Instinct Quarterly. Červen Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly. Červen 2013. Obsah"

Transkript

1 Instinct Quarterly Červen 2013 Obsah 2 Kauza nerealizovaných kurzových rozdílů 4 Francie a Německo 6 Ručení z titulu DPH 7 Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 8 Nižší daně nelákají firmy ke změně sídla 9 Pojišťovnictví a DPH 10 Daňové trendy v EU 13 Grant Thornton dal šanci dětem z dětských domovů 14 Daňový kalendář

2 Kauza nerealizovaných kurzových rozdílů Potvrzující rozsudek Dne 25. ledna 2013 byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 56/2012 o zamítnutí kasační stížnosti, kterou podalo Odvolací finanční ředitelství (právní nástupce Finančního ředitelství pro hl. město Prahu) proti rozsudku č. j. 9 Ca 167/ ze dne 16. května Tento rozsudek se vrací ke sporu, který vedou totožné strany a který byl předmětem rozsudku č. j. 5 Afs 45/ ze dne 19. dubna 2012, tzv. přelomového rozsudku ve věci zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů (nyní však za jiné zdaňovací období). V původním rozsudku daňový poplatník argumentoval, že zachycení nerealizovaných kurzových rozdílů ve výnosech dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je nesprávné a že by nerealizované kurzové rozdíly tedy neměly být účtovány do výnosů, a tudíž ani zdaněny. Nejvyšší správní soud sice argument daňového poplatníka neuznal, ale konstatoval, že v případě pouhého ocenění závazku (pohledávek) v cizí měně ke konci roku (k rozvahovému dni) stanoveným přepočtem kurzu ČNB nedochází k žádnému nakládání s majetkem, k žádnému toku finančních prostředků, ať již v české nebo cizí měně. Změna kurzu sama o sobě neznamená, že by stěžovatel dosáhl v předmětném zdaňovacím období příjmu v podobě úspory, tj. že by vynaložil menší množství korun na splacení závazku. Z ekonomického i právního hlediska nemá zdaňování kurzových rozdílů před okamžikem jejich vlastní realizace žádné opodstatnění, jedná se pouze o příjem fiktivní. Nerealizované kurzové rozdíly vyjadřují tedy stav, který dosud nenastal, a je pouze simulován pro potřeby účetnictví, a to za účelem vykázání výše závazku v české měně; nelze zde proto hovořit o dosažení zisku nebo ztráty k rozvahovému dni, neboť k tomuto momentu nedochází k vlastní směně peněz, která jediná může vést k realizaci zisku, případně ztráty. Ziskem může být pouze zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun). Správní praxe K výše uvedenému rozsudku zaujala stanovisko jak Národní účetní rada, která některé závěry soudu kritizovala, tak Generální finanční ředitelství, které se vyjádřilo následovně: All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 2

3 Dne byl pátým senátem Nejvyššího správního soudu vydán rozsudek sp. zn. 5 Afs 45/ ve věci zdaňování kursových rozdílů. V současné době vnímá Generální finanční ředitelství zmíněný judikát jako rozhodnutí v konkrétní kauze, který pro svoji ojedinělost nemá povahu ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu. Generální finanční ředitelství po jeho analýzách neshledalo žádné relevantní důvody k odchýlení se od dosavadní praxe, a proto zůstanou ze strany daňové správy doposud zastávané aplikační postupy ohledně zdaňování kursových rozdílů zachovány. Definice zdanitelného příjmu Generální finanční ředitelství tedy odmítlo zavést původní rozsudek do správní praxe, protože jej považovalo za ojedinělý. Nyní však byla tvrzení soudu z původního rozsudku opět potvrzena a Nejvyšší správní soud dodal, že podle ust. 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen příjmy ), není-li dále stanoveno jinak. Samotnou změnu kurzu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomoci legislativní techniky nestanoví, např. že za příjem, který má být předmětem daně, se považuje také např. rozdíl, který vznikne pouze v důsledku změny kurzu k rozvahovému dni. Samotná změna účetní metody nemůže ve svém důsledku, tj. pouhým účetním vytvořením hospodářského výsledku, určit ke zdanění příjem, který jím podle zákona o daních z příjmů svou povahou není, a dokonce za něj ani považován od samého počátku (tj. od roku 1993) nebyl. Je třeba rozlišovat mezi kurzovými rozdíly vzniklými pouhým přepočtem (nerealizované kurzové rozdíly) a skutečnými kurzovými zisky, resp. ztrátami (realizované kurzové rozdíly). Nerealizované kurzové rozdíly nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem (operativní činnosti podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se de facto pouze o virtuální zisky (nebo ztráty). Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku tedy podává definici zdanitelného příjmu, resp. co zdanitelným příjmem není. K novému potvrzujícímu rozsudku se Generální finanční ředitelství doposud nevyjádřilo, ale je jisté, že nyní již nemůže argumentovat ojedinělostí závěrů Nejvyššího správního soudu. Z praktického hlediska doporučujeme našim klientům vyčkat, zda Generální finanční ředitelství zaujme jasné stanovisko k ustálené soudní interpretaci zdanitelných příjmů a doplní, případně změní své dřívější vyjádření. Lze konstatovat, že pokud se daňové subjekty budou do té doby držet dosavadní správní praxe, neměla by jim hrozit žádná sankce ze strany finančních orgánů. Daňovým subjektům, které by se naopak chtěly vydat cestou interpretace Nejvyššího správního soudu, budeme rádi nápomocni při analýze situace a zastupování v případném sporu jak s finančními orgány, tak před soudem. Pro více informací kontaktujte: Mgr. Zuzanu Důjkovou T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 3

