U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,"

Transkript

1 U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina APOGEO je stabilním partnerem NATLAND Golf Tour, a to již šestým rokem. Všichni již začínáme pilně trénovat na zbraslavské půdě, která hostí první květnový turnaj zmíněné tour. Na těchto stránkách mimo jiné naleznete zajímavé pojednání na téma Neplaťte zbytečně pokuty za špatně vyměřené zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Nejčastějším problémem je totiž to, že lidé hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli. Část z nich se u zdravotní pojišťovny vůbec neevidovala a pojistné za ně platí stát. Poradenská skupina APOGEO Vám v tomto březnovém vydání doporučí, jakými správnými kroky se vydat. Jak funguje role znalce při poskytnutí půjčky? Odpověď na otázku se dočtete v článku znaleckého ústavu APOGEO Esteem, divize Management Consultingu. V oddělení SMART Office & Companies se rozjíždí jarní kampaň, kde je možnost zakoupit předzaloženou akciovou společnost již za Kč, k ceně převáděné společnosti jsou připočítávány již pouze výdaje spojené s převodem společnosti. Více informací naleznete pod tematickou hlavičkou Využijte jarní akce a. s. za Kč!. Považuji za nutné zmínit datum , kdy začalo referendum o Krymu. Napětí na Ukrajině již ale vyeskalovalo. Ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinilo Rusko z vojenské invaze na jihovýchodě Ukrajiny a vyhradilo si přitom právo použít veškeré prostředky k jejímu zastavení. A jak to celé dopadlo? Rusko na počátku března oficiálně dokončilo připojení autonomního ukrajinského poloostrova Krymu k Ruské federaci. Slovenská republika volí svého prezidenta a do druhého kola postoupil premiér Robert Fico a Andrej Kiska. Dle informací médií získal Fico v prvním kole 28 % hlasů, Kiska 24 %. Nástupce současného slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče vzejde z druhého kola voleb hlavy státu, které se uskuteční 29. března. Nicméně hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává informovat a pomoci Vám v oblastech daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, ale také problematiky zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Na Vaše náměty a připomínky se těším na Přeji Vám příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ , E/

2 Dan ove a transakc ní poradenství Zbytečné pokuty za špatně vyměřené zálohy na zdravotní pojištění. V čem chybují podnikatelé a v čem instituce? V současné době probíhá porovnávání interních dat Všeobecné zdravotní pojišťovny o osobách samostatně výdělečně činných s daty finančních úřadů. Jedná se o vůbec nerozsáhlejší akci svého druhu, přičemž VZP uvádí, že až 5 % OSVČ má neshody na obou stranách účtů. Na jednu stranu tito podnikatelé v případě odhalení platí zbytečně velké pokuty, na druhou stranu, víc než rozdíly v neplacení záloh které tu ostatně byly vždycky je zarážející skutečnost, že spolu zainteresované státní instituce (tzn. správci daní a zdravotní pojišťovny) dostatečně nekomunikovaly a nedocházelo tak k výměně či sdílení informačních databází. Opakovaně tak mohl vznikat potenciální prostor pro možné úniky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Vznikají nám tedy dvě roviny zodpovědnosti podnikatelská a institucionární. Obě jsou samozřejmě důležité pro průhledné hospodaření státu. V čem chybují podnikatelé? Nejčastěji v tom, že hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli, anebo ještě hůř, u zdravotní pojišťovny se vůbec nezaevidovali a pojistné za ně v současné době platí stát. Pokud také nemáte přehled o výši vašich záloh, proveďte v nejbližší době revizi zaplacených záloh na pojistném a v případě nedoplatků tyto částky v co nejkratší lhůtě uhraďte. Pozor by si měli dát také ti, kteří hradí měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, jenž se odvíjí od výše průměrné mzdy vyhlášené na daný kalendářní rok. V praxi se setkáváme často s tím, že plátci pojistného změnu v průběhu zálohovacího období nezaregistrují a nenavýší placené zálohy o příslušnou částku. Plátci jsou povinni navýšit své zálohy již od ledna příslušného kalendářního roku (pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději do 8. dne měsíce následujícího, tedy lednová záloha byla splatná nejpozději 10. února 2014). Obvykle se nejedná o vysoké sumy, například minimální zálohy na rok 2014 se zvýšily o 4 Kč oproti předchozímu období, ale i tak vznikají plátci sankce z prodlení. Penále, pokud plátce neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, činí 0,05 % z dlužné částky za každý den

