Instinct Quarterly. Červen Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly. Červen 2013. Obsah"

Transkript

1 Instinct Quarterly Červen 2013 Obsah 2 Kauza nerealizovaných kurzových rozdílů 4 Francie a Německo 6 Ručení z titulu DPH 7 Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 8 Nižší daně nelákají firmy ke změně sídla 9 Pojišťovnictví a DPH 10 Daňové trendy v EU 13 Grant Thornton dal šanci dětem z dětských domovů 14 Daňový kalendář

2 Kauza nerealizovaných kurzových rozdílů Potvrzující rozsudek Dne 25. ledna 2013 byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 56/2012 o zamítnutí kasační stížnosti, kterou podalo Odvolací finanční ředitelství (právní nástupce Finančního ředitelství pro hl. město Prahu) proti rozsudku č. j. 9 Ca 167/ ze dne 16. května Tento rozsudek se vrací ke sporu, který vedou totožné strany a který byl předmětem rozsudku č. j. 5 Afs 45/ ze dne 19. dubna 2012, tzv. přelomového rozsudku ve věci zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů (nyní však za jiné zdaňovací období). V původním rozsudku daňový poplatník argumentoval, že zachycení nerealizovaných kurzových rozdílů ve výnosech dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je nesprávné a že by nerealizované kurzové rozdíly tedy neměly být účtovány do výnosů, a tudíž ani zdaněny. Nejvyšší správní soud sice argument daňového poplatníka neuznal, ale konstatoval, že v případě pouhého ocenění závazku (pohledávek) v cizí měně ke konci roku (k rozvahovému dni) stanoveným přepočtem kurzu ČNB nedochází k žádnému nakládání s majetkem, k žádnému toku finančních prostředků, ať již v české nebo cizí měně. Změna kurzu sama o sobě neznamená, že by stěžovatel dosáhl v předmětném zdaňovacím období příjmu v podobě úspory, tj. že by vynaložil menší množství korun na splacení závazku. Z ekonomického i právního hlediska nemá zdaňování kurzových rozdílů před okamžikem jejich vlastní realizace žádné opodstatnění, jedná se pouze o příjem fiktivní. Nerealizované kurzové rozdíly vyjadřují tedy stav, který dosud nenastal, a je pouze simulován pro potřeby účetnictví, a to za účelem vykázání výše závazku v české měně; nelze zde proto hovořit o dosažení zisku nebo ztráty k rozvahovému dni, neboť k tomuto momentu nedochází k vlastní směně peněz, která jediná může vést k realizaci zisku, případně ztráty. Ziskem může být pouze zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun). Správní praxe K výše uvedenému rozsudku zaujala stanovisko jak Národní účetní rada, která některé závěry soudu kritizovala, tak Generální finanční ředitelství, které se vyjádřilo následovně: All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 2

3 Dne byl pátým senátem Nejvyššího správního soudu vydán rozsudek sp. zn. 5 Afs 45/ ve věci zdaňování kursových rozdílů. V současné době vnímá Generální finanční ředitelství zmíněný judikát jako rozhodnutí v konkrétní kauze, který pro svoji ojedinělost nemá povahu ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu. Generální finanční ředitelství po jeho analýzách neshledalo žádné relevantní důvody k odchýlení se od dosavadní praxe, a proto zůstanou ze strany daňové správy doposud zastávané aplikační postupy ohledně zdaňování kursových rozdílů zachovány. Definice zdanitelného příjmu Generální finanční ředitelství tedy odmítlo zavést původní rozsudek do správní praxe, protože jej považovalo za ojedinělý. Nyní však byla tvrzení soudu z původního rozsudku opět potvrzena a Nejvyšší správní soud dodal, že podle ust. 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen příjmy ), není-li dále stanoveno jinak. Samotnou změnu kurzu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomoci legislativní techniky nestanoví, např. že za příjem, který má být předmětem daně, se považuje také např. rozdíl, který vznikne pouze v důsledku změny kurzu k rozvahovému dni. Samotná změna účetní metody nemůže ve svém důsledku, tj. pouhým účetním vytvořením hospodářského výsledku, určit ke zdanění příjem, který jím podle zákona o daních z příjmů svou povahou není, a dokonce za něj ani považován od samého počátku (tj. od roku 1993) nebyl. Je třeba rozlišovat mezi kurzovými rozdíly vzniklými pouhým přepočtem (nerealizované kurzové rozdíly) a skutečnými kurzovými zisky, resp. ztrátami (realizované kurzové rozdíly). Nerealizované kurzové rozdíly nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem (operativní činnosti podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se de facto pouze o virtuální zisky (nebo ztráty). Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku tedy podává definici zdanitelného příjmu, resp. co zdanitelným příjmem není. K novému potvrzujícímu rozsudku se Generální finanční ředitelství doposud nevyjádřilo, ale je jisté, že nyní již nemůže argumentovat ojedinělostí závěrů Nejvyššího správního soudu. Z praktického hlediska doporučujeme našim klientům vyčkat, zda Generální finanční ředitelství zaujme jasné stanovisko k ustálené soudní interpretaci zdanitelných příjmů a doplní, případně změní své dřívější vyjádření. Lze konstatovat, že pokud se daňové subjekty budou do té doby držet dosavadní správní praxe, neměla by jim hrozit žádná sankce ze strany finančních orgánů. Daňovým subjektům, které by se naopak chtěly vydat cestou interpretace Nejvyššího správního soudu, budeme rádi nápomocni při analýze situace a zastupování v případném sporu jak s finančními orgány, tak před soudem. Pro více informací kontaktujte: Mgr. Zuzanu Důjkovou T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 3

