Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em"

Transkript

1 Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán určuje podmínky a pravidla karetní hry Texas Hold em provozované společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: , zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka Základní pojmy a jejich význam Ante Buy-in Big Blind Fee Hand by Hand znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí každý Hráč před rozdáním karet. Tyto Sázky jsou poté součástí Pot, znamená peněžní (případně bodovou) sumu, kterou Hráči zaplatí při registraci do turnaje. Tato suma následně tvoří Pot, o který Hráči hrají, znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí Hráč před každým rozdáním karet. Tuto povinnou Sázku platí Hráč na druhé pozici za pozicí Dealer po směru hodinových ručiček, znamená poplatek, který Hráč zaplatí Sázkové společnosti při registraci do turnaje společně s Buy-inem. Tento poplatek je stanoven vždy jako procentuální podíl z Buyinu, nikdy ne však více jak 20% ze sumy Buy-inu, znamená režim Hry, kdy Hra je na jednotlivých stolech synchronizována a s další Hrou na stole se čeká, až skončí Hra na ostatních stolech. Následující Hra pak začne na všech stolech současně, Herna Herní plán Hra Hráč Loterní zákon znamená internetové herní prostředí Sázkové společnosti, ve kterém se Hráč účastní Hry, znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, znamená internetovou sázkovou hru Texas Hold'em provozovanou Sázkovou společností prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob na základě rozhodnutí Ministerstva financí, specifikovanou v tomto Herním plánu. znamená fyzickou osobu, která využívá služeb Sázkové společnosti na základě smlouvy o poskytování služeb (smlouvy o kursovém sázení), znamená zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ObchZ OZ Pot Rake znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, znamená souhrn všech Sázek vložených Hráči do jedné Hry, znamená poplatek odebíraný Sázkovou společností z jednotlivých Her cash game vždy

2 z uzavřeného Potu. Tento poplatek má vždy maximální hodnotu 5% z daného Potu S-konto Sázka Sázková společnost Sběrna Small Blind Vklad Výhra znamená sázkový účet, který vede Sázková společnost pro Hráče na základě smlouvy o poskytování služeb (příp. smlouvy o kursovém sázení). Na S-konto může Hráč vkládat finanční prostředky, dochází zde k připsání finančních prostředků z Výher Hráče a odepsání Vkladů a jiných poplatků, znamená vložení určité části žetonů Hráče do Hry, znamená SYNOT TIP, a.s. IČ: , se sídlem v Jaktáře 1475, Uherské Hradiště - Mařatice, zapsaná v Obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 3827, znamená stálé provozní místo povolené dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků, znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí Hráč před každým rozdáním karet. Tuto povinnou Sázku platí Hráč na první pozici za pozicí Dealer po směru hodinových ručiček, znamená převod určité části peněžních prostředků z S-konta Hráče do Herny a její převedení na žetony odpovídající hodnoty, v případě placených turnajů zaplacení registračního poplatku Fee a vstupního poplatku Buy-in z S-konta Hráče, za které obdrží žetony stejné hodnoty jako ostatní Hráči, kteří se daného turnaje účastní, znamená množství žetonů určené výší všech Sázek Hráčů do jedné Hry a jejich karetními kombinacemi, ZoOOÚ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

3 2. Účast ve Hře Texas Hold'em 2.1. Účastnit Hry se mohou pouze osoby, které: a) nejsou mladší 18 let, b) nejsou zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, c) nejsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném poměru k Sázkové společnosti, členy orgánů nebo akcionáři Sázkové společnosti Hráč je povinen seznámit se s Herním plánem, který je uveřejněn na internetových stránkách Sázkové společnosti. Neznalost Herního plánu nemá vliv na průběh a výsledek Hry Texas Hold'em Hra probíhá na internetových stránkách Sázkové společnosti 3. Charakteristika hry Texas Hold'em 3.1. Texas Hold'em je Hra, která se hraje s balíčkem 52 karet označených čtyřmi druhy symbolů ( ), tzv. barev. Barvy mají hodnoty v následujícím pořadí: 1) piky (spades), 2) srdce (hearts), 3) káry (diamonds), 4) kříže (clubs). Hodnota barev hraje roli pouze při losování pozice Dealer. Hodnoty karet v každé barvě jsou od nejnižší k nejvyšší: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (kluk), Q (dáma), K (král), A (eso) Hra probíhá na příslušném hracím stole s počtem hracích míst 2 až 10. Na každém hracím stole musí hrát po celou dobu Hry minimálně dva Hráči Cílem Hry je získat částku uloženou v Potu nebo její část buď na základě hodnoty kombinace karet v porovnání s ostatními Hráči nebo v důsledku vzdání se Hry ostatními Hráči (ostatní Hráči mohou složit karty) Po skončení Hry a před vyplacením Výher je z Potu uhrazen poplatek Sázkové společnosti. Poplatek může být pro jednotlivé hrací stoly stanoven odlišně, činí však nejvýše 5% Potu.