4 Francie a Německo Vzdalující se světy v názorech na budoucnost eurozóny 9. květen bývá nazýván Dnem Evropy. Je to připomínka 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman vystoupil s projevem nastiňujícím myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Při této příležitosti poradenská společnost Grant Thornton představila svou studii vycházející z dat pravidelného výzkumu International Business Report (IBR). Vyplývá z ní, že se názory dvou největších ekonomik eurozóny Francie a Německo na budoucnost tohoto bloku se stále vzdalují. Znovu tak vyvstávají obavy z toho, že nedostatek jasné vize ohledně dalšího vývoje eurozóny může dále zvyšovat ekonomickou nejistotu a nakonec utnout případný ekonomický růst. Data IBR ukazují, že německá ekonomika, v níž se výzvy německé kancléřky Angely Merkelové k užší evropské spolupráci setkávají s kladnou odezvou, je v porovnání s francouzskou vůči budoucí integraci mnohem otevřenější. Zatímco 61 % německých podniků podporuje pevnější evropskou politickou integraci a 76 % z nich volá po intenzivnější ekonomické spolupráci, stejné požadavky ve Francii podporuje jen 35 %, respektive 69 % podniků. V rámci výzkumu zazněla rovněž otázka, jak podniky v této chvíli hodnotí členství své země v eurozóně. I zde se nůžky mezi oběma zeměmi rozevírají. Zatímco podpora eura ze strany firem v Německu meziročně stoupla ze 78 % na 86 %, ve Francii poklesla ze 71 % na pouhých 64 %. Navíc každý pátý francouzský podnikatel (20 %) uvedl, že přistoupení země k euru byla chyba, což představuje nejvyšší podíl těchto odpovědí v rámci celé eurozóny; v Německu takto odpovědělo jen 7 % tázaných. Největší státy v EU se neshodnou Procento podpory strategie EU Jan Kincl, partner společnosti Grant Thornton Advisory k výsledkům průzkumu uvedl: Diskuse týkající se případného přistoupení České republiky k eurozóně dostala se změnou v prezidentském křesle nový impuls. Informace o rozdílech ve směřování Německa a Francie a nejistotě, která je s tím spojená, nicméně poskytují nové argumenty odpůrcům eura. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 4