4 Francie a Německo Vzdalující se světy v názorech na budoucnost eurozóny 9. květen bývá nazýván Dnem Evropy. Je to připomínka 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman vystoupil s projevem nastiňujícím myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Při této příležitosti poradenská společnost Grant Thornton představila svou studii vycházející z dat pravidelného výzkumu International Business Report (IBR). Vyplývá z ní, že se názory dvou největších ekonomik eurozóny Francie a Německo na budoucnost tohoto bloku se stále vzdalují. Znovu tak vyvstávají obavy z toho, že nedostatek jasné vize ohledně dalšího vývoje eurozóny může dále zvyšovat ekonomickou nejistotu a nakonec utnout případný ekonomický růst. Data IBR ukazují, že německá ekonomika, v níž se výzvy německé kancléřky Angely Merkelové k užší evropské spolupráci setkávají s kladnou odezvou, je v porovnání s francouzskou vůči budoucí integraci mnohem otevřenější. Zatímco 61 % německých podniků podporuje pevnější evropskou politickou integraci a 76 % z nich volá po intenzivnější ekonomické spolupráci, stejné požadavky ve Francii podporuje jen 35 %, respektive 69 % podniků. V rámci výzkumu zazněla rovněž otázka, jak podniky v této chvíli hodnotí členství své země v eurozóně. I zde se nůžky mezi oběma zeměmi rozevírají. Zatímco podpora eura ze strany firem v Německu meziročně stoupla ze 78 % na 86 %, ve Francii poklesla ze 71 % na pouhých 64 %. Navíc každý pátý francouzský podnikatel (20 %) uvedl, že přistoupení země k euru byla chyba, což představuje nejvyšší podíl těchto odpovědí v rámci celé eurozóny; v Německu takto odpovědělo jen 7 % tázaných. Největší státy v EU se neshodnou Procento podpory strategie EU Jan Kincl, partner společnosti Grant Thornton Advisory k výsledkům průzkumu uvedl: Diskuse týkající se případného přistoupení České republiky k eurozóně dostala se změnou v prezidentském křesle nový impuls. Informace o rozdílech ve směřování Německa a Francie a nejistotě, která je s tím spojená, nicméně poskytují nové argumenty odpůrcům eura. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 4

