Základní nastavení přístupového bodu A/G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G"

Transkript

1 3 Základní nastavení přístupového bodu A/G Tento oddíl popisuje základní konfigurační proceduru pro PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G. Uvádí se v něm, jak nastavit PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G pro bezdrátové připojení a jak zkonfigurovat prostředí místní sítě LAN. Veškeré základní konfigurace je možné provést prostřednictvím standardního webového prohlížeče, jako je například Microsoft Internet Explorer. Z počítače, který byl nastaven podle 2. kapitoly, zadejte IP adresu PŘÍSTUPOVÉHO BODU A/G jako URL v prohlížeči, například Poznámka:IP adresa vašeho počítače musí být ve stejné IP podsíti jako PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G. Objeví se domovská stránka PŘÍSTUPOVÉHO BODU A/G. Na pravé straně okna je hlavní nabídka. V ní najdete tyto možnosti: Setup Wizard (Průvodce nastavením), Device Status (Stav zařízení), Advanced Settings (Podrobné nastavení), System Tools (Systémové nástroje) a Help (Nápověda).

2 Log On Pokud se pokusíte vstoupit do některé z konfiguračních položek v nabídce, objeví se výzva k přihlášení, jak je vidět níže. Pokud se přihlašujete poprvé, měli byste použít tovární nastavení hesla. Heslo je vždy zobrazeno jako řetězec teček. Klikněte na tlačítko LOG ON, čímž zahájíte konfiguraci. 3.1 Průvodce nastavením Průvodce nastavením vás provede několika konfiguračními okny, abyste mohli nastavit základní funkční prvky zařízení. Až tyto okna projdete, na posledním z nich zmáčkněte tlačítko FINISH, čímž všechny vaše změny nabudou účinnosti. Viz kapitolu NASTAVENÍ ČASU Po přihlášení se objeví stránka Time Settings (nastavení času). Čas zařízení je automaticky při prvním připojení nastaven na místní čas podle řídícího počítače. Chcete-li čas zařízení upravit, upravte příslušná pole a klikněte na tlačítko NEXT.

3 3.1.2 NASTAVENÍ IP ZAŘÍZENÍ Okno Device IP Settings (nastavení IP zařízení) vám umožní zkonfigurovat IP adresu a podsíť zařízení. Přestože se můžete spolehnout, že DHCP server přidělí PŘÍSTUPOVÉMU BODU A/G IP adresu automaticky, doporučuje se nastavit si ve většině aplikací statickou IP adresu manuálně. Pokud se rozhodnete přidělit IP adresu manuálně, zaškrtněte políčko Assign static IP to this device (Přidělit statickou IP tomuto zařízení) a potom vyplňte následující pole. IP Address a IP Subnet Mask: Výchozí hodnoty jsou a Je důležité vědět, že existují podobné adresy, které spadají do pásma standardních privátních IP adres, a že se jedná o důležitý prvek zabezpečení tohoto zařízení. Díky této privátní IP adrese již zařízení není přístupné (není vidět) z Internetu. Gateway IP Address: Vložte IP adresu vaší výchozí brány. DNS Server: Domain Name System (DNS) je server na Internetu, který překládá logická jména jako například na IP adresy jako Funguje to tak, že žádající zařízení vyšle DNS serveru dotaz týkající se potřebných informací. Pokud váš systémový administrátor žádá, abyste adresy DNS serveru vkládali manuálně, měli byste je vložit sem. Klikněte na Next a dostanete se na další okno. Pokud se rozhodnete, že pro automatické získání IP adresy pro přístupový bod A/G budete používat DHCP Server, zaškrtněte políčko, ve kterém je napsáno Use the DHCP client protocol to

4 automatically get the IP address for this device (Použít protokol klienta DHCP k automatickému získání IP adresy pro toto zařízení). Potom klikněte na Next a dostanete se na další okno. Znovu připomínáme, že je doporučováno, aby váš PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G měl přidělenu statickou IP adresu, což vám později usnadní správu zařízení NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ Network ID (SSID): SSID je síťové jméno, které se používá k identifikaci bezdrátové sítě. SSID musí být totožné pro všechna zařízení v bezdrátové síti (tj. ve stejném BSS). Totožné SSID může mít několik přístupových bodů v síti. Délka SSID je až 32 znaků. Výchozí SSID je wlan. Disable SSID Broadcasting: Přístupový bod periodicky vysílá své SSID a další informace, což klientským stanicím umožňuje dozvědět se o jeho existenci, když hledají přístupové body v bezdrátové síti. Zaškrtněte Disable SSID Broadcasting, pokud nechcete, aby zařízení vysílalo SSID. Regulatory Domain: Ujistěte se prosím, že vaše regulační doména odpovídá vašemu regionu. Výchozí hodnota je FCC. WLAN Mode: Bezdrátový modul spolupracuje se standardy IEEE g a b, a pokud si vyberete 11g/b, je možné připojit klientské stanice jak standardu b, tak g. Pokud si však vyberete 11g, umožníte sice připojení jen klientským stanicím g, ale získáte lepší celkový výkon.

