. populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno..."

Transkript

1 211 Kultura a estetika 1) Základní znalosti v oboru hudby, literatury, výtvarného a dramatického umení Skautský vudce by také mel mít všeobecný kulturní prehled Protože je tato oblast velmi rozsáhlá, jenom strucne upozorním na to, co by mel vudce vedet Každý pak muže dále rozvést oblast, kteráje mu nejbližší hudba - mel by znát druhy hudby, strucne je umet charakterizovat vážná hudba - opera, opereta, koncert, hlavní svetové i naše skladatele - Mozart, Beethoven, Vivaldi, Cajkovskij, Smetana, Dvorák, Janácek, Martinu populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno folková a lidová hudba, trampská hudba jazz, blues country - cajun, bluegrass, newgrass, rock-a-billy, moderní country výrazní interpreti jednotlivých hudebních oboru literatura - všeobecný prehled o literárních smerech a nekteré spisovatele antická literatura stredoveká literatura, kroniky, Hus renesance Komenský Palacký, Jungman a spol Romantismus, Scott, Dumas, Mácha realismus, Jirásek, Stendhal básnické smery literatura faktu výtvarné umení, hlavní smery, realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus, moderní umení významné malíre, Vinci, Michelangelo, van Gogh, Picaso, Aleš, Lada, Brandl stavební slohy, románský, gotický, renesancní, barok, významní sochari dramatické umení, divadlo, film, významná dramatická díla, slavní herci a divadelní umelci 208

2 2) Kultura regionu (architektura, památky, divadla výstavy, historie, slavné osobnosti) Jak získávat informace (knihovny, školy, muzea, pametníci) Tato otázka je tak široká, že si dovolím jen strucný prehled Historie: Ledová doba - tlupyprimitivníchlovcumamutu,vzácnénálezyna PardubickuStrednídobakamenná- hlavnerybári,nálezy na soutoku Labe s Chrudimkou Neolit - zemedelský lid osídlil celé východní Polabí Doba bronzová lid s keramikou šnurovou, zvoncových, nálevkových a tulipánovitých poháru na Pardubicku, Chrudimsku a Hradecku V želemé dobe prišel lid s lužickou kulturou a popelnicových polí - rozsáhlá archeologická nalezište - Opatovicen L Prvníhistorickymámý národ - Keltové, rozsáhlé keltské hradište u Ceské Lhotice v Želemých horách V 5 stol pronikl na území slovanský kmen CharvátU, v 8 stol v Polabí již hustá sít osad V 10 stol vmik jádra historického stredovekého ceského státu, pripojeny i Východní Cechy I I až 13 stol z nejstarších slovanských sídlišt krystalimje sít ceských mest Ve 13 stol ve vc regionu 9 královských mest - Hradec Králové, Chrudim, V Mýto, Policka, Chotebor, Dvtir Králové, Jaromer, Trutnov a N Bydžov VC mají dokonce svou vlastní diecézi v Litomyšli Málo se ro:zšírila cinnost stredovekých rádu Jediný vetší klášter benediktinu v Broumove Ostatní nemely celokrajský výmam Pomerne romroooná feudalita - malá výstavba stredovekých hradu, Lichnice, Lipnice, Kunetická hora Ve 14 stol vrcholné dílo gotiky- kostel sv Ducha v Hradci Králové Ve VC silné husitské hnutí - útlum umelecké tvorby V 16 stol VC pernštejnským dominiem Vmiká typizovaná mestská zástavba, Pardubice, Nové Mesto n Met Renesancní mesta i feudální sídla se zaclenují do obrazu krajiny K rozrustajícím se areálum zámku pribývají budovy jiného výmamu V období baroku vmikají jímárny, kocárovny, oranžérie apod Barok plýtval místem, stavby tvorí vetšinou dominantu kraje Barokním obdobím se vývoj kulturní krajiny prakticky uzavrel Inženýrská doba 19 stol ovládla svými díly prírodu vetšinou jen funkcne Architektura,památky: Hradec Králové - Zižkovo námestí, kostel sv Ducha, kostel P Marie s bývalou jemitskou kolejí, biskuyská rezidence, Krajské muzeum Východních Cech, gymnázium J K Tyla Libcany - kostel Nanebevzetí P Marie Chlumec n Cidlinou - kostel sv Voršily zámek, pomník selského povstání Smirice - zámecká kaple, Hrádek u Nechanic Nový Bydžov - historické námestí Trebechovice pod Orebem - OOtlem Cisteves - pomník bitvy u Hradce Králové Pardubice - Zámek, historické Pernštýnské námestí, kostel sv Bartolomeje, Zámecek, Východoceské