Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 4, ERF s. 7, Foto z Noci kostelů s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok ) s. 13, Farní kronika (rok ) s. 14 6/2014 Ročník 5 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Rok rodiny První svaté přijímání ve farním kostele sv. Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích Foto: Jiří Hasa Tříleté směřování farnosti : Motto: Ukotvit správně svou víru Heslo ročního směřování farnosti : Být na straně papeže Cíl na rok 2014: Prohloubit znalosti o nástupcích sv.petra a inspirovat se

2 Slůvko Drazí a milí farníci, vstoupili jsme do měsíce června velkou slavností. Čtyři děti z naší farnosti poprvé přijaly pod podobou chleba a vína toho nejlepšího přítele - Ježíše Krista. Ani nedokážeme domyslet, jakým velkým darem je pro nás toto setkávání se a přijímání Ježíše Krista. Ježíš vstupuje do našeho srdce, do naší mysli, do našeho života. Nejsme už na nic sami. Ježíš je s námi. Vždy a všude, a tak dlouho, jak o to budeme stát. V měsíci červnu více myslíme na Ježíšovo srdce, které nás milovalo nejvíce. Na obětním stole ve farním kostele máme krásně znázorněnou tuto hlubokou symboliku. Dva otesané mramory symbolizují rozbitost našeho lidství, rozbitost našich vztahů vlivem hříchu, odvratu od Boha. Uprostřed této rozbitosti je symbolicky ztvárněno v podobě kovové koule s paprsky Ježíšovo srdce, které vše rozbité uzdravuje a dává do pořádku. Všimněme si tohoto hlubokého symbolu a podle toho přistupujme rádi k Ježíši Kristu. Kéž je pro každého z nás Ježíš Kristus tím nejlepším přítelem, oporou v našem každodenním životě i o letních prázdninách. Ať nám Duch svatý v tom pomáhá. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Pokud můžete, vyhněte se vždy rozporům. Raději jděte kupředu trochu pomaleji. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo přes P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Bartolomějské listy 6/2014 stránka 2

3 Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty. Sbírka na opravy kostela zpravidla každou třetí neděli v měsíci: ( se vybralo Kč). Na potřeby farnosti můžete přispět také přímo na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú /0800). Mohu vám na požádání za příslušný dar vystavit potvrzení k odpočtu daní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a podporu, které si vážím. Pokud máte nějaké dotazy ohledně financí, tak se klidně zeptejte. P.Petr Matula SDB Sbírka na křesťanská media v neděli se vybralo a bylo odesláno Kč. V neděli 8.6. se uskuteční sbírka na církevní školy. Pán Bůh oplať vaši štědrost. Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Katecheze nebudou, když bude nedělní mše zaměřená pro rodiny s dětmi (8.6.). V červenci a srpnu katecheze nejsou. Budou opět od září. Rozpis termínů bude ohlášen v ohláškách a v Bartolomějských listech, které vyjdou v září Schola při nedělní mši svaté vedoucí scholy Eva Hasová, můžete se zapojit. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Výuka náboženství od do vždy v úterý: třída - úterý 13:00-13:45/3.třída - úterý 14:00-14: třída - úterý 15:00-15:45 Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB. První a druhé úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou ul.majakovského 3, Prostějov - Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem nové budovy školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině náboženství. Výuka starších děti (od 6.třídy) probíhá na faře u Povýšení sv. Kříže ve městě nebo dle domluvy. V novém školním roce 2014/2015 bude opět výuka náboženství v úterý ve stejném čase (od 7.října 2014). Nově přibude skupinka pro 6.-9.třídu ZŠ (úterý v 16:00 nebo dle domluvy). Přihlášky jsou k dispozici na faře a v kostele. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30) kromě července a srpna (4.6., 18.6., 3.9., 17.9.). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , 3.9. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 5.9. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 3