5 Pro další směrování České republiky proto bude klíčové, zda, jak a kdy se političtí vůdci dvou nejsilnějších evropských ekonomik dokážou dohodnout a najít společnou řeč. Paul Raleigh, který v Grant Thornton vede business development, situaci komentoval slovy: Francie a Německo byly historicky motorem evropských integračních snah od vytvoření jednotného trhu až po zavedení společné měny. Bohužel dnes, v den, kdy si připomínáme výročí prohlášení, které stálo na počátku cesty k vytvoření Evropské unie, vidíme, že se názory dvou největších ekonomik eurozóny stále více rozcházejí. Podniky se obávají nedostatku jasné vize. Celý region prochází zřejmě nejnáročnějším obdobím od založení EU a výsledky italských voleb nebo záchrana Kypru ukazují, že konec krize je v nedohlednu. Potřebujeme silné a jednotné vedení, které by ukončilo pokračující nejistotu a podnítilo ekonomické lídry k investicím, které přinášejí pracovní místa a růst. Zatímco Německo letos směřuje k rozpočtovému přebytku, Francie zřejmě nesplní cíl nepřekročit 3 % hranici schodku. Ekonomičtí lídři v obou zemích mají pochopitelně rozdílné názory na řešení současné situace. Zatímco 60 % francouzských podniků podporuje myšlenku takzvaných eurobondů, v Německu je to jen přibližně polovina - 32 % podniků. Paul Raileigh k tomu dodává: Otázka eurobondů je jakýmsi barometrem důvěry ekonomických lídrů ve schopnost vlastní ekonomiky vypořádat se s dluhem. Celková výše veřejného dluhu není v těchto dvou ekonomikách příliš rozdílná, ale německá ekonomická komunita je prostě jasně sebevědomější, než ta francouzská. Názorová odlišnosti mezi Francií a Německem Procento podpory vstupu do eurozóny Podniky mimo eurozónu jsou k budoucí evropské integraci ještě skeptičtější, znovu vyvstávají obavy před možnou dvourychlostní Evropou. Mimo eurozónu podporuje pevnější evropskou politickou integraci 14 % podniků, intenzivnější ekonomickou spolupráci pak 32 % podniků. Například ve Velké Británii je tato podpora ale ještě nižší 6 %, respektive 20 %. Celých 29 % podniků mimo eurozónu nechce žádnou další integraci (v eurozóně je to jen 9 % podniků). Přitažlivost EU se obecně snižuje: zatímco před rokem uvedlo 62 % podniků z evropských zemí stojících mimo EU, že další integrace by byla prospěšná, dnes si to myslí jen 51 % z nich. Pro více informací kontaktujte: Ing. Jana Kincla, Ph.D., Partner T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 5

6 Ručení z titulu DPH V rámci boje s daňovými úniky zavedl stát od do zákona o DPH institut ručení za nezaplacenou daň. Tento institut vychází z obecné úpravy ručení dle 171 a následujících daňového řádu, který stanoví, že nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá a správce daně mu ve výzvě sdělí stanovenou daň a vyzve jej k její úhradě. Je třeba podotknout, že stát přenáší svojí odpovědnost za řádný výběr daní na podnikatel-ské subjekty, kterým tato praxe bude přinášet komplikace v podobě nutnosti sledovat databázi plátců, zohledňovat možnost vzniku ručení v obchodních smlouvách a podobně. V této souvislosti podal advokát Ondřej Lichnovský stížnost na Českou republiku k Evropské komisi pro porušení evropského práva, které vyžaduje ručení pouze v případech, kdy příjemce ručení mohl mít předem podezření, že jeho obchodní partner je podvodník. Původní ustanovení ukládalo povinnost ručení v případech, kdy příjemce zdanitelného plnění věděl či vědět měl a mohl, že (I) daň nebude úmyslně zaplacena nebo poskytovatel plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody a dále také v případech, kdy se úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění odlišuje od obvyklé ceny (II). Novela zákona o DPH od ručení rozšířila na případy, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta na účet vedený mimo tuzemsko (III). Od je ručitelem také příjemce zdanitelného plnění, který úplatu za toto plnění uhradí na účet poskytovatele plnění, který není zveřejněn na webu české finanční správy (IV) a nebo pokud je transakce uzavřena s nespolehlivým plátcem dle 106a zákona o DPH (V). Informace o zveřejněných účtech poskytovatele plnění, případně o tom, že se jedná o nespolehlivého plátce, jsou uvedeny v databázi plátců DPH, viz AC=FDPHI1&poc_dic=2. Ve většině případů leží důkazní břemeno v daňovém řízení na poplatníkovi. Podle našeho názoru v případech uvedených v bodě I však bude ležet důkazní břemeno na správci daně, a to v souladu se zásadou affirmanti incumbit probatio neboli kdo tvrdí, ten dokazuje. Pokud bude správce daně ve výzvě ručiteli tvrdit, že byly naplněny podmínky pro ručení dle bodu I, bude podle našeho názoru muset prokázat, že se tak stalo. Pokud jde o ručení z titulu úhrady na účet vedený u zahraniční banky, z dikce zákona vyplývá, že ke vzniku ručení stačí i jen částečná úhrada na zahraniční účet poskytovatele plnění. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 6

