. populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno..."

Transkript

1 211 Kultura a estetika 1) Základní znalosti v oboru hudby, literatury, výtvarného a dramatického umení Skautský vudce by také mel mít všeobecný kulturní prehled Protože je tato oblast velmi rozsáhlá, jenom strucne upozorním na to, co by mel vudce vedet Každý pak muže dále rozvést oblast, kteráje mu nejbližší hudba - mel by znát druhy hudby, strucne je umet charakterizovat vážná hudba - opera, opereta, koncert, hlavní svetové i naše skladatele - Mozart, Beethoven, Vivaldi, Cajkovskij, Smetana, Dvorák, Janácek, Martinu populární hudba - tanecní, rock, hardrock, jazzrock, disco, techno folková a lidová hudba, trampská hudba jazz, blues country - cajun, bluegrass, newgrass, rock-a-billy, moderní country výrazní interpreti jednotlivých hudebních oboru literatura - všeobecný prehled o literárních smerech a nekteré spisovatele antická literatura stredoveká literatura, kroniky, Hus renesance Komenský Palacký, Jungman a spol Romantismus, Scott, Dumas, Mácha realismus, Jirásek, Stendhal básnické smery literatura faktu výtvarné umení, hlavní smery, realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus, moderní umení významné malíre, Vinci, Michelangelo, van Gogh, Picaso, Aleš, Lada, Brandl stavební slohy, románský, gotický, renesancní, barok, významní sochari dramatické umení, divadlo, film, významná dramatická díla, slavní herci a divadelní umelci 208

2 2) Kultura regionu (architektura, památky, divadla výstavy, historie, slavné osobnosti) Jak získávat informace (knihovny, školy, muzea, pametníci) Tato otázka je tak široká, že si dovolím jen strucný prehled Historie: Ledová doba - tlupyprimitivníchlovcumamutu,vzácnénálezyna PardubickuStrednídobakamenná- hlavnerybári,nálezy na soutoku Labe s Chrudimkou Neolit - zemedelský lid osídlil celé východní Polabí Doba bronzová lid s keramikou šnurovou, zvoncových, nálevkových a tulipánovitých poháru na Pardubicku, Chrudimsku a Hradecku V želemé dobe prišel lid s lužickou kulturou a popelnicových polí - rozsáhlá archeologická nalezište - Opatovicen L Prvníhistorickymámý národ - Keltové, rozsáhlé keltské hradište u Ceské Lhotice v Želemých horách V 5 stol pronikl na území slovanský kmen CharvátU, v 8 stol v Polabí již hustá sít osad V 10 stol vmik jádra historického stredovekého ceského státu, pripojeny i Východní Cechy I I až 13 stol z nejstarších slovanských sídlišt krystalimje sít ceských mest Ve 13 stol ve vc regionu 9 královských mest - Hradec Králové, Chrudim, V Mýto, Policka, Chotebor, Dvtir Králové, Jaromer, Trutnov a N Bydžov VC mají dokonce svou vlastní diecézi v Litomyšli Málo se ro:zšírila cinnost stredovekých rádu Jediný vetší klášter benediktinu v Broumove Ostatní nemely celokrajský výmam Pomerne romroooná feudalita - malá výstavba stredovekých hradu, Lichnice, Lipnice, Kunetická hora Ve 14 stol vrcholné dílo gotiky- kostel sv Ducha v Hradci Králové Ve VC silné husitské hnutí - útlum umelecké tvorby V 16 stol VC pernštejnským dominiem Vmiká typizovaná mestská zástavba, Pardubice, Nové Mesto n Met Renesancní mesta i feudální sídla se zaclenují do obrazu krajiny K rozrustajícím se areálum zámku pribývají budovy jiného výmamu V období baroku vmikají jímárny, kocárovny, oranžérie apod Barok plýtval místem, stavby tvorí vetšinou dominantu kraje Barokním obdobím se vývoj kulturní krajiny prakticky uzavrel Inženýrská doba 19 stol ovládla svými díly prírodu vetšinou jen funkcne Architektura,památky: Hradec Králové - Zižkovo námestí, kostel sv Ducha, kostel P Marie s bývalou jemitskou kolejí, biskuyská rezidence, Krajské muzeum Východních Cech, gymnázium J K Tyla Libcany - kostel Nanebevzetí P Marie Chlumec n Cidlinou - kostel sv Voršily zámek, pomník selského povstání Smirice - zámecká kaple, Hrádek u Nechanic Nový Bydžov - historické námestí Trebechovice pod Orebem - OOtlem Cisteves - pomník bitvy u Hradce Králové Pardubice - Zámek, historické Pernštýnské námestí, kostel sv