4 4. Pravidla Hry 4.1. Hráč při přihlášení do Herny provede převod Vkladu ze svého S-konta na žetony v poměru 1:1, které pak používá do Hry v podobě Sázek Hráč, který se přihlásí do Herny, si může vybrat druh hracího stolu, u něhož se chce účastnit Hry, a k tomuto hracímu stolu si poté přisednout.

5 4.3. V každé Hře je určen jeden Hráč, který symbolicky rozdává karty a je označený písmenem "D" (Dealer). Toto označení se po každé Hře posune o jednoho Hráče ve směru hodinových ručiček Každá Hra začíná povinnými Sázkami (Blindy). První Hráč v pořadí po Dealerovi ve směru hodinových ručiček sází Small Blind, druhý Hráč v pořadí Big Blind. V případě, že u hracího stolu hrají pouze dva Hráči, na pozici Small Blindu je vždy Hráč, který je zároveň na pozici Dealer. Nový Hráč, který se chce zapojit do Hry na otevřeném hracím stole, může počkat na fázi Hry, kdy bude označen jako Dealer, případně jako plátce povinných Sázek (Blinds), nebo může před zahájením nové Hry vložit do Hry Big Blind a zúčastnit se již nejbližší následující Hry Výši Small a Big Blindu nastavuje pro každý hrací stůl Sázková společnost. Hodnota Big Blindu je vždy dvojnásobkem hodnoty Small Blindu Small Blind a Big Blind případně i Ante, vytvoří základ Potu, o který budou Hráči následně hrát Poté každý z Hráčů obdrží dvě karty, které vidí jen on sám.

6 Na řadě je Hráč následující za Hráčem, který vsadil Big Blind, tedy Hráč na třetí pozici za Dealerem. Hráč může předcházející Sázku (Big blind) dorovnat nebo může Sázku zvýšit nebo může karty složit a nepokračovat tak ve Hře. Další Hráči se dostávají do Hry po směru hodinových ručiček. Všichni Hráči mají stejný časový interval k rozhodnutí, jakým způsobem pokračovat ve Hře. Pokud ve stanoveném limitu Hráč nezvolí žádnou z variant, bude systémem automaticky vybrána volba Fold (složit). Je-li Hráč na Big Blindu a není před ním navýšení hodnoty právě Big Blindu, systém zvolí automaticky možnost Check (zdržení se Sázky). Ve chvíli, kdy jsou Sázky všech Hráčů dorovnány, jsou na hrací stůl vyloženy tři společné karty (flop). Jejich hodnoty vidí všichni Hráči. Hráči mohou karty na hracím stole spolu s těmi, které mají v ruce, použít k vytvoření co nejvyšší karetní kombinace. Následuje možnost pro všechny Hráče navýšit Sázku. Pravidla Hry jsou stejná jako v předchozím kole. Pokud Hráč nechce vsadit žetony do Hry a nikdo před ním nevsadil, může se zdržet Sázky zmáčknutím tlačítka Check. Po opětovném dorovnání všech Sázek je na hrací stůl vyložena čtvrtá společná karta (turn). I tuto kartu mohou Hráči použít k vytvoření nejlepší možné výherní kombinace. Před rozdáním poslední, páté společné karty mají všichni Hráči, kteří už dříve nesložili karty, možnost opět navýšit Sázky. Hra se řídí stejnými pravidly jako v předcházejících kolech. Po rozdání poslední, páté společné karty (river) mají Hráči poslední možnost navýšit Sázky. Hra může být ukončena tak, že jeden z Hráčů může kdykoliv v průběhu Hry navýšit Sázku natolik, že ostatní složí své karty (v tomto případě nemusí vítězný Hráč ukazovat své karty), nebo zůstane ve Hře více Hráčů. Hráč, který vyvolal navyšování Sázek jako poslední, musí odkrýt své dvě karty jako první. Po směru hodinových ručiček dochází k odkrytí karet dalších Hráčů, kteří mají lepší karetní kombinaci než předchozí Hráč. V případě, že má Hráč karetní kombinaci horší, může se rozhodnout, zda ji ostatním Hráčům odkryje či nikoliv. V případě, že některý z Hráčů vsadil do Hry všechny své žetony (sázka "All in") a Hry se účastní další alespoň dva Hráči, kteří mají více žetonů než Hráč, který vsadil All in, je Pot rozdělen na dvě části - hlavní a vedlejší. Jestliže Hráč se Sázkou All in vyhraje, obdrží pouze tu část Potu, do které přispěl rovným dílem s ostatními Hráči. Na vedlejší část Potu nemá nárok, tato část bude rozdělena mezi zbývající Hráče, kteří se Hry účastnili a Pot vytvořili. Hráč s nejvyšší karetní kombinací získává Pot Po ukončení každé Hry má možnost Hráč opustit hrací stůl (volba Sit out dle bodu v režimu Sit-out nejsou Hráči rozdávány karty a Small ani Big Blind. tzn. je sice u hracího stolu, ale není účastníkem Hry).