5 Pro další směrování České republiky proto bude klíčové, zda, jak a kdy se političtí vůdci dvou nejsilnějších evropských ekonomik dokážou dohodnout a najít společnou řeč. Paul Raleigh, který v Grant Thornton vede business development, situaci komentoval slovy: Francie a Německo byly historicky motorem evropských integračních snah od vytvoření jednotného trhu až po zavedení společné měny. Bohužel dnes, v den, kdy si připomínáme výročí prohlášení, které stálo na počátku cesty k vytvoření Evropské unie, vidíme, že se názory dvou největších ekonomik eurozóny stále více rozcházejí. Podniky se obávají nedostatku jasné vize. Celý region prochází zřejmě nejnáročnějším obdobím od založení EU a výsledky italských voleb nebo záchrana Kypru ukazují, že konec krize je v nedohlednu. Potřebujeme silné a jednotné vedení, které by ukončilo pokračující nejistotu a podnítilo ekonomické lídry k investicím, které přinášejí pracovní místa a růst. Zatímco Německo letos směřuje k rozpočtovému přebytku, Francie zřejmě nesplní cíl nepřekročit 3 % hranici schodku. Ekonomičtí lídři v obou zemích mají pochopitelně rozdílné názory na řešení současné situace. Zatímco 60 % francouzských podniků podporuje myšlenku takzvaných eurobondů, v Německu je to jen přibližně polovina - 32 % podniků. Paul Raileigh k tomu dodává: Otázka eurobondů je jakýmsi barometrem důvěry ekonomických lídrů ve schopnost vlastní ekonomiky vypořádat se s dluhem. Celková výše veřejného dluhu není v těchto dvou ekonomikách příliš rozdílná, ale německá ekonomická komunita je prostě jasně sebevědomější, než ta francouzská. Názorová odlišnosti mezi Francií a Německem Procento podpory vstupu do eurozóny Podniky mimo eurozónu jsou k budoucí evropské integraci ještě skeptičtější, znovu vyvstávají obavy před možnou dvourychlostní Evropou. Mimo eurozónu podporuje pevnější evropskou politickou integraci 14 % podniků, intenzivnější ekonomickou spolupráci pak 32 % podniků. Například ve Velké Británii je tato podpora ale ještě nižší 6 %, respektive 20 %. Celých 29 % podniků mimo eurozónu nechce žádnou další integraci (v eurozóně je to jen 9 % podniků). Přitažlivost EU se obecně snižuje: zatímco před rokem uvedlo 62 % podniků z evropských zemí stojících mimo EU, že další integrace by byla prospěšná, dnes si to myslí jen 51 % z nich. Pro více informací kontaktujte: Ing. Jana Kincla, Ph.D., Partner T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 5

6 Ručení z titulu DPH V rámci boje s daňovými úniky zavedl stát od do zákona o DPH institut ručení za nezaplacenou daň. Tento institut vychází z obecné úpravy ručení dle 171 a následujících daňového řádu, který stanoví, že nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá a správce daně mu ve výzvě sdělí stanovenou daň a vyzve jej k její úhradě. Je třeba podotknout, že stát přenáší svojí odpovědnost za řádný výběr daní na podnikatel-ské subjekty, kterým tato praxe bude přinášet komplikace v podobě nutnosti sledovat databázi plátců, zohledňovat možnost vzniku ručení v obchodních smlouvách a podobně. V této souvislosti podal advokát Ondřej Lichnovský stížnost na Českou republiku k Evropské komisi pro porušení evropského práva, které vyžaduje ručení pouze v případech, kdy příjemce ručení mohl mít předem podezření, že jeho obchodní partner je podvodník. Původní ustanovení ukládalo povinnost ručení v případech, kdy příjemce zdanitelného plnění věděl či vědět měl a mohl, že (I) daň nebude úmyslně zaplacena nebo poskytovatel plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody a dále také v případech, kdy se úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění odlišuje od obvyklé ceny (II). Novela zákona o DPH od ručení rozšířila na případy, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta na účet vedený mimo tuzemsko (III). Od je ručitelem také příjemce zdanitelného plnění, který úplatu za toto plnění uhradí na účet poskytovatele plnění, který není zveřejněn na webu české finanční správy (IV) a nebo pokud je transakce uzavřena s nespolehlivým plátcem dle 106a zákona o DPH (V). Informace o zveřejněných účtech poskytovatele plnění, případně o tom, že se jedná o nespolehlivého plátce, jsou uvedeny v databázi plátců DPH, viz AC=FDPHI1&poc_dic=2. Ve většině případů leží důkazní břemeno v daňovém řízení na poplatníkovi. Podle našeho názoru v případech uvedených v bodě I však bude ležet důkazní břemeno na správci daně, a to v souladu se zásadou affirmanti incumbit probatio neboli kdo tvrdí, ten dokazuje. Pokud bude správce daně ve výzvě ručiteli tvrdit, že byly naplněny podmínky pro ručení dle bodu I, bude podle našeho názoru muset prokázat, že se tak stalo. Pokud jde o ručení z titulu úhrady na účet vedený u zahraniční banky, z dikce zákona vyplývá, že ke vzniku ručení stačí i jen částečná úhrada na zahraniční účet poskytovatele plnění. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 6

