Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2"

Transkript

1 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku, která obsahuje návod na instalaci zařízení. Zapojení je velmi jednoduché a můžete jej provést podle vyobrazených schémat. ADSL modem v samoinstalačním balíčku byl přednastaven tak, aby po zapojení kabeláže a zapnutí zařízení bylo možné začít používat připojení k internetu bez nutnosti jakéhokoliv dalšího nastavování. Návod pro nastavení tak slouží hlavně k orientaci v ovládacím panelu v případě potřeby přenastavení některých parametrů dle Vaší místní sítě (LAN). Zkontrolujte prosím, zdali Váš počítač i připojení odpovídají základním podmínkám správného užívání modemu: 1) Počítač musí mít nainstalovanou síťovou kartu s rozhraním Ethernet. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste kontaktovali zákaznický servis dodavatele Vašeho PC. 2) Pokud Vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (hranatá zdířka), kontaktujte zákaznickou linku T-Mobile. Všechna zařízení v balíčku byla před zavedením do nabídky otestována a odpovídají veškerým požadovaným normám. Seznamte se s bezpečnostními pokyny uvedenými v dokumentaci výrobce. Kabely dodávané k modemu jsou barevně rozlišeny, což Vám pomůže s orientací pro správné připojení. Postupujte dle následujícího návodu.

3 Obsah 1. Obsah balení ZyXEL P-660HW-T3 v Konfigurace ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v Nastavení vlastností protokolu TCP/IP Nastavení WiFi Prohlášení o shodě

4 1. Obsah balení Zelený kabel LINE, určený k propojení telefonní zásuvky a splitteru Červený kabel DSL, určený k připojení ADSL modemu na splitter Černý a žlutý LAN Ethernet kabel pro připojení PC nebo jiného Ethernet zařízení Lze použít kterýkoliv LAN Ethernet port. Kabel má 2 rozhraní RJ-11. Kabel má 1 rozhraní RJ-45 a 1 rozhraní RJ-11. LAN kabel má 2 rozhraní RJ-45. PHONE Návod ke snadné instalaci CZ CD s dokumentací DSL LIne ADSL modem ZyXEL P-660HW-T3 v2 Napájecí zdroj 12 V AC 1 A NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÝ ZDROJ NEŽ DODANÝ VÝROBCEM! Splitter frekvenční rozbočovač, obsahuje následující zdířky: PHONE: do této zdířky bude zapojen telefon LINE: do této zdířky bude zapojena telefonní linka DSL: do této zdířky bude zapojen ADSL modem ZyXEL

5 Standardní zapojení telefonu do telefonní zásuvky Zapojení ADSL modemu a telefonu do telefonní zásuvky Původní kabel, pomocí kterého byl zapojen telefon do telefonní zdířky Kabel LINE Kabel DSL Mezi telefonní zásuvku se umístí splitter a telefon se zapojí do splitteru Červený telefonní kabel DSL s koncovkami RJ-11 (do splitteru) a RJ-45 (do ADSL modemu) Zelený telefonní kabel LINE pro spojení telefonní zásuvky se splitterem (2 RJ-11) ADSL modem 4 5

6 Za splitter se dá zapojit rozbočka na více telefonních přístrojů Kontrola správného zapojení Telefon kontrola funkčnosti telefonní linky Ve sluchátku telefonu/faxu musí být oznamovací tón. Vyzkoušejte si z něj zavolat a ověřte si kvalitu hovoru ve sluchátku. Neměla by se změnit oproti stavu před instalací ADSL modemu. Kabel LINE Kabel DSL Možné závady: není slyšet oznamovací tón = špatně zapojen splitter ADSL modem v telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) = problémy s kabeláží nebo rušení z telefonu nelze uskutečnit volání = špatné zapojení, závada kabeláže, splitteru Zapojení ADSL modemu bez telefonu Pokud nepožadujete k telefonní lince připojit telefon a ADSL modem současně, není potřeba zapojovat splitter. ADSL modem připojte pomocí červeného kabelu DSL přímo k telefonní zásuvce. Kabel DSL ADSL modem