Bartolomeje, Zámecek, Východoceské divadlo, Kunetická hora Sezemice - kostel sv Trojice Vysoké Chvojno - kostel sv Gottharda Veliny - kostel sv Mikuláše, lidová sakrální stavba Lázenský dum Bohdanec DvUrKrálové - historická cást Kuks - nejrozsáhlejší barokní památková rezervace Žírec - kostel sv Anny Choustníkovo Hradište - kostel sv Kríže, Jaromer - kostel sv Mikuláše, mariánská statue na námestí, mestské muzeum, pevnost Josefov Police nad Metují - bývalý kostel NaneOOvzetíP Marie, ranní gotika Frymbork - zrícenina hradu Náchod - renesancní zámek, Dobrošov - Jiráskova chata s rozblednou Nové Mesto nad Metují - zámek Broumov - klášter, skupina barokních kostelu v okolních obcích, Hvema -kaple P Marie Snežné na Broumovských stenách Cervený Kostelec - kostel sv Jakuba Vetšího Skály nebo Bischofstein, zámek pod Teplickými skalami Ceská Skalice - muzeum B Nemcové, Ratiborice - zámek, areál Babiccina údolí Hronov - rodný dum A Jiráska Opocno - zámek Castolovice - zámek Doudleby nad Orlicí - zámek Rychnov nad Knežnou - zámek Homole - poutní místo Dobruška - rodný dum Františka Heka Ceská Trebová - rotunda sv Kateriny v románském slohu Klášterec nad Orlicí - kostel sv Kríže, v blízkosti Zemská brána na Divoké Orlici Litice - hrad Potštejn - zrícenina hradu Vysoké Mýto - kostél sv Vavrince Lanškroun - radnice Králíky - bývalý poutní kostel NaneOOvzetí P Marie s areálem Letohrad - kostel sv Václava rodný dum Petra Jilemnického ŽamOOrk- Katerinský špitál Ústí nad Orlicí - divadlo radnice Brandýs nad Orlicí - památník J A Komenského Svojanov- hrad, kostel sv Mikuláše Policka radnice mestské hradby, muzeum Litomyšl- námestí, zámek, Ceskomoravská vysocina - lidová architektura vynikající malebným a harmonickým zasazením do krajiny Morašice - Ružový paloucek Chrudim - kostel sv Michaela stará radnice, kostel NaneOOvzetíP Marie, novomestská kašna, pomník J Ressla, Mydlárovský dum Lichnice - zrícenina hradu Sec - zrícenina Ohebu KošumOOrk- zrícenina hradu Luže -kostel P Marie Bestvina - kaple sv Jana Nepomuckého, kostel sv Jana Krtitele Nové Hrady - zámek Hermanuv Mestec - kostel sv Bartolomeje, zámecký park Slatinany - zámek, hipologická expozice Veselý Kopec - soubor lidových staveb a remesel Hlinsko - chudinská ctvrt Betlém Ležáky - památník Lipnice - hrad Havlíckuv Brod - námestí Havlíckova Borová památník Karla Havlícka Borovského Ledec nad Sázavou - zámek 209

3 Pohled - klášter Chotebor - zámek Pribyslav - zvonice, Žižkovo pole Slavné osobnosti: Arnošt z Pardubic, Dr Guth Jarkovský, J Ressler, K H Borovský, B Nemcová, A Jirásek, bratri Capkové, bratranci Veverkové, J Kašpar P Jilemnický Vše výše uvedené berte jenom jako prurez regionem Kdo chce znát hloubeji kulturu a historii svého kraje, má nekolik možností Deti ve školách se mnohé dovedí pri hodinách dejepisu Další znalosti ZÍskámestudiem literatury, návštevou muzeí a historických památek z výkladu pruvodcu, lokální pomatky ~istíme pri besedách s místními pametníky a lidovými kronikári apod 3) Význam estetické cinnosti pro rozvoj osobnosti Estetická výchova je nárocná, choulostivá, ale nikdo, kdo pracuje s detmi, sejí nevyhne V cem spocivá význam estetické výchovy: Vychovává vkus, tj cit pro materiál, kombinace fumých materiálu, které jsou vhodné, krásu jednoduchosti, vnitrní pravdivost Osobnost s dobrým vkusem nikdy nepodlehne kýcovitosti Výtvarnou a estetickou cinností rozvijí manuální zrucnost, také trpelivost a rozvahu Estetická výchova a praktická cinnost pri ní bezesporu prispívají k rozvoji myšlení Má vliv na citovou výchovu, na rozvoj predstavivosti a fantazie Prožitek z umeleckého díla má vliv na citový živqt jedince Schopnost rozlišit dobré umení ucí rozlišovat i dobré v živote Clovek ke svému životu vždycky potreboval, potrebuje a bude potrebovat neco víc, než jen uspokojování svých základních potreb Duchovní dimenze, svedomí, víra v neco, co je nad ním, ale také smysl pro krásu jej odlišuje od všech ostatních živých tvoru Už v praveku si lidé zdobili nádoby na