Od do naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku"

Transkript

1 Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od do naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/ Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. Od do naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb sociální rehabilitace v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/ Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Otevřený dům Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 17 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se mohou zapojit do aktivizačních a vzdělávacích programů, ve kterých mohou získat a obnovit manuální zručnost při práci v keramické a šicí dílně, počítačovou gramotnost, rozšířit si své jazykové znalosti za podpory pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat výukové lekce i práci v kreativních dílnách potřebám cílové skupiny. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Pravidelné aktivity: - Kognitivní rehabilitace, dle potřeb uživatele sociální rehabilitace. - Práce v rehabilitační textilní a keramické dílně, dle potřeb uživatele 1 až 5x týdně. - Výukové programy (výuka jazyka anglického, výuka obsluhy PC a práce s internetem), dle potřeb uživatele 1 až 5x týdně. - Sportovní aktivity, 1 až 2x týdně. - Socioterapeutické skupiny pod vedením MUDr. Markéty Dobré a Hany Černé, 2x týdně. - Setkávání klientů, pracovníků, dobrovolníků a veřejnosti v Kafárně Spirála o.p.s. 1x měsíčně. - Výlety, 2-3x měsíčně. - Účast na předpremiérách činohry v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona, Komorní scéně Aréna,1-2 x měsíčně. Finanční podpora: Individuální projekt kraje, Nadace OKD. 1

2 2. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení je název projektu a zároveň sociální služby. Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech (v nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách). V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení. V roce 2014 máme pro tuto formu podpory k dispozici 17 nácvikových bytů. Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava-Jih, kde máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou. V katastru Ostrava- Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sedm nácvikových bytů, jeden třípokojový a šest jednopokojových bytů. Finanční podpora: Individuální projekt kraje 3. Ostrov naděje Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již dvanáct let. Projekt je zaměřen na poskytování volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Další cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V průběhu školního roku docházejí do našeho zařízení na kreativní programy děti s kombinovanými vadami ze Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 a děti s poruchami autistického spektra ze Základní školy Ostrava- Poruba, Ukrajinská V rámci projektu uskutečňujeme řadu výtvarných, hudebních a divadelních dílen a společenských aktivit. Společenské programy využívají také lidé z řad veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění. Některé akce a aktivity projektu: Pravidelné aktivity: Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí: 8 16 hodin Arteterapie: středa (skupinová arteterapie): hodin, individuální arteterapie dle domluvy Výtvarná tvorba s akademickým malířem: pátek: 9 12 hodin (od listopadu 2013) Literární workshop: středa: (od listopadu 2013) Muzikoterapie: 1až 2x do měsíce: úterý od hodin Hudební dílna: 4x do měsíce: pátek od hodin Divadelní dílna: 4x do měsíce: pátek od hodin Pohybové aktivity: pondělí (joga), středa (stolní tenis) 2

3 Rodičovské skupiny: 1x do měsíce: čtvrtek 15,30 18 hodin Klub Dobré duše: 1x do měsíce: čtvrtek 15,30 18 hodin Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 1x do měsíce: čtvrtek 10,00 12 hodin JOB KLUBY - skupina pro lidi hledající pracovní uplatnění (1x týdně středa od 10-11,30 hodin), Relaxační plavání klientů MENS SANA a klientů ostravského E klubu, v 16-17hodin, bazén kliniky léčebné rehabilitace FNP, Ostrava-Poruba Prázdninové plavání (každou středu v době letních prázdnin, 14-18hodin), krytý bazén SAREZA Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba 4. Kognitivní rehabilitace Hlavním cílem projektu Kognitivní rehabilitace lidí s traumatickým poraněním mozku a schizofrenií (dále KR) je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají nejen lidé s duševním onemocněním, ale také lidé s neurologickým onemocněním. Dílčím cílem KR je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Na tomto projektu spolupracujeme s Neurologickou klinikou FNsP v Ostravě-Porubě. V současné době probíhá pro účely vybudování samostatného Kognitivního centra, za finanční podpory statutárního města Ostravy, rekonstrukce nově získaných prostor v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Nadace OKD, Nadace Evraz 5. Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Projekt realizujeme s finanční pomocí statutárního města Ostrava od roku Projekt nabízí lidem se zkušeností s duševním onemocněním možnost účastnit se výukových aktivit jazykových, počítačových, hudebních a finančních. Aktivity navštěvovali také lidé s jiným zdravotním postižením, zejména s traumatickým poraněním mozku. Cílem všech vzdělávacích programů byla podpora člověka s duševním onemocněním v jeho aktivním přístupu k životu i k nemoci. V roce 2014 jsou realizovány kurzy hospodaření s penězi, jazykové kurzy angličtiny, výuka hry na hudební nástroj, výuka PC, psaní na PC všemi deseti. Důležitou aktivitou projektu je také příprava mladých lidí s duševním onemocněním ke studiu na středních a učňovských školách a pomoc při studiu. Již devátým rokem spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde v roce 2014 studovalo s naší podporou 6 lidí s duševním onemocněním. Finanční podpora: statutární město Ostrava 6. Prolomení ticha Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2009 je zapojit se společně se skupinou Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do XXV. ročníku celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (Ostravské týdny produševní zdraví). Naši společnou snahou je prostřednictvím informační kampaně a společenských programů pravdivě informovat veřejnost o 3