7 4.9. Při odhlášení Hráče z Herny si Hráč může převést své žetony zpět na peníze a s těmito dále nakládat. V případě, že si Hráč své žetony na peníze nepřevede, jsou mu tyto žetony Sázkovou společností uchovány do doby, než si opět ke kterémukoliv stolu přisedne Průběh Hry podle uvedených pravidel řídí centrální počítač Sázkové společnosti. 5. Druhy hracích stolů a jejich limity 5.1. Hráč si může vybrat z více hracích stolů. Každý hrací stůl má předem stanovené hodnoty Small a Big blindů Sázek. Jejich výše je uvedena přímo v názvu hracího stolu Minimální Sázka u hracího stolu je rovna hodnotě Big Blindu. 5.3 Hodnota Small Blindu u hracího stolu je nejméně 1,- Kč. Karetní kombinace od nejvyšší po nejnižší Nejvyšší postupka v barvě (Royal Flush) o 10 J Q K A jedné barvy 6. Karetní kombinace Postupka v barvě (Straight Flush) o pět po sobě jdoucích karet (postupka) v jedné barvě 4 stejné karty (Four of a Kind) o čtyři karty stejné hodnoty; při shodě rozhoduje vyšší hodnota karet

8 Trojice a dvojice (Full House) o při shodě rozhoduje vyšší hodnota karet (trojice, následně dvojice) Barva (Flush) o pět karet stejné barvy; při shodě rozhoduje nejvyšší karta Postupka (Straight) o pět po sobě jdoucích karet různé barvy; rozhoduje nejvyšší karta v postupce Trojice(Three of a Kind) o tři karty stejné hodnoty; vyšší trojice vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta ze zbylých karet

9 Dva páry (Two pairs) o pár je dvojice karet stejné hodnoty; vyšší pár vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta Jeden pár (Pair) o pár je dvojice karet stejné hodnoty; vyšší pár vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta Vysoká karta (High Card) o v případě, že žádný z Hráčů nesestavil ani jednu z výše uvedených kombinací, rozhoduje hodnota nejvyšší karty Jestliže má více Hráčů stejně vysokou výherní kombinaci, rozhoduje o vítězi vyšší vedlejší karta ("Kicker"). Pokud je i Kicker stejné hodnoty, dělí se Pot mezi Hráče rovným dílem. 7. Turnaje 7.1. Sázková kancelář může v Herně provozovat turnaje Účast v turnaji je umožněna jen registrovaným Hráčům Sázkové kanceláře Každý Hráč se může do jednoho turnaje zaregistrovat pouze jednou Hra na jednotlivých hracích stolech probíhá podle pravidel popsaných v tomto Herním plánu Vyhlášení turnaje: Sázková kancelář oznamuje informace o plánovaných turnajích na svých internetových stránkách

10 Ke každému turnaji budou uvedeny minimálně následující informace: název turnaje datum a čas zahájení turnaje typ turnaje výše registračního (Fee) a vstupního (Buy in) poplatku minimální a maximální počet Hráčů způsob navyšování povinných Sázek (Blinds) a poplatků (Ante) seznam Výher, které mohou být: peněžité (v turnaji vyhrají Hráči podíl z Potu) nepeněžité tj.věcné výhry (Sázková společnost má možnost stanovit odměny v podobě elektroniky, propagačních předmětů, poukazů na živou hru apod. Toto je však možné stanovit pouze v turnajích Freeroll, příp. v turnajích se vstupním poplatkem ve formě bodů), ve formě bodů ( turnaje Freeroll, turnaje s Buy-inem za body )

11 Sázková kancelář může plánovaný turnaj za určitých podmínek zrušit. Jedná se zejména o případy, kdy v rámci plánovaného turnaje není registrován dostatečný počet Hráčů nebo technické podmínky neumožňují plánovaný turnaj realizovat. V takových případech Sázková kancelář vrátí zaplacené poplatky na S-konto Hráčů zaregistrovaných do turnaje Registrace do turnaje Hráč se do turnaje zaregistruje kliknutím na odpovídající tlačítko u daného turnaje V případě placeného turnaje musí mít Hráč v čase registrace na svém S-kontě dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení registračního poplatku (Fee) a vstupního poplatku (Buy in) Po potvrzení registrace do placeného turnaje jefee a Buy in ihned odečten z S-konta Hráče a Hráč je přidán na seznam účastníků turnaje Po dobu registrace Hráčů do turnaje může Hráč svou registraci zrušit kliknutím na odpovídající tlačítko u daného turnaje. Zaplacené poplatky mu poté Sázková kancelář vrátí bez zbytečného odkladu na jeho S-konto.