7 GFŘ ve své informaci uvádí, že platbu na zahraniční účet je třeba považovat za rizikovou situaci nemalého významu. Zjevně není brána v úvahu možnost, kdy poskytovatelem plnění je zahraniční subjekt, který je pouze registrován k české DPH (VAT only), případně má v ČR provozovnu pro účely DPH. Ke vzniku ručení z titulu úhrady na nezveřejněný účet vydalo GFŘ informaci, že správci daně nebudou vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele z tohoto titulu do Zde je nutné připomenout, že vzniku ručení nezabrání zveřejnění účtu u zahraniční banky. Problém bude tento institut přinášet faktoringovým společnostem a obecně všem subjektům, které budou hradit pohledávku, která byla postoupena, a to na jiný účet, než je účet původního poskytovatele plnění. Dalším titulem pro vznik ručení je účast na obchodních transakcích se subjektem, který je zveřejněn na webu Finanční správy jako nespolehlivý plátce. GFŘ uveřejnilo informaci, ve které specifikuje situace, za kterých dojde ke vzniku statusu nespolehlivého plátce (doměření DPH dle pomůcek v částce přesahující 500 tisíc korun, neuhrazení zajišťovacího příkazu vydaného správcem daně z důvodu zapojení do podvodných obchodů nebo evidování nedoplatku na dani přesahujícího 10 milionů korun po dobu alespoň 3 měsíců). Finanční správa připravila technické řešení umožňující online přístup k informaci o nespolehlivých plátcích a zveřejněných účtech. Informace k této aplikaci jsou na webové adrese Jako určitou - byť problematickou - prevenci vzniku ručení lze využít institut zajištění daně dle 109a zákona o DPH. Pokud příjemce zdanitelného plnění předtím, než byl vyzván jako ručitel, uhradí daň z přijatého plnění na depozitní účet poskytovatele plnění, nedostane se u této transakce do pozice ručitele. Zde je třeba připomenout obchodněprávní souvislosti, kdy - pokud takováto možnost nebude sjednána ve smlouvě - má příjemce závazek vůči dodavateli ve výši 100 % fakturovaného plnění, třebaže daň odvedl za poskytovatele správci daně. Doporučujeme proto, abyste na výše uvedené situace, jež vedou ke vzniku ručení, pamatovali při uzavírání obchodních smluv. Dle posledních informací připravuje vláda novelu zákona o DPH, kdy by ručení z titulu úhrady na nezveřejněný účet bylo vyžadováno jen v případech faktur nad určitý limit (navrhováno je 700 tisíc Kč). Pro více informací kontaktujte: Ing. Ondřeje Štědrého, daňového poradce T E Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Změna názoru GFŘ Generální finanční ředitelství vydalo dodatek k informaci z týkající se aplikace 44 zákona o DPH ohledně opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. GFŘ v aktuálním dodatku uvádí, že opravu výše daně lze provést pouze u pohledávek, u nichž datum zdanitelného plnění nastalo po Podléhalo-li tedy původní zdanitelné plnění zákonu o DPH ve znění před účinností novely, tj. ve znění účinném do , nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle 44 ZDPH ve znění účinném od provést. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 7

8 Nižší daně nelákají firmy ke změně sídla 67 % firem by se nepřestěhovalo do jiné země za nižšími daněmi Nižší daňovou sazbu s méně výjimkami podporuje nadpoloviční většina firem, i kdyby nakonec byly jejich daňové odvody vyšší. Ve velké Británii vyvolaly ostře sledované případy společností Amazon, Google nebo Starbucks veřejnou diskusi o tom, co je a co není při optimalizaci daní ještě akceptovatelné. S ohledem na závěry zasedání Evropské rady z 22. května v Bruselu je navíc jasné, že dříve nebo později bude zavedena nová legislativa, která bude placení daní v Evropské unii nějakým způsobem regulovat. Proto se právě na otázku daní zaměřil poslední výzkum Grant Thornton International Business Report (IBR). O placení daní v zahraničí nejčastěji uvažují firmy ze zemí ASEAN a BRIC Celosvětové šetření mezi více než byznysmeny mimo jiné ukázalo, že 67 % firem by se nepřestěhovalo do jiného státu, i kdyby zde nově platilo nižší daně. V Evropě je toto číslo ještě vyšší o stěhování by neuvažovalo 78 % firem v Evropské unii a 79 % firem z eurozóny. Naopak stěhování za nižšími daněmi jsou nejvíce nakloněny firmy v jihovýchodní Asii (v rámci zemí ASEAN vyloučilo možnost změny daňového domicilu jen 57 % firem) a v rozvíjejících se ekonomikách BRIC (zde stěhování za nižšími daněmi vyloučilo 59 % firem). Ke stěhování firem za nižšími daněmi se ze sledovaných zemí nejpozitivněji staví ekonomiky Ruska (tuto možnost vylučuje jen 23 % firem), Indie (29 %), Tchajwanu (33 %), Řecka (34 %), Botswany (38 %) a Norska (50 %). Raději nižší daně bez výjimek, i kdyby to znamenalo vyšší odvody Více než dvě třetiny byznysmenů (68 %) by uvítaly snížení firemních daní v zemi, ve které působí. A to i v případě, že by to nakonec znamenalo zrušení daňových výjimek, které využívají, a tím i zvýšení daňových odvodů. Z pochopitelných důvodů má tento krok nejnižší podporu v Evropě, která se potýká s recesí, a kde jsou proto daňové náklady v centru pozornosti firem (v EU i eurozóně by jej uvítalo jen 59 % byznysmenů), naopak nejvíce podporován by takový krok byl v zemích ASEAN (84 %) a Latinské Americe (80 %). Pokud namísto daňových úlev přijde stát s nižší daňovou sazbou s minimem nebo dokonce žádnými výjimkami, přinese to firmám výhodu jednoduchého výpočtu daně. Problém spočívá v tom, že jakmile jednou zavedete All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 8

