Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)"

Transkript

1 Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R)

2 Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez upozornění. Prohlášení o podmínkách V zájmu zlepšování vnitřního provedení, funkčnosti a spolehlivosti výrobků popsaných v tomto dokumentu si společnost On Networks vyhrazuje právo provádět na něm změny bez předchozího upozornění. Společnost On Networks nepřebírá žádnou odpovědnost, která by mohla vyvstat v souvislosti s použitím nebo nasazením výrobku(ů) a obvodů, zde popsaných. Tento symbol je použit v souladu s požadavky směrnice Evropské unie 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE). Pokud je výrobek likvidován v rámci Evropské unie, mělo by se s ním zacházet a měl by být recyklován v souladu se zákony se zavedenou směrnicí WEEE. POZOR: Během konfigurace bezdrátového připojení tohoto zařízení nezapomeňte vybrat nastavení pro správnou zemi. Zákony EU vyžadují, aby se vybraná země shodovala se zemí, kde je zařízení používáno (důležité kvůli pásmům frekvencí neharmonizovaným v EU).

3 Popis routeru Přední panel. Na předním panelu se nachází pět stavových kontrolek LED. Kontrolka LED napájení a testu. Pokud svítí zeleně, router je připraven k provozu. Pokud bliká zeleně, router provádí diagnostický test při spuštění. Když je router vypnutý, není připojen ke zdroji napájení. Kontrolka LED bezdrátové sítě. Pokud svítí zeleně, bezdrátové připojení bylo navázáno. Pokud bliká zeleně, probíhá přenos dat. Pokud nesvítí, bezdrátové rozhraní je vypnuté. Kontrolka LED sítě Internet. Pokud svítí zeleně, router je připojen k sítě Internet. Pokud bliká zeleně, probíhá přenos dat. Pokud nesvítí, z portu sítě Internet není k modemu připojen žádný ethernetový kabel. Dvě kontrolky LED sítě Ethernet. Pokud některá z těchto kontrolek LED nesvítí, zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet na obou koncích řádně připojen a zda je počítač zapnutý. Pokud svítí zeleně, lokální port je připojen k zařízení podporujícímu technologii Ethernet. Pokud bliká zeleně, probíhá přenos dat. Pokud nesvítí, není k portu připojeno žádné zařízení podporující technologii Ethernet. 3

4 Zadní panel. Na zadním panelu se nacházejí následující prvky. Porty sítě Ethernet. Připojte počítač nebo jiné zařízení drátové sítě k vašemu routeru pomocí těchto portů. Port sítě Internet. Pomocí tohoto portu můžete k routeru připojit kabelový modem nebo modem DSL. Tlačítko Vynulovat. Chcete-li toto tlačítko použít, vsuňte sponku na papír do otvoru, kde se tlačítko vynulování nachází, a podržte ji po dobu asi 5 sekund, dokud napájecí kontrolka LED nezačne blikat. Tlačítko Zap/Vyp. Pomocí tohoto tlačítka lze router zapnout a vypnout. Zásuvka pro napájecí adaptér. Připojením napájecího adaptéru sem připojíte router ke zdroji napájení. 4

5 Připojte router 1. Připravte modem. Odpojte modem od napájení. Je-li zálohován z baterie, vyjměte baterii. 2. Připojte modem. Zapojte napájení modemu. Vložte zpět záložní baterii. Poté připojte kabelem modem do internetového portu routeru. 5

6 3. Zapněte router. Připojte napájecí adaptér k routeru a připojte napájecí adaptér do zásuvky rozvodu elektřiny. 4. Připojte počítač. Připojte počítač pomocí drátového připojení sítě Ethernet nebo jej připojte bezdrátově. 6

