5. Zabezpečení Wi-Fi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Zabezpečení Wi-Fi"

Transkript

1 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového připojení, pokud nechceme, aby se na nás napíchl soused, který je alespoň průměrně technicky zdatný, musíme tedy naši síť zabezpečit. Pro základní i pokročilé zabezpečení potřebujeme jen průměrně technicky vybavené AP a znalosti získané touto lekcí. Zabezpečení probíhá na několika úrovních, od fyzické a spojové vrstvy WLAN, až po vyšší vrstvy (IPSec VPN, firewall). WEP Všechna certifikovaná zařízení pro WLAN podle IEEE a/b/g mají zabudovaný základní mechanizmus zabezpečení protokol WEP (Wired Equivalent Privacy). Základem WEP je tajný klíč (o délce 40 nebo 104 bitů), který sdílí všechny stanice v dané WLAN. Tento klíč se používá jak pro autentizaci, tak pro šifrování dat. WEP je však možné poměrně snadno obejít. Za pomocí veřejně dostupného SW (např. AirSnort, WEPcrack), je možné prolomit WEP klíč pouhým sledováním a odposloucháváním provozu na síti. Např. u AirSnortu je údajně potřeba zachytit zhruba 100MB - 1GB dat, aby zjistil WEP klíč používaný danou sítí. Nevýhody WEP tedy jsou: Autentizace o Jednostranná autentizace uživatel nemá jistotu, že se připojuje k autorizovanému přístupovému bodu (prostor pro falešné, rogue, AP) o Klíč podporuje jen autentizaci zařízení, nikoli uživatele krádež zařízení znamená krádež klíče (po zlomení klíče je třeba klíče překonfigurovat na všech zařízeních) o Autentizace sdíleným klíčem možnost odchycení a zlomení klíče (výzva - odpověď mezi klientem a AP se posílají v otevřené formě); nulová autentizace je paradoxně z hlediska bezpečnosti u WEP lepší variantou Šifrování o Stejný klíč na všech zařízeních v téže WiFi sdílený klíč o Statický a krátký klíč IV (Initialization Vector) o 24 bitech se sice mění s každým paketem, ale v reálném čase se opakuje; slabý šifrovací mechanismus RC4 o Problém s distribucí klíčů manuální distribuce a změny WEP klíčů v rozsáhlých sítích jsou velice obtížné (WEP nepodporuje automatickou změnu klíčů) Integrita dat o Integrity Check Value nechrání data před útokem man-in-the-middle nedostatečný lineární kód (CRC-32). WPA Než došlo ke schválení bezpečnostní normy i, přijala Wi-Fi Alliance dočasné bezpečnostní řešení pod označením WPA (Wi-Fi Protected Access), které je zpětně slučitelné s WEP a předně slučitelné s i/WPA2. Pro autentizaci a management klíčů se používá 802.1x, pro utajení dat protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), používající pro silnější zabezpečení dynamicky se měnící klíč pro každý paket a prodlouženou délku vektoru IV (na 48 bitů). Pro kontrolu integrity zpráv se zavádí nový mechanizmus MIC (Message-Integrity Check). Předností WPA jsou dynamické klíče, které jsou výhodné pro podnikové sítě, ale vyžadují složitější síťovou infrastrukturu se serverem RADIUS. Nezapomíná se ovšem ani na jednodušší implementace např. v domácích sítích, kde se používají předem nastavené sdílené klíče (PSK, Pre-Shared Key). Stránka 1 z 5