5 802.11a nespolupracuje s b ani s g; pokud si vyberete 11a, bude možné připojit pouze klientské stanice a. Channel: Vyberte kanál z rolovací nabídky. Všechna zařízení v BSS musí používat tentýž kanál. Můžete vybrat Auto a systém pro vás vybere ten nejlepší kanál. Poznámka: Dostupné kanály se v různých zemích liší a závisí také na režimu WLAN. Security Policy: Můžete si vybrat různý způsob zabezpečení, pokud chcete umožnit šifrování autentizace a/nebo dat. WEP WEP vám umožní používat šifrování dat, abyste zlomyslným lidem zabránili dostat se k nim. Umožňuje tři druhy klíčů: 64 (WEP64), 128 (WEP128) a 152 (WEP152) bitů. Můžete si nastavit až čtyři klíče, a to za použití buď formátu ASCII nebo hexadecimálního formátu. Key Settings: Délka klíče WEP64 musí být 5 bajtů, klíč WEP128 je 13 bajtů a klíč WEP152 je 16 bajtů. V případě WEP64 a WEP128 stačí vložit vstupní heslo a kliknout na tlačítko GENERATE, a vygenerují se vám čtyři klíče. Můžete tedy používat snadno zapamatovatelný řetězec znaků jako vstupní heslo, aniž byste si museli pamatovat čtyři klíče. Key Index: Musíte určit, který z těch čtyř klíčů bude aktivní. Jakmile umožníte funkci WEP, ujistěte se prosím, že jak PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G, tak bezdrátové klientské stanice používají tentýž klíč. Poznámka: Některé karty bezdrátových klientů umožňují pouze hexadecimální číslice pro klíče WEP. Při konfiguraci klíče WEP je důležité vědět, že klíč WEP128 ASCII může vypadat takto: Zde jest klíč (13 znaků), zatímco klíč WEP128 Hex vypadá třeba takto: b (13 bajtů).

6 802.1x 802.1x poskytuje uživatelům možnost zapojit server RADIUS k provádění autentizací. Můžete také použít dynamické klíče WEP (64, 128 a 152-bitové) k šifrování dat. Zde nemusíte vkládat klíč WEP manuálně, protože se bude generovat automaticky a dynamicky. WPA-PSK Poznámka: Až ukončíte průvodce konfigurací, musíte zkonfigurovat Nastavení Radiusu (Radius Settings) v Podrobném nastavení (Advanced Settings), abyste funkci 802.1x spustili. Wi-Fi Protected Access (WPA) s Pre-Shared Key (PSK) poskytují lepší zabezpečení než klíče WEP. K autentizaci není zapotřebí RADIUS server, ale musíte kvůli ní vložit sdílený klíč. Šifrovací klíč je generován automaticky a dynamicky. Pre-shared Key: Jedná se o řetězec ASCII složený z 8 až 63 znaků. Ujistěte se prosím, že jak PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G, tak bezdrátové klientské stanice používají tentýž klíč. Encryption Type: Existují dva šifrovací typy: TKIP a CCMP (AES). CCMP sice poskytuje lepší zabezpečení než TKIP, ale některé bezdrátové klientské stanice nemusí být vybaveny hardwarem, který tento typ podporuje. Můžete vybrat Both, a tak umožníte, aby se k přístupovému bodu mohli připojit klienti s TKIP i s CCMP.

