Popis solárního systému. pro ohřev TUV a přitápění. GRANEX SunEKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis solárního systému. pro ohřev TUV a přitápění. GRANEX SunEKO"

Transkript

1 Popis solárního systému pro ohřev TUV a přitápění GRANEX SunEKO

2 Důležité informace Místní standardy Montáž musí být provedena v souladu s příslušnými místními normami a standardy. Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou. Bezpečnostní opatření a kontrola tlaku a teploty vody Tlak v solárním okruhu by mel být navržen pro standardní provoz a to do 500kpa. Pro udržení správného tlaku je potřeba použít ventil omezovač tlaku) na hlavním přívodu studené vody. Systém musí být osazen tlakovým ventilem, který uvolní vyšší tlak než 800kpa (113psi) a vypustí přetlak teplé vody ze solárního okruhu nebo zásobníku, při dosažení teploty 99 C. Doporučujeme jednou za 6 měsíců, prověřit funkčnost ventilu pro zajištění spolehlivého provozu. Kvalita vody Voda v přímém toku pres kolektor a potrubí musí splňovat požadavky na pitnou vodu a navíc také tyto limity: celková rozpuštěna sušina <600mg/l celková tvrdost <200mg/l chlorid <250mg/l magnesium <10mg/l V lokalitách s tvrdou vodou (> 200ppm), je vhodné namontovat změkčovací zařízení, kvůli zabezpečení dlouho trvající výkonné činnosti kolektoru, nebo použít uzavřený oběh. Pokud používáte směs glykolu a vody musí splňovat požadavky uvedené výše a glykol se musí měnit v pravidelných intervalech jako prevence na oxidaci. Koroze kovu V přítomnosti chloridu ve vysoké koncentraci jsou měděná i nerezavějící ocel citlivé na korozi. Solární kolektor muže být použit pro ohřev vody do koupele nebo bazénu, ale úrovně volného chloridu nesměji překročit 2ppm nad hranici. Navíc záruka na hlavici pro použití na koupel nebo bazén je 2 roky, což je standard pro koupelny a bazénové ohřívače. Úroveň chloridu vyskytující se ve vyčištěné veřejné vodovodní síti pitné vody je bezpečná pro použití v daném kolektoru. Nepoužívejte vodu z vrtaných zdrojů. Ochrana proti zámrzu Ochrana proti zámrzu by mela být společná spolu se systémem k udržení nízké teploty v potrubí nainstalovaném na solární kolektor, který zapíná čerpadlo, pokud teplota potrubí klesne pod stanovenou úroveň (např. 5 C/41 F). Nebo použijete uzavřený cyklus naplněný směsí glykolu a vody. Vakuové trubice nejsou citlivé na poškození ve studeném počasí, a teplonosné trubice jsou koncipovány s vlastní ochranou proti zámrzu. Odolnost vůči krupobití Po instalaci jsou skleněné vakuové trubice překvapivě silné a schopné vydržet značné rázové namáhání. Testováním a modelování nárazového namáhání bylo prokázáno, že trubice jsou schopny nést náraz ledovce v průměru do 25mm, když jsou nainstalovány ve sklonu 40 a větším. Schopnost vakuových trubic snést náraz ledovce je nejvíce ovlivněna úhlem nárazu, takže montáží kolektoru v malém sklonu se snižuje jejich odolnost vůči nárazům. Výsledky testu leží trubice zcela ve vodorovné