3 prodlení. V tomto případě by bylo dobré nejen revidovat výši placeného pojistného, ale i navýšit o příslušnou částku. Vyměřovací základ se pravidelně určuje na základě příjmů z podnikání a uvádí se v přehledu o příjmech a výdajích. Pokud poplatník nedosáhne minimální výše vyměřovacího základu, odvíjí se jeho pojistné za zdravotní pojištění od této minimální částky. Poplatník je tedy povinen vždy platit alespoň minimální částku na pojistném, i když např. dosáhne daňové ztráty z podnikání. Zálohy není povinen platit plátce, který je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jeho hlavním zdrojem příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Daný poplatník má povinnost podat tento přehled do jednoho měsíce po posledním dni lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Z takto deklarovaného vyměřovacího základu se odvíjí i nová výše záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Plátce má povinnost doplatit rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší vypočteného pojistného do 8 dnů, které následují po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Pokud vznikne plátci na základě podaného přehledu přeplatek, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna přeplatek na pojistném vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila nebo kdy plátce o vrácení přeplatku požádal. Toto samozřejmě platí jen, pokud nemá plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Podání přehledu se považuje automaticky za žádost o vrácení přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, musí zároveň opravit i výpočet pojistného. Opravný přehled musí podat do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. V čem chybují instituce? Zainteresované instituce by spolu měly pravidelně komunikovat a vyměňovat si databáze. Jak se dnes ukazuje, neděje se tak. Nedostatečná komunikace je pak zdrojem vzniku prostoru pro potencionální finanční úniky. V případě, že zdravotní pojišťovna při prověřování OSVČ v kooperaci s finančním úřadem zjistí nesrovnalosti mezi podaným přiznáním k dani z příjmů a přehledem o příjmech a výdajích, může zahájit kontrolu a pojištěnci případně doměřit dlužné pojistné vč. případných sankcí.

4 Jak tedy správně stanovit měsíční zálohy pojistného na veřejné zdravotní pojištění? Zálohy se obecně odvíjí od výše dílčího základu daně příjmy ze samostatné činnosti dle 7 zákona o daních z příjmů, který podnikatel deklaruje ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro účely výpočtu záloh na dané období je vždy rozhodující dílčí základ daně z podnikání, který dosáhl plátce pojistného v předchozím kalendářním roce. Vyměřovací základ pro pojistné činí 50 % z tohoto dílčího základu daně. Tento základ představuje vypočtený vyměřovací základ a nemusí být vždy základem pro výpočet pojistného. Platí, že pokud vypočtený vyměřovací základ OSVČ je nižší než daný minimální základ, platí pojistné z tohoto minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2013 byl stanoven minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč, pro rok 2014 činí minimální vyměřovací základ Kč. Maximální vyměřovací základy, které platily, až do roku 2012 byly pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění od roku 2013 zrušeny a nejsou stanoveny ani pro rok 2014 a Horní hranice pojistného tedy není již omezena. Maximální vyměřovací základ, jenž představuje 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012 a předchozí. Komentář: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader, tel.:

5 Zpráva z úřadu kyperské daňové správy Rádi bychom Vás informovali o aktualitě z úřadu kyperské daňové správy, která se týká všech společností, které ještě nepředložily daňová přiznání, a to za všechna období včetně roku 2011, aby tak učinili nejpozději do V případě pozdního podání daňového přiznání budou společnostem uděleny jednotlivé sankce ve výši EUR 200 za každý zpětně přiznaný rok. V souladu se zákonem se přičítá pokuta ve výši EUR 100 z důvodu nedodržení uvedeného termínu. Pokud vaše společnost tedy nepřiznala roční daňová přiznání za předchozí léta vč. r a chcete se vyhnout veškerým nepříjemnostem, co nejdříve kontaktuje team Tax & Transaction na tel.: APOGEO tým Vám bude asistovat k Vaší absolutní spokojenosti.

