Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové značky, práci s tabulaturou, přiřazení hudebních nástrojů, přehrávání partitury, skenování tištěné partitury, převod zvuku na noty, vytvoření audio souboru, PDF souboru, tisk partitury atd. Sibelius First je vůči plné verzi Sibelius 7 částečně funkčně omezená verze notačního programu pro začínající hudebníky, studenty nebo pro všechny, kterým omezené možnosti k jejich práci dostačují. Základní vlastnosti programu Sibelius 7 First Úkolově zaměřené pracovní prostředí Komplexní způsob psaní not Až 16 notových osnov v systému Profesionální zvuková knihovna (12GB) Přirozená podpora 64 bitů Akordové značky, kytarové diagramy, tabulatury Základní operace s party Knihovna hudebních motivů 38 Plug-ins Import MIDI souboru Import/Export souborů MusicXML Export jako audio soubor Export jako PDF soubor Full screen režim Panorama 40 výchozích šablon různých hudebních stylů Export do PDF souboru Export partitury jako video soubor Sdílení na YouTube, Facebook, SoundCloud

2 2 Požadavky na systém Windows: Windows XP SP3 nebo vyšší, Windows Vista SP2 nebo vyšší s Platform Update Pack, Windows 7 SP1 nebo vyšší 1 GB RAM (2 GB doporučeno pro 32-bitové systémy, 4 GB nebo více pro 64-bitové systémy) 500 MB volné místo na pevném disku pro instalaci programu + 12 GB volné místo na pevném disku pro instalaci zvukové knihovny ASIO-kompatibilní zvuková karta doporučena Mac: Mac OS X nebo vyšší, Mac OS X nebo vyšší 1 GB RAM (4 GB nebo více doporučeno) 500 MB volné místo na pevném disku pro instalaci programu + 12 GB volné místo na pevném disku pro instalaci zvukové knihovny Obecně doporučeno: Scanner, mikrofon a MIDI klaviatura Instalace programu Sibelius 7 First Pro instalaci programu vložte instalační disk do jednotky DVD. Po chvíli se objeví instalační nabídka. Klikněte na Install Sibelius 7 First a postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace zvukové knihovny - zvuky programu Sibelius obsazují 12GB místa na pevném disku vašeho počítače. Před jejich instalací toto ověřte. Instalace zvuků může trvat déle, vydržte! Aktivace a registrace programu Sibelius 7 First Po první instalaci programu Sibelius First je možné jej bez omezení používat 30 dnů. Během této doby nebo kdykoliv později je třeba zadat aktivační a systémové číslo, které získáte registrací programu Sibelius 7 First podle přiložené registrační karty. Pokud uplyne zkušební doba a program Sibelius First nebude aktivovaný, nebude dále již možné vaši práci v programu Sibelius First ukládat. Aktivaci je možné provést přímo na počítači, kde je program Sibelius First nainstalovaný, on-line přes internet nebo použitím internetového prohlížeče i na jiném počítači. Pokud program Sibelius ještě nebyl aktivován, bude se zobrazovat zpráva vybízející k aktivaci nebo je možné aktivaci provést v programu Sibelius 7 First nabídka File Help Activate Sibelius 7 First. Také lze aktivaci provést mimo program Sibelius 7 First spuštěním aplikace Avid License Control, která je v nabídce Start Programy Avid Utilities.

3 3 Activace Avid License Control: Activation - Activate: This computer s Internet connection (aktivace pomocí internetu na tomto počítači), standardní volba, zadejte System ID a Activation ID. Klikněte na Activate. Another computer s Internet connection (aktivace pomocí internetového prohlížeče na jiném počítači). Tuto volbu použijte v případě problémů při aktivaci předchozím způsobem, nebo pokud nemáte počítač s nainstalovaným programem Sibelius připojený k internetu. Klikněte na Continue. Zadejte System ID a Activation ID. Klikněte na Next. Postupujte dále dle pokynů. Výhody registrace Při registraci programu Sibelius získáte ASC (Avid Support Code) kód, který vás opravňuje po dobu 90-ti dní od registrace k bezplatné pomoci firmy AVID. V některých zemích (včetně České Republiky), kde je k dispozici plná podpora prostřednictvím distributorů (DISK Multimedia s.r.o., ), tento kód nebude poskytnut. Aktivace druhé kopie programu Sibelius Licence pro jednoho uživatele (jedno licenční instalace) opravňuje k instalaci na dva počítače daného uživatele. Jednoduše nainstalujte program Sibelius na druhý počítač a aktivujte jej výše uvedeným způsobem. Převod aktivace na jiný počítač Pro případ nového počítače nebo i z jiných důvodů je možné převést aktivaci na jiný počítač. Na původním počítači je třeba program odregistrovat (File Help Deactivate Sibelius 7 First) a aktivovat jej na počítači novém podle výše uvedeného postupu.