divadlo, Kunetická hora Sezemice - kostel sv Trojice Vysoké Chvojno - kostel sv Gottharda Veliny - kostel sv Mikuláše, lidová sakrální stavba Lázenský dum Bohdanec DvUrKrálové - historická cást Kuks - nejrozsáhlejší barokní památková rezervace Žírec - kostel sv Anny Choustníkovo Hradište - kostel sv Kríže, Jaromer - kostel sv Mikuláše, mariánská statue na námestí, mestské muzeum, pevnost Josefov Police nad Metují - bývalý kostel NaneOOvzetíP Marie, ranní gotika Frymbork - zrícenina hradu Náchod - renesancní zámek, Dobrošov - Jiráskova chata s rozblednou Nové Mesto nad Metují - zámek Broumov - klášter, skupina barokních kostelu v okolních obcích, Hvema -kaple P Marie Snežné na Broumovských stenách Cervený Kostelec - kostel sv Jakuba Vetšího Skály nebo Bischofstein, zámek pod Teplickými skalami Ceská Skalice - muzeum B Nemcové, Ratiborice - zámek, areál Babiccina údolí Hronov - rodný dum A Jiráska Opocno - zámek Castolovice - zámek Doudleby nad Orlicí - zámek Rychnov nad Knežnou - zámek Homole - poutní místo Dobruška - rodný dum Františka Heka Ceská Trebová - rotunda sv Kateriny v románském slohu Klášterec nad Orlicí - kostel sv Kríže, v blízkosti Zemská brána na Divoké Orlici Litice - hrad Potštejn - zrícenina hradu Vysoké Mýto - kostél sv Vavrince Lanškroun - radnice Králíky - bývalý poutní kostel NaneOOvzetí P Marie s areálem Letohrad - kostel sv Václava rodný dum Petra Jilemnického ŽamOOrk- Katerinský špitál Ústí nad Orlicí - divadlo radnice Brandýs nad Orlicí - památník J A Komenského Svojanov- hrad, kostel sv Mikuláše Policka radnice mestské hradby, muzeum Litomyšl- námestí, zámek, Ceskomoravská vysocina - lidová architektura vynikající malebným a harmonickým zasazením do krajiny Morašice - Ružový paloucek Chrudim - kostel sv Michaela stará radnice, kostel NaneOOvzetíP Marie, novomestská kašna, pomník J Ressla, Mydlárovský dum Lichnice - zrícenina hradu Sec - zrícenina Ohebu KošumOOrk- zrícenina hradu Luže -kostel P Marie Bestvina - kaple sv Jana Nepomuckého, kostel sv Jana Krtitele Nové Hrady - zámek Hermanuv Mestec - kostel sv Bartolomeje, zámecký park Slatinany - zámek, hipologická expozice Veselý Kopec - soubor lidových staveb a remesel Hlinsko - chudinská ctvrt Betlém Ležáky - památník Lipnice - hrad Havlíckuv Brod - námestí Havlíckova Borová památník Karla Havlícka Borovského Ledec nad Sázavou - zámek 209

3 Pohled - klášter Chotebor - zámek Pribyslav - zvonice, Žižkovo pole Slavné osobnosti: Arnošt z Pardubic, Dr Guth Jarkovský, J Ressler, K H Borovský, B Nemcová, A Jirásek, bratri Capkové, bratranci Veverkové, J Kašpar P Jilemnický Vše výše uvedené berte jenom jako prurez regionem Kdo chce znát hloubeji kulturu a historii svého kraje, má nekolik možností Deti ve školách se mnohé dovedí pri hodinách dejepisu Další znalosti ZÍskámestudiem literatury, návštevou muzeí a historických památek z výkladu pruvodcu, lokální pomatky ~istíme pri besedách s místními pametníky a lidovými kronikári apod 3) Význam estetické cinnosti pro rozvoj osobnosti Estetická výchova je nárocná, choulostivá, ale nikdo, kdo pracuje s detmi, sejí nevyhne V cem spocivá význam estetické výchovy: Vychovává vkus, tj cit pro materiál, kombinace fumých materiálu, které jsou vhodné, krásu jednoduchosti, vnitrní pravdivost Osobnost s dobrým vkusem nikdy nepodlehne kýcovitosti Výtvarnou a estetickou cinností rozvijí manuální zrucnost, také trpelivost a rozvahu Estetická výchova a praktická cinnost pri ní bezesporu prispívají k rozvoji myšlení Má vliv na citovou výchovu, na rozvoj predstavivosti a fantazie Prožitek z umeleckého díla má vliv na citový živqt jedince Schopnost rozlišit dobré umení ucí rozlišovat i dobré v živote Clovek ke svému životu vždycky potreboval, potrebuje a bude potrebovat neco víc, než jen uspokojování svých základních potreb Duchovní dimenze, svedomí, víra v neco, co je nad ním, ale také smysl pro krásu jej odlišuje od všech ostatních živých tvoru Už v praveku si lidé zdobili nádoby na uchování potravin, i když by jim stejne dobre sloužily