil se dne 31. Března 1857 v městečku Desin u Milána. Po světové válce r byl jmenován apoštolským nunciem v republice polské se sídlem ve Varšavě. A povýšen za titulárního arcibiskupa Lepanského. Polsko bylo ve velkém nebezpečí odtržení se od svaté církve následkem podvratných vlivů ruských bolševiků, ale arcibiskup Ratti pracoval velmi úspěšně proti šíření se radikalismu a získal si veliké úcty polských katolíků svou horlivou péčí o válečné sirotky a bídou trpící polské děti. V kardinálu Rattim obdržela církev sv. za viditelnou hlavu nejen velikého učence, ale, co zvláště důležito jest, horlivého pastýře duší nesmrtelných. Kéž P. Bůh žehná otci Piovi XI. Po tuhé zimě nastalo velmi suché jaro, strom kvetl velmi brzo a nasadil mnoho plodů, zvláště jablek a kadlátek (sliv)bylo velmi mnoho. Ale dlouhotrvající sucho poškodilo velice vývin stébel natin. Obilí zasýchalo a neodnožilo řádně, čímž bylo obilí řídké a byl pak po žních veliký nedostatek píce a slámy. Následkem toho byli nuceni velmi mnozí odprodávati dobytek na podzim nemaje dostatečného krmiva pro něj. A kupovati píci přišlo velmi draho, ježto za 1q sena. Prodával se za Kč a jeden metrický cent slámy stál Kč. Následkem tohoto nedostatku píce trpěl dobytek nedostatečnou výživou a z toho pak rozmohla se v celém kraji zdejším epidemická nemoc u dobytka tzv. měknutí čili práchnivění kosti, čímž velice mnoho dobytka uhynulo. U některých rolníků zůstaly následkem této epidemie prázdné chlévy. Rok 1922 jest rokem veliké nezaměstnanosti dělnictva, což velice se pociťovalo ve zdejší farnosti, v níž velice mnoho rodin jest zaměstnáno dílem v továrnách na hospodářské stroje v Prostějově (firma Wichterle a Kovařík) dílem pracují doma pro krejčovské konfekce prostějovské. Poněvadž pak následkem vysokých cen výrobků a materiálií, jakož i vysokých mezd dělnických, kteří za osmihodinovou denní práci měli platu denního Kč, jež si svými organizacemi u svých chlebodárců továrníků vymohli, nemohli továrníci tito odprodávati drahých svých výrobků, zastavili z části výrobu v továrnách a dělníky z práce po skupinách mužů obnášejících počali z práce propouštěti tak že koncem roku 1922 v závodech prostějovké firmy Wichterle a Kovařík pracovalo jen 120 dělníků z dřívějších dělníků. Ostatní byli z práce propuštěni. Takovýchto nezaměstnaných lidí bylo i v jiných závodech mnoho a proto, aby se předešlo násilí, dostávali tito od státu podporu 10Kč denně dělník nezaměstnaný a 2 Kč denně pro manželku a 1 Kč denně pro každé nedospělé dítko do 14 let. Tím vzešly výlohy obrovské pro stát a tak počaly stoupati také velmi rapidně i daně všeho druhu. Platily se a platí dosud daně pozemkové %, daně výdělkové, daň z majetku, daň z příjmu, daň z obratu, daň ze zahrad, daň z nápojů, daň z porážek zvířat domácích, ať už se zabije doma vepřík, koza, kůzle neb cokoliv jiného, musí se dříve zaplatit finančnímu důchodovému úřadu poplatek, který dle Bartolomějské listy 6/2014 stránka 15

16 váhy dobytčete stoupá. Také řezníci nesmějí porážeti dobytek, dokud nezaplatili daně. Ale placení čili podpora lidí nezaměstnaných měly zhoubný následek lid odvykl si práci a i když mohl mnohý z nich práci nějakou nastoupiti, - nešel do práce a bral raději podporu bez práce a mimoto z velké části přiživoval se způsobem nepoctivým krádeží na polích i v domácnostech. Následkem veliké nezaměstnanosti lidí a drahoty pak životních potřeb, tak průmyslových výrobků a ukládáním nových a nových daní rostla ve vrstvách socialistických nespokojenost s dosavadní socialistickou vládou, jež vyvrcholila útokem socialisty Šoupala na ministra financí Dr. Rašína, Dětský den Klubu SHM Prostějov Foto: Petr Matula jenž byl dvěma ranami z revolveru ze zadu do páteře postřelen a ranám těmto po delším léčení bezúspěšném podlehl. Pokračování příště. Klub SHM Prostějov termíny letních táborů 2014 na: První svaté přijímání dětí ve farním kostele Foto: Jiří a Antonín Hasovi Bartolomějské listy 2014 Ročník 5 Číslo 6/2014 vyšlo v nákladu 130 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula / korektura Jana Hrušková Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 4 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 6/2014 stránka 16

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské červenec 2011 číslo 2 ročník XV čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz Snímek Ivo Buráň Uvítání biskupa Josefa Hrdličky při pouti lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýně Matice

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více