Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101"

Transkript

1 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

2 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock 6 Konfigurace 7 Informace o webovém uživatelském rozhraní 8 Rozšířená konfigurace 2

3 Úvod Zařízení Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock je příslušenstvím k Vodafone Mobile Connect flash USB modemu, které umožňuje několika zařízením s technologií WiFi (například počítačům, mobilním herním zařízením, digitálním hudebním přehrávačům) sdílet zabezpečené mobilní připojení k internetu. Zařízení Sharing Dock umožňuje nastavit polohu modemu USB tak, aby bylo dosaženo nejlepšího mobilního pokrytí a pak toto pokrytí sdílet mezi jednotlivými zařízeními prostřednictvím sítě WiFi. Zařízení Sharing Dock může být použito s mnoha modemy USB Vodafone Mobile Connect flash. Aktuální seznam podporovaných modemů USB Vodafone Mobile Connect flash naleznete na webových stránkách globální podpory Vodafone Požadavky na systém Chcete-li používat zařízení Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock, potřebujete modem USB Vodafone Mobile Connect, zařízení se schopností připojení k síti WiFi ( b/g/n) a internetový prohlížeč. 1

4 Přehled zařízení Konektor modemu USB Tlačítko WPS Tip: Kontrolka LED připojení 3G na modemu USB mobilního širokopásmového připojení signalizuje typ připojení, který modem USB Kontrolka LED s mobilní sítí vytvořil. Poblikávající kontrolka LED připojení 3G (zelená, modrá nebo azurová) znamená, že se modem USB právě připojuje k síti. Napájení Internetový ZELENÁ GPRS/EDGE provoz Připojení Síla signálu MODRÁ 3G sítě WiFi sítě Mobile AZUROVÁ HSPA Broadband Kontrolka LED připojení WiFi na zařízení Mobile Broadband Sharing Dock bude problikávat, když je síť WiFi zapnuta a uživatelé jsou připojeni. Bude svítit trvale, když je síť WiFi zapnuta, ale nejsou připojeni žádní uživatelé. Pokud nesvítí, je síť WiFi vypnuta. 2 Tlačítko Reset vespodu Spínač napájení Konektor sítě Ethernet a kontrolka LED činnosti Kontrolka LED činnosti Napájení: zapnuto/vypnuto Připojení sítě WLAN: přenos mezi jednotlivými zařízeními a zařízením Sharing Dock Internetový provoz: provoz mezi modemem USB a mobilní sítí Síla signálu sítě Mobile Broadband: vynikající (3 sloupce) / velmi dobrá / dobrá (1 sloupec) Činnost sítě Ethernet: provoz sítě LAN prostřednictvím kabelu Ethernet

5 Začínáme Tip: Zařízení Mobile Broadband Sharing Dock podporuje mnoho modemů Vodafone Mobile Connect flash, například E160, E172, E220, E272, K3520, K3520-Z, K3565, K3565-Z, K3715, K3760, K3765, K3765-Z, K4505, K4505-Z, MC950D. Neustále jsou přidávána další zařízení a aktuální seznam podporovaných modemů USB Vodafone Mobile Connect naleznete na webových stránkách globální podpory společnosti Vodafone vodafone.cz/sharingdock. 1. Poznamenejte si podrobnosti o zabezpečení sítě WLAN, včetně svého klíče zabezpečení sítě WPA2 a názvu sítě WLAN (SSID). Klíč WPA2 a název SSID jsou jedinečné hodnoty vašeho zařízení Sharing Dock a naleznete je na štítku na jeho spodní straně. 2. Vložte kartu SIM do USB modemu Vodafone Mobile Connect, pak USB modem řádně zasuňte do konektoru na horní straně zařízení Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock. 3. Připojte zařízení Sharing Dock do napájecí sítě, zapněte napájení a zařízení Sharing Dock spínačem na jeho zadní straně. Kontrolka LED na přední straně zařízení Sharing Dock se rozsvítí. 4. Zařízení Sharing Dock se automaticky připojí k síti Mobile Broadband prostřednictvím USB modemu po zapnutí napájení a když se nacházíte v pokrytí domácí sítě (nikoliv roaming). Kontrolka LED připojení 3G na modemu USB bude signalizovat typ připojení k síti, které bylo vytvořeno. 3