i neozdobené Umení ve všech podobách je nepostradatelnou složkou našeho života, at už je to hudba v nejrumejších projevech, príbehy a lidské osudy, které nás dojímají a obohacují prostrednictvím literatury, divadla, filmu, ladný pohyb lidského tela v tanci, radost z harmonie a krásy, ale i zamyšlení nad podstatnými otázkami lidské existence ve výtvarném umení Již starovecí filosofové a pedagogové minulých staletí si byli vedomi významu umení pro prohlubování charakterových a citových vlastností cloveka Jednou ze specifických vlastností umení je, že zasahuje prímo citovou stránku cloveka, muže proto casto zapusobit pri výchove úcinneji než rozumové duvody 4) Zapojení estetické cinnosti do programu oddílu behem roku a na tábore Než si naplánujeme do programu rukodelné práce, musíme predem rozhodnout, kolik casu jim chceme venovat, abychom stacili práci dokoncit Od nedokoncené práce se nemá odcházet, jen za predpokladu, že si ji chceme rozložit do nekolika etap Proto jednou budeme treba jen skládat lodicku z papíru a pustíme ji po vode Pred vánoci si treba naplánujeme neco složitejšího Predem si však každou vec doma zkusíme vyrobit, abychom poznali všechna úskalí Také musíme vcas detem ríci, co si mají k práci prinést Predem si musíme rozmyslet, ceho chceme zarazením rukodelných nebo výtvarných prací dosáhnout Bud' chceme deti naucit presné a cisté práci, která vyžaduje trpelivost, peclivost, obratnost prstu a v tom prípade volíme napr skládání z papíru vyšívání na kanave, nebo chceme povzbudit fantazii a tvorivost detí a pak ocenujeme predevším originální nápad a výtvarnost a odpustíme drobné nepresnosti I když pracujeme podle predlohy, snažíme se ji nenapodobovat otrocky Každý by mel do díla vložit neco osobního Pracujeme zásadne s prírodními materiály Vyhneme se umelým hmotám, chemlonu a i moduritu Ten se sice tvárí jako keramika, ale je to stále jen náhražka Není nad skutecnou hlínu vypálenou v táborové peci, nad vonavé a teplé drevo, lýko, slámu, proutí, kanafas, modrotisk Vetšinu prací mohou deti delat samy, i když chlapci si radeji vyrobí píštalku nebo upletou z proutí pomlázku a devcata budou radeji vyšívat prostírání pro maminku Trochu odlišný charakter než rukodelné práce mají výtvarné práce - malování, modelování, koláže a kombinované techniky Pri malování predevším navrhneme nejaké téma Dbejme, aby deti malovaly širokým štetcem vodovými nebo krycími barvami na velkou ctvrtku nebo balící papír, a aby pokryly barvou celou plochu K rumým nekonvencním postupum se mužeme inspirovat i umením skutecných mistru Zajdeme--licas od casu na výstavu moderního umení, uvidíme, že se mohou z rumých predmetu vytváret všelijaké zajímavé a hezké trojrozmerné objekty nebo reliéfy Velice pusobivé jsou výtvarné hry v prírode Do našich výtvarných her v prírode asi nebudeme vkládat složité filosofické obsahy, ale zameríme se na výtvarnou pusobivost jednoduchých geometrických obrazcu ze suchých vetví nebo kamenu na základe prastarých symbolu Mužeme delat i jiné vkusné zásahy do prírody, ale nezapomenme vždy vše po sobe dokonale uklidit 5) Výtvarná cínnost, rukodelné práce, výchova k tvorivosti, estetika v prírode, prírodní materiály Zacínáme nenásilne, ucíme se pozorne se dívat a hledat krásu všude, i kde zdánlive nemuže být Všímáme si souzvuku barev, kontrastu svetel a stínu, harmonie tvaru Hlavní zásady estetické výchovy a výchovy k tvorivosti: vkus jednoduchosti - méne znamená nekdy více, neprezdobovat, respektovat a využívat krásu prírody cit pro materiál respektuje prírodu, drevo je nejušlechtilejší a nejkrásnejší, kresba dreva, suky, kura, nikdy nebarvíme, nejvýše napouštíme moridly, hladíme, leštíme voskem, lakování je nebezpecné, kámen, výber tvaru a barvy, možnost 210