4 Brigáda na úklid farního kostela v sobotu od 8:00. Pěší farní pouť na Velehrad v sobotu 7.6. (10:00 sraz u fary, 17:00 mše sv. na Velehradě, 18:00 možnost společné večeře na Velehradě, návrat zpět). Farní posezení na závěr školního roku v neděli v 15:00 na faře. Můžete přinést malé občerstvení. Všichni jste zváni. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Svátosti a svátostiny Křest Miroslav Josef Piňos ( 2013). Pohřeb Zdeňka Pitnerová r. Moudrá ( 1925). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55) v červenci a srpnu adorace není, bude až v září (od ). Svátost smíření Držovice (úterý 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy), v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. Příprava na křest dospělých a na biřmování - je v pondělí na faře (19:00-20:00). Bohoslužby Držovice: úterý v 18:00; Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00. V červenci a srpnu mše sv. v Držovicích v úterý a ve Vrahovicích ve středu nebude. Pravidelné bohoslužby (úterý, středa, pátek, neděle) budou opět od září Návštěvy nemocných vždy 1. pátek v měsíci dopoledne 6.6., 5.9. (v červenci a srpnu jen na požádání). Sv. pomazání nemocných přijal v květnu 1 člověk. První svaté přijímání ve farním kostele v neděli přijaly 4 děti (Petr Daška, Prokop Martinec, Katka Hasová, Ondřej Sekanina). Průvod Božího Těla v neděli po mši svaté v 9:00 kolem farního kostela (4 zastavení). Hody u sv. Otýlie v Čechůvkách - v neděli v 10:30. Hody u sv. Bartoloměje ve Vrahovicích v neděli v 9:00, ve 14:30 požehnání v kostele, od 15:00 posezení na faře. Všichni jste zváni. Žehnání aktovek v neděli při mši sv. v 9:00 ve farním kostele. Poděkování za úrodu v neděli při mši sv. v 9:00 ve farním kostele. Pastorační rada farnosti (PRF) Modlitba 2. Reflexe postní a velikonoční doby - Postní doba křížová cesta začínala v 17:15; příště bude začínat v 17:30 - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně byla v Ne ve 4:00 pro některé to bylo brzy; bylo dobré, že jsme měli varhaníka je to vždy slavnostnější; Bartolomějské listy 6/2014 stránka 4

5 když je vigilie v sobotu, tak je to rovnoměrněji rozdělené k nedělní slavnosti příští rok bude vigilie v sobotu večer - Posezení na velikonoční pondělí - je to dobrá tradice, je zaměřeno zvláště pro mládež 3. Noc kostelů pátek Adorace bude ukončena dříve (16:00-17:00) - Informace u dveří (informace k programu v našem kostele, informace o programech v okolních kostelích) zajišťuje Ludmila Marková - Doprovázející služba v kostele zajišťuje Růžena Klíčová (+ dobrovolníci) - Pořadatelé budou mít k dispozici malé baterky - K rozdání na informačním stánku svíčky, sirky, záložky vyrobené na CMG, poutnické pasy, pohledy farnosti, časopis Milujte se, knížky na rozdání (zajistí Jana Hrušková, Jana Kreplová) - Příprava kostela - ve čtvrtek od 14:00 v kostele a v pátek během dne (do 16:00, kdy začíná adorace) - Program a zodpovědný člověk daného programu: 17:30 17:50 18:00 18:45 19:00 22:00 19:00 19:25 19:30 20:00 20:00 20:15 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Přijďte si zazpívat s vrahovickou scholou. - zajišťuje Eva Hasová Největší tajemství víry Mše svatá s malým uvedením.(dle možností se zajistí publikace o mši k rozdání; Dětský misálek a Bible k zapůjčení) - zajišťuje P.Petr Matula, František Krátký, Eva Hasová Můžete mít nadhled Prohlídka věže kostela a varhan. (je třeba 3+1 dobrovolníků) - zajišťuje Václav Burget, František Krátký, Jiří Hasa, Jaroslav Navrátil (Jan Závodský) - připravit: úklid, osvětlení, zabezpečení proti úrazům, popisky Vrahovické nebe Představení světců vyobrazených v kostelích a kaplích farnosti. - zajišťuje: P.Petr Matula (+obsluha projektoru Zdenka Roháčková osloví Lukáše Charváta) - připravit: dataprojektor, prezentaci o svatých 654-té narozeniny Komentovaná prohlídka kostela s videoprojekcí. - zajišťuje: P.Petr Matula (+obsluha projektoru Zdenka Roháčková osloví Lukáše Charváta) - připravit: dataprojektor, prezentaci o kostele Tajemství vrahovické kroniky Četba zajímavostí z farní kroniky. - zajišťuje: Jana Hrušková - připravit: citace z farní kroniky válečná léta Bartolomějské listy 6/2014 stránka 5