2 WPA2 Komplexní zabezpečení pro všechny typy přinesla až norma i. Ta zahrnuje vzájemnou autentizaci na základě 802.1x a nový protokol CCMP pro silné šifrování pomocí AES (Advanced Encryption Standard). Volitelně se pro zpětnou slučitelnost s WPA používá protokol TKIP s šifrováním na základě RC4. Povinné prvky, podle nichž Wi-Fi Alliance certifikuje zařízení, se označují jako WPA2. Nová norma pro zabezpečení má za cíl minimalizovat útoky na bezpečnost WLAN. Dokáže již čelit útokům man-in-the-middle, ovšem stále nezabrání neautorizovaným přístupovým bodům. Navíc stále hrozí krádeže identity v souvislosti s krádežemi zařízení, kde jsou uloženy identifikační údaje v cache. AES je zatím nepokořený šifrovací algoritmus, takže utajení dat je vskutku spolehlivé. WPA2 je zpětně slučitelné s WPA, takže souběžné použití WPA a WPA2 je v sítích běžné (na rozdíl od nepřijatelné kombinace WPA2/WEP). Certifikace pro WPA2 je rozdělena do dvou kategorií, podobně jako tomu bylo v případě WPA: podnikové (s plnou podporou WPA2, včetně 802.1x a PSK) a méně náročné osobní (domácí) sítě (pouze PSK). WPS - WiFi Alliance zavedla tento standart z důvodu složitého nastavování zabezpečení a jeho zjednodušení pro laiky. Učinila vstřícný krok pro zvýšení bezpečnosti domácích sítí právě z hlediska zjednodušení vlastní konfigurace. Zavedla volitelný program WiFi Protected Setup (WPS), který podporuje snadnou konfiguraci silných zabezpečovacích prvků (WPA2) tak, aby běžní uživatelé měli šanci svoji WiFi správně zabezpečit a nebyli odrazeni složitým procesem nastavení bezpečnostních mechanismů. Nejjednodušší varianta WPS podporuje konfiguraci autentizace, kdy směrovač poskytne klientům šifrovací klíče pro WPA/WPA2 na základě stisknutí jediného knoflíku nebo zadáním PIN (ten je generovaný softwarově a zobrazený na monitoru nebo předprogramovaný v klientském zařízení a vytištěný na přiložené kartě/nálepce). Nejvyšší variantou WPS je využití USB paměti flash, jejímž prostřednictvím se manuálně přenesou potřebné informace do všech klientských zařízení v síti. Bezpečnost na fyzické vrstvě (WLAN) - Funkce fyzické vrstvy jsou modulace, řešení šumu a rušení, vazba mezi propustností dat a vzdáleností. Vymezit prostor a omezit únik signálu použít stavební materiály budovy nebo místnosti s minimalizací průniku signálu, okna s termální izolací prostřednictvím kovové folie Vhodně umístit antény směrovost antény je velice důležitá pro zachování/zvýšení bezpečnosti; neautorizovaní uživatelé se musí pro přístup do cizí WLAN dostat do oblasti obsloužené jejím signálem (pozor na únik signálu z antény málo očekávaným směrem); pokud možno používat směrové, nikoli všesměrové antény. Nevysílat identifikátor sítě ve stejném fyzickém prostoru může koexistovat několik logických sítí, které jsou odlišeny svým identifikátorem (typicky SSID nebo ESSID); bez znalosti identifikátoru sítě se klient nemůže k dané WLAN přidružit. Bezpečnost na spojové vrstvě (WLAN) Funkce spojové vrstvy jsou propojování mosty, přepínání, VLAN (Virtual LAN), funkce podvrstvy MAC. Filtrovat MAC adresy MAC adresa je jednoznačný identifikátor síťové karty (ať už "drátové", nebo bezdrátové). Někdy je tato funkce ještě rozšířena o možnost časového omezení nebo omezení šířky pásma pro danou MAC. Přístupový seznam (ACL, Access Control List) na bázi MAC adres jasně definuje pravidla přístupu. Ani filtrování MAC adres není Stránka 2 z 5