4 4 Metodika práce s notačním programem Sibelius 7 First Notační program Sibelius First 7umožňuje vytváření partitury pomocí počítačové myši, počítačové klávesnice, virtuální klaviatury a kytarového hmatníku, reálné MIDI klaviatury v krokovém režimu i v reálném čase, audio vstupem (mikrofon, kytara, ) nebo také skenováním a inteligentním rozpoznáním tištěné partitury. Po vytvoření partitury lze provádět snad všechny možné úpravy včetně vkládání dalších hudebních znaků. Protože program Sibelius umožňuje poslech přehrávání partitury libovolným reálným i virtuálním nástrojem, uživatel hudebník tvůrce, má dokonalou představu o tom, jak bude jeho hudební skladba interpretována. Tato skutečnost otevírá nové možnosti především těm hudebním tvůrcům, kteří nemají dar představivosti, jako slavní světoví skladatelé a také nemají možnost svá díla v průběhu vzniku nechat pokusně interpretovat hudebními tělesy. Quick Start - rychlý start Quick Start je název dialogového okna, které je průvodcem možností zahájení práce s programem Sibelius. Otevře se při prvním spuštění programu, a pokud se nezruší volba Show Quick Start when Sibelius 7 starts, v dolní části okna, bude se tento dialog otevírat při každém dalším spuštění programu. Zatržená volba Show Quick Start again after closing last score otevře opět toto okno po ukončení práce s poslední partiturou. V horní části okna je pět záložek, kterými se určí způsob zahájení práce. Score Starter možnost volby výchozí šablony různého hudebního stylu. Lze zkušebně přehrát Play nebo přímo použít Choose. Learn výuka práce s programem Sibelius pomocí výukových videí - vlevo nebo dokumentace - vpravo. Kliknutím na Online Support lze kontaktovat technickou podporu nebo uživatelské fórum výrobce na internetu. New Score vytvoření nové partitury pomocí nabídky předvoleb. Pokud žádná z předvoleb nesplňuje vaše představy, zvolte Blank a později vyberte požadované hudební nástroje. V dalším kroku lze nastavit předvolby: Velikost stránky - Page size Orientace na výšku Portrait nebo na šířku Landscape Předvolba stylu partitury House style Vybrat nebo změnit hudební nástroje je možné volbou Change Instruments, následným výběrem požadovaného nástroje v levé části okna a kliknutím na tlačítko Add to Score. Výběr lze usnadnit využitím vyhledávacího pole Find a filtračního tlačítka Choose from. V pravé části okna Staves in Score, je aktuální výběr osnov hudebních nástrojů v nové partituře. Osnovy lze odstranit Delete from Score, přesunout výš Up nebo níž Down. Nad above nebo pod Below aktuálními osnovami lze vytvořit další speciální osnovu. Zatržením volby Small staff vpravo dole se změní velikost právě označené notové osnovy. Kliknutím na OK se objeví okno Quick Start a je možné pokračovat Výběr taktu Time Signature Předtaktí Pick-up (Upbeat) Bar Tempo Tempo

5 5 Tónina Key Signature Setup Poslední volbou je informace o partituře, kde je možné uvést název partitury Title, autora hudby Composer/Songwriter, autora zpěvního textu Lyricist, autorská práva Copyright a případné další informace Other information. Zatržením volby Crate Title page se vytvoří titulní stránka bez notových osnov, na které budou zobrazeny výše uvedené informace o partituře. Kliknutím na tlačítko Create v pravém dolním rohu okna se otevře pracovní prostředí programu Sibelius s vytvořeným prázdným notovým papírem podle zadaných předvoleb, připraveným pro zápis not. Recent otevření souboru partitury, se kterým se nedávno pracovalo. Program Sibelius si pamatuje cestu ke složce, do které je soubor uložen. Zde je třeba dávat pozor na výměnná média (Flashdisky, CD, ), která musí být vložena, aby bylo možné požadovaný soubor otevřít. Import vytvoření notového zápisu převodem z jiného formátu. PhotoScore - otevře se prostředí určené pro skenování tištěné partitury nebo převod ze souboru PDF. AudioScore spustí se program, pomocí kterého je možné rozpoznat noty ze zvuku pomocí mikrofonu nebo přímo ze zvukového souboru. MIDI File - otevření MIDI souboru, vytvořeného v jiném hudebním programu, elektronickém klávesovém nástroji nebo staženého z internetu a jeho převedení na notový zápis. MusicXML File - možnost otevření souboru vytvořeného v jiném hudebním programu (Finale) a převedení na partituru formátu programu Sibelius. Latest News prohledání aktualizací programu Sibelius na internetových stránkách výrobce. V dolní části okna Quick Start je ještě možné použít: Open Other - otevření souborů partitury, se kterými se v poslední době nepracovalo nebo uložených v jiném umístění. Posuvný ovladač Zoom slouží pro úpravu velikosti miniatur náhledů předvoleb Kliknutím na Exit Sibelius 7 nebo Close se zavře okno Quick Start.