7 GFŘ ve své informaci uvádí, že platbu na zahraniční účet je třeba považovat za rizikovou situaci nemalého významu. Zjevně není brána v úvahu možnost, kdy poskytovatelem plnění je zahraniční subjekt, který je pouze registrován k české DPH (VAT only), případně má v ČR provozovnu pro účely DPH. Ke vzniku ručení z titulu úhrady na nezveřejněný účet vydalo GFŘ informaci, že správci daně nebudou vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele z tohoto titulu do Zde je nutné připomenout, že vzniku ručení nezabrání zveřejnění účtu u zahraniční banky. Problém bude tento institut přinášet faktoringovým společnostem a obecně všem subjektům, které budou hradit pohledávku, která byla postoupena, a to na jiný účet, než je účet původního poskytovatele plnění. Dalším titulem pro vznik ručení je účast na obchodních transakcích se subjektem, který je zveřejněn na webu Finanční správy jako nespolehlivý plátce. GFŘ uveřejnilo informaci, ve které specifikuje situace, za kterých dojde ke vzniku statusu nespolehlivého plátce (doměření DPH dle pomůcek v částce přesahující 500 tisíc korun, neuhrazení zajišťovacího příkazu vydaného správcem daně z důvodu zapojení do podvodných obchodů nebo evidování nedoplatku na dani přesahujícího 10 milionů korun po dobu alespoň 3 měsíců). Finanční správa připravila technické řešení umožňující online přístup k informaci o nespolehlivých plátcích a zveřejněných účtech. Informace k této aplikaci jsou na webové adrese Jako určitou - byť problematickou - prevenci vzniku ručení lze využít institut zajištění daně dle 109a zákona o DPH. Pokud příjemce zdanitelného plnění předtím, než byl vyzván jako ručitel, uhradí daň z přijatého plnění na depozitní účet poskytovatele plnění, nedostane se u této transakce do pozice ručitele. Zde je třeba připomenout obchodněprávní souvislosti, kdy - pokud takováto možnost nebude sjednána ve smlouvě - má příjemce závazek vůči dodavateli ve výši 100 % fakturovaného plnění, třebaže daň odvedl za poskytovatele správci daně. Doporučujeme proto, abyste na výše uvedené situace, jež vedou ke vzniku ručení, pamatovali při uzavírání obchodních smluv. Dle posledních informací připravuje vláda novelu zákona o DPH, kdy by ručení z titulu úhrady na nezveřejněný účet bylo vyžadováno jen v případech faktur nad určitý limit (navrhováno je 700 tisíc Kč). Pro více informací kontaktujte: Ing. Ondřeje Štědrého, daňového poradce T E Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Změna názoru GFŘ Generální finanční ředitelství vydalo dodatek k informaci z týkající se aplikace 44 zákona o DPH ohledně opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. GFŘ v aktuálním dodatku uvádí, že opravu výše daně lze provést pouze u pohledávek, u nichž datum zdanitelného plnění nastalo po Podléhalo-li tedy původní zdanitelné plnění zákonu o DPH ve znění před účinností novely, tj. ve znění účinném do , nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle 44 ZDPH ve znění účinném od provést. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 7

8 Nižší daně nelákají firmy ke změně sídla 67 % firem by se nepřestěhovalo do jiné země za nižšími daněmi Nižší daňovou sazbu s méně výjimkami podporuje nadpoloviční většina firem, i kdyby nakonec byly jejich daňové odvody vyšší. Ve velké Británii vyvolaly ostře sledované případy společností Amazon, Google nebo Starbucks veřejnou diskusi o tom, co je a co není při optimalizaci daní ještě akceptovatelné. S ohledem na závěry zasedání Evropské rady z 22. května v Bruselu je navíc jasné, že dříve nebo později bude zavedena nová legislativa, která bude placení daní v Evropské unii nějakým způsobem regulovat. Proto se právě na otázku daní zaměřil poslední výzkum Grant Thornton International Business Report (IBR). O placení daní v zahraničí nejčastěji uvažují firmy ze zemí ASEAN a BRIC Celosvětové šetření mezi více než byznysmeny mimo jiné ukázalo, že 67 % firem by se nepřestěhovalo do jiného státu, i kdyby zde nově platilo nižší daně. V Evropě je toto číslo ještě vyšší o stěhování by neuvažovalo 78 % firem v Evropské unii a 79 % firem z eurozóny. Naopak stěhování za nižšími daněmi jsou nejvíce nakloněny firmy v jihovýchodní Asii (v rámci zemí ASEAN vyloučilo možnost změny daňového domicilu jen 57 % firem) a v rozvíjejících se ekonomikách BRIC (zde stěhování za nižšími daněmi vyloučilo 59 % firem). Ke stěhování firem za nižšími daněmi se ze sledovaných zemí nejpozitivněji staví ekonomiky Ruska (tuto možnost vylučuje jen 23 % firem), Indie (29 %), Tchajwanu (33 %), Řecka (34 %), Botswany (38 %) a Norska (50 %). Raději nižší daně bez výjimek, i kdyby to znamenalo vyšší odvody Více než dvě třetiny byznysmenů (68 %) by uvítaly snížení firemních daní v zemi, ve které působí. A to i v případě, že by to nakonec znamenalo zrušení daňových výjimek, které využívají, a tím i zvýšení daňových odvodů. Z pochopitelných důvodů má tento krok nejnižší podporu v Evropě, která se potýká s recesí, a kde jsou proto daňové náklady v centru pozornosti firem (v EU i eurozóně by jej uvítalo jen 59 % byznysmenů), naopak nejvíce podporován by takový krok byl v zemích ASEAN (84 %) a Latinské Americe (80 %). Pokud namísto daňových úlev přijde stát s nižší daňovou sazbou s minimem nebo dokonce žádnými výjimkami, přinese to firmám výhodu jednoduchého výpočtu daně. Problém spočívá v tom, že jakmile jednou zavedete All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 8

