Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em"

Transkript

1 Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán určuje podmínky a pravidla karetní hry Texas Hold em provozované společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: , zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka Základní pojmy a jejich význam Ante Buy-in Big Blind Fee Hand by Hand znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí každý Hráč před rozdáním karet. Tyto Sázky jsou poté součástí Pot, znamená peněžní (případně bodovou) sumu, kterou Hráči zaplatí při registraci do turnaje. Tato suma následně tvoří Pot, o který Hráči hrají, znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí Hráč před každým rozdáním karet. Tuto povinnou Sázku platí Hráč na druhé pozici za pozicí Dealer po směru hodinových ručiček, znamená poplatek, který Hráč zaplatí Sázkové společnosti při registraci do turnaje společně s Buy-inem. Tento poplatek je stanoven vždy jako procentuální podíl z Buyinu, nikdy ne však více jak 20% ze sumy Buy-inu, znamená režim Hry, kdy Hra je na jednotlivých stolech synchronizována a s další Hrou na stole se čeká, až skončí Hra na ostatních stolech. Následující Hra pak začne na všech stolech současně, Herna Herní plán Hra Hráč Loterní zákon znamená internetové herní prostředí Sázkové společnosti, ve kterém se Hráč účastní Hry, znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, znamená internetovou sázkovou hru Texas Hold'em provozovanou Sázkovou společností prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob na základě rozhodnutí Ministerstva financí, specifikovanou v tomto Herním plánu. znamená fyzickou osobu, která využívá služeb Sázkové společnosti na základě smlouvy o poskytování služeb (smlouvy o kursovém sázení), znamená zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ObchZ OZ Pot Rake znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, znamená souhrn všech Sázek vložených Hráči do jedné Hry, znamená poplatek odebíraný Sázkovou společností z jednotlivých Her cash game vždy

2 z uzavřeného Potu. Tento poplatek má vždy maximální hodnotu 5% z daného Potu S-konto Sázka Sázková společnost Sběrna Small Blind Vklad Výhra znamená sázkový účet, který vede Sázková společnost pro Hráče na základě smlouvy o poskytování služeb (příp. smlouvy o kursovém sázení). Na S-konto může Hráč vkládat finanční prostředky, dochází zde k připsání finančních prostředků z Výher Hráče a odepsání Vkladů a jiných poplatků, znamená vložení určité části žetonů Hráče do Hry, znamená SYNOT TIP, a.s. IČ: , se sídlem v Jaktáře 1475, Uherské Hradiště - Mařatice, zapsaná v Obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 3827, znamená stálé provozní místo povolené dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků, znamená povinnou Sázku, kterou zaplatí Hráč před každým rozdáním karet. Tuto povinnou Sázku platí Hráč na první pozici za pozicí Dealer po směru hodinových ručiček, znamená převod určité části peněžních prostředků z S-konta Hráče do Herny a její převedení na žetony odpovídající hodnoty, v případě placených turnajů zaplacení registračního poplatku Fee a vstupního poplatku Buy-in z S-konta Hráče, za které obdrží žetony stejné hodnoty jako ostatní Hráči, kteří se daného turnaje účastní, znamená množství žetonů určené výší všech Sázek Hráčů do jedné Hry a jejich karetními kombinacemi, ZoOOÚ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

3 2. Účast ve Hře Texas Hold'em 2.1. Účastnit Hry se mohou pouze osoby, které: a) nejsou mladší 18 let, b) nejsou zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, c) nejsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném poměru k Sázkové společnosti, členy orgánů nebo akcionáři Sázkové společnosti Hráč je povinen seznámit se s Herním plánem, který je uveřejněn na internetových stránkách Sázkové společnosti. Neznalost Herního plánu nemá vliv na průběh a výsledek Hry Texas Hold'em Hra probíhá na internetových stránkách Sázkové společnosti 3. Charakteristika hry Texas Hold'em 3.1. Texas Hold'em je Hra, která se hraje s balíčkem 52 karet označených čtyřmi druhy symbolů ( ), tzv. barev. Barvy mají hodnoty v následujícím pořadí: 1) piky (spades), 2) srdce (hearts), 3) káry (diamonds), 4) kříže (clubs). Hodnota barev hraje roli pouze při losování pozice Dealer. Hodnoty karet v každé barvě jsou od nejnižší k nejvyšší: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (kluk), Q (dáma), K (král), A (eso) Hra probíhá na příslušném hracím stole s počtem hracích míst 2 až 10. Na každém hracím stole musí hrát po celou dobu Hry minimálně dva Hráči Cílem Hry je získat částku uloženou v Potu nebo její část buď na základě hodnoty kombinace karet v porovnání s ostatními Hráči nebo v důsledku vzdání se Hry ostatními Hráči (ostatní Hráči mohou složit karty) Po skončení Hry a před vyplacením Výher je z Potu uhrazen poplatek Sázkové společnosti. Poplatek může být pro jednotlivé hrací stoly stanoven odlišně, činí však nejvýše 5% Potu.

4 4. Pravidla Hry 4.1. Hráč při přihlášení do Herny provede převod Vkladu ze svého S-konta na žetony v poměru 1:1, které pak používá do Hry v podobě Sázek Hráč, který se přihlásí do Herny, si může vybrat druh hracího stolu, u něhož se chce účastnit Hry, a k tomuto hracímu stolu si poté přisednout.