6 Případová studie STAND BY, s.r.o. Historie společnosti STAND BY, s.r.o., (původní název Robert Cholenský STAND BY) se datuje od roku Po předchozích podnikatelských úspěších se na přelomu let 1995 a 1996 otci zakladateli zastesklo po technice a od té doby začal postupně budovat elektrikářskou a později technologickou instalační firmu. Dnes hraje společnost STAND BY, s.r.o., významnou roli na telekomunikačním trhu v ČR a je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetiky. Po představení nabídky společností APOGEO jsem byl k této přeměně mírně skeptický, avšak ve finále byla naše spolupráce na velmi dobré úrovni. Samotná transakce proběhla bez jakýchkoliv závažných problémů dle předem stanoveného harmonogramu ze strany společnosti APOGEO. Nejvíce si cením dodání veškerého servisu na klíč s pravidelnými osobními konzultacemi s našimi zaměstnanci, kteří se na této přeměně podíleli. Petr Cholenský, jednatel společnosti STAND BY, s.r.o. Klíčovým momentem přeměny je stoprocentní harmonizace Přeměna společnosti, fúze, odštěpení; slova, která mnohým obyčejným smrtelníkům nahánějí hrůzu. V rámci úzké spolupráce společnosti APOGEO a jejího klienta z oblasti technologií dostala společnost APOGEO za úkol co nejefektivněji vyřešit vyčlenění různých druhů činností, které byly až doposud klientem provozovány v rámci jedné firmy, a dále vyčlenění významného nemovitého majetku do samostatných entit společností. Hlavním důvodem výše zmíněné transakce byla zejména diverzifikace rizika a možnost získání nových investorů nebo investičních prostředků. Dalším důležitým momentem transakce byly i konkrétní představy klienta o budoucí struktuře jeho firem. Klient kladl důraz na restrukturalizaci svých obchodních podílů, zejména pak na dceřinou společnost zabývající se výstavbou a provozem fotovoltaických elektráren. Zadání klienta bylo zcela jasné a stručné bylo nutné vyhodnotit nejen stránku zatížení firmy náklady na potřebné poradenské služby, ale i stránku daňového zatížení. Velmi důležitým prvotním prvkem byl i časový rámec stanovený klientem.

7 Průběh zakázky APOGEO navrhlo odštěpení majetku STAND BY, s.r.o., do dvou nástupnických společností, a to formou odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení majetku sloučením. Výsledkem odštěpení byl vznik struktury tří sesterských společností vlastněných třemi společníky i přesto, že část majetku, který se odštěpoval sloučením do stávající společnosti, představoval obchodní podíl právě v této společnosti. Došlo k vyčlenění a sdružení aktivit spojených s výstavbou a údržbou slunečních elektráren do jedné entity. Zároveň byl do nové společnosti vyčleněn veškerý investiční nemovitý majetek. Pokud je obchodní společnost rozdělena odštěpením sloučením, pak původní společnost pokračuje v podnikání a její část je zároveň sloučena s jednou nebo více již existujícími společnostmi. Přínosy V rámci přeměny byl přeceněn odštěpovaný majetek tržní hodnotou, což umožnilo společnostem vykázat v účetnictví jejich majetek v reálných cenách, nikoliv cenách historických. Zároveň umožnilo přecenění majetku vyčíslit hodnotu jiných majetkových položek, které by jinak nebyly v účetních výkazech zaznamenány. Jednalo se o přecenění kontraktů (souboru smluv) uzavřených na dlouhodobou spolupráci. I přes složitost jednotlivých úkolů byl společností APOGEO splněn časový harmonogram předem naplánované přeměny.

8 U c etní a mzdove poradenství Případová studie Nepřesnost a nedostatečná kontrola účetnictví Společnost A dosahovala tržeb v řádech desítek milionů korun ročně v posledních třech letech, získala celou řadu významných klientů a obchodně zajímavých kontraktů v komerční i veřejné sféře. V důsledku nedostatečné kontroly a nepřesností účetnictví však ve společnosti došlo k selhání klíčových kontrolních mechanismů, kdy se část managementu obohacovala na úkor společnosti. Následně se společnost dostala nejen do finančních problémů, ale vzbudila podezření správce daně, který reagoval otevřením kontrol jak v oblasti daně z příjmů, tak daně z přidané hodnoty. V okamžiku, kdy se správce daně začal dotazovat, klíčové osoby managementu odešly a ponechaly společnost takříkajíc svému osudu. Průběh zakázky APOGEO se s klientem vlastníkem dohodlo na projektu asanace a nápravy situace společnosti, která úspěšně proběhla v těchto následujících krocích: 1. finanční, účetní, daňová a právní prověrka, která identifikovala hlavní nedostatky a problémy, 2. převzetí kompletní účetní, daňové a mzdové agendy společnosti a náprava účetních metodických pochybení, 3. dosazení profesionálního jednatele, který v součinnosti s týmem účetních, daňových poradců a právníků účinně řeší probíhající daňové kontroly a nápravu účetnictví, 4. reporting manažerského účetnictví pro aktuální management, 5. průběžná zastupování klienta při jednání se správcem daně, 6. průběžná příprava podkladů pro potenciální žaloby a vedení sporů s bývalým managementem společnosti.