uchování potravin, i když by jim stejne dobre sloužily i neozdobené Umení ve všech podobách je nepostradatelnou složkou našeho života, at už je to hudba v nejrumejších projevech, príbehy a lidské osudy, které nás dojímají a obohacují prostrednictvím literatury, divadla, filmu, ladný pohyb lidského tela v tanci, radost z harmonie a krásy, ale i zamyšlení nad podstatnými otázkami lidské existence ve výtvarném umení Již starovecí filosofové a pedagogové minulých staletí si byli vedomi významu umení pro prohlubování charakterových a citových vlastností cloveka Jednou ze specifických vlastností umení je, že zasahuje prímo citovou stránku cloveka, muže proto casto zapusobit pri výchove úcinneji než rozumové duvody 4) Zapojení estetické cinnosti do programu oddílu behem roku a na tábore Než si naplánujeme do programu rukodelné práce, musíme predem rozhodnout, kolik casu jim chceme venovat, abychom stacili práci dokoncit Od nedokoncené práce se nemá odcházet, jen za predpokladu, že si ji chceme rozložit do nekolika etap Proto jednou budeme treba jen skládat lodicku z papíru a pustíme ji po vode Pred vánoci si treba naplánujeme neco složitejšího Predem si však každou vec doma zkusíme vyrobit, abychom poznali všechna úskalí Také musíme vcas detem ríci, co si mají k práci prinést Predem si musíme rozmyslet, ceho chceme zarazením rukodelných nebo výtvarných prací dosáhnout Bud' chceme deti naucit presné a cisté práci, která vyžaduje trpelivost, peclivost, obratnost prstu a v tom prípade volíme napr skládání z papíru vyšívání na kanave, nebo chceme povzbudit fantazii a tvorivost detí a pak ocenujeme predevším originální nápad a výtvarnost a odpustíme drobné nepresnosti I když pracujeme podle predlohy, snažíme se ji nenapodobovat otrocky Každý by mel do díla vložit neco osobního Pracujeme zásadne s prírodními materiály Vyhneme se umelým hmotám, chemlonu a i moduritu Ten se sice tvárí jako keramika, ale je to stále jen náhražka Není nad skutecnou hlínu vypálenou v táborové peci, nad vonavé a teplé drevo, lýko, slámu, proutí, kanafas, modrotisk Vetšinu prací mohou deti delat samy, i když chlapci si radeji vyrobí píštalku nebo upletou z proutí pomlázku a devcata budou radeji vyšívat prostírání pro maminku Trochu odlišný charakter než rukodelné práce mají výtvarné práce - malování, modelování, koláže a kombinované techniky Pri malování predevším navrhneme nejaké téma Dbejme, aby deti malovaly širokým štetcem vodovými nebo krycími barvami na velkou ctvrtku nebo balící papír, a aby pokryly barvou celou plochu K rumým nekonvencním postupum se mužeme inspirovat i umením skutecných mistru Zajdeme--licas od casu na výstavu moderního umení, uvidíme, že se mohou z rumých predmetu vytváret všelijaké zajímavé a hezké trojrozmerné objekty nebo reliéfy Velice pusobivé jsou výtvarné hry v prírode Do našich výtvarných her v prírode asi nebudeme vkládat složité filosofické obsahy, ale zameríme se na výtvarnou pusobivost jednoduchých geometrických obrazcu ze suchých vetví nebo kamenu na základe prastarých symbolu Mužeme delat i jiné vkusné zásahy do prírody, ale nezapomenme vždy vše po sobe dokonale uklidit 5) Výtvarná cínnost, rukodelné práce, výchova k tvorivosti, estetika v prírode, prírodní materiály Zacínáme nenásilne, ucíme se pozorne se dívat a hledat krásu všude, i kde zdánlive nemuže být Všímáme si souzvuku barev, kontrastu svetel a stínu, harmonie tvaru Hlavní zásady estetické výchovy a výchovy k tvorivosti: vkus jednoduchosti - méne znamená nekdy více, neprezdobovat, respektovat a využívat krásu prírody cit pro materiál respektuje prírodu, drevo je nejušlechtilejší a nejkrásnejší, kresba dreva, suky, kura, nikdy nebarvíme, nejvýše napouštíme moridly, hladíme, leštíme voskem, lakování je nebezpecné, kámen, výber tvaru a barvy, možnost 210