9 daňovou výjimku, je velice obtížné ji zase zrušit - především v těch ekonomikách, které se potýkají s poklesem hospodářství a které využívají daňové výjimky ke stimulaci některých sektorů ekonomiky, komentuje Francesca Lagerberg, která ve společnosti Grant Thornton celosvětově odpovídá za oblast daňového poradenství. Firmy navíc mohou na základě existujících daňových výjimek učinit důležitá rozhodnutí. Když pak tyto pobídky skončí, mohou se najednou rozhodnutí firem ukázat jako špatná. Podnikání svědčí stálé prostředí, a proto je jakékoliv změny nutné provádět postupně, avizovat je dlouho dopředu a jasně je vysvětlovat, dodává Francesca Lagerberg. Bohužel, právě na příkladu České republiky vidíme, jak neprůhledné daňové prostředí plné výjimek firmy odrazuje, dodává Gabriela Magsumová, vedoucí oddělení daňového poradenství IB Grant Thornton. Přestože má Česká republika v podstatě rovnou firemní daň (podobně jako Slovensko), množství výjimek činí systém natolik nepřehledným, že tuto výhodu často nedokážeme investorům efektivně prodat. Pojišťovnictví a DPH Zúžení aplikace osvobození od Na základě novely zákona o DPH (č. 502/2012 Sb.) došlo s účinností od k úpravě textu 55 zákona o DPH týkajícího se pojišťovacích činností. Cílem novelizace bylo uvést zmiňovaný zákon do souladu s textem Směrnice Rady 2006/112/ES a judikaturou Soudního dvora EU. Ve stručnosti se dá říci, že se ve srovnání se stavem do konce roku 2012 zúžil okruh osvobozených činností. Z okruhu osvobozených činností tak vypadla především činnost samostatných likvidátorů. Zákon již není navázán na text zákona o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.). Generální finanční ředitelství ve své informaci ze dne upozorňuje, že činnosti osvobozené v 55 zákona o DPH je vždy nutno posuzovat z pohledu zákona o DPH a judikatury Soudního dvora EU. Pojištění Poskytováním pojištění se rozumí poskytování služeb takového charakteru, kdy se pojistitel na základě předchozí úhrady pojistného zavazuje zajistit pojištěnému v případě, že nastane riziko kryté pojištěním, plnění dohodnuté při uzavření smlouvy. Plnění nemusí nutně spočívat v zaplacení peněžní částky, ale může mít i formu asistenční činnosti nebo věcného plnění. Není také rozhodující, kdo je v pozici poskytovatele pojištění, tj. pojištění může poskytovat i jiný subjekt nežli pojišťovna. Zajištění Zajišťovací činnosti jsou služby spočívající v tom, že za úplatu a v mezích stanovených zajišťovací smlouvou cesionář (retrocesionář) převezme závazky, které cedentovi (retrocedentovi) vznikly ze závazků z jím uzavřených pojistných (zajišťovacích) smluv. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 9

