OSLOVTE NAŠE ZÁKAZNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSLOVTE NAŠE ZÁKAZNÍKY"

Transkript

1 OSLOVTE NAŠE ZÁKAZNÍKY

2 KAUFLAND A JEHO FILOZOFIE PRODEJE Společnost Kaufland byla založena v Německu již v roce V současnosti provozuje již více než 1000 samoobslužných obchodů v České republice, Německu, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. V České republice patří společnost Kaufland k vedoucím řetězcům na trhu s potravinami. V roce 1998 byla otevřena první prodejna a dnes je ve všech krajích ČR celkem 110 obchodních domů Kaufland (údaj platný k ). Kaufland si v ČR drží již několik let první pozici mezi hypermarkety, jako hlavní nákupní místo jej uvádí 22 % domácností. Důvodem jsou vysoká kvalita zboží, bohatý sortiment a příznivé ceny. Nabídka zahrnuje výrobky vlastních značek (private label), prémiové značky, regionální potraviny či bioprodukty. Vedle potravin Kaufland nabízí cenově výhodné zboží v oddělení domácích potřeb, textilu, elektra, papírnictví či hraček a sezónních výrobků. Každý týden je v nabídce nový sortiment akčních produktů. Obchodními domy Kaufland projde za rok více než 130 milionů platících zákazníků. Zákaznické noviny Kaufland vycházejí jednou týdně v nákladu ks. 2/3

3

4 REKLAMA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT Ručíme za kvalitu od počátku do konce. Reklamní sdělení, která chcete předat svým potenciálním zákazníkům, se musejí nejprve dostat do jejich schránek. Spolehlivost a dodržování termínů při distribuci reklamy jsou proto pro Vás jistě důležitými kritérii, jak zaručeně oslovit jednotlivé domácnosti. Náš management kvality je jasně vymezen čtyřmi okruhy, které zaručují tu nejvyšší kvalitu. Našim klientům ručíme za jejich dodržování. Nic neponecháváme náhodě. PREVENTIVNÍ KROKY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY vlastní distribuční síť tvořená inspektory a místními distributory každý distributor zná svou lokalitu distribuční území osobně nezávislé oddělení kontroly kvality vlastní a průběžný systém sčítání domácností přesné stanovení potřebných reklamních výtisků spolupráce výhradně se spolehlivými a seriózními partnery 1 2 PŘESNÉ DORUČOVÁNÍ minimalizace přebytků či nedostatků letáků díky pravidelnému sčítání domácností a neustálé aktualizaci distribuovaného nákladu intenzivní dohled, školení, kvalitní vedení a kontrola distributorů doručování reklamních materiálů do všech dostupných domácností ve sjednané distribuční oblasti s výjimkou schránek označených zákazem vkládání reklamních materiálů bezodkladná a účinná reakce při reklamacích DOKUMENTACE zdokumentování a vyhodnocení všech kontrol, anket v domácnostech, distribučních průzkumů i reklamací přesná a pravidelná dokumentace = záruka nepřetržité kvality 4 3 MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI pravidelné ankety v domácnostech prostřednictvím místních inspektorů a kontrolorů průzkumy za účelem zjištění distribučního pokrytí domácností a požadavků zákazníků 4/5