9 daňovou výjimku, je velice obtížné ji zase zrušit - především v těch ekonomikách, které se potýkají s poklesem hospodářství a které využívají daňové výjimky ke stimulaci některých sektorů ekonomiky, komentuje Francesca Lagerberg, která ve společnosti Grant Thornton celosvětově odpovídá za oblast daňového poradenství. Firmy navíc mohou na základě existujících daňových výjimek učinit důležitá rozhodnutí. Když pak tyto pobídky skončí, mohou se najednou rozhodnutí firem ukázat jako špatná. Podnikání svědčí stálé prostředí, a proto je jakékoliv změny nutné provádět postupně, avizovat je dlouho dopředu a jasně je vysvětlovat, dodává Francesca Lagerberg. Bohužel, právě na příkladu České republiky vidíme, jak neprůhledné daňové prostředí plné výjimek firmy odrazuje, dodává Gabriela Magsumová, vedoucí oddělení daňového poradenství IB Grant Thornton. Přestože má Česká republika v podstatě rovnou firemní daň (podobně jako Slovensko), množství výjimek činí systém natolik nepřehledným, že tuto výhodu často nedokážeme investorům efektivně prodat. Pojišťovnictví a DPH Zúžení aplikace osvobození od Na základě novely zákona o DPH (č. 502/2012 Sb.) došlo s účinností od k úpravě textu 55 zákona o DPH týkajícího se pojišťovacích činností. Cílem novelizace bylo uvést zmiňovaný zákon do souladu s textem Směrnice Rady 2006/112/ES a judikaturou Soudního dvora EU. Ve stručnosti se dá říci, že se ve srovnání se stavem do konce roku 2012 zúžil okruh osvobozených činností. Z okruhu osvobozených činností tak vypadla především činnost samostatných likvidátorů. Zákon již není navázán na text zákona o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.). Generální finanční ředitelství ve své informaci ze dne upozorňuje, že činnosti osvobozené v 55 zákona o DPH je vždy nutno posuzovat z pohledu zákona o DPH a judikatury Soudního dvora EU. Pojištění Poskytováním pojištění se rozumí poskytování služeb takového charakteru, kdy se pojistitel na základě předchozí úhrady pojistného zavazuje zajistit pojištěnému v případě, že nastane riziko kryté pojištěním, plnění dohodnuté při uzavření smlouvy. Plnění nemusí nutně spočívat v zaplacení peněžní částky, ale může mít i formu asistenční činnosti nebo věcného plnění. Není také rozhodující, kdo je v pozici poskytovatele pojištění, tj. pojištění může poskytovat i jiný subjekt nežli pojišťovna. Zajištění Zajišťovací činnosti jsou služby spočívající v tom, že za úplatu a v mezích stanovených zajišťovací smlouvou cesionář (retrocesionář) převezme závazky, které cedentovi (retrocedentovi) vznikly ze závazků z jím uzavřených pojistných (zajišťovacích) smluv. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 9