4 vzájemné kombinace se drevem, kov zpracováváme jen pri remeslných a materiálových predpokladech, nutno respektovat vlastnosti použitého kovu, jinak vmikají nevkusné kýce námety a jejich zpracování volíme v oblasti skautské a divošské symboliky, prírodních motivu, vystríháme se kýcovitých námetu barevnost, prírodní materiály nebarvíme vubec, jinak omezíme barevnou paletu na 2 nejvýše 3 barvy, vyloucíme zelenou jako esteticky nebezpecnou barvu a také modra je choulostivá, pro nás vhodná kombinace cerná-šedá-bílá, tmave hnedásvetle hnedá-žlutá, barevným kontrastem cerná-bílá-cervená, cerná-žlutá-bílá, cerná-žlutá-cervená Praktické úkoly a využití nekterých materiálu: Doporuceny techniky, které jsou pro deti nejsnadnejší a proto jsou urcitým predpokladem k úspechu Kresbydo kronik- mastnou krídou, tuší, perem nebo drívkem, volit jednoduchý námet, omezený motiv, figurální kresbu Snaha o realismus vede k neumelosti a topornosti Kresby krajiny - podle skutecnosti, vyžadují již urcitý výcvik a zkušenost Kresba zpameti je opet nejvhodnejší jako nárysové schéma Plakáty, pozvánky, diplomy - rozmnožujeme grafickými technikami jako linoryt, kdy do kusu linolea vyryjeme dlátky motiv (pozor, musí být vyryt prevrácene), váleckem rozetreme barvu a otiskujeme na papír technikou razítka, nebo tisk z papírové koláže, cožje plošne vyrešená kresba vystríhaná z tvrdého papíru a nalepená na jiný papír, tiskne se stejne jako linoryt, ale zarucuje menší pocet výtisku Papírovéplastiky,masky- základní tvar ovál s prostriženými otvory pro oci polepujeme stylizovanými, tvarove bohate nadsazenými oblicejovými znaky Kašírovaná maska je jiný typ Na predem pripravenou plastickou formu z hlíny klademe úzké pásky papíru namocené ve studeném klihu Pásky klademe všemi smery až do výše I cm Pak necháme ztvrdnout a opatrne sejmeme Plastická forma musí být samozrejme mastná Dále mužeme vyrábet ruzné papírové figurky Úprava dreva, mátoh, samorostu, totemu spocívá predevším ve výberu, zásahy omezíme na minimum, nedoplnujeme jinými materiály Rezbárské práce jsou nárocnejší, nejsnadnejší z Hpového dreva Hrubé obrysy si nakreslíme na špalík, odstraníme prebytecný materiál a dostaneme hrubý základní tvar, který dále zpresnujeme I tady dbáme na jednoduchost Dále je možné vyrábet reliéfy z ruzných kousku odpadového dreva, kde se využívá jeho odlišného zbarvení Vypalování dreva je vdecnou a oblíbenou technikou Je to ale precizní a zdlouhavá práce Kámen- vybíráme tvary krásné samy o sobe, kombinujeme plastiky se drevem, nebo do mekkých kamenu vybrušujeme ruzné reliéfy Sádra - vyrábíme odlitky, bud do mekké sádry otiskujeme ruzné prírodniny a poté odléváme pozitiv podobne jako pri odlévání stop, nebo vytvarujeme negativ z modelíny a zhotovíme pozitivní odlitek 6) Hudba a zpev v oddíle Hudba muže velice silne zapusobit na citovou stránku, je-li vhodne zvolen okamžik a repertoár V naší práci se nejcasteji uplatnuje zpev jednohlasý, kánony, dvojhlas, zpev s doprovodem kytary nebo flétny, ci jiného nástroje Vybíráme písne vhodné pro hlasy a vek detí a pokud možno i méne známé Pri nácviku postupujeme od písní melodicky jednodušších k složitejším, dbáme na cistotu melodie, dynamicnost zpevu a procítenost prednesu Nekterí vedoucí striktne zakazují jiné písne než lidové a skautské Domníváme se, že není potreba být v tomto smeru úzkoprsý, protože nekteré skautské písnicky mají nekdy nižší úroven než leckterá trampská nebo populární písnicka z dílny treba V+W, Suchého - Šlitra, Vodnanského- Skoumala Mužeme nabídnout i cernošské songy, které jsou rytmem blízké beatové hudbe, písne jihoamerických národu, americkou country, francouzské, anglické a skotské lidové písne a balady Nepripustme jen písne nevkusné a obhroublé Behem roku - zejména v zime si mužeme do klubovny prinést gramofon nebo magnetofon a usporádat si dýchánek pri caji a svíckách a pri poslechu hodnotné hudby Napoprvé to jiste nebude vážná hudba, ale muže to být treba vecer Osvobozeného divadla, Semaforu, cernošských songu, americké country, pak mužeme prejít i ke Smetanovi, Dvorákovi, Janáckovi, hudbe starých mistru - podle úrovne a zájmu devcat a chlapcu Mužeme se i domluvit a nekdy spolecne navštívit koncert Predem deti poucíme jak se chovat, kdy se treba netleská apod Máme-li už urcitou