12 7.7. Počátek a průběh turnaje Hráč vstupuje do turnaje kliknutím na tlačítko označené START u daného turnaje Hráči jsou ke hracím stolům přiřazeni náhodným způsobem, přičemž hrací stoly jsou obsazeny rovnoměrně Každý Hráč vstupuje do turnaje s žetony Big Blind a Small Blind jsou uhrazeny automaticky a zvyšují se podle pravidel daného turnaje Každý Hráč zaplatí při vstupu do Hry poplatek (Ante) dle pravidel daného turnaje Pokud Hráč z jakéhokoliv důvodu nereaguje a vyprší jeho časový limit pro odehrání akce v dané Hře, je automaticky přepnut do režimu Sit-out. V tomto režimu přebírá za Hráče Hru centrální počítač a jeho Hra je řízena systémem Check/Fold. Hráči jsou dále odebírány Small a Big Blind a jsou mu rozdávány karty. Pokud na Hráče přijde řada, je automaticky zvolena možnost Fold, resp. Check. Možnost Check systém zvolí pouze v případě, je-li Hráč, sedící u hracího stolu v režimu Sit-out, na velké povinné Sázce a žádný Hráč před ním nenavýšil Sázku Během Hry mohou být vyhlášené přestávky, na které jsou Hráči upozorněni. Čas určený na přestávku se začíná počítat po dohrání Hry na hracím stole, který vstoupil do přestávky jako poslední. Proto může přestávka trvat na různých hracích stolech různě dlouhou dobu. Po uplynutí času určeného na přestávku se začíná hrát na všech hracích stolech současně Ve fázi turnaje, kdy je důležité určit přesné pořadí vypadnutých Hráčů začne centrální počítač řídit Hru systémem "Hand by Hand". Znamená to, že Hra je na jednotlivých hracích stolech synchronizována a s další Hrou na hracím stole se čeká, až skončí Hra na ostatních hracích stolech. Následující Hra začne na všech hracích stolech současně V případě, že Hráč všechny své žetony prohraje, v turnaji končí a centrální systém zaznamená jeho pořadí v turnaji Pokud skončí v turnaji více Hráčů současně, jejich pořadí je určeno podle počtu žetonů na začátku poslední Hry. Čím vyšší počet žetonů, tím lepší pořadí. Pokud měli Hráči stejný počet žetonů, o lepším pořadí rozhodne, který z nich zahrál dříve "All in". Pokud odehráli Hráči "All in" ve Hře "Hand by Hand" ve stejné pozici a stejné fázi Hry, o jejich pořadí rozhodne číslo hracího stolu, u kterého hrají. Nižší číslo hracího stolu znamená lepší pořadí v turnaji Centrální počítač postupně snižuje počet hracích stolů a přesazuje Hráče tak, aby byl počet Hráčů u jednotlivých hracích stolů vyrovnaný a počet hracích stolů co nejnižší Ukončení turnaje Turnaj může být ukončen tak, že: poslední Hráč získá všechny žetony uplynul čas, který byl u turnaje stanoven jako čas ukončení turnaje

13 turnaj ukončí Sázková společnost za podmínek stanovených tímto Herním plánem Jestliže je turnaj ukončen uplynutím stanoveného času pro daný turnaj, je pořadí stanoveno dle aktuálního počtu žetonů Hráčů k okamžiku ukončení turnaje. Čím vyšší počet žetonů, tím lepší pořadí. Jestliže má více Hráčů shodný počet žetonů, o jejich pořadí rozhodne číslo stolu případně číslo místa u hracích stolu. Čím nižší číslo, tím lepší pořadí. Sázková společnost má právo turnaj v jeho průběhu ukončit v případě, že má podezření na podvodné jednání nebo na neetické chování. V takovém případě se netvoří pořadí Hráčů, nebudou vyplacené žádné Výhry a Hráčům bude vrácen Fee i Buy in Sázková společnost má právo z turnaje vyloučit konkrétního Hráče, pokud má podezření na jeho podvodné jednání nebo na neetické chování ve Hře. Pozici Hráče zaujme centrální počítač a řídí se pravidly, která jsou popsána v odstavci Po skončení turnaje je výherní listina doplněna o jména vítězných Hráčů Typy turnajů Sit & Go Single turnaj (S&G nebo SNG) je turnaj, který nemá předem stanoven čas zahájení, tzn. začne, jakmile jsou všechna místa u hracího stolu zaplněna Multi turnaje (turnaje na více hracích stolech) Turnaje na více hracích stolech - Hráči začínají se stejným, pevně stanoveným počtem žetonů. Vzájemně soupeří o své žetony, zatímco Blindy a/nebo Ante postupně stoupají. Pokud Hráč přijde o všechny své žetony, je ze Hry vyřazen. S postupným vyřazováním Hráčů ze Hry, jsou hrací stoly rušeny a Hráči jsou přemísťováni k jiným hracím stolům tak, aby byl zachován plný počet Hráčů u všech hracích stolů a Hra byla vyrovnaná. Nakonec se poslední Hráči sejdou u finálového hracího stolu, kde se konečným vítězným Hráčem stane ten Hráč, kterému se podaří shromáždit žetony všech svých soupeřů. Peněžité Výhry náleží nejvýše umístěným Hráčům, v závislosti na počtu zúčastněných Hráčů. Freezeout Jedná se o turnaj bez možnosti dokoupení žetonů. Jakmile Hráč přijde o všechny žetony, bude jeho účast na turnaji ukončena. Shootout Shootout představuje speciální typ turnaje, který se koná na více hracích stolech, bez obvyklého vyrovnání počtu Hráčů u jednotlivých hracích stolů. Hráč zůstane u finálového hracího stolu, dokud nebude ve Hře pouze poslední Hráč. Pokud tento hrací stůl Hráč vyhraje, postupuje k dalšímu hracímu stolu a celý proces se opakuje proti Hráčům, kteří před tím vyhráli u svých hracích stolů. Rebuy turnaje Jedná se o typ turnaje, v jehož průběhu mohou Hráči dokupovat žetony. Informace o rebuy turnajích:

14 Na začátku turnaje je tzv. rebuy období, tj. doba, po kterou si Hráči mohou dokupovat žetony podle níže uvedených pravidel. Jakmile toto období uplyne, není již možné žetony dokupovat. Během rebuy období může být k dispozici pevný nebo neomezený počet dokupů žetonů. Pokud Hráči žetony dojdou úplně, bude mu rebuy nabídnut automaticky (pokud je k dispozici). V případě, že jeden Hráč má možnost dokoupení žetonů a nemá v daný moment žádné žetony, může jiný Hráč dokoupit dvojnásobek hodnoty těchto žetonů. Obecně může Hráč využít rebuy, kdykoliv je stav jeho žetonů nižší nebo roven počátečnímu stavu žetonů. Dokoupení žetonů obvykle stojí stejně jako startovné (Buyin). Po konci rebuy období může být také k dispozici add-on ( přidání ). Možnost Add-on mohou Hráči využít těsně po skončení části rebuy po daný časový limit. Addon je jeden dodatečný rebuy a počet žetonů je obvykle větší než rebuy, přičemž stojí obvykle stejně jako rebuy. Hráč může dokoupit jakoukoliv částku, ale obvykle je k dispozici částka odpovídající startovnému. Před koncem rebuy období může být také k dispozici add-on ( přidání ). To se obvykle stává před koncem první přestávky. Add-on je 1 dodatečný rebuy a není nabízen automaticky. Add-on je obecně nabízen bez ohledu na to počet žetonů. Add-on může představovat jakoukoliv částku, ale obvykle stojí stejně jako původní startovné, přičemž obdržíte stejný nebo vyšší počet žetonů jako na začátku. Celková částka na odměny a výplatní struktura budou oznámeny až po ukončení rebuy období, protože s každým rebuy se celková částka navyšuje. Freeroll turnaje Jedná se o Turnaje, v nichž Hráči neplatí Buy-in poplatek. Hráč může získat i věcné Výhry nebo vstupy do turnajů viz. bod seznam výher Poplatky při turnajích (Fee) - poplatek je stanoven podle výše Vkladu (Buy-inu). Tento poplatek stanovuje Sázková společnost, a to pro každý turnaj zvlášť. Poplatek se připočítává ke vstupnímu poplatku do turnaje (Buy-in) při registraci do turnaje a před zahájením turnaje je vždy uvedena jeho hodnota. 8. Registrace a ověření identity Hráče 8.1. Registrace probíhá v souladu s 4 odst. 5 Zákona ve Sběrnách Sázkové společnosti, tzn. registrovat se může každá fyzická osoba, která je dle Zákona způsobilá být účastníkem loterie nebo jiné podobné hry a která souhlasí se zpracováním osobních údajů dle ZoOOÚ, obsahem smlouvy o poskytování služeb, obchodními podmínkami a herním plánem Sázkové společnosti (dále jen,,zájemce ). Za udělený souhlas se považuje zaslání smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím poštovního doručovatele nebo udělením souhlasu zaškrtnutím pole Souhlas na webovém formuláři Sázkové společnosti Zájemce se stává Hráčem dokončením jeho registrace na Sběrně. Pro dokončení registrace je zájemce povinen navštívit některou ze Sběren a Sázková společnost je povinna ověřit z dokladu totožnosti, zda zájemce o uzavření smlouvy o poskytování služeb již dovršil 18 let věku, pokud tato skutečnost již nebyla Sázkovou společností ověřena v rámci platně uzavřené smlouvy o kursovém sázení. Za doklady totožnosti se považují platný občanský průkaz a platný cestovní doklad.