5 4.3. V každé Hře je určen jeden Hráč, který symbolicky rozdává karty a je označený písmenem "D" (Dealer). Toto označení se po každé Hře posune o jednoho Hráče ve směru hodinových ručiček Každá Hra začíná povinnými Sázkami (Blindy). První Hráč v pořadí po Dealerovi ve směru hodinových ručiček sází Small Blind, druhý Hráč v pořadí Big Blind. V případě, že u hracího stolu hrají pouze dva Hráči, na pozici Small Blindu je vždy Hráč, který je zároveň na pozici Dealer. Nový Hráč, který se chce zapojit do Hry na otevřeném hracím stole, může počkat na fázi Hry, kdy bude označen jako Dealer, případně jako plátce povinných Sázek (Blinds), nebo může před zahájením nové Hry vložit do Hry Big Blind a zúčastnit se již nejbližší následující Hry Výši Small a Big Blindu nastavuje pro každý hrací stůl Sázková společnost. Hodnota Big Blindu je vždy dvojnásobkem hodnoty Small Blindu Small Blind a Big Blind případně i Ante, vytvoří základ Potu, o který budou Hráči následně hrát Poté každý z Hráčů obdrží dvě karty, které vidí jen on sám.

6 Na řadě je Hráč následující za Hráčem, který vsadil Big Blind, tedy Hráč na třetí pozici za Dealerem. Hráč může předcházející Sázku (Big blind) dorovnat nebo může Sázku zvýšit nebo může karty složit a nepokračovat tak ve Hře. Další Hráči se dostávají do Hry po směru hodinových ručiček. Všichni Hráči mají stejný časový interval k rozhodnutí, jakým způsobem pokračovat ve Hře. Pokud ve stanoveném limitu Hráč nezvolí žádnou z variant, bude systémem automaticky vybrána volba Fold (složit). Je-li Hráč na Big Blindu a není před ním navýšení hodnoty právě Big Blindu, systém zvolí automaticky možnost Check (zdržení se Sázky). Ve chvíli, kdy jsou Sázky všech Hráčů dorovnány, jsou na hrací stůl vyloženy tři společné karty (flop). Jejich hodnoty vidí všichni Hráči. Hráči mohou karty na hracím stole spolu s těmi, které mají v ruce, použít k vytvoření co nejvyšší karetní kombinace. Následuje možnost pro všechny Hráče navýšit Sázku. Pravidla Hry jsou stejná jako v předchozím kole. Pokud Hráč nechce vsadit žetony do Hry a nikdo před ním nevsadil, může se zdržet Sázky zmáčknutím tlačítka Check. Po opětovném dorovnání všech Sázek je na hrací stůl vyložena čtvrtá společná karta (turn). I tuto kartu mohou Hráči použít k vytvoření nejlepší možné výherní kombinace. Před rozdáním poslední, páté společné karty mají všichni Hráči, kteří už dříve nesložili karty, možnost opět navýšit Sázky. Hra se řídí stejnými pravidly jako v předcházejících kolech. Po rozdání poslední, páté společné karty (river) mají Hráči poslední možnost navýšit Sázky. Hra může být ukončena tak, že jeden z Hráčů může kdykoliv v průběhu Hry navýšit Sázku natolik, že ostatní složí své karty (v tomto případě nemusí vítězný Hráč ukazovat své karty), nebo zůstane ve Hře více Hráčů. Hráč, který vyvolal navyšování Sázek jako poslední, musí odkrýt své dvě karty jako první. Po směru hodinových ručiček dochází k odkrytí karet dalších Hráčů, kteří mají lepší karetní kombinaci než předchozí Hráč. V případě, že má Hráč karetní kombinaci horší, může se rozhodnout, zda ji ostatním Hráčům odkryje či nikoliv. V případě, že některý z Hráčů vsadil do Hry všechny své žetony (sázka "All in") a Hry se účastní další alespoň dva Hráči, kteří mají více žetonů než Hráč, který vsadil All in, je Pot rozdělen na dvě části - hlavní a vedlejší. Jestliže Hráč se Sázkou All in vyhraje, obdrží pouze tu část Potu, do které přispěl rovným dílem s ostatními Hráči. Na vedlejší část Potu nemá nárok, tato část bude rozdělena mezi zbývající Hráče, kteří se Hry účastnili a Pot vytvořili. Hráč s nejvyšší karetní kombinací získává Pot Po ukončení každé Hry má možnost Hráč opustit hrací stůl (volba Sit out dle bodu v režimu Sit-out nejsou Hráči rozdávány karty a Small ani Big Blind. tzn. je sice u hracího stolu, ale není účastníkem Hry).