zkušenost, mužeme usporádat vecer hudebních hádanek Snažíme se i neco dozvedet o živote a díle slavných skladatelu našich i svetových, mužeme navštívit nekterá muzea hudby apod 7) Dramatická cinnost - scénky, pantomima, divadlo, poezie V ryze amatérské podobe je divadelní projev soucástí prakticky všech táboráku a verejných vystoupení Má i svuj velký výchovný význam, protože je kolektivní záležitostí Na každém jedinci záleží úspech díla Duležité je, aby všechny deti byly zamestnány jako herci, zpeváci, nápovedy, inspicienti, uvadecky, osvetlovaci a pri príprave kulis a kostýmu Pri verejných vystoupeních se ucí sebeovládání a ukáznenosti Verejná vystoupení jsou i soucástí estetické výchovy - deti se seznamují s literárním textem, pestuje se kultura reci, prednesu, zpevu, pohybu po jevišti, kultivovaného vystupování Jsou popularizací našich myšlenek Mají i financní efekt Pri príprave verejného vystoupení musíme dbát nekterých duležitých zásad: a) Organizacne musíme vše vcas a perfektne zajistit b) Zajistíme si alespon poradní pomoc profesionála nebo ochotníka Pri výberu scénky nebo pri sestavování programu nespoléhejme príliš na texty doby pred dvaceti lety, dbejme na to: 211

5 aby scénka byla pokud momo puvodní nebo málo známá aby text, at už veselý nebo vážný mel hlubší smysl aby scénka byla srozumitelná a dobre vypointovaná aby v textu, treba improvizovaném nebo v libretu k pantomime, bylyjasné a prehledné vztahy mezi postavami Pri provedení dbáme na: peclivost nastudování, znalost textu zpameti zretelnou výslovnost, primerenou rychlost a hlasitost mluvy, na intonaci, na to, aby se nemluvilo :zádyk obecenstvu, aby nezanikly klícové momenty prirozenost pohybu a mimiky úroven rekvizit a kostýmu, eventuelne kulis Co hrát? Nejradej zdramatizované zážitky z tábora nebo z výletu, pantomimické hrícky, dramatizace písnicek, bájí, povestí, lidové hry Duležitou osobou všech verejných vystoupení je konferenciér, který spojuje a ohlašuje jednotlivá císla Konferování je velmi nárocná funkce, která vyžaduje inteligenci, pohotovost, kulturní projev, neprehnanou gestikulaci i príjemný zevnejšek 8) Výchova ke ctenárství, umení psát, poezie Nemužeme si myslet, že vzdelávání je dostatecné jen tím, že díte chodí do školy a dobre ji zvládá Mezi dospívajícími detmi se pozná velmi rychle díte sectelé od ostatních Nejde jen o schopnosti se vyjadrovat a o pomerne široký rozhled Stará :zásada ríká, že knihy otevírají cestu do života, rozširují obzory a mnohé se lze z nich naucit Na vudci je, aby dokázal detem poradit co císt, nebot mnohé mají v této otázce nejasno Pri dnešních cenách knih podporujeme návštevy knihoven Preci jen pujcování knih je levnejší Do vlastní knihovnicky si naopak budeme porizovat ty knihy, ke kterým se budeme vracet Bude to asi skautská literatura, naucná literatura, ruzné obrazové atlasy apod Pri ctení knih se nesmí spechat Mohlo by se stát, že díte precte množství knih, ale rychle zapomene, co v nich bylo, kdo je napsal, co se jim v nich líbilo a co ne Tím bychom cetbu znehodnotili Ke kulture také patrí správné zacházení s knihou Zabalit, neušpinit, nenechat válet nekde venku (na tábore), chránit pred vlhkem, nesvacit nad ní, používat vhodnou :záložkunenicící knihu, neohýbat listy Úcta ke knize je totiž i úctou k lidem, k autorovi i k dalším ctenárum Umení psát není dáno každému Je však možné psaný projev urcitým zpusobem trénovat Ve skautingu je k tomu mnoho príležitostí Každý clen oddílu si preci vede svuj deník, kam si zapisuje nejen nové poznatky, ale treba i :zážitky Družiny i oddíl vedou své kroniky Psaním se ucíme tomu, aby naše zprávy byly citelné, mely urcitý sloh a srozumitelnost Pri 'psaní pamatujeme i na pravopis Jak zjistit, zda píši dobre? Zkus detem poradit co psát Treba at popíší ranní svítání na hlídce, vecerní ohen, pohled na hvezdnou oblohu, na bourkové mraky, na strom ve vetru, nebo cokoliv, co je zaujme At svuj :zápis pak dají nekomu precíst a uvidí, zda se bude líbit Kdyžjejich text poprvé nezaujme, nesmí se