5 KAUFLAND A JEHO REKLAMNÍ MÉDIA 1. Zákaznické noviny Kaufland (ZNK) Vycházejí týdně v nákladu více než ks v 94 mutacích. Díky tomu je možné inzerci zacílit přesně potřebám jednotlivým regionům. 2. Distribuce letáků spolu se ZNK V rámci týdenního roznosu vlastní distribuční sítí je možné distribuovat i tiskoviny klientů jako vložený či přiložený leták. 3. Billboard na fasádě OD Kaufland (ODK) Téměř všechny OD Kaufland mají na průčelí billboardy, kde jsou promovány y týdenní akční nabídky. Celkem 91 reklamních ploch může být použito na prezentaci produktů či služeb klientů. 4. Cliprám na parkovištích nákupních vozíků Plakátovací plocha, která je umístěna na parkovištích nákupních vozíků u OD Kaufland. ag ou m ají sv n Tras Fra Luby Kra rcheb v í Ho trase žete navští- Vojtano va Jelen Mědě mů tipy na e lepší ce Bubla Boží Dar sečnice Další zajímavosti ch bud sku. Pří Blaten ik- Některé, u některý síce. Co ne- ní Blatná í nádrž Kaí na rnictv kopu vzn h vit v zimě teplejší mě můžete do- nec vodn Šebestiána í náse ho na h, sv. vodn í pří y novýc tak kat jící kác ra čen jen poč ice sto CíHo lise na běž e nebo dokon kulov a- lí desítk e, cyk je téběžkař je ve- Po v jeho oko roku 1980 Bla- stihnet v létě na kol zádech. O z e lek Mi Nové Mě Krásný pro t ce je ý čit e ly hem na téhle tras utí. Od dlouh ých ces celé své dél vyhra- kon drž Flá Fojtovic dolů a h kilometrů ickou kul pěšky s bato totiž na když c čí, ve Fikar pěší. Po nicích, v zimě ní. ta hn ík Sta no roslav ová měř 12 příkop tec o celé jeho jímavá mís ně není. y přesně Sněžn sil hod na po běžecké lyž Les MEDIAFAX/Ja kud a p ský ze roz vynšeme, Foto: ly ten ní památkou čná stezka. nýcchh pro r- nou ěr rozepí už stačí jen ený gistrá tur e nau dete u Ho í na záv Pak se ma na tra co pro Vlč naj lce ved ě vede. čít plánovat vlastn avosti uděláte ně těšit dé třetice stezku Zajím po čnou ní rarity dat mapu a za ní A do ba nau ová tře trá tné přírod NapříPři lyž o, ale je ní Bla á magis ejší y. své těl Krušnohorsk ídne mno- jámy. Zd y těžbě rud Vlčích lina i duši. cestou nab avostí. Jme- vznikly dík tší propad která je, la vám ních zajím arské ra- klad nejvě le Wolfgang metrů rod žíd u do a 14 ho pří třeba Bo od rok z- jam na trů dlouhá ím stropu jme Ro ré je me ebzřícen ž- nu iniště, kte rezervací. rů 120 ká, vznikla n bývalé těž lý kta ní šel he širo i býva em 930 přírod h stě ploše je hora Špi- a okolníc Zajímavý je bkou se na ázdčlou ory tou dá s h klá doe nau ní kom zkáá žíla dominan pro vy tu met- a je p ved a průrrvy p ě končí důl Jiří, úúzk a jehhoo tem ýměm vás vým tvaru ínáá a vodd. Díky ezené velmi čák. Mís, která zač metrů uuze k om je u, ko- ná stezka Darr. o j tu létěě. po zajííto í í rot zí ší