3 poloze, vydržely náraz ledovce v průměru do 20mm. V místech s možným výskytem silného ledovce > 20mm se doporučuje instalace pod úhlem 40 nebo více pro zajištění optimální ochrany trubic. Protože každá oblast světa má svá specifika podnebí, je potřeba brát v úvahu obvyklé praktiky v dané lokalitě a instalovat kolektory pod potřebným úhlem. Pokud se za nepravděpodobných okolností trubice rozbije nebo ztratí vakuum, muže být velmi snadno vyměněna, za krátký cas. Solární kolektor bude fungovat i s nefunkční jednou nebo vícero trubicemi, ale se snížením tepelného zisku v závislosti na poctu nefunkčních trubic. Návrh systému a montáž Před zahájením montáže či návrhu systému, si prosím pečlivě přečtete celý návod na montáž. Nastavení systému bude možná vyžadovat zvláštní požadavky na montáž. Ujistěte se, že návrh systému je vhodný pro danou budovu, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky. Vybalení a kontrola Kontrola vakuové trubice Otevřete krabici, která obsahuje vakuové trubice spolu s teplonosnou trubicí uvnitř. Zkontrolujte, zda jsou vakuové trubice celé nepoškozené a spodní část každé trubice je stále stříbrná (stříbrná barva signalizuje přetrvávající vakuum). Pokud má trubice bílou nebo světlou spodní část je poškozená a mela by se vyměnit (trubice bez vakua. Jakmile vyberete vakuovou trubici z krabice, nasaďte plastové krytky, které se nacházejí v krabici kolektoru na trubici. Krytky ochrání špičku skleněné trubice před případným slabým úderem, které by je mohlo poškodit. Neodebírejte a nevystavujte trubice zbytečně slunečnímu záření, pokud ji zrovna neinstalujete. Hrozí tak přehřátí konce trubice i případné spálení. Vnější povrch skla se neohřeje. Rám Rozbalte soupravu nosného rámu (montážního setu), který je součástí kolektoru dle typu montáže (plochá či šikmá střecha) Možná bude nutné přikoupit svorníky nebo jiné upínače pro připojení k povrchu ci ukotvení na šikmou střechu dle dané situace na objektu. Montáž Připojení vodovodu Když je rám namontovaný a potrubí je připojeno, hlavici potrubí můžete připojit k vodovodnímu systému. Výběr potrubí Není-li dáno projektem, doporučují se měděné trubky 13mm OD, nebo 15mm OD jsou nejčastěji používané pro montáže solárních systému. Pokud je rychlost toku malá, trubky s velkým průměrem nejsou nutné a pouze zvyšují cenu systému a také zvyšují únik tepla. Meze tlaku Každý solární systém musí být osazen expanzní nádobou spolu s měřením tlaku v solární soustavě a to bez ohledu na rozložení zařízení. Solární oběh by mel být navržen na práci na více než 800kPa (PRV muže být 850kPa)800kPa=8bar=116psi. Pokud systém instalujete s napojením na hlavním vodovodní vedení, měli byste jej navrhnout na tlak méně než 500kPa.

4 Teplota ohřívání vody V systému je zapotřebí instalovat měření teploty mezi bojler a koupelnu, aby se snížilo riziko opaření. Dá se toho dosáhnout regulací teploty vody pod 50 C/122 F (teplota muže být nastavitelná). Více naleznete v popisu regulace. Vložení tepelného senzoru do kolektoru Tepelný senzor solárního kolektoru by mel být pokryt s tenkou vrstvou termální pasty a vložen úplně celý do jímky v kolektoru určené pro tento senzor. Pokud nedoléhá přesně (je uvolněn) vložte mezi senzor kousek měděného plátku nebo drátu. Utěsněte senzorový otvor silikonovým tmelem, abyste předešli průniku vody. Ujistěte se, že senzor použitý na kolektoru je dimenzován na vysokou teplotu (více než 250 C/468 F) popis naleznete na jednotlivém kabelu. Uváznuti a přehřátí kolektoru Uváznutí odkazuje na stav, který se objevuje, když čerpadlo přestane běžet, následkem selhání čerpadla, výpadkům proudu, nebo jako důsledek ochrany před vysokou teplotou v nádrži, zabudovanou v řídící jednotce, která automaticky vypne čerpadlo. Pokud je nainstalován UVTT na kolektoru, výstup z kolektoru bude zvyšovat teplotu, dokud se nedosáhne hranice teploty přetlakového ventilu, v tomto bodě bude horká voda vypuštěná ze systému. Pokud UVTT není nainstalován na kolektoru, v hlavici se budou tvořit výpary. Případné se muže vytvářet pára zpětně v nádrži pres zpětné potrubí. UVTT na nádrži bude otevírat uvolnění tlaku nebo tepla tak, jako je to třeba. Za takových podmínek bude normální teplota potrubí dosahovat maximální teplotu kolem 160 C/320 F. Zpravidla teplo vracející se z kolektoru ve formě páry nemá dost velký vliv na zvyšování teploty v nádrži (vstup tepla<ztráty tepla v nádrži). Při běžném používání by se uváznutí melo zřídka projevit jako výsledek zastavení čerpadla, vzhledem k tomu, že proud spadá hlavně během bouřek a ne za slunečního počasí. Ochrana před vysokou teplotou nádrže se projevuje, když se teplá voda nepoužívá několik dnu (během dovolené) a pouze během výrazných období slunečních dní (léto). Pokud opouštíte dum na mimořádně dlouhou dobu (více než 2-3 dny), je vhodné přikrýt panel kolektoru, nebo navrhnout systém se zařízením pro spotřebu tepla nebo jiné využití pro teplo, takto předejdete přehřátí systému a uvízlých kolektoru. Uváznutí kolektoru nezničí solární kolektor. Pro izolaci potrubí u vstupu a výstupu z kolektoru je dobré použít skleněnou vlna nebo minerální vlna obalenou hliníkovou fólií tím ochrání základny prvky do 200 C/395 F.