6 20:15 22:00 20:15 22:00 22:00 22:10 Kostel a jeho poklady Volná prohlídka kostela spojená s výstavou bohoslužebných rouch, bohoslužebných předmětů a prezentací o činnosti farnosti. - zajišťuje: P.Petr Matula, Marta Navrátilová, František Krátký (+ dobrovolníci) - připravit: sakristie Marta Navrátilová (ornáty, pluviály, vela), zimní kaple Zdeňka Roháčková (monstrance, kalichy, pally, kadidelnice, korouhve, kříže ) Nabídka přímluvné modlitby Možnost svěřit svou těžkost modlitební skupince vedené knězem. - zajišťuje: Jana Kreplová - připravit: 2 židle v kapli Panny Marie Bolestné Slůvko na dobrou noc a závěrečné požehnání - zajišťuje: P.Petr Matula 4. První svaté přijímání - Neděle v 9:00 připravují se 4 děti - Připraví se květinová výzdoba (žlutá, bílá), hrozen, bochník chleba zajistí Zdenka Roháčková; děti ponesou v obětním průvodu hrozen, bochník chleba, konvičky, hostie - Rodiče dětí budou sedět v lavicích, 4 děti na židlích u křtitelnice 5. Boží Tělo Slavnost Těla a krve Páně - Neděle v 9:00 na průvod po mši svaté se připraví 4 oltáře (1.obětní stůl v kostele, 2.boční dveře u dlážděné cesty, 3.venkovní vchod do sakristie, 4.obětní stůl v kostele) - Po skončení mše svaté vyjde průvod od obětního stolu v kostele (1.) hlavním vchodem vlevo směrem ke hřbitovu k bočnímu vchodu (2.), potom obejdeme presbytář kostela k venkovnímu vchodu do sakristie (3.) a odtud hlavním vchodem k obětnímu stolu do kostela (4.) - Pro malé děti je vhodné připravit lístečky z květin na rozhazování do průvodu - K uskutečnění celého průvodu bude nutné zakoupit přenosný mikrofon - Domluví se termín, kdy se vše dopředu připraví (ohlásí se v ohláškách) 6. Hody u sv. Otýlie v Čechůvkách - Neděle v 10:30 - Při hodech by se mohla vhodným způsobem připomenout souvislost sv. Otýlie jako patronky slepých a blízké křižovatky smrti (prosba za oběti dopravních nehod) - Odpoledne bude na zahájení prázdnin od 15:00 hod. posezení na faře 7. Hody u sv. Bartoloměje - Neděle v 9:00 pozveme jako hlavního celebranta P. Petra Vaculíka; bude možnost přistoupit ke zpovědi před mší sv. (2 zpovědníci) Bartolomějské listy 6/2014 stránka 6

7 - Požehnání v kostele bude ve 14:30 a potom bude následovat od 15:00 posezení na faře 8. Různé - Neděle při mši sv. v 9:00 - žehnání aktovek - Neděle při mši sv. v 9:00 - poděkování za úrodu - Koncert hudební skupiny Goldband z Ostravy ( ) byl zrušen - Misálek pro děti a Bible budou k zapůjčení v kostele - Varhaník nyní vypomáhá v neděli Josef Hlaváček; bude se hledat možnost k získání stabilního varhaníka - Zjišťování možnosti mít zabezpečenou a zároveň přístupnou předsíň farního kostela proběhlo setkání zástupců PRF a ERF s kovářem Stanislavem Přikrylem z Prostějova s diskuzí nad jeho návrhem řešení; byly shromážděny připomínky farníků k návrhu; z postoje členů PRF, ERF a farníků vyplynulo, že návrh Stanislava Přikryla je potřeba ještě upravit nebo vytvořit úplně jiný návrh; P. Petr Matula s ERF povede další jednání s panem Přikrylem - socha sv. Jana Sarkandra na základě osobní komunikace se zástupci Statutárního města Prostějova a Osadním výborem Vrahovice farnost podala žádost na Statutární město Prostějov o bezplatný převod sochy do vlastnictví farnosti; před nabytím vlastnictví sochy městem Prostějov socha figuruje v inventárních seznamech farnosti; zástupci města Prostějov a farnosti se dohodli, že restaurování a znovu umístění sochy by se snáze uskutečnilo skrze farnost; nyní čekáme na vyjádření města Prostějov k této žádosti; nyní se zpracovává návrh restaurování sochy i se stanovením rozpočtu k restaurování - Kaple sv.floriána v Držovicích - od změna mše sv. v 18:00 z pondělí na úterý (mše sv. v Držovicích: út 27.5., út 3.6., út 10.6., út 17.6., út 24.6.; poslední mše před prázdninami bude v po ). Mše sv. v kapli v Držovicích v červenci a srpnu nebudou. Od září budou mše sv. už jen v úterý (od ). - Mše sv. o letních prázdninách (červenec a srpen) budou jen v pátek (18:00) a v neděli (9:00). Mše sv. v pondělí/úterý a ve středu budou v červenci a srpnu zrušeny. Následující PRF: , , , , Zapsal: Petr Matula Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba k Duchu svatému 2. Ekonomická situace farnosti - Pokladna k = 0,- Kč - Bankovní účet k = ,42 Kč (z toho je Kč bezúročná půjčka na renovaci bočních dveří farního kostela) Bartolomějské listy 6/2014 stránka 7

