. populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno..."

Transkript

1 211 Kultura a estetika 1) Základní znalosti v oboru hudby, literatury, výtvarného a dramatického umení Skautský vudce by také mel mít všeobecný kulturní prehled Protože je tato oblast velmi rozsáhlá, jenom strucne upozorním na to, co by mel vudce vedet Každý pak muže dále rozvést oblast, kteráje mu nejbližší hudba - mel by znát druhy hudby, strucne je umet charakterizovat vážná hudba - opera, opereta, koncert, hlavní svetové i naše skladatele - Mozart, Beethoven, Vivaldi, Cajkovskij, Smetana, Dvorák, Janácek, Martinu populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno folková a lidová hudba, trampská hudba jazz, blues country - cajun, bluegrass, newgrass, rock-a-billy, moderní country výrazní interpreti jednotlivých hudebních oboru literatura - všeobecný prehled o literárních smerech a nekteré spisovatele antická literatura stredoveká literatura, kroniky, Hus renesance Komenský Palacký, Jungman a spol Romantismus, Scott, Dumas, Mácha realismus, Jirásek, Stendhal básnické smery literatura faktu výtvarné umení, hlavní smery, realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus, moderní umení významné malíre, Vinci, Michelangelo, van Gogh, Picaso, Aleš, Lada, Brandl stavební slohy, románský, gotický, renesancní, barok, významní sochari dramatické umení, divadlo, film, významná dramatická díla, slavní herci a divadelní umelci 208

2 2) Kultura regionu (architektura, památky, divadla výstavy, historie, slavné osobnosti) Jak získávat informace (knihovny, školy, muzea, pametníci) Tato otázka je tak široká, že si dovolím jen strucný prehled Historie: Ledová doba - tlupyprimitivníchlovcumamutu,vzácnénálezyna PardubickuStrednídobakamenná- hlavnerybári,nálezy na soutoku Labe s Chrudimkou Neolit - zemedelský lid osídlil celé východní Polabí Doba bronzová lid s keramikou šnurovou, zvoncových, nálevkových a tulipánovitých poháru na Pardubicku, Chrudimsku a Hradecku V želemé dobe prišel lid s lužickou kulturou a popelnicových polí - rozsáhlá archeologická nalezište - Opatovicen L Prvníhistorickymámý národ - Keltové, rozsáhlé keltské hradište u Ceské Lhotice v Želemých horách V 5 stol pronikl na území slovanský kmen CharvátU, v 8 stol v Polabí již hustá sít osad V 10 stol vmik jádra historického stredovekého ceského státu, pripojeny i Východní Cechy I I až 13 stol z nejstarších slovanských sídlišt krystalimje sít ceských mest Ve 13 stol ve vc regionu 9 královských mest - Hradec Králové, Chrudim, V Mýto, Policka, Chotebor, Dvtir Králové, Jaromer, Trutnov a N Bydžov VC mají dokonce svou vlastní diecézi v Litomyšli Málo se ro:zšírila cinnost stredovekých rádu Jediný vetší klášter benediktinu v Broumove Ostatní nemely celokrajský výmam Pomerne romroooná feudalita - malá výstavba stredovekých hradu, Lichnice, Lipnice, Kunetická hora Ve 14 stol vrcholné dílo gotiky- kostel sv Ducha v Hradci Králové Ve VC silné husitské hnutí - útlum umelecké tvorby V 16 stol VC pernštejnským dominiem Vmiká typizovaná mestská zástavba, Pardubice, Nové Mesto n Met Renesancní mesta i feudální sídla se zaclenují do obrazu krajiny K rozrustajícím se areálum zámku pribývají budovy jiného výmamu V období baroku vmikají jímárny, kocárovny, oranžérie apod Barok plýtval místem, stavby tvorí vetšinou dominantu kraje Barokním obdobím se vývoj kulturní krajiny prakticky uzavrel Inženýrská doba 19 stol ovládla svými díly prírodu vetšinou jen funkcne Architektura,památky: Hradec Králové - Zižkovo námestí, kostel sv Ducha, kostel P Marie s bývalou jemitskou kolejí, biskuyská rezidence, Krajské muzeum Východních Cech, gymnázium J K Tyla Libcany - kostel Nanebevzetí P Marie Chlumec n Cidlinou - kostel sv Voršily zámek, pomník selského povstání Smirice - zámecká kaple, Hrádek u Nechanic Nový Bydžov - historické námestí Trebechovice pod Orebem - OOtlem Cisteves - pomník bitvy u Hradce Králové Pardubice - Zámek, historické Pernštýnské námestí, kostel sv Bartolomeje, Zámecek, Východoceské