10 Služby související s pojištěním nebo zajištěním Od daně jsou osvobozeny takové služby poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, které jsou pro tyto osoby charakteristické. Podpůrně lze na vymezení okruhu těchto činností použít zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (č. 38/2004 Sb.), který však v žádném případě nelze vnímat jako prostředek vymezující okruh osob, na které lze osvobození vztáhnout. Generální finanční ředitelství ve své informaci také upozorňuje na aspekty posuzování aplikace DPH při poskytování souborného plnění, jediného nerozdělitelného plnění a na rozdíl mezi plněním hlavním a vedlejším a dvěma samostatnými plněními a též na možnost aplikace 36 odst. 11 zákona o DPH při přefakturaci. Informace Generálního finančního ředitelství dále uvádí typické činnosti z této oblasti a příklad aplikace DPH za takové situace. Pokud se výše uvedené zúžení aplikace osvobození od DPH dotkne Vašeho podnikání, rádi Vám pomůžeme při řešení konkrétních dopadů. Daňové trendy v EU Kde se v EU platí nejnižší daně Eurostat, statistický úřad EU, vydal ve spolupráci s Generálním ředitelstvím EU pro daně a celní unii přehled daňových systémů 29 sledovaných zemí (EU, Island, Norsko). Zpráva obsahuje jednak detailní srovnání jednotlivých daňových kategorií v jednotlivých zemích, jednak informuje o trendech ve zdanění a o dopadech změn fiskálních politik v posledních letech. Zpráva je k dispozici zdarma na alysis/tax_structures/index_en.htm. Nůžky celkového daňového zatížení v EU jsou rozevřeny velmi široce: zatímco v roce 2011 činilo v Litvě 26 %, v Bulharsku 27,2 %, v Lotyšsku 27,6 %, v Rumunsku 28,2 %, na Slovensku 28,5 % a v Irsku 28,9 %, na druhé straně v Dánsku dosahovalo 47,7 %, ve Francii 43,9 %, v Itálii 42,5 % a v Rakousku 42 %. Celkovým daňovým zatížením se rozumí procentuální podíl celkové částky daní a povinného veřejnoprávního pojištění na HDP; průměrná hodnota v EU (27) činila za rok ,8 %. Největší nárůst daňového zatížení vykázaly v posledních letech státy Portugalsko, Rumunsku a Francie, naproti tomu pokles, ačkoliv mírný, byl zaznamenán v Estonsku, Švédsku a Litvě. Největší část daňových příjmů tvoří v EU daň ze mzdy (více než polovina), následují daně ze spotřeby (zhruba třetina) a z kapitálu (zhruba pětina). Nejdražší práce je v Rakousku, Itálii, Belgii a Velké Británii, nejlevnější na Maltě, v Bulharsku a v Portugalsku. Daně ze spotřeby jsou nejvyšší v Dánsku, Švédsku, Lucembursku, Maďarsku a Finsku, zboží s nejnižší daní pořídí spotřebitel ve Španělsku, Řecku, Lotyšsku a Itálii. Daně z kapitálu vykazují největší rozptyl mezi Litvou (5,5 %) a Francií (44,4 %). All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 10