8 - Dotace - na renovaci bočních dveří farního kostela smlouvou s Olomouckým krajem máme zajištěnou dotaci Kč (bude proplacena po dokončení renovace) - na opravu plotu mezi farní zahradou a pozemkem ZŠ Majakovského veřejná finanční podpora Statutárního města Prostějova ve výši Kč na materiál 3. Norské fondy - Rámcovým cílem fondu je přispět ke zmírnění ekonomických a sociálních rozdílů a k posílení bilaterální spolupráce mezi kulturními činiteli z přijímajících států (ČR) a obdobnými institucemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Tento cíl je realizován především spoluprací při objektivním výběru kvalitních projektů a při jejich realizaci. Je vyhlašován nepravidelně a je určen na opravu památek v ČR. Spoluúčast na financování pro církve je 20% z celkové částky projektu. V letošním roce je vypsán fond ( ) na projekty pohybující se v částce od Kč do Kč. Podpoří se z celkové částky Kč asi 20 projektů z celé republiky. - Po absolvování semináře o Norských fondech na Ministerstvu kultury a po konzultaci s agenturou provádějící výběrové řízení (mající zkušenost s Norskými fondy) bylo rozhodnuto o tyto fondy nežádat. Práce při přípravě žádosti se všemi doklady by pravděpodobně byla k ničemu, protože konkurence žádostí z celé ČR je příliš veliká. - Přínos tohoto zvažování žádosti o Norské fondy: Byla zřízena pro farnost Datová schránka a elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Různým jednáními se zvýšila informovanost pro další hledání zdrojů pro financování oprav. Významně se posunula příprava podkladů pro budoucí renovaci stropních maleb a fresek, varhan a střechy farního kostela. 4. Plot farní zahrady - Statutární město Prostějov rozhodlo dne na Radě města o poskytnutí veřejné finanční podpory v částce Kč Římskokatolické farnosti Prostějov Vrahovice na nákup materiálu pro rekonstrukci oplocení včetně opěrné zídky na p.č. 169/1 k.ú. Vrahovice (plot mezi farní zahradou a pozemkem ZŠ Majakovského 1, Prostějov). Příspěvek bude použit nejpozději do Své doporučení Statutárnímu městu Prostějov k poskytnutí dotace vyjádřil také Osadní výbor v Prostějově Vrahovicích a vedení ZŠ Majakovského 1. - Dne se na faře uskutečnila schůzka farníků ve složení: Zdeněk Beran, Ladislav Holba ml., Ludmila Marková, Petr Matula, Václav Burget. Na základě výše schválené podpory ze strany města byly znovu propočteny náklady na materiál jako příprava pro Bartolomějské listy 6/2014 stránka 8

9 objednávku materiálu. Paní Marková domluví zaměření pro výkopové práce dle katastru. Práce by probíhaly ve třech fázích: 1) vybetonování základu pro zídku a vybudování zídky; 2) uložení sloupků plotu, podhrabových desek a natažení pletiva; 3) výroba a usazení kovové branky (prostor mezi rohem stodoly a zídkou plotu). Veškeré práce na opravě plotu budou dělány brigádnicky ze strany farníků pod vedením pana Václava Burgeta. - Tato investice do opravy plotu farní zahrady je nutná a neodkladná z důvodu zabezpečení pozemků a vyloučení možných eventuálních zranění, zvláště ze strany školních dětí, kteří si v blízkosti nynějšího poškozeného plotu hrají. Oprava plotu dotvoří celkovou úpravu okolí nově vystavěné budovy školy na ZŠ Majakovského. - Římskokatolická farnost Prostějov Vrahovice již 10 let (od roku 2004) bezplatně pronajímá farní pozemek mezi farou a starou školou pro potřeby ZŠ Majakovského. Tato smlouva bude prodloužena. 5. Střecha farního kostela - Podnětů pro podrobnější posouzení stavu střechy bylo několik: 1) každoroční oprava spadených břidlicových tašek na střeše; 2) diplomová práce Ladislava Holby posuzující stav krovů farního kostela; 3) zvažování žádat o dotaci (Norské fondy), jehož součástí by byly podklady se závazným stanoviskem od Památkové péče (farní kostel je Kulturní památka) - Na základě těchto podnětů byla domluvena schůzka se zástupcem německé firmy Rathscheck panem Davidem Moulem, která je předním evropským dodavatelem břidlice na střechy domů. Schůzky se zúčastnili Zdeněk Beran, Ladislav Holba, Petr Matula. Pan David Moule střechu prohlédl a vznesl tyto důležité podněty: 1) břidlice použitá na střeše kostela je zvětralá a do 10 let může začít padat dolů na zem; 2) dobrá břidlice při poklepání zvoní, břidlice použitá na střeše vydává zvuk jako zpuchřelá omítka; 3) vzájemné překrytí břidlic na střeše je malé a neodpovídá normě (zvláště špatné překrytí je v oblouku střechy na konci presbytáře); 4) použité hřebíky se při přehřátí střechy uvolňují (doporučuje se používat kované čtverhranné hřebíky, které pevně drží). Více dalších podnětů si poznamenal pan Beran. Budou zapracovány do podkladu pro vydání závazného stanoviska pro případnou opravu střechy pro Památkovou péči. - Je nutné, dokud střecha není v úplném havarijním stavu, začít hledat možnosti zabezpečení před úrazy a zatékáním do kostela. 6. Návrh mříže pro předsíň farního kostela - Z důvodu lepší přístupnosti farního kostela se již nějaký rok přemýšlí o možnosti zabezpečení prostoru pod kůrem formou přepážky nebo mříže. Během dne by se tak náhodný návštěvník kostela mohl v klidu pomodlit u kaple Panny Marie Bolestné, adorovat nebo si přečíst vnitřní nástěnky kostela. Současný prostor mezi vstupními dveřmi a mříží je k modlitbě velice těsný. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 9