4 vzájemné kombinace se drevem, kov zpracováváme jen pri remeslných a materiálových predpokladech, nutno respektovat vlastnosti použitého kovu, jinak vmikají nevkusné kýce námety a jejich zpracování volíme v oblasti skautské a divošské symboliky, prírodních motivu, vystríháme se kýcovitých námetu barevnost, prírodní materiály nebarvíme vubec, jinak omezíme barevnou paletu na 2 nejvýše 3 barvy, vyloucíme zelenou jako esteticky nebezpecnou barvu a také modra je choulostivá, pro nás vhodná kombinace cerná-šedá-bílá, tmave hnedásvetle hnedá-žlutá, barevným kontrastem cerná-bílá-cervená, cerná-žlutá-bílá, cerná-žlutá-cervená Praktické úkoly a využití nekterých materiálu: Doporuceny techniky, které jsou pro deti nejsnadnejší a proto jsou urcitým predpokladem k úspechu Kresbydo kronik- mastnou krídou, tuší, perem nebo drívkem, volit jednoduchý námet, omezený motiv, figurální kresbu Snaha o realismus vede k neumelosti a topornosti Kresby krajiny - podle skutecnosti, vyžadují již urcitý výcvik a zkušenost Kresba zpameti je opet nejvhodnejší jako nárysové schéma Plakáty, pozvánky, diplomy - rozmnožujeme grafickými technikami jako linoryt, kdy do kusu linolea vyryjeme dlátky motiv (pozor, musí být vyryt prevrácene), váleckem rozetreme barvu a otiskujeme na papír technikou razítka, nebo tisk z papírové koláže, cožje plošne vyrešená kresba vystríhaná z tvrdého papíru a nalepená na jiný papír, tiskne se stejne jako linoryt, ale zarucuje menší pocet výtisku Papírovéplastiky,masky- základní tvar ovál s prostriženými otvory pro oci polepujeme stylizovanými, tvarove bohate nadsazenými oblicejovými znaky Kašírovaná maska je jiný typ Na predem pripravenou plastickou formu z hlíny klademe úzké pásky papíru namocené ve studeném klihu Pásky klademe všemi smery až do výše I cm Pak necháme ztvrdnout a opatrne sejmeme Plastická forma musí být samozrejme mastná Dále mužeme vyrábet ruzné papírové figurky Úprava dreva, mátoh, samorostu, totemu spocívá predevším ve výberu, zásahy omezíme na minimum, nedoplnujeme jinými materiály Rezbárské práce jsou nárocnejší, nejsnadnejší z Hpového dreva Hrubé obrysy si nakreslíme na špalík, odstraníme prebytecný materiál a dostaneme hrubý základní tvar, který dále zpresnujeme I tady dbáme na jednoduchost Dále je možné vyrábet reliéfy z ruzných kousku odpadového dreva, kde se využívá jeho odlišného zbarvení Vypalování dreva je vdecnou a oblíbenou technikou Je to ale precizní a zdlouhavá práce Kámen- vybíráme tvary krásné samy o sobe, kombinujeme plastiky se drevem, nebo do mekkých kamenu vybrušujeme ruzné reliéfy Sádra - vyrábíme odlitky, bud do mekké sádry otiskujeme ruzné prírodniny a poté odléváme pozitiv podobne jako pri odlévání stop, nebo vytvarujeme negativ z modelíny a zhotovíme pozitivní odlitek 6) Hudba a zpev v oddíle Hudba muže velice silne zapusobit na citovou stránku, je-li vhodne zvolen okamžik a repertoár V naší práci se nejcasteji uplatnuje zpev jednohlasý, kánony, dvojhlas, zpev s doprovodem kytary nebo flétny, ci jiného nástroje Vybíráme písne vhodné pro hlasy a vek detí a pokud možno i méne známé Pri nácviku postupujeme od písní melodicky jednodušších k složitejším, dbáme na cistotu melodie, dynamicnost zpevu a procítenost prednesu Nekterí vedoucí striktne zakazují jiné písne než lidové a skautské Domníváme se, že není potreba být v tomto smeru úzkoprsý, protože nekteré skautské písnicky mají nekdy nižší úroven než leckterá trampská nebo populární písnicka z dílny treba V+W, Suchého - Šlitra, Vodnanského- Skoumala Mužeme nabídnout i cernošské songy, které jsou rytmem blízké beatové hudbe, písne jihoamerických národu, americkou country, francouzské, anglické a skotské lidové písne a balady Nepripustme jen písne nevkusné a obhroublé Behem roku - zejména v zime si mužeme do klubovny prinést gramofon nebo magnetofon a usporádat si dýchánek pri caji a svíckách a pri poslechu hodnotné hudby Napoprvé to jiste nebude vážná hudba, ale muže to být treba vecer Osvobozeného divadla, Semaforu, cernošských songu, americké country, pak mužeme prejít i ke Smetanovi, Dvorákovi, Janáckovi, hudbe starých mistru - podle úrovne a zájmu devcat a chlapcu Mužeme se i domluvit a nekdy spolecne navštívit