7 Group Rekey Interval: Skupinový klíč (group key) se používá pro data vysílaná skupinově (multicast) i všesměrově (broadcast) a rekey interval je časové období, během kterého systém pravidelně mění skupinový klíč. Čím je interval kratší, tím lepší je zabezpečení. Rozumná doba je 60 vteřin, což je také výchozí nastavení. WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) vyžaduje, aby byl pro autentizaci dostupný RADIUS server, který provede autentizaci (stejně jako u 802.1x), a proto není zapotřebí žádný sdílený klíč. Nastavení Encryption Type a Group Rekey Interval je stejné jako u WPA-PSK UKONČENÍ PRŮVODCE A ULOŽENÍ VAŠÍ KONFIGURACE Když projdete všechny stránky Průvodce, můžete kliknout na tlačítko FINISH, čímž vaše změny začnou platit. Vaše nové nastavení se tak rovněž uloží do trvalé paměti vašeho systému. Blahopřejeme! Nyní můžete začít používat PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G. Poznámka: Pokud změníte IP adresu zařízení, po kliknutí na FINISH už nebudete moci komunikovat se svým PŘÍSTUPOVÝM BODEM A/G. K obnovení komunikace musíte změnit IP adresu a potom restartovat svůj počítač.

8 3.2 Podrobné nastavení Záložka Advanced Settings na horní řádce okna vám umožňuje provést změny, které se pro běžné operace obvykle nemusí dělat, kromě změny hesla z výchozího nastavení (což velmi doporučujeme kvůli zabezpečení) NASTAVENÍ HESLA Výchozí nastavení hesla je password. Chcete-li heslo změnit, zmáčkněte tlačítko Password Settings, čímž se dostanete na okno Password Settings. Potom napište současné heslo a po něm dvakrát nové heslo. Vložené znaky se objeví ve formě hvězdiček.

9 3.2.2 MANAGEMENT SYSTÉMU Kliknete-li na tlačítko System Management, můžete zkonfigurovat systémové parametry, které se týkají PŘÍSTUPOVÉHO BODU A/G. Management Utility Port Definition: Standardní nastavení portu pro HTTP Web server a pro utilitu Telnetu může být nahrazena tak, že se do těchto polí vloží nová čísla portů. Management Session Time-out: Toto nastavení specifikuje délku trvání nečinnosti před tím, než se webový prohlížeč nebo správa telnetu ukončí. Výchozí hodnota pro ukončení je 10 minut. UPnP: Funkce Universal Plug and Play (UPnP) umožňuje Windows XP/ME PC objevit tento PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G a automaticky ukázat ikonu na obrazovce. Uživatel potom může na ikonu dvakrát kliknout a přímo se k němu dostat (aniž by musel zjišťovat jeho IP adresu). Syslog: Syslog je standard IETF (Internet Engineering Task Force, tedy pracovní skupiny pro internetové standardy) pro zaznamenávání událostí systému (RFC-3164). Když PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G zaznamená chybu nebo varovný stav (např. pokus o zalogování s nesprávným heslem), vytvoří se soubor v systémové log tabulce. Chcete-li mít tyto zaznamenané systémové události dostupné k prohlížení na dálku, musíte zaškrtnout položku Enable Syslog a zkonfigurovat IP adresu Syslog daemona. Když to uděláte, PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G pošle přes síť zaznamenané události daemonovi pro budoucí použití. Syslog server IP address: IP adresa počítače, na kterém běží Syslog daemon.

10 3.2.3 NASTAVNÍ FILTRACE MAC PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G vám umožňuje definovat seznam MAC adres, kterým je povolen nebo zakázán přístup do bezdrátové sítě. Disable MAC address control list: Pokud je tato položka vybrána, nebude provedena žádná filtrace MAC adres. Enable GRANT address control list: Pokud je tato položka vybrána, bude v síti povolen přenos dat pouze z vybraných zařízení. Enable DENY address control list: Pokud je tato položka vybrána, síť odmítne nebo znehodnotí data od vybraných zařízení. Přidat MAC adresu do tabulky je možné tak, že vložíte Mnemonic Name (zkrácený název) a MAC adresu a potom kliknete na ADD. V tabulce bude přehled všech nastavených položek filtrace MAC. Položky je možné odstranit tak, že je zaškrtnete ve sloupci select a potom smáčknete DELETE SELECTED.