10 - Ve středu se uskutečnila schůzka na faře členů PRF a ERF s navrhovateli mříže kováři panem Oldřichem Hrubým a Stanislavem Přikrylem. Proběhla diskuze s vysvětlením zvoleného návrhu. Bylo domluveno, že proběhne sběr podnětů mezi farníky a zjistí se dotační možnosti k případné realizaci mříže. - V úterý se uskutečnila schůzka na kovárně na faře v Určicích P.Petra Matuly s kováři Oldřichem Hrubým a Stanislavem Přikrylem. Byly diskutovány připomínky farníků k předloženému návrhu mříže. Bylo dohodnuto, že P.Petr Matula se domluví s panem PhDr. Karlem Žůrkem (odborník na restaurování památek) na zjištění potřebných informací ohledně postupů při žádostech o zabezpečení kostela. - Ve středu se uskutečnila schůzka ve farním kostele v Prostějově Vrahovicích. Přítomen byl P.Petr Matula, Karel Žůrek a kovář Stanislav Přikryl. Pan Karel Žůrek pracuje dlouhodobě v oblasti památkové péče. Na základě svých zkušeností vyjádřil důležité podněty pro budoucí opravy farního kostela. Při prohlídce stávající mříže u hlavních vstupních dveří a prostoru pod kůrem doporučil panu Stanislavu Přikrylovi, aby návrh mříže upravil (lepší zabezpečení proti přelezení mříže). P.Petr Matula se spojí s panem Karlem Žůrkem a bude konzultovat další kroky. - Při uvažování nad bytím či nebytím mříže k zabezpečení během dne otevřeného prostoru pod kůrem mě vede několik podnětů: 1) je rozdíl mezi vnímáním člověka pravidelně chodícího do kostela a mezi vnímáním člověka, který do kostela nahlédne jen občas; 2) je rozdíl mezi vnímáním prostoru mužem a vnímáním prostoru ženou; 3) rád bych vytvořil větší prostor ke každodennímu zastavení se k modlitbě a svěření svých těžkostí Bohu; 4) rád bych podpořil hlubší vztah k Panně Marii Bolestné, kterou naši předkové ctili skrze bratrstvo (zřízeno v roce 1744 a znovu obnoveno v roce 1866); 5) rád bych vytvořil prostor, aby během vánoční doby byl vrahovický betlém celodenně lépe přístupný pro všechny lidi; 5) městská část Vrahovice je i dnes spojena s určitými těžkostmi mnohých rodin (nehody na železnici ) těžká mříž, která se proměňuje v kvetoucí, symbolizuje tuto touhu po vzkříšení dobrého; 6) patronem farnosti od nepaměti je mučedník sv. Bartoloměj, kterého Ježíš před povoláním viděl pod fíkovníkem mříž má symbolizovat tento fíkovník, ke kterému budou přicházet lidé, aby je k sobě Ježíš ještě více přitáhl; 7) jsem rád, když pro místní kostel vytváří své dobré dílo někdo místní; 8) jsem rád, když vytvořené dílo má svou uměleckou hloubku když samo o sobě provokuje a mluví k lidem, přitahuje; 9) pokud by farnost něco takového realizovala, tak by to bylo jen při získání nějaké dotace - Je mi jasné, že kolik lidí, tolik názorů. Nad každým vzneseným podnětem přemýšlím a snažím se o nich diskutovat. Děkuji Vám za ně i za Vaši modlitbu, abychom ve farnosti dělali vše tak, jak chce Bůh. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 10

11 7. Různé - Byl pořízen přenosný mikrofon (pro procesí, pobožnosti, hody). Stál ,68 Kč. - Renovace bočních dveří farního kostela je uzavřena smlouva s firmou Repase Zajíček; práce by mohly začít začátkem června 2014; Olomoucký kraj farnosti přispěl částkou Kč; podle rozhodnutí žádosti o dotaci podané na Ministerstvo kultury farnost upřesní výši své spoluúčasti a rozsah prací (dotace Olomouckého kraje má podmínku 50% spoluúčasti farnosti). - Připravuje se podklad pro vydání závazného stanoviska Památkové péče pro varhany farního kostela. Podklady připravuje pan Michek ze Studenky. - Studna na farní zahradě byla zvnějšku kolem skruže utěsněna těsnícím jílem do zámrzné hloubky; jíl byl překryt hlínou, na kterou byla zaseta tráva; studna bude překryta betonovými deskami (objednány čekáme na dodávku); po překrytí betonovými deskami bude pořízeno pákové ruční čerpadlo pro běžné zalévání zahrady. - Varhaník v současné době varhaník Jarek Navrátil již nehraje (nedostatek času na trénování); varhanní doprovod na neděli se domlouvá individuálně; hledáme varhaníka s perspektivou pro pravidelné hraní. - Kanalizace fary po zkolaudování silnice (asfaltování povrchu po výkopu na průtlak pod vozovkou) a zakreslení kanalizace do mapy bude vyřízen zadržovaný nedoplatek farnosti. Řešení je nyní na realizátoru kanalizace na firmě pana Kopeckého z Protivanova. Následující ERF: , , , , Zapsal: Petr Matula Noc kostelů kostel sv. Bartoloměje Více informací o Noci kostelů naleznete na: Děkuji všem dobrovolníkům za spolupráci. P. Petr Matula SDB Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 6/2014 stránka 11