nechat odradit a zkusit psát znovu Pritom je nutno si položit otázky jestli to nebylo moc dlouhé, moc jednoduché, jestli jsem se príliš neopakoval Mužu se radit i s nekým, kdo píše pekne a ctive, kdo nás upozorní na chyby a nepekné obraty Vyšší formou psaní je poezie Tu opravdu nemuže psát každý Presto mohou deti poezii chápat a císt U poezie rozhoduje vek Malé deti mají rády jednoduchá ríkadla a rýmovacky, které asi ješte za pravou poezii nemužeme pokládat Starší deti už muže zaujmout spíše epika, básen se zajímavým dejem Lyrika je urcena pro okruh lidí, kterí ji dovedou pochopit Patríme-li k tem, kterí ji dovedou chápat, pak prírodní lyrika patrí k tomu nejlepšímu, co mužeme do sebe vstrebat 9) Výzdoba klubovny nástenky kronika a zápisník z estetické stránky Estetika doma, v osobním vzhledu Skautská klubovna je místo, kde se každý týden scházi družiny i oddíl Má být místem, kde spolu muže družina být sama, kout plány a domlouvat další podniky, místem, kde je všem spolu dobre Má být místem, které prímo láká k tomu neco vytváret, malovat, zazpívat si, povídat nebo neco si precíst Každý dobrý oddíl se snaží mít klubovnu co nejhezcí Klubovnu mužeme všelijak vyzdobit Záleží na našich schopnostech Holé zdi mužeme pomalovat, napríklad skautskými symboly, nebo i kresbami zvírat, kvetin a krajiny Používáme takové barvy, které se mohou prípadne ze zdi odstranit To nemusí platit v klubovne, kterou skautské stredisko vlastní, ovšem takové nejsou všechny, mnohde jsme jen v pronájmu Estetickou výzdobu klubovny tvorí dále ruzné vývesky a nástenky Slouží k bodování a sledování docházky, k vyvešování duležitých zpráv, ale i ruzných výtvarných del clenu oddílu, výstrižku z casopisu V klubovne udržujeme vzorný porádek Oddílové a družínové kroniky zachycují :zážitkyz výprav, klubovních schuze a táboru Clenové oddílu zustávají na jejich stránkách stále mladí Kronik by si meli všichni v oddílech vážit Jak vyrobit hodnotný :zápisdo kroniky? V kronice zachytit to opravdu podstatné, co se událo Psát vecne ale s humorem Zaznamenávat kuriózní prípady jednotlivých clenu oddílu Psát esteticky, citelne, dodržovat od okraju urcité vzdálenosti, pri psaní používat podložku s natištenými rádky Zápis bude citelnejší a nemuže dojít k jeho vyrytí na další stránku V textu vynechávat hodne místa na obrázky, fotografie a památky z her a :závoduje-ii v oddíle zdatný kreslír, necht kroniku hojne zdobí obrázky Skautský :zápisník se stává od vstupu do oddílu nepostradatelným pomocníkem každého clena Zápisník peclive vedený, doplnovaný a bohate byt neumele, ilustrovaný je chloubou majitele Každý skautský :zápisníkje malé výtvarné dílo Svému majiteli slouží jako prehled a adresár clenu oddílu, zdroj informací o oddíle, jeho :zákonecha zvyklostech, ucebnice skautských dovedností, kterou si sám vytvárí, památník na oddílové podniky, zvláštní forma osobního deníku a zrcadlo úspechu v oddílovém živote Zdobíme ho bohate kresbami, ale i jeho desky nebo obal mohou být ruzne ztvárneny (kuže, brezová kura, králicí kožešinka apod) 2U

6 Estetika osobnosti závisí na tom, jaký je clovek uvnitr, jaký má charakter a jak bohatý vnitrní život Sebekrásnejší dívka oblecená podle poslední módy muže pusobit vulgárne nebo prázdne, nebude-li pod krásným povrchem inteligence, duševní bohatství a morální kvality Naopak nekdy chytré dívky upadají do druhého extrému, kdy naprosto nedbají o svuj vzhled Toto platí v menší, ci vetší míre i o chlapcích Delejme v oddílech diskuse na téma vkus a nevkus v oblékání, péce o vlasy a plet, vliv gymnastiky, sportu, tance a osobní hygieny k dosažení estetického vzhledu Rozhodne to patrí nejen do skautské výchovy Je vedecky dokázáno, re každý, kdo o sobe ví, re mu to sluší, vykazuje i vyšší výkonnost v práci i vetší spokojenost ze života Estetika osobnosti není ovšem jen zevnejšek, ale i zpusob reci, chování, nenuceného pohybu Prirozené a slušné chování zdaleka není u mladých lidí samozrejmostí 10) Spolecenské chování o spolecenském chování jako projevu kulturního