7 4.9. Při odhlášení Hráče z Herny si Hráč může převést své žetony zpět na peníze a s těmito dále nakládat. V případě, že si Hráč své žetony na peníze nepřevede, jsou mu tyto žetony Sázkovou společností uchovány do doby, než si opět ke kterémukoliv stolu přisedne Průběh Hry podle uvedených pravidel řídí centrální počítač Sázkové společnosti. 5. Druhy hracích stolů a jejich limity 5.1. Hráč si může vybrat z více hracích stolů. Každý hrací stůl má předem stanovené hodnoty Small a Big blindů Sázek. Jejich výše je uvedena přímo v názvu hracího stolu Minimální Sázka u hracího stolu je rovna hodnotě Big Blindu. 5.3 Hodnota Small Blindu u hracího stolu je nejméně 1,- Kč. Karetní kombinace od nejvyšší po nejnižší Nejvyšší postupka v barvě (Royal Flush) o 10 J Q K A jedné barvy 6. Karetní kombinace Postupka v barvě (Straight Flush) o pět po sobě jdoucích karet (postupka) v jedné barvě 4 stejné karty (Four of a Kind) o čtyři karty stejné hodnoty; při shodě rozhoduje vyšší hodnota karet

8 Trojice a dvojice (Full House) o při shodě rozhoduje vyšší hodnota karet (trojice, následně dvojice) Barva (Flush) o pět karet stejné barvy; při shodě rozhoduje nejvyšší karta Postupka (Straight) o pět po sobě jdoucích karet různé barvy; rozhoduje nejvyšší karta v postupce Trojice(Three of a Kind) o tři karty stejné hodnoty; vyšší trojice vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta ze zbylých karet

9 Dva páry (Two pairs) o pár je dvojice karet stejné hodnoty; vyšší pár vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta Jeden pár (Pair) o pár je dvojice karet stejné hodnoty; vyšší pár vyhrává, při shodě rozhoduje vyšší karta Vysoká karta (High Card) o v případě, že žádný z Hráčů nesestavil ani jednu z výše uvedených kombinací, rozhoduje hodnota nejvyšší karty Jestliže má více Hráčů stejně vysokou výherní kombinaci, rozhoduje o vítězi vyšší vedlejší karta ("Kicker"). Pokud je i Kicker stejné hodnoty, dělí se Pot mezi Hráče rovným dílem. 7. Turnaje 7.1. Sázková kancelář může v Herně provozovat turnaje Účast v turnaji je umožněna jen registrovaným Hráčům Sázkové kanceláře Každý Hráč se může do jednoho turnaje zaregistrovat pouze jednou Hra na jednotlivých hracích stolech probíhá podle pravidel popsaných v tomto Herním plánu Vyhlášení turnaje: Sázková kancelář oznamuje informace o plánovaných turnajích na svých internetových stránkách

10 Ke každému turnaji budou uvedeny minimálně následující informace: název turnaje datum a čas zahájení turnaje typ turnaje výše registračního (Fee) a vstupního (Buy in) poplatku minimální a maximální počet Hráčů způsob navyšování povinných Sázek (Blinds) a poplatků (Ante) seznam Výher, které mohou být: peněžité (v turnaji vyhrají Hráči podíl z Potu) nepeněžité tj.věcné výhry (Sázková společnost má možnost stanovit odměny v podobě elektroniky, propagačních předmětů, poukazů na živou hru apod. Toto je však možné stanovit pouze v turnajích Freeroll, příp. v turnajích se vstupním poplatkem ve formě bodů), ve formě bodů ( turnaje Freeroll, turnaje s Buy-inem za body )

11 Sázková kancelář může plánovaný turnaj za určitých podmínek zrušit. Jedná se zejména o případy, kdy v rámci plánovaného turnaje není registrován dostatečný počet Hráčů nebo technické podmínky neumožňují plánovaný turnaj realizovat. V takových případech Sázková kancelář vrátí zaplacené poplatky na S-konto Hráčů zaregistrovaných do turnaje Registrace do turnaje Hráč se do turnaje zaregistruje kliknutím na odpovídající tlačítko u daného turnaje V případě placeného turnaje musí mít Hráč v čase registrace na svém S-kontě dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení registračního poplatku (Fee) a vstupního poplatku (Buy in) Po potvrzení registrace do placeného turnaje jefee a Buy in ihned odečten z S-konta Hráče a Hráč je přidán na seznam účastníků turnaje Po dobu registrace Hráčů do turnaje může Hráč svou registraci zrušit kliknutím na odpovídající tlačítko u daného turnaje. Zaplacené poplatky mu poté Sázková kancelář vrátí bez zbytečného odkladu na jeho S-konto.