3 všespasitelné, přináší totiž několik problémů - mezi ty základní patří distribuce seznamu MAC adres a možnost falšovat MAC adresu. Filtrovat protokol V případě podpory více síťových protokolů ve WLAN lze filtrovat provoz. Provádět autentizaci Ověřování identity klienta probíhá na druhé vrstvě; otevřeně (bez ověření), prostřednictvím WEP na základě sdíleného klíče, nebo na základě 802.1x EAP, s využitím autentizačního serveru (typicky RADIUS). Provádět šifrování na bázi mechanizmů specifikovaných ve WEP, nebo DES/3DES (64- bitový klíč), či AES (802.11i, 128bitový klíč). Bezpečnost na síťové vrstvě - Funkce síťové vrstvy jsou směrování, management přidělování šířky pásma, podpora QoS. Filtrovat IP adresy bezdrátové směrovače dovolují realizovat řízení přístupu na základě přístupových seznamů IP adres. Implementovat firewall některé bezdrátové směrovače mají zabudovanou funkci firewall pro blokování provozu typicky z internetu do WLAN. Použít VPN IP VPN se budují prostřednictvím mechanizmů nejnižších tří vrstev: šifrování pomocí IPSec a tunelování např. prostřednictvím L2TP Bezpečnost na aplikační vrstvě - Funkce aplikační vrstvy jsou management, monitorování, návrh sítě. Uplatnit RADIUS server přístup klientů do WLAN nejlépe řešit prostřednictvím centralizovaného serveru pro autentizaci, autorizaci a účtování (AAA), nejčastěji na serveru RADIUS, který může být již součástí podnikové infrastruktury (slouží obecně pro přístup uživatelů k síti) Doporučené zabezpečení Aktivujte WPA2 Změňte implicitní identifikátor SSID Aktivace neviditelného režimu Změna implicitního hesla Omezení signálu jen pro oblast, kterou potřebujeme pokrýt Filtrování MAC adres síťových karet Odpojení DHCP serveru Změna svou podsítě (standartně ) Aktivace firewallu Stránka 3 z 5

4 Zdroje cm3l1k1. (nedatováno). WiFi sítě a jejich slabiny. Získáno , z SECURITY-PORTAL.CZ: Connect!, č. ( ). Jak na bezpečnost Wi-Fi? Získáno , z ZIVE.CZ: ch-42238/default.aspx Ing. Rita Pužmanová, C. M. ( ). Bezpečnost WiFi záleží jen na vás. Získáno , z LUPA.CZ: Stejskal, P. (2004). Bezdrátové sítě WiFi stand b/g. Získáno , z Semestrální práce z předmětu KIV/Přenos ZČU: Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press. Stránka 4 z 5

5 Ověření znalostí z kapitoly: 5. Zabezpečení Wi-Fi 1. Která norma obsahuje zabezpečení WPA2? a) b b) g c) i d) j 2. K čemu slouží WPS (WiFi Protected Setup)? a) Jednoduší nastavení WPA2 b) Mód firewallu c) Administrace pro profesionály d) Jiný název pro WPA3 3. Popište filtrování pomocí MAC adresy. 4. Vypište nejméně 5 druhů zabezpečení PC sítě. Stránka 5 z 5

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií WiFi Hotspot systémy (WiFi Hotspot systém na platformě Mikrotik) Diplomová práce Autor: Jiří Líbal Studijní

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2

Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2 Bezpečnost Wi-Fi WEP, WPA a WPA2 Téma čisla Guillaume Lehembre stupeň obtížnosti Wi-Fi (Wireless Fidelity) je jednou z hlavních bezdrátových technologií současnosti. Podpora Wi-Fi se integruje do stále

Více

ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 1 ZPRÁVA O TESTU ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Autoři článku: Pavel Kaňkovský, Karel Miko DCIT, s.r.o. http://www.dcit.cz Článek zveřejněn v časopise Data Security Management 1/2004 http://www.dsm.tate.cz

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový (IEEE 802.11b/g) multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Před používáním tohoto zařízení v síti si

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 25 35. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 25 35. Systémové předpoklady (glosář viz. následující strana) Bezpečnostní upozornění! Popis přístroje. NÁVOD K OBSLUZE Čištění a údržba Uchovávejte přístroj vždy na suchém a čistém místě. Používejte pro čištění vnějších částí produktu suchý, měkký hadřík. Verze 04/02 Budete - li mít dotazy ohledně zapojení

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Část I Základy bezdrátových sítí LAN

Část I Základy bezdrátových sítí LAN Stručný obsah Část I Základy bezdrátových sítí LAN 1. Úvod k principům bezdrátových sítí 29 2. Standardy 43 3. Principy WLAN RF 51 4. Technologie a topologie sítí WLAN 65 5. Komunikace pomocí antény 83

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Šifrování dat, kryptografie

Šifrování dat, kryptografie Metody a využití Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 5. prosince 201 Úvod do kryptografie Kryptografie a kryptoanalýza Co to je kryptografie

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více