cloveka se asi nebudeme moc rozepisovat Nemá asi význam, zde vyjmenovávat, kdy dává muž prednost rene, jak se chovat ve styku se staršúni lidmi atd To vše by melo být pro každého skauta a skautku zcela prirozené Lze to vycíst i v ruzných pravidlech spolecenského chování a podobné literatury Pro nás je duležité, abychom tato pravidla prevádeli v praxi, a to nejenom pri skautské cinnosti Má to však jeden hácek - sebevzdelávání a sebevýchovu vedoucích Není-li v nich samotných zájem o jakýkoliv druh umení, nejsou-li sami dost vnímaví, nemají-li dobrý vkus, nepecují o svuj vzhled a nemají-li sami dobré spolecenské chování, nemohou ze sebe nic rozdávat Pri práci s detmi pozorujeme jejich chování k sobe navzájem, vedeme je zájmu o svuj vzhled, dbáme o kulturu stolování a nenásilnou fonnou je upozornujeme na prohrešky a nedostatky a hlavne jim sami jdeme príkladem 11) Program táborových ohnu o kouzlu vecerního ohne v prírode ví každý a není treba ho pripomínat Delejte táborové ohne, avšak nedelejte je príliš casto, zevšední a nebude pro ne dost vhodného programu Povezme si neco o programu táborového ohne Podle jakési nepsané tradice se za pravou nápln táboráku považují veselé výstupy Setkáme se s paradoxem, kde úvodem se slavnostne a vážne zapaluje ohen a potom následuje kabaret nebo estráda Tato kompozice je zcela nevhodná Tato stará šablona je aplikována na 95% všech našich táboru Jako by u každého táboráku muselo být bujné veselí Nic proti smíchu, je ho potreba dnes víc než kdy jindy, ale z toho, co se u ohnu vidí, se casto chce spíše brecet Stále opakované banality a sentimentální odrhovacky kazí v detech vkus, jsou únikem ze skutecnosti až do stupidnosti Deti to samozrejme vidí jinýma ocima Jak to udelat, aby se tato pul století stará tradice rozbila? Recitace veršu je pekná vec, ale u táboráku s ní moc neuspejeme, alespon pokud tam sedí napr 13 letí kluci Poezie se hodí spíše pro starší vekovou kategorii Dospívající chlapci a devcata spíše snesou epiku než lyriku (epika je básen s reálným dejem) Pokud se rozhodnete pro poezii, pak se obratte ke skutecným básníkum a ne k prázdným rýmovackám Mezery mezi mnohdy banálními výstupy, scénkami a trapnými žerty mohou vyplnit vyprávení o zajímavých tématech jako Atlantida, vyspelé kultury Mayu, Inku a Aztéku, o pravekých lovcích žijících i na našem území, o zážitcích z minulých táboru - témat je nepreberné množství Každý si muže k táboráku pripravit i nejakou podivuhodnou príhodu ze svého života Bude to prijatelná zábava a soucasne rétorické cvicení Volné a jasné vyjadrování je potreba cvicit už od detství Mohou se také porádat rozpravy na téma "co se mi na tábore líbí a co ne" nebo "co by mel oddíl delat v príštím roce" apod Mužeme pozvat k táboráku cloveka, který má velké životní zkušenosti a delá neco zajímavého ( hajného, pracovníka muzea, archeologa, místního kronikáre ) Melo by se hodne zpívat, nejlépe s kytarou nebo i sjinými nástroji Co zpívat? Ne písnicky s hloupými slovy nebo nezajímavou melodií Mužete zpívat ceské lidovky, ale i francouzské, anglické a skotské lidové písne a lidovky z Ameriky - kovbojské, zlatokopecké, námornické a cernošské Je v nich cit, mají krásné texty ajiskrivý humor Každý oddíl si casem vytvorí svuj repertoár Spolecný zpev vytvárí voddíle peknou atmosféru a spojuje deti dohromady 12) Vnímání krajiny, estetika a architektura tábora Výtvarná stránka usporádání tábora je stejne duležitá jako dobre vyrešený provoz táborište, který nemusí být na první pohled patrný Naopak výtvarné zámery, vhodné zaclenení tábora do krajiny a citlivá úprava celého prostoru táborište vzbuzují v úcastníku i návštevníku tábora estetické zážitky a jsou výchovnými prvky Jen tím, že jsme cokoliv v prírode umístili nebo postavili, ovlivnili jsme prírodní prostor a vytvorili nové prostredí Jestli dobré nebo špatné, o tom rozhoduje práve schopnost vnímat krajinu a cit pro estetiku Našimi tábory chceme prírodní rámec krášlit nebo alespon nepoškodit, proto se musíme o výtvarnou stránku