9 Přínosy V současné době společnost A uzavírá další kontrakty a po provozní stránce běžně funguje. Poradenský servis APOGEO Group průběžně řeší negativní dopady pochybení bývalých manažerů na společnost. V případě, že budou některá pochybení nezhojitelná nebo náklady na jejich zhojení vysoké, zvažuje APOGEO převod části závodu. Tím by došlo k zachování obchodní a právní kontinuity zdravé části podniku. Tohoto projektu se účastní daňoví poradci, účetní poradci a tým expertů SMART Companies.

10 Znalecký u stav a ocen ova ní APOGEO Esteem, a.s. Je SAM opravdu jen o licencích? Proces SAM (software asset management), jak sám název napovídá, řeší problematiku softwaru v organizacích. Pomáhá ho nakupovat, rozmisťovat a efektivně využívat a v případě zastarání či nepotřeby i vyřadit. K tomu všemu slouží jako nástroje nejrůznější směrnice, firemní politiky, metodické listy a mnoho dalších. Každá organizace vždy přenechá úkol vést operativu kolem softwaru odboru IT, bez ohledu na to, zda je tento odbor na úlohu komplexně řídit software dostatečně vybaven. Prvotně byl totiž jejich úlohou správný chod IT vybavení v organizaci. Dnes ale můžeme polemizovat o tom, zda již není úloha IT odboru jinde. Stále více a více se jedná spíše o soubor samostatných projektů pro řízení IT aktiv, a proto by v organizaci měl být spíše jakýsi projektový manažer (supervisor), který by tento soubor odborně řídil. Je více než obvyklé, že se firmy spoléhají na fakt, že tou správnou osobou je vedoucí odboru IT, případně IT manažer. Tomu však velmi často chybí komplexní vzdělání potřebné k řízení softwarových aktiv, případně je vybaven vzděláním, ale což je horší situace nemá dostatečné kompetence. Supervisorem pro tuto oblast by dle mého názoru měl být SAM manažer. A zároveň by měl být v organizaci pro tuto problematiku prostor vyčleněný pod samostatnou organizační složkou nezávislou na IT odboru. Ten by měl dnes v moderní firmě působit hlavně jako správce, poradce a provozovatel IT technologií. Pakliže by se choval pouze takto, nemusel by se nad rámec svých povinností zaobírat problematikou evidence IT majetku, právních atributů souvisejících se softwarem a hlavně metodikou prací při vedení uživatelů správným směrem, tedy k efektivnímu užívání softwaru. To a ještě více je totiž úlohou SAM. Lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software? Bohužel je smutnou skutečností, že se samotný proces správy IT ponořuje více a více do určitého začarovaného kruhu, kdy je sledována jen oblast technologická, a nikoliv oblasti na IT návazné. Jednoduchým příkladem je například otázka užívání notebooků pro osobní potřebu manažerů. Dalo by se říci, že by měl notebook fungovat stejně jako služební automobil, který manažer dostane jako výhodu k užívání i pro osobní účely. A aby bylo možné oddělit služební a osobní cesty, je vedena jejich