lš pro í ház m žboží je dal ko p,, chá vzduchu, a pi v parnnéém m Sně říkop eléé v obci pří p odtud vattel ně maa třova třo klim kli byy to Ned é rn rné o oše daleko Blattenský z i i dn Če hlaadn chl u z ti Napo ti žívalili ččot pokra í- mavos vá h raše- Toho vyu po bitvě pro e 1813, děěll vod ký ch vád kýc při ars roc ho ch terá zač te který kt ka v d. tensské t- raněný u Lip ti božíd Blaten Lipsska lassti kéké bla led olí Čes a a z ob ús novi il do Horní Bla váželi a ústtil lek - leo z dol nsk oluu do o linišť z áje daleko byla zah d k Hře ko k ří kte n da ne a ka byl b ba tavvba potok í. dem vý výssta jer. V ce- né. Jeho 1540 a důvo ro víje zví ch ho p roz ody pro tekk vod nedosta im lyžař k! rreeekk! naa dáár arika 1. Ma Hynek a Nella žej 2 Bla ila Jarm ila mila obro D a Vand Interní rádio OD Kaufland Každá provozovna má interní rádio s hudbou namixovanou na míru pohodlným nákupům. Rádiem jsou také předávány nakupujícím další informace, a to formou reklamních spotů či čtených sdělení. 6. Podlahová reklama Do každého OD Kaufland je možné umístit i podlahovou samolepku s reklamním sdělením. 7. Závěsný banner v obchodní ulici OD Kaufland V uličce mezi pokladnami a provozovnami nájemců jsou na lištách zavěšené reklamní bannery, které mohou sloužit jako nosič reklamního sdělení týkajícího se produktů či služeb klienta. 8. Vstupní portamaty Do prostoru prodejny se prochází skrze vstupní brány, na kterých jsou umístěné reklamní letáky podporující značky či promo akce. 9. Triangl = regálové čelo Na čelech regálů jsou nad úrovní zboží umístěny trojhranné informační panely, které jsou snadno rozlišitelné již z dálky. Skládají se ze 3 částí. Zpravidla je v horní části komunikovaná image ODK, ve střední části akční produkt a ve spodní části jeho cena. Jako propagace klienta slouží tzv. převěs = celá strana trianglu na 110 pobočkách ODK. ní ydá v í n št 3. dy 1 stře 2 do a 7. tvrtk úplně rozežrat. Stejně tak jso které chrání skla nebo interiér a mrazou, vypočítává mluvčí ÚAM Pram aši jí n en! a d lad ypa le v i u ponízkké ceny h k Ta znícat za ndaéšeradost. a ov ž zák Nakupje poka lu Milb ivé Trvanl ko mlé é tučn polo žství m mno 10. Sortimentní banner v prodejním sektoru V každém ODK jsou v jednotlivých odděleních zavěšeny mezi regály bannery s reklamním sdělením, které mohou být dalším prostředkem prezentace klientů (jeho služeb či produktů). 11. Etiketa Vsuvka do cenovkové lišty pod produkty v regálech, je nutná tematická souvislost. 12. Internet PR formáty Newsletter Další formáty dle individuální dohody 13. Prostor pro promo akce Indoor Outdoor yklé v obv nd. cz d.cz 2013 flan dejj jenkau P ode k ufla 7 2. Pro a provozu OD rádi zodpovíme na Týdeník Kaufland