6 6 Vkládání not, pomlk, hudebních značek, do partitury: Myší počítače Klik na požadovanou hodnotu noty, posuvku, pomlku, v okně Keypad Modrým kurzorem myši kliknout na požadované místo v partituře Přepínání mezi režimem vkládání not a editací not klávesa N Zrušení režimu vkládání not stisk klávesy Esc Zrušení i označení objektu v partituře dvakrát stisk klávesy Esc Přidání dalšího taktu na konec partitury Ctrl+B Přepnutí do dalších stránek okna Keypad pro vkládání dalších hudebních znaků kliknutí na horní okraj okna Keypad nebo pomocí kláves F7 až F12 Klávesnicí počítače Stisk klávesy Tab na klávesnici počítače Stisk klávesy N na klávesnici počítače režim psaní not Stisk kláves pro zadávání not: C=C, D=D,.H=B Změna délky noty, vložení pomlky, numerickou klávesnicí počítače (musí být zapnutý NumLock), která odpovídá rozložení okna Keypad Přepnutí do dalších záložek okna Keypad (vkládání dalších hudebních znaků) pomocí kláves F7 až F12 Posun znaku označit (klávesa Tab, zpět Shift+Tab nebo editační šipky vlevo/vpravo), pro posun - editační šipky nahoru/dolů Posun o oktávu Ctrl+šipka nahoru/dolů Přidání intervalu (tvorba vícezvuku akordu) horní interval: klávesa 1 až 9 na hlavní klávesnici počítače, dolní interval: Shift+ klávesa 1 až 9 na hlavní klávesnici počítače Přidání horního intervalu pomocí jména noty: Shift+C, Shift+D, Shift+B Posun označení noty v akordu Alt+editační šipky klávesnice nahoru/dolů Virtuální klaviaturou/hmatníkem Aktivujte virtuální klaviaturu: Ctrl+Alt+B nebo hmatník: Ctrl+Alt+E Velikost okna - tažení myší za okraje nebo klikání na ikonu Change Size Označte místo v partituře, kam chcete psát noty Kliknutím na příslušnou klávesu nebo polohu na hmatníku lze vkládat jednotlivé noty Akordy - aktivováním tlačítka s ikonou akordu. Posun na další pozici se provede pomocí tlačítek šipek nebo editačními šipkami klávesnice počítače Délka vkládané noty nebo pomlky se určí numerickou klávesnicí počítače nebo myší v pomocném okně Keypad Volbou Chord Symbols v levém horním políčku může virtuální hmatník zobrazovat akordy podle akordových značek zapsaných v partituře Vnořenou klaviaturou v klávesnici počítače Aktivujte virtuální klaviaturu - Ctrl+Alt+B Kliknutím aktivujte tlačítko QWERTY input Nyní je klaviatura vnořená do klávesnice počítače následovně: A=C, W=C#, S=D, E=Eb atd. Pro posun oktáv slouží klávesy Y (dolů) a X (nahoru) při zvolené anglické počítačové klávesnici. MIDI klaviaturou v krokovém režimu Délka vkládané noty se určí myší nebo klávesnicí počítače v okně Keypad Výška noty se určí stiskem příslušné klávesy na MIDI klaviatuře

7 7 MIDI klaviaturou v reálném čase Nastavení parametrů pro záznam v reálném čase: Note Input Flexi-time klik na malou šipku v levém dolním rohu: Flexi-time (vkládání not v reálném čase): Flexi time změny tempa během záznamu přizpůsobení hráči Introduction počet odpočítávaných taktů Record Up to počet taktů, které se mají zaznamenat Internal MIDI time Stamps pro vícejádrové procesory nebo při problémech s časováním Existing Music - Replace - nahrazení již zapsaných not, Overdub - připojení k již zapsaným notám Voices Record into multiple voices - záznam do více hlasů, pokud to bude třeba, Record into one voice - jen do určitého jednoho hlasu. Metronome Click klikání metronomu (Click when recording) při záznamu Click Settings nastavení metronomu (kdy klikat a jakým zvukem) Notation (notace): Note Values Minimum Duration (minimální délka noty, kterou chceme zaznamenat), Staccato - When shorter than (pokud je nota kratší než procenta normální délky noty), Tenuto When longer than (pokud je nota kratší než procenta normální délky noty), Remove rests between notes on drum staves (odstranění pomlk v partech bicích nástrojů) Split point between two keyboard staves (Dělící místo osnov klávesových nástrojů) - dělící bod mezi dvěma osnovami klávesových nástrojů Automatic (Automatické) automaticky dle stylu hry, Fixed (Pevené) - pevné zadání dělícího bodu, klávesy, C4=c jednočárkované. Tuplets (Nepravidelné rytmické útvary) povolení nepravidelných rytmických útvarů trioly, kvintoly, sextoly, septimoly, nonoly a decimou. None = žádné, Simple = jen noty stejné déky, Moderate = různé délky not, Complex = kombinace různých délek not a pomlk. MIDI Messages (MIDI zprávy) povolení přijímání MIDI zpráv Záznam v reálném čase Zapnutí metronomu (pokud již není zapnutý automaticky) okno Transport klik na ikonu metronomu (zmodrá) Klik na tlačítko označené červenou tečkou v okně Transport spuštění záznamu nebo Notes Flexi-time Record (Ctrl+Shift+F) Je slyšet klikání metronomu Hrajte na MIDI klaviaturu budou se zaznamenávat noty od označeného místa v dané notové osnově Pokud je třeba jen vyzkoušet zvuk a aktivitu MIDI klaviatury - označit takt, stisknout klávesu Esc, nyní je možné hrát bez záznamu not