11 evidence v knize jízd. Toto je společností bráno jako normální a správné, jelikož jsou o veškeré této činnosti vedeny záznamy a samozřejmě soukromé cesty sjednaným způsobem firmě hrazeny. Když to jde u automobilu, proč ne u notebooku? Logika by byla shodná. Vedla by se určitá obdoba knihy jízd k notebooku a vše by bylo zaznamenáno. Z pohledu hardwaru je vše OK. Notebook je stejně jako automobil hmotný majetek a oba jsme pořídili a vlastníme je. V čem je tedy problém? Jednoznačně v tom, co je v notebooku. Notebook sám o sobě je skutečně hmotným majetkem, ale aby fungoval, musí na něm být provozován software a ten je ve skutečnosti majetkem nehmotným. Většinou ho nevlastníme, jen si kupujeme právo užívat ho. Avšak bez softwaru je hardware (notebook) bezcennou změtí součástek, která nebude fungovat. Software je to, co dělá notebook užitečným. Proč toto sdělení? Protože je to fakt, který všichni známe, ale neuvědomujeme si jeho dopady, a tedy ani určitá rizika spojená s užíváním notebooků. Ta jsou duševní, právní, tudíž by se jimi měl zabývat právní odbor organizace. V praxi je ale tato úloha delegována na odbor IT, jelikož software odedávna spadá do kategorie technologií. A zde se dostáváme k meritu věci. Díky nevědomosti, že nějaké právní riziko existuje, IT odbor postupuje při nakládání s notebookem jako s automobilem, jen s tím rozdílem, že nepožaduje vedení knihy jízd a slepě věří, že notebook bude využíván pouze pro účely podnikání. Cokoliv se s ním proto děje po konci pracovní doby, je přece odpovědností manažera, která vyplývá z jeho pracovní smlouvy či interní směrnice. Na základě své několikaleté osobní zkušenosti mohu potvrdit, že tento předpoklad je mylný a organizaci ohrožující. Proč? Protože software má přívažek, který se nazývá licenční smlouva. A jestliže ho nemá, je třeba se obrátit na autorský zákon, který říká, jak s takovým softwarem postupovat. Licenční smlouva nudná, dlouhá, nezajímavá a hlavně ohrožující Licenční smlouva mění dost zásadně pravidla hry a na základě vysvětlení, proč tomu tak je, bude možné odpovědět i na otázku v nadpisu předchozího odstavce. Jak bylo výše řečeno, u softwaru si kupujeme právo užívání (s výjimkou určitých typů licencí), a tedy software nevlastníme. Vlastník nám formou licenční smlouvy říká, jak máme se softwarem zacházet a jak ho oprávněně užívat. Hlavním právem autora je nedotknutelnost jeho díla, a aby bylo toto právo naplněno, autor v licenční smlouvě popíše, co považuje za zásah do svého díla a co nikoliv. Licenční smlouva je tedy alfou i omegou softwaru. V námi popsaném případu o poskytnutí notebooku pro osobní potřebu stejným způsobem jako u automobilu ale dochází k rozdílnému vztahu k majetku. Automobil organizace zcela plně vlastní, u notebooku jí patří pouze notebook, nikoliv však software na něm nainstalovaný.

12 Když si přečtete licenční smlouvu ke komerčně dodávanému operačnímu systému jako součásti notebooku, zjistíte, že v přiložené licenční smlouvě je přímo definováno, že se nesmí překračovat žádná technická omezení softwaru, zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani užívat pro komerční hostitelské služby. Pokud tedy organizace zakoupila notebook i s jeho obsahem jako celek pro podporu svého podnikání a zároveň vše uvedla jako daňový náklad potřebný pro výkon podnikatelské činnosti, zavázala se užitím operačního systému plnit obsah licenční smlouvy. Ta jasně definuje pronájem či půjčení jako činnost, která se nesmí. V případě, že povolím manažerovi užívat notebook i pro osobní potřebu, mohu předpokládat, že jej tak začne používat. Jeho činnost pak nemusí zcela souviset s podnikatelskou činností zaměstnavatele a může nastat problém jak z pohledu daňově uznatelného nákladu, tak z pohledu autorskoprávního. V prvním případě manažer organizaci neodvádí žádné poplatky spojené s amortizací, na rozdíl od užívání automobilu, ve druhém by bylo nutné operační systém na notebooku minimálně půjčit, spíše však bezúplatně pronajmout. To však autor označil slovem nesmí. Jak by mohlo k takovému porušení dojít? Jednoduše. Stačilo by nahrát jakýkoliv osobní soubor nesouvisející s podnikatelskou činností, například soukromou fotografii, a již by se jednalo o užití díla třetí osobou, a tudíž v rozporu s licenční smlouvou, která takové užití nepovoluje. Je vidět, že se nemusí jednat o instalaci softwaru na notebook, ale licenční smlouvu lze porušit i něčím tak malým, jako je nahrání oblíbené soukromé fotografie. Jak je to u softwaru, který nemá licenční smlouvu? Shodně jako u softwaru, který ji má a zakazuje pronájem či půjčování autorského díla. Jak bylo výše uvedeno, při absenci licenční smlouvy ji zastupuje autorský zákon. Český autorský zákon říká jednoznačně, že bez svolení autora díla nesmíte poskytnout oprávnění k užití díla třetí osobě. A když smlouva neexistuje, je jasné, že svolení nemáte. Je třeba říci, že bez pomoci právníků není schopen IT odbor relevantně odpovědět na jakoukoliv otázku podobnou té, zda lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software. Základní odpověď na výše položenou otázku je nicméně jednoznačná ne, nelze přenášet jakákoliv pravidla pro nakládání s hmotným majetkem na cokoliv, co obsahuje nehmotný majetek, obzvláště software.