5 Princip činnosti kolektoru Série teplonosných trubic solárního kolektoru jsou vždy technologicky propojeny se zařízením poskytujícím ohřev. Speciální nátěr na vnitrním krytu vakuové trubice mění sluneční energii na tepelnou energii a hliníkovým páskem odebírá toto teplo do teplonosné trubice. Kapalina v teplonosné trubici se mění na páru, které vystoupá do kondenzátoru, který ohřívá výměník tepla v kolektoru, pára se průtokem vody ve výměníku ochladí a tím zkapalní, ochlazená kapalina pak padá na dno teplonosné trubice a znovu nabírá tepelnou energii. Tento přenos tepla ze slunce do vody vytváří nepřetržitý oběh, po celou dobu, kdy slunce zahřívá kolektor. Funkce: Kolektor funguje s tlakem vody až do 0,6 MPa. Solární kolektory lze kombinovat s existujícími zdroji energie. Zásobník teplé vody není nutné instalovat nad kolektor. Montáž rámu

6 Montáž kolektoru Směřování kolektoru Kolektor by mel směrovat k rovníku, který na severní polokouli směruje na jih a na jižní na sever. Směrování kolektoru ve správném směru a správném sklonu je důležité pro zajištění optimálního tepelného výstupu, je přijatelná jakákoli odchylka do 10 od přesného jihu a bude mít velmi malý vliv na tepelný zisk. Montáž kolektoru Sklon kolektoru Kolektory se často montují pod úhlem, dle zeměpisní šířky místa montáže. Jak vidno v bodě 2.2 nedoporučuje se montáž pod úhlem menším než 20. Když je kolektor instalován v rozmezí úhlu pracuje s vyšším výnosem. Pokud budete dodržovat tyto pokyny a odchylka sklonu nepřesahuje

7 +/- 10 nebude to mít velký vliv na snížení tepelného zisku. Můžete také instalovat kolektor i pod jiným uhlem vně tohoto rozsahu, následkem však bude snížení možného tepelného zisku na kolektoru. Úhel nižší než zeměpisná šířka zvýší letní výnos, zatímco vetší úhel zvýší zimní výnos. Umístění systému Abyste se vyhnuli vedení dlouhých trubek, měli byste umístit kolektor co nejblíže k zásobníku. Pri umístění zásobníku byste měli brát ohled i na možnosti uložení solárního kolektoru. Zásobník by mel být umístěn na místě s častým odběrem. Krok 1: nejprve namontujte nylonový krytku na spodní část rámu, pak odšroubujte víko nylonové krytky Krok 2: Vložte protiprachový gumový kroužek na vakuovou trubici (použijte trochu saponátu), no nepoužívejte vazelínu), pak natřete kondenzátor na teplonosné trubici pryskyřicovým mazadlem (tuba přiložená v balení kolektoru)na tepelnou trubici kondenzátoru Krok 3: Vložte vakuovou trubici do nylonové krytu (opatrně: nedotýkejte se vakuové trubice při dne mohla by prasknout) Krok 4: Držte vakuovou trubici pevně a vložte kondenzátor do kolektoru, pak ji mírným otáčivým pohybem vtláčejte až na doraz dutiny Krok 5: Pak přišroubujte víko na nylonový kryt