8 8 Nastavení přehrávání partitury: Play Setup Configuration konfigurace přehrávání partitury, lze zvolit požadovanou konfiguraci, která určuje, jakým zařízením, jakými zvuky bude partitura přehrávána. Standardní nastavení je Sibelius 7 Sounds, což jsou zvuky instalované v rámci instalace programu Sibelius 7. Lze sestavit také vlastní konfiguraci, viz dále. Play Setup Mixer (Ctrl+Alt+M) zobrazení mixeru pro možnost nastavení úrovní hlasitosti jednotlivých hudebních nástrojů, použitých pro přehrávání partitury. Také lze nastavit poměr úrovně zvuku mezi levým a pravým reproduktorem, různé efekty a konkrétní zvuk pro danou notovou osnovu. Play - Setup Playback Devices (šipka vpravo dole) v levém okně jsou všechna zařízení, která jsou na počítači k dispozici, v pravém okně jsou právě aktivní zařízení programu Sibelius. Lze vytvořit vlastní konfiguraci zařízení pro přehrávání partitury kliknutím na tlačítko New v horní části okna. Je třeba ji pojmenovat, a pokud je třeba, klik na požadované zařízení v levém okně, klik na tlačítko Activate mezi okny, v pravém okně se objeví požadované aktivní zařízení. Lze také aktivní zařízení (v pravém okně) odstranit kliknutím na Deactivate. Kliknutím na tlačítko Rename přejmenovat nebo Delete odstranit vytvořenou konfiguraci. Standardní nastavení: Microsoft GS Wavetable SW Synth (zvuky ze zvukové karty počítače, méně kvalitní, jen orientační poslech, není možné z takto přehrávané partitury přímo vytvořit audio soubor) Sibelius Player nebo Kontakt Player (virtuální nástroje, vyšší kvalita, je možné z takto přehrávané partitury přímo vytvořit audio soubor) Test správné činnosti aktivního zařízení: Označit požadované zařízení (v pravém okně), klik na tlačítko Test mezi okny, ozve se kontrolní zvuk daného zařízení Audio Engine Options - vlevo dole: Interface (zvukové rozhraní) zde je třeba zvolit správný (nejlépe ASIO) ovladač používané zvukové karty. Doporučuje se aktuální a přímo od výrobce zvukové karty (pro právě používaný operační systém). Virtual Instruments and Effects Folder - Folders (složky virtuálních nástrojů a efektů) zde pomocí tlačítka nastavit složku nebo více složek, ve kterých jsou na počítači uloženy virtuální nástroje a efekty, které chcete v programu Sibelius používat. Pro načtení nových nástrojů a efektů klik na Rescan, projeví se až při dalším spuštění programu Sibelius. ReWire virtuální propojení zvuku programu Sibelius s dalšími, právě spuštěnými aplikacemi, které také ReWire podporují.

9 9 Přehrávání partitury: Po otevření partitury a případném načtení zvuků nástrojů, je možné ji přehrát stisknutím mezerníku na počítačové klávesnici. Každý stisk mezerníku zastaví a opakovaně spustí přehrávání od místa zastavení. Opakované přehrání z určitého místa skladby, odkud bylo přehrávání naposledy spuštěné: Ctrl+mezerník Přehrání od označeného místa partitury (nota, pomlka, ): klávesa P Pokud se některý tón zasekne, je možné jej zastavit pomocí Shift+O Pro přehrávání je také možné použít pomocné okno Transport, většinou v pravém horním rohu. Pokud není zobrazené: View Panels Transport nebo stiskněte Ctrl+Alt+Y. Popis okna zleva: Posun na začátek partitury Rychlý posuv zpět Přehrávání Zastavení přehrávání Rychlý posun vpřed Posun na konec partitury Červené tlačítko je pro záznam v reálném čase popsáno dále Tlačítko s dirigentem červené záznam změn tempa přehrávání partitury Tlačítko s bleskem zapnutí živého přehrávání, tedy s takovými MIDI parametry, jaké byly zaznamenány při vytváření partitury v reálném čase hraním na MIDI klaviaturu Tlačítko s dirigentem modré přehrávání zaznamenaných změn tempa Tlačítko metronomu zapnutí klikání metronomu Vodorovný posuvný ovladač slouží k indikaci a nastavení aktuální pozice přehrávání partitury Vodorovný posuvný ovladač vpravo slouží k hrubému nastavení tempa, ve střední poloze je nastaveno aktuální tempo skladby V dolní části jsou indikátory MIDI aktivity (vstup/výstup) a číselné údaje o aktuální pozici přehrávání partitury v časových a hudebních jednotkách Pro přehrání pouze jednoho partu, osnovy označit libovolný takt (klik na prázdnou osnovu) požadované osnovy a spustit přehrávání. Pro výběr více osnov použít klávesy Shift (souvislý výběr) nebo Ctrl (nesouvislý výběr) a klik na požadované osnovy. Nastavení parametrů přehrávání partitury Play Interpretation - Performance: Style možnosti nastavení rytmického cítění, výrazového hraní, případně volného tempa Reverb nastavení prostorového dozvuku, pokud to umožňuje použitá zvukové banka (hudební nástroje) Gap after final barlines mezera (ticho) za poslední taktovou čárou Note Durations délky nevázaných not ReWire Fixed Tempo pro případ, že hostitelská aplikace nevyžaduje synchronizaci tempa. Tempo Track pro případ potřeby časové synchronizace s hostitelskou aplikací. Je třeba, aby obě aplikace měly stejnou stopu tempa.