12 Hody u sv. Floriána v Držovicích Procesí s Nejsvětější svátostí z kaple sv. Floriána ke kapličce sv. Floriána na kopci Foto: Zita Holbová Bartolomějské listy 6/2014 stránka 12

13 Slovníček kaplan (kooperátor) pomocný kněz ve farnosti, který je podřízen faráři. kaple - oratorium menší bohoslužebný prostor, buď samostatný nebo spojený s kostelem nebo jinými budovami. kapuce pokrývka hlavy spojená s řádovým oblečením (hábitem) zejména mnišských řádů. kardinál nejbližší poradce papeže. Sbor kardinálů volí nového papeže. Existují tři stupně kardinálských hodností: kardinál biskup, kardinál kněz a kardinál jáhen. Kardinálskou hodnost nelze směšovat se stupněm svěcení. Kardinály jmenuje papež a pocházejí z celého světa. V čele kardinálského sboru stojí kardinál děkan. Kardinál je zároveň diplomatem státu Vatikán a má vždy na starost nějaký úkol v rámci papežské kurie ve Vatikánu. Nosí červenou barvu na znamení, že má být ochoten pro Ježíše Krista položit svou krev. E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha 1991 Přínos papežů pro život církve (sv. Petr - František) Naše farnost se v roce 2014 dle schváleného pastoračního plánu farnosti zaměřuje na prohloubení vztahu k papežské službě (heslo roku: Být na straně papeže). Vztah k nástupci sv. Petra je jedním z opěrných bodů naší víry. Papež je znamením jednoty nebo nejednoty Kristovy církve. V roce 2014 bude v Bartolomějských listech vycházet na pokračování stručný přehled papežů. U význačnějších bude uvedeno ještě pár slov o tom, čím obohatili život církve. Stručný přehled papežů ( po Kr.) 6. díl 131) Lev VIII. ( ); 132) Benedikt V. ( ); 133) Jan XIII. ( ); 134) Benedikt VI. ( ) a vzdoropapež Bonifác VII. ( protipapežem krátce a potom asi měsíc podruhé protipapežem); 135) Benedikt VII. ( ); 136) Jan XIV. ( ); 137) Jan XV. ( ); 138) Řehoř XV. ( ) nejmladší papež v době úmrtí, bylo mu 26 let a protipapež Jan XVI. ( ); 139) Silvestr II. ( ); 140) Jan XVII. ( ) vládl necelých pět měsíců; 141) Jan XVIII. ( ); 142) Sergius IV. ( ); 143) Benedikt VIII. ( ) a protipapež Řehoř ( ); 144) Jan XIX. ( ); 145) Benedikt IX. ( ) nejmladší papež při zvolení měl 18 let; 146) Silvestr III. ( ) vládl měsíc; 147) Benedikt IX. ( ) zvolen podruhé, ale po třech týdnech znovu odstoupil; 148) Řehoř VI. ( ); 149) Klement II. ( ); 150) Benedikt IX. ( ) zvolen potřetí; 151) Damasus II. ( ) vládl tři týdny; 152) sv. Lev IX. ( ) v Egisheimu v Alsasku ve Francii a jmenoval se Bruno. Několik let působil jako duchovní u dvora císaře Konráda II. a Bartolomějské listy 6/2014 stránka 13