11 Daňové příjmy a implicitní daňové sazby podle druhu ekonomické aktivity Daňové příjmy Implicitní daňové zatížení*: v % HDP Práce Spotřeba Kapitál EU27** 40,4 38,3 38,8 36,4 35,4 35,8 20,1 19,7 20,1 : : : EA17** 40,9 39,0 39,5 38,3 37,4 37,7 19,8 19,3 19,4 29,9 27,2 28,9 Belgie 45,1 43,8 44,1 43,6 42,7 42,8 21,8 21,2 21,0 29,5 28,7 30,3 Bulharsko 31,5 27,5 27,2 38,1 23,5 24,6 18,5 21,4 22,4 : : : Česká republika 33,8 33,5 34,4 41,2 38,5 39,0 18,8 20,8 21,4 18,7 16,6 17,6 Dánsko 49,4 47,4 47,7 41,0 34,6 34,6 33,4 31,3 31,4 36,0 : : Německo 41,3 37,9 38,7 39,1 36,8 37,1 19,2 19,7 20,1 27,0 19,7 22,0 Estonsko 31,0 34,1 32,8 37,8 36,8 36,2 19,5 25,4 26,1 6,4 9,8 7,9 Irsko 31,3 28,3 28,9 28,7 26,2 28,0 25,5 22,3 22,1 : : : Řecko*** 34,6 31,7 32,4 33,8 31,5 30,9 16,5 16,4 16,3 : : : Španělsko 34,1 32,1 31,4 30,5 32,7 33,2 15,8 14,7 14,0 29,3 : : Francie 44,2 42,5 43,9 39,4 38,1 38,6 21,2 19,4 19,9 40,1 39,7 44,4 Itálie 41,5 42,5 42,5 42,0 42,7 42,3 18,3 17,4 17,4 28,1 33,0 33,6 Kypr 30,0 35,6 35,2 21,6 26,9 26,7 12,6 19,0 17,7 24,8 30,6 24,7 Lotyšsko 29,7 27,2 27,6 36,7 33,1 32,0 18,4 16,9 17,2 12,3 7,9 9,9 Litva 30,0 27,0 26,0 41,1 31,7 32,0 18,0 17,6 17,5 6,8 7,1 5,5 Lucembursko 39,2 37,5 37,2 29,9 31,5 32,8 23,0 27,1 27,2 : : : Maďarsko 39,8 37,9 37,0 41,4 38,4 38,4 27,2 27,5 26,8 18,5 19,9 17,3 Malta 27,3 32,6 33,5 20,5 21,7 22,7 15,6 18,7 19,0 : : : Nizozemsko 39,9 38,8 38,4 35,0 37,0 37,5 23,8 26,9 26,3 20,0 13,0 12,9 Rakousko 43,0 41,9 42,0 40,1 40,5 40,8 22,2 21,3 21,2 27,2 23,3 23,6 Polsko 32,6 31,8 32,4 33,6 30,3 32,2 17,8 20,5 20,8 20,5 18,6 18,3 Portugalsko 31,1 31,5 33,2 22,3 24,0 25,5 18,3 17,6 18,0 31,1 28,4 31,6 Rumunsko 30,2 26,7 28,2 : 30,0 31,4 17,0 18,1 21,6 : : : Slovinsko 37,3 37,8 37,2 37,6 35,0 35,2 23,3 23,6 23,0 17,3 21,9 20,5 Slovensko 34,1 28,1 28,5 36,3 32,2 31,9 21,7 17,7 18,7 21,5 14,3 14,8 Finsko 47,2 42,5 43,4 44,0 39,0 39,6 28,5 25,1 26,4 38,1 28,7 27,4 Švédsko 51,5 45,4 44,3 46,8 39,1 39,4 26,3 27,9 27,3 42,7 29,2 27,0 Velká Británie 36,8 35,4 36,1 25,9 25,8 26,0 19,0 18,3 19,5 44,0 35,7 34,9 Norsko 42,6 42,6 42,5 37,1 36,3 36,2 31,2 29,1 : 42,2 41,9 41,9 Island 37,1 35,0 35,9 : : : 25,6 22,8 22,8 : : : * Implicitní daňová sazba (ITR) se vypočítá jako podíl celkových daňových výnosů z každého typu ekonomických příjmů k potenciálnímu základu těchto daní. ** Celkové daňové zatížení v EU (27) a EA (17) se vypočítá jako vážený průměr z HDP v jednotlivých členských státech, při výpočtu implicitní daňové sazby v EA (17) se namísto údajů za chybějící členské státy použijí odhadované hodnoty. *** Předběžně : Data nejsou k dispozici. Nejvyšší daně z příjmů fyzických osob se v roce 2013 platí ve Švédsku, Dánsku, Belgii, Portugalsku, Španělsku a Nizozemsku, zatímco nejnižší jsou v Bulharsku, Litvě, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Průměrně činí v EU (27) v roce ,3 % (nárůst oproti 38,1 % v roce 2012). Průměrná sazba daně z příjmů v EU (27) v roce 2013 je 23,5 % (mírný růst oproti roku 2012), nejvyšší je ve Francii, na Maltě a v Belgii, nejnižší se platí v Bulharsku a na Kypru a dále také v Irsku. Základní sazba DPH v EU (27) činila v roce 2013 v průměru 21,3 % a zaznamenala tak oproti roku 2012 mírný růst. V roce 2013 zvýšilo sazby DPH oproti roku předcházejícímu celkem šest členských států, pouze Lotyšsko se vydalo opačným směrem. Základní sazba DPH byla nejnižší v Lucembursku, na Kypru a na Maltě, nejvyšší DPH se platí v Maďarsku, Dánsku a Švédsku. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 11