divadlo, Kunetická hora Sezemice - kostel sv Trojice Vysoké Chvojno - kostel sv Gottharda Veliny - kostel sv Mikuláše, lidová sakrální stavba Lázenský dum Bohdanec DvUrKrálové - historická cást Kuks - nejrozsáhlejší barokní památková rezervace Žírec - kostel sv Anny Choustníkovo Hradište - kostel sv Kríže, Jaromer - kostel sv Mikuláše, mariánská statue na námestí, mestské muzeum, pevnost Josefov Police nad Metují - bývalý kostel NaneOOvzetíP Marie, ranní gotika Frymbork - zrícenina hradu Náchod - renesancní zámek, Dobrošov - Jiráskova chata s rozblednou Nové Mesto nad Metují - zámek Broumov - klášter, skupina barokních kostelu v okolních obcích, Hvema -kaple P Marie Snežné na Broumovských stenách Cervený Kostelec - kostel sv Jakuba Vetšího Skály nebo Bischofstein, zámek pod Teplickými skalami Ceská Skalice - muzeum B Nemcové, Ratiborice - zámek, areál Babiccina údolí Hronov - rodný dum A Jiráska Opocno - zámek Castolovice - zámek Doudleby nad Orlicí - zámek Rychnov nad Knežnou - zámek Homole - poutní místo Dobruška - rodný dum Františka Heka Ceská Trebová - rotunda sv Kateriny v románském slohu Klášterec nad Orlicí - kostel sv Kríže, v blízkosti Zemská brána na Divoké Orlici Litice - hrad Potštejn - zrícenina hradu Vysoké Mýto - kostél sv Vavrince Lanškroun - radnice Králíky - bývalý poutní kostel NaneOOvzetí P Marie s areálem Letohrad - kostel sv Václava rodný dum Petra Jilemnického ŽamOOrk- Katerinský špitál Ústí nad Orlicí - divadlo radnice Brandýs nad Orlicí - památník J A Komenského Svojanov- hrad, kostel sv Mikuláše Policka radnice mestské hradby, muzeum Litomyšl- námestí, zámek, Ceskomoravská vysocina - lidová architektura vynikající malebným a harmonickým zasazením do krajiny Morašice - Ružový paloucek Chrudim - kostel sv Michaela stará radnice, kostel NaneOOvzetíP Marie, novomestská kašna, pomník J Ressla, Mydlárovský dum Lichnice - zrícenina hradu Sec - zrícenina Ohebu KošumOOrk- zrícenina hradu Luže -kostel P Marie Bestvina - kaple sv Jana Nepomuckého, kostel sv Jana Krtitele Nové Hrady - zámek Hermanuv Mestec - kostel sv Bartolomeje, zámecký park Slatinany - zámek, hipologická expozice Veselý Kopec - soubor lidových staveb a remesel Hlinsko - chudinská ctvrt Betlém Ležáky - památník Lipnice - hrad Havlíckuv Brod - námestí Havlíckova Borová památník Karla Havlícka Borovského Ledec nad Sázavou - zámek 209

3 Pohled - klášter Chotebor - zámek Pribyslav - zvonice, Žižkovo pole Slavné osobnosti: Arnošt z Pardubic, Dr Guth Jarkovský, J Ressler, K H Borovský, B Nemcová, A Jirásek, bratri Capkové, bratranci Veverkové, J Kašpar P Jilemnický Vše výše uvedené berte jenom jako prurez regionem Kdo chce znát hloubeji kulturu a historii svého kraje, má nekolik možností Deti ve školách se mnohé dovedí pri hodinách dejepisu Další znalosti ZÍskámestudiem literatury, návštevou muzeí a historických památek z výkladu pruvodcu, lokální pomatky ~istíme pri besedách s místními pametníky a lidovými kronikári apod 3) Význam estetické cinnosti pro rozvoj osobnosti Estetická výchova je nárocná, choulostivá, ale nikdo, kdo pracuje s detmi, sejí nevyhne V cem spocivá význam estetické výchovy: Vychovává vkus, tj cit pro materiál, kombinace fumých materiálu, které jsou vhodné, krásu jednoduchosti, vnitrní pravdivost Osobnost s dobrým vkusem nikdy nepodlehne kýcovitosti Výtvarnou a estetickou cinností rozvijí manuální zrucnost, také trpelivost a rozvahu Estetická výchova a praktická cinnost pri ní bezesporu prispívají k rozvoji myšlení Má vliv na citovou výchovu, na rozvoj predstavivosti a fantazie Prožitek z umeleckého díla má vliv na citový živqt jedince Schopnost rozlišit dobré umení ucí rozlišovat i dobré v živote Clovek ke svému životu vždycky potreboval, potrebuje a bude potrebovat neco víc, než jen uspokojování svých základních potreb Duchovní dimenze, svedomí, víra v neco, co je nad ním, ale také smysl pro krásu jej odlišuje od všech ostatních živých tvoru Už v praveku si lidé zdobili nádoby na uchování potravin, i když by jim