10 10 Základní operace s partiturou: Pro tento příklad je třeba otevřít nějakou již vytvořenou partituru. V programu Sibelius je k dispozici několik různých typů vzorových partitur, které lze najít ve složce Dokumenty Scores. Posun notového papíru Myší uchopit notový papír a táhnout požadovaným směrem Kolečko myši posun nahoru/dolů Shift+kolečko myši posun vlevo/vpravo Pomocí okna Navigator v levém dolním rohu posun zvýrazněného okénka tažením myší. Pokud není zobrazený: View Panels Navigator nebo Ctrl+Alt+N Zvětšení/zmenšení náhledu na partituru - zoom View Zoom - klik na ikonu lupy, tažením myší vykreslit požadovanou oblast pro zvětšení, uvolnit tlačítko myši. Také je možný klik levým tlačítkem myši zvětšení, klik pravým tlačítkem myši zmenšení náhledu. View Zoom otevřít nabídku pod ikonou lupy - zvolit požadované zvětšení/zmenšení náhledu v procentech nebo zvolit přizpůsobení systému, výšce, stránce, dvěma stránkám. View Zoom tři vybrané ikony vpravo: 100% - nastavení zobrazení na 100% Fit Page přizpůsobení stránce Fit System Width přizpůsobení šířce systému osnov Ctrl+kolečko myši zvětšení/zmenšení náhledu Nastavení náhledu bez stránkování View Document View - klik na ikonu Panorama nebo Shift+P, opětovný klik vrátí zpět zobrazení po stránkách. Zobrazení pouze jedné notové osnovy partitury označit požadovanou osnovu kliknutím do nějakého taktu na prázdnou osnovu mimo noty, Layout Hiding Staves - Focus on Staves (Ctrl+Alt+F), opětovným kliknutím se obnoví původní náhled na celou partituru Přepsání transponujících nástrojů (Trumpeta Bb, Saxofon Eb, ) do příslušných tónin dle jejich transpozice Home - Instruments Transposing Score (Ctrl+Shift+T), opětovným kliknutím se vrátí původní stav vše v C hlase (stejná původní tónina, znějící) Party, náhled na celou partituru nebo na jeden z partů: klik na ikonu + (plus) v pravém horním rohu okraje partitury, zde lze volit celou partituru nebo přidat jednotlivé party Parts. Mezi takto přidanými party a celou partiturou lze přepínat kliknutím na záložky, které se vytvoří na liště nad partiturou nebo kliknutím do pravého horního rohu okna na ikonu vpravo od ikony + a výběrem celé partitury nebo požadovaného partu. Zrušení záložky partu se provede kliknutím na červený křížek vpravo od názvu záložky partu.

11 11 Označování objektů partitury (takty, noty, pomlky,...): Označení, výběr požadovaného objektu partitury (noty, pomlky, hudební značky, ) za účelem změny, vymazání obsahu, posunu Označení jednoho taktu klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty), zmodrá Označení více taktů - klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty), stisk Shift, klik na další takt nebo poslední takt požadovaného rozsahu označení Označení celého řádku dvojitý klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) Označení všech taktů dané osnovy, partu trojitý klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) Označení taktů za účelem jejich zrušení (nejen vymazání jejich obsahu) Ctrl+ klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) jeden takt, Ctrl+ dvojitý klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) celý řádek, Ctrl+ trojitý klik na prázdnou osnovu taktu (mimo noty) všechny takty (nebo Ctrl+A), vlastní odstranění taktů provedeme klávesou Delete. Také je možné běžně označit takt kliknutím na prázdnou osnovu a stisk Ctrl+Delete nebo Ctrl+Backspace. Budou vymazány takty ve všech osnovách systému. Označení objektu noty, pomlky, znaménka, klik na daný objekt (zabarví se, zmodrá, pokud jde o první hlas) Označení více objektů klik na první objekt, při stisknuté klávese Ctrl postupně klikáním označit další Označení více objektů stejného typu Home Select More, (Ctrl+Shift+A) na řádku systému Označení jen určitých taktů v zadaném rozsahu Home Select - Bars (Ctrl+Alt+A) Označování pomocí inteligentního filtru Home Select - Filters: Bar Numbers (Čísla taktů) Chord Symbols (akordové značky) Lyrics (Zpěvní text) Voice 1 jen první hlas Top Note jen nejvyšší noty souzvuků atd. Rozšířený filtr - Advanced Filter, detailnější nastavení parametrů pro filtrování: Home Filters Advanced (Ctrl+Alt+Shift+F) Zrušení jakéhokoliv označení: Klik mimo osnovu na notový papír Stisk klávesy Esc (případně dvakrát i pro zrušení režimu zápisu not)