13 K čemu je SAM v organizaci? SAM je z velké části o licencích a softwaru a výše uvedený příklad měl jen ukázat, jaké otázky může SAM v organizaci řešit a kde je obvykle IT odbor v organizaci slepý. Zatímco technologie se dnes vyvíjejí stále rychleji, k vývoji procesů a jejich aplikovatelnosti v organizacích bohužel v dostatečné rychlosti nedochází. V České republice je většina organizací vůči těmto procesům slepá a o problematice SAM toho ví velice málo. Zatímco by IT odbory měly řídit technologie a dohlížet na jejich efektivní využívání, velmi často suplují, a to bohužel jen v několika málo bodech, oblast SAM. Díky tomu dochází spíše ke kontinuálnímu přehlížení a posouvání rizik ve prospěch funkčnosti technologií v organizaci. IT je řízeno prostřednictvím centrální správy, ale i různých projektů, které jsou řízeny v kombinaci s interními a externími zdroji. Organizacím chybí zejména celkový nadhled a vedení softwarových aktiv nejen dle jednotlivých výrobců softwaru, ale i díky návazným procesům, které má organizace zavedeny mimo IT odbor. V neposlední řadě zvýšení pravomocí. Toto vše lze získat v podobě SAM manažera, který tuto oblast uchopí v rámci celé organizace a nikoliv pouze z pohledu IT. I bezpečnostní či jakostní manažer v organizaci nesleduje jen jednu část, ale organizaci jako celek. Pakliže si není organizace jista, jak se SAMem začít, existují i externí odborníci. Vězte, že v tom nikdy nejste SAMi! Autor: Jakub Vlček, ISO SAM auditor a konzultant divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem, tel:

14 Akce: jarní úklid v IT Oblast informačních a komunikačních technologií se stala nedílnou součástí podniků. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., nabízí v této oblasti své služby, a to jak po stránce technické, tak po stránce oceňování. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., je jmenován Ministerstvem spravedlnosti pro obor ekonomika a kybernetika. Jménem divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem Vám nabízíme provedení auditu Vašeho IT, jehož výsledkem bude návrh kroků ke zvýšení Vaší bezpečnosti a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které nemění celkový způsob fungování společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit efektivitu a bezpečnost celého ICT prostředí nebo zvýšit Vaši produktivitu. Návrh konkrétních opatření v případě, že budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k dispozici Vašemu dodavateli ICT služeb, aby bylo možné navržené změny neprodleně realizovat. DOPORUČENÍ BUDOUCÍHO ROZVOJE Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého ICT trhu a trendů bude zpracován návrh doporučeného rozvoje ICT služeb. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do 3 vzájemně provázaných částí, nicméně je možné je realizovat postupně: 1. TECHNOLOGICKÝ AUDIT Zhodnotí stav infrastruktury, nalezne slabá místa a ukáže celkový stav a využití počítačových sítí, serverů a dalších prvků infrastruktury.

15 2. ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A SLA Výsledkem této části je posouzení adekvátnosti podepsaných smluv s dodavateli vůči obchodním potřebám zákazníka. Výstupem je návrh harmonizace SLA (smluvních parametrů smluv) takovým způsobem, aby maximálně podporovala obchod zákazníka a zároveň šetřila finanční prostředky. 3. BEZPEČNOST INFRASTRUKTURY, TECHNOLOGIE, PROCESY, LIDÉ A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY Jakým způsobem je řešena bezpečnost dat, přístupu k datům a celkové nakládání s citlivými informacemi. Obr. 1 Celkový pohled na službu Technologie Smlouvy, SLA Výsledký auditu Studie rozvoje ICT podporuje business Bezpečnost Audit Konsolidace Uklizené IT CENA Pokud bude dodržen níže uvedený rozsah vykonaných prací, lze uvažovat s následujícími částkami za zpracování jednotlivých částí auditu. Technologický audit Smluvní audit Bezpečnostní audit Kč Kč Kč