10 Služby související s pojištěním nebo zajištěním Od daně jsou osvobozeny takové služby poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, které jsou pro tyto osoby charakteristické. Podpůrně lze na vymezení okruhu těchto činností použít zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (č. 38/2004 Sb.), který však v žádném případě nelze vnímat jako prostředek vymezující okruh osob, na které lze osvobození vztáhnout. Generální finanční ředitelství ve své informaci také upozorňuje na aspekty posuzování aplikace DPH při poskytování souborného plnění, jediného nerozdělitelného plnění a na rozdíl mezi plněním hlavním a vedlejším a dvěma samostatnými plněními a též na možnost aplikace 36 odst. 11 zákona o DPH při přefakturaci. Informace Generálního finančního ředitelství dále uvádí typické činnosti z této oblasti a příklad aplikace DPH za takové situace. Pokud se výše uvedené zúžení aplikace osvobození od DPH dotkne Vašeho podnikání, rádi Vám pomůžeme při řešení konkrétních dopadů. Daňové trendy v EU Kde se v EU platí nejnižší daně Eurostat, statistický úřad EU, vydal ve spolupráci s Generálním ředitelstvím EU pro daně a celní unii přehled daňových systémů 29 sledovaných zemí (EU, Island, Norsko). Zpráva obsahuje jednak detailní srovnání jednotlivých daňových kategorií v jednotlivých zemích, jednak informuje o trendech ve zdanění a o dopadech změn fiskálních politik v posledních letech. Zpráva je k dispozici zdarma na alysis/tax_structures/index_en.htm. Nůžky celkového daňového zatížení v EU jsou rozevřeny velmi široce: zatímco v roce 2011 činilo v Litvě 26 %, v Bulharsku 27,2 %, v Lotyšsku 27,6 %, v Rumunsku 28,2 %, na Slovensku 28,5 % a v Irsku 28,9 %, na druhé straně v Dánsku dosahovalo 47,7 %, ve Francii 43,9 %, v Itálii 42,5 % a v Rakousku 42 %. Celkovým daňovým zatížením se rozumí procentuální podíl celkové částky daní a povinného veřejnoprávního pojištění na HDP; průměrná hodnota v EU (27) činila za rok ,8 %. Největší nárůst daňového zatížení vykázaly v posledních letech státy Portugalsko, Rumunsku a Francie, naproti tomu pokles, ačkoliv mírný, byl zaznamenán v Estonsku, Švédsku a Litvě. Největší část daňových příjmů tvoří v EU daň ze mzdy (více než polovina), následují daně ze spotřeby (zhruba třetina) a z kapitálu (zhruba pětina). Nejdražší práce je v Rakousku, Itálii, Belgii a Velké Británii, nejlevnější na Maltě, v Bulharsku a v Portugalsku. Daně ze spotřeby jsou nejvyšší v Dánsku, Švédsku, Lucembursku, Maďarsku a Finsku, zboží s nejnižší daní pořídí spotřebitel ve Španělsku, Řecku, Lotyšsku a Itálii. Daně z kapitálu vykazují největší rozptyl mezi Litvou (5,5 %) a Francií (44,4 %). All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 10