15 8.3. Při registraci je ve Sběrně ověřena shoda údajů uvedených ve smlouvě o poskytování služeb s údaji uvedenými v dokladu totožnosti Hráče. Sázková společnost je oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů. Sázková společnost je oprávněna registrační údaje použít pouze za účelem prokázání věku Hráče a jeho identifikace dle z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů a dle Systému vnitřních zásad zpracovaných Sázkovou společností a dále vůči správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a odpovídá za ochranu osobních údajů dle ZoOOÚ. Hráč současně může zaregistrovat ve Sběrně i peněžní účet vedený v české měně, který bude užívat podle bodu 11.2 tohoto Herního plánu. Veškerá registrační data jsou evidována a archivována v centrálním počítači Sázkové společnosti. V případě změny v jakémkoliv údaji uvedeném při registraci je Hráč povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit Sázkové společnosti popř. se osobně dostavit do Sběrny k ohlášení nebo ověření těchto údajů Hráč i Sázková společnost mohou smlouvu o poskytování služeb kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž účinky výpovědi nastávají dnem doručení písemné výpovědi druhé straně. Sázky podané Hráčem do doby nabytí účinků výpovědi jsou platné Registrací získává Hráč sázkový účet (dále jen S-konto), na který vkládá peněžní prostředky za účelem účasti ve hře. Zaregistrovaný Hráč si na internetových stránkách Sázkové společnosti po přihlášení pomocí počátečních přihlašovacích údajů poskytnutých Sázkovou společností zvolí přihlašovací jméno a heslo, které bude pro internetové sázkové hry užívat Hráč je povinen chránit heslo před ztrátou a před prozrazením. Hráč odpovídá za zneužití hesla. V případě ztráty či zapomenutí hesla má Hráč možnost získat nové heslo, a to po zadání a ověření jiných, registrovaných, pro Hráče unikátních údajů. Nové heslo je mu následně zasláno formou SMS na registrované telefonní číslo případně Hráč může změnit heslo. Nové heslo lze použít až po jeho elektronickém potvrzení Sázkovou společností. Sázková společnost může pro zvýšení bezpečnosti vyžadovat pravidelnou změnu hesla Sázková společnost je z důvodu ochrany Hráče oprávněna zablokovat S-konto v případě, že zjistí trojí po sobě následující použití nesprávného hesla. Účet si může Hráč odblokovat zadáním správného hesla po vypršení ochranné časové lhůty, která činí 24 hodin, případně po zadání a ověření jiných, registrovaných, pro Hráče unikátních údajů. Nové heslo je mu následně zasláno formou SMS na registrované telefonní číslo, případně na Náklady na použití všech komunikačních prostředků na dálku jdou k tíži Hráče. Sázková společnost neodpovídá Hráčům ani třetím osobám za škody, které vzniknou neprovedením nebo pozdním provedením operací, pokud je zaviněné selháním komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek Hráčem nebo jinými technickými problémy, jenž nemají původ na straně Sázkové společnosti. Sázková společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození internetových stránek nebo jejich obsahu, zneužitím obsahu stránek Hráčem nebo třetí osobou. Sázková společnost neodpovídá za škody vzniklé Hráči nebo třetí osobě špatnou interpretací internetových stránek nebo. 9. Účet Hráče a evidence peněžních prostředků Hráče 9.1. Hráč zasílá za účelem účasti ve Hře peněžní prostředky určené na Vklady na účet Sázkové společnosti. Sázková společnost eviduje jím zaslané peněžní prostředky na jeho S-kontě odděleně od ostatních peněžních prostředků a zaznamenává jakýkoliv pohyb v této evidenci, zejména připsání Vyhrané částky nebo zálohy na Vklady, odepsání Vkladu, vyplacení peněžních prostředků apod Každý Hráč může mít pouze jedno S-konto. Hráč, který již uzavřel smlouvu o kursovém sázení se Sázkovou společností a zaregistroval se též k internetovým sázkovým hrám, se nemůže zaregistrovat

16 pod jiným jménem nebo se účastnit hry jménem jiného Hráče. Pokud Hráč toto pravidlo poruší, je Sázková společnost oprávněna zrušit veškeré uzavřené Sázky a odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení) Každému Hráči je veden přehled o pohybech na S-kontě vedeném na jeho jméno. Za účelem kontroly je umožněno Hráči do něj kdykoliv nahlížet. Hráči je umožněn neomezený přístup k informacím o stavu svého S-konta i o celé historii provedených transakcích prostřednictvím internetových stránek Sázkové společnosti Peněžní prostředky evidované na S-kontě zůstávají majetkem Hráče, respektive pohledávkou Hráče za Sázkovou společností, a Sázková společnost je povinna vyplatit tyto peněžní prostředky nebo jejich část Hráči poté, kdy o výplatu Hráč požádá či po výpovědi uzavřené smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení). Pokud Hráč nesplňuje podmínky pro uzavírání sázek nebo jiným závažným způsobem porušuje Herní plán, související právní předpisy nebo jeho jednání v souvislosti s účastí ve hře naplňuje znaky trestného činu nebo pokusu o jeho spáchání, nevzniká Hráči nárok na výplatu Výhry 9.5. Sázková společnost zasílá peněžní prostředky Hráči bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu k výplatě, a to bezhotovostním převodem na účet u banky v tuzemsku uvedený Hráčem při osobní registraci Hráče. 10. Přijímání Sázek Sázky ve hře Texas Hold'em se přijímají prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet na základě smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení) uzavřené mezi Hráčem a Sázkovou společností a na základě osobní registrace Hráče ve Sběrně Před podáním Sázky se Hráč přihlásí pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Sázková společnost po úspěšném ověření identity Hráče rozhodne o přijetí nebo odmítnutí Sázky za podmínek stanovených tímto Herním plánem Vklad se při podání Sázky hradí z S-konta Hráče před přijetím Sázky. Sázková společnost přijme Sázku pouze do výše aktuálního zůstatku peněžních prostředků na S-kontu Hráče Sázka je přijata okamžikem jejího zaznamenání v registrační a archivační části centrálního počítače Sázkové společnosti Sázková společnost má právo odmítnout Sázku od osoby, která porušuje Herní plán nebo podmínky smlouvy o poskytování služeb. Bude-li zastaveno přijímání Sázek vlivem mimořádných okolností, nevzniká Hráči nárok na náhradu škody ani jakékoliv jiné právo, pokud to Herní plán nepřipouští Každému Hráči je veden přehled o jeho uzavřených Sázkách. Za účelem kontroly je umožněno Hráči do něj nahlížet Při jakýchkoliv sporech ohledně přijatých Sázek je rozhodná evidence Sázkové společnosti. 11. Způsob příjmu a výplaty peněžních prostředků Sázková společnost přijímá peněžní prostředky podle požadavku Hráče a v závislosti na technických možnostech následujícími způsoby:

17 a) v hotovosti ve Sběrně, v případě, že každý jednotlivý vklad peněžních prostředků nepřesáhne částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů b) převodem z peněžního účtu Hráče ve prospěch Sázkové společnosti, c) pomocí debetní platební karty Hráče vystavené k peněžnímu účtu vedenému u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky. Hráč nesmí v žádném případě použít kreditní platební kartu. d) pomocí poštovní poukázky České pošty, a.s., e) pomocí jiných platebních systémů, které jsou legální na území ČR Peněžní účet Hráče dle písm. b) musí být veden u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky. Pokud chce Hráč použít tento způsob platby, musí registrovat tento peněžní účet u Sázkové společnosti a zároveň musí prohlásit, že je vlastníkem uváděného účtu nebo osobou s dispozičním právem k uvedenému účtu současně s registrací bodle bodu 8.3. Herního plánu. Totéž musí Hráč učinit při změně účtu. Každý Hráč může mít u Sázkové společnosti registrován nejvýše jeden peněžní účet Sázková společnost vyplácí peněžní prostředky podle požadavku Hráče a v závislosti na technických možnostech následujícími způsoby: a) v hotovosti ve Sběrně, v případě, že každá jednotlivá výplata peněžních prostředků nepřesáhne částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. b) převodem na peněžní účet Hráče dle 11.2, Sázková společnost je oprávněna odmítnout výplatu částek do ,- Kč bezhotovostním převodem dle písm. b). Sázková společnost je oprávněna vyhradit si výplatu částek nad ,- Kč bezhotovostním převodem dle písm. b) Požadavek na výplatu hotovosti ve Sběrně v celkové výši přesahující , Kč je zapotřebí uplatnit alespoň dva dny předem včetně uvedení předpokládaného času výplaty. Je-li ve Sběrně k dispozici dostatečná hotovost, lze výplatu provést ihned Při příjmu nebo výplatě peněžních prostředků v hotovosti ve Sběrně je Hráč povinen na vyzvání obsluhy předložit průkaz totožnosti. Sázková společnost je oprávněná při výplatě peněžních prostředků požadovat, aby se Hráč osobně dostavil do Sběrny, přičemž je oprávněna provést identifikaci Hráče a pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů Osobní návštěva Hráče ve Sběrně se v souvislosti s realizací výplaty peněžních prostředků vyžaduje zejména: a) v případě, že Hráči vznikla jednotlivá výhra v částce přesahující částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a Hráč požaduje její přímý převod na svůj peněžní účet dle 11.2., b) v případě, že Hráč požaduje jednorázový převod částky vyšší než než je částka stanovená zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ze svého S-konta na svůj peněžní účet dle 11.2., Sázková společnost není povinná k výplatě peněžních prostředků v případě pochybností o oprávněnosti jejich vyplacení, v takovém případě je oprávněná výplatu pozastavit, a to až do odstranění pochybností, které vedly k tomuto pozastavení. 12. Reklamace