6 DISTRIBUČNÍ OBLASTI V ČR Výjimečnost naší distribuce spočívá v tom, že je plně v režii Kauflandu: od managementu, přes logistiku až po samotné distributory a kontrolní systém kvality doručování. Díky efektivní skladovací a distribuční logistice, a hlavně spolehlivým výkonům našich spolupracovníků dokážeme zabezpečit přesné doručení reklamních letáků, kterými chtějí naši klienti firmy oslovit své zákazníky. Týdně distribuujeme ks zákaznických novin Kaufland do více než 64 % domácností v České republice. Efektivní distribucí, která se neustále přizpůsobuje aktuálním výsledkům průzkumů, jsou pokryté kompletní spádové oblasti 110 obchodních domů, které zahrnují území měst a jejich okolí. Postoje spotřebitelů k promočním letákům Albert HM Globus Interspar Kaufland Tesco HM Albert SM Billa Lidl Penny nakupuje dle letáků prohlíží, ale nenakupuje dostává, ale neprohlíží nepřeje si reklamu letáky nedostává 6/7 Zdroj: INCOMIA GfK/Supermarket, Discont & Hypermarket/Červen 2013

7 DISTRIBUCE Velmi propracovaný systém distribuce a kontroly v celé České republice se stále přizpůsobuje aktuálním výsledkům průzkumů. O kvalitě naší neadresné distribuce svědčí i výborné výsledky tandemových kontrol distribuce. Noviny neroznášíme, ale doručujeme! V současné době pokrývá naše distribuční síť téměř 64 % schránek domácností v České republice. Týdně zasáhne téměř 2/3 českých domácností a více než 50 % obyvatel ČR. Na distribuci se podílí 70 speditérů 280 inspektorů více než 6500 distributorů 30 kontrolorů 110 obchodních domů, které také sbírají data o kvalitě distribuce Garantujeme 92 % doručení. Kaufland pravidelně provádí namátkovou kontrolu. Naši kontroloři přímo v domácnostech prověřují, zda byly zákaznické noviny Kaufland (ZNK) s letáky doručeny. Kromě toho nabízíme klientům tandemovou kontrolu, kterou si spolu se zástupcem Kauflandu může vyžádat zástupce klienta nebo agentury. Formy distribuce: PŘILOŽENÝ LETÁK Váš leták je distribuovaný do poštovních schránek domácností paralelně se ZNK. Tento způsob je vhodný pro společnosti, které se nechtějí opticky spojovat s maloobchodním řetězcem nebo jeho materiály. VKLÁDANÝ LETÁK Váš leták je strojově vložen přímo do ZNK. Tato reklama je pak distribuována jako součást našeho periodika. Výhodou je, že si leták lidé zpravidla donesou spolu se ZNK až domů. Objednávka distribuce Poslední možnost: středa do hod. týden před termínem roznášky Distribuce probíhá na základě konkrétního zadání klienta na úrovni plošné, regionální i mikroregionální. Zpracovávat lze různé formáty. Cena se vždy odvozuje od gramáže, nákladu letáků a frekvence opakování. Předání letáků pro distribuci Ve čtvrtek před termínem roznášky, doručení do skladů v Praze či Olomouci

8 INZERCE V ZNK Zákaznické noviny KAUFLAND (ZNK) vycházejí každou středu 52 týdnů v roce již od konce roku Jsou bezplatně doručovány do více než 2,8 milionů domácností po celé České republice v 94 regionálních mutacích a jejich náklad stále roste. ZNK jsou důležitým zdrojem informací, které pravidelně slouží našim zákazníkům při rozhodování o nákupech. Obsahují aktuální nabídku, ale i zajímavé články, recepty, křížovky a různé soutěže. Dvě třetiny stran jsou určeny k reklamě výrobků obchodních domů Kaufland, třetinu zaujímají redakční strany. O redakční část se přitom zajímá významných 70 % čtenářů ZNK. Jsou to převážně ženy, což vyplývá z nezávislého průzkumu společnosti TNS Emnid Medienforschung. V rámci inzerce spolupracujeme s klienty, kteří využívají právě možnost regionálního zacílení. Řada klientů využívá celorepublikový náklad. 1x 2x 3x více než 3x méně než 15 min min. více než 30 min. Vícenásobný kontakt ZN Kaufland průměrně přečteny v rodině 2x Kolik času věnujete práci se ZNK Průměrná frekvence práce se ZNK je 16,8 min. Zdroj TNS TNS Emnid Medienforschung, vzorek 387 čtenařů Metoda: C.A.P.I. Termin: CÍLOVÁ SKUPINA ZNK Hlavní čtenářskou skupinou zákaznických novin Kaufland (ZNK) jsou manželské páry, které žijí v domácnostech se svými dětmi, tzv. typ VELKÁ RODINA. Velmi často pro nákupy používají automobil. Často dělají velké nákupy a jsou výrazně cenově ovlivnitelní. Většina zákazníků prodejen Kaufland dostává noviny a nakupuje podle nich. vysokoškolské vyšší odborné středoškolské s maturitou středoškolské bez maturity základní Vzdělání Pohlaví a věk muži 16 ženy 84 do 29 let let let let nad 60 let Zdroj: TNS Emnid Medienforschung, vzorek 387 čtenařů Metoda: C.A.P.I. Termin: /9