7 2. ZyXEL P-660HW-T3 v2 Zdířka DSL na splitteru Kabel DSL Zapněte modem a dioda POWER začne blikat. Probíhají testy zařízení a asi za půl minuty bude dioda POWER zeleně svítit. Po zapojení červeného telefonního kabelu DSL, který má 1 koncovku RJ-11 (menší koncovka) do zdířky splitteru s názvem DSL a koncovky RJ-45 (větší koncovka) do zdířky DSL ADSL modemu by se měla rozblikat a následně asi po 2 minutách rozsvítit dioda DSL. Pokud se tak nestane, doporučujeme kontaktovat Zákaznické centrum T-Mobile. 6 7

8 3. Konfigurace ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 1) Nastavte síťovou kartu počítače tak, aby si načetla IP adresu a všechny ostatní parametry automaticky (viz obr.). Více o nastavení vlastností protokolu TCP/IP najdete v následující kapitole na straně 11. 2) Připojte modem k síťové kartě počítače a zapněte modem. V případě, že si nejste jisti, zda modem je v továrním nastavení, stiskněte tlačítko reset a podržte ho tak dlouho, dokud nezačne blikat kontrolka POWER (obvykle cca 6 sekund). 3) Spusťte prohlížeč webových stránek. Do adresního řádku napište (případně a stiskněte enter. 4) Budete vyzváni k zadání hesla, které je výrobcem přednastaveno na admin. Pokud si heslo změníte a zapomenete jej, není možné se do modemu dostat bez restartu do továrního nastavení tlačítkem na zadní straně zařízení, čímž ztratíte doposud provedenou konfiguraci (viz bod 2). Poznámka: Heslo doporučujeme pro zvýšení bezpečnosti změnit.

9 admin 5) Na úvodní obrazovce klikněte na Network -> WAN a vyplňte položky Username a Password, které jste obdrželi při zřízení služby ADSL. Ostatní položky zkontrolujte dle obrázku. Pokud je vše nastaveno, stiskněte tlačítko Apply. 8 9

10 6) Po kliknutí na ikonu modemu s popiskem Status vidíte následující obrazovku s přehledem stavu modemu. Zde je třeba v okně Interface Status (viz obrázek níže) zkontrolovat: DSL status by měl být up. Pokud je down, nejste připojeni k internetu (po zapnutí připojeného modemu je třeba počkat cca 5 min.). LAN 1 4 status u připojených portů by měl být up 100 M/Full duplex nebo 10 M/Half duplex). WLAN po prvním zapnutí by měl být status InActive. 7) Pokud je stav připojení dle obrázku, zařízení je připojeno a je možno se odhlásit (viz obr.) nebo pokračovat na nastavení bezdrátové sítě (viz další kapitola).

11 4. Nastavení vlastností protokolu TCP/IP Instalace modemu ADSL by měla proběhnout zcela automaticky, bez nutnosti nastavení parametrů protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) v počítači. Základní nastavení způsobu přidělení IP adresy je automatické přidělení. V případě, že si nejste jisti s nastavením protokolu v počítači, tento návod vám s jeho nastavením snadno poradí. Nastavení protokolu TCP/IP vyžaduje administrátorská práva. Prostřednictvím protokolu TCP/IP komunikuje váš počítač s ostatními počítači a servery na internetu. Každý počítač (LAN adaptér) je v síti definován prostřednictvím IP adresy. IP adresu může váš počítač získat pomocí ručního nastavení nebo ji získá automaticky od DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru. Funkci DHCP serveru zabezpečuje ADSL modem. Pro připojení počítače k internetu prostřednictvím služby Internet ADSL nastavte způsob přidělení IP adresy automaticky ze severu DHCP. V nabídce START OS Windows klepněte na Ovládací panely a zvolte Síťová připojení a jejich Vlastnosti. Cesta k oknu vlastností připojení k místní síti se liší podle dané verze operačního systému. V následujícím průvodci naleznete způsob nastavení v operačních systémech MS Windows Vista a XP. Nastavení protokolu TCP/IP v MS Windows Vista 1. Klepněte na tlačítko START nabídky MS Windows Vista a klepněte na tlačítko Ovládací panely

12 2. V Ovládacích panelech klepněte na volbu Síť a Internet, dále na položku Centrum sítí a sdílení a poté Spravovat síťová připojení. 3. V následujícím okně vyberte z nabídky LAN nebo vysokorychlostní Internet volbu Připojení k místní síti.