koncert Predem deti poucíme jak se chovat, kdy se treba netleská apod Máme-li už urcitou zkušenost, mužeme usporádat vecer hudebních hádanek Snažíme se i neco dozvedet o živote a díle slavných skladatelu našich i svetových, mužeme navštívit nekterá muzea hudby apod 7) Dramatická cinnost - scénky, pantomima, divadlo, poezie V ryze amatérské podobe je divadelní projev soucástí prakticky všech táboráku a verejných vystoupení Má i svuj velký výchovný význam, protože je kolektivní záležitostí Na každém jedinci záleží úspech díla Duležité je, aby všechny deti byly zamestnány jako herci, zpeváci, nápovedy, inspicienti, uvadecky, osvetlovaci a pri príprave kulis a kostýmu Pri verejných vystoupeních se ucí sebeovládání a ukáznenosti Verejná vystoupení jsou i soucástí estetické výchovy - deti se seznamují s literárním textem, pestuje se kultura reci, prednesu, zpevu, pohybu po jevišti, kultivovaného vystupování Jsou popularizací našich myšlenek Mají i financní efekt Pri príprave verejného vystoupení musíme dbát nekterých duležitých zásad: a) Organizacne musíme vše vcas a perfektne zajistit b) Zajistíme si alespon poradní pomoc profesionála nebo ochotníka Pri výberu scénky nebo pri sestavování programu nespoléhejme príliš na texty doby pred dvaceti lety, dbejme na to: 211

5 aby scénka byla pokud momo puvodní nebo málo známá aby text, at už veselý nebo vážný mel hlubší smysl aby scénka byla srozumitelná a dobre vypointovaná aby v textu, treba improvizovaném nebo v libretu k pantomime, bylyjasné a prehledné vztahy mezi postavami Pri provedení dbáme na: peclivost nastudování, znalost textu zpameti zretelnou výslovnost, primerenou rychlost a hlasitost mluvy, na intonaci, na to, aby se nemluvilo :zádyk obecenstvu, aby nezanikly klícové momenty prirozenost pohybu a mimiky úroven rekvizit a kostýmu, eventuelne kulis Co hrát? Nejradej zdramatizované zážitky z tábora nebo z výletu, pantomimické hrícky, dramatizace písnicek, bájí, povestí, lidové hry Duležitou osobou všech verejných vystoupení je konferenciér, který spojuje a ohlašuje jednotlivá císla Konferování je velmi nárocná funkce, která vyžaduje inteligenci, pohotovost, kulturní projev, neprehnanou gestikulaci i príjemný zevnejšek 8) Výchova ke ctenárství, umení psát, poezie Nemužeme si myslet, že vzdelávání je dostatecné jen tím, že díte chodí do školy a dobre ji zvládá Mezi dospívajícími detmi se pozná velmi rychle díte sectelé od ostatních Nejde jen o schopnosti se vyjadrovat a o pomerne široký rozhled Stará :zásada ríká, že knihy otevírají cestu do života, rozširují obzory a mnohé se lze z nich naucit Na vudci je, aby dokázal detem poradit co císt, nebot mnohé mají v této otázce nejasno Pri dnešních cenách knih podporujeme návštevy knihoven Preci jen pujcování knih je levnejší Do vlastní knihovnicky si naopak budeme porizovat ty knihy, ke kterým se budeme vracet Bude to asi skautská literatura, naucná literatura, ruzné obrazové atlasy apod Pri ctení knih se nesmí spechat Mohlo by se stát, že díte precte množství knih, ale rychle zapomene, co v nich bylo, kdo je napsal, co se jim v nich líbilo a co ne Tím bychom cetbu znehodnotili Ke kulture také patrí správné zacházení s knihou Zabalit, neušpinit, nenechat válet nekde venku (na tábore), chránit pred vlhkem, nesvacit nad ní, používat vhodnou :záložkunenicící knihu, neohýbat listy Úcta ke knize je totiž i úctou k lidem, k autorovi i k dalším ctenárum Umení psát není dáno každému Je však možné psaný projev urcitým zpusobem trénovat Ve skautingu je k tomu mnoho príležitostí Každý clen oddílu si preci vede svuj deník, kam si zapisuje nejen nové poznatky, ale treba i :zážitky Družiny i oddíl vedou své kroniky Psaním se ucíme tomu, aby naše zprávy byly citelné, mely urcitý sloh a srozumitelnost Pri 'psaní pamatujeme i na pravopis Jak zjistit, zda píši dobre? Zkus detem poradit co psát Treba at popíší ranní svítání na hlídce, vecerní ohen, pohled na hvezdnou oblohu, na bourkové mraky, na strom ve vetru, nebo cokoliv, co je