9 původně 119,- původně 13,90 X1 / - původně 59,90 úplně rozežrat. Stejně tak jso které chrání skla nebo interiér a Technické parametry ZNK Formát: A4 či A3 Náklad: více než ks Rozsah: stran Barevnost: Tisk: rotační ofset negativní Papír: 45 g/m 2 novinový, bílý Formát strany: 230 x 315 mm Přesný formát kresby: 204 x 278 mm Počet sloupců: 5 sloupců, šíře sloupce 40 mm Výška listu: maximálně 278 mm Barevnost tisku: - černá (standard) - plnobarevný tisk Formáty inzerátů: Velikost inzerátu je daná násobky sloupců a výškou inzerátu v mm. 1 sloupec 40 mm 2 sloupce 80 mm 3 sloupce 120 mm 4 sloupce 160 mm 5 sloupců 204 mm Nejčastěji používané formáty PEL - MEL ABECEDA REGIONÁLNÍCH SPECIALIT ondýnské grilované hovězí (london broil) představuje způsob grilování a porcování silného steaku; není to zvláštní řez nebo druh masa. Genialita této přípravy spočívá v tom, jak maso 1/2 nahrubo nakrájené červené ci- 1/2 hrnku nadrobno nakrájené koriandrové natě nebo 1/4 hrnku sójové omáčky 1/4 hrnku rostlinného oleje 1 steak (3 3,75 3,75 cm silný, g) z kýty nebo z boku 120 x 120 mm PEL - MEL 120 x 80 mm PEL - MEL až se vše promíchá. Steak dáme do pekáče tak, aby se do něj právě vešel, a natřeme jej marinádou.. Přikrytý marinujeme v chladnič- ce nejméně 4 hodiny, raději však přes noc a během té doby ho několikrát obrátíme. Připravíme gri gril k přímému grilování a rozpálíme jej j na vysokou teplotu. Očištěný rošt potřeme e olejem. Steak vyjme- me z marinády a důkladně jej osušíme. Položíme jej na rozpálený rošt a grilujeme, až bude propečený p podle našeho přání: 6 8 minut z každé strany pro málo až středně propečený nebo z každé stra- ny o 2 minuty více pro středně propečený. Po 3 minutách otočíme steak o 90, chceme-li si vytvořit pěk- nou mřížku (není to však nutné, protože steak se podávánakrájený).. Steak položíme ožíme na porcovací prkénko k a necháme ho 5 minut odpočívat. Ostrým nožem v úhlu 45 k povrchu steaku jej j nakrájíme na široké, ten- ké plátky. Ihned podáváme. áme. Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Pramen a foto: Steven Raichlen: Jak grilovat grilovat, Nakladatelství SLOVART 80 x 80 mm 80 x 40 mm Platné v sobotu 5 Takhle vypadají naši zákazníci u pokladen! Debrecínský špek uzené maso kg Mimo ádná 24% Levné! nabídka! sleva! 89,90 Nakupovat za naše nízké ceny je pokaždéradost. pomazánka 100 g Mimo ádná Levné! 31% nabídka! sleva! 9,50 PEL - MEL PEL - MEL ádná nabídka! sleva! Výtisk zdarma. (Hodnota výtisku 3,- Kč.) 34,90 1 kg = 109,06 Paprika na lečo Česká republika 3 kg balení 2