12 12 Editace vytvořené partitury: Provádí se na již vytvořené nebo vzorové partituře. Klik na požadovaný objekt (nota, pomlka, znaménko, taktová čára, taktové předznamenání, text, ) Pomocí tažení myší nebo editačních šipek posun nahoru/dolů, Ctrl+šipka posun o oktávu nebo o větší krok Úprava objektu v pravém dolním rohu se v okně Keypad (pokud není zobrazeno: View Panels Keypad nebo Ctrl+Alt+K) zobrazí označený objekt (nota, pomlka, trámec, ), zde je možné jej změnit, okno Keypad nabízí šest stránek přepínání kliknutím na tlačítka v jeho horní části nebo pomocí kláves F7 až F12, v dolní části okna lze přiřazovat hlasy (maximálně čtyři), kde hlasem se rozumí samostatná různě rytmicky členěná melodie v rámci jedné notové osnovy Další možnosti úprav partitury: Undo vrácení naposledy provedené operace, šipka ukazující vlevo, v levém horním rohu okna programu Sibelius nebo Ctrl+Z Redo znovu provedení již vrácené operace, šipka ukazující vpravo, v levém horním rohu okna programu Sibelius nebo Ctrl+Y Cut vyjmutí označeného objektu pro přesun jinam, Home-Clipboard-Cut nebo Ctrl+X Copy kopírování označeného objektu do schránky, Home-Clipboard-Copy nebo Ctrl+C Paste vložení objektu ze schránky do partitury, Home-Clipboard-Paste nebo Ctrl+V Vložit, jako zanášku Home-Clipboard-Paste-Paste as Cue (menší velikost) Vložení označené a zkopírované pasáže určitého hlasu do jiné části partitury a do jiného hlasu Home Paste Paste into Voice Opakované vložení označeného objektu, Note Input-Repeat nebo R Vymazání označeného objektu klávesa Delete Vymazání (zrušení) taktů, Home-Bars-Delete nebo Ctrl+Backspace Otočení zobrazení označeného objektu (směr nožky noty, směr obloučku, ), Home-Edit-Flip nebo X Skrytí/zobrazení označeného objektu, View-Invisibles Barevné značené objektů, Home-Edit-Color Inteligentní vyhledávání objektů, Home-Edit-Find Jdi na takt číslo Home-Edit-Go To Go To Bar Jdi na stránku číslo Home-Edit-Go To Go To Page Detailní úprava označeného objektu Home-Edit-Inspector (Ctrl+Shift+I): General pozice X,Y, Flip převrácení smyslu, Cue-sized menší velikost Text orámování, podtržení, Playback možnosti přehrávání repetic, živé přehrávání, Lines pozice X,Y, Bars takty, svorky, klíče, rozdělení vícetaktové pomlky, Notes noty, pozice X,Y, Vytvoření nového objektu pomocí kontextové nabídky při kliknutí pravým tlačítkem myši mimo notovou osnovu na čistý notový papír

13 13 Nastavení vzhledu partitury: Provádí se na již vytvořené nebo vzorové partituře. Nastavení dokumentu Layout Document Setup nastavení parametrů pro zobrazení a tisk partitury: velikost notové osnovy v absolutních jednotkách (milimetrech), rozměry partitury, velikost okrajů, Zobrazení/skrytí prázdných notových osnov Layout Hiding Staves - Show Empty Staves (Ctrl+Alt+Shift+H), Hide Empty Staves (Ctrl+Alt+Shift+S) Nastavení automatické úpravy vzhledu Layout Breaks Auto Breaks, automatické ukončení řádku, automatické ukončení stránky, použití vícetaktových pomlk v partituře Ruční přerušení Layout Break - System Break (Enter) - zalomit systém, Page Break (Ctrl+Enter) -zalomit stránku, Split System - rozdělit systém, Formátování Layout Format: Make Into System (Alt+Shift+M) - označené takty na jeden řádek, Make Into Page (Ctrl+Alt+Shift+M) - označené takty na jednu stránku, Keep Bars Together - držení taktů pohromadě vždy v jednom systému, Lock/Unlock Format - zamčení/uvolnění označené pasáže s ohledem na změnu formátování. Vyrovnání v řádku/sloupci Appearance Align - Align in a Row/Column zarovnat vodorovně/svisle Vytvoření dalších objektů v partituře: K tomuto slouží kontextové menu, které lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši do volného místa notového papíru. Buď je třeba označit místo, kam se má vložit požadovaný objekt nebo je třeba zrušit označení (2xEsc) a po výběru objektu šipka kurzoru myši zmodrá kliknout do požadovaného místa. Bar (Takt) At End (na konci), Single (kdekoliv), Other (jiný typ taktu) Barline (Taktovou čáru) taktová čára Start Repeat (začátek repetice), End Repeat (konec repetice), Double (dvojitá), Dashed (přerušovaná), Final (poslední, konečná), Chord Symbol (Ctrl+K) akordová značka, zapsat klávesnicí počítače (bé=malé b, křížek=pravý Alt+X), posun na další dobu pomocí mezerníku. Upravit akordy, akordové hmaty a stupnice lze provést zde: Text Chord Symbols. Clef (Hudební klíč) vytvoření klíče (houslový, basový, altový, ) Comment komentář do libovolného místa partitury Graphic (Grafiku) možnost vložení obrázku (bmp, gif, jpg, ) Highlight (Zvýraznění) zvýraznění požadované pasáže fix zvýrazňovač Instruments (Hudební nástroje) možnost přidání nebo odebrání nástroje (partu, osnovy) Key Signature (Předznamenání) změna tóniny, předznamenání Line linky, hudební značky (legato, crescendo, tremolo, prima volta, seconda volta,.) Rehersal Mark (Orientační značku) nácvikové značky Symbol tabulka hudebních symbolů, jde o grafické symboly, nebudou přehrávány!