našeho táborište v celku i v podrobnostech zajímat a hledat stále cesty, jak ji privést k nejvyššímu uplatnení Jisté je, že tyto souvislosti jsou jedny z nejobtífuejších, a že je zapotrebí rešit je více citem než rozumem, spíše zkusmo než rázným rozhodnutím, že se jim nedá naucit Získávají se teprve dlouhou zkušeností, bedlivým a castým pozorováním ruzných táboru Nekteré z poznatku byly již vyzkoušeny na mnoha táborech a mohou se témer všude uplatnit: Ubytovací stany umistujeme vždy tak, aby za nim i byl už jen les nebo jiná zelen Stanová plátna a jejich rytmus proti zeleni vytvárí krásný prvek velmi príbuzný obrysu jehlicnatého lesa proti obloze, címž se tyto motivy k sobe vážou Kuchyni a velký spolecný stan jako stavby odlišné umistujeme vždy dál od stanu Pri volbe výšky vlajkového stožáru pamatujeme na to, aby byla vlajka viditelná i ze vzdálenejších prostor táborište O významu tohoto pohledu na vlajku se není treba rozepisovat Vezmeme také v úvahu velikost vlajky k výšce stožáru Vlajka je také mnohem hezcí a výraznejší proti lesu nebo proti obloze

7 Velkou výtvarnou úlohu na táborišti hrají tzv pohledové osy Máme urcitá místa, na kterých se casto zdržujeme a pracujemez tech bychomchteli videt to nejhezcí,co na táboremámezkusmeproto umístitvlajkovýstožár,abyna nej bylo videt z príchozí cesty, nebo z pruseku, aby totem u táborového kruhu byl videt nejakým pruhledem z kuchyne nebo ze stredu tábora, pootocme steny kuchyne nebo jídelny, abychom se dívali pri jídle ze stínu na reku, rybník nebo sluncem ozárenou louku Hlavní vstupní bránu postavme tak, aby nejen vábila ke vstupu do tábora a oznacovala ho príchozím, ale aby také pohled zezadu na ni byl prijemný, pohled z táborového námestícka, který je vlastne castejší, než pohled zepredu Odmítneme jakékoliv ohranicení nebo oplocení tábora Uzavrenosti dosahujeme jinými zpusoby, postavením stanu a vzdálenostmi mezi nimi napríklad Máme-li na táborišti roztroušenou zelen, stromky, keríky, pokusme se jí výtvarne využít a tábor do ní vhodne zastavet Naprosto neskautské je ZÍskávání volného prostoru jejich vymýcením A na záver, jedna z podmínek, aby byl náš tábor krásný a pritažlivý, je všeobecná úprava, výzdoba a úklid táborište 13) Skauting a masová kultura (televize, reklamy, populární hudba) Mnohé deti si zvykají vysedávat hodiny pred televizní obrazovkou To má mnoho záporných dusledku Díte má málo casu na sport, behání venku, kriví se páter, svádí to k mlsání s vlivem na nadváhua špatný vliv má i škodlivézárení v blízkosti obrazovky Na obrazovceje mnoho násilí, díky nemuž se muže zdát, že se lidé dovedou jen prát a hádat, neumí spolupracovat a rešit své spory dohodou, ci hledáním spolecných cest Také reklamy jsou mnohdy škodlivé Navorojí pocit, že nakupování stále nových vecí nás ciní štastnými a spokojenými To vytvárí falešný pohled na svet Televize vede k pasivite Místo vlastní cinnosti a hledání vlastních dobrodružství sledujeme ciny druhých a jejich príbehy, které se nemohou ve skutecnosti odehrát Mnoho poradu predvádí vymyšlené postavy, které nemohou existovat je to v podstate samá hloupost, která kazí vkus a oddaluje díte od svých kamarádu, se kterými muže prožívat ruzné hry, závody a dobrodružné výpravy Ale i v televizi jsou pekné porady, které se vyplatí sledovat jsou o prírode, vzdálených zemích, o živote zvírat Také populární hudba není vždy špatná, jen to nesmí být randál s bezduchými, trapnými texty, mnohdy kombinovanými s nemožnou melodií doporucená literatura: Skauts/cé prameny - Dramatická výchova, Táborové ohne, Skauts/cé divadlo (jeden z posledních svazku této edice, zvlášte doporucuji)

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** ***

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** *** Myšlenkové základy skautingu, historie. * * 1.1 Předchůdci a inspirace (antika, křesťanství, rytíři, Komenský, Rousseau, Thoreau,...) 1 7 8 2 1.2 Zakladatelé skautingu. Dva základní směry v dějinách skautingu

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více