6 Začínáme (pokračování) Tip: Výhodou zařízení Sharing Dock je to, že může být umístěno tam, kde je nejlepší pokrytí sítě pro modem USB Mobile Connect flash (lepší signál může být například v blízkosti okna), zatímco počítače a další zařízení mohou být umístěna kdekoliv to je vhodné. Vyzkoušejte si různé polohy zařízení Sharing Dock a maximalizujte tak sílu signálu 3G (3 sloupce na kontrolce LED). 5. Pokud by karta SIM v USB modemu vyžadovala zadání kódu PIN (nebo by se vyskytl problém s pokrytím sítě Mobile Broadband), otevřete webový prohlížeč a měli byste být automaticky přesměrováni na obrazovku, kde můžete kód PIN zadat (pokud máte ve svém prohlížeči nastavenu výchozí stránku). Pokud automaticky přesměrováni nejste, můžete zpřístupnit obrazovku konfi gurace zařízení Sharing Dock zadáním adresy do řádku adresy webového prohlížeče (pouze pokud jste již přidruženi/připojeni k zařízení Sharing Dock prostřednictvím sítě WLAN nebo kabelu Ethernet). 6. Funkce sítě WiFi zařízení Sharing Dock je povolena automaticky po zapnutí, budete však muset vytvořit jednorázové přidružení/ připojení mezi zařízením s podporou sítě WiFi (PC, herní konzola atd.) a zařízením Sharing Dock. Toto přidružení by se mělo v budoucnosti použít automaticky, v závislosti na nastavení zařízení. Přidružení lze zpravidla vytvořit procházením dostupných sítí WiFi ve vašem zařízení a použitím podrobností zabezpečení zařízení Sharing Dock tak, aby bylo připojení sítě WiFi nastaveno automaticky. 4

7 Připojení k zařízení Mobile Broadband Sharing Dock Tip: Nezapomeňte, že jakmile zařízení Sharing Dock se zasunutým modemem USB Mobile Connect flash zapnete, zařízení Sharing Dock se k síti Mobile Broadband připojí automaticky. Uvědomte si, že pokud máte počítač nakonfi gurován, aby se automaticky připojoval k zařízení Sharing Dock po zapnutí, pak může počítač začít generovat přenosy přes zařízení Sharing Dock a po mobilní síti (například pokud má počítač zapnuté automatické aktualizace). Když se budete připojovat k zařízení Sharing Dock poprvé, budete potřebovat svůj klíč WPA2 a název SSID (viz strana Začínáme). K připojení použijte normální aplikaci WLAN v počítači nebo zařízení. Zvolte síť VodafoneSharingDock_xxxxyy ze seznamu dostupných sítí WLAN a klepněte na tlačítko "Připojit". xxxxyy představuje náhodně vygenerovaný soubor čísel a písmen, který se u jednotlivých zařízení liší. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Doporučujeme, abyste si nyní prostudovali výchozí nastavení zabezpečení sítě WiFi a ujistili se, že splňuje vaše osobní požadavky. V případě potřeby nakonfi gurujte nastavení zabezpečení před použitím zařízení a to na stránce správy zařízení, jak je podrobně popsáno v části Konfi gurace (následující strana). Klíč WPA2 a heslo správce byste měli změnit na jiné, které si snadno zapamatujete, aby zařízení bylo lépe chráněné. 5