zaujme At svuj :zápis pak dají nekomu precíst a uvidí, zda se bude líbit Kdyžjejich text poprvé nezaujme, nesmí se nechat odradit a zkusit psát znovu Pritom je nutno si položit otázky jestli to nebylo moc dlouhé, moc jednoduché, jestli jsem se príliš neopakoval Mužu se radit i s nekým, kdo píše pekne a ctive, kdo nás upozorní na chyby a nepekné obraty Vyšší formou psaní je poezie Tu opravdu nemuže psát každý Presto mohou deti poezii chápat a císt U poezie rozhoduje vek Malé deti mají rády jednoduchá ríkadla a rýmovacky, které asi ješte za pravou poezii nemužeme pokládat Starší deti už muže zaujmout spíše epika, básen se zajímavým dejem Lyrika je urcena pro okruh lidí, kterí ji dovedou pochopit Patríme-li k tem, kterí ji dovedou chápat, pak prírodní lyrika patrí k tomu nejlepšímu, co mužeme do sebe vstrebat 9) Výzdoba klubovny nástenky kronika a zápisník z estetické stránky Estetika doma, v osobním vzhledu Skautská klubovna je místo, kde se každý týden scházi družiny i oddíl Má být místem, kde spolu muže družina být sama, kout plány a domlouvat další podniky, místem, kde je všem spolu dobre Má být místem, které prímo láká k tomu neco vytváret, malovat, zazpívat si, povídat nebo neco si precíst Každý dobrý oddíl se snaží mít klubovnu co nejhezcí Klubovnu mužeme všelijak vyzdobit Záleží na našich schopnostech Holé zdi mužeme pomalovat, napríklad skautskými symboly, nebo i kresbami zvírat, kvetin a krajiny Používáme takové barvy, které se mohou prípadne ze zdi odstranit To nemusí platit v klubovne, kterou skautské stredisko vlastní, ovšem takové nejsou všechny, mnohde jsme jen v pronájmu Estetickou výzdobu klubovny tvorí dále ruzné vývesky a nástenky Slouží k bodování a sledování docházky, k vyvešování duležitých zpráv, ale i ruzných výtvarných del clenu oddílu, výstrižku z casopisu V klubovne udržujeme vzorný porádek Oddílové a družínové kroniky zachycují :zážitkyz výprav, klubovních schuze a táboru Clenové oddílu zustávají na jejich stránkách stále mladí Kronik by si meli všichni v oddílech vážit Jak vyrobit hodnotný :zápisdo kroniky? V kronice zachytit to opravdu podstatné, co se událo Psát vecne ale s humorem Zaznamenávat kuriózní prípady jednotlivých clenu oddílu Psát esteticky, citelne, dodržovat od okraju urcité vzdálenosti, pri psaní používat podložku s natištenými rádky Zápis bude citelnejší a nemuže dojít k jeho vyrytí na další stránku V textu vynechávat hodne místa na obrázky, fotografie a památky z her a :závoduje-ii v oddíle zdatný kreslír, necht kroniku hojne zdobí obrázky Skautský :zápisník se stává od vstupu do oddílu nepostradatelným pomocníkem každého clena Zápisník peclive vedený, doplnovaný a bohate byt neumele, ilustrovaný je chloubou majitele Každý skautský :zápisníkje malé výtvarné dílo Svému majiteli slouží jako prehled a adresár clenu oddílu, zdroj informací o oddíle, jeho :zákonecha zvyklostech, ucebnice skautských dovedností, kterou si sám vytvárí, památník na oddílové podniky, zvláštní forma osobního deníku a zrcadlo úspechu v oddílovém živote Zdobíme ho bohate kresbami, ale i jeho desky nebo obal mohou být ruzne ztvárneny (kuže, brezová kura, králicí kožešinka apod) 2U

6 Estetika osobnosti závisí na tom, jaký je clovek uvnitr, jaký má charakter a jak bohatý vnitrní život Sebekrásnejší dívka oblecená podle poslední módy muže pusobit vulgárne nebo prázdne, nebude-li pod krásným povrchem inteligence, duševní bohatství a morální kvality Naopak nekdy chytré dívky upadají do druhého extrému, kdy naprosto nedbají o svuj vzhled Toto platí v menší, ci vetší míre i o chlapcích Delejme v oddílech diskuse na téma vkus a nevkus v oblékání, péce o vlasy a plet, vliv gymnastiky, sportu, tance a osobní hygieny k dosažení estetického vzhledu Rozhodne to patrí nejen do skautské výchovy Je vedecky dokázáno, re každý, kdo o sobe ví, re mu to sluší, vykazuje i vyšší výkonnost v práci i vetší spokojenost ze života Estetika osobnosti není ovšem jen zevnejšek, ale i zpusob reci, chování, nenuceného pohybu