14 14 Text vložení textu Expression (Výraz), Technique (Technika), Lyrics (zpěvní text),. Ve většině těchto případů je možné kliknout pravým tlačítkem myši vedle blikajícího kurzoru a vyvolat tak nabídku příslušných objektů, které chceme vložit do partitury Time Signature (Taktové označení) vložení změny taktu Title Page (Titulní stranu) - vložení titulní stránky Tuplet (Nepravidelný rytmický útvar) vložení nepravidelných rytmických útvarů trioly, kvartola,. Lze použít Ctrl+2 (duola), Ctrl+3 (triola) atd. Čísla je třeba zadávat z alfabetické klávesnice. Transpozice partitury: Označit požadovanou část nebo celou partituru (Ctrl+A) Note Input Transpose (Shift+T) Transpose by key - podle tóniny, interval - podle intervalu Transpose key signatues transpozice včetně předznamenání (musí být označena celá partitura - Ctrl+A) Change key at start změna tóniny na začátku Use double sharps/flats použití dvojitých křížků/béček Zpěvní text Pokud chcete zapsat zpěvní text k příslušným notám melodie, postupujte následovně: Party Označte kliknutím první notu, pod kterou chcete vkládat zpěvní text Jděte do nabídky Text Lyrics Lyrics Line1 nebo stiskněte Ctrl+L Pod označenou notou se objeví blikající kurzor Začněte psát zpěvní text, slova oddělujte mezerníkem, jednotlivé slabiky slov oddělujte pomlčkou Pokud je třeba pod jednu notu zapsat dvě slabiky, oddělující mezeru zadejte při stisknuté klávese Ctrl (Ctrl+mezerník) Pro vložení textu přímo z textového souboru použijte funkci From Text File Party jsou vytvářeny automaticky současně s vytvářením osnov partitury. Náhled na celou partituru nebo na jeden z partů: klik na ikonu + (plus) v pravém horním rohu okraje partitury, zde lze volit celou partituru nebo přidat jednotlivé party Parts. Mezi takto přidanými party a celou partiturou lze přepínat kliknutím na záložky, které se vytvoří na liště nad partiturou nebo kliknutím do pravého horního rohu okna na ikonu vpravo od ikony + a výběrem celé partitury nebo požadovaného partu. Zrušení záložky partu se provede kliknutím na červený křížek vpravo od názvu záložky partu.