18 12.1. Pokud Hráč nesouhlasí s výší Výhry, odmítnutím Sázky nebo jiným rozhodnutím nebo postupem Sázkové společnosti, může do 30 dnů ode dne, kdy nastala sporná skutečnost, uplatnit písemně u Sázkové společnosti reklamaci Reklamaci lze uplatnit: a) zasláním na adresu sídla Sázkové společnosti nebo b) předáním ve Sběrně Sázkové společnosti c) elektronicky zasláním u Sázkové společnosti V reklamaci musí Hráč uvést: a) adresu pro doručení odpovědi tak, aby mohla být doručena do vlastních rukou, b) číslo Smlouvy o poskytování služeb a Účastnické číslo, c) proti jakému rozhodnutí nebo postupu Sázkové kanceláře reklamace směřuje, d) jaké nedostatky spatřuje Hráč v rozhodnutí nebo postupu Sázkové společnosti, e) stručný popis skutkového stavu, f) čeho se domáhá Pokud nebude obsahovat reklamace náležitosti podle odstavce 12.3., bude její vyřízení Sázkovou společností pozastaveno, přičemž Sázková společnost je zároveň povinna vytknout vady reklamace s poučením, že pokud Hráč neodstraní vady do 15 dnů od doručení oznámení o odmítnutí reklamace, pohlíží se na reklamaci, jako by nebyla učiněna Hráč si je vědom toho, že odpověď na reklamaci může být Sázkovou společností zaslána em nebo doporučeně do vlastních rukou; případně špatné nebo nedostatečné údaje (odst písm. a) - f) uvedené Hráčem jdou k tíži Hráče Sázková společnost je povinna o reklamaci rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud posouzení reklamace závisí na informaci, která má být zveřejněna po doručení reklamace, běží lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění takové informace; Sázková kancelář rozhodne o reklamaci nejpozději do 90 dnů ode dne jejího doručení Pokud Sázková společnost reklamaci vyhoví v celém rozsahu, provede vypořádání nebo jiný úkon požadovaný Hráčem v reklamaci, přičemž o této skutečnosti Hráče již neinformuje Pokud Sázková společnost reklamaci nevyhoví, oznámí své rozhodnutí Hráči na adresu uvedenou Hráčem v reklamaci se stručným odůvodněním Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého. 13. Přerušení spojení během hry V případě, že se přeruší spojení ze strany Hráče, ať už kvůli překročení časového limitu nebo důsledkem technické chyby poskytovatele internetových služeb, přebírá za Hráče hru centrální počítač a hra je řízena systémem Check/Fold viz. bod 4.8. a Sázková společnost není zodpovědná za žádné škody, které eventuálně hráči v této souvislosti vzniknou. 14. Povinnost mlčenlivosti Sázková společnost a osoby, které jsou k ní v pracovněprávním nebo obdobném poměru, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Hráčích a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry a prohry dle ustanovení 46b Zákona. Sázková společnost se této povinnosti může zprostit pouze se souhlasem Hráče. Sázková společnost se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené ZoOOÚ. Sázková společnost

19 je povinna uchovávat důvěrné informace, pokud se na tom Sázková kancelář dohodla s Hráčem, a to dle ustanovení 271 ObchZ. Hráč souhlasí s tím, aby Sázková společnost předala takové informace třetí osobě v případě, že toto předání je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Hráčem a Sázkovou společností, to je zejména v případě, kdy Sázková společnost takové informace předá osobám, které Sázkové kanceláři poskytují plnění nezbytná pro zabezpečení řádného provozování internetových sázkových her. Informace, která se stane přístupnou veřejnosti jinak, než porušením této povinnosti zachovat mlčenlivost, není důvěrnou informací Za porušení povinnosti zachovat mlčenlivost se nepovažuje sdělení informace v případě, kdy povinnost poskytnout určité údaje nebo informace stanoví zákon a současně Sázková společnost není oprávněna poskytnutí těchto údajů či informací odepřít. 15. Změny Herního plánu Sázková společnost si vyhrazuje změnu Herního plánu. Změna Herního plánu musí být dle Zákona schválena Ministerstvem financí. Aktualizovaný Herní plán je účinný dnem uveřejnění na internetových stránkách Sázkové kanceláře - pokud při uveřejnění není uvedena pozdější doba účinnosti Na Sázky uzavřené před účinností změny Herního plánu se použijí ustanovení Herního plánu účinného v den uzavření Sázky. 16. Ostatní situace V situacích, které tento Herní plán neupravuje, je závazné rozhodnutí Sázkové společnosti. 17. Uveřejnění Sázková společnost uveřejňuje nejméně tyto informace: a) Herní plán a jeho změny, b) druhy hracích stolů a jejich limity, c) termíny a podmínky konání turnajů, d) další informace, pokud tak stanoví Herní plán Za uveřejnění se považuje, pokud není příslušným ustanovením Herního plánu vyžadován jiný způsob uveřejnění, oznámení na internetových stránkách Sázkové společnosti Okamžikem uveřejnění, popřípadě okamžikem doručení příslušné informace, je taková informace závazná pro Sázkovou společnost a všechny Hráče. V Uherském Hradišti dne SYNOT TIP, a.s. Petr Mikoška pověřený místopředseda představenstva

Herní plán pro Internetové kursové sázky

Herní plán pro Internetové kursové sázky Herní plán pro Internetové kursové sázky 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla hry Internetová kursová sázka společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: 263 01

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2. Druhy Sázek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán ) HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA (dále jen Herní plán ) I. Obecná část 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje kurzové sázky pod obchodním názvem SAZKA TIP (dále jen kurzové sázky ) ve smyslu ustanovení

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA Článek I. - Úvodní ustanovení Provozovatelem České pokerové ligy je Jan Cinke, místem podnikání Říčanská 365, PSČ 252 43 Průhonice, IČ 74767381, který vydává

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Platnost od 3/2009 Platnost od 3/2009 Obchodní podmínky

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více