11 3.2.4 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ Beacon Interval: PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G pravidelně vysílá signální rámce (beacon frames), aby oznámil svou existenci. Interval takového vysílání ukazuje, jak často jsou rámce přenášeny v časových jednotkách v řádu milisekund. Výchozí nastavení je 100 a platná hodnota by se měla pohybovat mezi 1 a RTS Threshold: RTS/CTS rámce se používají k získání kontroly nad mediem přenosu. Všechny jednosměrné (datové nebo ovládací) rámce větší než specifikovaný RTS práh musí být přeneseny po zahajovacím výměnném RTS/CTS mechanismu. RTS práh by měl mít hodnotu mezi 256 a 2347 bajty, přičemž výchozí nastavení je Pokud parametr změníte, doporučujeme, aby se příliš nelišil od výchozího nastavení. Fragmentation: Jestliže velikost rámce přesáhne práh fragmentace (fragmentation threshold), bude před přenosem fragmentován neboli rozdělen. Tento práh by měl mít hodnotu 256 až 2346 bajtů, přičemž výchozí hodnota je Pokud máte velkou chybovost paketů, měli byste práh fragmentace mírně snížit. DTIM Interval: PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G zadržuje pakety stanicím, které pracují v úsporném režimu. Delivery Traffic Indication Message (DTIM) informuje takové stanice, že existují pakety, které čekají, až jimi budou přijaty. DTIM interval určuje, jak často by signální rámec měl obsahovat zprávy DTIM. Hodnota by měla být mezi 1 a 255, přičemž výchozí nastavení je 3.

12 3.2.5 PROVOZNÍ REŽIM Jak již bylo uvedeno v 1. kapitole, PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G je možné nastavit do jednoho ze tří těchto režimů: (1) přístupový bod (2) repeater (3) Wireless Distribution System (WDS) Pokud je nastaven jako WDS, je třeba dále zkonfigurovat jméno a MAC adresu dalších příslušných zařízení WDS.

13 3.2.6 NASTAVENÍ RADIUSU Radius servery poskytují bezdrátovým klientům centralizované autentizační služby. Je možné nadefinovat dva radius servery: jeden funguje jako hlavní a ten druhý jako záložní. Pro autentizaci uživatele je možné použít dvě metody: jedna je založena na filtraci MAC adres a ta druhá na autentizaci 802.1x EAP. K autentizaci založené na filtrování MAC adres je zapotřebí vytvořit tabulku pro filtraci MAC adres buď v PŘÍSTUPOVÉM BODU A/G (jako je popsáno v kapitole Nastavení filtrace MAC), a/nebo v radius serveru. Při autentizační fázi určité bezdrátové stanice se zjišťuje, zda tabulka pro filtraci MAC adres neobsahuje také MAC adresu příslušného bezdrátového klienta, aby bylo možné určit, zda stanici může být povolen nebo zakázán přístup do sítě. Radius server je možné použít i pro autentizaci 802.1x EAP. IEEE 802.1x je standard institutu IEEE a je založen na kostře, ke které patří stanice, u nichž se provádí autentizace (říká se jim Supplicants), autentizační server (radius server), který poskytuje autentizační služby, a autentizátor, který zajišťuje

14 potřebný překlad a zprostředkování mezi autentizačním serverem a stanicemi. PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G funguje jako autentizátor a přenáší autentizační zprávy mezi RADIUS serverem a klientskými zařízeními, u kterých probíhá autentizace. Autentizaci IEEE 802.1x EAP umožníme tak, že jako Security Policy (Metodu zabezpečení) vybereme 802.1x nebo WPA; tento výběr je možné provést ve Wireless Settings (Nastavení bezdrátového připojení) v Setup Wizard (Průvodce nastavením). Enable MAC Address Access Control: Tuto položku zaškrtněte, pokud chcete umožnit přístupovou kontrolu MAC adres prostřednictvím RADIUS serveru. Enable Primary/Secondary Server: Tuto položku zaškrtněte, pokud chcete používat RADIUS autentizaci s nastaveným hlavním/pomocným radius serverem. Pokud jsou vybrány oba dva servery, bude nejprve vyzkoušen hlavní. Server IP: IP adresa RADIUS serveru. Port Number: číslo portu, který váš RADIUS server používá pro autentizaci. Výchozí nastavení je Shared Secret: Tento údaj používá váš RADIUS server v poli Shared Secret (doslova sdílené tajemství ) v protokolových zprávách. Shared Secret nakonfigurované v PŘÍSTUPOVÉM BODU A/G musí odpovídat Shared Secret nastavenému v RADIUS serveru. Shared Secret může obsahovat až 64 alfanumerických znaků. Retry Times: Tento údaj ukazuje, kolikrát se má PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G pokusit kontaktovat hlavní server. Reattempt Period: Když se nepodaří kontaktovat RADIUS server, PŘÍSTUPOVÝ BOD A/G se znovu pokusí kontaktovat hlavní server pokaždé za uvedený počet minut.

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový (IEEE 802.11b/g) multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Před používáním tohoto zařízení v síti si

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více