stejne dobre sloužily i neozdobené Umení ve všech podobách je nepostradatelnou složkou našeho života, at už je to hudba v nejrumejších projevech, príbehy a lidské osudy, které nás dojímají a obohacují prostrednictvím literatury, divadla, filmu, ladný pohyb lidského tela v tanci, radost z harmonie a krásy, ale i zamyšlení nad podstatnými otázkami lidské existence ve výtvarném umení Již starovecí filosofové a pedagogové minulých staletí si byli vedomi významu umení pro prohlubování charakterových a citových vlastností cloveka Jednou ze specifických vlastností umení je, že zasahuje prímo citovou stránku cloveka, muže proto casto zapusobit pri výchove úcinneji než rozumové duvody 4) Zapojení estetické cinnosti do programu oddílu behem roku a na tábore Než si naplánujeme do programu rukodelné práce, musíme predem rozhodnout, kolik casu jim chceme venovat, abychom stacili práci dokoncit Od nedokoncené práce se nemá odcházet, jen za predpokladu, že si ji chceme rozložit do nekolika etap Proto jednou budeme treba jen skládat lodicku z papíru a pustíme ji po vode Pred vánoci si treba naplánujeme neco složitejšího Predem si však každou vec doma zkusíme vyrobit, abychom poznali všechna úskalí Také musíme vcas detem ríci, co si mají k práci prinést Predem si musíme rozmyslet, ceho chceme zarazením rukodelných nebo výtvarných prací dosáhnout Bud' chceme deti naucit presné a cisté práci, která vyžaduje trpelivost, peclivost, obratnost prstu a v tom prípade volíme napr skládání z papíru vyšívání na kanave, nebo chceme povzbudit fantazii a tvorivost detí a pak ocenujeme predevším originální nápad a výtvarnost a odpustíme drobné nepresnosti I když pracujeme podle predlohy, snažíme se ji nenapodobovat otrocky Každý by mel do díla vložit neco osobního Pracujeme zásadne s prírodními materiály Vyhneme se umelým hmotám, chemlonu a i moduritu Ten se sice tvárí jako keramika, ale je to stále jen náhražka Není nad skutecnou hlínu vypálenou v táborové peci, nad vonavé a teplé drevo, lýko, slámu, proutí, kanafas, modrotisk Vetšinu prací mohou deti delat samy, i když chlapci si radeji vyrobí píštalku nebo upletou z proutí pomlázku a devcata budou radeji vyšívat prostírání pro maminku Trochu odlišný charakter než rukodelné práce mají výtvarné práce - malování, modelování, koláže a kombinované techniky Pri malování predevším navrhneme nejaké téma Dbejme, aby deti malovaly širokým štetcem vodovými nebo krycími barvami na velkou ctvrtku nebo balící papír, a aby pokryly barvou celou plochu K rumým nekonvencním postupum se mužeme inspirovat i umením skutecných mistru Zajdeme--licas od casu na výstavu moderního umení, uvidíme, že se mohou z rumých predmetu vytváret všelijaké zajímavé a hezké trojrozmerné objekty nebo reliéfy Velice pusobivé jsou výtvarné hry v prírode Do našich výtvarných her v prírode asi nebudeme vkládat složité filosofické obsahy, ale zameríme se na výtvarnou pusobivost jednoduchých geometrických obrazcu ze suchých vetví nebo kamenu na základe prastarých symbolu Mužeme delat i jiné vkusné zásahy do prírody, ale nezapomenme vždy vše po sobe dokonale uklidit 5) Výtvarná cínnost, rukodelné práce, výchova k tvorivosti, estetika v prírode, prírodní materiály Zacínáme nenásilne, ucíme se pozorne se dívat a hledat krásu všude, i kde zdánlive nemuže být Všímáme si souzvuku barev, kontrastu svetel a stínu, harmonie tvaru Hlavní zásady estetické výchovy a výchovy k tvorivosti: vkus jednoduchosti - méne znamená nekdy více, neprezdobovat, respektovat a využívat krásu prírody cit pro materiál respektuje prírodu, drevo je nejušlechtilejší a nejkrásnejší, kresba dreva, suky, kura, nikdy nebarvíme, nejvýše napouštíme moridly, hladíme, leštíme voskem, lakování je nebezpecné, kámen, výber tvaru a barvy, možnost 210