14 ve věku 24 let byl jmenován biskupem v Toul. Působil v duchu clunyjské reformy a svolal mnoho synod. Roku 1048 byl císařem Jindřichem III. jmenován papežem a po dodatečné aklamaci lidu a římského duchovenstva ve svých 46 letech korunován za nástupce Damasa II. Od začátku svého pontifikátu se ostře vyslovoval proti laické investituře, proti manželství kněží a zejména proti simonii (kupčení s úřady). Aby zjistil, zda je všude pořádek, konal papež dlouhé vizitační cesty. Obnovoval kláštery a světil mnoho kostelů. Položil základy, na kterých jeho nástupci mohli stavět. Vytvořil novou papežskou správní organizaci. V létě 1053 byl zajat Normany a na devět měsíců uvězněn. V té době těžce onemocněl a když byl propuštěn, po šesti týdnech zemřel. Když cítil, že se blíží hodina smrti, dal se odnést ke hrobu sv. Petra, aby tam strávil poslední chvíle svého života; 153) Viktor II. ( ); 154) Štěpán IX. ( ) a protipapež Benedikt X. ( ); 155) Mikuláš II. ( ); 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ). Pokračování příště. Přehled jednotlivých dílů: BL 1/2014: 1) sv. Petr (+64/67) až 26) Felix I. ( ); BL 2/2014: 27) Eutychian ( ) až 52) Hormisdas ( ); BL 3/2014: 53) Jan I. ( ) až 78) Donus ( ); BL 4/2014: 79) Agathon ( ) až 104) Benedikt III. ( ) a protipapež Anastasius (855); BL 5/2014: 105) Mikuláš I. ( ) až 130) Jan XII. ( ); BL 6/2014: 131) Lev VIII. ( ) až 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ); BL 7/2014: 157) Řehoř VII. ( ) až 182) Urban IV. ( ); BL 8/2014: 183) Klement IV. ( ) až 208) Mikuláš V. ( ); BL 9/2014: 209) Kalixt III. ( ) až 234) Řehoř XV. ( ); BL 10/2014: 235) Urban VIII. ( ) až 266) František (2013 ) Zpracováno dle: Schauber, Schindler-Rok se svatými, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2002; Galerie pontifiků Katolické noviny (vycházelo na pokračování). Z farní kroniky rok Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 66 69) Rok 1921 byl rokem neobyčejně suchým, nepršelo od jara až do žní a tak bylo vše předčasně uzrato, ale píce se nedostávalo. Protože otavy a sklizně druhé lucerek a jetelin už nebylo. Následek toho byl, že ceny obilí, kterého se však na zrno velmi mnoho sklidilo, byly zase zvýšeny a prodával se metrák pšenice a rži každého za 400 Kč na metrák ječmene za 350 Kč. metrák zemáků za Kč. metrák sena stál Kč. Také cukrovky sklidilo se s pole méně za to větší cukernatosti. Ale řízků bylo málo, a proto že i jiné píce nebylo, nemohli velmi mnozí dobytek uživiti a proto jej odprodávali. Po velmi parném létě dostavila se však velmi brzo, již v listopadě, tuhá a později i velice tuhá zima. Bývalo i -30 ;R zimy. Protože uhlí bylo velice drahé stál metrák černého uhlí 72 Kč, a hnědého Kč., nemohli si chudobní lidé v kruté této zimě dostatečně vytopiti své byty a velice mnoho zimy vytrpěli. Bartolomějské listy 6/2014 stránka 14

15 Dne 22. ledna ho. Ráno zemřel v Římě po velmi krátké nemoci (chřipce) sv. Otec Benedikt XV. po došlé, truchlivé této zprávě bylo hned všemi zvony zvoněno a lid byl k modlitbě za zemřelého sv. Otce vyzván. Byly také zde obětovány slavnostní zádušní bohoslužby za zemřelého sv. Otce,k nimž byly všecky úřady, školy i věřící pozváni. Dne 6. února 1922 (v pondělí)byl v Římě zvolen papežem dosavadní kardinál arcibiskup milánský Achilles Ratti, jenž zvolil jsi jméno Pius XI. Narodil se dne 31. Března 1857 v městečku Desin u Milána. Po světové válce r byl jmenován apoštolským nunciem v republice polské se sídlem ve Varšavě. A povýšen za titulárního arcibiskupa Lepanského. Polsko bylo ve velkém nebezpečí odtržení se od svaté církve následkem podvratných vlivů ruských bolševiků, ale arcibiskup Ratti pracoval velmi úspěšně proti šíření se radikalismu a získal si veliké úcty polských katolíků svou horlivou péčí o válečné sirotky a bídou trpící polské děti. V kardinálu Rattim obdržela církev sv. za viditelnou hlavu nejen velikého učence, ale, co zvláště důležito jest, horlivého pastýře duší nesmrtelných. Kéž P. Bůh žehná otci Piovi XI. Po tuhé zimě nastalo velmi suché jaro, strom kvetl velmi brzo a nasadil mnoho plodů, zvláště jablek a kadlátek (sliv)bylo velmi mnoho. Ale dlouhotrvající sucho poškodilo velice vývin stébel natin. Obilí zasýchalo a neodnožilo řádně, čímž bylo obilí řídké a byl pak po žních veliký nedostatek píce a slámy. Následkem toho byli nuceni velmi mnozí odprodávati dobytek na podzim nemaje dostatečného krmiva pro něj. A kupovati píci přišlo velmi draho, ježto za 1q sena. Prodával se za Kč a jeden metrický cent slámy stál Kč. Následkem tohoto nedostatku píce trpěl dobytek nedostatečnou výživou a z toho pak rozmohla se v celém kraji zdejším epidemická nemoc u dobytka tzv. měknutí čili práchnivění kosti, čímž velice mnoho dobytka uhynulo. U některých rolníků zůstaly následkem této epidemie prázdné chlévy. Rok 1922 jest rokem veliké nezaměstnanosti dělnictva, což velice se pociťovalo ve zdejší farnosti, v níž velice mnoho rodin jest zaměstnáno dílem v továrnách na hospodářské stroje v Prostějově (firma Wichterle a Kovařík) dílem pracují doma pro krejčovské konfekce prostějovské. Poněvadž pak následkem vysokých cen výrobků a materiálií, jakož i vysokých mezd dělnických, kteří za osmihodinovou denní práci měli platu denního Kč, jež si svými organizacemi u svých chlebodárců továrníků vymohli, nemohli továrníci tito odprodávati drahých svých výrobků, zastavili z části výrobu v továrnách a dělníky z práce po skupinách mužů obnášejících počali z práce propouštěti tak že koncem roku 1922 v závodech prostějovké firmy Wichterle a Kovařík pracovalo jen 120 dělníků z dřívějších dělníků. Ostatní byli z práce propuštěni. Takovýchto nezaměstnaných lidí bylo i v jiných závodech mnoho a proto, aby se předešlo násilí, dostávali tito od státu podporu 10Kč denně dělník nezaměstnaný a 2 Kč denně pro manželku a 1 Kč denně pro každé nedospělé dítko do 14 let. Tím vzešly výlohy obrovské pro stát a tak počaly stoupati také velmi rapidně i daně všeho druhu. Platily se a platí dosud daně pozemkové %, daně výdělkové, daň z majetku, daň z příjmu, daň z obratu, daň ze zahrad, daň z nápojů, daň z porážek zvířat domácích, ať už se zabije doma vepřík, koza, kůzle neb cokoliv jiného, musí se dříve zaplatit finančnímu důchodovému úřadu poplatek, který dle Bartolomějské listy 6/2014 stránka 15