10 REKLAMA V DOBRÉ SPOLEČNOSTI MGR. ONDŘEJ ŽIŠKA marketingový specialista Home Credit a.s. Strategie komunikovat nabídku našich služeb v jednotlivých regionech prostřednictvím letáků se nám dlouhodobě osvědčuje. Efektivitu jednotlivých kampaní měříme a výsledky úspěšnosti si průběžně vyhodnocujeme. Jedním ze stěžejních bodů naší komunikace s potencionálními klienty je doručení sdělení do jejich schránek. Pravidelně zkoušíme několik distribučních společností. V oblasti neadresné distribuce se nám osvědčuje spolupráce se společností Kaufland. Distribuční síť Kauflandu je spolehlivá. Za celou dobu spolupráce si kontroly kvality udržují vysoké procento úspěšnosti doručení a nastanou-li někdy přece jen komplikace, ihned je společně se zástupci mediálního oddělení Kauflandu řešíme. Doposud se nestalo, že bychom nedospěli ke vzájemně výhodnému řešení. PETR FABERA Vedoucí prodeje Škoda Společnost NH Car, s.r.o. dlouhodobě využívá výstavní místa u OD Kaufland k podpoře prodeje nových vozů. Petr Fabera, vedoucí prodeje vozidel Škoda společnosti NH Car, s.r.o., říká: Místa jsou vhodná pro cílené sdělení kontaktních informací firmy i akčních nabídek vozů zákazníkům Kauflandu, kteří si přijedou nakoupit a zároveň si přečtou, za jakých podmínek mohou vystavený vůz u nás získat. Informace jsou vidět i při pouhém projíždění kolem nákupního střediska. Díky možnosti prezentovat naše vozy u prodejny Kaufland jsme prodali již několik modelů vozů Škoda. Tato reklama se nám zdá výhodná i díky cílenému oslovení potenciálních klientů přímo z naší lokality. Děkujeme za tuto možnost prezentace společnosti NH Car, opravdu to funguje. FILIP DOUBEK místopředseda představenstva MÉDEA, a.s. Naše mediální agentura je již třetím rokem v České republice největší mediální agenturou. Našimi klienty je zhruba 500 společností. Díky tomuto velkému portfóliu klientů a různorodosti oborů jejich podnikání máme velmi dobrý přehled o mediálním trhu v ČR. Specifickým komunikačním kanálem, který pro některé klienty využíváme, jsou média společnosti Kaufland. Nejčastěji využíváme inzerci v zákaznických novinách Kaufland (ZNK), neboť vycházejí v nákladu 2,8 milionů výtisků týdně a zároveň jsou regionálně zacílené. Noviny Kaufland se osvědčily jako skvělé doplňkové médium pro prezentaci akčních nabídek např. pro autobazar, telekomunikace či pojišťovnu. Kaufland má vlastní rozsáhlou distribuční síť s vypracovaným systémem kontrol kvality. Distribuce letáků našich klientů prostřednictvím této sítě je tudíž spolehlivá, flexibilní a velmi dobře zacílená. Naši klienti oceňují i fakt, že zákazníci Kauflandu jsou na pravidelné doručování akčních letáků zvyklí a pracují s nimi, což pravidelně dokládají i průzkumy Incoma&GFK. Využití distribuční sítě společnosti Kaufland pro vlastní letákovou komunikaci klientům zaručuje efektivní využití vynaložených prostředků. Zkušenosti máme i s pronájmem ploch v OD Kaufland pro prezentace služeb či produktů, stejně jako s dalšími formami reklamy (instore radio apod.). Po celou dobu naší více než sedmileté spolupráce jsme s mediálním oddělením společnosti Kaufland spokojeni. Řadě klientů bych formu komunikace prostřednictvím médií Kaufland (tzn. využití potenciálu stávajících zákazníků Kauflandu) doporučil jako vhodnou a velmi efektivní. ING. JURAJ TURŇA jednatel Mediabox spol. s r.o. Naše agentura spolupracuje s mediálním oddělením společnosti Kaufland asi 10 let, přičemž pro své klienty využíváme hlavně zákaznických novin Kaufland. Oceňujeme, že noviny vycházejí ve vysokém nákladu a zároveň můžeme inzeráty přizpůsobit lokálním podmínkám jednotlivých regionů a prodejen, protože jsou vydávány v 94 mutacích. Lze říci, že z hlediska regionální inzerce se jedná o nejvíce osvědčené a naší agenturou využívané periodikum, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. 10/11

11 OSOBNÍ KONZULTACE JE ZAČÁTKEM ÚSPĚCHU Ke každému klientovi a ke každé zakázce přistupujeme individuálně a postupujeme tak, abychom mohli splnit i speciální požadavky. Neexistují žádná standardní řešení reklamní kampaně. Vše závisí na Vašich komunikačních cílech, cílové skupině, spádové oblasti a dalších faktorech, jaká forma reklamy bude pro Vás v rámci spolupráce s naší společností nejefektivnější. Nabízíme řešení, která vycházejí z přání a potřeb našich klientů. Odborné a individuální poradenství je proto nevyhnutelným základem vzájemně dobré spolupráce. Kaufland Česká republika v.o.s. Pod Višňovkou Praha 4 Telefon: (537) Fax

12

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

2/2014. Pohled na čísla: Rich media udrží déle pozornost lidí

2/2014. Pohled na čísla: Rich media udrží déle pozornost lidí 2/2014 Vydáno 21. 3. Pohled na čísla: Rich media udrží déle pozornost lidí Bannerové formáty reklam prošly v posledních letech obrovským vývojem. Inzerenti se již dávno nemusí spokojit ve svých kampaních

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více