12 7.7. Počátek a průběh turnaje Hráč vstupuje do turnaje kliknutím na tlačítko označené START u daného turnaje Hráči jsou ke hracím stolům přiřazeni náhodným způsobem, přičemž hrací stoly jsou obsazeny rovnoměrně Každý Hráč vstupuje do turnaje s žetony Big Blind a Small Blind jsou uhrazeny automaticky a zvyšují se podle pravidel daného turnaje Každý Hráč zaplatí při vstupu do Hry poplatek (Ante) dle pravidel daného turnaje Pokud Hráč z jakéhokoliv důvodu nereaguje a vyprší jeho časový limit pro odehrání akce v dané Hře, je automaticky přepnut do režimu Sit-out. V tomto režimu přebírá za Hráče Hru centrální počítač a jeho Hra je řízena systémem Check/Fold. Hráči jsou dále odebírány Small a Big Blind a jsou mu rozdávány karty. Pokud na Hráče přijde řada, je automaticky zvolena možnost Fold, resp. Check. Možnost Check systém zvolí pouze v případě, je-li Hráč, sedící u hracího stolu v režimu Sit-out, na velké povinné Sázce a žádný Hráč před ním nenavýšil Sázku Během Hry mohou být vyhlášené přestávky, na které jsou Hráči upozorněni. Čas určený na přestávku se začíná počítat po dohrání Hry na hracím stole, který vstoupil do přestávky jako poslední. Proto může přestávka trvat na různých hracích stolech různě dlouhou dobu. Po uplynutí času určeného na přestávku se začíná hrát na všech hracích stolech současně Ve fázi turnaje, kdy je důležité určit přesné pořadí vypadnutých Hráčů začne centrální počítač řídit Hru systémem "Hand by Hand". Znamená to, že Hra je na jednotlivých hracích stolech synchronizována a s další Hrou na hracím stole se čeká, až skončí Hra na ostatních hracích stolech. Následující Hra začne na všech hracích stolech současně V případě, že Hráč všechny své žetony prohraje, v turnaji končí a centrální systém zaznamená jeho pořadí v turnaji Pokud skončí v turnaji více Hráčů současně, jejich pořadí je určeno podle počtu žetonů na začátku poslední Hry. Čím vyšší počet žetonů, tím lepší pořadí. Pokud měli Hráči stejný počet žetonů, o lepším pořadí rozhodne, který z nich zahrál dříve "All in". Pokud odehráli Hráči "All in" ve Hře "Hand by Hand" ve stejné pozici a stejné fázi Hry, o jejich pořadí rozhodne číslo hracího stolu, u kterého hrají. Nižší číslo hracího stolu znamená lepší pořadí v turnaji Centrální počítač postupně snižuje počet hracích stolů a přesazuje Hráče tak, aby byl počet Hráčů u jednotlivých hracích stolů vyrovnaný a počet hracích stolů co nejnižší Ukončení turnaje Turnaj může být ukončen tak, že: poslední Hráč získá všechny žetony uplynul čas, který byl u turnaje stanoven jako čas ukončení turnaje

13 turnaj ukončí Sázková společnost za podmínek stanovených tímto Herním plánem Jestliže je turnaj ukončen uplynutím stanoveného času pro daný turnaj, je pořadí stanoveno dle aktuálního počtu žetonů Hráčů k okamžiku ukončení turnaje. Čím vyšší počet žetonů, tím lepší pořadí. Jestliže má více Hráčů shodný počet žetonů, o jejich pořadí rozhodne číslo stolu případně číslo místa u hracích stolu. Čím nižší číslo, tím lepší pořadí. Sázková společnost má právo turnaj v jeho průběhu ukončit v případě, že má podezření na podvodné jednání nebo na neetické chování. V takovém případě se netvoří pořadí Hráčů, nebudou vyplacené žádné Výhry a Hráčům bude vrácen Fee i Buy in Sázková společnost má právo z turnaje vyloučit konkrétního Hráče, pokud má podezření na jeho podvodné jednání nebo na neetické chování ve Hře. Pozici Hráče zaujme centrální počítač a řídí se pravidly, která jsou popsána v odstavci Po skončení turnaje je výherní listina doplněna o jména vítězných Hráčů Typy turnajů Sit & Go Single turnaj (S&G nebo SNG) je turnaj, který nemá předem stanoven čas zahájení, tzn. začne, jakmile jsou všechna místa u hracího stolu zaplněna Multi turnaje (turnaje na více hracích stolech) Turnaje na více hracích stolech - Hráči začínají se stejným, pevně stanoveným počtem žetonů. Vzájemně soupeří o své žetony, zatímco Blindy a/nebo Ante postupně stoupají. Pokud Hráč přijde o všechny své žetony, je ze Hry vyřazen. S postupným vyřazováním Hráčů ze Hry, jsou hrací stoly rušeny a Hráči jsou přemísťováni k jiným hracím stolům tak, aby byl zachován plný počet Hráčů u všech hracích stolů a Hra byla vyrovnaná. Nakonec se poslední Hráči sejdou u finálového hracího stolu, kde se konečným vítězným Hráčem stane ten Hráč, kterému se podaří shromáždit žetony všech svých soupeřů. Peněžité Výhry náleží nejvýše umístěným Hráčům, v závislosti na počtu zúčastněných Hráčů. Freezeout Jedná se o turnaj bez možnosti dokoupení žetonů. Jakmile Hráč přijde o všechny žetony, bude jeho účast na turnaji ukončena. Shootout Shootout představuje speciální typ turnaje, který se koná na více hracích stolech, bez obvyklého vyrovnání počtu Hráčů u jednotlivých hracích stolů. Hráč zůstane u finálového hracího stolu, dokud nebude ve Hře pouze poslední Hráč. Pokud tento hrací stůl Hráč vyhraje, postupuje k dalšímu hracímu stolu a celý proces se opakuje proti Hráčům, kteří před tím vyhráli u svých hracích stolů. Rebuy turnaje Jedná se o typ turnaje, v jehož průběhu mohou Hráči dokupovat žetony. Informace o rebuy turnajích:

14 Na začátku turnaje je tzv. rebuy období, tj. doba, po kterou si Hráči mohou dokupovat žetony podle níže uvedených pravidel. Jakmile toto období uplyne, není již možné žetony dokupovat. Během rebuy období může být k dispozici pevný nebo neomezený počet dokupů žetonů. Pokud Hráči žetony dojdou úplně, bude mu rebuy nabídnut automaticky (pokud je k dispozici). V případě, že jeden Hráč má možnost dokoupení žetonů a nemá v daný moment žádné žetony, může jiný Hráč dokoupit dvojnásobek hodnoty těchto žetonů. Obecně může Hráč využít rebuy, kdykoliv je stav jeho žetonů nižší nebo roven počátečnímu stavu žetonů. Dokoupení žetonů obvykle stojí stejně jako startovné (Buyin). Po konci rebuy období může být také k dispozici add-on ( přidání ). Možnost Add-on mohou Hráči využít těsně po skončení části rebuy po daný časový limit. Addon je jeden dodatečný rebuy a počet žetonů je obvykle větší než rebuy, přičemž stojí obvykle stejně jako rebuy. Hráč může dokoupit jakoukoliv částku, ale obvykle je k dispozici částka odpovídající startovnému. Před koncem rebuy období může být také k dispozici add-on ( přidání ). To se obvykle stává před koncem první přestávky. Add-on je 1 dodatečný rebuy a není nabízen automaticky. Add-on je obecně nabízen bez ohledu na to počet žetonů. Add-on může představovat jakoukoliv částku, ale obvykle stojí stejně jako původní startovné, přičemž obdržíte stejný nebo vyšší počet žetonů jako na začátku. Celková částka na odměny a výplatní struktura budou oznámeny až po ukončení rebuy období, protože s každým rebuy se celková částka navyšuje. Freeroll turnaje Jedná se o Turnaje, v nichž Hráči neplatí Buy-in poplatek. Hráč může získat i věcné Výhry nebo vstupy do turnajů viz. bod seznam výher Poplatky při turnajích (Fee) - poplatek je stanoven podle výše Vkladu (Buy-inu). Tento poplatek stanovuje Sázková společnost, a to pro každý turnaj zvlášť. Poplatek se připočítává ke vstupnímu poplatku do turnaje (Buy-in) při registraci do turnaje a před zahájením turnaje je vždy uvedena jeho hodnota. 8. Registrace a ověření identity Hráče 8.1. Registrace probíhá v souladu s 4 odst. 5 Zákona ve Sběrnách Sázkové společnosti, tzn. registrovat se může každá fyzická osoba, která je dle Zákona způsobilá být účastníkem loterie nebo jiné podobné hry a která souhlasí se zpracováním osobních údajů dle ZoOOÚ, obsahem smlouvy o poskytování služeb, obchodními podmínkami a herním plánem Sázkové společnosti (dále jen,,zájemce ). Za udělený souhlas se považuje zaslání smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím poštovního doručovatele nebo udělením souhlasu zaškrtnutím pole Souhlas na webovém formuláři Sázkové společnosti Zájemce se stává Hráčem dokončením jeho registrace na Sběrně. Pro dokončení registrace je zájemce povinen navštívit některou ze Sběren a Sázková společnost je povinna ověřit z dokladu totožnosti, zda zájemce o uzavření smlouvy o poskytování služeb již dovršil 18 let věku, pokud tato skutečnost již nebyla Sázkovou společností ověřena v rámci platně uzavřené smlouvy o kursovém sázení. Za doklady totožnosti se považují platný občanský průkaz a platný cestovní doklad.