4 problematice lidí s duševním onemocněním a tím přispět ke zlepšení postoje a k větší toleranci společnosti k lidem s duševním onemocněním. Hlavní akcí projektu bude uskutečnění festivalu s názvem: CRAZY FEST na Porubském zámku ve dnech 11. a 12. září. Veřejnost bude informována o této destigmatizační kampani prostřednictvím rozhlasového vysílání rádia Českého rozhlasu, tiskových zpráv, infoportálu Komunitního plánu města Ostravy, veřejného portálu Helpnetu a prostřednictvím webových stránek zapojených organizací. Hlavním sloganem kampaně bude: Duševní nemoc není nálepka. Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Finanční podpora: statutární město Ostrava, Moravskoslezská kraj, Úřad městského obvodu Poruba 7. Terénní sociální asistence prostřednictvím Veřejně prospěšné práce Tento projekt realizujme ve spolupráci s Úřadem práce od 2.9.2O13. Smyslem projektu je především zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří poskytují terénní služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory. Projekt navazuje na brněnský projekt Dotyk, který zaměstnával lidi s duševním onemocněním, kteří poskytovali terénní služby lidem se stejným znevýhodněním. Snahou naší organizace je poskytnout těmto lidem podporu a potřebné vzdělání pro výkon terénních sociálních asistentů. V současné době zaměstnáváme čtyři lidí se zkušeností s duševním onemocněním a jednoho člověka s jiným zdravotním znevýhodněním na pozici terénních sociálních asistentů a dva lidi v dlouhodobé evidenci na ÚP na pozici sociálních asistentů. Všichni asistenti absolvovali 150 hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách. 8. Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitaci naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku Od roku 2007 prošla MENS SANA mnoha změnami, začali jsme provozovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, několikrát jsme se stěhovali. Soustředili jsme se primárně na poskytování sociálních služeb, volnočasových aktivit, vzdělávání, kognitivní rehabilitaci a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V letošním roce vyvstala u našich uživatelů potřeba práce na zkoušku, a tak jsme se rozhodli vrátit k tomuto projektu. Pracovní rehabilitaci uskutečňujeme s podporou Úřadu práce od června letošního roku. V současné době probíhá pracovní rehabilitace v dřevařské dílně. Do pracovní rehabilitace se již od června zapojilo osm lidí s duševním onemocněním. Během několika následujících měsíců chceme rozšířit pracovní rehabilitaci o práci v rukodělné a textilní dílně. Uživatelé pracovní rehabilitace pracují pod vedením odborného pracovníka, který má mnohaleté zkušenosti s vedením pracovního kolektivu a taktéž s vedením pracovní rehabilitace. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme podporu, potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci v chráněných dílnách. Podporu tomuto projektu jsme získali taktéž prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje. 4

5 9. Sociální podnikání Od roku 2001 se MENS SANA snaží o sociální podnikání. Výráběli jsme a prodávali dřevěné hračky, textilní, keramické a rukodělné výrobky, provozovali prádelnu s mandlovnou, prodávali bylinky. V současné době výrobky z našich dílen (textilní, keramické, dřevařské) prodáváme na různých prodejních akcích. Snažíme se získat zakázky od firem. Začali jsme spolupracovat s firmou RESPIRO. Opravujeme další prostory ve kterých bude samostatná dřevařská a rukodělná dílna. Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterému se nám podaří získat zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na provoz dílen a odměny lidem zapojených do sociálního podnikání. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje. Zapsala: Jaroslava Saidlová, ředitelka 5

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s.... 4 Projekty v roce 2007... 6 Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce... 13 Školení, semináře, služební

Více

Výro cní zpráva 2011. 1úvodem

Výro cní zpráva 2011. 1úvodem Výro cní zpráva 2011 1úvodem obsah O nás 2 Činnosti 3 Družstvo NAPROTI 8 Podpořené projekty 10 Mezinárodní spolupráce 13 Finanční hospodaření 14 Partneři a sponzoři 16 1úvodem Vážení přátelé, v minulém

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-12 Ekonomické informace...13 Plány do budoucna...14 1 VZNIK, STRUKTURA,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ13_ ze dne 16. 04. 2013 Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,-

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více