13 4. Zobrazí se okno Připojení k místní síti Vlastnosti. Z nabídky protokolů klepnutím označte Protokol TCP/ IPv4 (Internet Protokol verze 4). Poté klepněte na tlačítko Vlastnosti. 5. Zobrazí se okno vlastností protokolu TCP/IPv4. V záložce Obecné lze nastavit způsob získání IP adresy. Pro připojení prostřednictvím služby Internet ADSL označte následující volby: Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky Získat adresu serveru DNS automaticky Volbu potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Poznámka Do nabídky Síťová připojení se můžete dostat jednoduše také klepnutím na tlačítko START nabídky MS Windows. V nabídkovém menu vyplňte do dolní řádky příkaz ncpa.cpl

14 Nastavení protokolu TCP/IP v MS Windows XP 1. Klepněte na tlačítko START nabídky MS Windows XP. Kurzorem ukažte na položku Nastavení. Vpravo se otevře další lišta s nabídkou, kurzorem ukažte na volbu Síťová připojení. V další nabídce zvolte Připojení k místní síti viz obrázek. 2. V následujícím okně se zobrazí informace o připojení k místní síti. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. 3. V následujícím okně se zobrazí okno Připojení k místní síti Vlastnosti. Z nabídky protokolů klepnutím označte Protokol sítě Internet (TCP/IP). Poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

15 4. Zobrazí se okno vlastností Protokolu TCP/IP. V záložce Obecné lze nastavit způsob získání IP adresy. Pro připojení prostřednictvím služby Internet ADSL označte následující volby: Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky Získat adresu serveru DNS automaticky Volbu potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Poznámka Do nabídky Síťová připojení se můžete dostat jednoduše také klepnutím na tlačítko START nabídky MS Windows. V nabídkovém menu klepněte na Spustit Zobrazí se okno aplikace Spustit Do příkazové řádky zadejte: ncpa.cpl

16 5. Nastavení WiFi 1) Rozklikněte položku Network a zvolte Wireless LAN.

17 2) Zaškrtněte položku Active Wireless LAN. 3) Změňte si nastavení názvu vaší nové WiFi sítě (Network Name SSID) na svůj vlastní název. Předejdete tak možné záměně s jinou WiFi sítí dostupnou ve vaší lokalitě. Součástí balení modemu je i nálepka, na kterou si můžete název vlastní sítě napsat pro lepší orientaci a zapamatování. 4) Pokud chcete nastavit vlastní šifru, je možno v položce Security Mode zvolit jednu z dostupných šifer (WEP64/128/256, WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA2-PSK) a zadat vlastní kód. Pro další možnosti nastavení a zabezpečení sítě WiFi naleznete kompletní dokumentaci na

18 6. Prohlášení o shodě ZyXEL Communications Corp. tímto prohlašuje, že zařízení ZyXEL P-660HW-T3 v2 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Zařízení P-660HW-T3 v2 lze provozovat v ČR v souladu s VO-R/12/ , vydaným ČTÚ.

19 Záruční a pozáruční servis na území České republiky: Při reklamaci zařízení se obraťte na svou prodejnu T-Mobile Czech Republic a.s

20 Více informací Zákaznické centrum T-Mobile Telefon 4603 (ze sítě T-Mobile) Internet t-mobile.cz T-Mobile Asistent 1183 Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny. 09/2009

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel.

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel. OBSAH 1 Předmluva... 1 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci...

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 Záruka... 2 Ujištění... 3 Informace o rozhraní a provozu...

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Samoinstalační balíček CenTrio Wifi Router TP-Lik TL-WR 741ND

Samoinstalační balíček CenTrio Wifi Router TP-Lik TL-WR 741ND Samoinstalační balíček CenTrio Wifi Router TP-Lik TL-WR 741ND verze 1.1 Samoinstalační balíček CenTrio Wifi Router TP-Lik TL-WR 741 ND Obsah: Úvod a obsah balení... strana 2 Schéma zapojení samostatného

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele 6-2015 Úvod Příručka UPC vysokorychlostní internet NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA Vážení uživatelé vysokorychlostního internetu UPC, dostává se Vám do ruky Příručka

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více