15 8.3. Při registraci je ve Sběrně ověřena shoda údajů uvedených ve smlouvě o poskytování služeb s údaji uvedenými v dokladu totožnosti Hráče. Sázková společnost je oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů. Sázková společnost je oprávněna registrační údaje použít pouze za účelem prokázání věku Hráče a jeho identifikace dle z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů a dle Systému vnitřních zásad zpracovaných Sázkovou společností a dále vůči správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a odpovídá za ochranu osobních údajů dle ZoOOÚ. Hráč současně může zaregistrovat ve Sběrně i peněžní účet vedený v české měně, který bude užívat podle bodu 11.2 tohoto Herního plánu. Veškerá registrační data jsou evidována a archivována v centrálním počítači Sázkové společnosti. V případě změny v jakémkoliv údaji uvedeném při registraci je Hráč povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit Sázkové společnosti popř. se osobně dostavit do Sběrny k ohlášení nebo ověření těchto údajů Hráč i Sázková společnost mohou smlouvu o poskytování služeb kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž účinky výpovědi nastávají dnem doručení písemné výpovědi druhé straně. Sázky podané Hráčem do doby nabytí účinků výpovědi jsou platné Registrací získává Hráč sázkový účet (dále jen S-konto), na který vkládá peněžní prostředky za účelem účasti ve hře. Zaregistrovaný Hráč si na internetových stránkách Sázkové společnosti po přihlášení pomocí počátečních přihlašovacích údajů poskytnutých Sázkovou společností zvolí přihlašovací jméno a heslo, které bude pro internetové sázkové hry užívat Hráč je povinen chránit heslo před ztrátou a před prozrazením. Hráč odpovídá za zneužití hesla. V případě ztráty či zapomenutí hesla má Hráč možnost získat nové heslo, a to po zadání a ověření jiných, registrovaných, pro Hráče unikátních údajů. Nové heslo je mu následně zasláno formou SMS na registrované telefonní číslo případně Hráč může změnit heslo. Nové heslo lze použít až po jeho elektronickém potvrzení Sázkovou společností. Sázková společnost může pro zvýšení bezpečnosti vyžadovat pravidelnou změnu hesla Sázková společnost je z důvodu ochrany Hráče oprávněna zablokovat S-konto v případě, že zjistí trojí po sobě následující použití nesprávného hesla. Účet si může Hráč odblokovat zadáním správného hesla po vypršení ochranné časové lhůty, která činí 24 hodin, případně po zadání a ověření jiných, registrovaných, pro Hráče unikátních údajů. Nové heslo je mu následně zasláno formou SMS na registrované telefonní číslo, případně na Náklady na použití všech komunikačních prostředků na dálku jdou k tíži Hráče. Sázková společnost neodpovídá Hráčům ani třetím osobám za škody, které vzniknou neprovedením nebo pozdním provedením operací, pokud je zaviněné selháním komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek Hráčem nebo jinými technickými problémy, jenž nemají původ na straně Sázkové společnosti. Sázková společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození internetových stránek nebo jejich obsahu, zneužitím obsahu stránek Hráčem nebo třetí osobou. Sázková společnost neodpovídá za škody vzniklé Hráči nebo třetí osobě špatnou interpretací internetových stránek nebo. 9. Účet Hráče a evidence peněžních prostředků Hráče 9.1. Hráč zasílá za účelem účasti ve Hře peněžní prostředky určené na Vklady na účet Sázkové společnosti. Sázková společnost eviduje jím zaslané peněžní prostředky na jeho S-kontě odděleně od ostatních peněžních prostředků a zaznamenává jakýkoliv pohyb v této evidenci, zejména připsání Vyhrané částky nebo zálohy na Vklady, odepsání Vkladu, vyplacení peněžních prostředků apod Každý Hráč může mít pouze jedno S-konto. Hráč, který již uzavřel smlouvu o kursovém sázení se Sázkovou společností a zaregistroval se též k internetovým sázkovým hrám, se nemůže zaregistrovat

16 pod jiným jménem nebo se účastnit hry jménem jiného Hráče. Pokud Hráč toto pravidlo poruší, je Sázková společnost oprávněna zrušit veškeré uzavřené Sázky a odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení) Každému Hráči je veden přehled o pohybech na S-kontě vedeném na jeho jméno. Za účelem kontroly je umožněno Hráči do něj kdykoliv nahlížet. Hráči je umožněn neomezený přístup k informacím o stavu svého S-konta i o celé historii provedených transakcích prostřednictvím internetových stránek Sázkové společnosti Peněžní prostředky evidované na S-kontě zůstávají majetkem Hráče, respektive pohledávkou Hráče za Sázkovou společností, a Sázková společnost je povinna vyplatit tyto peněžní prostředky nebo jejich část Hráči poté, kdy o výplatu Hráč požádá či po výpovědi uzavřené smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení). Pokud Hráč nesplňuje podmínky pro uzavírání sázek nebo jiným závažným způsobem porušuje Herní plán, související právní předpisy nebo jeho jednání v souvislosti s účastí ve hře naplňuje znaky trestného činu nebo pokusu o jeho spáchání, nevzniká Hráči nárok na výplatu Výhry 9.5. Sázková společnost zasílá peněžní prostředky Hráči bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu k výplatě, a to bezhotovostním převodem na účet u banky v tuzemsku uvedený Hráčem při osobní registraci Hráče. 10. Přijímání Sázek Sázky ve hře Texas Hold'em se přijímají prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet na základě smlouvy o poskytování služeb (kursovém sázení) uzavřené mezi Hráčem a Sázkovou společností a na základě osobní registrace Hráče ve Sběrně Před podáním Sázky se Hráč přihlásí pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Sázková společnost po úspěšném ověření identity Hráče rozhodne o přijetí nebo odmítnutí Sázky za podmínek stanovených tímto Herním plánem Vklad se při podání Sázky hradí z S-konta Hráče před přijetím Sázky. Sázková společnost přijme Sázku pouze do výše aktuálního zůstatku peněžních prostředků na S-kontu Hráče Sázka je přijata okamžikem jejího zaznamenání v registrační a archivační části centrálního počítače Sázkové společnosti Sázková společnost má právo odmítnout Sázku od osoby, která porušuje Herní plán nebo podmínky smlouvy o poskytování služeb. Bude-li zastaveno přijímání Sázek vlivem mimořádných okolností, nevzniká Hráči nárok na náhradu škody ani jakékoliv jiné právo, pokud to Herní plán nepřipouští Každému Hráči je veden přehled o jeho uzavřených Sázkách. Za účelem kontroly je umožněno Hráči do něj nahlížet Při jakýchkoliv sporech ohledně přijatých Sázek je rozhodná evidence Sázkové společnosti. 11. Způsob příjmu a výplaty peněžních prostředků Sázková společnost přijímá peněžní prostředky podle požadavku Hráče a v závislosti na technických možnostech následujícími způsoby:

17 a) v hotovosti ve Sběrně, v případě, že každý jednotlivý vklad peněžních prostředků nepřesáhne částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů b) převodem z peněžního účtu Hráče ve prospěch Sázkové společnosti, c) pomocí debetní platební karty Hráče vystavené k peněžnímu účtu vedenému u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky. Hráč nesmí v žádném případě použít kreditní platební kartu. d) pomocí poštovní poukázky České pošty, a.s., e) pomocí jiných platebních systémů, které jsou legální na území ČR Peněžní účet Hráče dle písm. b) musí být veden u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky. Pokud chce Hráč použít tento způsob platby, musí registrovat tento peněžní účet u Sázkové společnosti a zároveň musí prohlásit, že je vlastníkem uváděného účtu nebo osobou s dispozičním právem k uvedenému účtu současně s registrací bodle bodu 8.3. Herního plánu. Totéž musí Hráč učinit při změně účtu. Každý Hráč může mít u Sázkové společnosti registrován nejvýše jeden peněžní účet Sázková společnost vyplácí peněžní prostředky podle požadavku Hráče a v závislosti na technických možnostech následujícími způsoby: a) v hotovosti ve Sběrně, v případě, že každá jednotlivá výplata peněžních prostředků nepřesáhne částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. b) převodem na peněžní účet Hráče dle 11.2, Sázková společnost je oprávněna odmítnout výplatu částek do ,- Kč bezhotovostním převodem dle písm. b). Sázková společnost je oprávněna vyhradit si výplatu částek nad ,- Kč bezhotovostním převodem dle písm. b) Požadavek na výplatu hotovosti ve Sběrně v celkové výši přesahující , Kč je zapotřebí uplatnit alespoň dva dny předem včetně uvedení předpokládaného času výplaty. Je-li ve Sběrně k dispozici dostatečná hotovost, lze výplatu provést ihned Při příjmu nebo výplatě peněžních prostředků v hotovosti ve Sběrně je Hráč povinen na vyzvání obsluhy předložit průkaz totožnosti. Sázková společnost je oprávněná při výplatě peněžních prostředků požadovat, aby se Hráč osobně dostavil do Sběrny, přičemž je oprávněna provést identifikaci Hráče a pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů Osobní návštěva Hráče ve Sběrně se v souvislosti s realizací výplaty peněžních prostředků vyžaduje zejména: a) v případě, že Hráči vznikla jednotlivá výhra v částce přesahující částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a Hráč požaduje její přímý převod na svůj peněžní účet dle 11.2., b) v případě, že Hráč požaduje jednorázový převod částky vyšší než než je částka stanovená zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ze svého S-konta na svůj peněžní účet dle 11.2., Sázková společnost není povinná k výplatě peněžních prostředků v případě pochybností o oprávněnosti jejich vyplacení, v takovém případě je oprávněná výplatu pozastavit, a to až do odstranění pochybností, které vedly k tomuto pozastavení. 12. Reklamace

18 12.1. Pokud Hráč nesouhlasí s výší Výhry, odmítnutím Sázky nebo jiným rozhodnutím nebo postupem Sázkové společnosti, může do 30 dnů ode dne, kdy nastala sporná skutečnost, uplatnit písemně u Sázkové společnosti reklamaci Reklamaci lze uplatnit: a) zasláním na adresu sídla Sázkové společnosti nebo b) předáním ve Sběrně Sázkové společnosti c) elektronicky zasláním u Sázkové společnosti V reklamaci musí Hráč uvést: a) adresu pro doručení odpovědi tak, aby mohla být doručena do vlastních rukou, b) číslo Smlouvy o poskytování služeb a Účastnické číslo, c) proti jakému rozhodnutí nebo postupu Sázkové kanceláře reklamace směřuje, d) jaké nedostatky spatřuje Hráč v rozhodnutí nebo postupu Sázkové společnosti, e) stručný popis skutkového stavu, f) čeho se domáhá Pokud nebude obsahovat reklamace náležitosti podle odstavce 12.3., bude její vyřízení Sázkovou společností pozastaveno, přičemž Sázková společnost je zároveň povinna vytknout vady reklamace s poučením, že pokud Hráč neodstraní vady do 15 dnů od doručení oznámení o odmítnutí reklamace, pohlíží se na reklamaci, jako by nebyla učiněna Hráč si je vědom toho, že odpověď na reklamaci může být Sázkovou společností zaslána em nebo doporučeně do vlastních rukou; případně špatné nebo nedostatečné údaje (odst písm. a) - f) uvedené Hráčem jdou k tíži Hráče Sázková společnost je povinna o reklamaci rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud posouzení reklamace závisí na informaci, která má být zveřejněna po doručení reklamace, běží lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění takové informace; Sázková kancelář rozhodne o reklamaci nejpozději do 90 dnů ode dne jejího doručení Pokud Sázková společnost reklamaci vyhoví v celém rozsahu, provede vypořádání nebo jiný úkon požadovaný Hráčem v reklamaci, přičemž o této skutečnosti Hráče již neinformuje Pokud Sázková společnost reklamaci nevyhoví, oznámí své rozhodnutí Hráči na adresu uvedenou Hráčem v reklamaci se stručným odůvodněním Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého. 13. Přerušení spojení během hry V případě, že se přeruší spojení ze strany Hráče, ať už kvůli překročení časového limitu nebo důsledkem technické chyby poskytovatele internetových služeb, přebírá za Hráče hru centrální počítač a hra je řízena systémem Check/Fold viz. bod 4.8. a Sázková společnost není zodpovědná za žádné škody, které eventuálně hráči v této souvislosti vzniknou. 14. Povinnost mlčenlivosti Sázková společnost a osoby, které jsou k ní v pracovněprávním nebo obdobném poměru, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Hráčích a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry a prohry dle ustanovení 46b Zákona. Sázková společnost se této povinnosti může zprostit pouze se souhlasem Hráče. Sázková společnost se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené ZoOOÚ. Sázková společnost