Prirozené a slušné chování zdaleka není u mladých lidí samozrejmostí 10) Spolecenské chování o spolecenském chování jako projevu kulturního cloveka se asi nebudeme moc rozepisovat Nemá asi význam, zde vyjmenovávat, kdy dává muž prednost rene, jak se chovat ve styku se staršúni lidmi atd To vše by melo být pro každého skauta a skautku zcela prirozené Lze to vycíst i v ruzných pravidlech spolecenského chování a podobné literatury Pro nás je duležité, abychom tato pravidla prevádeli v praxi, a to nejenom pri skautské cinnosti Má to však jeden hácek - sebevzdelávání a sebevýchovu vedoucích Není-li v nich samotných zájem o jakýkoliv druh umení, nejsou-li sami dost vnímaví, nemají-li dobrý vkus, nepecují o svuj vzhled a nemají-li sami dobré spolecenské chování, nemohou ze sebe nic rozdávat Pri práci s detmi pozorujeme jejich chování k sobe navzájem, vedeme je zájmu o svuj vzhled, dbáme o kulturu stolování a nenásilnou fonnou je upozornujeme na prohrešky a nedostatky a hlavne jim sami jdeme príkladem 11) Program táborových ohnu o kouzlu vecerního ohne v prírode ví každý a není treba ho pripomínat Delejte táborové ohne, avšak nedelejte je príliš casto, zevšední a nebude pro ne dost vhodného programu Povezme si neco o programu táborového ohne Podle jakési nepsané tradice se za pravou nápln táboráku považují veselé výstupy Setkáme se s paradoxem, kde úvodem se slavnostne a vážne zapaluje ohen a potom následuje kabaret nebo estráda Tato kompozice je zcela nevhodná Tato stará šablona je aplikována na 95% všech našich táboru Jako by u každého táboráku muselo být bujné veselí Nic proti smíchu, je ho potreba dnes víc než kdy jindy, ale z toho, co se u ohnu vidí, se casto chce spíše brecet Stále opakované banality a sentimentální odrhovacky kazí v detech vkus, jsou únikem ze skutecnosti až do stupidnosti Deti to samozrejme vidí jinýma ocima Jak to udelat, aby se tato pul století stará tradice rozbila? Recitace veršu je pekná vec, ale u táboráku s ní moc neuspejeme, alespon pokud tam sedí napr 13 letí kluci Poezie se hodí spíše pro starší vekovou kategorii Dospívající chlapci a devcata spíše snesou epiku než lyriku (epika je básen s reálným dejem) Pokud se rozhodnete pro poezii, pak se obratte ke skutecným básníkum a ne k prázdným rýmovackám Mezery mezi mnohdy banálními výstupy, scénkami a trapnými žerty mohou vyplnit vyprávení o zajímavých tématech jako Atlantida, vyspelé kultury Mayu, Inku a Aztéku, o pravekých lovcích žijících i na našem území, o zážitcích z minulých táboru - témat je nepreberné množství Každý si muže k táboráku pripravit i nejakou podivuhodnou príhodu ze svého života Bude to prijatelná zábava a soucasne rétorické cvicení Volné a jasné vyjadrování je potreba cvicit už od detství Mohou se také porádat rozpravy na téma "co se mi na tábore líbí a co ne" nebo "co by mel oddíl delat v príštím roce" apod Mužeme pozvat k táboráku cloveka, který má velké životní zkušenosti a delá neco zajímavého ( hajného, pracovníka muzea, archeologa, místního kronikáre ) Melo by se hodne zpívat, nejlépe s kytarou nebo i sjinými nástroji Co zpívat? Ne písnicky s hloupými slovy nebo nezajímavou melodií Mužete zpívat ceské lidovky, ale i francouzské, anglické a skotské lidové písne a lidovky z Ameriky - kovbojské, zlatokopecké, námornické a cernošské Je v nich cit, mají krásné texty ajiskrivý humor Každý oddíl si casem vytvorí svuj repertoár Spolecný zpev vytvárí voddíle peknou atmosféru a spojuje deti dohromady 12) Vnímání krajiny, estetika a architektura tábora Výtvarná stránka usporádání tábora je stejne duležitá jako dobre vyrešený provoz táborište, který nemusí být na první pohled patrný Naopak výtvarné zámery, vhodné zaclenení tábora do krajiny a citlivá úprava celého prostoru táborište vzbuzují v úcastníku i návštevníku tábora estetické zážitky a jsou výchovnými prvky Jen tím, že jsme cokoliv v prírode umístili nebo postavili, ovlivnili jsme prírodní prostor a vytvorili nové prostredí Jestli dobré nebo špatné, o tom rozhoduje