15 15 Mixování zvuku hudebních nástrojů, partů partitury: Pro vytvoření celkového zvuku přehrávání partitury je třeba provést vhodné smíchání jednotlivých partů hudebních nástrojů v mixeru Klik na View Panels Mixer (Ctrl+Alt+M) Pomocí ovladačů lze nastavit hlasitosti a panoramy (umístění zvuku ve stereo poli) jednotlivých partů. Klik na horní ikonu v levém sloupci pod oknem CPU, opakovaně různé zobrazení mixeru, celkem čtyři možnosti konfigurace Tlačítko M ztišení partu, S sólo pro daný part, ikona reproduktorku test zvuku partu, políčko s názvem zvuku a možností jeho změny, ovladače efektů Reverb a Chorus. Skenování tištěné partitury: V úvodní nabídce po spuštění programu Sibelius Import PhotoScore nebo samostatným spuštěním skenovacího programu PhotoScore mimo prostředí programu Sibelius. Scan pages oskenování tištěné partitury vložené do skeneru připojeného k počítači. Využívá ovládací program, který byl dodán od výrobce skeneru a je na počítači nainstalovaný. Je třeba ověřit, zda skenování správně pracuje i mimo program Sibelius. Označit oskenovanou partituru sloupeček Read (zčervená) V horní části okna je oskenovaná partitura, v dolní části partitura, jak byla rozpoznána, myší je možné celou rozpoznanou partituru procházet a případně provést opravy špatně rozpoznaných objektů Výsledek je možné uložit Save nebo přímo nasměrovat do otevřeného programu Sibelius pomocí ikony na horní liště Make into Sibelius Document Nastavení rozpoznávání a dalších parametrů je možné provést ve File Preferences (Soubor Možnosti) Nastavení skeneru je možné provést ve File Scanner Setup Převod zvuku na noty: V úvodní nabídce po spuštění programu Sibelius Import AudioScore nebo samostatným spuštěním programu AudioScore mimo prostředí programu Sibelius. Program AudioScore umí rozpoznat noty polyfonní hudby s maximálně 16-ti notami hranými současně. Pro získání nejlepších výsledků je třeba vědět následující pravidla. Program AudioScore je nejúčinnější pro přepis a výtah melodií Není navržen pro rozpoznávání perkusních nástrojů Program AudioScore má největší problém rozpoznat slabší vysoké tóny za přítomnosti silných hlubokých tónů Program AudioScore nedokáže oddělit dva nástroje hrající stejnou notu ve stejném okamžiku Je obtížné rozpoznat rytmus v hudbě, která obsahuje silný dozvuk nebo reverb Program AudioScore Ultimate je schopný také rozepsat jednohlasou živou hudbu snímanou pomocí mikrofonu nebo polyfonní vícehlasou hudbu tvořenou prostřednictvím MIDI nástroje (nelze pro Mac verzi). Zvolte záznamové zařízení z File Select Devices a klikněte na Record new track. Stiskněte klávesu Space (mezerník) pro ukončení záznamu.

16 16 Export Audio (Exportovat zvuk): Partituru, které je přehrávána virtuálními hudebními nástroji je možné převést na audio soubor a později vypálit na hudební CD nebo převést na MP3. File Export Audio Configuration nastavení zvuků pro přehrávání partitury Export from start exportování od začátku partitury Export from playback line position export od místa aktuální pozice přehrávání, od kurzoru Size and Duration nastavení parametrů audio souboru Klik na Export Filename (Název souboru) název audio souboru Volba cílové složky Klik na OK Export MIDI File: Pro komunikaci s jinými hudebními programy je možné využít MIDI soubor File Export MIDI Target Device (Cílové zařízení) - volba MIDI přehrávacího zařízení MIDI File Type Typ MIDI souboru (0 všechny kanály v jedné stopě,1 každý kanál má svou stopu) Tick Resoluton rozlišení v jednotkách Tik Omit muted instruments vynechat nástroje, které nehrají Klik OK Název audio souboru Volba složky na pevném disku počítače, kam se má audio soubor uložit Klik na Uložit Export PDF: File Export PDF Export score only jen partitura Export score and parts partitura a party, jako samostatné soubory Export parts only (separate files) jen party, jako samostatné soubory Export parts only (one file) jen party, jako jeden soubory Export one part only jen jeden vybraný part Klik na Export Export Music XML: File Export MusicXML Komprimovaný nebo nekomprimovaný Klik na Export Export do nižších (předchozích verzí) programu Sibelius File Export Previous Version Upravení partitury tak, aby ji bylo možné otevřít v nižších a jednodušších verzích programu Sibelius. Tedy pro Sibelius 2,3,4,5 a 6. Také pro Sibelius Student a First. Lze zvolit požadovanou verzi z nabídky. Tisk partitury: Nastavení partitury před tiskem se provádí v Layout Document Setup File Print (Ctrl+P) Nastavení potřebných parametrů pro tiskárnu Klik OK

17 17 Plug-ins: Jde o pomocné prográmky, které jsou postupně aktualizovány a rozšiřují možnosti programu Sibelius. Je možné je zdarma stáhnout z internetových stránek firmy Sibelius: V programu Sibelius jsou k dispozici v: Home Plug-ins Nastavení vstupních zařízení MIDI klaviatury: Note Input Setup - Input Devices Use aktivace zařízení v programu Sibelius Device Name název zařízení Type typ zařízení (klávesové zařízení nebo MIDI kytara) Input Map - vstupní mapa, volba z nabídky Test při úhozu na připojené MIDI zařízení indikuje jeho aktivitu (zeleně) MIDI Thru průchozí MIDI zprávy přes program dále Use low-latency MIDI input použití MIDI vstupu s nízkou latencí Echo notes when in background (odezva not při práci na pozadí) pokud je program Sibelius na pozadí, předává MIDI informace z tohoto zařízení programu aktivnímu Find New Input Devices vyhledání nově připojených vstupních zařízení bez nutnosti restartu programu Sibelius. Uložení partitury: File Save (Ctrl+S), pod stejným jménem File Save As - pod jiným jménem nebo do jiné složky Ukončení práce s partiturou: File Close (Ctrl+W) Ukončení práce s programem Sibelius: File Exit (Alt+F4)

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více