16 Detailní popis nabízených služeb TECHNOLOGICKÝ AUDIT 1. Komunikační infrastruktura Posouzení stavu komunikační infrastruktury (nejčastěji počítačové sítě LAN, WAN), včetně možného nasazení monitorovacího nástroje sloužícího ke zjištění stavu a využití jednotlivých zařízení umístěných v rámci infrastruktury. Výsledkem bude popis stávajícího designu celého ICT prostředí až do úrovně jednotlivých prvků včetně seznamu nalezených nedostatků a návrhů k úpravám. 2. Systémová infrastruktura Posouzení stavu infrastruktury serverů do úrovně operačních systémů (aktuálnost operačního systému, jeho konfigurace, soulad s licenčními pravidly atd.). 3. Externí komunikace Zhodnocení stavu připojení na internet, přístupu do interní sítě zákazníka a základní kontrola bezpečnostních prvků sloužících k oddělení interní sítě zákazníka a externího prostředí. 4. Zálohování Kontrola infrastruktury sloužící pro účely zálohování a obnovy dat, včetně odzkoušení záchrany dat z externích zálohovacích médií (ve spolupráci s pracovníky ICT). ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI IT 1. Servisní smlouvy (SLA) Posouzení nastavení úrovně poskytovaných služeb externími dodavateli oproti interním požadavkům na dostupnost služeb a taktéž s ohledem na platné standardy v této oblasti. Výsledkem bude zhodnocení stávajících metrik a případná doporučení na úpravu úrovně SLA. 2. Externí smluvní vztahy V korelaci s nastaveným SLA kontrola technických parametrů uzavřených smluv s externími dodavateli a případná doporučení na úpravu smluvních vztahů.

17 POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI IT STRUKTURY 1. Stav bezpečnosti Zhodnocení řešení bezpečnosti ICT prostředí včetně mobilních uživatelů, s případnými návrhy na úpravy a doplnění dle aktuálních trendů a zkušeností trhu. V případě zájmu je možné realizovat pokus o kontrolovaný průnik do prostředí zákazníka na libovolné úrovni jeho infrastruktury (interní i externí). 2. Procesní bezpečnost Kontrola bezpečnostních směrnic, legislativních požadavků a standardů a jejich soulad s interními předpisy společně s případnými doporučeními na změny. Průběh a potřebná součinnost SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA Pro možnost přístupu k informacím a k pochopení současného stavu služeb ICT v rámci jeho prostředí bude nezbytná následující součinnost: 1. přístup k dokumentaci stávajícího prostředí, 2. kontrolovaný přístup k zařízením v rámci infrastruktury zákazníka (za přítomnosti oprávněného zástupce zákazníka), 3. odezva zákazníka na poptané informace, které budou zjišťovány kombinací dotazníků a řízených rozhovorů s členy managementu a správců infrastruktury. PRACNOST A HARMONOGRAM Celá služba je rozdělena do několika částí, jednotlivé časy se mohou lišit na základě rozsahu využívaného ICT ve společnosti, aktuálně zjišťovaných skutečností či v závislosti na dostupnosti informací. Jako standardní rozsah celého auditu s typickým průběhem lze uvést následující: 1. sběr informací (pro všechny výše popsané služby) 2 člověkodny, 2. kontrolní schůzky se zákazníkem 1 člověkoden, 3. závěrečná zpráva auditu 3 člověkodnů,

18 4. studie budoucího rozvoje 3 člověkodnů. Možnost realizace dalších doplňkových služeb Níže uvedené služby nejsou součástí auditu, jsou uvedeny spíše jako možnost další spolupráce v případě, že se Vaše společnost rozhodne implementovat některá z doporučení závěrečné zprávy. 1. Projektový manažer řízení projektů na všech úrovních ICT prostředí zákazníka. 2. Konzultant infrastruktury poskytování konzultačních služeb v oblasti infrastruktury zákazníka. 3. Konzultant aplikací poskytování konzultačních služeb v oblasti aplikačního vybavení zákazníka. 4. Konzultant bezpečnosti poskytování konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti, a to jak infrastruktury, tak procesní. Navrhované služby budou účtovány na základě vykázaných hodin odsouhlasených vedoucím projektu. Tento výkaz bude připraven ke každému pátému dni měsíce následujícího a po schválení vedoucím projektu bude odvedená práce fakturována v dohodnuté denní sazbě. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění rozsahu navrhované podpory neváhejte kontaktovat Alenu Banye (Valuation Institute Manager) tel.:

19 Management Consulting Role znalce při poskytnutí půjčky Znalec zde vystupuje pro potřeby ocenění zástavy, aby měl věřitel jistotu navrácení poskytnutých prostředků. Zpracované ocenění potom nemůže byt konzervativní, neboť poskytovatel půjčky v takovém případě půjčí méně prostředků za nižší úrok, nehledě na to, že pod zvyšující se konkurencí riskuje, že se žadatel obrátí na jiného poskytovatele. Pokud je naopak ocenění příliš optimistické, hrozí, že v případě nesplacení půjčky nezbude ze zástavy dostatek prostředků na její splacení. Navíc se zvyšuje riziko morálního hazardu pro dlužníka, který pokud je znalý a ví, jaká je hodnota jeho zástavy nemusí být motivován splácet. Ocenění tedy ze své podstaty musí byt přiměřeně reálné, což vytváří tlak na znalce a zvyšuje náročnost takového ocenění. Poskytovatelů těchto typů ocenění je dnes velmi mnoho, bohužel úroveň výstupu je nízká z důvodu nízké ceny pod vlivem konkurenčního tlaku. Rizika takových výstupů mohou potom ve výsledku stát poskytovatele půjčky i miliony. Proto by měl takový poskytovatel dobře vybírat kvalitního oceňovatele a být ochoten nějaký ten tisíc za odvedenou práci připlatit, protože výše odměny by ze své podstaty měla být přímo úměrná času a kvalitě odvedené práce. Autor: Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager, tel.:

20 Auditorske sluz bý K čemu mi bude prověrka účetnictví? V tomto čísle mi dovolte odpoutat se od tradičního seriálu mezinárodních auditorských standardů a společně s Vámi zkusit najít odpověď na výše položenou otázku. Zima ještě ani nezačala a už tu máme její konec. Snad ani tři ledoví muži již nezvrátí hřejivé paprsky slunce, ve kterých si nejen v posledních dnech můžeme užívat královskou lázeň. Spolu s novým rokem a koncem velmi mírné zimy nastává období shonu pro všechny účetní, kteří horečně připravují účetní závěrky a daňová přiznání za uplynulý rok, jejichž limitním datem je , v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem Věřím, že jen někteří se až nyní dozvídají, jak si jejich společnost v uplynulém období stála a jakým způsobem se můžeme našemu státu odměnit za to, že zaměstnáváme pracovní sílu, platíme za ni jedny z nejvyšších odvodů v Evropské unii na sociální a zdravotní pojištění a ještě přispějeme formou daně z příjmů právnických osob na chod našeho hospodářství. Ano, základ předchozí věty by nás odváděl od tématu, i když spolu částečně souvisí. A právě pro Vás, podnikatele, statutární orgány společností, vlastníky, kteří svou velikostí nedosahují na kritéria pro povinný audit, je určena prověrka účetnictví, která Vám ve spojení s daňovou prověrkou přinese nejen jistotu, ale i zvýšení efektivity a nemalou úsporu v daňové oblasti. Ptáte se, jak je to možné? Že to zní neuvěřitelně? A k čemu Vám vlastně tato účetní prověrka bude? Hledejte odpověď zejména sami u sebe, na otázky, jak dlouho už mám svoji účetní, pět, deset let; kontroloval někdy někdo její práci (a zde určitě neplatí, že jakákoliv kontrola, ať už od správce daně, správy sociálního zabezpečení, nebo od zdravotní pojišťovny, dopadla dobře, tj. nemusel jsem platit žádnou významnou částku na pokutách a úrocích z prodlení zde se opravdu nerovná, že účetnictví je v pořádku, ale jeho dílčí části, které se u zmíněných kontrol řídí primárně zcela odlišnou než účetní legislativou, jsou v pořádku, nikoliv účetnictví, účetní závěrka jako celek), čím se vlastně zabývá, když neustále slyším, zejména v případech, když potřebuji něco vytáhnout z účetnictví, že nestíhá, potřebuje k sobě někoho dalšího, kdy byla moje účetní na nějakém školení (a legislativních změn je po dlouhé době od opravdu povícero) a podobně.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa

Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 4. 2014 Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa www.novinky.cz, www.ceska-justice.cz 5. dubna 2014 Ombudsman navrhl sankce za sledování

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více