4 vzájemné kombinace se drevem, kov zpracováváme jen pri remeslných a materiálových predpokladech, nutno respektovat vlastnosti použitého kovu, jinak vmikají nevkusné kýce námety a jejich zpracování volíme v oblasti skautské a divošské symboliky, prírodních motivu, vystríháme se kýcovitých námetu barevnost, prírodní materiály nebarvíme vubec, jinak omezíme barevnou paletu na 2 nejvýše 3 barvy, vyloucíme zelenou jako esteticky nebezpecnou barvu a také modra je choulostivá, pro nás vhodná kombinace cerná-šedá-bílá, tmave hnedásvetle hnedá-žlutá, barevným kontrastem cerná-bílá-cervená, cerná-žlutá-bílá, cerná-žlutá-cervená Praktické úkoly a využití nekterých materiálu: Doporuceny techniky, které jsou pro deti nejsnadnejší a proto jsou urcitým predpokladem k úspechu Kresbydo kronik- mastnou krídou, tuší, perem nebo drívkem, volit jednoduchý námet, omezený motiv, figurální kresbu Snaha o realismus vede k neumelosti a topornosti Kresby krajiny - podle skutecnosti, vyžadují již urcitý výcvik a zkušenost Kresba zpameti je opet nejvhodnejší jako nárysové schéma Plakáty, pozvánky, diplomy - rozmnožujeme grafickými technikami jako linoryt, kdy do kusu linolea vyryjeme dlátky motiv (pozor, musí být vyryt prevrácene), váleckem rozetreme barvu a otiskujeme na papír technikou razítka, nebo tisk z papírové koláže, cožje plošne vyrešená kresba vystríhaná z tvrdého papíru a nalepená na jiný papír, tiskne se stejne jako linoryt, ale zarucuje menší pocet výtisku Papírovéplastiky,masky- základní tvar ovál s prostriženými otvory pro oci polepujeme stylizovanými, tvarove bohate nadsazenými oblicejovými znaky Kašírovaná maska je jiný typ Na predem pripravenou plastickou formu z hlíny klademe úzké pásky papíru namocené ve studeném klihu Pásky klademe všemi smery až do výše I cm Pak necháme ztvrdnout a opatrne sejmeme Plastická forma musí být samozrejme mastná Dále mužeme vyrábet ruzné papírové figurky Úprava dreva, mátoh, samorostu, totemu spocívá predevším ve výberu, zásahy omezíme na minimum, nedoplnujeme jinými materiály Rezbárské práce jsou nárocnejší, nejsnadnejší z Hpového dreva Hrubé obrysy si nakreslíme na špalík, odstraníme prebytecný materiál a dostaneme hrubý základní tvar, který dále zpresnujeme I tady dbáme na jednoduchost Dále je možné vyrábet reliéfy z ruzných kousku odpadového dreva, kde se využívá jeho odlišného zbarvení Vypalování dreva je vdecnou a oblíbenou technikou Je to ale precizní a zdlouhavá práce Kámen- vybíráme tvary krásné samy o sobe, kombinujeme plastiky se drevem, nebo do mekkých kamenu vybrušujeme ruzné reliéfy Sádra - vyrábíme odlitky, bud do mekké sádry otiskujeme ruzné prírodniny a poté odléváme pozitiv podobne jako pri odlévání stop, nebo vytvarujeme negativ z modelíny a zhotovíme pozitivní odlitek 6) Hudba a zpev v oddíle Hudba muže velice silne zapusobit na citovou stránku, je-li vhodne zvolen okamžik a repertoár V naší práci se nejcasteji uplatnuje zpev jednohlasý, kánony, dvojhlas, zpev s doprovodem kytary nebo flétny, ci jiného nástroje Vybíráme písne vhodné pro hlasy a vek detí a pokud možno i méne známé Pri nácviku postupujeme od písní melodicky jednodušších k složitejším, dbáme na cistotu melodie, dynamicnost zpevu a procítenost prednesu Nekterí vedoucí striktne zakazují jiné písne než lidové a skautské Domníváme se, že není potreba být v tomto smeru úzkoprsý, protože nekteré skautské písnicky mají nekdy nižší úroven než leckterá trampská nebo populární písnicka z dílny treba V+W, Suchého - Šlitra, Vodnanského- Skoumala Mužeme nabídnout i cernošské songy, které jsou rytmem blízké beatové hudbe, písne jihoamerických národu, americkou country, francouzské, anglické a skotské lidové písne a balady Nepripustme jen písne nevkusné a obhroublé Behem roku - zejména v zime si mužeme do klubovny prinést gramofon nebo magnetofon a usporádat si dýchánek pri caji a svíckách a pri poslechu hodnotné hudby Napoprvé to jiste nebude vážná hudba, ale muže to být treba vecer Osvobozeného divadla, Semaforu, cernošských songu, americké country, pak mužeme prejít i ke Smetanovi, Dvorákovi, Janáckovi, hudbe starých mistru - podle úrovne a zájmu devcat a chlapcu Mužeme se i domluvit a nekdy spolecne navštívit koncert Predem deti poucíme jak se chovat, kdy se treba