19 je povinna uchovávat důvěrné informace, pokud se na tom Sázková kancelář dohodla s Hráčem, a to dle ustanovení 271 ObchZ. Hráč souhlasí s tím, aby Sázková společnost předala takové informace třetí osobě v případě, že toto předání je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Hráčem a Sázkovou společností, to je zejména v případě, kdy Sázková společnost takové informace předá osobám, které Sázkové kanceláři poskytují plnění nezbytná pro zabezpečení řádného provozování internetových sázkových her. Informace, která se stane přístupnou veřejnosti jinak, než porušením této povinnosti zachovat mlčenlivost, není důvěrnou informací Za porušení povinnosti zachovat mlčenlivost se nepovažuje sdělení informace v případě, kdy povinnost poskytnout určité údaje nebo informace stanoví zákon a současně Sázková společnost není oprávněna poskytnutí těchto údajů či informací odepřít. 15. Změny Herního plánu Sázková společnost si vyhrazuje změnu Herního plánu. Změna Herního plánu musí být dle Zákona schválena Ministerstvem financí. Aktualizovaný Herní plán je účinný dnem uveřejnění na internetových stránkách Sázkové kanceláře - pokud při uveřejnění není uvedena pozdější doba účinnosti Na Sázky uzavřené před účinností změny Herního plánu se použijí ustanovení Herního plánu účinného v den uzavření Sázky. 16. Ostatní situace V situacích, které tento Herní plán neupravuje, je závazné rozhodnutí Sázkové společnosti. 17. Uveřejnění Sázková společnost uveřejňuje nejméně tyto informace: a) Herní plán a jeho změny, b) druhy hracích stolů a jejich limity, c) termíny a podmínky konání turnajů, d) další informace, pokud tak stanoví Herní plán Za uveřejnění se považuje, pokud není příslušným ustanovením Herního plánu vyžadován jiný způsob uveřejnění, oznámení na internetových stránkách Sázkové společnosti Okamžikem uveřejnění, popřípadě okamžikem doručení příslušné informace, je taková informace závazná pro Sázkovou společnost a všechny Hráče. V Uherském Hradišti dne SYNOT TIP, a.s. Petr Mikoška pověřený místopředseda představenstva

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán určuje podmínky a pravidla karetní hry Texas Hold em provozované společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Herní plán pro Internetové kursové sázky

Herní plán pro Internetové kursové sázky Herní plán pro Internetové kursové sázky 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla hry Internetová kursová sázka společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: 263 01

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Druhy hazardních her, které lze provozovat jako internetovou hru - a) loterii -

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Pravidla a podmínky akce Vědomostní soutěž (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Vědomostní soutěž (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Vědomostní soutěž (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Vědomostní soutěž ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Technická hra Definice technické hry Technické hry s živým prvkem Sázky, výhry a

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj?

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Kde domov můj? je vědomostní televizní soutěž, v níž soutěžící odpovídají na soutěžní otázky vztahující se zejména k České

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance

Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance Herní plán číselné loterie SAZKAmobil šance HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

Herní plán REEL HORROR

Herní plán REEL HORROR Herní plán REEL HORROR Reel Horror 1. Úvod Reel Horror je hra s pěti válci a max. 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Reel Horror může hráč nastavit

Více

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ BONUSOVÉ AKCE Bonusová akce probíhá na internetové stránce https://msh.sazka.cz ve dvou částech. Sázející

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5

Více

Herní plán DOUBLE FORTUNE

Herní plán DOUBLE FORTUNE Herní plán DOUBLE FORTUNE Double Fortune 1. Úvod Double Fortune je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých ů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Double Fortune může hráč nastavit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Herní plán. Twin Win

Herní plán. Twin Win Herní plán Twin Win 1. Úvod Twin Win je hra se čtyřmi válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Počet linií ve hře Twin Win je po celou dobu hry neměnný.

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu.

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. Herní plán X-LINE X-line 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře X-line může hráč

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje okamžitou loterii Zlatá podkova na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-49019/2012/34 ze dne

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie OSTROV POKLADŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Anděl a čert OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 27. 05. 2009 1.0 První naplnění Karel Kyovský 31. 07. 2015 1.1 Změna obsahu-riziko Radoslav Hrčka 23.

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

Všeobecná pravidla casina C40

Všeobecná pravidla casina C40 Všeobecná pravidla casina C40 Buy-in Při vstupu do hry musí hráč zaplatit minimální buy in. Hráč, který je nucen se přesunout na jiný stůl stejného limitu, protože jeho stávající se rozpadl, nebo z rozhodnutí

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více