7 Je možné použít kabel sítě Ethernet (není součástí balení) nebo vytvořit bezdrátové připojení. Pro připojení počítače k portu sítě Ethernet na routeru se používá žlutý kabel sítě Ethernet. Pokud používáte pevnou IP adresu, nezapomeňte před připojením zkontrolovat, zda je port sítě LAN nastaven na DHCP. (Výchozí IP adresa je ) Nebo vytvořte bezdrátové připojení pomocí předem nastavených hodnot bezdrátového zabezpečení zapsaných na spodní straně routeru. (Další podrobnosti naleznete v sekci Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě.) 5. Spusťte prohlížeč. Pokud se webová stránka neotevře, zavřete a znovu otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu Klikněte na záložku Setup (Nastavení) a podle uvedených pokynů nastavte router. Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě Tento produkt má jedinečný název bezdrátové sítě (SSID) a heslo bezdrátové sítě (síťový klíč). Výchozí SSID a síťový klíč (heslo) jsou generovány jedinečným způsobem pro každé zařízení (obdobně jako sériové číslo), aby chránily a maximalizovaly vaši bezpečnost v bezdrátové síti. Oba údaje jsou umístěny na štítku připevněném na spodní části výrobku. 7

8 Poznámka: Během konfigurace bezdrátového připojení tohoto zařízení nezapomeňte vybrat nastavení pro správnou zemi. Vybraná země se musí shodovat se zemí, kde je zařízení používáno. Portál On Networks doporučuje, abyste neměnili předem nastavený název bezdrátové sítě (SSID) a heslo bezdrátové sítě (síťový klíč). Pokud tyto údaje změníte, nelze již informace ze štítku použít. Vyhledejte na svém routeru předem nastavené údaje bezdrátové sítě a zapište si je sem: Název bezdrátové sítě (SSID) Heslo bezdrátové sítě (síťový klíč) Pokud předem nastavené údaje změníte, zapište si je sem: Název bezdrátové sítě (SSID) Heslo bezdrátové sítě (síťový klíč) 8

9 Pokud je nezbytné zjistit nebo aktualizovat heslo: 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu a přihlaste se pomocí výchozího uživatelského jména (admin) a hesla (admin). 2. Vyberte Setup > WiFi Settings (Nastavení > Nastavení WiFi) a vyhledejte heslo bezdrátové sítě. Připojte bezdrátová zařízení Další počítače a zařízení s možností bezdrátového připojení lze do bezdrátové sítě přidat buď ručně, nebo metodou WPS (Wi-Fi Protected Setup). Ruční metoda 1. Spusťte pomocnou aplikaci pro správu bezdrátového připojení daného bezdrátového zařízení, které chcete připojit k routeru. Pomocná aplikace vyhledá dostupné bezdrátové sítě v okolí. 9

10 2. V seznamu vyhledejte a vyberte předem nastavený název bezdrátové sítě (SSID) vašeho výrobku On Networks. Předem nastavený název bezdrátové sítě (SSID) je umístěn na štítku připevněném na spodní části routeru. Poznámka: Změníte-li název sítě během procesu úvodního nastavení, najděte tento síťový název. 3. Zadejte předem nastavené heslo bezdrátové sítě (nebo vlastní heslo, pokud jste předem nastavené heslo změnili), a klepněte na Připojit (Connect). 4. Opakujte kroky 1 až 3, chcete-li přidat další bezdrátová zařízení. Metoda WPS Pokud vaše bezdrátové zařízení podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete být vyzváni ke stisknutí tlačítka WPS na routeru namísto zadání hesla bezdrátové sítě. Jestliže k tomu dojde: 1. Stiskněte tlačítko WPS na routeru. 2. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení nebo postupujte podle návodu WPS dodávaného s vaším bezdrátovým zařízením a dokončete proces WPS. Zařízení bude připojeno k routeru. 3. Opakujte tento postup pro přidání dalších bezdrátových zařízení. Poznámka: WPS nepodporuje zabezpečení WEP. Jestliže se pokusíte připojit klienta WEP k síti pomocí metody WPS, nebude připojení fungovat. 10

11 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti On Networks. Po dokončení instalace zařízení najděte štítek se sériovým číslem a použijte ho při registraci výrobku na adrese Chcete-li využívat služeb telefonické podpory, musíte se zaregistrovat. Doporučujeme zaregistrovat se prostřednictvím webových stránek Aktualizace k produktům a webové stránky internetové podpory naleznete na adrese Dodatečné informace o nastavování, konfiguraci a používání bezdrátového USB adaptéru najdete v Uživatelské příručce. Úplné prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách Informace vztahující se k licenci GNU General Public License (GPL) najdete na stránce

12 Červen 2012

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka WD TV LIVE Přehrávač s podporou streamování Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora společnosti WD..........................

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více