práve schopnost vnímat krajinu a cit pro estetiku Našimi tábory chceme prírodní rámec krášlit nebo alespon nepoškodit, proto se musíme o výtvarnou stránku našeho táborište v celku i v podrobnostech zajímat a hledat stále cesty, jak ji privést k nejvyššímu uplatnení Jisté je, že tyto souvislosti jsou jedny z nejobtífuejších, a že je zapotrebí rešit je více citem než rozumem, spíše zkusmo než rázným rozhodnutím, že se jim nedá naucit Získávají se teprve dlouhou zkušeností, bedlivým a castým pozorováním ruzných táboru Nekteré z poznatku byly již vyzkoušeny na mnoha táborech a mohou se témer všude uplatnit: Ubytovací stany umistujeme vždy tak, aby za nim i byl už jen les nebo jiná zelen Stanová plátna a jejich rytmus proti zeleni vytvárí krásný prvek velmi príbuzný obrysu jehlicnatého lesa proti obloze, címž se tyto motivy k sobe vážou Kuchyni a velký spolecný stan jako stavby odlišné umistujeme vždy dál od stanu Pri volbe výšky vlajkového stožáru pamatujeme na to, aby byla vlajka viditelná i ze vzdálenejších prostor táborište O významu tohoto pohledu na vlajku se není treba rozepisovat Vezmeme také v úvahu velikost vlajky k výšce stožáru Vlajka je také mnohem hezcí a výraznejší proti lesu nebo proti obloze

7 Velkou výtvarnou úlohu na táborišti hrají tzv pohledové osy Máme urcitá místa, na kterých se casto zdržujeme a pracujemez tech bychomchteli videt to nejhezcí,co na táboremámezkusmeproto umístitvlajkovýstožár,abyna nej bylo videt z príchozí cesty, nebo z pruseku, aby totem u táborového kruhu byl videt nejakým pruhledem z kuchyne nebo ze stredu tábora, pootocme steny kuchyne nebo jídelny, abychom se dívali pri jídle ze stínu na reku, rybník nebo sluncem ozárenou louku Hlavní vstupní bránu postavme tak, aby nejen vábila ke vstupu do tábora a oznacovala ho príchozím, ale aby také pohled zezadu na ni byl prijemný, pohled z táborového námestícka, který je vlastne castejší, než pohled zepredu Odmítneme jakékoliv ohranicení nebo oplocení tábora Uzavrenosti dosahujeme jinými zpusoby, postavením stanu a vzdálenostmi mezi nimi napríklad Máme-li na táborišti roztroušenou zelen, stromky, keríky, pokusme se jí výtvarne využít a tábor do ní vhodne zastavet Naprosto neskautské je ZÍskávání volného prostoru jejich vymýcením A na záver, jedna z podmínek, aby byl náš tábor krásný a pritažlivý, je všeobecná úprava, výzdoba a úklid táborište 13) Skauting a masová kultura (televize, reklamy, populární hudba) Mnohé deti si zvykají vysedávat hodiny pred televizní obrazovkou To má mnoho záporných dusledku Díte má málo casu na sport, behání venku, kriví se páter, svádí to k mlsání s vlivem na nadváhua špatný vliv má i škodlivézárení v blízkosti obrazovky Na obrazovceje mnoho násilí, díky nemuž se muže zdát, že se lidé dovedou jen prát a hádat, neumí spolupracovat a rešit své spory dohodou, ci hledáním spolecných cest Také reklamy jsou mnohdy škodlivé Navorojí pocit, že nakupování stále nových vecí nás ciní štastnými a spokojenými To vytvárí falešný pohled na svet Televize vede k pasivite Místo vlastní cinnosti a hledání vlastních dobrodružství sledujeme ciny druhých a jejich príbehy, které se nemohou ve skutecnosti odehrát Mnoho poradu predvádí vymyšlené postavy, které nemohou existovat je to v podstate samá hloupost, která kazí vkus a oddaluje díte od svých kamarádu, se kterými muže prožívat ruzné hry, závody a dobrodružné výpravy Ale i v televizi jsou pekné porady, které se vyplatí sledovat jsou o prírode, vzdálených zemích, o živote zvírat Také populární hudba není vždy špatná, jen to nesmí být randál s bezduchými, trapnými texty, mnohdy kombinovanými s nemožnou melodií doporucená literatura: Skauts/cé prameny - Dramatická výchova, Táborové ohne, Skauts/cé divadlo (jeden z posledních svazku této edice, zvlášte doporucuji)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 Jak a proč podporovat vztah LIDÍ K PŘÍRODĚ klišé, bariéry, příležitosti Praha-Brno / prosinec 2009 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více