netleská apod Máme-li už urcitou zkušenost, mužeme usporádat vecer hudebních hádanek Snažíme se i neco dozvedet o živote a díle slavných skladatelu našich i svetových, mužeme navštívit nekterá muzea hudby apod 7) Dramatická cinnost - scénky, pantomima, divadlo, poezie V ryze amatérské podobe je divadelní projev soucástí prakticky všech táboráku a verejných vystoupení Má i svuj velký výchovný význam, protože je kolektivní záležitostí Na každém jedinci záleží úspech díla Duležité je, aby všechny deti byly zamestnány jako herci, zpeváci, nápovedy, inspicienti, uvadecky, osvetlovaci a pri príprave kulis a kostýmu Pri verejných vystoupeních se ucí sebeovládání a ukáznenosti Verejná vystoupení jsou i soucástí estetické výchovy - deti se seznamují s literárním textem, pestuje se kultura reci, prednesu, zpevu, pohybu po jevišti, kultivovaného vystupování Jsou popularizací našich myšlenek Mají i financní efekt Pri príprave verejného vystoupení musíme dbát nekterých duležitých zásad: a) Organizacne musíme vše vcas a perfektne zajistit b) Zajistíme si alespon poradní pomoc profesionála nebo ochotníka Pri výberu scénky nebo pri sestavování programu nespoléhejme príliš na texty doby pred dvaceti lety, dbejme na to: 211

5 aby scénka byla pokud momo puvodní nebo málo známá aby text, at už veselý nebo vážný mel hlubší smysl aby scénka byla srozumitelná a dobre vypointovaná aby v textu, treba improvizovaném nebo v libretu k pantomime, bylyjasné a prehledné vztahy mezi postavami Pri provedení dbáme na: peclivost nastudování, znalost textu zpameti zretelnou výslovnost, primerenou rychlost a hlasitost mluvy, na intonaci, na to, aby se nemluvilo :zádyk obecenstvu, aby nezanikly klícové momenty prirozenost pohybu a mimiky úroven rekvizit a kostýmu, eventuelne kulis Co hrát? Nejradej zdramatizované zážitky z tábora nebo z výletu, pantomimické hrícky, dramatizace písnicek, bájí, povestí, lidové hry Duležitou osobou všech verejných vystoupení je konferenciér, který spojuje a ohlašuje jednotlivá císla Konferování je velmi nárocná funkce, která vyžaduje inteligenci, pohotovost, kulturní projev, neprehnanou gestikulaci i príjemný zevnejšek 8) Výchova ke ctenárství, umení psát, poezie Nemužeme si myslet, že vzdelávání je dostatecné jen tím, že díte chodí do školy a dobre ji zvládá Mezi dospívajícími detmi se pozná velmi rychle díte sectelé od ostatních Nejde jen o schopnosti se vyjadrovat a o pomerne široký rozhled Stará :zásada ríká, že knihy otevírají cestu do života, rozširují obzory a mnohé se lze z nich naucit Na vudci je, aby dokázal detem poradit co císt, nebot mnohé mají v této otázce nejasno Pri dnešních cenách knih podporujeme návštevy knihoven Preci jen pujcování knih je levnejší Do vlastní knihovnicky si naopak budeme porizovat ty knihy, ke kterým se budeme vracet Bude to asi skautská literatura, naucná literatura, ruzné obrazové atlasy apod Pri ctení knih se nesmí spechat Mohlo by se stát, že díte precte množství knih, ale rychle zapomene, co v nich bylo, kdo je napsal, co se jim v nich líbilo a co ne Tím bychom cetbu znehodnotili Ke kulture také patrí správné zacházení s knihou Zabalit, neušpinit, nenechat válet nekde venku (na tábore), chránit pred vlhkem, nesvacit nad ní, používat vhodnou :záložkunenicící knihu, neohýbat listy Úcta ke knize je totiž i úctou k lidem, k autorovi i k dalším ctenárum Umení psát není dáno každému Je však možné psaný projev urcitým zpusobem trénovat Ve skautingu je k tomu mnoho príležitostí Každý clen oddílu si preci vede svuj deník, kam si zapisuje nejen nové poznatky, ale treba i :zážitky Družiny i oddíl vedou své kroniky Psaním se ucíme tomu, aby naše zprávy byly citelné, mely urcitý sloh a srozumitelnost Pri 'psaní pamatujeme i na pravopis Jak zjistit, zda píši dobre? Zkus detem poradit co psát Treba at popíší ranní svítání na hlídce, vecerní ohen, pohled na hvezdnou oblohu, na bourkové mraky, na strom ve vetru, nebo cokoliv, co je zaujme At svuj :zápis pak dají nekomu precíst a uvidí, zda se bude líbit