11 Daňové příjmy a implicitní daňové sazby podle druhu ekonomické aktivity Daňové příjmy Implicitní daňové zatížení*: v % HDP Práce Spotřeba Kapitál EU27** 40,4 38,3 38,8 36,4 35,4 35,8 20,1 19,7 20,1 : : : EA17** 40,9 39,0 39,5 38,3 37,4 37,7 19,8 19,3 19,4 29,9 27,2 28,9 Belgie 45,1 43,8 44,1 43,6 42,7 42,8 21,8 21,2 21,0 29,5 28,7 30,3 Bulharsko 31,5 27,5 27,2 38,1 23,5 24,6 18,5 21,4 22,4 : : : Česká republika 33,8 33,5 34,4 41,2 38,5 39,0 18,8 20,8 21,4 18,7 16,6 17,6 Dánsko 49,4 47,4 47,7 41,0 34,6 34,6 33,4 31,3 31,4 36,0 : : Německo 41,3 37,9 38,7 39,1 36,8 37,1 19,2 19,7 20,1 27,0 19,7 22,0 Estonsko 31,0 34,1 32,8 37,8 36,8 36,2 19,5 25,4 26,1 6,4 9,8 7,9 Irsko 31,3 28,3 28,9 28,7 26,2 28,0 25,5 22,3 22,1 : : : Řecko*** 34,6 31,7 32,4 33,8 31,5 30,9 16,5 16,4 16,3 : : : Španělsko 34,1 32,1 31,4 30,5 32,7 33,2 15,8 14,7 14,0 29,3 : : Francie 44,2 42,5 43,9 39,4 38,1 38,6 21,2 19,4 19,9 40,1 39,7 44,4 Itálie 41,5 42,5 42,5 42,0 42,7 42,3 18,3 17,4 17,4 28,1 33,0 33,6 Kypr 30,0 35,6 35,2 21,6 26,9 26,7 12,6 19,0 17,7 24,8 30,6 24,7 Lotyšsko 29,7 27,2 27,6 36,7 33,1 32,0 18,4 16,9 17,2 12,3 7,9 9,9 Litva 30,0 27,0 26,0 41,1 31,7 32,0 18,0 17,6 17,5 6,8 7,1 5,5 Lucembursko 39,2 37,5 37,2 29,9 31,5 32,8 23,0 27,1 27,2 : : : Maďarsko 39,8 37,9 37,0 41,4 38,4 38,4 27,2 27,5 26,8 18,5 19,9 17,3 Malta 27,3 32,6 33,5 20,5 21,7 22,7 15,6 18,7 19,0 : : : Nizozemsko 39,9 38,8 38,4 35,0 37,0 37,5 23,8 26,9 26,3 20,0 13,0 12,9 Rakousko 43,0 41,9 42,0 40,1 40,5 40,8 22,2 21,3 21,2 27,2 23,3 23,6 Polsko 32,6 31,8 32,4 33,6 30,3 32,2 17,8 20,5 20,8 20,5 18,6 18,3 Portugalsko 31,1 31,5 33,2 22,3 24,0 25,5 18,3 17,6 18,0 31,1 28,4 31,6 Rumunsko 30,2 26,7 28,2 : 30,0 31,4 17,0 18,1 21,6 : : : Slovinsko 37,3 37,8 37,2 37,6 35,0 35,2 23,3 23,6 23,0 17,3 21,9 20,5 Slovensko 34,1 28,1 28,5 36,3 32,2 31,9 21,7 17,7 18,7 21,5 14,3 14,8 Finsko 47,2 42,5 43,4 44,0 39,0 39,6 28,5 25,1 26,4 38,1 28,7 27,4 Švédsko 51,5 45,4 44,3 46,8 39,1 39,4 26,3 27,9 27,3 42,7 29,2 27,0 Velká Británie 36,8 35,4 36,1 25,9 25,8 26,0 19,0 18,3 19,5 44,0 35,7 34,9 Norsko 42,6 42,6 42,5 37,1 36,3 36,2 31,2 29,1 : 42,2 41,9 41,9 Island 37,1 35,0 35,9 : : : 25,6 22,8 22,8 : : : * Implicitní daňová sazba (ITR) se vypočítá jako podíl celkových daňových výnosů z každého typu ekonomických příjmů k potenciálnímu základu těchto daní. ** Celkové daňové zatížení v EU (27) a EA (17) se vypočítá jako vážený průměr z HDP v jednotlivých členských státech, při výpočtu implicitní daňové sazby v EA (17) se namísto údajů za chybějící členské státy použijí odhadované hodnoty. *** Předběžně : Data nejsou k dispozici. Nejvyšší daně z příjmů fyzických osob se v roce 2013 platí ve Švédsku, Dánsku, Belgii, Portugalsku, Španělsku a Nizozemsku, zatímco nejnižší jsou v Bulharsku, Litvě, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Průměrně činí v EU (27) v roce ,3 % (nárůst oproti 38,1 % v roce 2012). Průměrná sazba daně z příjmů v EU (27) v roce 2013 je 23,5 % (mírný růst oproti roku 2012), nejvyšší je ve Francii, na Maltě a v Belgii, nejnižší se platí v Bulharsku a na Kypru a dále také v Irsku. Základní sazba DPH v EU (27) činila v roce 2013 v průměru 21,3 % a zaznamenala tak oproti roku 2012 mírný růst. V roce 2013 zvýšilo sazby DPH oproti roku předcházejícímu celkem šest členských států, pouze Lotyšsko se vydalo opačným směrem. Základní sazba DPH byla nejnižší v Lucembursku, na Kypru a na Maltě, nejvyšší DPH se platí v Maďarsku, Dánsku a Švédsku. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 11