8 Konfigurace Zařízení se nastaví automaticky na základě nastavení na kartě SIM, ale pokud potřebujete toto nastavení modifi kovat podle specifi ckých okolností, pak lze všechny změny provést na stránce správy zařízení, kde si je můžete zpřístupnit po připojení zařízení prostřednictvím sítě WiFi zadáním adresy do svého prohlížeče. Tip: Pokud změníte klíč sítě, bude vaše bezdrátové připojení k zařízení Sharing Dock deaktivováno a budete se muset znovu připojit pomocí nového klíče sítě. Tuto obrazovku lze také použít ke kontrole sítě Mobile Broadband, kterou používáte, včetně roamingových informací. Chcete-li změnit heslo správce, zadejte "admin" do přihlašovacího okna a klepněte na tlačítko Přihlásit. Vyberte Správa v levé nabídce a zvolte Nastavení hesla. Chcete-li změnit profi l zabezpečení, zadejte "admin" do přihlašovacího okna a klepněte na tlačítko Přihlásit. Zvolte WLAN v levé nabídce. 6

9 Informace o webovém uživatelském rozhraní Webové uživatelské rozhraní bude vždy zobrazovat určité informace, bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo nikoliv. Síla signálu sítě Název sítě Kontrolka roamingu Typ síťového připojení Stav připojení Síla signálu sítě: když se nezobrazují bílé sloupce, znamená to nulové pokrytí mobilní sítí. Síla signálu je zobrazována v rozmezí od 1 sloupce (nízká síla signálu) až po 5 sloupců (velmi silný signál). Název sítě: název sítě, ke které je modem USB Mobile Connect flash připojen. Kontrolka roamingu: bílý trojúhelník signalizuje, že jste připojeni prostřednictvím roamingu. Typ síťového připojení: GPRS, EDGE, 3G, 3G+, HSUPA Stav připojení: nepřipojeno, připojování, připojeno 7

10 Rozšířená konfigurace Tip pro odstraňování poruch: Pokud jste připojeni k zařízení prostřednictvím sítě WiFi a zjistíte, že zařízení Sharing Dock vás přesměruje na webové uživatelské rozhraní (tj. stránka konfi gurace) namísto stránky, kterou byste při používání prohlížeče očekávali, je tomu tak proto, že se zařízení nedokáže připojit k síti Mobile Broadband. Ověřte stav kontrolek LED a také stav připojení ve webovém uživatelském rozhraní a ověřte si, že zařízení signalizuje "Připojeno". Pokud tomu tak není, nahlédněte do Příručky rozšířenou konfi gurací. Zařízení Sharing Dock je navrženo tak, aby jeho použití bylo rychlé a snadné, ale také aby uživateli poskytovalo rozsáhlý soubor konfi gurovatelných parametrů. Například pro uživatele systému Vista a Windows 7 je k dispozici funkce WPS (Wireless Protected Setup) jako další opatření ručního zabezpečení na ochranu a zjednodušení přístupu k zařízení Sharing Dock, která spočívá ve stisknutí tlačítka WPS na výzvu operačního systému Windows, namísto zadávání klíče WPA2. Podrobné pokyny k nakonfi gurování zařízení Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock naleznete v Příručce rozšířenou konfi gurací, kterou lze stáhnout na adrese Příručka rozšířenou konfi gurací obsahuje následující: Začínáme - první připojení a nastavení zabezpečení Používání rozhraní prohlížeče Odstraňování poruch Slovníček 8

11 9

12 Výraz Mobile Broadband s logem ptáčků je obchodní známkou společnosti GSMC Limited. Vodafone Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Další výrobky nebo názvy společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich odpovídajících vlastníků. Kód výrobku: SharingDock 03/10_cs_CZ

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150. Navrženo společností Vodafone

Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150. Navrženo společností Vodafone Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150 Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Vítejte 2 Nastavení modemu USB 3 Instalace a funkce v systému

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Telefon HTC Desire. Uživatelská příručka

Telefon HTC Desire. Uživatelská příručka Telefon HTC Desire Uživatelská příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Bezdrátová dokovací stanice Dell WLD15

Bezdrátová dokovací stanice Dell WLD15 Bezdrátová dokovací stanice Dell WLD15 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více