Kdyžjejich text poprvé nezaujme, nesmí se nechat odradit a zkusit psát znovu Pritom je nutno si položit otázky jestli to nebylo moc dlouhé, moc jednoduché, jestli jsem se príliš neopakoval Mužu se radit i s nekým, kdo píše pekne a ctive, kdo nás upozorní na chyby a nepekné obraty Vyšší formou psaní je poezie Tu opravdu nemuže psát každý Presto mohou deti poezii chápat a císt U poezie rozhoduje vek Malé deti mají rády jednoduchá ríkadla a rýmovacky, které asi ješte za pravou poezii nemužeme pokládat Starší deti už muže zaujmout spíše epika, básen se zajímavým dejem Lyrika je urcena pro okruh lidí, kterí ji dovedou pochopit Patríme-li k tem, kterí ji dovedou chápat, pak prírodní lyrika patrí k tomu nejlepšímu, co mužeme do sebe vstrebat 9) Výzdoba klubovny nástenky kronika a zápisník z estetické stránky Estetika doma, v osobním vzhledu Skautská klubovna je místo, kde se každý týden scházi družiny i oddíl Má být místem, kde spolu muže družina být sama, kout plány a domlouvat další podniky, místem, kde je všem spolu dobre Má být místem, které prímo láká k tomu neco vytváret, malovat, zazpívat si, povídat nebo neco si precíst Každý dobrý oddíl se snaží mít klubovnu co nejhezcí Klubovnu mužeme všelijak vyzdobit Záleží na našich schopnostech Holé zdi mužeme pomalovat, napríklad skautskými symboly, nebo i kresbami zvírat, kvetin a krajiny Používáme takové barvy, které se mohou prípadne ze zdi odstranit To nemusí platit v klubovne, kterou skautské stredisko vlastní, ovšem takové nejsou všechny, mnohde jsme jen v pronájmu Estetickou výzdobu klubovny tvorí dále ruzné vývesky a nástenky Slouží k bodování a sledování docházky, k vyvešování duležitých zpráv, ale i ruzných výtvarných del clenu oddílu, výstrižku z casopisu V klubovne udržujeme vzorný porádek Oddílové a družínové kroniky zachycují :zážitkyz výprav, klubovních schuze a táboru Clenové oddílu zustávají na jejich stránkách stále mladí Kronik by si meli všichni v oddílech vážit Jak vyrobit hodnotný :zápisdo kroniky? V kronice zachytit to opravdu podstatné, co se událo Psát vecne ale s humorem Zaznamenávat kuriózní prípady jednotlivých clenu oddílu Psát esteticky, citelne, dodržovat od okraju urcité vzdálenosti, pri psaní používat podložku s natištenými rádky Zápis bude citelnejší a nemuže dojít k jeho vyrytí na další stránku V textu vynechávat hodne místa na obrázky, fotografie a památky z her a :závoduje-ii v oddíle zdatný kreslír, necht kroniku hojne zdobí obrázky Skautský :zápisník se stává od vstupu do oddílu nepostradatelným pomocníkem každého clena Zápisník peclive vedený, doplnovaný a bohate byt neumele, ilustrovaný je chloubou majitele Každý skautský :zápisníkje malé výtvarné dílo Svému majiteli slouží jako prehled a adresár clenu oddílu, zdroj informací o oddíle, jeho :zákonecha zvyklostech, ucebnice skautských dovedností, kterou si sám vytvárí, památník na oddílové podniky, zvláštní forma osobního deníku a zrcadlo úspechu v oddílovém živote Zdobíme ho bohate kresbami, ale i jeho desky nebo obal mohou být ruzne ztvárneny (kuže, brezová kura, králicí kožešinka apod) 2U

6 Estetika osobnosti závisí na tom, jaký je clovek uvnitr, jaký má charakter a jak bohatý vnitrní život Sebekrásnejší dívka oblecená podle poslední módy muže pusobit vulgárne nebo prázdne, nebude-li pod krásným povrchem inteligence, duševní bohatství a morální kvality Naopak nekdy chytré dívky upadají do druhého extrému, kdy naprosto nedbají o svuj vzhled Toto platí v menší, ci vetší míre i o chlapcích Delejme v oddílech diskuse na téma vkus a nevkus v oblékání, péce o vlasy a plet, vliv gymnastiky, sportu, tance a osobní hygieny k dosažení estetického vzhledu Rozhodne to patrí nejen do skautské výchovy Je vedecky dokázáno, re každý, kdo o sobe ví, re mu to sluší, vykazuje i vyšší výkonnost v práci i vetší spokojenost ze života Estetika osobnosti není ovšem jen zevnejšek, ale i zpusob reci, chování, nenuceného pohybu Prirozené a slušné chování zdaleka není u mladých lidí samozrejmostí 10) Spolecenské