8 Vyobrazení naplnění a proplachu tekutým roztokem Naplnění rozvodu tekutým roztokem glykolu

9 Odvzdušnění systému Kolektor by mel být odvzdušněn, jakmile je vstup a výstup zapojen do systému. Pokud používáte tlak z vodovodního rádu ve vašem systému, tak otevřením kohoutku výstupu teplé vody v dome a spuštěním čerpadla na plný výkon byste měli dosáhnout odvzdušnění systému. Pokud nemáte přímé napojení kolektoru na vodovodní rád ve vašem systému, čerpadlo spusťte na plný výkon a vzduch z potrubí by mel být přetlačen do zásobníku. Pokud vzduch nebyl úplně vytlačen z potrubí kolektoru, musíte uvolnit připojení na hlavní výstup, aby mohl vzduch ze systému uniknou (můžete také použít i odvzdušňovací ventil). Kontrola instalace Po naplnění systému vodou, odvzdušnění po kontrole těsnosti spusťte oběhové čerpadlo a začnete osazovat trubice do kolektoru. Správné pořadí spuštění proplachu Krok 1: Otevřete ventil V1, V3 a V4, zavřete V2. Z bodu 1 začnete ponořovat čerpadlo kapaliny na plnění, dokud kapalina nevytéká z bodu 2. Nechte běžet oběh 2 minuty, pokud ne vypustí všechen vzduch z potrubí. Krok 2: Zavřete ventil V3, pak zavřete ventil V1 a odpojte ponorné čerpadlo. Krok 3: Připojte expanzní nádobu na V3. Otevřete ventil V3 a V2. Ventil V4 musí být vždy otevřen. Spusťte solární stanici, pozorné sledujte vyvážení v průhledu V5 zda není v systému ještě nějaký vzduch. Pokud tam ještě je nějaký vzduch, naplňte kapalinu ještě jednou stejným výše uvedeným postupem. Tuto činnost opakujte, do vytlačení veškerého vzduchu ze systému. Údržba Čištění kolektoru Pravidelný déšť muže udržovat vakuové trubice čisté, pokud jsou velmi špinavé můžete je umýt hadříkem a teplou, mýdlovou vodou nebo čisticím prostředkem na sklo. Těžko dostupné trubky můžeme mýt vodní sprchou pod vysokým tlakem. Padlé listí Během podzimu se opadané listy mohou nahromadit mezi nebo pod trubicemi. Odstraňujte tyto listy pravidelně kvůli optimálnímu výkonu a prevenci požáru. (Sluneční kolektor nebude příčinou vznícení hořlavých materiálu)

10 Poškozená trubice Pokud je trubice poškozena, mela by se co nejdříve vyměnit a to zejména kvůli maximální výkonnosti kolektoru. S poškozenou trubicí bude systém pracovat normálně. Kvůli zabránění poranění by bylo vhodné střepiny odstranit. Izolace Veškeré potrubí směrující do a z kolektoru, by, melo být pořádně izolované. Tepelnou izolaci každý rok zkontrolujte a případné poškození opravte. Na všechny potrubní částí systému, které jsou vystavené přímému působení slunečního záření, musí být použitá izolace s UV filtrem nebo oblepená hliníkovou páskou. Při použití jiné izolace se rychle projeví opotřebení izolace slunečním zářením. Bezpečnostní pokyny Solární panely pro ústřední vytápění prevence přehřátí. Pokud byl systém navržen jako podpora vytápění, tak v létě bude poskytovat mnohem více tepla než je to nutné. Pro takové případy se doporučuje mít bazén, nebo koupele, které spotřebují vyrobené teplo. Nebo je vhodné mít nainstalované útlumové zařízení. Použití rukavic Při manipulaci s kovovými komponenty kolektoru mějte vždy nasazeny pracovní rukavice. Všechny kovové komponenty byly vyrobeny pro bezpečné držení, ale některé komponenty mají stále ostré hrany. Manipulace s vakuovou trubici vyžaduje zvýšenou pozornost, pokud vám spadne nebo s ní narazíte, muže se rozbít. Při odstraňování střepů si vždy nasaďte si pracovní rukavice. Vysoké teploty S teplonosnou trubicí namontovanou ve vakuové trubici a dobrým sluncem muže teplota na kondenzátoru dosáhnout až 200 C/392 F. Při této teplotě dotčena trubice muže způsobit vážné popálení, tudíž při předvádění nebo zkoušení v takových podmínkách dbejte na ochranu. V nainstalovaném systému, plně naplněném vodou, zastaveném čerpadle a na dobrém slunci, kolektor a potrubí mohou dosáhnout teploty až 160 C/320 F proto dbejte na ochranu při manipulaci s těmito součástmi.

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více