12 Sazby daní z příjmů pro horní pásma a základní sazby DPH v % Daň z příjmů fyzických osob Daň u příjmů právnických osob DPH ** ** ** EU27* 44,8 38,1 38,7 31,9 23,0 23,0 19,2 21,0 21,3 EA17* 47,1 43,1 44,3 34,4 25,4 25,7 18,1 20,0 20,4 Belgie 60,6 53,7 53,7 40,2 34,0 34,0 21,0 21,0 21,0 Bulharsko 40,0 10,0 10,0 32,5 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 Česká republika 32,0 15,0 22,0 31,0 19,0 19,0 22,0 20,0 21,0 Dánsko 62,9 55,4 55,6 32,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Německo 53,8 47,5 47,5 51,6 29,8 29,8 16,0 19,0 19,0 Estonsko 26,0 21,0 21,0 26,0 21,0 21,0 18,0 20,0 20,0 Irsko 44,0 41,0 41,0 24,0 12,5 12,5 21,0 23,0 23,0 Řecko 45,0 49,0 46,0 40,0 20,0 26,0 18,0 23,0 23,0 Španělsko 48,0 52,0 52,0 35,0 30,0 30,0 16,0 18,0 21,0 Francie 59,0 46,8 50,2 37,8 36,1 36,1 19,6 19,6 19,6 Itálie 45,9 47,3 43,0 41,3 31,4 27,5 20,0 21,0 22,0 Kypr 40,0 38,5 38,5 29,0 10,0 10,0 10,0 17,0 18,0 Lotyšsko 25,0 25,0 24,0 25,0 15,0 15,0 18,0 22,0 21,0 Litva 33,0 15,0 15,0 24,0 15,0 15,0 18,0 21,0 21,0 Lucembursko 47,2 41,3 43,6 37,5 28,8 29,2 15,0 15,0 15,0 Maďarsko 44,0 20,3 16,0 19,6 20,6 20,6 25,0 27,0 27,0 Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 15,0 18,0 18,0 Nizozemsko 60,0 52,0 52,0 35,0 25,0 25,0 17,5 19,0 21,0 Rakousko 50,0 50,0 50,0 34,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 Polsko 40,0 32,0 32,0 30,0 19,0 19,0 22,0 23,0 23,0 Portugalsko 40,0 49,0 53,0 35,2 31,5 31,5 17,0 23,0 23,0 Rumunsko 40,0 16,0 16,0 25,0 16,0 16,0 19,0 24,0 24,0 Slovinsko 50,0 41,0 50,0 25,0 18,0 17,0 19,0 20,0 20,0 Slovensko 42,0 19,0 25,0 29,0 19,0 23,0 23,0 20,0 20,0 Finsko 54,0 49,0 51,1 29,0 24,5 24,5 22,0 23,0 24,0 Švédsko 51,5 56,6 56,6 28,0 26,3 22,0 25,0 25,0 25,0 Velká Británie 40,0 50,0 45,0 30,0 24,0 23,0 17,5 20,0 20,0 Norsko 47,5 40,0 40,0 28,0 28,0 28,0 : : : Island : 31,8 31,8 30,0 20,0 20,0 : : : * Aritmetický průměr ** Data k : Data nejsou k dispozici Pro více informací kontaktujte: Gabrielu Magsumovou Head of Tax Advisory Services T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 12

13 Grant Thornton dal šanci dětem z dětských domovů Na benefičním večeru 2 roky s DEJME DĚTEM ŠANCI partner společnosti Grant Thornton Advisory Jan Kincl předal dar, kterým firma přispěla do soutěže nazvané Dejme šanci dětem namalovat PF Pět vítězů se tak může těšit na nový digitální fotoaparát Sony Cybershot i s paměťovou kartou. Děti z dětských domovů z celé České republiky zaslaly mezi 10. dubnem a 10. květnem více než dvě stě (236) návrhů novoročenek, ze kterých porota, v níž zasedali i zástupci Grant Thornton Advisory, vybrala pět vítězných návrhů. Právě jejich autoři získali věcné ceny. Soutěž je jednou z aktivit neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti a usnadňuje jim úspěšné začlenění do společnosti. Činnost organizace je financována zejména díky darům fyzických a právnických osob. Společnost Grant Thornton Advisory dlouhodobě podporuje projekty mladého umění a projekty, které pomáhají znevýhodněným, uvedl Jan Kincl. Tato soutěž v sobě spojuje oba tyto aspekty, proto jsme při její podpoře neváhali. Jsme přesvědčeni, že ceny pomohou vítězům dále rozvíjet jejich výtvarný talent. Naše organizace pořádá každoročně soutěž pro děti ze spolupracujících dětských domovů. Snažíme se dětem za jejich snahu vždy zajistit zajímavé a motivační ceny. Děkujeme společnosti Grant Thornton Advisory, že nám velice ochotně nabídla podporu mladým výtvarníkům. Práce dětí nepřijde vniveč. Výsledné novoročenky necháme graficky zpracovat a budeme je nabízet spolupracujícím společnostem jako firemní novoročenky. Jelikož nečerpáme žádné státní dotace ani peníze z ESF, je prodej propagačních předmětů jednou z mála možností samofinancování naší organizace, říká ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 13

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1.1. Název 1. Důvod předložení Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor Nepřímých daní č.j.: 3308/13/7001-21002-012287 Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více