chování o spolecenském chování jako projevu kulturního cloveka se asi nebudeme moc rozepisovat Nemá asi význam, zde vyjmenovávat, kdy dává muž prednost rene, jak se chovat ve styku se staršúni lidmi atd To vše by melo být pro každého skauta a skautku zcela prirozené Lze to vycíst i v ruzných pravidlech spolecenského chování a podobné literatury Pro nás je duležité, abychom tato pravidla prevádeli v praxi, a to nejenom pri skautské cinnosti Má to však jeden hácek - sebevzdelávání a sebevýchovu vedoucích Není-li v nich samotných zájem o jakýkoliv druh umení, nejsou-li sami dost vnímaví, nemají-li dobrý vkus, nepecují o svuj vzhled a nemají-li sami dobré spolecenské chování, nemohou ze sebe nic rozdávat Pri práci s detmi pozorujeme jejich chování k sobe navzájem, vedeme je zájmu o svuj vzhled, dbáme o kulturu stolování a nenásilnou fonnou je upozornujeme na prohrešky a nedostatky a hlavne jim sami jdeme príkladem 11) Program táborových ohnu o kouzlu vecerního ohne v prírode ví každý a není treba ho pripomínat Delejte táborové ohne, avšak nedelejte je príliš casto, zevšední a nebude pro ne dost vhodného programu Povezme si neco o programu táborového ohne Podle jakési nepsané tradice se za pravou nápln táboráku považují veselé výstupy Setkáme se s paradoxem, kde úvodem se slavnostne a vážne zapaluje ohen a potom následuje kabaret nebo estráda Tato kompozice je zcela nevhodná Tato stará šablona je aplikována na 95% všech našich táboru Jako by u každého táboráku muselo být bujné veselí Nic proti smíchu, je ho potreba dnes víc než kdy jindy, ale z toho, co se u ohnu vidí, se casto chce spíše brecet Stále opakované banality a sentimentální odrhovacky kazí v detech vkus, jsou únikem ze skutecnosti až do stupidnosti Deti to samozrejme vidí jinýma ocima Jak to udelat, aby se tato pul století stará tradice rozbila? Recitace veršu je pekná vec, ale u táboráku s ní moc neuspejeme, alespon pokud tam sedí napr 13 letí kluci Poezie se hodí spíše pro starší vekovou kategorii Dospívající chlapci a devcata spíše snesou epiku než lyriku (epika je básen s reálným dejem) Pokud se rozhodnete pro poezii, pak se obratte ke skutecným básníkum a ne k prázdným rýmovackám Mezery mezi mnohdy banálními výstupy, scénkami a trapnými žerty mohou vyplnit vyprávení o zajímavých tématech jako Atlantida, vyspelé kultury Mayu, Inku a Aztéku, o pravekých lovcích žijících i na našem území, o zážitcích z minulých táboru - témat je nepreberné množství Každý si muže k táboráku pripravit i nejakou podivuhodnou príhodu ze svého života Bude to prijatelná zábava a soucasne rétorické cvicení Volné a jasné vyjadrování je potreba cvicit už od detství Mohou se také porádat rozpravy na téma "co se mi na tábore líbí a co ne" nebo "co by mel oddíl delat v príštím roce" apod Mužeme pozvat k táboráku cloveka, který má velké životní zkušenosti a delá neco zajímavého ( hajného, pracovníka muzea, archeologa, místního kronikáre ) Melo by se hodne zpívat, nejlépe s kytarou nebo i sjinými nástroji Co zpívat? Ne písnicky s hloupými slovy nebo nezajímavou melodií Mužete zpívat ceské lidovky, ale i francouzské, anglické a skotské lidové písne a lidovky z Ameriky - kovbojské, zlatokopecké, námornické a cernošské Je v nich cit, mají krásné texty ajiskrivý humor Každý oddíl si casem vytvorí svuj repertoár Spolecný zpev vytvárí voddíle peknou atmosféru a spojuje deti dohromady 12) Vnímání krajiny, estetika a architektura tábora Výtvarná stránka usporádání tábora je stejne duležitá jako dobre vyrešený provoz táborište, který nemusí být na první pohled patrný Naopak výtvarné zámery, vhodné zaclenení tábora do krajiny a citlivá úprava celého prostoru táborište vzbuzují v úcastníku i návštevníku tábora estetické zážitky a jsou výchovnými prvky Jen tím, že jsme cokoliv v prírode umístili nebo postavili, ovlivnili jsme prírodní prostor a vytvorili nové prostredí Jestli dobré nebo špatné, o tom rozhoduje práve schopnost vnímat krajinu a cit pro estetiku Našimi tábory chceme prírodní rámec krášlit