12 Sazby daní z příjmů pro horní pásma a základní sazby DPH v % Daň z příjmů fyzických osob Daň u příjmů právnických osob DPH ** ** ** EU27* 44,8 38,1 38,7 31,9 23,0 23,0 19,2 21,0 21,3 EA17* 47,1 43,1 44,3 34,4 25,4 25,7 18,1 20,0 20,4 Belgie 60,6 53,7 53,7 40,2 34,0 34,0 21,0 21,0 21,0 Bulharsko 40,0 10,0 10,0 32,5 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 Česká republika 32,0 15,0 22,0 31,0 19,0 19,0 22,0 20,0 21,0 Dánsko 62,9 55,4 55,6 32,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Německo 53,8 47,5 47,5 51,6 29,8 29,8 16,0 19,0 19,0 Estonsko 26,0 21,0 21,0 26,0 21,0 21,0 18,0 20,0 20,0 Irsko 44,0 41,0 41,0 24,0 12,5 12,5 21,0 23,0 23,0 Řecko 45,0 49,0 46,0 40,0 20,0 26,0 18,0 23,0 23,0 Španělsko 48,0 52,0 52,0 35,0 30,0 30,0 16,0 18,0 21,0 Francie 59,0 46,8 50,2 37,8 36,1 36,1 19,6 19,6 19,6 Itálie 45,9 47,3 43,0 41,3 31,4 27,5 20,0 21,0 22,0 Kypr 40,0 38,5 38,5 29,0 10,0 10,0 10,0 17,0 18,0 Lotyšsko 25,0 25,0 24,0 25,0 15,0 15,0 18,0 22,0 21,0 Litva 33,0 15,0 15,0 24,0 15,0 15,0 18,0 21,0 21,0 Lucembursko 47,2 41,3 43,6 37,5 28,8 29,2 15,0 15,0 15,0 Maďarsko 44,0 20,3 16,0 19,6 20,6 20,6 25,0 27,0 27,0 Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 15,0 18,0 18,0 Nizozemsko 60,0 52,0 52,0 35,0 25,0 25,0 17,5 19,0 21,0 Rakousko 50,0 50,0 50,0 34,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 Polsko 40,0 32,0 32,0 30,0 19,0 19,0 22,0 23,0 23,0 Portugalsko 40,0 49,0 53,0 35,2 31,5 31,5 17,0 23,0 23,0 Rumunsko 40,0 16,0 16,0 25,0 16,0 16,0 19,0 24,0 24,0 Slovinsko 50,0 41,0 50,0 25,0 18,0 17,0 19,0 20,0 20,0 Slovensko 42,0 19,0 25,0 29,0 19,0 23,0 23,0 20,0 20,0 Finsko 54,0 49,0 51,1 29,0 24,5 24,5 22,0 23,0 24,0 Švédsko 51,5 56,6 56,6 28,0 26,3 22,0 25,0 25,0 25,0 Velká Británie 40,0 50,0 45,0 30,0 24,0 23,0 17,5 20,0 20,0 Norsko 47,5 40,0 40,0 28,0 28,0 28,0 : : : Island : 31,8 31,8 30,0 20,0 20,0 : : : * Aritmetický průměr ** Data k : Data nejsou k dispozici Pro více informací kontaktujte: Gabrielu Magsumovou Head of Tax Advisory Services T E All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 12

13 Grant Thornton dal šanci dětem z dětských domovů Na benefičním večeru 2 roky s DEJME DĚTEM ŠANCI partner společnosti Grant Thornton Advisory Jan Kincl předal dar, kterým firma přispěla do soutěže nazvané Dejme šanci dětem namalovat PF Pět vítězů se tak může těšit na nový digitální fotoaparát Sony Cybershot i s paměťovou kartou. Děti z dětských domovů z celé České republiky zaslaly mezi 10. dubnem a 10. květnem více než dvě stě (236) návrhů novoročenek, ze kterých porota, v níž zasedali i zástupci Grant Thornton Advisory, vybrala pět vítězných návrhů. Právě jejich autoři získali věcné ceny. Soutěž je jednou z aktivit neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti a usnadňuje jim úspěšné začlenění do společnosti. Činnost organizace je financována zejména díky darům fyzických a právnických osob. Společnost Grant Thornton Advisory dlouhodobě podporuje projekty mladého umění a projekty, které pomáhají znevýhodněným, uvedl Jan Kincl. Tato soutěž v sobě spojuje oba tyto aspekty, proto jsme při její podpoře neváhali. Jsme přesvědčeni, že ceny pomohou vítězům dále rozvíjet jejich výtvarný talent. Naše organizace pořádá každoročně soutěž pro děti ze spolupracujících dětských domovů. Snažíme se dětem za jejich snahu vždy zajistit zajímavé a motivační ceny. Děkujeme společnosti Grant Thornton Advisory, že nám velice ochotně nabídla podporu mladým výtvarníkům. Práce dětí nepřijde vniveč. Výsledné novoročenky necháme graficky zpracovat a budeme je nabízet spolupracujícím společnostem jako firemní novoročenky. Jelikož nečerpáme žádné státní dotace ani peníze z ESF, je prodej propagačních předmětů jednou z mála možností samofinancování naší organizace, říká ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 13

14 Daňový kalendář Červen pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu) úterý spotřební daň daňové přiznání za květen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen výpis z evidence za květen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013 All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 14

15 Červenec pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám středa spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013 pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2013 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013 středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013 All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 15

16 / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o. a IB Grant Thornton Consulting s.r.o. jsou členy Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thornton International a jeho členové netvoří mezinárodní partnerství. Služby jsou poskytovány navzájem nezávislými členskými společnostmi. / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. are member firms of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. All rights reserved. Czech member firm of Grant Thornton International Ltd 16

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Březen 2014 Obsah 2 Nové požadavky na formu plných mocí 3 FATCA pro finanční instituce ČR 3 Bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 4 Novinky v elektronickém

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více