16 váhy dobytčete stoupá. Také řezníci nesmějí porážeti dobytek, dokud nezaplatili daně. Ale placení čili podpora lidí nezaměstnaných měly zhoubný následek lid odvykl si práci a i když mohl mnohý z nich práci nějakou nastoupiti, - nešel do práce a bral raději podporu bez práce a mimoto z velké části přiživoval se způsobem nepoctivým krádeží na polích i v domácnostech. Následkem veliké nezaměstnanosti lidí a drahoty pak životních potřeb, tak průmyslových výrobků a ukládáním nových a nových daní rostla ve vrstvách socialistických nespokojenost s dosavadní socialistickou vládou, jež vyvrcholila útokem socialisty Šoupala na ministra financí Dr. Rašína, Dětský den Klubu SHM Prostějov Foto: Petr Matula jenž byl dvěma ranami z revolveru ze zadu do páteře postřelen a ranám těmto po delším léčení bezúspěšném podlehl. Pokračování příště. Klub SHM Prostějov termíny letních táborů 2014 na: První svaté přijímání dětí ve farním kostele Foto: Jiří a Antonín Hasovi Bartolomějské listy 2014 Ročník 5 Číslo 6/2014 vyšlo v nákladu 130 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula / korektura Jana Hrušková Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 4 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 6/2014 stránka 16

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Adopce na dálku dopis od Suhala A. Jogi s. 4 a dopis od Ravi Kirana s. 6, Slovníček karner, katedra, katedrála s. 7, Přínos papežů 7. díl(rok 1073-1264) s. 8, Farní kronika (rok 1923-1926) s. 9, Fotokronika

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Slovníček klerika, klérus, klobouk s. 5, Přínos papežů 9. díl (rok 1455-1623) s. 5, Farní kronika (rok 1930-1931) s. 7, Sčítání účastníků bohoslužeb s. 9, Nové hospodaření církve s.11, Fotogalerie z biřmování

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 12.3. s.5, ERF 26.3. s.7, Slovníček INRI, jáhen, kadidelnice, kadidlo s.9, Přínos papežů 4.díl (rok 678-858) s. 10, Farní kronika (rok 1919) s. 12, Letní tábor Klubu SHM Pv s.15, Velikonoční bohoslužby

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 9.9.2014 s. 4, Roční pastorační plán 2014-2015 s. 5, ERF 24.9.2014 s. 7, Slovníček kazatelna, klášter, klausura, klerik s. 9, Přínos papežů 8. díl (rok 1265-1455) s. 9, Farní kronika (rok 1927-1929)

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010 Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 5, Redakční rada s. 5, Události, reportáže s. 6 Římskokatolické

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s. Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.6, Tříletá příprava s. 7, Slovníček s. 7, Události, reportáže s.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I Poučení: Protokol se předává na biskupství ve 3 stejnopisech. Po schválení Biskupstvím litoměřickým se jedna kopie uloží ve spisovně předávané farnosti,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více