nebo alespon nepoškodit, proto se musíme o výtvarnou stránku našeho táborište v celku i v podrobnostech zajímat a hledat stále cesty, jak ji privést k nejvyššímu uplatnení Jisté je, že tyto souvislosti jsou jedny z nejobtífuejších, a že je zapotrebí rešit je více citem než rozumem, spíše zkusmo než rázným rozhodnutím, že se jim nedá naucit Získávají se teprve dlouhou zkušeností, bedlivým a castým pozorováním ruzných táboru Nekteré z poznatku byly již vyzkoušeny na mnoha táborech a mohou se témer všude uplatnit: Ubytovací stany umistujeme vždy tak, aby za nim i byl už jen les nebo jiná zelen Stanová plátna a jejich rytmus proti zeleni vytvárí krásný prvek velmi príbuzný obrysu jehlicnatého lesa proti obloze, címž se tyto motivy k sobe vážou Kuchyni a velký spolecný stan jako stavby odlišné umistujeme vždy dál od stanu Pri volbe výšky vlajkového stožáru pamatujeme na to, aby byla vlajka viditelná i ze vzdálenejších prostor táborište O významu tohoto pohledu na vlajku se není treba rozepisovat Vezmeme také v úvahu velikost vlajky k výšce stožáru Vlajka je také mnohem hezcí a výraznejší proti lesu nebo proti obloze

7 Velkou výtvarnou úlohu na táborišti hrají tzv pohledové osy Máme urcitá místa, na kterých se casto zdržujeme a pracujemez tech bychomchteli videt to nejhezcí,co na táboremámezkusmeproto umístitvlajkovýstožár,abyna nej bylo videt z príchozí cesty, nebo z pruseku, aby totem u táborového kruhu byl videt nejakým pruhledem z kuchyne nebo ze stredu tábora, pootocme steny kuchyne nebo jídelny, abychom se dívali pri jídle ze stínu na reku, rybník nebo sluncem ozárenou louku Hlavní vstupní bránu postavme tak, aby nejen vábila ke vstupu do tábora a oznacovala ho príchozím, ale aby také pohled zezadu na ni byl prijemný, pohled z táborového námestícka, který je vlastne castejší, než pohled zepredu Odmítneme jakékoliv ohranicení nebo oplocení tábora Uzavrenosti dosahujeme jinými zpusoby, postavením stanu a vzdálenostmi mezi nimi napríklad Máme-li na táborišti roztroušenou zelen, stromky, keríky, pokusme se jí výtvarne využít a tábor do ní vhodne zastavet Naprosto neskautské je ZÍskávání volného prostoru jejich vymýcením A na záver, jedna z podmínek, aby byl náš tábor krásný a pritažlivý, je všeobecná úprava, výzdoba a úklid táborište 13) Skauting a masová kultura (televize, reklamy, populární hudba) Mnohé deti si zvykají vysedávat hodiny pred televizní obrazovkou To má mnoho záporných dusledku Díte má málo casu na sport, behání venku, kriví se páter, svádí to k mlsání s vlivem na nadváhua špatný vliv má i škodlivézárení v blízkosti obrazovky Na obrazovceje mnoho násilí, díky nemuž se muže zdát, že se lidé dovedou jen prát a hádat, neumí spolupracovat a rešit své spory dohodou, ci hledáním spolecných cest Také reklamy jsou mnohdy škodlivé Navorojí pocit, že nakupování stále nových vecí nás ciní štastnými a spokojenými To vytvárí falešný pohled na svet Televize vede k pasivite Místo vlastní cinnosti a hledání vlastních dobrodružství sledujeme ciny druhých a jejich príbehy, které se nemohou ve skutecnosti odehrát Mnoho poradu predvádí vymyšlené postavy, které nemohou existovat je to v podstate samá hloupost, která kazí vkus a oddaluje díte od svých kamarádu, se kterými muže prožívat ruzné hry, závody a dobrodružné výpravy Ale i v televizi jsou pekné porady, které se vyplatí sledovat jsou o prírode, vzdálených zemích, o živote zvírat Také populární hudba není vždy špatná, jen to nesmí být randál s bezduchými, trapnými texty, mnohdy kombinovanými s nemožnou melodií doporucená literatura: Skauts/cé prameny - Dramatická výchova, Táborové ohne, Skauts/cé divadlo (jeden z posledních svazku této edice, zvlášte doporucuji)

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary Příloha usnesení R09 usnesení příl.1 k usn.č.9/488/07 b.55 příloha 1 - program KPG0701- doporučené dary 2 3 4 5 6 Kulturní sdružení HARANT Pecka, o.s., Pecka Středisko místní kultury při třebechovickém

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více